Sunteți pe pagina 1din 13

SISITEM DE MANAGEMENT

CALITATE
MEDIU X SSM
RESP. SOCIALA

EXPLOATAREA UTILAJELOR, MASINILOR SI


INSTALATIILOR.

Cod: IPSSM 90-108


Ediia : 1
Revizia: 0

Page 2 of 14

Hidroconstrucia S.A.

EVIDENA MODIFICRILOR / REVIZIILOR


CONINUTUL (DESCRIEREA)
MODIFICRII / REVIZIEI

Nr.

DATA MOD. / REV.

Nota:Llista de difuzare este pe verso

Numele i prenumele

Funcia

ing. Raicu Felicia

Ing. sef mecanic

26.09.2011

VERIFICAT ing. Matusa Nicolae

Responsabil SSM lot

27.09.2011

AVIZAT

sing. Stancu Marcel

Sef serviciu Prevenire si Protectie

28.09.2011

APROBAT

ing. Iacob Ioan

Sef santier

29.09.2011

INTOCMIT

Semntura

Data

FG/002/2004/1

SISITEM DE MANAGEMENT
CALITATE
MEDIU X SSM
RESP. SOCIALA

EXPLOATAREA UTILAJELOR, MASINILOR SI


INSTALATIILOR.

Cod: IPSSM 90-108


Ediia : 1
Revizia: 0

Page 3 of 14

Hidroconstrucia S.A.

CAPITOLUL 0. CUPRINSUL INSTRUCTIUNII PROPRII


DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
CAPITOL

DENUMIRE CAPITOL

PAGINA

CUPRINSUL IPSSM

SCOP

DOMENIU

DEFINIII SI PRESCURTARI
1. Definitii
2. Prescurtari

DOCUMENTAIA DE REFERINA

DESCRIEREA RESPONSABILITILOR I A ACTIVITILOR

1.

A. RESPONSABILITI
1. ef Santier
2. Inginerul sef mecanic
3. Conducatorul punctului de lucru
4. Lucratorul
5. ef de echip

5
5-6
6
6-7
8
8-9

B. INSTRUCIUNEA
Exploatarea i ntreinerea utilajelor, mainilor, instalaiilor i
mijloacelor de transport din construcii-montaj

9-14

ANEXE I NREGISTRRI

14

SCOP
FG/002/2004/1

SISITEM DE MANAGEMENT
CALITATE
MEDIU X SSM
RESP. SOCIALA

EXPLOATAREA UTILAJELOR, MASINILOR SI


INSTALATIILOR.

Cod: IPSSM 90-108


Ediia : 1
Revizia: 0

Page 4 of 14

Hidroconstrucia S.A.

1. Instruciunea are ca scop eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare i/sau mbolnvire
profesional i asigurarea celor mai bune condiii in desfasurarea procesului de munca.
2.
DOMENIU
1. Se aplic la toate punctele de lucru n care se desfoar activiti cu utilaje, mijloace de transport,
maini i instalaii n activitatea de construcii.
3.
DEFINIII I PRESCURTRI
1.
Definitii:
1. Executantul omul, lucratorul, implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca.
2. Lucratorul persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, participanta la procesul de munca.
3. Echipament de munca orice masina, aparat, instalatie, utilaj, unealta, dispozitiv, etc.,
folosite pentru realizarea sarcinilor de munca.
4. Mijloace de productie totalitatea echipamentelor de munca ( instalatii, utilaje, masini, aparate,
dispozitive, unelte, etc. ) si a obiectelor muncii ( materii prime, materiale, etc. ) folosite in procesul de
munca.
5. Mediul de munca ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psiho sociale in care unul sau
mai multi lucratori isi realizeaza sarcina de munca.
6. Sarcina de munca totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie
si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea procesului de munca
7. Loc de munca locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii si/sau
unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul
desfasurarii activitatii.
8. Echipament individual de protectie orice echipament a fi purtat sau minuit de un lucrator pentru a-l
proteja impotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea in
munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv.
9. Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca document care completeaza si/sau aplica
reglementarile de securitate si sanatate in munca tinind seama de particularitatile activitatilor si ale
locurilor de munca
2. Prescurtari:
1. IPSSM instruciune proprie de securitatea i sntatea muncii
2. SSM securitate i sntate n munc
3. L - lege
4. HG - hotarire de guvern
5. EM echipament de munca
6. EIP echipament individual de protecie
7. SU situatie de urgenta
8. PSI prevenirea si stingerea incendiilor
9. IL instructiune de lucru
10.CCM contract colectiv de munca
11.AMC aparatura de masura si control
12. CT carte tehnica
13. ISCIR Inspectoratul de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune si instalatiilor de
ridicat

4.
DOCUMENTE DE REFERIN.
1. L 319 / 2006 Legea securitatii si sanatatii in munca.
FG/002/2004/1

SISITEM DE MANAGEMENT
CALITATE
MEDIU X SSM
RESP. SOCIALA

EXPLOATAREA UTILAJELOR, MASINILOR SI


INSTALATIILOR.

Cod: IPSSM 90-108


Ediia : 1
Revizia: 0

Page 5 of 14

Hidroconstrucia S.A.

2. HG 1425 / 2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii 319 privind securitatea si
sanatatea in munca.
3. HG 1048 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
4. HG 1146 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca.
5. HG 1051 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare.
6. HG 971 / 2006 privind cerintele minime de securitate pentru semnalizarea de securitate si/sau
sanatate la locul de munca.
7. HG 300 / 2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare si
mobile.
8. HG 493 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor
la riscurile generate de zgomot.
9. HG 1876 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor
la riscurile generate de vibratii.
10. OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
11. L 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice.
12. HGR 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
13. L 481/2004 - republicat - privind Protecia Civil
14. L 307/2006 -privind aprarea mpotriva incendiilor
15. O 163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor
16. C 300/1994 - Normativ de prevenire si stngere a incendiilor pe durataexecutarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora
17. Normativ de acordare EIP, editia in vigoare.
18. Cartea tehnica a EM.
19. Instructiuni de lucru.
5.
DESCRIEREA RESPONSABILITILOR I A ACTIVITILOR
A.
RESPONSABILITI
1. ef Santier
a) coordoneaz si organizeaza desfurarea ntregii activiti din punctele de lucru, asigur condiiile de
desfurare a acesteia, n concordan cu reglementrile privind securitatea i sntatea n munc,
diminuarea riscurilor de accidentare i/sau de mbolnvire profesional.
b) rspunde de instruirea, examinarea i testarea periodic a lucratorilor punctului de lucru, privind
cunoaterea i respectarea instructiunilor de securitate i sntate n munc, a normelor PSI i a altor
reglementri n domeniu;
c) repartizarea pe locuri de munc a angajailor se face funcie de nsuirea prevederilor de securitate i
sntate ce trebuie respectate;
d) asigur EIP pentru toi lucratorii, funcie de riscurile locurilor de munc i n concordan cu
normativul de acordare aprobat;
e) numete prin decizie scris conducatorii punctelor de lucru, care odat numii i asum rspunderea
privind respectarea securitii i sntii n munc inclusiv de ctre subordonai.
f) asigura semnalizarea de securitate si sanatate la toate posturile de lucru.
g) asigura starea de functionare a EM la parametrii stabiliti prin CT.
h) asigura efectuarea periodica ( prin personalul de specialitate ) a masuratorilor prizelor de pamint la
EM care folosesc energie electrica si iau masurile impuse de diminuarea factorilor de risc de accidentare
prin electrocutare.
FG/002/2004/1

SISITEM DE MANAGEMENT
CALITATE
MEDIU X SSM
RESP. SOCIALA

EXPLOATAREA UTILAJELOR, MASINILOR SI


INSTALATIILOR.

Cod: IPSSM 90-108


Ediia : 1
Revizia: 0

Page 6 of 14

Hidroconstrucia S.A.

i) asigura ( prin pesonalul de specialitate ) verificarile periodice ale instalatiilor de ridicat, instalatiilor
sub presiune si AMC-urilor,functionarea lor in concordanta cu reglementarile in vigoare.
j) urmareste mentinerea disciplinei, a ordinii si curateniei la locul de munca, mentinerea cailor de acces
libere.
k) anunta conducerea Sucursalei despre accidentele produse la punctele de lucru pe care le coordoneaza.
l) va lua masurile necesare pentru a evita, detecta si combate formarea atmosferei nocive pentru
sanatate.
m) ia masurile necesare pentru a putea utiliza sisteme de alarmare sau alte mijloace de comunicare, care
sa permita, la nevoie, declansarea imediata a operatiunilor de salvare, evacuare si de prim-ajutor.
n) asigura informarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care acestea
este expusa la locul de munca solicitat, precum si asupra masurilor de prevenire necesare, prezinta caile
de acces in unitate, iesirile in caz de avarii, aspectele legate de disciplina tehnologica si conditiile sociale
la locul de munca.
o) informeaza si antreneaza lucratorii la stabilirea si aplicarea masurilor privind securitatea si sanatatea
lor.
p) pentru asigurarea supravegherii sanatatii lucratorilor, masurile fixate vor fi conform prevederilor
legislatiei actuale de securitate si sanatate in munca.
r) elaboreaza planul operativ de prevenire si lichidare a avariilor, si de efectuare a exercitiilor, in
conformitate cu programul aprobat de conducerea unitatii.
s) realizeaza masurile stabilite in actul de autorizare a functionarii unitatii din punct de vedere al SSM.
t) participa la evaluarea riscurilor profesionale la locurile de munca din subordine si aplica masurile de
eliminare sau reducere a acestora.
u) stabileste si transmite, de regula in scris, sarcinile si dispozitiile de lucru, care presupun: instructiuni
de lucru, ordine, consemne, instrumente pentru realizarea obiectivului si conditii tehnico-materiale de
realizare.
v) asigura supravegherea posturilor de munca ocupate, prin controlul acestora, cel putin odata pe zi.
x) urmeaza si absolva cursurile pentru formarea si perfectionarea persoanelor cu atributii in domeniul
securitatii si sanatatii in munca, potrivit prevederilor legislatiei in vigoare.
y) asigura documentele tehnice de executie (proiecte, tehnologii, caiete de sarcini, STAS-uri, normative
tehnice in vigoare).
z) proiectele de executie vor cuprinde obligatoriu si masurile de securitate si sanatate in munca ce
trebuie respectate, masurile de diminuare sau de eliminare a factorilor de risc.
2. Inginerul sef mecanic
a) asigura starea de functionare a echipamentelor tehnice la parametrii stabiliti prin cartea tehnica.
b) asigura efectuarea periodica a masuratorilor prizelor de pamant la echipamentele tehnice care folosesc
energie electrica si ia masurile impuse de diminuare a factorilor de risc de accidentare prin electrocutare.
c) asigura verificarea periodica a instalatiilor de ridicat, sub presiune si AMC-lor, functionarea lor in
concordanta cu reglementarile in vigoare.
3. Conducatorul punctului de lucru
a) este obligat sa-si insuseasca cunostintele de securitate si sanatate in munca prevazute prin lege, precum
si prin reguli si prin reguli si instructiuni proprii, aprobate de conducerea persoanei juridice;
b) sa cunoasca, sa prevada si sa aplice, potrivit pregatirii profesionale si a fisei postului, masurile
necesare asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor din subordine;
c) sa integreze prevenirea riscurilor profesionale la locurile de munca din sfera lor de responsabilitate;
d) in cazul in care participa, executa sau conduce lucrari, sa aplice solutii de securitate si sanatate in
munca, astfel incit sa fie eliminate riscurile de accidentare, de imbolnavire profesionala a lucratorilor.
e) sa aduca la cunostinta persoanei de decizie competente, orice eveniment care ar putea conduce la
aparitia unei situatii ce ar pune in pericol securitatea si sanatatea lucratorilor;
f) coordoneaza si organizeaz desfurarea activitilor n concordan cu reglementrile privind
securitatea i sntatea n munc pe toata durata schimbului;
FG/002/2004/1

SISITEM DE MANAGEMENT
CALITATE
MEDIU X SSM
RESP. SOCIALA

EXPLOATAREA UTILAJELOR, MASINILOR SI


INSTALATIILOR.

Cod: IPSSM 90-108


Ediia : 1
Revizia: 0

Page 7 of 14

Hidroconstrucia S.A.

g) organizeaz i efectueaz instruirea periodica la locul de munc, verificarea instruirii ntregului


personal din subordine, privind securitatea i sntatea n munc, la intervalele stabilite prin
reglementrile n vigoare;
h) urmreste meninerea disciplinei, a ordinii i cureniei la locul de munc, meninerea cailor de acces
libere;
i) urmreste zilnic, nainte de nceperea lucrului, dac sunt asigurate condiiile de securitate la EM i dac
sunt avertizate locurile periculoase;
j) nu primeste la lucru angajai fr instructajul efectuat, fr EIP corespunztor, angajaii bolnavi, n
stare avansat de oboseal sau n stare de ebrietate;
k) executa toate lucrarile incredintate cu respectarea conditiilor de calitate si securitate in munca;
l) verificarea prezentei personalului din subordine si asigurarea locurilor de munca cu un numar suficient
de lucratori, care sa aiba calitatile, experienta si pregatirea necesare realizarii sarcinilor ce le revin;
m) controlul locurilor de munca din subordine, privind:
- desfasurarea corecta a procesului de munca;
- functionarea corespunzatoare a mijloacelor de incarcare, transport si depozitare;
- degajarea materialelor din spatiile de lucru;
- intretinerea cailor de acces si de circulatie;
- mentinerea in stare de functionare a mijloacelor de semnalizare si avertizare;
- utilizarea de catre personalul din subordine a EIP.
n) supravegherea deplasarii utilajelor conform masurilor de securitate prescrise, la schimbarea frontului
de lucru;
o) informarea lucratorilor cu privire la aparitia unor situatii noi si la masurile luate la locurile de munca
din subordine, precum si cu locurile de munca unde se desfasoara lucrari speciale, pe baza pemisului de
lucru;
p) asigurarea formatiilor de lucru din subordine cu toate instructiunile si sculele necesare pentru
desfasurarea in conditii de securitate si sanatate, a operatiunilor de exploatare, revizie, intretinere si
reparare a instalatiilor electromecanice ce le-au fost repartizate;
r) raspunde pentru controlul instalatiilor electromecanice in timpul functionarii, conform instructiunilor
de exploatare, in scopul asigurarii si aplicarii tuturor masurilor de protectie a lucratorilor;
s) supravegherea lucrarilor de revizie, intretinere si reparatie a instalatiilor electromecanice, astfel incit
acestea sa se realizeze in conformitate cu prescriptiile prevazute de furnizor in cartea tehnica, pentru a
garanta functionarea in conditii de siguranta;
t) controlul mentinerii in stare de functionare a dotarii PSI pentru instalatiile electromecanice;
u) asigurarea iluminatului corespunzator in raza de activitate;
v) asigurarea aprovizionarii tehnico-materiale a activitatii ce i s-a incredintat, in conformitate cu
prescriptiile prevazute pentru exploatarea, revizia, intretinerea si repararea instalatiilor electromecanice;
x) intocmirea raportului de activitate la sfirsitul schimbului ( activitatii ), semnalind toate evenimentele
aparute si masurile luate;
y) asigurarea si mentinerea in stare de functionare a tuturor semnelor avertizoare si a instalatiilor de
semnalizare din raza locului de munca de care raspunde;
z) evacuarea lucratorilor din subordine, in cazul in care pericolul iminent aparut nu poate fi inlaturat prin
mijloacele pe care le are la dispozitie;
zz) asigurarea necesarului, prescris prin instructiunilor de lucru, de materiale, scule, piese de schimb si
depozitarea lor in locuri protejate, sigure si usor accesibile;
4. Lucratorul
a) fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa,
precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incit sa nu expuna la pericol de
FG/002/2004/1

SISITEM DE MANAGEMENT
CALITATE
MEDIU X SSM
RESP. SOCIALA

EXPLOATAREA UTILAJELOR, MASINILOR SI


INSTALATIILOR.

Cod: IPSSM 90-108


Ediia : 1
Revizia: 0

Page 8 of 14

Hidroconstrucia S.A.

accidentare sau imbolnavire profesionala atit propria persoana, cit si alte persoane care pot fi afectate de
actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
b) trebuie sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de
transport si alte mijloace de productie.
c) trebuie sa utilizeze corect EIP-ul acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul
destinat pentru pastrare, conform instructiunilor de exploatare a acestora.
d) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si
cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive.
e) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au
motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice
deficienta a sistemelor de securitate.
f) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoana.
g) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atit timp cit este necesar, pentru a face
posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari,
pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor.
h) sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sint sigure si fara riscuri pentru
securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate.
i) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si
masurile de aplicare a acestora.
j) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
k) sa participe si sa-si insuseasca in totalitate instruirea din domeniul securitatii si sanatatii in munca.
l) are obligatia insusirii, respectarii si aplicarii prezentei IPSSM.
n) sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca, astfel incit sa nu apara riscuri de accidentare.
o) sa verifice inainte de inceperea lucrului daca uneltele, sculele, dispozitivele de protectie, masinile si
instalatiile din dotare sint in stare normala de functionaresi sa le mentina in aceasta stare.
p) sa se deplaseze la si de la locul de munca numai pe caile de acces stabilite.
r) sa nu paraseasca locul de munca, decit in caz de pericol, intr-o situatie justificata, cu anuntarea sefului
ierarhic, sau la terminarea lucrului.
s) sa predea locul de munca, comunicind orice situatie noua intervenita in perioada schimbului sau.
t) sa nu intervina la organele in miscare ale mecanismelor utilajelor si instalatiilor, decat dupa oprirea si
blocarea asigurata a acestora.
Controlul, revizia si intretinerea utilajelor se vor face numai dupa oprirea si blocarea acestora.
u) sa nu permita accesul la utilaje decat personalului cu atributii de control si interventie-depanare.
v) sa cunoasca programul de lucru, natura lucrarilor ce le are de executat, caile de evacuare in caz de
avarii
5. ef de echip
a) Conduce i supravegheaz permanent desfurarea proceselor de producie la formaia de lucru din
subordine, urmrind ca lucrrile s se desfoare n conformitate cu documentaia tehnic, tehnologiile
de lucru, instruciunile i legislaia din domeniul SSM-SU, aplicabile posturilor de lucru, activitilor
desfurate, aduse la cunotin acestuia sub orice form.
b) Verific modul de respectare a msurilor de securitate a muncii i protecie a sntii, de ctre
membrii formaiei de lucru coordonate, informnd lucrtorii din subordine asupra riscurilor de accidente
i a pericolelor existente.
c) n cazul observrii sau anunrii de ctre lucrtori despre apariia de defeciuni n funcionarea EM
de deficiene pe linie SSM n desfurarea activitii, oprete lucrul i anun eful sau ierarhic pentru
stabilirea de msuri de remediere (desemnarea de personal calificat autorizat pentru reparare, nlturare
deficiene constatate / semnalate).
FG/002/2004/1

SISITEM DE MANAGEMENT
CALITATE
MEDIU X SSM
RESP. SOCIALA

EXPLOATAREA UTILAJELOR, MASINILOR SI


INSTALATIILOR.

Cod: IPSSM 90-108


Ediia : 1
Revizia: 0

Page 9 of 14

Hidroconstrucia S.A.

d) nainte de nceperea lucrului, face verificri privind :


-starea de sntate a lucrtorilor (corespunztori din punct de vedere fizic s realizeze sarcinile de munc
i s nu fie sub influena buturilor alcoolice sau a medicamentelor care scad capacitatea de atenie ),
neadmind prezena la lucru a lucrtorilor care nu sunt ntr-o stare psiho-fiziologica corespunztoare.
-cunoaterea sarcinilor de munc de ctre lucrtori;
-executarea de sarcini de munc numai de ctre lucrtori care sunt instruii sau (dac este cazul)
autorizai, pentru activitatea desfurat;
-dotarea i utilizarea EIP de ctre lucrtori, neadmind prezena la lucru a lucrtorilor care nu au i/sau
nu utilizeaz EIP corespunztor riscurilor identificate;
-asigurarea zonelor periculoase, ngrdirea lor i semnalizarea de securitate necesar;
-organizarea locului de munc potrivit activitii ce urmeaz s se efectueze.
e) Aplic msuri proprii de remediere a deficienelor constatate, n limita competenei .
f) Pentru deficientele observate sau raportate de lucrtori, pe care nu poate s le remedieze i care pot
conduce la accidentarea lucrtorilor, anun eful ierarhic, neadmind nceperea sau continuarea lucrului
pn la nlturarea deficienelor.
g) Sisteaz lucrul n cazul constatrii existenei unui pericol grav i iminent de accidentare sau al
producerii unui eveniment, ndeprteaz lucrtorii din zona periculoasa i organizeaz imediat activitatea
de alarmare, anunnd imediat eful ierarhic sau conducerea societii care va stabili msurile necesare n
vederea nlturrii pericolului identificat.
B.
INSTRUCIUNEA
EXPLOATAREA I NTREINEREA UTILAJELOR, MAINILOR, INSTALAIILOR I
MIJLOACELOR DE TRANSPORT DIN CONSTRUCII-MONTAJ
1. Deservirea utilajelor, mainilor, instalaiilor i autovehiculelor este permis numai persoanelor avnd
vrsta de cel puin 18 ani, calificate, instruite i autorizate n acest scop.
2. Este interzis folosirea utilajelor, mainilor, instalaiilor i autovehiculelor defecte sau la alte lucrri
dect cele pentru care au fost construite. Exploatarea utilajelor, mainilor i instalaiilor se va face numai
n limitele caracteristicilor prescrise de crile tehnice ale acestora.
3. Se interzice mecanicilor deserveni de utilaje, maini i instalaii a deservi alte tipuri de utilaje, maini
sau instalaii, dect pentru care a fost calificat, instruit i autorizat.
4. Este interzis mecanicilor deserveni de utilaje, maini, instalaii i autovehicule s lucreze pe acestea
n stare de oboseal, bolnavi, sub influena buturilor alcoolice sau a medicamentelor contraindicate care
diminueaz capacitatea de conducere.
5. Conductorul lucrrii (constructor) va face in fiecare zi prezena, va prezenta programul i tehnologia
de lucru pe care o au de executat conductorii de autovehicule i mecanicii deserveni de utilaje.
Deplasarea lucrtorilor, a autovehiculelor i a utilajelor se va face numai pe drumurile i itinerarele
stabilite de ctre beneficiarul lucrrii. Mecanicii deserveni de utilaje care lucreaz dispersat, sunt obligai
s respecte programul i tehnologia de lucru stabilite de ctre beneficiar la nceperea lucrrii.
6. Se interzice mecanicilor deserveni de utilaje, maini, instalaii, autovehicule, n timpul lucrului (cnd
se afl la bord), s aib alte preocupri (citit, cntat, mncat etc.), s ntrein discuii cu alte persoane, sau
s permit altor persoane manipularea comenzilor, conducerea utilajelor sau autovehiculelor. Discuiile de
serviciu se vor purta numai cnd utilajul i autovehicului sunt lsate n staionare.
7. Conductorii de autobasculante care lucreaz la terasamente, n cariere, diguri i n subteran etc. la
mersul napoi vor fi dirijai numai de ctre piloi echipai cu bluze avertizoare, fluier i fanion. Punerea n
micare (mersul napoi) a autobasculantei se va face numai dup darea semnalelor de ctre pilot i
retragerea acestuia din zona periculoasa.
8. Conductorii de autobasculante nu vor pune n micare vehiculul pn cnd nu au n cmpul vizual
pilotul, retras din zona periculoas.

FG/002/2004/1

SISITEM DE MANAGEMENT
CALITATE
MEDIU X SSM
RESP. SOCIALA

EXPLOATAREA UTILAJELOR, MASINILOR SI


INSTALATIILOR.

Cod: IPSSM 90-108


Ediia : 1
Revizia: 0

Page 10 of 14

Hidroconstrucia S.A.

9. Lucrtorii vor purta corect i pe toat durata programului de lucru echipamentul de protecie i de
lucru acordat. Conductorii auto i mecanicii deserveni de utilaje care lucreaz n legtur cu circulaia
rutier etc., vor purta n mod obligatoriu i bluze avertizoare.
10. Este interzis folosirea utilajelor defecte sau folosirea utilajelor la alte lucrri dect cele pentru care au
fost construite.
11. Toate utilajele acionate electric vor fi legate la instalaia de legare la pmnt i la nulul de protecie.
12. Este interzis exploatarea utilajelor de construcii care nu s-au amplasat de ctre conductorul
punctului de lucru, de comun acord cu mecanicii deserveni, astfel ca s asigure stabilitatea i sigurana n
exploatare i s nu permit deplasarea necomandat n timpul funcionrii.
13. Este interzis deplasarea utilajelor de construcii pe terenuri care nu le asigur stabilitatea. n toate
cazurile cnd utilajele, autovehiculele i mainile de construcii mobile se deplaseaz, se va respecta
gabaritul fa de liniile cii ferate, lucrrile de art, linia de contact de cale ferat i liniile electrice
aeriene.
14. Se interzice staionarea utilajelor, autovehiculelor, mainilor, instalaiilor etc., sub liniile electrice
aeriene sub tensiune sau n zona de influen a acestora, n scopul executrii unor lucrri de ntreinere sau
reparaii.
15. Se interzice trecerea sau staionarea n raza de aciune a utilajelor, mainilor i instalaiilor n timpul
funcionrii. Raza de aciune a acestora va fi delimitat i marcat. Materialele necesare pentru
delimitarea i marcarea zonei de lucru vor fi asigurate de ctre beneficiar, iar montarea lor pe teren se va
face numai n prezena mecanicilor deserveni.
16. Tensiunea maxim admis la alimentarea lmpilor portative pentru revizii, reparaii, intervenii va fi
de 24 V, cu excepia cazurilor n care se lucreaz n locuri cu umiditate excesiv unde tensiunea nu poate
depi 12 V.
17. La utilajele, instalaiile i mainile ce sunt prevzute cu cabluri, lungimea acestora trebuie s fie astfel
calculat nct la poziia cea mai de jos a crligului s rmn nfurate pe tambur trei spire de cablu, iar
nfurarea cablului pe tambur n mai multe straturi trebuie s se fac corect fr ncruciri, n rnduri
continue. Lungimea maxim a cablului va fi astfel aleas nct marginile tamburului s depeasc stratul
superior nfurat cu cel puin dou diametre de cablu.
18. Nivelul apei din radiator trebuie verificat la o turaie mic a motorului. Nu se va deschide capacul
radiatorului motorului supranclzit, fr mnui, lavete sau crpe. Capacul se va slbi mai nti pentru a
da posibilitatea evacurii aburului i apei n exces. Persoana care execut aceast operaie trebuie s stea
ct mai departe de gura de umplere a radiatorului i nu n partea vntului.
19. Se interzice folosirea cablurilor de traciune la utilaje, maini i instalaii dac acestea au mai mult de
10% din fire rupte pe metru liniar, operaia de verificare fcndu-se zilnic.
20. Este interzis depozitarea materialelor inflamabile n ncperile utilajelor, n cabin sau pe pervazurile
i plaformele acestora sau n alte locuri dect cele stabilite n acest scop.
21. Este interzis mecanicilor deservani de utilaje, maini i instalaii a interveni la instalaia electric
pentru a executa modificri n instalaie sau reparaii, acestea se vor executa numai de personalul calificat
i autorizat i numai cu ncunotinarea cadrelor tehnice de specialitate.
22. Organele exterioare n micare (roi dinate, cuplaje, arbori etc.)situate pn la o nlime de 2,5 m,
vor fi prevzute cu aprtori complete. Organele de transmisie, amplasate la o nlime mai mare de 2,5 m
de la nivelul circulaiei oamenilor, vor fi protejate la partea nferioar cu aprtori.
23. Aprtorile vor fi proiectate i construite astfel nct s nu permit ntroducerea minilor, degetelor n
zona periculoas. Ele vor fi confecionate din materiale rezistente i corespunztoare utilajului respectiv.
24. Aprtorile sau capacele de protecie vor fi prevzute cu dispozitive de zvorre, care s nu permit
deschiderea sau demontarea acestora n timpul funcionrii.
26. Toate dispozitivele de protecie (carcase, aprtori etc.) vor fi vopsite n exterior cu aceeai culoare ca
i maina, iar n interior, precum i suprafeele pe care le acoper, cu vopsea de culoare galben de
siguran, conform standardelor n vigoare.
FG/002/2004/1

SISITEM DE MANAGEMENT
CALITATE
MEDIU X SSM
RESP. SOCIALA

EXPLOATAREA UTILAJELOR, MASINILOR SI


INSTALATIILOR.

Cod: IPSSM 90-108


Ediia : 1
Revizia: 0

Page 11 of 14

Hidroconstrucia S.A.

27. Organele de maini sau instalaii care n timpul exploatrii pot fi suprasolicitate din anumite cauze vor
fi prevzute cu elemente de siguran, care s previn desprinderea organului respectiv.
28. Toate mainile de lucru trebuie s fie prevzute cu dispozitive de frnare, care s permit oprirea
rapid a acestora.
29. Dispozitivele de siguran trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) s asigure o protecie eficient mpotriva accidentelor i s nu constituie ele nsele o surs de
pericol;
b) s mpiedice accesul n zona periculoas n tot timpul lucrului;
c) s permit desfurarea procesului tehnologic n bune condiii, fr s ngreuneze munca
mecanicului deservent;
d) s funcioneze automat sau s necesite un minimum de efort;
e) s corespund mainii pentru care au fost concepute sau procesului tehnologic respectiv;
f) s fac parte integrant din main, instalaie etc.
g) s fie durabile i rezistente la ocuri, foc, coroziuni etc.;
h) s poat fi utilizate timp ndelungat i s necesite un minimum de ntreinere;
i) n caz de defectare, s permit nlocuirea lor ct mai uoar;
j) s permit ungerea i accesul pentru verificarea, reglarea i repararea mainii fr pericol de
accidentare.
30. Utilajele, mainile i instalaiile care nu pot fi supravegheate de la un pupitru de comand vor fi
prevzute cu un sistem de semnalizare, n ambele sensuri, ntre locul de comand i locurile de munc sau
de supraveghere stabilite. Pornirea utilajelor, mainilor i instalaiilor care nu pot fi supravegheate de la
pupitre de comand se va face numai dup confirmarea semnalului de pornire (optic i acustic) de la
locurile de munc i posturile de supraveghere stabilite n prealabil de conductorul locului de munc.
31. Locurile periculoase de la maini sau instalaii care nu pot fi protejate cu aprtori vor fi ngrdite cu
balustrade rezistente sau paravane de protecie cu o nlime de cel puin 1,5 m. Aceste balustrade sau
paravane vor fi astfel realizate nct s nu permit ntroducerea minii sau a degetelor n locurile
periculoase.
32. Locurile periculoase trebuie s fie semnalizate prin tblie avertizoare de securitate. Asemenea tblie
avertizoare se vor utiliza i n cazul cnd se efectueaz reparaii, pentru prevenirea cuplrii sau punerii n
funciune a mainilor i instalaiilor la care se lucreaz. Tbliele avertizoare vor fi vizibile i lizibile att
ziua ct i noaptea.
33. Utilajele de construcii mobile vor fi deplasate numai pe terenuri care s le asigure stabilitatea i care
s nu dea loc la scufundri sau afundri. n cazuri speciale de lucru n terenuri slabe constructorul va
asigura circularea utilajului pe un pat de traverse care s nlture ngroparea sa.
34. Remorcarea utilajelor, autovehiculelor se va face numai cu bar metalic (tang) corespunztoare
(construit special pentru acest scop). Pentru scoaterea unor utilaje, autovehicule afundate sau pentru
tragerea unor subansambluri (elemente) se vor folosi numai cabluri care corespund prevederilor ISCIR n
acest caz este interzis oricrei persoane a staiona lng utilajele, mainile etc., care se trag la o distan
mai mici de o dat i jumtate lungimea cablului.
35. Prile proeminente ale elementelor n micare: arborii, curelele cu roile de transmisie, roile dinate,
transmisiile prin lan, discurile de frecare, manoanele, scripeii de ghidare, rolele, uruburile, piuliele,
penele etc, i toate piesele n micare ale utilajelor vor fi ngrdite din toate prile pe unde muncitorii ar
putea veni n contact cu ele.
36. Fiecare utilaj nou instalat va fi verificat dac a fost ansamblat corect i rezistent, apoi se va face
ncercarea de funcionare mai nti gol i apoi n sarcin, ncheindu-se procese verbale de dare n
funciune.
37. Orice utilaj va avea dispzitivul de pornire i oprire prevzut cu o piedic ce trebuie s evite pornirea
sau oprirea, cuplarea sau decuplarea sa accidental.

FG/002/2004/1

SISITEM DE MANAGEMENT
CALITATE
MEDIU X SSM
RESP. SOCIALA

EXPLOATAREA UTILAJELOR, MASINILOR SI


INSTALATIILOR.

Cod: IPSSM 90-108


Ediia : 1
Revizia: 0

Page 12 of 14

Hidroconstrucia S.A.

38. Orice tip de utilaj acionat electric nu va putea fi pus n funciune nici mcar pentru ncercare nainte
de a avea instalaia de legtur la pmnt i la conductorul de nul, verificat i gsit in perfect stare de
funcionare.
39. n timpul exploatrii utilajelor de construcii se interzice demontarea anexelor la utilaje pentru
micorarea gabaritului cu scopul de a putea executa anumite operaii n spaii cu gabarit redus.
40. Este interzis lsarea fr supraveghere sau prsirea utilajelor, mainilor i instalaiilor n timpul
funcionrii acestora de ctre mecanicii deserveni. Dac este necesar s prseasc utilajul, maina sau
instalaia etc. pentru un scurt timp, mecanicul deservent va opri utilajul, maina sau instalaia.
41. Se interzice punerea n funciune a utilajelor, mainilor i instalaiilor cnd la acestea s-au constatat
defeciuni, mecanicii deserveni avnd obligaia de a anuna despre aceasta eful ierarhic superior.
42. Piesele grele ale utilajelor vor fi depozitate pe timpul reparaiilor numai n locuri amenajate, pentru a
nu pune n pericol securitatea oamenilor sau a circulaiei.
43. Sunt interzise pornirea i conducerea utilajelor de ctre alte persoane dect mecanicul care le
deservete.
44. Este interzis a se lucra cu utilaje sau cu alte autovehicule n timpul nopii dac acestea nu au n bun
stare de funcionare instalaia de iluminat.
45. Se interzice persoanelor care deservesc mainile, utilajele etc. s remedieze defeciunile acestora.
Repararea utilajelor de construcii se va face numai de ctre personal calificat n specialitatea respectiv.
Remedierea defeciunilor poate fi efectuat i de ctre persoanele care deservesc mainile sau utilajele
respective, dac posed calificarea corespunztoare i i s-au stabilit nominal sarcini de serviciu n acest
sens.
46. n timpul reparrii, se vor lua msuri pentru blocarea comenzilor ca utilajele s nu se pun accidental
n micare.
47. nainte de prsirea mainii, utilajului, instalaiei, se vor pune toate comenzile n poziia zero, se vor
cupla toate frnele, i se va asigura maina mpotriva oricrei posibiliti de rsturnare, de alunecare sau
de pornire accidental n timpul repausului. Dup calare se vor ncuia cabinele, astfel nct s nu fie
posibil pornirea de ctre alt persoan.
48. Este interzis lsarea de piese de rezerv sau a sculelor pe mainile n funciune.
49. Este interzis exploatarea utilajelor de construcii care nu au montate toate aprtorile, dispozitivele
de siguran i protecie, aparatele de msur i de control, n bun stare.
50. Se interzice orice fel de intervenie sau lucrare de ntreinere n timpul funcionrii utilajelor.
51. nainte de pornirea utilajului, mecanicul este obligat:
- s verifice starea tuturor ansamblurilor, mecanismelor, dispozitivelor de protecie i
siguran a AMC-urilor;
- s efectueze operaiile de reglare;
- s transmit un semnal acustic de avertizare (conform codului stabilit) pentru a preveni pe
muncitori s evacueze zona de lucru a utilajului;
- s aib grij ca, dup alimentarea cu combustibil, rezervoarele s fie terse pn la uscare;
- s observe ca toate conductele de combustibil sau de ulei, precum i organele de mbinare
respective s fie etane, pentru a nu exista scpri de combustibil sau de lubrifiani, care
pot provoca incendii sau accidente.
52. Se interzice lucrul pe timp de noapte, dac la locul de lucru nu este asigurat o iluminare care s
permit o bun vizibilitate n zona de lucru.
53. Este interzis urcarea pe utilaje a persoanelor strine, cu excepia personalului tehnic care verific
funcionarea i exploatarea lor.
54. Sunt interzise urcarea i coborrea n i de pe utilaje n timpul funcionrii lor. De asemenea, n timpul
deplasrii acestora se interzice urcarea i coborrea att a mecanicilor deserveni, ct i a personalului
tehnic de verificare, precum i coborrea prin srire.
55. Se interzice alimentarea cu combustibil a utilajelor i a mijloacelor de transport n timpul funcionrii
acestora. Alimentarea se va face numai cu motorul oprit i pe ct posibil ziua. n caz de ntuneric,
FG/002/2004/1

SISITEM DE MANAGEMENT
CALITATE
MEDIU X SSM
RESP. SOCIALA

EXPLOATAREA UTILAJELOR, MASINILOR SI


INSTALATIILOR.

Cod: IPSSM 90-108


Ediia : 1
Revizia: 0

Page 13 of 14

Hidroconstrucia S.A.

alimentarea nu se va face n faa unei flcri. Se interzice alimentarea motoarelor, utilajelor i mijloacelor
de transport cu combustibil, folosindu-se alte sisteme improvizate dect cele normale.
56. Se interzice introducerea n sistemul de rcire a motorului a motorinei pe timp de iarn. Pe timp de
iarn se va folosi numai lichid antigel.
57. Orice main i orice utilaj montat stabil n ateliere i hale, acionate de un motor cu ardere intern,
trebuie s fie prevzute n mod obligatoriu cu o instalaie sau cu un dispozitiv pentru ndeprtarea
gazelor arse la o distan i la o nlime suficiente de locul de munc, pentru a nu provoca intoxicarea
muncitorilor.
58. Conductorul mainii sau a utilajului etc este obligat s supravegheze munca i comportarea att a
personalului ajuttor, ct i a persoanelor de la locurile de munc din imediata vecintate a mainii sau
utilajului, care intr n zona sa de vizibilitate.
59. ncrcarea i descrcarea utilajelor de construcie, mainilor i instalaiilor grele etc.n i din
mijloacele de transport rutiere se va face de regul mecanizat, la rampe sau locuri special amenajate i
numai sub conducerea unui maistru sau ef de echip instruit n acest scop.
60. Utilajele, mecanismele i dispozitivele cu care urmeaz a se efectua operaiile de ncrcare
descrcare a utilajelor de construcii, mainilor i utilajelor grele, vor fi verificate i ncercate nainte de
utilizarea lor, cele care nu corespund prevederilor ISCIR i crii tehnice, nu se vor folosi.
61. n timpul operaiilor de ncrcare descrcare a utilajelor de construcii, mainilor i instalaiilor grele
etc. n i din mijloacele rutiere acestea vor fi asigurate mpotriva deplasrii cu pene de lemn sau cale
metalice.
62. Deplasarea utilajelor, mainilor i instalaiilor pe drumurile publice se va face cu respectarea
prevederilor legale rutiere iar cele care se transport pe platforme rutiere vor fi bune ancorate i mpnate,
respectndu-se gabaritul de liber trecere, precum i repartizarea uniform a greutii pe platform.
63. Se interzice umflarea pneurilor, montate pe geni cu cercuri, fr a se utiliza dispozitivul de siguran
mpotriva ieirii accidentale a acestuia din loca.
64. Mecanicii deserveni ai utilajelor de spat i nivelat cnd constat accidental la efectuarea lucrrilor
de excavaii anumite instalaii subterane, cum ar fi: cabluri electrice i telefonice, conducte de ap, gaze,
petrol, canalizri etc., vor opri lucrul cu utilajul i vor anuna imediat pe conductorul lucrrii, care va lua
msuri de protecie i securitate.
65. La utilajele terasiere ce lucreaz pe terasamente, limita pn la care se pot apropia de marginea
terasamentului va fi delimitat de conductorul locului de munc inndu-se cont de : natura terenului,
umiditate, unghiul de nclinare al taluzului, greutatea utilajului, nlimea umpluturii i zona
terasamentului; aceast distan n nici un caz nu poate fi mai mic de 0,50 m.
66. Cabinele utilajelor, mainilor i instalaiilor vor fi dotate cu tergtoare de parbriz, oglinz
retrovizoare, geamuri tip securit, sistem de nclzire pe timp friguros, extinctoare ncrcate i verificate,
iar sistemul de nchidere i asigurare s fie n bun stare de funcionare.
67. Scrile i platformele de lucru i accesul la utilaje, maini i instalaii, care prin construcie sunt
metalice, vor fi din tabl striat i meninute n perfect stare de curenie. Orice nlocuire cu ocazia
reparaiilor se va face numai cu tabl striat.
68. Este interzis lsarea utilajelor de construcii n timpul nopii pe drumurile publice, fr semalizare.
69. Este interzis trecerea cu utilaje i mijloace de transport peste conducte, cabluri, furtunuri.
70. Este interzis trecerea utilajelor peste lucrri de art, fr o verificare prealabil a capacitii portante,
de ctre organele competente.
71. Este interzis s se pun i s se scoat cu mna sau cu mijloace improvizate pe i de pe roi, curele de
transmisie n timpul funcionrii.
72. n caz de pericol de accidente, semnalul de oprire a utilajului se poate da de ctre orice persoan.
73. Este interzis curirea cu benzin a utilajelor i mainilor unelte. Curirea se va face cu petrol, dup
care se va lsa un timp util pentru evaporare.
74. Mecanicii deserveni de utilaje, maini, instalaii i conductorii de autovehicule etc. dup executarea
unor reparaii, remedieri sau reglaje au obligaia de a verifica dac au fost folosite, fiind interzis punerea
FG/002/2004/1

SISITEM DE MANAGEMENT
CALITATE
MEDIU X SSM
RESP. SOCIALA

EXPLOATAREA UTILAJELOR, MASINILOR SI


INSTALATIILOR.

Cod: IPSSM 90-108


Ediia : 1
Revizia: 0

Page 14 of 14

Hidroconstrucia S.A.

n funciune dac acestea nu au fost nlturate. De asemenea, este interzis punerea n funciune a
utilajelor, mainilor, instalaiilor i autovehiculelor pn cnd nu s-a verificat dac nu sunt persoane n
jurul sau n zona acestora.
75. Se interzice lucrtorilor s ndrepte cablul de traciune cu minile, n cazul cnd acesta se nfoar pe
tambur cu ajutorul motorului.
76. La executarea reparaiilor i reviziilor la utilaje, maini i instalaii, piesele grele vor fi ridicate numai
cu ajutorul dispozitivelor de ridicat.
77. Este interzis odihna, servirea mesei sub utilajele n stare de repaus sau n zona de lucru a utilajelor n
funciune.
78. Este interzis pstrarea oricrui fel de obiect n cutiile tablourilor electrice.
79. Este interzis depozitarea materialelor inflamabile n ncperile utilajelor sau n alte locuri dect cele
stabilite n acest scop.
80. Se interzice transportul persoanelor, a diferitelor obiecte sau mrfuri etc. pe utilajele de construcie,
cnd utilajul nu este prevzut prin construcie n acest scop.
n cazul cnd cabina utilajului sau a mijlocului de transport sunt prevzute prin construcie cu mai multe
locuri, se interzice transportul persoanelor strine de unitate.
81. Se interzice pornirea motoarelor folosindu-se bumbac sau alte materiale mbibate n benzin, motorin
sau cu flacr, la galeriile de admisie sau la filtrele de aer, dac acest sistem nu este prevzut prin
construcie.
82. Se interzice pe timp friguros nclzirea cu flacr deschis a utilajelor, mainilor, instalaiilor,
autovehiculelor sau aprinderea focurilor pentru nclzirea apei sau n alte scopuri n apropierea acestora.
83. Se interzice pornirea prin cuplarea manual a bendixului pe coroana volantului.
84. Mecanicii deserveni de utilaje, maini i instalaii sunt obligai s supravegheze munca i
comportarea att a personalului ajutor ct i a lucrtorilor de la locurile de munc din imediata apropiere a
mainii, care ntr n zona sa de vizibilitate. n cazul n care o singur persoan lucreaz simultan la mai
multe maini, utilaje sau instalaii, i se va asigura posibilitatea de urmrire, comod i fr pericole a
funcionrii acestora n condiiile impuse de procesul tehnologic.
85. Toate utilajele, mainile i instalaiile vor fi dotate cu materiale pentru prevenirea i stingerea
incendiilor, n conformitate cu prevederile normelor PSI.
86. Este interzis oprirea i parcarea utilajelor, mainilor i instalaiilor n pant sau locuri periculoase.
6. ANEXE I NREGISTRRI
1. Fia individual de instruire privind SSM i SU
2. Proces verbal de instruire privind SSM i SU
3. Tematica de instruire la locul de munc
4. Programarea instruirii periodice (tematica)
5. Proces verbal de instruire
6. Fia de aptitudini medicina muncii tipizat MM
7. Autorizarea

FG/002/2004/1