Sunteți pe pagina 1din 21

PLAN DE PREVENIRE I PROTECIE

Nr.
crt

Loc de
munc/
post de
lucru

Riscuri evaluate

Masuri tehnice

Masuri
organizatorice

4
Instruire periodica
Verificarea
cunostintelor

Masuri
igienicosanitare

Efectuarea
defectuoasa
de
operatii pozitionare
si
fixare
necorespunzatoare

Nesincronizarii
in
efectuarea operatiilor

Instruire periodica
Verificarea
cunostintelor

Efectuare de operaii
neprevzute
prin
sarcina de munc

Instruire periodica
Verificarea
cunostintelor

Coninut
necorespunz-tor
al
sarcinii de munc n
raport cu cerinele de
securitate
Solicitare
fizic,
pozitii incomode mai
ales la lucru sub
autovehicol

Instruire periodica
Stabilire sarcini de
munc prin Fisa
postului

Trusa prim
ajutor
Control
periodic
Trusa prim
ajutor
Control
periodic
Trusa prim
ajutor
Control
medical

Instruire periodica
Respectarea HG
1051/2006
manipulare sarcini
Instruire periodica
Reinstruire
cu
noile prevederi ale
echipamentelor
noi modernizate

Atelier MECANICA
Meserii: electricieni, mecanici, necalificat

Micri periculoase ,
micri funcionale ale
echipamentelor
de
munc

Asigurarea
cu
echipamente
si
dispozitive
de
lucru
specifice
eliminarii
efortului fizic
Verificare periodic echipamente
Folisirea ET cu
protectie
si
dispozitive
de
securitate

Trusa prim
ajutor
Control
periodic

Masuri de
alta
natura

Actiuni in scopul realizarii


masurii

Termen de
realizare

8
Permanent

Respectarea prescriptiilor
tehnice din cartea utilajului
si ale instructiunilor de
lucru si SSM
Intarirea disciplinei de
productie
Masuri coercitive

Persoana
care
raspunde
de
realizarea
masurii
9
Sef punct
lucru

Permanent

Sef punct
lucru

Masuri coercitive

Permanent

Sef punct
lucru

Instruire prin cursuri de


perfectionare

Anual

Sef punct
lucru

Trusa prim
ajutor
Control
medical

Colaborarea
cu
reprezentanii lucrtorilor
Pauze organizate

Permanent

Sef punct
lucru

Trusa prim
ajutor
Masuri
de
prim-ajutor

Verificare periodic

Permanent

Sef punct
lucru

Obs.

10

10

Atelier MECANICA
Meserii: electricieni, mecanici, necalificat

2
Proiectare corpuri sau
particole de la scule,
dispozitive manuale
actionate electric sau
pneumatic.

3
Asigurare zon
Ecrane,
dispozitive,
aparatori
de
protectie

4
Instruire periodica
si constientizare
personal

Suprafee
sau
contururi periculoase

Asigurare
EIP,
mnui
de
protecie
Mentinerea cailor
de
accese,
repararea
drumurilor,
executarea
de
podete de trecere,
santuri, gropi etc.
Plantarea
de
indicatoare
de
semnalizare
de
securitate
Verificri periodice instalaii i
echipamente
electrice

asigurare tablouri
electrice
Masuri
de
electrosecuritate
pentru protectia
electrocutarii prin
atingere directa,
indirecta si de pas

Instruire periodica

Caderea de la acelasi
nivel prin alunecare,
impiedicare

Curentul electric

5
Trusa prim
ajutor
Masuri
de
prim ajutor in
caz de plagi,
fracturi,
hemoragii,
etc.
Trusa prim
ajutor

Mentinerea
in
stare de curatenie
a cailor de acces,
deblocarea cailor
de acces, purtarea
incaltamintei de
protectie
antiderapanta,
antistatica

Echipament
individual de
protectie,
truse de prim
ajutor

Instruire periodica
Interzicere acces

Trusa prim
ajutore

7
Delimitarea zonelor de
lucru si semnalizarea lor cu
riscurile in functiune
Utilizarea de panouri e
protectie
Verificarea
integritatii
dispozitivelor de protectie si
inlocuirea celor defecte.
Evaluare EIP, ntocmire
list dotare, asigurare cu
EIP conformizat
Depozitarea materialelor in
locuri bine stabilite in afara
cailor de cees, indepartarea
deseurilor, instruire, testare,
instructiuni

8
Permanent

9
Sef punct
lucru

permanent

Sef punct
lucru

Permanent

Sef punct
lucru

Verificare anual instalaii


electrice
Verificare
echipamente
electrice
Asigurare tablou electric
prize si alte dotari electrice
Executarea lucrarilor de
catre personal calificat si in
baza
unor
instructiuni
tehnice interne de lucru, sau
dispozitii verbale.
Achizitionarea
de
dispozitive automate de
comanda, pornire, oprire,
interblocare

permanent

Sef punct
lucru

10

0
11

13
14

Atelier MECANICA
Meserii: electricieni, mecanici, necalificat

12

2
Variatii
de
temperatura, ridicata
vara si scazuta iarna,
curenti de aer.

3
EIP, alimentaie,
incalzire,
etanseitate cladiri,
aer conditionat

4
Organizarea
lucrului
cu
posibilitatea
de
intrerupere
in
situatii extreme

5
Trusa prim
ajutor
Ceaiuri, apa
salina,
instalatii de
climatizare
etc.

Contact al epidermei
cu subsante iritante
pentru degresare si
spalare
motoare,
ansamble,
subansamble, pompe
injectii si stropire la
suflarea cu aer.

Panouri, paravane,
delimitare
zona
lucru, panouri de
avertizare,
ochelari
de
protectie, viziere,
sorturi
de
protectie, manusi
de protectie
EIP

Instruiri periodice
Exercitii practice
Respectarea
cerintelor Fiselor
tehnice
ale
substantelor
utilizate

Trusa
de
prim ajutor
Control
medical
periodic
Unguente si
unsori
de
protectie

Instruire periodica
Evaluare nivel
Instruire periodica
Exercitii practice
semnale
si
comenzi

Trusa prim
ajutor
EIP
Truse
de
prim ajutor
Comtrol
medical
periodic

Zgomot
Stationari in zone
periculoase si sub
sarcina, caderi de
obiecte,
ansamble,
subansamble,
piese
etc.

Imprejmuiri,
ingradiri,
avertizari
indicatoare
securitate
interdictie
Benzi
reflectorizante
marcaj
Utilizarea
elevatoare
certificate
autorizate

cu
de
si
de
de
si

7
inut adaptata sezon
Ap mineral
Alternarea
lucrului
interior si exterior

8
In functie de
temperatura
atmosferica

9
Sef punct
lucru

Dotarea cu echipamente de
protectie individuala si
colectiva
Instalarea la locul de munca
a unei surse de apa.

Permanent

Sef punct
lucru

Evaluare nivel zgomot


Asigurare cti, anifoane
Masuri
corective

sanctionari, avertizari
Verificarea periodica cu
cerintele
prescriptiilor
ISCIR

permanent

Sef punct
lucru
Sef loc
munca

in

Permanent

10

0
15

17

Atelier MECANICA
Meserii: electricieni, mecanici, necalificat

16

2
Lovire
de
mijloacele auto

catre

Intoxicatii usoare cu
urme de carburanti
existenti in rezervorul
autovehicolului, gaze
arse de la motor,
vopseluri etc.
Incendiu, explozie
carburanti

3
Semnalizarea cu
indicatoare
Introducerea
autovehicolului in
hala de reparatie
de catre persoane
calificate
si
dirijata
Existenta de usi
de
acces
cu
deschidere dubla
suficient
de
agabaritica
Semnalizarea de
securitate
cu
indicatoare
Ventilatie
mecanica
si
naturala,
exhaustoare
Semnalizarea de
securitate
cu
indicatoare
Ventilatie
mecanica
si
naturala,
exhaustoare
Instalatie
in
constructie antiex.
Analizoare gaze
inflamabile,
explozive
cu
sistem
de
semnalizare
acustica si vizuala
Echipament
individual
de
protectie din fibre
naturale.

4
Instruire
cu
prevederile
regulamentului de
circulatie,
indicatoarelor de
circulatie si a
gesturilor semnal
de dirijare

5
EIP
Truse de prim
ajutor
Comtrol
medical
periodic

Instruire
cu
riscurile specifice
noxelor

hidrocarburi
(benzine,
motorine,
vopseluri,
gaze
arse etc.)
Instruire
cu
riscurile specifice
substantelor
inflamabile,
explozive

hidrocarburi
(benzine,
motorine,
vopseluri,
diluanti.)

7
Constructia sa respecte
prevederile proiectului

8
Permanent

9
Sef punct
lucru

EIP
Truse de prim
ajutor
Comtrol
medical
periodic

Verificari
periodice
a
functionarii
ventilatiei,
parametrii de functionare

Permanent

Sef punct
lucru

EIP
Truse de prim
ajutor
Comtrol
medical
periodic

Verificari
periodice
a
functionarii
ventilatiei,
parametrii de functionare
Verificari periodice ale
echipamentelor electrice
Obtinerea Documentului de
protectie la explozie pentru
camera de vopsire.

Permanent

Sef punct
lucru

10

0
18

19

Atelier MECANICA
Meserii: electricieni, mecanici, necalificat

20

2
Iluminat artificial cu
tuburi fluorescente

Prezentarea
la
program in stare de
oboseala, ebrietate,
sub
influenta
substantelor
halucinogene

Calamitati naturale

3
Dotarea
corespunzatoare a
halei cu corpuri de
iluminat care sa
respecte cerintele
legislatiei
in
vigoare
privind
securitatea
si
sanatate in munca

Instruirea
periodica
a
lucratorilor
cu
riscurile existete
la locurile de
munca
si
cu
masurile
de
prevenire
ce
trebuiesc luate
Verificarea
capacitatii
de
munca
a
lucratorilor
la
admiterea la lucru
zilnica
Instruirea
lucratorilor
cu
masurile
ce
trebuie luate in
caz de situatii de
urgenta
Intocmirea
planului
de
urgenta

5
Control
medical
periodic

7
Verificari
periodice
a
functionarii
corecte
a
iluminatului,
inlocuirea
tuburilor
si
corpurilor
defecte,
suplimentarea
acestora acolo unde este
cazul

8
Permanent

9
Sef punct
lucru

Truse
sanitare
Control
medical
periodic
Trestare
psihologica
Materiale
igienicosanitare
Masuri
de
prim-ajutor

Aplicare
corective
avertizari

permanent

Sef punct
lucru

Truse de prin
ajutor
Instruirea
lucratorilor
cu modul de
acordare
a
primului
ajutor

Exercitii
periodice
privire
la
modul
actionare
in
caz
calamitati naturale

permanent

Sef punct
lucru

de

masuri
sanctiuni,

cu
de
de

10

II.
0
1

2
Efectuarea
defectuoasa
de
operatii pozitionare
si
fixare
necorespunzatoare

4
Instruire periodica
Verificarea
cunostintelor

5
Trusa prim
ajutor
Control
periodic

7
Respectarea prescriptiilor
tehnice din cartea utilajului
si ale instructiunilor de
lucru si SSM
Intarirea disciplinei de
productie
Masuri coercitive

8
Permanent

9
Sef punct
lucru

Permanent

Sef punct
lucru

Masuri coercitive

Permanent

Sef punct
lucru

Instruire prin cursuri de


perfectionare

Anual

Sef punct
lucru

Nesincronizarii
in
efectuarea operatiilor

Instruire periodica
Verificarea
cunostintelor

Efectuare de operaii
neprevzute
prin
sarcina de munc

Instruire periodica
Verificarea
cunostintelor

Coninut
necorespunz-tor al
sarcinii de munc n
raport cu cerinele de
securitate
Solicitare
fizic,
pozitii incomode mai
ales la lucru sub
autovehicol

Instruire periodica
Stabilire sarcini de
munc prin Fisa
postului

Trusa prim
ajutor
Control
periodic
Trusa prim
ajutor
Control
periodic
Trusa prim
ajutor
Control
medical

Instruire periodica
Respectarea HG
1051/2006
manipulare sarcini

Trusa prim
ajutor
Control
medical

Colaborarea
cu
reprezentanii lucrtorilor
Pauze organizate

Permanent

Sef punct
lucru

Instruire periodica
Reinstruire
cu
noile prevederi ale
echipamentelor
noi modernizate

Trusa prim
ajutor
Masuri
de
prim-ajutor

Verificare periodic

Permanent

Sef punct
lucru

Instruire periodica
si constientizare
personal

Trusa prim
ajutor
Masuri
de
prim ajutor in
caz de plagi,
fracturi,
hemoragii,
etc.

Delimitarea zonelor de
lucru si semnalizarea lor cu
riscurile in functiune
Utilizarea de panouri e
protectie
Verificarea
integritatii
dispozitivelor de protectie si
inlocuirea celor defecte.

Permanent

Sef punct
lucru

Atelier CAROSERIE
Meserii: vopsitori, tinichigii

Micri periculoase ,
micri
funcionale
ale echipamentelor de
munc
Proiectare corpuri sau
particole de la scule,
dispozitive manuale
actionate electric sau
pneumatic.

Asigurarea
cu
echipamente
si
dispozitive
de
lucru
specifice
eliminarii efortului
fizic
Verificare
periodic echipamente
Folisirea ET cu
protectie
si
dispozitive
de
securitate
Asigurare zon
Ecrane,
dispozitive,
aparatori
de
protectie

10

0
8

11

Caderea de la acelasi
nivel prin alunecare,
impiedicare

Atelier CAROSERIE
Meserii: vopsitori, tinichigii

10

2
Suprafee
sau
contururi periculoase

Curentul electric

Variatii
de
temperatura, ridicata
vara si scazuta iarna,
curenti de aer.

3
Asigurare
EIP,
mnui
de
protecie
Mentinerea cailor
de
accese,
repararea
drumurilor,
executarea
de
podete de trecere,
santuri, gropi etc.
Plantarea
de
indicatoare
de
semnalizare
de
securitate
Verificri periodice instalaii i
echipamente
electrice

asigurare tablouri
electrice
Masuri
de
electrosecuritate
pentru protectia
electrocutarii prin
atingere directa,
indirecta si de pas

4
Instruire periodica

EIP, alimentaie,
incalzire,
etanseitate cladiri,
aer conditionat

5
Trusa
ajutor

6
prim

Mentinerea in stare
de curatenie a
cailor de acces,
deblocarea cailor
de acces, purtarea
incaltamintei
de
protectie
antiderapanta,
antistatica

Echipament
individual de
protectie,
truse de prim
ajutor

Instruire periodica
Interzicere acces

Trusa prim
ajutore

Organizarea
lucrului
cu
posibilitatea
de
intrerupere
in
situatii extreme

Trusa prim
ajutor
Ceaiuri, apa
salina,
instalatii de
climatizare
etc.

7
Evaluare EIP, ntocmire list
dotare, asigurare cu EIP
conformizat
Depozitarea materialelor in
locuri bine stabilite in afara
cailor de cees, indepartarea
deseurilor, instruire, testare,
instructiuni

8
permanent

9
Sef punct
lucru

Permanent

Sef punct
lucru

Verificare anual instalaii


electrice
Verificare
echipamente
electrice
Asigurare tablou electric
prize si alte dotari electrice
Executarea lucrarilor de
catre personal calificat si in
baza
unor
instructiuni
tehnice interne de lucru, sau
dispozitii verbale.
Achizitionarea
de
dispozitive automate de
comanda, pornire, oprire,
interblocare
inut adaptata sezon
Ap mineral
Alternarea
lucrului
in
interior si exterior

permanent

Sef punct
lucru

In functie de
temperatura
atmosferica

Sef punct
lucru

10

0
12

2
Contact al epidermei
cu subsante iritante
pentru degresare si
spalare
motoare,
ansamble,
subansamble, pompe
injectii si stropire la
suflarea cu aer.
Zgomot

14

Stationari in zone
periculoase si sub
sarcina, caderi de
obiecte,
ansamble,
subansamble,
piese
etc.

15

Atelier CAROSERIE
Meserii: vopsitori, tinichigii

13

Lovire de catre
mijloacele auto

3
Panouri, paravane,
delimitare
zona
lucru, panouri de
avertizare,
ochelari
de
protectie, viziere,
sorturi
de
protectie, manusi
de protectie
EIP
Imprejmuiri,
ingradiri,
avertizari
cu
indicatoare
de
securitate
si
interdictie
Benzi
reflectorizante de
marcaj
Utilizarea
de
elevatoare
certificate
si
autorizate
Semnalizarea cu
indicatoare
Introducerea
autovehicolului in
hala de reparatie
de catre persoane
calificate
si
dirijata
Existenta de usi de
acces
cu
deschidere dubla
suficient
de
agabaritica

4
Instruiri periodice
Exercitii practice
Respectarea
cerintelor Fiselor
tehnice
ale
substantelor
utilizate

5
Trusa
de
prim ajutor
Control
medical
periodic
Unguente si
unsori
de
protectie

Instruire periodica
Evaluare nivel
Instruire periodica
Exercitii practice
semnale si comenzi

Instruire
cu
prevederile
regulamentului de
circulatie,
indicatoarelor de
circulatie
si
a
gesturilor semnal
de dirijare

7
Dotarea cu echipamente de
protectie individuala si
colectiva
Instalarea la locul de munca
a unei surse de apa.

8
Permanent

9
Sef punct
lucru

Trusa prim
ajutor
EIP
Truse
de
prim ajutor
Comtrol
medical
periodic

Evaluare nivel zgomot


Asigurare cti, anifoane
Masuri
corective

sanctionari, avertizari
Verificarea periodica cu
cerintele
prescriptiilor
ISCIR

permanent

Sef punct
lucru
Sef loc
munca

EIP
Truse
de
prim ajutor
Comtrol
medical
periodic

Constructia sa respecte
prevederile proiectului

Permanent

Permanent

Sef punct
lucru

10

0
16

17

2
Intoxicatii usoare cu
urme de carburanti
existenti in rezervorul
autovehicolului, gaze
arse de la motor,
vopseluri etc.
Incendiu, explozie
carburanti, vopseluri

Atelier CAROSERIE
Meserii: vopsitori, tinichigii
18

Contact cu suprafete
fierbinti, stropire cu
picaturi de metal
fierbinte

19

Inhalare de gaze arse


de la sudura

3
Semnalizarea de
securitate
cu
indicatoare
Ventilatie
mecanica
si
naturala,
exhaustoare
Semnalizarea de
securitate
cu
indicatoare
Ventilatie
mecanica
si
naturala,
exhaustoare
Instalatie
in
constructie antiex.
Analizoare gaze
inflamabile,
explozive
cu
sistem
de
semnalizare
acustica si vizuala
Echipament
individual
de
protectie din fibre
naturale.
Dotarea de EIP
Manusi
de
protectie,
sort
piele, ochelari de
protectie etc

4
Instruire
cu
riscurile specifice
noxelor

hidrocarburi
(benzine, motorine,
vopseluri,
gaze
arse etc.)
Instruire
cu
riscurile specifice
substantelor
inflamabile,
explozive

hidrocarburi
(benzine, motorine,
vopseluri, diluanti.)

5
EIP
Truse
de
prim ajutor
Comtrol
medical
periodic

Ventilatie
exhaustare

de

7
Verificari
periodice
a
functionarii
ventilatiei,
parametrii de functionare

8
Permanent

9
10
Sef punct lucru

EIP
Truse
de
prim ajutor
Comtrol
medical
periodic

Verificari
periodice
a
functionarii
ventilatiei,
parametrii de functionare
Verificari periodice ale
echipamentelor electrice
Obtinerea Documentului de
protectie la explozie pentru
camera de vopsire.

Permanent

Sef punct lucru

Instruirea
lucratorilor
cu
riscurile specifice
activitatii
si
masurile
de
prevenire

Control
medical
periodic
Truse
de
prim ajutor

Instructiuni
acivitatii

specifice

Permanent

Sef punct lucru

Instruirea
lucratorilor
cu
riscurile specifice
activitatii
si
masurile
de
prevenire

Control
medical
periodic
Truse
de
prim ajutor

Verificare
periodica
a
functionarii
ventilatiei
intretinerea si repararea ei
cand este cazul

Permanent

Sef punct lucru

0
20

21

23

24

Atelier CAROSERIE
Meserii: vopsitori, tinichigii

22

2
Vibratii
echipamentelor
munca

ale
de

3
Achizitionarea de
echipamente
silentioase,

4
Instruirea
lucratorilor
cu
riscurile specifice
activitatii
si
masurile
de
prevenire

5
Control
medical
periodic
Truse
de
prim ajutor

Radiatii de la aparatul
de sudura, monitorul
calculatorului

Dotarea cu EIP
ecrane
de
protectie

Instruirea
lucratorilor
cu
riscurile specifice
activitatii
si
masurile
de
prevenire
Instruirea
lucratorilor
cu
riscurile specifice
activitatii
si
masurile
de
prevenire
Sanctionarea
lucratorilor care nu
respecta masuri de
securtate

Neutilizarea
ventilatiei in spatii
neventilate natural
hala, camera vopsire
etc
Lucru cu fluide sub
presiune,
spargere
garnituri, furtune etc.

Achizitionarea de
garnituri, furtune,
echipamente
certificate,
omologate

Iluminat artificial cu
tuburi fluorescente

Dotarea
corespunzatoare a
halei cu corpuri de
iluminat care sa
respecte cerintele
legislatiei
in
vigoare
privind
securitatea
si
sanatate in munca

7
Intretinerea corespunzatoare
a echipamentelor, inlocuirea
celor defecte

8
Permanent

9
10
Sef punct lucru

Control
medical
periodic
Truse
de
prim ajutor

Sanctionarea
lucratorilor
care nu respecta masuri de
securtate

Permanent

Sef punct lucru

Control
medical
periodic
Truse
de
prim ajutor

Sanctionarea
lucratorilor
care nu respecta masuri de
securtate

Permanent

Sef punct lucru

Sanctionarea
lucratorilor
care
nu
respecta
masuri
de
securtate

Verificarea periodica a
garniturilor, furtunelor si
echipamentelor
care
lucreaza sub presiune

Permanent

Sef punct lucru

Control
medical
periodic

Verificari
periodice
a
functionarii
corecte
a
iluminatului,
inlocuirea
tuburilor
si
corpurilor
defecte,
suplimentarea
acestora acolo unde este
cazul

Permanent

Sef punct lucru

10

0
25

2
Calamitati naturale

4
Instruirea
lucratorilor
cu
masurile ce trebuie
luate in caz de
situatii de urgenta
Intocmirea planului
de urgenta

5
Truse de prin
ajutor
Instruirea
lucratorilor
cu modul de
acordare
a
primului
ajuto

11

7
Exercitii
periodice
privire
la
modul
actionare
in
caz
calamitati naturale

cu
de
de

8
permanent

9
Sef punct
lucru

10

III.
0
1

Efectuarea
defectuoasa
de
operatii pozitionare
si
fixare
necorespunzatoare

4
Instruire periodica
Verificarea
cunostintelor

5
Trusa prim
ajutor
Control
periodic

8
Permanent

9
Sef punct
lucru

Permanent

Sef punct
lucru

Masuri coercitive

Permanent

Sef punct
lucru

Instruire prin cursuri de


perfectionare

Anual

Sef punct
lucru

Respectarea prescriptiilor
tehnice din cartea utilajului
si ale instructiunilor de
lucru si SSM
Intarirea disciplinei de
productie
Masuri coercitive

Nesincronizarii
in
efectuarea operatiilor

Instruire periodica
Verificarea
cunostintelor

Efectuare de operaii
neprevzute
prin
sarcina de munc

Instruire periodica
Verificarea
cunostintelor

Coninut
necorespunz-tor al
sarcinii de munc n
raport cu cerinele de
securitate
Solicitare
fizic,
pozitii incomode mai
ales la lucru sub
autovehicol

Instruire periodica
Stabilire sarcini de
munc prin Fisa
postului

Trusa prim
ajutor
Control
periodic
Trusa prim
ajutor
Control
periodic
Trusa prim
ajutor
Control
medical

Instruire periodica
Respectarea
HG
1051/2006
manipulare sarcini

Trusa prim
ajutor
Control
medical

Colaborarea
cu
reprezentanii lucrtorilor
Pauze organizate

Permanent

Sef punct
lucru

Instruire periodica
Reinstruire cu noile
prevederi
ale
echipamentelor noi
modernizate

Trusa prim
ajutor
Masuri
de
prim-ajutor

Verificare periodic

Permanent

Sef punct
lucru

Instruire periodica
si
constientizare
personal

Trusa prim
ajutor
Masuri
de
prim ajutor in
caz de plagi,
fracturi,
hemoragii,
etc.

Delimitarea zonelor de lucru


si semnalizarea lor cu
riscurile in functiune
Utilizarea de panouri e
protectie
Verificarea
integritatii
dispozitivelor de protectie si
inlocuirea celor defecte.

Permanent

Sef punct
lucru

Sector Garantii + ITP


Meserii: inspector ITP, responsabil garantii

Micri periculoase ,
micri
funcionale
ale echipamentelor de
munc
Proiectare corpuri sau
particole de la standul
de franare

Asigurarea
cu
echipamente
si
dispozitive
de
lucru
specifice
eliminarii
efortului fizic
Verificare periodic echipamente
Folisirea ET cu
protectie
si
dispozitive
de
securitate
Asigurare zon
Ecrane,
dispozitive,
aparatori
de
protectie

12

10

0
8

11

Caderea de la acelasi
nivel prin alunecare,
impiedicare

Sector Garantii + ITP


Meserii: inspector ITP, responsabil garantii

10

2
Suprafee
sau
contururi periculoase

Curentul electric

Variatii
de
temperatura, ridicata
vara si scazuta iarna,
curenti de aer.

3
Asigurare
EIP,
mnui
de
protecie
Mentinerea cailor
de
accese,
repararea
drumurilor,
executarea
de
podete de trecere,
santuri, gropi etc.
Plantarea
de
indicatoare
de
semnalizare
de
securitate
Verificri periodice instalaii i
echipamente
electrice

asigurare tablouri
electrice
Masuri
de
electrosecuritate
pentru protectia
electrocutarii prin
atingere directa,
indirecta si de pas

4
Instruire periodica

EIP, alimentaie,
incalzire,
etanseitate cladiri,
aer conditionat

5
Trusa
ajutor

6
prim

Mentinerea in stare
de curatenie a
cailor de acces,
deblocarea cailor
de acces, purtarea
incaltamintei
de
protectie
antiderapanta,
antistatica

Echipament
individual de
protectie,
truse de prim
ajutor

Instruire periodica
Interzicere acces

Trusa prim
ajutore

Organizarea
lucrului
cu
posibilitatea
de
intrerupere
in
situatii extreme

Trusa prim
ajutor
Ceaiuri, apa
salina,
instalatii de
climatizare
etc.

13

7
Evaluare EIP, ntocmire
list dotare, asigurare cu
EIP conformizat
Depozitarea materialelor in
locuri bine stabilite in afara
cailor de cees, indepartarea
deseurilor, instruire, testare,
instructiuni

8
permanent

9
Sef punct
lucru

Permanent

Sef punct
lucru

Verificare anual instalaii


electrice
Verificare
echipamente
electrice
Asigurare tablou electric
prize si alte dotari electrice
Executarea lucrarilor de
catre personal calificat si in
baza
unor
instructiuni
tehnice interne de lucru, sau
dispozitii verbale.
Achizitionarea
de
dispozitive automate de
comanda, pornire, oprire,
interblocare
inut adaptata sezon
Ap mineral
Alternarea
lucrului
in
interior si exterior

permanent

Sef punct
lucru

In functie de
temperatura
atmosferica

Sef punct
lucru

10

0
12

14

15

Sector Garantii + ITP


Meserii: inspector ITP, responsabil garantii

13

2
Contact al epidermei
cu subsante iritante,
carburanti, uleiuri etc

Zgomot
Stationari in zone
periculoase si sub
sarcina, caderi de
obiecte,
ansamble,
subansamble,
piese
etc.

Lovire
de
catre
mijloacele auto

3
Panouri, paravane,
delimitare
zona
lucru, panouri de
avertizare,
ochelari
de
protectie, viziere,
sorturi
de
protectie, manusi
de protectie
EIP
Imprejmuiri,
ingradiri,
avertizari
cu
indicatoare
de
securitate
si
interdictie
Benzi
reflectorizante de
marcaj
Utilizarea
de
elevatoare
certificate
si
autorizate
Semnalizarea cu
indicatoare
Introducerea
autovehicolului in
hala de reparatie
de catre persoane
calificate
si
dirijata
Existenta de usi
de
acces
cu
deschidere dubla
suficient
de
agabaritica

4
Instruiri periodice
Exercitii practice
Respectarea
cerintelor Fiselor
tehnice
ale
substantelor
utilizate

5
Trusa
de
prim ajutor
Control
medical
periodic
Unguente si
unsori
de
protectie

Instruire periodica
Evaluare nivel
Instruire periodica
Exercitii practice
semnale si comenzi

Instruire
cu
prevederile
regulamentului de
circulatie,
indicatoarelor de
circulatie
si
a
gesturilor semnal
de dirijare

7
Dotarea cu echipamente de
protectie individuala si
colectiva
Instalarea la locul de munca
a unei surse de apa.

8
Permanent

9
Sef punct
lucru

Trusa prim
ajutor
EIP
Truse
de
prim ajutor
Comtrol
medical
periodic

Evaluare nivel zgomot


Asigurare cti, anifoane
Masuri
corective

sanctionari, avertizari
Verificarea periodica cu
cerintele
prescriptiilor
ISCIR

permanent

Sef punct
lucru
Sef loc
munca

EIP
Truse
de
prim ajutor
Comtrol
medical
periodic

Constructia sa respecte
prevederile proiectului

Permanent

14

Permanent

Sef punct
lucru

10

0
16

17

Sector Garantii + ITP


Meserii: inspector ITP, responsabil garantii

18

19

2
Intoxicatii usoare cu
urme de carburanti
existenti in rezervorul
autovehicolului, gaze
arse de la motor etc.
Vibratii
echipamentelor
munca

ale
de

Iluminat artificial cu
tuburi fluorescente

Calamitati naturale

3
Semnalizarea
securitate
indicatoare
Ventilatie
mecanica
naturala,
exhaustoare
Achizitionarea
echipamente
silentioase,

de
cu
si
de

4
Instruire
cu
riscurile specifice
noxelor

hidrocarburi
(benzine, motorine,
vopseluri,
gaze
arse etc.)
Instruirea
lucratorilor
cu
riscurile specifice
activitatii
si
masurile
de
prevenire
Organizarea
lucrului in asa fel
incat lucratorul sa
nu
fie
expus
perioade
indelungate
la
vibratii

Dotarea
corespunzatoare a
halei cu corpuri de
iluminat care sa
respecte cerintele
legislatiei
in
vigoare
privind
securitatea
si
sanatate in munca
Instruirea
lucratorilor
cu
masurile ce trebuie
luate in caz de
situatii de urgenta
Intocmirea planului
de urgenta

5
EIP
Truse
de
prim ajutor
Comtrol
medical
periodic

7
Verificari
periodice
a
functionarii
ventilatiei,
parametrii de functionare

8
Permanent

9
Sef punct
lucru

Control
medical
periodic
Truse
de
prim ajutor

Intretinerea
corespunzatoare
a
echipamentelor, inlocuirea
celor defecte

Permanent

Sef punct
lucru

Control
medical
periodic

Verificari
periodice
a
functionarii
corecte
a
iluminatului,
inlocuirea
tuburilor
si
corpurilor
defecte,
suplimentarea
acestora acolo unde este
cazul

Permanent

Sef punct
lucru

Truse de prin
ajutor
Instruirea
lucratorilor
cu modul de
acordare
a
primului
ajutor

Exercitii
periodice
privire la modul
actionare
in
caz
calamitati naturale

permanent

Sef punct
lucru

IV.
15

cu
de
de

10

0
1

Personal TESA: director, consilier piese schimb, consilier ghiseu clienti, receptioner,
paznic, economist, merceolog, gestionar

2
Efectuarea
defectuoasa
de
operatii pozitionare
si
fixare
necorespunzatoare

4
Instruire periodica
Verificarea
cunostintelor

5
Trusa prim
ajutor
Control
periodic

Nesincronizarii
in
efectuarea operatiilor

Instruire periodica
Verificarea
cunostintelor

Efectuare de operaii
neprevzute
prin
sarcina de munc

Instruire periodica
Verificarea
cunostintelor

Coninut
necorespunz-tor al
sarcinii de munc n
raport cu cerinele de
securitate
Solicitare fizic

Instruire periodica
Stabilire sarcini de
munc prin Fisa
postului

Trusa prim
ajutor
Control
periodic
Trusa prim
ajutor
Control
periodic
Trusa prim
ajutor
Control
medical

Instruire periodica
Respectarea
HG
1051/2006
manipulare sarcini

Micri periculoase ,
micri funcionale
ale echipamentelor
de munc
Variatii
de
temperatura,
ridicata vara si
scazuta
iarna,
curenti de aer.

Asigurarea
cu
echipamente
si
dispozitive
de
lucru
specifice
eliminarii
efortului fizic
Verificare periodic echipamente
Folisirea ET cu
protectie
si
dispozitive
de
securitate
EIP, alimentaie,
incalzire,
etanseitate cladiri,
aer conditionat

7
Respectarea prescriptiilor
tehnice din cartea utilajului
si ale instructiunilor de
lucru si SSM
Intarirea disciplinei de
productie
Masuri coercitive

8
Permanent

9
Sef punct
lucru

Permanent

Sef punct
lucru

Masuri coercitive

Permanent

Sef punct
lucru

Instruire prin cursuri de


perfectionare

Anual

Sef punct
lucru

Trusa prim
ajutor
Control
medical

Colaborarea
cu
reprezentanii lucrtorilor
Pauze organizate

Permanent

Sef punct
lucru

Instruire periodica
Reinstruire cu noile
prevederi
ale
echipamentelor noi
modernizate

Trusa prim
ajutor
Masuri
de
prim-ajutor

Verificare periodic

Permanent

Sef punct
lucru

Organizarea lucrului
cu posibilitatea de
intrerupere
in
situatii extreme

Trusa prim
ajutor
Ceaiuri, apa
salina,
instalatii de
climatizare
etc.

inut adaptata sezon


Ap mineral
Alternarea
lucrului
interior si exterior

In functie de
temperatura
atmosferica

Sef
punct
lucru

5
16

in

10

10

10

11

12

Personal TESA: director, consilier piese schimb, consilier ghiseu clienti, receptioner, paznic

Suprafee
sau
contururi periculoase
Caderea de la acelasi
nivel prin alunecare,
impiedicare

Curentul electric

Contact al epidermei
cu subsante iritante,
carburanti, uleiuri etc

Zgomot

Asigurare
EIP,
mnui
de
protecie
Mentinerea cailor
de
accese,
repararea
drumurilor,
executarea
de
podete de trecere,
santuri, gropi etc.
Plantarea
de
indicatoare
de
semnalizare
de
securitate
Verificri periodice instalaii i
echipamente
electrice

asigurare tablouri
electrice
Masuri
de
electrosecuritate
pentru protectia
electrocutarii prin
atingere directa,
indirecta si de pas
Panouri, paravane,
delimitare
zona
lucru, panouri de
avertizare,
ochelari
de
protectie, viziere,
sorturi
de
protectie, manusi
de protectie
EIP

Instruire periodica

Trusa
ajutor

Evaluare EIP, ntocmire


list dotare, asigurare cu
EIP conformizat
Depozitarea materialelor in
locuri bine stabilite in afara
cailor
de
acces,
indepartarea
deseurilor,
instruire,
testare,
instructiuni

permanent

Sef punct
lucru

Mentinerea in stare
de curatenie a cailor
de acces, deblocarea
cailor de acces,
purtarea
incaltamintei
de
protectie
antiderapanta,
antistatica

Echipament
individual de
protectie,
truse de prim
ajutor

Permanent

Sef punct
lucru

Instruire periodica
Interzicere acces
Executarea
lucrarilor de catre
personal calificat si
in
baza
unor
instructiuni tehnice
interne de lucru, sau
dispozitii verbale.

Trusa prim
ajutore

Verificare anual instalaii


electrice
Verificare
echipamente
electrice
Asigurare tablou electric
prize si alte dotari electrice
Achizitionarea
de
dispozitive automate de
comanda, pornire, oprire,
interblocare

permanent

Sef punct
lucru

Instruiri periodice
Exercitii practice
Respectarea
cerintelor
Fiselor
tehnice
ale
substantelor
utilizate

Trusa
de
prim ajutor
Control
medical
periodic
Unguente si
unsori
de
protectie

Dotarea cu echipamente de
protectie individuala si
colectiva
Instalarea la locul de
munca a unei surse de apa.

Permanent

Sef punct
lucru

Instruire periodica
Evaluare nivel

Trusa
ajutor

Evaluare nivel zgomot


Asigurare cti, anifoane

permanent

Sef
punct
lucru

17

prim

prim

14

16

17

Personal TESA: director, consilier piese schimb, consilier ghiseu clienti, receptioner,
paznic

0
13

2
Stationari in zone
periculoase si sub
sarcina, caderi de
obiecte,
ansamble,
subansamble, piese
etc.

3
Imprejmuiri,
ingradiri, avertizari
cu indicatoare de
securitate
si
interdictie
Benzi
reflectorizante de
marcaj

4
Instruire periodica
Exercitii practice
semnale si comenzi

5
EIP
Truse de prim
ajutor
Comtrol
medical
periodic

Lovire
de
catre
mijloacele auto

Semnalizarea
cu
indicatoare
Introducerea
autovehicolului in
hala de reparatie de
catre
persoane
calificate si dirijata
Existenta de usi de
acces cu deschidere
dubla suficient de
agabaritica
Dotarea
corespunzatoare a
halei cu corpuri de
iluminat care sa
respecte cerintele
legislatiei
in
vigoare
privind
securitatea
si
sanatate in munca

Instruire
cu
prevederile
regulamentului de
circulatie,
indicatoarelor de
circulatie
si
a
gesturilor semnal
de dirijare

Iluminat artificial cu
tuburi fluorescente

Calamitati naturale

Instruirea
lucratorilor
cu
masurile ce trebuie
luate in caz de
situatii de urgenta
Intocmirea planului
de urgenta

7
Masuri
corective

sanctionari, avertizari
Verificarea periodica cu
cerintele
prescriptiilor
ISCIR

8
Permanent

9
Sef loc
munca

EIP
Truse de prim
ajutor
Comtrol
medical
periodic

Constructia sa respecte
prevederile proiectului

Permanent

Sef punct
lucru

Control
medical
periodic

Verificari
periodice
a
functionarii corecte a
iluminatului,
inlocuirea
tuburilor si corpurilor
defecte,
suplimentarea
acestora acolo unde este
cazul

Permanent

Sef punct
lucru

Truse de prin
ajutor
Instruirea
lucratorilor cu
modul
de
acordare
a
primului
ajutor

Exercitii periodice
privire la modul
actionare in caz
calamitati naturale

permanent

Sef punct
lucru

Loc de munca/post de lucru: conducator auto


18

cu
de
de

10

Echipamente de munca: autovehicule


Nr.
Crt.

Riscuri
evaluate

Masuri tehnice

Masuri organizatorice

Masuri igienicosanitare

Masuri de alta natura

Actiuni in
scopul realizarii
masurii

Termen de
realizare/
responsabi
l

1.

Nerespectarea
codului rutier
si a regulilor
interne
de
circulatie atat
pe drumurile
publice, cat si
pe drumurile
interne

In locurile periculoase
se vor instala bariere,
indicatoare etc.
Pe timp de noapte caile
de circulatie trebuie
iluminat corespunzator
conform standardelor in
vigoare.

Truse sanitare
Materiale igienico
sanitare
Control
medical
periodic
Testare psihologica
Masuri de primajutor

Instructiuni de lucru si
securitate
clare,
concise, pe intelesul
lucratorilor
Demonstratii practice
pe linie profesionala si
securitatea muncii

Aplicare
de
masuri corective

sanctiuni,
avertizari

Sef punct
lucru
Permanent.

2.

Neasigurarea
autovehicululu
i
impotriva
deplasarii
accidentale

Truse sanitare
Control
medical
periodic
Trestare
psihologica
Materiale igienicosanitare
Masuri de primajutor

Instructiuni de lucru si
securitate
clare,
concise, pe intelesul
lucratorilor
Demonstratii practice
pe linie profesionala si
securitatea muncii

Aplicare
de
masuri corective

sanctiuni,
avertizari

Sef punct
lucru
Permanent.

3.

Depasirea
numarului
maxim
de
ocupanti
in
cabina
autovehicului
sau angajarea
in discutii cu
acestia

Incrucisarile cailor de circulatie


a pietonilor cu cele ale
autovehicolelor se vor reduce la
minimum.
Cand lipsesc trotuarele, pietonii
vor circula pe parte stanga a
cailor de circulatie, in directia
lor de mers.
Caile de circulatie trebuie
mentinute in permanenta libere,
curate,
asigurate
impotriva
pericolului de alunecare si
derapare.
Respectarea prevederilor codului
rutier cu privire la respectarea
vitezei de circulatie, inspectia
tehnica periodica, verificarea
zilnica a sistemelor de siguranta
etc.
Instruirea personalului cu privire
la riscurile la care se expun prin
incalcarea
codului
rutier;
exemplificarea de situatii reale
de accidente
Instruirea personalului cu privire
la riscurile la care se expun prin
incalcarea
codului
rutier;
exemplificarea de situatii reale
de accidente.

Truse sanitare
Control
medical
periodic
Trestare
psihologica
Materiale igienicosanitare
Masuri de primajutor

Instructiuni de lucru si
securitate
clare,
concise, pe intelesul
lucratorilor
Demonstratii practice
pe linie profesionala si
securitatea muncii

Aplicare
de
masuri corective

sanctiuni,
avertizari

Sef punct
lucru
Permanent.

4
19

7/8

Observ
atii

4.

Deplasari pe
zapada/polei,
fara
ca
autovehiculul
sa
aiba
echipament
antiderapant
corespunzator

5.

Continuarea
conducerii
autovehicululu
i in cazul
constatarii de
avarii
la
sistemele de
siguranta
(franare,
rulare, directie,
semnalizare)
Accident rutier
datorita
defectiunilor
tehnice
sau
ruperilor
structurale la
sistemul
de
rulare

6.

Dotarea autovehicolului
cu lanturi, anvelope
adaptate la conditiile de
mediu etc.

Respectarea prevederilor codului


rutier cu privire la respectarea
vitezei de circulatie, inspectia
tehnica periodica, verificarea
zilnica a sistemelor de siguranta
etc.
Instruirea personalului cu privire
la riscurile la care se expun prin
incalcarea
codului
rutier;
exemplificarea de situatii reale
de accidente
Respectarea prevederilor codului
rutier cu privire la respectarea
vitezei de circulatie, inspectia
tehnica periodica, verificarea
zilnica a sistemelor de siguranta
etc.
Instruirea personalului cu privire
la riscurile la care se expun prin
incalcarea
codului
rutier;
exemplificarea de situatii reale
de accidente
Respectarea prevederilor codului
rutier cu privire la respectarea
vitezei de circulatie, inspectia
tehnica periodica, verificarea
zilnica a sistemelor de siguranta
etc.
Instruirea personalului cu privire
la riscurile la care se expun prin
incalcarea
codului
rutier;
exemplificarea de situatii reale
de accidente

Truse sanitare
Control
medical
periodic
Trestare
psihologica
Materiale igienicosanitare
Masuri de primajutor

Instructiuni de lucru si
securitate
clare,
concise, pe intelesul
lucratorilor
Demonstratii practice
pe linie profesionala si
securitatea muncii

Aplicare
de
masuri corective
sanctiuni,
avertizari

Sef punct
lucru
Permane
nt.

Truse sanitare
Control
medical
periodic
Trestare
psihologica
Materiale igienicosanitare
Masuri de primajutor

Instructiuni de lucru si
securitate
clare,
concise, pe intelesul
lucratorilor
Demonstratii practice
pe linie profesionala si
securitatea muncii

Aplicare
de
masuri corective
sanctiuni,
avertizari

Sef punct
lucru
Permane
nt.

Truse sanitare
Control
medical
periodic
Trestare
psihologica
Materiale igienicosanitare
Masuri de primajutor

Instructiuni de lucru si
securitate
clare,
concise, pe intelesul
lucratorilor
Demonstratii practice
pe linie profesionala si
securitatea muncii

Aplicare
de
masuri corective
sanctiuni,
avertizari

Sef punct
lucru
Permane
nt.

20

1
7.

Nelegarea,
neancorarea
corespunzatoar
e
a
autovehiculelo
r transportate caderea
acestora

7/8

Utilizarea de franghii, sufe,


lanturi conforme si certificate.
Instruirea
lucratorilor
cu
masurile de securitate specifice
activitatii desfasurate.
Verificarea
periodica
a
autovehicului si a dispozitivelor
de legare, ancorare.

Truse sanitare
Control
medical
periodic
Trestare
psihologica
Materiale igienicosanitare
Masuri de primajutor

In cadrul instruirilor se
vor face demonstratii
privind modul corect de
lucru.
Sanctionarea
lucratorilor care nu
respecta masurile de
securitate
specifice
activitatii.

Aplicare
de
masuri corective
sanctiuni,
avertizari

Sef punct
lucru
Permane
nt.

PLANUL DE PREVENIRE I PROTECIE


Nr.
crt
0
1

Obiectiv

1
Gestionarea eficient a strii de sntate a salariailor

Loc de munc/post
de lucru
obiectiv
2
Pt. toat societatea
Locuri de munc

Riscuri evaluate

Masuri organizatorice, tehnice, igienico-sanitare

Termen de realizare

3
Factori de risc proprii mediului de
munc

5
Trimestrial
Periodic
Trimestrial

Toate riscurile din sistemul de


munc
Riscuri SM
Dotri birotic
Achiziionare
instalaii de aer
condiionat

4
Dotarea punctelor de prim ajutor
Verificarea strii de sntate a salariailor
Asigurarea materialelor igienico-sanitare,
anidot
ntocmire instruciuni proprii
Punerea n conformitate a echipamentelor
conf.HG 1146/2006
Dotare mobilier
ntocmire necesar aprovizionare

Creterea gradului
de securitate

Toat societatea
Locuri de munc

mbuntire condiii medii de munc

Ergonomie
Factori de risc fizic
Temperatura aerului

DIRECTOR GENERAL

21

Persoana care rspunde de realizarea


msurii
6
ef punct de lucru

Permanent

ef punct de lucru

Permanent

Administrator

S-ar putea să vă placă și