Sunteți pe pagina 1din 85

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI IAI

FACULTATEA DE TIINA I INGINERIA MATERIALELOR DEPARTAMENTUL SNTATE I SECURITATE N MUNC

PROIECT DIZERTATIE
EVALUAREA NIVELULUI DE RISC DE ACCIDENTARE SAU IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA S.C. SAM S.A. GALATI LOC DE MUNCA- ING. PROIECTANTMETODA FIABILITATII (MINCA)

INDRUMATOR STIINTIFIC

Prof.Dr.in . Con!"#n"in $#%i& Dr' .In . L#&r# T(o'or# So)on#ri&

A$SOLVENT

In .N#!"#!( *Con!"#n'#%+(, M#ri#n#

GALATI -../

INTRODUCERE Prezenta lucrare i propune s foloseasc metoda de EVALUARE A RISCURILOR A!A"# PE "EORIA $IA ILI"#%II pentru locul de munc In&iner proiectant in cadrul societatii de accesorii metalice SA' S(A) conform pre*ederilor Le&ii Securit+ii i Snt+ii n 'unc nr( ,-./-(-0(1002( Acti*itatea de pre*enire a accidentelor de munc i a 3olilor profesionale reprezint un ansam3lu de procedee i msuri luate sau planificate la toate stadiile de concepere) proiectare i desfurare a proceselor de munc) n scopul eliminrii sau diminurii riscurilor de accidentare i m3oln*ire profesional( Astfel) acti*itatea de pre*enire a accidentelor de munc i a 3olilor profesionale se constituie ca o tiin+ de interfa+ m3in4nd cunotin+e i te5nici de strict specialitate cu te5nici i cunostin+e din domeniul er&onomiei) i&ienei industriale) psi5osociolo&iei muncii) medicinii muncii i to6icolo&iei industriale( 7n acest conte6t se poate afirma c sarcina principal a acti*it+ii de pre*enire o reprezint o3+inerea ma6imului de eficien+ i de calitate a muncii n condi+iile reducerii numrului de accidente ctre zero 8in cele prezentate deri* cele dou o3iecti*e ma9ore ale pre*enirii: evaluarea ris uril!r ; presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat i cuantificarea dimensiunii lor pe 3aza com3ina+iei dintre doi parametri: pro3a3ilitatea de manifestare i &ra*itatea consecin+ei ma6ime posi3ile <cea mai frec*ent= asupra or&anismului uman( Se o3+in astfel ni*eluri de risc par+iale pentru fiecare factor de risc) respecti* ni*el de risc &lo3al pentru ntre&ul sistem analizat( re"u erea #u$%rului accidentelor de munc i a m3oln*irilor profesionale i re"u erea !s&uril!r le&ate de accidentele de munc i m3oln*irile profesionale( E*aluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat si cuantificarea dimensiunii lor pe 3aza com3inatiei dintre doi parametri: pro3a3ilitatea de manifestare si &ra*itatea consecintei ma6ime posi3ile <cea mai frec*enta= asupra or&anismului uman( Se o3tin astfel ni*eluri de risc partiale pentru fiecare factor de risc) respecti* ni*eluri de risc &lo3al pentru intre&ul sistem analizat( Acest principiu de e*aluare a riscurilor este de9a cuprins in standardele europene <CEI >-1/>?) respecti* pro9ect CE@ -..1= si sta la 3aza diferitelor metode cu aplica3ilitate practica( O3li&ati*itatea e*aluarii riscurilor profesionale in tara noastra decur&e din le&islatia actuala in domeniu) care a fast armonizata cu le&islatia Uniunii Europene pri*ind securitatea si sanatatea in munca( Astfel) art( A din Le&ea securitatii si sanatatii in munca nr( ,-./1002) pre*ede Ban&a9atorul are o3li&atia sa e*alueze riscurCile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor) inclusi* la ale&erea ec5ipamentelor de munca ) a su3stantelor sau preparatelor c5imice utilizate si la amena9area locurilor de muncaD) ca ulterior) conform art( E2( din FG -E1?/--(oct(1002 B in urma e*aluarii riscurilor pentru fiecare loc de munca /post de lucru se sta3ilesc masuri de pre*enire si protectie ) de natura te5nica) or&anizatorica) i&ienico;sanitara si de alta natura necesara pentru asi&urarea securitatii si sanatatii lucratorilor(D Indeplinirea efecti*a a acestei o3li&atii se face de catre personalul din cadrul ser*iciului de pre*enire si protectie conform art( -? din FG -E1?/--(oct(1002 (

SCOPUL EVALURII RISCURILOR PROFESIONALE In toate sistemele si la toate locurile de munca) an&a9atorul are o3li&atia &enerala de a asi&ura securitate si de a prote9a sanatatea muncitorilor( E*aluarea riscurilor are drept o3iecti* sa permita an&a9atorului adoptarea masurilor de pre*enire/protectie adec*ate) cu referire la: pre*enirea riscurilor profesionaleH formarea lucratorilorH informarea lucratorilorrH implementarea unui sistem de mana&ement care sa permita aplicarea efecti*a a masurilor necesare( 8aca scopul de 3aza al e*aluarii riscurilor consta intotdeauna in pre*enirea riscurilor profesionale) realizarea acestui o3iecti* nu este intotdeauna posi3ila in practica( Atunci cand nu este posi3ila eliminarea riscurilor) acestea tre3uie reduse) iar riscul rezidual tre3uie controlat( In stadiile ulterioare si in cadrul unui pro&ram ri&uros de control) riscurile reziduale *or fi ree*aluate) analizandu;se posi3ilitatea eliminarii sau reducerii lor suplimentare) ca urmare a e*olutiei cunostintelor stiintifice si te5nice( E*aluarea riscurilor tre3uie sa fie structurata astfel incat sa permita lucratorilor si persoanelor care raspund de securitatea si sanatatea in munca : ; sa identifice pericole e6istente si sa e*alueze riscurile asociate acestor pericole) in *ederea sta3ilirii masurilor destinate prote9arii sanatatii si asi&urarii securitatii muncitorilor) in conformitate cu prescriptiile le&aleH ; sa e*alueze riscurile in scopul selectarii optime) in cunostinta de cauza) a ec5ipamentelor) su3stantelor sau preparatelor c5imice utilizate) precum si amena9arii si a or&anizarii locurilor de muncaH ; sa *erifice daca masurile adoptate sunt adec*ateH ; sa sta3ileasca atat prioritatile de actiune) cat si oportunitatea de a lua masuri suplimentare) ca urmare a analizarii concluziilor e*aluarii riscurilorH ; sa confirme an&a9atorilor) autoritatilor competente) muncitorilor silsau reprezentantilor acestora ca toti factorii rele*anti) le&ati de procesul de munca) au fost luati in considerareH ; sa *e&5eze ca masurile de pre*enire/protectie) considerate necesare si adoptate in 3aza e*aluarii riscurilor) sa contri3uie efecti* la ameliorarea starii de securitate si sanatate in munca( 8upa cum s;a mentionat anterior) e*aluarea riscurilor profesionale tre3uie reluata intotdeauna cand inter*ine o modificare suscepti3ila sa afecteze modul de perceptie a riscurilor) cand se introduc materiale sau ec5ipamente noi sau cand se sc5im3a modul de or&anizare sau conditiile de munca) inclusi* transferul catre alte ateliere( Pe parcursul e*aluarii si) ulterior) al aplicarii masurilor de securitate) este esential sa se acorde o atentie speciala imposi3ilitatii de transfer a riscului) adica solutiile adoptate sa nu creeze pro3leme noi( 8e e6emplu) nu se *or ec5ipa ferestrele unui 3irou cu sticla) sistem du3lu in scopul reducerii ni*elului de z&omot daca nu s;a luat nici o masura pentru asi&urarea unei *entilatii corecte( Este totodata foarte important ca riscul sa nu fie deplasat dintr;o zona in alta a sistemului) cum este cazul e*acuarii su3stantelor to6ice ce pot e6pune pericolului) persoanele sau populatia din e6terior(

Sc5ema &enerala a procedurii de e*aluare a riscului : -( Sta3ilirea planului de e*aluare a riscurilor profesionale Structurarea e*aluarii( ,( Colectarea informatiilor( 'ediu/sarcini de munca/persoane e6puse/e6perienta acumulata E( Identificarea pericolelor ?( Identificarea persoanelor e6puse 2( Identificarea tipurilor de e6punere A( E*aluarea riscurilor( Pro3a3ilitatea de producere/&ra*itate a consecintelor) in conditii reale >( Studiul posi3ilitatilor de eliminare sau de control a riscurilor .( Sta3ilirea prioritatilor de actiune si de adoptare a masurilor de securitate -0( Implementarea si aplicarea masurilor de securitate --( Inre&istrarea rezultatelor e*aluarii -1( 'asurarea <aprecierea= eficacitatii -,( Controlul <periodic sau in cazul unor modificari ;in sistem=( Rezultatele e*aluarii isi mentin *ala3ilitatea <nu este necesara nici o alta actiune= Re*izuirea se impune -E( Urmarirea planului de e*aluare a riscurilor

STA$ILIREA LOCULUI DE MUNC I PROCESUL DE MUNC LOCUL DE MUNCA ; locul destinat s cuprind posturi de lucru) situat n cldirea societatii) la care lucrtorul are acces n cadrul desfurrii acti*it+iiH PROCESUL DE MUNCA Rolul in&inerului proiectant in cadrul societatii SA' este de a proiecta prin intermediul calculatorului) matritele <sd*;istica necesara e6ecutarii de accesorii metalice=)de a proiecta modele noi de produse metalice< mo3ilier) unelte a&ricole) am3ala9e metalice) si&ilii) accesorii pentru confectii si maroc5inarie=( 'unca presupune lucru la 3irou cu toate consecintele acesteia( MI0LOACE DE PRODUCTIE Calculatorul) 3iroul) constituie aceasta parte a sistemului de munca( SARCINA DE MUNCA Sarcina de munca este de proiectare sau de reproiectare de produse in *ederea rete5nolo&izarii produselor si marirea producti*itatii muncii( Pro&ramul este de > ore incepand de la ora A pana la ora -? de luni pana *ineri inclusi*( El tre3uie sa fie apt pentru meseria pe care o practica) si sa fie instruit din pd* a securitatii muncii si sa cunoasca normele psu in &eneral(

MEDIUL DE MUNCA In&inerul proiectant isi desfasoara acti*itatea intr;un 3irou in fata unui calculator( Intre+inerea i repararea calculatoarelor se realizeaz prin ser*icii e6terne( Societatea func+ioneaz ntr;o loca+ie proprie in partea de est a orasului Galati) ntr; o cldire compus din parter i eta9H orasul este caracterizat de o clim temperat continental( Cldura) pe perioada de iarn) este asi&urat din centrala termic proprie) apa pota3il i pentru &rupul sanitar) de la re+eaua de canalizare a oraului( Aerisirea ncperilor se realizeaz prin *entila+ie natural si artificiala(

I)&1in#"&)
In cadrul incintei analizate iluminatul este mi6t( Artificial cu a9utorul lampilor fluorescente si natural prin ferestrele incintei( $erestrele sunt corect dimensionate ) 3ine intretinute asi&urand un iluminat natural corespunzator( Lampile fluorescente sunt in 3una stare de functionare si in numar suficient astfel incat sa asi&ure un iluminat artificial optim( ANALI2A DE PERSONAL Acti*itatea de proiectare se realizeaz cu un numr de > in&ineri) acti*itate ntr;un sin&ur sc5im3) cinci zile pe sptm4n( 7n structura de personal se re&sesc: NUMR MEDIU SCRIPTIC To"#) > f(1(i 1 34r3#5i 2 VECHIME N MESERIE .67. > 7. #ni #ni ? ,

CATEGORIA DE PERSONAL In&iner

MESERIA

In&iner proiectant

$iecare an&a9at are atri3u+ii 3ine sta3ilite prin fia postului) este instruit din punct de *edere al securitatii si sanatatii in munca) monitorizat de medicul de medicina muncii) i;i desfoar acti*itatea n condi+ii de securitate i si&uran+ a muncii( F#%"ori '( ri!% fi8i% *1(%#ni%,9 I determina+i de iluminat : afec+iuni ale oc5ilor datorit necesit+ii de a pri*i ntr;un sin&ur loc si anume la monitor H I &enera+i de micri neatente : - alunecare) mpiedecare) cdere de la acelai ni*el <pe pardoseal= sau de la nl+ime mic <pe scri= H - lo*ire de mo3ilier n micare <sertare) scaune rotati*e= H I pozi+ie de lucru ez4nd : ; afec+iuni dorso ; lom3are i de coloan) predispozi+ie spre o3ezitate H

F#%"ori '( ri!% %+i1i%9 Emanare de su3stante aler&ene de catre monitor <trifenil;fosfat=

An#)i8# #:riori%# # f#%"ori)or '( ri!%


Prin%i:#)()( ri!%&ri !&n" 9 -( Riscuri de natura mecanica : ; caderi de la acelasi ni*el prin alunecareH ; impiedicare de fire) ca3luri( 1( Riscuri de natura electrica : ; atin&ere directa H ; atin&ere indirecta( ,( Riscuri de natura c5imica : ; emanare de su3stante ale&ene de catre monitor <trifenil;fosfat=( E( Riscuri de natura fizica : ; iluminat H ; microclimat(

IDENTIFICAREA RISCURILOR PROFESIONALE PENTRU LOCUL DE MUNC ANALI2AT

A( MI0LOACELE N#"&r# f#%"or&)&i '( ri!% :r(8(n"#" '( 'o1(ni&) 1(%#ni%4

DE PRODUCIE

()(%"ri%4 %+i1i%4

For1()( '( 1#nif(!"#r( # ri!%&)&i ;n %#'r&) 'o1(ni&)&i #n#)i8#" ; impiedicare de fire) ca3luri ; prin alunecare) mpiedecare) cdere de la acelai ni*elH ; prin atin&ere direct ; prin atin&ere indirect ; prin emanare de su3stante aler&ene de catre monitor <trifenil;fosfat=

Pr(8(n54 '# n& J J J J J

$. MEDIUL DE MUNC N#"&r# f#%"or&)&i '( ri!% :r(8(n"#" '( 'o1(ni&) fi8i%4

3io)o i%4

For1()( '( 1#nif(!"#r( # ri!%&)&i ;n %#'r&) 'o1(ni&)&i #n#)i8#" ; prin e6punerea la am3ian+e e6treme ; prin e6punerea la z&omot ; prin e6punerea la ultrasunete ; prin e6punerea la *i3ra+ii ; prin e6punerea la un iluminat inadec*at ; prin e6punerea la radia+ii ; prin e6punerea la c4mpuri electrostatice ; prin e6punerea la microor&anisme

Pr(8(n54 '# n& J J J J J J J J

C. SARCINA DE MUNC N#"&r# f#%"or&)&i '( ri!% :r(8(n"#" '( 'o1(ni&) !o)i%i"#r( fi8i%4 !o)i%i"#r( :!i+i%4

For1()( '( 1#nif(!"#r( # ri!%&)&i ;n %#'r&) 'o1(ni&)&i #n#)i8#" ; pozi+ii de lucru *icioase; pozi+ia ez4nd prelun&itH ; efort staticH ; ritm de munc mareH ; solicitare *izual la limita admisi3ilH

Pr(8(n54 '# n& J J J J

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE CONFORMITATE


SAM < S.A GALATI Directia TEHNICA c.s.m. E!ECUTANT Nr. 1 2 3 4 5 . / INDICATOR Personalul are pre !"irea profesional! necesar! e#ecu"!rii sarcinii de munc! $ncredin%a"e& Personalul are e#perien%a profesional! necesare e#ecu"!rii sarcinii de munc! $ncredin%a"e& Personalul are abili"area profesional! (permis' au"ori)a%ie' cer"ificare' e"c.* pen"ru e#ecu"area sarcinii de munc! $ncredin%a"e& Personalul cunoas"e parame"rii +i modul normal de operare a ec,ipamen"ului "e,nic & Personalul are pre !"irea profesional! necesar! pen"ru a nu in"erpre"a re+i" informa%iile "ransmise pe diferi"e cai de comunica"ie & Personalul are constiinciozitate ) perse*erenta K Personalul are spirit de cola3orare ) 3una*ointa) solicitudine K Personalul cunoaste modul de operare in caz de situatii limita <a*arii) calamitati= K $iro& Proi(%"#r( D"me#i$% Caracteri&are 'r"(esi"#a%)
mic

E 01.
D#"# 97/..=.-../ E>#). 9 in . Con!"#n'#%+( M#ri#n#

PUNCTAJ med. f. bun

2 #

4 #

Coef. pond.

2'00 2'00 2'00 2'00 2'00 2'00 2'00 2'00

# # # # # #

N* 0 +0,00 -

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A.6 GALATI Directia Te.#ica C.S.M 9 E?ECUTANT @r( 1 , E ? 2 A INDICATOR E6ecutan+ii au deprinderile necesare ndeplinirii sarcinii de munc fr erori ce pot s afecteze sntatea sau inte&ritatea celorlal+i an&a9ati K E6ecutan+ii au aptitudinile necesare efecturii opera+iilor din cadrul sarcinii de munc fr erori ce pot s;i afecteze sntatea sau inte&ritateaK E6ecutan+ii respect ntotdeauna succesiunea opera+iilor sau mane*relor pre*zute de procedurile de lucruK E6ecutan+ii respect ntotdeauna parametrii de lucru pre*zu+i prin procedurile de lucruK E6ecutan+ii manifest ini+iati*e personale) n afara S('() care pot s afecteze sntatea sau inte&ritatea lor sau a celorlal+i lucrtoriK E6ecutan+ii manifest indiferen+ n e6ecutarea S('() care poate s &enereze producerea unor erori de decizie sau de e6ecu+ieK E6ecutan+ii au capacitatea de a pre*eni producerea unor erori datorate rela+iilor interumane n cadrul ec5ipei de lucruK

E .-.
D#"# 97/..=.-../ E>#)&#"or9in .Con!"#n'#%+( M. $iro& Proi(%"#r( Do1(ni&)9 Erori '( '(%i8i( !i (@(%&"i(
PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

J J J J J J J

1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 -(? 0

NC A BCD/7E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM SA 6 GALATI Directia Te.#ica Co1:. !i!"(1&)&i '( 1&n%49 E?ECUTANT @r( 1 , E ? 2 A > INDICATOR E6ecutan+ii au cunotin+ele profesionale necesare pentru identificarea riscurilor profesionale prezente la locul de muncK E6ecutan+ii au e6perien+a profesional necesar pentru identificarea riscurilor profesionale prezente la locul de muncK E6ecutan+ii au cunotin+ele profesionale necesare pentru a sesiza apari+ia unor situa+ii periculoase n derularea sarcinii de muncK E6ecutan+ii au e6perien+a profesional necesar pentru a sesiza apari+ia unor situa+ii periculoase n derularea sarcinii de muncK E6ecutan+ii au e6perien+a profesional necesar pentru a sesiza apari+ia unor situa+ii periculoase n derularea sarcinii de muncK E6ecutan+ii do*edesc contientizarea prezen+ei riscurilor profesionale manifestat prin utilizarea dispoziti*elor de i/sau a sistemelor protectoareK E6ecutan+ii apreciaz prezen+a dispoziti*elor de protec+ie i func+ionarea sistemelor de protec+ie prezente la locul lor de muncK E6ecutan+ii manifest tendin+a de a elimina dispoziti*elor de protec+ie i/sau a sistemelor protectoare n ideea simplificrii sarcinii de muncK

E .F.
D#"# 9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M. $iro& Proi(%"#ri Do1(ni&)9 C#:#%i"#"(# '( i'(n"ifi%#r( # ri!%&ri)or
PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

J J J J J J J J

1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0

NS A =GDH. E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A 6 GALATI Directia Te.#ica C.S.M. 9 E?ECUTANT @r( 1 , E ? 2 A > INDICATOR E6ecutan+ii au tendin+a de a elimina unele opera+ii pre*zute de procedura de lucru n scopul scurtrii timpului de e6ecu+ie a sarcinii de muncK E6ecutan+ii au tendin+a de a de*ansa efectuarea unor opera+ii n scopul scurtrii timpului de e6ecu+ie a sarcinii de muncK E6ecutan+ii au tendin+a de a elimina unele opera+ii le&ate de asi&urarea ni*elului de securitate n scopul scurtrii timpului de e6ecu+ie a lucrriiK E6ecutan+ii contientizeaz necesitatea limitrii posi3ilit+ii de a porni sau opri alte ec5ipamente te5nice care nu intr n sarcina lor i care;i pot accidentaK E6ecutan+ii contientizeaz necesitatea prezentrii la locul de munc numai n stare normal de lucruK E6ecutan+ii contientizeaz necesitatea limitrii ac+iunilor lor numai la acele ac+iuni pre*zute n procedurile de lucruK E6ecutan+ii contientizeaz necesitatea interzicerii accesului i/sau sta+ionrii n zonele cu risc ridicat pentru care nu sunt autoriza+iK E6ecutan+ii contientizeaz necesitatea interzicerii 9ocului) a &lumelor) etc( ce pot conduce la apari+ia unor situa+ii periculoaseK

E .C.
D#"#9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M. $iro& Proi(%"#ri Do1(ni&)9 A"i"&'in(# f#54 '( !#r%in# '( 1&n%4
PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

J J J J J J J J

1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0

NC A BHD .. E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A. < GALATI Directia Te.#ica C.S.M. 9 E?ECUTANT @r( 1 , E ? 2 A > . -0 --1 INDICATOR E6ist tendin+a din partea e6ecutan+ilor de su3estimare a riscurilor profesionale la care sunt e6pui n cadrul e6ecutrii sarcinii de muncK E6ist tendin+a din partea e6ecutan+ilor de suprae*aluare a riscurilor profesionale la care sunt e6pui n cadrul e6ecutrii sarcinii de muncK E6ist tendin+a din partea e6ecutan+ilor de a ntreprinde ac+iuni neautorizate sau care nu fac o3iectul sarcinii lor de muncK E6ist tendin+a din partea e6ecutan+ilor de a ntreprinde ac+iuni fr utilizarea mi9loacelor de pre*enire cerute de ac+iuneK E6ist tendin+a din partea e6ecutan+ilor de a inter*eni la ec5ipamente te5nice sau instala+ii aflate n func+iuneK E6ist tendin+a din partea e6ecutan+ilor de a inter*eni la ec5ipamente te5nice sau instala+ii n afara sarcinii lor de muncK E6ecutan+ii manifest tendin+a de a nu utiliza ec5ipamentele indi*iduale de protec+ie din dotareK E6ecutan+ii manifest tendin+a de a nu pune n func+iune sau a neutraliza ac+iunea dispoziti*elor de protec+ieK E6ecutan+ii manifest tendin+a de semnala) conductorilor locurilor de munc) apari+ia unor riscuri nepre*zute n timpul e6ecutrii sarcinii de muncK 7n timpul deplasrilor lucrtorii manifest aten+ia corespunztoare pentru a e*ita cderea de la acelai ni*el sau de la nl+imeK 7n cursul ndeplinirii sarcinii de munc) e6ecutan+ii au tendin+a de a ptrunde sau de a sta+iona n zone cu pericol pentru care nu sunt autoriza+iK 7n cursul ndeplinirii sarcinii de munc) e6ecutan+ii au tendin+a de a adopta posturi de munc inadec*ateK

E .H.
D#"#9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M. $iro& Proi(%"#ri Do1(ni&)9 A"i"&'in(# f#54 '( ri!%&ri)( :rof(!ion#)(
PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

J J J J J J J J J J J J

1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0

NC A B7D== E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE CONFORMITATE


SAM S.A.6 GALATI Directia Te.#ica C.S.M.9 E?ECUTANT @r( -( 1( ,( E( ?( 2( A( >( .( -0( INDICATOR Atunci cand sunt pro*ocati) e6ecutantii sunt capa3ili de actiuni necu&etate indiferent de urmariK In astfel de situatii au e6ecutantii tendinte distructi*eK E6ecutantii) in procesul de munca folosesc adesea un lim3a9 in9uriosK Sunt anumite situatii in procesul de munca care &enereaza e6ecutantilor stari de ner*ozitate/furieK Pentru a se face intelesi e6ecutantii se manifesta *iolentK Accepta e6ecutantii) fara a se ener*a o3ser*atii cu pri*ire la modul de indeplinire a sarcinii de muncaK Au e6ecutantii taria de a trece peste situatiile dificile fara a le fi afectata capacitatea de muncaK E6ecutantii se manifesta *iolent la critici si mustrariK Sunt e6ecutanti carora le tremura mana atunci cand isi e6ecuta sarcina de munca<alcoolici sau colerici=K Sunt e6ecutanti care actioneaza deseori impulsi* <fara sa &andeasca=K

E .=.
D#"# 9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.

$iro& Proi(%"#ri Do1(ni&)9 E>#)&#r(# r#'&)&i '( #&"o%on"ro)


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f( 3un E ? Coef( pond(

J J J 6 J J J J J 6

1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0

NC A B=D.. E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE CONFORMITATE


SAM S.A.6 GALATI Directia Te.#ica %.!.1.9 E?ECUTANT @r( -( 1( ,( E( ?( 2( A( >( .( -0( INDICATOR E6ecutantii sunt suficient de moti*ati material si/sau financiar in desfasurarea sarcinilor de muncaK Au e6ecutantii posi3ilitatea de a promo*a profesionalK E6ecutantii promo*eaza intr;un ritm pre lent) neconform cu aptitudinile si realizarile lorK Considera e6ecutantii ca meseria pe care o au este interesantaK Sarcinile de munca corespund cu ni*elul de asteptare profesionala si sociala a ae6ecutantilorK Au e6ecutantii posi3ilitatea de a;si folosi potentialul de care dispunK E6ecutantii se simt moti*ati de importanta muncii lor si/sau de responsa3ilitatile ce le au in procesul de muncaK E6ecutantii se simt moti*ati de participarea acti*a in luarea deciziilorK Considera e6ecutantii ca au conditii 3une de muncaK eneficiaza e6ecutantii de alte stimulente in afara salariuluiK $iro& Proi(%"#ri Do1(ni&)9 E>#)&#r(# r#'&)&i '( 1o"i>#r(
PU@C"AL
mic 0 med( 1 ,

E .G.
D#"#9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.

f( 3un E ?

Coef( pond(

J J J J J J J J J J

1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0

NC A B-D.. E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE CONFORMITATE


SAM S.A.6 GALATI

E /.
D#"#9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.

Directia Te.#ica %.!.1.9 E?ECUTANT @r( -( 1( ,( E( ?( 2( A( >( .( -0( INDICATOR E6ecutantii sunt inte&rati in &rupul din care fac parteK

$iro& Proi(%"#ri Do1(ni&)9 E>#)&#r(# #'#:"4rii )# for1#5i# '( )&%r&


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f( 3un E ? Coef( pond(

J J J J J J J J J J

E6ecutantii se simt atasati de &rupul din care fac parteK E6ecutantii se simt mandrii de &rupul din care fac parteK Considera e6ecutantii ca toti mem3rii ec5ipei stiu clar ce au de facutK Intre mem3rii ec5ipei e6ista incredere 3azata pe aprecierea pre&atirii profesionaleK Considera mem3rii mai *ec5i ai &rupului ca noii *eniti sunt demni de increderea lorK Considera mem3rii &rupului ca liderul lor este cel mai 3un dintre eiK Conflictele) in cadrul formatii de lucru) au caracter distructi*K Considera e6ecutantii ca munca in ec5ipa este prefera3ila pentru indeplinirea sarcinilor de muncaK Considera e6ecutantii ca este incura9at lucrul in ec5ipaK

1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0

NC A B=D..E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE CONFORMITATE


SAM S.A.6 GALATI Directia Te.#ica %.!.1.9 E?ECUTANT @r( -( 1( ,( E( ?( 2( A( >( .( -0( --( -1( INDICATOR E6ecutantii sunt constienti de rolul pe care il detin in cadrul or&anizatieiK E6ecutantii cunosc o3iecti*ele pe care tre3uie sa la atin&aK Vor3esc e6ecutantii in pu3lic fara sa ai3a emotiiK Protesteaza e6ecutantii daca se considera nedreptatitiK Insuccesele ii demoralizeaza pe e6ecutantiK Efectele emotiilor asupra comportamentului e6ecutantilor sunt ne&li9ateK E6ecutantii patrund in miezul pro3lemelor care ii preocupa cele mai mici detaliiK Sunt deran9ati e6ecutantii cand li se atra&e atentia ca &resescK Considera e6ecutantii ca orice ocazie este 3una pentru a se remarca profesionalK E*ita e6ecutantii confruntarea) c5iar si atunci cand considera ca au dreptateK E6ecutantii isi asuma responsa3ilitatea pentru indeplinirea/neindeplinirea sarcinii de muncaK E6ecutantii sunt sustinuti/a9utati cand se constata ca au &resit din imprudenta sau necunoastereK J J J J J

E B.
D#"#9 7/..=.-../ E>#)9in .Con!"#n'#%+( M.

$iro& Proi(%"#ri Do1(ni&)9 E>#)&#r(# ;n%r('(rii ;n :ro:ri# :(r!o#n4


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f( 3un E ? Coef( pond(

J J

J J

-(? 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0

NC A B7DC/E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE CONFORMITATE


SAM S.A6 GALATI Directia te.#ica %.!.1.9 E?ECUTANT @r( -( 1( ,( E( ?( 2( A( >( .( -0( --( INDICATOR La ni*elul formatiei de lucru se face simtita prezenta unei suficiente comunicari intre mem3rii acesteiaK E6ecutantii au usurinta de a comunicaK Considera e6ecutantii comunicarea intre mem3rii formatiei de lucru ca fiind sinceraK Considera e6ecutantii ca in cadrul ec5ipei comunicarea tre3uie in3unatatitaK Au e6ecutantii au cura9ul sa spuna ceea ce &andescK In relatia cu superiorii) e6ecutantii spun ceea ce &andesc indiferent de consecinteK E6ecutantii isi e6prima imediat nemultumirea in cazul unor situatii neplacuteK Starile conflictuale sunt discutate intre mem3rii formatiei de lucru in scopul aplanarii lorK E6ecutantii comunica/relationeaza interuman pe plan *erticalK E6ecutantii comunica/relationeaza interuman pe plan orizontalK Apar dificultati de dele&are a responsa3ilitatii in cadrul &rupuluiK

E 7..
D#"# 9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.

$iro& Proi(%"#ri Do1(ni&)9 E>#)&#r(# r#'&)&i '( %o1&ni%#r(


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f( 3un E ? Coef( pond(

J J J J J J J J J J J J

-1( Relatiile interumane) atat pe *erticala car si pe orizontala) e*olueaza fara aparitia unor discriminari sau fa*oritismeK

1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0 1(0 0

NC A B7D== E ANALI2A NIVELULUI DE SECURITATE INDUS DE E?ECUTANT

Co1:on(n"# !i!"(1&)&i '( 1&n%#9 E?ECUTANT E 0E 01 E 0, E 0E E 0? E 02 E 0A E 0> E 0. E -0

Do1(ni&) #n#)i8#" Caracterizare profesional

Nivel "e se uri&a&e 20)00 M .E)>- M 2A)?0 M .? M .-)22 M .2)00 M .1)00 M .2)00 M .-)E> M .-)22 M

Erori de decizie si e6ecutie Capacitatea de identificare a riscurilor Atitudinea fa+ de sarcina de munc Atitudinea fa+ de riscurile profesionale E*aluarea &radului de autocontrol E*aluarea &radului de moti*are E*aluarea adaptrii la forma+ia de lucru E*aluarea ncrederii n propria persoan E*aluarea &radului de comunicare

NIVEL DE SECURITATE .- M ; -00 M >- M ; .0 M A- M ; >0 M 2- M ; A0 M ?- M ; 20 M Su3 ?0 M E .7 E.E .F E.C E .H E.= E .G E./ E .B E 7.

A:r(%i(r( E' ele#& Fo#r"( 3&n $&n M('i& Mi% N(!#"i!f4%4"or

NSG A B7DCF E

(7 A .DB/

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A.6 GALATI Directia te.#ica C.S.M 9 SARCIN DE MUNC @r( 1 , E ? INDICATOR An&a9atorul a asi&urat supra*e&5erea strii de sntate a tuturor an&a9a+ilor si printr;un ca3inet de medicina munciiK Presta+iile medicale sunt asi&urate de un medic de medicina muncii sau de un medic de medicin &eneral cu competen+ n medicina munciiK An&a9atorul de+ine un raport de e*aluare) din punct de *edere medical) al riscurilor profesionale prezente la locurile de muncK An&a9atorul asi&ur efectuarea controalelor medicale periodice potri*it cerin+elor fiecrui loc de muncK CSS' analizeaz rapoartele medicului pri*ind condi+iile de munc i situa+ia strii de sntate a an&a9a+ilorK

SM .7.
D#"# 9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M. A"()i(r Proi(%"#ri Do1(ni&)9 Or #ni8#r(# !&:r#>( +(rii 1('i%#)(
PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

J J J J J

1)0 0 -)? 0 1)0 0 1)0 0 -)0 0

NC A 7.. E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A.6 GALATI Directia te.#ica C.S.M. 9 SARCIN DE MUNC @r( 1 , E ? 2 A > INDICATOR Societatea dispune de instruc+iuni proprii pentru acordarea primului a9utor n concordan+ cu natura riscurilor profesionale e6istenteK Personalul de la locul de munc cunoate instruc+iunile de acordare a primului a9utor n caz de accidentK Ec5ipamentele de prim a9utor e6istente n dotarea societ+ii sunt adaptate riscurilor specificeK Personalul operati* de la locul de munc are cunotin+ele necesare utilizrii ec5ipamentelor de prim a9utorK Sistemul de munc analizat este dotat cu truse de prim a9utorK Con+inutul truselor de prin a9utor este *erificat periodic pentru a fi n concordan+a cu 3aremul minimal sta3ilit de 'inisterul Snt+ii i $amilieiK E6ist indicatoare care s marc5eze locul de amplasare a truselor de prim a9utorK Locul de amplasare a truselor de prim a9utor este uor accesi3ilK

SM .-.
D#"#9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M. $iro& Proi(%"#ri Do1(ni&)9 Or #ni8#r(# :ri1&)&i #I&"or
PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

J J J J J J J J

1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 -)? 0 -)0 0 -)0 0

NC A B7D/H E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A. < GALATI Directia Te.#ica C.S.M. 9 SARCIN DE MUNC @r( 1 , E ? 2 A > . -0 INDICATOR Sistemul de munc analizat dispune de ncperi special amena9ate unde lucrtorii se pot retra&e pentru odi5nK Sistemul de munc analizat dispune de ncperi special amena9ate unde lucrtorii se pot retra&e pentru ser*irea meseiK 7ncperile destinate pentru nclzire/odi5n sunt dotate cu un numr suficient de scaune i mese i n cazul sc5im3ul cel mai numerosK Sistemul de munc analizat dispune de *estiare care s asi&ure cerin+ele pri*ind pstrarea ec5ipamentului indi*idual de protec+ieK Societatea din care face parte sistemul analizat asi&ur ntre+inerea <splare) reparare i denoci*izare= ec5ipamentelor indi*iduale de protec+ieK 7n cadrul sistemului de munc analizat sunt asi&urate cantit+ile de ap rece i cald necesare pentru i&iena personalului i pentru 3utK Pentru locurile de munc unde e6ist riscul de arsuri c5imice sunt asi&urate duuri de sal*are i f4nt4ni oculareK 7n cadrul sistemului de munc analizat sunt asi&urate numrul de ncperi social;sanitare n func+ie de caracteristicile proceselor te5nolo&iceK 7n cadrul sistemului de munc analizat se asi&ur numrul de la*oare sau duuri potri*it &rupei procesului te5nolo&icK 7n cadrul sistemului de munc analizat este asi&urat numrul ca3inelor de closet i al punctelor de alimentare cu ap pota3ilK

SM .F.
D#"#9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.
/ir"$ Pr"iectari

Do1(ni&)9 Do"4ri !o%i#)6!#ni"#r(


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

J J J J J J J J J J

-)? 0 -)? 0 -)0 0 1)0 0 1)0 0 -)? 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 -)? 0

NC A 7..D.. E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A.6 GALATI Directia Te.#ica C.S.M 9 SARCIN DE MUNC @r( 1 , E ? 2 A > . -0 INDICATOR Societatea dispune de un plan de alarmare c5imic i inter*en+ie n caz de pericol i de e6plozie ela3orat conform Ordinului -0,@ al 'IC5PK Planul de alarmare c5imic i inter*en+ie n caz de pericol i de e6plozie a fost transmis i la or&anele teritoriale de protec+ie ci*ilK Societatea analizat dispune de un pro&ram de readucere la normal a instala+iilor te5nolo&ice dup un accident c5imic ma9orK Persoanele implicate n aducerea la ndeplinire a planului de alarmare c5imic i inter*en+ie au fost informate cu pri*ire la sarcinile ce le re*inK 7n cadrul planului de alarmare c5imic i inter*en+ie au fost nominalizate ec5ipele de cercetare) de sal*are i de inter*en+ie te5nolo&icK Componen+a ec5ipelor de cercetare) de sal*are i de inter*en+ie te5nolo&ic face o3iectul unor reactualizri periodiceK Societatea din care face parte sistemul analizat dispune de mi9loacele de sal*are <tar&) aparat de reanimare) etc(= pentru dotarea ec5ipei de sal*areK Societatea dispune de ec5ipamentul de protec+ie i cel de inter*en+ie pentru dotarea ec5ipei de inter*en+ie te5nolo&icK Personalul ec5ipelor de cercetare) de sal*are i de inter*en+ie te5nolo&ic este instruit i autorizat pentru utilizarea aparatelor izolanteK Personalul ec5ipelor de cercetare) de sal*are i de inter*en+ie te5nolo&ic este instruit i antrenat periodic cu pri*ire la sarcinile specificeK

SM .C.
D#"#9 7/..=.-../ E>#). 9 in . Con!"#n'#%+( M.
/ir"$ Pr"iectari

Do1(ni&)9 Or #ni8#r(# #%"i>i"45ii '( #)#r1#r(


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd( 1)00 -(?0 -)?0 1)00 1)00 1)00 1)00 1)00 1)00 1)00

J J J J J J J J J J

NC A 7..D.. E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A.6 GALATI Directia Te.#ica C.S.M. 9 SARCIN DE MUNC @r( 1 , E ? 2 A > . -0 --1 -, -E INDICATOR A fost ntocmit un plan de pre*enire mpotri*a riscurilor de incendiu con+in4nd scenarii i ipoteze de stin&ereK Societatea analizat dispune de un ser*iciu ci*il de pompieriK Lucrtorii cunosc msurile care tre3uie luate n cazul producerii unui nceput de incendiuK Sistemele de pre*enire i semnalizare a incendiilor sunt n perfect stare de func+ionareK !onele de acces rapid a forma+iilor de pompieri sunt men+inute n stare li3erK Se cunosc locurile i cantit+ile de materiale inflama3ile i/sau e6plozi*e utilizate n societatea analizatK 7n zonele n care sunt *e5iculate) stocate sau procesate materiale inflama3ile sau com3usti3ile sunt eliminate sursele poten+iale de aprindereK Sunt respectate distan+ele minime de protec+ie la propa&area incendiilor fa+ de *ecint+iK Societatea analizat este dotat cu numrul de mi9loace de prim inter*en+ie n conformitate cu re&lementrile le&ale n *i&oareK 'i9loacele de prim inter*en+ie sunt adaptate la tipul poten+ial de foc contra cruia tre3uie s se ac+ionezeK 'i9loacele de prim inter*en+ie sunt uor accesi3ileK 'i9loacele de prim inter*en+ie din dotare sunt *erificate periodic potri*it unui &rafic presta3ilitK Lucrrile care necesit lucrul cu foc desc5is se e6ecut numai pe 3az de Npermis de lucru cu focOK Afiele) panourile de a*ertizare i indicatoarele pri*ind incendiile sunt o3iectul unor permanente actualizriK

SM .H.
D#"#9 7/..=.-../ E>#). 9 in . Con!"#n'#%+( M.
/ir"$ Pr"iectari

Do1(ni&)9 Or #ni8#r(# #%"i>i"45i '( :r(>(nir( in%(n'ii


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

J J J J J J J

-)?0 1)00 1)00 1)00 1)00 1)00 1)00

J 1)00 J 1)00 J J J J J -)?0 -)00 1)00 -)00 -)?0

NC A 7..D.. E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A.6 GALATI Directia Te.#ica C.S.M. 9 SARCIN DE MUNC @r( 1 , E ? 2 A > . -0 -INDICATOR Societatea analizat dispune de un compartiment de protec+ia munciiK Personalul ncadrat la compartimentul de protec+ia muncii este su3ordonat direct top mana&eruluiK Personalul ncadrat la compartimentul de protec+ia muncii a urmat cursuri de formare i/sau perfec+ionare n domeniul securit+ii i snt+ii n muncK Compartimentul de protec+ie a muncii cuprinde un ser*iciul de securitate a muncii i un ser*iciul medical de medicin a munciiK Compartimentul de protec+ie a muncii) respecti* an&a9a+ii cu atri3u+ii n domeniul protec+iei muncii) dispun de mi9loace adec*ate pentru desfurarea acti*it+iiK Compartimentul de protec+ie a muncii particip la fundamentarea deciziilor pri*ind securitatea munciiK Ser*iciul de securitate a muncii are atri3u+ii specifice n realizarea acestor deciziiK @umrul de an&a9a+i ai ser*iciului de securitate a muncii este sta3ilit n raport cu numrul total al personalului din unitatea/su3unitatea) riscurile de accidentare i m3oln*ire profesional i repartizarea teritorial a unit+iiK Acti*itatea compartimentului de protec+ia muncii se 3azeaz pe un pro&ram de ac+iuni fundamentat pe 3aza analizei de riscuri profesionaleK Pe 3aza pro&ramului de acti*itate) toate locurile de munc) sunt controlate n scopul pre*enirii accidentelor de munc i m3oln*irilor profesionaleK Personalul ncadrat la compartimentul de protec+ia muncii i d a*izul la an&a9area personalului pentru modul n care acesta corespunde cerin+elor de securitate ale postuluiK
/ir"$ Pr"iectari

SM .=.
D#"# 9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M. Do1(ni&)9 Or #ni8#r(# %o1:#r"i1(n"&) '( :ro"(%5i( # 1&n%ii
PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

J J J J J J J J J J J

1)0 0 -)? 0 1)0 0 -)? 0 1)0 0 -)? 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 -)? 0

NC A B=D.. E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A.6 GALATI Directia Te.#ica C.S.M. 9 SARCIN DE MUNC @r( 1 , E ? 2 A INDICATOR Societatea analizat a or&anizat comitetul de Securitate i Sntate n 'uncK An&a9atorul se preocup de formarea reprezentan+ilor an&a9a+ilor n comitetele de securitate i sntate n munc n domeniul securit+ii i snt+ii n muncK $ormarea reprezentan+ilor an&a9a+ilor pe pro3leme de securitate i sntate n munc se realizeaz n timpul orelor de munc i pe c5eltuiala unit+iiK Reprezentan+ii an&a9a+ilor n comitetele de securitate i sntate n munc 3eneficiaz de timpul necesar e6ercitrii atri3u+iilor specificeK "impul alocat acestei acti*it+i *a fi considerat timp de muncK Comitetul de securitate i sntate n munc se ntrunete la ini+iati*a an&a9atorului cel pu+in o dat pe trimestruK An&a9atorul prezint cel pu+in o dat pe an Comitetului de securitate i sntate n munc un raport scris cu pri*ire la situa+ia securit+ii i snt+ii n muncK

SM .G.
D#"#9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.

/ir"$ Pr"iectari

Do1(ni&)9 Or #ni8#r(# Co1i"("&)&i '( S(%&ri"#"( Ji S4n4"#"( ;n M&n%4


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

J J J J J J J

1)0 0 -)? 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 -)? 0 1)0 0

NC A 7..D.. E

ANALI2A NIVELULUI DE SECURITATE INDUS DE SARCINA DE MUNCA Co1:on(n"# '( 'i1in&#r( # r#>i"#"ii %on!(%in"()or Co1:on(n"# !i!"(1&)&i '( 1&n%#9 SARCINA DE MUNCA S' 0S' 01 S' 0, S' 0E S' 0? S' 02 S' 0A Do1(ni&) #n#)i8#"

Nivel "e se uri&a&e


-00 M .-)>? M -00 M -00 M -00 M .2 M -00 M

Or&anizarea supra*e&5erii medicale Or&anizarea primului a9utor 8otri social;sanitare Or&anizarea acti*it+ii de alarmare Or&anizarea acti*it+i de pre*enire incendii Or&anizarea compartimentul de protec+ie a muncii Or&anizarea Comitetului de Securitate i Sntate n 'unc

NIVEL DE SECURITATE .- M ; -00 M >- M ; .0 M A- M ; >0 M 2- M ; A0 M ?- M ; 20 M Su3 ?0 M SM .7 SM .SM .F SM .C SM .H SM .=

A:r(%i(r(

E' ele#&
Fo#r"( 3&n $&n M('i& Mi% N(!#"i!f4%4"or

NSG A B/.CF E

S17 A .DB=

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A.6 GALATI Directia Te.#ica C.S.M. 9 SARCIN DE MUNC @r( 1 , E ? 2 A > . -0 INDICATOR Societatea analizat dispune de fie cu cerin+ele minimale de cunotin+e profesionale i de aptitudini pentru toate posturile din or&ani&ramK Societatea dispune de un raport al medicului de medicina muncii cu pri*ire la cerin+ele de sntate pentru fiecare loc de muncK An&a9area personalului se face numai cu a*izul medicului de medicina muncii care supra*e&5eaz starea de sntate din societateK Pentru meseriile cu &rad ridicat de risc se solicit i a*ize medicale specialeK Selec+ionarea personalului se face func+ie de starea de sntate) de cerin+ele de cunotin+e profesionale i de aptitudini impuse de postul de muncK 'aterialul folosit pt( instructa9ul introducti* &eneral face o informare cu pri*ire la principalele msuri de p( m( ce tre3uie respectate n timpul munciiK 'aterialul folosit pentru instructa9ul la locul de munc face o prezentare a riscurilor i msurilor de pre*enire specifice locului de muncK 'aterialul folosit pentru instructa9ul periodic urmrete consolidarea cunotin+elor de pre*enire a riscurilor specifice locului de muncK Pentru meseriile cu &rad ridicat de risc pro&ramul de instruire periodic sunt completate de pro&ramul de consolidare a deprinderilor profesionaleK Periodic personalul an&a9at este testat cu pri*ire la ni*elul de cunotin+e de pre*enire a riscurilor profesionale specifice locului de muncK

SM .B.
D#"# 9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.
/ir"$ Pr"iectari

Do1(ni&)9 S()(%5ion#r(# Ji for1#r(# :(r!on#)&)&i


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

J J J J J J J J J J

1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 -)? 0 -)? 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 -)0 0

NC A BHDHH E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A < GALATI Directia Te.#ica C.S.M. 9 SARCIN DE MUNC @r( 1 , E ? 2 A > . -0

SM 7..
D#"# 9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.
/ir"$ Pr"iectari

Do1(ni&)9 1&n%4

Or #ni8#r(#D %on%(:5i# Ji r(:#r"i8#r(# !#r%ini)or '(


PU@C"AL
mic med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

INDICATOR Pentru toate opera+iile pre*zute de procesul te5nolo&ic e6ist proceduri de lucru) proceduri opera+ionale) foi de mane*r) atri3u+ii de ser*iciu etc(K Procedurile de lucru) procedurile opera+ionale) foile de mane*r etc( pre*d i modul de operare pentru situa+ii anormale de func+ionare pre*izi3ileK Procedurile de lucru) procedurile opera+ionale) foile de mane*r au fost *erificate <re*izuite= pentru a nu prezenta omisiuni de opera+iiK E*entualele omisiuni o3ser*ate n cadrul procedurilor de lucru) procedurilor opera+ionale sau foilor de mane*r au fost corectate prin re*izieK 7n cadrul procedurilor de lucru) procedurilor opera+ionale sau foilor de mane*r succesiunea opera+iilor sau mane*relor este cea corespunztoareK Lucrtorii sunt *erifica+i periodic cu pri*ire la cunoaterea con+inutului procedurilor de lucru) procedurilor opera+ionale sau foilor de mane*rK Lucrtorii sunt *erifica+i cu pri*ire la modul n care respecta prescrip+iile din procedurile de lucru) procedurile opera+ionale) foile de mane*r etc(K Lucrtorii respect n totalitate succesiunea opera+iilor/mane*relor pre*zute de procedurile de lucru) procedurile opera+ionale) foile de mane*r etc(K Procedurile de lucru) procedurile opera+ionale) foile de mane*r pre*d e6plicit i msurile de asi&urare a securit+ii e6ecutan+ilorK E6ist persoane cu o3li&a+ii i responsa3ilit+i de asi&urare a condi+iilor de securitate a muncii nominalizate prin deciziiK

J J J J J J J J J J

1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 -)? 0 1)0 0 1)0 0 -)? 0

NC A B=DF7 E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A6 GALATI Directia Te.#ica C.S.M. 9 SARCIN DE MUNC @r( 1 , E ? 2 A INDICATOR Sarcina de munc este astfel dimensionat nc4t s e*ite producerea durerilor sistemului muscular al lucrtorilor datorate efortului fizic depusK Ritmul de munc sta3ilit prin sarcina de munc este astfel sta3ilit nc4t s nu determine o o3oseal rapid a e6ecutan+ilorK Sarcina de munc este astfel dimensionat nc4t s e*ite producerea o3oselii mentale a lucrtorilor datorate efortului psi5ic depus n cadrul acesteiaK Pentru acti*it+ile cu stres <fizic) psi5ic sau de am3ian+= sunt pre*zute pauze n timpul desfurrii sarcinii de muncK Sarcina de munc este astfel dimensionat nc4t s e*ite opera+iile care necesit un &rad mare de ncordare psi5ic <decizii dificile n timp scurt=K Sarcina de munc este astfel dimensionat nc4t s e*ite opera+iile repetiti*e de ciclu scurt sau e6trem de comple6K Sarcina de munc este astfel dimensionat nc4t s e*ite e6isten+a sarcinilor de munc monotoneK

SM 77.
D#"# 9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.
/ir"$ Pr"iectari

Do1(ni&)9 S&3K!&:r#'i1(n!ion#r(# !#r%ini)or '( 1&n%4


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

J J 6 J 6 6 J

-)? 0 1)0 0 1)0 0 -)? 0 1)0 0 1)0 0 -)0 0

NC A 7..D.. E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A.6 GALATI Directia Te.#ica C.S.M. 9 SARCIN DE MUNC @r( 1 , E ? 2 A > . INDICATOR Protec+ia colecti* face parte inte&rant din politica &eneral de pre*enire a riscurilor profesionale adoptat de mana&ementul societ+iiK Pentru locurile de munc unde pot a*ea loc de&a9ri de no6e c5imice sunt pre*zute sisteme de captare) e*acuare i/sau neutralizareK S;au luat msuri ca no6ele de la un loc de munc s nu se propa&e i la alte locuri de muncK E6ista sisteme de separare ntre zonele cu riscuri i zonele fr riscuriK Pt( situa+ia depirii parametrilor de lucru sistemul de munc este pre*zut cu aparatur de semnalizare optic i acustic a pericolelorK Suprafetele de lucru sunt mentinute toto timpul astfel incat sa se e*ite caderea de la acelasi ni*elK Caile de circulatie sunt mentinute tot timpul astfel incat sa se e*ite caderea de la acelasi ni*elK Suprafetele de lucru sunt astfelmentinute incat sa se e*ite 3locarea circulatiei personalelorK An&a9atorul instruieste lucratorii cu pri*ire la modul de actiune in cazul fenomenelor meteo deose3iteK

SM 7-.
D#"# 9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.
/ir"$ Pr"iectari

Do1(ni&)9 Or #ni8#r(# :ro"(%5i(i %o)(%"i>(


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

J J J J J 6 6 J 6

1)0 0 1)0 0 -)? 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0

NC A BHDC- E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A.6 GALATI Directia Te.#ica C.S.M 9 SARCIN DE MUNC @r( 1 , E ? 2 A > . -0 --1 INDICATOR Societatea analizat dispune de un normati* intern de acordare a ec5ipamentului indi*idual de protec+ie n conformitate cu normele le&aleK La sta3ilirea tipurilor) a numrului i a duratei normate de utilizare a ec5ipamentului indi*idual de protec+ie s;a a*ut n *edere o analiz de riscuriK 8otarea lucrtorilor cu ec5ipamente indi*iduale de protec+ie se face conform pre*ederilor din normati*ul internK Calitatea ec5ipamentelor indi*iduale de protec+ie este asi&urat prin certificate de calitate i documente de certificare a conformit+iiK La ale&erea tipului de costum de protec+ie s;au a*ut n *edere sarcina de munc i condi+iile specifice de lucru de la locul de muncK La ale&erea tipului de ncl+minte de protec+ie s;au a*ut n *edere sarcina de munc i condi+iile specifice de lucru de la locul de muncK La ale&erea tipului de mnui de protec+ie s;au a*ut n *edere sarcina de munc i condi+iile specifice de lucru de la locul de muncK La ale&erea tipului de oc5elari de protec+ie s;au a*ut n *edere sarcina de munc i condi+iile specifice de lucru de la locul de muncK La ale&erea tipului de casc de protec+ie s;au a*ut n *edere sarcina de munc i condi+iile specifice de lucru de la locul de muncK La ale&erea tipului de masc de protec+ie s;au a*ut n *edere sarcina de munc i condi+iile specifice de lucru de la locul de muncK La ale&erea tipului de antifoane de protec+ie s;au a*ut n *edere sarcina de munc i condi+iile specifice de lucru de la locul de muncK Lucrtorii posed informa+ii referitoare la modul de utilizare a ec5ipamentelor indi*iduale de protec+ieK

SM 7F.
D#"# 9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.
/ir"$ Pr"iectari

Do1(ni&)9 Or #ni8#r(# :ro"(%5i(i in'i>i'&#)(


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

J 6 J 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 -)? 0 1)0 0 1)0 0 -)? 0 1)0 0 -)? 0 1)0 0

NC A 7..D.. E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A. < GALATI Directia Te.#ica C.S.M. 9 SARCIN DE MUNC @r( 1 , E ? 2 A > . INDICATOR 7n cadrul sistemului de munc analizat sunt asi&urate mi9loacele i dispoziti*ele permanente de semnalizare a pericolelor sau situa+iilor periculoaseK 7n cadrul sistemului de munc analizat sunt asi&urate mi9loacele i dispoziti*ele ocazionale de semnalizare a pericolelor sau situa+iilor periculoaseK Lucrtorii sunt informa+i i instrui+i cu pri*ire la semnalizarea de securitate i sntate utilizat la locul de muncK 7n cadrul sistemului de munc analizat este respectat semnifica+ia culorilor pre*zut de standardul de securitateK Lucrtorii sunt informa+i i instrui+i cu pri*ire la semnifica+ia indicatoarelor de semnalizare a pericolelorK Produsele periculoase utilizate sunt marcate cu etic5ete standardizate <inclusi* prin picto&rame=K Lucrtorii sunt informa+i cu pri*ire la semnifica+ia culorilor con*en+ionaleK Semnalizarea rutier din incint este n concordan+ cu planul interior de circula+ieK Ec5ipamentele te5nice au pre*zute dispoziti*e de a*ertizare) semnalizare i alarmare pentru a asi&ura securitatea lucrtorilorK

SM 7C.
D#"# 9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.
/ir"$ Pr"iectari

Do1(ni&)9 S(1n#)i8#r(# ri!%&ri)or :rof(!ion#)(


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

J J 6 6 6 J 6 6 6

1)0 0 1)0 0 1)0 0 -)? 0 1)0 0 1)0 0 -)? 0 -)? 0 1)0 0

NC A 7..D.. E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A. < GALATI Directia Te.#ica C.S.M. 9 SARCIN DE MUNC @r( 1 , E ? 2 A > . -0 INDICATOR Societatea din care face parte sistemul analizat a inte&rat n cadrul politicilor mana&eriale i mana&ementul calit+ii de securitateK Societatea din care face parte sistemul analizat dispune de un sistem al calit+ii de securitate certificat de un or&anism a3ilitatK An&a9amentul pri*ind calitatea de securitate a Ntop mana&eruluiO este adus la cunotin+a lucrtorilor prin afiareK 7n cadrul societ+ii din care face parte sistemul analizat s;a numit un responsa3il cu strate&ia de securitate i sntate n muncK Conducerea a instruit efii de sec+ii i de ateliere pri*ind responsa3ilit+ile pe care le au n ndeplinirea condi+iilor S(S('(K Conducerea a numit un coordonator cu autoritate i competen+ care s conduc strate&ia n domeniul S(S('(K Coordonatorul n domeniul S(S('( are e6perien+a) competen+a) aptitudinile i calificarea n domeniul mana&ementului s(s(mK Societatea din care face parte sistemul analizat dispune de un plan propriu de punere n conformitate ntocmit n urma unei e*aluri a ni*elului de riscK Planurile ela3orate n domeniul S(S('( sunt discutate i cu cei care sunt afecta+i de aplicarea lorK C5eltuielile pri*ind aplicarea planurilor *iz4nd S(S('( sunt incluse n planul de c5eltuieli al societ+iiK

SM 7H.
D#"# 9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.
/ir"$ Pr"iectari

Do1(ni&)9 M#n# (1(n"&) '( !(%&ri"#"(


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1)0 0 1)0 0 -)0 0 -)? 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0

NC A /.D.. E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A. < GALATI Directia Te.#ica C.S.M. 9 SARCIN DE MUNC @r( 1 , E ? 2 A > . -0 --1 INDICATOR La amena9area locurilor de munc s;a a*ut n *edere ca lucrtorii s nu fie o3li&a+i la pozi+ii for+ate de lucruK Lucrtorii reclam unele dificult+i n urmrirea n acelai timp a informa+iilor *izuale necesare i efectuarea comenzilorK E6ist o3stacole care mpiedic o3ser*area corect a semnalelor luminoase) a comenzilor sau a pieselorK Pentru prinderea unor scule) piese sau pentru darea unor comenzi lucrtorul tre3uie s ntind m4na la mai mult de ,00 mmK Pentru prinderea unor scule) piese sau pentru darea unor comenzi lucrtorul tre3uie s roteasc m4na n spatele planului sau de lucruK 7n cazul locurilor de munc care reclam pozi+ia DezutD) pozi+ia spatelui lucrtorului poate fi rela6atK Persoanele care lucreaz n pozi+ia ez4nd dispun de un spri9in pentru picioare care s permit s;i ntind picioareleK La amena9area locurilor de munc s;a a*ut n *edere ca nl+imea planului de lucru s fie n concordan+ cu nl+imea lucrtorilorK E6ist opera+ii la care lucrtorii sunt constr4ni la ridicarea m4inilor mai sus de nl+imea umerilorK Posturile de lucru care reclam munca n pozi+ia Nn picioareO pot fi modificate astfel nc4t s poat sta n pozi+ia Nez4ndOK 7nl+imea planului de spri9in al ante3ra+ului pentru acti*it+i necesit4nd acest spri9in este cea fireascK E6ist persoane care lucreaz n pozi+ia Dn picioareD i care acuz dureri ale picioarelorK

SM 7=.
D#"# 9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.
/ir"$ Pr"iectari

Do1(ni&)9 Or #ni8#r(# (r ono1i%4 # )o%&)&i '( 1&n%4


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

6 J 6 6 6 ; ; J J ; J J

1)0 0 1)0 0 -)? 0 -)? 0 -)? 0 -)? 0 -)0 0 1)0 0 1)0 0 -)0 0 1)0 0 -)0 0

NC A BFD7. E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A. 6 GALATI Directia Te.#ica C.S.M. 9 SARCIN DE MUNC @r( 1 , E ? 2 A > . -0 INDICATOR Pentru lucrrile de e6ploatare a ec5ipamentelor electrice e6ist proceduri de lucru) proceduri opera+ionale) foi de mane*r etc(K Procedurile de lucru) procedurile opera+ionale) foile de mane*r etc( con+in i msuri de protec+ie mpotri*a pericolului de electrocutareK Societatea dispune de un pro&ram de *erificri periodice ale ec5ipamentelor electrice i ale mi9loacelor de protec+ie mpotri*a pericolului de electrocutareK Pentru toate tipurile de inter*en+ie la instala+iile i ec5ipamentele electrice e6ist proceduri de lucru) proceduri opera+ionale) foi de mane*ra etc(K Inter*en+iile la instala+iile i ec5ipamentele electrice se e6ecut numai n 3aza unor autoriza+ii de lucru) a sarcinilor de ser*iciu sau a unui proces;*er3alK E6ecutarea inter*en+iilor la instala+iile electrice se face numai cu personal calificat) autorizat @P' i instruit pentru lucrarea respecti*K Inter*en+iile la instala+iile i ec5ipamentele electrice se e6ecut numai dup scoaterea lor de su3 tensiune i *erificarea lipsei de tensiuneK Inter*en+iile la instala+iile i ec5ipamentele electrice se e6ecut numai dup delimitarea material a locului de munc <n&rdire=K Inter*en+iile la instala+iile i ec5ipamentele electrice se e6ecut numai cu scule i ec5ipamente indi*iduale de protec+ie electroizolante *erificate PRA'K Pentru e*itarea electrocutrii prin atin&ere direct sunt or&anizate i e6ecutate *erificrile periodice a msurilor de protec+ie mpotri*a atin&erii directeK

SM 7G.
7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.
/ir"$ Pr"iectari

Do1(ni&)9 E)(%"ro!(%&ri"#"(614!&ri or #ni8#"ori%(


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

6 6 6 6 6 J 6 6 6 J

1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0

NC A 7..D.. E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE


SAM S.A. < GALATI Directia Te.#ica C.S.M. 9 SARCIN DE MUNC @r( 1 , E ? INDICATOR In scopul asi&urarii unui iluminat artificial corespunzator se asi&ura inlocuirea re&ulata a corpurilor de iluminat arseK s;au luat masurile corespunzatoare pentru e*itarea zonelor de um3raK Lucratorii e6pusi la solicitarea aparatului *izual sunt supusi controalelor oftlamolo&ice periodiceK Lucratorii e6pusi sunt informati cu pri*ire la consecintele e6punerii la un iluminat inadec*atK Conditiile de iluminat sunt analizate periodic in C(S(S('K

SM 7/.
D#"# 9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.
/ir"$ Pr"iectari

Do1(ni&)9 Ri!% fi8i% < (n(r#" '( i)&1in#"


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

J J J J 6

-)?0 1)00 1)00 1)00 -)?0

NC A 7..D.. E

ANALI2A NIVELULUI DE SECURITATE INDUS DE SARCINA DE MUNCA

Co1:on(n"# '( 'i1in&#r( # :ro3#3i)i"#"ii %on!(%in"()or

Co1:on(n"# !i!"(1&)&i '( 1&n%#9 SARCINA DE MUNCA

Do1(ni&) #n#)i8#"

Nivel de securit ate


.?)?? M .2),- M -00 M .?)E1 M -00 M -00 M >0)00 M .,)-0 M -00 M -00 M

S' S' S' S' S' S' S' S' S' S'

0. -0 --1 -, -E -? -2 -A ->

S()(%5ion#r(# Ji for1#r(# :(r!on#)&)&i Or #ni8#r(#D %on%(:5i# Ji r(:#r"i8#r(# !#r%ini)or '( 1&n%4 S&3K!&:r#'i1(n!ion#r(# !#r%ini)or '( 1&n%4 Or #ni8#r(# :ro"(%5i(i %o)(%"i>( Or #ni8#r(# :ro"(%5i(i in'i>i'&#)( S(1n#)i8#r(# ri!%&ri)or :rof(!ion#)( M#n# (1(n"&) '( !(%&ri"#"( Or #ni8#r(# (r ono1i%4 # )o%&)&i '( 1&n%4 E)(%"ro!(%&ri"#"(614!&ri or #ni8#"ori%( Ri!% fi8i% < (n(r#" '( i)&1in#" NIVEL DE SECURITATE A:r(%i(r(

.- M ; -00 M >- M ; .0 M A- M ; >0 M 2- M ; A0 M ?- M ; 20 M Su3 ?0 M


SM .B SM 7. SM 77 *M 10 SM 7F SM 7C SM 7H SM 7= SM 7G SM 7/

E@%()(n" Fo#r"( 3&n $&n M('i& Mi% N(!#"i!f4%4"or

NSG A BHDF- E

SM- A .DBB

ET .7.
FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC
SAM S.A. < GALATI Directia Te.#ica
C.S.M. 9

D#"# 9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.


/ir"$ Pr"iectari
Do1(ni&)9Ri!%

MI0LOACE DE PRODUCIE

1(%#ni% 6 C#i !i !&:r#f("( '( %ir%&)#"i( !i '( )&%r&


mic 0 PU@C"AL med( f( 3un 1 , E ? J J J J J Coef pon( 1)00 -)?0 1)00 1)00 -)?0

@r( INDICATOR 1 , E ? Latimea cailor de circulatie respecta pre*ederile @GP'/01 Caile de circulatie sunt marcate *izi3il si sunt usor de recunoscutK Caile de circulatie si lucru au le&aturi cat mai directe spre caile de e*acuare in caz de ur&entaK Caile de circulatie si suprafetele de lucru sunt mentinute in permanenta li3ere si curate incat sa permita e*acuarea rapida a lucratorilor in caz de ur&entaK Suprafetele cailor de circulatie si de lucru sunt mentinute netede si nealunecoaseK

Nr. %r". PERSONAL EXPUS 7 Personal operati* Electrician intretinere ser*icii interne n r > -

To"#) ER M >),,

E@:&n(r( R A " P @ Gr#>i"#"(# %on!(%in5()or 'c 'd ' G $G 'a 6 Pro3a3ilitate $ $ P $ R R $ R J J E R

J J J J

E-)22

1a#ime 6oar"e ra5e 4ra5e 1ici Ne li9abile

. 5 2 1

2ona riscurilor inadmisibile 2ona riscurilor admisibile cu luarea de masuri or ani)a"orice suplimen"are 2 6; 3 ; 4 P6 5 6 66 2ona riscurilor admisibile

Nr. Personal e#pus Cr" . 1. 7n"re personalul

3imbo Probabili"a 4ra5i"a"e l "e corec"a"a corec"a"a 1 1 8

Ni5el risc 1

8
1 :;

ET .-.
FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC
SAM S.A.6 GALATI

7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.


/ir"$ Pr"iectari
Do1(ni&)9

Directia Te.#ica
C.S.M. 9

MI0LOACE DE PRODUCIE

Ri!% 1(%#ni% 6 In%in"( '( )&%r&


mic 0 PU@C"AL med( f( 3un 1 , E ? J J J J J ; Coef( pond 1)00 1)00 1)00 1)00 1)00 1)00 -)?0 1)00 1)00 -)?0

@r( INDICATOR 1 , E ? 2 A > . -0 Cldirile sau instala+iile industriale <care pot &enera poluri accidentale= respect pre*ederile @GP' pri*ind condi+iile de amplasareK 7ncperile de lucru au asi&urat nl+imea minim de , m i *olumul minim de -1 m(c(/lucrtorK Sunt asi&urate suprafe+ele li3ere necesare desfurrii normale a acti*it+ilor de produc+ie) ntre+inere i repara+iiK 7n func+ie de specificul acti*it+ii pardoseala ncperilor de lucru respect cerin+ele din @GP'K Uile i ferestrele ncperilor de lucru respect cerin+ele pre*zute pentru ele n @GP'K Uile i por+ile 3atante sunt transparente sau pre*zute cu ferestre la nl+imea corespunztoare oc5ilorK Scrile sunt astfel construite nc4t s pre*in pericolul de cdere sau de alunecare i s nu solicite eforturi deose3iteK Scrile de acces la locurile de munc plasate la nl+ime sunt dotate cu m4n curentK "reptele scrilor nu prezint rupturi) deni*elri sau ale defecte capa3ile s &enereze accidente de muncK Luminatoarele i ferestrele laterale sunt pre*zute cu &eamuri armate sau sunt prote9ate cu plase de s4rm montate dedesu3tK

; ; ; ; ;

NC A B=D.. E

Nr. %r". PERSONAL EXPUS 7 C Personal operati* Electrician intretinere ser*icii interne nr > -

To"#)
ER M >),,

E@:&n(r( Gr#>i"#"(# %on!(%in5()or


R A " P @ 'c J J J J 'd ' G $G 'a6

Pro3a3ilitate
$$ $ PR R $R J J ER

E-)22

1a#ime 6oar"e ra5e 4ra5e 1ici Ne li9abile

. 5 2 1

2ona riscurilor inadmisibile 2ona riscurilor admisibile cu luarea de masuri or ani)a"orice suplimen"are 2 6; 3 ; 4 P6 5 6 66 2ona riscurilor admisibile

Nr. Personal e#pus Cr" . 1. 7n"re Personalul

3imbo Probabili"a 4ra5i"a"e l "e corec"a"a corec"a"a 1 1 8

Ni5el risc 1

8
1 :;

ET .F.

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC


SAM S.A.6 GALATI Directia Te.#ica
C.S.M 9

D#"# 9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.


/ir"$ Pr"iectari
Do1(ni&)9

MI0LOACE DE PRODUCIE

Ri!% 1(%#ni% 6 S%4ri Ji i(Jiri '( !i &r#n54


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f( 3un E ?

@r
1 , E ? 2 A >

INDICATOR
Pentru situa+iile de accidente ma9ore sau calamit+i au fost pre*zute culoare i ieiri special destinate e*acurii rapideK @umrul) distri3u+ia i dimensiunile cilor de ur&en+ sunt dimensionate corect fa+ de numrul lucrtorilorK Cile de ur&en+ sunt astfel alese nc4t ieirile s conduc ctre zone si&ureK Uile ieirilor pentru cazuri de ur&en+ se desc5id spre e6teriorK Cile i ieirile de si&uran+ sunt puse n e*iden+ corespunztor prin indicatoare de securitateK Pentru cile i ieirile de si&uran+ a fost pre*zut un iluminat de si&uran+K Cile i ieirile de si&uran+ sunt men+inute n permanen+ li3ereK Scrile ieirilor de ur&en+ pre*zute cu scri de incendiu sunt dotate cu aprtori de protec+ie capa3ile s mpiedice cderea n &olK

J J J J J J J ;

Coef( pond 1)00 1)00 1)00 1)00 1)00 1)00 -)?0 -)?0

NC A BGD/B E

ET .C.
FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC
SAM S.A.6 GALATI Directia Te.#ica
C.S.M. 9

D#"# 9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.


/ir"$ Pr"iectari
Do1(ni&)9

MI0LOACE DE PRODUCIE

Ri!% ()(%"ri% 6 T#3)o&ri )o%#)( '( 'i!"ri3&"i(


mic 0 PU@C"AL med( f( 3un 1 , E ? J J J J J J J J J 6 Coef( pond -)?0 1)00 1)00 1)00 1)00 1)00 1)00 -)?0 1)00 1)00

@r( INDICATOR 1 , E ? 2 A > . -0 "a3lourile locale de distri3utie sunt in constructie standardizataK "a3lourile locale de distri3utie sunt amplasate in locuri usor accesi3ile/ "a3lourile locale de distri3utie sunt pre*azute cu o suprafata li3era de deser*ire cu o latime minima de >0 cmK Suprafata de deser*ire a ta3lourilor locale de distri3utie este mentinuta in permanenta li3eraK "a3lourile locale de distri3utie sunt pre*azute cu podete sau co*orase electrtoizolanteK "a3lourile locale de distri3utie sunt asi&urate prin incuiere impotri*a inter*entiilor neautorizateK "8L sunt prote9ate impotri*a electrocutarii prin atin&ere indirecta) prin le&are la centura de impamantareK "a3lourile locale de distri3utie sunt pre*azute cu sc5emele electrice deser*iteK Conductorii de plecare sunt inscriptionati cu circuitul deser*itK $uzi3ilele si&urantelor sunt cali3rate corect pentru prote9area circuitelor pe care sunt montateK

NC A BGD/B E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC


SAM S.A. < GALATI Directia Te.#ica
C.S.M. 9

ET .H.
D#"# 9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+( M.
/ir"$ Pr"iectari
Do1(ni&)9

MI0LOACE DE PRODUCIE

Ri!% ()(%"ri% < G(n(r#" '( in!"#)#"ii)( !i (%+i:#1(n"()( ()(%"ri%(


mic 0 PU@C"AL med( f( 3un 1 , E ? J J 6 J J J J J J 6 6 Coef( pond 1)00 1)00 1)00 1)00 1)00 1)00 1)00 1)00 1)00 1)00 1)00

@r( INDICATOR 1 , E ? 2 A > . -0 -Partile acti*e ale instalatiilor electrice) neizolate) sunt prote9ate impotri*a atin&erii directe prin carcase) in&radiri) etcK Instalatiile si ec5ipamentele sunt prote9ate prin le&are la pamant si in scurtcircuitK Pentru e*itarea electrocutarii prin atin&ere indirecta este asi&urata e&alizarea potentialelorK Pentru e*itarea electrocutarii prin atin&ere directa este asi&urata izolarea fata de pamantK Pentru protectia impotri*a electrocutarii prin atin&ere indirecta s;a apelat la le&area la pamantK Pentru protectia impotri*a electrocutarii prin atin&ere indirecta s;a apelat la solutia le&arii la nulul de protectieK Ca3lurile retelei electrice sunt astfel pozate incat sa e*ite stri*irea si/sau forfecarea lorK Conductorii electrici ce tra*erseaza caile de acces sunt prote9atei impotri*a deteriorarii mecaniceK Ec5ipamentele te5nice sunt le&ate la centura de impamantareK Inte&ritatea le&aturilor la priza de pamant este *erificata periodicK Valoarea rezistentei prizelor de pamant se incadreaza in *alorile ma6ime admiseK

NC A 7..D.. E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE *ECURITATE SAM S.A. 6 GALATI Directia Te.#ica c.s.m. MI8LOACE DE PRODUC9IE Nr. 1 2 3 4 5 . / > 10 11 12 13 14 15 INDICATOR 3-au efec"ua" in5es"i a%ii pri5ind sursele po"en%iale de incendii +i e#plo)ii & 3e cunosc locali)!rile +i can"i"!%ile de ma"eriale inflamabile +i e#plo)i5e care se !sesc $n sec%ia (a"elierul* $n care es"e plasa" locul de munc! anali)a" & :#is"! $n sec%ie (a"elier* suficien"e mi9loace de pre5enire +i s"in ere a incendiilor & 3un" aces"ea adap"a"e la "ipul de foc con"ra c!ruia "rebuie s! se lup"e & 1a"erialele combus"ibile sun" separa"e de sursele de foc e#is"en"e & 1i9loacele de s"in ere a incendiilor cu ac%ionare manual! sun" u+or accesibile +i simplu de u"ili)a" & 3alaria%ii cunosc m!surile care "rebuie lua"e $n ca)ul unui $ncepu" de incendiu (+i<sau e#plo)ie* & =n sec%ie (a"elier* es"e pus la punc" un plan de pre5enire $mpo"ri5a riscurilor de incendiu (+i<sau e#plo)ie* & Amena9!rile de e5acuare a personalului sun" men%inu"e $n permanen%! $n s"are func%ional! & 3is"emele de pre5enire +i semnali)are a incendiilor sun" $n s"are perfec"! de func%ionare & 2onele de acces ale pompierilor sun" men%inu"e "o" "impul $n s"are de a9a"! & Afi+ele +i indica"oarele pri5ind incendiile sun" obiec"ul unor permanen"e ac"uali)!ri & :c,ipamen"ele de s"in ere a a incendiilor sun" semnali)a"e prin amplasarea de indica"oare de securi"a"e $n imedia"a apropiere & =n ca)ul de a9!rii $n a"mosfer! a unor subs"an%e infamabile sau $n ames"ec cu aerul e#plo)i5e (e#. f!in!' )a,!r' praf de lemn' sol5en%i' praf "e#"il' e"c.* e#is"! sis"eme de cap"are eficien"e & =n locurile de munc! unde apar pericole da"ori"! $nc!rc!rilor elec"ros"a"ice' e#is"! dispo)i"i5e pen"ru ani,ilarea aces"or fenomene &
/ir"$ Pr"iectari

ET 0+
Data 12.0+.0002 E5a%.i#6.C"#sta#7ac.e M. D"me#i$% Risc c.imic : i#ce#7ii
mic PUNCTA8 me7. (. ;$#

5 x x x x x

C"e(. '"#7.

2'0 1'5 2'0 2'0 2'0 1'5 2'0 2'0 1'5 2'0 1'5 1'0 2'0 2'0 1'5

x x x x x x x x x

N* 1 23,40 -

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE *ECURITATE SAM S.A. < GALATI Directia Te.#ica c.s.m.? MI8LOACE DE PRODUC9IE Nr. 1 2 3 4 5 . / > 10 11 12 INDICATOR 6abrica es"e asi ura"! cu do"!ri sociale $n func%ie de necesi"!%ile fi)iolo ice ale personalului +i de carac"eris"icile proceselor de munc! +i ale mediului de munc! & @o"!rile socile corespund normelor de i ien! & =nc!perile pen"ru odi,n! sun" do"a"e cu un num!r adec5a" de mese +i scaune cu sp!"ar & 6emeile ra5ide au posibili"a"ea de a se odi,ni $n po)i%ie culca" $n condi%ii corespun)!"oare $n camera de odi,n! & :s"e or ani)a"! o $nc!pere de prim a9u"or & :c,ipamen"ul de prim a9u"or es"e disponibil $n "oa"e locurile $n care condi%iile de munc! o cer & =nc!perile sociale sun" semnali)a"e conform Prescrip%iilor minime pen"ru semnali)area de securi"a"e +i<sau s!n!"a"e la locul de munc! & @o"!rile sociale sun" pre5!)u"e cu sis"eme de $nc!l)ire +i 5en"ilare corespun)!"oare' pen"ru asi urarea confor"ului "ermic & @o"!rile sociale sun" pre5!)u"e cu ins"ala%ii sani"are & @o"!rile sociale sun" pre5!)u"e cu ec,ipamen"e de s"in ere a incendiilor & :s"e men%inu"! cur!%enia )ilnic! $n $nc!perile sociale & =n $nc!perea de odi,n! sun" lua"e m!suri pen"ru pro"ec%ia nefum!"orilor $mpo"ri5a disconfor"ului crea" de fumul de "u"un &
/ir"$ Pr"iectari

ET 0<
D#"# 9 7/..=.-../ E>#).in .Con!"#n'#%+( D"me#i$% Risc ;i"%"6ic : 7etermi#at 7e 7"t)ri%e s"cia%e PUNCTAJ
mic med. f. bun

2 x

Coef. pond.

2 x 2 1'5 2 2 2 1'5 2 x x 2 2 2 1'5

x x x x x x x

N* 1 =>,>> -

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE *ECURITATE SAM S.A. < GALATI Directia Te.#ica c.s.m.? MI8LOACE DE PRODUC9IE Nr. 1 2 3 4 5 . / > 10 11 12 INDICATOR Aocurile de munc! sun" asi ura"e cu do"!ri social-sani"are (c,iu5e"e' du+uri' 5es"iare' $nc!peri p"r. primul a9u"or' pen"ru odi,n!' p"r. ser5irea mesei' e"c.* $n func%ie de num!rul de personal & Aocurile de munc! sun" asi ura"e cu do"!ri social-sani"are $n func%ie de necesi"!%ile fi)iolo ice ale personalului & 3un" asi ura"e du+uri pen"ru salaria%ii fabricii & 6abrica es"e pre5!)u"! cu cabine Bc separa"e pen"ru femei +i b!rba%i & :s"e asi ura"! can"i"a"ea de ap! rece pen"ru i iena personalului & :s"e asi ura"! apa cald! pen"ru i iena personalului & Apa dis"ribui"! prin punc"ele de alimen"are cu apa (robine"e' 5ase' ar"e)iene* ca +i apa pen"ru sp!la" corespunde s"andardului de po"abili"a"e $n 5i oare & 6abrica se apro5i)ionea)! cu ap! po"abil! din surse +i ins"ala%ii proprii & Apa po"abil! cu care se apro5i)ionea)! fabrica respec"! pre5ederile le ale cu pri5ire la pro"ec%ia sani"ar! a ins"ala%iilor precum s"andardele de cali"a"e a apei & 3un" asi ura"e 5es"iare pen"ru p!s"rarea $mbr!c!min"ei de lucru +i de s"rad! & 3un" asi ura"e ma"erialele i ienico-sani"are (de"er en%i's!pun' ,Cr"ie i ienic!' m!"uri' perii' e"c. * & 3un" asi ura"e "oale"e separa"e $n 5ecin!"a"ea locurilor de munc!' cu un num!r adec5a" de Bc-uri +i c,iu5e"e &
/ir"$ Pr"iectari

ET 02
D#"# 9 7/..=.-../ E>#).9in .Con!"#n'#%+( D"me#i$% Risc ;i"%"6ic ? 7etermi#at 7e 7"t)ri%e sa#itare
mic 0 1 PUNCTA8 me7. (. ;$# 0 = 3 > C"e( '"#7

# # # # # # # # # # # x

2 2 1'5 1'5 2 1'5 2 1 2 1'5 2 1'5

N* 1 +1, 3+ -

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC


SAM S.A. 6 GALATI Directia Te.#ica Co1:. !i!"(1&)&i '( 1&n%49 MEDIUL DE MUNCA @r( INDICATOR
/ir"$ Pr"iectari

MM .7
D#"# 9 7/..=.-../ E>#).in .Con!"#n'#%+(

Do1(ni&)9 Mi%ro%)i1#" '( )&%r&


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f(3un E ?

Coef( pnd(

-( 1( ,( E( ?( 2(

E6ista sistem de climatizare K Caloriferele sunt dimensionate corespunzator *olumului de aer incalzit K Sistemul de climatizare este intretinut corespunzator K La locul de munca e6ista curenti de aer K Incaperile sunt etanse K Limitele termice ma6ime si minime de la locul de munca sunt respectate functie de meta3olismul ener&etic K

J J J J J J

1)0 1)0 1)0 1)0 1)0 1)0

NC = 93,33 %

Nr %r"

PERSONAL E?PUS "otal

ER

E@:&n(r( A "

'c

'd

Gr#>i"#"( ' G

$G

'a6

$$

Pro3#3i)i"#"( P$ R

$R

ER

Personal Electrician ee6ploatare

> -

A ,,

J J

J J

J J

4ra5i"a"ea consecin"elor 1a#ime . 6oar"e ra5e 4ra5e 5

2ona riscurilor inadmisibile 2ona riscurilor admisibile cu

Nr. Personal e#pus Cr" . 1. Personal

3imbo Probabili"a 4ra5i"a"e l "e corec"a"a corec"a"a 1 2 8

Ni5el risc 1

1ici Ne li9abil e

2 1

8
1 :; 2 6; 3 ; 4 P6 5 6 66

luarea de masuri or ani)a"orice suplimen"are 2ona riscurilor admisibile

Probabili"a"e corec"a"a

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC


SAM S.A. < GALATI Directia Te.#ica Co1:. !i!"(1&)&i '( 1&n%49 MEDIUL DE MUNCA
/ir"$ Pr"iectari

MM .D#"# 9 7/..=.-../ E>#).9in .Con!"#n'#%+(

Do1(ni&)9 I)&1in#"
PU@C"AL

INDICATOR @r( -( 1( ,( E( ?( 2( A( >( Iluminatul &eneral uniform mi6t din spatiile interioare este corespunzator acti*itatii desfasurate K Instalatia interioara de iluminat este proiectata corespunzator K Instalatiile de iluminat asi&ura o iluminare uniforma a incaperilor K E6ista la locul de munca instalatii de iluminat de si&uranta K Instalatiile de iluminat si suprafetele situate sunt intretinute corespunzator K Instalatia de iluminat este e6ecutata cu protectie anticorozi*a K Salariatii prezinta afectiuni ale *ederii le&ate de locul de munca K E6ista 3uletin de *erificare a iluminatului intocmit la punerea in functiune a o3iecti*ului K
NC = 90,34 %

mic 0 -

med( 1 ,

f(3un E ?

Coef( pnd(

J J J J J J J J

1)0 1)0 1)0 1)0 1)0 1)0 -)? -)0

Nr %r"

PERSONAL E?PUS "otal

ER

E@:&n(r( A "

'c

'd

Gr#>i"#"( ' G

$G

'a6

$$

Pro3#3i)i"#"( P$ R

$R

ER

Personal

>

4ra5i"a"ea consecin"elor 1a#ime .

2ona riscurilor inadmisibile

Nr. Cr" .

Personal e#pus

3imbo Probabili"a 4ra5i"a"e l "e corec"a"a corec"a"a

Ni5el risc

6oar"e ra5e 4ra5e 1ici Ne li9abil e

5 2 1 2ona riscurilor admisibile cu luarea de masuri or ani)a"orice suplimen"are 2 6; 3 ; 4 P6 5 6 66 2ona riscurilor admisibile

1.

Personal

8
1 :;

Pro3#3i)i"#"( %or(%"#"#

MM .F.
FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC
SAM S.A.6 GALATI Directia Te.#ica c(s(m(: MEDIUL DE MUNCA @r
INDICATOR
/ir"$ Pr"iectari

D#"#9 7/..=.-../ E>#).9in . Con!"#n'#%+( Do1(ni&)9 2 o1o"


PU@C"AL
mic 0 med( 1 , f( 3un E ?

Coef( pond(

1 , E ? 2 A > . -0 --

7n *ecintatea mainii sau instala+iei analizate ca surs de z&omot) la o distanta de ,0 cm) este inteli&i3il *ocea normalK 8ou persoane situate la ,0 cm de o main sau instala+ie tre3uie s *or3easc foarte tare pentru a se n+ele&eK S;au efectuat msurtori de z&omot la locul de muncK S;a efectuat o e*aluare a ncadrrii ni*elului z&omotului n limitele admisi3ile de ctre un personal specializatK 'ainile sau instala+iile ce reprezint surse semnificati*e de z&omot sunt dotate cu carcase fonoizolante i/sau atenuatoare de z&omotK 7n cazul depirii ni*elului admis al z&omotului) conducerea soc( ofer personalului e6pus la z&omot mi9loace indi*iduale de protec+ieK E6ista o anume surs de z&omot particularK La locurile de munc care impun concentrarea aten+iei) s;au luat msurile necesare pt( ncadrarea n ni*elele de z&omot prescrise de @GP'K 7n cazul 5alelor n care func+ioneaz maini z&omotoase) plafonul i pere+ii au caracteristici fonoa3sor3anteK @u este cazul 7n scopul reducerii e6punerii la z&omot i odi5na aparatului auditi* n pauzele de lucru lucrtorii se pot retra&e ntr;o ncpere linititK 7n cadrul pro&ramului de formare i informare continu lucrtorii sunt a*ertiza+i asupra efectelor noci*e ale z&omotuluiK

J J J J J J J J J J J

1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 1)0 0 -)? 0 -)0 0 -)0 0 0)? 0

N!A==.77E

MM .C.
FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC
SAM S.A.6 GALATI Directia Te.#ica c(s(m(: MEDIUL DE MUNCA
@r( INDICATOR
0

D#"#9 7/..=.-../ E>#)9in . Con!"#n'#%+(


/ir"$ Pr"iectari

Do1(ni&)9 Ri!% ()(%"ri%


mic PU@C"AL med( 1 , f( 3un E ? Coef( pond(

1 , E ? 2 A >

Ca3lurile electrice din atelier sunt pozate pe paturi de ca3le amplasate la inaltime suficienta pentru a nu fi atinse accidental de catre operatoriK "oate paturile de ca3le sunt le&ate la centura de impamintareK Lampile electrice din atelier sunt amplasate la inaltimea corespunzatoare pentru a nu fi atinse accidental de operatori sau de mi9loacele de transport uzinalK "a3lourile electrice de distri3utie din atelier sunt asi&urate impotri*a inter*entiei unor persoane neautorizateK "a3lourile electrice de distri3utie sunt le&ate la centura de impamintareK 'ateriile prime si materialele sunt amplasate la distanta corecta fata de ta3lourile electrice) pentru a e6ista spatiul necesar de inter*entie in caz de necesitateK "oate ta3lourile electrice sunt dotate cu &ratare de lemn si co*orase electroizolante in zona de inter*entieK $actorii fizici din atelier <temperatura) umiditate) praf= sunt mentinuti in permanenta in limite normale pentru a nu afecta starea izolatiei electrice a ca3lurilor si ec5ipamentelor electriceK

J J J J J J J J

1(0 1(0 1(0 1(0 1(0 -(? -(? -(?

@sPA2(??M

MM .H.
FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC
SAM S.A.6 GALATI

D#"#97/..=.-../ E>#). 9 in . Con!"#n'#%+( M.


/ir"$ Pr"iectari
Do1(ni&)9

Directia Te.#ica
C.S.M9

MEDIU DE MUNC

Ri!% fi8i% < '("(r1in#" '( 1i%ro%)i1#"&) '( )&%r&


PU@C"AL
mic med( f( 3un

@r(

Coef(

pond(

INDICATOR
1 , E ? 2( A > . Lucratorii pe timpul e6ecutarii sarcinii de munca sunt e6pusi la caldura sau fri& e6cesi*K Lucratorii pe timpul e6ecutarii sarcinii de munca sunt e6pusi la umiditate) curenti de aer sau intemperiiK Lucratorii sunt constransi) prin sarcina de munca) la imo3ilitateK In perioadele de timp cu temperaturi e6cesi*e pro&ramul de munca se adapteazaK 8urata si frec*enta pauzelor se sta3ilesc functie de intesitatea efortului si parametrii microclimatuluiK Personalul e6pus 3eneficiaza de apa car3o&azoasaK In perioadele cu temperaturi de peste ,0 &rd(C sunt e*itate orele de ma6ima e6punereK Incintele de lucru) incaperile pentru ser*irea mesei) odi5na dispun de un sistem de incalzire eficientK In incintele de lucru umiditatea aerului este corespunzatoareK J J J J J J J J 6 -)?0 -)?0 1)00 -)?0 1)00 -(00 1)00 -)?0 -)00

NC A 7..D .. E

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE RI*C REZIDUAL


*AM *.A.- @ALATI Directia Te.#ica c.s.m. E!ECUTANT Nr. 1 2 3 4 5 . / > 10 11 12 INDICATOR 3alaria%ii se plCn de dere l!ri ale 5ederii (l!crimare' us"urimi* & @o"area locului de munc! es"e suficien"! $n perioadele de 5Crf ale ac"i5i"!%ii & =n perioadele de 5Crf' dificul"!%ile de a ordona priori"!%ile $n comen)i (oprirea unei comen)i pen"ru a porni o al"! comand! mai ur en"!* creea)! $ncurc!"uri la locul de munc! & 3-au efec"ua" m!sur!ri de ) omo" la locul de munc! & 3e dispune la locul de munc! de ilumina" local & 3alaria%ii se plCn de deficien%e prin ambian%a "ermic! (curen%i de aer' "empera"ur!' umidi"a"e a aerului*& Dpera"orii reclam! unele dificul"!%i $n urm!rirea $n acela+i "imp a informa%iilor 5i)uale necesare +i efec"uarea comen)ilor & =n ca)ul locurilor de munc! care reclam! po)i%ia +e)u"' po" fi reduse dis"an%ele +i frec5en%a deplas!rilor pen"ru apro5i)ionare' e5acuarea pieselor' con"rol & Persoanele care lucrea)! $n po)i%ia +e)Cnd po" s!-+i $n"ind! picioarele & Aocurile de munc! cu opera"ori $n po)i%ie $n picioare po" fi modifica"e as"fel $ncC" opera"orii s! s"ea $n po)i%ie +e)Cnd & :#is"! salaria%i de "alie mic! sau mare care se plCn de dureri de spa"e & Persoanele care se plCn de dureri de picioare lucrea)! $n po)i%ia $n picioare &
/ir"$ Pr"iectari D"me#i$%

MM 0+.
D#"# 97/..=.-../ E>#)9 in . Con!"#n'#%+( M.

*$'ras"%icitare (i&ic) : 7etermi#at) 7e a'tit$7i#i%e eAec$ta#Bi%"r


PUNCTAJ
mic 0 1 med. 2 3 f. bun 4 5 Coef. pond.

x # # # # # x x x x x x

1'5 2'0 1'5 1'0 1'5 1'5 1'5 1'5 1'5 1'0 1'5 1'0

N* 1 +0,00-

FI DE EVALUARE A NIVELULUI DE RI*C REZIDUAL


*AM *.A.: @ALATI Directia Te.#ica c.s.m. E!ECUTANT Nr. 1 2 3 4 5 . / > 10 11 12 INDICATOR 3un" respec"a"e pre5ederile referi"oare la asi urarea securi"!%ii +i pro"e9area "inerilor & 3un" pro"e9a%i "inerii $mpo"ri5a riscurilor specifice pen"ru securi"a"ea' s!n!"a"ea +i de)5ol"area lor & Ac"i5i"a"ea desf!+ura"! la locul de munc! impune res"ric%ii medicale & Te,nolo ia permi"e respec"area ri"mului de lucru impus de res"ric%iile medicale& 1ediul de munc! (5en"ila%ie' ) omo"' ilumina"' ambian%a "ermic!* con"ra5ine res"ric%iilor medicale& ;ela%iile psi,o-sociale la locul de munc! con"ra5in res"ric%iilor medicale & :#is"! a en%i fi)ici () omo"' 5ibra%ii' ambian%! "ermic!' manipulare sarcini' amena9area locurilor de munc!* care afec"ea)! s!n!"a"ea & @esf!+urarea ac"i5i"!%ii presupune mi+c!ri +i po)i%ii de munc! defici"are & @esf!+urarea ac"i5i"!%ii presupune deplas!ri $n in"eriorul sau e#"eriorul fabricii & Ac"i5i"a"ea desf!+ura"! (con%inu"ul +i na"ura sarcinii de munc!* presupune oboseal! men"al! & :#i en%ele an a9a"orului sun" func%ie de capaci"!%ile profesionale ale lucr!"orilor & Auc!"orii $+i asum! responsabili"a"ea can"i"!%ii +i cali"!%ii produc%iei )ilnice' lunare & #
/ir"$ Pr"iectari

MM 0<.
D#"# 9 7/..=.-../ E>#). 9 in .Con!"#n'#%+(

D"me#i$% *$'ras"%icitare 'si.ic) ? 7etermi#at) 7e stres


PUNCTAJ
mic 0 1 med. 2 3 f. bun 4 5 Coef. pond.

# # # # # # # # # # #

2'0 2'0 2'0 1'0 1'5 1'0 1'5 1'5 1'0 2'0 2'0 1'0

N* 1 34,<= -

PROGRAM DE PUNERE N CONFORMITATE


SURSE DE RISC
Nr. %r". 1 Co' fiJ4 E 0E0, DOMENIUL ANALI2AT NC QMR 20)00M 2A)?0M NRR
Qnumeric R

PREVENIREA RISCURILOR PROFESIONALE


A%5i&ni %or(%"i>( r(%o1#n'#"( :(n"r& 5in(r(# !&3 %on"ro) # ri!%&ri)or :rof(!ion#)( ;nu se impun masuri deose3ite ci *erificari periodice asupra aplicarii stricte a metodolo&iei e6istente ;se *a face instruirea lucratorilor cu pri*ire la posi3ilele consecinte datorate inlaturarii dispoziti*elor de protectie ;se *a intarii supra*e&5erea lucratoriolr si se *or aplica sanctiuni administrati*e)dupa caz ;se sta3ileste un pro&ram de acti*itate pentru persoanele din compartimentul de ssm ;se sta3ileste un pro&ram de acti*itate pentru persoanele din compartimentul de ssm ;cssm se *a la termenile sta3ilite prin actele normati*e ;se sta3ileste un pro&ram de acti*itate pentru persoanele din compartimentul de ssm ; se respecta pro&ramul de intretinere ; se pre*ad ecrane a3sor3ante ; se pre*ad camere separate pentru odi5na ;se *a intocmi si aplica planul de reparatii si intretinere ;se iau masuri de e*itare a actiunilor la o distanta mai mare de ,0cm de a6a corpului ; pro&ram de > ore cu 1 zile li3ere pe saptamana 6 J J 6 PRIORITATE - 1 , E 6 6

Caracterizare personala Capacitatea de identificare a riscurilor ;isc biolo ic E de"ermina" de do"!rile sani"are ;isc c,imic - incendii ;isc biolo ic - de"ermina" de do"!rile sociale 'ana&ementul de securitate !&omot

, E ? 2 A > .

E0E E"02 E"0A S'-? ''0, ''0E ''02

>0)00M >E).0M ,?)??M >0)00M 22)--M A2)??M 20M E.)A,M

6 6 6

Risc electric 3uprasolici"are fi)ic! - de"ermina"! de ap"i"udinile e#ecu"an%ilor -0 ''0A 3uprasolici"are psi,ic! E de"ermina"! de s"res

PROPUNERI PRIVIND M(SURILE DE PREVENIRE )I PROTEC*IE Sunt nominalizate msurile de pre*enire propuse pentru diminuarea factorilor de risc ce se manifest) competen+e i rspunderi) termene( e*aluarea riscurilor pentru securitatea i sntatea an&a9a+ilor H respectarea criteriilor er&onomice pri*ind proiectarea locurilor de munc i a acti*it+iiH montarea unei instala+ii de aer condi+ionat care s asi&ure confortul termic pe perioada *erii H *entilarea permanent a ncperilor) indiferent de perioada calendaristic a anuluiH acordarea lic5idelor n cantitate suficient n perioadele foarte clduroase ale anului) sau oric4nd este ne*oieH constituirea unui spa+iu pentru Ser*iciul de securitate i sntatea muncii) pentru camera de i&ien i repaus H cumprarea materialelor i medicamentelor de prim a9utor i a unei truse sanitare conforme O'S$ nr( E1A/1001H completarea ec5ipamentelor te5nice de PSI <5idran+i) stin&toare= H cunoaterea i respectarea normelor de pre*enire i stin&ere a incendiilor <&enerale S pentru unitate i specifice S pentru locul de munc= i a re&ulilor de pre*enire i stin&ere a incendiilor pre*zute n atri3u+iile de ser*iciu i n instruc+iunile de func+ionare i utilizare a instala+iilor) aparatelor) dispoziti*elor i a altor mi9loace de protec+ie mpotri*a incendiilor din dotarea locurilor de munc) precum i ndeplinirea la termen a msurilor i sarcinilor ce le;au fost ncredin+ateH

DOCUMENTATIE DE REFERINTA -( Le&ea securittii i sanati in munca nr( ,-./1002( 1( F(G( -1-> /1002 riscuri &enerate de a&enti c5imici( ,( F(G( -0.-/1002 cerinte minime de SS' pentru locurile de munca( E( F(G( -0E>/1002 cerinte minime pentru ec5ipamentele indi*iduale de protectie( ?( F(G( --E2/1002 utilizarea ec5ipamentelor de munca

5. @r. in . 4abriel 1inca - 1ana emen"ul riscurilor profesionale ' me"ode de e5aluare si pre5enire E supor" de curs -. 7ns"ruc"iuni proprii de securi"a"e si sana"a"e in munca pen"ru in iner proiec"an" la socie"a"ea 3A1 3.A.- 4AAAT7. .. Norme ce re lemen"ea)a lucrul cu foc desc,is si norme P3U in eneral. /. Ae ea nr. 53 < 2003 E Codul 1uncii