Sunteți pe pagina 1din 3

DIRECTOR

ing. Marcean Vasile

PROGRAM DE MĂSURI - GRUPURI SENSIBILE LA RISCURI SPECIFICE

Clasa pericol / consecinte

Estinmare risc
Clasa Durata, frecventa expunerii

Clsasa de limitare, control


Clasa Grad expunere
Modalitatea
Măsuri de
de
prevenire şi Măsuri recomandate
GRUPURI SENSIBILE LA RISCURI expunere /
Natura factorilor de risc

control
SPECIFICE Consecinţe
existente
posibile

da nu FEMEILE GRAVIDE, LEHUZELE Nu este cazul


FEMEILE CARE ALAPTEAZA-GENERAL
da Femeile gravide:
da Lucrătoarea a anunţat în scris angajatorul prin +regulamentul + în 10 zile lucrătoare de la anunţarea gravidităţii, angajatorul
document medical privitor la starea sa? intern conţine înştiinţeaza medicul de medicina muncii, precum şi ITM pentru
măsuri privind verificarea conditiilor de muncă;
igiena,protecţi + lucrătoarele nu pot fi obligate să desfăşoare muncă de noapte;
a sănătăţii şi + angajatorul este obligat :
securitatii in -să prevină expunerea lucrătoarelor la riscuri ce le pot afecta
munca sănătatea şi securitatea;
+există truse -ca lucrătoarele să nu fie constrânse să efectueze o muncă
de prim ajutor dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate;
-să îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de
muncă ori, dacă nu este posibil,
-să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru
sănătatea sau securitatea lucrătoarei
nu Femeile gravide şi care au născut recent Nu este cazul
(până în 6 luni):
nu Femeile care alăptează Nu este cazul
nu TINERII, PÂNĂ LA 18 ANI Nu este cazul
da PERSOANE CU DIZABILITĂŢI
La locul de muncă îşi desfăşoară activitatea +expunere +regulamentul Programul de lucru:
sau ar putea avea acces persoane cu handicap intermitentă, intern conţine -respectarea programului de lucru pentru pensionari gr. III de
sau pensionari cu gr. III de invaliditate? +o parte măsuri privind invaliditate: 4 ore/zi;
-organizarea muncii, organizarea lucrului şi restransă a igiena,protecţi -asigurarea desfăşurării programelor pentru reabilitare, analize
programului de lucru; corpului, a sănătăţii şi sau tratament.
-există riscuri fizice, substanţe periculoase? +şansa de securitatii in Organizarea locurilor de muncă şi a sarcinilor de muncă:
Sunt asigurate nevoile de informare şi limitare a muncă =condiţii de muncă particulare:
instruire, prin mijloace specifice; efectelor, de +instrucţiuni -să desfăşoare activităţi care să nu implice munca
Este asigurată implicarea lucrătorilor şi control al de lucru si suplimentară,în condiţii de izolare sau muncă de noapte;
reprezentanţilor acestora, inclusiv consultarea riscului / SSM adecvate -să desfăşoare activităţi care să nu depăşească capacităţile
lor cu privire la riscuri şi la măsurile de +pulberi: persoanelor cu fizice (suprasolicitare aparat locomotor) sau psihologice;
prevenire? fier, handicap -în cadrul activităţii profesionale să nu conducă utilaje, auto;
materiale de +există truse -să nu desfăşoare muncă la înălţime;
construcţii, de prim ajutor =loc de muncă fără noxe fizice, fizico-chimice ;
ciment. =pauze organizate.
+fumuri: Aspecte de medicina muncii:
ardere lemn, -examenul medical la angajare se va face în urma evaluării
sudură, riscurilor la locul de muncă;
aparate de -dispensarizare, cu ritmicitatea pe care o presupune afecţiunea
încălzire, ce a generat handicapul, stabilită de medicul de familie,medicul
motoare cu de intreprindere,specialişti;
ardere -se vor respecta recomandările din fişa de aptitudine eliberată
internă de serviciul de medicina muncii
-sprijin pentru accesul la servicii medicale de specialitate;
Reguli igieno- dietetice:
-mese regulate conform dietei recomandate;
-fără consum de toxice:alcool, tutun,etc.
Social: în colaborare cu sindicatul:
-integrarea socială şi la locul de muncă cu drepturi şi obligaţii
egale, ca toţi ceilalţi membrii ai societăţii;
-accesul la activităţile sociale organizate.
da PERSOANE CU VÂRSTA PESTE 55 ANI 3 3 3 2 2
-Organizarea muncii, organizarea lucrului şi lucru la +instrucţiuni Organizarea locurilor de muncă şi a sarcinilor de muncă:
programului de lucru; înălţime / de lucru şi -să desfăşoare activităţi care să nu implice munca suplimentară
-Există riscuri fizice? cădere de la SSM pentru
înălţime- lucrul la -să desfăşoare activităţi care sa nu depăşească capacităţile
deces înălţime fizice sau psihologice;
-pauze organizate.
Aspecte de medicina muncii:
-examenul medical la angajare se va face în urma evaluării
riscurilor la locul de muncă;
-se vor respecta recomandările din fişa de aptitudine eliberată
de serviciul de medicina muncii;
-sprijin pentru accesul la servicii medicale de specialitate;
Condiţii de muncă particulare:
-să nu desfăşoare muncă la înălţime.
Data:

Director pentru Calitatea Producţiei Evaluator: inspector SSM : sing. Stancu Marcel
ing. Damian Radu medic de intreprindere: dr. Rotariu Virgil

S-ar putea să vă placă și