Sunteți pe pagina 1din 5

Loc de muncă: Activitate de birou (personal TESA)

1. Descrierea locului de muncă

EXECUTANT: personal TESA

SARCINA DE MUNCA: Realizarea de activitati administrative, cu specific de birou.


Personalul nu are activități în teren.

MIJLOACELE DE PRODUCȚIE:
- calculator, imprimanta, copiator, fax, telefon fix/mobil;
- mobilier de birou;
- rechizite: cutter, perforator, pixuri, creioane;
- instalatie de alimentare cu energie electrica;
- instalatie de aer conditionat;
- instalatie de incalzire centralizata;
- spatiile de birouri;
- căi de circulatie interna;
- lift de persoane fără însoțitor

MEDIUL DE MUNCA
Activitatea se desfășoară în spațiile de birouri, în interior. Mediul de muncă este
caracterizat de :
- iluminat de tip mixt (natural și artificial de tip general).
- temperatura a aerului în limite normale, corespunzător activităților desfășurate, cu
posibilitatea expunerii la temperaturi ridicate si la variatii mari de temperatură pe
timp de vara (canicula), respectiv pe timp de iarna.
- nu sunt prezente noxe chimice, iar locul de munca nu este poluat cu noxe
provenind de la alte locuri de munca;
- nivelul de zgomot este in limite normale, corespunzător activitatilor desfășurate;
- activitatea presupune un nivel de stress moderat, fara suprasolicitare psihica a
lucratorilor.

CRITERII DE AUDIT
. Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006
- HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii SSM
nr.319/2006;
- HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
sanatate la locurile de muncă;
- HG 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
- HG 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locurile de
muncă;
- HG 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea
în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
- HG 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor;
- OUG nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi
extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă;
- Normă metodologică din 06.07.2000 de aplicare a prevederilor OUG 99/2000;
- OUG 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă;
- Norma metodologică din 07.04.2004 de aplicare a prevederilor OUG 96/2003.
- IP-SSM nr.01 pentru activitatea de birou.

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU


ACTIVITATEA DE BIROU
IP-SSM 01

PARTEA I – PREVEDERI GENERALE

Art.1 Prezentele instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă sunt elaborate cu


aprobarea conducerii SC..... in completarea legislației naționale aplicabile și în scopul
prevenirii producerii de accidente de muncă și/sau îmbolnăviri profesionale ale lucrătorilor
societății.

Art.2 Cunoașterea și respectarea prevederilor acestor instrucțiuni proprii este obligatorie


pentru toți angajații societății care, prin sarcina de muncă, desfășoară activități de birou,
inclusiv utilizează tehnica de calcul (calculator PC și periferice) precum și alte echipamente
electrice din dotarea societății.

Art.3 Prevederile acestor instrucțiuni proprii sunt prelucrate lucrătorilor în cadrul:


- instruirilor la locul de muncă;
- instruirilor periodice programate și suplimentare,
conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, art.90-
100.

Art.4 Instruirile periodice programate pentru personalul care desfășoară activități de birou vor
avea loc la un interval de maximum 3 luni.

PARTEA a II/a PREVEDERI SPECIFICE

1.Circulația pe drumurile publice


Art.5 Lucrătorii trebuie să respecte regulile de circulație pe drumurile publice, corespunzător
categoriei de participanți la trafic (conducători auto, bicicliști, pietoni, pasageri etc.), conform
legislației în vigoare.

Art.6 Deplasarea de la domiciliu la serviciu și invers trebuie făcută pe traseul obișnuit, de


preferință cel mai scurt. Acest traseu este cel declarat în Fișa de instruire individuală în
domeniul SSM.

2. Utilizarea liftului

Art.7 Este interzisa utilizare liftului peste capacitatea maxima (număr de persoane sau sarcină)
înscrisă pe plăcuța din cabină.

Art.8 Comanda liftului se face numai de la butoanele amplasate pe palier, între ușile celor
două lifturi.

Art.9 Este interzisa urcarea in lift in fuga sau dupa ce usile liftului au inceput sa se inchida.
Art.10 Este interzis fumatul in lift.

Art.11 In cazul opririi liftului intre etaje este interzisa orice incercare de a deschide usile
liftului pentru a parasi cabina. În aceasta situație, se apasă butonul de alarma din interiorul
cabinei, si se asteapta intervenția echipei de intreținere.

Art.12 Este interzisa utilizarea liftului in caz de incendiu in orice punct al cladirii, chiar daca
zona lifturilor nu este afectata, precum și în caz de cutremur. Evacuarea lucratorilor in aceste
situații se face numai pe scări.

3. Microclimat

Art.13 Pe timp de vara, in birouri trebuie evitata utilizarea excesiva a sistemelor de aer
condiționat și staționarea în curentul de aer format de acestea.

Art.14 Se recomanda ca temperatura aerului in birouri sa fie cuprinsa intre 23-26 grade C pe
timp de vara si intre 20-24 grade C pe timp de iarna.

4. Prevenirea riscurilor de cădere de la același nivel


Art.15 Spațiile de lucru trebuie menținute în stare de ordine și curățenie. Zonele de circulație
trebuie menținute libere.

Art.16 Cablurile trebuie așezate pe sol astfel incat să nu prezinte risc de împiedicare (să nu
formeze bucle sau ridicături) și, pe cât posibil, în afara zonelor de circulație.

Art.17 Covoarele, mocheta trebuie să fie fixe pe sol și să nu aibă margini îndoite.

Art.18. În cazul deversării accidentale de lichide pe podea, aceasta trebuie curățată imediat.

Art.19 Este interzisa balansarea pe scaun.

Art.20 Trebuie evitata deplasarea in fuga in interiorul societății.

Art.21 Se recomandă purtarea încălțămintei comode și cu talpă cu aderență la suprafața de


circulație.

5.Prevenirea riscurilor de lovire prin căderea unor obiecte

Art.22 Dulapurile, bibliotecile trebuie încărcate astfel încât greutatea cea mai mare să fie în
partea inferioară.

Art.23 Nu se depozitează obiecte grele sau voluminoase în partea superioară a dulapurilor și


bibliotecilor.

Art.24 Monitorul, unitatea centrală și perifericele (imprimanta, scanner etc.) trebuie amplasate
pe birou astfel încât să nu existe riscul răsturnării și căderii acestora prin alunecare sau prin
atingere accidentală.

6.Prevenirea riscurilor de tăiere/înțepare


Art.25 Foarfecele, cutterele, creioanele, pixurile vor fi ținute numai în sertare, în poziție
orizontala sau în suporturile de birou, cu vârful în jos.

Art.26. Utilizarea cutterului se face numai cu lama în poziție blocata.

Art.27. Pentru scoaterea capselor de pe documente se vor utiliza numai dispozitivele speciale.

7.Utilizarea calculatoarelor
Art.28 Amplasarea monitorului pe birou se face cu respectarea următoarelor indicații:
- monitorul să fie amplasat față în față cu lucrătorul;
- centrul ecranului să fie la nivelul bărbiei lucrătorului;
- distanța de la ochi la ecran să fie de 40-70cm;
- să nu fie necesară aplecarea corpului înainte pentru a vedea clar informațiile de pe
ecran;
- ecranul să fie perpendicular pe direcția ferestrelor;
- ecranul să fie ușor aplecat spre spate;
- să nu existe reflexii ale surselor luminoase (naturale sau artificiale) pe ecranul
monitorului.

Art.29 Amplasarea tastaturii pe birou se face cu respectarea următoarelor indicații:


- tastatura trebuie să fie poziționată aproximativ la înălțimea coatelor, ținând mâinile
în poziție relaxata pe langa corp;
- tastatura trebuie să fie pe aceeași linie cu corpul lucrătorului și cu monitorul.

Art.30 Mouse-ul trebuie să fie lângă tastatură la aceeași înălțime cu tastatura.

Art.31 Se recomanda pauze de 30 secunde la fiecare 20/30 minute de lucru continuu, pentru
mișcarea corpului și focalizarea privirii pe un obiect situat la depărtare (cca.6m).

8.Utilizarea imprimantelor laser și a copiatoarelor


Art.32. Încăperile unde funcționează imprimante laser sau copiatoare vor fi aerisite zilnic și
ori de câte ori se sesiseaza în aer mirosul specific de ozon.

9. Prevenirea riscurilor de electrocutare


Art.33 Este interzisă efectuarea de către lucrători a oricăror intervenții la instalațiile electrice
din incinta societății. Eventualele defecțiuni constatate trebuie semnalate conducerii societății
care va anunța electricianul de întreținere.

Art.34 Este interzisă efectuarea de către lucrători a intervențiilor în interiorul carcaselor


aparaturii de birou. Defecțiunile constatate trebuie semnalate conducerii societății.
Remedierea defecțiunilor se face numai de către personalul de întreținere.

Art.35. Curățarea suprafețelor exterioare ale aparaturii de birou se face numai cu produse
special destinate acestui scop sau cu cârpă uscată. Este interzisă utilizarea pentru curățare a
cârpelor sau șervețelelor îmbibate în apă sau alcool.

Art.36 Este interzisă utilizarea cablurilor cu izolație deteriorată, lipite, înnădite, cu fire expuse
sau elemente de conectare defecte sau lipsă.
Art.37. Este interzisă așezarea elementelor de conectare ale cablurilor de alimentare (ștechere,
prize) în locuri unde pot fi expuse scurgerilor de lichide (vase cu plante, sticle cu apă etc.)

10.Prevenirea riscurilor de incendiu


Art.38 Fumatul este permis numai în locurile special amenajate.

Art.39. În cazul în care se constată încălzirea anormală a cablurilor, prelungitoarelor,


ștecherelor, prizelor sau altor elemente electrice, schimbarea culorii normale a izolației
(colorare în brun), miros specific (plastic încins sau ars) se deconecteaza imediat toți
consumatorii și cablurile de alimentare respective.

S-ar putea să vă placă și