Sunteți pe pagina 1din 21

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE

PROFESIONALǍ

PENTRU LOCUL DE MUNCA LĂCĂTUȘ MECANIC

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ


PENTRU LOCUL DE MUNCĂ :
LĂCĂTUȘ MECANIC
1. PROCESUL DE MUNCĂ

Lăcătușul mecanic de întreținere și reparații își desfășoară activitatea în atelierul de mentenanță


(specializat în reparații de mașini unelte, utilaje sau instalații industriale) sau în locul în care
mașinile unelte, utilajele sau instalațiile industriale lucrează în mod normal și necesită reparații sau
revizii pe loc, ca urmare a defectării lor.
Lăcătușul mecanic de întreținere și reparații execută lucrări de întreținere curentă și înlăturarea
tuturor dereglărilor și defecțiunilor apărute în timpul funcționării, controlează periodic exploatarea
corectă a mașinilor și utilajelor în scopul prevenirii eventualelor avarieri accidentale și execută
reparații curente sau capitale.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT


2. MIJLOACELE DE PRODUCŢIE
 Trusă de scule de lăcătușerie;
 Lampă portabilă de iluminat sau lanternă;
 Bancuri de lăcătușerie ;
 Dispozitive de poziționare și fixare;
 Echipamente mobile acționate electric (mașină de găurit portabilă, polizor unghiular, polizor
pneumatic);
 Unelte de mână;
 Polizor fix;
 Cărucior pentru cărat piese și materiale;
 Platformă autoridicătoare (nacelă electrică tip foarfecă );
 Scări;
 Soluții de spălat piese;
 Materiale de întreținere;
 Materiale inflamabile (uleiuri, vaseline, alcool tehnic, spray-uri, vopsele, etc.);
 Materiale consumabile;
 Aer comprimat;
 Echipamente de monitorizare și măsurare;

SARCINA DE MUNCĂ
Conform fișei postului.

MEDIUL DE MUNCĂ
Lăcătușul mecanic de întreținere și reparații își desfășoară activitatea atât în hala industrială, cât
și în aer liber:
 Temperatura aerului este variabilă;
 Curenţi de aer;
 Zgomot temporar de la funcționarea utilajelor;
 Iluminat mixt;
 Vapori de apă și ulei;
 Pulberi şi praf în suspensie;
Valorile acestor factori se încadrează în limitele valorilor admisibile, rezultate în urma
determinărilor și a măsurătorilor efectuate.

3. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI


A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE
 Factori de risc mecanic
 Lovire de către mijloacele de transport auto /CF, la deplasarea de acasă la serviciu şi invers;
 Organe de maşini în mişcare:
- prinderea, lovirea sau antrenarea membrelor în timpul intervenției sau manevrelor la
echipamentele tehnice neprotejate, aflate în funcționare normală;
- prinderea echipamentului individual de protecție, antrenare la utilizarea echipamentelor
mobile;
 Prinderea, lovirea, strivirea mâinilor în unelte manuale de lucru în timpul utilizării lor (clești,
șurubelnițe, chei, etc.);
 Declanșarea necontrolată a pornirii echipamentelor tehnice în timpul intervenției cu lovirea
lucrătorului expus;
 Cădere de materiale, piese, scule de la o cotă superioară în timpul lucrărilor de revizii și
reparații în timpul manevrării lor cu mijloace de ridicat (pod rulant, macara pivotantă, dispozitive
de ridicat), de pe transpalet, etc.;
 Cădere liberă din cârligul podului rulant/ macara pivotantă a materialelor/pieselor manipulate
de lucrătorii locurilor de muncă învecinate cu locul unde lăcătușul de întreținere execută
intervenția;
 Proiectare de corpuri sau particule în ochi:
- în timpul utilizării echipamentelor mobile acționate electric;
- de la locurile de muncă învecinate cu locul de intervenție;
- la suflarea diferitelor piese cu aer comprimat;
 Jet, erupție de fluide (ulei hidraulic) la spargerea accidentală a furtunurilor, conductelor, etc. ;
 Scurgeri libere de ulei, apă provenite de la neetanșeități ale bazinelor de ulei, etc. ale
utilajelor – alunecare;
 Rostogoliri de materiale, piese, subansambluri neasigurate împotriva deplasărilor
necontrolate;
 Balansul pieselor cu masă mare la ridicarea și transportul lor;
 Vibrații mecanice la utilizarea echipamentelor mobile acționate electric (polizor, bormașină,
etc.);

 Factori de risc termic


 Contact accidental cu suprafeţe foarte calde rezultate în urma procesului de polizare ;
 Factori de risc electric
 Electrocutare prin atingere directa sau indirecta a:

- cablurilor dezizolate
- prizelor sau stecherelor uzate
- instalatii străpunse accidental
- panouri electrice neasigurate prin închidere
 Efectuarea de lucrări de reparaţie, întreţinere şi exploatare a instalaţiilor electrice de personal
neautorizat;
 Lipsa legaturii la conductorul de nul la echipamnetul la care se lucrează;

 Factori de risc chimic


 Lucru cu substanțe toxice, inflamabile (ulei, motorină) utilizate pentru schimburi de ulei și
pentru spălarea, degresarea pieselor;

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ


 Factori de risc fizic
 Variații de temperatură la lucrul alternativ în spații interioare și/sau exterioare;
 Curenţi de aer;
 Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie, seisme etc.);
 Zgomot temporar de la funcționarea utilajelor;
 Pulberi pneumoconiogene (particule de praf in suspensie in aerul respirat);
 Nivel redus de iluminare în unele puncte de intervenție ;

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ


 Conţinut necorespunzător
 Succesiunea greșită a operațiilor, operații greșite față de tehnologie;
 Neutilizarea semnalizărilor de securitate a zonelor de intervenție;

 Suprasolicitare fizică
 Efort dinamic la manipularea pieselor grele pe timpul executării reparațiilor;
 Lucrul în poziții forțate sau vicioase, pe scară mobilă, în spații înguste, etc.;

 Suprasolicitare psihică
 Decizii dificile luate în timp scurt pe parcursul remedierii incidentelor și avariilor;

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI


 Acţiuni greşite
 Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă;
 Folosirea de improvizaţii în efectuarea sarcinii de muncă;
 Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare;
 Căderea de la înălțime prin dezechilibrare, alunecare;
 Staţionarea și/ sau deplasarea în zone periculoase (raza de acţiune a echipamentelor de
munca, ex. draglina, incarcator, buldozer, etc.);
 Intervenții necorespunzătoare în cazul apariției unor defecte mecanice sau electrice, fără
scoaterea din funcțiune a echipamentului tehnic;
 Asamblări greșite ale pieselor;
 Utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor tehnice din dotare;
 Minimizarea pericolului prin nerespectarea instrucțiunilor de lucru și a instrucțiunilor privind
securitatea în muncă;
 Relații primare necorespunzătoare (relații neprincipale între colegi, stări tensionate, agresiuni
verbale sau fizice, deficient în sistemul de comunicare) ;
 Prezenta la lucru in conditii psihice, fiziologice necorespunzatoare (oboseala, boala, sub
influenta bauturilor alcoolice);
 Lucru cu echipamente uzate/defecte;
 Utilizare de foc deschis şi fumatul in locurile nepermise;
 Comportare necorespunzătoare în caz de început de incendiu;

 Omisiuni
 Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă;
 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie
şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare sau utilizarea lor necorespunzatoare pot
duce la accidente de munca sau la infectia cu virusul SarsCov-2 ( risc ce contagiune cu
virusi)
UNITATEA : NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
1
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DURATA EXPUNERII: 8
DE MUNCĂ h/schimb
ECHIPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCĂ:
LĂCĂTUȘ MECANIC
INTRETINERE SI
REPARATII

COMPO FACTORI FORMA CONCRETĂ DE CONSE CLAS CLAS NIV


NENTA DE MANIFESTARE A - A A EL
SISTEM RISC FACTORILOR DE RISC CINŢA DE DE DE
ULUI IDENTIFI (descriere, parametri) MAXI GRA- PRO- RISC
DE CAŢI MĂ VITA BABI
MUNCĂ PREVI TE LI-
ZI- TATE
BILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOA FACTORI 1. Lovire de către mijloacele de DECES 7 1 3
CE DE DE RISC transport auto/CF, la deplasarea de
PRODUC MECANIC acasă la serviciu şi invers ;
ŢIE 2. Organe de maşini în mişcare: INV. 4 2 4
- prinderea, lovirea sau antrenarea Gr. III
membrelor în timpul intervenției sau
manevrelor la echipamentele tehnice
neprotejate, aflate în funcționare
normală;
- prinderea echipamentului individual
de protecție, antrenare la utilizarea
echipamentelor mobile;
3. Prinderea, lovirea, strivirea mâinilor ITM 2 5 3
în unelte manuale de lucru în timpul 3-45
utilizării lor (clești, șurubelnițe, chei, zile
etc.);
4. Declanșarea necontrolată a pornirii DECES 7 1 3
echipamentelor tehnice în timpul
intervenției cu lovirea lucrătorului
expus;
5. Cădere de materiale, piese, scule de DECES 7 1 3
la o cotă superioară în timpul lucrărilor
de revizii și reparații în timpul
manevrării lor cu mijloace de ridicat
(pod rulant, macara pivotantă,
dispozitive de ridicat), de pe transpalet,
etc.;
6. Cădere liberă din cârligul podului DECES 7 1 3
rulant/ macara pivotantă a
materialelor/pieselor manipulate de
lucrătorii locurilor de muncă învecinate
cu locul unde lăcătușul de întreținere
execută intervenția;
7. Proiectare de corpuri sau particule în ITM 3 2 2
ochi: 3-45
- în timpul utilizării echipamentelor zile
mobile acționate electric;
- de la locurile de muncă învecinate cu
locul de intervenție;
- la suflarea diferitelor piese cu aer
comprimat;
8. Jet, erupție de fluide (ulei hidraulic) INV. 4 2 3
la spargerea accidentală a furtunurilor, Gr. III
conductelor, etc. ;
9. Scurgeri libere de ulei, apă provenite ITM 2 5 3
de la neetanșeități ale bazinelor de ulei, 3-45
etc. ale utilajelor – alunecare; zile
10. Rostogoliri de materiale, piese, DECES 7 1 3
subansambluri neasigurate împotriva
deplasărilor necontrolate;
11. Balansul pieselor cu masă mare la DECES 7 1 3
ridicarea și transportul lor;
12. Vibrații mecanice la utilizarea ITM 2 4 2
echipamentelor mobile acționate 3-45
electric (polizor, bormașină, etc.); zile
FACTORI 13.Contact accidental cu suprafeţe ITM 2 5 3
DE RISC foarte calde rezultate în urma 3-45
TERMIC procesului de polizare ; zile

FACTORI 14. Electrocutare prin atingere directa DECES 7 2 4


DE RISC sau indirecta a:
ELECTRI - cablurilor dezizolate
C
- prizelor sau stecherelor uzate
- instalatii starpunse accidental
- panouri electrice neasigurate prin
închidere
15. Efectuarea de lucrări de reparaţie, DECES 7 2 4
întreţinere şi exploatare a instalaţiilor
electrice de personal neautorizat;
16. Lipsa legaturii la conductorul DECES 7 2 4
de nul la echipamnetul la care se
lucrează;
FACTORI 17.Lucru cu substanțe toxice, ITM
DE RISC inflamabile (ulei, motorină) utilizate 45-180
CHIMIC 3 2 3
pentru schimburi de ulei și pentru zile
spălarea, degresarea pieselor;
MEDIUL FACTORI 18.Variații de temperatură la lucrul ITM 2 4 2
DE DE RISC alternativ în spații interioare și/sau 3-45
MUNCĂ FIZIC exterioare; zile
19. Curenţi de aer; ITM 2 5 3
3-45
zile
20. Calamităţi naturale (trăsnet, DECES 7 1 3
inundaţie, seisme etc.);

21. Zgomot temporar de la ITM


funcționarea utilajelor; 45-180 3 2 2
zile
22. Pulberi pneumoconiogene ITM
(particule de praf în suspensie în aerul 3-45 2 4 2
respirat). zile
23. Nivel redus de iluminare în unele ITM
puncte de intervenție ; 3-45 2 5 3
zile
SARCIN CONŢINU 24. Succesiunea greșită a operațiilor, INV. 4 2 3
Ă DE T operații greșite față de tehnologie ; GR. III
MUNCĂ NECORES 25.Neutilizarea semnalizărilor de DECES 7 1 3
PUN- securitate a zonelor de intervenție;
ZǍTOR
SUPRASO 26.Efort dinamic la manipularea ITM 2 5 3
LICI- pieselor grele pe timpul executării 3-45
TARE reparațiilor; zile
FIZICĂ 27. Lucrul în poziții forțate sau ITM 2 5 3
vicioase, pe scară mobilă, în spații 3-45
înguste, etc.; zile
SUPRASO 28. Decizii dificile luate în timp scurt ITM 2 5 3
LICITARE pe parcursul remedierii incidentelor și 3-45
PSIHICĂ avariilor; zile

EXECUT ACŢIUNI 29. Executarea de operaţii neprevăzute DECES 7 1 3


ANT GREŞITE în sarcina de muncă;
30. Folosirea de improvizaţii în DECES 7 1 3
efectuarea sarcinii de muncă;
31. Cădere la acelaşi nivel prin ITM 45-
3 2 2
împiedicare, alunecare, dezechilibrare; 180 zile
32. Căderea de la înălțime prin DECES 7 1 3
dezechilibrare, alunecare;
33. Staţionarea și/sau deplasarea în
zone periculoase (raza de acţiune a
DECES 7 1 3
echipamentelor de munca, ex.
draglina, incarcator, buldozer, etc.);
34. Intervenții necorespunzătoare în
cazul apariției unor defecte mecanice
DECES 7 1 3
sau electrice, fără scoaterea din
funcțiune a echipamentului tehnic;
35. Asamblări greşite ale pieselor; ITM 45- 3 3 3
180 zile
36.Utilizarea necorespunzătoare a DECES 7 1 3
echipamentelor tehnice din dotare;
37.Minimizarea pericolului prin INV. 5 3 4
nerespectarea instrucțiunilor de lucru și GR. II
a instrucțiunilor privind securitatea în
muncă;
38. Relații primare necorespunzătoare ITM
(relații neprincipale între colegi, stări 45-180
3 2 2
tensionate, agresiuni verbale sau fizice, zile
deficient în sistemul de comunicare) ;
39. Prezenta la lucru in conditii ITM
psihice, fiziologice necorespunzatoare 45-180
3 3 3
(oboseala, boala, sub influenta zile
bauturilor alcoolice);
40. Lucru cu echipamente DECES 7 1 3
uzate/defecte;
41. Utilizare de foc deschis şi fumatul DECES 7 2 4
în locurile nepermise;
42. Comportare necorespunzătoare în ITM 3 1 2
caz de început de incendiu; 45-180
zile
OMISIUNI 43. Omiterea operaţiilor care-i DECES 7 1 3
asigură securitatea la locul
de muncă;
44. Neutilizarea echipamentului DECES 7 1 3
individual de protecţie
şi a celorlalte mijloace de protecţie
din dotare sau utilizarea lor
necorespunzatoare pot duce la
accidente de munca sau la infectia cu
virusul SarsCov-2 ( risc ce contagiune
cu virusi)
NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCĂ - LĂCĂTUȘ MECANIC ESTE

44

∑ riRi 6( 4 × 4)+30( 3× 3)+ 8(2 ×2) 398


Nrg 1= i=144 = = =3,06
( 6 × 4 ) + ( 30 ×3 )+ ( 8× 2 ) 130
∑ ri
i=1

NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC (Fig. nr. 1)


Locul de muncǎ
LĂCĂTUȘ MECANIC
Nivel de risc global: 3,06
Object 5
NIVEL PARTIAL DE RISC

FACTORI DE RISC
LEGENDĂ FIGURĂ 1

1. Lovire de către mijloacele de transport auto / CF, la deplasarea de acasă la serviciu şi invers ;
Organe de maşini în mişcare:
- prinderea, lovirea sau antrenarea membrelor în timpul intervenției sau manevrelor la echipamentele
tehnice neprotejate, aflate în funcționare normală;
- prinderea echipamentului individual de protecție, antrenare la utilizarea echipamentelor mobile;
3. Prinderea, lovirea, strivirea mâinilor în unelte manuale de lucru în timpul utilizării lor (clești, șurubelnițe,
chei, etc.);
4. Declanșarea necontrolată a pornirii echipamentelor tehnice în timpul intervenției cu lovirea lucrătorului
expus;
5. Cădere de materiale, piese, scule de la o cotă superioară în timpul lucrărilor de revizii și reparații în timpul
manevrării lor cu mijloace de ridicat (pod rulant, macara pivotantă, dispozitive de ridicat), de pe transpalet,
etc.;
6. Cădere liberă din cârligul podului rulant/ macara pivotantă a materialelor/pieselor manipulate de lucrătorii
locurilor de muncă învecinate cu locul unde lăcătușul de întreținere execută intervenția;
7. Proiectare de corpuri sau particule în ochi:
- în timpul utilizării echipamentelor mobile acționate electric;
- de la locurile de muncă învecinate cu locul de intervenție;
- la suflarea diferitelor piese cu aer comprimat;
8. Jet, erupție de fluide (ulei hidraulic) la spargerea accidentală a furtunurilor, conductelor, etc. ;
9. Scurgeri libere de ulei, apă provenite de la neetanșeități ale bazinelor de ulei, etc. ale utilajelor – alunecare;
10. Rostogoliri de materiale, piese, subansambluri neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate;
11. Balansul pieselor cu masă mare la ridicarea și transportul lor;
12. Vibrații mecanice la utilizarea echipamentelor mobile acționate electric (polizor, bormașină, etc.);
13. Contact accidental cu suprafeţe foarte calde rezultate în urma procesului de polizare ;
14. Electrocutare prin atingere directa sau indirecta a:
- cablurilor dezizolate
- prizelor sau stecherelor uzate
- instalatii starpunse accidental
- panouri electrice neasigurate prin închidere
15. Efectuarea de lucrări de reparaţie, întreţinere şi exploatare a instalaţiilor electrice de personal neautorizat;
16.Lipsa legaturii la conductorul de nul la echipamnetul la care se lucrează;
17.Lucru cu substanțe toxice, inflamabile (ulei, motorină) utilizate pentru schimburi de ulei și pentru spălarea,
degresarea pieselor;
18.Variații de temperatură la lucrul alternativ în spații interioare și/sau exterioare;
19.Curenţi de aer;
20.Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie, seisme etc.);
21.Zgomot temporar de la funcționarea utilajelor;
22.Pulberi pneumoconiogene (particule de praf în suspensie în aerul respirat).
23.Nivel redus de iluminare în unele puncte de intervenție ;
24.Succesiunea greșită a operațiilor, operații greșite față de tehnologie ;
25.Neutilizarea semnalizărilor de securitate a zonelor de intervenție;
26.Efort dinamic la manipularea pieselor grele pe timpul executării reparațiilor;
27.Lucrul în poziții forțate sau vicioase, pe scară mobilă, în spații înguste, etc.;
28.Decizii dificile luate în timp scurt pe parcursul remedierii incidentelor și avariilor;
29.Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă;
30.Folosirea de improvizaţii în efectuarea sarcinii de muncă;
31.Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare;
32.Căderea de la înălțime prin dezechilibrare, alunecare;
33.Staţionarea și/sau deplasarea în zone periculoase (raza de acţiune a echipamentelor de munca, ex. draglina,
incarcator, buldozer, etc.);
34.Intervenții necorespunzătoare în cazul apariției unor defecte mecanice sau electrice, fără scoaterea din
funcțiune a echipamentului tehnic;
35.Asamblări greşite ale pieselor;
36.Utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor tehnice din dotare;
37.Minimizarea pericolului prin nerespectarea instrucțiunilor de lucru și a instrucțiunilor privind securitatea în
muncă;
38. Relații primare necorespunzătoare (relații neprincipale între colegi, stări tensionate, agresiuni verbale sau
fizice, deficient în sistemul de comunicare) ;
39.Prezenta la lucru in conditii psihice, fiziologice necorespunzatoare (oboseala, boala, sub influenta
bauturilor alcoolice);
40.Lucru cu echipamente uzate/defecte;
41.Utilizare de foc deschis şi fumatul în locurile nepermise;
42.Comportare necorespunzătoare în caz de început de incendiu;
43.Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă;
44.Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare sau
utilizarea lor necorespunzatoare pot duce la accidente de munca sau la infectia cu virusul SarsCov-2 ( risc
ce contagiune cu virusi)
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU LOCUL DE MUNCĂ
“LĂCĂTUȘ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNIVERSALE”

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „ LĂCĂTUȘ MECANIC ” este
egal cu 3,06, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre
mediu, el nedepăşind limita maximă acceptabilă (3,5).

Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 44 factori
de risc identificaţi 6 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3, încadrându-se în categoria
factorilor de risc mediu.

Cei 6 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

 F2: Organe de maşini în mişcare:


- prinderea, lovirea sau antrenarea membrelor în timpul intervenției sau manevrelor la
echipamentele tehnice neprotejate, aflate în funcționare normală;
- prinderea echipamentului individual de protecție, antrenare la utilizarea echipamentelor
mobile;;– nivel de risc parţial 4;

 F14: Electrocutare prin atingere directa sau indirecta a:


- cablurilor dezizolate
- prizelor sau stecherelor uzate
- panouri electrice neasigurate prin închidere.
- instalatii starpunse accidental; – nivel de risc parţial 4.
 F15: Efectuarea de lucrări de reparaţie, întreţinere şi exploatare a instalaţiilor electrice de
personal neautorizat; – nivel de risc parţial 4.

 F16: Lipsa legaturii la conductorul de nul la echipamnetul la care se lucreaza; – nivel de risc
parţial 4.

 F37: Minimizarea pericolului prin nerespectarea instrucțiunilor de lucru și a instrucțiunilor


privind securitatea în muncă; – nivel de risc parţial 4.

 F41: Utilizare de foc deschis şi fumatul în locuri nepermise - nivel de risc parţial 4;

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 6 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în „Fişa de măsuri propuse”.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după
cum urmează:
 38,64 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 13,64 %, factori proprii mediului de muncă;
 11,36 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 36,36%, factori proprii executantului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 56,82 % dintre factorii de risc identificaţi pot avea
consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPĂ SURSA


GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCĂ (Fig. nr. 2)
Locul de muncǎ
“LĂCĂTUȘ MECANIC ”
Nivel de risc global: 3,06

Factori de risc proprii executantului Factori de risc proprii mijloacelor de


36.36% productie/echipamentelor de munca
38.64%

Factori de risc proprii sarcinii de munca


11.36% Factori de risc proprii mediului de
munca
13.64%

FIŞĂ DE MĂSURI PROPUSE - Locul de muncǎ: „LĂCĂTUȘ MECANIC


ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNIVERSALE”
LOC DE MUNCǍ/ NIVEL MĂSURI PROPUSE
Nr.
DE
crt.
FACTOR DE RISC RISC (Nominalizarea măsurii)
1 F.2. Organe de maşini în mişcare: 4 Mǎsuri organizatorice:
- prinderea, lovirea sau antrenarea  Instruirea lucrătorilor privind
membrelor în timpul intervenției sau respectarea instrucțiunilor de
manevrelor la echipamentele tehnice utilizare ale echipamentelor de
neprotejate, aflate în funcționare muncă;
normală;  Conștientizarea lucrătorilor privind
- prinderea echipamentului întreținerea și menținerea în stare
individual de protecție, antrenare la integrală a tuturor capacelor de
utilizarea echipamentelor mobile; protecție/ sistemelor de protecție de
pe utilajele pe care le deservesc;
 Verificarea periodică a existenței
elementelor de protecție pe
echipamentele de muncă și a
integrității acestora;
2 F14: Electrocutare prin atingere 4 Măsuri tehnice
directa sau indirecta a: Efectuarea reviziilor şi reparaţiilor
- cablurilor dezizolate la instalaţia electrică şi utilajele
- prizelor sau stecherelor uzate acţionate electric de personal
- panouri electrice neasigurate prin calificat şi autorizat conforn
închidere. planurilor;
- instalatii starpunse accidental; Verificarea periodică a stării tehnice
şi de întreţinere a utilahelor
acţionate electric şi a cablurilor de
alimentare şi înlocuirea sau
repararea celor cu izolaţia
îmbătrânită sau deteriorate;
3 F15: Efectuarea de lucrări de 4 Masuri organizatorice
reparaţie, întreţinere şi exploatare a  Instruirea lucrătorilor cu privire la
instalaţiilor electrice de personal riscurile la care se expun prin
neautorizat efectuarea de lucrări de reparative,
întreținere și exploatare a instalațiilor
electrice fără a avea calificarea
necesară
4 F16: Lipsa legaturii la conductorul 4 Măsuri tehnice
de nul la echipamnetul la care se  Verificarea periodică conform
lucreaza planurilor de mentenanţă a instalaţiei
electrice şi a centurii de
LOC DE MUNCǍ/ NIVEL MĂSURI PROPUSE
Nr.
DE
crt.
FACTOR DE RISC RISC (Nominalizarea măsurii)
împământare;
 Repararea sau înlocuirea
legăturilor utilajelor acţionate
electric la centura de împământare;
5 F37:Minimizarea pericolului prin 4 Masuri organizatorice
nerespectarea instrucțiunilor de  Prezentare de cazuri concrete de
lucru și a instrucțiunilor privind accidente de muncă la instruirea
securitatea în muncă; lucrătorilor;
 Prezentarea consecințelor asupra
sănătății lucrătorului, a integrității
sale corporale, etc.;
6 F.41.Utilizare de foc deschis şi 4 Măsuri tehnice:
fumatul în locuri nepermise  Semnalizarea locurilor
periculoase;
 Stabilirea şi amenajarea unui loc
pentru fumat;
 Marcarea zonelor unde este
interzis fumatul şi lucrul cu foc
deschis;

Măsuri organizatorice:
 Instruirea lucrătorilor şi verificarea
modului în care se respectă regulile
de securitate.
 Instruirea lucrătorilor cu privire la
utilizarea focului deschis și fumatul
7. Neutilizarea echipamentului 3 Masuri organizatorice:
individual de protecţie şi a celorlalte Masurile organizatorice in
mijloace de protecţie din dotare sau contextul coronavirusului sunt
aplicabile in conformitate cu
utilizarea lor necorespunzatoare pot
prevederile legale
duce la accidente de munca sau la Evitați contactul cu persoane care
infectia cu virusul SarsCov-2 ( risc sunt suspecte de infecții
ce contagiune cu virusi) respiratorii acute, evitati
contactul cu cei veniti din afara
tarii si comunicati de indata
aceasta situatie;
Nu vă atingeți ochii, nasul si gura
cu mâinile;
LOC DE MUNCǍ/ NIVEL MĂSURI PROPUSE
Nr.
DE
crt.
FACTOR DE RISC RISC (Nominalizarea măsurii)
Acoperiți-vă gura și nasul daca
stranutați sau tușiți;
Utilizați masca de protecție
conform prevederilor legale
Sunați la DSP sau la 112 dacă
aveți febră, tușiți sau v-ați întors
din zonele in carantina din
Europa de cel puțin 14 zile;
Pastrati o distanta rezonabila fata
de persoanele cu care veniti in
contact;

Evitati pe cat posibil transportul


in comun, astfel limitand
contactul direct sau indirect cu
celelalte persoane. Folosirea
mijloacelor de transport public,
poate creste riscul infectarii cu
coronavirus. Daca nu aveti
alternativa si totusi le folositi,
utilizati manusi de protectie sau
un servetel pentru a va tine de
bare, evitati sa va atingeti fata si
folositi dezinfectant in cel mai
scurt timp.
Spălați-vă mâinile de multe ori;
Curățați toate suprafețele cu
dezinfectanți pe bază de clor sau
alcool;

Purtați măştile de protecţie care să


acopere nasul şi gura la locurile de
muncă organizate de angajator;
Accesul în unitate se face doar după
verificarea temperaturii corporale la
intrarea în sediu, dupa caz, la
începutul programului şi ori de câte
ori reveniți în sediu;
Înştiinţați imediat angajatorul dacă
prezentați, la începutul sau în timpul
programului de lucru, simptome ale
infectării cu virusul SARSCoV-2
LOC DE MUNCǍ/ NIVEL MĂSURI PROPUSE
Nr.
DE
crt.
FACTOR DE RISC RISC (Nominalizarea măsurii)
(tuse, strănut, rinoree, dificultăţi
respiratorii, febră, stare generală
alterată);
Rămâneți la domiciliu dacă, înaintea
începerii programului de lucru,
prezentați simptome ale infectării cu
virusul SARS-CoV-2 şi anunţați
angajatorul cu privire la acest lucru;
Contactați, imediat, medicul de
medicină a muncii responsabil al
unităţii/medicul de familie sau, în
cazul în care starea acestuia este
gravă, serviciul unic de urgenţă 112;
Menţineți distanţa socială de
minimum 1,5 metri în toate zonele
publice;
Menţineți igiena riguroasă a
mâinilor, cu apă şi săpun, timp de cel
puţin 20 de secunde sau cu
dezinfectanţi avizaţi, ori de câte ori
este nevoie;
Evitați atingerea feţei cu mâinile
nespălate/nedezinfectate;
Menţineți igienei respiraţiei: tuse
şi/sau strănut (în plica cotului sau în
şerveţel de unică folosinţă), rinoree
(în şerveţel de unică folosinţă). După
utilizare, şerveţelul de unică
folosinţă va fi aruncat în recipientul
de colectare a deşeurilor şi se va
efectua imediat igiena mâinilor;
Limitați contactul cu alte persoane la
maximum 15 minute, la o distanţă de
minimum 1,5 m.
Dezinfectați spaţiul de lucru şi
obiectele necesare activităţii proprii;
Folosiți culoarele de circulaţie
asigurate de către angajator;
Evitați staţionarea în spaţiile
comune;
Evitați formarea unor grupuri
spontane și nesecurizate de persoane
în incinta unitatii; Aerisiți frecvent
LOC DE MUNCǍ/ NIVEL MĂSURI PROPUSE
Nr.
DE
crt.
FACTOR DE RISC RISC (Nominalizarea măsurii)
(minimum o dată pe zi) spaţiul închis
în care vă desfăşurați activitatea;
Evitați, pe cât posibil, comunicarea
prin intermediul documentelor
tipărite, atât în interiorul, cât şi în
exteriorul unităţii, pentru a limita
contactul direct între persoane.
-Limitați deplasările în afara
locului de muncă doar la situațiile în
care acestea sunt strict necesare
desfășurării activității, iar în aceste
cazuri vă veți deplasa cu asigurarea
condițiilor de prevenție minimale.
- Respectați toate regulile
prevăzute în instrucţiunile proprii de
securitate şi sănătate în muncă
întocmite de către angajator pentru
prevenirea răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2.
Utilizarea corespunzatoare
a EIP

S-ar putea să vă placă și