Sunteți pe pagina 1din 8

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE

IN MUNCA PRIVIND ACTIVITATILE DE MANIPULARE SI


TRANSPORT PRIN PURTARE A MASELOR
COD IPSSM 009
1.

Prin manipulare si transport prin purtare sau manipulare manuala a maselor, se intelege
orice operatie de transport sau sustinere a unei mase de care unul sau mai multi
lucratori, inclusiv ridicarea, coborarea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea
unei mase care, din cauza caracteristicilor sale sau a conditiilor ergonomice
nefavorabile, implica riscuri de accidentare sau imbolnavire profesionala.

2.

Angajatorul trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzatoare sau sa foloseasca


mijloace adecvate, in special echipament mecanic, pentru a evita manipularea si
transportul prin purtare a maselor de catre lucratori. In toate cazurile in care nu se poate
evita manipularea sau transportul prin purtare a maselor, angajatorul trebuie sa
organizeze locurile de munca astfel incat la manipularea si transportul prin purtare sa fie
eliminat sau redus riscul de accidentare sau imbolnavire profesionala.

3.

In cazurile in care manipularea si transportul prin purtare nu poate fi evitat, angajatorul


va organiza locurile de munca astfel incat activitatea sa se desfasoare in conditii de
siguranta si cu un risc cat mai mic pentru sanatate, astfel:
va evalua in prealabil, conditiile de sanatate si securitate pentru activitatea
respectiva in ceea ce priveste: caracteristicile masei, efortul fizic depus,
caracteristicile mediului de munca, caracteristicile activitatii;
va dispune si va urmari realizarea masurilor corespunzatoare in scopul evitarii sau
reducerii riscurilor de accidentare sau afectare a sanatatii luand in considerare:
caracteristicile masei cum sunt: greutatea si dimensiunile, dificultatea de apucare,
instabilitatea sau riscul deplasarii continutului, plasarea in asa fel incat ea trebuie
manipulata la o anumita distanta de trunchi sau cu flexie ori a trunchiului,
susceptibilitatea de producere a unei leziuni datorita marginilor muchiilor in
eventualitatea unei ciocniri;
efortul fizic: prea mare care nu poate fi realizat printr-o miscare de rasucire a
trunchiului care antreneaza o miscare brusca a mesei, care e realizata atunci cand
corpul se afla intr-o pozitie instabila;
caracteristicile mediului de munca cum sunt: inexistenta unui spatiu suficient in
special pe verticala, pentru realizarea activitatii; pardoselile alunecoase si/sau care
prezinta neregularitati; imposibilitatea ridicarii manuale la inaltime la siguranta;
manipularea maselor la mai multe niveluri; instabilitatea pardoselii pe care sunt
manipulate materialele; conditiile climatice necorespunzatoare;
cerintele activitatii cum sunt: efortul fizic frecvent si prelungit; insuficienta
repausului fiziologic sau de recuperare; distantele mari pentru transportat sarcini,
ritm impus de un proces de munca care nu poate fi schimbat de salariat;
La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor se vor
repartiza numai lucratori care corespund din punct de vedere fizic. Se interzice
manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor, fara efectuarea unor controale medicale
periodice.

4.

5.

Angajatorul va urmari ca lucratorii, care executa lucrari de manipulare si transport prin


purtare sa primeasca o instruire adecvata si informatii privind manipularea si transportul
1

prin purtare si riscurile la care se expun in cazul in care aceste activitati nu sunt
executate corect.
6.

Lucratorii vor fi informati asupra masurilor luate de angajator pentru asigurarea sanatatii,
la manipularea si transportul prin purtare.
Angajatorul va urmari modul in care lucratorii respecta indicatiile tehnice de lucru privind
manipularea si transportul prin purtare.
Angajatorul, pentru fiecare caz in parte va indica greutatea sarcinii de ridicat precum si
centrul de greutate in cazul unui ambalaj excentric.

7.

Conducerea va consulta lucratorii sau reprezentantii lor si va permite acestora sa ia


parte la discutarea problemelor referitoare la manipularea si transportul manual al
maselor care ar putea afecta sanatatea si securitatea in munca.

8.

Lucratorii sau reprezentantii lor au dreptul sa prezinta propunerile lor si sa ceara


conducerii sa ia masuri de eliminare a riscurilor pentru lucratorii folositi la manipularea si
transportul prin purtare a maselor.

9.

Masele manipulate si transportate manual, distantele de transport manual pe orizontala,


masele transportate pe plan inclinat, inaltimea maxima la care sunt ridicate masele,
distantele dintre doua niveluri intre care sunt efectuate transporturile manuale sau
masele maxime care pot fi transportate pe plan inclinat cu mijloace de transport
nemecanizate nu trebuie sa depaseasca valorile maxime.

10. Se interzice transportul prin purtare a maselor care impiedica vizibilitatea.


11. Conducatorul locului de munca va stabili numarul de lucratori care vor efectua
manipularea si transportul maselor cu centrul de greutate excentric. Se interzice
manipularea de catre un singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice, care
pot genera dezechilibrari.
12. Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere
corespunzatoare.
13. Manipularea in acelasi timp a doua sau mai multe obiecte se va face numai daca sunt
fixate intre ele corespunzator. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare in
acelasi timp al maselor care sunt instabile intre ele.
14. Obiectele ambalate in cutii, lazi, etc. trebuie fixate in interiorul ambalajelor. Se interzice
trasnportul prin purtare a maselor nefixate corespunzator in cutii, lazi, etc.
15. Traseul pe care il parcurge lucratorul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie
cu obstacole, instabil sau alunecos.
16. Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete taioase,
sau care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor se va face numai cu
palmare.
17. Se interzice manipularea manuala a maselor in/din locuri in care nu exista spatii pe
orizontala sau verticala corespunzator pentru realizarea acestei activitati, daca nu se ia
masuri suplimentare pentru micsorarea riscului de accidentare sau imbolnavire
profesionala.
18. Planurile inclinate utilizate de lucratori pentru manipularea si transportul manual al
maselor trebuie sa aiba stabilitate si sa fie prevazute cu parapeti de protectie.
19. In cazul in care conditiile climatice (vant, ceata, caldura, etc) nu permit manipularea si
transportul manual al maselor in conditii de securitate, conducatorul locului de munca
2

trebuie sa ia masuri suplimentare pentru eliminarea sau micsorarea riscului de


accidentare sau imbolnavire profesionala.

20. Se interzice utilizarea lucratorilor la manipularea si transportul manual al maselor daca


nu au echipament individual de protectie si /sau de lucru corepunzator si in buna stare.
21. Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere
corespunzatoare.
22. Obiectele ambalate in cutii, lazi, etc. trebuie fixate in interiorul ambalajelor. Se interzice
transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzator in cutii, lazi, etc.
23. Traseul pe care il parcurge lucratorul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie
cu obstacole, instabil sau alunecos.
24. Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete taioase,
sau care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor se va face numai cu
palmare.
25. Se interzice manipularea manuala a maselor in /din locuri in care nu exista spatii pe
orizontala sau verticala corespunzator pentru realizarea acestei activitati, daca nu se ia
masuri suplimentare pentru micsorarea riscului de accidentare sau imbolnavire
profesionala.
26. In timpul lucrului este interzis a se purta discutii intre angajati sau a distrage atentia
acestora, iar privirea angajatului trebuie sa fie indreptata permanent asupra operatiei pe
care o executa.
27. Uneltele folosite pentru manipularea materialelor (parghii, odgoane, carlige, etc) precum
si mijloacele ajutatoare (targi, carucioare, etc) vor fi verificate inainte de inceperea
operatiilor si vor avea forma si rezistenta corespunzatoare, in functie de greutatea
materialelor.
La transportul si manipularea materialelor se interzice utilizarea uneltelor uzate,
deteriorate sau a celor improvizate.

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE


IN MUNCA PRIVIND ACTIVITATILE DE DEPOZITARE,
INCARCARE SI DESCARCARE A MATERIALELOR
COD IPSSM 010
1.

Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare,


incendii si explozii.

2.

Depozitarea materialelor pe rasteluri se face in asa fel incat sa nu fie posibila caderea
lor.

3.

Pe rafturi si stelaje unde sunt depozitate materiale trebuie scris la loc vizibil sarcina
maxima admisa.

4.

La stivuirea materialelor in depozit, greutatea stivelor nu va depasi sarcina maxima


admisa a planseului si/sau pardoselii.

5.

Angajatorul va stabili locul si modul de stivuire pentru fiecare material in bucati care se
depoziteaza.

6.

Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din materiale
cu aceleasi forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip de dimensiuni.

7.

Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisa.

8.

In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii, lazi, butoaie sau alte ambalaje cu
forme geometrice regulate, cand suprapunerea se face direct pe ambalaje peretii
ambalajelor trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialele situate deasupra, sa nu
prezinte deformari sau deteriorari, iar inaltimea de stivuire va fi determinate de
rezistenta mecanica a ambalajelor, stabilite prin standarde sau norme interne de
fabricatie.

9.

Pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizate, se vor face verificari dupa fiecare
folosire, pentru stabilirea oportunitatii folosirii in continuare a acestora in conditii de
siguranta.

10. Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei.
11. Cand incarcarea, descarcarea sau transportul materialelor se efectueaza de doi sau
mai multi lucratori efortul repartizat pe o persoana nu trebuie sa depaseasca limitele
admise, prevazute in norme. Totodata, se va asigura ca obiectele respective, sa se
poata prinde bine cu unelte de apucare sau cu mainile.
12.

In cazul in care o sarcina este incarcata, descarcata sau transportata, prin purtare,
concomitant de catre mai multi lucratori acestia vor ridica si cobora sarcina numai la
comanda conducatorului operatiei.

13. La incarcarea si descarcarea autovehiculelor, lucratorii trebuie sa fie astfel asezati incat
sa nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza.

14. Distanta dintre doi incarcatori manuali care lucreaza


incarcare/descarcare, trebuie sa fie de cel putin 3 metri.

in

acelasi

timp

la

15. Locurile periculoase precum si locurile unde pot avea loc degajari daunatoare sanatatii
lucratorilor, vor fi semnalizate prin placi indicatoare de securitate.

16. Se interzice accesul la locul de incarcare/descarcare manuala a persoanelor care nu au


nici o atributie la aceste operatii.
17. Mijloacele folosite in locurile de depozitare pentru transportul materialelor in vederea
incarcarii decarcarii in/din autovehicule sau pentru aranjarea materialelor in interiorul
depozitelor se vor utiliza numai pentru efectuarea operatiunilor pentru care au fost
destinate.
18. Inainte de folosirea unui astfel de mijloc se va controla starea lui, in special platforma pe
care se aseaza sarcina care se transporta.
19. Ambalajele materialelor care urmeaza a fi transportate se vor verifica pentru a evita
ranirea mainilor.
20. Inainte de inceperea operatiunilor de incarcare sau descarcare a autovehiculelor la
rampa, in cazul existentei unui spatiu intre acestea se va aseza un podet de trecere
care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
- sa fie rezistente, astfel incat sa nu se arcuiasca vizibil sub greutatea sarcinii;
- sa nu fie alunecoase;
- sa fie prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigure;
- panta podetelor inclinate va fi maxim 20 %, iar latimea de munimum 1 m;
- cele orizontale sau inclinate, situate la inaltimi mai mari de 0,7 m fata de sol sau de
nivelul imediat inferior si unde exista pericol de cadere laterala, vor fi prevazute cu
parapeti de protectie;
- podetele inclinate vor fi prevazute cu sipci transversale, fixate la o distanta de 300-400
mm intre ele care sa impiedice alunecarea lucratorilor.
21. Locurile destinate permanent pentru incarcare, descarcare si depozitare, precum si
caile de acces la aceste locuri vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor,
pavate sau podite.
Pe timp de iarna acestea vor fi curatate de zapada si mentinute in stare
nealunecoasa.
Pe timp de noapte aceste locuri vor fi iluminate corespunzator.
22. Se interzice deplasarea autovehiculelor in timpul efectuarii operatiunilor de incarcare
sau descarcare.
23. Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport alaturate, ce se incarca sau se
descarca simultan, se va stabili de catre cunducatorul lucrarii, in functie de mijlocul de
transport, natura materialelor manipulate si de conditiile terenului.
24. Fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat va fi inscriptionat cu capacitatea de
transport suportata.
25. Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezinta defectiuni
sau care au sistemul de autofranare defect.

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE


IN MUNCA PENTRU DEPOZITAREA, STIVUIREA,
INCARCAREA, DESCARCAREA MATERIALELOR IN BUCATI
COD IPSSM 011
1.

Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se exluda pericolul de


accidentare, incendii si explozii.

2.

Depozitarea materialelor pe rafturi se face in asa fel incat sa nu fie posibila


caderea lor.

3.

Pe rafturi si stelaje unde sunt depozitate materiale trebuie scris la loc vizibil
sarcina maxima depasita.

4.

La stivuirea materialelor in incaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina


maxima admisa a planseului si /sau pardoselii.

5.

Persoana juridica sau fizica va stabili locul si modul de stivuire pentru fiecare
material in bucati care se depoziteaza.

6.

Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din materiale
cu aceleasi forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip de dimensiuni .

7.

Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este


permisa.

8.

In cazul depozitarii materialelor ambulate in cutii, lazi, butoaie sau alte ambalaje cu
forme geometrice regulate, cand suprapunerea se face direct pe ambalaje peretii
ambalajelor trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialele situate deasupra, sa nu
prezinte deformari sau deteriorari, iar inaltimea de stivuire va fi determinata de
rezistenta mecanica a ambalajelor, stabilite prin standarde sau norme interne de
fabricatie.

9.

Pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizate, se vor face verificari dupa fiecare
folosire, pentru stabilirea oportunitatii folosirii in continuare a acestora in conditii de
siguranta.

10.
11.

Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei.
Cand incarcarea, descarcarea sau transportul materialelor se efectueaza de doi sau
mai multi salariati efortul repartizat pe o persoana nu trebuie sa depaseasca limitele
admise, prevazute in norme. Totodata, se va asigura ca obiectele respective, sa se
poata prinde bine cu unelte de apucare sau cu mainile .
6

12.

In cazul in care o sarcina este incarcata, descarcata sau transportata, prin


purtare, concomitant de catre mai multi muncitori acestia vor ridica si cobora
sarcina numai la comanda conducatorului operatiei.

13.

Incarcarile stivuite pe mijloacele de transport mecanizate trebuie asigurate


impotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii. Incarcaresa va fi astfel aranjata incat
conducatorul mijlocului de transport sa poata supraveghea drumul parcurs.

14.

Incarcatura stivuita nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport


mecanizat, iar in cazul transportului de materiale lungi acestea nu trebuie sa
atinga solul in timpul mersului.

15.

La incarcarea si descarcarea vehiculelor, lucratorii trebuie sa fie astfel asezati


incat sa nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se
manipuleaza.

16.

Distanta dintre doi incarcatori manuali care lucreaza in celasi timp la


incarcare/descarcare, trebuie sa fie de cel putin 3 metri.

17.

Locurile periculoase precum si locurile unde pot avea loc degajari daunatoare
sanatatii lucratorilor, vor fi semnalizate prin placi, indicatoare de securitate.

18.

Se interzice accesul la locul de incarcare /descarcare manuala a persoanelor


care nu au nici o atributiune la aceste operatii.