Sunteți pe pagina 1din 576

conf. univ. dr.

IOAN GRIGA judector la nalta Curte de Casa ie i Justi ie sec ia Penal

DR EP T
PROCESUAL PENAL
PARTEA GENERAL
TEORIE, JURISPRUDEN I APLICA II PRACTICE

conf. univ. dr. IOAN GRIGA


judector la nalta Curte de Casa ie i Justi ie sec ia Penal

DREPT
PROCESUAL PENAL
PARTEA GENERAL
TEORIE, JURISPRUDEN I APLICA II PRACTICE

Oscar Print
Bucureti, 2004

Tehnoredactare

TRAIAN BDICAN
Coperta

RZVAN BLAA

Editura Oscar Print Bulevardul Regina Elisabeta nr. 71, et. 3, ap. 7, 050016 Bucureti, sector 5, O.P. 1 tel./fax: (021) 315.48.74 e-mail: contact @ oscarprint.ro COMENZI I DISTRIBU IE tel./fax: (021) 315.48.74 mobil: 0724/665.879 e-mail: contact @ oscarprint.ro

Oscar Print, 2004 ISBN 973-668-092-4

CUPRINS
Capitolul 1 No iuni introductive privind procesul penal i dreptul procesual penal ......................................................................... 17
Sec iunea 1

1. Istoricul dreptului procesual penal ............................................................ 17 2. No iuni generale privind organizarea i realizarea justi iei penale ........... 20

No iunea, scopul i fazele procesului penal ................................................ 22 Fazele procesului penal .............................................................................. 23

Sec iunea a II-a

1. No iunea, obiectul i sarcinile dreptului procesual penal ........................ 25 2. Legturile dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept ................... 26
Sec iunea a III-a

1. Normele juridice procesual penale ............................................................ 27


No iune ...................................................................................................... 27 Structur .................................................................................................... 28 Clasificare .................................................................................................. 28

2. Faptele juridice procesual penale.............................................................. 30


Raporturile juridice procesual penale ......................................................... No iune ...................................................................................................... Structura raportului juridic procesual penal................................................ Obiectul raportului juridic procesual penal ................................................. Trsturile raportului juridic procesual penal ............................................. Sec iunea a IV-a

30 30 31 31 32

Izvoarele juridice ale dreptului procesual penal romn ................................ 32


1. No iune ................................................................................................... 32 2. Izvoarele juridice ale dreptului procesual penal ...................................... 33 Sec iunea a V-a

Interpretarea normelor de drept procesual penal ......................................... 35


1. No iune ................................................................................................... 2. Formele interpretrii ............................................................................... 3. Metodele sau procedeele de interpretare ................................................ 4. Rezultatele interpretrii ........................................................................... 5. Limitele interpretrii................................................................................ Sec iunea a VI-a

35 35 36 37 39

Aplicarea legii procesuale penale romne .................................................... 39


1. Aplicarea legii procesuale penale n timp ................................................ 39 2. Aplicarea legii procesuale penale n spa iu ............................................. 40

Capitolul 2 Principiile fundamentale ale procesului penal n Romnia............ 41


Sec iunea I

1. No iunea de principiu fundamental ........................................................... 41

2. Sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal romn .............. 41


Sec iunea a II-a

Con inutul principiilor fundamentale ............................................................ 44


1. Legalitatea procesului penal ................................................................... Garan ii pentru respectarea principiului legalit ii ........................................ 2. Principiul oficialit ii ............................................................................... A) No iune .............................................................................................. B) Con inut si mod de realizare ................................................................. C) Excep ii de la principiul oficialit ii ......................................................... 3. Principiul aflrii adevrului ..................................................................... A) No iune .............................................................................................. B) Con inut i mod de realizare ................................................................. 4. Principiul prezum iei de nevinov ie ....................................................... A) No iune .............................................................................................. B) Con inut i mod de realizare ................................................................. 5. Principiul rolului activ al organelor judiciare ........................................... A) No iune .............................................................................................. B) Con inut i mod de realizare ................................................................. 6. Principiul garantrii libert ii persoanei .................................................. A) No iune .............................................................................................. B) Con inut i mod de realizare ................................................................. 7. Principiul respectrii demnit ii umane ................................................... No iune .................................................................................................. 8. Principiul garantrii dreptului de aprare ................................................ A) No iune .............................................................................................. B) Garan ii ale respectrii dreptului de aprare........................................... 9. Principiul separrii func iilor judiciare n procesul penal ......................... A) No iune .............................................................................................. B) Separarea func iilor judiciare unul din principiile de baz ale procesului penal european .............................................................. 10. Principiul dreptului la un proces echitabil i ntr-un termen rezonabil ... 11. Principiul dreptului la tcere al nvinuitului i inculpatului..................... A) No iunea dreptului la tcere i a dreptului de a nu face declara ie contra sie nsui............................. B) Con inutul dreptului la tcere, procedura de realizare a acestuia i efectele exercitrii acestui drept n procesul penal .............................. C) Efecte juridice ale noilor dispozi ii care reglementeaz dreptul la tcere ... 12. Principiul egalit ii persoanelor n procesul penal ................................. No iune .................................................................................................. 13. Principiul operativit ii n procesul penal .............................................. 14. Limba n care se desfoar procesul penal..........................................

44 45 47 47 47 48 50 50 51 54 54 54 56 56 56 57 57 58 59 59 60 60 63 64 64 66 67 68 69

70 71 74 74 75 77 Aplica ii practice probleme ivite i rezolvate n jurispruden ........................ 77 Capitolul 3 Participan ii n procesul penal.................................................................. 118
Sec iunea I

Considera ii generale privind participan ii n procesul penal....................... 118

1. No iunea de participan i n procesul penal .............................................. 2. Succesorii, reprezentan ii i substitui ii procesuali ................................. A) Succesorii .......................................................................................... B) Reprezentan ii .................................................................................... C) Substitui ii procesuali .......................................................................... Sec iunea a II-a

118 118 119 119 120

Organele judiciare .......................................................................................... 120


1. Instan ele judectoreti........................................................................... 120 2. Ministerul Public ..................................................................................... 124 3. Organele de cercetare penal ................................................................. 127 Sec iunea a III-a

Pr ile n procesul penal ................................................................................ 128


1. No iunea de parte n procesul penal ........................................................ A) nvinuitul i inculpatul .......................................................................... a) Explica ii prealabile privitoare la calitatea de fptuitor i nvinuit .......... b) Inculpatul ...................................................................................... c) Obliga iile i drepturile inculpatului n procesul penal .......................... B) Partea vtmat ................................................................................. C) Partea civil ....................................................................................... D) Partea responsabil civilmente ............................................................. Sec iunea a IV-a

128 128 128 130 132 133 135 136

Aprtorul n procesul penal ......................................................................... 137


1. No iunea de aprare i calitatea de aprtor ........................................... 2. Asisten a juridic .................................................................................... 3. Reprezentarea ........................................................................................ A) Reprezentarea conven ional ............................................................... B) Reprezentarea legal .......................................................................... Sec iunea a V-a

137 139 142 142 143

Alte persoane care particip n cadrul procesului penal .............................. 144 Aplica ii practice probleme ivite i rezolvate n jurispruden ........................ 144

Capitolul 4 Ac iunea penal i ac iunea civil n procesul penal ....................... Sec iunea I No iuni introductive privind ac iunile n procesul penal............................... 1. No iunea de ac iune n justi ie ................................................................. 2. Ac iunile ce se pot exercita n procesul penal .........................................
Sec iunea a II-a 1. Aspecte generale privind factorii ac iunii penale ..................................... A) No iunea, temeiul i obiectul ac iunii penale ........................................... B) Subiec ii ac iunii penale ....................................................................... 2. Trsturile ac iunii penale ....................................................................... A) Ac iunea penal apar ine statului ..........................................................

155 155 155 156 157 157 157 158 159

Ac iunea penal ............................................................................................ 157

B) Ac iunea penal este obligatorie ........................................................... C) Ac iunea penal este indisponibil i irevocabil .................................... D) Ac iunea penal e indivizibil ............................................................... E) Ac iunea penal este individual .......................................................... 3. Momentele desfurrii ac iunii penale ................................................... A) Punerea n micare a ac iunii penale..................................................... B) Exercitarea ac iunii penale ................................................................... C) Stingerea ac iunii penale ..................................................................... Sec iunea a III-a

159 159 160 160 160 160 162 162

Ac iunea civil ................................................................................................ 169

169 169 169 170 170 171 172 172 174 174 176 177 178 178 178 179 179 179 179 Aplica ii practice probleme ivite i rezolvate n jurispruden ........................ 180 Capitolul 5 Competen a..................................................................................................... 194
Sec iunea I

1. No iunea de ac iune civil institu ie a dreptului penal ........................... 2. Raportul dintre ac iunea penal i ac iunea civil ................................... Teorii. Deosebiri i asemnri .................................................................. 3. Obiectul, scopul i subiec ii ac iunii civile n procesul penal ................... A) Obiectul ac iunii civile .......................................................................... B) Scopul ac iunii civile ............................................................................ C) Subiec ii ac iunii civile.......................................................................... 4. Condi iile de exercitare a ac iunii civile n procesul penal ....................... 5. Desfurarea ac iunii civile n procesul penal ......................................... A) Dreptul de op iune n exercitarea ac iunii civile ....................................... B) Punerea n micare a ac iunii civile ....................................................... C) Exercitarea din oficiu a ac iunii civile ..................................................... D) Introducerea n proces a persoanei responsabile civilmente .................... E) Exercitarea ac iunii civile la instan a civil.............................................. F) Cazuri speciale de exercitare a ac iunii civile la instan a civil.................. G) Solu ionarea ac iunii civile n procesul penal .......................................... a) Respingerea ac iunii civile ............................................................... b) Admiterea, n totalitate sau n parte a ac iunii civile ............................ c) Instan a nu solu ioneaz ac iunea civil ............................................

Competen a i formele sale ........................................................................... 194


1. No iunea de competen ......................................................................... Felurile competen ei penale .................................................................. A) Competen a material ......................................................................... B) Competen a teritorial ......................................................................... C) Competen a personal ........................................................................ D) Competen a func ional ....................................................................... 2. Competen a instan elor judectoreti n Romnia ................................... A) Competen a instan elor penale civile ..................................................... a) Competen a judectoriei .................................................................

194 195 195 197 200 201 202 202 202

b) Competen a tribunalului .................................................................. c) Competen a tribunalelor specializate ................................................ d) Competen a Cur ii de Apel .............................................................. B) Competen a instan elor penale militare ................................................. a) Competen a tribunalului militar ........................................................ b) Competen a tribunalului militar teritorial ............................................ c) Competen a Cur ii Militare de Apel ................................................... C) Competen a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie ....................................... Sec iunea a II-a 1. No iune i cazuri ..................................................................................... 2. Indivizibilitatea........................................................................................ 3. Conexitatea ............................................................................................ 4. Efectele strii de conexitate sau indivizibilitate ....................................... A) Reunirea cauzelor ............................................................................... B) Prorogarea competen ei ...................................................................... 5. Procedura de reunire a cauzelor ............................................................. 6. Disjungerea cauzelor .............................................................................. 7. Alte cazuri de prorogare a competen ei ................................................... A) Prorogarea competen ei n caz de schimbare a ncadrrii juridice a faptei B) Prorogarea competen ei n cazul schimbrii calificrii faptei .................... C) Prorogarea competen ei n cazul chestiunilor prealabile.......................... D) Prorogarea competen ei n cazul strmutrii judecrii cauzei penale ........ a) No iune ......................................................................................... b) Procedura strmutrii ..................................................................... Sec iunea a IV-a

203 203 204 204 204 205 205 206 207 208 209 210 210 211 211 212 214 214 215 215 216 216 217 217 218 219 219 220 222 222 223 223 224

Prorogarea de competen ............................................................................ 207

Alte institu ii procesuale legate de competen ............................................ 217


1. Controlul competen ei penale ................................................................. 2. Declinarea de competen ....................................................................... 3. Conflictele de competen ...................................................................... A) No iune .............................................................................................. B) Procedura de rezolvare a conflictului de competen .............................. 4. Incompatibilitatea ................................................................................... A) No iune .............................................................................................. B) Cazuri ................................................................................................ a) Incompatibilitatea judectorilor ........................................................ b) Alte cauze de incompatibilitate ........................................................ c) Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penal, a magistratului-asistent i a grefierului .............................................. d) Incompatibilitatea expertului i interpretului ....................................... C) Invocarea excep iei de incompatibilitate ................................................ a) Ab inerea ...................................................................................... b) Recuzarea ..................................................................................... c) Procedura de solu ionare a declara iei de ab inere i a cererii de recuzare .................................................................... D) Sanc iunea incompatibilit ii .................................................................

226 226 227 227 227

228 229 Aplica ii practice probleme ivite i rezolvate n jurispruden ........................ 230 9

Capitolul 6 Probele i mijloacele de prob................................................................. 254


Sec iunea I

Probele ........................................................................................................... 254


1. Proba iunea n procesul penal ................................................................ A) No iunea de probe i mijloace de prob................................................. B) Importan a probelor n procesul penal ................................................... C) Activitatea de proba iune i rolul ei n procesul penal .............................. 2. Specificul activit ii de proba iune i rolul ei n faza de urmrire penal ....................................................... Particularit ile activit ii de proba iune n raport de fazele procesului penal ................................................... A) Particularit ile activit ii de proba iune n faza de urmrire penal ................................................................... B) Specificul activit ii de proba iune, particularit ile i rolul ei n faza de judecat ................................................................ 3. Obiectul proba iunii ................................................................................ A) No iunea de obiect al proba iunii ........................................................... B) Faptele i mprejurrile care formeaz obiectul proba iunii ...................... a) Faptele similare, auxiliare i negative ............................................... b) Faptele i mprejurrile care nu pot forma obiectul proba iunii ............. c) Faptele i mprejurrile care nu trebuie dovedite................................ C) Cerin ele probelor ............................................................................... D) Clasificarea probelor ........................................................................... E) Procedura proba iunii .......................................................................... 4. Inciden a principiilor fundamentale ale procesului penal n activitatea de administrare a probelor ................................................. A) Prezum ia de nevinov ie ..................................................................... B) Principiul respectrii demnit ii umane .................................................. 5. Aprecierea probelor ................................................................................ Mijloacele de prob ...................................................................................... 1. No iunea i importan a mijloacelor de prob n procesul penal ..................................................................................... Loialitatea n ob inerea mijloacelor de prob ......................................... 2. Clasificarea mijloacelor de prob........................................................... 3. Declara iile pr ilor i ale martorilor ........................................................ A) Declara iile nvinuitului sau ale inculpatului ....................................... a) No iune. Importan a procesual a declara iilor nvinuitului sau ale inculpatului ................................................................... b) Procedura ob inerii declara iei nvinuitului sau inculpatului ............ c) Valoarea probatorie a declara iilor nvinuitului sau inculpatului ........................................................................ B) Declara iile pr ii vtmate, pr ii civile i ale pr ii responsabile civilmente .................................................. a) No iune ....................................................................................

254 254 255 256 257 257 257 258 260 260 261 261 262 263 263 265 266 268 268 269 270 271 271 272 273 274 274 274 276 278 279 279

10

b) Procedura ob inerii declara iilor pr ii vtmate, pr ii civile i ale pr ii responsabile civilmente............................................. c) Valoarea probatorie a declara iilor pr ii vtmate, pr ii civile i ale pr ii responsabile civilmente............................................. C) Declara iile martorilor ..................................................................... a) Calitatea de martor n procesul penal .......................................... b) Excep ii de la ndatorirea de a fi martor ....................................... c) Obliga iile i drepturile procesuale ale martorilor ........................... d) Procedura de ascultare a martorilor ............................................ e) Valoarea probatorie a declara iilor martorilor ................................ D) Procedee speciale de ascultare a pr ilor i martorilor ....................... a) Confruntarea ............................................................................ b) Folosirea interpre ilor ................................................................. 4. nscrisurile, nregistrrile audio sau video i mijloacele materiale de prob ........................................................... A) nscrisurile..................................................................................... a) No iune .................................................................................... b) Procesele-verbale ..................................................................... c) Valoarea probant a nscrisurilor ................................................ B) Interceptrile i nregistrrile audio sau video ................................... a) No iune i importan ................................................................. b) Condi iile de efectuare ale interceptrilor i nregistrrilor audio sau video ................................................. c) Procedura de efectuare a interceptrilor i nregistrrilor audio-video ....................................................... d) Valorificarea nregistrrilor audio-video ....................................... e) Verificarea nregistrrilor audio sau video .................................... C) Mijloacele materiale de prob ......................................................... a) No iune .................................................................................... b) Procedura folosirii mijloacelor materiale de prob ......................... c) Valoarea probatorie a mijloacelor materiale de prob.................... 5. Procedeele de descoperire i de ridicare a nscrisurilor i a mijloacelor materiale de prob ........................................................ A) Ridicarea de obiecte i nscrisuri ..................................................... B) Perchezi ia .................................................................................... a) No iune. Clasificare ................................................................... b) Procedura de efectuare a perchezi iei i a ridicrii de obiecte i nscrisuri ............................................. C) Cercetarea la fa a locului ................................................................ a) No iune i importan ................................................................. b) Procedura cercetrii la fa a locului .............................................. D) Reconstituirea ............................................................................... a) No iune i importan ................................................................. b) Procedura reconstituirii ..............................................................

280 280 281 281 282 283 285 287 288 288 288 289 289 289 290 291 292 292 293 294 295 296 296 296 297 297 298 298 300 300 301 305 305 306 307 307 307

11

310 311 311 312 314 319 319 319 321 322 Aplica ii practice probleme ivite i rezolvate n jurispruden ........................ 323 Capitolul 7 Msurile procesuale..................................................................................... 417
Sec iunea I

6. Constatrile tehnico-tiin ifice, medico-legale i expertizele ..................... A) Constatrile tehnico-tiin ifice .......................................................... a) No iune i importan ................................................................. b) Procedura de efectuare a constatrii tehnico-tiin ifice .................. B) Constatrile medico-legale ............................................................. a) No iune i importan ................................................................. b) Procedura de efectuare a constatrilor medico-legale ................... c) Valoarea probatorie a raporturilor de constatare tehnico-tiin ific sau medico-legal ....................... C) Expertiza ...................................................................................... a) No iune i importan ................................................................. b) Felurile expertizei ...................................................................... c) Procedura de efectuare a expertizei ............................................ D) Administrarea probelor prin comisie rogatorie i delegare .................. a) Considera ii preliminare ............................................................. b) Comisia rogatorie ...................................................................... c) Delegarea ................................................................................ d) Martorii asisten i ........................................................................

308 308 308 308 309 309 310

Considera ii introductive ............................................................................... 417


1. No iunea de msuri procesuale............................................................... 417 2. Clasificarea msurilor procesuale ........................................................... 418 Sec iunea a II-a

Msurile preventive........................................................................................ 419


1. No iune, feluri i natura juridic .............................................................. A) No iunea de msuri preventive ............................................................. B) Felurile msurilor preventive ................................................................ C) Natura juridic a msurilor preventive ................................................... 2. Luarea, nlocuirea, revocarea i ncetarea de drept a msurilor preventive ................................................................................ A) Luarea msurilor preventive. Condi ii .................................................... Procedura lurii msurilor preventive ................................................... B) nlocuirea msurilor preventive ............................................................. Procedura nlocuirii msurii arestrii preventive .................................... C) Revocarea msurilor preventive ........................................................... Procedura revocrii msurilor preventive .............................................. D) ncetarea de drept a msurilor preventive.............................................. Procedura ncetrii de drept a msurilor preventive ............................... E) Cile de atac ...................................................................................... Ci de atac mpotriva msurilor preventive dispuse n cursul judec ii ...................................................................

419 419 420 421 421 421 425 426 427 428 428 429 430 430 435

12

456 460 460 460 461 463 465 468 Aplica ii practice probleme ivite i rezolvate n jurispruden ........................ 468
Sec iunea a III-a

3. Analiza msurilor preventive................................................................... A) Re inerea ........................................................................................... Organele competente pentru luarea msurii re inerii i condi iile lurii acestei msuri........................................................... B) Obligarea de a nu prsi localitatea ...................................................... C) Obligarea de a nu prsi ara ............................................................... D) Arestarea preventiv ........................................................................... 1. Arestarea preventiv a nvinuitului.................................................... a) Procedura de arestare a nvinuitului n cursul urmririi penale ........................................................... b) Procedura arestrii nvinuitului n cursul judec ii ......................... 2. Arestarea preventiv a inculpatului ................................................... a) Procedura arestrii inculpatului n cursul urmririi penale .............. Durata arestrii inculpatului ...................................................... Mandatul de arestare ............................................................... Prelungirea duratei arestrii inculpatului n cursul urmririi penale .......................................................... Calea de atac .......................................................................... b) Procedura arestrii inculpatului dup trimiterea sa n judecat .................................................... Verificarea legalit ii i temeiniciei arestrii preventive a inculpatului trimis n judecat n stare de arest .................... Calea de atac mpotriva ncheierii de revocare sau men inere a arestrii preventive ..................................... c) Procedura arestrii inculpatului n cursul judec ii ......................... d) Verificri privind legalitatea i temeinicia arestrii preventive a inculpatului n cursul judec ii ..................... Dispozi ii speciale privind re inerea i arestarea preventiv a minorilor ............................................. n cursul judec ii ..................................................................... 4. Liberarea provizorie ................................................................................ A) No iune. Natur juridic. Caracteristici................................................... B) Liberarea provizorie sub control judiciar ................................................ C) Liberarea provizorie pe cau iune .......................................................... D) Procedura liberrii provizorii sub control judiciar sau pe cau iune ............. E) Revocarea liberrii provizorii ................................................................

437 437 439 441 442 443 443 445 445 446 448 449 449 450 452 453 453 454 454 455

Alte msuri procesuale .................................................................................. 500


1. Msurile de ocrotire ................................................................................ 2. Msurile de siguran ............................................................................. A) Condi ii .............................................................................................. B) Procedura lurii msurilor de siguran .................................................

500 501 501 502

13

3. Msurile asigurtorii ............................................................................... A) No iune. Condi ii ................................................................................. B) Bunurile asupra crora se pot lua msuri asigurtorii .............................. C) Bunurile asupra crora nu se pot lua msuri asigurtorii ......................... D) Procedura de luare a msurilor asigurtorii ........................................... a) Sechestrul penal propriu-zis ............................................................ b) Inscrip ia ipotecar ......................................................................... c) Poprirea ........................................................................................ d) Contestarea msurilor asigurtorii.................................................... 4. Restituirea lucrurilor ............................................................................... 5. Restabilirea situa iei anterioare...............................................................

503 503 504 504 505 506 507 507 508 508 509

Capitolul 8 Actele procesuale i procedurale comune .......................................... 510


Sec iunea I 1. No iunea de act procesual i de act procedural ....................................... 2. Condi ii de valabilitate ............................................................................ 3. Clasificarea actelor procesuale i procedurale ........................................ A) Acte procedurale comune .................................................................... a) Citarea .......................................................................................... 1. No iune .................................................................................... 2. Con inutul cita iei ....................................................................... 3. Locul de citare .......................................................................... 4. nmnarea cita iei ...................................................................... b) Comunicarea altor acte procedurale................................................. c) Mandatul de aducere ...................................................................... B) Modificarea actelor procedurale, ndreptarea erorilor materiale i nlturarea unor omisiuni vdite......................................................... 1. Modificarea actelor procedurale ....................................................... 2. ndreptarea erorilor materiale........................................................... 3. nlturarea unor omisiuni vdite ....................................................... Sec iunea a II-a 1. No iune i importan ............................................................................. 2. Clasificarea termenelor procedurale ....................................................... 3. Calcularea termenelor ............................................................................. A) Calculul termenelor procedurale ........................................................... B) Calculul termenelor substan iale ........................................................... 4. Acte considerate ca fcute n termen ...................................................... Sec iunea a III-a 1. No iunea de sanc iuni procesual-penale. Scop........................................ 2. Categorii de sanc iuni procesual-penale ................................................. A) Decderea ......................................................................................... Delimitarea decderii de celelalte sanc iuni procesuale..........................

Actele procesuale i actele procedurale ....................................................... 510

510 512 512 513 513 513 514 514 516 517 518

519 519 520 520 520 522 523 523 524 524 525 525 526 526

Termenele n procesul penal ......................................................................... 520

Sanc iunile procesual penale ........................................................................ 525

14

B) Inadmisibilitatea .................................................................................. Delimitarea inadmisibilit ii de nulitate .................................................. C) Nulit ile............................................................................................. a) No iune ......................................................................................... b) Clasificare ..................................................................................... Nulit ile prevzute de Codul de procedur penal ........................... 1. Nulit ile absolute ................................................................. a) Trsturile nulit ilor absolute .......................................... b) Cazurile de nulitate absolut ............................................ 2. Nulit ile relative .................................................................. a) Trsturile nulit ilor relative ............................................ b) Declararea nulit ii i efectele ei ....................................... c) Efectele nulit ii .............................................................. Sec iunea a IV-a 1. Cheltuielile judiciare ............................................................................... A) No iune .............................................................................................. B) Plata cheltuielilor avansate de stat ........................................................ C) Plata cheltuielilor judiciare fcute de pr i .............................................. 2. Amenda judiciar .................................................................................... A) Abaterile sanc ionate cu amend judiciar ............................................. B) Procedura privitoare la amenda judiciar ...............................................

526 527 527 527 529 530 530 530 531 532 532 534 534

Cheltuielile judiciare i amenzile judiciare .................................................... 535

535 535 537 539 540 540 541 Aplica ii practice probleme ivite i rezolvate n jurispruden ........................ 542

15

16

Capitolul 1

NO IUNI INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL PENAL I DREPTUL PROCESUAL PENAL


Sec iunea 1

1. ISTORICUL DREPTULUI PROCESUAL PENAL


n toate domeniile dreptului, inclusiv n cel al dreptului penal, legiuirile cele mai vechi cuprindeau de-a valma norme de drept substan ial i de procedur penal. Diferen ierea acestor dou categorii de norme s-a fcut numai n timp, n urma unui proces lent. Dreptul penal avea, ini ial, un caracter religios i ndeosebi procedura avea caracterul i forma unui ritual religios. Primele norme de conduit le gsim prescrise n cr i care erau n acelai timp, biblii i coduri. O alt trstur a dreptului penal primitiv a fost caracterul su privat. Mult mai trziu, dup o lung evolu ie dreptul penal primitiv a ajuns n perioada etatic i n faza juridic, mbrcnd treptat nsuirea de drept public. n paralel, acest drum l-a parcurs i procedura penal, pn cnd, trziu, a ajuns s dobndeasc trsturi ale dreptului procesual penal. Prima form evoluat de proces penal att sub aspectul formei ct i sub aspectul fondului, o gsim la romani. Procesul penal roman avea dou forme: proces penal privat i proces penal public, n raport de modalitatea de interven ie jurisdic ional a Statului: ca arbitru ntre pr ile litigante i, respectiv, ca subiect al puterii de a pedepsi n interes social. Procesul penal privat se ntemeia pe actio doli i intervenea pentru orice fapt injust. Procesul penal public cuprindea, pe de o parte, valorificarea unei preten ii juridice a pr ii vtmate, iar, pe de alt parte, exercitarea func iei de aprare social a Statului. Avea dou forme: cognitio (toate func iile procesuale erau atribuite Statului) i accusatio (acuzarea n interes public care se fcea de ctre orice cet ean). Pe msur ce rela iile sociale au evoluat i s-a sim it nevoia unor noi exigen e de represiune a criminalit ii, sfera de atribu ii a acuzatorului privat a fost restrns, ajungndu-se, treptat, la o procedur penal extraordinar, n care acuzarea nu mai era privat, ci din oficiu. Procedura de desfurare avea la baz publicitatea i formalitatea. Elementele de publicitate i formalism au nsemnat o evolu ie remarcabil n procesul penal roman care a ajuns, astfel, la un nalt grad de dezvoltare. Edificatoare, este n acest sens, remarca, conform creia, n materia probelor procesul strlucea ca model nentrecut de fine e juridic i penetra iune psihologic1. Procesul penal barbaric a avut, de asemenea, normele sale speciale. Dei la nceput barbarii nu au avut legi scrise, conducndu-se dup obiceiuri, cu timpul ei au nscris n legi dreptul cutumiar al poporului, care avea la baz tradi ia.
1

Prof. Eugenio Florian

17

n epoca feudal, justi ia era mpr it de mai multe tribunale; infrac iunea, n principiu, era urmrit n baza acuza iei, pr ii vtmate sau, n caz de moarte a acesteia, acuza ia era preluat i exercitat de rude. n evul mediu au intervenit modificri importante, att n ceea ce privete organizarea tribunalelor penale, ct i n privin a formelor procedurii. A fost introdus procedura nefast a inchizi iei, iar ac iunea din oficiu a luat treptat, tot mai mult locul acuzrii exercitate de ctre partea vtmat. Inchizi ia este institu ia de la care a derivat denumirea de procedur inchizitorial sau sistem procedural inchizitorial, care, n cursul istoriei procedurii penale, a alternat cu sistemul acuzatorial. Din mbinarea acestor sisteme concurente, s-a nscut, treptat, un sistem electiv, mixt, care a fost mbr iat de legiuirile procedurale moderne. n secolul al XII-lea, n Italia, sub influen a noilor jurisconsul i bolonezi, se pun bazele procesului penal comunal, din elemente romanistice i economice. Reformarea procesului penal a avut loc sub impulsul ideilor filosofiei ra ionaliste, al spiritului de libertate i umanitate, din jumtatea a doua a secolului al XVIII-lea. Exemplul cel mai reprezentativ n acest sens, este Anglia, cu sistemul su de proces acuzatorial cu jura i. O important micare de reform o regsim n legile de procedur promulgate n timpul revolu iei franceze (1789-1791) i mai trziu n procesul reformat german (1848). Codificarea procesual penal modern i are izvorul n trei coduri fundamentale: codul de instruc iune criminal francez (1809); regulamentul de procedur penal austriac (1874); regulamentul de procedur penal german (1870). n ceea ce privete dreptul procesual penal romnesc, trebuie remarcat c vechile legiuiri romne con ineau de regul, pe lng normele de drept penal substan ial i norme de procedur penal. Aa se explic c istoricul procedurii penale este aproape identic cu acel al dreptului penal. Codurile penale i de procedur penal romneti din 1864 i 1936 au fost ntocmite i discutate paralel sau succesiv i puse n aplicare la aceeai dat. Pn la unirea rilor romneti, s-au succedat diferite pravile, codici sau coduri, penale i de procedur. La nceput s-au aplicat obiceiurile (cutumele) pmntului i legile romane. Apoi, n locul dreptului nescris sau alturi de acesta, au fost aplicate pravilele. n Moldova s-a aplicat la nceputul secolului al XV-lea, legiuirea sau Pravila lui Alexandru cel Bun (1421-1433), iar n 1646 s-a tiprit la Iai, Pravila lui Vasile Lupu. n 1652, domnitorul rii Romneti, Matei Basarab a pus n aplicare i aici, Pravila lui Vasile Lupu, sub numele de Pravila cea mare, i astfel s-a realizat o unificare legislativ n Principatele romneti. Aceast unificare a durat 128 de ani, pn la punerea n aplicare, n 1780, a Codului Ipsilanti, n ara romneasc. n ara romneasc, Codul Ipsilanti a fost n vigoare de la 1780 pn la 1818, cnd s-a pus n aplicare Codul Caragea, rmas n vigoare pn la 1832. Codul Caragea s-a aplicat mpreun cu Regulamentul organic, fiindc acesta nu cuprindea norme penale substan iale ci numai de procedur.
18

n anul 1841, a intrat n vigoare legiuirea lui Gh. Bibescu Vod. A urma, apoi n 1850, Codica de procedur criminaliceasc a lui Barbu Dinu, tirbei, pn n 1865, dup care a intrat n vigoare Codul de procedur penal al Principatelor Unite. n acest timp, n Moldova, Pravila lui Vasile Lupu a continuat s se aplice i dup 1780, pn la 1814. Apoi, a urmat Codica lui Donici, care s-a aplicat pn n anul 1862. O important evolu ie a nsemnat Codul Sturza. Acesta a fost o condic penal sistematic, superioar legiuirilor anterioare. La 1832 a intrat n vigoare Regulamentul organic, alturi de acesta rmnnd ns n vigoare i Codul penal i de procedur Sturza, pn la 1865, cnd s-a pus n aplicare Codul de procedur penal a Unirii Principatelor. Acest cod a fost n vigoare, timp de 72 de ani, pn la 31 decembrie 1936. De-a lungul timpului acestui cod i-au fost aduse cteva modificri, dintre care amintim: prin legea din 17 aprilie 1875 au fost completate unele lacune; prin legea din 15 martie 1902 privitoare la libertatea individual, s-a prevzut dreptul inculpatului de a avea un aprtor n cursul instruc iei i de a comunica cu el etc.; prin legea din 13 aprilie 1913 asupra Micului Parchet, privind anumite flagrante delicte, s-a acordat Ministerului Public dreptul de a face instruc ie i de a emite mandat dearestare; prin art. 2 al Constitu iei din 28 martie 1923, au fost trecute unele infrac iuni din competen a Cur ilor cu jura i n cea a tribunalelor. Dup Unirea Principatelor romne cu patria-mam, n 1918, au fost adoptate noi coduri pentru Romnia unit, dintre care primele sunt Codul penal i Codul de procedur penal, ambele din 1936, puse n aplicare la 1 ianuarie 1937. Unirea din 1918 a gsit n vigoare n Romnia unit diferite coduri de procedur penal, i anume: codul din 1864, pus n aplicare la 22 aprilie 1865; n Transilvania, era codul de procedur penal din 4 octombrie 1896, pus n aplicare la 1 ianuarie 1900; n Basarabia, era codul de procedur penal rus din 1864, pus n aplicarea la 1869; n Bucovina, era codul austriac de procedur penal din 1873, pus n aplicare la 1 ianuarie 1874. Romnia unit avea astfel patru regimuri procesuale deosebite i se impunea cu o necesitate imperioas unificarea codurilor. n acest scop, Codului de procedur penal din 1936, intrat n vigoare la 1 ianuarie 1937, i s-au adus numeroase modificri i ratificri prin diferite legi: Legea pentru corectarea erorilor materiale din codurile penal i de procedur penal 1939; Legea pentru organizarea noilor instan e criminale 6 august 1938; Legea pentru modificarea i completarea unor dispozi ii din legea pentru organizarea noilor instan e criminale 2 noiembrie 1938; Legea din 26 ianuarie 1939; Legea din 7 octombrie 1939 pentru accelerarea justi iei i judecrii afacerilor penale. Modificrile importante aduse codului de procedur penal prin Legea din 16 ianuarie 1939 reprezentau un echilibru ntre garan iile procedurale i func iunea represiv nsi, innd seam de noile principii ale tiin ei penale i de necesitatea unificrii legislative n aceast materie pe tot teritoriul Romniei ntregite2.
2

V. Iamandi, fost ministru al Justi iei

19

Actualul cod de procedur penal din Romnia a intrat n vigoare la 1 ianuarie 1969, nlocuindu-l pe cel din 1936. Modificrile legislative care au intervenit ulterior au ncercat s fie n concordan cu transformrile socio-economice i politice ale societ ii romneti. Modificri substan iale au fost aduse acestui cod prin mai multe acte normative, adoptate n ultimii ani, dintre care cele mai recente sunt Legea nr. 281/2003, O.U.G. nr. 66/2003 i O.U.G. nr. 109/2003. Modificrile istorice intervenite prin Legea nr. 281/2003, pe care le vom analiza n cuprinsul capitolelor corespunztoare materiei respective, au intrat n vigoare la data de 1 iulie 2003 i au fost puse n aplicare, diferen iat, dup cum urmeaz: dispozi iile privind arestarea preventiv i perchezi ia, de la data intrrii n vigoare a Legii nr. 281/2003 (1 iulie 2003), celelalte dispozi ii, de la data de 1 ianuarie 2004. Ulterior, Legea nr. 281/2003 a fost modificat prin O.U.G. nr. 66/2003, intrat n vigoare la 11 iulie 2003 (aprobat prin Legea nr. 359/2003), cu men iunea c dispozi iile referitoare la msura preventiv a obligrii de a nu prsi ara, precum i cele prevzute la punctele 31-33, 35 i 36 ale art. I din Legea nr. 281/2003, au fost aplicate chiar cu data de 11 iulie 2003. Prevederile O.U.G. nr. 109/2003 se aplic de la data intrrii n vigoare a Legii de revizuire a Constitu iei-29 octombrie 2003. Codul actual de procedur penal, cu modificrile sus-men ionate, este mpr it n dou mari pr i: partea general i partea special. Partea general cuprinde principiile fundamentale, institu iile de baz n procesul penal i regulile de baz aplicate pe parcursul procesului penal. Aceast parte cuprinde urmtoarele titluri: regulile de baz i ac iunile n procesul penal (art. 1-24); competen a (art. 25-61); probele i mijloacele de prob (art. 62-135); msurile preventive i alte msuri procesuale (art. 136-170); acte procesuale i procedurale comune (art. 171-199). Partea special cuprinde o reglementare cronologic a procesului penal, n toate fazele sale, urmrind activit ile i formele procesuale de realizare a acestora. Aceast parte cuprinde urmtoarele titluri: urmrirea penal (art. 200-286); judecata (art. 287-414); executarea hotrrilor penale (art. 415-464); proceduri speciale (art. 465-524).

2. NO IUNI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA I REALIZAREA JUSTI IEI PENALE


ntr-un stat de drept, realizarea justi iei penale nu se poate face n mod arbitrar i dezordonat, ci dup norme i forme bine stabilite i printr-o activitate disciplinat i organizat3. Aceast disciplinare i organizare este realizat de dreptul procesual penal.
3

Traian Pop., Drept procesual penal, vol.I, Partea introductiv, p. 3

20

Dreptul procesual penal cuprinde norme ce stabilesc organele specializate ale statului chemate s ndeplineasc activit ile necesare realizrii justi iei penale prin aplicarea sanc iunilor penale fa de cei care au nclcat legea prin svrirea de infrac iuni; atribu iile fiecrui organ (competen a) i totodat actele, msurile sau opera iunile succesive prin care se aduc la ndeplinire toate aceste activit i, de ctre organele i persoanele participante la proces; drepturile i ndatoririle acestora, formele sau modurile n care trebuie s fie ndeplinite aceste acte (procedura)4. Dreptul statului de a pedepsi pe infractor ia natere prin violarea efectiv a normelor dreptului penal substan ial. Dreptul penal este ns un drept poten ial, o energie poten ial care nu poate ac iona dect prin procedura penal. Statul ca titular al ordinii de drept, prin organele judiciare competente, are obliga ia s constate la timp i n mod complet faptele care constituie infrac iuni, s identifice autorii acestora i s cear tragerea lor la rspundere n justi ie, printr-un proces penal. Se nate, astfel, un raport procesual penal ntre diferi i subiec i ai procesului, care au fiecare anumite drepturi i obliga ii. n ara noastr, nfptuirea justi iei penale are loc n numele legii, justi ia fiind unic, impar ial i egal pentru to i (art. 123 alin. 1 i 11 din Constitu ia Romniei revizuit5). Potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciar, ea se realizeaz prin nalta Curte de Casa ie i Justi ie i prin celelalte instan e judectoreti stabilite de lege. Garantul independen ei justi iei este, potrivit noii legi, Consiliul Superior al Magistraturii. Aceeai lege arat c, n activitatea judiciar, Ministerul Public reprezint interesele generale ale societ ii i apr ordinea de drept, precum i drepturile i libert ile cet enilor. Acesta i exercit atribu iile prin procurori, constitui i n parchete pe lng fiecare instan judectoreasc, sub autoritatea ministrului justi iei. Procurorii, mpreun cu organele de cercetare penal ale poli iei judiciare formeaz organele de urmrire penal, care exercit o activitate specific, denumit urmrire penal. Activitatea judiciar are dou componente: 1. o activitate prealabil de urmrire penal auxiliar justi iei, dar absolut necesar; 2. activitatea de justi ie penal propriu-zis. Prima activitate este desfurat de ctre procurori i organele de cercetare penal care ac ioneaz pentru prevenirea i constatarea infrac iunilor, identificarea fptuitorilor, descoperirea i strngerea probelor, n vederea stabilirii dac exist sau nu temeiuri de trimitere n judecat. A doua component este activitatea de justi ie penal propriu-zis, realizat de instan ele judectoreti penale. La activitatea judiciar particip, pe lng organele judiciare, i dou categorii de persoane:
4 5

Tr. Pop., I, op.cit., p. 3 Legea de revizuire a Constitu iei este publicat n M. Of. nr. 669 din 22 septembrie 2003

21

pr ile, n temeiul interesului lor n rezolvarea cauzelor penale (inculpat, parte vtmat, parte civil i parte responsabil civilmente); alte persoane, care nu au interes direct n rezolvarea cauzei penale (martori, exper i, interpre i etc.) dar care avnd cunotin e despre date, fapte i mprejurri ce in de stabilirea adevrului sunt chemate s ajute organele judiciare n solu ionarea procesului.

No iunea, scopul i fazele procesului penal


Activitatea de realizare a justi iei penale sau exerci iul acesteia, nu se poate face dect cu mijloace i n forme riguros stabilite de lege, precum i cu garan ii care s asigure respectarea strict a acestor mijloace i forme, toate avnd ca scop ndeplinirea comandamentelor majore ale procesului penal, artate de art. 1 C.pr.pen. Desigur, un proces penal nu poate exista fr raport juridic penal substan ial real, adic fr o violare concret a dispozi iilor legii penale. Pe de alt parte, activitatea statului ca titular al ordinii de drept de tragere la rspundere a infractorilor nu se poate exercita oricum. Faptele i actele prin care se caracterizeaz aceast activitate se succed ntr-o ordine logic, riguros stabilit de legiuitor, printr-o nln uire de manifestri constitutive, n cadrul procesului penal, care se finalizeaz prin hotrrea judectoreasc definitiv. n cadrul acestui mecanism complex iau natere anumite raporturi juridice ntre organele judiciare i persoanele participante, interesate sau nu n rezolvarea cauzei penale, raporturi care, evident, implic anumite drepturi i obliga ii corelative. Dintre numeroasele defini ii formulate n literatura de specialitate, ne vom opri la una care este apropiat opiniei noastre, creia i aducem urmtoarele modificri: Procesul penal este activitatea reglementat de lege, desfurat ntr-o cauz penal, de ctre organele judiciare cu participarea pr ilor i a altor persoane, ca titulare de drepturi i obliga ii, avnd ca scop constatarea la timp i n mod complet a faptelor care constituie infrac iuni, identificarea autorilor acestora i tragerea lor la rspundere, n aa fel nct, orice persoan care a svrit o infrac iune s fie pedepsit potrivit vinov iei sale, dar, n acelai timp, nici o persoan nevinovat s nu fie urmrit, arestat ori condamnat. Ne vom ngdui, la urm, unele propuneri de completare a acestei defini ii. Etimologia cuvntului proces (no iune care provine din latinescul procedere care semnific a merge nainte, a avansa), arat c procesul penal este un fenomen dinamic, evolutiv i care comport o suit de activit i, iar fiecare dintre acestea are menirea de-a mpinge, de-a propulsa procesul spre atingerea scopului su final. n acest sens, art. 1 din C.proc.pen. nscrie cele dou finalit i sau sarcini, pe care procesul penal tinde s le nfptuiasc: 1. un scop direct, imediat al procesului penal i 2. un scop general, mediat.
22

Scopul imediat al oricrui proces penal rezid n constatarea la timp i n mod complet a faptelor ce constituie infrac iuni, identificarea persoanelor care leau svrit i exercitarea procedurilor prevzute de lege pentru tragerea lor la rspundere n aa fel nct orice persoan care a svrit o infrac iune s fie pedepsit potrivit vinov iei sale i nici o persoan nevinovat s nu fie tras la rspundere penal (art. 1 alin. 1 C.pr.pen.). Scopul mediat, nscris expres n art. 1 alin. 2 C.proc.pen., const n aprarea ordinii de drept, a persoanei, a drepturilor i libert ilor acesteia, prevenirea infrac iunilor, precum i educarea cet enilor n spiritul respectrii legilor. Raporturile procesuale multiple i complexe ce compun procesul penal, impun o sistematizare a acestora, o divizare n trei mari faze: urmrirea penal, judecata i punerea n executare a hotrrilor penale.

Fazele procesului penal


Procesul penal este o activitate complex, riguros organizat, care de la nceput i pn la sfrit se desfoar ordonat, ntr-o anumit succesiune stabilit ra ional de lege, n aa fel nct, s se poat realiza comandamentele prevzute de art. 1 din Codul de procedur penal. Sub aspectul organizrii riguroase, procesul penal este mpr it n trei faze: urmrirea penal, judecata i punerea n executare a hotrrii penale definitive. Fiecare faz din cele trei sus-men ionate i are locul, rolul i func iile ei specifice, precum i organe specializate, abilitate s ndeplineasc aceste func ii judiciare. Prin exercitarea corect i operativ a acestor func ii judiciare, de ctre fiecare organ, potrivit competen ei sale, n mod treptat i ordonat, trebuie s se realizeze n fiecare cauz penal scopul procesului penal. Prima faz, denumit urmrirea penal, sub aspectul locului, este faza de nceput a procesului penal, n cadrul creia se exercit func ia procesual de urmrire de ctre procuror sau de ctre organele de cercetare penal, sub supravegherea procurorului. Ea are rolul de a descoperi i strnge probele necesare cu privire la existen a infrac iunii, identificarea fptuitorului u stabilirea rspunderii acestuia, pentru a se constata dac sunt temeiuri de trimitere n judecat (art. 200 C.pr.pen.). Urmrirea penal este denumit faza nepublic a procesului penal pentru c toate actele i msurile procesuale i procedurale se desfoar de ctre procuror i organele de cercetare penal, cu pr ile, fr publicitate. Este o faz premergtoare judec ii, auxiliar procesului penal, pentru c obiectul urmririi penale este limitat la descoperirea i strngerea probelor privitor la existen a infrac iunii, identificarea fptuitorului i stabilirea rspunderii acestuia, n scopul de a se constata dac este sau nu cazul s se dispun trimiterea n judecat. Urmrirea penal se desfoar ntre dou limite: o limit ini ial care marcheaz nceperea urmririi penale. Actul prin care se concretizeaz nceperea urmririi penale mbrac forma unei rezolu ii sau proces-verbal. a doua limit este limita final. Ea se caracterizeaz printr-o solu ie dat de procuror care poate fi scoaterea de sub urmrire, ncetarea urmririi penale sau clasarea, realizat printr-o ordonan sau rezolu ie, ori o solu ie de trimitere n judecat, prin rechizitoriu.
23

n cursul acestei faze de urmrire penal instan a de judecat poate interveni n cteva situa ii excep ionale, cum ar fi cazul lurii msurii arestrii preventive a nvinuitului sau inculpatului sau solu ionrii cilor de atac ndreptate mpotriva unor acte sau msuri procesuale etc. n a doua faz a procesului penal are loc judecata n prim instan i judecata n cile de atac. n cadrul ei, activitatea se exercit de ctre instan ele judectoreti. n aceast faz particip i procurorul, n calitate de reprezentant al Ministerului Public. La terminarea judecrii cauzei instan a pronun hotrrea. Faza de judecat are i ea dou limite: 1. momentul de nceput, marcat prin sesizarea instan ei (prin rechizitoriul procurorului sau plngerea prealabil a persoanei vtmate) i 2. momentul final, materializat prin hotrrea judectoreasc definitiv. Punerea n executare a hotrrilor penale rmase definitive constituie a treia faz a procesului penal. Ea cuprinde etapa final a procesului penal, n care se realizeaz procedura prin care se pune n aplicare hotrrea penal definitiv. Limitele acestei faze sunt: 1. o limit ini ial, marcat de hotrrea rmas definitiv i prin nceputul fazei de punere n executare (de exemplu, eliberarea mandatului de executare de ctre instan i trimiterea lui la organele de poli ie pentru a fi adus la ndeplinire); 2. o limit final, determinat diferen iat, n func ie de sanc iunea penal pus n executare (de exemplu, limita poate fi procesul-verbal n care se consemneaz data la care s-a nceput executarea pedepsei cu nchisoarea). Trecerea procesului penal prin aceste trei faze reprezint schema sa tipic. Uneori ns, procesul penal poate prezenta o form atipic. Forma atipic a procesului penal o ntlnim atunci cnd el nu parcurge toate aceste faze i astfel, procesul penal este denumit atipic. Dintre situa iile n care procesul penal prezint form atipic, men ionm urmtoarele: cnd la sfritul primei faze de urmrire penal, procurorul constat existen a unei cauze care mpiedic punerea n micare a ac iunii penale ori exercitarea ei i, n consecin , dispune, prin rezolu ie sau ordonan , scoaterea de sub urmrire penal ori ncetarea urmririi penale. n asemenea situa ii, procesul penal are o singur faz, urmrirea penal. n cazul n care instan a pronun achitarea, nu va exista faza de punere n executare; n cazul anumitor infrac iuni, cum sunt cele prevzute de art. 279 alin. 2 lit. a C.proc.pen., nu exist faza de urmrire penal, pentru c plngerea prealabil, care este actul de sesizare, este adresat direct instan ei de judecat. n asemenea situa ii, procesul penal ncepe direct cu judecata.
24

Sec iunea a II-a

1. NO IUNEA, OBIECTUL I SARCINILE DREPTULUI PROCESUAL PENAL


Activitatea organelor judiciare de descoperire a infrac iunilor, de identificare a autorilor i de tragere a lor la rspundere penal i implicit de restabilirea ordinii de drept, este minu ios i riguros reglementat prin normele Codului de procedur penal i prin alte dispozi ii cuprinse n legi speciale (legea privind organizarea judiciar, legea privind executarea pedepselor etc.) cu caracter procesual penal. Fr prestabilirea n lege a organelor, a competen ei, a actelor i formelor i a garan iilor care s asigure respectarea legii sub aceste aspecte, procesul s-ar neca n dezordine, confuzie, abuz6. Pentru a-i putea atinge scopul, justi ia trebuie s procedeze dup un anumit ritual, ntr-un cadru riguros organizat dup reguli cuprinse n con inutul normelor juridice. Totalitatea acestor norme care reglementeaz desfurarea procesului penal sunt cuprinse n Codul de procedur penal i formeaz obiectul de studiu al unei ramuri distincte a dreptului: dreptul procesual penal. n literatura de specialitate, dreptul procesual penal a fost definit ca ansamblul normelor juridice care reglementeaz activitatea organelor judiciare, a pr ilor i a persoanelor, precum i raporturile ce se stabilesc ntre ele, n vederea constatrii tuturor faptelor care constituie infrac iuni i a aplicrii pedepselor i msurilor prevzute de legea penal, celor care le-au svrit. n opinia noastr, defini ia dreptului procesual penal ca i cea a procesului penal este susceptibil de unele completri. Aceste completri nu se refer numai la defini ii doctrinare, dar n primul rnd la textul 1 alin. 1 din Codul de procedur penal care reglementeaz scopul procesului penal, text din care i trag, n mod fundamental, seva, defini iile dreptului procesual penal i al procesului penal. n opinia noastr, scopul procesului penal, aa cum este reglementat n alin. 1 al art. 1 din Codul de procedur penal, nu este numai constatarea la timp i n mod complet a faptelor care constituie infrac iuni, ci categoric i identificarea autorilor infrac iunilor. Este o realitate evident i notorie c exist n pupitrele organelor de urmrire penal un mare numr de dosare privind infrac iuni de omor, furt etc., care stau n nelucrare pentru c sunt cu autori neidentifica i (A.N.-uri). De aceea, de lege ferenda apreciem ca fiind necesar o completare a textului art. 1 alin. 1 din Codul de procedur penal, sub acest aspect. Desigur, dreptul procesual penal nu poate fi confundat cu procesul penal. Dreptul procesual penal este ndrumtorul tiin ific legal i obligatoriu al activit ii concrete ce formeaz procesul penal. Sarcinile acestei ramuri distincte de drept sunt multiple, reflectnd complexitatea rela iilor sociale pe care le reglementeaz i constau n studierea tiin ific a normelor procesual penale care trebuie s stabileasc principiile i regulile procesului penal, organele competente s participe la desfurarea proce6

Traian Pop, I, op. cit., p.8

25

sului penal, sfera atribu iilor acestora; persoanele participante la realizarea procesului penal, drepturile i obliga iile lor, i, de asemenea, garan iile procesual-penale menite s asigure drepturile i libert ile fundamentale ale persoanelor. Considerm c specialiti doctrinari care s-au dedicat dreptului procesual penal trebuie ca, n urma studiului institu iilor procesului penal, s propun modificri legislative pentru a da o mai mare eficien procesului penal.

2. LEGTURILE DREPTULUI PROCESUAL PENAL CU ALTE RAMURI DE DREPT


Sistemul unitar al dreptului romnesc se caracterizeaz, printre altele, prin aceea c diferitele sale ramuri se ntreptrund. n cadrul acestui sistem, dreptul procesual penal are strnse rela ii de interac iune cu alte ramuri, care au domenii apropiate de reglementare. O prim i strns legtur exist ntre dreptul procesual penal i dreptul constitu ional, care reglementeaz rela iile sociale fundamentale, ce apar n procesul instaurrii, men inerii i exercitrii puterii de stat7. Referitor la dreptul procesual penal, n noua Constitu ie a Romniei, exist mai multe prevederi care intereseaz drepturile i libert ile fundamentale ale persoanei i obliga iile organelor judiciare ale statului n procesul penal (de exemplu, titlul II, capitolul II, privind drepturile i libert ile fundamentale, unde sunt artate condi iile n care poate fi restrns libertatea individual; art. 16, care con ine principiul egalit ii n fa a legii i autorit ilor publice a tuturor cet enilor). De asemenea, n titlul III din Constitu ie, privind autorit ile publice, iar n capitolul VI, gsim norme referitoare la autoritatea judectoreasc i la organele prin care se exercit aceasta (instan ele judectoreti, Ministerul Public i Consiliul Superior al Magistraturii). O foarte strns legtur exist ntre dreptul procesual penal i dreptul penal. Dreptul penal, aa cum se tie, este un drept poten ial, care nu-i poate ndeplini rolul i func iile sale, dect prin intermediul dreptului procesual penal. n acelai timp, dreptul procesual penal, fr existen a dreptului penal ar rmne lipsit de via i fr con inut. Dreptul penal stabilete faptele care constituie infrac iuni, condi iile n care poate fi antrenat rspunderea penal i sanc iunile care pot fi aplicate persoanelor care sunt trase la rspundere penal, ns mecanismele prin care are loc constatarea infrac iunii, identificarea fptuitorului, pornirea procesului penal i a ac iunii penale, trimiterea n judecat, judecarea i aplicarea sanc iunilor o stabilete numai dreptul procesual penal. O alt legtur strns are dreptul procesual penal cu teoria general a dreptului. Aceasta din urm definete i explic anumite no iuni cu care opereaz dreptul procesual penal (no iunea de acte i msuri procesuale i de acte i msuri procedurale; no iunea de raport juridic, de obiect, de subiect al raportului juridic, no iunea de drept i obliga ie etc.), principiile fundamentale i regulile de baz etc.
Ioan Muraru, Drept constitu ional i institu ii politice, Univ. Independent Titu Maiorescu, Ed. Naturismul, Buc., 1991, p.3.
7

26

Legturi strnse are dreptul procesual penal i cu criminalistica, care elaboreaz metodele i procedeele tehnico-tiin ifice i tactice, prin care se descoper infrac iunile, se identific autorii acestora, se strng i se administreaz probele etc. Dreptul procesual penal are legturi i cu medicina legal, tiin care ofer prin constatri i expertize medico-legale, mijloacele de prob indispensabile n cazul urmririi i judecrii infrac iunilor contra vie ii, etc. Legturi ale dreptului procesual penal exist i cu dreptul procesual civil.n cazurile n care, alturat ac iunii penale, se exercit i ac iunea civil, subsidiar celei dinti, modul de exercitare i de sou ionare a ac iunii civile are loc i se desfoar potrivit dispozi iilor Codului de procedur civil. Dreptul procesual penal este ntr-o strns rela ie cu dreptul civil i cu dreptul familiei. Exist institu ii n dreptul procesual penal, cum este, de pild, partea responsabil civilmente, care opereaz pe baza reglementrilor din Codul civil, privind rspunderea comiten ilor pentru prepui, a institutorilor i educatorilor pentru elevi i ucenici, etc. Exist legturi ale dreptului procesual penal cu psihiatria i psihologia judiciar, care ofer cunotin e n materie, n diverse situa ii. Astfel, n cazul n care se urmresc i se judec infrac iuni ce impun recurgerea la anumite mijloace de prob, cum ar fi expertiza psihiatric n cazul infrac iunii de omor deosebit de grav ori n situa iile n care instan a de judecat are ndoieli asupra strii psihice a nvinuitului sau inculpatului. De asemenea, n activitatea de ascultare a nvinui ilor i inculpa ilor, a celorlalte pr i din proces, a martorilor, este indicat s se foloseasc metode i procedee oferite de psihologia judiciar.
Sec iunea a III-a

1. NORMELE JURIDICE PROCESUAL PENALE No iune


Prin norme juridice procesual penale n elegem regulile de conduit care au ca obiect de reglementare desfurarea procesului penal. Aceste reguli de conduit particulare8, aa cum au fost denumite n doctrin, privesc numai participan ii la activitatea procesual, spre deosebire de normele dreptului substan ial care se adreseaz n general, tuturor cet enilor. Normele de drept procesual sunt cele care stabilesc9: autorit ile publice care au dreptul i n acelai timp obliga ia s constate infrac iunile, s-i identifice pe fptuitori i s-i trag la rspundere, prevznd n acelai timp structura i atribu iile autorit ilor judiciare abilitate prin lege n acest sens; persoanele fizice sau juridice ce pot fi antrenate n activitatea de nfptuire a justi iei, atribu iile, drepturile i obliga iile procesuale ale acestora;
8 9

V. Dongoroz, Curs de procedur penal, ed. a II-a, Buc., 1942, pag. 8; Gr. Theodoru, op. cit., pag. 43;

27

actele i msurile procesuale i procedurale precum i mijloacele ce pot fi folosite de organele judiciare, pr i i alte persoane n desfurarea procesului penal; sanc iunile ce pot fi aplicate n cazul nclcrii normei procesuale (nulitatea, inadmisibilitatea, decderea, amenda judiciar, sanc iuni disciplinare, aducerea silit la organul judiciar, sanc iuni penale). Sanc iunile prevzute de norma procesual sunt evident, de grade diferite, n func ie de importan a normei nclcate.

Structur
Din punct de vedere structural norma procesual penal con ine trei elemente i anume: ipoteza, dispozi ia i sanc iunea (structura trihotomic). n func ie de gradul de precizare al ipotezei i al dispozi iei, normele juridice procesual penale pot fi determinate sau relativ determinate (de ex.: n art. 52 C.proc.pen., se prevede c orice persoan este considerat nevinovat pn la stabilirea vinov iei sale printr-o hotrre penal definitiv). n acest caz, att ipoteza ct i dispozi ia sunt determinate n mod clar. Sunt i situa ii cnd ipoteza este relativ determinat (de ex.: n art. 203 C.proc.pen. se prevede c atunci cnd organul de cercetare penal consider c este cazul s fie luate anumite msuri, face propuneri motivate). n norma juridic procesual penal dispozi ia poate fi i ea determinat sau relativ-determinat (de ex.; n art. 368 alin. 1 C.proc.pen. se prevede c pr ile pot renun a expres la calea de atac n termenul de exercitare a acesteia). n mod justificat, s-a artat ns n doctrin10 c normele juridice procesual penale nu au, de multe ori, n structura lor toate cele trei elemente, lipsind, fie ipoteza fie sanc iunea. Astfel, sunt cazuri n care sanc iunea este totui prevzut i indicat expres, dar ntr-un alt text de lege (art. 314 alin. 2 C.proc.pen., prevede obligativitatea aducerii inculpatului arestat la edin a de judecat; ns sanc iunea nerespectrii este prevzut n mod explicit n art. 197 alin. 2 C.proc.pen. n care se arat c nclcarea dispozi iei privitoare la prezen a inculpatului cnd este obligatorie potrivit legii atrage nulitatea judec ii).

Clasificare
n literatura de specialitate11, normele juridice procesual penale au fost clasificate n raport de urmtoarele criterii: a) Dup sfera de aplicabilitate, normele procesual penale sunt generale sau speciale. Normele generale poart i denumirea de norme de drept comun. Ele sunt acele norme care se aplic obligatoriu ntotdeauna, orice excep ie sau derogare urmnd s fie prevzut n mod expres.
10 11

I. Ceterchi, Teoria general a dreptului, Univ. Buc., 1983, pag. 329; Gr. Theodoru, op.cit., pag. 44-45; A. Boroi, .a., op.cit. pag. 18;

28

Normele speciale sunt acele norme care se aplic numai n anumite cauze speciale, adic n situa ii cu caracter derogator (ex.: normele nscrise n art. 481-489 C.proc.pen. se aplic numai pentru urmrirea sau judecarea unor infrac iuni svrite de minori). b) n raport de obiectul de reglementare, normele de drept procesual penal se clasific n norme de organizare, de competen i de procedur. Normele de organizare sunt cele prin care este reglementat nfiin area i modul de organizare al autorit ii judectoreti, cum sunt cele cuprinse n Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar. Normele de competen stabilesc care dintre organele judiciare sunt abilitate s efectueze urmrirea penal, s dispun luarea msurilor preventive sau s judece o cauz penal, n raport de infrac iunea comis, de calitatea fptuitorului sau de anumite criterii teritoriale. Normele de procedur reglementeaz modul n care trebuie s se desfoare activitatea procesual penal de ctre autorit ile judiciare, de pr i, aprtori sau reprezentan i, actele i msurile procesuale i procedurale prin care se realizeaz activitatea concret a acestora n procesul penal. c) Dup for a juridic prin care se impun, datorit sanc iunii pe care o prevd, normele dreptului penal sunt: norme absolut imperative, a cror nclcare atrage ntotdeauna nulitatea actelor ntocmite sau decderea din drepturi (de ex.: nclcarea dispozi iilor legale privind competen a dup materie sau calitatea persoanei, sesizarea instan ei, compunerea acesteia, publicitatea edin ei de judecat, atrag nulitatea absolut. De asemenea, dispozi iile privind prezen a inculpatului la edin a de judecat, participarea procurorului, asisten a juridic cnd acestea sunt obligatorii potrivit legii atrag aceeai sanc iune); norme relative, a cror nclcare atrage nulitatea, dar numai dac acele nclcri nu pot fi nlturate altfel (aa, de exemplu, dac normele privind con inutul cita iei sau al mandatului de aducere au fost nclcate, cita ia ori mandatul vor fi considerate nule i deci lipsite de eficien ; neregularit ile din ele vor fi ns acoperite dac persoana citat sau prevzut n mandat se va prezenta la data i ora judecrii cauzei); d) Dup sfera de aplicare, normele procesual penale sunt: generale sau de drept comun. Sunt acele norme care se aplic ntotdeauna, n toate cauzele penale, cazurile de excep ii trebuind s fie men ionate n mod expres; speciale. Sunt norme care reglementeaz i se aplic n situa ii particulare. Ele derog ntotdeauna de la norma general, cnd reglementeaz aceeai materie.
29

2. FAPTELE JURIDICE PROCESUAL PENALE


Faptele juridice procesual penale sunt definite n doctrin ca acele mprejurri de fapt care potrivit legii dau natere, modific sau sting raportul juridic procesual penal ori mpiedic naterea acestuia12. n literatura juridic exist mai multe clasificri ale faptelor juridice procesual penale. n func ie de efectul pe care l produc, acestea pot fi clasificate n fapte juridice procesual penale constitutive, modificatoare, extinctive i impeditive. Faptele juridice constitutive dau natere raporturilor juridice procesual penale (sesizarea legal a organelor judiciare despre svrirea unei infrac iuni n urma creia se poate ncepe urmrirea penal i deci se declaneaz procesul penal, cererea de introducere n proces a pr ii responsabile civilmente) Faptele juridice modificatoare sunt acelea care atunci cnd apar modific drepturile i obliga iile unui participant la procesul penal (declara ia persoanei vtmate care, ini ial, fusese ascultat ca martor, iar, ulterior, dorete s participe n proces ca parte vtmat, situa ie n care drepturile i obliga iile sale se modific; cererea aceleiai pr i vtmate de a se constitui parte civil etc.). Faptele juridice extinctive sunt acele mprejurri care duc la stingerea raporturilor procesual penale. Exist i situa ii cnd, nainte de declanarea procesului penal intervin unele mprejurri care mpiedic naterea raportului juridic procesual penal, acestea fiind considerate fapte impeditive. Sunt asemenea fapte: prescrip ia, amnistia, lipsa sesizrii organului competent ori lipsa avizului sau autorizrii pentru nceperea urmririi penale n cazul anumitor infrac iuni etc.

Raporturile juridice procesual penale No iune


n momentul svririi unei infrac iuni ia natere un raport de drept penal substan ial denumit raport substan ial de conflict13. n acelai moment ori de ndat, statul, n calitate de titular al ordinii de drept mandatat de societate s apere valorile sociale fundamentale, trebuie, ca prin organele judiciare, s constate infrac iunea, s-l identifice pe fptuitor i s pun n micare procedurile legale pentru a se stabili dac sunt temeiuri de trimitere n judecat i respectiv de condamnare. Aceast activitate complex de constatare a infrac iunii, de identificare a autorului acesteia i de punere n micare a procedurilor pentru a se stabili dac sunt temeiuri de tragere la rspundere penal nseamn, aducerea conflictului de drept penal substan ial n fa a organelor de justi ie penal i determin naterea unui raport juridic procesual penal. Acest raport juridic procesual ia natere prin ini ierea procesului penal, iar apoi se dezvolt, se amplific i se multiplic, progresiv, pn n momentul solu ionrii definitive a procesului penal. Procesul penal, aa cum vom constata, reprezint o activitate complex care const dintr-o multitudine de acte i msuri procesuale i procedurale, realizate
12 13

I. Neagu, op.cit. p.41 V. Dongoroz, op.cit., p.75

30

potrivit legii de organele judiciare competente i de ctre pr i n calitate de subiec i ai raportului juridic procesual penal i cu participarea altor persoane n formele i modurile stabilite de lege pentru realizarea scopului acestuia prevzut de art. 1 din Codul de procedur penal.

Structura raportului juridic procesual penal


Sub aspect structural, raportul juridic procesual penal are aceleai elemente constitutive ca orice raport juridic: subiec i, con inut i obiect. Subiec ii raportului juridic procesual penal sunt participan ii la realizarea procesului penal. Primul subiect principal prezent de fiecare dat n orice raport juridic procesual penal este statul reprezentat prin organele competente care are potrivit legii, atribu ii judiciare specifice n diverse momente i faze ale procesului penal. Al doilea subiect principal nelipsit din orice raport juridic procesual penal este infractorul fa de care se ncepe i desfoar urmrirea penal i judecata pentru a se stabili dac sunt sau nu temeiuri de tragerea lui la rspundere penal i respectiv de condamnare. Aa cum s-a artat n doctrin subiec ii principali sunt cei care ndeplinesc cele trei func ii procesuale esen iale: acuzarea, aprarea i judecata14. Alturi de stat i infractor, care sunt subiec ii principali, n raporturile juridice procesual penale intervin i al i subiec i cu drepturi i obliga ii specifice, cum sunt partea vtmat, partea civil, partea responsabil civilmente. Con inutul raportului juridic procesual penal cuprinde drepturile i obliga iile pe care le au, potrivit legii, subiec ii acestui raport15. n concret, n fiecare moment sau etap din desfurarea procesului penal, cei doi subiec i principali (pe de o parte statul, prin procuror la urmrirea penal i instan a n faza de judecat, iar pe de alt parte, nvinuitul sau inculpatul) au potrivit legii, drepturi i obliga ii care trebuie exercitate n cadrul raporturilor juridice prin care evolueaz procesul penal.

Obiectul raportului juridic procesual penal


Obiectul raportului juridic procesual penal este unul specific i const n stabilirea existen ei ori inexisten ei raportului juridic penal i determinarea con inutului acestui raport juridic16. Aceasta nseamn, n esen c, prin drepturi i obliga iile pe care le au prin lege, organele judiciare competente, sunt obligate, prin modurile i n formele artate de lege s stabileasc n fiecare cauz dac fapta svrit constituie infrac iune, s identifice cert autorul ei i s constate dac sunt sau nu ntrunite cerin ele i temeiurile provzute de lege pentru tragerea la rspundere penal. Stabilirea existen ei sau inexisten ei raportului juridic de drept penal se face n timp, n mod progresiv i numai la sfritul procesului penal, se definitiveaz acest raport prin solu ia care se va pronun a.
Traian Pop, Drept procesual penal, p. general, vol II, pag. 45, Tipografia na ional S.A. Cluj O. Stoica, A. Murean, Considera ii privind raporturile juridice procesual penale, n Studia Universitatis Babe-Bolyai, Series Jurisprudentia, 1996, pag.117 16 Doru Pavel, Despre obiectul raportului de drept procesual penal, n R.R.D. nr. 4/1974, pag.21
15 14

31

Solu iile de condamnare i de ncetare a procesului penal vor confirma c n cauza respectiv a existat un raport de drept penal material iar cele de achitare c nu a existat un asemenea raport.

Trsturile raportului juridic procesual penal


Raportul juridic procesual penal prezint, n afara trsturilor generale i comune oricrui raport juridic i unele trsturi specifice: a) sunt raporturi de autoritate, de putere (dominus litis).Trstura rezult din faptul c ntotdeauna unul dintre subiec ii raportului procesual penal este statul ca titular al ordinii de drept. Aceast calitate a statului de titular al ordinii de drept se explic prin puterea i autoritatea cu care statul a fost investit de ctre societate pentru a apra valorile sociale cele mai importante (via a persoanei, atributele statului, proprietatea etc.); b) sunt raporturi ce iau natere peste i n afara acordului de voin al pr ilor, deoarece organele competente ale statului n virtutea principiului oficialit ii sunt datoare s ini ieze i s desfoare procesul penal n mod obligatoriu indiferent de pozi ia i atitudinea pr ilor. n acest sens organele judiciare au obliga ia de a descoperi orice infrac iune prin care se vatm, lezeaz sau se pun n pericol valorile sociale fundamentale artate n art. 1 C.pen. i de a efectua din oficiu, n marea majoritate a infrac iunilor, toate actele i msurile procesuale i procedurale pentru tragerea la rspundere, conform legii a autorilor infrac iunii i pentru restabilirea ordinii de drept; c) n cadrul raportului juridic procesual penal unul din subiec ii principali este ntotdeauna statul, prin organele sale specializate. Statul, prin organele judiciare, este omniprezent n raportul juridic procesual penal, n calitatea sa de titular al ordinii de drept, nsrcinat de societate s apere valorile sociale fundamentale mpotriva faptelor care vatm sau pun n pericol aceste valori. Prezen a statului, prin organele sale, reprezint, aadar, o obliga ie, iar atribu iile conferite organelor de urmrire penal i procurorului, de a constata dendat, orice fapt care constituie infrac iune, de a-l identifica pe fptuitor i de a ac iona pentru tragerea la rspundere constituie nu numai drepturi ale acestor organe, ci, n acelai timp, obliga ii ale acestora.
Sec iunea a IV-a

IZVOARELE JURIDICE ALE DREPTULUI PROCESUAL PENAL ROMN 1. No iune


n concep ia sociologic, dreptul este considerat a fi un produs spontan, natural, istoric, un produs social. El dobndete consacrarea de drept pozitiv numai prin voin a legiuitorului, adic prin lege, care este izvor ordinar de drept17.
17

Tr. Pop, op. cit., p.142

32

n concep ia tehnico-juridic, dreptul este vzut ca o crea ie a legii, un produs al voin ei legiuitorului. Dar, dreptul nu este o crea ie arbitrar a legiuitorului, ci este impus de realit ile i necesit ile vie ii sociale, a membrilor societ ii, el fiind doar consacrat i exprimat prin legiuitor18. ntr-o exprimare sintetic, prin izvoarele dreptului trebuie s n elegem sursele dreptului.

2. Izvoarele juridice ale dreptului procesual penal


Dintre izvoarele dreptului procesual penal, legea are caracter de izvor exclusiv. Ea este actul legislativ de manifestare explicit a voin ei Statului prin norme juridice, act prin care se stabilesc normele procesual-penale. Constitu ia legea fundamental, este izvor principal de norme procesuale i procedural-penale, ea cuprinznd dispozi ii principiale i reguli cu caracter general, pentru nfptuirea justi iei penale. Actuala Constitu ie a Romniei19 este forma republicat a Constitu iei din 1991, fiind revizuit prin Legea nr. 429/2003, aprobat prin referendumul na ional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin hotrrea Cur ii Constitu ionale nr. 3 din 22 octombrie 2003. Astfel, art. 16 din Constitu ie consfin ete egalitatea n drepturi a cet enilor n fa a legii i, deci, i n fa a legii procesuale penale. Art. 23 prevede inviolabilitatea libert ii individuale i a siguran ei persoanei, instituind adevrate garan ii mpotriva unor acte sau msuri procesuale care aduc atingere libert ii i siguran ei persoanei, cum ar fi re inerea, arestarea, perchezi ia, permise numai n mod excep ional n cazurile i cu procedura prevzut de lege (potrivit alin. 4 i 41 al art. 23 din noua Constitu ie arestarea se dispune numai de judector, pe perioade limitate, i nu mai mult de 180 de zile). Izvor al dreptului procesual penal este i norma constitu ional con inut de art. 24, prin care se garanteaz dreptul de aprare n tot cursul procesului penal. Totodat, capitolul VI din Constitu ie consacrat autorit ii judectoreti prevede norme generale privind nfptuirea justi iei, norme organizatorice ori de competen generale privind desfurarea activit ii instan elor judectoreti, dar i norme referitoare la procesul penal, precum i unele norme procedurale aplicabile n procesul penal (art. 123-133 din Constitu ie). Codul de procedur penal este legea fundamental a dreptului procesual penal, care con ine, ntr-o ordine logic sistematizate, coerent, totalitatea sau cea mai mare parte a normelor juridice, pe baza crora se desfoar ntreg procesul penal. Codul alctuiete aa-zisul sediu ordinar al normelor procesuale penale. Un alt izvor al dreptului procesual penal l constituie Codul penal care cuprinde i unele norme cu caracter procedural. n acest sens pot fi exemplificate normele privitoare la nlocuirea rspunderii penale (art. 98-99 C. pen.); dispozi iile referitoare la stingerea ac iunii penale n anumite condi ii; normele care prevd modul de punere n micare a ac iunii penale n cazul infrac iunilor prevzute de art. 180, 181, 192 alin. 1, 193, 197 alin. 1, C. pen. i anume prin plngerea prealabil a persoanei vtmate. n materie de proba iune, reglementrile art. 304 alin. 4 arat mijloacele de prob admise n cazul adulterului.
18 19

Tr. Pop, op. cit., p.146 Publicat n M.Of. nr. 767/31 octombrie 2003.

33

Codul de procedur civil constituie izvor de drept, n msura n care vine s umple o lacun a procedurii penale20. Astfel, n art. 406 i urm. din Codul de procedur civil, se prevd bunurile nesupuse executrii silite, iar n art. 446 C.proc.pen. se arat c dispozi iile din hotrrea penal privitoare la despgubirile civile i la cheltuielile judiciare cuvenite pr ilor se execut potrivit legii civile. Codul civil poate s constituie i el izvor al dreptului procesual penal, deoarece, numeroase dispozi ii din cuprinsul lui i gsesc aplicabilitatea n izvoarele cauzelor penale. Astfel, art. 44 alin. 3 arat c hotrrea definitiv a instan ei civile privind o mprejurare ce constituie o chestiune prealabil n procesul penal, are autoritate de lucru judecat n fa a instan ei penale. Art. 100 C.civ., prevede unele categorii de persoane ce pot participa n procesul penal ca pr i responsabile civilmente. Legile prin care se reglementeaz activit i procesual penale ale unor organe judiciare sunt, de asemenea, izvoare ale dreptului procesual penal. Dintre acestea, pot fi exemplificate Legea nr. 304/29 iunie 2004 privind organizarea judiciar; Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie; Legile prin care s-au adus modificri Codului de procedur penal, precum Legea nr. 281/2003. Sunt izvoare ale dreptului procesual penal i decretele-legi sau decretele cu putere de lege care con in dispozi ii procesual-penale, ele intervenind fie atunci cnd nu func ioneaz puterea legislativ, fie n baza unei delegri legislative conferit (de puterea legislativ) puterii executive, din necesitate politic sau n baza conferirii de puteri extraordinare n cazuri excep ionale (de exemplu rzboi)21. n acest sens, pot fi exemplificate Decretul-lege nr. 5/decembrie 1989 pentru urmrirea, judecarea i pedepsirea unor infrac iuni; Decretul-lege nr. 6/1990 pentru abolirea pedepsei cu moartea; Decretul-lege nr. 7/1990 privind nfiin area unor tribunale militare excep ionale. Unele tratate i conven ii interna ionale constituie i ele izvoare ale dreptului procesual penal, atunci cnd cuprind norme procesual penale. Acestea au putere de drept obligatoriu, din momentul ncadrrii lor n dreptul intern. Condi ia valabilit ii i aplicabilit ii conven iei sau tratatului interna ional este ratificarea acestora (frecvent este i condi ia schimbului actelor de ratificare, adugndu-se i condi ia reciprocit ii). n art. 11 alin. 2 din Constitu ie se stipuleaz principiul conform cruia tratatele ratificate de Parlament potrivit legii fac parte din dreptul intern. Astfel, constituie izvoare de drept procesual penal, Conven iile de asisten juridic ncheiate de ara noastr cu alte ri sau la care ara noastr a aderat. Cel mai reprezentativ exemplu n acest sens este Conven ia pentru aprarea drepturilor omului i libert ilor fundamentale, intrat n vigoare la 1 noiembrie 1998. Doctrina i jurispruden a nu pot fi izvoare ale dreptului procesual penal, pentru c ele nu pot crea norme juridice i nici norme procesuale penale. Ele fac doar oper de interpretare i nu de legiferare, servind ns ca un ndreptar la aplicarea legilor i la evolu ia dreptului22.
20 21

Traian Pop, op.cit. p.150 Traian Pop, op.cit., p.149 22 Traian Pop., op.cit., p.157

34

Nici cutuma nu poate fi izvor al dreptului procesual penal. n dreptul procesual penal, obiceiurile sau cutumele se exprim uneori prin practica judiciar. Normele de procedur penale izvorte din practica judiciar sunt norme imperfecte, fiindc le lipsete una din cele mai principale atribute ale normelor de procedur penal: obligativitatea23.
Sec iunea a V-a

INTERPRETAREA NORMELOR DE DREPT PROCESUAL PENAL 1. No iune


Interpretarea este opera iunea logico-ra ional prin care se caut cunoaterea voin ei legiuitorului, cuprins n norma procesual penal. Desigur, dispozi iile legii procesual penale trebuie s fie ntotdeauna clare, precise i categorice, astfel nct s permit cunoaterea exact a voin ei legiuitorului, prin simpla lor lectur (in claris non fit interpretatio). n realitate ns, nu este posibil ntotdeauna s se realizeze o redactare perfect, care s exprime clar, precis i categoric voin a legiuitorului. De aceea, este necesar interpretarea dispozi iilor legii procesual penale.

2. Formele interpretrii
Problema interpretrii normelor de drept procesual penal este dependent i strns legat de dou momente succesive ale normei: adoptarea ei, pe de o parte; cunoaterea sau aplicarea normei, pe de alt parte. Aceste dou momente marcheaz dou activit i succesive: prima activitate apar ine legiuitorului, iar a doua apar ine interpretului, adic judectorului. n ambele momente i, respectiv, n fiecare dintre cele dou activit i, interpretarea corect i complet presupune un proces logic de examinare a normei, sub mai multe aspecte asupra modului i formei de redactare, a con inutului normei, pentru a se stabili integral i corect, n elesul acesteia n structura, substan a i finalitatea ei printr-o cercetare morfologic, anatomic i fiziologic a normei24. Interpretarea normelor de drept procesual penal poate fi clasificat n raport de anumite criterii, cum ar fi: subiectul care face interpretarea; metodele pe care le folosete pentru interpretare sau rezultatele interpretrii. n raport de subiectul interpretrii, exist trei categorii de interpretri: legal; judiciar; doctrinar. Interpretarea legal (sau autentic) se face nsi de ctre legiuitor. Aceast interpretare are for obligatorie. Interpretarea judiciar este cea fcut de organele judiciare n momentul aplicrii legii la cazurile concrete.
23 24

Tanoviceanu-Dongoroz, Tratat, IV, op.cit., p.44 V. Dongoroz, op. cit.

35

Interpretarea legal este ocazional, chiar excep ional, adic intervine numai n cazurile n care legiuitorul consider necesar. Interpretarea judiciar este permanent i se efectueaz de judector zilnic n cazurile judecate. Prin interpretarea judiciar se formeaz jurispruden a. Interpretarea doctrinar (sau tiin ific) este opera cercettorilor, specialitilor n teoria dreptului, respectiv a celor care studiaz domeniul dreptului. Ea are valoare tiin ific, teoretic, pentru c eman de la personalit i, profesori universitari, autorit i intelectuale, ns nu are putere obligatorie. Aceast interpretare contribuie la elaborarea i clasificarea unor controverse, la sistematizarea dreptului penal i prin rolul ei tiin ific, critic, reprezint un ndreptar n aplicarea practic a dreptului i astfel contribuie la formarea jurispruden ei. Ea constat i arat imperfec iunile i lacunele dreptului procesual penal.

3. Metodele sau procedeele de interpretare


Pentru interpretarea normelor procesual penale, se folosesc, n general, aceleai procedee valabile i la interpretarea oricrei alte norme de drept. Procedeele i metodele utilizate sunt: interpretarea literal (gramatical) interpretarea ra ional (logic) interpretarea analogic a) Interpretarea literal (gramatical) const n cutarea i stabilirea voin ei legiuitorului prin nsi n elesul i sensul cuvintelor prin care se exprim aceast voin . La interpretarea literal examinarea i analiza are loc sub aspectul a trei elemente: elementul etimologic elementul sintactic elementul stilistic Elementul etimologic. Prin cercetarea i analiza etimologic, se caut i se stabilete n elesul fiecrui cuvnt, dup sensul n care a fost folosit de legiuitor, sens n care, n general este de presupus c ntotdeauna este acela indicat chiar de etimologia cuvntului (valoarea semantic). Elementul sintactic. n opera iunea de interpretare, cuvintele trebuie examinate i din punct de vedere sintactic. La interpretarea literal, pentru gsirea n elesului exact a voin ei legiuitorului, se va examina i conexiunea gramatical dintre cuvinte, topica cuvintelor n propozi ie i fraz, precum i legtura dintre pr ile unei propozi ii sau fraze sau dintre diferitele propozi ii i fraze (singularul se aplic i pluralului; substantivele se examineaz mpreun cu atributele lor, iar verbele cu complementele etc.). Elementul stilistic. Pentru aflarea n elesului real al normei procesual penale, n opera iunea de interpretare literal trebuie s se in seama i de stilul redac ional, adic de modul aezrii cuvintelor, de sensul lor n construc ia propozi iei sau frazei. Trebuie avut n vedere c redactorul unei norme este permanent preocupat s nu foloseasc n textele legii cuvinte fr rost. b) Interpretarea ra ional (logic) const n folosirea unor procedee logice, bazate pe ra ionamente, prin care se caut stabilirea exact a n elesului unei norme procesual penale. La interpretarea ra ional se folosesc urmtoarele elemente: elementul politic (istoric)
36

elementul sistematic elementul realistic. Elementul politic (istoric) presupune cunoaterea momentului i circumstanelor n care s-a elaborat norma procesual penal, cauzele i determinismele politice, economice i istorice ale elaborrii normei. Pentru a afla acest complex de date i informa ii, se examineaz tot ce a precedat i contribuit la elaborarea legii respective (lucrrile pregtitoare, expunerile de motive, dezbaterile parlamentare, dispozi iile din vechea reglementare i din alte legi strine, care au servit ca material informativ, doctrina i jurispruden a avut n vedere la elaborarea legii respective etc.). Elementul sistematic, denumit n doctrin i elementul de corela ie, const n legtura explicit sau implicit, direct sau indirect care exist ntre fiecare dispozi ie dintr-o lege i celelalte dispozi ii din aceeai lege sau din alte legi, care reglementeaz aceeai materie sau materii asemntoare ori conexe. Aceste legturi ne vor ajuta s n elegem spiritul legii (mens legis) i principiile care guverneaz materia respectiv. n opera ia de stabilire a corela iilor, trebuie avute n vedere pozi ia, respectiv aezarea dispozi iei supus interpretrii, ct i denumirea titlului capitolului, sec iunii etc., n care este inclus dispozi ia respectiv. Elementul realistic, denumit n doctrin i elementul de conformare, presupune cunoaterea i stabilirea, cu exactitate, a situa iei reale cu privire la faptele, actele sau raporturile pe care legiuitorul le-a supus reglementrii prin dispozi ia supus interpretrii. Se are n vedere c legea procesual penal nu este i nu poate fi izolat de realitate, fiindc ea pornete i se bazeaz pe o anumit realitate i este destinat s fie aplicat la o anumit realitate. c) Interpretarea analogic const n cutarea i stabilirea voin ei legiuitorului prin recurgerea la alte dispozi ii procesual penale mai complete i mai explicite, care reglementeaz cazuri sau situa ii asemntoare cu cele din norma supus interpretrii. Interpretarea analogic nu trebuie confundat cu extinderea legii prin analogie, respectiv cu practicile greite de aplicare a legii pe cale de analogie. Totodat, interpretarea analogic nu trebuie confundat cu suplimentul analogic, care reprezint un mijloc de completare a lacunelor din legea procesual penal, ceea ce, evident, este periculos, deci inadmisibil.

4. Rezultatele interpretrii
n raport de rezultatele interpretrii, distingem trei categorii de interpretare: declarativ, restrictiv i extensiv. Interpretarea declarativ exist n situa iile n care interpretul, folosind procedeele de interpretare, ajunge s stabileasc c, ntre redactarea normei procesual penale i ntre inten ia legiuitorului, este concordan perfect. Deci, interpretarea declarativ este aceea care constat c textul normei procesual penale red exact voin a legiuitorului. Interpretarea restrictiv exist n cazurile i situa iile n care interpretul constat o neconcordan (nepotrivire) ntre textul normei i inten ia legiuitorului, n sensul c litera legii spune mai mult dect a voit s spun legiuitorul i, drept urmare, prin interpretare, trebuie s se restrng n elesul normei, la limitele impuse de voin a legiuitorului.
37

Cauzele depirii voin ei legiuitorului de ctre litera normei procesual penale pot fi diverse: redactare defectuoas, prin folosirea unui termen sau a unui cuvnt greit, susceptibil de mai multe n elesuri; formulri complexe lipsite de rigoare tiin ific etc. Interpretarea extensiv este opusul interpretrii restrictive i o ntlnim n cazurile i situa iile n care se constat c litera normei procesual penale exprim un sens mai limitat dect inten ia real a legiuitorului. n asemenea situa ii, interpretul va trebui s extind, prin interpretare, aplica ia normei procesual penale peste sensul limitat al textului i la alte ipoteze care se subn eleg, n mod logic. Extinderea se efectueaz cu ajutorul ra ionamentelor: a pari; a fortiori; reductio ad absurdum; per a contrario. Ra ionamentul a pari are la baz argumentul de logic c acolo sau atunci cnd exist o identitate de situa ii este ra ional s avem acelai tratament juridic (ubi eadem ratio, ibi eadem ius). Evident c trebuie fcut precizarea expres c identitatea trebuie s priveasc situa ii sau modalit i ale aceluiai caz i nicidecum s se refere la similitudinea de cazuri, pentru c astfel se ajunge la o extindere prin analogie, ceea ce este greit, i deci inadmisibil. Ra ionamentul a fortiori are la baz argumentul logic c acolo sau atunci cnd legea oprete mai pu in, oprete, implicit, i mai mult (a minori ad maius) i c acolo ui atunci cnd legea permite mai mult, implicit permite i mai pu in (maiori ad minus). Ra ionamentul reductio ad absurdum are la baz argumentul impus de logica situa iilor n care se ajunge la concluzia c orice alt interpretare a normei procesual penale, dect cea propus ca fiind corect, ar conduce, n mod evident, la un rezultat absurd. Ra ionamentul per a contrario are la baz regula de logic potrivit creia atunci cnd se afirm ceva, se neag contrariul. Astfel, de exemplu, potrivit textului art. 291 alin. 1 C.proc.pen., judecata poate avea loc numai dac pr ile sunt legal citate i procedura este ndeplinit. Per a contrario, atunci cnd se va constata c pr ile nu au fost legal citate i procedura nu este ndeplinit, judecata nu poate avea loc. Interpretarea ndoielnic. O ntlnim n situa iile n care, prin folosirea i epuizarea tuturor procedeelor de interpretare, rezultatul ob inut este ndoielnic. n asemenea situa ii, existnd dubiu care nu poate fi nlturat, se recurge la principiile de drept comun, n raport de care se ra ioneaz astfel: n orice stat de drept organizat, libertatea este regula i restrngerea libert ii este excep ia. Este tiut c, n caz de ndoial, primeaz regula i nu excep ia. De aici, rezult c, atunci cnd exist dubiu, se va adopta solu ia care creeaz mai pu ine restric ii sau priva iuni (de libertate, de drepturi etc.). Regula expus n ecua ia de mai sus este cunoscut n dreptul penal sub forma maximei in dubio pro reo. Ea exprim, totodat, o idee cu valoare de principiu, potrivit creia ndoiala trebuie s profite totdeauna celui mai slab, adic n raporturile de drept penal i drept procesual penal care sunt raporturi de putere nvinuitului i, respectiv inculpatului.
38

5. Limitele interpretrii
Problema limitelor ntre care i pn la care poate opera mintea interpretului, este de mare interes teoretic, dar mai ales practic. Rspunsul la aceast problem trebuie s se bazeze pe un principiu unanim admis, potrivit cruia interpretarea trebuie s conduc ntotdeauna la cunoaterea normei de drept, i niciodat la crearea normei. De aici, concluzia c libertatea ngduit interpretului, n opera iunea de interpretare, este limitat la rolul lui de a ne lmuri n elesul normei de drept, aa cum a fost ea creat de legiuitor.
Sec iunea a VI-a

APLICAREA LEGII PROCESUALE PENALE ROMNE


Prin aplicarea legii se n elege ndeplinirea prevederilor unei legi, executarea acestor prevederi. Legea procesual penal, ca orice lege, are eficien juridic, respectiv obligativitate din momentul intrrii sale n vigoare. De la aceast dat curge obligativitatea aplicabilit ii legii, sub constrngerea sanc iunilor specifice. Legea procesual penal are putere, eficien i opereaz n timp i se aplic asupra unui anumit spa iu, teritoriu. Aadar, aplicarea legii procesuale penale trebuie tratat sub aceste dou aspecte: timpul i spa iul25.

1. Aplicarea legii procesuale penale n timp


Legea se aplic din momentul intrrii sale n vigoare. Acesta este momentul ini ial al aplicrii, iar momentul final este scoaterea din vigoare, abrogarea ei. Aceste dou momente marcheaz limitele de timp ale legii, ntre ele ntinzndu-se durata legii, i deci aplicarea ei tuturor faptelor i raporturilor ce se nasc n timpul duratei sale26. n aceste cazuri, va opera principiul activit ii legii procesual penale. Regula general aplicabil, este cea a imediatei aplicri i este guvernat de adagiul tempus regit actum. Aceast regul guverneaz toate actele i lucrrile efectuate ntr-o cauz penal, indiferent dac procesul penal a fost pornit sub imperiul legii anterioare sau sub imperiul legii noi. Principiul aplicrii imediate a legii procesual penale este absolut dominant n materia procesual penal, astfel c toate activit ile procesuale se realizeaz numai n conformitate cu legea n vigoare la momentul efecturii actului. n unele situa ii, de excep ie, poate fi ntlnit ultraactivitatea sau retroactivitatea legii procesuale penale. n primul caz, unele dispozi ii din legea anterioar vor rmne aplicabile sub legea nou. n ipoteza retroactivit ii, dispozi iile legii noi vor fi aplicabile i actelor efectuate sub legea anterioar.
25

Unii autori V. Dongoroz, T. Pop fac referire la patru aspecte de aplicare a legii: timpul, spa iul, persoanele i actele. 26 T. Pop, op.cit., p. 201

39

2. Aplicarea legii procesuale penale n spa iu


Aplicarea n spa iu este guvernat de principiul teritorialit ii legii procesuale penale, potrivit cruia legile procesuale penale se aplic doar activit ilor procesuale penale desfurate pe teritoriul statului romn. Principiul aplicabil n acest caz este locus regit actum, ceea ce nseamn c actele i msurile procedurale vor avea eficien juridic numai dac sunt realizate n conformitate cu legea procesual penal de la locul efecturii lor. Exist ns cteva situa ii de excep ie de la principiul teritorialit ii legii procesual penale, i anume: a) n unele cazuri, anumite acte procedurale efectuate ntr-o ar strin cu respectarea legisla iei acelei ri, sunt totui, valabile n fa a organelor judiciare romne (este cazul comisiilor rogatorii interna ionale active); b) cazul comisiei rogatorii interna ionale pasive, cnd actul procedural solicitat de organul judiciar strin poate fi realizat pe teritoriul statului romn, cu aplicarea legii procesual penale strine; c) situa iile de extrateritorialitate a legii procesual penale romne cnd, la cererea organului judiciar romn, organul solicitat aplic legea procesual penal romn privitor la un act procedural efectuat n strintate; d) cazurile recunoaterii hotrrilor penale definitive pronun ate de instanele judectoreti din strintate, hotrri care i produc efectele juridice pe teritoriul statului romn; e) cazul recunoaterii actelor juridice efectuate de organele judiciare penale din strintate care, dac sunt recunoscute de instan ele judectoreti romne, produc efecte juridice pe teritoriul rii; f) n cazul imunit ii de jurisdic ie a reprezentan ilor diplomatici, legea procesual penal romn nu se aplic acestora n cazul comiterii unei infrac iuni pe teritoriul statului nostru.

40

Capitolul 2

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI PENAL N ROMNIA


Sec iunea I

1. NO IUNEA DE PRINCIPIU FUNDAMENTAL


n vederea realizrii scopului procesului penal, consfin it prin art. 1 din Codul de procedur penal, activitatea procesual penal trebuie s se desfoare dup o serie de reguli care s garanteze realizarea comandamentelor procesului penal prevzute de textul sus-men ionat. Principiile fundamentale ale procesului penal reprezint acele reguli de general valabilitate i aplicare care stau la baza acestuia, i pe care se ntemeiaz sistemul dreptului procesual penal i organizarea procesului penal. n doctrina de specialitate, s-a artat c aceste principii nu au valoare absolut, neputnd fi intuite n dogme i institu ii invariabile i ncremenite. Ele trebuie s se adapteze, n permanen la concep ia social juridic i politic a unei epoci27.

2. SISTEMUL PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI PENAL ROMN


n doctrin, no iunea de sistem al principiilor fundamentale ale procesului penal a fost analizat n strns legtur cu defini ia dat scopului procesului penal. Astfel, n reglementarea actualizat, ultima dat prin Legea nr. 45/1993, art. 1 din Codul de procedur penal prevede c procesul penal are ca scop constatarea la timp i n mod complet a faptelor care constituie infrac iuni, astfel ca orice persoan care a svrit o infrac iune s fie pedepsit potrivit vinov iei sale i nici o persoan nevinovat s nu fie tras la rspundere penal. Acelai text al art. 1 prevede n alin. 2 c procesul penal trebuie s contribuie la aprarea ordinii de drept, la aprarea persoanei, a drepturilor i libert ilor acesteia, la prevenirea infrac iunilor precum i la educarea cet enilor n spiritul respectrii legilor. Dinamica legislativ a societ ii romneti, dup anul 1989, a produs mari schimbri i n aria fenomenului juridic procesual penal, ncepnd cu Legea nr. 32/1990, Legea nr. 45/1990, continund cu Legea nr. 104/1990, Legea nr. 45/1993, Legea nr. 141/1996, O.U.G. nr. 207/2000, aprobat i modificat prin Legea nr. 456/2001, Legea nr. 169/2002, O.U.G. nr. 58/2002, i terminnd cu Legea nr. 281/2003, O.U.G. nr. 66/2003 aprobat prin Legea nr. 359/2003 i O.U.G. nr. 109/2003. Prin aceste reglementri, n mod treptat i evolutiv, s-a ncercat i, n mare parte, s-a reuit, o europenizare a legisla iei noastre procesual penale. Aceste modificri i completri au urmrit s compatibilizeze dispozi iile noastre procesual penale cu cele ale statelor de drept din Uniunea European. n concret, aa cum vom vedea la fiecare capitol, pe parcursul examinrii fiecrei institu ii procesual penale, aceste modificri i completri privesc corelarea unor dispozi ii din actualul Cod de procedur penal cu dispozi iile unor conven ii i
27

T. Pop, op.cit.,p. 198

41

tratate interna ionale (Declara ia Universal a Drepturilor Omului, adoptat de Adunarea General a Na iunilor Unite la 10.12.1948; Pactul Interna ional cu privire la drepturile civile i politice din 19.12.1966; Conven ia pentru aprarea drepturilor omului i libert ilor fundamentale intrat n vigoare n dreptul intern prin Legea de ratificare nr. 30/1994 i prin art. 11 din noua Constitu ie a Romniei aprobat prin Referendumul na ional din 18-19 octombrie 2003). Totodat, aceste modificri i completri urmresc s readuc n prim plan aprarea drepturilor i libert ilor fundamentale ale cet enilor, interesele individului, care, anterior, erau subordonate directivelor i intereselor politice ale partidului unic. n planul principiilor fundamentale ale procesului penal, n raport cu aceste modificri i completri, actuala reglementare fixeaz i stabilete aceste principii n prevederile art. 2-8 din Codul de procedur penal n vigoare. n ordinea prevzut n art. 2-8 din Codul de procedur penal, aceste principii sunt: principiul legalit ii oficialit ii procesului penal; aflrii adevrului, al rolului activ, al garantrii libert ii persoanei al respectrii demnit ii umane, al prezum iei de nevinov ie, al garantrii dreptului la aprare, al limbii n care se desfoar procesul penal i al folosirii limbii oficiale prin interpret. Analiznd ns compatibilitatea acestor principii cu principiile interna ionale europene i chiar cu cele rezultate din noua Constitu ie a Romniei, considerm c ele sunt nc nesatisfctoare. n raport de con inutul prevederilor Conven iei pentru aprarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale, amendat prin Protocolul nr. 11, intrat n vigoare la 1.11.1998 i chiar cu noile prevederi din recenta Constitu ie a Romniei, considerm c la principiile actuale prevzute n art. 2-9 C.proc.pen., trebuie adugate noi principii specifice procesului penal din Statele Uniunii Europene. Astfel, de exemplu, n Codul de procedur penal din Fran a28 i Belgia29 au fost introduse, recent, modificri care proclam noi principii generale ale procesului penal. Din examinarea textelor Conven iei europene pentru aprarea drepturilor omului i libert ilor fundamentale, la care ne-am referit, a dispozi iilor Codului de procedur penal francez i belgian i din interpretarea logico-ra ional a noilor prevederi constitu ionale care privesc aspecte procesual penale, considerm c noile principii fundamentale ale procesului penal, care se impun a fi adugate i, n raport de care trebuie s se desfoare procesul penal, n prezent, sunt urmtoarele: principiul dreptului la un proces penal echitabil i ntr-un termen rezonabil;
Prin Legea nr. 20-516/2000, publicat n Journal officiele din 16.06.2000, p. 9038, a fost introdus n Codul de procedur penal francez, un articol cu 3 paragrafe, care con ine principiile generale ale procedurii penale prevzute n Pactul Interna ional referitor la drepturile civile i politice i n Conven ia European pentru aprarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale i care rezult din practica Cur ii de Casa ie i a Consiliului Constitu ional din Fran a, referitor la: separarea func iilor de urmrire de cele de judecat, egalitatea tuturor n proces, garantarea dreptului la un proces echitabil; informarea victimelor i garantarea drepturilor lor; garantarea controluluii judectoresc asupra msurilor de constrngere i necesitatea propor ionalizrii acestor msuri, dreptul la proceduri ntr-un termen rezonabil 29 Legea din 18 iulie 2001 publicat n Moniteur belge, 1 sept. 2001, a modificat Codul de procedur penal belgian, referitor la art. 12 bis din Legea din 17.04.1978, care con ine titlul preliminar al C.p.p.
28

42

principiul prevalen ei normelor procesual penale prevzute n conven iile i tratatele ratificate de Romnia, celor din dreptul procesual penal intern; principiul egalit ii de arme (aceleai att pentru acuzare, ct i pentru aprare, pentru echilibrarea drepturilor pr ilor); principiul respectrii dreptului la tcere (dreptul de a nu face declara ii contra sie nsui); principiul dreptului persoanei de a fi informat cu privire la natura acuza iei aduse i la dreptul de a fi asistat de un aprtor; principiul respectrii contradictorialit ii procedurilor; principiul garantrii controlului judectoresc asupra actelor, msurilor i solu iilor adoptate n cursul urmririi penale (instruc iei penale); principiul garantrii drepturilor victimei. Unele din aceste principii rezult nu numai din prevederile conven iei i ale unor coduri de procedur penal ale unor state europene, ci chiar din Constitu ia Romniei revizuit. Astfel, principiul dreptului la un proces penal echitabil i ntr-un termen rezonabil, rezult din dispozi iile art. 21 alin. 3 din Constitu ie, care prevd expres c pr ile au dreptul la un proces echitabil i la solu ionarea cauzelor ntr-un termen rezonabil. Desigur, trebuie men ionat c aceast prevedere privind dreptul la un proces echitabil i ntr-un termen rezonabil a fost preluat n Constitu ia noastr, revizuit la 18-19 octombrie 2003, din Conven ia european asupra drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului (art. 6 din Conven ie). Introducerea acestei prevederi i proclamarea ei ca principiu fundamental, n Codul nostru de procedur penal, alturi de principiile prevzute de art. 2-8 din actualul cod, o considerm absolut necesar. Sub acest aspect, literatura de specialitate s-a pronun at n sensul c procesul echitabil reprezint o garan ie a principiului legalit ii, iar termenul rezonabil este o garan ie c justi ia, ca serviciu public, asigur aprarea drepturilor i libert ilor cet enilor, prin eliminarea oricror tergiversri ori manevre icanatorii30. De asemenea, dac este s ne referim la principiul egalit ii de arme i la principiul egalit ii pr ilor n procesul penal, putem constata c acestea rezult din prevederile art. 123 alin. 2 din Constitu ie care arat c justi ia este unic, impar ial i egal pentru to i. Evident c introducerea principiilor sus-men ionate n Codul de procedur penal va impune o adaptare a acestei dispozi ii constitu ionale la normele concrete care reglementeaz desfurarea procesului penal, cum ar fi, de exemplu, ca n aceeai problem de drept s nu se dea solu ii diferite. n cele ce urmeaz, vom examina, pe rnd principiile fundamentale ale procesului penal, aa cum sunt prevzute ele n art. 2-8 din actuala reglementare a Codului de procedur penal, iar, apoi, ne vom opri asupra principiilor noi, care trebuie introduse, n opinia noastr, n legisla ia procesual penal romn.

30

M. Constantinescu, I. Muraru i A. Iorgovan, Revizuirea Constitu iei Romniei. Explica ii i comentarii, Ed. Rosetti, Buc., 2003, p.18

43

Sec iunea a II-a CON INUTUL PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE 1. Legalitatea procesului penal
n doctrin s-a artat c principiul legalit ii constituie un principiu cadru, n sensul c el trebuie aezat n fruntea celorlalte principii ntruct el i rsfrnge aplicarea asupra tuturor celorlalte principii procesual penale, pentru c fiecare dintre acestea sunt nscrise n lege i func ioneaz n formele prevzute de lege. n esen , el exprim regula c ntreaga activitate procesual penal trebuie s realizeze n strict conformitate cu dispozi iile legii (nula justitia sine lege). Sursa acestui principiu este constitu ional. Ne referim la art. 1 alin. 5 din Constitu ia revizuit a Romniei, care prevede c n Romnia, respectarea Constitu iei, a suprema iei sale i a legilor este obligatorie. n cadrul procesului penal, acest principiu constitu ional este transpus n redactarea art. 2 alin. 1 din actualul Cod de procedur penal, care prevede c procesul penal se desfoar att n cursul urmririi penale, ct i n cursul judec ii, potrivit dispozi iilor prevzute de lege. Din economia textului sus-men ionat, rezult, prin interpretare, c realizarea i respectarea principiului legalit ii n procesul penal, implic, cumulativ, urmtoarele cerin e: ca ntreaga activitate procesual att n faza de urmrire, ct i n faza de judecat, s fie realizat numai de ctre organele de urmrire penal i instan ele judectoreti nfiin ate prin lege, n compunerea i potrivit atribu iilor stabilite prin lege i de ctre persoanele crora legea le acord drepturi procesuale; activitatea procesual trebuie s fie desfurat numai n cazurile, condi iile i formele artate i stabilite de lege; organele de urmrire penal i instan ele judectoreti au obliga ia s explice pr ilor i participan ilor la proces, drepturile lor procesuale, s le respecte aceste drepturi i s le ajute pentru a asigura exercitarea efectiv a acestora. Necesitatea asigurrii respectrii acestui principiu decurge i este impus de urmtoarele temeiuri: scopul procesului penal prevzut de art. 1 C.proc.pen., nu ar putea i nu poate fi realizat dect prin ndeplinirea strict a fiecrei i, respectiv, a tuturor actelor i msurilor procesuale i procedurale n conformitate cu reguli i forme riguroase, exact, expres i limitativ artate n lege, regularitate care poate i trebuie s fie permanent, uor controlabil, tot potrivit legii. garantarea exercitrii depline a drepturilor procesuale pentru pr ile din proces nu ar fi posibil i realizabil dect prin prevederea riguroas, exact i expres a acestor drepturi, n textele legii, n aa fel nct s se poat verifica i controla oricnd dac i n ce msur aceste drepturi au fost respectate;
31

31

Nicolae Volonciu, Tratat de procedur penal, Parte general, vol. I, Ed. Paideia, 1993, p. 80

44

aprarea i realizarea practic i efectiv a ordinii de drept i, totodat, a drepturilor i libert ilor individuale ale pr ilor i ale celorlal i participan i din proces, mpotriva arbitrarului, abuzurilor, al vtmrilor de orice fel ce ar rezulta din practici nelegale sau din ignoran a ori incompeten a aplicrii i interpretrii legii nu ar fi posibil i realizabil dect prin aplicarea strict i necondi ionat a legii, pe tot parcursul desfurrii procesului penal.

Garan ii pentru respectarea principiului legalit ii


Pentru a garanta respectarea principiului legalit ii procesuale, actualul Cod de procedur penal prevede dou modalit i generale: 1) un control sistematic i eficient care s asigure, n orice moment procesual, descoperirea i nlturarea oricror nclcri ce pot interveni n activitatea procesual penal prin nesocotirea legii sau aplicarea ei greit. Acest control se exercit, diferen iat, att n faza auxiliar, nepublic a procesului penal (urmrirea penal), ct i n faza public a procesului penal (n cursul judec ii). n prima faz, ntreaga activitate de urmrire penal este condus i controlat nemijlocit de procuror, care supravegheaz ca actele i msurile de urmrire penal s fie efectuate cu respectarea dispozi iilor legale (art. 218 alin. 1 C.proc.pen.). Apoi, tot n aceast faz premergtoare judec ii, orice persoan poate face plngere mpotriva msurilor i actelor de urmrire penal, care i s-au adus vtmri ale intereselor sale legitime. Plngerea se adreseaz i se solu ioneaz de ctre procuror, care este obligat s o rezolve n termen de cel mult 20 de zile, iar atunci cnd o admite, s infirme sau s dispun refacerea actelor i msurilor efectuate cu nclcarea legii (art. 220 i 265 C.proc.pen.). Activitatea procurorului, desfurat n aceeai faz nepublic a procesului penal este supus, la rndul ei, controlului procurorului ierarhic superior. n sfrit, prin art. 2781 C.proc.pen., introdus prin Legea nr. 281/2003, persoana vtmat, precum i orice alte persoane ale cror interese legitime au fost vtmate, se pot adresa instan ei competente s judece cauza n fond, dac sunt nemul umite de modul n care i-a fost rezolvat, anterior, plngerea de ctre procuror. n cazul n care instan a admite plngerea, desfiin eaz rezolu ia sau ordonan a procurorului i i-o trimite acestuia pentru a ncepe i efectua urmrirea penal, conform legii sau pentru a redeschide i relua urmrirea penal n conformitate cu dispozi iile legale. Mai mult, atunci cnd instan a, verificnd actele de urmrire penal crora procurorul nu le-a dat eficien , constat c la dosar exist suficiente probe, re ine cauza spre rejudecare i procedeaz exact ca i n cazul n care a fost investit prin rechizitor sau plngere prealabil. n faza de judecat, nc de la nceput, la prima nf iare, instan a de fond care este investit, este datoare s verifice din oficiu regularitatea actului de sesizare ntocmit de procuror i cnd constat c sesizarea nu este fcut potrivit legii, iar neregularitatea nu poate fi nlturat dendat i nici prin acordarea unui termen, dosarul se restituie procurorului. n etapa procesual a exercitrii cilor de atac, instan ele de control (de apel sau de recurs) verific legalitatea i temeinicia hotrrii atacate i atunci
45

cnd constat nelegalitatea acesteia, admi nd apelul, desfiin eaz sentin a, potrivit art. 379 pct. 2 lit. a i b C.proc.pen., sau n cazul recursului, instan a de control admite recursul, caseaz hotrrea i fie c ndreapt hotrrea greit, fie dispune rejudecarea, pentru cazurile de nulitate prevzute de art. 197 alin. 2 C.proc.pen., dup distinc iile artate n art. 38515 pct. 2 C.proc.pen. Controlul prin care se garanteaz respectarea principiului legalit ii n procesul penal func ioneaz i dup rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti, prin exercitarea cilor extraordinare de atac (contesta ie n anulare, revizuire). Astfel, de exemplu, n cazurile n care hotrrile penale definitive con in nclcri ale legii (privind procedura de citare a pr ii pentru termenul la care s-a judecat cauza de ctre instan a de recurs; cnd instan a de recurs nu s-a pronun at asupra unei cauze de ncetare a procesului penal, cu privire la care existau probe n dosar), mpotriva acestora se poate exercita calea extraordinar de atac a contesta iei n anulare prevzut de art. 386 lit.a i c C.proc.pen. 2) A doua modalitate general prin care se garanteaz respectarea principiului legalit ii n procesul penal este cea a sistemului de sanc iuni procesuale. Pentru cazul nclcrii dispozi iilor legale care reglementeaz desfurarea procesului penal, Codul de procedur penal prevede dou categorii de sanc iuni: a) ntr-o prim categorie sunt incluse sanc iunile actelor procesuale, care sunt urmtoarele: nulitatea absolut n cazurile nclcrii dispozi iilor legale artate expres i limitativ n alin. 2 al art. 197 C.proc.pen.; nulitatea relativ pentru nclcarea altor dispozi ii legale n desfurarea procesului penal, care opereaz potrivit art. 197 alin. 4 C.proc.pen.; inadmisibilitatea (de ex., n cazul prevzut de art. 379 alin. 1, pct. 1 lit.a C.proc.pen., cnd apelul este inadmisibil pentru c, n cazul hotrrii atacate, nu este prevzut de lege calea de atac a apelului, ori n cazul prevzut de art. 38515 pct. 1 lit.a C.proc.pen., cnd recursul este inadmisibil pentru acelai motiv, al inexisten ei n lege a acestei ci de atac); decderea (potrivit art. 185 C.proc.pen., atunci cnd, pentru exercitarea unui drept procesual, legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decderea din exerci iul dreptului). b) n cea de a doua categorie de sanc iuni, intr sanc iunile administrative, civile sau chiar penale care se aplic n cazul unor nclcri grave ale dispozi iilor procedurale sau procesuale, de ctre persoanele care exercit atribu ii judiciare sau n cazul exercitrii abuzive a unor atribu ii de ctre organele judiciare. Este cazul amenzilor judiciare care se aplic n cazul abaterilor prevzute de art. 198 C.proc.pen. sau cazurile foarte grave n care se dovedesc cercetri abuzive (situa ie n care intervine rspunderea penal pentru infrac iunea prevzut de art. 266 alin. 2 i 3 C.pen.), abuzul n serviciu (situa ie n care, de asemenea, intervine rspunderea penal pentru infrac iunea prevzut de art. 246 i 247 C.pen.).
46

2. Principiul oficialit ii A) No iune


Este consacrat n toate legisla iile moderne i el exprim necesitatea social i juridic a aprrii contra infrac iunilor, prin obliga ia conferit organelor specializate ale statului de a constata de ndat svrirea oricrei infrac iuni, de a-l identifica pe fptuitor i de a exercita, n condi iile legii, ac iunea de tragere la rspundere pentru restabilirea ordinii de drept nclcate. n reglementarea actual, sediul acestui principiu l gsim n art. 2 alin. 2 C.proc.pen., care prevede c actele necesare desfurrii procesului penal se ndeplinesc din oficiu, afar de cazul cnd prin lege se dispune altfel. Din economia textului sus-men ionat, rezult esen a acestui principiu, care const n aceea c, ori de cte ori se svrete o infrac iune, organele de urmrire penal competente sunt obligate s o constate dendat, s-l identifice pe fptuitor i s ntocmeasc toate actele necesare pentru urmrirea penal, iar atunci cnd sunt temeiuri s-l trimit n judecat, instan ele judectoreti competente avnd obliga ia de a judeca cauza potrivit legii, i de a-l trage la rspundere pe infractor atunci cnd probele dovedesc cert fapta i vinov ia acestuia.

B) Con inut si mod de realizare


n con inutul principiului oficialit ii intr obliga iile care revin, potrivit legii, organelor judiciare, n fiecare faz procesual, pentru realizarea scopului procesului penal (prevzut de art. 1 C.pr.pen.). Aadar, aa cum s-a artat n doctrin i cum o confirm toate dispozi iile din Codul de procedur penal care sunt menite s dea via principiului oficialit ii, re inem, n sintez, c realizarea principiului oficialit ii n procesul penal impune organelor judiciare urmtoarele obliga ii: pentru organele de urmrire penal, obliga ia de a se sesiza din oficiu despre svrirea infrac iunilor, de a ncepe i efectua urmrirea penal (art. 1, art. 2, art. 200, art. 209 alin. 3, art. 213, art. 221, art. 228, art. 232 C.proc.pen.); obliga ia procurorului i a organelor de cercetare penal de a dispune, de a lua i de a ndeplini, din oficiu, toate actele i msurile procesuale i procedurale necesare efecturii urmririi penale i de a dispune, atunci cnd este cazul, trimiterea n judecat a autorului infrac iunii (art. 9, art. 62, art. 65, art. 136 lit. a, b i c, art. 138, art. 200-203, art. 213, art. 214, art. 216, art. 218-220, art. 235, art. 236, art. 262 C.proc.pen.); obliga ia judectorului de a dispune, n cazurile prevzute de lege arestarea preventiv a nvinuitului i inculpatului dar numai cnd aceasta este necesar pentru buna desfurare a procesului penal i numai pentru perioada n care subzist temeiurile care au impus msura ori pentru noi temeiuri (art. 136 alin. 1, lit. d, art. 146, art. 148 i urm., art. 159, art. 160-160b, art. 3001 3002 C.proc.pen.); obliga ia primei instan e legal sesizate de a proceda la judecarea i solu ionarea cauzei (art. 313, art. 321, art. 335-337, art. 345 C.proc.pen.);
47

obliga ia instan ei de executare de a pune n executare, din oficiu, hotrrea penal definitiv (art. 418 C.pr.pen.). Actele prin care se realizeaz aceste obliga ii formeaz con inutul principiului oficialit ii, acte care pun n micare pas cu pas procesul i dinamizeaz desfurarea procesului penal (de exemplu, nceperea urmririi penale, arestarea nvinuitului, punerea n micare a ac iunii penale, trimiterea n judecat) poart denumirea de acte procesuale, iar cele care sunt efectuate pentru aducerea la ndeplinire a con inutului acestor acte procesuale sunt actele procedurale (rezolu ia sau procesul-verbal de ncepere a urmririi penale, ordonan a i mandatul de arestare, ordonan a de punere n micare a ac iunii penale, rechizitoriul etc.). Nerespectarea acestor obliga ii sus-men ionate impuse de principiul oficialit ii, atrage, n cursul procesului penal, sanc iuni procesuale i procedurale specifice, iar, pe planul rspunderii profesionale (de serviciu), sanc iuni disciplinare i chiar penale, celor care nu-i ndeplinesc obliga ia legal de a efectua, din proprie ini iativ, actele necesare desfurrii procesului penal (art. 246, art. 248, art. 264 C.pr.pen.).

C) Excep ii de la principiul oficialit ii


De la principiul oficialit ii exist unele derogri, cnd organele judiciare, fie n raport de natura infrac iunilor svrite, fie de calitatea subiectului activ sau pasiv al infrac iunii, nu pot declana procesul penal, din oficiu, ntruct este necesar ndeplinirea unor formalit i expres prevzute de lege. Astfel, potrivit dispozi iilor art. 221 alin. 2 C.proc.pen., n cazul infrac iunilor pentru care potrivit legii, punerea n micare a ac iunii penale se face numai la plngerea prealabil ori la sesizarea sau autorizarea organului prevzut de lege, urmrirea penal nu poate ncepe n lipsa acestora. Aadar, o prim excep ie de la principiul oficialit ii ac iunii penale o constituie situa iile n care legea prevede c pentru punerea n micare a ac iunii penale este necesar plngerea prealabil a persoanei vtmate (art. 279 C.proc.pen.). n acelai sens, prin art. 10 lit. h C.proc.pen., se prevede c ac iunea penal, dac a fost pus n micare, nu mai poate fi exercitat n cazul n care plngerea prealabil a fost retras, ori pr ile s-au mpcat (desigur, se au n vedere numai infrac iunile pentru care retragerea plngerii sau mpcarea pr ilor nltur rspunderea penal). Prin textul art. 279 C.proc.pen. i, respectiv art. 10 lit. b C.proc.pen., este consacrat, astfel pentru aceast categorie de infrac iuni, principiul disponibilit ii n procesul penal. Aceast excep ie de la principiul oficialit ii i are ra iunea n anumite considera ii de politic penal, care au n vedere faptul c obiectul juridic al unor asemenea infrac iuni l constituie valori intim legate de persoane; ele se svresc, de regul, n cercul restrns al unor grupuri sociale, i au mai mult o rezonan individual, dect social; au, n general, un grad mai redus de pericol social i, n asemenea cazuri, s-a ajuns la concluzia c este mai potrivit i ra ional ca numai persoanele lezate individual prin asemenea infrac iuni, s decid dac i cnd este cazul s sesizeze organele judiciare pentru pornirea unui proces penal. Pentru aceste considerente, n legisla ia noastr procesual penal a fost admis institu ia plngerii prealabile i a mpcrii pr ilor.
48

Privitor la institu ia plngerii prealabile, la retragerea acesteia i la mpcarea pr ilor, vom reveni n capitolele n care vom trata, pe larg, aceste institu ii. Redm mai jos alte excep ii de la principiul oficialit ii n procesul penal: imunitatea de jurisdic ie a demnitarilor i membrilor Guvernului (art. 72, art. 84, art. 95-96 i art. 109 din Constitu ie). Astfel, art. 84 alin. 2 din Constitu ie prevede c Preedintele Romniei se bucur de imunitate, iar art. 95 din Constitu ie arat c, n cazul svririi unor fapte grave, prin care ncalc prevederile Constitu iei, Preedintele Romniei poate fi suspendat din func ie de Camera Deputa ilor i de Senat, n edin comun, cu votul majorit ii deputa ilor i senatorilor, dup consultarea Cur ii Constitu ionale. Punerea sub acuzare a preedintelui Romniei se poate face, potrivit art. 96 din Constitu ie, de ctre Camera Deputa ilor i Senat, n edin comun, numai pentru nalt trdare, iar competen a de judecat apar ine naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Deputa ii i senatorii nu pot fi perchezi iona i, re inu i sau aresta i fr ncuviinarea Camerei din care fac parte. Urmrirea i trimiterea n judecat penal se poate face numai de ctre Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Membrii Guvernului, pentru faptele penale svrite n exerci iul func iilor, pot fi urmri i penal numai la cererea Camerei Deputa ilor, Senatului sau Preedintelui Romniei (art. 109 alin. 2 din Constitu ie); persoanele strine care exercit activitate diplomatic i consular pe teritoriul Romniei, se bucur de imunitate de jurisdic ie diplomatic i consular prevzut prin Conven iile interna ionale, adoptate la Conferin ele ONU de la Viena din 1961 i 1963, la care Romnia a aderat n 1968 i, respectiv, 1971. Pentru diploma i imunitatea de jurisdic ie este absolut. Pentru agen ii consulari, imunitatea opereaz numai privitor la actele ndeplinite n exerci iul func iilor consulare. magistra ii au imunitate n sensul c nu pot fi cerceta i, re inu i sau aresta i fr avizul Consiliului Superior al Magistraturii (aceast prevedere potrivit creia avizul apar inea Ministerului Justi iei exista n art. 75 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, privind organizarea judectoreasc, ns a fost recent modificat, n sensul c avizul nu va mai apar ine Ministrului Justi iei, ci Consiliului Superior al Magistraturii, prin Legea nr. 303/2004 publicat n M.Of. nr. 576/29 iunie 2004). Cazurile n care legea condi ioneaz punerea n micare a ac iunii penale de autorizarea prealabil a procurorului general Conform art. 5 C. pen., punerea n micare a ac iunii penale pentru infrac iunile svrite n afara teritoriului rii, contra siguran ei na ionale a Statului romn sau contra vie ii unui cet ean romn ori prin care s-a adus o vtmare grav integrit ii corporale sau snt ii unui cet ean romn, cnd sunt svrite de ctre un cet ean strin sau de o persoan fr cet enie, care nu domiciliaz pe teritoriul rii, se face numai cu autorizarea prealabil a procurorului general: cazul n care este necesar exprimarea dorin ei guvernului strin este cazul prevzut de art. 171 C.pen., cnd ac iunea penal se pune n micare la dorin a exprimat de guvernul strin, n situa ia n care s-au svrit infrac iuni mpotriva vie ii, integrit ii corporale, snt ii, libert ii sau demnit ii reprezentantului unui stat strin.
49

cazurile n care este necesar sesizarea comandantului unit ii militare ac iunea penal se pune n micare potrivit art. 226 C.proc.pen. numai n urma sesizrii organului judiciar de ctre comandantul unit ii militare, n cazul infrac iunilor svrite de militari contra ordinii i disciplinei militare prevzute de art. 331-336 C. pen. i a infrac iunii prevzute de art. 348 C. pen., de sustragere de la serviciul militar, indiferent c a fost svrit de un civil sau de un militar; cazurile n care este necesar sesizarea comandantului centrului militar ac iunea penal se pune n micare numai la sesizarea comandantului centrului militar, n cazul infrac iunilor svrite de civili contra capacit ii de aprare a rii, prevzut de art. 353-354 C.pen.; cazurile n care ac iunea penal se pune n micare doar la sesizarea organelor competente ale cilor ferate, pentru unele infrac iuni contra siguran ei circula iei pe cile ferate (prevzute de art. 273 alin. 1 i 2, art. 274 alin. 1 i 275 alin. 1 i 2 C.pen.) cazurile de nepedepsire prevzute de legea penal (a se vedea, de exemplu, infrac iunea de mrturie mincinoas prevzute de art. 260 alin. 2 C.pen., n cazul creia dac martorul i retrage mrturia nainte de a se produce arestarea inculpatului ori mai nainte de a se fi pronun at o hotrre sau de a se fi dat o alt solu ie, fapta martorului mincinos nu se pedepsete; infrac iunea de nedenun are prevzute de art. 262 alin. 2 i 3 C.pen.,n cazul creia nu se pedepsete persoana care, mai nainte de a se fi nceput urmrirea penal pentru infrac iunea nedenun at, ncunotin eaz autorit ile competente despre acea infrac iune ori care, chiar dup ce s-a nceput urmrirea ori dup ce vinova ii au fost descoperi i, a nlesnit arestarea lor; infrac iunea de omisiune de a ncunotin a organele judiciare, prevzute de art. 265 alin. 2 C.pen., n cazul creia nu se pedepsete fapta dac, prin aducerea la cunotin , persoana care are aceast obliga ie ar produce un prejudiciu pentru ea, pentru so ul su sau pentru o rud apropiat).

3. Principiul aflrii adevrului A) No iune


Principiul aflrii adevrului este consacrat in art. 3 C.pr.pen., potrivit cruia in desfurarea procesului penal trebuie s se asigure aflarea adevrului cu privire la faptele i mprejurrile cauzei, precum i cu privire la persoana fptuitorului. Aflarea adevrului este un principiu cunoscut n ntreaga doctrin modern, ns sub denumiri diferite: principiul realit ii sau a adevrului real32; principiul veracit ii33; principiul stabilirii adevrului obiectiv34.
32 33

Tr. Pop, op. cit.,vol.1, p.318;I.Ionescu-Dolj, op.cit., p.12 v. Dongoroz, op.cit., p.19

50

Acesta este principiul dominant, central al procesului penal35, potrivit cruia organele judiciare trebuie s stabileasc adevrul, adic s constate fapta aa cum s-a petrecut, astfel nct ntre cele constatate i realitate s existe o concordan deplin. Fr o cunoatere exact a faptei i fptuitorului, nu este posibil solu ionarea corect a cauzei. De aceea, stabilirea adevrului constituie obiectivul esen ial al activit ii procesuale, scopul direct al acesteia, ca orice infrac iune s fie descoperit i orice infractor s fie pedepsit, dar numai n msura vinov iei sale i nici o persoan nevinovat s nu fie tras la rspundere penal.

B) Con inut i mod de realizare


n con inutul principiului aflrii adevrului, intr obliga iile care revin organelor judiciare n fiecare faz procesual pentru stabilirea cert, prin probe, ob inute legal, a adevrului cu privire la existen a faptei i a vinov iei, la persoana fptuitorului, la circumstan ele n care s-a svrit fapta i a celor care caracterizeaz persoana autorului pentru ca pe baza lor s se poat ajunge la o solu ie temeinic i legal n cauz. Realizarea acestui principiu impune organelor judiciare, n esen , urmtoarele obliga ii: constatarea existen ei sau inexisten ei faptei penale; stabilirea i clarificarea cert a mprejurrilor concrete de timp, de loc, de mod, de mijloace n care s-a svrit fapta, forma de vinov ie, mobilul i scopul faptei, natura i ntinderea prejudiciului cauzat; stabilirea mprejurrilor care atenueaz sau agraveaz rspunderea penal. n ce privete persoana fptuitorului, aflarea adevrului presupune: identificarea cert a autorului faptei; stabilirea vinov iei sau nevinov iei acestuia; cunoaterea datelor ce caracterizeaz persoana autorului (de identitate, de stare civil, pregtire colar, studii, antecedente penale, ocupa ia, activitatea i comportarea anterioar la locul de munc, in familie i societate). Asupra tuturor acestor aspecte privind fapta i autorul ei, asupra mprejurrilor in care s-au comis faptele, ct i asupra principalelor date care caracterizeaz persoana inculpatului, instan a trebuie s se edifice exact, pe baza probelor administrate, pentru c numai pe baza unui adevr complet, privitor la toate aceste aspecte, privind fapta i autorul ei, va putea s pronun e o hotrre temeinic i legal. n doctrin, n ce privete problema aflrii adevrului n procesul penal, s-au conturat dou opinii. Astfel, o opinie36 se refer la adevrul obiectiv, care sus ine existen a unei coresponden e fidele ntre realitatea faptelor i demersul judiciar pentru cunoaterea lor i alte opinii care promoveaz teoria adevrului judiciar,
34 35

Gr. Theodoru, Principiul adevrului obiectiv n procesul penal, n Justi ia Nou, nr. 1/1962, p. 69 Tr. Pop, op.cit., p.318 36 Gr. Theodoru, op.cit., p.37

51

potrivit creia adevrul este numai ceea ce a fost stabilit prin probe. Se sus ine c adevrul judiciar, fiind doar o aparen de adevr37, ar putea da natere la unele erori judiciare, fapt ce nu poate fi admis, deoarece adevrul judiciar poate i trebuie s fie un adevr obiectiv38, dar aceasta depinde numai de profesionalismul i competen a organelor judiciare care, prin activitatea de proba iune, s stabileasc ntotdeauna n mod cert adevrul. Ca principiu fundamental al procesului penal, aflarea adevrului se realizeaz prin: a) instituirea pentru toate autorit ile judiciare a obliga iei legale de a afla adevrul n fiecare cauz penal, pe baz de probe ob inute legal, ceea ce impune desfurarea unei activit i probatorii complete care nu poate fi ncheiat dect n momentul aflrii adevrului ; b) asigurarea pentru pr i, n tot cursul procesului penal, a dreptului de a solicita i de a li se ncuviin a administrarea probelor care pot contribui la aflarea adevrului (art. 67 C.pr.pen.); c) libertatea probelor i a mijloacelor de prob n dovedirea faptelor i a vinov iei i totodat a probelor prin care nvinuitul sau inculpatul s dovedeasc lipsa de temeinicie a probelor de vinov ie (art. 63, 64 i 66 C.pr.pen.); d) procedura proba iunii trebuie s permit att organelor judiciare ct i pr ilor administrarea oricror probe noi, concludente i utile, fr nici o piedic formal (art. 65, 67 C.pr.pen.). Privitor la modul de realizare n practic a obliga iilor care asigur via a i func ionarea acestui principiu n procesul penal, revenim cu urmtoarele explica ii: Prin desfurarea unei activit i probatorii complete pentru aflarea adevrului, trebuie s n elegem urmtoarele, diferen iat, n raport de fiecare din fazele n care se gsete procesul penal, i anume: n faza de urmrire penal, obliga ia organelor de urmrire penal de a descoperi i strnge toate probele necesare att n favoarea ct i n defavoarea nvinuitului i inculpatului, chiar dac acesta recunoate fapta, pentru a stabili dac exist sau nu temeiuri de trimitere n judecat (art. 200 i 202 C.pr.pen.); n faza de judecat, la fond, prima instan sesizat cu rechizitor (sau prin plngere prealabil) are urmtoarele obliga ii: a) s verifice, prin cercetare judectoreasc, temeinicia i legalitatea probelor adunate n faza de urmrire penal, care au constituit temei pentru trimiterea n judecat, prin administrarea acestora n mod nemijlocit, oral i contradictoriu, n edin a public (art. 287, 289 i 290 C.pr.pen.). Aceast verificare, n condi iile celor patru principii specifice ale fazei de judecat (al nemijlocirii, oralit ii, publicit ii i contradictorialit ii) este obligatorie,
37 38

Gr. Theodoru, op.cit., p. 37 N. Volonciu, op.cit., p. 96

52

pentru c probele descoperite i adunate n cursul urmririi penale nu pot servi drept temei de pronun are a unei hotrri judectoreti, ci numai drept temei de trimitere n judecat (art. 200 C.pr.pen.). Pentru a servi drept temei pentru pronun area unei hotrri judectoreti, instan a este obligat s treac fiecare din aceste probe prin filtrul cercetrii judectoreti, unde pr ile i procurorul vor putea s le conteste motivat sau s i le nsueasc, n edin a public, nemijlocit, oral i contradictoriu39. Numai dup verificarea n aceste condi ii, de ctre instan , a probelor adunate n cursul urmririi penale i dup administrarea oricror alte probe necesare aflrii adevrului, instan a va putea re ine, motivat, care dintre probe exprim i reflect adevrul (fie integral sau par ial cele de la urmrire penal ori fie integral sau par ial cele administrate n faza cercetrii judectoreti); b) s administreze probele necesare aflrii adevrului, solicitate de procuror i de pr i atunci cnd ele sunt admisibile, pertinente, concludente pentru stabilirea adevrului i implicit pentru solu ionarea just a cauzei. Aceast obliga ie este diferit de prima obliga ie i ea poate aprea ca necesar n orice cauz penal, n urma verificrii temeiniciei i legalit ii probelor invocate n actul de sesizare a instan ei. Concret, n urma cercetrii judectoreti efectuate asupra probelor pe care se bazeaz trimiterea n judecat, procurorul i pr ile se pot afla n situa ia de a contesta anumite acte, fapte sau mprejurri, ori de a aduce anumite completri sau corec ii referitor la adevrul stabilit pn n acel moment, iar pentru dovedirea acestora s solicite probe suplimentare necesare aflrii complete i exacte a adevrului (audierea altor martori, cercetri la fa a locului, constatri tehnico-tiin ifice i expertize etc.); c) n al treilea rnd, aflarea adevrului presupune ca, separat de activitatea de verificare a probelor invocate n rechizitor (sau n plngerea prealabil) i de cele admise i administrate la cererea pr ilor, obliga ia instan ei de a dispune din oficiu administrarea probelor care se impun i care apar necesare n urma cercetrii judectoreti. Trebuie precizat c n cazurile n care instan a este sesizat direct, prin plngere prealabil (n cauzele denumite ac iuni penale directe, prevzute de art. 279 alin. 2 lit. a C.pr.pen.), lipsind faza procesual de urmrire penal, activitatea de proba iune pentru aflarea adevrului apar ine integral instan ei care va trebui s administreze toate probele utile, concludente i pertinente propuse de partea vtmat n actul de sesizare, cele cerute de ea i de celelalte pr i (de procuror n cazul n care particip n edin a de judecat) n cursul cercetrii judectoreti,
n cazul martorilor care au fost audia i n faza urmririi penale, a cror prezen i ascultare n cursul cercetrii judectoreti nu mai este posibil, art. 327 alin. 3 C.pr.pen. prevede obligativitatea instan ei de a dispune citirea n edin public, a depozi iilor acestora din cursul urmririi penale i numai apoi, va putea ine seama de con inutul lor la judecarea cauzei.
39

53

precum i cele considerate, din oficiu, ca fiind necesare aflrii adevrului.

4. Principiul prezum iei de nevinov ie A) No iune


Dat fiind faptul c prezum ia de nevinov ie depete limitele stricte ale inciden ei sale judiciare40, ca regul de baz n ntreg procesul penal, constituind unul din drepturile fundamentale ale omului, ea este consacrat n numeroase documente de drept interna ional, fiind proclamat n legisla ia S.U.A. i apoi n Declara ia drepturilor omului i cet eanului din 1789, iar ulterior nscris n art. 11 al Declara iei Universale a Drepturilor Omului, adoptat de Adunarea General a Organiza iei Na iunilor Unite n 1948. Actualmente, prezum ia de nevinov ie este inclus n legisla iile na ionale ale multor state, importan a ei covritoare nu numai n desfurarea procesului penal i realizarea scopului acestuia41, dar i n garantarea unor drepturi fundamentale ale omului, impunnd nscrierea ei i n legisla ia rii noastre.

B) Con inut i mod de realizare


Actuala Constitu ie a Romniei consacr acest principiu n art. 23 pct. 8, artndu-se c pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti de condamnare, persoana este considerat nevinovat. O noutate important este introducerea n Codul de procedur penal, prin Legea nr. 281/2003, a principiului prezum iei de nevinov ie, n art. 52, alturi de celelalte principii fundamentale. n virtutea acestui principiu, acela mpotriva cruia a fost declanat un proces penal este prezumat nevinovat pn la dovedirea vinov iei ntr-un proces public, cu asigurarea garan iilor dreptului de aprare42. Prezum ia de nevinov ie constituie, astfel, o garan ie procesual cu caracter constitu ional acordat celui acuzat de svrirea unei infrac iuni (nvinuit sau inculpat)43. n practic, ea creeaz pentru organele judiciare obliga ia de a respecta riguros cerin a potrivit creia nici o persoan nu poate fi urmrit penal i tras la rspundere dect pe baz de probe ob inute legal, n strict conformitate cu procedura prevzut de lege. Acest principiu i gsete aplicarea i func ionalitatea n aproape toate institu iile procesuale fundamentale: nceperea urmririi penale; n momentul ascultrii nvinuitului sau inculpatului; punerea n micare a ac iunii penale; luarea msurilor preventive; trimiterea n judecat; extinderea ac iunii penale i procesului penal;
40 41

Ibidem, p.119 Art. 1 C.proc.pen.: nici o persoan nevinovat s nu fie tras la rspundere penal. 42 Gr. Theodoru, L. Moldovan, Drept procesual penal, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1979, p. 122 43 Doru Pavel, Considera ii asupra prezum iei de nevinov ie, R.R.D. nr. 10/1978, p. 10.

54

pronun area hotrrii; exercitarea cilor de atac, etc.44 Astfel, de pild, organele de urmrire penal au obliga ia de a nu ncepe urmrirea penal dac din con inutul plngerii, denun ului sau din actele premergtoare rezult vreunul din cazurile prevzute de art. 10 C.pr.pen.; de asemenea, aceleai organe de urmrire penal nu vor putea dispune punerea n micare a ac iunii penale dac din probele dosarului va rezulta unul din impedimentele prevzute de art. 10 C.pr.pen.Ele vor putea pune n micare ac iunea penal numai dac exist probe temeinice care s justifice inculparea i trimiterea n judecat. Sub acelai aspect, tot ca o consecin a ridicrii prezum iei de nevinov ie la nivel de principiu fundamental, au fost prevzute obliga ii noi pentru organele judiciare, naintea ascultrii nvinuitului sau inculpatului. Astfel, potrivit art. 70 alin. 2 C.pr.pen., nainte de a fi ascultat, nvinuitului sau inculpatului trebuie s i se aduc la cunotin dreptul de a nu face nici o declara ie i de a i se atrage aten ia c ceea ce declar va putea fi folosit i mpotriva sa (pentru explica ii suplimentare, facem trimitere la sec iunea referitoare la principiul dreptului la tcere). n conformitate cu acelai principiu, organele de urmrire penal trebuie s manifeste rol activ, potrivit art. 200 i 202 C.pr.pen., i n situa iile n care nvinuitul sau inculpatul recunoate fapta, ele avnd obliga ia s strng probele necesare aflrii adevrului, att n favoarea ct i n defavoarea acestuia. Tot urmare acestui principiu, i n acord cu componentele acestuia, n Codul de procedur penal s-a prevzut regula c organele judiciare au obliga ia administrrii tuturor probelor n procesul penal, pentru dovedirea vinov iei. Astfel, n aplica iunea prezum iei de nevinov ie, s-a prevzut c sarcina proba iunii revine organului de urmrire penal i instan ei de judecat i nu nvinuitului sau inculpatului (art. 65 alin. 1 C.pr.pen. ejus incubit probatio qui dicit, non qui negat). Aa se explic c acest principiu se regsete i n titlul III din C.pr.pen., privind Probele i mijloacele de prob, n art. 66, unde se arat c nvinuitul sau inculpatul nu este obligat s probeze nevinov ia sa. Fiind o prezum ie relativ, prezum ia de vinov ie poate fi rsturnat prin probe certe de vinov ie45. Astfel, cnd exist probe de vinov ie, nvinuitul sau inculpatul are dreptul s probeze lipsa lor de temeinicie (art. 66.alin. 2 C.proc.pen.). Atunci cnd n urma administrrii tuturor probelor necesare aflrii adevrului i interpretrii lor corecte, acestea nu garanteaz certitudinea, persistnd ndoiala asupra vinov iei, prezum ia de nevinov ie nu este nlturat. n asemenea situa ii, ac ioneaz regula c orice dubiu profit nvinuitului sau inculpatului, conform adagiului in dubio pro reo. Pentru ca solu ionarea cauzei s fie temeinic i legal, se impune ca adevrul, stabilit n urma procesului penal, s fie cert i absolut. ndoiala exist atunci cnd, din analiza coroborat a tuturor probelor ob inute legal, nu poate fi re inut cu certitudine nici vinov ia i nici nevinov ia inculpatului, iar, drept urmare, n faza de urmrire penal se va dispune scoaterea de sub urmrire, iar, n faza de judecat, achitarea. Atunci cnd n urma probelor ob inute legal i administrate cu respectarea
44 45

Gh. Gorgneanu, Prezum ia de nevinov ie, Ed. Intact, Bucureti, 1996, p. 33. I. Neagu, Tratat de procedur penal, Ed. Pro, 1997, p. 45

55

riguroas a legii, vinov ia este cert stabilit, prezum ia de nevinov ie va fi nlturat n momentul n care hotrrea judectoreasc de condamnare rmne definitiv.

5. Principiul rolului activ al organelor judiciare A) No iune


Acest principiu este consacrat n art. 4 C.proc.pen., care arat c organele de urmrire penal i instan ele de judecat sunt obligate s aib un rol activ n desfurarea procesului penal. Legiuitorul a consacrat expres acest principiu, care func ioneaz n tot cursul procesului penal din momentul constatrii faptelor care constituie infrac iuni prin pornirea procesului penal, prin efectuarea activit ilor impuse de urmrirea penal, de judecat i apoi, n final, de punere n executare a hotrrii judectoreti penale. O strns legtur46 exist ntre principiul oficialit ii procesului penal i rolul activ al organelor judiciare penale, n sensul c acesta din urm decurge din primul. Din economia textului art. 4 C.pr.pen. i a celorlalte texte care se refer la componentele acestui principiu fundamental, trebuie s n elegem c rolul activ al organelor judiciare nseamn ndatorirea impus de lege acestora de a conduce i asigura, de la nceput i pn la sfrit, desfurarea operativ, riguroas i coerent a tuturor actelor procesuale i procedurale care formeaz procesul penal, cu participarea activ i contient a pr ilor i cu exercitarea de ctre acestea a drepturilor lor legale pentru realizarea scopului procesului penal.

B) Con inut i mod de realizare


Realizarea acestui principiu impune ndeplinirea unor obliga ii care intr n con inutul rolului activ i care constau n urmtoarele: obliga ia de a explica nvinuitului sau inculpatului, precum i celorlal i pr i, drepturile lor procesuale (art. 202 alin. 3 C.pr.pen.), de a informa pe nvinuit sau inculpat c are dreptul de a nu face nici o declara ie i de a-i atrage aten ia c ceea ce declar poate fi folosit mpotriva sa, c are dreptul la aprtor (art. 70 alin. 2 C.pr.pen.), s propun probe n aprare, s explice pr ii vtmate dreptul de a se constitui parte civil (art. 15 C.pr.pen.); obliga ia de a conduce i asigura ca fiecare act procesual i procedural s fie efectuat la timp, operativ, n ordinea i cu rigoarea prevzut de lege; obliga ia de a asigura, n tot cursul procesului, explicarea i n elegerea de ctre pr i, a drepturilor lor procesuale i de a le crea condi ii pentru exercitarea acestor drepturi (de a explica nvinuitului sau inculpatului dreptul de a avea aprtor ales i de a-i acorda termen n acest sens prin amnarea judecrii cauzei, de a-i explica dreptul de a propune probe n aprare i de a-i acorda termen n acest scop etc.);
46

V. Dongoroz, op.cit., p. 46

56

obliga ia organelor judiciare de a manifesta rol activ n cutarea i strngerea probelor la urmrirea penal i n verificarea i administrarea tuturor probelor necesare n faza de judecat. Sub acest aspect, trebuie remarcat o legtur strns prin care ajunge chiar la suprapunere ntre principiul rolului activ i principiile oficialit ii i aflrii adevrului. Nerespectarea principiului rolului activ poate atrage, n faza de urmrire penal, n practic, infirmarea solu iilor date de procuror i redeschiderea urmririi penale, iar n cazul solu iilor instan elor, desfiin area n apel sau casarea n recurs a hotrrii judectoreti, cu trimiterea cauzelor spre rejudecare (a se vedea cazurile prezentate n sec iunea de aplica ii practice).

6. Principiul garantrii libert ii persoanei A) No iune


Consacrarea libert ii persoanei, ca drept fundamental, impune garantarea acesteia, printr-o reglementare strict a cazurilor i condi iilor n care i se poate aduce atingere acestui drept fundamental. Constitu ia Romniei, revizuit n octombrie 2003, nscrie acest principiu n art. 23, imediat dup dreptul la via , artnd c libertatea individual i siguran a persoanei sunt inviolabile. Perchezi ionarea, re inerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai n cazurile i cu procedura prevzute de lege. Arestarea se face n temeiul unui mandat emis de magistrat, pe o durat de cel mult 30 de zile. Asupra legalit ii mandatului, arestatul se poate plnge judectorului, care este obligat s se pronun e prin hotrre motivat. Prelungirea arestrii se aprob numai de instan a de judecat... n situa ia n care motivele re inerii sau arestrii au disprut, punerea n libertate a persoanei este obligatorie. Principiul garantrii libert ii persoanei a fost prevzut n art. 5 C.pr.pen., anterior Constitu iei revizuite n octombrie 200347. Orice persoan mpotriva creia s-a luat ilegal o msur preventiv, are dreptul la repararea pagubei suferite, n condi iile prevzute de lege. n tot cursul procesului penal, nvinuitul sau inculpatul arestat preventiv poate cere punerea n libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cau iune. Modificrile intervenite n Codul de procedur penal privind garantarea dreptului la libertate, nainte de revizuirea Constitu iei, sunt urmare a necesit ii punerii de acord a legisla iei noastre cu reglementrile din Conven ia pentru aprarea drepturilor omului i libert ilor fundamentale, ratificat de ara noastr

47

Prima modificare a textului a fost prin Legea nr. 32/1990, iar ultima prin Legea nr. 281/2003, ambele anterioare noii Constitu ii a Romniei revizuit n octombrie 2003.

57

prin Legea nr. 30/199448.

B) Con inut i mod de realizare


Din economia textului art. 5 C.pr.pen., rezult aspectele noi ale reglementrii principiului garantrii libert ii persoanei, aspecte care se refer la instituirea unor obliga ii pentru organele judiciare ale statului i la drepturile garantate persoanei creia i se aduce atingere libert ii prin luarea unor msuri privative sau restrictive de libertate. Aceste obliga ii i drepturi formeaz con inutul principiului garantrii libert ii persoanei i constau n urmtoarele: obliga ia respectrii stricte a cazurilor i condi iilor de excep ie prevzute de lege att la luarea msurilor preventive a re inerii i arestrii, ct i la luarea oricrei alte msuri privative de libertate (de exemplu, msura provizorie a internrii medicale) ori de restrngere a libert ii (obligarea de a nu prsi localitatea i obligarea de a nu prsi ara); dreptul persoanei fa de care s-a luat msura preventiv de a se adresa instan ei competente, n tot cursul procesului penal, dac consider ilegal msura luat (art. 5 alin. 3 C.pr.pen.); dreptul persoanei fa de care s-a luat ilegal sau pe nedrept o msur preventiv privativ de libertate sau creia i s-a restrns libertatea ilegal de a solicita prin instan repararea pagubei suferite, n condi iile prevzute de lege49 (art. 5 alin. 4 C.pr.pen.); dreptul persoanei arestat preventiv de a cere, n tot cursul procesului penal, liberarea provizorie pe cau iune sau sub control judiciar (art. 5 alin. 5 C.pr.pen.). Din reglementrile constitu ionale i ale Codului de procedur penal, trebuie s re inem, deci, c privarea de libertate sau restrngerea libert ii sunt msuri de excep ie, care pot fi luate numai ntr-o cauz penal, fie ca msur preventiv (una dintre cele prevzute de art. 136 C.pr.pen.), fie n cazul unei pedepse privative de libertate aplicat printr-o hotrre judectoreasc definitiv. Dintre cele dou cazuri, cel care const n privarea de libertate a condamnatului, ca urmare a aplicrii pedepsei nchisorii sau deten iei pe via nu comport, desigur, nici o discu ie, tiut fiind c principiul garantrii libert ii persoanei nu mai are inciden dup solu ionarea definitiv a cauzei penale, cnd s-a trecut la faza de executare. n acest caz, privarea de libertate are un temei legal, i anume hotrrea judectoreasc definitiv de condamnare. Este de re inut, aadar, c principiul garantrii libert ii persoanei func ioneaz n tot cursul desfurrii procesului penal, dar devine incident, prin obliga iile
Textele Conven iei Europene au fost revizuite n conformitate cu Protocolul nr. 11, intrat n vigoare la 1 noiembrie 1998.Reglementarea art. 5 din C.pr.pen. este n concordan cu art. 5 al C.E.D.O., text potrivit cruia Orice persoan are dreptul la libertate i la siguran . 49 n reglementarea anterioar, prin art. 504-507 C.pr.pen., exista posibilitatea reparrii prejudiciilor, dar numai pentru cei care au fost aresta i preventiv, iar, ulterior, au fost achita i prin hotrre judectoreasc definitiv sau scoi de sub urmrire penal, pentru c nu au svrit fapta ori pentru inexisten a faptei. Se poate uor observa c aceast veche reglementare nu avea caracterul unui principiu fundamental i avea o ac iune mult restrns.
48

58

i drepturile care alctuiesc con inutul su, numai n momentele n care se pune problema lurii uneia din msurile preventive privative de libertate (re inere, arestare) sau restrictive de libertate (obligare de a nu prsi localitatea sau obligarea de a nu prsi ara). n asemenea situa ii, principiul prevzut de art. 23 din Constitu ie i de art. 5 din C.pr.pen. intr n corela ie cu principiul legalit ii50, n sensul c msurile preventive pot fi dispuse numai de ctre organul judiciar prevzut de lege, numai dac sunt dovedite cazurile i condi iile expres i limitativ artate n textele art. 143 i 148 C.pr.pen. i numai pentru perioade limitate stabilite de lege. n momentul cnd organul judiciar competent dispune o asemenea msur de excep ie, apare imediat i dreptul persoanei de a se adresa instan ei, dac consider msura ilegal sau nejustificat i de a ob ine revocarea msurii, punerea n libertate i repararea pagubei suferite. Garan iile privind libertatea persoanei se regsesc n reglementarea strict a cazurilor n care pot fi dispuse msurile preventive, organele competente s dispun luarea acestor msuri, durata fixat de lege pentru msurile preventive, verificarea periodic din oficiu a legalit ii i temeiniciei acestor msuri, revocabilitatea msurilor preventive atunci cnd nu mai subzist temeiurile care au impus luarea lor i dac nu au aprut noi temeiuri care s justifice men inerea lor, incriminarea arestrii nelegale (art. 266 C.pen.) i n reglementarea rspunderii pentru prejudiciile suferite prin luarea ilegal a msurii preventive.

7. Principiul respectrii demnit ii umane No iune


Consacrarea expres a acestui principiu ca regul de baz a procesului penal reprezint o consecin fireasc a alinierii legisla iei noastre procesual penale la legisla ia modern n materie din rile civilizate care i asum i recunosc principiile Cartei Na iunilor Unite, precum i normele conven iilor interna ionale la care Romnia este parte. Aderarea Romniei prin Legea nr. 19/1990 la Conven ia adoptat la New York n 1984 mpotriva torturii i altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante a produs consecin e importante pe plan procesual penal. Astfel, prin Legea nr. 20/1990, a fost introdus n Codul penal infrac iunea de tortur (art. 2671), iar prin Legea nr. 32/1990 a fost introdus n Codul de procedur penal art. 51, care consacr principiul respectrii demnit ii umane, potrivit cruia, orice persoan care se afl n curs de urmrire penal sau de judecat trebuie tratat cu respectarea demnit ii umane. Supunerea acesteia la tortur sau la tratamente cu cruzime, inumane ori degradante este pedepsit prin lege. Acelai principiu are consacrare constitu ional prin art. 22 alin. 2 din Constitu ie: Nimeni nu poate fi supus torturii i nici unui fel de pedeaps sau de tratament inuman ori degradant. Este fixat, astfel, cadrul legal privind tratamentul care trebuie aplicat persoanei nvinuitului sau inculpatului n cursul procesului penal, adugndu-se,
50

V. Dongoroz, Explica ii teoretice ale Codului de procedur penal, Ed. Academiei, Bucureti, 1975, p. 49

59

totodat, o dimensiune modern, civilizat procesului penal51. Din economia textelor art. 22 alin. 2 din Constitu ie, a art. 51 din C.pr.pen. i din celelalte texte conexe, rezult c n con inutul principiului respectrii demnit ii umane intr obliga iile organelor judiciare de a trata cu respectarea demnit ii umane nvinuitul i inculpatul, n cursul urmririi penale i al judec ii, printr-o exercitare corect a atribu iilor, fr presiuni, violen e, constrngeri, promisiuni sau ndemnuri, ori alte procedee inumane ori degradante. Codul de procedur penal nscrie direct sau indirect reguli fundamentale prin care este asigurat aplicarea principiului respectrii demnit ii umane. Astfel, art. 68 alin. 1, prevede c este oprit a se ntrebuin a violen e, amenin ri ori alte mijloace de constrngere, precum i promisiuni sau ndemnuri, n scopul de a se ob ine probe, iar prin incriminrile din art. 266 (arestarea nelegal i cercetarea abuziv), art. 267 (supunerea la rele tratamente), art. 2671 (tortura) din Codul penal, legiuitorul garanteaz respectarea acestui principiu prin reglementarea tragerii la rspundere penal a subiec ilor oficiali care ncalc obliga iile ce decurg din acest principiu. n acelai sens, trebuie remarcat noua dispozi ie con inut n art. 64 alin. ultim C.pr.pen., potrivit creia mijloacele de prob ob inute n mod ilegal nu pot fi folosite n procesul penal. Acest text asupra con inutului cruia vom reveni n capitolul privitor la mijloacele de prob reprezint, i el, o aplica iune a principiului respectrii demnit ii n activitatea de ob inere a probelor52. De asemenea, tot n acelai sens, trebuie men ionat Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra ilor care prevede, n art. 97 lit. m, c sunt abateri disciplinare atitudinile ireveren ioase n timpul exercitrii atribu iilor de serviciu.

8. Principiul garantrii dreptului de aprare A) No iune


Dreptul de aprare este unul din drepturile fundamentale ale omului, fiind considerat o cerin i garan ie, necesare pentru realizarea unui echilibru ntre interesele individului i cele ale societ ii53. Institu ia dreptului la aprare, ntr-o form i ntr-un con inut evoluat, o gsim pentru prima dat n dreptul roman n care exista prevederea c nimeni nu putea fi judecat, nici chiar sclavul, fr s fie aprat. n anul 1948, dreptul de aprare a fost nscris n Declara ia Universal a Drepturilor Omului, adoptat de Adunarea General a Organiza iei Na iunilor Unite. nscrierea acestui principiu n normele de drept interna ional s-a concretizat i prin Conven ia European asupra Drepturilor Omului din 1959, n care, la art. 6 par.3 lit. a, b, c, d i e sunt prevzute urmtoarele: Orice acuzat are, n special dreptul: a) s fie informat, n termenul cel mai scurt, ntr-o limb pe care o n elege i n mod amnun it, asupra naturii i cauzei acuza iei aduse mpotriva sa;
Gh. Nistoreanu, M. Apetrei, .a., Drept procesual penal, Partea general, Ed. Continent XXI, Bucureti, 1994, p. 28 Codul de procedur italian are n textul art. 191 o dispozi ie asemntoare, care prevede c probele ob inute prin nclcarea condi iilor stabilite de lege nu pot fi folosite n procesul penal (P. Pajardi i al ii, Codice Penale e di Procedura Penale, Ed. Pirola, Milano, 1991, p. 745 53 T. Pop, op.cit., p. 345
52 51

60

b) s dispun de timpul i de nlesnirile necesare pregtirii aprrii sale54; c) s se apere el nsui sau s fie asistat de un aprtor ales i, dac nu dispune de mijloacele necesare pentru a plti un aprtor, s poat fi asistat, n mod gratuit, de un avocat din oficiu, atunci cnd interesele justi iei o cer55; d) s ntrebe sau s solicite audierea martorilor acuzrii i s ob in citarea i audierea martorilor aprrii n aceleai condi ii ca i martorii acuzrii (potrivit principiului egalit ii de arme); e) s fie asistat, n mod gratuit, de un interpret, dac nu n elege sau nu vorbete limba folosit la audiere. Baza dreptului de aprare n legisla ia intern romn56 se afl n Cap. II, Drepturile i libert ile fundamentale, din Constitu ia Romniei, adoptat n anul 1991 i revizuit n octombrie 2003, unde, n art. 24, se arat: Dreptul la aprare este garantat. n tot cursul procesului, pr ile au dreptul s fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. Pentru armonizarea institu iei dreptului la aprare cu prevederile Conven iei Europene a Drepturilor Omului, art. 6 C.pr.pen. a fost modificat, ultima dat prin art. 1 pct. 3 din Legea nr. 281/2003, n urmtoarea redactare: Dreptul de aprare este garantat nvinuitului, inculpatului i celorlalte pr i n tot cursul procesului penal. n cursul procesului penal, organele judiciare sunt obligate s asigure pr ilor deplin exercitare a drepturilor procesuale n condi iile prevzute de lege i s administreze probele necesare n aprare. Organele judiciare au obliga ia s-l ncunotin eze, de ndat i mai nainte de a-l audia, pe nvinuit sau pe inculpat despre fapta pentru care este cercetat, ncadrarea juridic a acesteia i s-i asigure posibilitatea pregtirii i exercitrii. Orice parte are dreptul s fie asistat de aprtor n tot cursul procesului penal. Organele judiciare au obliga ia s ncunotin eze pe nvinuit sau inculpat, nainte de a i se lua prima declara ie, despre dreptul de a fi asistat de un aprtor, consemnndu-se aceasta n procesul-verbal de ascultare. n condi iile i n cazurile prevzute de lege, organele judiciare sunt obligate s ia msuri pentru asigurarea asisten ei juridice a nvinuitului sau inculpatului, dac acesta nu are aprtor ales. Fa de reglementarea anterioar adoptrii Legii nr. 281/2003, se constat o completare a garan iilor care s asigure respectarea acestui principiu fundamental, sub urmtoarele aspecte: prevederea expres a obliga iei organelor judiciare de a-l ncunotiin a pe nvinuit sau inculpat, nainte de a-i lua prima declara ie, despre dreptul de a fi asistat de un aprtor, ncunotin are care trebuie consemnat n procesul-verbal de ascultare (art. 6 alin. 5 C.pr.pen.); prevederea expres a obliga iei organelor judiciare de a lua msuri
CEDO, Hot. din 9 aprilie 1984, Cazul Goddi contra Italiei, Jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, ed. a 3-a revizuit, Institutul romn pentru drepturile omului, Vincent Berger, p. 300-301 I. Deleanu, Drept constitu ional i institu ii politice, Tratat, vol. 2, Ed. Europa Nova, Bucureti, 1996, p.148-149; I. Muraru, Drept constitu ional i institu ii politice, vol.1, Ed. Proarcadia, Buc.,1993, p. 254-255 55 CEDO, Hot. din 13 mai 1980, Cazul Artico contra Italiei, Jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, op.cit., p. 303-305 56 N. Volonciu, op.cit., p. 109
54

61

pentru a-i asigura asisten juridic nvinuitului sau inculpatului, dac acesta nu are aprtor ales (art. 6 alin. 5 C.pr.pen.); prevederea expres a obliga iei organelor judiciare de a-l ncunotin a, de ndat i mai nainte de a-l audia, pe nvinuit sau inculpat, despre fapta pentru care este cercetat, ncadrarea juridic a acesteia i de a-i asigura posibilitatea pregtirii i exercitrii aprrii (art. 6 alin. 3 C.pr.pen.); prevederea expres a obliga iei organelor judiciare de a administra probele necesare n aprare (art. 6 alin. 2 C.pr.pen.) Trebuie fcut observa ia remarcat n doctrin57 c, sub aspectul rigorii tiin ifice, unele dintre dispozi iile textului art. 6 C.pr.pen., nu i justific prezen a n con inutul acestui articol, deoarece ele se regsesc n alte texte ale Codului de procedur penal58.Explica ia acestei repetri rezid doar n struin a legiuitorului de a marca importan a fundamental a respectrii acestui principiu n procesul penal. Corobornd normele constitu ionale cu noile dispozi ii ale Codului de procedur penal, apare limpede voin a legiuitorului de a asigura o reglementare i func ionalitate a dreptului la aprare, compatibil cu cea din Conven ia european a Drepturilor Omului i, implicit, cu reglementrile procesuale din Uniunea European. Fiind un drept cu un con inut complex, dreptul la aprare are mai multe componente, i anume: a) posibilitatea pr ii de a-i apra singur interesele legale, prin valorificarea drepturilor i garan iilor procesuale acordate acestora. Astfel, nvinuitul sau inculpatul are dreptul de a cunoate nvinuirea ce i se aduce (art. 70 C.pr.pen.), are dreptul de a o combate prin probe (art. 66 C.pr.pen.);acesta, precum i celelalte pr i pot participa direct la efectuarea unor acte de urmrire penal (art. 104, art. 129 alin. 2 i art. 130 alin. 2 C.pr.pen.) sau s se plng mpotriva actelor i msurilor de la urmrirea penal (art. 275 C.pr.pen.) i celor din cursul fazei de judecat (art. 291C.pr.pen.), dac prin ele sa adus o vtmare intereselor sale legitime. n faza de judecat, inculpatul i celelalte pr i pot formula excep ii i cereri, pot propune administrarea de probe noi, poate folosi toate cile de atac mpotriva hotrrii pronun ate, iar dup etapa cercetrii judectoreti i a dezbaterilor, se acord ultimul cuvnt al inculpatului (art. 320 alin. 2 i art. 341 C.pr.pen.). b) posibilitatea pr ilor de a se apra singure este asigurat prin obligativitatea stabilit de lege pentru organele judiciare de a informa nvinuitul i inculpatul asupra drepturilor lor legale (art. 70 alin. 2 C.pr.pen., art. 322 C.pr.pen.), precum i prin obligativitatea de a-i face cunoscute probele care l nvinuiesc (art. 250, 257 i 294 alin. 2 C.pr.pen.). n cursul judec ii, dreptul la aprare al fiecrei pr i din proces este asigurat nu numai n etapa invocrii excep iilor i cererilor prealabile, aa cum am artat, ci n tot cursul etapei cercetrii judectoreti (art. 301 C.pr.pen.), a dezbaterilor (art. 340 C.pr.pen.), precum i dup pronun area hotrrii judectoreti, prin
57 58

I.Neagu, Drept procesual penal. Tratat, Ed. Global Lex, Buc., 2004, p. 93. Art. 70 alin. 2, art. 171 alin. 4, art. 202 alin. 1 i art. 250 alin. 1 lit.a C.pr.pen.

62

dreptul de a exercita cile de atac (art. 362 i 3852 C.pr.pen.). c) posibilitatea exercitrii cilor de atac, cu consecin a desfiin rii hotrrii (prin admiterea apelului) sau al casrii (prin admiterea recursului) n cazurile n care se constat c urmrirea penal sau judecata a avut loc n lipsa aprtorului, cnd prezen a acestuia era obligatorie ori cnd judecata a avut loc fr participarea inculpatului cnd aceasta era obligatorie, potrivit legii (art. 379 pct. 2 lit. a i art. 3859 pct. 5 i 6 C.pr.pen.). d) posibilitatea exercitrii cilor de atac, cu consecin a desfiin rii hotrrii (prin admiterea apelului) sau al casrii (prin admiterea recursului) n cazurile n care se constat c urmrirea penal sau judecata a avut loc n lipsa aprtorului, cnd prezen a acestuia era obligatorie ori cnd judecata a avut loc fr participarea inculpatului cnd aceasta era obligatorie, potrivit legii (art. 379 pct. 2 lit. a i art. 3859 pct. 5 i 6 C.pr.pen.). e) posibilitatea i, uneori, obliga ia acordrii asisten ei juridice. Aprnd ca o garan ie a dreptului de aprare, asisten a juridic este, n unele situa ii expres prevzute de lege, obligatorie (art. 171 C.proc.pen.).

B) Garan ii ale respectrii dreptului de aprare


Printre garan iile fundamentale ale dreptului de aprare se nscriu mai multe institu ii procesual penale, cum ar fi: prezentarea materialului de urmrire penal, inculpatul avnd astfel posibilitatea de a-i pregti o aprare corespunztoare; ascultarea nvinuitului sau inculpatului n diferite etape din cursul procesului penal (art. 150 alin. 1; art. 159; art. 237; art. 341 C.proc.pen.); condi iile cerute de lege pentru valabilitatea unor acte procesuale, sub sanc iunea nulit ii n cazul nerespectrii lor; posibilitatea folosirii cii de atac a apelului .a. Pentru a asigura exercitarea de ctre pr i a dreptului la aprare, legea prevede garan ii procesuale. Ele sunt acele mijloace prevzute de lege care asigur exercitarea drepturilor procesuale de ctre nvinuit sau inculpat, partea vtmat, partea civil i partea responsabil civilmente, n scopul aprrii intereselor lor legitime. Dintre cele mai importante garan ii artm urmtoarele: asisten a juridic calificat i competent a nvinuitului i inculpatului i a celorlalte pr i, de ctre avoca i profesioniti abilita i de lege (prin consulta ii, cereri, plngeri, asisten i reprezentare n fa a organelor de urmrire penal i n fa a instan ei de judecat, la judecata n fond, apel i recurs, prin orice alte mijloace specifice exercitrii dreptului de aprare, n condi iile legii, inclusiv n faza cilor extraordinare de atac); dispozi iile din Codul de procedur penal i din Conven ia European a Drepturilor Omului care oblig organele judiciare de a-l ncunotin a pe nvinuit i inculpat, nainte de a-l asculta, asupra faptei care formeaz obiectul acuza iei, asupra dreptului de a avea un aprtor i de a nu face nici o declara ie i totodat de a-l avertiza c ceea ce declar poate fi folosit i mpotriva sa (art. 70 alin. 2 i art. 143 alin. 2 C.pr.pen., art. 6 par.3 lit.c din Conven ia European care arat c
63

orice acuzat are dreptul s dispun de timpul i de nlesnirile necesare pregtirii aprrii sale); obligativitatea ascultrii nvinuitului i inculpatului n cadrul procedurilor n care se pune problema privrii de libertate n cursul urmririi penale i al judec ii (art. 150 alin. 1 C.pr.pen. prevede c msura arestrii inculpatului poate fi luat numai dup ascultarea acestuia de ctre procuror i de ctre judector, iar art. 159 alin. 3 C.pr.pen. arat c la judecarea propunerii de prelungire a arestrii preventive, inculpatul va fi adus n instan i va fi asistat de aprtor, art. 341 C.pr.pen. oblig preedintele completului de judecat de a da ultimul cuvnt inculpatului nainte de a ncheia dezbaterile); dispozi iile din Codul de procedur i din Conven ia european menite s asigure nvinuitului i inculpatului exercitarea eficient a dreptului la aprare art. 250 i 257 C.pr.pen. care oblig organul de cercetare penal i procurorul de a prezenta nvinuitului i inculpatului materialul de urmrire penal, art. 313 alin. 3 i art. 318 C.pr.pen. care stabilete obligativitatea comunicrii inculpatului arestat preventiv, a unei copii de pe actul de sesizare a instan ei cu cel pu in 3 zile nainte de termenul fixat, n vederea pregtirii aprrii i obliga ia preedintelui completului de a verifica la termenul de judecat dac a fost ndeplinit aceast dispozi ie a art. 313 alin. 3 C.pr.pen., iar n caz contrar, la cererea inculpatului, acelai preedinte trebuie s-i nmneze o copie a rechizitoriului i s amne judecarea cauzei). nclcarea sau nesocotirea garan iilor dreptului la aprare atrage sanc iunea nulit ii actelor procesuale ndeplinite n acest mod i oblig organele judiciare s refac actele n strict conformitate cu legea (art. 197 alin. 2 C.pr.pen. prevede, printre altele, c nclcarea dispozi iilor legale relative la prezen a inculpatului i asistarea lui de ctre aprtor, cnd sunt obligatorii potrivit legii, atrag nulitatea). n cazul n care se dovedete c nclcarea dreptului la aprare a avut loc cu rea-credin (cu inten ie), asemenea ac iuni sunt incriminate i atrag sanc iuni penale (art. 246, 247, 266, 267 i 268 C.p.).

9. Principiul separrii func iilor judiciare n procesul penal A) No iune


n Codul nostru de procedur penal, nu exist texte care s defineasc, expres i clar, necesitatea separrii func iilor de urmrire de cele de instruc ie i de cele de judecat. Pentru a ilustra dimensiunea fundamental care trebuie s existe ntre atribu iile magistratului, care instrumenteaz urmrirea penal, efectueaz urmrirea penal i judec, n doctrina european59, s-a sus inut c separarea func iilor judiciare n procedura penal este ceea ce n dreptul public este separarea puterilor legislativ, executiv i judectoreasc. Acest principiu i are sursa n
59

J. Pradel, Droit penal compare, 2e edition, Dalloz, Paris, 2002. p. 414

64

art. 6 par. 1 din Conven ia European pentru Aprarea Drepturilor Omului, text potrivit cruia orice persoan are dreptul la judecarea [...] cauzei sale, de ctre o instan independent i impar ial (principiul dreptului la un proces echitabil). Pentru orice justi iabil, garan ia independen ei i impar ialit ii ntr-un proces penal, nu poate exista dect atunci cnd magistratul care a nceput i efectuat urmrirea penal mpotriva sa, nu poate s dispun arestarea sa i nici s l judece. Cu alte cuvinte, asigurarea dreptului la un proces echitabil presupune o tripl separa ie a func iilor judiciare, i anume: a celor de urmrire, de cele de instruc ie i a celor de instruc ie, de cele de judecat. O reglementare expres a acestei triple separa ii, o gsim n Codul de procedur penal francez, care, n paragraful 1, alin. 2, prevede c procedura penal trebuie s garanteze separa ia autorit ilor nsrcinate cu ac iunea public, de autorit ile de judecat60. Pentru a se n elege mai uor i mai clar ecua ia acestui principiu, trebuie s facem diferen a dintre no iunea de impar ialitate i de independen a judectorului. Doctrina de specialitate, bazndu-se pe solu iile pronun ate n decursul anilor, de ctre Curtea European a Drepturilor Omului, sus ine c impar ialitatea poate fi evaluat n raport de un criteriu subiectiv i de un altul obiectiv61. n raport de criteriul subiectiv, aceast component a impar ialit ii este denumit impar ialitate personal care, potrivit Cur ii Europene, este prezumat pn la proba contrarie. Anumite moduri prin care se manifest nclcarea, n practic, a impar ialit ii personale, au fost eviden iate n unele hotrri ale Cur ii Europene. Ele se refer la cazuri n care judectorul are interese sau rela ii de rudenie cu una dintre pr i62; cnd judectorul a recurs la pres pentru a rspunde unor provocri63; cnd acesta, prin atitudinea i comportamentul avut n cursul procesului, induce impresia c ar fi convins de vinov ia celui judecat64 etc. Dac ar fi s cutm coresponden a unor asemenea cazuri de impar ialitate personal, n dreptul procesual romn, este uor de observat c nu am putea apela dect la institu ia ab inerii ori recuzrii, prevzute de art. 46 i urmtoarele din C.pr.pen. sau la institu ia strmutrii, reglementat de art. 55 i urmtoarele din acelai cod. n raport de cellalt criteriu, denumit obiectiv, doctrina, precum i jurispru-

A se vedea Legea nr. 2000-516/15 iunie 2000, care a introdus n Fran a, prin acest text, obligativitatea acestei triple separa ii ntre cele trei func ii judiciare. 61 Gh. Mateu , Necesitatea recunoaterii separa iei func iilor judiciare, ca principiu director al procedurilor penale, n lumina Conven iei Europene i a recentelor modificri ale Codului de procedur penal, Dreptul, nr. 9/2004, p.189-191. 62 Hot. Minelli contra Elve iei, 25 martie 1983, n Vincent Berger, op. cit., p. 271-273 i hot. P. Sekanina contra Austriei, 25 august 1993, n V. Berger, op.cit., p. 276-277, ambele ale Cur ii Europene ale Drepturilor Omului. 63 Hot din 16 septembrie 1999, Buscemi contra Italiei, Curtea European a Drepturilor Omului. 64 Hot. din 20 martie 2002, Cours de Cassation francaise, Chambre Criminelle, n Revue de science criminelle et de droit penale compare nr. 4/2002, p. 877

60

65

den a, a subliniat c impar ialitatea mbrac forma antepronun rii.65 Cealalt no iune de independen a judectorului trebuie n eleas n sensul crerii i asigurrii, pentru judector, a unui sistem n care el s fie protejat i aprat de presiunile la care ar putea fi supus de orice for extern sau de ctre pr i.

B) Separarea func iilor judiciare unul din principiile de baz ale procesului penal european

Examinarea jurispruden ei Cur ii Europene n aceast materie, de la nceput i pn n prezent, impune urmtoarele constatri: n prima perioad, Curtea European a adoptat hotrri prin care a aplicat riguros componenta obiectiv a impar ialit ii, sanc ionnd, ferm, nesocotirea principiului separa iunii func iei de urmrire, de cea de judecat, ca i a func iei de instruc ie de cea de judecat, precum i a func iei de urmrire de cea de instruc ie. ulterior, n hotrrile Cur ii Europene a intervenit o nuan are, pornindu-se de la ra iunea c o rigoare exagerat poate conduce la perturbri n buna func ionare a justi iei penale. S-a argumentat c, pentru a decide asupra unei pretinse nclcri a principiului separaiei, trebuie ca, nainte de a sanc iona nclcarea, s se analizeze, n concret, situa iile reclamate66. n Codul nostru de procedur penal, ultimele modificri introduse prin Legea nr. 281/2003 i prin O.U.G. nr. 109/2003 vin s recunoasc existen a principiului separa iei. n acest sens, art. 48 alin. 1 C.pr.pen., dup modificarea intervenit prin Legea nr. 281/2003, prevede, ca o noutate, n mod expres c judectorul este incompatibil de a judeca dac n cauza respectiv a pus n micare ac iunea penal ori a dispus trimiterea n judecat sau a emis mandatul de arestare preventiv n cursul urmririi penale. De asemenea, n acelai sens, art. 49 alin. 3 C.pr.pen. prevede c procurorul care a participat ca judector la solu ionarea cauzei n prim instan , nu poate pune concluzii la judecarea ei n cile de atac, iar art. 49 alin. ultim din acelai cod arat c persoana care a efectuat urmrirea penal este incompatibil s procedeze la completarea sau refacerea acesteia, cnd completarea sau refacerea este dispus de instan . Aceste noi reglementri nseamn recunoaterea, pentru prima oar, n dreptul procesual penal romn a separa iei ntre func ia de urmrire i de instruc ie, precum i ntre func ia de instruc ie i cea de judecat. n concret, procurorii care efectueaz urmrirea penal (sau supravegheaz efectuarea cercetrii penale), nu mai pot dispune arestarea, iar judectorul care dispune arestarea preventiv n cursul urmririi penale, nu mai poate ulterior judeca aceeai cauz, atribu iile i prerogativele sale trebuind s se opreasc n momentul terminrii urmririi penale. Desigur c, n raport de exprimarea din art. 49 din Constitu ia noastr
65 66

Gh. Mateu , op.cit., p.191 n hot. Cur ii Europene a Drepturilor Omului, Fey contra Austriei din 24 februarie 1993, Curtea a respins sus inerea c anumite msuri dispuse de judector, anterior procesului, cum ar fi stabilirea termenului, ascultarea unor martori, solicitarea unor rela ii, l-ar fi pus pe acesta n situa ia de a-i forma convingerea privind vinov ia acuzatului.

66

revizuit, care folosete no iunea de instruc ie penal, s-ar impune introducerea institu iei judectorului de instruc ie penal, pentru a separa clar i categoric func ia de urmrire penal de func ia de instruc ie penal. Sub acest aspect, considerm c reglementarea actual nu este satisfctoare pentru c, n afara incompatibilit ii prevzute de art. 48 alin. 1 lit. a C.pr.pen., referitoare la punerea n micare a ac iunii penale, a dispunerii trimiterii n judecat sau arestrii preventive, rmn nc acte i msuri procesuale importante restrictive de drepturi, care se iau de ctre judector tot n cursul urmririi penale (perchezi iile, interceptrile ori nregistrrile de convorbiri), fr s fie prevzut n aceste cazuri incompatibilitatea acestui judector de a participa la judecarea aceleiai cauze. Iat de ce, pentru aceste considerente, precum i pentru altele, subliniate de curnd n doctrin, apreciem c este necesar reintroducerea, n sistemul judiciar penal, a institu iei judectorului de instruc ie67. Privitor la necesitatea separrii instruc iei penale de urmrirea penal, cea mai convingtoare motivare o gsim n cursul de procedur penal al ilustrului profesor Ion Ionescu-Dolj, unde, printre altele, afirma: Aceast separa ie i independen este cea mai puternic garan ie a libert ii individuale. Dac ar fi contopite i exercitate de aceeai persoan, ar fi un pericol pentru inculpa i,pentru c cel ce a nceput o urmrire nechibzuit, ar nclina s gseasc ntotdeauna probe sau indicii de culpabilitate. De aceea, o bun procedur trebuie s nu fac confuziune ntre aceste dou atribu iuni.

10. Principiul dreptului la un proces echitabil i ntr-un termen rezonabil


Sursa acestui principiu sunt dispozi iile art. 6 din Conven ia European a Drepturilor Omului, ratificat de ara noastr prin Legea nr. 30/1994, intrat n vigoare la 20 iunie 1994 i amendat ulterior prin Protocolul nr. 11 i intrat apoi n vigoare n forma actual, la 1 noiembrie 1998. Astfel, potrivit art. 6 par.1 din Conven ie, orice persoan are dreptul la judecarea n mod echitabil, n mod public i ntr-un termen rezonabil a cauzei sale de ctre o instan independent i impar ial, instituit de lege, care va hotr fie asupra nclcrii drepturilor i obliga iilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricror acuza ii n materie penal ndreptat mpotriva sa. Acest principiu a fost preluat n noua Constitu ie revizuit a Romniei, n art. 21 alin. 3, care prevede expres c pr ile au dreptul la un proces echitabil i la solu ionarea cauzelor ntr-un termen rezonabil. Con inutul acestui principiu exprim n materie procesual penal, dreptul oricrei persoane de a fi judecat n mod echitabil, cu respectarea strict a drepturilor i garan iilor procesuale, n condi ii de publicitate i contradictorialitate i ntr-un termen rezonabil de ctre o instan independent i impar ial competent potrivit legii, care, pe baza probelor ob inute i administrate n condi iile legii, evaluate i interpretate corect, va trebui s pronun e o solu ie temeinic i legal, care s reprezinte unicul rezultat impus de aceste probe. Din economia textelor sus-men ionate, pentru interpretul teoretician, dar i pentru practicianul dreptului procesual penal, se desprinde n mod clar c acest
67

Constantin Butiuc, Reinstituirea instruc iei penale, n Revista de drept penal, nr. 3/2004. p. 67-69.

67

principiu are dou mari componente: dreptul persoanei la un proces echitabil; dreptul persoanei la solu ionarea cauzei sale ntr-un termen rezonabil. Ne vom preocupa n aceast sec iune numai de prima component, cea a dreptului la un proces echitabil, urmnd s tratm cea de-a doua component ntr-o sec iune viitoare. O prim observa ie cu privire la principiul enun at este aceea c, n raport de con inutul redactrii, textului art. 6 alin. 1 din Conven ia European, care folosete exprimarea judecarea n mod echitabil i ntr-un termen rezonabil s-ar putea n elege c aplicabilitatea principiului ar fi limitat la faza de judecat a procesului penal. Or, analiza sistematic i logic a ntregului text al art. 6, care include i paragrafele 2 i 3, conduce la concluzia cert c principiul are inciden cu privire la toate cele trei faze ale procesului penal: urmrirea penal, judecata i punerea n executare a hotrrii judectoreti definitive. n acest sens, art. 6 par. 2 prevede c orice persoan acuzat de o infrac iune este prezumat nevinovat pn ce vinov ia sa va fi legal stabilit. Apoi, paragraful 3 lit. a-e al aceluiai art. 6 din Conven ie, continu n felul urmtor: Orice acuzat are, n special, dreptul: a) s fie informat, n termenul cel mai scurt, ntr-o limb pe care o n elege i n mod amnun it, asupra naturii i cauzei acuza iei aduse mpotriva sa; b) s dispun de timpul i de nlesnirile necesare pregtirii aprrii sale; c) s se apere el nsui sau s fie asistat de un aprtor ales de el i, dac nu dipune de mijloacele necesare pentru a plti un aprtor, s poat fi asistat n mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci cnd interesele justi iei o cer; d) s ntrebe sau s solicite audierea martorilor acuzrii i s ob in citarea i audierea martorilor aprrii n aceleai condi ii ca i martorii acuzrii; e) s fie asistat n mod gratuit de un interpret, dac nu n elege sau nu vorbete limba folosit la audiere. Or, interpretnd modul de redactare a paragrafelor mai sus-men ionate, se desprind urmtoarele: n ambele paragrafe, 2 i 3 ale art. 6, apar exprimrile orice persoan acuzat i orice acuzat, ceea ce demonstreaz n mod evident c s-au avut n vedere drepturile persoanei fa de care s-a nceput urmrirea penal, i care din momentul n care s-a nceput fa de ea urmrirea penal are calitatea de nvinuit (respectiv de acuzat); acuzarea (respectiv nvinuirea) pentru marea majoritate a infrac iunilor (crime i delicte n noul Cod penal), att n dreptul nostru procesual penal, ct i n reglementrile statelor europene nu se face n mod direct, n fa a instan ei de judecat, ci numai dup ce este parcurs faza de urmrire penal (de instruc ie penal). Toate aceste argumente impun concluzia c principiul dreptului la un proces echitabil i ntr-un termen rezonabil este incident i func ioneaz n toate cele trei faze ale procesului penal.

11. Principiul dreptului la tcere al nvinuitului i inculpatului


68

Sediul materiei este art. 70 alin. 2 i art. 143 alin. 2 C.proc.pen. Prin aceste noi dispozi ii introduse prin Legea nr. 281/2003 s-a prevzut obliga ia organului de urmrire penal i instan ei de judecat nainte de a-l asculta pe nvinuit sau inculpat de a-i aduce la cunotin dreptul la tcere i de a-l avertiza c ceea ce declar poate fi folosit i mpotriva sa. Din redactarea celor dou texte de lege, rezult c n legisla ia noastr procesual au fost introduse dou institu ii procesual-penale noi, i anume: dreptul la tcere; avertizarea nvinuitului i inculpatului nainte de ascultare. Introducerea n legisla ia procesual-penal romn a acestor noi dispozi ii, reprezint un moment istoric cu profunde efecte i semnifica ii n modul de reformare a justi iei penale. Sursa acestor dispozi ii reformatoare o gsim n principiile procesual-penale europene din Conven ia pentru aprarea drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului i n Pactul interna ional cu privire la drepturile civile i politice. Recunoaterea i consacrarea n dreptul nostru procesual-penal a acestor noi institu ii procesuale exprim i reflect necesitatea armonizrii legisla iei noastre procesual penale cu cea european, condi ie fireasc pentru reuita aderrii noastre la Uniunea European. Institu ia dreptului la tcere i a avertismentului n procedura de ascultare a nvinuitului i inculpatului sunt prevzute i n legisla ia altor state (Anglia, Norvegia, Belgia, Olanda, Israel, Australia). Concret, n aceste state exist obliga ia ca suspectul s fie ncunotin at, n prealabil asupra dreptului la tcere, iar n Anglia, Australia i Israel acestuia trebuie s i se notifice nainte de ascultare c orice va declara va putea constitui prob mpotriva sa. Revenind la reglementarea din cele dou texte ale art. 70 alin. 2 i art. 143 alin. 2 din Codul nostru de procedur penal, trebuie s remarcm c ele sunt urmarea fireasc a recunoaterii prezum iei de nevinov ie, ca principiu fundamental al procesului penal, prevzut n art. 52 din Codul de procedur penal, introdus prin aceeai Lege nr. 281/2003. Trecnd la analiza acestor noi institu ii trebuie s ne oprim asupra no iunii, con inutului, procedurii i efectelor juridice ale acestora.

A) No iunea dreptului la tcere i a dreptului de a nu face declara ie contra sie nsui


Dreptul la tcere trebuie n eles n sensul c nvinuitului i inculpatului i este recunoscut libertatea de a nu face nici o declara ie i de a rspunde sau nu n legtur cu o anumit acuza ie dup cum apreciaz c este sau nu n interesul su. Dreptul la tcere poate fi definit ca fiind acel drept recunoscut nvinuitului i inculpatului n procesul penal, ca n baza principiului prezum iei de nevinov ie, el s aib n orice cauz penal posibilitatea de a nu face declara ii care ar putea fi folosite drept probe mpotriva lor i de a nu contribui astfel la propria ncriminare (nemo tenetur se ipsum acusare). n raport de modul cum a n eles legiuitorul romn s reglementeze dreptul la tcere, se poate ridica problema dac acest drept opereaz numai fa de nvinuit i inculpat (adic numai dup momentul nceperii urmririi penale i respectiv dup momentul punerii n micare a ac iunii penale) sau beneficiaz de
69

el i fptuitorul prezumtiv, persoana bnuit nainte de a se ncepe urmrirea penal n faza actelor premergtoare. n ceea ce ne privete, considerm n mod categoric, c acest drept trebuie s opereze i n faza actelor premergtoare. O asemenea concluzie rezult, n primul rnd, din normele n materie ale art. 6 alin. 2 ale Conven iei Europene asupra drepturilor i libert ilor fundamentale i ale art. 14 paragraful 3 lit. g din Pactul Interna ional cu privire la drepturile civile i politice si protocoalelor sale adi ionale, n care se arat c orice persoan acuzat de comiterea unei infrac iuni are dreptul s nu fie silit s mrturiseasc mpotriva ei nsi sau s se recunoasc vinovat (aceste norme au prioritate fa de normele dreptului procesual penal intern conform art. 20 alin. 2 din Constitu ie). Din modul de redactare al normelor sus-men ionate, observm c termenul folosit este de acuzat, suspect i deci fa de cel acuzat ori suspectat opereaz obliga iile sus-men ionate. Exist apoi, i un argument de text n sprijinul aceleiai concluzii. Astfel, art. 224 alin. ultim din Codul de procedur penal rezult, n mod dispozitiv c unicul mijloc de prob pentru toate actele ce se efectueaz nainte de nceperea urmririi penale este procesul verbal prin care se constat aceste acte. Aadar, n aceast faz (n care se descoper i se culeg informa ii, se fac investiga ii pentru a se constata dac sunt sau nu temeiuri pentru nceperea urmririi penale) dac se consider necesar s fie contactat persoana bnuit, (suspectul) pentru a i se aduce la cunotin bnuiala, va trebui ca aceasta s fie informat n prealabil privitor la drepturile pe care le are potrivit textelor de lege men ionate i s se men ioneze n procesul verbal ndeplinirea acestor obliga ii, iar apoi s fie consemnate eventualele declara ii ale persoanei bnuite n cuprinsul aceluiai proces verbal. Sub acest aspect considerm c ar trebui ca n textul art. 70 din Codul de procedur penal s se introduc un aliniat nou care s prevad c obliga iile artate n alineatul 2 se aplic i n faza actelor premergtoare n cazul n care este ascultat persoana bnuit i s se consemneze n procesul verbal declara iile acesteia.

b) Con inutul dreptului la tcere, procedura de realizare a acestuia i efectele exercitrii acestui drept n procesul penal
Potrivit dispozi iilor art. 70 alin. 2 i art. 143 alin. 2 din Codul de procedur penal, precum i a celor rezultate din normele Conven iei Europene i ale Pactului Interna ional cu privire la drepturile civile i politice, n con inutul dreptului la tcere i al avertismentului care trebuie dat nvinuitului i inculpatului nainte de ascultare, distingem cteva componente importante pe care le vom analiza n cele ce urmeaz: dreptul de a nu face nici o declara ie cu privire la nvinuirea (acuza ia) adus. Temeiul acestui drept este prima tez a alin. 2 din textul art. 70 din Codul de procedur penal i const n posibilitatea pe care o are nvinuitul sau inculpatul de a uza de dreptul la tcere n virtutea cruia este liber s nu fac nici o declara ie cu privire la fapta care formeaz obiectul acuza iei, fr a suporta, din aceast cauz, nici o consecin duntoare intereselor sale. Dreptul de a nu face nici o declara ie trebuie n eles n sensul c nvinuitul i inculpatul are posibilitatea legal de a nu spune nimic privitor la nvinuirea adus fr s i se poat imputa ulterior nesinceritatea ori c prin refuzul su ar ngreuna
70

sau zdrnici aflarea adevrului. libertatea op ional a nvinuitului sau inculpatului, n raport de interesele sale de a rspunde sau nu la ntrebrile care i sunt adresate de organul judiciar (de organul de urmrire penal, judector sau instan ); dreptul nvinuitului i inculpatului de a nu depune mrturie contra sine nsui. Sub acest aspect, este tiut c primul mijloc de prob enumerat n Cap. II Sec iunea I, n art. 69 din actualul Cod de procedur penal se refer la declara iile nvinuitului sau inculpatului. Dei din con inutul textului art. 69 din Codul de procedur penal, rezult c declara iile date de nvinuit sau inculpat n procesul penal, nu au acelai regim probator cu declara iile martorilor, pentru c ele servesc la aflarea adevrului numai n msura n care se coroboreaz cu fapte i mprejurri ce rezult din ansamblul probelor, totui, odat fcute aceste declara ii, ele reprezint n realitate nite mrturii ale nvinuitului sau inculpatului contra lui nsui. Or, este de bun sim i de o elementar logic s se admit c este absurd a se accepta drept probe n procesul penal, mrturii fcute de cineva contra propriilor sale interese. De altfel, pentru asemenea argumente, art. 14 par. 3 lit.g din Pactul Interna ional cu privire la drepturile civile i politice, prevede c orice persoan acuzat de comiterea unei infrac iuni are dreptul s nu fie silit s mrturiseasc mpotriva ei nsi sau s se recunoasc vinovat. Trebuie fcut precizarea c acest principiu opereaz, pentru aceleai ra iuni, i n cazul persoanelor ascultate n calitate de martor sub prestare de jurmnt. n cazul n care unui martor ascultat sub prestare de jurmnt i se adreseaz ntrebri care l pun n situa ia de a se autoacuza prin rspunsurile ce urmeaz a fi date, acesta are dreptul de a nu rspunde, invocnd principiul nemo tenetur se ipsum accusare68. dreptul nvinuitului sau inculpatului de a nu contribui la propria acuzare (inculpare) Trebuie remarcat, de la nceput, c i acest drept este, de asemenea, o subcomponent a primelor dou componente ale dreptului la tcere. Apare logic c dreptul nvinuitului sau inculpatului la tcere implic, pe lng dreptul de a nu depune mrturii contra lor nsui i acest drept, de a nu se autoinculpa i de a nu contribui, prin declara iile fcute, la propria condamnare. Aceste componente ale dreptului la tcere i au ra iunea logic n regula consacrat nc n dreptul roman, potrivit creia nimeni nu poate contribui la propria sa acuzare (nemo tenetur se ipsum acusare) i n regula modern n materia proba iunii, care consacr dreptul de a nu depune mrturie contra lui nsui69.

C) Efecte juridice ale noilor dispozi ii care reglementeaz dreptul la tcere


1. Uzul sau invocarea acestor drepturi nu poate avea ca efect re inerea,
Vandermeersch, H.D.Bosly, Droit de la procedure penale, 2 edition, La Charte Brugge, 2001, pag. 25 69 Elements de droit penal et de procedure pnale, Editions La Charte, Bruxelles, 2003, pag. 247-248
68 e

71

ulterioar, la pronun area hotrrii judectoreti, ca i circumstan agravant a nesincerit ii sau a ncercrii de a ascunde adevrul. 2. Invocarea i recunoaterea acestor drepturi n procesul penal exclud orice ncercare de a se ntrebuin a violen e, amenin ri ori alte mijloace de constrngere, promisiuni sau ndemnuri mpotriva nvinuitului sau inculpatului, n scopul de a colabora la ob inerea de probe. 3. n virtutea acestor drepturi, refuzul nvinuitului sau inculpatului de a oferi acte, documente, corpuri delicte ori alte mijloace sau elemente de prob, nu poate atrage nici un fel de rspundere sau sanc iune n procesul penal70. 4. Nu pot fi nvinui i i trai la rspundere pentru infrac iunea de mrturie mincinoas martorii care refuz s rspund la ntrebri dac prin rspunsurile la aceste ntrebri ei s-ar afla n situa ia de a se autoacuza. n ceea ce privete modul n care s-a pronun at Curtea European a Drepturilor Omului, referitor la dreptul la tcere i la dreptul persoanei interogate de a nu contribui la propria acuzare, n doctrin au fost prezentate71 i sunt de re inut urmtoarele: Dei art. 6 part. 2 din Conven ia European pentru Aprarea Drepturilor Omului nu prevede, n mod expres, dreptul la tcere i dreptul de a nu contribui la propria acuzare, C.E.D.O. s-a pronun at n sensul c acestea reprezint reguli generale recunoscute i acceptate pe plan interna ional, care stau la baza no iunii de proces echitabil, la care se refer textul sus-men ionat (art. 6)72. Curtea European admite ns c dreptul la tcere nu este absolut i c n situa iile n care probele de vinov ie sunt evidente, judectorul poate re ine consecin e adverse din tcerea acuzatului, fr s fie afectat caracterul echitabil al procesului i prezum ia de nevinov ie73. Privitor la institu ia avertismentului n procedura de ascultare: Teza urmtoare a alineatului 2 din art. 70 i, respectiv, din art. 143 alin. 2 din Codul de procedur penal prevede c nvinuitului sau inculpatului trebuie s i se atrag, totodat, aten ia c ceea ce declar poate fi folosit i mpotriva sa. Aceast tez, n direct i indispensabil legtur cu teza anterioar a dreptului la tcere, reprezint obliga ia instituit de lege pentru organul judiciar (organul de urmrire penal, judector sau instan ) ca, odat cu informarea nvinuitului sau inculpatului asupra dreptului de a nu face nici o declara ie, s-i atrag aten ia acestuia c, dac va opta s fac declara ii cu privire la acuza ia adus, risc ca aceste declara ii s fie folosite i mpotriva lui. Din economia textului rezult, aadar, c suntem n prezen a unei obliga ii, fr ndeplinirea creia, organul judiciar nu poate proceda la ascultarea nvinuitului sau inculpatului. Considerm c, n baza principiului rolului activ, organul judiciar va trebui nu numai s-i atrag aten ia nvinuitului sau inculpatului prin citirea con inutului textului, dar, chiar s-i explice con inutul i sensul acestui text. Lund la cunotin i n elegnd con inutul i semnifica ia dreptului la
70 71 72

C.E.D.O., Jurisprudence fondamentale, 25 feb. 1993, nr. 4, pag. 11 Gh. Mateu , op. cit., p.66 Revue trimestrielle des droits de lhomme, 1994, pag. 243 C.E.D.O., 13.X.1992 73 Gh. Mateu , op. cit., pag. 66; I.Vattier, Note, C.E.D.O., 8.02.1996, Rvue de droit penal et criminologie, 1996, pag. 49

72

tcere, dar i riscul de a face declara ii asupra acuza iei aduse, nvinuitul sau inculpatul va putea, n raport de interesele pe care le are, s beneficieze de dreptul la tcere, sau s accepte s dea declara ii. n cazul n care va accepta s fac declara ii, aceste declara ii vor putea fi folosite mpotriva lui, aa cum prevede art. 70 alin. 2 i art. 143 alin. 2 din Codul de procedur penal. Expresia textelor sus-men ionate ceea ce declar poate fi folosit i mpotriva sa trebuie n eleas n sensul i limitele prevzute de art. 69 din Codul de procedur penal, text care reglementeaz rolul i valoarea probatorie a declara iilor nvinuitului i inculpatului, ca mijloc de prob n procesul penal. n conformitate cu interpretarea ce rezult din textul art. 69 din Codul de procedur penal, nseamn c declara iile nvinuitului i inculpatului vor putea fi folosite i mpotriva lui, dar numai n msura n care con inutul lor se coroboreaz cu alte fapte i mprejurri ce rezult din probele existente n cauz. Privitor la procedura prin care se face aplicarea concret n practic a dispozi iilor art. 70 alin. 2 i art. 143 alin. 2 din Codul de procedur penal i se face dovada respectrii dreptului la tcere i a avertismentului n procedura de ascultare, Codul de procedur nu con ine nici o referire. Or, avnd n vedere necesitatea de a se respecta strict dispozi iile textelor sus-men ionate i de a se putea verifica dac ele au fost realmente respectate, considerm c organul judiciar este obligat s procedeze dup cum urmeaz: n ipoteza n care nvinuitul sau inculpatul, dup ce este ncunotin at asupra drepturilor pe care le are, invoc dreptul la tcere, organul judiciar va trebui s ncheie un proces-verbal, n care va men iona c, dup ce l-a informat privitor la drepturile pe care le are, acesta a invocat dreptul de a nu face declara ii; n ipoteza n care nvinuitul sau inculpatul, lund la cunotin de drepturile pe care le are, va accepta s dea declara ii n preambulul acesteia sau ntr-un proces-verbal, separat, se vor face cuvenitele men iuni despre ndeplinirea obliga iilor prevzute de art. 70 alin. 2 i art. 143 alin. 2 din Codul de procedur penal. O problem deosebit de important este cea a efectelor pe care le produce n practic nerespectarea acestor dispozi ii de ctre organele judiciare (organele de urmrire penal, judector sau instan ). Rspunsul la aceast problem nu poate fi dat dect prin raportare la dispozi iile art. 64 alin. ultim din Codul de procedur penal, care prevd c mijloacele de prob ob inute n mod ilegal nu pot fi folosite n procesul penal i, respectiv, art. 197 din acelai cod, care prevd nulit ile, ca sanc iuni procesuale i procedurale care sunt atrase de nerespectarea dispozi iilor care reglementeaz desfurarea procesului penal. n ceea ce ne privete, considerm c probele care vor fi strnse n cursul urmririi penale i, respectiv, administrate n cursul cercetrii judectoreti (cu nerespectarea acestor dispozi ii), trebuie apreciate ca fiind ob inute n mod ilegal, cu efectul prevzut de art. 64 alin. ultim din Codul de procedur penal, acela de a nu putea fi folosite n procesul penal.

73

Sub acest aspect, considerm corect opinia exprimat n doctrin74, c ar trebui modificat corespunztor textul art. 197 alin. 2 din Codul de procedur penal n sensul de a se completa enumerarea cazurilor care atrag nulitatea absolut, cu acest caz prevzut de art. 64 alin. 2 din Codul de procedur penal. Pn atunci, considerm c exist dou solu ii: prima ar fi aceea de a se opera cu prevederile art. 197 alin. 1 i ultim din Codul de procedur penal, n sensul c instan a s aprecieze, de la caz la caz, dac, n concret, prin nclcarea dispozi iilor art. 70 alin. 2 i art. 143 alin. 2 din Codul de procedur penal, s-a produs nvinuitului sau inculpatului o vtmare care nu poate fi nlturat dect prin anularea probelor ob inute ilegal; cea de-a doua, care merit o reflec ie aparte, este impus, n opinia noastr, de noutatea sanc iunii introduse de legiuitor, referitor la mijloacele de prob ob inute ilegal, prin folosirea sintagmei nu pot fi folosite n procesul penal. Pornind de la caracterul de rigoare, de strict i imediat aplicare a normelor de drept procesual penal, considerm c, prin sintagma nu pot fi folosite n procesul penal exprimare nemaintlnit n Codul de procedur penal legiuitorul a inten ionat s introduc o nou sanc iune procesual, pentru a nltura, prin opera iunea de apreciere a probelor, mijloacele de prob care au fost ob inute cu nclcarea legii (abuziv, din incompeten , superficialitate etc.) i care, fiind viciate, alterate, nu au valoare probatorie i deci nu pot fi folosite drept temei de pronun are a unei hotrri judectoreti. Prin expresia dispozitiv a textului art. 64 alin. ultim nu pot fi folosite n procesul penal, trebuie n eles clar i categoric c organele judiciare (organul de urmrire penal, judectorul care dispune arestarea preventiv n cursul urmririi penale sau instan a de judecat), verificnd condi iile de ob inere a mijloacelor de prob i constatnd c acestea au fost ob inute cu nclcarea dispozi iilor legale prevzute de lege pentru ob inerea lor, va trebui s le nlture, iar, drept urmare, s nu le ia n considerare ca temei pentru pronun area unei hotrri judectoreti. n sfrit, n raport de modificrile intervenite n noul Cod penal (Legea nr. 301/2004), privind introducerea rspunderii penale a persoanei juridice, n calitate de subiect activ al infrac iunii (art. 45 C.pen.), se pune problema dac dispozi iile art. 70 alin. 2 i art. 143 alin. 2 din Codul de procedur penal i sunt aplicabile i acesteia. Considerm c rspunsul nu poate fi dect afirmativ, ntruct legea nu face nici o diferen iere ntre situa ia n care nvinuitul sau inculpatul este persoan fizic i cnd este persoan juridic. Faptul c legea nu diferen iaz ntre cele dou situa ii, este deplin ra ional i explicabil, pentru c nu exist temeiuri care s justifice o diferen de tratament a celor doi subiec i activi.

12. Principiul egalit ii persoanelor n procesul penal

74 Gh. Mateu , Codul de procedur penal, partea general, ntr-o perspectiv european, n Revista de drept penal, anul XI, nr. 1, Buc., 2004, pag.67

74

No iune
Un stat de drept nu poate fi conceput fr ndeplinirea acestui principiu fundamental, al egalit ii reale i depline a tuturor cet enilor n fa a legii. Nu n mod ntmpltor, legea fundamental, Constitu ia, statueaz acest principiu n multe din textele sale. Astfel, art. 4 din Constitu ie se refer la unitatea poporului i egalitatea ntre cet eni, fr deosebire de ras, na ionalitate, origine etnic, limb, religie, sex, opinie, apartenen politic, avere sau origine social. Principiul egalit ii este consfin it i n art. 16 din Constitu ie, care arat c cet enii sunt egali n fa a legii i a autorit ilor publice, fr privilegii i fr discriminri, iar alin. 2 subliniaz c nimeni nu este mai presus de lege. Art. 21 din Constitu ie nscrie dreptul fundamental al fiecrui cet ean de a avea acces liber la justi ie. Alin. 1 precizeaz c orice persoan se poate adresa justi iei pentru aprarea drepturilor, libert ilor i intereselor sale legitime, iar alin. 2 men ioneaz c nici o lege nu poate ngrdi exercitarea acestui drept. Codul de procedur penal nu prevede expres acest principiu, dei egalitatea persoanelor n procesul penal este o realitate n desfurarea procesului penal romn. Prevederile Legii nr. 304/2004 vin ns s umple aceast lacun, subliniind n art. 7 alin. 1 c toate persoanele sunt egale n fa a legii, fr privilegii i fr discriminri, iar n alin. 2 al aceluiai articol se arat c justi ia se realizeaz n mod egal pentru to i, fr deosebire de ras, na ionalitate, origine etnic, limb, religie, sex, orientare sexual, opinie, apartenen politic, avere, origine ori condi ie social sau de orice alte criterii discriminatorii.. Lipsa consacrrii exprese a principiului egalit ii n C.proc.pen. se compenseaz prin unele reglementri din care rezult acest principiu, i anume: desfurarea procesului penal se realizeaz de ctre aceleai organe judiciare, n raport cu toate persoanele; procesul penal se desfoar dup aceleai reguli procesuale pentru toate persoanele, fr s se fac vreo discriminare; existen a unor drepturi i obliga ii egale pentru toate pr ile din proces, n fa a organelor judiciare; nu exist drepturi procesuale mai numeroase privilegii procesuale pentru anumite persoane i drepturi mai restrnse restric ii procesuale pentru alte persoane.75

13. Principiul operativit ii n procesul penal


Acest principiu nu cunoate o reglementare expres n actuala legisla ie. n prezent, sursa acestui principiu este constitu ional. Astfel, potrivit art. 21 pct. 3 din noua Constitu ie revizuit, pr ile au dreptul la solu ionarea cauzelor ntr-un termen rezonabil. Iat , deci, c dup o lung perioad n care acest principiu era dedus din economia altor reglementri a unor texte din Codul de procedur penal, necesitatea compatibilizrii legisla iei noastre procesual penale cu cea a Uniunii Europene, a determinat preluarea acestui principiu din Conven ia European asupra drepturilor i libert ilor fundamentale, n legea noastr fundamental.
75

Gr. Theodoru, Curs de drept procesual penal, Partea gen., Univ. Al. I. Cuza, Iai, 1959, p.124

75

Aadar, principiul operativit ii, denumit anterior, i al celerit ii sau rapidit ii, are, n prezent, o baz constitu ional. Desigur, c ntre principiul operativit ii, aa cum a fost el dedus i n eles din reglementrile unor texte ale Codului de procedur penal, i cel al dreptului la un proces ntr-un termen rezonabil, exist unele diferen e calitative. Astfel, principiul operativit ii, anterior, a fost n eles i tratat n doctrin, pornindu-se de la textul art. 1 din Codul de procedur penal, care, printre altele, con ine referirea expres c procesul penal are ca scop constatarea la timp a faptelor care constituie infrac iuni .... Apoi, doctrina a extras i re inut i alte componente ale operativit ii din alte texte procesual penale, dintre care, men ionm: art. 185-188, referitoare la institu ia termenelor n procesul penal; art. 219 alin. 2 C.pr.pen., care se refer la dispozi iile date de procuror n exercitarea supravegherii cercetrilor penale i care con ine prevederea c dispozi iile date de procuror sunt obligatorii pentru organul de cercetare penal, i, n cazul n care exist obiec ii din partea acestui organ, el trebuie s se conformeze i s ndeplineasc aceste dispozi ii (fr ntreruperea lor). Acelai text prevede c, asupra obiec iilor fcute de organul de cercetare penal, la dispozi iile obligatorii ale procurorului, care trebuie executate fr a fi ntrerupte, prim procurorul sau procurorul ierarhic superior trebuie s se pronun e n termen de 3 zile de la sesizare, ceea ce, evident, demonstreaz preocuparea i grija pentru operativitate. art. 347 C.pr.pen., prin care legiuitorul, n aceeai preocupare de a asigura solu ionarea rapid a ac iunii penale, a decis c, atunci cnd rezolvarea preten iilor civile ar provoca ntrzierea solu ionrii ac iunii penale, instan a poate dispune disjungerea ac iunii civile i amnarea judecrii acesteia ntr-o alt edin . art. 335, 336 i 337 C.pr.pen. privind institu ia extinderii ac iunii penale i a procesului penal, reprezint, n esen a lor, solu ii gsite de legiuitor pentru a asigura rezolvarea rapid a cauzelor penale, n cazul unor situa ii aprute n cursul cercetrii judectoreti, care impun amplificarea ac iunii penale pentru alte acte materiale ori extinderea procesului penal pentru alte fapte ori fa de alte persoane. n concluzie, acestea sunt principalele componente ale principiului operativit ii deduse din asemenea texte, precum i din altele, din care rezult necesitatea desfurrii rapide, fr ntrzieri, a actelor i msurilor procesuale i procedurale, n vederea asigurrii solu ionrii cu celeritate a procesului penal. Dar, n doctrina de specialitate76, precum i n jurispruden , s-a artat c operativitatea presupune, n mod necesar, i alte componente care se refer la calitatea n efectuarea actelor procesuale i procedurale i la simplificarea ndeplinirii formelor procesuale. n acord cu tezele exprimate, considerm c, toate aceste componente ale
76

N. Volonciu, Tratat de procedur penal, Partea general, Ed. Paideia, vol. I, p. 127; I. Neagu, Drept procesual penal. Tratat, Partea general, Ed. Global Lex, 2004, p. 101.

76

principiului operativit ii trebuie incluse n conceptul european i constitu ional de solu ionare a cauzei penale ntr-un termen rezonabil. n ceea ce ne privete, considerm c, prin ridicarea principiului operativit ii la rang de principiu constitu ional, sub denumirea devenit uzual n doctrin, de principiu al dreptului la un proces ntr-un termen rezonabil, procesul penal a cptat noi exigen e de calitate. Aceste exigen e se reflect, cum era i firesc, n unele dintre textele nou introduse n Codul de procedur penal, referitoare la institu ii procesuale de importan major pentru persoan i drepturile ei fundamentale.

14. Limba n care se desfoar procesul penal


Asigurarea intereselor legitime ale tuturor cet enilor din Romnia, fr nici o discriminare na ional, presupune, ca o condi ie a egalit ii participan ilor n procesul penal, folosirea limbii romne. Acest principiu e consacrat de Constitu ie n art. 127 alin. 1, potrivit cruia procedura judiciar se desfoar n limba romn, iar cet enii apar innd minorit ilor na ionale, precum i persoanele care nu n eleg sau nu vorbesc limba romn au dreptul de a lua cunotin de toate actele i lucrrile dosarului, de a vorbi n instan i de a pune concluzii, prin interpret. Codul de procedur penal arat totodat, n art. 7 alin. 1, c n desfurarea procesului penal se folosete limba romn.

APLICA II PRACTICE Probleme ivite i rezolvate n jurispruden


1. Principiul legalit ii n dreptul penal. Condamnare pentru o fapt care la data svririi ei nu era prevzut de lege ca infrac iune. ROMNIA NALTA CURTE DE CASA IE I JUSTI IE SEC IA PENAL Dosar nr. 5568/2003 edin a public din 5 februarie 2004 CURTEA

Decizia nr. 718

Asupra recursului n anulare de fa , n baza lucrrilor din dosar, constat urmtoarele: Prin sentin a penal nr. 207 din 8 martie 2001, Judectoria Novaci a condamnat pe inculpatul .M.D. la 4 luni nchisoare pentru svrirea infrac iunii de trecere frauduloas a frontierei de stat, prevzut de art. 68 lit.b din Legea nr. 56/1992, cu aplicarea art. 74-76 lit.a din Codul penal. n baza art. 81 din Codul penal a suspendat condi ionat executarea pedepsei de 4 luni nchisoare i a pus n vedere inculpatului dispozi iile art. 631 din Codul penal, precum i art. 425 din Codul de procedur penal. S-a re inut c, n ziua de 25 iunie 2000, mpreun cu un grup de persoane, 77

inculpatul a trecut fraudulos frontiera de stat din Bulgaria n Grecia, fiind re inut de autorit ile statului elen. Astfel, din probatoriul administrat n cauz a rezultat c, n vara anului 2000, ajungnd omer, inculpatul mpreun cu so ia sa au hotrt s mearg n Grecia pentru a munci acolo. n ziua de 24 iunie 2000, mpreun cu alte persoane i o cluz din comuna Berbeti, care s-a oferit s-i duc n Grecia pentru suma de 500 DM/persoan, inculpatul a plecat cu trenul pn n oraul Calafat. Aici au trecut Dunrea, cu bacul, n oraul Vidin. Dup 3 zile, grupul a plecat cu autocarul pn n oraul Sandanki i apoi, cu un taxi pn n oraul Petrici. A doua zi diminea a, cu acelai taxi grupul s-a deplasat ctre muntele situat la grani a dintre Bulgaria i Grecia. n diminea a zilei urmtoare au trecut grani a dintre statele men ionate, printr-un gard de srm ghimpat. Fiind somat de grnicerii greci, grupul s-a mprtiat. Inculpatul i so ia sa s-au pierdut de grup i au stat pe munte, pn n jurul orei 21,00, cnd au plecat spre satul Kilikis unde au fost depista i de organele de poli ie, care i-au predat autorit ilor bulgare. S-a re inut c fapta inculpatului .M.D. de a trece fraudulos grani a dintre Bulgaria i Grecia ntrunete elementele constitutive ale infrac iunii prevzute de art. 68 lit. b din Legea nr. 56/1992. Sentin a a rmas definitiv prin neapelare. mpotriva acestei sentin e, procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie a declarat recurs n anulare, ntemeiat pe art. 409 i art. 410 alin. 1 partea I pct. 3 din Codul de procedur penal. S-a sus inut c inculpatul a fost condamnat pentru o fapt care nu era prevzut de legea penal. n concluzie, procurorul general a solicitat admiterea recursului n anulare, casarea hotrrii atacate i, n rejudecare, achitarea inculpatului n temeiul art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit.b din Codul de procedur penal, pentru infrac iunea dedus judec ii. Recursul n anulare este fondat pentru considerentele ce se vor arta n continuare. Potrivit art. 10 din Codul penal legea penal se aplic infrac iunilor svrite n timpul ct ea se afl n vigoare. Prin art. 2 din acelai cod s-a stabilit c legea prevede care fapte constituie infrac iuni, pedepsele ce se aplic infractorilor i msurile ce se pot lua n cazul svririi acestor fapte. Totodat, cu referire la trsturile esen iale ale infrac iunii, prin art. 17 alin. 1 din Codul penal a fost definit infrac iunea ca fiind fapta care prezint pericol social, svrit cu vinov ie i prevzut de legea penal. Totodat, cu referire la trsturile esen iale ale infrac iunii, prin art. 17 alin. 1 din Codul penal a fost definit infrac iunea ca fiind fapta care prezint pericol social, svrit cu vinov ie i prevzut de legea penal. n acelai timp, prin alineatul 2 al aceluiai articol s-a stabilit c infrac iunea este singurul temei al rspunderii penale. Din economia textelor men ionate rezult c nimeni nu poate fi tras la rspundere penal pentru o fapt care la data svririi, nu era prevzut de legea penal ca infrac iune. Prin Legea nr. 56/1992 a fost reglementat regimul frontierei de stat a Romniei. Potrivit art. 68 lit. b din actul normativ men ionat constituia infrac iune, pedepsit cu nchisoare de la 2 la 7 ani, trecerea frauduloas a frontierei de stat a Romniei de 78

ctre persoane narmate sau constituite n grup. Intrarea sau ieirea dintr-un stat strin, prin trecerea frauduloas a frontierei acestuia de ctre un cet ean romn, a fost ncriminat prin art. 1 din Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 112 din 3 august 2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 549 din 3 septembrie 2001, adoptat prin Legea nr. 252 din 29 aprilie 2002, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 307 din 9 mai 2002. n cauz, n sarcina inculpatului a fost re inut trecerea frauduloas a frontierei de stat din Bulgaria n Grecia, la data de 25 iunie 2000, apreciat ca infrac iune prevzut de art. 68 din Legea nr. 56/1992, text de lege n baza cruia inculpatul a fost condamnat la pedeapsa nchisorii. Or, la data de 25 iunie 2000, anterior modificrii Legii nr. 56/1992 prin Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 112/2001, actul normativ men ionat nu incrimina fapta cet eanului romn sau fr cet enie dar cu domiciliul n Romnia de a trece ilegal frontiera altui stat. Ca atare, condamnnd pe inculpatul .M.D. la pedeapsa nchisorii pentru o fapt care, la data comiterii, nu era prevzut de legea penal, instan a a pronun at o hotrre supus cazului de casare prevzut de art. 3859 pct. 13 din Codul de procedur penal, corespunztor temeiului prevzut n art. 410 alin. 1 partea I pct. 3 din acelai cod, invocat de procurorul general. n consecin , pentru considerentele ce preced, nalta Curte va admite recursul n anulare, va casa hotrrea atacat i, n baza art. 11 pct. 2 lit.a raportat la art. 10 lit.b din Codul de procedur penal, va achita pe inculpatul men ionat pentru infrac iunea prevzut de art. 68 lit.b din Legea nr. 56/1992. Totodat, n baza art. 192 alin. 3 din Codul de procedur penal, onorariul de avocat, cuvenit aprtorului desemnat din oficiu, se va plti din fondul Ministerului Justi iei. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DECIDE: Admite recursul n anulare declarat de Procurorul General al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie mpotriva sentin ei nr. 207 din 8 martie 2001 a Judectoriei Novaci, privind pe inculpatul .M.D. Caseaz sentin a atacat i n baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. b Cod procedur penal, achit pe inculpatul .M.D. pentru infrac iunea prevzut de art. 68 lit. b din Legea nr. 56/1992. Onorariul aprtorului din oficiu, n sum de 400.000 lei, va fi pltit din fondul Ministerului Justi iei. Definitiv. Pronun at n edin public, azi 5 februarie 2004. 2. Principiul rolului activ i aflrii adevrului pentru stabilirea cadrului legal procesual i pentru administrarea tuturor probelor. ROMNIA CURTEA SUPREM DE JUSTI IE SEC IA PENAL 79

DECIZIA NR. 4529

DOSAR NR. 2281/2000 edin a public din 24 octombrie 2002 CURTEA Asupra recursurilor de fa ; n baza lucrrilor din dosar, constat urmtoarele: Prin sentin a penal nr. 524/13.09.1999, Tribunalul Bucureti - Sec ia I Penal a condamnat pe inculpatul A.. la 15 ani nchisoare pentru infrac iunea prevzut de art. 215 alin. 2, 3 i 5 Cod penal i la 5 ani nchisoare pentru infrac iunea prevzut de art. 13 din Legea nr. 87/1994, pentru ambele cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal i a art. 71-64 Cod penal. Prin aceeai sentin , inculpatul a mai fost condamnat la 3 pedepse de cte 2 ani nchisoare pentru infrac iunea prevzut de art. 290 Cod penal, art. 292 Cod penal i, respectiv, art. 40 din Legea nr. 82/1991, pentru toate cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, pedepse gra iate, n baza art. l lit. a din Legea nr. 137/1997. S-a atras aten ia inculpatului asupra dispozi iilor art. 10 din Legea nr. 137/1997. n baza art. 33 lit. a - 34 lit. b Cod penal, s-a dispus ca inculpatul s execute pedeapsa cea mai grea, de 15 ani nchisoare, cu aplicarea art. 71-64 Cod penal. n baza art. 65 Cod penal, i s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevzute de art. 64 lit. a, b, c Cod penal, pe o perioad de 5 ani. Totodat, a fost men inut starea de arest a inculpatului i s-a dedus, din pedeapsa aplicat, durata arestrii preventive, de la 12.02.1998 la 13.10.1999. Inculpatul a fost obligat la plata despgubirilor civile ctre partea civil P.V., n valoare de 200.000 USD i ctre celelalte pr i civile, aa cum rezult din dispozitivul sentin ei. S-a luat act c pr ile vtmate N.V., S.C. "Wirom Gas", l.D. i S., SC Guix Impex 2000" SRL i B.V. nu s-au constituit pr i civile n cauz. Totodat, s-a dispus anularea antecontractelor de vnzare-cumprare ncheiate de inculpat, n numele firmei sale ARVID INTERNA IONAL TRANS", i pr ile vtmate B.V. i P.V. n esen , s-au re inut urmtoarele: n calitate de reprezentant al S.C. "Arvid Interna ional Trans" SRL care avea ca obiect de activitate realizarea de construc ii, montaj i proiectare , inculpatul A.. a achizi ionat, n 1994, o suprafa de teren n comuna tefneti SAI, pentru a construi un cartier de vile. La 7.03.1995, dei nu avea fondurile necesare, inculpatul a ncheiat un contract cu firma Imobiliar 93" SRL, care i-a pus la dispozi ie un teren de 500 mp n Bucureti, str. Popa Savu 77, ob inut prin ncheierea unui contract de asociere cu proprietarii terenului, D.I.M. i M.G.N. pe care urma s se edifice o cldire cu 5 nivele, beneficiarul urmnd a suporta lucrrile de antrepriz i contravaloarea lucrrii, de 1.128.840 USD. n anul 1995, pentru a face rost de banii necesari pentru finalizarea construc iei de la tefneti i din str. Popa Savu, inculpatul a luat hotrrea de a vinde apartamente, care nu erau terminate, falsificnd dou nscrisuri ce atestau c ar fi cumprat terenul de 500 mp de la cei doi proprietari, mai sus-men iona i. Astfel, n septembrie 1995, n baza actului de proprietate falsificat, inculpatul a nceput s vnd apartamente n curs de construc ie, pr ilor vtmate B.V. i P.V., ncheind antecontracte de vnzare-cumprare pentru 2 apartamente situate n imobilul din str.Popa Savu. Partea vtmat P.V. i-a dat inculpatului suma de 200.000 80

USD, n vederea achizi ionrii a dou apartamente. Ulterior, inculpatul a mai vndut nc trei apartamente (dintre acestea un apartament fusese vndut anterior, altei persoane), primind n schimb 130.000 USD i respectiv 20.000.000 lei. La 21.05.1996, inculpatul a ncheiat un contract de asociere n participa ie cu S.C.'TEHNO DESIGN" SRL, prin care inculpatul se obliga s procure materiale de construc ie, iar proprietarul punea la dispozi ie terenul pentru construirea unui imobil cu 19 apartamente, n str. Nvodari din Bucureti. Dei cldirea nu era terminat, la 27.08.1996, inculpatul a vndut so ilor E.l. i I. un apartament, pentru 105.300 USD. Ulterior, prezentndu-se drept proprietar al terenului din str. Nvodari, a vndut pr ii vtmate N.C., un apartament i cota de teren aferent, pentru suma de 100.000 USD. Ulterior, n baza unui alt contract de antrepriz cu S.C. "Acvilon" SRL, inculpatul pretinznd c e proprietar, a ntocmit contracte de vnzare-cumprare pentru 5 apartamente, cu pr ile vtmate B.I., C.M. i M., C.M. i V., N.V., P.A. i P.G., primind, n schimb suma total de 332.560 USD i 484.420.000 lei. Curtea de Apel Bucureti, Sec ia I penal, prin decizia penal nr. 186/13.04.2000, admi nd apelul Parchetului de pe lng Tribunalului Bucureti i al pr ilor civile C.M., C.V., S.N., S.M. i SC Carom" SA, a desfiin at, n parte, sentin a penal nr. 524/13.X.1999 a Tribunalului Bucureti i n urma rejudecrii, n baza art. 65 Cod penal a interzis inculpatului drepturile prevzute de art. 64 lit. a, b i c Cod penal pentru 5 ani, privitor la infrac iunea prevzut de art. 215 alin. 2, 3 i 5 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care acesta a fost condamnat la 15 ani nchisoare; a aplicat inculpatului pedeapsa complementar a degradrii militare. Totodat, inculpatul a fost obligat s plteasc suma de 2.510.827.200 lei ctre Ministerul Finan elor cu dobnda legal de la data rmnerii definitive a hotrrii i pn la achitarea integral a sumei men ionate. De asemenea, inculpatul a fost obligat la plata sumei de 2.647.065.800 lei ctre pr ile civile C.M., C.V., S.N., S.M.i la contravaloarea sumei de 187.743 dolari SUA la cursul de zi pentru opera iuni necomerciale ctre SC Carom" SA. Apelurile declarate de inculpat, de P.V. i B.V. au fost respinse ca nefondate. A fost computat, din pedeapsa rezultant aplicat inculpatului, durata arestrii preventive de la 12.02.1998 la 13.IV.2000. Au fost men inute celelalte dispozi ii ale sentin ei. n cauz au declarat recurs inculpatul i pr ile civile B.V. i P.V. Prin recursul declarat, inculpatul A.., prin aprtorul su, n scris i oral a solicitat: - casarea hotrrilor atacate i trimiterea cauzei spre rejudecare ntruct instan a de fond i de apel au re inut n sarcina inculpatului infrac iunea continuat de fals, privitor la contractele de asociere nr. 97/1994 i 177/1995 fr s se fi dispus i efectuat o expertiz a scrisului care s stabileasc cu certitudine dac acestea au fost semnate de inculpat ori de ctre proprietarii terenului, D.I. i MG. - achitarea pentru infrac iunile prevzute de art. 290 Cod penal i 292 Cod penal, n baza art. 10 lit.d din Codul de procedur penal, cu motivarea c nu s-a dovedit c actele adi ionale, declara iile i contractele de asociere sunt false, astfel c nu sunt ntrunite elementele constitutive ale acestor infrac iuni. - achitarea privitor la infrac iunea de nelciune continuat (cele 14 acte de nelciune) prevzut de art. 215 alin. 2, 3 i 5 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, ntruct nu s-a dovedit inten ia de nelciune. 81

- s se constate c a fost condamnat pentru unele fapte pentru care prin rechizitor s-a dispus scoaterea de sub urmrire penal. Pr ile civile B.V. i P.V., prin recursurile declarate, au solicitat casarea cu trimiterea cauzei spre rejudecare invocnd urmtoarele: - instan a de fond i de apel au judecat cauza fr s le fi stabilit corect, conform legii, calitatea procesual i astfel nu au avut posibilitatea de a-i exercita drepturile conferite de Constitu ie i de lege. - instan a de fond, fr s extind procesul conform art. 336 Cod procedur penal cu privire la faptele descrise pct. l din rechizitoriu, privitor la care procurorul a dispus scoaterea de sub urmrire penal prin acelai rechizitoriu, a re inut i judecat aceste fapte ca infrac iuni, mpiedicnd astfel recuren ii s-i valorifice drepturile printr-o ac iune civil separat; - instan a de fond re innd, n mod greit, n sarcina inculpatului acte de nelciune i privitor la contractele de vnzare-cumprare autentificate sub nr. 21860 din 20.IX. 1995 i 1608 din 9.IV. 1996, privitor la care rechizitoriul a artat c nu sunt fapte prevzute de legea penal, a dispus, pe cale de consecin , tot eronat, anularea acestor contracte i implicit prejudicierea pr ilor civile prin deposedarea lor de dreptul de proprietate pentru apartamentele 4, 5 i 7. n urma examinrii lucrrilor dosarului, se constat, c, n parte, recursurile sunt fondate. Instan ele, manifestnd superficialitate n examinarea lucrrilor dosarului, au re inut, greit, n sarcina inculpatului A.., in con inutul infrac iunii continuate de nelciune n conven ii, cu consecin e deosebit de grave prevzut de art. 215 alin. 2, 3 i 5 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, acte privitor la care procurorul a dispus, n mod expres, scoaterea de sub urmrire penal si privitor la care nu s-a extins ac iunea penal n cursul cercetrii judectoreti, conform art. 335 Cod procedur penal i deci l-a condamnat pe inculpat i pentru acte componente ale infrac iunii continuate de nelciune, ce nu au fcut obiectul judec ii. Astfel, la pct. l din partea expozitiv a rechizitoriului, privitor la actele de vnzare de ctre inculpatul A.., a apartamentelor nr. 4 i 5 din acel imobil, ctre P.V. i B.V., s-a artat c nu se poate re ine n sarcina inculpatului infrac iunea de nelciune, motivndu-se c la data transmiterii posesiei i folosin ei celor dou apartamente, inculpatul dobndise calitatea de proprietar asupra celor dou apartamente i c, deci, P.V. i B.V. au fost primii cumprtori de bun-credin , crora vnzarea nu le-a produs nici un prejudiciu (pag. 5-6 din rechizitoriu; filele 515-516 dos. urm.pen.). Drept urmare, la pct. 2 din partea dispozitiv a aceluiai rechizitor, procurorul a dispus, n baza art. 10 lit. b Cod procedur penal, scoaterea de sub urmrire penal a inculpatului A.. pentru infrac iunea prevzut de art. 215 alin. 2, 3 i ultim Cod penal (pct. l din rechizitor), precizndu-se, expres, c aceast fapt constituie litigiu civil" (pag. 25 din rechizitoriu fila 535 dos. urm.pen.). Dei, n cursul judec ii la instan a de fond, nu s-a pus problema c solu ia de scoatere de sub urmrire penal dat de procuror prin rechizitor ar fi fost greit i nu s-a extins ac iunea penal pentru aceste acte, conform art. 335 Cod procedur penal, Tribunalul Bucureti, prin sentin a penal nr. 524/13.X. 1999, n considerente, la pag.2 a re inut greit aceste acte ca fcnd parte din con inutul infrac iunii continuate de nelciune cu consecin e deosebit de grave, iar, apoi, tot greit, n partea dispozitiv, le-a inclus n con inutul infrac iunii prevzute de art. 215 alin. 2, 3 i 5 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, text n baza cruia l-a condamnat 82

pe inculpat la 15 ani nchisoare. Drept urmare, instan a de fond a dispus, apoi, tot eronat, anularea celor dou contracte de vnzare-cumprare nr. 21.866/20.IX.1995 (pentru ap.4 i 5). O situa ie redat, de asemenea, neclar n rechizitor i apoi nelmurit prin cercetarea judectoreasc, este i cea privind ap. nr. 7, vndut de acelai inculpat, pr ii civile P.V. (odat cu ap. nr. 6, pct. 2 din rechizitor, pag. 7-8). Sub acest aspect, din modul cum este redat situa ia de fapt la pct. 2 din rechizitor, rezult c vnzarea ap. nr. 7 ctre partea civil P.V. de ctre inculpat a fost un act legal, care, deci nu putea fi inclus n con inutul infrac iunii de nelciune. Citm de la pag. 8 a rechizitoriului: Astfel, potrivit contractului de antrepriz i a actelor adi ionale..., inculpatul nu avea dreptul de a vinde ap. nr. 6, situat la etajul 3, ci numai apartamentele nr. 4, 5 i 7" (fila 518 dos. urmrire penal). Or, din examinarea actelor de cercetare judectoreasc efectuate de ctre instan a de fond, se desprinde concluzia c s-a ajuns la asemenea erori i neclarit i numai pentru c instan a de fond nu a verificat atent con inutul actului de investire, i nu a efectuat o cercetare judectoreasc temeinic. De aceea, se impune casarea cu trimitere a cauzei, la instan a de fond, pentru a relua cercetarea judectoreasc privitor la condi iile i mprejurrile n care au fost ncheiate contractele de vnzare pentru apartamentele 4, 5 i 7. Sub un prim aspect, privitor la apartamentele nr. 4 i 5, instan a de fond va trebui s verifice temeinic i n concret, fiecare aspect legat de mprejurrile ncheierii contractelor pentru aceste apartamente, pentru a stabili dac nu cumva, activitatea inculpatului descris la pct. l din rechizitor reprezint totui o tentativ la infrac iunea de nelciune (avem n vedere c, ini ial, inducerea n eroare a existat dar nu s-a produs rezultatul, n sensul c nu a existat prejudiciu). Oricum, chiar dac n urma refacerii cercetrii judectoreti se va stabili c solu ia procurorului de scoatere este greit, activitatea inculpatului ntrunind elementele constitutive ale unei tentative la nelciune, apare greit i va trebui nlturat msura anulrii contractelor de vnzare-cumprare pentru apartamentele 4 i 5 (21860/20.111.1995). Apoi, privitor la apartamentul nr. 7, cercetarea judectoreasc va trebui s stabileasc, n mod cert, dac vnzarea acestuia de ctre inculpat a reprezentat un act ce intr n con inutul constitutiv al infrac iunii de nelciune sau nu. n cazul n care se va confirma ceea ce sus ine rechizitoriul la pag.8, c inculpatul avea dreptul s vnd apartamentul nr. 7, acest act de vnzare va trebui exclus din lan ul celor care compune infrac iunea continuat de nelciune i, implicit, va trebui nlturat din hotrre dispozi ia privind anularea contractului de vnzare-cumprare a acestui apartament. Hotrrile pronun ate n cauz sunt greite ns i sub un alt aspect care impune casarea cu trimitere spre rejudecare. Astfel, prin apelul Parchetului, n mod corect, s-a remarcat c instan a de fond, la primul termen de judecat, din 9.07.1998, nesocotind dispozi iile art. 17 alin, l i 3 Cod procedur penal, i, dnd dovad de lips de rol activ, nu a citat, din oficiu, Ministerul Finan elor, n calitate de parte civil, pentru prejudiciul cauzat statului de ctre inculpat, prin infrac iunea de evaziune fiscal, n valoare de 2.510.827.618 lei. Sub acest aspect, instan a de fond trebuia s re in c, n actul de investire (pag.23 din rechizitor), procurorul precizase c, prin neeviden ierea corect a veniturilor, inculpatul i-a diminuat obliga iile fiscale fa de stat i s-a sustras de la 83

plata unor taxe n valoare de 2.510.827.618 lei (fila 70-85, vol. IV). Fiind, deci, investit, chiar dac procurorul a omis s prevad n rechizitor c se impune introducerea n cauz a Ministerului Finan elor, n calitate de parte civil, instan a de fond trebuia s o fac din oficiu, nc de la primul termen de judecat, din 9.07.1998, n conformitate cu textele mai sus-men ionate. Ulterior, ns, la data judecrii apelului, Curtea de Apel trebuia s constate, privitor la acest motiv de apel, c, ntre timp, prin decizia Cur ii Constitu ionale nr. 80/20.05.1999, textele art. 17 alin. l i 2 i art. 18 alin. 2 din Codul de procedur penal (care obligau instan a s exercite i s rezolve, din oficiu ac iunea civil n cazul unit ilor de interes public) au fost declarate neconstitu ionale. Nesocotind efectele deciziei Cur ii Constitu ionale, Curtea de Apel Bucureti, la termenul din 3.03.2000 (fila 42), a dispus introducerea n cauz, a Ministerului Finan elor, n calitate de parte civil, amnnd cauza la 22.03.2000, termen pentru care a citat, n cauz, Ministerul Finan elor, n calitatea men ionat (fila 43). Apoi, aa cum rezult din ncheierea de edin din 22.03.2000 (fila 114), dei reprezentanta Ministerului Finan elor nu a formulat oral i nici n scris, cererea de constituire de parte civil, ci doar nu s-a opus la admiterea apelului declarat de Parchet", iar inculpatul, pr ile civile i procurorul au cerut casarea cu trimitere spre rejudecare, Curtea de Apel, prin decizia nr. 186/13.04.2000, 1-a obligat pe inculpat, direct, la plata sumei de 2.510.827.618 lei, ctre Ministerul Finan elor, cu dobnda legal, de la data rmnerii definitive a hotrrii i pn la achitarea integral a sumei. Or, procednd n acest mod, instan a de apel a pronun at i sub acest aspect, o hotrre nelegal, pentru urmtoarele considerente: - ca efect al deciziei Cur ii Constitu ionale nr. 80/20.05.1999, textele declarate neconstitu ionale trebuie considerate abrogate i, deci, ele nu mai puteau constitui temei pentru rezolvarea din oficiu a ac iunii civile, n situa ia dat; - re innd c dispozi iile textelor art. 17 alin. l i 2 din Codul de procedur penal i art. 18 alin. 2 Cod procedur penal, declarate neconstitu ionale, nu mai opereaz n cauz, instan a de apel trebuia s constate c procedura de introducere n cauz a Ministerului Finan elor, n calitate de parte civil, pentru prejudicierea bugetului de stat de ctre inculpat, prin infrac iunea de evaziune fiscal, i procedura de solu ionare a ac iunii civile, omis la instan a de fond i solicitat de Ministerul Finan elor cu ocazia judecrii apelului, nu putea avea loc dect potrivit dispozi iilor art. 15 Cod procedur penal, adic prin casarea cu trimitere a cauzei, spre rejudecare, la instan a de fond, aa cum, de altfel, solicitase Parchetul, Ministerul Finan elor i pr ile civile. Pentru aceste considerente, apare nelegal modalitatea n care Curtea de Apel 1-a obligat pe inculpat, direct, la plata sumei de 2.510.827.618 lei, cu dobnda legal, ceea ce, desigur, impune casarea hotrrilor, cu trimiterea cauzei spre rejudecare la instan a de fond. Referitor la recursurile declarate de P.V. i B.V., acestea sunt fondate, sub aspectul nesocotirii de ctre instan a de fond a dispozi iilor art. 76 din Codul de procedur penal i, respectiv, art. 320 Cod procedur penal. Potrivit art. 76 din Codul de procedur penal, organul de urmrire penal sau instan a de judecat are obliga ia s cheme, spre a fi ascultat, persoana care a suferit o vtmare prin infrac iune, precum i persoana civilmente responsabil. n alin. 2 al aceluiai text de lege se prevede c, nainte de ascultare, persoanei vtmate i se pune n vedere c poate participa n proces, ca parte vtmat, iar, dac a suferit o pagub material, c se poate constitui parte civil. De asemenea, 84

textul mai prevede c persoanei vtmate i se atrage aten ia c declara ia de participare n proces, ca parte vtmat, sau de constituire ca parte civil, se poate face n tot cursul urmririi penale, iar n fa a primei instan e de judecat, pn la citirea actului de sesizare. n conformitate cu dispozi iile textului de lege sus-men ionat i n exercitarea obliga iilor ce-i reveneau din prevederile art. 4 din Codul de procedur penal referitor la rolul activ, instan a de fond trebuia ca, n urma verificrii con inutului actului de investire, s citeze n calitate de pr i vtmate pe recuren ii P.V. i B.V. nc de la primul termen de judecat, din 9.07.1998 i s procedeze, potrivit textului art. 76 din Codul de procedur penal. Or, aa cum rezult din ncheierea de edin a Tribunalului Bucureti, Sec ia I Penal, din 9.07.1998 (existent, nu la nceputul dosarului de cercetare judectoreasc cum este normal , ci, aproximativ la mijlocul dosarului, cu o numerotare haotic) i, cum de altfel, rezult din ncheierile de edin ulterioare (neaezate ntr-o ordine cronologic, fireasc, care sunt incomplete i care, uneori, con in modificri) instan a de fond nu s-a preocupat de ndeplinirea acestor obliga ii, ce-i reveneau, potrivit textelor mai sus-men ionate din Codul de procedur penal. Lipsa de preocupare a instan ei de fond, pentru stabilirea calit ii procesuale a recuren ilor P.V. i B.V., rezult, n mod evident, din examinarea ncheierilor de edin existente la dosar. Modul defectuos, n care i-a desfurat instan a de fond activitatea sub aspectul ndeplinirii obliga iilor prevzute n Codul de procedur penal, raportat la necesitatea stabilirii calit ii procesuale a recuren ilor rezult att de evident din simpla examinare a ncheierilor de edin , nct nu mai este necesar o demonstra ie n acest sens. Edificator, n acest sens este de artat c dup ce n ncheierea de edin din 21 ianuarie 1999 apare consemnat c aprtorul recurentului P.V., s-a prezentat i a formulat cerere de introducere n cauz a acestuia ca parte vtmat, instan a a prorogat de mai multe ori discutarea acestei cereri, iar la 10 mai 1999, i-a luat acestuia o declara ie care poart antetul Declara ie de martor i parte civil". Din modul confuz n care a fost consemnat aceast declara ie, se desprinde concluzia c instan a, nclcndu-i obliga iile, nu i-a explicat acestuia clar drepturile procesuale pe care le are n raport de faptele svrite de inculpat, i posibilit ile pe care le are n procesul penal de a ob ine repararea prejudiciilor cauzate de inculpat. Numai aa, se explic con inutul neclar, confuz i contradictoriu al consemnrilor fcute de instan n aceast declara ie, n care, n final, se men ioneaz c nu m constitui parte civil deoarece sper c voi intra n posesia apartamentelor..." Din aceast ultim consemnare, s-ar putea n elege nu c partea vtmat P.V. ar fi n eles s renun e la constituirea de parte civil, ci c ea dorete s fie despgubit, dar nu n echivalent bnesc, ci n natur, prin restituirea apartamentelor. Ceea ce demonstreaz, apoi, c instan a de fond nu i-a ndeplinit ndatoririle, rezult din faptul c, n pofida unor asemenea consemnri, ulterior, prin sentin a pronun at, instan a i-a atribuit lui P.V. calitatea de parte civil i 1-a obligat pe inculpat s plteasc cu titlu de despgubiri, acestuia, 200.000 USD. Declara ia lui B.V., luat i consemnat la aceeai dat, 11 mai 1999, de 85

instan , este de asemenea neclar i contradictorie. Concluzionnd, toate aceste deficien e impun i ele categoric, admiterea recursurilor numi ilor P.V. i B.V., i casarea cu trimitere spre rejudecare a cauzei n sensul artat. Pe de alt parte, hotrrile atacate con in i o alt nelegalitate. Din examinarea probelor existente n dosar, rezult, printre altele, aa cum de altfel s-a re inut n rechizitor i n hotrrile atacate, c participa ia penal a inculpatului la infrac iunea de fals prevzut de art. 40 din Legea nr. 82/1991 a constat ntr-o ac iune de a determina cu tiin , pe contabila S.M., de a nu eviden ia toate opera iunile economice derulate, prin omisiunea cu tiin de-a prezenta documentele pentru a fi nregistrate (pag. 23 din rechizitor). Or, instan ele ar fi trebuit s re in c aceast activitate nu poate reprezenta o ac iune de realizare nemijlocit de ctre inculpat a faptei ncriminate de textul susmen ionat, ci o participa ie improprie n condi iile art. 31 alin. l Cod penal la svrirea acestei infrac iuni. Drept urmare, instan ele conform art. 334 Cod procedur penal ar fi trebuit s schimbe ncadrarea juridic din infrac iunea prevzut de art. 40 din Legea nr. 82/l991 n infrac iunea prevzut de art. 31 alin. l Cod penal raportat la art. 40 din Legea nr. 82/1991 i s stabileasc pedepsele n raport de aceast form de participa ie. n rest, celelalte critici invocate de recurentul inculpat nu sunt ntemeiate. Aceste aprri au fost avute n vedere de ctre instan e i au fost nlturate cu o motivare logic n considerentele deciziei de ctre instan a de apel (pag.8-9 din decizie). PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DECIDE: Admite recursurile declarate de inculpatul A.. i de ctre pr ile civile B.V. i P.V. mpotriva deciziei nr. 186 din 13 aprilie 2000 a Cur ii de Apel Bucureti, Sec ia I penal. Caseaz decizia atacat i sentin a nr. 524 din 13 septembrie 1999 a Tribunalului Bucureti, Sec ia I penal. Trimite cauza spre rejudecare primei instan e Tribunalul Bucureti. Men ine starea de arest a inculpatului. Pronun at n edin public, azi 24 octombrie 2002. 3. Principiul rolului activ. Necitarea persoanei juridice prejudiciat prin infrac iune n calitate de PARTE VTMAT. Necitarea tuturor pr ilor responsabile civilmente pentru inculpa ii minori. ROMNIA CURTEA SUPREM DE JUSTI IE SEC IA PENAL Decizia nr. 1042/2003 Dosar nr. 3148/2002 edin a public din 28 februarie 2003 Asupra recursurilor de fa ; n baza lucrrilor din dosar, constat urmtoarele: Prin sentin a penal nr. 193 din 8 martie 2002, Tribunalul Bucureti, sec ia a II-a penal, a condamnat pe inculpa ii: - P.A.G. la 3 ani i 6 luni nchisoare pentru infrac iunea de tlhrie prevzut de 86

art. 211 alin. (2), lit. a), d) i e) cu aplicarea art. 99 i urmtorii C. pen. n baza art. 350 C proc. pen., s-a men inut starea de arest a inculpatului, iar potrivit art. 88 C. pen., s-a dedus din pedeaps, timpul arestrii preventive, de la 14 noiembrie 2001, la zi. - I.N.V. la 6 ani nchisoare pentru complicitate la infrac iunea de tlhrie prevzut de art. 26 raportat la art. 211 alin. (2) lit. a), d) i e) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. b),art. 74 lit. c) i art. 75 lit. c) C. pen. S-a fcut aplicarea art. 71 i a art. 64 din acelai cod. - N.M.G. la 2 ani i 6 luni nchisoare pentru complicitate la infrac iunea de tlhrie prevzut de art. 26 raportat la art. 211 alin. (2) lit. a), d) i e) C. pen., cu aplicarea art. 99 i urmtorii din acelai cod. n baza art. 81 raportat la art. 110 C. pen., a suspendat condi ionat executarea pedepsei, aplicat acestuia, pe durata termenului de ncercare, de 4 ani, iar n baza art. 359 C proc. pen., a atras aten ia inculpatului asupra dispozi iilor art. 83 C. pen. Potrivit art. 88 C. pen., a dedus re inerea de o zi, din 14 noiembrie 2001. - M.C.M. la: - 2 ani i 6 luni nchisoare pentru complicitate la infrac iunea de tlhrie prevzut de art. 26 raportat la art. 211 alin. (2), lit. a), d) i e) cu aplicarea art. 99 i urmtorii C. pen. - 3 luni nchisoare pentru infrac iunea prevzut de art. 221 cu aplicarea art. 99 i urmtorii C. pen. i; - un an i 6 luni nchisoare pentru infrac iunea prevzut de art. 194, cu aplicarea art. 99 i urmtorii C. pen. n baza art. 33 lit. a) i art. 34 lit. b) C. pen., s-a dispus ca inculpatul s execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani i 6 luni nchisoare, iar conform art. 861 C. pen., s-a suspendat sub supraveghere, executarea pedepsei, pe durata termenului de ncercare de 5 ani. n baza art. 863 alin. (1) C. pen., s-a pus n vedere inculpatului ca, pe durata termenului de ncercare, s se prezinte din 3 n 3 luni la sec ia de poli ie, n raza creia domiciliaz la sfritul fiecrei perioade, i s comunice orice schimbare de domiciliu, reedin sau locuin i orice deplasare care depete 8 zile, precum i ntoarcerea, s comunice i s justifice schimbarea locului de munc i s prezinte informa ii de natur a fi controlate, privind mijloacele de existen . n baza art. 86 alin. (3) C. pen., instan a a pus n vedere acestui din urm inculpat, s nu intre n legtur cu inculpa ii Ionescu N.V. i P.A.G., aceast supraveghere revenind sec iei de poli ie n raza creia domiciliaz inculpatul. n baza art. 88 C. pen., a dedus din durata pedepsei, re inerea de una zi (14 noiembrie 2001). S-a luat act c partea vtmat S.C. E.E. S.R.L. Bucureti nu s-a constituit parte civil. n baza art. 118 lit. d) C. pen., a dispus confiscarea de la inculpatul P.A.G. a sumei de 1.800.000 lei, de la inculpatul N.M.G. a sumei de 1.800.000 lei, de la inculpatul I.N.V. a sumei de 2.400.000 lei i de la inculpatul M.C.M. a sumei de 1.200.000 lei, sume ob inute din svrirea infrac iunii. n baza aceluiai text de lege, de la inculpa ii P.A.G. i I.N.V. s-a mai confiscat cte 100.000 lei, bani ob inu i din vnzarea telefonului mobil. Prima instan a re inut c, n seara zilei de 15 februarie 2001, inculpatul P.A.G. mpreun cu inculpa ii N.M.G., I.N.V. i M.C.M. se aflau pe oseaua Olteni ei din Bucureti. 87

Inculpatul M.C.M. a cobort n sta ia de metrou C.B. i observnd c partea vtmat B.P. are un telefon mobil pe care l-a pus n geanta tip diplomat care o avea n mn, a revenit la suprafa i le-a adus la cunotin celorlal i inculpa i despre aceast situa ie, i cu to ii s-au hotrt ca s sustrag geanta n care scop au urmrit partea vtmat. Inculpatul I.N.V. a depit partea vtmat, iar n urma sa inculpatul P.A.G. a apucat cu minile geanta i a tras-o la el. Partea vtmat a opus rezisten , dar din cauz c inculpatul trgea cu for geanta, aceasta a czut, suferind leziuni la genunchiul stng. Mnerul gen ii cednd i rmnnd n mna pr ii vtmate, inculpatul P.A.G. a sustras geanta i a fugit de la locul faptei, urmat de inculpa ii I.N.V. i N.M.G. Apoi, au desfcut geanta, unde au gsit suma de 7.200.000 lei, acte i alte bunuri, ntre care un telefon mobil. Banii au fost mpr i i n mod egal ntre cei trei, iar telefonul a rmas la inculpatul P.A.G. n aceeai sear, acesta din urm, mpreun cu inculpatul I.N.V. au vndut telefonul mobil cu suma de 200.000 lei, pe care au mpr it-o n mod egal. Tot n aceeai sear, cei doi s-au ntlnit cu inculpatul M.C.M., care le-a cerut acestora i primit cte 600.000 lei, pentru a nu-i divulga organelor de poli ie. Prin decizia penal nr. 293 din 28 mai 2002, Curtea de Apel Bucureti, sec ia I penal, a admis apelul declarat de Parchetul de pe lng Tribunalul Bucureti, a descontopit pedepsele aplicate inculpatului M.C.M., a nlturat aplicarea dispozi iilor art. 33 lit. a) C. pen. i n baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. a) C proc. pen., l-a achitat pe acest inculpat pentru infrac iunile de tinuire i antaj prevzute de art. 221 i art. 194 alin. (2) cu aplicarea art. 99 i urmtoarele C. pen. Celelalte dispozi ii ale sentin ei au fost men inute. Se motiveaz c, ntruct inculpatul M.C.M. a fost participant la infrac iunea de tlhrie, sub forma complicit ii, nu poate fi n acelai timp, tinuitor i autor, al infrac iunii de antaj. Apelurile declarate de inculpa ii P.A.G. i I.N.V., care au criticat sentin a pentru greita propor ionalizare a pedepselor, au fost respinse ca nefondate. mpotriva deciziei penale nr. 293 din 28 mai 2002 a Cur ii de Apel Bucureti, sec ia I penal, au declarat recurs Parchetul de pe lng Curtea de Apel Bucureti i inculpatul P.A.G. Parchetul a formulat urmtoarele motive de recurs: - instan a de fond a judecat cauza, dei procedura de citare nu a fost ndeplinit cu partea vtmat S.C. E.E. S.R.L. proprietara gen ii diplomat, a sumei de 5.200.000 lei i a telefonului mobil, sustrase de inculpa i; - s-a omis citarea de ctre curtea de apel a pr ilor responsabile civilmente A.P., M.I., M.N., P.G. i P.R.; - greita re inere a recidivei dup executare prevzut de art. 37 lit. b) C. pen., la inculpatul N.M.G., cci pedepsele anterioare, considerate ca primul termen al recidivei au fost svrite n timp ce era minor; - greita individualizare a pedepselor aplicate inculpa ilor, N.M.G. i M.C.M., att sub aspectul cuantumului, ct i al modalit ii de executare. Inculpatul P.A.G. a criticat sentin a numai sub aspectul individualizrii pedepsei, solicitnd s fie redus. Recursurile sunt fondate n sensul ce se va arta, n continuare. Potrivit dispozi iilor art. 24 C. pen., persoana care a suferit prin fapta penal o vtmare fizic, moral sau material, dac particip n procesul penal se numete 88

parte vtmat, iar persoana vtmat care exercit ac iunea civil n cadrul procesului penal se numete parte civil. Potrivit aceluiai articol, persoana chemat n procesul penal s rspund, potrivit legii civile, pentru pagubele provocate prin fapta inculpatului, se numete parte responsabil civilmente. Totodat, potrivit dispozi iilor art. 291 C proc. pen., judecarea poate avea loc numai dac pr ile sunt legal citate i procedura este ndeplinit. n cauz, prima instan dei a re inut c suma de 5.200.000 lei i telefonul mobil Bosch, aflate n geanta sustras de inculpa i apar ineau firmei S.C. E.E. S.R.L. Bucureti, totui contrar dispozi iilor legale amintite, nu a dispus citarea acestei firme n calitate de parte vtmat. Faptul c, n timpul cercetrilor, firma men ionat a trimis o adres prin care aduce la cunotin c nu se constituie parte civil mpotriva inculpa ilor, nu era de natur s nlture obliga ia instan ei de a o cita n calitate de parte vtmat i a o ntreba dac n elege s stea n proces n aceast calitate. Nici motiva ia n sensul c opereaz principiul disponibilit ii pr ilor cu privire la ac iunea civil, nu justific necitarea n proces a pr ii vtmate la niciunul, din termenele de judecat. Totodat, se constat c prima instan nu a citat pe toate pr ile responsabile civilmente ale inculpa ilor minori, fiind omise a fi citate pr ile responsabile civilmente M.I. i P.R., iar instan a de apel nu a citat nici o parte responsabil civilmente. ntruct judecarea n fond i n apel fr citarea legal a unor pr i, constituie motivul de recurs prevzut de art. 3859 alin. (1) pct. 21 C proc. pen., se impune rejudecarea cauzei de ctre prima instan . Ca urmare, motivul referitor la individualizarea pedepselor aplicate inculpa ilor N.M.G. i M.C.M., formulat de parchet, ca i motivul de individualizare formulat de recurentul inculpat P.A.G., urmeaz a fi examinate cu ocazia rejudecrii cauzei de ctre prima instan . De asemenea, prima instan urmeaz a examina i motivul formulat n recursul parchetului, cu privire la greita re inere a recidivei dup executare, prevzut de art. 37 lit. b) C. pen., n sarcina inculpatului I.N.V., inndu-se seama n acest scop, de condamnrile men ionate n cazierul judiciar, de faptul c la data faptelor anterioare era minor i de dispozi iile art. 38 C. pen. Totodat, urmeaz a se observa c deducerile timpului arestrii preventive, din 1 pedepsele cu aplicarea art. 81 i a art. 86 C. pen., nu este posibil dect n eventualitatea revocrii acestor msuri, cci altfel se ajunge nelegal, la diminuarea termenului de ncercare. 15 Pentru considerentele artate, urmeaz ca, n baza art. 385 pct. 2 lit. c) C proc. pen., a se admite recursurile declarate de Parchetul de pe lng Curtea de Apel Bucureti i inculpatul P.A.G., a se casa ambele hotrri pronun ate n cauz i a se trimite cauza pentru rejudecare la instan a de fond. Totodat, constatnd c se men in motivele care au fost avute n vedere la luarea msurii arestrii preventive a inculpatului P.A.G., urmeaz a se men ine starea de arest a acestuia. Onorariile de avocat din oficiu, n sum de cte 300.000 lei, urmeaz a se plti din fondul Ministerului Justi iei. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII 89

DECIDE Admite recursurile declarate de Parchetul de pe lng Curtea de Apel Bucureti i de inculpatul P.A.G. mpotriva deciziei penale nr. 293 din 28 mai 2002 a Cur ii de Apel Bucureti, sec ia I penal. Caseaz hotrrea atacat i sentin a penal nr. 193 din 8 martie 2002 a Tribunalului Bucureti, sec ia a II a penal i trimite cauza pentru rejudecare la instan a de fond. Men ine starea de arest a recurentului inculpat P.A.G. Onorariile aprtorilor din oficiu, n sum de cte 300.000 lei, se vor plti din fondul Ministerului Justi iei. Pronun at n edin public, azi 28 februarie 2003. 4. Principiul garantrii dreptului la aprare. Neverificarea din oficiu a faptelor i mprejurrilor favorabile rezultate din probe. ROMNIA NALTA CURTE DE CASA IE I JUSTI IE SEC IA PENAL Decizia nr. 1524 Dosar nr. 5527/2003 edin a public din 18 martie 2004 CURTEA, Asupra recursurilor de fa ; n baza lucrrilor din dosar constat urmtoarele: Prin sentin a nr. 385 din 17 septembrie 2003, Tribunalul Prahova a condamnat pe inculpatul N.I. la 4 ani nchisoare pentru infrac iunea de furt calificat de produse petroliere prevzut de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1, lit.a,g i alin. 3 lit.a Cod penal. n baza art. 83 Cod penal a fost revocat beneficiul suspendrii condi ionate a executrii pedepsei de 1 an i 4 luni nchisoare aplicat prin sentin a nr. 670 din 11 martie 2003 a Judectoriei Ploieti dispunndu-se ca aceasta s fie executat alturi de pedeapsa de 4 ani, inculpatul urmnd s execute n total 5 ani i 4 luni nchisoare. S-a fcut aplicarea art. 71 i 64 Cod penal. A fost men inut starea de arest i computat deten ia preventiv. Prin aceeai sentin s-a dispus achitarea inculpatului N.Il., n baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. c Cod procedur penal pentru infrac iunea de furt calificat de produse petroliere prevzut de art. 208 alin. 1 209 alin. 1 lit. a, g i alin. 3 lit. a Cod penal. Acelai inculpat a fost condamnat la urmtoarele pedepse: 2 ani nchisoare pentru infrac iunea de furt calificat prevzut de art. 208-209 alin. 1 lit.g, i Cod penal cu aplicarea art. 74-76 Cod penal fapt comis n noaptea de 13-14 martie 2002 n dauna pr ii civile SC Corida Com SRL Trgor Vechi i 8 luni nchisoare pentru infrac iunea de conducere pe drumurile publice a unui autoturism fr a poseda permis de conducere prevzute de art. 78 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 13 Cod penal i 74-76 Cod penal. Conform art. 33 lit.a i 34 lit.b Cod penal au fost contopite cele dou pedepse, urmnd ca inculpatul s execute 2 ani nchisoare. n baza art. 81 Cod penal s-a dispus suspendarea condi ionat a executrii pedepsei stabilindu-se termen de ncercare, potrivit art. 82 Cod penal de 4 ani. I s-a 90

atras aten ia asupra consecin elor nerespectrii dispozi iilor art. 83 Cod penal. S-a constatat recuperat prejudiciul cauzat pr ii civile SC Corida Com SRL Trgorul Vechi i s-a admis ac iunea pr ii civile SC Conpet SA dispunndu-se obligarea inculpatului N.I. la plata sumei de 174.100.810 lei reprezentnd contravaloarea a 16.723 kg. produse petroliere. n baza art. 118 lit.b Cod penal a fost confiscat autocisterna marca Roman cu numr de nmatriculare PH-93-RAP, lopata, furtunul i instala ia artizanal de sustragere a produsului petrolier. Pentru a pronun a aceast solu ie, prima instan a re inut c n seara zilei de 22 mai 2003, pe baza unor informa ii, o echip mixt format din lucrtori de poli ie i trupe de jandarmi a executat o pnd pe partea dreapt a sensului de mers Braov Bucureti al DN 1 A, pe un teren agricol situat n apropierea magistralei feroviare Ploieti Braov. n jurul orelor 23 membrii echipei, au observat o main de teren care mai nti a sta ionat n apropierea pasajului de cale ferat, cca 10 minute dup care a stins farurile i a mers pe un drum agricol paralel cu calea ferat ntr-un loc unde existau informa ii c este amplasat o instala ie artizanal pentru sustras produse petroliere i dup ce din main au cobort dou persoane, acestea au decopertat instala ia cu ajutorul unei lope i. Dup aproximativ 20 minute, n zon a aprut o cistern marca Roman cu numr de nmatriculare PH-93 RAP care, dup ce s-a oprit n apropierea autoturismului de teren, dou persoane s-au urcat pe rezervorul acesteia, iar o a treia a montat un furtun de plastic la conduct, cellalt capt introducndu-l n bazinul autocisternei. Membrii echipei s-au apropiat de locul respectiv, iar lucrtorii de poli ie au recunoscut pe doi dintre ei n persoana fra ilor N. din Brcneti, N.I. fiind cel care asigura paza, iar N.lI. unul din cei care ncrcau compartimentele cisternei. ntruct s-au produs zgomote, cei trei s-au sesizat, doi s-au urcat n autoturismul de teren i au fugit n direc ia satului Buda, iar cel de al treilea spre un cmp unde printr-un an aflat de-a lungul cii ferate i-a asigurat scparea. Cu toate c asupra autoturismului au fost trase focuri de arm lovindu-l n mai multe locuri, maina a disprut. A doua zi, cu ocazia cercetrii efectuate la fa a locului, a fost identificat i ridicat autocisterna, instala ia artizanal, lopata folosit la decopertarea acesteia, furtunul folosit la umplerea rezervorului precum i dou articole de mbrcminte. n ce privete pe inculpatul N.Il., prima instan a mai re inut c n noaptea de 13/14 martie 2003, a mers n zona pdurii Crngul lui Bot la sediul SC Corida Com SRL Trgorul Vechi unde prin escaladare a ptruns n incinta unit ii i dup ce a spart cu o piatr geamul portierei dreapta de la o autoutilitar i-a nsuit mai multe bunuri iar din depozitul distileriei a luat cantitatea de 350 litri uic. Prejudiciul a fost acoperit prin restituirea bunurilor nsuite. n afar de aceasta, n ziua de 31 octombrie 2002, n timp ce conducea prin municipiul Ploieti un autoturism a fost oprit pentru control cu care ocazie s-a constatat c nu posed permis de conducere. mpotriva acestei hotrri, Parchetul de pe lng Tribunalul Prahova i cei doi inculpa i au declarat apel. Curtea de Apel Ploieti, prin decizia nr. 506 din 19 noiembrie 2003 le-a admis pe toate, a casat sentin a atacat i n baza art. 208-209 alin. 1 lit. a, g i alin. 3 lit. a Cod penal a condamnat pe inculpatul N.Il. la 4 ani nchisoare pentru infrac iunea de furt calificat de produse petroliere n dauna SC Compet SA Ploieti. A descontopit pedeapsa rezultant n pedepsele componente de 2 ani i respectiv 8 luni nchisoare, au fost nlturate dispozi iile art. 74-76 Cod penal i l-a mai 91

condamnat la 3 ani nchisoare pentru infrac iunea de furt calificat, prevzut de art. 208-209 lit. g i i Cod penal, fapt din 13/14 martie 2002, parte civil SC Corida Com SRL i la 1 an nchisoare pentru infrac iunea prevzut de art. 78 din O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 13 Cod penal. n baza art. 1 din Legea nr. 543/2002 s-a constatat gra iat n ntregime condi ionat pedeapsa de 3 ani nchisoare aplicat pentru infrac iunea prevzut de art. 208-209 lit. g i i Cod penal, atrgnd aten ia inculpatului asupra consecin elor nerespectrii dispozi iilor art. 7 din actul normativ amintit. Conform art. 33 lit. a i 34 lit. b Cod penal a contopit pedeapsa de 4 ani nchisoare cu cea de 1 an nchisoare, urmnd ca inculpatul N.Il. s execute pedeapsa cea mai grea i anume 4 ani nchisoare. Au fost nlturate dispozi iile art. 81 i 82 Cod penal i au fost aplicate cele ale art. 71 i 64 Cod penal. Totodat, a obligat pe inculpa i ca n solidar s plteasc pr ii civile SC Compet SA Ploieti suma de 174.100.810 lei cu titlu de despgubiri. mpotriva deciziei cur ii de apel, inculpa ii au declarat recurs. Aprtorul, a criticat decizia respectiv, sus innd c instan a de control judiciar, a comis o grav eroare de fapt condamnndu-l pe inculpatul N.I. pentru comiterea infrac iunii de furt calificat de produse petroliere prevzut de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit a, g i alin. 3 lit. a Cod penal deoarece din probele administrate nu rezult c acesta a comis fapta penal respectiv. Sub acest aspect, aprtorul a men ionat c ntre depozi iile martorilor audia i exist contradic ii astfel nct nu se poate re ine cu certitudine vinov ia inculpatului. Referitor la recurentul N.Il., aprtorul a men ionat c hotrrea primei instan e este legal i temeinic sub toate aspectele. Pentru aceste motive el a cerut admiterea recursurilor, casarea deciziei instan ei de apel, achitarea inculpatului N.I. i men inerea solu iei primei instan e n ce privete pe recurentul N.Il. Recursul este fondat, dar pentru alte motive dect cele invocate de aprtor. Astfel, analiznd hotrrile, se constat c instan ele au abdicat de la rolul lor activ, prin aceea c nu au administrat toate probele necesare stabilirii adevrului ceea ce a determinat stabilirea unei situa ii de fapt incorecte. Sub acest aspect, este de remarcat c inculpatul N.I. nu a negat prezen a sa la locul furtului, dar a sus inut c fusese chemat acolo de o alt persoan, decedat ntre timp, pentru a-i aduce o canistr cu motorin deoarece rmsese n pan cu autocisterna. Instan ele nu au verificat aceast sus inere, re innd doar c prin simpla prezen n acel loc, inculpatul a participat n calitate de autor la svrirea infrac iunii de furt calificat de produse petroliere. Cu toate c acea persoan a decedat, sus inerea recurentului poate fi verificat ntruct n declara iile date, recurentul a sus inut c acea canistr a luat-o de la o salariat a SC Ghinea SRL, indicnd i sediul acesteia din municipiul Ploieti. Afirma ia inculpatului poate fi verificat prin identificarea i audierea personalului care a fost de serviciu la acea societate n noaptea de 22/23 mai 2003, cu att mai mult c el a lsat drept garan ie o sum de bani, pentru c a luat acea canistr. Este evident c n func ie de cele stabilite n urma audierii acelor persoane, situa ia juridic a acestui recurent s-ar putea schimba. Avnd n vedere c probele administrate sunt contradictorii n ce privete locul n care s-a aflat recurentul n momentul furtului, este necesar ca acesta s 92

fie precis delimitat ntruct poate determina ncadrarea juridic a faptei, cu att mai mult dac se stabilete c ntre fptuitori a existat sau nu o n elegere. n afar de faptul c hotrrile nu sunt temeinice, ntruct probele nu au fost complet administrate, decizia instan ei de apel nu este nici legal. Astfel, n partea introductiv a ei ct i n cuprinsul motivrii, aprtorul recurentului N.I., a sus inut c o alt persoan a comis fapta imputat acestuia, el putnd rspunde pentru infrac iunea de tinuire ori de favorizare a infractorului, furtul de produse petroliere fiind comis de persoana care a decedat. Cu toate c aprtorul a sus inut c fapta constituie infrac iunea de favorizare sau tinuire, instan a de apel nu s-a pronun at asupra cererii de schimbare a ncadrrii juridice, n sensul de a o admite sau de a o respinge, astfel nct aceast sus inere problema ncadrrii juridice sus inut de aprtor nu a fost rezolvat. Decizia instan ei de control judiciar nu este legal i sub urmtorul aspect: n dispozitivul hotrrii se men ioneaz: Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lng Tribunalul Prahova, inculpatul N.I. i N.Il....., dup care este redat solu ia pronun at n legtur numai cu inculpatul N.Il., fr s se precizeze care este situa ia juridic a apelantului N.I. n urma admiterii respectivei ci de atac. n sfrit, din dosar nu rezult modul n care partea civil a calculat prejudiciul i a stabilit componentele sale, aspecte esen iale n vederea unei juste desdunri a persoanei pgubite. Stabilirea exact a prejudiciului este cu att mai necesar dac se are n vedere cantitatea de produs petrolier gsit n cisterna respectiv i totalul despgubirilor civile solicitate a cror sum reprezint contravaloarea unei cantit i mult mai mari. n consecin , recursurile inculpa ilor urmeaz s fie admise, decizia instan ei de apel casat i cauza trimis la Curtea de Apel Ploieti, n vederea solu ionrii apelurilor declarate de Parchetul de pe lng Tribunalul Prahova i de ctre inculpa i sub aspectul celor men ionate mai sus. ntruct inculpatul N.I. a fost judecat n stare de arest, urmeaz ca instan a s men in aceast msur. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DECIDE: Admite recursurile declarate de inculpa ii N.I. i N.Il. mpotriva decizei nr. 506 din 19 noiembrie 2003 a Cur ii de Apel Ploieti. Caseaz decizia atacat i trimite cauza pentru rejudecarea apelului la Curtea de Apel Ploieti. Men ine arestarea preventiv a inculpatului N.I. Definitiv Pronun at, n edin public, azi 18 martie 2004. 5. Aflarea adevrului. Necesitatea stabilirii adevrului cu privire la toate faptele i mprejurrile cauzei care formeaz obiectul proba iunii. Obliga ia de a lmuri neclarit ile din actele medico-legale pentru a se nltura dubiile i a se putea forma o convingere CERT. Probe care nu sunt CERTE. Necesitatea efecturii unei NOI EXPERTIZE pentru nlturarea dubiilor. ROMNIA 93

CURTEA SUPREM DE JUSTI IE SEC IA PENAL Dosar nr. 4853/2002 edin a public din 13 februarie 2003 S-a luat n examinare recursul declarat de condamnatul .A. mpotriva deciziei nr. 665 din 25 noiembrie 2002 a Cur ii de Apel Bucureti, Sec ia a I penal. Recurentul a fost prezent, n stare de arest, asistat de aprtor ales, avocat C.B. Procedura de citare a fost ndeplinit. Aprtorul avnd cuvntul, dezvoltnd concluziile scrise depuse la dosar, a solicitat admiterea recursului i ntreruperea executrii pedepsei. Procurorul a pus concluzii de respingere a recursului declarat. n ultimul cuvnt, recurentul a declarat c este de acord cu cele relatate de aprtor. CURTEA Asupra recursului de fa ; n baza lucrrilor din dosar, constat urmtoarele: Prin sentin a penal nr. 753 din 6 august 2002, Tribunalul Bucureti a respins, ca nentemeiat, cererea condamnatului .A. de ntrerupere a executrii pedepsei de 12 ani nchisoare, n a crui executare se afl, invocnd bolile grave de care sufer i pentru a cror vindecare este necesar o interven ie chirurgical care nu se poate realiza n re eaua sanitar a D.G.P. n motivarea solu iei, instan a de fond a re inut, c, din ansamblul actelor medicale depuse la dosar se constat c afec iunile de care sufer condamnatul pot fi tratate n re eaua sanitar a Direc iei Generale a Penitenciarelor. Curtea de Apel Bucureti, sec ia I penal, prin decizia penal nr. 665 din 25 octombrie 2002, a respins, ca nefondat, apelul declarat de .A. mpotriva ultimei hotrri, condamnatul a declarat recurs, solicitnd casarea acesteia i, dup rejudecare, admiterea cererii i ntreruperea executrii pedepsei, invocnd motivele din cererea introductiv. Recursul declarat este fondat. Din expertiza medico-legal ntocmit, n cauz, (f.44,45 d.i.) rezult c de inutul sufer de angor pectoris de efort i de repaus; cardiopatie ischemic dureroas cu leziune unicoronarian subcritic stenoz 50% artera descendent intern i plci stenozante pe celelalte artere coronare; hipertensiune arterial esen ial, moderat i spondiloz cervico-dorsal. C asisten a medical poate fi asigurat n cadrul re elei D.G.P., sus-numitul fiind inapt efort i necesitnd reevaluri periodice de cardiologie i chirurgie cardiovascular. n raport de cele expuse se consider c o eventual propunere de ntrerupere a executrii pedepsei ar fi nejustificat. Aceste constatri medicale nu sunt ns n msur s ofere instan ei elemente de natur a-i putea forma o opinie care s stea la baza pronun rii unei solu ii legale i temeinice. Astfel, men iunea c bolnavul necesit reevaluri periodice de cardiologie i chirurgie cardiovascular nu este completat cu indicarea re elei sanitare capabile s asigure aceste examene i nici nu rspunde la ntrebarea dac un act chirurgical ar fi n msur s stopeze evolu ia bolii sau chiar s o vindece. Pe de alt parte, afirma ia Comisiei Superioare medico-legale, care aprob raportul de expertiz (f.83 d.i.) i care precizeaz c n ceea ce privete posibilit ile terapeutice ale acestor afec iuni n re eaua sanitar a D.G.P., sunt 94 Decizia nr. 735

de competen a exclusiv a medicului reprezentant al D.G.P. care i asum rspunderea nu sunt n msur a rezolva problema ce face obiectul cauzei, n spe nefiind vorba de o eventual rspundere medical. Astfel fiind, n raport de prevederile art. 453 lit.a raportat la art. 455 Cod procedur penal, Curtea apreciaz necesar efectuarea unei noi expertize medicolegale, motiv pentru care va casa hotrrile atacate i trimiterea cauzei, spre rejudecare, la prima instan . PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DECIDE: Admite recursul declarat de condamnatul .A. mpotriva deciziei nr. 665 din 25 octombrie 2002 a Cur ii de Apel Bucureti, sec ia I penal. Caseaz decizia atacat precum i sentin a nr. 753 din 6 august 2002 a Tribunalului Bucureti, Sec ia a II-a penal i trimite cauza, pentru rejudecare, la prima instan (Tribunalul Bucureti). Pronun at n edin public, azi 13 februarie 2003. 6.Lipsa de rol activ pentru a lmuri cauza.Condamnare pe baza unor probe neconcludente-nsemnri personale fr valoare probatorie. CURTEA SUPREM DE JUSTI IE n compunerea prevzut de art. 39 alin. 2 i 3 din Legea pentru organizarea judectoreasc Decizia nr. 52 edin a public de la 11 mai 1990 CURTEA Asupra recursului extraordinar de fa , n baza lucrrilor din dosar, constat urmtoarele: Tribunalul militar teritorial Bucureti, prin sentin a nr. 49 din 12 mai 1975 a condamnat pe inculpatul R.M. la moarte i confiscarea total a averii, pentru infrac iunea de acte de diversiune, prevzut de art. 163 teza I din Codul penal. S-a dispus degradarea militar a inculpatului. n baza art. 14 C.proc. pen. i art. 998 C. civ., inculpatul a fost obligat s plteasc pr ii civile Centrala industrial de autocamioane i turisme Braov, despgubiri civile n sum de 128.238.828 lei plus dobnda legal cu ncepere de la data rmnerii definitive a hotrrii. S-a re inut c, n noaptea de 2 iunie 1974, inculpatul, paznic la ntreprinderea de autocamioane Braov, a provocat, cu inten ie, un incendiu la sec ia de montaj general a ntreprinderii men ionate, cauznd o pagub n valoare de 128.238.828 lei. Astfel, dorind s se rzbune pentrufaptul c nu i s-au pltit unele ore suplimentare, inculpatul s-a hotrt s provoace un incendiu la ntreprinderea unde lucra, nscriind, ntr-un caiet al su am s pun focul. n seara de 2 iunie 1974, dup ce, n cursul dup amiezii, n timpul serviciului, inculpatul constatase c la sec ia nr. 580 Montaj general nu era paznic, iar uile fuseser lsate deschise, inculpatul a prsit incinta ntreprinderii dup ora 23 i s-a ndreptat spre sta ia de troleibuz n scopul de a forma celorlal i convingerea c a plecat la dormitor. 95

Apoi, inculpatul s-a rentors pe ascus n ntreprindere i a intrat n sec ie, unde, cu ajutorul unui bidon cu vopsea, a incendiat mai multe camere de aer, de la care incendiul s-a extins. Dup ce a provocat incendiul, inculpatul a reuit s prseasc incinta ntreprinderii fr a fi vzut. n aceeai noapte, inculpatul a refuzat s participe la ac iunile de localizare i stingere a incendiului, pretextnd c era obosit. A douazi, inculpatul a scris un autodenun din care rezulta c el este autorul incendiului, autodenun pe care ns nu l-a mai trimis organelor n drept. Fostul Tribunal Suprem sec ia militar, prin decizia nr. 61 din 19 iulie 1975, a respins recursul inculpatului. Ulterior, prin Decretul nr. 233/1975, pedeapsa cu moartea a fost comutat n 25 ani nchisoare. mpotriva ambelor hotrri men ionate a declarat recurs extraordinar procurorul general, solicitnd casarea acestora i restituirea cauzei la procuror pentru completarea urmririi penale, sus innd n esen c prin probele administrate nu au fost lmurite aspecte esen iale pentru stabilirea vinov iei inculpatului. Recursul extraordinar este ntemeiat. ntr-adevr, instan ele de judecat nu i-au ndeplinit, n mod corespunztor, obliga iile prevzute de art. 4 i 62 C.proc.pen., de a avea rol activ n desfurarea procesului i de a lmuri cauza sub toate aspectele, pe baz de probe, n vederea aflrii adevrului, cu toate c vinov ia inculpatului nu a fost stbilit cu certitudine prin probele administrate. Astfel, declara iile n care inculpatul a recunoscut svrirea faptei nu pot forma convingerea c exprim adevrul, fa de caracterul contradictoriu al versiunilor prezentate succesiv de fptuitor, cu privire la elemente esen iale pentru stabilirea existen ei vinov iei acestuia. n acest sens, n cursul procesului, inculpatul a sus inut urmtoarele versiuni principale, n declara iile pe care le-a dat n fa a organelor de urmrire penal i a instan ei la datele men ionate n continuare: - 5 iunie 5 iulie 1974 nu a recunoscut nimic; - 1 iulie 10 iulie 1974 a vzut o persoan care a srit gardul n uzin avnd asupra sa o cutie alb; s-a luat dup ea, dar nu a putut s o prind, era un brbat mbrcat n pantaloni albatri evaza i, cu o canadian maro, avnd capul descoperit i plete mari; - 14 iulie 1974 avnd igara aprins (dei s-a stabilit cu certitudine c inculpatul nu fumeaz), a czut peste un bidon cu benzin, care s-a rsturnat i s-a vrsat; n aceast mprejurare, inculpatul a scpat igara din mn, fr s vad unde a czut; - 22 iulie 1974 a furat un far i dorind s-l ascund ntr-o stiv de anvelope, a aprins un chibrit; mpiedicndu-se, a vrsat un bidon cu benzin i a scpat chibritul jos, fr a-i da seama de ceea ce se poate ntmpla; - 31 iulie 3 august 1974, cu toate c un magazioner cu numele B. avnd numrul de telefon... l-a ndemnat s dea foc ntruct avea lips n gestiune, el nu i-a urmat sfatul pentru c nu avea nici un interes; - 3 august 1974, cu o cutie de conserve goal, a luat diluant dintr-un butoi cu care a stropit stivele de cauciuc i le-a dat foc; - 12 i 29 august 1974, a fost ndemnat s dea foc de paznicul A.A. pentru c nu li se plteau orele suplimentare; 96

- 17 februarie 1975, recunoscnd c a dat foc, inculpatul a men ionat c nu s-a gndit s ard toat sec ia, ci numai cteva anvelope, pentru a atrage aten ia c paza prezint importan ; - n instan , inculpatul a sus inut c el a dat foc camerelor de aer dup care le-a stropit cu vopsea, pentru c nu i s-au pltit orele suplimentare. De asemenea, pe declara iile n care inculpatul a recunoscut fapta nu se poate pune temei i datorit mprejurrii c fptuitorul R.M. este bolnav psihic, suferind de oligofrenie n grad de debilitate mintal, cu discernmnt sczut, credulitate, sugestionabilitate, aa cum rezult din expertiza medico-legal psihiatric. Pe de alt parte, procesul verbal de reconstituire nu poate fi considerat ca fiind o prob concludent, deoarece, n fond, nu reprezint dect recunoaterea inculpatului n forma ultimei versiuni i nu este nso it de elemente concrete, obiective, de natur s confirme relatrile fptuitorului. Totodat, nu sunt concludente nici nscrisurile interpretate de instan e drept autodenun are baza explica iilor date de inculpat n declara iile din 18 octombrie i 18 decembrie 1974 i a deduc iei c unele grupuri de semne grafice din agenda fptuitorului exprim inten ia acestuia de a se autodenun a ori inten ia lui de a incendia unitatea. Astfel, pe explica iile date de inculpat nu se poate pune baz, dat fiind sugestionabilitatea acestuia, efect al bolii psihice de care suferea. De asemenea, semnifica ia nsemnrilor din agenda fptuitorului a fost stabilit pe baza unor interpretri subiective, pentru a sus ine concluzia c acestea con in men iuni despre inten ia inculpatului de a se autodenun a sau despre inten ia sa de a provoca incendiul. De exemplu, grafismele apreciate ca nsemnnd cuvintele rovota pocu, de pe fila 4 a carnetului numerotat cu 1 (a), au fost interpretate ca avnd semnifica ia tovare procuror. Pe de alt parte, grafismul pocu, din acelai grup de semne, a fost interpretat de expertul grafic ca semnificnd, n realitate, focu. Or, interpretrile men ionate, pe lng c sunt contradictorii, sunt lipsite de orice suport tiin ific, avnd n vedere c nsemnrile din agenda inculpatului prezint astfel de particularit i grafice, nct nu au putut fi descifrate nici mcar de expertul grafic. Totodat, nu poate fi acceptat nici ideea c nscrisul interpretat drept autodenun ar fi fost redactat i consemnat imediat dup incendiu, la data de 2 sau 3 iunie 1974, ori la o dat ulterioar, deoarece filele care urmaz filei 4 (unde este consemnat autodenun ul), scrise tot de inculpat nainte de a fi arestat, poart ori con in date anterioare aceleia de 2 sau 3 iunie 1974. Spre exemplu, pe fila 6 este consemnat luna aprilie 1974, iar pe fila 13 este consemnat 01 mai pn la 11 mai am fcut cte 12 ore timp de 5 zile; cu toate c anul nu este men ionat, nu poate fi vorba despre anul 1975, ntruct n acel an, n perioada men ionat, inculpatul era arestat. n sfrit, autenticitatea nscrisului interpretat drept autodenun este pus la ndoial i de contradic ia ntre afirma ia inculpatului c l-a consemnat cu pix de culoare albastr i de consultarea expertului grafic n sensul c a fost executat sub plombagin de culoare albastr. Dar, nici concluzia raportului de expertiz tehnic n sensul c posibilitatea apari iei unui scurtcircuit pare pu in probabil nu este de natur s constituie o prob concludent a vinov iei inculpatului, date fiind multiplele elemente de generalitate i de probabilitate din raport i mprejurarea c, n 97

zona imediat nvecinat aceleia unde s-a declanat incendiul, s-au gsit, aa cum rezult din procesul verbal de cercetare la fa a locului, dou reouri electrice, din care unul, improvizat, era cuplat la re ea i o sob cu arztor cuplat la conducta de gaze, improvizat dintr-un butoi metalic. n raport de toate aceste elemente se impunea s se stabileasc cu certitudine, pe baz de probe, dac incendiul a fost provocat de inculpat sau de alte persoane, ori dac s-a datorat altor cauze, cum ar fi func ionarea necorespunztoare a re elei electrice ori a unor aparate improvizate, electrice sau de alt natur. n consecin , avnd n vedere c urmrirea penal nu este complet i c n fa a instan ei nu s-ar putea face completarea acesteia dect cu mare ntrziere, urmeaz ca recursul extraordinar s fie admis, hotrrile s fie casate i cauza s fie restituit la Direc ia Procuraturilor Militare pentru completarea urmririi penale. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DECIDE Admite recursul extraordinar declarat de procurorul general. Caseaz sentin a nr. 49 din 12 mai 1975 a Tribunalului militar teritorial Bucureti i decizia nr. 61 din 19 iulie 1975 a fostului Tribunal Suprem sec ia militar, privind pe inculpatul R.M. Restituie cauza la Direc ia procuraturilor Militare pentru completarea urmririi penale. Pronun at n edin public, azi 11 mai 1990. 7.Principiul rolului activ i al aflrii adevrului n activitatea de proba iune. Neverificarea aprrilor inculpa ilor. CURTEA SUPREM DE JUSTI IE SEC IA PENAL Decizia nr. 3662 edin a public de la 11 iulie 2001 CURTEA Asupra recursului de fa , n baza lucrrilor din dosar constat urmtoarele: Prin sentin a penal nr. 288 din 8 mai 2000, Tribunalul Bucureti, sec ia II-a penal, a condamnat pe inculpatul G.S. la 3 ani nchisoare i 4 ani interzicerea drepturilor prevzute de art. 64 lit.a, b i c C. pen. pentru infrac iunea prevzut de art. 254 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 13 i art. 71-64 C. pen. Totodat, a fost dedus din pedeapsa aplicat, durata preven iei de la 5 mai 1994 pn la 8 august 1994. S-a re inut, n esen , c, n luna octombrie 1993, inculpatul G.S. n calitate de adjunct-ef vam la Vama Portului Constan a, a aprobat, verbal, descrcarea n Portul Constan a a unui lot de 121 autoturisme Daewoo, fr plata taxelor vamale, destinate SC P.M. SA Bucureti, dup ce, n septembrie 1993, n cadrul unei discu ii cu D.I., reprezentantul S.C. P.M. SA, acesta din urm i-a promis, iar inculpatul a acceptat primirea unui autoturism Daewoo. Autoturismul i-a fost predat inculpatului, ulterior, prin intermediul cumnatului su S.S. Curtea de Apel Bucureti sec ia II-a penal, prin decizia nr. 557/A din 26 octombrie 2000, a respins, ca nefondat, apelul inculpatului i a dedus din pedeapsa aplicat acestuia, durata deten iei de la 5 mai la 8 august 1994. 98

Prin recursul declarat, inculpatul a solictat achitarea, n baza art. 11 pct. 2 lit.a raportat la art. 10 lit.d C.proc.pen., iar, n subsidiar, restituirea cauzei la procuror. Recursul inculpatului este fondat, dar, pentru alte temeiuri, dect cele invocate. Din examinarea ntregului material probator existent n cauz, se constat c sentin a de condamnare pronun at de instan a de fond i decizia instan ei de apel care a confirmat-o, sunt netemeinice i nelegale, bazndu-se pe un material probator incomplet, care nu permite adoptarea unei solu ii certe cu privire la existen a sau inexisten a infrac iunii, a vinov iei i a rspunderii penale a inculpatului. Potrivit art. 254 C.pen., constituie infrac iunea de luare de mit, fapta func ionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primete bani sau alte foloase, care nu i se cuvin ori accept promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, n scopul de a ndeplini, a nu ndeplini ori a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu sau n scopul de a face un act contrar acestor ndatoriri. Din economia textului incriminator, rezult, aadar, c n con inutul juridic al acesteia, trebuie s preexiste, ntotdeauna, naintea elementelor ce alctuiesc con inutul constitutiv, o situa ie premis: existen a unui func ionar care s aib n sfera atribu iilor sale de serviciu, n competen a sa, efectuarea acelui act care ocazioneaz svrirea lurii de mit. Dac actul pentru care s-a pretins, primit sau acceptat banii sau alte foloase, nu intr n ndatoririle de serviciu ale func ionarului respectiv, infrac iunea de luare de mit nu poate exista. Or, n cauz, inculpatul a negat, constant, fapta i vinov ia imputat, invocnd dou mprejurri esen iale de care depindea existen a infrac iunii, i anume: 1. c, n sfera atribu iilor sale de serviciu, n calitate de adjunct-ef vam, nu a avut ndatoririle re inute i imputate; 2. c, de altfel, pentru descrcarea celor 121 autoturisme, reglementrile existente nu prevedeau obligativitatea de a se plti, anticipat, taxe vamale sau de a se garanta plata unor asemenea taxe. Instan ele, nesocotind prevederile art. 3 i 4 din Codul de procedur penal, privitoare la obliga ia de a afla adevrul i de a avea rol activ, nu au verificat aceste aprri de care depindea existen a infrac iunii i a vinov iei imputate inculpatului. Verificarea acestor aprri era absolut obligatorie i asupra necesit ii acestor verificri, inculpatul a struit prin aprtorii si, att n cursul cercetrii judectoreti la instan a de fond, ct i la instan a de apel. Astfel, instan a de fond, lund act c aprtorul inculpatului a depus la fila 215 i 216 din dosarul instan ei de fond, adresa n r.10255 din 14 martie 2000, a Ministerului Finan elor, Direc ia General a Vmilor, Direc ia Juridic i Legisla ie Vamal, care con inea rspunsuri edificatoare, privitoare la mprejurrile invocate n aprare de inculpat, respectiv rspunsuri la ntrebri adresate de aprtorul inculpatului acestui for, rspunsuri care infirm nvinuirile aduse inculpatului, trebuia s verifice realitatea i exactitatea acestor rspunsuri, solicitnd, n acest sens, n scris, rela iile necesare forului sus-men ionat. Ulterior, la instan a de apel, s-a depus, din nou, o alt adres, nr. 21283 din 16 octombrie 2000, prin care aceeai Direc ie Genral a Vmilor, prin Biroul Vamal Constan a, a dat rspunsuri scrise i argumentate, n acelai sens, la solicitrile scrise ale inculpatului G.S., rspunsuri care infirmau, din nou, nvinuirile aduse inculpatului. Nici instan a de apel nu a dispus verificarea realit ii i exactit ii acestor rspunsuri, dei ele priveau exact mprejurri esen iale, de care depindea existen99

a sau inexisten a infrac iunii, a vinov iei i a rspunderii penale a inculpatului. Aceste verificri erau absolut necesare i n raport de con inutul celor declarate de martorii asculta i n cauz. Astfel, referitor la momentul, mprejurrile i con inutul discu iei care a avut loc ntre D.I. i inculpatul G.S., au fost asculta i la instan a de fond martorii A.P. i I.F. Sub acest aspect, trebuia s se re in c A.P., audiat n edin a de judecat din 23 februarie 2000, a confirmat aprrile inculpatului, artnd, printre altele: De la inculpatul D. Am n eles c descrcarea autoturismelor nu poate avea loc pn cnd firma dnsului nu garanteaz achitarea taxelor vamale. Eu lucram n port de peste 25 de ani i m-am oferit s-l ajut s rezolve aceast problem, la vam. mpreun cu inculpatul D. Am mers la inculpatul G., care era ef-adjunct de vam, pe care l cunoteam. Discutnd cu inculpatul G., acesta ne-a spus c, pentru descrcarea autoturismelor, n port, nu este nevoie de garantarea taxelor vamale, ci numai de o permisie vamal, ntocmit de agentul navei i de un cargo manifest... Inculpatul G. ne-a spus c, pentru descrcarea autoturismelor, nu este nevoie dect de cele 2 acte men ionate mai sus, fr a fi nevoie de o garantare a pl ii taxelor vamale... Altceva, n afar de cele de mai sus, nu s-a discutat n biroul inculpatului G. Eu i-am prezentat pe inculpatul D., inculpatului G., ca fiind nepotul generalului D. Aprobarea descrcrii navelor o d eful de tur de la vam. Motivul pentru care inculpatul D. A apelat la serviciile firmei mele a fost determinat de faptul c firma unde lucra inculpatul D. Primise un fax de la agen ia naval L.S. Constan a, prin care li se comunicase c descrcarea nu se poate face pn nu va fi garantat plata taxelor vamale. Instan ele trebuiau s re in i faptul c artrile acestui martor se coroboreaz cu ale martorei I.F., audiat n aceeai edin de judecat, de ctre instan a de fond. Apoi, n legtur cu motivele pentru care martorul Z.I. a transmis telex-urile firmei P.M., pentru a-i soma c descrcarea autoturismelor va avea loc numai dup ce se vor plti taxele vamale sau dup ce va garanta plata acestor taxe, instan ele ar fi tebuit s re in, ca deosebit de edificatoare, declara ia dat de martorul S.I., n edin a de judecat din 12 aprilie 2000. Astfel, din declara ia acestui martor, rezult clar c Z.I. a transmis cele 2 telexuri din eroare, pentru c n elesese greit reglementrile n vigoare. n acest sens, martorul a artat, printre altele, urmtoarele: Am fost somat de D.I. i mi-a spus c, mpreun cu numitul P.A. va merge la conducerea vmii pentru a discuta aceste probleme. Dup circa 45-60 de minute, D.I. ne-a sunat din nou, spunnd c va reveni la firma noastr, deoarece s-a rezolvat problema. Cnd a revenit, mi-a explicat, cu lux de amnunte, c a fost la inculpatul G. Care i-a spus c nu-i nevoie s plteasc sau s garanteze plata taxelor vamale, deoarece Ordonan a de Guvern nr. 26/1993 se referea numai la taxe vamale nu i la liberul de trecere. Precizez c liberul de descrcare nu era condi ionat de plata sau garantarea pl ii taxelor vamale.... Eu nu n eleg de ce Z. A trimis fax-ul firmei P.M., n sensul c nu va da liberul de descrcare pn nu vor fi achitate taxele vamale. Dup ce inculpatul D. A venit i mi.-a spus c inculpatul G. I-a explicat c ceea ce pretinde firma noastr excede legii, numitul U. A mers la vam, la inculpatul G., cu care a avut o discu ie, dup care a recunoscut c a fost n eroare, condi ionnd n faxuri plata taxelor vamale, de liberul de descrcare. 100

Permisul de descrcare este completat de firma unde lucram, iar, n spe , de Z.I., iar viza de descrcare este dat de eful de tur al vmii. Eliberarea permisului de descrcare a avut loc dup discu ia cu G. Privind condi iile men ionate mai sus i dup ce eful meu Z. A n eles c nu este necesar garantarea pl ii taxelor vamale. ntotdeauna, permisele de liber descrcare sunt aprobate din partea vmii, de eful de tur, i nu de eful vmii. Am fost numit de Z.I. s particip la descrcarea autoturismelor de pe nav, iar inculpatul D. A participat la recep ia mrfii. De asemenea, am vzut i lucrtorii vamali care sunt obliga i s participe la descrcarea mrfii, dar pe inculpatul G. Nu l-am vzut. Or, n raport de con inutul acestor declara ii, care eviden ieaz c acea condi ionare ini ial nu a fost dect o eroare, recunoscut chiar de autorul ei, c aceast eroare a fost clarificat chiar de inculpatul G.S. i c, oricum inculpatul G. Nu avea atribu ia de serviciu imputat, instan eie erau obligate s verifice, oficial, realitatea i exactitatea acelor rspunsuri date de organele vamale ierarhic superioare, la care ne-am referit, iar, apoi, s decid n consecin . Pe de alt parte, referitor la autoturismul Daewoo care s-a re inut c a fost obiectul material al infrac iunii de luare de mit, au fost audia i la instan a de fond martorii R.V. i S.S. Astfel, n edin a de judecatdin 23 februarie 2000 R.V. a confirmat aprarea inculpatului G.S. i relatrile martorului S., cu privire la cumprarea autoturismului, artnd, printre altele: ... l-am vzut pe S.S. n timp ce primea nite documente de la o persoan, n schimbul crora S. a dat nite bani. M-am ntors n holul hoteluluui i dup 7-8 minute a revenit S. Am mers n main i am vzut c avea nite chei de main n mn. S. m-a invitat la o bere, spunnd c face cinste, lucru care s-a i ntmplat. Despre ce s-a ntmplat n holul hotelului am aflat n luna mai 1994, cnd mi-a spus c are probleme cu autoturismul Daewoo pe care l-a cumprat, i cu cumnatul su, inculpatul G. n legtur cu cumprarea acestui autoturism, trebuia s aib n vedere i declara iile lui S.S., date n aceeai edin de judecat, din 23 februarie 2000, cnd a artat: n momentul n care i-am predat banii lui D. acesta mi-a predat factura i cheile autoturismului fr s ncheie un act de vnzare. n momentul n care am cumprat autoturismul, a fost nso it de R.V., care m-a ateptat la main. n momentul cnd am discutat cumprarea mainii de la D., discu ia s-a purtat n barul Hotelului Palace. nmatricularea autoturismului Daewoo, cumprat de la inculpatul D., s-a fcut n baza facturii pe care acesta mi-a predat-o i a cr ii de identitate a mainii. Or, con inutul declara iilor acestor martori, care nu erau n discordan cu celelalte probe, ci n concordan cu logica fireasc care se degaja din toate celelalte probe i aprri formulate de inculpat, trebuiau, odat, mai mult, s determine instan ele s aprofundeze cercetarea judectoreasc, n sensul i sub aspectele artate, inclusiv referitor la modul n care a fost nmatriculat autoturismul, i numai dup stabilirea adevrului s pronun e o solu ie temeinic i legal. Pentru aceste considerente, urmeaz ca recursul inculpatului s fie admis, s 101

fie casate ambele hotrri pronun ate i s fie trimis cauza pentru rejudecare la Tribunalul Bucureti, sec ia a II-a penal. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DECIDE Admite recursul declarat de inculpatul G.S. mpotriva deciziei penale nr. 557 din 26 octombrie 2000 a Cur ii de Apel Bucureti, sec ia a II-a penal. Caseaz hotrrea atacat precum i sentin a penal nr. 288 din 8 mai 2000 a Tribunalului Bucureti, sec ia a II-a penal. Trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul Bucureti. Pronun at n edin public, azi 11 iulie 2001. 8. Principiul separrii func iilor de urmrire de cele de judecat77. CAZUL HUBER contra ELVE IEI1 Exercitarea succesiv, de ctre acelai procuror de district al cantonului Zurich fa de aceeai persoana, a func iilor de instruc ie i de urmrire 1. La 11 august 1983, un procuror de district din Ziirich M.J. elibereaz un mandat de arestare mpotriva dnei Juna Huber, deoarece aceasta era bnuita de implicare ntr-o re ea de prostitu ie si de mrturie mincinoas; ea este eliberat din nchisoare la 19 august, n octombrie 1984, acelai procuror ntocmete i semneaz un act de acuzare contra acesteia, ntre altele, pe motivul c a depus o mrturie mincinoas n cursul unei proceduri judiciare. Procurorul men ionat nu ocup nicidecum locul Ministerului public n fa a jurisdic iei de judecat - tribunalul de district din Zurich , dei putea s o fac ntruct Codul cantonai de procedur penal i atribuie calitatea de parte n proces. Tribunalul o pune n libertate pe inculpat, dar Curtea de apel a cantonului Ziirich o declar, n final, vinovat pentru svrirea tentativei la infrac iunea de care fusese acuzat ini ial i i aplic o amend de 4.000 franci elve ieni. Apoi, condamnata introduce, n zadar, un recurs n casare i un recurs de drept public n fa a Cur ii de casa ie a cantonului Zurich i, respectiv, a Tribunalului federal. 2. n cererea sa din 27 februarie 1987, adresat Comisiei, dna Huber se plnge de faptul c acelai procuror de district care s-a pronun at asupra deten iei sale, ulterior, a inculpat-o. Ea invoc art. 5 3 din Conven ie? Hotrrea din 23 octombrie 1990 (plenul Cur ii) (seria A nr. 188) 3. Dup dna Huber, procurorul de district nu oferise independen a cerut (de exigen ele Conven iei, n.t.), din moment ce el a plasat-o n deten ie provizorie, apoi a inculpat-o i n final a ac ionat ca un organ de urmrire penal n fa a jurisdic iei de judecat. n spe , M.J. a intervenit, ntr-o prim faz, n stadiul actelor premergtoare; el a cercetat dac trebuie s pun sub inculpare pe peti ionar i a prescris msura deten iei provizorii, ca apoi s efectueze instruc ia dosarului. Intr-o a doua faz, respectiv paisprezece luni dup arestare, el nu a ocupat nicidecum locul ministerului public n fa a jurisdic iei de judecat.
77

A se vedea Vincent Berger, Jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, Institutul Romn pentru drepturile omului, p.83, 84, 196-200, 202-204.

102

Referindu-se la mai multe hotrri ulterioare cazului Schiesser din 4 decembrie 1979, privind ndeosebi auditorul" militar olandez, Curtea nu discerne nici o ra iune de a ajunge la o concluzie diferit pentru justi ia penal de drept comun. Fr ndoial, Conven ia nu exclude ca magistratul care decide asupra deten iei s aib i alte func ii, ns impar ialitatea sa poate fi pus n cauz dac el poate interveni n procedura penal ulterioar, n calitate de parte titular a urmririi penale. Astfel s-a ntmplat i n cazul de fa , nct s-au nclcat prevederile art. 5 3 (21 de voturi pentru, l mpotriv). 4. n baza art. 50, Curtea apreciaz c nu s-a stabilit nici un prejudiciu material decurgnd din nerespectarea art. 5 3. n ce privete daunele morale, dac dna Huber a suferit un asemenea prejudiciu, hotrrea Cur ii i furnizeaz o satisfac ie echitabil suficient. Cererea peti ionarei de repara ie pecuniar este aadar respins (unanimitate). Elve ia trebuie s ramburseze peti ionarei totalitatea cheltuielilor cerute pentru procedurile na ionale (1.092 franci elve ieni) i o parte din cheltuielile fcute la Strasbourg (3.000 franci elve ieni reprezentnd onorarii de avocat i 400 franci 1 elve ieni pentru cheltuieli de cltorie i sejur) (unanimitate). 1 A se vedea i cazul Brincat. n raportul su din 10 aprilie 1989, Comisia formuleaz avizul potrivit cruia sau violat prevederile art. 5 3 (12 voturi pentru, 2 mpotriv). Codul de procedur penal al Ziirich-ului a fcut obiectul unei revizuiri par iale la l septembrie 1991, noile prevederi intrnd n vigoare la l iulie 1992: procurorul de district nu mai poate s decid punerea n deten ie provizorie a unui inculpat. CAZUL PIERSACK contra BELGIEI Exercitarea succesiv, de ctre acelai magistrat i cu privire la acelai acuzat, a func iilor de procuror i de preedinte al Cur ii cu jura i 1. Dl Christian Piersack, cet ean belgian nscut n 1948, este deprofesie armurier. La 10 noiembrie 1978, Curtea cu jura i din Brabant iaplic o pedeaps de 18 ani munc for at, pentru omor. Peti ionarulsesizeaz Curtea de casa ie. El pretinde, printre altele, nclcarea art. 127 din Codul judiciar: aceast dispozi ie interzice magistra ilor care au ndeplinit ntr-o cauz func iile ministerului public s prezideze curtea; or, presedintele Cur ii care l-a condamnat ar fi participat la instruc ia cauzei n calitate de prim-substitut al procuroruluiRegelui. La rndul su, avocatul general a pus concluzii pentru casarea deciziei, fie pentru motivul invocat de peti ionar, fie pentru motivul, examinat din oficiu, al nclcrii art. 6 din Conven ie. Curtea de casa ie respinge recursul la 21 februarie 1979. Ea consider c faptele cauzei nu autorizeaz prezum ia c magistratul n discu ie a ndeplinit n cauz func iile ministerului public, chiar sub alt form dect o luare de pozi ie personal sau un act precis de urmrire sau instruc ie. 2. n cererea sa din 15 martie 1979 la Comisie, dl Piersack se pretinde victima unei nclcri a art. 6 l din Conven ie: cauza sa nu ar fi fost examinat de un tribunal independent si impar ial, stabilit de lege".1 1 Hotrrea din l octombrie 1982 (Camer) (seria A nr. 53) 3. Curtea studiaz succesiv cele trei capete de cerere ale peti ionarului. Primul, potrivit cruia jurisdic ia care l-a condamnat pe dl Piersack nu era un tribunal independent" nu rezist examenului Cur ii; legisla ia belgian prevede multe garan ii destinate s protejeze magistra ii cur ilor cu jura i contra presiunilor exterioare 103

i desemnarea jura ilor se supune acestor reguli stricte. 4. Al doilea se referea la impar ialitate. Dac n mod normal aceasta se definete prin absen a prejudec ilor sau a prerilor preconcepute, ea poate, mai ales n baza art. 6 l din Conven ie, s fie apreciat n diferite moduri. Se poate astfel distinge ntre un demers subiectiv ncercnd s determine ce gndea un anumit judector ntr-o asemenea mprejurare i un demers obiectiv care ncearc s stabileasc dac el oferea garan ii suficiente pentru a exclude orice ndoial legitim. Curtea nu vede nici un motiv de a pune la ndoial impar ialitatea personal a magistratului vizat, care de altfel se presupune pn la proba contrarie. Ea noteaz totui c, n materie, chiar i aparen ele puteau mbrca o anumit importan i apreciaz c fiecare judector despre care exista temerea legitima a lipsei de impar ialitate trebuie s se recuze. Am cdea n cealalt extrem dac am n elege s ndeprtm din componen a cur ii fotii magistra i ai parchetului n fiecare cauz examinat mai nti de ctre acesta din urm, cnd chiar ei nii nu ar fi cunoscut-o niciodat. O solu ie att de radical ar ridica un paravan cvasietan ntre curte i parchet i ar bulversa sistemul judiciar al multor state contractante, ndeosebi simplul fapt c un judector a figurat odat printre membrii parchetului nu constituie un motiv pentru a exista ndoieli asupra impar ialit ii sale. Curtea de casa ie a adoptat, n spe , un criteriu func ional: existen a unei interventii anterioare n exercitarea sau cu ocazia exercitrii func iilor de magistrat al ministerului public". Un asemenea criteriu nu rspunde n ntregime exigen elor art. 6 1. Trebuie s se in seama, de asemenea, de considera iile cu caracter organic. Dac, dup ce a ocupat o func ie n parchet. de natur s-i aduc n situa ia de a se ocupa de un anumit dosar, un judector este sesizat n aceeai cauz ca magistrat n cadrul cur ii, justi iabilii sunt n drept sa se team c el nu ofer destule garan ii de impar ialitate. Astfel a fost i n cazul de fa : primul substitut a condus sec ia B a parchetului din Bruxelles, abilitat cu efectuarea urmririlor contra dlui Piersack; ef ierarhic al substitu ilor care rspundeau de dosar, el a avut competen a de a controla eventualele acuza ii scrise, de a discuta cu ei orientarea care trebuia dat cauzei i de a le da consulta ii juridice n materie, n concep ia Cur ii, este pu in important s se msoare amploarea exact a rolului jucat de amintitul judector n fosta sa calitate. Este ns suficient s se constate c impar ialitatea Tribunalului, cruia i revenea decizia asupra temeiniciei acuzrii", putea aprea ca subiect de ndoial. Curtea trage concluzia nclcrii art. 6 l (unanimitate). 5. Rmnea un al treilea capt de cerere. La orgine, dl Piersack nega n fa a Cur ii cu jura i din Brabant caracterul de tribunal stabilit prin lege",deoarece componen a sa ar fi nclcat art. 127 din codul judiciar. Curtea nu apreciaz necesar s examineze acest capt de cerere care n substan se confund cu cel pe care 1-a declarat ntemeiat. 6. Cu titlu de satisfac ie echitabil", peti ionarul reclama punerea sa imediat n libertate, potrivit unor modalit i de discutat", ca i o repara ie financiar. Constatnd c problema nu se afl n stare de judecat, Curtea o rezerv n ntregime pentru o pronun are ulterioar (unanimitate). 1 In raportul su din 13 mai 1981 Comisia exprim avizul c nu s-a respectat una din exigen ele art. 6 l, impar ialitatea tribunalului (unanimitate). CAZUL HAUSCHILDT contra DANEMARCEI Exercitarea iuccesiv, de ctre aceiai magistra i i cu privire la acelai inculpat, a func iilor de judector 104
1

de deten ii i judector al fondului cauzei 1. Cet ean danez dl Mogens Hauschildt este arestat la 31 ianuarie Cet ean danez dl Mogens Hauschildt este arestat la 31 ianuarie1980 i inculpat pentru infrac iuni fiscale. Judectorul tribunalului municipal din Copenhaga l trimite n deten ie preventiv, care face obiectul unui control judiciar periodic, la intervale maxime de patru sptmni. Peti ionarul este re inut fr ntrerupere nainte i n timpul procesului su care ncepe n fa a tribunalului municipal la 27 aprilie 1981. Cea mai mare parte a ordonan elor care prelungesc deten ia provizorie, bazate pe art. 762 l i 2 din legea asupra administrrii justi iei, sunt dispuse de ctre judectorul tribunalului care examineaz apoi dosarul cauzei. La l noiembrie 1982, se pronun vinov ia dlui Hauschildt si este condamnat la apte ani de nchisoare. El atac aceast decizie, nainte, ca si n cursul examinrii cauzei n apel, unii judectori ai cur ii de apel care examineaz recursul iau mai multe decizii referitoare la men inerea n deten ie preventiv a celui interesat, n virtutea art. 762 T i 2. La 2 martie 1984, curtea de apel confirm verdictul de vinov ie pentru sase capete de acuzare din opt si reduce pedeapsa la 5 ani de nchisoare. 2. In cererea sa din 26 august 1980 dl Hauschildt invoc art. 3, 5, 6, 7 si 10 din Conven ie i art. l din Protocolul nr. 4. n privin a art. 6, el pretinde c nu a 1 beneficiat de un proces echitabil n fa a unui ribunal impar ial. 1 Hotrrea din 24 mai 1989 (plenul Cur ii) (seria A nr. 154) 3. Curtea respinge excep ia guvernului danez, potrivit creia n lipsa recuzrii judectorului tribunalului municipal i a magistra ilor Cur ii de apel, dl Hauschildt nu a epuizat cile de recurs interne de care dispunea. Avnd n vedere termenii legisla iei pertinente i practica urmat n Danemarca, avocatul peti ionarului putea n mod rezonabil s cread, la momentul respectiv, sortit eecului orice obiec ie rezultat din participarea unor asemenea magistra i la mai multe decizii anterioare procesului. 4. Trecnd la fond, Curtea arat c nu-i revine competen a s examineze in abstracta legisla ia i practica pertinente, ci s cerceteze dac modul n care ele au fost aplicate peti ionarului 1-a afectat, nclcndu-se art. 6 1. Impar ialitatea trebuie s fie apreciat potrivit unui demers subiectiv (ncercnd s se determine convingerea personal a unui judector ntr-o anumit ocazie) i unuia obiectiv (conducnd la asigurarea c el oferea garan ii suficiente pentru a exclude orice ndoial legitim n aceast privin ). n ceea ce privete primul demers, Curtea noteaz c nu s-a furnizat nici o prob privind par ialitatea personal a judectorilor viza i. Ct despre cel de-al doilea, Curtea examineaz dac unele fapte verificabile pot duce la suspectarea impar ialit ii judectorilor respectivi. Faptul c un judector de prim instan sau de apel, ntr-un sistem de procedur penal ca cel danez, a luat deja decizii nainte de proces, ndeosebi referitor la deten ia provizorie, nu poate trece ca justificare n sine a temerilor privind impar ialitatea sa. Anumite mprejurri pot totui s autorizeze, n spe , o concluzie diferit. De mai multe ori, nainte de deschiderea diferitelor procese, judecatorul tribunalului municipal, ca i unii magistra i ai cur ii de apel, i-au ntemeiat n mod explicit decizia de a-1 men ine pe Hauschildt n deten ie preventiv pe baza art. 762 2 din legea asupra administrrii justi iei, nainte de a aplica aceast dispozi ie, un judector trebuie s se asigure de existen a bnuielii deosebit de consolidate" c persoana n cauz a comis infrac iunile de care este acuzat. Dup explica iile oficiale, aceasta nseamn c trebuie s aib convingerea unei vinov ii foarte clare". Distan a ntre chestiunea de tranat pentru a recurge la acest articol i problema de rezolvat, la sfritul procesului devine infim. 105

Curtea apreciaz n consecin c impar ialitatea jurisdic iilor competente putea s par un subiect de ndoial i temerile peti ionarului n aceast privin pot fi considerate ca justificate n mod obiectiv. S-a nclcat deci art. ~6 l (12 voturi pentru, 5 mpotriv)! 5. n temeiul art. 50, Curtea respinge cererea de repara ie formulat de dl Hauschildt; nu exist legtur de cauzalitate ntre prejudiciul material pretins i nclcarea art. 6 l. Constatarea unei nclcri a unor prevederi din Conven ie furnizeaz prin ea nsi o satisfac ie echitabil, suficient pentru prejudiciul moral pretins (unanimitate). ndeprtnd, de asemenea, solicitarea de rambursare a cheltuielilor de judecat i taxe fcute n afara Strasbourg-ului, Curtea atribuie peti ionarului 20.000 pentru procedur n fa a organelor Conven iei (unanimitate).1 1 La 9 octombrie 1986, Comisia nu re ine dect captul de cerere rezultat din art. 6 S 1. n raportul su din 16 iulie 1987, ea a tras concluzia c aceast dispozi ie nu a fost nclcat (9 voturi pentru. 7 mpotriv). ' A se vedea i cazurile De Cubber, Ben Yaacoub, Pfeifer i Plankl, Sainte-Marie i Saraiva de Carvalho. CAZUL PADOVANI contra ITALIEI Exercitarea succesiv, de ctre acelai judector de instan i cu privire la acelai arestat preventiv, a func iilor de anchet i judecat 1. Arestat la 21 februarie 1987 de ctre poli ia judiciar din Bergamo,care l-a gsit n posesia unui material furat, dl Alessandro Padovani este prezentat judectorului de instan (pretore) din acelai ora, care l interogheaz i confirm arestarea. La 26 februarie, magistratul elibereaz un mandat de arestare contra acestuia, l citeaz s compar n fa a sa la 2 manie 1987 pentru tinuirea obiectului furat si, la aceast dat, i aplic un an de nchisoare cu suspendare, ca i o amend de 250.000 lire. Condamnatul nu introduce apel. 2. n cererea sa din l iulie 1987 la Comisie, Padovani se plnge de lipsa impar ialit ii judectorului de instan si invoc art. 6 l din Conven ie.' Hotrrea din 21 februarie 1993 (Camer) (seria A rar. 257-E) 3. Guvernul sus inea c Padovani nu epuizase cile de recurs intern, n lipsa introducerii cererii de apel contra deciziei judectorului de instan i a solicitrii ctre judectorul de apel de a sesiza Curtea Constitu ional. Potrivit Cur ii, primul argument este lipsit de temeinicie deoarece tribunalul nu ar fi putut reforma decizia; ct despre al doilea, el se lovete de decderea din termen pentru c guvernul nu l-a prezentat n fa a Comisiei. S-a decis aadar respingerea excep iei (unanimitate). 4. n baza art. 6 l, Curtea amintete c impar ialitatea unui tribunal trebuie determinat potrivit demersului subiectiv i a celui obiectiv. n ceea ce privete primul demers, nici un element nou nu d de gndit c judectorul de instan era influen at. Ct despre cel de-al doilea, temerea peti ionarului din cauza msurilor luate de judectorul de instan nainte de procedura de judecat nu ar putea trece drept obiectiv justificat. Actele de instruc ie sumar se limiteaz la audierea celui n cauz i a altor doi inculpa i, n afar de aceasta, elibernd mandatul de arestare din 26 februarie 1987, magistratul s-a ntemeiat ndeosebi pe propriile declara ii ale dlui Padovani. In sfrit, el se supunea unor dispozi ii precise aplicabile n caz de flagrant delict; giudizio direttissimo este o procedur supl care caut s rspund exigen ei respectrii termenului rezonabil." Aadar, nu s-a nclcat art. 6 l (unanimitate). 106

n raportul su din 6 iunie 1991 Comisia trage concluzia nclcrii art. 6 l (16 voturi pentru, 2 mpotriv). CAZUL NORTIER contra OLANDEI Exercitarea succesiv, de ctre acelai judector pentru minori i n ceea ce privete acelai acuzat, a func iilor de instruc ie i de judector al deten iei, apoi de judector al instan ei de fond 1. Bnuit de o tentativ de viol, dl Hans Erik Nortier, cet ean olandez nscut n 1972, este arestat la 30 septembrie 1987 i mrturisete crima la poli ie. La 2 octombrie 1987, procurorul roag judectorul pentru minori din Middelburg, dl Meulenbroek, s-l plaseze n deten ie provizorie, avnd n vedere riscul de recidiv. Judectorul d ctig de cauz cererii si consimte, de asemenea, la deschiderea unei instruc ii pregtitoare. Cum aprarea se teme c mrturisirea a fost fcut sub constrngere, dl Meulenbroek este invitat s audieze un martor determinat; urmnd practica obinuit n Olanda, el ncredin eaz aceast sarcin altui judector, n timpul deten iei provizorii, el prescrie un examen psihiatric dlui Nortier. Acesta este obligat s compar n fa a dlui Meulenbroek pentru a fi judecat. La 5 ianuarie 1988, el recuz magistratul men ionat pentru lips de impar ialitate pe motiv c a luat n timpul instruc iei decizii privind deten ia sa. Judectorul respinge obiec ia la 6 ianuarie 1988. Decizia sa este confirmat n apel de ctre tribunalul de arondisment din Middelburg. La audierea din 25 ianuarie 1988, peti ionarul recunoate infrac iunea i Meulenbroek ordon plasarea sa ntr-o institu ie pentru tineri delincven i. 2. In cererea sa din 28 aprilie 1988 la Comisie, dl Nortier invoc art. 6 l din Conven ie: el nu ar fi beneficiat de un proces n fa a unui tribunal impar ial, deoarece judectorul pentru minori, care a statuat asupra cauzei sale, ac ionase nainte n calitate de magistrat de instruc ie si, n plus, a dat mai multe decizii referitoare la 1 prelungirea deten iei sale provizorii 1 Hotrrea din 24 august 1993 (Camer) (seria A nr. 267) 3. Curtea amintete c temerile subiective ale suspectului, orict de n eles ar putea fi ele, nu constituie elementul determinant: ea ncearc s stabileasc nainte de toate dac acestea pot fi considerate drept justificate obiectiv.n aceast privin , faptul c judectorul a luat decizii i nainte de proces, ndeosebi asupra deten iei provizorii, nu ar putea s justifice prin el nsui temerile privind impar ialitatea sa: ceea ce conteaz este efectul i natura msurilor n cauz. n afar de decizia asupra deten iei provizorii a dlui Nortier, judectorul Meulenbroek a luat nainte de proces o singur decizie: el a admis cererea parchetului viznd un examen psihiatric al peti ionarului, cruia acesta nu i s-a opus. El nu a uzat, altfel, de puterile sale de judector de instruc ie. n ceea ce privete ordonan ele referitoare la deten ia provizorie, ele nu ar fi putut legitima temerile n privin a impar ialit ii sale dect n circumstan e speciale. Chestiunile de tranat de ctre judector n scopul amintitelor decizii nu coincideau cu cele pe care el a trebuit s le trateze pronun ndu-se asupra fondului. Pentru a constata existen a indiciilor serioase" mpotriva lui Nortier, i era suficient s verifice c acuza ia prezentat de ministerul public se baza pe date valabile. De altfel, cel n cauz o admisese i, n acea perioad, alte elemente doveditoare se coroborau deja cu aceasta. Ct despre capetele de cerere bazate pe faptul c judectorul judeca singur i ntr-o cauz privind un minor de 15 ani, Curtea arat c interesele acuzatului au fost aprate de un avocat care 1-a asistat de-a lungul ntregii proceduri i c dl Nortier ar fi 107

putut introduce apel, caz n care un complet de trei judectori de la curtea de apel ar fi reexaminat cauza n ntregime. n consecin , nu se poate considera temerea peti ionarului ca justificat n mod obiectiv. Nu a existat nclcarea art. 6 l (unanimitate). 4. O asemenea concluzie dispenseaz Curtea de abordarea chestiunii de a ti dac art. 6 trebuie s se aplice la o procedur penal ndreptat mpotriva unui minor n aceeai manier ca n cazul unui adult. 9.Principiul rolului activ cu privire la administrarea tuturor probelor necesare aflrii adevrului.Omisiunea instan ei de a dispune efectuarea unei expertize tehnice, indispensabile aflrii adevrului i justei solu ionri a cauzei. Prin sentin a penal nr. 239/29.06.1998 a Tribunalului Iai, mai mul i inculpa i au fost condamna i pentru infrac iunea prev.de art. 19 din Legea nr. 51/1991 privind siguran a na ional, prevzut de art. 289, 291 i 292 C.pen. (ini ierea, organizarea ori constituirea pe teritoriul Romniei a unor structuri informative care pot aduce atingere siguran ei na ionale, precum i culegerea i transmiterea de informa ii cu caracter secret ori confiden ial, prin orice mijloace, n afara cadrului legal; fals intelectual, uz de fals i fals n declara ii, etc.). Curtea de Apel Iai, prin decizia penal nr. 121/19.04.2002, a admis apelurile unor inculpate numai sub aspectul individualizrii pedepselor i, n urma desfiin rii par iale a sentin ei, le-a redus pedepsele. Curtea Suprem de Justi ie, prin decizia nr. 1381/19.03.2003, admi nd recursul inculpa ilor, constatnd c instan ele, lipsite de rol activ, nu au verificat aprrile constante ale acestora, potrivit crora datele tehnice pretins transmise de ei partenerului italian nu aveau caracter secret ori confiden ial, iar pretinsele mbunt iri ale materialului biologic din tulpinile italiene nu erau posibile dect prin inginerie genetic, care era imposibil la S.C.A S.A. Iai.Drept urmare, Curtea Suprem a casat hotrrile susmen ionate i a trimis cauza spre rejudecare la Tibunalul Iai, pentru a se verifica aceste aprri, prin efectuarea unei nexpertize tehnice complexe. 10. Principiul dreptului la un proces ntr-un termen rezonabil. CEDO Dreptul la un recurs efectiv naintea unei instan e na ionale conform articolului 13 din "Conven ia European a Drepturilor Omului", n caz de violare a dreptului oricrei persoane la judecarea ntr-un termen rezonabil a cauzei sale Articolul 13 stipuleaz c: Orice persoan, ale crei drepturi i libert i recunoscute de prezenta conven ie au fost nclcate, are dreptul s se adreseze efectiv unei instan e na ionale, chiar i atunci cnd nclcarea s -ar datora unor persoane care au ac ionai n exercitarea atribu iilor lor oficiale . 79. n hotrrea sa recent. Kudla, din 26 octombrie 2000, Curtea a estimat c este timpul pentru o revedere a jurispruden ei , conform cu care, n caz de violare constatat a cerin ei termenului rezonabil , enun at de articolul 6. par. 1. nu mai este necesar o examinare separat a plngerii concomitente viznd absen a recursului efectiv garantat de articolul 1 3 din Conven ie. Curtea a luat aceast decizie avnd n vedere introducerea, pe rolul su, a unui numr continuu, din ce n ce mai important, de cereri, n care se regsete invocat, n mod exclusiv sau principal, o nclcare a obliga iei de a judeca o cauz in termen rezonabil, n sensul articolului 6, par. l 108

(paragraf 148). Frecventa crescnd a violrilor constatate n acest sens a determinat deja Curtea s atrag aten ia asupra pericolului important pe care l reprezint, pentru un stat de drept, n cadrul jurisdic iilor na ionale, tergiversarea excesiv a judecrii, fiind vorba de nclcri... (pentru care) justi iabilii nu dispun de nici o cale intern de recurs (ca exemplu, hotrrea Bottazzi din 28 iulie 1999, Culegere 1999 V, paragraful 22). Astfel, Curtea simte necesitatea de a examina plngerea reclamantului n ceea ce privete articolul 13. considerat separat, n pofida faptului c ea a ajuns la concluzia nclcrii articolului 6. par. l CEDO Termenul rezonabil de solu ionare reglementat de art. 6 par. l 62. Cerin a termenului rezonabil "subliniaz importan a nfptuirii actului de justi ie fr vreo ntrziere care ar putea s-i pericliteze eficien a i credibilitatea (decizia H v. Fran ei din 24 octombrie 1989, seria A, nr. 162-A, para. 58). Pe de alt parte aceast cerin pentru a fi ndeplinit corespunztor impune o bun administrare a justi iei (decizia Bodaert din 12 octombrie 1992, seria A, nr. 235-D, par. 39). In cazurile penale, cerin a termenului rezonabil are ca scop mpiedicarea men inerii persoanei acuzate pentru o perioad prea lung de timp ntr-o stare de incertitudine (decizia Stogmiiller din 10 noiembrie 1969). 11. Prezum ia de nevinov ie CEDO a artat c articolul 6 paragraf 2 din Conven ie este nclcat atunci cnd fr ca persoanei acuzate s-i fi fost acordat n prealabil posibilitatea de a-i exercita drepturile aprrii i fr ca vinov ia ei s fi fost deja stabilit conform legii, o hotrre judectoreasc reflect opinia c persoana n cauz este vinovat. Acest aspect se afl ntr-o strns legtur cu cerin a de impar ialitate discutat mai sus. Instan a trebuie s prezume nevinov ia persoanei acuzate i trebuie s-i formeze opinia numai pe baza probelor administrate n timpul procesului. Ridic probleme, prin prisma acestei dispozi ii, condamnrile care se bazeaz ntr-o manier determinant pe mrturii culese n faza de urmrire sau provenind de la martori anonimi, n msura n care persoana acuzat nu are posibilitatea s le conteste n mod direct n timpul procesului. De asemenea, n msura n care condamnarea se bazeaz pe recunoaterea fcut de persoana acuzat n faza de urmrire, mrturisirea trebuie nconjurat de suficiente garan ii procedurale care s-i asigure caracterul liber de exemplu, s fie dat n prezen a avocatului. n orice caz, unei declara ii creia persoana acuzat nu a inten ionat s-i confere caracterul de mrturisire, nici autorit ile nu ar trebui s-i acorde un astfel de caracter. Judectorul este primul inut s respecte obliga ia de a se ab ine de la orice declara ie care s reflecte n vreun fel o prejudecat cu privire la vinov ia acuzatului. n cazul n care astfel de declara ii sunt fcute de martori, exper i, procurori sau avoca i ai pr ii vtmate, judectorul are obliga ia de a interveni, n caz contrar, putnd fi acuzat la rndul lui de prtinire. Comunicarea ctre judector a cazierului persoanei acuzate nu este incompatibil cu cerin ele art. 6 paragraf 2. Instan a competent s judece cauza civil, ce i are originea n aceleai fapte cu cele care au condus la declanarea procesului penal mpotriva reclamantului, are la rndul ei obliga ia de a respecta prezum ia de nevinov ie a acestuia. Astfel, o declara ie a judectorului civil, n care acesta apreciaz c reclamantul a comis faptele de care este acuzat n penal, nainte ca instan a penal s se fi pronun at 109

asupra temeiniciei acuza iei, reprezint o nclcare a garan iei con inute n paragraful 2 al articolului 6. Pe de alt parte, prezum ia de nevinov ie nu cere suspendarea cauzei civile sau disciplinare, ce rezult din aceleai fapte cu acuza ia n materie penal, pn la solu ionarea acesteia din urm. Vinov ia n penal i rspunderea civil nu se apreciaz dup aceleai reguli, dar instan a civil ar trebui s fie legat de constatarea de vinov ie fcut de instan a penal. Nu doar judectorul este inut s respecte aceast obliga ie. n general, articolul 6 paragraf 2 garanteaz fiecrei persoane dreptul de a nu fi tratat de nici un reprezentant al statului ca i cum ar fi vinovat de svrirea unei infrac iuni, nainte de stabilirea legal a vinov iei sale de ctre instan a competent. Aadar, reprezentan i ai poli iei sau ai parchetului nu vor putea face declara ii publice nainte de condamnarea persoanei suspectate de svrirea unei infrac iuni, declara ii care s con in o constatare de vinov ie cu privire la acesta. Nu nseamn c aceste institu ii trebuie s se ab in de la informarea publicului cu privire la desfurarea anchetelor penale sau de la declara ii n sensul c exist bnuieli, c o persoan a fost arestat, c a fcut mrturisiri. 12. Chestiunea pretinsei violri a art. 6 (Dreptul la un proces echitabil) parag. 2 din Conven ia european a drepturilor omului Art. 6 parag. 2 din Conven ie prevede dreptul la prezum ia de nevinov ie. Curtea amintete c prezum ia de nevinov ie, consacrat de art. 6 parag.2, este unul din elementele unui proces penal echitabil, garantat de art. 6 parag.1. El este violat dac o declara ie fcut de o persoan avnd o func ie oficial, cu privire la o persoan acuzat de svrirea unei infrac iuni, reflect opinia c aceasta este vinovat, nainte ca acest lucru s fi fost dovedit potrivit legii. Prezum ia de nevinov ie poate fi nclcat nu numai de un judector sau de o instan , dar i de alte autorit i publice. Este important alegerea cuvintelor, de persoanele oficiale, nainte de judecarea i condamnarea penal a unei persoane. Cu toate acestea, faptul c o declara ie a unei persoane oficiale ncalc prezum ia de nevinov ie trebuie determinat n contextul mprejurrilor speciale n care respectiva declara ie a fost fcut. Curtea noteaz c, n cauza de fa , procurorul general i preedintele Parlamentului au fcut declara ii ntr-un context independent de procedura penal, spre exemplu prin interviuri acordate presei. Curtea este contient de faptul c reclamantul era un personaj politic important la acel moment, acuzat de svrirea unei infrac iuni, ceea ce reclama ca nal i oficiali, inclusiv procurorul general i preedintele Parlamentului, s informeze publicul de acuza iile aduse i de derularea procedurii judiciare, dar aceste mprejurri nu pot justifica alegerea cuvintelor fcut de aceti doi oficiali n interviurile date presei. Mai mult, cu o excep ie, interviurile au fost date doar dup cteva zile de la arestarea reclamantului, fiind deosebit de important ca, n acest stadiu ini ial, chiar nainte de punerea n micare a ac iunii penale, s nu se fac afirma ii publice care pot fi interpretate drept o confirmare a vinov iei reclamantului n opinia unor anumite persoane publice importante. Declara iile n cauz au ncurajat publicul s cread n vinov ia reclamantului i au prejudecat stabilirea faptelor de autorit ile judiciare competente, astfel nct art6. parag.2 din Conven ie a fost violat. 13. Chestiunea aplicrii art. 41 (Satisfac ia echitabil) din Conven ia european a drepturilor omului Dispozitivul hotrrii Cur ii Europene a Drepturilor Omului (extras) Pentru aceste motive, Curtea, n unanimitate: (...) 3. statueaz c art. 6 parag.2 din Conven ie a fost violat; 4. statueaz: a. c statul prt trebuie s plteasc 110

reclamantului, n 3 luni de la data cnd hotrrea va deveni definitiv potrivit art. 44 parag.2 din Conven ie, urmtoarele sume: i. 5.700 euro pentru prejudiciul moral; ii. 2.900 euro cheltuieli de procedur; iii. aceste sume urmeaz a fi convertite n moneda na ional la cursul din ziua pl ii; b. c o dobnd simpl de 7,25% pe an va fi pltit de la expirarea respectivelor 3 luni i pn la data pl ii; 5. respinge restul cererii reclamantului pentru satisfac ie echitabil. 14. Dreptul la tcere. Dreptul nvinuitului i inculpatului de a nu face declara ii prin care s se autoacuze. CAUZA SAUNDERS c. MARII BRITANII Dreptul acuzatului de a nu contribui la propria ncriminare. Utilizarea de ctre acuzare a declara iilor ob inute de la reclamant de ctre inspectorii financiari. nclcarea dreptului la un proces echitabil (Hotrrea din 17 decembrie 1996). 1. Cu privire la nerespectarea dreptului de a nu contribui la propria ncriminare Curtea constat, mai nti, c plngerea reclamantului se refer ndeosebi la utilizarea n procesul penal intentat mpotriva lui a declara iilor consemnate de inspectorii DTl. O anchet administrativ poate desigur implica o hotrre cu privire la o acuza ie penal innd seama de jurispruden a Cur ii referitor la caracterul autonom pe care-l mbrac aceast no iune; pr ile nu s-au referit ns n fa a Cur ii dect la faptul c art.6 1 s-ar aplica procedurii desfurate de inspectori sau c aceasta ar implica ea nsi o hotrre cu privire la acuza penal n sensul acestei dispozi ii (art.6-1). (vz. Decizia Dewer c. Belgia din 27.02.80 seria A 35 pg.21-24 p. 42-47). Curtea amintete n aceast privin decizia Fayed c. Regatul Unit; ea a considerat c art. 432 p.2 al legii din 1985 cu privire la societ i, ncredin a n principal inspectori lor o misiune de cercetare i c acetia nu luau nici o hotrre jurisdic ional nici n ce privete forma, nici fondul. Ancheta lor avea ca scop stabilirea i consemnarea faptelor, care ar putea ulterior servi drept baz ac iunii altor autorit i competente de urmrire, reglementare, disciplinare i chiar legislativ~ (decizia din 21.09.94, Seria A nr.294-13 pg. 61). Aa cum arat aceast decizie, cerin a ca o asemenea anchet prealabil s fie supus garan iilor unei proceduri judiciare, enun ate de art.6-1, ar jena, fr motiv, n practic, reglementarea eficace, n interesul public a unor activit i financiare i comerciale complexe. Curtea se va ocupa deci, n spe , de utilizarea fcut n cadrul procesului penal, a declara iilor pertinente ale reclamantului. Curtea amintete c, chiar dac art.6 al Conven iei nu men ioneaz expres dreptul la tcere i unul din componentele sale - dreptul de a nu contribui la propria sa ncriminare, acestea sunt norme interna ionale general recunoscute care se gsesc n centrul no iunii de proces echitabil, consacrat de art.6. Ra iunea lor de a fi ine mai ales de protejarea nvinuitului mpotriva unei constrngeri abuzive din partea autorit ilor, ceea ce evit erorile judiciare i permite realizarea scopurilor art.6. n special dreptul de a nu contribui la propria sa ncriminare presupune c, ntr-o cauz penal, acuzarea ncearc s-i bazeze argumenta ia fr a recurge la elementele de prob ob inute prin constrngere sau presiuni, cu nesocotirea voin ei nvinuitului. n acest sens acest drept este legat de principiul prezum iei de nevinov ie consacrat de art. 6-2 al Conven iei. Cu toate acestea dreptul de a nu se ncrimina pe sine, se refer n primul rnd la respectul voin ei nvinuitului de a pstra tcerea. Aa cum este el n eles n sistemele juridice ale pr ilor contractante ale Conven iei ca i n alte texte, el nu cuprinde, n cursul unei proceduri penale, date care pot fi ob inute de la nvinuit, 111

folosind mijloace coercitive, ci cele care nu exist independent de voin a suspectului, de pild documente strnse pe baza unui mandat, probele respiratorii, cele de snge sau de urin ca i prelevrile de esut organic n vederea unei analize ADN. n spe , Curtea trebuie doar s cerceteze dac utilizarea de ctre acuzare a declara iilor ob inute de la reclamant de inspectori constituie o atingere nejustificat a acestui drept. Ea trebuie s examineze aceast problem n lumina tuturor mprejurrilor cauzei. Ea va hotr, n special dac s-au exercitat presiuni asupra celui n cauz pentru a-l determina s depun i dac folosirea n proces a acestor elemente este contrar principiilor fundamentale ale unui proces echitabil stabilite de art. 6 1 din care dreptul respectiv face parte. Guvernul nu contest faptul c legea oblig reclamantul s depun n fa a inspectori lor. Cel n cauz a fost somat, pe baza art. 434 i 436 ale legii din 1985 cu privire la societ i s rspund la ntrebrile puse de inspectori n cursul a 9 lungi audieri, dintre care 7 au fost admise ca probe n proces. Dac reclamantul ar fi refuzat s rspund la ntrebri, el ar fi putut fi acuzat de ultraj al instan ei i condamnat la o pedeaps de pn la 2 ani de nchisoare, el nu putea s se apere sus innd c aceste ntrebri aveau un caracter incriminatoriu la adresa lui. Guvernul a sus inut totui n fa a Cur ii c nici o declara e a relamantului n cursul audierilor nu erau de natur s-I ncrimineze i c dl.Saunders a dat numai rspunsuri menite s-I disculpe sau care dac ele s-ar fi dovedit exacte ar fi confirmat tezele aprrii. Ori, numai declara iile de natur s-I ncrimineze ar putea ine de dreptul de a nu contribui la propria ncriminare. Curtea nu este de acord n aceast privin cu opinia Guvernului ntruct, n fapt, anumite rspunsuri ale celui n cauz aveau un caracter incriminatoriu n sensul c el mrturisea c luase cunotin de datele care erau de natur s-I ncrimineze. n orice caz, innd seama de no iunea de echitate consacrat de art.6, dreptul pentru nvinuit de a nu contribui la propria sa ncriminare nu poate s se limiteze, n mod rezonabil, la mrturisirea unor frdelegi sau la remarci care-l mplic direct. O mrturie ob inut prin constrngere, care pare la prima vedere lipsit de caracter incriminatoriu - cum ar fi remarcile care disculp pe autorul lor sau simple informa ii cu privire la aspecte factuale - pot ulterior s fie utilizate n procesul penal n sus inerea tezei acuzrii, pentru a contrazice sau a pune la ndoial, de exemplu, alte declara ii ale sale, depozi ia sa n cadrul procesului sau credibilitatea sa. n cazul n care aceasta este supus aprecierii juriului, recurgerea la astfel de mrturii poate, n special, s aduc prejudicii autorului lor. Totui, numai utilizarea n cadrul procesului penal a depozi iilor ob inute prin constrngere conteaz n context. n aceast privin , Curtea arat c timp de 3 zile, acuzarea a procedat la lectura n fa a juriului a unei pr i a procesului verbal cu rspunsurile reclamantului, n ciuda obiec iilor acestuia. Faptul c acuzarea a utilizat pe scar larg aceste audieri duc la concluzia c ea credea c aceast lectur ar sprijini teza sa stabilind necinstea Dlui. Saunders. O asemenea interpretare a faptului c se urmrea un astfel de impact este confirmat de remacile judectorului la edin a de judecat cu privire la al 8-lea i al 9-lea interogatoriu, remarci dup care fiecare din declara iile celui n cauz putea constitui o mrturisire n lumina art.82 1 al legii 1984 referitoare la poli ie i probele n materie penal. De asemenea, Curtea de apel a considerat c audierile constituiau o parte important a dosarului de acuzare. De altfel este clar c, pe alocuri, acuzarea a utilizat declara iile n scopul de a incrimina pentru a stabili c reclamantul luase cunotin de vrsmintele efectuate persoanelor care participaser la opera ia de sus inere a ac iunilor punndu-i astfel n cauz onestitatea. Avocatul co-acuzatului dlui. Saunders s-a servit de asemenea de ele pentru a pune la ndoial versiunea faptelor prezentat de el. 112

Pe scurt, elementele dosarului evien iaz teza c procesele verbale care consemneaz rspunsurile reclamantului, indiferent dac acestea l mplic direct sau nu, au fost folosite n cursul procesului ntr-o manier care urmrea ncriminarea lui. D-l Saunders ca i Comisia afirm c mrturisirile cuprinse n interogatorii au exercitat asupra celui n cauz presiuni suplimentare de natur s-I determine s depun mrturie n cadrul procesului n detrimentul dreptului su de a pstra tcerea. Guvernul consider, n schimb, c Dl.Saunders s-a hotrt s depun din cauza efectului nefast pe care l-au avut depozi iile principalului martor al acuzrii, Dl. Roux. Fr a putea exclude faptul c aceast hotrre se explic ndeosebi prin utilizarea masiv a depozi iilor de ctre acuzare, Curtea nu consider c este necesar s speculeze cu privire la ra iunile care l-au determinat pe reclamant s depun mrturie n procesul su. De asemenea Curtea nu consider necesar, avnd n vedere cele spuse mai sus cu privire la utilizarea depozi iilor n cursul procesului s se pronun e asupra problemei dac dreptul de a nu contribui la propria sa ncriminare este absolut sau dac se poate justifica nclcarea lui n unele cazuri. Ea nu este de acord cu teza Guvernului, dup care complexitatea formelor existente n societ ile comerciale precum i un interes public major care implic urmrirea penal a acestor fraude i sanc ionarea celor responsabili de svrirea lor pot justifica o astfel de nesocotire a unuia din principiile fundamentale ale unui proces echitabil. Ca i Comisia, Curtea consider c cerin ele generale de echitate hh. Consacrate de art.6, care include dreptul de a nu contribui la propria sa incriminare se aplic procedurilor penale care se refer la toate tipurile de infrac iuni penale de la cea mai simpl, la cea mai complex. Interesul public nu poate justifica utilizarea unor msuri ob inute prin for ntr-o anchet ne-judiciar pentru ncriminarea nvinuitului n cursul procesului. Trebuie s men ionm n aceast privin c, conform legisla iei respective, declara iile ob inute de organul de combatere a fraudelor fiscale care-i exercit puterea de constrngere, nu pot, n principiu, s fie utilizate ca probe n procesul ulterior al celui n cauz. De altfel, nu este datorit faptului c reclamantul a dat declara ii nainte de a fi inculpat, c utilizarea lor ulterioar n procesul penal nu constituie o atingere a acestui dept. Rezult din analiza de mai sus, precum i pentru c art.434 5 al legii din 1985 cu privire la societ ile comerciale autorizeaz, aa cum au artat judectorul i Curtea de Apel, utilizarea ulterioar ntr-un proces penal a declara iilor ob inute de inspectori, c diversele garan ii procedurale men ionate de prt (Guvernul) nu pot constituit, n spe , un mijloc de aprare deoarece ele nu i-au ndeplinit rolul de a mpiedica utilizarea declara iilor n cursul procesului penal ulterior. Prin urmare a existat, n cauza de fa , o atingere a dreptului de a nu se ncrimina pe sine. 2. Cu privire la existen a unui abuz de putere din partea autorit ilor de urmrire. Reclamantul se plnge de asemenea, c autorit ile de urmrire ar fi ntrziat declanarea anchetei de poli ie n scopul de a permite inspectori lor de a aduna elemente de prob n virtutea puterilor lor speciale. Ele se refer la ntlnirea din 30.01.87 ntre inspectori i reprezentan ii Parchetului, care a avut loc 3 luni nainte de declanarea formal a anchetei de poli ie. n plus, documente comunicate n vederea recursului cel mai recent arta c, n opinia 113

Cur ii de Apel "toate persoanele interesate cunosc faptul c inspectorii au puteri mai mari dect poli ia atunci cnd procedeaz la interogatorii ... i ele nutresc n mod clar speran a c ei vor pune ntrebri ale cror rspunsuri pot servi de probe n proces". Faptul c Curtea de Apel nu a concluzionat c a existat un abuz de proceduri de drept nu ar trebui s fie hotrtor, ntruct tribunalul na ional nu putea aplica Conven ia, trebuind, n cadrul dreptului englez, s concluzioneze c felul n care procesele verbale ale interogatoriilor efectuate de inspectori fuseser utilizate n proces nu erau contrare echit ii. Guvernul subliniaz c reclamantul, a folosit deja, fr efect, acest argument n fa a Cur ii de Apel i c ridicnd din nou problema la Strasbourg, el ncearc s erijeze Curtea n pofida jurispruden ei sale constante, ntr-o jurisdic ie de gradul patru. Comisia consider c acest repro nu trebuie examinat, avnd n vedere constatarea sa c reclamantul a fost lipsit de un proces echitabil din cauza utilizrii proceselor verbale n cursul procesului. Trgnd concluzia c a existat o atingere a dreptului de a nu se ncrimina pe sine, Curtea consider inutil s examineze afirma iile D-lui Sauders n aceast privin . Ea ia act, totui, de constatri le Cur ii de Apel dup care inspectorii i-au desfurat ancheta, n mod independent, fr a primi consenme sau suferi presiuni din partea autorit ilor de urmrire penal i c nu a existat ntre ei i acestea nici un fel de colaborare neavenit sau contrar reglementrilor. 3. Concluzii n concluzie, reclamantul a fost lipsit de un proces echitabil. A existat prin urmare o nclcare a art. 6 1 al Conven iei. Cauza Serves contra Fran ei - Condamnarea unei persoane ca urmare a refuzului su de a depune jurmntul i mrturie n fa a judectorului de instruc ie care o citase s compare ca martor. Inexisten a unei violri a art. 6.1 din Conven ia european a drepturilor omului (Hotrrea din 20 octombrie 1997). 1. Situa ia de fapt n aprilie 1988, n Republica Centrafrican un resortisant al acestei ri a fost ucis n mprejurri ce implicau i persoane apar innd unui regiment strin (francez) de parautiti, plasat sub comanda reclamantului. Anchetele comandamentului asupra evenimentului s-au desfurat n perioada aprilie-mai 1988; ntr-un raport din 20 mai, colonelul Larri6re, comandantul trupelor franceze de asisten opera ional (EF AO) n RCF cerea aplicarea de sanc iuni disciplinare fa de reclamant, pe care l considera responsabil de producerea accidentului. De asemenea, ntr-un raport din 25 mai 1988 generalul Guignon, comandantul celei de-a ll-a divizii de parautiti i al celei de-a 44-a divizii militare teritoriale constata rspunderea reclamantului. O procedur mpotriva ofi erului a fost astfel deschis la 20 mai 1988; printr-o hotrre din 11 mai 1994 tribunalul for elor armate din Paris declara pe reclamant vinovat de complicitate la asasinat i l condamna la 4 ani nchisoare. n timp ce se afla n centrul de instruc ie i pregtire militar din Marseille, reclamantului i-a fost notificat o decizie a ministrului aprrii din 1 iunie 1994, prin care .era suspendat din func ie; la 28 iulie 1994 Serves sesiza Consiliul de Stat cu o cerere n anulare a acestei decizii, respins la 29 noiembrie 1996. Printr-o decizie din 29 aprilie 1997, Curtea de Casa ie a respins recursul formulat de reclamant mpotriva hotrrii din 11 mai 1994. La 16 iunie 1997, directorul personalului militar al armatei 114

terestre i-a remis un "avis de constatare de perte de garde" . 2. Procedura n fa a organelor de la Strasbourg Paul Serves a sesizat Comisia European a Drepturilor Omului la 21 aprilie 1992, cu o plngere mpotriva Fran ei, ntemeiat pe art. 6. par. 1 i 3b din Conven ie, prin care sus inea c condamnarea pe baza refuzului su de a presta jurmntul n fa a judectorului de instruc ie "s'analysait en une neconnaissance des droits de la d6fense et sontenaint que, au nepris de son d roit il un proces e quitable, ni la juge d 'instruction nil a chambre d'accusation n'avaint tenu compte de ses explications orales". Prin decizia sa din 19 octombrie 1995, Comisia (cea de-a doua camer) a examinat sus inerile reclamantului i sub unghiul articolului 10 din Conven ie i a re inut cererea. n raportul su din 23 mai 1996 ea a concluzionat c exist violarea art.6.1 (25 de voturi contra 2). 3. Solu ia Cur ii 3.1. Cu privire la aplicabilitatea art.6.1. n opinia Guvernului, reclamantul nu era, n acest stadiu al procedurii interne "acuzat" n sensul art.6.1; primul rechizitoriu introductiv din 20.05.88 a fost anulat la 9.10.89 de ctre Prima Camer de acuzare a Cur ii de Apel din Paris i atunci cnd la 12, 19 i 26 sept.1990, DI. Serves a fost audiat ca martor de ctre judectorul de instruc ie i a fost condamnat la amenzi le pe care le contest, el nu era vizat nici de al 2-lea rechizitoriu introductiv, nici inculpat de vreo infrac iune. Prin urmare art.6.1 nu ar fi aplicabil. Reclamantul i delegatul Comisiei resping aceast tez. Ei subliniaz c rechizitoriul introductiv din 20 mai 1988 implic n cauz pe pl.Serves i c acesta era inculpat pentru lovituri sau vtmri cauzatoare de moarte fr inten ia de a o cauza, iar apoi la 23 iunie de asasinat; ori decizia primei Camere de acuzare a Cur i de Apel din Paris la 9 oct. 1989 nu a avut drept consecin retragerea din dosar a pieselor pe baza crora comisarul guvernului pe lng tribunalul militar i judectorul de instruc ie i ntemeiaser n acel moment deciziile. Ei adaug c rapoartele generalului Guignon din 25.05. i 1.06.1988 care fac vorbire de rolul jucat n cauz de diveri protagoniti ai cauzei i trag concluzia c rspunderea rec1amantului i a locotenentului C au fost introdu-se n procedur din ianuarie 1990. Ei constat, n sfrit c judectorul de instruc ie l inculpase pe locotenentul C. pe 19.04.90 i nu pe rec1amant, cu toate c dosarul n cauz proba incontestabil vinov ia amndurora. n spe Curtea are sarcina de a cerceta dac Dl.Serves, care nu era nici vizat de rechizitoriul introductiv din 13 martie 1990, nici inculpat, atunci cnd a fost citat ca martor n fa a judectorului de instruc ie, se afla totui sub efectul unie "acuza ii" n sensul art.6.1. Aceast no iune are un caracter "autonom", ea trebuie n eleas n sensul Conven iei i nu al dreptului intern. Ea poate fi definitiv ~,ca o notificare oficial, provenind de la autoritatea competent, a reproului de a fi svrit o infrac iune penal", ideea care corespunde att no iunii de "repercusiuni importante asupra situa iei" a suspectului (a se vedea, de exemplu, Deweer c.Belgiei din 27.02.1980 serie A nr.35 pg.22, 42 i pg.24 46 i Eckle c. Germania seria A m.51 pg.33 73). n aceast privin Curtea ia not c cercetarea prealabil relativ la asasinatul n cauz a fost nceput la 18.05.88 mpotriva a 4 militari printre care i reclamantul: adresele trimise pe 18 i 20 mai 1988 de ctre comandantul detaamentului din 115

Bangui, Comisarului guvernului pe lng tribunalul militar de la Paris l desemna pe acesta ca unul "din militarii implica i n cauz". n plus, raportul de comandament al colonelului Larriere din 20 mai, anexat la procesul verbal de anchet din 21 mai descria n mod detaliat participarea reclamantului i trgea concluzia rspunderii sale totale. Cei n cauz au fost de altfel repatria i din oficiu n Fran a nc din 21 mai 1988. n plus, rechizitoriul introductiv din 20.05.88 viza n mod expres reclamantul, care a fost inculpat pe 24 mai 1988 pentru lovituri i vtmri voluntare cauzatoare de moarte fr inten ia de a o cauza, iar pe 23 iunie 1988 de asasinat i a fost n deten ie provizorie din 24 mai la 21 iulie 1988. Desigur, la 9 oct.1989, prima Camer de acuzare a Cur ii de Apel de la Paris, a anulat primul rechizitoriu i actele ulterioare de procedur, dar ea preciza c anularea nu se aplica nici cercetrii prealabile nici adreselor din 18 i 20 mai 1988, astfel c piesele care motivaser aceast cercetare nu au fost retrase din dosar. De altfel, ndeosebi pe baza acestora, ncepnd cu luna martie 1990 cercetarea a fost reluat mpotriva locotenentului C i a caporalului ef D. n aceste condi ii, Curtea admite c, atunci cnd DI. Serves a fost citat ca martor i condamnat conform art. 109 al Codului de procedur penal el putea fi considerat ca aflat sub o "acuza ie" n sensul autonom al art. 6 p. l. Prin urmare art.6 p. l este aplicabil n spe . 3.2. Cu privire la art. 6.1 Dl. Serves pretinde c fiind citat n calitate de martor i nu de nvinuit cum prevedea art. 105 din codul penal avnd n vedere probele de decizie existente mpotriva lui - judectorul de instruc ie ncerca s fac asupra lui presiuni insuportabile de natur a-l obliga s se acuze el nsui. ntr-adevr, spre deosebire de inculpat, martorul are obliga ia, sub amenin area sanc iunilor art. 109 C.p.p. s presteze jurmntul de a spune adevrul i de a rspunde ntrebrilor care i se pun. Deci pentru a nu risca s depun mrturie mpotriva propriei persoane, el a refuzat s presteze jurmntul i s fac depozi ia. El men ioneaz c, chiar dac procesele verbale ale audierii nu men ioneaz nimic, el precizase judectorului de instruc ie, c refuzul su era motivat de faptul c art.105 c.p.p. se mpotrivea audierii sale ca martor. n orice caz, nimeni nu ar contesta c el a dat aceast explica ie la jurisdic ia de apel. Guvernul sus ine c numai judectorul de instruc ie era n msur s aprecieze dac mpotriva reclamantului existau indicii grave i concordante de vinov ie care constituia o piedic, conform art. 105 C.p.p. ca el s fie audiat ca martor. Faptul c n prima faz a procedurii, reclamantul fusese inculpat, nu putea fi luat n seam n aceast privin , de ctre judectorul n cauz, deoarece procedura respectiv fusese anulat i era deci din punct de vedere juridic considerat ca inexistent. Prin urmare DI.Serves nu putea s se sustrag obliga iei legale de a depune jurmnt i mrturie. n schimb dup depunerea mrturiei i dac ar fi fost inculpat, el ar fi putut eventual, invoca art.1 05 n fa a jurisdic iei de apel, i ob ine anularea audierii sale. n plus, nu exist nici o legtur ntre faptele din cauz i a doua inculpare - care a intervenit mai trziu, n mai 1922 - a interesatului. Acest lucru rezult din evolu ia cercetrii i ndeosebi din faptul c au aprut noi probe mpotriva lui. Nu ar exista deci o nclcare a art.6. Conform delegatului Comisiei, atitudinea judectorului de instruc ie a pus o dilem reclamantului. S refuze de a depune jurmnt i mrturie, expunndu-se astfel la amenzi repetate, sau s conving pe judector c probele mpotriva lui sunt copleitoare i deci s-i recunoasc vinov ia. Ar fi existat astfel o stratagem, care urmrea s-I constrng 116

pe Dl.Serves s depun mrturie mpotriva propriei persoane. Curtea reamintete c dreptul oricrui nvipuit de a tcea i de a nu contribui la propria sa ncriminare, constituie norme unanim recunoscute pe plan interna ional i care se gsesc n centrul no iunii de proces echitabil, consacrat de art.6 al Conven iei. Ra iunea existen ei lor ine mai ales de protec ia nvinuitului mpotriva unei constrngeri abuzive exercitat de autorit i ceea ce evit erorile judiciare i permite ndeplinirea elului art.6. n special, dreptul de a nu contribui la propria sa ncriminare, presupune c ntr-o cauz penal, acuzarea caut s-i ntemeieze argumenta ia fr a recurge la elemente de prob ob inute prin constrngere sau presiuni n dispre ul voin ei nvinuitului. Curtea nu are sarcina de a examina dac art.1 05 din C.p.p., oblig judectorul de instruc ie s inculpe pe reclamant. Sarcina sa const n a hotr dac condamnarea acestuia, n aplicarea art.l09 a C.p.p. se analizeaz ca o constrngere de natur a goli de substan dreptul lui de a nu contribui la propria ncriminare. Reclamantului putea s-i fie team c unele declara ii pe care le-ar fi fcut n fa a judectorului de instruc ie, s constituie o mrturie mpotriva propriei sale persoane. S-ar fi putut astfel admite ca el s refuze s rspunde la acele ntrebri ale judectorului de natur a-l determina s depun n acest sens. Rezult totui, din procesele verbale ale audierii care sunt semnate de reclamant c el a refuzat, de la bun nceput s presteze jurmntul. Ori acesta este un act solemn prin care cel care-l presteaz se angajeaz n fa a judectorului de instruc ie s spun, conform art.103 C.p.p. tot adevrul i numai adevrul. Dac obliga ia n sarcina martorului de a depune jurmntul i sanc iunile pronun ate n cazul nerespectrii ei constituie o form de constrngere, aceasta vizeaz garantarea sincerit ii declara iilor respective n fa a judectorului i nu o obliga ie a celui interesat de a depune mrturie. Astfel spus, condamnrile DI.Serves la amend, pe care el le contest, nu pot fi considerate msuri de natur s-I constrng s se acuze el nsui, ntruct ele au fost pronun a te nainte ca un astfel de risc s apar. Prin urmare nu exist o nclcare a art. 6.1 din Conven ia european a drepturilor omului.

117

Capitolul 3

PARTICIPAN II N PROCESUL PENAL


Sec iunea I

CONSIDERA II GENERALE PRIVIND PARTICIPAN II N PROCESUL PENAL 1. No iunea de participan i n procesul penal
Procesul penal, privit n structura i func ia sa, poate fi considerat un raport juridic, care se dezvolt progresiv ntre diferitele persoane participante78, interesate n solu ionarea conflictului de drept penal substan ial creat prin svrirea unei infrac iuni. Complexitatea actelor procedurale succesive ce se impun n desfurarea procesului penal, n vederea rezolvrii raportului juridic procesual penal, nu poate fi conceput fr participarea organelor judiciare, pe de o parte, i a unor persoane, titulare de drepturi i obliga ii, pe de alt parte. Aceste organe i persoane chemate s contribuie la desfurarea procesului penal, n vederea realizrii scopului acestuia, poart denumirea de participan i. No iunea de participan i a cunoscut, n literatura de specialitate, dou abordri: una, n sens larg i alta, n sens restrns. n sens larg, no iunea de participan i cuprinde toate persoanele ce iau parte la activit ile procedurale, n aceast categorie incluzndu-se organele judiciare, pr ile, aprtorul i alte persoane. n sens restrns, aceast no iune nglobeaz doar organele judiciare, pr ile i aprtorul. Organele judiciare participante n procesul penal sunt: instan ele judectoreti, Ministerul Public i organele de cercetare penal. Pr ile sunt acele persoane care, n urma exercitrii ac iunii penale sau
78

Tr. Pop, Drept procesual penal, vol.I I, p. gen., p. 5

118

civile, apar ca titulare de drepturi i obliga ii procesuale, fiind interesate n rezolvarea cauzei. Astfel, n procesul penal au calitate de pr i: inculpatul, partea vtmat, partea civil i partea responsabil civilmente. n categoria altor persoane, se includ acei participan i care particip n procesul penal, fr a fi titulare de drepturi i obliga ii i fr a avea un interes n solu ionarea cauzei. Sunt astfel de persoane: martorii, interpre ii, exper ii, reprezentan ii, traductorii, substitui ii procesuali etc. Prezen a n cadrul procesului penal a tuturor participan ilor sus-men iona i nu este una absolut, participarea lor fiind n func ie de mprejurrile concrete ale fiecrei cauze penale.

2. Succesorii, reprezentan ii i substitui ii procesuali


Pe parcursul procesului penal intervin diferite situa ii, n care valorificarea drepturilor i obliga iilor pr ilor poate fi preluat de alte persoane. Aceti nlocuitori devin subiec i procesuali i, raportat la natura drepturilor i obliga iilor pe care le au, vor ocupa diferite pozi ii procesuale, ca: succesori, reprezentan i i substitui i procesuali79.

A) Succesorii

Succesorii sunt acele persoane care intervin n procesul penal, n scopul exercitrii ac iunii civile a unei pr i, fie n urma decesului, cnd este vorba de o persoan fizic, fie n urma reorganizrii, desfiin rii ori dizolvrii, n cazul unei persoane juridice. Trebuie subliniat faptul c succesorii pot interveni numai n latura civil a procesului penal, i nu i n latura penal, dat fiind faptul c rspunderea penal este personal. n acest sens, art. 21 C.proc.pen. precizeaz c ac iunea civil rmne n competen a instan ei penale n caz de deces al uneia din pr i, introducndu-se n cauz motenitorii acestuia. Alineatul 2 men ioneaz c, dac una din pr i este o persoan juridic, n caz de reorganizare a acesteia, se introduce n cauz organiza ia succesoare n drepturi, iar n caz de desfiin are sau dizolvare se introduc n cauz lichidatorii. Succesorii sunt pr i, ei nu sunt nici substitui i, nici reprezentan i, deoarece ei nu valorific drepturile antecesorilor, n numele acestora, ci valorific drepturile proprii, n numele lor proprii, ntruct antecesorii, prin deces, au ncetat s mai fie subiec i de drept80.

B) Reprezentan ii
n desfurarea procesului penal, activitatea procesual presupune prezen a i participarea activ n cauz a pr ilor, ns exist posibilitatea ca acestea s lipseasc sau s participe numai la anumite acte. n asemenea situa ii, pentru a fi evitat ncetinirea mecanismului procesual penal, legea a permis reprezentarea acestora. Astfel, reprezentan ii sunt acele persoane care, n baza drepturilor conferite de lege sau de un act juridic, intervin voluntar, n anumite acte procesuale, sau n
79 80

V. Dongoroz, I, op.cit., p. 92 T. Pop.,op.cit.,p. 69,70

119

tot procesul pentru a valorifica, n numele i n contul altei persoane, drepturi sau interese legitime ale acestei persoane, avnd autonomie de putere dispozitiv, n limitele prevzute de lege sau de actul juridic81. Reprezentan ii nu sunt pr i n proces, ei avnd doar calitatea de subiec i procesuali i pot fi clasifica i n reprezentan i legali i conven ionali. Reprezentantul legal este persoana desemnat prin lege s participe la proces, n locul unei pr i care nu are dreptul de a sta n cauz, n mod nemijlocit, ci numai prin intermediul reprezentantului su legal82, de exemplu n cazul persoanei lipsite de capacitate de exerci iu. Reprezentantul conven ional este persoana care particip n proces, n baza unui mandat sau procuri speciale a pr ii interesate. Reprezentan ii sunt obliga i, n limitele prevzute de lege i a mputernicirii pe care o au, s fac tot ceea ce este necesar pentru aprarea intereselor pr ii pe care o nlocuiesc83.

C) Substitui ii procesuali

Substitui ii procesuali sunt acei subiec i procesuali care apar n cadrul procesului penal, lucrnd n nume propriu, dar pentru un drept al altuia84. Ei i exercit propriile drepturi, dar n vederea valorificrii unor interese ale altora. Substitui ii nu au calitatea de parte n procesul penal, avnd exerci iul unor drepturi procesuale limitate la anumite aspecte legate de desfurarea procesului penal85. Substituirea procesual rmne un drept, o facultate, astfel c substitui ii procesuali vor uza de dreptul lor de substituire, dac-l vor crede oportun; ei nu vor rspunde de neinterven ia i nendeplinirea procesual a drepturilor lor. Din categoria substitui ilor, putem exemplifica so ul, care poate face plngere pentru cellalt so sau copilul major pentru prin i (art. 222 alin. 5 C.pr.pen.).

Sec iunea a II-a

ORGANELE JUDICIARE 1. Instan ele judectoreti


Activitatea de nfptuire a justi iei, n scopul aprrii i realizrii drepturilor i libert ilor fundamentale ale cet enilor, i a tuturor intereselor legitime deduse judec ii, se realizeaz printr-un sistem unitar de organe judectoreti86, prevzut n art. 126 din Constitu ie. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar prevede n art. 1, c puterea judectoreasc se exercit de nalta Curte de Casa ie i Justi ie i de
V. Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. II, Torino, 1931, Unione tipografico editrice Torinese, nr. 260, p.413 82 Gh. Nistoreanu,op.cit.,p. 35 83 V .Dongoroz, n colaborare, op.cit., p.94 84 V. Manzini, II, nr. 4, op.cit., p. 45 85 I. Neagu,op.cit., p. 77 86 I. Muraru, Drept constitu ional i institu ii politice, p. 465
81

120

celelalte instan e judectoreti stabilite de lege. Instan ele judectoreti reprezint verigi ale sistemului unitar al organelor judectoreti, fiind dispuse n piramid, de la vrf, unde se afl nalta Curte de Casa ie si Justi ie, i pn la unit ile de baz. Actualul sistem al organelor de judecat din ara noastr este alctuit, potrivit art. 2 alin. 2 din Legea nr. 304/2004, din urmtoarele instan e judectoreti: nalta Curte de Casa ie i Justi ie; cur i de apel; tribunale; tribunale specializate; judectorii. Legea nr. 304/2004 cuprinde reglementri privind organizarea i func ionarea naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, a cur ilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate i a judectoriilor. Potrivi art. 36 din Legea nr. 304/2004, judectoriile func ioneaz n fiecare jude i n municipiul Bucureti, iar circumscrip iile fiecrei judectorii se stabilesc prin hotrre a Guvernului, la propunerea ministrului justi iei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. n fiecare jude func ioneaz un tribunal, cu sediul n localitatea de reedin a jude ului. Cur ile de apel sunt n numr de 1587, fiecare exercitndu-i competen a ntr-o circumscrip ie cuprinznd mai multe tribunale i tribunale specializate. Tribunalele i cur ile de apel pot avea una sau mai multe sec ii. n cadrul tribunalelor func ioneaz sec ii pentru cauze civile i sec ii pentru cauze penale i, n raport cu natura i numrul cauzelor, sec ii maritime i fluviale sau pentru alte materii. n cadrul cur ilor de apel func ioneaz sec ii pentru cauze civile, penale, comerciale, cu minori i de familie, de contencios administrativ i fiscal, cauze privind conflicte de munc i asigurri sociale, precum i, n raport cu natura i numrul cauzelor, sec ii maritime i fluviale sau pentru alte materii. n ceea ce privete instan a suprem, Legea nr. 304/2004 arat c n Romnia func ioneaz nalta Curte de Casa ie i Justi ie, cu sediul n capitala rii, fiind organizat n 4 sec ii: civil i de proprietate intelectual, penal, comercial i de contencios administrativ i fiscal. Instan ele militare sunt, potrivit Legii nr. 54/1993, reduse ca numr, n compara ie cu instan ele prevzute n Legea nr. 304/2004, avnd si circumscrip ii teritoriale mult mai ntinse. n ara noastr func ioneaz 4 tribunale militare (Bucureti, Iai, Cluj, Timioara), un singur tribunal militar teritorial n municipiul Bucureti i o singur Curte Militar de Apel. Pentru o ct mai bun nfptuire a justi iei i pentru asigurarea unui control asupra hotrrilor judectoreti, instan ele judectoreti au fost ordonate, prin

87

Potrivit anexei Legii nr. 304/2004, func ioneaz cur i de apel n jude ele Alba-Iulia, Bacu, Braov, Cluj, Craiova, Constan a, Gala i, Iai, Oradea, Piteti, Ploieti, Suceava, Timioara, Trgu-Mure, precum i n municipiul Bucureti.

121

reglementrile Legii nr. 304/2004, n mod ierarhic n trei paliere88. Prin consacrarea sistemului celor trei grade de jurisdic ie, s-a renun at la vechea reglementare din Legea nr. 58/1968, care cunotea doar dou grade de jurisdic ie (fond i recurs), i s-a revenit la o veche tradi ie din Romnia. Judecarea cauzelor penale pe trei grade de jurisdic ie nu este o dispozi ie obligatorie. Exist, astfel situa ii, cnd vor fi parcurse doar dou grade de jurisdic ie i anume cnd, conform legii, judecata n fond poate fi atacat numai cu recurs (tribunalele, ca instan de recurs, judec recursurile mpotriva hotrrilor pronun ate de judectorii care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului). O alt categorie de situa ii cnd nu e parcurs sistemul celor trei grade de jurisdic ie e reprezentat de cazurile cnd cile de atac nu mai sunt valorificate, judecata realizndu-se ntr-o singur treapt.

Compunerea completelor de judecat


Prin complet de judecat se n elege numrul de judectori care particip la judecarea unor categorii de cauze penale ntr-un anumit stadiu, la solu ionarea acestora i care, n urma deliberrii, pot lua hotrrea judectoreasc.89 Completele de judecat sunt constituite de ctre preedin ii instan elor sau ai sec iilor cu avizul colegiului de conducere al instan ei, urmrindu-se s se asigure continuitatea completului. Completul de judecat este prezidat de preedintele sau vicepreedintele instan ei, de judectorul-inspector ori de preedintele de sec ie, atunci cnd unul dintre acetia particip la judecat. n celelalte cazuri, completul de judecat este prezidat prin rota ie de judectorul desemnat de preedintele instan ei sau al sec iei, dintre judectorii care compun acel complet. O noutate demn de remarcat este prevederea conform creia repartizarea cauzelor pe complete de judecat se face n mod aleatoriu, n sistem informatizat. n privin a numrului judectorilor din completele de judecat, Legea nr. 304/2004 a introdus ca o regul sistemul colegial (judecata realizat de ctre mai mul i judectori), i numai prin excep ie sistemul monocratic (cu un singur judector). Instan a de judecat i desfoar activitatea n complet de judecat format din doi sau mai mul i judectori, dar hotrrea este unic, reprezentnd voin a majorit ii sau tuturor judectorilor din completul de judecat. n cazul n care completul de judecat este format din doi judectori, care nu ajung la un acord, procesul se judec din nou n complet de divergen . Completul de divergen se constituie prin includerea n complet a preedintelui sau vicepreedintelui instan ei, a judectorului inspector, a preedintelui de sec ie ori a unui alt judector desemnat de preedinte. Cauzele se judec dup cum urmeaz:

1. n prim instan Judecarea cauzelor are loc n complet format din doi judectori, cu
88 89

N. Volonciu, op.cit., p. 149 I. Neagu,op.cit.,p. 84

122

urmtoarele excep ii, cnd judecata se realizeaz de un singur judector: cererile de reabilitare; perchezi ia i msurile preventive luate n cursul urmririi penale, precum i msurile asiguratorii; constatarea intervenirii amnistiei ori gra ierii. Art. 10 alin. 2 din Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instan elor i parchetelor militare prevede c la tribunalul militar cauzele la care se refer art. 22 alin. 2 pct. 2 din Legea nr. 92/1992, precum i infrac iunile contra ordinii i disciplinei militare sanc ionate cu pedeapsa nchisorii de cel mult 2 ani, se judec de un singur judector militar.

2. Judecata n apel i recurs Completele de judecat sunt formate din 3 judectori. Cauzele penale la nalta Curte de Casa ie i Justi ie se solu ioneaz n complete formate din cte trei judectori ai aceleiai sec ii, n complet de 9 judectori sau n Sec iile Unite. Judecarea cauzelor n complet de 9 judectori este prezidat de preedintele sau vicepreedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, iar n lipsa acestora de ctre un preedinte de sec ie sau de ctre un judector desemnat de preedintele ori vicepreedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. edin ele de judecat n Sec ii Unite ale naltei Cur i de Casa ie i Justi ie au loc n prezen a a cel pu in dou treimi din numrul judectorilor n func ie, iar decizia poate fi luat numai cu majoritatea voturilor celor prezen i. Tribunalele militare solu ioneaz cauzele n complet format din doi judectori, cu excep iile art. 10 alin. 2 din Legea nr. 54/1993. Tribunalul militar teritorial i Curtea Militar de Apel judec n prim instan n complet format din doi judectori, iar n apel i n recurs, n complete formate din trei judectori. Codul de procedur penal face referiri, n numeroase prevederi ale sale, la compunerea instan ei i sanc iunile nerespectrii dispozi iilor legale n acest sens. Astfel, art. 292 alin. 2 i 3 i art. 307 C.proc.pen. arat c, n tot cursul judecrii cauzei, completul de judecat trebuie s rmn acelai, iar atunci cnd nu poate fi respectat aceast dispozi ie, completul trebuie schimbat pn la nceperea dezbaterilor. Dup nceperea dezbaterilor, orice schimbare n compunerea instan ei atrage reluarea de la nceput a acestei etape de judecat, dat fiind faptul c la deliberare trebuie s participe numai membrii completului n fa a cruia au avut loc dezbaterile. Art. 197 alin. 2 C.proc.pen. stabilete sanc iunea nulit ii pentru toate actele efectuate de o instan de judecat compus contrar prevederilor legale. Potrivit Legii privind organizarea judiciar, judectorii tuturor instan elor, precum i magistra ii-asisten i de la nalta Curte de Casa ie i Justi ie au calitate de magistrat i fac parte din corpul magistra ilor. Prin Legea nr. 317/2004, publicat n Monitorul Oficial din 2 iulie 2004, a fost creat noul Consiliu Superior al Magistraturii, ca reprezentant al autorit ii judectoreti i garant al independen ei justi iei.Rolul acestuia este de a asigura func ionarea eficient a sistemului judiciar i respectarea legii n desfurarea
123

carierei profesionale a magistra ilor. Judectorii, cu excep ia celor stagiari, sunt numi i prin Decret al Preedintelui Romniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Judectorii stagiari sunt numi i de ctre Consiliul Superior al Magistraturii. Durata stagiului este de 3 ani i n aceast perioad ei sunt obliga i s-i desfoare activitatea n scopul formrii profesionale, sub coordonarea unui judector, desemnat de preedintele judectoriei. n perioada stagiului, judectorii stagiari au dreptul s fac parte din completul de judecat, dar numai alturi de un judector inamovibil. Judectorii sunt independen i i se supun numai legii, func ia de magistrat fiind incompatibil cu orice alt func ie public sau privat, cu excep ia func iilor didactice din nv mntul superior. De asemenea, judectorii sunt inamovibili, neputnd fi nltura i din func ie dect n cazurile expres prevzute de lege. Art. 52 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 prevede c preedintele, vicepreedintele, preedin ii de sec ii i judectorii acestei naltei Cur i sunt numi i prin decret al Preedintelui Romniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Judectorii militari au calitatea de magistra i i fac parte din corpul magistrailor. Poate fi numit magistrat militar persoana care, n afara condi iilor prevzute de Legea nr. 92/1992, are calitatea de militar activ. Judectorii i magistra ii asisten i pot fi re inuti, perchezi iona i sau aresta i preventiv, numai cu ncuviin area sec iilor Consiliului Superior al Magistraturii. Prin excep ie, n caz de infrac iune flagrant, ei pot fi re inu i i supui perchezi iei, cu obliga ia informrii de ndat a Consiliului Superior al Magistraturii (pn la constituirea noului Consiliu Superior al Magistraturii, ncuviin area i, respectiv, informarea se va acorda i, respectiv, se va face ministrului justi iei, potrivit art. 100 alin. 2 din Legea nr. 303/2004). Magistra ii-asisten i fac parte din corpul magistra ilor i se bucur de stabilitate.

2. Ministerul Public
Desfurarea procesului penal presupune ca, la activitatea judiciar, s participe alturi de instan ele judectoreti i organele de cercetare penal, i Ministerul Public, ca reprezentant al intereselor generale ale societ ii i aprtor al ordinii de drept, dar i al drepturilor i libert ilor cet enilor (art. 131 din Constitu ie i art. 4 alin. 1 din Legea nr. 304/2004). Potrivit dispozi iilor noii legi, Ministerul Public i exercit atribu iile prin procurori constitui i n parchete pe lng fiecare instan judectoreasc, sub autoritatea ministrului justi iei. Parchetele sunt organizate i func ioneaz pe lng judectorii, tribunale, tribunale specializate (pentru minori i familie) i cur i de apel, fiind conduse de prim-procurori, iar la nivelul Parchetului de pe lng cur ile de apel, exist un procuror general. Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie este condus de procurorul general, care exercit, direct sau prin procurori inspectori, controlul asupra tuturor parchetelor.
124

Potrivit art. 76 din noua Lege nr. 304/2004, n cadrul Ministerului Public se organizeaz, ca structur autonom, Parchetul Na ional Anticorup ie, coordonat de procurorul general de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Acesta este specializat n combaterea infrac iunilor de corup ie i i exercit atribu ile prin procurori specializa i n asemenea infrac iuni. Parchetul Na ional Anticorup ie func ioneaz ca parchet pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, este independent n raporturile cu instan ele judectoreti, cu parchetele de pe lng acestea, precum i n rela iile cu celelalte autorit i publice. Conducerea Parchetului Na ional Anticorup ie revine unui procuror general, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, ajutat de doi procurori generali adjunc i, i de doi consilieri. n cadrul Parchetului Na ional Anticorup ie func ioneaz colegiul de conducere, care hotrte asupra problemelor generale ale acestui parchet. La nivelul ntregii ri, pot fi nfiin ate servicii teritoriale, birouri i alte compartimente de activitate prin ordin al procurorului general al Parchetului Na ional Anticorup ie. Atribu iile, competen a, structura, organizarea i func ionarea Parchetului Na ional Anticorup ie sunt stabilite printr-o lege special. Parchetele militare sunt organizate prin Legea nr. 54/1993 i func ioneaz pe lng tribunalele militare, n mai multe circumscrip ii teritoriale. Astfel, aceste parchete militare func ioneaz n municipiile: Bacu, Braov, Bucureti, Cluj-Napoca, Constan a, Craiova, Iai, Oradea, Ploieti, Trgu-Mure i Timioara. Pe lng tribunalul militar teritorial i Curtea Militar de Apel func ioneaz parchete militare, care au sec ii de urmrire penal i sec ii judiciare. Fiind independent n rela iile cu celelalte autorit i publice i exercitndu-i atribu iile numai n temeiul legii, Ministerul Public i desfoar activitatea pe baza a trei principii, menite s-i consfin easc rolul atribuit prin Legea nr. 304/2004, i anume: principiul legalit ii, principiul impar ialit ii, principiul controlului ierarhic. Art. 59 alin. 1 i 4 din Legea nr. 304/2004 prevede c Ministerul Public este independent n rela iile cu instan ele judectoreti, precum i cu celelalte autorit i publice, exercitndu-i atribu iile numai n temeiul legii i pentru asigurarea respectrii acesteia. Legalitatea activit ii Ministerului Public se manifest n obliga iile pe care acesta le are n exercitarea ac iunii penale n justi ie, n vederea protejrii intereselor publice, ori de cte ori legalitatea a fost nclcat. Principiul impar ialit ii se afl n strns legtur cu principiile legalit ii i oficialit ii procesului penal. Procurorul trebuie s nu aib o atitudine unilateral care ar aduce atingere spiritului de obiectivitate, de neprtinire, de echidistan , care trebuie s fie linia constant a ceea ce acesta ntreprinde n vederea realizrii actului de justi ie90. Principiul controlului ierarhic st la baza activit ii de proteguire a intereselor
90

N. Volonciu, op.cit., p. 164

125

generale ale societ ii, reprezentnd totodat principiul care diferen iaz statutul procurorilor care nu sunt independen i de cel al judectorilor, care sunt independen i i se supun numai legii. n acest sens, art. 62 din Legea nr. 304/2004 arat modul de subordonare a procurorilor. Astfel, procurorii din fiecare parchet sunt subordona i conductorului parchetului respectiv. Conductorul unui parchet este subordonat conductorului parchetului ierarhic superior din aceeai circumscrip ie. Dispozi iile art. 1 alin. 3 i art. 59 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 prevd c Ministerul Public i exercit atribu iile prin procurori, constitui i n parchete, sub autoritatea ministrului justi iei, iar art. 69 din aceeai lege arat c Procurorul General al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie exercit controlul asupra tuturor parchetelor, direct sau prin procurori inspectori. Principiul controlului ierarhic are la baz subordonarea ierarhic i, ca urmare, dispozi iile organelor superioare sunt obligatorii pentru subordona i. Astfel, procurorul ierarhic superior poate s ndeplineasc oricare din atribu iile procurorilor n subordine, s suspende ori s infirme actele i dispozi iile acestora, cnd contravin legii, dispozi iile sale fiind obligatorii. Legea nr. 304/2004 confer (art. 66) atribu ii de control i ministrului justi iei care, atunci cnd consider necesar, din proprie ini iativ ori la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, exercit controlul asupra procurorilor prin procurori inspectori din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, din Parchetul Na ional Anticorup ie, din parchetele de pe lng cur ile de apel sau prin al i procurori delega i. Trebuie remarcat, ns c noua lege limiteaz acest control numai la verificarea modului n care se desfoar raporturile de serviciu ale procurorilor cu justi iabilii i cu celelalte persoane implicate n lucrrile de competen a parchetelor. Totodat, ministrul justi iei poate s cear procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau procurorului general al Parchetului Na ional Anticorup ie, informri asupra activit ii parchetelor i s dea ndrumri scrise privitor la msurile ce se impun pentru prevenirea i combaterea criminalit ii. n activitatea sa de aprare a ordinii de drept, a intereselor generale ale societ ii, Ministerul Public ndeplinete anumite atribu ii, enun ate de Legea privind organizarea judiciar n art. 60. Aceste atribu ii sunt: a) efectuarea urmririi penale n cazurile i n condi iile prevzute de lege i participarea, potrivit legii, la solu ionarea conflictelor prin mijloace alternative; b) conducerea i supravegherea activit ii de cecetare penal a poli iei judiciare, conducerea i controlul activit ii altor organe de cercetare penal; c) sesizarea instan elor judectoreti pentru judecarea cauzelor penale, potrivit legii; d) exercitarea ac iunii civile n cazurile prevzute de lege; e) participarea, n condi iile legii, la edin ele de judecat; f) exercitarea cilor de atac mpotriva hotrrilor judectoreti, n condi iile prevzute de lege;
126

g) aprarea drepturilor i intereselor legitime ale minorilor i ale persoanelor puse sub interdic ie i ale altor persoane, n condi iile legii; h) ac ioneaz pentru prevenirea i combaterea criminalit ii, sub coordonarea ministrului justi iei, pentru realizarea unitar a politicii penale a statului; i) studierea cauzelor care genereaz sau favorizeaz criminalitatea, elaborarea i prezentarea ministrului justi iei de propuneri n vederea eliminrii acestora, precum i pentru perfec ionarea legisla iei n domeniu. Ministerul Public exercit orice alte atribu ii prevzute de lege. Procurorii au calitatea de magistra i, func ie incompatibil cu desfurarea oricrei alte func ii publice sau private, cu excep ia celei didactice din nv mntul superior. Procurorii sunt numi i prin Decret al Preedintelui Romniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Procurorii stagiari sunt numi i n func ie de ctre Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza rezultatelor ob inute la examenul de absolvire a Institutului Na ional al Magistraturii i efectueaz un stagiu de 3 ani, dup care sus in examenul de capacitate. De asemenea, conform art. 100 alin. 2 din Legea nr. 303/2004, nu pot fi perchezi iona i, re inu i sau aresta i preventiv fr ncuviin area sec iilor Consiliului Superior al Magistraturii, iar pn la constituirea noului Consiliu Superior al Magistraturii, cu ncuviin area acordat de ctre ministrul justi iei.

3. Organele de cercetare penal


n cadrul primei faze a procesului penal, la activitatea de descoperire i strngere a probelor necesare cu privire la existen a infrac iunilor, la identificarea fptuitorilor i la stabilirea rspunderii acestora pentru a se constata dac este sau nu cazul s se dispun trimiterea n judecat, particip, alturi de procuror, i organele de cercetare penal. Astfel, conform art. 201 alin. 1 C.proc.pen., urmrirea penal se efectueaz de ctre procurori i de ctre organele de cercetare penal. n cuprinsul alin. 2 al aceluiai articol se arat c organele de cercetare penal sunt organele de cercetare ale poli iei judiciare i organele de cercetare speciale. Organele de cercetare ale poli iei judiciare sunt formate din lucrtori specializa i din Ministerul de Interne anume desemna i de ministrul de interne, cu avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, i i desfoar activitatea sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau sunt desemna i i func ioneaz n alt mod, potrivit unor legi speciale. Este de remarcat noutatea privind introducerea, n categoria organelor de urmrire penal, a lucrtorilor specializa i din Ministerul de Interne, care formeaz organismul profesionalizat al poli iei judiciare. Potrivit Legii nr. 364/2004 91, poli ia judiciar este constituit din ofi eri i agen i de poli ie specializa i n activitatea de constatare a infrac iunilor, de strngere a datelor n vederea nceperii urmririi penale i n cercetarea penal.Ei
91

Publicat n M.Of., Partea I, nr. 869/23 septembrie 2004.

127

i desfoar activitatea sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, iar cercetrile penale efectuate de ei sunt conduse i supravegheate de ctre procurori. Alturi de organele de cercetare penal ale poli iei judiciare, func ioneaz i organe de cercetare penal speciale, care, potrivit art. 208 C.proc.pen. sunt urmtoarele: ofi erii anume desemna i de ctre comandan ii unit ilor militare corp aparte i similare, ct i comandan ii acestor unit i; ofi erii anume desemna i de ctre efii comenduirilor de garnizoan, ct i efii acestor comenduiri; ofi erii anume desemna i de ctre comandan ii centrelor militare, ct i comandan ii acestor centre; ofi erii poli iei de frontier; cpitanii porturilor. Potrivit art. 207 C.proc.pen., organele de cercetare ale poli iei judiciare au o competen general, putnd efectua cercetarea penal pentru orice infrac iune care nu este dat, n mod obligatoriu, n competen a altor organe de cercetare. Atribu iile organelor de cercetare penal se limiteaz ns numai la activitatea de desfurare a urmririi penale, sub supravegherea procurorului, ele neavnd nici o cooperare direct cu instan ele judectoreti. Organele de cercetare penal sunt obligate s desfoare activit ile necesare pentru lmurirea cauzei penale sub toate aspectele, avnd dreptul s nceap urmrirea penal i s administreze probele necesare, n acest sens. Exist ns anumite acte de urmrire penal pe care nu le vor putea ndeplini din proprie ini iativ, ci numai dup ce propunerile lor motivate vor fi ncuviin ate, autorizate sau confirmate de ctre procuror (astfel, de exemplu, efectuarea de investiga ii sub acoperire, potrivit art. 2242 C.pr.pen., pot avea loc numai dac sunt autorizate, motivat, de procuror, prin ordonan ). ntreaga activitate a organelor de cercetare penal este supravegheat de procuror, acesta avnd dreptul i obliga ia de a verifica legalitatea actelor i msurilor ndeplinite, de a infirma pe cele nelegale, de a invalida mijloacele de prob ob inute nelegal i de a dispune refacerea lor, conform legii.
Sec iunea a III-a

PR ILE N PROCESUL PENAL 1. No iunea de parte n procesul penal


n procesul penal, partea este un subiect al procesului penal, un subiect al raportului procesual penal care se constituie i se dezvolt n procesul penal92. Pr ile sunt acele persoane care au un interes propriu n rezolvarea cauzelor penale, iar n temeiul drepturilor i obliga iilor ce se nasc, pentru fiecare dintre ele, n cadrul procesului penal, i vor putea exercita diferen iat aceste
92

T. Pop, op.cit., p. 55

128

drepturi i obliga ii, fie n latura penal, fie n latura civil a procesului penal. Potrivit art. 23 i 24 C.proc.pen., sunt pr i n procesul penal: inculpatul, partea vtmat, partea civil i partea responsabil civilmente. n latura penal a procesului penal, vom ntlni pr i care au drepturi i obliga ii care izvorsc din exerci iul ac iunii penale (inculpat i parte vtmat), iar n latura civil, vom ntlni acele pr i ale cror drepturi i obliga ii i au sursa n exerci iul ac iunii civile (partea civil i partea responsabil civilmente). Pr ile pot fi persoane fizice sau juridice.

A) nvinuitul i inculpatul
a) Explica ii prealabile privitoare la calitatea de fptuitor i nvinuit n urma svririi infrac iunii ia natere un raport juridic de drept penal, ai crui principali subiec i sunt societatea, reprezentat prin stat, ca titular al ordinii de drept, i autorul infrac iunii. Statul, n calitate de titular al ordinii de drept i de aprtor al valorii sociale vtmate sau puse n pericol prin infrac iunea svrit, n virtutea principiului oficialit ii, este obligat s reac ioneze n vederea tragerii la rspundere penal a celui care a svrit infrac iunea i, astfel, ia natere raportul juridic procesual penal n care subiec i principali sunt statul i infractorul. Aceste raport juridic procesual penal ia natere n momentul nceperii urmririi penale, moment care marcheaz nceputul primei faze a procesului penal. Exist, n practic, multe situa ii n care organul de urmrire penal nu dispune, de la nceput, imediat dup descoperirea faptei, de suficiente date i elemente, care s permit concluzia c exist temeiuri pentru nceperea urmririi penale. Pentru asemenea situa ii, legiuitorul a prevzut i reglementat institu ia actelor premergtoare nceperii urmririi penale, n art. 224 C.pr.pen. n acest sens, textul articolului respectiv prevede c, n vederea nceperii urmririi penale, organul de urmrire penal poate efectua acte premergtoare, acte care se materializeaz ntr-un proces-verbal, care poate constitui mijloc de prob. n asemenea situa ii, n perioada efecturii actelor premergtoare, pn n momentul nceperii urmririi penale, autorul prezumtiv al infrac iunii poart denumirea de fptuitor sau persoan bnuit. Aa cum vom vedea, n sec iunile corespunztoare, este posibil ca, n urma efecturii actelor premergtoare, s se constate c nu exist temeiuri pentru nceperea urmririi penale.n asemenea cazuri, aceast faz premergtoare se va ncheia printr-o rezolu ie a procurorului, de nencepere a urmririi penale. n situa iile n care, imediat dup descoperirea infrac iunii sau din efectuarea actelor premergtoare, vor rezulta suficiente date i elemente care s impun concluzia c sunt temeiuri pentru nceperea urmririi penale, organul de urmrire penal va dispune, prin rezolu ie sau proces-verbal, nceperea urmririi penale i din acest moment, autorul prezumtiv va dobndi calitatea de nvinuit. n ceea ce privete n elesul no iunii de temeiuri pentru nceperea urmririi penale, trebuie s ne raportm la textul art. 228 C.pr.pen., care prevede c organul de urmrire penal dispune, prin rezolu ie sau proces-verbal, nceperea urmririi penale, atunci cnd, din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor
129

premergtoare efectuate, nu rezult vreunul din cazurile care mpiedic punerea n micare a ac iunii penale, prevzute n art. 10 C.pr.pen., cu excep ia celui de la lit. b1 C.pr.pen. Asupra acestor cazuri prevzute de art. 10 C.pr.pen., la care face trimitere textul art. 228 C.pr.pen., vom reveni n sec iunea corespunztoare, cnd vom n elege c urmrirea penal nu poate i nu trebuie nceput n situa iile enumerate de art. 10 C.pr.pen. (inexisten a faptei, cnd fapta nu este prevzut de legea penal; cnd fapta nu a fost svrit de nvinuit; cnd nu sunt ntrunite elementele constitutive ale infrac iunii, etc.). Calitatea de nvinuit este definit n art. 229 C.pr.pen., unde se arat c persoana fa de care se efectueaz urmrirea penal se numete nvinuit, ct timp nu a fost pus n micare ac iunea penal mpotriva sa. Aadar, prin actul procesual al nceperii urmririi penale este marcat nceputul procesului penal, iar fptuitorul dobndete calitatea de subiect procesual. Referitor la calitatea de fptuitor i nvinuit, trebuie re inute urmtoarele: fptuitorul este persoana bnuit de svrirea unei infrac iuni. Poart aceast denumire nainte de a se ncepe procesul penal, prin nceperea urmririi penale (a se vedea referirile exprese la fptuitor, n textele art. 200, 214, 215, 222 i 465 C.pr.pen.); fptuitorul nu este subiect de drepturi i obliga ii procesuale, pentru c nu exist nc nceput un proces penal i, deci, nu exist cadrul legal procesual n care el s aib obliga iile i drepturile unui subiect. fa de fptuitor se pot efectua doar acte premergtoare (potrivit art. 224, 2241 i 2242 C.pr.pen.); nvinuitul este subiect procesual, dar nu este parte n procesul penal. Este subiect procesual pentru c el este persoana fa de care s-a nceput urmrirea penal, i, deci, un proces penal n cadrul cruia el are anumite drepturi i obliga ii procesuale. Fa de el nu mai exist simple bnuieli de svrire a unei infrac iuni, ci date, indicii i probe. Privitor la el se pot dispune msuri preventive (re inerea, obligarea de a nu prsi localitatea, obligarea de a nu prsi ara i arestarea preventiv pe o durat de pn la 10 zile). n acelai timp, nvinuitul are i o serie de drepturi, cum ar fi: dreptul la tcere, prevzut de art. 70 alin. 2 C.pr.pen. i art. 143 alin. 2 C.pr.pen.; dreptul la aprare etc. nvinuitul nu devine parte n procesul penal, ntruct calitatea procesual de parte nu poate exista n proces fr s se fi pus n micare mecanismul de tragere la rspundere prin ini ierea ac iunii penale.

b) Inculpatul Calitatea de inculpat apare n momentul n care a fost pus n micare ac iunea penal. Art. 23 C.pr.pen. prevede c persoana mpotriva creia s-a pus n micare ac iunea penal este parte n procesul penal i se numete inculpat. Punerea n micare a ac iunii penale se realizeaz n cursul procesului
130

penal, prin urmtoarele acte de inculpare: n cursul urmririi penale, prin ordonan a procurorului; la sfritul urmririi penale, odat cu trimiterea n judecat, prin rechizitoriul procurorului; n cursul judec ii, prin declara ia oral a procurorului de edin , n cazul extinderii procesului penal pentru alte fapte ori fa de alte persoane (art. 336 i 337 C.pr.pen.) sau prin ncheierea instan ei, n cauzele n care procurorul nu particip la edin a de judecat i n cauzele n care instan a este sesizat direct, prin plngerea prealabil a persoanei vtmate (n cazurile infrac iunilor prevzute de art. 279 alin. 2 lit. a C.pr.pen.). Momentul n care este pus n micare ac iunea penal nu este fixat n mod precis de legiuitor. Sub acest aspect, exist doar textul art. 234 C.pr.pen., care prevede c dac organul de cercetare penal consider c sunt temeiuri pentru punerea n micare a ac iunii penale, face propuneri n acest sens pe care le nainteaz procurorului. Nici o alt dispozi ie legal nu precizeaz ns, ce trebuie s se n eleag prin aceste temeiuri, cnd i cum ajunge organul de cercetare penal s considere c exist, ntr-un dosar penal, aceste temeiuri. Aceast lips de precizie creeaz n practic dificult i, n special, n situa ia n care se pune problema punerii n micare a ac iunii penale, de ctre procuror, prin ordonan , n cursul urmririi penale. Practic, lipsa de precizie a textelor de lege, sub aspectele artate, a impus concluzia, pe cale de interpretare, c n cursul urmririi penale, acest moment este ales de ctre organul de cercetare penal i, respectiv, de ctre procuror i coincide cu existen a unor temeiuri care rezult din totalitatea probelor de vinov ie administrate n cauz93. Acest aspect, deficitar al reglementrii, considerm c impune reflec ii i propuneri de perfec ionare a Codului de procedur penal, att privitor la n elesul no iunii de temeiuri pentru punerea n micare a ac iunii penale, ct i privitor la institu ia procesual de nvinuit i inculpat. n acest sens, n doctrin94, a fost avansat propunerea de a se renun a la calitatea de nvinuit n procesul penal i de a se pune n micare ac iunea penal, n mod direct, atunci cnd, din sesizrile primite prin modalit ile prevzute de art. 221 C.pr.pen., ori din actele premergtoare efectuate n legtur cu con inutul acestor sesizri, rezult c autorul faptei este cunoscut, sunt probe sau indicii temeinice privitor la svrirea unei infrac iuni i nu exist nici unul dintre cazurile care mpiedic punerea n micare a ac iunii penale, dintre cele prevzute de art. 10 C.pr.pen. n esen , s-a motivat c, din interpretarea textelor art. 228, 229, 224, 233, 236 C.pr.pen., ar rezulta c, ori de cte ori exist temeiuri pentru a se ncepe urmrirea penal, aceleai temeiuri sunt ndeplinite i pentru punerea n micare a ac iunii penale.
93 94

A se vedea I. Neagu, op. cit, p.148. Ibidem, p.144

131

n sprijinul aceleiai propuneri, s-a sus inut c pot fi invocate i alte argumente, i anume: faptul c nici o dispozi ie legal nu face precizri n privin a momentului punerii n micare a ac iunii penale i nici referiri la n elesul no iunii de temeiuri pentru punerea n micare a ac iunii penale; arestarea nvinuitului se poate dispune potrivit art. 146 i 233 C.pr.pen., atunci cnd exist probe i indicii privind svrirea unei infrac iuni, precum i probe din care s rezulte unul dintre cazurile care impun arestarea prevzute de art. 148 C.pr.pen., i, cu toate acestea, nejustificat, ac iunea penal nu se pune n micare; nepunerea n micare a ac iunii penale i folosirea calit ii de nvinuit nu are nici o justificare la infrac iunile de audien , n cazul crora dovada svririi lor este evident i poate constitui ntotdeauna temei pentru punerea n micare a ac iunii penale. Pe baza acestor argumente, se concluzioneaz c ar trebui simplificat reglementarea, prevzndu-se punerea n micare a ac iunii penale ori de cte ori s-a nceput urmrirea penal i autorul faptei este cunoscut, pentru c temeiurile nceperii urmririi penale sunt, n acelai timp, temeiuri ale punerii n micare a ac iunii penale. Aa cum am artat la nceputul acestei sec iuni, considerm corecte observa iile critice formulate. ntr-adevr, actuala reglementare din Codul de procedur penal este deficitar sub cele dou aspecte, mai sus-men ionate. Avem ns unele rezerve privitor la solu ia propus, pentru cteva considerente, expuse n continuare. A admite propunerea formulat ar nsemna s se accepte punerea n micare a ac iunii penale n cazul tuturor plngerilor, denun urilor, sesizrilor din oficiu i actelor premergtoare efectuate, din con inutul crora nu rezult vreunul din impedimentele de punere n micare a ac iunii penale, prevzute de art. 10 C.pr.pen. Aceasta ar nsemna s li se atribuie, de ndat i n mod direct, calitatea de inculpat tuturor persoanelor nominalizate n asemenea cazuri, prin sesizrile fcute. Or, o asemenea reglementare care ar permite inculparea unei persoane cu atta uurin , ar nclca grav principiul prezum iei de nevinov ie i alte principii de baz ale dreptului procesual penal, ceea ce ar fi de neacceptat. n ceea ce ne privete, considerm c, dimpotriv, perfec ionarea reglementrii ar trebui s conduc la concluzia c, asupra punerii n micare a ac iunii penale s se pronun e numai judectorul. Dintre argumentele care pot fi invocate n sprijinul unei asemenea solu ii, enun m urmtoarele: importan a i gravitatea actului de inculpare asupra persoanei, cu toate consecin ele i implica iile unui asemenea act, n privin a afectrii drepturilor i libert ilor fundamentale; msura procesual a punerii n micare a ac iunii penale este intim i indispensabil legat de msura procesual a arestrii preventive a inculpatului, asupra creia, potrivit Constitu iei i noilor modificri intervenite n Codul de procedur penal, nu mai poate dispune dect judectorul; atta vreme ct asupra arestrii inculpatului nu poate dispune dect
132

judectorul, iar msura arestrii preventive nu poate fi luat dect dac anterior a fost pus n micare ac iunea penal, este ra ional ca asupra punerii n micare a ac iunii penale s se pronun e, cu aceeai ocazie, tot acelai judector.

c) Obliga iile i drepturile inculpatului n procesul penal Spre deosebire de nvinuit, inculpatul este parte n proces, fiind figura central a acestuia. n calitate de parte, are mai multe obliga ii, dintre care men ionm: obliga ia de a se supune inculprii aduse pentru infrac iunea svrit; obliga ia de a suporta msurile preventive care se iau, potrivit legii, fa de el (re inerea, obligarea de a nu prsi localitatea, obligarea de a nu prsi ara, arestarea preventiv; obliga ia de a se prezenta la orice chemare n fa a organelor judiciare etc. Totodat, inculpatul are i drepturile prevzute de lege; men ionm cteva dintre acestea: dreptul de a nu face nici o declara ie cu privire la infrac iunea pentru care a fost inculpat (art. 70 alin. 2 i art. 143 alin. 2 C.pr.pen.), dreptul la aprare; dreptul de a lua la cunotin privitor la probele administrate n cauz i la materialele de urmrire penal i din faza de judecat; dreptul la ultimul cuvnt; dreptul de a exercita cile de atac. Dup rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti, inculpatul capt calitatea de condamnat.

B) Partea vtmat
Potrivit art. 24 alin. 1 din Codul de procedur penal, persoana care a suferit prin fapta penal o vtmare fizic, moral sau material, dac particip n procesul penal, se numete parte vtmat. Trebuie s distingem ntre persoana care are calitatea de parte vtmat i ntre persoana vtmat i victima infrac iunii. Partea vtmat i persoana vtmat sunt calit i pe care le poate ntruni aceeai persoan, cu precizarea c ele se deosebesc prin aceea c se gsesc, fiecare, n alt raport juridic. Persoana vtmat este acea persoan care a suferit un prejudiciu, ca urmare a svririi unei infrac iuni, i ea are aceast calitate n raportul de drept penal material (substan ial).n acest raport, persoana vtmat are calitatea de subiect pasiv al infrac iunii. Astfel, n cazul infrac iunii de vtmare corporal, persoana creia i s-au cauzat leziunile corporale, prin agresiunea autorului infrac iunii, are calitatea de persoan vtmat, respectiv de subiect pasiv al infrac iunii, ea fiind, totodat, victima infrac iunii. Aceeai persoan, dac particip n procesul penal, dobndete calitatea de parte vtmat n cadrul raportului juridic procesual penal. Persoana vtmat trebuie s ndeplineasc dou cerin e pentru a deveni parte vtmat n procesul penal.
133

Cele dou cerin e sunt: s aib voca ia de a deveni parte vtmat i s-i manifeste voin a de a participa n proces n aceast calitate. Aa cum am artat la nceput, prima cerin este ntrunit ori de cte ori o persoan fizic sau juridic a suferit, prin infrac iune, o vtmare fizic, moral sau material. A doua cerin se poate realiza n dou modalit i: prin formularea unei plngeri prealabile, n cazul infrac iunilor pentru care ac iunea penal se pune n micare n urma unei asemenea plngeri; prin declara ia oral sau scris depus la organul de urmrire penal sau la instan a de judecat competent, prin care victima infrac iunii solicit, expres, tragerea la rspundere penal a autorului infrac iunii i precizeaz c n elege s participe n proces n calitate de parte vtmat. n legtur cu aceste modalit i, este de precizat c art. 76 C.pr.pen. oblig organul de urmrire penal sau instan a de judecat s cheme persoana care a suferit o vtmare prin infrac iune, pentru a fi ascultat i pentru a i se explica drepturile pe care le are. nainte de ascultare, i se pune n vedere c se poate constitui ca parte vtmat n procesul penal sau, dac a suferit o pagub material, ca parte civil. Totodat, i se atrage aten ia c declara ia de participare n proces ca parte vtmat sau de constituire ca parte civil se poate face n tot cursul urmririi penale, iar n fa a primei instan e de judecat, pn la citirea actului de sesizare. n cadrul procesului penal, partea vtmat i desfoar activitatea n legtur cu latura penal a cauzei, ea fiind titular de drepturi i obliga ii. Ea particip n procesul penal numai n latura penal a cauzei. Aceast participare se concretizeaz n introducerea plngerii prealabile n cazul infrac iunilor pentru care ac iunea penal se pune n micare n urma unei asemenea plngeri. n doctrin, au fost exprimate dou opinii privitor la natura juridic i func ia procesual a plngerii prealabile, introduse de partea vtmat. Una dintre opinii95 pe care o mprtim i noi, sus ine teza c plngerea prealabil introdus direct la instan , nu reprezint un act de punere n micare a ac iunii penale, ci numai actul procesual necesar pentru ca organul judiciar competent s pun el n micare ac iunea penal. n sprijinul acestei teze, se invoc drept argument formularea expres din art. 279 alin. 2 lit. a C.pr.pen., unde se prevede c punerea n micare a ac iunii penale se face numai la plngerea prealabil. Cealalt opinie96, consider c plngerea prealabil introdus de partea vtmat la instan a de judecat competent, pentru infrac iunile prevzute de art. 279 alin. 2 lit. a C.pr.pen., reprezint actul de inculpare, prin care este pus n micare ac iunea penal. n cazul celorlalte infrac iuni, prevzute de art. 279 alin. 2 lit. b C.pr.pen., n
95 96

V. Dongoroz, op.cit., Partea special, vol. II, p. 96 Gr. Theodoru, op. cit., Parte general, p. 131

134

privin a crora plngerea prealabil este adresat procurorului sau organului de cercetare penal, se sus ine n opinia noastr, nejustificat c suntem n prezen a unei alte situa ii. n realitate, i n asemenea cazuri plngerea prealabil este numai o condi ie pentru punerea n micare i exercitarea ac iunii penale, atribu ie pe care o realizeaz organul de urmrire penal. Participarea pr ii vtmate n cursul procesului penal se manifest i se concretizeaz prin drepturile i obliga iile acesteia, pe care le exercit i pe care i le asum n latura penal a cauzei. Astfel, ea are dreptul s fie ascultat (art. 76 C.proc.pen.), s formuleze cereri, s pun concluzii, s ridice excep ii, s foloseasc cile de atac, iar conform art. 174 alin. 1 C.proc.pen. poate fi ntotdeauna reprezentat. Partea vtmat are un drept cu caracter personal n proces, ea neputnd fi nlocuit n nici o situa ie, drepturile ei stingndu-se odat cu titularul lor. Lipsa pr ii vtmate nu duce ns la stingerea ac iunii penale, aceasta continund pn la solu ionare, dac nu exist vreun caz din cele prevzute n art. 10 C.proc.pen. Excep ie exist numai n cazul infrac iunilor pentru care punerea n micare a ac iunii penale se face la plngerea prealabil a persoanei vtmate. n aceste situa ii, partea vtmat trebuie s-i manifeste voin a pentru declanarea procesului penal, iar cnd a intervenit retragerea plngerii prealabile sau mpcarea pr ilor, ac iunea penal nu va mai putea fi exercitat, punndu-se capt prin ncetarea acestuia.

C) Partea civil

Persoana vtmat care exercit ac iunea civil n cadrul procesului penal se numete parte civil (art. 24 alin. 2 C.proc.pen.). Calitatea de parte civil se dobndete prin constituirea pr ii vtmate ca parte civil . Constituirea ca parte civil nu se poate face dect n cazul n care persoana vtmat a suferit un prejudiciu material sau moral, n urma svririi unei infrac iuni. Ea poate cere repararea acestui prejudiciu fie prin exercitarea ac iunii civile n cadrul procesului penal, fie n afara acestuia prin introducerea unei ac iuni civile separate. Pentru a fi parte civil, n cadrul procesului penal, se cer a fi ndeplinite unele condi ii de ordin formal i substan ial. Sub aspect formal, se cere ca persoana s-i manifeste voin a de a fi despgubit n procesul penal prin constituirea de parte civil, iar sub aspect substan ial, trebuie s existe un prejudiciu material sau moral cauzat printr-o infrac iune97. Pr i civile pot fi: persoanele fizice i juridice prejudiciate direct prin svrirea infrac iunii, persoanele care au suferit o pagub material n urma infrac iunii comise, succesorii victimei i persoanele subrogate prin lege n drepturile persoanei vtmate. Ac iunea civil se exercit din oficiu n cadrul procesului penal, cnd partea
97

I. Neagu, op. cit., p. 112

135

vtmat este o persoan lipsit de capacitate de exerci iu sau capacitate restrns. Constituirea ca parte civil se poate face contra nvinuitului sau inculpatului i a persoanei responsabile civilmente. Conform art. 15 alin. 3 C.proc.pen., partea civil are dreptul s participe i n calitate de parte vtmat, n aceeai cauz. Constituirea de parte civil n procesul penal poate avea loc n cursul urmririi penale, dar i n fa a instan ei de judecat, pn la citirea actului de sesizare(art. 15 alin. 2 C.pr.pen.). Voin a persoanei vtmate, cu ocazia constituirii de parte civil, se poate materializa att printr-o cerere scris, dar i printr-o cerere oral. Prin constituirea de parte civil, se pune n micare i se altur ac iunea civil, la ac iunea penal. Ac iunea penal este, desigur, ac iunea principal, iar ac iunea civil are caracter accesoriu. Din calitatea de subiect al raportului procesual accesoriu celui principal, deriv pentru partea civil drepturi i ndatoriri prevzute de lege n limitele crora poate desfura activitatea procesual necesar pentru valorificarea preten iilor sale n procesul penal98. Astfel, partea civil este ndrept it, n principal, la solicitarea despgubirilor, fapt din care decurg drepturi precum: poate cere administrarea de probe i mijloace de prob pentru a se stabili ntinderea prejudiciului suferit; poate s fac cereri, plngeri, s ridice excep ii, s participe la efectuarea anumitor acte procedurale, s exercite cile de atac, n situa iile prevzute de lege, dar numai n legtur cu solu ionarea laturii civile a cauzei. ndatoririle pr ii civile sunt de fapt norme de conduit procesual, care asigur valorificarea preten iilor sale civile n procesul penal99. Printre acestea se numr necesitatea constituirii ca parte civil pn la citirea actului de sesizare a instan ei, obliga ia de a-i exprima expres voin a de a se constitui n aceast calitate procesual, n termenul prevzut de lege. Ac iunea civil fiind n principiu disponibil100, partea civil are dreptul s o exercite n tot cursul procesului penal, putnd totodat s renun e la ea, fr ns s-i piard calitatea de parte vtmat n aceeai cauz. Exist ns anumite excep ii n aceast privin , cnd ac iunea civil se exercit din oficiu, n situa ia persoanelor lipsite de capacitate de exerci iu sau cu capacitate de exerci iu restrns.

D) Partea responsabil civilmente


n materie penal, ca i n aceea a dreptului civil, exist principiul rspunderii personale, n sensul c fiecare rspunde personal de fapta proprie. Domeniul dreptului civil cunoate ns i principiul rspunderii pentru fapta altuia. n cazurile de rspundere penal pentru fapta altuia exist prezum ia culpabilit ii. Institu ia prin intermediul creia este angajat rspunderea civil a unei persoane pentru pagubele pricinuite prin fapta nvinuitului sau inculpatului poart denumirea de parte responsabil civilmente101. Art. 24 alin. 3 C.proc.pen. reglementeaz aceast institu ie, prevznd c
98 99

T. Pop., op.cit., p. 361 T .Pop, op.cit., p. 367 100 N. Volonciu, op.cit., p. 191 101 I. Neagu, op.cit., p. 120.

136

persoana chemat n procesul penal s rspund, potrivit legii civile pentru pagubele provocate prin fapta nvinuitului sau inculpatului se numete parte responsabil civilmente. Partea responsabil civilmente va rspunde atunci cnd nvinuitul sau inculpatul nu poate fi obligat personal la plata despgubirilor civile sau cnd acesta nu are bunuri ndestultoare.n aceste cazuri, va exista o rspundere solidar, partea responsabila civilmente rspunznd alturi de nvinuit sau inculpat pentru prejudiciile materiale cauzate prin infrac iune. Calitatea de parte responsabil civilmente o pot avea i persoanele fizice, ct i persoanele juridice. ns, art. 1000 C.civ. i Legea nr. 22/1969 limiteaz categoriile de persoane care pot participa n procesul penal n aceast calitate de parte responsabil civilmente. Astfel, conform reglementrilor legale sus-men ionate, sunt persoane responsabile civilmente urmtoarele: a) prin ii pentru faptele ilicite svrite de copiii lor minori; b) comiten ii pentru prejudiciile cauzate de prepuii lor n func iile ncredin ate; c) institutorii i meteugarii pentru prejudiciile cauzate de elevii i ucenicii afla i sub supravegherea lor; d) persoanele care ndeplinesc func ii de conducere, precum i orice alte persoane care s-au fcut vinovate de angajarea, trecerea sau men inerea n func ie a unui gestionar fr respectarea condi iilor legale de vrst, studii i stagiu, precum i a dispozi iilor referitoare la antecedentele penale ale acestuia; e) persoanele privitor la care s-a constatat, printr-o hotrre judectoreasc c au dobndit de la un gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul public i c le-au dobndit n afara obliga iilor de serviciu ale gestionarului, cunoscnd c acesta gestioneaz astfel de bunuri; f) persoanele care au constituit o garan ie pentru gestionar; g) persoanele care au gospodrit mpreun cu infractorul ori au avut raporturi strnse cu acesta, n msura n care s-a constatat, judectorete, c au tras foloase de pe urma infrac iunii. n ceea ce privete momentul pn la care o persoan se poate constitui parte responsabil civilmente n procesul penal, art. 16 C.proc.pen. prevede c introducerea n procesul penal a persoanei responsabile civilmente poate avea loc la cerere sau din oficiu, fie n cursul urmririi penale, fie n fa a instan ei de judecat pn la citirea actului de sesizare. Potrivit aa-numitului principiu al asimilrii procesuale a pr ii responsabile civilmente cu inculpatul102, prima are, sub aspectul laturii civile a procesului penal, toate drepturile i obliga iile pe care legea le prevede pentru nvinuit sau inculpat. Astfel, pentru a dovedi c ac iunea civil nu este ntemeiat sau c fapta nvinuitului sau inculpatului a fost svrit n mprejurri ce exclud rspunderea civil, partea responsabil civilmente se poate folosi de tot materialul probator existent n cauz. Pentru exercitarea drepturilor sale n procesul penal, art. 174 alineat ultim
102

T. Pop, vol. II, op.cit., p. 381

137

din Codul de procedur penal prevede c partea responsabil civilmente poate participa personal sau poate fi reprezentat.

Sec iunea a IV-a

APRTORUL N PROCESUL PENAL 1. No iunea de aprare i calitatea de aprtor


Aprarea este o activitate fundamental i absolut necesar n realizarea justi iei penale ntr-un stat de drept. Respectarea drepturilor i intereselor juste ale persoanelor, n rezolvarea procesului penal103 trebuie s aib la baz o garan ie solid i anume, aceea a institu iei aprrii. Dac societatea sau statul are dreptul i interesul ca infractorul s fie pedepsit, pe msura vinov iei sale, atunci inculpatul are dreptul i interesul s-i dovedeasc nevinov ia sau adevrata sa vin, i astfel s nu fie pedepsit sau s nu fie pedepsit mai grav, dect este vina sau periculozitatea sa. Armonizarea acestor interese, ale statului i ale inculpatului, ambele interese publice, i salvgardarea lor, pentru o ct mai bun realizare a justi iei penale i a aprrii sociale este ra iunea i nsi esen a aprrii104. Aprarea reprezint, aadar, o activitate att de esen ial, nct este de necesitate public105, reflectndu-se att n drepturile procesuale ale pr ilor, ct i n obliga iile organelor judiciare. Aprarea este replica la acuzare, att n fapt, ct i n drept106. Avocatul aprtor care nfptuiete toat aceast activitate a aprrii are, astfel, o important misiune, ndeplinind un rol social necesar pentru justi ia penal i pentru aprarea social i, ca atare, trebuie s beneficieze de condi ii profesionale i morale superioare107. Dreptul pr ilor de a fi asistate de un aprtor este prevzut n Constitu ie (art. 24) i n Codul de procedur penal (art. 6 alin. 4; art. 173 .a.). Potrivit dispozi iilor Legii nr. 51/1995, pentru ca o persoan s dobndeasc calitatea de avocat, trebuie s ndeplineasc cumulativ, urmtoarele condi ii: s fie absolvent cu diplom al unei facult i de drept, cu examen de definitivat n urma efecturii stagiului de 2 ani, s fie membru al unui barou din Romnia, s nu fie incompatibil potrivit legii (ne referim la cazurile generale de incompatibilitate: activitatea salariat n cadrul altor profesii, activit i care lezeaz demnitatea i independen a profesiei de avocat sau bunele moravuri, exercitarea nemijlocit de fapte de comer , calitatea de asociat ntr-o societate comercial, calitatea de
103 104

Ibidem Ibidem 105 Ibidem, p. 407-408 106 Nistoreanu, M. Apetrei, I, op.cit., p. 48 107 T. Pop, II, op.cit. p. 407

138

administrator ntr-o societate comercial i calitatea de preedinte al consiliului de administra ie sau membru n comitetul de direc ie al unei societ i comerciale pe ac iuni, precum i la cazurile speciale de incompatibilitate: asisten a sau reprezentarea pr ii cu interese contrare n aceeai cauz sau cauzele conexe, fapta de a pleda mpotriva pr ii care l-a consultat mai nainte n legtur cu aspectele litigioase ale pricinii, situa ia n care a fost ascultat anterior ca martor n aceeai cauz, imposibilitatea exercitrii profesiei la instan a sau parchetul unde so ul avocatului ori ruda sau afinul su, pn la gradul al treilea inclusiv este magistrat, fotii magistra i nu pot pune concluzii la instan ele unde au func ionat, iar fotii procurori i cadre de poli ie nu pot acorda asisten juridic la organele de urmrire penal din localitate, timp de doi ani de la ncetarea func iei). O problem de interes, invocat n doctrin, se refer la natura juridic, con inutul i limitele dreptului magistra ilor de a pleda n cauzele lor personale sau ale rudelor apropiate. Acest drept i avea sediul n textul art. 115 alin. 2 din vechea lege de organizare judectoreasc, iar, n prezent, el este prevzut n art. 9 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra ilor. Astfel, n art. 9 alin. 4 din legea sus-men ionat, se prevede c magistra ilor le este permis s pledeze, n condi iile prevzute de lege, numai n cauzele lor personale, ale ascenden ilor i descenden ilor, ale so ilor, precum i ale persoanelor puse sub tutela sau curatela lor. Acelai text, n teza urmtoare, con ine urmtorul avertisment: chiar i n asemenea situa ii ns, magistra ilor nu le este ngduit s se foloseasc de calitatea pe care o au, pentru a influen a solu ia instan ei de judecat sau a parchetului i trebuie s evite a se crea aparen a c ar putea influen a n orice fel solu ia. ntr-o opinie108, s-a artat c prin aceast posibilitate legal, magistra ii nu se transform n aprtori n sensul legii, pentru c no iunea de aprare este mai larg, incluznd, pe lng pledoarie, i alte activit i specifice, iar, pe de alt parte, nu trebuia pierdut din vedere c aprarea, ca func ie procesual este incompatibil cu jurisdic ia, proprie magistratului judector sau cu acuzarea realizat de magistratul procuror. ntr-o alt opinie109, se sus ine c, prin reglementarea acestui drept al magistra ilor, a fost instituit un caz special, n care calitatea de aprtor nu coincide cu cea de avocat. n cadrul procesului penal, aprtorul nu este parte n proces, ci este un subiect procesual care, ocrotind interesele legale ale pr ii pe care o apr, ndeplinete o func ie procesual deosebit de important, situndu-se pe pozi ia procesual a pr ii pe care o apr. Ca urmare, se nscrie ntre principalii participan i la rezolvarea cauzei penale110. Aprtorii pot fi alei de pr i ori desemna i din oficiu. Ei sunt independen i, Ministerul Justi iei neavnd nici un drept de conducere, supraveghere sau control asupra avoca ilor.
108

Gh. Mateu , Aprtorul, subiect al procesului penal, n lumina ultimelor modificri legislative, Dreptul nr. 5/1996, p. 7-8. 109 I. Neagu, op.cit., p. 181. 110 N. Volonciu, vol. I, op. cit., p. 201

139

2. Asisten a juridic
Sus inerea intereselor inculpatului n cadrul procesului penal se face n temeiul dreptului la aprare, prin asisten a sa de ctre un aprtor profesionist. Prin asisten juridic se n elege aadar participarea aprtorului n cadrul procesului penal prin lmuririle, sfaturile i sprijinul acordat pr ilor, sub toate aspectele procesuale, prin mijloacele prevzute de lege. Din Legea nr. 51/1995, privind organizarea i exercitarea avocaturii, rezult c asisten a juridic se realizeaz prin acordarea de consulta ii i ntocmirea de cereri sau alte acte cu caracter juridic, prin aprarea sau reprezentarea persoanelor fizice sau juridice asistate n toate fazele cauzelor judiciare i arbitrare, precum i prin sus inerea cu mijloace juridice a drepturilor i intereselor legitime ale acestora, n raporturile cu organele puterii i administra iei de stat, a institu iilor i ntreprinderilor, oricror organiza ii i alte persoane fizice sau juridice romne ori strine. Art. 171 C.proc.pen. prevede c nvinuitul sau inculpatul are dreptul de a fi asistat de un aprtor n tot cursul procesului penal, iar organele judiciare sunt obligate s-i aduc la cunotin nvinuitului sau inculpatului acest drept. n principiu, asisten a juridic n procesul penal este deci facultativ, n sensul c pr ile pot decide dac vor apela sau nu la un aprtor care s le acorde asisten juridic. Acelai articol n alin. 2 i 3 prevede unele derogri de la regula sus-men ionat, astfel c n unele situa ii limitativ prevzute de lege, asisten a juridic va avea un caracter obligatoriu. Aceste cazuri sunt urmtoarele: a) nvinuitul sau inculpatul este minor. Asisten a juridic este obligatorie n tot cursul urmririi penale, ct timp nvinuitul sau inculpatul nu a devenit major. De asemenea, asisten a este obligatorie n cursul judec ii, dac nvinuitul sau inculpatul era minor n momentul sesizrii instan ei, chiar dac ulterior, n cursul judec ii, a devenit major; b) nvinuitul sau inculpatul este militar n termen, militar cu termen redus, rezervist concentrat sau mobilizat, elev al unei institu ii militare de nv mnt. Asisten a juridic a acestora este obligatorie n tot cursul procesului penal; c) nvinuitul sau inculpatul este arestat chiar n alt cauz, ori este internat ntr-un centru de reeducare sau ntr-un institut medical-educativ. d) n cursul judec ii, cnd legea prevede pentru infrac iunea svrit pedeapsa deten iunii pe via sau pedeapsa nchisorii de 5 ani sau mai mare; e) cnd organul de urmrire penal sau instan a apreciaz c nvinuitul sau inculpatul nu i-ar putea face singur aprarea, precum i n alte cazuri prevzute de lege. Totodat, potrivit art. 2 din Legea nr. 83/21 iulie 1992, asisten a juridic este obligatorie i n cazul procedurii urgente de urmrire i judecare a unor infrac iuni de corup ie. Potrivit art. 171 alin. 4 C.proc.pen., cnd asisten a juridic este obligatorie, dac nvinuitul sau inculpatul nu i-a ales un aprtor, se iau msuri pentru desem140

narea unui aprtor din oficiu. Cnd asisten a juridic este obligatorie, dac aprtorul ales nu se prezint nejustificat la dou termene consecutive, dup caz, la data stabilit pentru efectuarea unui act de urmrire penal sau la termenul de judecat fixat, ngreunnd astfel n mod voit desfurarea i solu ionarea procesului penal, organul judiciar desemneaz un aprtor din oficiu care s-l nlocuiasc, acordndu-i timpul necesar pentru pregtirea aprrii, care nu poate fi mai mic de 3 zile, cu excep ia solu ionrii cererilor privind arestarea preventiv, unde termenul nu poate fi mai mic de 24 de ore. Alin. 5 al aceluiai articol prevede c delega ia aprtorului desemnat din oficiu nceteaz la prezentarea aprtorului ales. Art. 173 alin. 3 C.proc.pen. prevede c asisten a juridic este obligatorie i pentru celelalte pr i n procesul penal, atunci cnd instan a apreciaz c, din anumite motive acestea nu i-ar putea face singure aprarea, dispunnd din oficiu sau la cerere luarea msurilor pentru desemnarea unui aprtor. n ceea ce privete drepturile i obliga iile aprtorului n procesul penal, trebuie men ionat c acestea au cptat dimensiuni sporite ca urmare a modificrilor aduse prin reglementrile din ultimii ani, i, n special, prin Legea nr. 281/2003 i Legea nr. 51/1995111. Conform art. 172 C.proc.pen., n cursul urmririi penale, drepturile aprtorului nvinuitului sau inculpatului sunt urmtoarele: a) s asiste la efectuarea oricrui act de urmrire penal (art. 172 alin. 1, teza 1 C.proc.pen.). Lipsa aprtorului nu mpiedic efectuarea actului de urmrire penal, dac exist dovada c aprtorul a fost ncunotiin at de data i ora efecturii actului. n alin. 2 din acelai articol se arat c, n cazurile de asisten juridic obligatorie, organul de urmrire penal va asigura prezen a aprtorului la ascultarea inculpatului. Totodat, se prevede c, atunci cnd aprtorul nvinuitului sau inculpatului este prezent la efectuarea unui act de urmrire penal, trebuie s se fac men iunea despre aceasta, iar actul s fie semnat i de aprtor (art. 172 alin. 3 C.proc.pen.). b) poate s formuleze cereri i s depun memorii (art. 172 alin. 1 teza 2 C.proc.pen.). Acest drept este lsat la aprecierea aprtorului, chiar i n cazul asisten ei juridice obligatorii; c) s ia contact cu inculpatul arestat, asigurndu-i-se confiden ialitatea convorbirilor (art. 172 alin. 4 C.proc.pen.). n acelai sens, art. 30 din Legea nr. 51/1995 prevede: Contactul dintre avocat i clientul su nu poate fi stnjenit sau controlat, direct sau indirect, de nici un organ al statului. Acest drept al aprtorului este raportat la manifestarea de voin a inculpatului arestat. Luarea de contact cu aprtorul nu poate fi interzis, potrivit dispozi iei art. 172 alin. 5 C.proc.pen., la prelungirea duratei arestrii de ctre instan a de judecat, iar la prezentarea materialului de urmrire penal prezen a aprtorului este obligatorie;
111

I.Neagu, op.cit., p.154

141

d) s fac plngeri, n conformitate cu art. 275 C.proc.pen., dac cererile sale nu au fost acceptate, procurorul fiind obligat s rezolve plngerea n cel mult 48 de ore, dac aceasta se refer la aspectele prevzute n art. 172 alin. 2, 4 i 5 (art. 172 alin. 6 C.proc.pen.). Plngerile se adreseaz procurorului care supravegheaz activitatea organului de cercetare penal i pot avea ca obiect solicitarea motivat de a se infirma actele i msurile de urmrire penal nelegale, dac acestea au lezat interesele legitime ale nvinuitului sau inculpatului. n faza de judecat, drepturile aprtorului sunt mult mai largi dect n faza urmririi penale112. Potrivit art. 172 alin. 7 C.proc.pen., n cursul judec ii, aprtorul are dreptul s asiste pe inculpat i s exercite drepturile procesuale ale acestuia. Aceste drepturi se refer la posibilitatea de a lua cunotin de dosarul cauzei, de a formula cereri, de a ridica excep ii, de a pune concluzii asupra fondului cauzei, de a folosi cile de atac i de a lua contact cu inculpatul arestat, dup terminarea urmririi penale i naintea nceperii cercetrii judectoreti. Pentru o ct mai mare garantare a dreptului la aprare al inculpatului, art. 172 a fost completat, prin Legea nr. 45/1993, cu un ultim alineat, care instituie obliga ia aprtorului ales sau desemnat din oficiu, de a asigura asisten a juridic a nvinuitului sau inculpatului. Pentru nerespectarea acestei obliga ii, organul de urmrire penal sau instan a de judecat poate sesiza conducerea baroului de avoca i, spre a lua msuri. n ceea ce privete asisten a juridic a celorlalte pr i prezente n cadrul procesului penal, art. 173 alin. 1 C.proc.pen. stipuleaz c, n faza de urmrire penal, aprtorul pr ii vtmate, al pr ii civile i al pr ii responsabile civilmente are dreptul s asiste la efecturea oricrui act de urmrire penal, de a formula cereri i de a depune memorii. Cnd partea civil sau responsabil civilmente este o persoan juridic, aprtorul n procesul penal este, de regul, jurisconsultul. n cursul judec ii, aprtorul exercit drepturile pr ii pe care o asist (art. 173 alin. 2 C.proc.pen.). n situa iile n care instan a apreciaz c, din diverse motive, partea vtmat, partea civil sau partea responsabil civilmente nu au posibilitatea s-i fac singure aprarea, dispune, din oficiu ori la cerere, s se ia msurile corespunztoare pentru desemnarea unui aprtor.

3. Reprezentarea
Este acea institu ie procesual care const n mputernicirea unei persoane, numit reprezentant, de a ndeplini n procesul penal, acte procesuale n numele i n interesul unei pr i din proces, care nu dorete sau nu poate s se prezinte la chemarea organelor judiciare.
112

I. Neagu, op. cit., p.156

142

Reprezentarea poate fi clasificat n reprezentare conven ional i reprezentare legal. Reprezentarea conven ional are loc n baza unui acord de voin , printr-o conven ie de mandat, iar cea legal se nate i func ioneaz n temeiul legii (de exemplu, n cazul persoanelor fr capacitate de exerci iu).

A) Reprezentarea conven ional


n cadrul acestei forme de reprezentare, cea mai frecvent, conven ia sau contractul de mandat se ncheie ntre persoana reperzentat (mandant) i cel care o reprezint n proces (mandatar). Persoana reprezentat (mandantul) poate fi oricare din pr ile procesului penal, cu precizarea c nu poate fi reprezentat nvinuitul sau inculpatul, n cazurile n care prezen a acestuia este obligatorie potrivit legii. Reprezentant (mandatar) conven ional poate fi orice persoan fizic cu capacitate de exerci iu. n ceea ce privete limitele i con inutul reprezentrii conven ionale n fazele procesului penal, trebuie re inute urmtoarele: a) n faza de urmrire penal partea vtmat, partea civil i partea responsabil civilmente pot fi reprezentate, iar n privin a nvinuitului i inculpatului sunt necesare urmtoarele precizri: poate fi reprezentat n procedura ridicrii de obiecte i nscrisuri i a perchezi iei domiciliare (art. 104 alin. 2 i 4 C.pr.pen.; art. 108 alin. 4 C.pr.pen.); pentru anumite acte, nvinuitul sau inculpatul poate fi reprezentat, dar numai n temeiul unui mandat special (acte cu caracter personal, cum este retragerea plngerii prealabile, n cazul infrac iunilor pentru care legea prevede c aceast retragere reprezint o cauz care nltur rspunderea penal poate fi realizat prin reprezentant dac acesta are mandat special n acest sens; renun area la dreptul de recurs impune, de asemenea, mandat special); b) n faza de judecat n conformitate cu prevederile art. 174 C.pr.pen., n cursul judec ii partea vtmat, partea civil i partea responsabil civilmente pot fi reprezentate n orice situa ie. Din economia aceluiai text, rezult c poate fi reprezentat n cursul judec ii, att nvinuitul i inculpatul, cu excep ia cazurilor n care prezen a lor este obligatorie potrivit legii (desigur, referirea face trimitere la nvinuitul i inculpatul aflat n stare de arest preventiv, situa ie n care aducerea i prezen a acestuia n fa a instan ei este obligatorie). Potrivit ultimului alineat al textului art. 174 C.pr.pen., n situa iile n care legea admite reprezentarea nvinuitului sau inculpatului, instan a de judecat, dac apreciaz c este totui necesar prezen a acestora, va dispune aducerea lor.
143

B) Reprezentarea legal
Spre deosebire de dreptul procesual civil, unde exist prevederi exprese referitoare la reprezentare legal113, n dreptul procesual penal, nu avem nici un text expres, prin care s fie reglementat institu ia reprezentrii.Explica ia const n aceea c, pentru cazurile n care nvinuitul sau inculpatul este lipsit de capacitatea de exerci iu, fiind minor sub 14 ani, el nu rspunde penal i, deci, nu poate figura n calitate de subiect n procesul penal. Reprezentarea legal n dreptul procesual penal, o ntlnim numai n pu ine situa ii, dup cum urmeaz: -potrivit art. 1403alin. 3 C.pr.pen., n cazul n care inculpatul sau nvinuitul arestat preventiv se afl internat n spital i, din cauza strii snt ii, nu poate fi adus n fa a instan ei sau n alte cazuri n care deplasarea acestuia nu este posibil, recursul va fi examinat n lipsa inculpatului, dar numai n prezen a aprtorului, cruia i se d cuvntul pentru a pune concluzii; potrivit art. 159 alin. 4 C.pr.pen., n cazul n care inculpatul arestat preventiv, n cursul urmririi penale, aflat n aceleai situa ii ca i cele men ionate mai sus, nu poate fi adus n fa a instan ei, propunerea de prelungire a arestrii va fi examinat n lipsa lui, dar numai n prezen a aprtorului, cruia i se d cuvntul pentru a pune concluzii.
Sec iunea a V-a

ALTE PERSOANE CARE PARTICIP N CADRUL PROCESULUI PENAL


Considerate fiind ca ter i sau subiec i secundari, n literatura de specialitate, aceste persoane participante n procesul penal nu dezvolt o activitate procesual n interes propriu, sau direct, ci ajut pe al ii n proces114. Alturi de organele judiciare, pr i i aprtori, n cadrul procesului penal pot participa: martori, martori asisten i, interpre i, traductori, exper i etc. Participarea lor n proces este incidental115, ns necesar n unele situa ii pentru stabilirea adevrului ntr-o cauz penal i pentru solu ionarea procesului penal.

APLICA II PRACTICE Probleme ivite i rezolvate n jurispruden


1. Acte i msuri prin care se atribuie fptuitorului calitatea de nvinuit sau
113

Art. 42 C.pr.civ. prevede c persoanele care nu au exerci iul drepturilor lor nu pot sta n judecat dect dac sunt reprezentate, asistate sau autorizate, conform prevederilor legale. 114 V. Dongoroz, op. cit., p. 358 115 T. Pop, II, op.cit., p. 48-60

144

inculpat PROCES-VERBAL de ncepere a urmririi penale Anul 1004, luna Ianuarie, ziua 1 n or. Teiu, jud. Alba Insp. pr. F.E. din Poli ia ora Teiu, jud. Alba Avnd n vedere datele existente n cauza privind actele sexuale normale i orale ntre inute cu numita B.T., de 17 ani, dom. n com. Prejmer, str. Viilor nr., jud. Braov, mpotriva voin ei sale, prin constrngerea acesteia i profitnd de imposibilitatea de a se apra, n seara zilei de 31.12.2003 n apropierea Depoului CFR Teiu, jude ul Alba, de ctre numitul C.T., de 42 ani din com. Teiu, sat. Pe elca jud. Alba, din care rezult svrirea infrac iunii de viol prevzut i pedepsit de art. 197 alin. 1 C. pen. n temeiul art. 228 alin. 3 C. proc. pen. DISPUN: nceperea urmririi penale privind pe numitul C.T. fiul lui A. i L. Nscut la 22.04.1961 n Teiu, jud.Alba, cu acelai domiciliu sat Pe elca , jud. Alba, fr ocupa ie, necunoscut cu antecedente penale, posesorul B.I. seria nr, eliberat de Poli ia or. Teiu, la data de 16.9.1995, CNP 161, pentru svrirea infrac iunii de viol, fapt prevzut i pedepsit de art.197 alin.1 C. pen., constnd n aceea c n seara zilei de 31.12.2003 a ntre inut acte sexuale normale i orale cu minora B.T. de 17 ani, mpotriva voin ei sale, prin constrngerea acesteia i profitnd de imposibilitatea de a se apra. Pentru care am ncheiat prezentul proces-verbal. Organ de cercetare penal, Insp. pr. de poli ie F.E.

PROCES-VERBAL de ncepere a urmririi penale

Anul 2003 luna mai ziua 14 n municipiul Slatina Scms.V.M. din Poli ia Mun.Slatina Avnd n vedere datele existente n cauza privind: sustragerea de la plata obliga iilor fiscale prin nenregistrarea unor opera iuni comerciale n cadrul SC Com V SRL Perie i din care rezult svrirea infrac iunii de evaziune fiscal prevzut i pedepsit de art.13 din Legea nr.87/1994 i art.37 din Legea nr.82/1991 n temeiul art.228 alin.3 C.proc.pen. DISPUN nceperea urmririi penale privind pe G.V. fiul lui I. i M. Nscut la 24.01.19... n com. Perie i jud. Olt, cu acelai domiciliu, care n calitate de administrator al SC Com V SRL Perie i, n perioada iulie 2000 martie 2002 a derulat opera iuni comerciale cu SC E SA Slatina, constnd n vnzri marf n valoare de 872.225.698 lei i cumprri marf n valoare de 781.728.341 lei pe care nu le-a nregistrat n eviden a contabil a societ ii, sustrgndu-se astfel de la plata obliga iilor fiscale cu suma de 107.100.681 lei reprezentnd impozit pe profit i TVA. Organ de cercetare penal, Scms V.M. MINISTERUL DE INTERNE 145

POSTUL DE POLI IE T.F. TEIU Nr. 0002 din 05.01.2004 REFERAT cu propuneri de punere n micare a ac iunii penale Avnd n vedere probele administrate n dosarul de cercetare penal nr. 0002/2004 din care rezult existen a infrac iunii de viol prevzut i pedepsit de art. 197 alin. 1 C. pen. svrit de nvinuitul C.T., constnd n aceea c n seara zilei de 31.12.2003 a ntre inut acte sexuale normale i orale cu minora B.T. de 17 ani, mpotriva voin ei sale, prin constrngerea acesteia i profitnd de imposibilitatea de a se apra. Constatnd c n cauz sunt temeiuri pentru punerea n micare a ac iunii penale i nu exist nici o mprejurare din cele prevzute de art. 10 alin.1 lit.a-j C. proc. pen. care s mpiedice exercitarea ei, n baza art.234 C.pr.pen. propun punerea n micare a ac iunii penale n dosarul nr.0002/2004 pentru infrac iunea de viol comis de C.T., fiul lui A. i L. nscut la 22.04.1961 n Teiu, jud. Alba, cu acelai domiciliu sat Pe elca, jud. Alba, fr ocupa ie, necunoscut cu antecedente penale, posesorul B.I. seria....Nr...eliberat de Poli ia or. Teiu, la data de 16.9.1995, CNP 161...... Avnd n vedere i faptul c se afl n situa ia prevzut de art.148 lit. h C. proc. pen. i c la dosar exist probe i indicii temeinice de vinov ie a celui n cauz, n baza art. 136, 138, 144 i 146 C.proc.pen. propun arestarea preventiv a: 1. nv. C.T., fiul lui A. i L. Nscut la 22.04.1961 n Teiu, jud.Alba, cu acelai domiciliu sat Pe elca, jud. Alba, fr ocupa ie, necunoscut cu antecedente penale, posesorul B.I. seria nr, eliberat de Poli ia or. Teiu, la data de 16.9.1995, CNP 161 2. ...... Organ de cercetare penal, Insp. pr. de poli ie F.E. ROMNIA PARCHETUL DE PE LNG JUDECTORIA AIUD DOSAR Nr.1/P/2004 ORDONAN DE PUNERE N MICARE A AC IUNII PENALE Anul 2004 luna ianuarie ziua 5 Procuror T.V. de la Parchetul de pe lng Judectoria Aiud Examinnd actele de urmrire penal privind pe nvinuitul C.T. fa de care s-a nceput urmrirea penal prin rezolu ia/procesul verbal din 1.I.2004 Avnd n vedere c din aceste acte rezult probe (indicii temeinice c a svrit infrac iunea prevzut de art. 197 alin. 1 C. pen. constnd n aceea c la data de 31.12.2003 prin constrngere fizic i moral a ntre inut rela ii sexuale cu partea civil B.T., fr consim mntul acesteia. n temeiul art. 235 C. proc. pen. DISPUN: Punerea n micare a ac iunii penale mpotriva inculpatului C.T. nscut la 22.04. 19.. n Teiu, jude ul Alba, domiciliat n Teiu, sat. Pe elea, jud. Alba, fiul lui A. i al. L., cet enie romn, fr ocupa ie, studii 12 clase, fr antecedente penale pentru infrac iunea prev.de art.197 alin.1 C. pen. Procuror, 146

T.V. ROMNIA PARCHETUL DE PE LNG JUDECTORIA AIUD Dosar nr.1/P/2004 REFERAT cu propunere de arestare preventiv Anul 2004 luna ianuarie ziua 5 Procuror T.V. de la Parchetul de pe lng Judectoria Aiud Examinnd materialul de urmrire penal privind pe nvinuit/inculpat din care rezult c prin rezolu ia/procesul verbal din 1.I.2004 a nceput urmrirea penal mpotriva sus-numitului pentru infrac iunea de viol prevzut de art.197 alin.1 C. pen. constnd n aceea c la data de 31.12.2003 prin constrngere fizic i moral a ntre inut rela ii sexuale cu partea civil B.T., fr consim mntul acesteia. Aceste fapte au fost stabilite prin: plngerea pr ii vtmate B.T., certificatul medico-legal nr.1/IB/1/2.01.2004 a Serviciului Jud.de Medicin Legal Alba, proces verbal de cercetare la fa a locului; proces verbal de prezentare pentru recunoatere, declara ii de martori i a inculpatului. Prin ordonan a din 5.I.2004 s-a pus n micare ac iunea penal pentru infrac iunea sus-men ionat. S-a dispus arestarea inculpatului i s-a emis mandat de arestare preventiv provizorie pe zile care a fost pus n executare ncepnd cu data Avnd n vedere c n cauz sunt ntrunite condi iile prev. de art.136, 146 i 148 alin. 1 lit. h C.proc.pen. n sensul c inculpatul a comis o infrac iune pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii mai mare de 4 ani i exist probe certe c lsarea sa n libertate prezint pericol concret pentru ordinea public constnd n aceea c n raport de modul i mprejurrile de comitere a faptei, de vrsta victimei i starea fizic a acesteia prezint un pericol concret pentru ordinea public, PROPUN 1. Arestarea preventiv a inculpatului C.T. nscut la 22.04.19 n Teiu, jud. Alba, cu domiciliul n Teiu, sat Pe elca nr... jude ul Alba, fiul lui T. i al L., cet enie romn, fr ocupa ie, fr antecedente penale, studii 12 clase pentru infrac iunea de viol prev.de art.197 alin.1 C. pen. pe o durat de pn la 30 de zile din care se va deduce durata arestrii preventive. 2. Anexm dosarul cauzei. Procuror, T.V.

ROMNIA MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LNG JUDECTORIA AIUD Dosar nr.1/P/2004 RECHIZITORIU 147

19.I.2004 Procuror T.V. de la Parchetul de pe lng Judectoria Aiud, Avnd n vedere materialul de urmrire penal administrat n cauz cu nr. de mai sus privind pe inculpatul C.T. arestat/cercetat pentru svrirea infrac iunii de viol prevzut de art.197 alin.1 C. pen. Expun urmtoarele: n fapt: La data de 31.12.2003, persoana vtmat B.T. a plecat din mun.Braov cu inten ia de a petrece noaptea de Revelion n mun. Alba-Iulia. Dup ce a ajuns n Sta ia CFR Teiu i ntruct urmtorul tren spre destina ie era dup aproximativ 3 ore, aceasta a ieit n parcarea din spatele grii pentru a gsi un mijloc de transport. n jurul orelor 23,3o s-a ntlnit cu inculpatul C.T., care se afla n spatele cldirii de la sta ia CFR, ocazie cu care l-a ntrebat pe acesta unde se afl autogara n oraul Teiu. n acel moment inculpatul i-a dat seama c partea vtmat nu este din ora, astfel c a luat hotrrea de a ntre ine rela ii sexuale cu aceasta. Sub pretextul c o va conduce la autogar, inculpatul s-a deplasat mpreun cu partea vtmat pe mai multe strzi, pn au ajuns pe un teren viran situat n apropierea liniilor de cale ferat. Profitnd de faptulc afar era noapte, iar n apropiere nu era nici o persoan care ar fi putut s intervin, a prins partea vtmat de mn i a tras pe aceasta dup el jos lng terasamentul cii ferate. Dup ce i-a dat geaca jos a aezat haina pe pmnt, iar mai apoi a trntit pe partea vtmat i s-a aezat deasupra acesteia. Datorit diferen ei de statur dintre inculpat i partea vtmat, aceasta din urm nu a putut s riposteze. Astfel, dup ce inculpatul a rupt pantalonii i lenjeria intim cu care partea vtmat era mbrcat, inculpatul a ntre inut trei raporturi sexuale normale complete i un raport sexual oral cu partea vtmat. Men ionm c att nainte, ct i n timpul derulrii actelor sexuale partea vtmat s-a opus, solicitnd n mod repetat inculpatului s o lase n pace, ns datorit amenin rilor cu moartea care i-au fost adresate, precum i aa cum s-a relevat datorit locului unde s-a produs violul ct i a diferen ei de statur fa de inculpat, aceasta nu a putut s evite ntre inerea de rela ii sexuale cu inculpatul. Mai mult chiar, partea vtmat i-a spus inculpatului c nu este de acord s ntre in rela ii sexuale, ntruct este virgin. Dei inculpatul, potrivit propriei declara ii, a cunoscut c are un ascendent moral i fizic asupra pr ii vtmate, i-a pus n executare rezolu ia infrac ional, tocmai profitnd de aceste mprejurri. Dup svrirea faptei inculpatul a condus partea vtmat pn n apropierea sta iei CFR. Teiu, unde de asemenea a amenin at pe aceasta cu moartea n cazul n care va sesiza organele de poli ie cu privire la comiterea faptei. Probe: - proces-verbal de consemnare a plngerii pr ii vtmate; - proces-verbal de cercetare la fa a locului; - plane fotografice cu aspecte de la cercetarea la fa a locului, precum i cu privire la aspectul hainelor pr ii vtmate n urma svririi faptei de ctre inculpat; - proces-verbal de prezentare pentru recunoatere a inculpatului de ctre partea vtmat; - plane fotografice cu aspecte de la prezentare pentru recunoatere; - certificatul medico-legal nr.1/IB/1(/2.I.2004 al Serviciului Jude ean de Medicin Legal Alba, n care s-a concluzionat c partea vtmat B.T. prezenta la data examinrii o deflorare recent, precum i c n cavitatea vaginal s-au pus n eviden 148

spermatozoizi, ceea ce demonstreaz c a avut loc un act sexual complet; - declara iile martorilor R.L., P.M., B.N, P.S. i T.G.; - declara iile pr ii vtmate B.T.; - declara iile inculpatului C.T. n drept: Fapta inculpatului C.T. care prin constrngere fizic i moral a ntre inut rela ii sexuale cu partea vtmat B.T., fr consim mntul acesteia, ntrunete elementele constitutive ale infrac iunii de viol prev. de art.197 alin. 1 C.pen. Latura civil: Partea vtmat B.T. a formulat preten ii civile n cauz n sum de 10 milioane de lei reprezentnd daune morale. Caracterizarea inculpatului: Inculpatul C.T. este o persoan fr ocupa ie, fiind necstorit, iar n cursul cercetrilor a recunoscut comiterea faptei, motivndu-i comportamentul prin aceea c s-a aflat sub influen a buturilor alcoolice. n cauz ac iunea penal s-a pus n micare fa de sus-numitul prin ordonan a din data de 5.I.2004. Vznd i disp.art.262 pct.1 lit. b C.p.p. DISPUN Trimiterea n judecat a inculpatului C.R., fiul lui A. i L., nscut la data de 22.04.19 n Teiu, Alba, cet ean romn, studii 12 clase, fr ocupa ie, necstorit, stagiul militar ndeplinit, domiciliat n Teiu, sat Pe elca nr. jud. Alba, fr antecedente penale pentru svrirea infrac iunii de viol, prev. de art.197 alin.1 C. pen. prin ncheierea din dosar nr.190/2004 al Judectoriei Aiud, s-a luat msura arestrii preventive a inculpatului pe o durat de 30 de zile, ncepnd cu data de 5.I.2004 i pn la 3.II.2004. n temeiul art.264 C.p.p. dosarul se va nainta Judectoriei Aiud, unde vor fi cita i: Inculpatul: C.T. Penitenciarul Aiud Partea civil: B.T. Alba-Iulia, str. Vasile Goldi nr bl sc ap. Jude ul Alba. Se stabilesc cheltuieli judiciare n sum de 2 milioane de lei, din care suma de 400.000 de lei pentru B.C.A.J. Alba i care vor fi suportate de ctre inculpat conform art. 191 C.p.p. Procuror, T.V. CS/3 ex. ROMNIA MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LNG JUDECTORIA SLATINA Dosar Nr. 1673/P/2003 RECHIZITORIU 25 iulie 2003 Procuror D.A. Parchetul de pe lng Judectoria Slatina Examinnd actele i lucrrile dosarului privind pe nvinuitul G.V. cercetat pentru 149

comiterea infrac iunii prevzute de art.13 din Legea nr.87/1994 i art. 37 din Legea nr. 82/1991 EXPUN URMTOARELE La solicitarea Poli iei Municipiului Slatina de ctre DGFP Olt Serviciul Direc ia Control Fiscal s-a efectuat o verificare a activit ii desfurate de SC Com V SRL Perie i limitat la raporturile comerciale cu SC E SA Slatina, stabilindu-se urmtoarea situa ie de fapt: Societatea n cauz (Com V SRL Perie i) care l are ca asociat unic i administrator pe nvinuitul G.V., a fost nfiin at i nregistrat ca pltitoare de TVA n anul 1998 (fil. 7), iar ultimul bilan contabil depus a fost pentru anul 2000, dup care societatea nu i-a mai inut eviden a contabil pe parcursul anilor 2001-2002, iar singura declara ie privind impozitele i taxele datorate este din luna februarie 2001. Din actele depuse la dispozi ie de lucrtorii de poli ie re inem c, cu facturile nr. 004868/16.08.2001 societatea administrat de nvinuit a livrat marf SC E SA n valoare de 135.461.423 lei avnd de colectat TVA n sum de 21.628.293 lei, ultimul termen de plat fiind 25.09.2001. La aceeai factur s-a calculat impozit n valoare de 28.458.283 lei (fila 10). Cu factura nr.24864 din 21.02.2001 societatea din Peri a livrat SC E SA marf n valoare de 54.029.080 lei din care trebuia re inut TVA n valoare de 8.626.570 lei i impozit pe profit n valoare de 11.350.750 lei (fila 11). Fiind fcute demersuri pentru audierea nvinuitului am stabilit c de aproximativ 2 ani acesta a prsit domiciliul din com. Perie i, numitul G.I., tatl nvinuitului declarnd c nu tie unde se gsete n prezent i nici nu poate da rela ii despre noul domiciliul al nvinuitului. Deoarece, din actele existente la dosarul cauzei rezult c nvinuitul G.V. este n via (fila 48) nu se afl ncorporat ntr-o unitate M.Ap.N. (fila 51), apreciem c se poate dispune trimiterea acestuia n judecat, n lips, re innduse n sarcina sa comiterea infrac iunii prevzute de art.13 din Legea nr.87/1994 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.p.p. i art.37 din Legea nr.82/1991 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.p. raportat la art.289 C.p., toate cu aplicarea art. 33 lit.a C.p. Prejudiciul cauzat DGFP Olt este n valoare de 104.661.631 lei n care sunt incluse majorrile, dobnzile i penalit ile de ntrziere la taxa pe valoarea adugat, impozitul pe profit i impozitul pe venit al microntreprinderilor, aceast institu ie urmnd a fi conceptat ca parte civil n procesul penal. Pe parcursul urmririi penale nvinuitul s-a sustras anchetei, iar conform fiei de cazier este fr antecedente penale (fila 52). Vznd i prevederile art.262 pct.1 lit.a C.p.p. DISPUN: Punerea n micare a ac iunii penale i trimiterea n judecat n stare de libertate a nvinuitului G.V. fiul lui I. i M., nscut la data de 24.01.19.., n com.Peri, jud.Olt, domiciliat n aceeai localitate, studii 12 clase, serviciul militar satisfcut, cstorit, asociat i administrator la SC Com V SRL Perie i, fr antecedente penale, pentru comiterea infrac iunii prevzute de art.13 din Legea nr.87/1994, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. i art. 37 din Legea nr.82/1991 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. raportat la art. 289 C.p., toate cu aplicarea art. 33 lit.a C.p. Conform art.264 C.p.p. dosarul se va nainta Judectoriei Slatina urmnd a fi cita i: Inculpat G.V. com. Perie i jud.Olt.................fil. 49 Parte civil Dir. Gen. Finan e Publice Olt.............fil. 5 Martor 150

G.I. com. Perie i jud. Olt.................fil. 53 Alte date Se stabilesc cheltuieli judiciare n sum de 500.00 lei, care vor fi suportate de ctre nvinuit. Procuror, D.A. DA/PF/2 ex. 2. Dreptul la aprare (articolul 6 3) Informare asupra naturii i cauzei acuza iei (articolul 6 3a) CAZUL BROZICEK contra ITALIEI Judecarea n lips a unui strin trind n ara sa i care nu a primit notificarea acuza iei ntr-o limb pe care o n elegea 1. Cet ean german, dl Georg Brozicek este condamnat la l iulie 1981 de ctre Tribunalul din Savona (Italia) la cinci luni de nchisoare cu amnarea executrii pedepsei pentru delicte svrite n 1975 (rezisten opus for elor de ordine i vtmri corporale), n 1976 el a primit n Germania notificarea parchetului, redactat n limba italian, cu privire la deschiderea unei urmriri, dar a trimis-o autorit ilor italiene cerndu-le fr s primeasc rspuns din partea acestora s-i scrie ntr-o limb pe care o n elege. O a doua notificare, adresat n 1978 i con innd invita ia de a-i alege un domiciliu n Italia pentru nevoile notificrii, se ntoarce la expeditor, n lipsa rspunsului, parchetul i apoi preedintele instan ei apreciaz c inculpatul nu a vrut s-si aleag domiciliul n Italia; ei dispun deci ca actele dosarului de notificat s fie depuse la grefele lor. Procesul a avut loc n lipsa celui n cauz. Dl Brozicek ia cunotin de condamnarea sa la 5 mai 1984 printr-o scrisoare a autorit ilor germane care i anun nscrierea n cazierul lor judiciar. Sesizat printr-o cerere de informa ii, ministrul italian al justi iei rspunde condamnatului c poate s introduc apel aparent tardiv", n afara termenelor normale, mpotriva deciziei, dac notificarea sa nu a fost reglementar. Brozicek nu exercit acest recurs. 2. Peti ionarul sesizeaz comisia la 7 mai 1984, sus innd nclcarea art. 6 1 l i 3a) din Conven ie . 1 Hotrrea din 19 decembrie 1989 (plenul Cur ii) (seria A nr. 167) 3. Guvernul italian pleda pentru neepuizarea cilor de recurs interne.El diviza argumenta ia n trei elemente: Brozicek ar fi trebuit s introduc un apel aparent tardiv", s cear un control al compatibilit ii art. 170 i 177 bis din Codul de procedur penal cu art. 10 i 24 din Constitu ie i s pledeze, din faza urmrii penale, pentru nulitatea comunicrii judiciare i a altor acte din dosarul de instruc ie. Curtea respinge o parte din al doilea element al argumenta iei pentru tardivitate (unanimitate) si restul excep iei pentru lips de fundamentare (15 voturi pentru, 5 mpotriv pentru primul element i unanimitate pentru cellalt). 4. Trecnd la examinarea fondului, ea ncepe prin a studia dubla revendicare dedus din art. 6 3a). dl Brozicek pretindea ntr-adevr c nu a fost informat de natura i cauza acuza iei aduse contra sa ntr-o limb pe care o n elegea i de o manier detaliat. Curtea consider c notificarea judiciar trimis n 1976 constituie o acuza ie" n sensul art. 6. Autorit ile judiciare italiene ar fi trebuit s dea urmare cererii peti ionarului de a primi comunicarea n limba sa matern sau n una din limbile oficiale ale Na iunilor Unite, exceptnd situa ia n care ajungeau s stabileasc faptul c, n realitate, peti ionarul tia destul de bine italiana 151

pentru a sesiza sensul acuza iilor care i erau aduse. Or, o asemenea prob nu rezult nici din piesele dosarului nici din depozi iile martorilor pe care Curtea european i-a audiat la 23 aprilie 1989 la cererea guvernului i a peti ionarului. S-au nclcat deci prevederile Conven iei asupra primului punct (unanimitate). n schimb, asupra celui de-al doilea punct, Curtea apreciaz argumentul lui Brozicek ca lipsit de temeinicie (unanimitate): comunicarea judiciar arta detaliat natura i cauza acuza iei. 5. Peti ionarul se plngea de asemenea, c nu a beneficiat de o examinare echitabil a cauzei sale, deoarece nu a avut posibilitatea s participe la proces. Curtea precizeaz mai nti c din dosar nu rezult c dl Brozicek ar fi n eles s renun e la a lua parte la audiere. Ea noteaz c prima comunicare judiciar nu ndeplinea una din exigen ele art. 6 3a). n privin a celei de-a doua, adresat n 1978, ea nu este convins c peti ionarul a avut cunotin despre aceasta. Ea arat, de asemenea, c preedintele Tribunalului din Savona nu a ncercat s notifice celui interesat cita ia de a se prezenta n fa a jurisdic iei sale. Pornind de aici, a existat nclcarea art. 6 1 (unanimitate). 6. Invitat, n baza art. 50, s declare nul decizia din l iulie 1981 i s dispun radierea din cazierul judiciar, Curtea constat c nu se bucur de asemenea puteri. Ea respinge cererea referitoare la prejudiciul material, deoarece se sprijin pe circumstan e independente de infrac iunile stabilite (unanimitate), n ceea ce privete prejudiciul moral, nclcrile artate au cauzat un asemenea prejudiciu ntr-o anumit msur, dar constatarea lor constituie, n cazul de fa , o satisfac ie echitabil suficient (unanimitate). n ceea ce privete cheltuielile de judecat i taxe n fa a organelor Conven iei, Curtea decide rambursarea integral a celor dou sume revendicate (1.027,27 DM i 1.900 FS) i par ial pe cea de-a treia (3.000 DM) (unanimitate).1 1 n raportul su din 22 martie 1988. Comisia exprim avizul potrivit cruia s-a nclcat art 6 3a) (11 voturi pentru, l mpotriv, 2 ab ineri) i S l (13 voturi pentru i o ab inere. 3. Asisten juridic. Doi aprtori alei. Lipsa unuia dintre aprtori la judecat Cererea de amnare a judecrii apelului formulat de unul dintre aprtorii alei, pentru motive de sntate, este nefondat, de vreme ce asisten a juridic poate fi asigurat de cel de-al doilea aprtor. Sec ia penal decizia nr. 5079 din 7 noiembrie 2003 Prin sentin a nr.720 din 23 iulie 2002, Tribunalul Bucureti, sec ia a II-a penal a dispus condamnarea inculpatului N.M. pentru svrirea infrac iunilor de trafic i de consum de stupefiante prevzute n art. 2 alin. (2) i n art. 4 din Legea nr. 143/2000. Instan a a re inut c, la 29 ianuarie 2002, n urma perchezi iei domiciliare efectuate n locuin a inculpatului s-a gsit cantitatea de 1,80 g heroin destinat att consumului propriu, ct i comercializrii. Prin decizia nr. 686 din 31 octombrie 2002, Curtea de Apel Bucureti, sec ia I penal, a respins apelul inculpatului, care a sus inut c nu a svrit infrac iunile re inute n sarcina sa. Inculpatul a declarat recurs, cu motivarea, ntre altele, c instan a de apel a solu ionat cauza n lipsa unuia dintre aprtorii si alei. Recursul este nefondat. Din verificarea actelor dosarului rezult c pentru asisten a juridic a inculpa152

tului a fost depus mputernicirea avoca ial a doi aprtori alei. La termenul de judecat de la 24 octombrie 2003, unul dintre aprtorii alei ai inculpatului a formulat cerere de amnare a judecrii cauzei pentru imposibilitate de prezentare din motive de sntate; instan a de apel a apreciat n mod corect c asisten a juridic la acest termen era asigurat de cel de-al doilea aprtor ales care a fost prezent n edin a de judecat. Se constat, aadar, c judecarea apelului s-a desfurat cu respectarea dreptului la aprare a inculpatului, neexistnd temeiuri pentru trimiterea cauzei spre rejudecare. n consecin recursul inculpatului a fost respins 4. Parte responsabil civilmente. Prin i. Obliga ia de cretere, educare i supraveghere atunci cnd minorul se afl n ngrijirea unuia dintre prin i ROMNIA CURTEA SUPREM DE JUSTI IE SEC IA PENAL Dosar nr. 2013/2002 edin a public de la 4 martie 2003 Delibernd asupra cauzei penale de fa ; Din actele dosarului, rezult urmtoarele: Prin sentin a penal nr. 390/D/2001 pronun at la 20 decembrie 2001 n dosarul penal nr. 7884/2001, Tribunalul Bacu, sec ia penal, a aplicat inculpatului B.A.M. pentru svrirea infrac iunii de tentativ de omor calificat, prevzut de art. 20 raportat la art. 174 i art. 175 lit. c) C. pen., cu aplicarea art. 99 C.pen., msura educativ a internrii ntr-un institut medical educativ pn la mplinirea vrstei de 18 ani. S-a constatat c inculpatul a fost arestat preventiv de la 30 august 2001, i s-a revocat msura. S-a confiscat ciocanul corp delict. Inculpatul i partea responsabil civilmente B.M. au fost obliga i n solidar, la despgubiri civile ctre Spitalele jude ean Bacu i Bagdasar, partea vtmat C.E. nesolicitnd preten ii civile. Pentru a se pronun a astfel, instan a a re inut n fapt urmtoarele: n seara zilei de 27 februarie 2001, minorul B.A.M., elev, pentru c lipsise de la liceu a fost certat de mama sa, partea vtmat C.E. Suprat, fiul, dup ce mama sa a adormit, a lovit-o de mai multe ori cu ciocanul n cap. Raportul de constatare medico-legal nr. 3278/2001 a artat c victima a prezentat plag cranio-cerebral postraumatic nso it de hemoragie dreapt i apazie mixt. Din raportul de expertiz psihiatric nr. 1355/2001 a rezultat c minorul a ac ionat cu discernmnt. Ancheta social a relevat cu privire la persoana i conduita inculpatului minor c provine dintr-un mediu familial inadecvat structurii sale psihice. Dup despr irea prinilor, inculpatul a rmas n grija mamei, care a folosit metode educative necorespunztoare dezvoltrii fizice i psihice a inculpatului, iar tatl s-a implicat insuficient. Dei minorul a svrit fapta cu discernmnt este un suferind psihic, prezentnd o personalitate dezarmonic de tip schizotim. n cauz, s-a luat i situa ia colar a inculpatului, au fost audia i martorii: B.C., P.M., P.L., R.L., B.N., L.C., iar inculpatul a recunoscut fapta. 153 Decizia nr. 1073/2003

Curtea de Apel Bacu, sec ia penal, prin decizia penal nr. 62 din 27 februarie 2002, pronun at n dosarul penal nr. 551/2002 a admis apelul pr ii responsabile civilmente sub aspectul laturii civile, aplicnd principiul dup care ambii prin i rspund civil pentru faptele copiilor lor productoare de prejudicii materiale, meninnd obligarea sa doar la jumtate din cuantumul despgubirilor cuvenite spitalelor. mpotriva acestei decizii, partea responsabil civilmente B.F.M. a declarat recurs, n termen legal, solicitnd exonerarea sa de plata oricror despgubiri sau cheltuieli i Parchetul de pe lng Curtea de Apel Bacu a declarat recurs, invocnd ca motiv de casare dispozi iile art. 3859 alin. (1) pct. 171 C.proc.pen. S-a solicitat obligarea ambilor prin i s suporte despgubirile n solidar cu inculpatul minor. Examinnd hotrrile n raport de motivele invocate i fa de probele administrate i dispozi iile legale familiale aplicabile, se re in urmtoarele: Obliga ia de cretere i educare a copilului revine deopotriv ambilor prin i (art. 101 C.fam.). Dac acetia convie uiesc mpreun cu copilul obliga ia se execut n natur de ambii prin i. Dac minorul se afl n ngrijirea i supravegherea unui singur printe, acesta este singurul care o mai ndeplinete n natur. Obliga ia celuilalt, care nu locuiete mpreun cu minorul se transform n aceea de a plti pensie de ntre inere. ntlnirile sale cu minorul, supravegherea rmn drepturi ale acestuia, nu obliga ii juridice (moral exist, dar nu conduc la acelai efect juridic). Codul civil arat exact cine rspunde n astfel de situa ii: cel ce are paza juridic (art. 998 i art. 1000 alin. (2) C. civ.). n cauza de fa , mama, victim, este aceea care avea obliga ia juridic de a-l supraveghea (stabilit judectorete, n baza legii, n procesul de divor ). Astfel, trebuie interpretate dispozi iile legale, aceasta neechivalnd i neavnd nimic comun cu decderea din drepturile i obliga iile printeti. Principiile din dreptul familiei nu se pot aplica n cauz, n afara principiilor din dreptul civil (drept comun, aplicabil pentru solu ionarea laturii civile, n procesul penal); or, acestea arat c nu po i fi rspunztor material pentru fapta prejudiciabil a copilului cu care nu locuieti. Cu aceast argumentare este evident temeinicia recursului declarat de partea responsabil civilmente i aspectul nefondat al recursului declarat de parchet, de altfel contradictoriu n formularea sa, fa de concluzie. 15 Conform art. 385 pct. 2 lit. d) C.proc.pen., urmeaz a casa, att decizia, ct i sentin a i a-l exonera pe B.A.M. de plata oricror despgubiri civile, disprnd astfel i solidarit ile. Recursul declarat de parchet urmeaz a fi respins ca nefondat n conformitate cu dispozi iile art. 38515 pct. 1 lit. b) C.proc.pen. Se vor men ine celelalte dispozi ii ale hotrrilor. Onorariul avocatului din oficiu se va suporta din fondul Ministerului Justi iei, conform art. 191 alin. final C.proc.pen. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DECIDE Admite recursul declarat de partea responsabil civilmente B.F.M. mpotriva deciziei penale nr. 62 din 27 februarie 2002 a Cur ii de Apel Bacu, privind pe intimatul inculpat B.A.M. Caseaz decizia atacat i sentin a penal nr. 390 din 20 decembrie 2001 a 154

Tribunalului Bacu numai cu privire la obligarea recurentului n solidar cu inculpatul B.A.M. la despgubiri civile ctre Spitalul Jude ean Bacu i Spitalul Clinic de urgen Prof. Dr. Bagdasar, dispozi ie pe care o nltur. Respinge, ca nefondat, recursul declarat de Parchetul de pe lng Curtea de Apel Bacu mpotriva aceleiai decizii. Onorariul cuvenit aprtorului desemnat din oficiu pentru intimatul inculpat B.A.M., n sum de 300.000 lei, se va plti din fondul Ministerului Justi iei. Pronun at n edin public, azi 4 martie 2003.

Capitolul 4

AC IUNEA PENAL I AC IUNEA CIVIL N PROCESUL PENAL


Sec iunea I

NO IUNI INTRODUCTIVE PRIVIND AC IUNILE N PROCESUL PENAL 1. No iunea de ac iune n justi ie


n cazurile n care normele de drept sunt nclcate, are loc svrirea unei fapte ilicite, prin care a fost vtmat sau pus n pericol, una din valorile sociale ocrotite prin aceste norme. Ilicitul rezultat din nclcarea normelor de drept este diferit, n raport de natura i specificul normei de drept nclcate (putem ntlni un ilicit de drept civil, un ilicit administrativ, un ilicit comercial, un ilicit bancar, un ilicit penal, etc.). Oricare dintre aceste forme de ilicit produce o tulburare n ordinea de drept.
155

Restabilirea ordinii de drept nclcate, prin svrirea faptei ilicite, nu se face oricum, ci de ctre organele competente, n formele i modalit ile prevzute de lege, i dup procedura artat de lege. Instrumentul sau mijlocul prin care o persoan aduce ilicitul al crui victim a fost, respectiv conflictul de drept, n fa a organelor judiciare, pentru solu ionarea acestuia, potrivit legii, poart denumirea de ac iune n justi ie. n raport de natura faptei ilicite i de felul rspunderii, care urmeaz s intervin (penal, civil, comercial, administrativ, etc.), ac iunea care va fi exercitat va purta denumirea de ac iune penal, civil, comercial, administrativ etc. Modul i formele n care se pune n micare i se exercit ac iunea n justi ie este reglementat de legea de procedur (penal, civil, fiscal). Aadar, revenind i referindu-ne la nclcarea unei norme de drept penal, re inem c n momentul nclcrii acelei norme, ia natere un conflict de drept penal substan ial ntre stat i infractor, din care decurge dreptul de a pedepsi (jus puniendi) al statului. n abstract, virtual, ac iunea ia natere din momentul prescrierii normei substan iale de drept care prevede incriminarea, din acest moment nscndu-se dreptul la ac iune al statului (potestas agendi). Exerci iul sau folosin a ac iunii ia natere numai prin nclcarea concret a normei penale substan iale, adic din svrirea infrac iunii116. Din conflictul de drept penal substan ial provocat prin svrirea infrac iunii, ia natere un raport de drept penal substan ial; prin aducerea conflictului penal substan ial naintea justi iei, pe calea ac iunii penale, ia natere un raport juridic procesual penal, care declaneaz procesul penal propriu-zis. n vederea unei corecte i riguroase aplicri a normelor de drept procesual penal, ac iunea n justi ie este condi ionat de existen a anumitor factori, i anume: temeiul ac iunii, obiectul ac iunii, subiec ii ac iunii i aptitudinea func ional a ac iunii. Lipsa oricreia dintre aceste elemente are drept consecin nulitatea actelor procesuale, ac iunea fiind nevalabil117. Temeiul ac iunii n justi ie apare sub dou forme, i anume: temeiul de drept i temeiul de fapt. Temeiul de drept al ac iunii l constituie norma juridic care prevede dreptul la ac iune n cazul svririi faptei ilicite, iar temeiul de fapt l constituie fapta prin care s-a nclcat norma de drept. Astfel, ac iunea penal exercitat, de pild, pentru infrac iunea de omor, are ca temei art. 174 C.pen., care prevede c uciderea unei persoane se pedepsete cu nchisoare de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi. Obiectul ac iunii presupune tragerea la rspundere juridic a persoanei care a svrit fapta ilicit. n cazul ac iunii penale, aceasta are ca obiect tragerea la rspundere penal a persoanelor care au svrit infrac iuni (art. 9 alin. 1 C.pr.pen.). De asemenea, dac ne referim tot la ac iunea penal, subiec ii ac iunii sunt
T.Pop, op.cit., p. 420 V. Dongoroz, n V. Dongoroz i colectiv, Explica ii teoretice ale Codului de procedur penal romn, Partea general, vol. I, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1975, p. 58
117 116

156

subiec ii raportului juridic de conflict, care devin titulari de drepturi i obliga ii specifice raportului juridic procesual penal. Aptitudinea func ional a ac iunii n justi ie semnific posibilitatea ca, n cazul folosirii ei, s poat determina pornirea procesului judiciar118. Acest factor este dependent de existen a celorlal i factori, prezen a lui fiind necesar pentru o ct mai bun dinamizare a procesului penal. n anumite situa ii, aptitudinea func ional a ac iunii n justi ie este nlturat de unele cauze prevzute expres n lege, cum ar fi: decesul fptuitorului, amnistia, prescrip ia etc.119

2. Ac iunile ce se pot exercita n procesul penal


n cadrul procesului penal pot fi exercitate dou ac iuni: ac iunea penal i ac iunea civil (art. 9, 14 C.proc.pen.). Ac iunea penal va interveni atunci cnd s-a nscut conflictul de drept penal, n urma svririi unei infrac iuni, conflict care trebuie solu ionat pe calea justi iei. Astfel, conform art. 9 alin. 1 C.proc.pen., prin intermediul ac iunii penale se trag la rspundere penal persoanele care au svrit infrac iuni. Dac prin svrirea infrac iunii s-a produs i un prejudiciu material n dauna unei persoane fizice sau juridice, va putea fi exercitat, tot n cadrul procesului penal, i ac iunea civil. Ac iunea penal se va putea exercita numai n cadrul procesului penal, deoarece este mijlocul legal prin intermediul cruia se realizeaz scopul procesului penal120 Ac iunea civil, avnd drept scop repararea pagubei produse prin infraciune, va putea fi exercitat odat cu ac iunea penal n cadrul aceluiai proces penal, sau, separat, n fa a instan ei civile. Atunci cnd ac iunea penal i civil se exercit n cadrul aceluiai proces penal, prima constituie principalul, iar a doua accesoriul. Deci solu ionarea ac iunii civile nu va putea fi exercitat n procesul penal, fr existen a ac iunii penale, solu ionarea acesteia din urm influen nd solu ionarea ac iunii civile. n acest sens exist unele derogri, atunci cnd ac iunea penal se stinge n fa a instan ei penale, aceasta fiind obligat s solu ioneze n continuare ac iunea civil, sau atunci cnd instan a penal este sesizat numai n latura civil, n cile de atac.

Sec iunea a II-a

AC IUNEA PENAL 1. Aspecte generale privind factorii ac iunii penale


118 119

V. Dongoroz, n V. Dongoroz i colectiv, op.cit., p. 60 I. Neagu, op. cit., p.160 120 Gh. Nistoreanu, M. Apetrei, I, op. cit., p. 54

157

A) No iunea, temeiul i obiectul ac iunii penale


Aa cum am artat, conflictul de drept penal substan ial, nscut n urma svririi unei infrac iuni, nu poate fi rezolvat dect prin aducerea lui n fa a organelor judiciare. Instrumentul juridic cu ajutorul cruia conflictul de drept penal este adus spre solu ionare organelor judiciare penale este ac iunea penal121. Ac iunea penal este, deci, mijlocul legal prin care se realizeaz n justi ie tragerea la rspundere penal i pedepsirea inculpatului122. Ac iunea antreneaz procesul penal, n tot cursul su, pn la rezolvarea acestuia, sau pn la epuizarea sau stingerea ac iunii. Prin ac iune penal se n elege att dreptul de ac iune penal, ct i mijlocul sau instrumentul de manifestare, valorificare sau exercitare a dreptului123. Temeiul ac iunii penale const n con inutul normei penale nclcate prin svrirea infrac iunii. Nerespectarea acestor norme face ca dreptul la ac iune, existent virtual, s devin exercitabil124. Potrivit dispozi iilor art. 9 alin. 1 din Codul de procedur penal, ac iunea penal are ca obiect tragerea la rspundere penal a persoanelor care au svrit infrac iuni. Alin. 3 al aceluiai articol precizeaz c ac iunea penal se poate exercita n tot cursul procesului penal.

B) Subiec ii ac iunii penale


Ac iunea penal apar ine societ ii reprezentat prin stat, ca titular al suveranit ii i puterii publice i care este mputernicit de societate s apere valorile sociale fundamentale. n virtutea acestui mandat, statul, ca titular al ordinii de drept, prin organele puterii legislative, incrimineaz faptele care vatm ori pun n pericol aceste valori fundamentale, iar organele puterii judectoreti, n cazul svririi unei infrac iuni, au obliga ia de a o constata de ndat, de a-l identifica pe fptuitor i de a exercita ac iunea penal pentru pedepsirea acestuia i restabilirea ordinii de drept. Astfel, statul este subiectul pasiv principal al fiecrei infrac iuni, fiindc prin fiecare ac iune se aduce atingere interesului public, ordinii juridice. Pe lng societate, se mai aduce atingere i persoanei, aceasta fiind subiectul pasiv secundar al infrac iunii125. Statul exercit din oficiu, prin Ministerul Public, ac iunea penal, devenind astfel subiectul activ principal al ac iunii penale, iar prin dreptul acordat persoanei vtmate de a cere punerea n micare a ac iunii penale, aceasta din urm devine titulara secundar a ac iunii penale i, deci, subiectul activ secundar al ac iunii (binen eles, numai n cazul anumitor infrac iuni expres i limitativ prevzute de lege). n asemenea cazuri, ns, trebuie fcut precizarea c persoana vtmat are doar dreptul de a decide asupra punerii n micare a ac iunii penale sau a retragerii ei ori de mpcare cu autorul infrac iunii, pentru c dreptul de a pune n
121 122

V.Dongoroz, I, op.cit., p.61 N.Volonciu, op.cit., p.220 123 T.Pop, II, Drept procesual penal, vol.II, Cluj, Tipografia Na ional,1946, p.422 124 Gh.Nistoreanu, M.Apetrei, op.cit., p.55 125 Ibidem

158

micare i exercita ac iunea penal apar ine tot statului. Astfel, n rezolvarea raportului de conflict, subiec ii raportului juridic penal i inverseaz rolurile: subiectul pasiv al infrac iunii devine subiect activ al ac iunii penale, iar subiectul activ al infrac iunii devine subiect pasiv al ac iunii penale. Statul, titular principal al ac iunii penale, i exercit acest drept prin parchete, organe specializate din cadrul Ministerului Public, reprezentate prin procurori. Titularul secundar al ac iunii penale, persoana vtmat, are dreptul de a cere statului punerea n micare a ac iunii penale, de a o retrage ori de a se mpca cu autorul infrac iunii (n cazul acelorai infrac iuni pentru care legea prevede expres c punerea n micare a ac iunii penale se face numai la plngerea prealabil a persoanei vtmate). Dar, chiar dac legea confer aceste prerogative persoanei vtmate, cu privire la ac iunea penal, titular al acesteia rmne statul. Subiect pasiv al ac iunii penale este persoana care a participat la svrirea infrac iunii n calitate de autor, instigator sau complice i care va fi tras la rspundere penal, ca subiect activ al infrac iunii.

2. Trsturile ac iunii penale


Cadrul legal i obiectul ac iunii penale imprim acesteia o serie de caracteristici, i anume: ac iunea penal apar ine statului; ac iunea penal este obligatorie; ac iunea penal este indisponibil i irevocabil; ac iunea penal e indivizibil; ac iunea penal este individual.

A) Ac iunea penal apar ine statului

Aceast trstur rezult din faptul c ac iunea penal este o ac iune social, apar ine societ ii, se exercit de ctre societatea reprezentat de stat prin intermediul organelor statului, n interesul ntregii colectivit i, pentru a se apra i restabili ordinea juridic violat prin infrac iune126. Aceast caracteristic a ac iunii penale, de a fi public o deosebete de ac iunea civil, care este privat. Prin ac iunea penal se valorific dreptul penal substan ial care este un drept eminamente public. Totodat, ea are ca obiect un conflict de drept penal substan ial, adic de drept public. Prin ea se valorific un drept subiectiv public al statului, exercitndu-se pentru aplicarea sanc iunilor de drept penal, care au caracter public, n interesul aprrii sociale, al realizrii justi iei penale, deci n interes public127. Statul exercit ac iunea penal i n situa ia n care punerea n micare a
126 127

T .Pop, II, op. cit., p. 429 Ibidem, p.430

159

ac iunii penale este lsat la dispozi ia persoanei vtmate, pentru c statul, prin organele sale specializate, ia act de manifestarea de voin a persoanei vtmate i, n urma acestei manifestri, declaneaz mecanismele procesuale prevzute de lege, pentru tragerea la rspundere.

B) Ac iunea penal este obligatorie


Ac iunea penal este, conform principiilor obligativit ii, oficialit ii i legalit ii, obligatorie. Ea trebuie s fie pus n micare n mod necesar ori de cte ori s-a svrit o infrac iune i trebuie s fie exercitat pn la sfritul ei, cnd cei vinova i sunt trai la rspundere penal. ns, obligativitatea ac iunii penale nceteaz n cazurile de derogare de la principiul oficialit ii procesului penal. Aceste cazuri apar, de pild, atunci cnd punerea n micare a ac iunii penale este condi ionat de existen a plngerii prealabile, de autorizarea sau sesizarea unor organe competente sau de alt condi ie prevzut de lege. Oficialitatea procesului penal nceteaz, n cazul plngerii prealabile, att n privin a declanrii ac iunii penale, ct i a stingerii acesteia, cnd partea vtmat i retrage plngerea introdus sau are loc mpcarea pr ilor.

C) Ac iunea penal este indisponibil i irevocabil


Aceast trstur const n aceea c ac iunea penal, odat pus n micare, nu mai poate fi oprit, ori limitat, revocat sau retras i, odat nvestit organul judiciar, acesta nu mai poate fi dezinvestit128. Ac iunea penal va trebui s fie continuat pn la epuizarea ei, prin rmnerea definitiv a solu iei date ntr-o cauz penal. Ac iunea penal se va putea stinge n cazurile prevzute de lege, iar pentru infrac iunile la care punerea n micare a ac iunii penale se face la plngerea prealabil, stingerea ac iunii penale va avea loc i prin retragerea plngerii prealabile sau mpcarea pr ilor.

D) Ac iunea penal e indivizibil

Ac iunea penal se extinde asupra tuturor persoanelor participante la svrirea infrac iunii, ca autori, instigatori sau complici. Ea nu poate fi restrns numai la unii participan i, nefiind scindabil n aceast privin 129. Caracterul indivizibil al ac iunii penale decurge din unitatea infrac iunii. Infrac iunea , ca fapt juridic indivizibil, determin n mod logic, i indivizibilitatea ac iunii penale. Aa se explic c, n cazul participa iei penale, a mai multor autori la svrirea unei infrac iuni, nu vor fi tot attea ac iuni penale, c i infractori sunt, ci doar o singur ac iune, ndreptat mpotriva tuturor participan ilor. Extinderea poate interveni att n faza de urmrire penal, ct i n faza judec ii, ac iunea penal trebuind s fie ndreptat mpotriva tuturor participan ilor. Indivizibilitatea ac iunii penale se pstreaz i n situa ia plngerii prealabile a persoanei vtmate. Astfel, conform art. 131 C. pen., fapta atrage rspunderea penal a tuturor participan ilor, chiar dac plngerea prealabil s-a fcut sau se
128 129

T. Pop, II, op.cit., p. 431 Ibidem, p.432

160

men ine numai pentru unul dintre acetia. O excep ie de la caracterul indivizibil al ac iunii penale apare n varianta mpcrii pr ilor care fiind personal, produce efecte numai fa de cei ntre care a intervenit130.

E) Ac iunea penal este individual


n virtutea principiului rspunderii penale personale, ac iunea penal nu poate fi exercitat dect mpotriva persoanelor care au participat la svrirea infrac iunii. Nici o alt persoan, n afara participan ilor n comiterea infrac iunii, nu va putea fi tras la rspundere penal.

3. Momentele desfurrii ac iunii penale


Dreptul de ac iune penal exist virtual, din momentul incriminrii de ctre legiuitor a oricrei fapte. Acest drept devine exercitabil, ns, n mod concret, din momentul svririi infrac iunii. Ac iunea penal parcurge, din momentul ini ierii sale i pn la epuizare, o continu activitate care const ntr-o multitudine de acte i msuri procesuale i procedurale, care se ncheie numai n momentul pronun rii hotrrii judectoreti. n cursul desfurrii ac iunii penale, adic din momentul nceperii pn la sfritul ei, se disting trei momente procesuale importante: momentul punerii n micare a ac iunii penale, momentul exercitrii ac iunii penale i cel al stingerii ac iunii penale.

A) Punerea n micare a ac iunii penale


Ori de cte ori organele competente iau cunotin , n modurile prevzute de lege despre svrirea unei infrac iuni, vor putea declana procesul penal, fapt ce corespunde cu nceperea urmririi penale. n aceast situa ie, urmrirea penal va porni chiar dac nu este cunoscut fptuitorul.Aceast modalitate de ncepere a urmririi penale este denumit in rem (numai privitor la infrac iune, adic privitor la fapt). Ra iunea nceperii urmririi penale in rem este aceea de a se crea cadrul legal n care s se ac ioneze pentru identificarea autorului infrac iunii i pentru realizarea tuturor activit ilor procesuale, n scopul de a se stabili dac sunt sau nu temeiuri pentru punerea n micare a ac iunii penale. Punerea n micare a ac iunii penale nu se va face in rem, ci in personam, adic n considerarea persoanei ce urmeaz a fi tras la rspundere penal. Aadar, nceperea urmririi penale va avea loc n momentul n care exist informa ii suficiente n legtur cu svrirea unei infrac iuni. Dar, punerea n micare a ac iunii penale va fi impus numai de momentul n care vor exista probe, temeiuri suficiente despre infrac iune, persoana care a svrit-o i vinov ia sa. Existen a acestor probe care confer suficiente temeiuri pentru punerea n micare a ac iunii penale nu trebuie n eleas n sensul existen ei unei certe convingeri privitor la fapta i vinov ia persoanei respective. O asemenea convin130

Gh. Nistoreanu, M. Apetrei .a., I, op.cit., p.58

161

gere cert va trebui s existe numai n momentul pronun rii hotrrii judectoreti. Punerea n micare a ac iunii penale presupune numai existen a unor probe care s determine trecerea de la actul procesual al nvinuirii la actul procesual al inculprii. Uneori, exist ns posibilitatea ca, datorit datelor i probelor existente, aceste dou momente s coincid, caz n care punerea n micare a ac iunii penale va avea loc odat cu nceperea urmririi penale. n general, punerea n micare a ac iunii penale are loc n faza de urmrire penal, dar excep ional va putea fi ini iat i n faza de judecat a procesului penal (a se vedea cazurile de extindere a procesului penal pentru alte fapte ori cu privire la alte persoane, prev. de art. 336 i 337 C.pr.pen.). Art. 9 alin. 2 C.proc.pen. prevede c ac iunea penal se pune n micare prin actul de inculpare prevzut de lege, i anume: ordonan i rechizitoriu n cursul urmririi penale, declara ie verbal sau ncheiere de edin , n cursul judec ii. Astfel, procurorul, ca titular principal al func iei de inculpare131, va pune n micare ac iunea penal prin ordonan , n timpul urmririi penale, i pe parcursul acesteia, sau prin rechizitoriu, la sfritul urmririi penale. Uneori, ac iunea penal va putea fi pus n micare n timpul judec ii, atunci cnd procesul penal se extinde cu privire la fapte sau persoane noi (art. 336 i 337 C.proc.pen.). Actul procesual prin care procurorul va pune n micare ac iunea penal va fi declara ia verbal fcut n edin a de judecat. Instan a de judecat poate s pun n micare ac iunea penal prin ncheiere, n dou situa ii: atunci cnd persoana vtmat i se adreseaz cu plngere prealabil n condi iile prevzute de art. 279 alin. 2 lit.a C.proc.pen. sau n cazul n care procurorul nu particip la judecat i procesul penal se extinde cu privire la fapte noi (art. 336 alin. 2 C.proc.pen.), descoperindu-se n sarcina inculpatului svrirea altor infrac iuni, n legtur cu infrac iunea care se judec. Punerea n micare a ac iunii penale difer n func ie de faza procesului penal n care are loc. Procurorul pune n micare ac iunea penal din oficiu sau la propunerea organului de cercetare penal. n timpul urmririi penale, conform art. 234, cnd organul de cercetare penal consider c sunt temeiuri pentru punerea n micare a ac iunii penale, face propuneri n acest sens, pe care le nainteaz procurorului. Dup examinarea dosarului, procurorul se va pronun a asupra punerii n micare a ac iunii penale, printr-o ordonan , n cazul n care este de acord cu propunerea fcut de organul de cercetare (art. 235 alin. 1 i 2 C.proc.pen.). n situa ia n care ac iunea penal nu a fost pus n micare pe parcursul urmririi penale, procurorul d rechizitoriu prin care pune n micare ac iunea penal i dispune trimiterea n judecat, n condi iile prevzute de art. 262 alin. 1 pct. 1 lit.a C.proc.pen.: cnd, din materialul de urmrire penal rezult c fapta exist, c a fost svrit de nvinuit i c acesta rspunde penal. Dup punerea n micare a ac iunii penale, nvinuitul capt calitate de inculpat i de parte n procesul penal (art. 23 C.proc.pen.).
131

Gh.Nistoreanu .a., I, op.cit., p.59

162

Referitor la problemele de drept care se ridic n legtur cu momentul n care se pune n micare ac iunea penal i referitor la temeiurile de punere n micare a ac iunii penale, trimitem la explica iile date n sec iunea privitoare la Inculpat, din capitolul Participan ii n procesul penal.

B) Exercitarea ac iunii penale


Exercitarea ac iunii penale nseamn sus inerea acesteia n vederea tragerii la rspundere penal a inculpatului. Aceast sus inere dureaz i este continu pn la epuizarea ei prin hotrre judectoreasc. Aadar, exercitarea ac iunii penale const n supunerea inculpatului urmririi penale i trimiterii lui n judecat, precum i sus inerea nvinuirii acestuia n fa a instan ei de judecat, n vederea tragerii la rspundere. Sarcina exercitrii ac iunii penale revine, n principiu, subiec ilor activi ai acesteia132. Alturi de procuror i organele de cercetare penal, poate participa, n cazul plngerii prealabile adresat organelor de cercetare, i persoana vtmat. n faza de judecat, ac iunea penal se exercit, n principal, de ctre procuror. n cazurile n care participarea procurorului la judecat nu este obligatorie, ac iunea penal va fi exercitat de ctre partea vtmat i, n aceste situa ii, activitatea pr ii vtmate va fi dublat de cea a procurorului, care poate fi prezent, ntotdeauna, la exercitarea ac iunii penale133.

C) Stingerea ac iunii penale


Avnd n vedere c ac iunea penal exist n mod virtual n norma juridic de drept penal, stingerea ei se poate situa, n timp, att nainte de punerea ei n micare, ct i dup, aceea. Stingerea ac iunii penale are loc nainte de punerea ei n micare, n situa iile n care se constat unul din impedimentele prevzute n art. 10 C.pr.pen. n asemenea cazuri, dac nu a fost nceput urmrirea penal, se va dispune nenceperea urmririi penale, iar dac a fost nceput urmrirea penal, se va dispune scoaterea de sub urmrire penal, clasarea ori ncetarea urmririi penale, potrivit art. 10 i, respectiv, art. 11 C.pr.pen. n cazul n care a fost pus n micare ac iunea penal, dar cauza se afl n cursul urmririi penale, inciden a acelorai cazuri prevzute de art. 10 C.pr.pen., determin, de asemenea, aceleai solu ii de scoatere de sub urmrire ori de ncetare a urmririi penale. Apari ia acelorai cazuri prevzute de art. 10 C.pr.pen., n cursul judecrii cauzei, determin stingerea ac iunii penale, prin solu ii de achitare sau de ncetare a procesului penal. n cursul judec ii, stingerea ac iunii penale are loc i prin solu ia de condamnare (cnd fapta exist, constituie infrac iune i a fost svrit de inculpat). n toate aceste cazuri, stingerea ac iunii penale este urmarea faptului c ac iunea penal a devenit inapt ori a fost epuizat.
132 133

I. Neagu, op.cit., p. 168 Ibidem

163

Ac iunea penal devine inapt i se stinge din acest motiv, n cazurile prevzute de art. 10 C.pr.pen. Ea se stinge prin epuizare, n cazul n care i-a atins scopul prin pronun area hotrrii de condamnare definitiv. Cazurile n care aptitudinea func ional a ac iunii penale nceteaz sunt prevzute n art. 10 din Codul de procedur penal i, n raport de solu iile ce se pot pronun a potrivit art. 11 C.pr.pen., aceste cauze pot fi mpr ite n dou categorii: cauze (impedimente) rezultnd din lipsa de temei a ac iunii penale, prevzute n art. 10 lit. a-e i cauze rezultnd din lipsa de obiect a ac iunii penale, prevzute la art. 10 lit. f-j.134 Aceste cazuri sunt urmtoarele: 1. Fapta nu exist (art. 10 lit.a C.proc.pen.), n sensul c nu exist din punct de vedere material. Inexisten a faptei presupune inexisten a infrac iunii i, deci, imposibilitatea fundamentrii obiective a tragerii la rspundere penal135. Solu iile ce pot fi date n aceast situa ie sunt scoaterea de sub urmrire penal, cnd ac iunea penal se stinge n faza de urmrire penal, i achitarea, n faza judec ii. Dac nu exist nvinuit n cauz, solu ia va fi clasarea. 2. Fapta nu este prevzut de legea penal (art. 10 lit.b C.proc.pen.) n acest caz, fapta exist, a fost svrit, dar nu este incriminat de legea penal i nu va putea constitui temei de tragere la rspundere penal, ci a altor forme de rspundere juridic (disciplinar, civil, contraven ional etc.). n cursul urmrii penale, solu iile n cazul constatrii c fapta nu este prevzut de legea penal sunt scoaterea de sub urmrire penal, dac exist nvinuit sau inculpat n cauz i clasarea cauzei, cnd nu exist nvinuit sau inculpat n cauz. n faza de judecat, solu ia va fi achitarea inculpatului. 3. Fapta nu prezint gradul de pericol social al unei infrac iuni (art. 10 lit.b1 C.proc.pen.). Potrivit art. 17 C.pen., infrac iunea este fapta care prezint pericol social, a fost svrit cu vinov ie i este prevzut de legea penal. Art. 181 din acelai cod, reglementeaz aceast institu ie a faptei care nu prezint gradul de pericol social al unei infrac iuni, artnd n acest sens c nu constituie infrac iune fapta prevzut de legea penal dac prin ea s-a adus o atingere minim valorilor sociale aprate de lege i care, prin con inutul ei concret, este lipsit, n mod vdit, de importan . Prin urmare, dac faptei i lipsete una din trsturile sale esen iale, aceea a pericolului social, ea nu mai poate s atrag aplicarea unei sanc iuni penale i, deci, ac iunea penal nu va mai putea fi pus n micare, iar dac a fost pus n micare, nu va mai putea fi exercitat. 4. Fapta nu a fost svrit de nvinuit sau inculpat (art. 10 lit.c
Gr. Gr. Theodoru, Drept procesual penal romn, Partea general, vol. I, Universitatea Al.I. Cuza, Iai, Fac. de Drept, Iai, 1971 135 I. Neagu, op.cit., p.171
134

164

C.proc.pen.) Deci, fapta exist, constituie infrac iune, dar ac iunea penal este ndreptat mpotriva unei persoane care nu a svrit-o. n aceast situa ie, cnd fapta nu a fost svrit de nvinuit sau inculpat, solu iile sunt de scoatere de sub urmrire penal, n situa ia n care cauza se afl n faza de urmrire penal, i de achitare, n faza judec ii. 5. Faptei i lipsete unul din elementele constitutive ale infrac iunii (art. 10 lit. d C.proc.pen.) Fr realizarea cumulativ a elementelor constitutive prevzute de lege pentru o infrac iune, nu poate opera tragerea la rspundere penal i, n consecin , ac iunea penal nu va putea fi pus n micare sau exercitat. Solu iile ce pot fi date n cursul urmririi penale sunt scoaterea de sub urmrire, dac exist nvinuit sau inculpat n cauz, i clasarea, dac nu exist nvinuit sau inculpat n cauz, iar n cazul n care cauza este n faza de judecat, solu ia este de achitare. 6. Exist vreuna din cauzele care nltur caracterul penal al faptei (art. 10 lit. e C.proc.pen.) O fapt svrit de o persoan nu are caracter penal i deci nu are ca efect tragerea la rspundere penal atunci cnd nu con ine cele trei caracteristici esen iale prevzute de legea penal (pericol social, vinov ie i prevederea faptei de legea penal). Noul Cod penal prevede n art. 21-25, ca i cauze justificative, legitima aprare; starea de necesitate; ordinul legii i comanda autorit ii legitime, iar n art. 26-33 cauzele care nltur caracterul penal al faptei: constrngerea fizic i moral; cazul fortuit; iresponsabilitatea; be ia involuntar complet; minoritatea i eroarea de fapt. n aceste cazuri, lipsete vinov ia, ca trstur fundamental a infrac iunii. Alte cauze care nltur caracterul penal al faptei privesc doar anumite infrac iuni: efectuarea probei verit ii (art. 207 C. pen.), darea de mit prin constrngere (art. 166 alin. 2 C. pen.), adulterul comis la ndemnul sau ncurajarea celuilalt so sau cnd via a conjugal era ntrerupt n fapt (art. 304 alin. 6 C.pen.), lipsa dublei incriminri (art. 6 C.pen.). n toate aceste situa ii, ac iunea penal nu va putea fi pus n micare sau exercitat, solu iile fiind de scoatere de sub urmrire penal i respectiv, de achitare. 7. Lipsete plngerea prealabil a persoanei vtmate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori alt condi ie prevzut de lege, necesar pentru punerea n micare a ac iunii penale (art. 10 lit. f C.proc. pen.). Plngerea prealabil a persoanei vtmate reprezint o institu ie prevzut de Codul penal ca o condi ie necesar pentru punerea n micare a ac iunii penale n cazul anumitor infrac iuni. Organele judiciare au obliga ia s constate dac plngerea a fost fcut conform cerin elor legale, cci numai astfel ea capt eficien juridic. Potrivit art. 131 alin. 1 C. pen., lipsa plngerii prealabile constituie o cauz care nltur rspunderea penal i, drept urmare, ac iunea penal nu poate fi
165

pus n micare, iar dac a fost pus n micare, nu poate fi exercitat. Solu iile n cazul lipsei plngerii prealabile a persoanei vtmate sunt de ncetare a urmririi penale, dac procesul se afl n faza de urmrire i de ncetare a procesului penal, dac procesul se afl n faza de judecat. Solu ia clasrii poate fi dispus n faza de urmrire penal, dac nu exist nvinuit sau inculpat n cauz. Autorizarea prealabil poate fi prevzut ca o condi ie de pedepsibilitate sau ca un impediment procedural pentru punerea n micare a ac iunii penale136. n unele situa ii, legea condi ioneaz punerea n micare a ac iunii penale de existen a unei autorizri din partea organului competent. Spre exemplu, art. 5 din Codul penal prevede c punerea n micare a ac iunii penale se face numai cu autorizarea prealabil a procurorului general. n cazul altor infrac iuni, Codul penal condi ioneaz punerea n micare a ac iunii penale de existen a sesizrii organului competent. Astfel, n cazul infrac iunilor prevzute n art. 331-336, 348 i 354 din Codul penal, ac iunea penal se pune n micare numai la sesizarea comandantului, iar n cazul unor infrac iuni contra siguran ei circula iei pe cile ferate ac iunea penal se pune n micare, potrivit art. 278 C. pen., la sesizarea organelor competente ale cilor ferate. 8. A intervenit amnistia sau prescrip ia ori decesul fptuitorului (art. 10 lit. g C.pr.pen.) Amnistia reprezint un act de clemen a puterii de stat, avnd drept efect nlturarea rspunderii penale pentru fapta svrit. Drept urmare, atunci cnd intervine n cursul procesului penal, va conduce fie la ncetarea urmririi penale (dac a intervenit n cursul urmririi penale), fie la ncetarea procesului penal (dac a intervenit n cursul judec ii). Amnistia nu produce efecte asupra ac iunii civile, a msurilor de siguran , msurilor educative i asupra drepturilor persoanei vtmate. O alt cauz prevzut de lege, care nltur rspunderea penal, este prescrip ia (art. 121 C.pen.).Pe planul dreptului procesual penal, prescrip ia rspunderii penale reprezint o cauz care fie mpiedic punerea n micare a ac iunii penale, fie, dac a intervenit ulterior acestui moment, mpiedic exercitarea ac iunii penale. Aceste efecte ale prescrip iei se produc pentru orice infrac iune, cu excep ia infrac iunilor contra pcii i omenirii. n cazul intervenirii prescrip iei, ca i n cazul amnistiei, solu ia va fi de ncetare a urmririi penale (dac a intervenit n faza de urmrire penal) i, respectiv, de ncetare a procesului penal (dac a intervenit n faza de judecat). Termenele de prescrip ie a rspunderii penale sunt prevzute de art. 122 C.pen. i se calculeaz de la data svririi infrac iunii. Potrivit art. 123 alin. 1 C.pen., cursul termenului prescrip iei se ntrerupe prin ndeplinirea oricrui act care, potrivit legii, trebuie comunicat nvinuitului sau inculpatului n desfurarea procesului penal.
136

I. Neagu, op.cit., p. 176

166

n materie penal, rspunderea este personal. Drept urmare, n cazul n care intervine decesul fptuitorului, ac iunea penal nu mai poate fi pus n micare, iar, dac a fost pus n micare, nu va mai putea fi exercitat, deoarece nu mai are obiect (adic, persoana care a svrit infrac iunea nu mai poate fi tras la rspundere penal, ntruct a decedat). Dac decesul fptuitorului intervine n cursul procesului penal, se va dispune, dup caz, fie ncetarea urmririi penale, fie ncetarea procesului penal. Cnd decesul inculpatului intervine n cursul judecrii cauzei, instan a va dispune ncetarea procesului penal, chiar dac fapta a fost, anterior, amnistiat. Decesul celorlalte pr i nu produce efecte, n principiu, asupra desfurrii procesului penal. Exist ns anumite situa ii prevzute de lege, n care urmrirea penal sau procesul penal nceteaz dac intervine decesul pr ii vtmate.Astfel, potrivit art. 304 alin. 5 C.pen., n cazul infrac iunii de adulter, urmrirea penal sau procesul penal nceteaz i n cazul decesului so ului care a fcut plngerea. 9. A fost retras plngerea prealabil ori pr ile s-au mpcat (art. 10 lit. h C.pr.pen.) Retragerea plngerii prealabile este o cauz care nltur rspunderea penal, fiind prevzut n art. 131 alin. 3 C.pen. Ea const n manifestarea de voin a persoanei vtmate de a-i retrage, n condi iile prevzute de lege, plngerea prealabil. Pentru a nltura rspunderea penal, retragerea plngerii prealabile trebuie s fie total i necondi ionat, n sensul c trebuie s priveasc ambele laturi, penal i civil, ale cauzei. Avnd n vedere c plngerea prealabil se face in rem, n cazul retragerii plngerii prealabile efectele se produc tot in rem, adic cu privire la to i fptuitorii. Dac persoana vtmat dorete s renun e la plngere fa de unul sau unii dintre participan i (n cazul pluralit ii de fptuitori), are la dispozi ie institu ia mpcrii, care opereaz in personam. Prin dispozi iile art. 2841C.pr.pen., legiuitorul a introdus o alt cauz care nltur rspunderea penal: lipsa nejustificat a pr ii vtmate la dou termene consecutive n fa a primei instan e, n cazul infrac iunilor prevzute de art. 279 alin. 2 lit. a C.pr.pen. este considerat drept retragere a plngerii prealabile. Pentru a fi considerat retragere a plngerii prealabile, n literatura de specialitate137 s-a artat c lipsa pr ii vtmate este nejustificat doar n situa iile n care vdete un total dezinteres pentru judecarea cauzei, nu i atunci cnd lipsa este urmare unei mpiedicri de a veni la proces (nu se poate considera o lips nejustificat, dac aprtorul pr ii vtmate depune o cerere de amnare la dosar). Institu ia mpcrii pr ilor este, ca i retragerea plngerii prealabile, o cauz care nltur rspunderea penal, fiind reglementat n art. 132 C.pen. mpcarea pr ilor const ntr-o n elegere intervenit ntre persoana vtmat i fptuitor, prin care, n anumite condi ii prevzute de lege, este nlturat rspunderea penal. mpcarea pr ilor va duce la stingerea ac iunii penale numai
137

C.S.J., S.pen., dec. nr. 2054/6.X.1992, n Deciziile C.S.J. 1990-1992, Ed.Orizonturi, Buc., 1993, p.437-438.

167

dac are loc n fa a organului judiciar i este total, necondi ionat. Ea poate interveni n orice faz a procesului penal, pn la rmnerea definitiv a hotrrii (art. 132 alin. 2 C.pen.). Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerci iu, mpcarea se face de ctre reprezentan ii lor legali, iar pentru cele cu capacitate de exerci iu restrns, trebuie s aib loc cu ncuviin area reprezentan ilor legali. Solu iile care se dispun n cazul intervenirii mpcrii pr ilor sunt ncetarea urmririi penale (dac intervine n faza de urmrire penal) sau ncetarea procesului penal (atunci cnd intervine n cursul fazei de judecat). 10. S-a dispus nlocuirea rspunderii penale (art. 10 lit. i C.pr.pen.) Potrivit art. 90 alin. 1 C.pen., instan a poate dispune nlocuirea rspunderii penale cu rspunderea care atrage o sanc iune cu caracter administrativ. Sanc iunile cu caracter administrativ ce pot fi aplicate sunt, conform art. 91 C.pen., mustrarea, mustrarea cu avertisment (care se efectueaz n edin a n care s-a pronun at hotrrea) i amenda. Din economia dispozi iilor de mai sus, rezult c, solu ia care se va dispune este de ncetare a procesului penal. 11. Exist o cauz de nepedepsire prevzut de lege (art. 10 lit. i1 C.pr.pen.) Aceast cauz a fost introdus prin Legea nr. 281/2003. Cauzele de nepedepsire sunt denumite i cauze de impunitate. Aceste cauze le gsim n partea special a Codului penal, prevzute expres pentru anumite infrac iuni. Enun m, exemplificativ, cteva dintre ele, dup cum urmeaz: denun area faptei de ctre cel care a svrit-o, nainte de a fi descoperit (astfel, art. 167 alin. ultim C.pen. prevede c complotul incriminat n alin. 1 i 3 din textul sus-men ionat nu se pedepsete dac persoana care a svrit fapta o denun mai nainte de a fi descoperit; art. 170 alin. 3 C.pen. prevede aceeai cauz de nepedepsire n cazul infrac iunii de nedenun are a uneia dintre infrac iunile contra siguran ei statului prevzute de art. 155-163 C.pen., art. 165, 1661 i 167 C.pen., dac persoana ncunotiin eaz autorit ile competente despre aceste infrac iuni, nainte de a se fi nceput urmrirea penal pentru infrac iunea nedenun at ori dac aceeai persoan, dup ce s-a nceput urmrirea penal, sau dup ce vinova ii au fost descoperi i, a nlesnit arestarea lor; n cazul infrac iunii prevzute de art. 255 alin. 3 C.pen., mituitorul nu se pedepsete dac denun autorit ii fapta, mai nainte ca organul de urmrire penal s fi fost sesizat pentru acea infrac iune); retragerea mrturiei mincinoase n termenul prevzut de lege (art. 260 alin. 2 C.pen. prevede c mrturia mincinoas nu se pedepsete dac, n cauzele penale, nainte de a se produce arestarea, ori n toate cauzele mai nainte de a se fi pronun at o hotrre sau de a se
168

fi dat o alt solu ie ca urmare a mrturiei mincinoase, martorul i retrage mrturia); nlesnirea arestrii fptuitorilor n cazul nedenun rii infrac iunii prevzute de art. 262 C.pen. (n cazul omisiunii de a denun a infrac iunile prevzute de art. 174, 175, 176, 211, 212, 2151, 217 alin 2-4, 218 alin. 1 i art. 276 alin. 3 C.pen., dac nainte de a se fi nceput urmrirea penal pentru aceste infrac iuni, persoana ncunotin eaz autorit ile competente sau chiar dup ce s-a nceput urmrirea ori dup ce vinova ii au fost descoperi i, a nlesnit arestarea lor). n asemenea situa ii, instan a de judecat, constatnd existen a unor asemenea cazuri, n cauza dedus judec ii, va pronun a ncetarea procesului penal. Considerm c aceast solu ie rezult din interpretarea, per a contrario, a textului art. 13 alin. 3 C.pr.pen. Sub acest aspect, considerm c legiuitorul, n mod justificat, a avut n vedere c numai instan a de judecat are competen a de a verifica dac sunt ndeplinite condi iile de impunitate prevzute n norma de incriminare i n cazul dovedirii acestora, s dispun ncetarea procesului penal. 12. Exist autoritate de lucru judecat (art. 10 lit. j C.pr.pen.) Hotrrile judectoreti capt autoritate de lucru judecat din momentul rmnerii lor definitive138, deoarece se prezum c ele reflect adevrul (res judicata pro veritate habetur). Autoritatea de lucru judecat are drept efect imposibilitatea exercitrii unei noi ac iuni penale mpotriva aceleiai persoane i pentru aceeai fapt (conform principiului non bis in idem). Pentru a opera autoritatea de lucru judecat este necesar existen a a dou elemente identice139 ntre cauza judecat i cauza care trebuie s fie solu ionat: identitate de persoane i identitate de obiect. n func ie de momentul procesual n care intervine, solu ia care se dispune, n cazul existen ei autorit ii de lucru judecat, este de ncetare a urmririi penale sau, respectiv, de ncetare a procesului penal.
Sec iunea a III-a

AC IUNEA CIVIL 1. No iunea de ac iune civil140 institu ie a dreptului penal


Prin svrirea unei infrac iuni, pe lng raportul (conflictul) de drept penal, se poate nate i un raport (conflict) de drept civil, care ofer posibilitatea persoanei care a suferit un prejudiciu prin infrac iune de a solicita justi iei repararea acestuia. Mijlocul prin care se realizeaz acest drept de a ob ine repararea prejudiciului cauzat prin infrac iune poart denumirea de ac iune civil.
A se vedea art. 416, 4161 i 417 C.pr.pen. I. Neagu, Drept procesual penal, Tratat, Ed. Global Lex, 2002, p. 251. 140 Ac iunea civil i ac iunea penal sunt ac iunile ce izvorsc dintr-o infrac iune (I. Ionescu-Dolj, Curs de procedur penal romn, 1926, op. cit., p.85).
139 138

169

Prin aducerea conflictului de drept civil naintea instan ei penale, ia natere un raport procesual civil secundar care se altur ca un accesoriu, raportului procesual penal (principal), realizat prin punerea n micare a ac iunii penale. Din svrirea unei infrac iuni, deriv ntotdeauna ac iunea penal141. Dar, nu ntotdeauna i nu toate infrac iunile, vor provoca un prejudiciu (o daun material sau moral) i, drept urmare, nu n toate cazurile, vor da natere i la ac iune civil142 (de exemplu, infrac iunile de pericol sau tentativele unor infrac iuni nu cauzeaz daune). Pe de alt parte, la infrac iunile de rezultat, existen a daunei este element constitutiv al infrac iunii (de ex.: omorul, furtul, nelciunea). Aadar, ac iunea civil n procesul penal are, ntotdeauna, acelai izvor ca i ac iunea penal: infrac iunea svrit. Ea poate fi definit ca fiind mijlocul legal prin care persoana prejudiciat material sau moral, solicit, n procesul penal, s i se repare prejudiciul cauzat prin infrac iune.

2. Raportul dintre ac iunea penal i ac iunea civil Teorii. Deosebiri i asemnri


n privin a raporturilor dintre ac iunea penal i ac iunea civil, ambele avnd aceeai surs infrac iunea svrit s-au formulat diverse teorii de-a lungul timpului. Astfel, n legisla iile primitive, cnd dreptul penal avea caracter privat, nu exista deosebire ntre cele dou ac iuni, fcndu-se confuzie ntre cele dou raporturi de drept, ntruct partea vtmat avea un dublu rol, att de acuzator, ct i de reclamant al daunei. Pe msur ce s-a evoluat spre un drept penal public, cele dou ac iuni se diferen iau treptat, astfel nct, ordonan a francez din 1670 fcea distinc ie ntre ac iunea penal i ac iunea civil, iar, ulterior, Codul de instruc ie criminal francez din 1808 consacra principiul separa iei i independen ei celor dou ac iuni143. Concep ia dominant n diferitele legisla ii, este ns aceea a interdependen ei sau solidarit ii celor dou ac iuni din care s-a inspirat i Codul nostru de procedur penal date fiind originea lor comun, valorificarea lor n fa a aceleiai instan e i influen a lor reciproc. Cele dou ac iuni prezint unele asemnri n ceea ce privete naterea144 lor din svrirea unei infrac iuni, instan a penal comun la care pot fi exercitate i solu ionarea ac iunii penale care influen eaz solu ionarea ac iunii civile. Deosebirile dintre ac iunea penal i ac iunea civil sunt numeroase: ac iunea penal ia natere prin svrirea unei infrac iuni, pe cnd ac iunea civil ia natere numai atunci cnd, prin infrac iune, s-a
141 142

Cu excep ia situa iilor n care ea nu poate fi exercitat, analizat n cadrul ac iunii penale. T. Pop., op. cit., vol. I, p. 471 143 R. Garraud, op. cit., nr. 69, p. 150 i nr. 71, p. 152-154 144 Art. 1 din C.proc.pen. Carol al II-lea: Orice infrac iune d natere la o ac iune penal i poate da loc i la o ac iune civil

170

produs i un prejudiciu material sau moral unei persoane; ac iunea penal apar ine statului sau societ ii, fiind exercitat prin reprezentantul intereselor acestuia, Ministerul Public, pe cnd ac iunea civil apar ine pr ii vtmate; ac iunea penal are ca obiect tragerea la rspundere penal a inculpatului pentru infrac iunea svrit, iar ac iunea civil are ca obiect tragerea la rspundere civil a inculpatului i a pr ii responsabile civilmente, n scopul reparrii pagubelor cauzate prin infrac iune; ac iunea penal poate avea loc numai contra autorilor, complicilor etc., pe cnd ac iunea civil poate fi exercitat i contra motenitorilor acestora sau contra persoanelor civilmente responsabile; ac iunea penal este supus principiilor obligativit ii, indisponibilit ii, irevocabilit ii, n timp ce ac iunea civil este facultativ, disponibil; ac iunea penal are alte moduri de stingere dect cea civil: amnistia, prescrip ia, moartea, care nu pot stinge i ac iunea civil; termenul de prescrip ie pentru cele dou ac iuni difer. n doctrin145, s-au exprimat opinii, conform crora repararea daunei provenit din infrac iune este de interes social, public, astfel c ac iunea civil are acelai scop ca ac iunea penal: ocrotirea ordinii publice.

3. Obiectul, scopul i subiec ii ac iunii civile n procesul penal A) Obiectul ac iunii civile
Ac iunea civil are ca obiect tragerea la rspundere civil a inculpatului, precum i a pr ii responsabile civilmente146, n vederea reparrii juste i integrale a pagubelor cauzate prin infrac iune. Totodat, ac iunea civil poate avea ca obiect i tragerea la rspundere civil pentru repararea daunelor morale, potrivit legii civile (art. 14 alin. 5 C.proc.pen.147).

B) Scopul ac iunii civile

Scopul ac iunii civile este repararea daunelor materiale sau morale cauzate prin infrac iune. n concluzie, existen a pagubei cauzat prin infrac iune este condi ia sine qua non a ac iunii civile148. Potrivit dispozi iilor procesual-penale, repararea pagubei se face, potrivit legii civile, n dou modalit i: n natur, prin: - restituirea lucrului; - restabilirea situa iei anterioare svririi infrac iunii;
145 146

coala pozitivist Vezi art. 14 alin. 1 C.proc.pen. 147 Alin. 5 al art. 14 a fost introdus prin Legea nr. 281/2003 148 I. Ionescu-Dolj, op. cit., p.479

171

- desfiin area total sau par ial a unui nscris; - orice alt mijloc de reparare prin plata unei despgubiri bneti, n msura n care repararea n natur nu este cu putin . Cele dou modalit i pot fi cumulate, dac numai astfel se poate ob ine repararea just i integral a pagubei. Paguba produs prin infrac iune const att n paguba efectiv suferit (dauna emergens), ct i n folosul nerealizat (lucru cessans)149. n privin a daunei (pagub sau prejudiciu), ultimele reglementri prevzute de Codul nostru de procedur penal, au revenit la mai vechea diviziune a acesteia n: daun material sau patrimonial i moral sau nepatrimonial. n doctrin150, s-au re inut urmtoarele defini ii: Dauna material const n distrugerea, stricarea, vtmarea, degradarea, deteriorarea, micorarea, alterarea, desmembrarea, deformarea, mutilarea, desfigurarea unei persoane sau lucru prin infrac iune. Se asimileaz acestei no iuni i provocarea prin infrac iune a incapacit ii de lucru sau reducerea acestei capacit i, provocarea neproductivit ii, inutilit ii bunului unei persoane sau nsuirea bunului, reducerea valorii lui etc. n doctrina mai veche, dauna moral era definit ca fiind acea vtmare care consist numai ntr-o suferin psihic i este convertibil economic151. Desigur c, n actuala etap de evolu ie uman, sfera de cuprindere a acestei defini ii este mult mai larg. n no iunea de daun moral, trebuie incluse i alte componente, cum ar fi prejudiciile estetice i de agrement. Sub acest aspect, a devenit o regul solicitarea i acordarea n procesele penale, care au ca obiect infrac iuni de vtmare corporal grav, de despgubiri pentru prejudiciile suferite de victime, n cazul unor infirmit i, slu iri, desfigurri, paralizii, pierderi ale capacit ii de munc, etc. n aceste situa ii, s-a motivat, n esen , c, pe lng despgubirile pentru prejudiciul material propriu-zis, victima unor asemenea infrac iuni este ndrept it i la daune morale, care, prin valoarea lor, s fie de natur i n msur s compenseze pierderea suferit de victim, prin alterarea condi iilor ei de via , ca urmare a infrac iunii svrite de inculpat.

C) Subiec ii ac iunii civile


Subiectul activ al ac iunii civile este subiectul pasiv al infrac iunii, adic persoana vtmat prin infrac iune sau persoana fizic sau juridic (inclusiv statul) alta dect victima care a suferit un prejudiciu prin svrirea infrac iunii. Exist situa ii n care titulari ai ac iunii civile nu sunt pr ile vtmate, ci reprezentan ii acestora:

n cazul pr ii civile recent ncadrate n munc i care nu a realizat venituri o perioad mai ndelungat, va fi avut n vedere retribu ia minim, corespunztoare calificrii victimei, de la unitatea unde a fost ncadrat, iar nu retribu ia minim pe economie; dac veniturile victimei erau variabile sau n func ie de sezon, se va ine seama de veniturile realizate n cele 12 luni care au precedat data comiterii infrac iunii (Practica judiciar penal, vol. IV, op. cit., p. 39). 150 T. Pop., op. cit., p. 480 151 V. Manzini, op. cit., p. 281

149

172

n cazul exercitrii din oficiu a ac iunii civile152 (art. 17 C.proc.pen. modificat), calitatea de subiect activ o are reprezentantul legal al persoanei lipsite de capacitate de exerci iu sau cu capacitate de exerci iu restrns; n cazul decesului pr ii vtmate, subiec i activi vor fi motenitorii acesteia. Persoana vtmat devine subiect activ al ac iunii civile prin constituirea de parte civil n procesul penal. Subiec ii pasivi ai ac iunii civile adic persoanele mpotriva crora se ndreapt i se exercit ac iunea civil sunt subiec ii activi ai infrac iunii, adic autorii, instigatorii i complicii infrac iunii, precum i partea responsabil civilmente. n cazul mor ii inculpatului sau pr ii responsabile civilmente, succesorii acestora vor deveni subiec i pasivi ai ac iunii civile. Autorii, instigatorii i complicii rspund solidar de paguba cauzat prin infrac iune; tinuitorul rspunde solidar numai pn la valoarea bunurilor tinuite, iar favorizatorul numai n cazul n care a dat ajutor pentru asigurarea folosului infrac iunii i n limitele valorii acestuia153. Partea responsabil civilmente rspunde, solidar, cu inculpatul, pentru ntreaga pagub cauzat de acesta prin svrirea infrac iunii154.

4. Condi iile de exercitare a ac iunii civile n procesul penal


Exercitarea ac iunii civile presupune ndeplinirea, cumulativ, a cinci condi ii: a) Infrac iunea svrit s fi cauzat un prejudiciu material sau moral. Aceast condi ie are n vedere posibilitatea producerii prejudiciilor numai prin infrac iunile de rezultat, nu i prin cele de pericol. De pild, vom avea prejudiciu material i moral in cazul unei infrac iuni de omor, de furt, de nelciune, de delapidare, de vtmare corporal etc. Nu vom avea ns asemenea prejudicii n cazul infrac iunii de mrturie mincinoas, de ultraj, de bigamie etc., care sunt infrac iuni de pericol. n ce privete dovedirea concret i precis a prejudiciilor materiale, este unanim admis, att n jurispruden , ct i n doctrin155 c aceasta este ntotdeauna posibil. n cazul prejudiciului moral, dovada acestuia nu poate fi realizat precis, ca i n situa ia prejudiciului material. Sub acest aspect, jurispruden a s-a pronun at, iar doctrina a admis c stabilirea daunelor morale cuvenite victimelor unor infrac iuni, se face i prin simple elemente de apreciere lsate la ndemna instan ei. b) ntre infrac iunea svrit i prejudiciul reclamat s existe un raport
Anterior modificrii prin Legea nr. 281/2003, art. 17 prevedea exercitarea din oficiu a ac iunii civile i pentru unit ile prevzute n art. 145 C.pen. 153 Gr. Theodoru, op. cit., p. 150 154 Partea responsabil civilmente nu rspunde pentru obliga iile strict personale ale inculpatului (plata pensiei de ntre inere) care nu i are cauza generatoare ntr-o infrac iune (Practica judiciar penal, op. cit., p. 63) 155 T. Pop., op. cit., p.486-487; Tanoviceanu.Dongoroz, op. cit. IV, p. 315.
152

173

de cauzalitate. Inexisten a unui raport de cauzalitate nltur temeiul tragerii la rspundere juridic a persoanei care a svrit fapta156. Stabilirea nexului cauzal dintre infrac iune i prejudiciu ridic probleme atunci cnd, n procesul cauzal care se termin cu producerea unui prejudiciu au fost mai multe cauze care au concurat i contribuit la producerea rezultatului. De regul, cauza este ac iunea prevzut n latura obiectiv a infrac iunii; dac n latura obiectiv este prevzut rezultatul, atunci cauz sau cauze vor fi acelea care sunt mai eficiente, mai apropiate i esen iale la producerea rezultatului157; dac exist mai multe astfel de cauze i provin de la diferite persoane, toate rspund solidar158. c) Prejudiciul trebuie s fie cert Prejudiciul este cert atunci cnd este sigur, att sub aspectul existen ei sale, dar i al posibilit ii de evaluare a acestuia. Prejudiciul trebuie s fie direct i imediat i poate fi actual sau viitor. Prejudiciul poate fi i indirect sau mediat, dar, atunci este necesar s aib cauza, direct, n infrac iune. De pild, o persoan supus, pe nedrept, urmririi penale, nu poate s exercite ac iunea civil mpotriva autorului infrac iunii pentru motivul c din cauza lui ar fi suferit o vtmare, deoarecce vtmarea e o consecin a erorii judiciare, iar nu a infrac iunii comise, care, n realitate, e o cauz mediat a prejudiciului suferit159. Prejudiciul viitor poate fi cert, atunci cnd justific acordarea despgubirilor periodice pentru prejudiciile rezultate din diminuarea sau pierderea capacit ii de munc a unei persoane160. d) Prejudiciul s nu fi fost reparat Repararea prejudiciului cauzat prin infrac iune este o obliga ie a inculpatului i a pr ii responsabile civilmente. Dac prejudiciul cauzat a fost recuperat de o societate de asigurare, aceasta se poate subroga n drepturile celui prejudiciat i se poate constitui parte civil n procesul penal mpotriva inculpatului. Dac prejudiciul este acoperit de ter e persoane, cu titlu de ajutor pentru victima infrac iunii, i nu pentru a-l degreva pe inculpat, partea civil poate exercita ac iunea n procesul penal, cernd acoperirea integral a prejudiciului produs prin infrac iune161. e) S existe o manifestare de voin din partea celui vtmat n
I. Neagu, Tratat de procedur penal, Ed. Pro, Buc.,1997, p. 188. T. Pop., Drept penal, vol. II, P.gen., p. 292 158 Dac partea civil a prilejuit, prin neglijen a sa, sustragerea pieselor de la autovehiculul avariat de ctre alte persoane dect inculpatul, acesta nu este rspunztor i pentru acest prejudiciu, deoarece nu exist raport de cauzalitate ntre ac iunea sa infrac ional i prejudiciu. n aceast ipotez, raportul de cauzalitate este nlturat nu numai din fapta ter ului, ci i de fapta victimei, aceste fapte ac ionnd cu valoarea for ei majore (Practica judiciar penal, op. cit. p. 73) 159 Tanoviceanu-Dongoroz, op. cit., IV, p.182 160 G. Antoniu, n colab., Practica judiciar penal, vol.IV, op. cit., p. 71 161 I. Neagu, op. cit., p. 191
157 156

174

legtur cu desdunarea sa. n procesul penal, aceast condi ie se realizeaz prin constituirea ca parte civil. n cazurile n care legea prevede exercitarea din oficiu a ac iunii civile, aceast condi ie nu mai trebuie ndeplinit, instan a fiind obligat s se pronun e, din oficiu, asupra reparrii pagubei.

5. Desfurarea ac iunii civile n procesul penal A) Dreptul de op iune n exercitarea ac iunii civile
n doctrin162, s-a apreciat c regulile privitoare la exerci iul ac iunii civile sunt grupate n jurul urmtoarelor principii: dreptul de op iune al pr ii vtmate ntre instan a penal i instan a civil; electa una via; penalul ine n loc civilul (le criminel tient le civil en tat). Dreptul de op iune al pr ii vtmate const n dreptul de a opta, pentru exercitarea ac iunii civile, ntre instan a penal i instan a civil. Dreptul de op iune ia natere numai din momentul cnd s-a pus n micare ac iunea penal la instan a penal, cci ac iunea civil la o instan penal este accesorie ac iunii penale. Or, accesoriul nu este posibil fr principal163. Exercitarea ac iunii civile n cadrul procesului penal prezint mai multe avantaje pentru partea vtmat (de ex., scutirea de taxa de timbru). Dreptul de op iune al pr ii vtmate este ngrdit, ns, n unele situa ii, cnd legea prevede obliga ia sau posibilitatea exercitrii ac iunii civile numai la o singur instan : n cazul mor ii inculpatului, amnistiei sau prescrip iei, partea vtmat nu are deschis dect calea civil; n cazul procedurii urgente de urmrire i judecarea infrac iunii flagrante, dac judecarea ac iunii civile ar ntrzia solu ionarea ac iunii penale, persoana vtmat este ndreptat spre calea civil; n cazul infrac iunii comise de minori, ac iunea civil nu poate fi exercitat dect naintea instan ei pentru minori, cu ocazia judecrii infrac iunii .a. Principiul electa una via odat ce dreptul de op iune a fost exercitat i persoana vtmat a ales calea de valorificare a preten iilor sale civile, acesta devine irevocabil, n sensul c nu se mai poate prsi calea aleas spre a se recurge la cealalt (electa una via non datur recursus ad alteram). Consecin ele nerespectrii acestei reguli sunt foarte importante, deoarece, prsind instan a penal sau cea civil se pierde devinitiv dreptul de a mai ob ine pe cale judectoreasc acoperirea pagubei produs prin infrac iune. n doctrin i jurispruden , s-a artat c, pentru aplicarea regulii electra una via, se cer dou condi ii: tripla identitate de obiect, cauz i pr i i condi ia ca op iunea s se fi fcut n cunotin de cauz164. De la aceast regul, legea prevede i unele excep ii, cnd partea civil,
162 163

T. Pop.,op. cit., p. 497 T. Pop., op. cit., p. 499 164 R .Garraud, op.cit., I., nr. 184, II, p. 401-402;

175

dei prsete calea aleas, poate ob ine totui repararea pagubei pe cale judiciar, dup cum urmeaz: a) Dac ac iunea civil a fost pornit i se exercit n cadrul procesului penal, partea civil poate prsi calea penal i s se adreseze instan ei civile n urmtoarele cazuri: cnd procesul penal a fost suspendat, indiferent dac suspendarea are loc n faza de urmrire penal sau n faza de judecat. n caz de reluare, dup suspendare, a procesului penal, ac iunea introdus la instan a civil se suspend, conform art. 19 alin. 3 C.pr.pen.Acest efect este cunoscut ca principiul penalul ine n loc civilul cnd persoana vtmat a optat pentru calea civil, exercitnd ac iunea civil n fa a instan ei civile, judecata ac iunii civile se suspend pn la rezolvarea definitiv a cauzei penale (art. 19 alin. 2 C.proc.pen.). Excep ia privitoare la aceast regul care este de ordine public poate fi invocat, din oficiu, n tot cursul procesului penal, sub sanc iunea nulit ii actelor i msurilor ulterioare. cnd s-a dispus scoaterea de sub urmrire penal (art. 249 C.pr.pen.), ncetarea urmririi penale (art. 242 C.pr.pen.) i cnd instan a a lsat nesolu ionat ac iunea civil (art. 20 C.pr.pen.). b) Dac persoana vtmat a pornit ac iunea n fa a instan ei civile, poate s prseasc aceast instan i s se adreseze organelor de urmrire penal sau instan ei de judecat, n urmtoarele cazuri: cnd punerea n micare a ac iunii penale a avut loc ulterior pornirii ac iunii civile (art. 19 alin. 4 C.pr.pen.); cnd procesul penal a fost reluat dup suspendare, scoaterea de sub urmrire penal sau ncetarea urmririi penale (art. 19 alin. 4 C.pr.pen.). Prsirea instan ei civile nu poate avea loc dac aceasta a pronun at o hotrre n cauz, chiar nedefinitiv (art. 19 alin. ultim C.pr.pen.). Dispozi iile de mai sus sunt aplicabile i n cazul pr ii civile pentru care ac iunea civil a fost pornit i exercitat din oficiu.

B) Punerea n micare a ac iunii civile

n cadrul procesului penal, ac iunea civil se pune n micare prin constituirea ca parte civil a persoanei vtmate, n contra nvinuitului sau inculpatului i a persoanei responsabile civilmente. Constituirea ca parte civil se poate face fie n tot cursul urmririi penale, fie n cursul judec ii165, dar numai pn n momentul citirii actului de sesizare.
165

Organele de urmrire penal i instan a au obliga ia de a chema persoana vtmat i de a-i pune n vedere c se poate constitui parte civil; necitarea persoanei vtmate la prima instan

176

Constituirea se face printr-o declara ie scris sau oral n fa a organului de urmrire penal sau a instan ei de judecat, ori printr-o cerere scris sau oral prin care se solicit despgubiri civile de la inculpat i de la partea responsabil civilmente. n declara ia de constituire nu este necesar s se precizeze cuantumul preten iilor persoanei vtmate166. Pentru admisibilitatea ac iunii civile, trebuie ndeplinite urmtoarele condi ii167: ac iunea penal creia i se altur ac iunea civil s fie legal exercitat. Ac iunea civil nu poate fi admis dac s-a exercitat ac iunea penal n lipsa plngerii prealabile, a sesizrii sau autorizrii prealabile ori exist autoritate de lucru judecat; ac iunea civil s aib ca obiect repararea pagubei cauzat prin infrac iunea care formeaz obiectul procesului penal. Ac iunea civil este admisibil n procesul penal ori de cte ori prejudiciul material a fost produs prin infrac iune sau prin acelai complex cauzal indivizibil n care este integrat i infrac iunea168; ac iunea civil s nu se refere la o fapt pentru care s-a dispus, n cursul urmririi penale, solu ia de scoatere de sub urmrire sau ncetare a urmririi penale, inculpatul nefiind trimis n judecat pentru acea fapt; ac iunea civil s nu fie stins printr-o cauz legal169. Dup constituirea ca parte civil, persoana vtmat poate figura n aceeai cauz, n latura penal, ca parte vtmat, instan a fiind investit cu solu ionarea concomitent a celor dou ac iuni. Legea prevede c procurorul poate sus ine n fa a instan ei ac iunea civil pornit de persoana vtmat (art. 18 alin. 1), iar instan a are obliga ia de a avea rol activ n solu ionarea legal i temeinic a ac iunii civile (art. 287 C.pr.pen.).

C) Exercitarea din oficiu a ac iunii civile

Ac iunea civil se pornete i se exercit i din oficiu, cnd cel vtmat este o persoan lipsit de capacitate de exerci iu sau cu capacitate de exerci iu restrns (art. 17 alin. 1 C.pr.pen.)170.
pentru a se constitui parte civil poate fi motiv de admitere a recursului procurorului i de casare a hotrrii (Practica jud.penal, vol.IV, p.89) 166 V.Dongoroz .a., n Explica ii teoretice..., op.cit., p. 78 167 Gr.Theodoru, op. cit., p.152-153 168 n cazul trimiterii n judecat a unui inculpat pentru o infrac iune mpotriva integrit ii corporale, persoana vtmat se poate constitui parte civil i pentru pagubele provenind din distrugerea ori degradarea bunurilor sale n urma violen ei produse (dec. de ndr. nr. 8/1973, a Tb.Suprem, n C.D., 1973, s.p. 9, p.55) 169 Hotrrea definitiv a instan ei civile, stingnd ac iunea civil, mpiedic exercitarea din nou a aceleiai ac iuni n fa a instan ei penale 170 Textele art. 17 alin. 1 i 2 i art. 18 alin. 2 C.proc.pen., nainte de modificrile aduse prin Legea nr. 281/2003, publicat n M.Of. nr. 468 din 1 iulie 2003, prevedeau exercitarea din oficiu a ac iunii civile i atunci cnd persoana vtmat este o unitate din cele la care se refer art. 145 C. pen. Aceste prevederi au fost declarate neconstitu ionale, prin dec. nr. 80/20 mai 1999,

177

Art. 18 alin. 2 C.pr.pen. prevede c, atunci cnd cel vtmat este o persoan lipsit de capacitate de exerci iu sau cu capacitate de exerci iu restrns, procurorul, cnd particip la judecat, este obligat s sus in interesele civile ale acesteia, chiar dac nu este constituit parte civil171, iar instan a este obligat s se pronun e din oficiu asupra reparrii pagubei i a daunelor morale (art. 17 alin. 3). Exercitarea ac iunii civile prezint unele distinc ii, dup cum cauza se afl n cursul urmririi penale sau al judec ii172: dac n cursul urmririi penale se constat c ac iunea penal este lipsit de temei juridic, este stins printr-o cauz legal sau exist un impediment de ordin procedural n exercitarea ei, procesul penal nu mai continu n faza de judecat, iar partea civil trebuie s se adreseze cu ac iunea sa instan ei civile. Dac aceleai situa ii intervin n cursul judec ii, ac iunea civil trebuie exercitat n continuare i solu ionat de ctre instan a penal, dac nu a fost stins ntre timp printr-o cauz legal; n cazul decesului pr ii civile sau a inculpatului, exercitarea ac iunii civile prezint unele particularit i: n cazul decesului pr ii civile, n cursul urmririi penale sau al judec ii, ac iunea civil va continua s fie exercitat de ctre motenitorii acesteia, care vor interveni n cauz; n cazul decesului inculpatului n cursul urmririi penale, procesul penal nu mai poate continuat, iar partea civil trebuie s se adreseze instan ei civile; dac decesul inculpatului intervine n cursul judec ii, ac iunea civil va continua s se exercite mpotriva motenitorilor inculpatului i a pr ii responsabile civilmente, instan a avnd obliga ia s introduc n proces aceste persoane; n situa ia n care solu ionarea ac iunii penale este ntrziat de solu ionarea ac iunii civile, legea permite disjungerea ac iunii civile de cea penal, urmnd s fie exercitat imediat dup ce instan a de judecat a solu ionat ac iunea penal (art. 343 C.pr.pen.). Instan a este obligat s re in ac iunea civil n cadrul procesului penal i s procedeze la judecarea i solu ionarea ei imediat ce s-a pronun at cu privire la ac iunea penal.

D) Introducerea n proces a persoanei responsabile civilmente


Persoana responsabil civilmente se poate introduce n proces, la cerere sau din oficiu, att n cursul urmririi penale, ct i n cursul judec ii, pn n momentul citirii actului de sesizare (art. 322 C.pr.pen.).
publicat n M.O.f., P.I, nr. 333 din 14 iulie 1999 de ctre Curtea Constitu ional i, drept urmare, nu mai sunt cuprinse n actualul Cod de procedur penal. 171 Dac mama copiilor minori, prejudicia i prin uciderea tatlui, n-a cerut despgubiri dect n numele minorilor, ceea ce instan a i-a acordat, nu i n nume propriu, procurorul nu poate s cear n recurs, s i se acorde i mamei minorilor despgubiri, substituindu-se astfel n drepturile acestei persoane vtmate (Practica judiciar penal, vol.IV, op. cit., p. 96) 172 Gr.Theodoru, op. cit., P.gen., p. 154

178

n practica judiciar173, s-a admis c introducerea n proces a persoanei responsabile civilmente, ulterior momentului citirii actului de sesizare, poate avea loc numai dac ea nu se opune i i se respect dreptul la aprare. Dac se opune, instan a va respinge cererea de introducere n proces ca tardiv. Prin introducerea sa n cauz, persoana responsabil civilmente devine subiect procesual cu calitate de parte civil n ac iunea civil174, avnd aceleai drepturi procesuale ca i inculpatul. Introducerea n proces a acestei pr i implic obliga ia instan ei de a o cita i a se pronun a prin admiterea sau respingerea ac iunii civile.

E) Exercitarea ac iunii civile la instan a civil


Persoana vtmat se poate adresa instan ei civile cu o ac iune, dac, n cauz, nu s-a pus n micare ac iunea penal. Atunci cnd, dup sesizarea instan ei civile, se pune n micare ac iunea penal, judecarea ac iunii civile la instan a civil se suspend pn la solu ionarea definitiv a ac iunii penale. Aceast regul cunoscut sub denumirea de penalul ine n loc civilul este obligatorie i decurge, n principal, din caracterul accesoriu al ac iunii civile fa de ac iunea penal. Or, principalul primeaz accesoriului, astfel c mai nti trebuie solu ionat ac iunea penal, a crei rezolvare va influen a i solu ionarea ac iunii civile. Potrivit art. 22 alin. 1 C.pr.pen., hotrrea definitiv a instan ei penale are autoritate de lucru judecat n fa a instan ei civile care judec ac iunea civil, cu privire la existen a faptei, a persoanei care a svrit-o i a vinov iei acesteia175. Dimpotriv, hotrrea definitiv a instan ei civile, prin care a fost solu ionat ac iunea civil, nu are autoritate de lucru judecat n fa a organului de urmrire penal i a instan ei penale cu privire la existen a faptei, a persoanei care a svrit-o i a vinov iei acesteia (art. 22 alin. 2).

F) Cazuri speciale de exercitare a ac iunii civile la instan a civil


n cazurile n care ac iunea civil a fost exercitat din oficiu, dac se constat din probe noi c paguba i daunele morale nu au fost integral reparate, diferen a poate fi cerut pe calea unei ac iuni la instan a civil (art. 20 alin. 2). Diferen a solicitat trebuie s rezulte din probe noi176. De asemenea, persoana vtmat se poate adresa cu ac iune la instan a civil pentru repararea pagubelor materiale i a daunelor morale care s-au nscut ori s-au descoperit dup pronun area hotrrii penale de prima instan . S-au avut n vedere, spre exemplu, agravarea vtmrii produse pr ii civile dup pronun area hotrrii primei instan e, paguba nou urmnd a fi reparat n fa a instan ei civile177.
173 174

Practica judiciar penal, vol. IV, op.cit., p. 94 V.Dongoroz .a., n Explica ii..., vol. I, op. cit., p.7 8 175 Dac inculpatul a fost condamnat n ac iunea penal, instan a civil trebuie s considere fapta ca existent i pe prt ca vinovat de svrirea ei 176 Gr. Theodoru, op. cit., p. 157 177 Deciziile C.S.J. (1990-1992), Buc. 1993, p.85

179

G) Solu ionarea ac iunii civile n procesul penal


Atunci cnd ac iunea civil este exercitat n cadrul procesului penal, alturi de ac iunea penal, instan a penal se va pronun a, prin aceeai hotrre, cu privire la ambele ac iuni, pronun nd una din urmtoarele solu ii:

a) Respingerea ac iunii civile Instan a nu acord despgubiri n cazul cnd achitarea s-a pronun at n baza art. 10 lit.a i c C.proc.pen. pentru c fapta nu exist ori nu a fost svrit de inculpat. Cele dou cazuri178 infirm existen a temeiului juridic al ac iunii civile. b) Admiterea, n totalitate sau n parte a ac iunii civile n cazul n care instan a constat svrirea unei fapte prevzute de legea penal i existen a unui prejudiciu material sau moral pr ii civile, admite, n tot sau n parte, ac iunea civil, indiferent de solu ionarea ac iunii penale. Cnd achitarea s-a pronun at pentru cazul prevzut n art. 10 alin. 1 lit.b1 ori pentru c instan a a constatat existen a unei cauze care nltur caracterul penal al faptei sau pentru c lipsete vreunul dintre elementele constitutive ale infrac iunii (art. 10 lit.d i e C.pr.pen.), instan a poate obliga la repararea pagubei materiale i a daunelor morale, potrivit legii civile. n cazul ncetrii procesului penal n baza art. 10 lit.g i i C.proc.pen., instan a se pronun cu privire la acordarea despgubirilor civile. n cazul n care ncetarea procesului penal a intervenit ca urmare a prescrip iei rspunderii penale, s-a exprimat, n literatura de specialitate179, opinia c ac iunea civil nu se prescrie, aceasta urmnd regulile privitoare la prescrip ie prevzute n dreptul civil. Drept urmare, chiar dac s-a dispus ncetarea procesului penal, instan a l va obliga pe inculpat la despgubiri civile, dac ac iunea civil nu s-a prescris. c) Instan a nu solu ioneaz ac iunea civil Potrivit art. 346 alin. 4 C.proc.pen., instan a penal nu solu ioneaz ac iunea civil cnd pronun achitarea pentru cazul prevzut n art. 10 lit. b, ori cnd pronun ncetarea procesului penal pentru vreunul din cazurile prevzute n art. 10 lit. f i j C.pr.pen. n aceste cazuri, ac iunea civil poate fi ns adresat instan ei civile.

APLICA II PRACTICE Probleme ivite i rezolvate n jurispruden


1. Ac iunea penal. Cazul n care ea nu poate fi pus n micare ori exercitat pentru c fapta nu este prevzut de legea penal. Dintre solu iile pronun ate, n care este incident cazul prevzut de art. 10 lit. b C.pr.pen., men ionm urmtoarele:
178 179

V.Pvleanu, Drept procesual penal, Partea general, Lumina Lex, 2001, p.220 I. Neagu, op.cit., p. 200.

180

cnd instan a constat c fapta inculpatului a fost dezincriminat; n acest caz, este fr relevan c pr ile s-au mpcat, deoarece dezincriminarea are prioritate fa de solu ia ncetrii procesului penal prin mpcarea pr ilor (a se vedea dec.pen. nr. 10/1973 a fostului T.S., n R.R.D. nr. 4/1974, p. 96); n cazul n care se constat c fapta constituie contraven ie i nu infrac iune ori se constat c ea este de natur civil i nu penal (a se vedea Practica judiciar penal, vol. IV, Ed. Academiei Romne, Bucureti, 1993, p. 27).

2. .Ac iunea penal. Cererea de extrdare nu poate fi asimilat unei ac iuni penale. Autoritatea de lucru judecat exist ca i impediment pentru punerea n micare sau pentru exercitarea ac iunii penale numai n privin a persoanei fa de care s-a exercitat anterior o alt ac iune penal pentru aceeai fapt i fa de care s-a solu ionat aceast ac iune printr-o hotrre judectoreasc definitiv. ROMNIA CURTEA SUPREM DE JUSTI IE SEC IA PENAL Dosar nr. 682/2003 edin a public de la 14 februarie 2003 CURTEA Prin sentin a nr. 4 din 12 februarie 2003 pronun at de Curtea de Apel Bucureti Sec ia a II-a penal s-a respins cererea formulat de Ministerul Justi iei din Republica Ceh privind extrdarea cet eanului turc A.O. n vederea executrii pedepsei de 9 ani nchisoare aplicat prin hotrrea Tribunalului Praga din 20 septembrie 1999, definitiv la 24 noiembrie 1999, pentru infrac iunea prevzut de art. 250 paragrafele 1 i 4 din Codul penal ceh. S-a dispus punerea n libertate a persoanei reclamante dac nu este arestat n alt cauz. Instan a de fond a re inut c autorit ile judiciare din Republica Ceh au solicitat extrdarea ctre acest stat a cet eanului turc A.O. n vederea executrii unei pedepse de 9 ani nchisoare aplicat prin hotrrea Tribunalului Praga din 20 septembrie 1999, definitiv la 24 noiembrie 1999 pentru infrac iunea de nelciune prevzut de art. 250 paragrafele 1 i 4 din Codul penal ceh constnd n aceea c n perioada ianuarie 1992 mai 1993, n mod repetat prin mai multe acte materiale, n calitate de proprietar al unui magazin din Praga, a cumprat mrfuri n valoare de 11.950.195 coroane cehe de la un numr de 325 de furnizori, cu inten ia de a nu le achita. S-a re inut c, anterior, la 25 noiembrie 1998 autorit ile judiciare cehe au solicitat extrdarea aceleiai persoane n vederea urmririi i judecrii pentru aceiai fapt iar prin sentin a penal nr. 143/1999 a Tribunalului Bucureti, Sec ia I-a penal, rmas definitiv prin neapelare, cererea a fost respins, apreciindu-se c nu sunt ndeplinite condi iile privind acordarea extrdrii lipsind dubla incriminare deoarece con inutul concret al faptei re inute n Cehia, respectiv neplata la timp a unor facturi nu poate da natere, potrivit legii romne, dect unui litigiu civil sau comercial, neregsindu-se ca atare n legisla ia penal romn. Instan a de fond a mai re inut c susmen ionata hotrre fiind rmas definitiv a cptat autoritate de lucru judecat i n consecin leag orice alt instan investit 181 Decizia nr. 748

ulterior cu solu ionarea unei cereri de extrdare a aceleiai persoane, cu privire la aceiai fapt, chiar dac cererea se refer la executarea unei pedepse. n consecin , instan a de fond a constatat c nu sunt ndeplinite condi iile legale pentru acordarea extrdrii. Sentin a a fost atacat cu recurs de Parchetul de pe lng Curtea de Apel Bucureti sus inndu-se c greit a fost respins cererea de extrdare ntruct, pe de o parte, nu exist autoritate de lucru judecat, iar pe de alt parte sunt ntrunite toate condi iile pentru admiterea cererii de extrdare, inclusiv cea referitoare la dubla incriminare. Recursul i gsete temeiul n dispozi iile art. 385/9 alin. 1 pct. 171 Cod procedur penal i este fondat din urmtoarele considerente: Curtea constat c greit s-a apreciat c exist autoritate de lucru judecat. Hotrrile judectoreti au autoritate de lucru judecat n msura n care legea le recunoate un astfel de efect. Nici Legea nr. 296/2001 i nici Conven ia European asupra Extrdrii ratificat de Romnia prin Legea nr. 80/1997 nu cuprind dispozi ii exprese prin care s se recunoasc acest efect hotrrilor definitive pronun ate n materia extrdrii. Art. 20 din Legea nr. 296/2001, la care s-a fcut referire n aprarea persoanei reclamate, care consacr, ca i art. 9 din Conven ia European asupra Extrdrii, principiul non bis in idem nu-i gsete aplicabilitate ntruct nu se refer la cererile de extrdare, ci are n vedere n exclusivitate fapta sau faptele pentru care se cere extrdarea. (Extrdarea nu va fi acordat cnd persoana reclamat a fost judecat definitiv de autorit ile competente ale statului romn pentru fapta sau faptele pentru care se cere extrdarea.) n lipsa unor dispozi ii legale speciale referitoare la autoritatea de lucru judecat a hotrrilor pronun ate n materia extrdrii, sunt aplicabile dispozi iile Codului de procedur penal. Astfel, art. 415 alin. 1 prevede c hotrrile instan ei penale devin executorii la data cnd rmn definitive dnd astfel eficien activ autorit ii de lucru judecat. Tot astfel, potrivit art. 22 alin. 1 hotrrea definitiv a instan ei penale are autoritate de lucru judecat n fa a instan ei civile care judec ac iunea civil, cu privire la existen a faptei, a persoanei care a svrit-o i a vinov iei acesteia. Art. 10 lit. j din Codul de procedur penal prevede autoritatea de lucru judecat ca fiind o cauz care mpiedic punerea n micare a ac iunii penale sau continuarea exercitrii ei, iar constatarea existen ei ei are drept consecin , dup caz, ncetarea urmririi penale sau ncetarea procesului penal (art. 11 alin. 1 lit. c i respectiv art. 11 alin. 2 lit. b). n acest ultim caz, n mod evident autoritatea de lucru judecat exist numai dac n privin a unei persoane s-a desfurat o judecat asupra unei ac iuni penale n n elesul art. 9 din Codul de procedur penal i produce consecin e tot numai n privin a unei astfel de ac iuni. Cum potrivit art. 9 alin. 1 Cod procedur penal, ac iunea penal are ca obiect tragerea la rspundere penal a persoanelor care au svrit infrac iuni, se constat c o cerere de extrdare nu constituie i nici nu poate fi asimilat unei ac iuni penale. n concluzie, Curtea constat c n spe nu exist nici una din situa iile n care legea recunoate unei hotrri penale definitive autoritatea de lucru judecat astfel nct, greit s-a re inut c sentin a penal nr. 143/1999 a Tribunalului Bucureti fiind definitiv are n cauz autoritate de lucru judecat i c nu ar fi ntrunite condi iile 182

prevzute de lege pentru admiterea extrdrii. Aa fiind, recursul va fi admis i conform art. 385/15 pct. 2 lit.d Cod procedur penal se va casa hotrrea atacat. Rejudecnd, Curtea re ine urmtoarele: Att din cuprinsul Legii nr. 296/2001 ct i al Conven iei Europene privind Extrdarea ratificat de Romnia prin Legea nr. 80/1997 rezult c extrdarea presupune ndeplinirea unor condi ii de fond i de form. Din examinarea cauzei Curtea re ine c sunt ndeplinite condi iile de form prevzute pentru procedura extrdrii. Se constat de asemenea, c sunt ntrunite i condi iile de fond. Astfel, din actele dosarului rezult c persoana reclamat nu face parte din categoria celor care, conform art. 5 din Legea nr. 296/2001 nu pot fi extrdate din Romnia. Curtea constat de asemenea c sunt ntrunite condi iile privitoare la fapt re innd c exist dubl incriminare. Astfel, conform art. 250 paragraful 1 din Codul penal al Republicii Cehe orice persoan care s-ar mbog i prejudicind proprietatea altor persoane prin nelarea acestora, abuznd de greelile oricui, cauznd n acest fel o pierdere substan ial pentru proprietatea altora, va fi condamnat la nchisoare de 2 ani sau la interzicerea desfurrii activit ii sale sau la o forfetare a propriet ii sale. Potrivit paragrafului 4 dac infractorul a cauzat o pierdere pe scar larg printro ac iune prevzut de paragraful 1 va fi condamnat la nchisoare pe o perioad de la 5 la 12 ani. Prin hotrrea Tribunalului Praga din 20 septembrie 1999 astfel cum a fost abrogat prin hotrrea Cur ii Supreme Praga n partea ce se ocup de nchisoare i modul n care va fi ispit pedeapsa, cet eanu turc A.O. a fost condamnat conform art. 250 alin. 4 din Codul penal ceh, la nchisoare pe o perioad de 9 ani. Din hotrrile aflate la dosar rezult c n concret s-a re inut c A.O. a avut de la nceput inten ia de a nela comercian ii i c a ac ionat independent, n numele companiei Carehard spol SRO dei nu fusese mputernicit n acest sens, iar potrivit Extrasului de la Registrul Comer ului Tribunal Praga, numai managerul executiv al companiei, respectiv d-nul G.G. avea o astfel de mputernicire. S-a re inut astfel, c fr a avea o autoriza ie n acest sens, inculpatul a comandat de la diferite companii i persoane fizice bunuri pe care apoi le-a vndut n magazinul su, chiar la un pre foarte mic, folosind apoi banii ob inu i n scop personal, fr a plti facturile aferente a cror valoare este de 11.950.195 coroane cehe. De asemenea, s-a re inut c inculpatul a fcut contractele cu inten ia de a nu plti niciodat bunurile. Se constat c fapta pentru care persoana reclamat a fost condamnat este incriminat ca nelciune de art. 215 alin. 1-3 din Codul penal al Romniei, care sanc ioneaz ca infrac iune inducerea sau men inerea n eroare (ceea ce este sinonim cu nelarea) unei persoane cu prilejul ncheierii sau executrii unui contract. Curtea re ine de asemenea c infrac iunea pentru care a fost condamnat persoana extrdabil nu se numr printre excep iile prevzute de legea privind extrdarea. Se constat c este ndeplinit i condi ia prevzut de art. 12 din lege referitoare la gravitatea pedepsei, extrdarea fiind solicitat pentru executarea unei sanc iuni penale mai mare de 1 an. Curtea re ine c este nentemeiat sus inerea c exist situa ie prevzut de art. 19 din Legea nr. 326/2001 pentru care extrdarea poate fi refuzat. Examinnd actele dosarului, Curtea re ine c att n fa a primei instan e ct i 183

n fa a instan ei de apel, persoana extrdabil a fost reprezentat de un avocat. Din hotrrea Cur ii Supreme Praga rezult c nc de la nceput a fost respectat consecvent necesitatea inculpatului de a avea un avocat al aprrii cu aceleai drepturi ca ale sale, asigurarea c n lipsa inculpatului, vor fi clarificate toate problemele i va fi luat decizia corect. Din con inutul aceleiai hotrri, rezult c A.O. a trimis din Romnia, instan ei, scrisori prin intermediul avocatului su. Aa fiind, Curtea constat c nu exist motive care s duc la concluzia c procedura de judecat nu a satisfcut minimul de drepturi la aprare recunoscute oricrei persoane nvinuite de o infrac iune. Fa de toate considerentele expuse, Curtea constat c sunt ndeplinite condi iile prevzute de lege i conform art. 37 alin. 4 din Legea nr. 296/2001, va admite cererea de extrdare a cet eanului turc A.O., formulat de Ministerul Justi iei din Republica Ceh. Se va men ine starea de arest a persoanei extrdabile. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DECIDE: Admite recursul declarat de Parchetul de pe lng Curtea de Apel Bucureti mpotriva sentin ei penale nr. 4 din 12 februarie 2003, pronun at de Curtea de Apel Bucureti Sec ia a II-a penal. Caseaz sentin a penal atacat. Rejudecnd, constat c sunt ntrunite condi iile extrdrii i admite cererea de extrdare a cet eanului turc A.O., formulat de Ministerul de Justi ie al Republicii Cehe. Men ine stare de arest. Onorariul cuvenit interpretului de limb turc, se va plti din fondul Cur ii Supreme de Justi ie. Pronun at n edin public, azi 14 februarie 2003. 3. Ac iunea penal. Fapt care nu prezint gradul de pericol social al unei infrac iuni. Solu ie greit de scoatere de sub urmrire penal n baza art. 10 lit. 1 b C.pr.pen. Efecte. CSJ, Sec ia penal, decizia nr. 2459 din 31 martie 2000 Prin sentin a penal nr. 227 din 11 noiembrie 1997 a Tribunalului Militar Timioara, inculpatul F.A. a fost condamnat la 6 luni nchisoare pentru svrirea infrac iunii de fals intelectual prevzut de art. 289 C. pen. i la 6 luni nchisoare pentru svrirea infrac iunii de fals material n nscrisuri oficiale prevzut de art. 288 alin. 2 C.pen., constatndu-se c pedepsele sunt gra iate n baza art. 1 din Legea nr. 137/1997. Instan a a re inut c inculpatul, lucrtor de poli ie, la data de 28 octombrie 1995 a depistat pe cet eanul strin T.E. care oferea spre vnzare un autoturism furat. Inculpatul a ntocmit procesul verbal de constatre n care a nscris contrar realit ii, pe C.E. ca martor asisten, falsificnd semntura acestuia, iar ulterior, pe parcursul cercetrilor, a redactat dou declara ii n numele martorilor C.E. i I.M., contrafcnd semnturile acestora, n care atesta, contrar realit ii, c au fost prezen i la constatarea infrac iunii. Sesizat cu apelul declarat de inculpat, Tribunalul Militar Teritorial Bucureti, prin decizia nr. 316 din 23 iulie 1998, a constatat c faptele svrite de acesta nu 184

ntrunesc elementele constitutive ale infrac iunilor imputate i a desfiin at sentin a, inculpatul fiind achitat n baza art. 11 pct. 2 lit .b raportat la art. 10 lit. d C.proc.pen. Curtea Militar de Apel, prin decizia nr. 361 din 17 noiembrie 1998, a admis recursul procurorului, a casat decizia i a men inut sentin a tribunalului militar. Recursul n anulare, prin care s-a sus inut c faptele nu prezint gradul de pericol social al unor infrac iuni, este nefondat. Aprecierea c faptele inculpatului, de a scrie declara iile unor presupui martori fr ca acetia s tie ceva n legtur cu faptele persoanei aflate n cercetarea inculpatului i, mai ales de-a pretinde c au fost audia i n calitate de martori i de a-i semna pe respectivele declara ii false, n-ar reprezenta gradul de pericol social al unor infrac iuni, este greit. Dimpotriv, faptele inculpatului, lucrtor de poli ie n cadrul inspectoratului jude ean, cu sarcini de cercetare penal, sunt deosebit de grave, ele stnd la baza trimiterii n judecat a unei persoane prin folosirea de probe contrafcute, i lipsirea acelei persoane de posibilitatea de a-i exercita drepturile legale procesuale, inclusiv dreptul de aprare. De asemenea, este greit ca, n sprijinul aceleiai concluzii s se motiveze lipsa de pericol social a unor asemenea fapte deosebit de grave, comise de o persoan cu competen de organ de cercetare penal, invocndu-se conduita foarte bun a inculpatului att nainte ct i dup svrirea faptelor, ca i calitatea de bun profesionist. Consecin ele grave pe care le pot avea fapte de genul celor svrite de inculpat pentru cei afla i n cercetarea sa, ca i cerin a aprrii credibilit ii de care trebuia s se bucure organele de urmrire penal i de justi ie, impune o exigen deosebit n examinarea i aprecierea pericolului social al unor asemenea fapte. Faptele inculpatului nu pot fi justificate nici de dorin a acestuia de a solu iona cauza cu celeritate, un astfel de considerent bazat pe asemenea procedee neputnd fi admis n activitatea de urmrire i de judecat penal. n consecin , recursul n anulare a fost respins. 4. Ac iunea penal. Caz n care nu poate fi exercitat pentru c fapta nu prezint gradul de pericol social al unei infrac iuni. Curtea Suprem de Justi ie Sec ia penal Decizia nr. 4517 edin a public de la 15 noiembrie 2000 CURTEA Din actele i lucrrile dosarului constat urmtoarele: Prin sentin a penal nr. 43 din 9 februarie 2000, pronun at de Tribunalul Hunedoara au fost condamna i inculpa ii T.V. la pedeapsa rezultant de 3 ani nchisoare pentru infrac iunea prevzut de art. 254 alin. 1 C.pen. i 26 raportat la art. 208-29 lit. a-g C.pen., iar V.S. la 3 ani nchisoare n baza art. 208, 209 lit. a i f C.pen. cu aplicarea art. 75 lit. c C.pen. n fapt s-a re inut c, n ziua de 25 mai 1999, inculpatul T.V. n timp ce ndeplinea serviciul de paz la un antier apar innd SC C SA Petroani, a primit de la minorul P.N. suma de 20.000 lei pentru a permite sustragerea de pe antier a unor buc i de tabl; banii au provenit de la cel de-al doilea inculpat, care avea nevoie de tabl, pentru a-i acoperi baraca situat n apropierea antierului n care colecta fier vechi. Dup primirea banilor, la propunerea inculpatului T.V. s-a ateptat lsarea ntunericului i apoi cu aprobarea i la indica iile sale, inculpatul V.E. ajutat de minorii P.N. i P.I. au sustras pentru nceput 3 apoi 2 buc i de tabl. Tot la cererea 185

primului inculpat aufost luate i ramele n care tabla a fost pus pentru a nu fi observat sustragerea ei. 1 mpotriva acestei sentin e au declarat apel inculpa ii cernd aplicarea art. 18 C. pen. dat fiind valoarea redus a prejudiciului ce a fost recuperat. Prin decizia penal nr. 179 din 18 mai 2000, Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelurile inculpa ilor, s-a casat hotrrea cu privire la pedeapsa aplicat fcnd aplicarea dispozi iilor art. 74 i 76 C. pen., s-au redus pedepsele pentru inculpatul T.V. la 3 luni potrivit art. 254 C. pen. i la 3 luni potrivit art. 26, 209 alin. 1 lit.a i g C. pen., i s-a nlturat pentru acelai inculpat pedeapsa complimentar. n urma contopirii s-a dispus ca inculpatul s execute pedeapsa rezultant de 3 luni nchisoare. S-a redus i pedeapsa aplicat inculpatului V.E. la 3 luni nchisoare, urmare aplicrii dispozi iilor art. 74, 76 C. pen. mpotriva acestor hotrri au declarat recurs ambii inculpa i care au solicitat schimbarea modalit ii de executare a pedepsei prin aplicarea dispozi iilor art. 81 C. pen.; s-au mai criticat hotrrile pronun ate n cauz i cu privire la solu iile de condamnare pronun ate, apreciindu-se c faptele nu au pericolul social necesar unei infrac iuni, solicitnd achitarea pe acest considerent. Criticile formulate vor fi analizate n raport de cazurile de casare prevzute de 9 1 art. 385 alin. 1 pct. 14 i 17 C.proc.pen., constatndu-se c recursurile sunt fondate pentru cele ce urmeaz: Dei instan ele au re inut o corect stare de fapt, au fcut o aplicare greit a legii prin hotrrile recurate ignornd lipsa unei trsturi esen iale a faptelor deduse judec ii, respectiv, a pericolului social i care atrgea n cauz pronun arrea unei solu ii de achitare. Potrivit art. 181 alin. 1 C.pen. nu constituie infrac iune fapta prevzut de legea penal dac aduce o atingere minim valorilor aprate de lege i dac prin con inutul ei concret este lipsit n mod vdit de importan . Or, n cauz, inculpatul T.V., care ndeplinea func ia de paznic, a primit suma de 20.000 lei pentru a-l lsa pe cel de-al doilea inculpat s sustrag 5 buc i de tabl zincat, n valoare de 641.514 lei, prejudiciu recuperat n natur n totalitate. 1 Analiznd activitatea material descris prin prisma dispozi iilor art. 18 C. pen. este evident lipsa de importan a acestor fapte, n raport de valoarea infim a sumei primit drept mit, ct i a prejudiciului creat pr ii civile prin sustragerea a 5 buc i de tabl zincat, prejudiciu de altfel, recuperat n natur. Pe de alt parte, n caracterizarea con inutului concret al faptei nu poate fi omis nici scopul urmrit de fptuitor prin sustragerea tablei respectiv, realizarea unui acoperi la baraca de colectare a fierului vechi unde inculpatul V.E. i desfura activitatea, chiar dac fapta de sustragere a fost comis n condi iile unor agravante, precum participarea mai multor persoane i timpul de noapte. n acelai sens, al stabilirii n concret a gradului de pericol social se impune a fi examinat i pericolul prezentat de fptuitor n spe infractori primari, cu o conduit procesual sincer i constant pe parcursul procesului, inculpatul V.E. avnd n ntre inere 4 copii minori. n acest context al faptelor se apreciaz c acestea nu prezint pericolul social al unor infrac iuni i n consecin recursurile fiind fondate pentru acest considerent se vor admite n conformitate cu dispozi iile art. 38515 pct. 2 lit.b C.proc.pen., hotrrile urmnd a fi casate i inculpa ii achita i pentru infrac iunile deduse judec ii, conform 1 1 art. 11 pct. 2 lit. a combinat cu art. 19 lit. b C.proc.pen. i art. 18 C. pen. n aceast situa ie, conform art. 91 C.pen. recuren ilor li se va aplica o amend administrativ fiecruia. n raport de solu ia de achitare, nu se vor mai examina criticile formulate de 186

inculpa i privind modalitatea de executare a pedepselor, critici rmase fr obiect. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DECIDE Admite recursurile declarate de inculpa ii T.V. i V.E. mpotriva deciziei penale nr. 179/A din 18 mai 2000 a Cur ii de Apel Alba Iulia. Caseaz decizia atacat i sentin a penal nr. 43 din 9 februarie 2000 a Tribunalului Hunedoara cu privire la condamnarea inculpa ilor T.V. pentru svrirea infrac iunii de luare de mit, prevzut i pedepsit de art. 254 alin. 1 din Codul penal i pentru complicitate la infrac iunea de furt calificat prevzut i pedepsit de art. 26, raportat la art. 208, combinat cu art. 209 lit.a i g din Codul penal i V.E. pentru svrirea infrac iunii de furt calificat prevzut de art. 208, combinat cu art. 209 alin. 1 lit.a i g din Codul penal. 1 1 n baza art. 11 pct. 2 lit.a, raportat la art. 10 alin. 1 lit.b C.proc.pen. i art. 18 C.pen. achit pe inculpa i: - T.V. pentru svrirea infrac iunii de luare de mit, prevzut ipedepsit de art. 254 alin. 1 din Codul penal i pentru complicitate la infrac iunea de furt calificat prevzut i pedepsit de art. 26, raportat la art. 208, combinat cu art. 209 lit.a i g din Codul penal; - V.E., pentru svrirea infrac iunii de furt calificat prevzut de art. 208, combinat cu art. 209 alin. 1 lit. a i g din Codul penal. n baza art. 91 lit. c C. pen. oblig pe inculpa ii T.V. i V.E. la cte 800.000 lei amend administrativ. Men ine celelalte dispozi ii ale hotrrilor atacate. Onorariile de avocat, n sum de cte 250.000 lei pentru aprarea din oficiu a recuren ilor inculpa i, se vor plti din fondul Ministerului Justi iei. Pronun at n edin public, azi 15 noiembrie 2000. 5. Ac iune civil. Daune morale. Loviri cauzatoare de moarte. Copil minor al victimei Decesul victimei n urma infrac iunii este de natur s cauzeze so iei i copilului su minor suferin e morale ce constituie un prejudiciu nepatrimonial ce ndrept ete pe acetia s primeasc de la inculpat o compensare bneasc sub forma daunelor morale. CSJ, sec ia penal Decizia nr. 3012 din 12 iunie 2002 Prin sentin a penal nr. 213 din 6 decembrie 2001, Tribunalul Buzu a condamnat pe inculpatul I.F. pentru svrirea infrac iunii de loviri cauzatoare de moarte i l-a obligat la plata unei despgubiri globale pentru daunele materiale suferite de O.M., so ia victimei i la despgubiri sub forma unor presta ii lunare pentru O.P., copilul minor al acesteia. Cererea pr ilor civile privind plata daunelor morale a fost respins. Instan a a re inut c, la 6 mai 2001, inculpatul a lovit pe O.N. cu pumnul n cap, iar n cdere victima s-a lovit puternic n zona occipital, decednd n urma leziunilor suferite. Prin decizia penal nr. 89 din 11 martie 2002, Curtea de Apel Ploieti a admis apelul declarat de partea civil O.M. i a obligat pe inculpat la plata daunelor morale ctre aceasta. 187

Apelul pr ii civile O.P. a fost respins. Recursul declarat de partea civil O.P., cu privire la respingerea cererii sale de a i se plti daune morale, este fondat. Daunele morale reprezint o compensare bneasc pentru suferin a cauzat unei persoane prin infrac iune, alturi de prejudiciul material ce i s-a produs. Prin moartea tatlui su, cauzat de inculpat, partea civil O.P., minor la acea dat, a suferit incontestabil urmare pierderii tatlui la o vrst cnd avea nevoie de sprijinul moral i material al printelui, ceea ce justific acordarea daunelor morale i acestei pr i civile, nu numai so iei victimei. n consecin recursul a fost admis i s-a dispus obligarea inculpatului la plata daunelor morale n sum de 50 de milioane de lei. 6. Ac iune civil. Recurs declarat de procuror n cazul n care partea civil i inculpatul obligat la plata unor despgubiri nu folosesc cile de atac mpotriva sentin ei, procurorul nu are calitatea de a ataca, cu apel sau recurs, solu ia dat laturii civile, cu excep ia cazului cnd cel vtmat este o persoan lipsit de capacitate de exerci iu sau cu capacitate de exerci iu restrns, cnd ac iunea civil se pornete i se exercit din oficiu. CSJ, sec ia penal Decizia nr. 3114 din 18 iunie 2002 Prin sentin a penal nr. 152 din 15 noiembrie 2000 a Tribunalului Neam , inculpa ii R.P., G.D. i H.P. au fost condamna i pentru svrirea infrac iunilor de nelciune prevzut n art. 215 alin. 1, 2 i 3 i de falsificare de moned prevzut n art. 282 alin. 1 i alin. 2 C.pen. i au fost obliga i s plteasc 5 milioane de lei despgubiri pentru daune materiale i 3 milioane de lei pentru daune morale pr ii civile D.I. Instan a a re inut c, n luna februarie 2000, inculpa ii au falsificat, cu ajutorul unui calculator cu scaner i imprimant, 300 de bancnote de 100.000 de lei, pe care le-au folosit la cumprarea de animale din trguri i oboare, precum i a altor bunuri. Prin decizia penal nr. 128 din 8 mai 2001, Curtea de Apel Bacu a men inut aceast solu ie, admi nd apelul procurorului cu privire la al i inculpa i, de asemenea condamna i n cauz. Procurorul a declarat recurs, ntre altele pentru greita aplicare a legii, ntruct nu era cazul s se acorde daune morale p rii civile pe care inculpa ii au nelat-o la cumprarea unor animale. Inculpa ii nu au declarat recurs. Recursul procurorului n privin a acordrii de daune morale este nefondat, procurorul nefiind ndrept it s conteste legalitatea solu iei sub acest aspect, ci numai inculpa ii, care ns nu au declarat recurs. n consecin , recursul a fost respins. 7. Art. 10 lit. h din C.proc.pen. Nu opereaz acest caz de ncetare a procesului penal dac lipsa pr ii vtmate la dou termene de judecat a fost justificat n cazul n care partea vtmat nvedereaz instan ei c nu se poate prezenta la judecat de teama cauzat de amenin rile grave ce-i sunt adresate de inculpa i, cernd s se ia msuri de protec ie pentru a se putea prezenta, lipsa de la judecat 188

este justificat i, ca atare, nu poate fi considerat drept retragere a plngerii prealabile. CSJ, Sec ia penal Decizia nr. 1053 din 28 februarie 2003 Prin plngere penal prealabil, partea vtmat M.C. a chemat n judecat pe inculpa ii D.G. i M.F., pentru svrirea infrac iunilor de lovire, amenin are i insult. Judectoria Sectorului 2 Bucureti, considernd c exist indicii cu privire la svrirea infrac iunii de tlhrie, n baza art. 285 C.proc.pen. a trimis cauza la parchetul de pe lng aceeai judectorie, n vederea efecturii cercetrilor pentru aceast infrac iune. Prin referatul din 6 februarie 2001, Sec ia 8 poli ie Bucureti a propus nenceperea urmririi penale, iar Parchetul de pe lng Judectoria Sectorului 2 Bucureti, prin rezolu ia din 28 februarie 2001, a confirmat propunerea i a dispus trimiterea cauzei la judectorie. Prin sentin a penal nr. 1005 din 27 septembrie 2001, judectoria, n baza art. 11 pct. 2 lit. b raportat la art. 10 alin. 1 lit.h i la art. 284 C.proc.pen. a ncetat procesul penal pentru infrac iunile prevzute n art. 180, 193 i 205 C.pen., re innd c partea vtmat a lipsit la dou termene de judecat consecutive, nejustificat. Recursul pr ii vtmate a fost respins. Recursul n anulare declarat n cauz este fondat. Potrivit art. 2841 C.proc.pen., n cazul infrac iunilor prevzute n art. 279 C.proc.pen., la care punerea n micare a ac iunii penale se face numai la plngerea prealabil a persoanei vtmate, lipsa nejustificat a acesteia la dou termene consecutive n fa a primei instan e este considerat drept retragere a plngerii prealabile. n cauz se constat c, dup trimiterea dosarului la judectorie, partea vtmat a lipsit la termenele consecutive de la 29 mai, 28 iunie i 27 septembrie 2001. Totodat, se constat c partea vtmat a trimis dou plngeri la judectorie, la 23 mai i 21 septembrie 2001, n care aducea la cunotin c este n imposibilitate de a se prezenta la instan deoarece a fost amenin at cu moartea de inculpa i, c dorete s se prezinte, n care scop solicit a se lua de organele de poli ie i instan a de judecat msuri pentru protec ia ei. La dosar se afl i o copie de pe plngerea, n acelai sens, adresat Ministerului de Interne. n aceast situa ie lipsa pr ii vtmate nu este nejustificat, neputndu-se considera c pozi ia ei exprim inten ia de retragere a plngerii prealabile, n sensul prezum iei instituite prin art. 2841 C.proc.pen., astfel nct greit s-a dispus ncetarea procesului penal. n consecin hotrrile atacate au fost casate i s-a trimis cauza la prima instan pentru rejudecare. 8. Ac iune civil alturat ac iunii penale, n cazul infrac iunilor cu efecte complexe. ROMNIA NALTA CURTE DE CASA IE I JUSTI IE SEC IILE UNITEDECIZIA nr. I Dosar nr. 4/2003 edin a de la 23 februarie 2004 189

CURTEA, Delibernd asupra recursului n interesul legii, constat urmtoarele: In aplicarea dispozi iilor art. 14 i urmtoarele din Codul de procedur penal, instan ele de judecat nu au un punct de vedere unitar, pronun ndu-se n mod diferit cu privire la limitele nvestirii instan ei penale cu judecarea ac iunii civile alturat celei penale, prin constituirea persoanei vtmate ca parte civil n cazul infrac iunilor cu efecte complexe, cum sunt cele de ucidere din culp i de vtmare corporal din culp svrite cu ocazia circula iei pe drumurile publice. Astfel, unele instan e au considerat c, n astfel de cazuri, ac iunea civil alturat celei penale poate fi admis numai cu privire la preten iile formulate pentru prejudiciile cauzate prin infrac iunea cu care a fost sesizat instan a, iar nu i pentru cele produse prin efectele secundare sau colaterale ale faptei, care nu au fcut obiectul unei ncadrri juridice distincte cu caracter penal. S-a apreciat c acest mod de a proceda se impune, deoarece ac iunea civil nu poate excede limitele cu care este nvestit instan a prin ac iunea penal, ct timp ea este chemat s se pronun e, sub aspect penal, numai cu privire la infrac iunea ce face obiectul trimiterii n judecat. n fine, alte instan e s-au pronun at n sensul c instan a nvestit cu judecarea ac iunii penale n cazul infrac iunilor cu efecte complexe, cum sunt cele de ucidere din culp i de vtmare corporal din culp svrite cu ocazia circula iei pe drumurile publice, este nvestit s judece ac iunea civil, alturat celei penale prin constituirea persoanei vtmate ca parte civil, att cu privire la preten iile formulate n legtur cu decesul victimei sau cu vtmrile corporale suferite, ct i cu privire la preten iile referitoare la bunurile distruse ori deteriorate ca urmare a aceleiai fapte. Aceste din urm instan e au procedat corect. Potrivit art. 14 alin. l-3 din Codul de procedur penal, ac iunea civil are ca obiect tragerea la rspundere civil a inculpatului, precum i a pr ii responsabile civilmente", ea poate fi alturat ac iunii penale n cadrul procesului penal, prin constituirea persoanei vtmate ca parte civil", iar repararea pagubei se face potrivit dispozi iilor legii civile". Din aceast ultim dispozi ie a textului de lege men ionat rezult c repararea pagubei produse prin infrac iune, n cadrul solu ionrii ac iunii civile alturat celei penale, se face n conformitate cu prevederile din legea civil. Or, prin art. 998 din Codul civil, care constituie temeiul rspunderii civile delictuale, se prevede c orice fapt a omului, care cauzeaz altuia prejudiciu, oblig pe acela din a crui greeal s-a ocazionat, a-1 repara". Tot astfel, potrivit art. 999 din Codul civil, prin care este reglementat rspunderea civil n caz de cvasi-delicte, omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar i de acela ce a cauzat prin neglijen a sau prin impruden a sa". In raport cu aceste reglementri neechivoce, a cror aplicare nu este limitat prin vreo dispozi ie a Codului de procedur penal referitoare la repararea pagubei n cadrul ac iunii civile alturat celei penale, este evident c legiuitorul nu a urmrit s ngrdeasc n vreun fel posibilitatea persoanei vtmate, constituit parte civil, de a ob ine o just i integral reparare a pagubei. De aceea, prin limitarea obiectului ac iunii civile la daunele cauzate numai de 190

efectele care sunt consecin a la care se face referire neechivoc prin textul legii penale incriminator al faptei deduse judec ii instan ei penale, s-ar deturna nsui sensul i scopul unei astfel de ac iuni, care const n asigurarea unei juste i integrale reparri a prejudiciului cauzat. Imperativul bunei administrri a justi iei, care impune exercitarea concomitent a celor dou ac iuni, nu poate permite fragmentarea preten iilor civile n func ie de caracterul direct sau indirect al pagubelor produse, ca urmare a particularit ilor legturii de cauzalitate dintre actul ncriminat i efectele acestuia. O astfel de solu ie ar contraveni nsui spiritului legii romne aplicabile i reglementrilor de la art. 6 paragraful l din Conven ia pentru aprarea drepturilor omului i libert ilor fundamentale, potrivit crora orice persoan are dreptul la judecarea, n mod echitabil i ntr-un termen rezonabil, de ctre o instan care s hotrasc nu numai cu privire la temeinicia acuza iei penale, ci i asupra nclcrii drepturilor i obliga iilor cu caracter civil. In raport cu aceste cerin e, chiar dac n art. 14 din Codul de procedur penal se are n vedere cazul tipic, n care urmarea pgubitoare este unic i decurge, n ntregul ei, din ac iunea sau inac iunea ce constituie infrac iunea dedus judec ii, aceasta nu nseamn c nu ar putea fi adoptat o alt solu ie pentru unele situa ii cu urmri pgubitoare multiple, la care legea nu se refer n mod expres, cum sunt cele create prin accidentele de circula ie, cnd prin aceeai fapt, de conducere culpabil a autovehiculului, sunt lezate, de regul, att integritatea corporal a victimei, ct i bunurile acesteia. Cum, n asemenea cazuri, toate urmrile pgubitoare decurg din aceeai fapt, unic, a inculpatului, dei aceasta constituie infrac iune numai n raport cu unul din efectele produse, cum ar fi moartea sau vtmarea integrit ii corporale a victimei, este ra ional i echitabil ca toate preten iile de despgubiri s fie solu ionate n cadrul ac iunii civile alturate celei penale. In astfel de situa ii, este nu numai n interesul societ ii de a se nfptui actul de justi ie n mod complet i ct mai prompt posibil, dar i n interesul pr ilor ca judecarea ac iunii civile s fie realizat, n ntregul ei, n fa a instan ei penale. Sub acest aspect, persoana vtmat este vdit interesat s fie despgubit pentru ntregul prejudiciu suferit, n cadrul aceluiai proces, de ctre instan a penal, unde ac iunea sa civil poate fi solu ionat n condi ii de mai mare celeritate i cu garan ii de administrare mai lesnicioas i complet a probelor. Tot astfel, posibilit ile de a administra mai lesnicios probele, ca i de a-i concentra aprrile, l fac i pe inculpat s fie interesat n solu ionarea ac iunii civile i a celei penale n fa a aceleiai instan e. Este de subliniat c prin solu ionarea de ctre aceeai instan a celor dou ac iuni, determinate de svrirea aceleiai fapte, se asigur o mai prompt, temeinic i complet aflare a adevrului, prin aprecierea unitar a probelor, precum i evitarea pronun rii de hotrri contradictorii. Aa fiind, nu se poate considera c ar exista ra iuni ca prejudiciul unic, suferit de victim prin svrirea unei fapte penale, de asemenea unic, s fie fragmentat, iar competen a de solu ionare a ac iunii civile s fie mpr it ntre dou instan e penal i civil cu toate inconvenientele ce decurg din aceasta. O atare concluzie se impune a fi acceptat nu numai n cazul faptelor de ucidere din culp i de vtmare corporal din culp, svrite de conductori auto cu 191

ocazia circula iei pe drumurile publice, ci i n orice alte situa ii de comitere a unei fapte complexe, cu mai multe consecin e pgubitoare pentru aceeai victim, cum ar fi n cazul infrac iunii de omor inten ionat i de vtmare corporal inten ionat, care au avut ca urmare i degradarea mbrcmintei victimei, sau n cazul unei tlhrii prin svrirea creia au fost degradate i unele bunuri ale persoanei vtmate ce nu au fost sustrase. In consecin , n temeiul art. 26 lit.b din Legea naltei Cur i de Casa ie i Justi ie nr. 56/1993, republicat, precum i al art. 4142 alin. l din Codul de procedur penal, urmeaz a se admite recursul n interesul legii i a se stabili, n aplicarea art. 14 din Codul de procedur penal i a art. 998 din Codul civil, c instan a penal nvestit cu judecarea ac iunii penale n cazul infrac iunilor cu efecte complexe, cum sunt cele de ucidere din culp i de vtmare coiporal din culp svrite de un conductor auto, este nvestit s judece ac iunea civil, alturat celei penale prin constituirea persoanei vtmate ca parte civil, att cu privire la preten iile formulate n legtur cu decesul victimei sau cu vtmrile corporale suferite, ct i cu privire la preten iile referitoare la bunurile distruse ori deteriorate ca urmare a aceleiai fapte. Totodat, fa de prevederile art. 4142 alin. 2 din Codul de procedur penal, se va men iona c decizia este obligatorie. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DECIDE Admite recursul n interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. n aplicarea dispozi iilor art. 14 din Codul de procedur penal i art. 998 din Codul civil, stabilete c instan a penal nvestit cu judecarea ac iunii penale n cazul infrac iunilor cu efecte complexe, cum sunt cele de ucidere din culp i de vtmare corporal din culp svrite de un conductor auto, este nvestit s judece ac iunea civil, alturat celei penale prin constituirea persoanei vtmate ca parte civil, att cu privire la preten iile formulate n legtur cu decesul victimei sau cu vtmrile corporale suferite, ct i cu privire la preten iile referitoare la bunurile distruse ori deteriorate ca urmare a aceleiai fapte. 2 Obligatorie, potrivit art. 414 alin. 2 din Codul de procedur penal. Pronun at, n edin public, azi 23 februarie 2004. 9. Ac iune civil. Exercitarea din oficiu a ac iunii civile n cazul n care cel vtmat este o persoan lipsit de capacitate de exerci iu Sec ia penal Decizia nr. 903 din 7 martie 2000 Prin sentin a penal nr. 90 din 20 mai 1998 a Judectoriei Moldova Nou, rmas definitiv prin neapelare, inculpatul M.P. a fost condamnat pentru svrirea infrac iunii de ucidere din culp prevzut de art. 178 alin. 2 C.pen. i de nerespectare a msurilor de protec ie a muncii prevzut de art. 34 din Legea nr. 90/1966, cu aplicarea art. 33 lit.a i 34 alin. 1 lit.b C.pen.S-a luat act c so ia victimei decedate nu s-a constituit parte civil. Instan a a re inut c, la 27 iunie 1997, inculpatul, angajat la SC C SA Moldova Nou a fost nsrcinat s coordoneze o echip de muncitori la montarea unui buncrplnie metalic de 1,5 tone, n golul de fixare, cu ajutorul unei macarale. 192

Dei era interzis rmnerea, fie i temporar, a unui asemenea dispozitiv n echilibru instabil, inculpatul a nclcat normele de protec ie a muncii, cu consecin a uciderii din culp a victimei, ca urmare a rsturnrii buncrului. Recursul n anulare declarat n cauz, cu motivarea c infrac iunile au fost svrite n concurs ideal, iar nu real, i mama copilului minor al victimei nu putea renun a la despgubirile datorate acestuia, este fondat. Conform art. 33 lit.b C.pen., exist concurs ideal de infrac iuni cnd o ac iune sau inac iune, svrit de aceeai persoan, datorit mprejurrilor n care a avut loc i urmrilor pe care le-a produs, ntrunete elementele mai multor infrac iuni. n spe , cum inac iunea inculpatului, constnd n nerespectarea msurilor referitoare la protec ia muncii pentru efectuarea unei opera iuni de montaj a avut ca urmare producerea unui accident de munc mortal, fapta ntrunete elementele constitutive ale infrac iunii prevzute de art. 34 din Legea nr. 90/1996 i de art. 178 alin. 2 C.pen., aflate n concurs ideal, conform art. 33 lit. din acelai cod. Potrivit art. 17 alin. 4 C.proc.pen., ac iunea civil se pornete i se exercit din oficiu n cazul n care cel vtmat este o persoan lipsit de capacitatea de exerci iu; avnd n vedere c din actele dosarului rezult c victima accidentului de munc era tatl unui minor n vrst de 7 ani, ac iunea civil trebuia exercitat din oficiu. n atare situa ie, instan a a greit lund act c so ia victimei nu are preten ii fa de inculpat, n loc s stabileasc, pe baz de probe, dac minorul a suferit o pagub prin pierderea unuia dintre prin i. n consecin , recursul n anulare a fost admis, hotrrea atacat a fost casat i solu ia dat ac iunii penale a fost ndreptat n sensul celor ce preced, iar sub aspectul ac iunii civile cauza a fost trimis primei instan e pentru rejudecare. 10. Alte cazuri n care ac iunea penal nu poate fi pus n micare ori n care exercitarea ei este mpiedicat. Pentru diverse situa ii solu ionate n practica judiciar, n asemenea cazuri, trimitem la Practica judiciar penal, vol. IV, Ed. Academiei Romne, Bucureti,1993, p. 27-31. 11. ncetarea procesului penal, lipsa autorizrii organului competent. Intervenirea prescrip iei. Prioritatea cazului ce mpiedic punerea n micare sau exercitarea ac iunii penale. n cazul cnd n aceeai cauz subzist att impedimente care atrag att clasarea sau scoaterea de sub urmrire penal, ct i ncetarea urmririi penale, respectiv att achitarea inculpatului, ct i ncetarea procesului penal, n cursul judec ii, conform art. 11 C.proc.pen., procurorul sau, dup caz, instan a trebuie s ia n considerare cauzele de clasare i de scoatere de sub urmrire, respectiv de achitare, excluznd cele de ncetare a urmririi penale, respectiv a procesului penal. Ordinea de prioritate prevzut n text trebuie respectat i n cazul n care sunt incidente mai multe temeiuri de clasare sau de scoatere de sub urmrire penal, respectiv de achitare, sau mai multe cazuri de ncetare a urmririi penale, respectiv de ncetare a procesului penal n cursul judec ii, n sensul c se face aplicarea celui dinti caz de mpiedecare prevzut n ordinea enumerrii din art. 10 alin. (1) C.proc.pen. i omi nd pe celelalte. 193

Completul de 9 judectori

Decizia nr. 608 din 8 decembrie 2003

Prin sentin a penal nr. 5 din 6 februarie 2001, Curtea de Apel Piteti a condamnt pe inculpata S.L. pentru svrirea infrac iunilor de abuz n serviciu contra intereselor persoanelor prevzut n art. 246, de fals intelectual prevzut n art. 289 i de uz de fals prevzut n art. 291, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. pentru fiecare infrac iune. Instan a a re inut c, la 25 iulie 1994, n calitate de notar, inculpata a autentificat un contract de vnzare-cumprare, atestnd n mod fals c a stabilit situa ia juridic a imobilului la care se referea contractul, pe baza unui act care, n realitate, nu-i fusese prezentat i c vnztorul a semnat n prezen a sa contractul, ceea ce, de asemenea, nu era real. Ulterior, curtea de apel a solu ionat ac iunea civil ce fusese disjuns, prin obligarea inculpatei la despgubiri ctre partea civil. Curtea Suprem de Justi ie, sec ia penal, a admis recursurile declarate de procuror, de inculpat i de partea civil prin decizia nr. 5590 din 17 decembrie 2002, a casat cele dou hotrri atacate i, n temeiul art. 11 pct. 2 lit. b raportat la art. 10 alin. (1) lit. f C.proc.pen., a ncetat procesul penal pentru lipsa avizului ministrului justi iei pentru cercetarea i trimiterea n judecat a inculpatei. n cauz s-a declarat recurs n anulare, cu motivarea c n cauz mplinindu-se termenul de prescrip ie a rspunderii penale, temeiul ncetrii procesului penal l constituie prevederile art. 10 lit. g C.proc.pen., iar nu cele de la lit. f, acelai articol, cum greit a dispus instan a de recurs. Recursul n anulare este nefondat. Examinnd prevederile art. 10 alin. (1) C.proc.pen., se observ c, n enumerarea cazurilor n care punerea n micare sau exercitarea ac iunii penale este mpiedecat, cu urmarea achitrii inculpatului sau a ncetrii procesului penal, legiuitorul a avut n vedere o anumit ordonare succesiv, pornind de la cauzele de fond i continund cu cauzele de form ce constituie impedimente de pornire i de exercitare a ac iunii penale. Ca atare, cnd se constat existen a unor cazuri ce constituie temeiuri de achitare, ct i temeiuri de ncetare a procesului penal, prioritare sunt cele dinti. Cnd se constat c exist mai multe cazuri ce constituie temeiuri de achitare sau mai multe cazuri de ncetare a procesului penal, trebuie respectat ordinea prevzut n text, n sensul c se face aplicarea celui dinti caz de mpiedicare, cu excluderea celor urmtoare care, eventual, ar fi, i acestea, incidente n cauz. n consecin , innd seama de anterioritatea cazului privind lipsa autorizrii organului competent prevzut n art. 10 alin. (1) lit. f), n raport cu acela al intervenirii prescrip iei prevzut n art. 10 alin. (1) lit. g) C.proc.pen., decizia instan ei de recurs este legal, motiv pentru care recursul n anulare a fost respins.

Capitolul 5

COMPETEN A
Sec iunea I

194

COMPETEN A I FORMELE SALE 1. No iunea de competen


n cadrul procesului penal, fiecare dintre organele judiciare180 are stabilite, prin lege, limitele n care poate efectua, n mod valabil, actele procesuale sau procedurale necesare ntr-o anumit cauz penal. Aadar, putem defini competen a ca fiind abilitarea legal dat unui organ de a ndeplini anumite acte. n literatura juridic, competen a a fost definit n mod diferit. ntr-o prim accep iune, s-a definit competen a ca fiind mpr irea, delimitarea, repartizarea jurisdic iei, aceasta fiind con inutul puterii judectoreti, adic puterea ndatorirea de a judeca181. No iunea de competen a fost definit ca fiind mputernicirea (capacitatea, aptitudinea) recunoscut de lege unui anumit organ judiciar de a urmri, de a judeca i solu iona o anumit cauz penal, cu excluderea de la aceast activitate judiciar a celorlalte organe judiciare182. Competen a a mai fost definit ca fiind capacitatea obiectiv a unui organ judiciar de a efectua valabil acte cu eficien legal n desfurarea procesului penal183 sau ca fiind sfera atribu iilor pe care le are de ndeplinit, potrivit legii, fiecare categorie de organe judiciare n cadrul procesului penal184. Aceast capacitate acordat de lege unui anumit organ judiciar poate fi privit n sens pozitiv, ca un drept i, n acelai timp, o obliga ie pentru organele judiciare de a desfura anumite activit i sau n sens negativ, ca o limitare numai la anumite acte procesuale sau procedurale i excludere de la efectuarea acestora, a oricrui alt organ judiciar185. Per a contrario, necompeten a reprezint efectuarea de ctre un organ judiciar a unui act procesual sau procedural pentru care era, abilitat prin lege, un alt organ judiciar. n doctrin186, s-a exprimat opinia conform creia necompeten a nu trebuie s se confunde cu excesul de putere. Astfel, excesul de putere este faptul organului judiciar, care n limitele competen ei sale, face ceea ce legea nu-i permite a face.

Felurile competen ei penale

n literatura de specialitate187, s-a apreciat c func ie de anumite criterii, se disting urmtoarele forme fundamentale ale competen ei: competen a material, personal, teritorial i func ional.
180 181

Prin organe judiciare n elegem organele de cercetare penal, procurorul i instan a de judecat Tr. Pop, op. cit., p.123 182 Gr. Theodoru, op. cit., p. 161 183 I. Neagu, op. cit., p. 210 184 V. Dongoroz, op. cit., p. 98 185 Gr. Theodoru, op. cit., p.161 186 I. Ionescu Dolj, op. cit., p.171 187 V. Dongoroz, op. cit., p. 99

195

Al i autori188 au exprimat opinia conform creia formele fundamentale ale competen ei sunt doar trei: material, teritorial i func ional, apreciindu-se c, n mod excep ional, exist i competen a personal189. n literatura juridic s-a fcut distinc ia i ntre urmtoarele forme ale competen ei: ordinar, special i extraordinar. Competen a ordinar are n vedere cauzele date n mod obinuit spre solu ionare instan elor judectoreti de drept comun190, n timp ce competen a special se refer la derogarea de la regulile competen ei ordinare (de exemplu, urmare modificrilor intervenite prin dispozi iile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciar, func ioneaz sec ii maritime i fluviale, n raport de natura i numrul cauzelor, doar la anumite tribunale i cur i de apel). Competen a este extraordinar atunci cnd, ca urmare a unor mprejurri excep ionale (rzboi, stare de necesitate) judecarea unor cauze penale este dat, pe o perioad limitat, n competen a unor organe judiciare anume nfiin ate n acest scop191. n lumina dispozi iilor constitu ionale, aceast form de competen este nelegal, fiind interzis nfiin area de instan e extraordinare (art. 126 alin. 5 din Constitu ie).

A) Competen a material (ratione materiae)


Competen a material este forma de competen prin care se stabilete capacitatea organelor judiciare de a instrumenta anumite cauze penale. Prin competen a material se realizeaz o repartizare a cauzelor penale, ntre organele judiciare, de grad diferit, pe linie vertical (de exemplu, unele cauze revin n prim instan judectoriei, altele tribunalului). Pentru repartizarea (mpr irea) cauzelor dup materie, legiuitorul a folosit un criteriu mixt, avnd n vedere att natura, ct i gravitatea infrac iunilor192. Determinarea competen ei materiale n raport de natura infrac iunii (criteriul calitativ) are n vedere valoarea social ocrotit prin incriminarea faptei respective. Determinarea competen ei materiale n raport de gravitatea infrac iunii (criteriul cantitativ) are n vedere gradul de pericol social ridicat al infrac iunii, reflectat n severitatea pedepsei prevzute de lege.
Tr. Pop, op. cit., vol. II, p. 125; I. Neagu, op.cit., p. 211; N. Volonciu, op.cit., p. 276 n sprijinul acestei opinii, s-a afirmat c infrac iunea, n principiu, este supus legilor penale i procedurale, indiferent de calitatea persoanelor care trebuie s fie egale naintea legii. i numai excep ional, vreo condi ie sau calitate, sau vreo stare a unei persoane, pot determina o competen special (vezi Tr. Pop, op. cit., p. 125) 190 V. Pvleanu, op. cit., p. 224 191 Prin Decretul-Lege nr. 7/1990, abrogat ulterior, privind nfiin area unor tribunale militare extraordinare pentru judecarea i pedepsirea actelor teroriste, erau nfiin ate n toate jude ele rii i n capital, tribunale militare extraordinare pentru judecarea actelor de terorism svrite n timpul evenimentelor din decembrie 1989 192 Gr. Theodoru, op. cit., p. 165
189 188

196

n literatura de specialitate193, s-a considerat c aceast determinare a competen ei fcut de legiuitor, prin precizarea n lege, a infrac iunilor ce intr n atribu iile organelor judiciare de grad diferit, constituie o determinare abstract (in abstracto) sau legal, n timp ce determinarea efectuat de instan a care verific dac fapta cu care a fost sesizat intr n sfera infrac iunilor date de lege n competen a sa, constituie o determinare concret (in concreto) sau judiciar. Codul nostru stabilete, n mod abstract, competen a material a judectoriei, care, potrivit art. 25 C.proc.pen., judec n prim instan toate infraciunile, cu excep ia celor date prin lege n competen a altor instan e. n acelai sens, art. 207 C.proc.pen. prevede o competen general pentru organele de cercetare ale poli iei judiciare, care efectueaz cercetarea penal pentru orice infrac iune care nu este dat, n mod obligatoriu, n competen a altor organe de cercetare. n ce privete determinarea concret, un exemplu l constituie dispozi iile art. 27 C.proc.pen. care enumer, n mod expres, infrac iunile de competen a tribunalului. Un alt aspect al determinrii competen ei materiale l reprezint repartizarea cauzelor pe linie vertical, n raport de natura sau gravitatea infrac iunii, ntre organe judiciare de aceeai categorie (civile sau militare), dar de grad ierarhic diferit. Astfel, n cadrul instan elor judectoreti civile i militare, competen a material stabilete care infrac iuni vor fi judecate n prim instan de judectorii, tribunale,tribunale specializate, cur i de apel i, respectiv, de tribunalul militar, tribunalul militar teritorial, Curtea Militar de Apel. n concluzie, organele judiciare sunt competente s instrumenteze o cauz penal, dac fapta care face obiectul acesteia este enumerat sau nu ntre infraciunile care i-au fost atribuite. Nerespectarea dispozi iilor legale referitoare la competen a material este sanc ionat cu nulitatea absolut a actelor ndeplinite, inclusiv a hotrrii pronun ate n cauz (art. 197 alin. 2 C.proc.pen.). Aceast nulitate nu poate fi nlturat n nici un mod i poate fi invocat, prin excep ia de necompeten material, de oricare parte, de procuror sau din oficiu, pe tot parcursul procesului penal, pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti. De la regula nulit ii absolute a actelor ndeplinite de o instan necompetent dup materie, exist i o excep ie: actele utile, din punctul de vedere al interesului judiciar, pot fi men inute de instan a competent194 (art. 42 alin. 2 C.proc.pen.).

B) Competen a teritorial

Competen a teritorial este dat de repartizarea cauzelor penale n raport de criteriul teritorial, ntre organe judiciare avnd aceeai competen material. n determinarea acestei competen e se au n vedere mai multe criterii, cum
193

Virgil Rmureanu, Competen a penal a organelor judiciare, Ed. tiin ific i Enciclopedic, Buc., 1980, p.48 194 V. Rmureanu, op. cit., p.51

197

ar fi: locul svririi infrac iunii, locul unde a fost prins fptuitorul, locul unde locuiete fptuitorul, locul unde locuiete persoana vtmat, dar i circumscrip ia teritorial n care organele judiciare i exercit atribu iile. Sub acest aspect, dispozi iile Legii nr. 304/2004 reglementeaz circumscrip iile teritoriale corespunztoare fiecrei instan e. Astfel, judectoriile func ioneaz n fiecare ora i n municipiul Bucureti, tribunalele i tribunalele specializate func ioneaz n fiecare jude i n municipiul Bucureti, cu sediul n localitatea de reedin a jude ului. n circumscrip ia fiecrui tribunal sunt cuprinse toate judectoriile din jude sau, dup caz, din municipiul Bucureti. Curtea de apel i exercit competen a ntr-o circumscrip ie care cuprinde mai multe tribunale i tribunale specializate. n prezent, exist 15 cur i de apel n toat ara. nalta Curte de Casa ie, Curtea Militar de Apel i Tribunalul militar teritorial au o competen teritorial la nivel na ional, circumscrip ia lor teritorial cuprinznd teritoriul rii. O reglementare special exist referitor la competen a teritorial a sec iilor maritime i fluviale care func ioneaz pe lng judectoriile i tribunalele din Constan a i Gala i. Astfel, sec iile maritime i fluviale din Constan a solu ioneaz cauzele penale privind regimul naviga iei svrite n raza jude elor Constan a i Tulcea, marea teritorial i Dunre pn la mila marin 64 inclusiv, iar cele din Gala i au competen pentru celelalte jude e i Dunre de la mila 64 n amonte pn la km 1075. n ce privete competen a teritorial a parchetelor, n Legea nr. 304/2004 se prevede c acestea func ioneaz pe lng instan ele de judecat astfel c, din punct de vedere teritorial, competen a unui parchet este aceeai ca a instan ei pe lng care func ioneaz. Competen a teritorial se determin diferit pentru infrac iunile svrite n ar i infrac iunile svrite n strintate. Pentru infrac iunile svrite n ar, art. 30 alin. 1 C.proc.pen. stabilete urmtoarele criterii pentru determinarea competen ei teritoriale: a) locul unde a fost svrit infrac iunea195; b) locul unde a fost prins fptuitorul; c) locul unde locuiete fptuitorul; d) locul unde locuiete persoana vtmat. Legiuitorul a instituit aceast ordine de preferin din ra iuni de ordin organizatoric, dar i pentru o mai bun desfurare a procesului penal. Astfel, locul svririi infrac iunii ofer organelor judiciare posibilitatea de a ac iona n condi ii de rapiditate i eficien 196 la locul unde pot fi descoperite i strnse majoritatea mijloacelor de prob. O alt justificare a priorit ii197 acestui criteriu este aceea c n acest loc fapta a avut un maximum de rezonan social, i deci, judecata i
195 196

Acest criteriu este prevzut n majoritatea legisla iilor (italian, francez, german etc.) Gr. Theodoru, op. cit., p. 167 197 V .Rmureanu, op.cit., p. 53

198

produce cu maxim eficacitate efectele sale preventive i educative. Prin locul svririi infrac iunii se n elege locul unde s-a desfurat activitatea infrac ional, n totul sau n parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia (art. 30 alin. 4 C.proc.pen.). Al doilea criteriu prevzut n art. 30 alin. 1 lit. b C.proc.pen., locul unde a fost prins fptuitorul, se justific prin necesitatea de ordin practic ca primele msuri privind persoana fptuitorului i elementele de prob ce s-ar putea gsi asupra acestuia s fie luate imediat de chiar organele judiciare de la locul prinderii198. Trebuie fcut ns distinc ia cu situa ia n care locul unde a fost prins fptuitorul nu are nici o relevan juridic n ce privete determinarea competen ei teritoriale, cum este prinderea fptuitorului ntr-un anumit loc, n vederea arestrii sau executrii unui mandat de aducere, cel prins avnd calitatea de nvinuit sau inculpat199. Locul unde locuiete fptuitorul are n vedere locul unde o persoan locuiete efectiv, la data nceperii urmririi penale. Acest criteriu se justific prin posibilitatea lmuririi cauzei sub toate aspectele, asigurndu-se mai uor i prezentarea lui n fa a organelor judiciare200. Ultimul criteriu se justific prin nlesnirea exercitrii de ctre persoana vtmat a dreptului de a face plngere i a participrii la lucrrile organelor judiciare, mai ales n cazul infrac iunilor pentru care ac iunea penal se pune n micare la plngerea prealabil a persoanei vtmate201. Func ie de aceste criterii sus-men ionate, competen a teritorial va fi determinat astfel: dac a fost sesizat un singur organ judiciar, n a crui circumscrip ie teritorial este cuprins vreunul din locurile prevzute n art. 30 alin. 1 C.proc.pen., acesta va fi competent s rezolve cauza; dac au fost sesizate mai multe organe judiciare, competen a se stabilete n func ie de momentul sesizrii organelor judiciare (art. 45 C.proc.pen.). Astfel, dac au fost sesizate simultan, mai multe organe judiciare, opereaz aa-numita preferin legal, prioritatea stabilinduse n ordinea enumerrii criteriilor art. 30 alin. 1 C.proc.pen. Dac mai multe organe judiciare au fost sesizate n momente diferite, opereaz o preferin cronologic, competen a revenind organului care a fost mai nti sesizat; dac nici unul din locurile indicate n art. 30 alin. 1 C.pr.pen. nu este cunoscut, competen a va reveni organului care a fost mai nti sesizat. Judecarea cauzei revine instan ei n a crei circumscrip ie s-a efectuat
198 199

V. Rmureanu, op.cit., p. 53 V. Dongoroz, n Explica ii..., vol. I, p. 110 200 Schimbarea ulterioar a locului unde locuiete fptuitorul nu are nici o influen asupra competen ei teritoriale anterior stabilit 201 V. Dongoroz, op. cit., p. 120

199

urmrirea penal. Cnd urmrirea penal se efectueaz de ctre Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau de ctre parchetele de pe lng cur ile de apel ori de pe lng tribunale sau de ctre un organ de cercetare central ori jude ean, procurorul, prin rechizitoriu, stabilete creia dintre instan ele prevzute n alin. 1 i revine competen a de a judeca, innd seama ca, n raport cu mprejurrile cauzei, s fie asigurat buna desfurare a procesului penal. Pentru infrac iunile svrite n strintate, i care intr sub inciden a legii penale romne,202 Codul nostru a adoptat sistemul competen ei unitare, spre deosebire de sistemul competen ei teritoriale plurale prevzut n art. 30 C.proc.pen.203 n conformitate cu acest sistem, competen a va reveni unui anumit organ judiciar, dup cum urmeaz: instan elor civile sau militare n a cror circumscrip ie i are domiciliul sau locuiete fptuitorul; dac fptuitorul nu are domiciliul sau nu locuiete n Romnia, iar fapta este de competen a judectoriei, competen a revine Judectoriei Sectorului 2; n celelalte cazuri (cnd fapta nu este de competen a judectoriei) competen a apar ine instan ei competente dup materie i calitatea persoanei, din municipiul Bucureti, afar de cazul cnd prin lege se dispune altfel; dac infrac iunea a fost svrit pe o nav, n afara teritoriului rii, competen a revine instan ei n a crei circumscrip ie se afl primul port romn n care ancoreaz nava, afar de cazul n care prin lege se dispune altfel ; dac infrac iunea a fost svrit pe o aeronav, competen a aparine instan ei n a crei circumscrip ie se afl primul loc de aterizare pe teritoriul romn; dac nava nu ancoreaz ntr-un port romn sau dac aeronava nu aterizeaz pe teritoriul romn, competen a este cea prevzut n alin. 1 al art. 31 C.proc.pen., afar de cazul n care prin lege se dispune altfel. nclcarea dispozi iilor referitoare la competen a teritorial se sanc ioneaz cu nulitatea relativ. Excep ia de necompeten teritorial poate fi invocat numai pn la citirea actului de sesizare n fa a primei instan e de judecat.

C) Competen a personal

Aceast competen este determinat de unele calit i pe care le pot avea fptuitorii n momentul svririi infrac iunilor.
202 203

Vezi art. 4 C. pen., art. 5 alin. 1 C. pen. i art. 6 alin. 1 C. pen. V.Dongoroz, op. cit., p. 122

200

Aa cum s-a afirmat, pe bun dreptate, n literatura de specialitate204, competen a dup calitatea persoanei reprezint o derogare de la principiul egalit ii n fa a legii, conform cruia instan ele judec sfera de infrac iuni ce le este dat n competen a lor material, indiferent de calitatea personal a fptuitorilor. Pentru anumite ra iuni ns, ce in de buna nfptuire a justi iei, competen a poate fi determinat de calitatea persoanei care a svrit infrac iunea. Calit ile care atrag competen a dup calitatea persoanei pot fi: militar, magistrat205, notar public, deputat, senator etc. n principiu, pentru determinarea competen ei personale se are n vedere calitatea fptuitorului din momentul svririi infrac iunii, iar nu din momentul nceperii urmririi penale, al punerii n micare a ac iunii penale sau al sesizrii instan ei. De aici rezult dou consecin e206: dobndirea calit ii dup svrirea infrac iunii nu determin schimbarea competen ei; instan a competent dup calitatea fptuitorului la data sesizrii cu judecarea cauzei, rmne competent s judece chiar dac acesta, dup svrirea infrac iunii, a pierdut calitatea ini ial (care determinase competen a)207. De la aceast regul sunt admise dou excep ii: a) cnd fapta nu are legtur cu atribu iile de serviciu ale fptuitorului (n acest caz singura ra iune rmas pentru justificarea competen ei personale calitatea fptuitorului i pierde din importan ); b) cnd n cauz nu s-a pronun at o hotrre n prim instan . Aceast excep ie se explic prin faptul c nesocotirea unei hotrri pronun ate n cauz ar aduce nu numai o atingere a prestigiului justi iei, dar i o perturbare n mersul acesteia. Calitatea persoanei pe care o evalueaz instan a de judecat atunci cnd stabilete competen a n raport de calitatea persoanei (cum este calitatea fptuitorului de func ionar, militar etc. la data svririi faptei) are n vedere
V. Dongoroz, op. cit., p. 99; V. Rmureanu, op. cit., p. 57; Func iile asimilate potrivit legii, func iei de magistrat nu cad sub inciden a prevederilor privitoare la competen a dup calitatea persoanei. Astfel, calitatea de inspector general n Ministerul Justi iei este considerat ca func ie de magistrat din punct de vedere administrativ, al dreptului muncii, fr a avea efecte juridice n planul dreptului procesual penal (dec. nr. 5286 din 3 decembrie 2002 a C.S.J.) 206 V. Rmureanu, op. cit., p. 59 207 O problem de drept care s-a ridicat n acest sens a fost modul de solu ionare a cauzelor penale privind pe poli iti, care se aflau pe rolul instan elor militare. tiut fiind c, n baza Legii nr. 360 din 24 august 2002 privind Statutul poli istului, infrac iunile svrite de poli iti (cu excep ia celor contra siguran ei statului) sunt de competen a instan elor civile, i nu a celor militare (ca n reglementarea anterioar), s-a ridicat chestiunea dac aceste cauze rmn a fi solu ionate mai departe de aceste instan e sau vor fi transmise instan elor civile. Instan a suprem a decis c, n lipsa unor dispozi ii tranzitorii, dup 24 august 2002, data intrrii n vigoare a legii, competen a de judecat a faptelor penale svrite de poli iti urmeaz a reveni instan elor civile (cu excep ia faptelor contra siguran ei statului) (I. Griga, n Revista de drept penal, nr. 2/2003, p. 49)
205 204

201

specificul atribu iilor pe care le exercit fptuitorul, n raport cu alte persoane. Aceste atribu ii pot fi exercitate ntr-o institu ie cu un anumit caracter, sau n alta cu un specific modificat. Modificarea acestor atribu ii duce la schimbarea calit ii persoanei, n raport cu noile atribu ii pe care le exercit. Cu alte cuvinte, calitatea persoanei n momentul svririi faptei, ca i criteriu n raport de care se stabilete competen a, depinde n mod direct de atribu iile pe care le are i le exercit n acel moment persoana.Modificarea statutului institu iei208 din care face parte persoana respectiv, atrage numai n mod indirect schimbarea statutului personal al fiecrui func ionar din cadrul institu iei (aceasta devine, de pild, dintr-o persoan care exercit atribu ii ntr-o institu ie militar, o persoan care exercit aceleai atribu ii ntr-o institu ie civil, cum a fost cazul poli istului care, n urma adoptrii Legii nr. 360/24 august 2002, i-a schimbat statutul, din militar n func ionar civil, rmnnd, ns, cu aceleai atribu ii). n concluzie, modificarea statutului unei institu ii, atta timp ct persoana din cadrul ei continu s-i exercite aceleai atribu ii, nu poate fi considerat drept o schimbare a calit ii persoanei i, ca atare, nu se poate sus ine c ar fi operante prevederile art. 40 C.pr.pen.n asemenea situa ii, sunt aplicabile regulile generale, potrivit crora, legea de procedur este de imediat aplicare, aa cum a decis instan a suprem atunci cnd a avut de solu ionat cauze n care au fost antamate asemenea schimbri.209 Nesocotirea dispozi iilor relative la competen a personal atrage sanc iunea nulit ii absolute. Drept urmare, nu poate fi nlturat n nici un mod, poate fi invocat n orice stadiu al procesului, fiind luat n considerare i din oficiu.

D) Competen a func ional (ratione officii)


Competen a func ional este cunoscut n doctrin, dar i n jurispruden , i sub denumirea de competen dup atribu iile organului judiciar. Aceast denumire explic con inutul acestei forme de competen care este determinat de atribu iile func ionale pe care un anumit organ de urmrire penal sau o instan de judecat le are de ndeplinit n cursul procesului penal. De pild, pentru infrac iunea de omor, sunt competente dup materie att organele de urmrire penal (procurorul), ct i instan ele de judecat, n prim instan i n cile de atac. Fiecare organ i fiecare instan ndeplinete ns un anumit segment de atribu ii procesuale, distincte. Acest segment sau fascicol distinct de atribu ii constituie con inutul competen ei func ionale. Con inutul competen ei func ionale proprie fiecrui organ este prevzut n dispozi iile Codului de procedur penal, care a adoptat, ca i n alte legisla ii, un sistem mixt, potrivit cruia aceeai atribu ie este ncredin at mai multor instan e (de exemplu, tribunalele, cur ile de apel i nalta Curte de Casa ie i Justi ie judec n prim instan ).
Chiar dac o institu ie militar devine institu ie civil, persoanele care o compun exercit mai departe aceleai atribu ii, n aceeai calitate. 209 A se vedea dec. nr. 4687/7.11.2002, s.pen., C.S.J.
208

202

Exist, ns, i situa ii n care o anumit activitate este dat exclusiv n competen a unui organ judiciar (de exemplu, competen a de a solu iona cererile de strmutare sau recursul n interesul legii apar ine numai naltei Cur i de Casa ie) sau n care o instan are o singur atribu ie (judectoria poate judeca numai n prim instan ).

2. Competen a instan elor judectoreti n Romnia A) Competen a instan elor penale civile
a) Competen a judectoriei (art. 25 C.proc.pen.)
Din punct de vedere al competen ei func ionale, judectoria are o competen exclusiv, judecnd numai n prim instan . Potrivit art. 25 alin. 1 C.proc.pen., judectoria judec n prim instan toate infrac iunile, cu excep ia celor date prin lege n competen a altor instan e. Rezult, aadar, c judectoria are o competen material general, determinat de natura i gravitatea infrac iunilor, i nu de calitatea fptuitorului. Art. 25 alin. 2 C.proc.pen. prevede c judectoria solu ioneaz i alte cazuri anume prevzute de lege. Prin Decretul nr. 203 /1974 s-a stabilit i o competen special a judectoriilor din Constan a i Gala i, n cadrul crora au fost nfiin ate sec ii maritime i fluviale, care judec n prim instan dup materie, dar i dup calitatea persoanei, urmtoarele infrac iuni: a) infrac iunile contra siguran ei naviga iei pe ap, contra disciplinei i ordinii la bord i alte infrac iuni n legtur cu activitatea marinei civile prevzute n Decretul nr. 443/1972 privind naviga ia civil; b) infrac iunile mpotriva protec iei muncii, infrac iunile de serviciu sau n legtur cu serviciul prevzute de Codul penal, svrite de personalul marinei civile, cu excep ia infrac iunii prevzute de art. 252 C. pen. (neglijen n pstrarea secretului de stat); c) infrac iunile contra patrimoniului prevzute n Codul penal referitoare la bunurile aflate n administrarea sau folosin a unit ilor marinei civile, ori ncredin ate acestora pentru expedi ie, transport sau pstrare, svrite de personalul marinei civile; d) infrac iunile contra patrimoniului prevzute n Codul penal referitoare la bunuri aflate n administrarea sau folosin a unit ilor marinei civile, n cazul n care fapta a pus sau ar fi putut pune n pericol nave, utilaje portuare, instala ii de ncrcare, descrcare si manipulare a mrfurilor n port sau a creat o stare de pericol pentru siguran a naviga iei, ori a avut ca urmare o tulburare n activitatea de transport maritim sau fluvial.

203

b) Competen a tribunalului (art. 27 C.proc.pen.)210


Potrivit art. 27 C.proc.pen., tribunalul judec n prim instan , n apel i n recurs i solu ioneaz conflictele de competen ivite ntre judectoriile din circumscrip ia sa, precum i alte cazuri anume prevzute de lege. n prim instan , tribunalul judec urmtoarele infrac iuni: infrac iunile prevzute de Codul penal n art. 174-177, 179, art. 189 alin. 3, art. 190, art. 197 alin. 3, art. 209 alin. 3 i 4, art. 211 alin. 2, 21 i 3, art. 212, art. 215 alin. 5, art. 2151 alin. 2, art. 252, 254,255, 257, 266-270, 273-276 cnd s-a produs o catastrof de cale ferat, art. 2791, 298, 312 si 317, precum i infrac iunea de contraband, dac a avut ca obiect arme, muni ii sau materii explozive ori radioactive; infrac iunile svrite cu inten ie, care au avut ca urmare moartea unei persoane; infrac iunile privind siguran a na ional a Romniei prevzute n legi speciale; infrac iunea de splare a banilor, precum i infrac iunile privind traficul i consumul ilicit de droguri; infrac iunea de bancrut frauduloas, dac fapta privete sistemul bancar; alte infrac iuni date prin lege n competen a sa. Ca instan de apel, tribunalul judec apelurile mpotriva hotrrilor penale pronun ate de judectorii n prim instan , cu excep ia celor privind infrac iunile men ionate n art. 279 alin. 2 lit.a C.proc.pen. Ca instan de recurs, tribunalul judec recursurile mpotriva hotrrilor penale pronun ate de judectorii, n cazul infrac iunilor men ionate n art. 279 alin. 2 lit. a C.proc.pen., precum i n alte cazuri anume prevzute de lege. Sec iile maritime i fluviale judec i ca instan e de recurs, recursurile mpotriva hotrrilor pronun ate n prim instan de sec iile maritime i fluviale ale judectoriilor din Constan a i Gala i.

c) Competen a tribunalelor specializate


n organizarea judiciar a sistemului judiciar romnesc, au intervenit prin Legea nr. 304/2004 modificri fundamentale, prin care s-a realizat compatibilizarea sistemului judiciar cu cel din statele Uniunii Europene. Una dintre aceste modificri se refer la introducerea tribunalelor specializate pe materii. n ceea ce privete procesul penal, potrivit art. 35 lit.a din legea susmen ionat, au fost nfiin ate tribunalele pentru minori i familie, n cadrul crora n materie penal, acestea vor avea competen a s judece, infrac iunile svrite de minori sau asupra minorilor (art. 41 alin. 2 din aceeai lege).
Art. 27 C.proc.pen. a fost modificat prin Decr. nr. 366/1971, Legea nr. 7/1973, Decr. nr. 365/1976, Legea nr. 20/1990, Legea nr. 104/1992, Legea nr. 45/1993, Legea nr. 141/1996 i O.U.G. nr. 58/2002. n actuala reglementare, lit. a a punctului 1 a fost modificat prin O.U.G. nr. 109/2003, publicat n M.Of. nr. 748/26.10.2003, iar pct. 4 a fost modificat prin Legea nr. 281/2003, publicat n M.Of. nr. 468/1.07.2003
210

204

Trebuie remarcat superioritatea unei asemenea reglementri, care va nsemna o profesionalizare i o specializare a unor judectori, care vor func iona n cadrul acestor instan e i, pe cale de consecin , se va realiza o mai bun nfptuire a justi iei n materia delincven ei juvenile.

d) Competen a Cur ii de Apel (art. 281 C.proc.pen.)


Potrivit art. 281 C.proc.pen., Curtea de Apel judec n prim instan , n apel i n recurs. De asemenea, solu ioneaz conflictele de competen ivite ntre tribunale sau ntre judectorii i tribunale din circumscrip ia sa ori ntre judectorii din circumscrip ia unor tribunale diferite aflate n circumscrip ia Cur ii, precum i alte cazuri anume prevzute de lege. Totodat, potrivit art. 281C.pr.pen., Curtea de apel solu ioneaz cererile prin care s-a solicitat extrdarea sau transferul persoanelor condamnate n strintate. Curtea de Apel judec, n prim instan , dup materie i dup calitatea persoanei, urmtoarele infrac iuni: a) infrac iuni prevzute de Codul penal n art. 155-173 i 356-361; b) infrac iuni svrite de judectorii de la judectorii i tribunale, de procurorii de la parchetele de pe lng aceste instan e, precum i de notarii publici; c) infrac iuni svrite de judectorii, procurorii i controlorii financiari ai camerelor de conturi jude ene, precum i de controlorii financiari de la Curtea de Conturi; d) alte infrac iuni date prin lege n competen a sa211. Ca instan de apel, Curtea de apel judec apelurile mpotriva hotrrilor penale pronun ate n prim instan de tribunale. Ca instan de recurs, Curtea de apel judec recursurile mpotriva hotrrilor penale pronun ate de tribunale n apel, precum i n alte cazuri anume prevzute de lege. Potrivit art. 33 alin. 3 din Legea nr. 304/2004, n cadrul cur ilor de apel au fost nfiin ate i func ioneaz, tot ca o noutate, sec ii specializate pe materii, printre care i sec ia pentru cauze cu minori i familie, iar, n raport de necesit i, sec ii maritime i fluviale ori pentru alte materii.

B) Competen a instan elor penale militare


a) Competen a tribunalului militar (art. 26 C.proc.pen.)
Sub aspectul competen ei func ionale, tribunalul militar judec numai n prim instan . Potrivit art. 26 C.proc.pen.212, tribunalul militar este competent dup materie, dar i dup calitatea persoanei pentru urmtoarele infrac iuni:
Potrivit art. 64 alin. 2 din Legea nr. 360/6.06.2003 privind Statutul poli istului, competen a de a judeca n fond infrac iunile comise de ofi erii de poli ie, pn la gradul de comisar-ef inclusiv, apar ine cur ilor de apel. 212 Art. 26 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 281/2003
211

205

a) infrac iunile prevzute n art. 331-352213 din Codul penal, precum i alte infrac iuni svrite n legtur cu ndatoririle de serviciu, comise de militari pn la gradul de colonel inclusiv, cu excep ia celor date n competen a altor instan e; b) infrac iuni prevzute de Codul penal n art. 348-354, svrite de civili. Totodat, tribunalul militar judec i solu ioneaz i alte cauze anume prevzute de lege (art. 26 pct. 2 C.proc.pen.).

b) Competen a tribunalului militar teritorial (art. 28 C.proc.pen.)214


Din punct de vedere al competen ei func ionale, tribunalul militar teritorial judec n prim instan , n apel, n recurs i solu ioneaz conflictele de competen ivite ntre tribunalele militare din circumscrip ia sa, precum i alte cazuri anume prevzute de lege. Potrivit art. 28 pct. 1 C.proc.pen., tribunalul militar teritorial judec n prim instan urmtoarele infrac iuni: a) infrac iunile men ionate n art. 27 pct. 1 lit. a-e C.proc.pen., svrite n legtur cu ndatoririle de serviciu, de la militari pn la gradul de colonel inclusiv; b) alte infrac iuni date prin lege n competen a sa. Ca instan de apel, tribunalul militar teritorial judec apelurile impotriva hotrrilor pronun ate n prim instan de tribunalele militare, cu excep ia infraciunilor men ionate n art. 279 alin. 2 lit.a C.pr.pen. i a infrac iunilor contra ordinii i disciplinei militare sanc ionate de lege cu pedeapsa nchisorii de cel mult 2 ani. Ca instan de recurs, judec recursurile: mpotriva hotrrilor pronun ate de tribunalele militare n cazul infrac iunilor men ionate n art. 279 alin. 2 lit.a C.proc.pen. i al infrac iunilor contra ordinii i disciplinei militare, sanc ionate de lege cu pedeapsa inchisorii de cel mult 2 ani; n alte cazuri anume prevzute de lege mpotriva sentin elor i ncheierilor pronun ate de tribunalele militare, pentru care legea prevede numai calea de atac a recursului.

c) Competen a Cur ii Militare de Apel (art. 282 C.proc.pen.)215


Sub aspectul competen ei func ionale, Curtea Militar de Apel judec n prima instan , n apel i n recurs i solu ioneaz conflictele de competen ivite ntre tribunalele militare teritoriale sau ntre tribunalele militare i tribunalele militare teritoriale ori ntre tribunalele militare din raza de competen a unor tribunale militare teritoriale diferite, precum i n alte cazuri anume prevzute de lege.
213 214

Este vorba de infrac iuni contra capacit ii de aprare a Romniei Art. 28 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 281/2003 215 Articol introdus prin Legea nr. 45/1993 i modificat prin Legea nr. 141/1996 i Legea nr. 281/2003

206

n prima instan , Curtea Militar de Apel judec urmtoarele infrac iuni: infrac iunile prevzute de Codul penal n art. 155-173 i art. 356-361, svrite de militari; infrac iunile svrite de judectorii tribunalelor militare i ai tribunalelor militare teritoriale, precum i de procurorii militari de la parchetele militare de pe lng aceste instan e; alte infrac iuni date prin lege n competen a sa. Ca instan de apel, judec apelurile mpotriva hotrrilor pronun ate n prim instan de tribunalele militare teritoriale. Ca instan de recurs, judec recursurile mpotriva hotrrilor pronun ate de tribunalele militare teritoriale n apel, precum i n alte cazuri anume prevzute de lege.

C) Competen a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie (art. 29 C.proc.pen.)216


nalta Curte de Casa ie i Justi ie judec, sub aspectul competen ei func ionale, n prim instan , n recurs i recursurile n interesul legii. Totodat, solu ioneaz: conflicte de competen n cazurile n care este instan a superioar comun cazurile n care cursul justi iei este ntrerupt; cererile de strmutare; alte cazuri anume prevzute de lege. n prim instan , nalta Curte de Casa ie i Justi ie are o competen personal, pentru urmtoarele infrac iuni: a) infrac iunile svrite de senatori i deputa i; b) infrac iunile svrite de membrii Guvernului; c) infrac iunile svrite de judectorii Cur ii Constitu ionale, de membrii, judectorii i procurorii Cur ii de Conturi, de Preedintele Consiliului Legislativ i de Avocatul Poporului; d) infrac iunile svrite de mareali, amirali, generali i chestori; e) infrac iunile svrite de efii cultelor religioase organizate n condi iile legii i de ceilal i membri ai naltului Cler, care au cel pu in rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia; f) infrac iunile svrite de judectorii i magistra ii asisten i de la nalta Curte de Casa ie i Justi ie, de judectorii de la cur ile de apel i Curtea Militar de Apel, precum i de procurorii de la parchetele de pe lng aceste instan e i de procurorii Parchetului Na ional Anticorup ie;
216

Art. 29 pct. 1 lit.c, d i pct. 2 lit. c, au fost modificate prin Legea nr. 281/2003, iar pct. 5 lit.d a fost introdus prin aceeai lege

207

g) alte cauze date prin lege in competen a sa. Ca instan de recurs, judec: a) recursurile mpotriva hotrrilor penale pronun ate, n prima instan , de cur ile de apel i de Curtea Militar de Apel; b) recursurile mpotriva hotrrilor penale pronun ate, ca instan e de apel, de cur ile de apel i de Curtea Militar de Apel; c) recursurile mpotriva hotrrilor penale pronun ate, n prim instan , de sec ia penal a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, precum i alte cazuri prevzute de lege. n cadrul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, func ioneaz completul de nou judectori i sec iile unite, care au i competen n materie penal. Completul de nou judectori solu ioneaz recursurile i cererile n cauzele judecate n prim instan de sec ia penal a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie (art. 22 din Legea nr. 304/2004). Sec iile Unite, n materie penal are urmtoarea competen rezultat din economia prevederilor art. 23 din Legea nr. 304/2004: judec recursurile n interesul legii, n materie penal; solu ioneaz sesizrile privind schimbarea jurispruden ei naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, n materie penal, dup procedura prevzut n art. 24 din aceeai lege.
Sec iunea a II-a

PROROGAREA DE COMPETEN 1. No iune i cazuri


Pentru buna desfurare a procesului penal, legiuitorul a avut n vedere, pe lng reglementarea normelor privitoare la competen a organelor judiciare, i situa iile n care pentru nfptuirea n bune condi ii a justi iei penale se impun unele devieri sau derogri de la aceste norme obinuite. Aceste devieri sunt impuse, de regul, de mprejurarea c ntre cauzele ce se afl n acelai timp n fa a unor instan e de judecat diferite, exist asemenea legturi, nct reunirea i judecarea lor simultan de ctre aceeai instan apare ca o necesitate stringent217. Prorogarea de competen 218 const, aadar, n extinderea competen ei unui organ judiciar i asupra unor infrac iuni sau persoane care nu i sunt date spre urmrire ori judecare potrivit normelor obinuite de competen . Codul de procedur penal nu utilizeaz, n mod expres termenul de prorogare, ns reglementeaz cazurile n care prorogarea de competen poate
217 218

V. Rmureanu, op. cit., p. 62 Gr. Theodoru, op.cit., p. 186

208

avea loc. n materie penal nu este admis prorogarea conven ional219. Prorogarea competen ei poate avea loc numai n favoarea unei instan e de acelai grad sau unei instan e superioare n grad i niciodat n favoarea unei instan e inferioare n grad. Dintre cazurile n care se impune prorogarea competen ei, cel mai obinuit este cel determinat de conexitatea sau indivizibilitatea cauzelor220. Alte cazuri de prorogare sunt determinate de schimbarea ncadrrii juridice a faptei, de schimbarea calificrii faptei dedus judec ii, de solu ionarea unor chestiuni prealabile (cnd instan a penal trebuie s solu ioneze chestiuni extrapenale civile, financiare etc.), n materia strmutrii judecrii cauzelor.

2. Indivizibilitatea
Indivizibilitatea se caracterizeaz prin existen a unei singure infrac iuni (unitate de infrac iune), care fie este svrit de o pluralitate de persoane (participa ie), fie este compus dintr-o pluralitate de acte (infrac iune continuat etc.) sau prin existen a unei singure ac iuni (unitate de ac iune) care a generat o pluralitate de infrac iuni (concurs ideal)221. n limbajul dreptului penal, vom avea, aadar, indivizibilitate n cazul participan ilor care svresc o singur infrac iune, n cazul infrac iunii continuate i n cazul concursului ideal de infrac iuni. Indivizibilitatea poate fi definit, aadar, ca fiind situa ia juridic a unei cauze penale care, dei cuprinde o pluralitate de acte materiale, de fapte penale sau de fptuitori, formeaz totui, prin natura sa ori prin voin a legii, o unitate ce impune judecarea lor simultan de ctre aceeai instan 222. Potrivit art. 33 C.proc.pen., cazurile de indivizibilitate sunt urmtoarele: a) cnd la svrirea unei infrac iuni au participat mai multe persoane (este vorba de participa ia penal, cnd doi sau mai mul i fptuitori au participat, n calitate de coautori, instigatori sau complici, la svrirea aceleiai infrac iuni; judecarea lor simultan la aceeai instan se impune pentru evitarea pronun rii unor hotrri contradictorii); b) cnd dou sau mai multe infrac iuni au fost svrite prin acelai act (este cazul concursului ideal de infrac iuni; judecarea de ctre aceeai instan se impune dat fiind legtura dintre infrac iunile provenite dintr-o ac iune unic); c) n cazul infrac iunii continuate sau n orice alte cazuri cnd dou sau mai multe acte materiale alctuiesc o singur infrac iune (acest caz de indivizibilitate se refer la infrac iunea continuat, complex i de obicei; situa ia de indivizibilitate este dat de faptul c actele componente ale
219 220

V. Rmureanu, op. cit., p. 62 Acest mod de prorogare a competen ei este prevzut n mai multe legisla ii (italian, francez, german, ungar etc.) 221 V. Rmureanu, op. cit., p. 66 222 Gr.Theodoru, op. cit., p. 187

209

infrac iunii nu pot fi judecate separat, acestea constituind o unitate legal de infrac iune).

3. Conexitatea
Conexitatea este situa ia juridic caracterizat prin faptul c ntre dou sau mai multe infrac iuni exist o legtur care impune judecarea lor simultan la aceeai instan . n doctrin223, se face distinc ie ntre conexitatea subiectiv n cazul n care legtura dintre infrac iuni se face prin mijlocirea infractorului care le-a svrit i conexitatea obiectiv legtura este dat de mprejurri care se refer la locul, timpul, modul de svrire a infrac iunilor. Codul de procedur penal prevede, expres, trei cazuri de conexitate i un ultim caz, cu un caracter mai general, n care orice alt legtur dintre cauze poate impune reunirea acestora pentru o mai bun nfptuire a justi iei. Exist conexitate, potrivit art. 34 C.proc.pen.; n urmtoarele cazuri: a) cnd dou sau mai multe infrac iuni sunt svrite prin acte diferite, de una sau de mai multe persoane mpreun, n acelai timp i n acelai loc; b) cnd dou sau mai multe infrac iuni sunt svrite n timp ori n loc diferit, dup o prealabil n elegere ntre infractori; c) cnd o infrac iune este svrit pentru a pregti, a nlesni sau a ascunde comiterea altei infrac iuni, ori este svrit pentru a nlesni sau a asigura sustragerea de la rspundere penal a fptuitorului altei infrac iuni; d) cnd ntre dou sau mai multe infrac iuni exist legtur i reunirea cauzelor se impune pentru o bun nfptuire a justi iei. Privitor la primul caz de conexitate, existen a acestei forme de conexitate este dat de legtura de timp i de loc ntre infrac iunile svrite (inculpa ii A, B i C ptrund ntr-o banc, unde A asigur paza, B distruge sistemul de alarm, ncuietorile i seiful bancar de unde sustrage banii, iar C ucide prin mpucare agentul de paz, aprut n ultimul moment, iar apoi, vatm grav, ntr-un accident de circula ie, integritatea corporal unui lucrtor de poli ie pornit n urmrirea celor trei care s-au ndeprtat n grab cu un autoturism condus de C). Al doilea caz de conexitate este impus de legtura dintre cele dou sau mai multe infrac iuni, svrite dup o prealabil n elegere ntre infractori. Nu are relevan dac infrac iunile sunt de acelai fel sau diferite (inculpa ii A, B i C, fr ocupa ie, s-au n eles s racoleze, din mai multe localit i, persoane de sex feminin pe care, sub pretextul angajrii la munc n strintate, le-au determinat s accepte s fie duse n Spania i Italia, unde, apoi, le-au sechestrat i le-au obligat s practice ceretoria i prostitu ia, sub o identitate fals). Caracteristic pentru cel de-al treilea caz de conexitate este legtura dintre infrac iunea-mijloc i infrac iunea a crei svrire a fost sprijinit, nlesnit sau ascuns ori al crei fptuitor a fost ajutat s se sustrag de la consecin ele penale
223

V. Rmureanu, op. cit., p. 65

210

ale faptei sale224. Existen a infrac iunii ulterioare este condi ionat, esen ial, de existen a infrac iunii anterioare225. Astfel, de exemplu, nu poate exista uz de fals, fr preexisten a unei infrac iuni de fals ori n cazul infrac iunilor de nelciune realizate prin falsificarea prealabil a unor acte. Ultimul caz de conexitate are o aplica ie subsidiar n raport de celelalte cazuri de conexitate, n sensul c va opera numai n ipoteza n care nu exist nici una din ipotezele de la lit. a-c al art. 34 C.proc.pen. ns nu orice legtur ntre dou sau mai multe infrac iuni constituie un caz de conexitate, ci numai aceea care impune reunirea cauzelor pentru o bun nfptuire a justi iei.Asemenea situa ii se ntlnesc la infrac iunile ntre care, ntmpltor s-au ivit legturi care fac necesar urmrirea i judecarea lor mpreun, pentru a se asigura o mai bun administrare a probelor i o solu ionare operativ i eficient.

4. Efectele strii de conexitate sau indivizibilitate


Conexitatea sau indivizibilitatea ntre dou sau mai multe cauze produce dou efecte principale: A) reunirea cauzelor n fa a aceleiai instan e; B) prorogarea competen ei n favoarea acestei instan e.

A) Reunirea cauzelor
n vederea unei judecri simultane, de ctre aceeai instan i a evitrii pronun rii unor hotrri contradictorii, legiuitorul a prevzut reunirea cauzelor conexe sau indivizibile. Reunirea cauzelor la aceeai instan poate avea loc n cursul judecrii n prim instan , n apel sau la instan a de recurs. Privitor la reunirea cauzelor n fa a judec ii n prim instan , art. 32 C.proc.pen. prevede c, n caz de indivizibilitate sau de conexitate, judecata n prim instan , dac are loc n acelai timp pentru toate faptele i pentru to i fptuitorii, se efectueaz de aceeai instan . Rezult c reunirea cauzelor este posibil numai n cazul n care cauzele conexe sau indivizibile se afl n aceeai faz procesual (a judec ii n prim instan ), neavnd relevan stadiul de judecat n care se gsesc (reunirea poate avea loc i cu ocazia deliberrii). Reunirea cauzelor este posibil i la instan ele de apel sau de recurs, dac sunt ndeplinite dou condi ii: instan ele s fie de acelai grad cauzele s se afle n acelai stadiu de judecat De la regula enun at mai sus, face excep ie cazul de indivizibilitate, pre224 225

V. Dongoroz, op. cit., p.128 Gh. Stroe, Competen a de judecat a instan elor penale, Ed. Tempus, Buc., 2002, p.1 32

211

vzut de art. 33 lit.c C.proc.pen., cnd cauzele trebuie s fie reunite ntotdeauna fr a avea importan faza procesual sau stadiul de judecat n care se afl.

B) Prorogarea competen ei

n caz de indivizibilitate sau conexitate, are loc, de regul, i o prorogare a competen ei n favoarea instan ei la care se reunesc cauzele (instan a principal). Prin prorogarea competen ei, instan ei principale i se confer datorit conexit ii sau indivizibilit ii dintre cauze dreptul de a solu iona i cauze penale care n mod obinuit sunt de competen a altei instan e226. Instan a competent, prin prorogare, se stabilete dup urmtoarele reguli (art. 35 C.proc.pen.): a) dac competen a n raport cu diferi i fptuitori ori diferitele fapte apar ine, potrivit legii, mai multor instan e de grad egal, i de aceeai categorie (instan ele civile sau militare), competen a de a judeca toate faptele i pe to i fptuitorii revine instan ei mai nti sesizate. Regula se ntemeiaz pe prezum ia c instan a care a fost mai nti sesizat este cea mai avansat n desfurarea procedurii judiciare227 (criteriul priorit ii cronologice). b) dac competen a dup natura faptelor sau dup calitatea persoanelor apar ine unor instan e de grad diferit (i de aceeai categorie), competen a de a judeca toate cauzele reunite revine instan ei superioare n grad. Criteriul pe baza cruia se stabilete competen a este cel al priorit ii ierarhice, fiind unanim adoptat n toate legisla iile procesual penale. c) dac competen a n raport cu diferi ii fptuitori sau diferitele fapte apar ine, potrivit legii, unor instan e de acelai grad, dar de categorii diferite (judectorie i tribunal militar), prorogarea de competen se face n favoarea instan ei militare (criteriul priorit ii func ionale). Dac instan a civil este superioar n grad instan ei militare (tribunal tribunal militar), competen a revine instan ei militare echivalente n grad cu instan a civil (n acest caz tribunalului militar teritorial). Dac instan a civil superioar este nalta Curte de Casa ie i Justi ie, competen a revine acesteia. Instan a creia i-a revenit competen a, ca urmare a prorogrii de competen , va rmne competent s judece chiar dac pentru fapta sau fptuitorul care a determinat competen a acelei instan e, s-a dispus ncetarea procesului penal ori s-a pronun at achitarea. Infrac iunile de tinuire, favorizarea infractorului i nedenun area unor infraciuni sunt de competen a instan ei care judec infrac iunea la care acestea se refer.

5. Procedura de reunire a cauzelor228


Reunirea cauzelor conexe sau indivizibile se hotrte, din oficiu, la cererea pr ilor sau a procurorului, de ctre instan a creia i revine competen a de
226 227

V. Rmureanu, op., cit., p. 68 Ibidem 228 Unii autori folosesc no iunea de jonc iune procesual (V. Dongoroz, op. cit., p. 125)

212

judecat, prin prorogare (instan a la care sunt reunite cauzele, dac acestea se afl n aceeai faz i etap procesual). Exist dou modalit i de reunire: a) n cazul n care urmrirea penal a fost efectuat de acelai organ, n acelai timp, pentru toate infrac iunile i to i participan ii, procurorul va sesiza cu rechizitor instan a competent s judece cauza n ntregime; b) n cazul n care urmrirea penal a fost efectuat de ctre organe diferite i n perioade de timp diferite, iar sesizarea prin rechizitor s-a fcut la mai multe instan e, reunirea cauzelor la instan a competent prin prorogare este obligatorie, dac judecata n prim instan are loc n acelai timp. n situa ia n care judecata privind infrac iuni conexe sau indivizibile are loc la instan e de apel sau de recurs diferite ori, pentru unele infrac iuni, la prima instan i pentru altele la instan a de apel sau de recurs, ori privitor la unele infrac iuni s-a pronun at o solu ie definitiv, cauzele se reunesc, dup alte reguli, prevzute n art. 37 C.pr.pen. Cauzele privind infrac iuni conexe sau indivizibile aflate n curs de judecat, n fa a unor instan e de apel sau de recurs de acelai grad, i n acelai stadiu de judecat, se reunesc prin prorogare, n mod obligatoriu, la instan a competent. n mod obligatoriu, reunirea cauzelor este obligatorie i n cazul de indivizibilitate prevzut de art. 33 lit. c C.pr.pen., respectiv n cazul infrac iunii continuate sau n orice alte situa ii cnd dou sau mai multe acte materiale alctuiesc o singur infrac iune.n ipoteza n care, privitor la unele din actele care intr n con inutul aceleiai infrac iuni, s-a pronun at, anterior, o hotrre definitiv, instan a reunete cauza cu aceea n care s-a dat hotrrea definitiv i pronun o nou hotrre, n raport cu toate actele care intr n con inutul infrac iunii, desfiin nd hotrre anterioar. n ceea ce privete actele ndeplinite i msurile dispuse de celelalte instan e, instan a principal le poate men ine sau poate dispune, motivat, completarea, refacerea sau chiar infirmarea lor. Nesocotirea obligativit ii reunirii cauzelor este sanc ionat cu nulitatea absolut cnd prorogarea se refer la competen a material i personal, i cu nulitatea relativ cnd prorogarea se refer la competen a teritorial229.

6. Disjungerea cauzelor
Disjungerea reprezint opera ia de separare a cauzelor reunite la aceeai instan , n vederea unei bune desfurri a procesului penal. Potrivit art. 38 C.proc.pen., n cazul de indivizibilitate prevzut n art. 33 lit. a C.proc.pen., precum i n toate cazurile de conexitate, instan a poate dispune n
229

Gr. Theodoru, op. cit., p.192; V. Rmureanu, op. cit., p. 151

213

interesul unei bune judec i, disjungerea cauzei, astfel ca judecarea unora dintre infractori sau infrac iuni s se fac separat. Privitor la n elesul expresiei n interesul unei bune judec i, folosit de legiuitor, n doctrin230 s-a artat c ea poate fi determinat de necesitatea de a solu iona unele cauze, fr ntrzieri inutile, fr a face s depind, n mod injust, situa ia unor subiec i procesuali de situa ia altor subiec i sau solu ionarea unei cauze de rezolvarea altei cauze care face obiectul aceluiai proces penal. Ca urmare a disjungerii, va avea loc judecarea separat, n sensul c instan a principal judec ea nsi, n cadrul aceluiai proces, pe infractorii sau infrac iunile care au fcut obiectul disjungerii, numai c solu ionarea problemelor privind pe aceti infractori sau aceste infrac iuni are loc ntr-o alt edin i la o dat ulterioar celei la care au fost solu ionate problemele privind pe ceilal i infractori sau celelalte infrac iuni231. Din economia textului prevzut de art. 38 C.proc.pen., reiese c disjungerea nu poate fi dispus n cazurile de indivizibilitate prevzute n art. 33 lit. b i c C.proc.pen. (concurs ideal de infrac iuni, infrac iuni continuate, complexe sau de obicei). Codul de procedur penal actual reglementeaz i unele cazuri speciale de disjungere a cauzelor, cum ar fi: a) plngerea prealabil potrivit art. 281 alin.1 C.pr.pen., n caz de conexitate sau de indivizibilitate ntre infrac iunile prev. de art. 297 lit. a-c C.proc.pen. sau ntre una din aceste infrac iuni i o alt infraciune pentru care nu se cere plngerea prealabil,dac disjungerea nu este posibil, instan a competent s judece cauzele respective se va determina conform dispozi iilor prev. de art. 35 C.proc.pen.; b) n cazul cnd n cauz, alturi de inculpa i aresta i sunt i inculpa i liberi, dac instan a gsete necesar i dac este posibil, se aplic disjungerea (art. 293C.proc.pen.); c) suspendarea judec ii (art. 303 C.proc.pen.) dac sunt mai mul i inculpa i, iar cauza suspendrii privete numai pe unul din ei i disjungerea nu este posibil, se dispune suspendarea ntregii cauze; d) n cazul n care rezolvarea preten iilor civile ar provoca ntrzierea solu ionrii ac iunii penale, instan a poate dispune disjungerea ac iunii civile i amnarea judecrii acesteia ntr-o alt edin (art. 347 C.proc.pen.); e) in caz de concurs ntre infrac iuni flagrante supuse procedurii speciale i alte infrac iuni, se procedeaz la disjungere, urmrirea i judecarea infrac iunilor fcndu-se separat. n caz de conexitate sau indivizibilitate, dac procedura special se aplic numai unora dintre fapte sau fptuitori, iar disjungerea nu este posibil, urmrirea i judecata se vor face conform procedurii obinuite (art. 478 C.proc.pen.); f) cnd n aceeai cauz sunt mai mul i inculpa i, dintre care unii minori i al ii majori i nu este posibil disjungerea, instan a judec n compunerea prev. de art. 483 C.proc.pen. i dup procedura obinuit.
230 231

V. Dongoroz, op. cit., p. 132 V. Rmureanu, op.cit., p. 154

214

Instan a poate dispune disjungerea din oficiu, la cererea uneia dintre pr i sau la propunerea procurorului.

7. Alte cazuri de prorogare a competen ei A) Prorogarea competen ei n caz de schimbare a ncadrrii juridice a faptei
n cursul judecrii unei cauze, n prim instan , se poate constata c este necesar schimbarea ncadrrii juridice dat faptei prin actul de sesizare. n asemenea cazuri, dup ce dispune schimbarea ncadrrii juridice, n baza art. 334 C.proc.pen., instan a este obligat s verifice dac, n raport cu noua ncadrare, este competent. Dac, n raport cu noua ncadrare juridic dat faptei, competen a material revine altei instan e, distingem dou situa ii: 1. cnd competen a material revine unei instan e superioare celei care a fost sesizat cu judecarea cauzei, se impune declinarea competen ei n favoarea acelei instan e, indiferent de momentul n care prima instan a schimbat ncadrarea juridic a faptei (nainte sau dup nceperea cercetrii judectoreti); 2. cnd se constat, dup efectuarea cercetrii judectoreti c infrac iunea este de competen a unei instan e inferioare, instan a sesizat cu judecarea infrac iunii rmne competent a judeca (art. 41 alin. 1 C.proc.pen.). Din con inutul textului art. 41 alin. 1 C.proc.pen., rezult, per a contrario, c, n situa ia n care se constat, nainte de nceperea cercetrii judectoreti, c infrac iunea este de competen a unei instan e inferioare, instan a trebuie s-i decline competen a n favoarea instan ei inferioare. Drept urmare, prorogarea competen ei va avea loc numai atunci cnd sunt ndeplinite cumulativ dou condi ii232: instan a sesizat cu judecarea cauzei n prim instan s fie superioar instan ei care ar deveni competent, dup materie, ca urmare a schimbrii ncadrrii juridice a faptei. Cnd una dintre instan e este civil i alta militar, se impune, totdeauna, declinarea de competen n favoarea instan ei devenite competente ca urmare a schimbrii ncadrrii juridice a faptei. schimbarea ncadrrii juridice a faptei s fie determinat de elemente noi ivite n cursul cercetrii judectoreti efectuate de instan a sesizat cu judecarea cauzei. Astfel, dac nainte de nceperea cercetrii judectoreti, instan a sesizat constat, din simpla examinare a con inutului faptei descrise n actul de sesizare, c fapta este de competen a altei instan e, inferioare, trebuie s-i
232

Gr.Theodoru, op. cit., p.193

215

B) Prorogarea competen ei n cazul schimbrii calificrii faptei


Spre deosebire de schimbarea ncadrrii juridice, pe care o poate dispune instan a de judecat, schimbarea calificrii faptei reprezint opera legiuitorului. Schimbarea calificrii faptei printr-o lege nou, intervenit n cursul judecrii cauzei, nu atrage incompeten a instan ei de judecat, afar de cazul cnd prin acea lege s-ar dispune altfel (art. 41 alin. 2 C.proc.pen.). n acest mod, se asigur judecarea unei infrac iuni de ctre instan a sesizat prin rechizitor, chiar dac, ulterior, n cursul judecrii, a aprut o lege nou, care a dat o alt calificare juridic aceleiai fapte, care atrage competen a unei alte instan e. n cazurile n care schimbarea calificrii, printr-o lege nou, s-a realizat nainte de sesizarea instan ei, evident c trimiterea n judecat va trebui s fie fcut la instan a competent n raport de noua calificare juridic dat faptei.

decline competen a n favoarea acesteia233.

C) Prorogarea competen ei n cazul chestiunilor prealabile


n desfurarea procesului penal se poate ivi necesitatea lmuririi unor chestiuni de natur extrapenal, care se refer la existen a unei situa ii, a unei calit i, a unui raport juridic etc., de care depinde solu ionarea cauzei. Chestiunile extrapenale de a cror rezolvare prealabil depinde rezolvarea unei cauze penale se numesc chestiuni prealabile234. Pentru a dobndi caracterul de chestiune prealabil, o chestiune extrapenal trebuie s se caracterizeze prin urmtoarele: S constate existen a sau inexisten a unui element sau a unei cerin e esen iale a con inutului unei infrac iuni, dar care s fie de natur extrapenal (s apar in altei ramuri de drept de exemplu, stabilirea existen ei unei cstorii valabile, n cazul infrac iunii de bigamie prevzut de art. 303 C. pen.). n literatura de specialitate235, s-au propus dou sisteme pentru rezolvarea chestiunilor prealabile, potrivit crora competen a revine fie instan ei penale care judec cauza respectiv, fie instan ei extrapenale, n func ie de natura chestiunii. n actuala reglementare a Codului de procedur penal, s-a adoptat sistemul absolut236, potrivit cruia instan a penal este competent s judece orice chestiune prealabil, potrivit regulilor i mijloacelor de prob privitoare la materia creia i apar ine acea chestiune (art. 44 alin. 2 C.proc.pen.). Drept urmare, se ajunge la o prorogare de competen , n sensul c instan a penal devine competent s judece i chestiuni care, n mod obinuit, sunt de competen a unor instan e civile sau a altor organe de jurisdic ie. n situa ia n care chestiunea prealabil a fost anterior solu ionat, printr-o hotrre definitiv, Codul de procedur penal prevede n art. 44 alin. 3, c hotrrea definitiv a instan ei civile asupra unei mprejurri ce constituie o chestiune prealabil n procesul penal, are autoritate de lucru judecat n fa a instan ei penale.
V.Rmureanu, op. cit., p.161-162 Gr. Theodoru, op. cit., p. 193 235 Tr. Pop., op. cit., p. 532 236 C.proc.pen. anterior adoptase sistemul chestiunilor prejudiciale, potrivit cruia competen a de a rezolva chestiuni prealabile revenea inst.extrapenale, n func ie de natura chestiunii
234 233

216

Textul mai sus-men ionat nu prevede nimic pentru ipoteza n care hotrrea definitiv apar ine unei alte instan e penale. n literatura de specialitate237, s-a artat c, pentru identitate de ra iune, trebuie s admitem c hotrrea definitiv a unei instan e penale va avea acelai efect autoritate de lucru judecat.

D) Prorogarea competen ei n cazul strmutrii judecrii cauzei penale


a) No iune Pentru a se asigura normala desfurare a procesului penal, n cazul intervenirii unor mprejurri locale care ar putea influen a (pune la ndoial) influen a obiectivitatea i impar ialitatea judectorilor unei instan e, Codul de procedur penal a reglementat institu ia strmutrii. Aadar, putem defini strmutarea ca fiind un remediu procesual prin care o cauz este luat de la instan a competent s o judece i dat la o instan de acelai grad, dar din alt localitate, unde normala desfurare a procesului penal poate fi asigurat. Prin strmutarea cauzei penale se realizeaz o prorogare de competen teritorial a unei instan e judectoreti, n favoarea unei alte instan e de acelai grad. Codul nostru de procedur penal reglementeaz institu ia strmutrii n art. 55 C.proc.pen., care prevede c .C.C.J. strmut judecarea unei cauze de la instan a competent la o alt instan egal n grad, n cazul n care, apreciind temeinicia motivelor de strmutare, consider c prin aceasta se asigur desfurarea normal a procesului. Textul art. 55 alin. 1 C.proc.pen. nu precizeaz expres temeiurile strmutrii238, adoptnd o formulare cu caracter de generalitate, n sensul c temeiul const n asigurarea desfurrii normale a procesului. n doctrin i n practica judiciar239, au fost considerate motive de strmutare acele situa ii, stri sau mprejurri care creeaz la locul judecrii cauzei o ambian cu totul defavorabil unui cadru legal de nfptuire a justi iei i care pun sub semnul ndoielii impar ialitatea i obiectivitatea judectorilor acelei instan e. Este ns necesar ca aceste mprejurri s se reflecte n mod concret n desfurarea procesului. n literatura de specialitate240, s-a artat c, dei nu se confund cu vreuna din cauzele de incompatibilitate, temeiul strmutrii poate rezulta din atitudinea, din comportarea, n mod repetat a unor subiec i procesuali oficiali fa de una din pr ile cauzei penale, atitudine sau comportare care nu poate fi ncadrat n nici unul din cazurile de recuzare, dar care vdete existen a unei porniri, unei lipse de obiectivitate i impar ialitate, reflex al influen ei (temerii sau presiunii) exercitat de climatul n care se desfoar procesul penal. Strmutarea cauzei este posiV. Dongoroz, op. cit., p.146; V. Rmureanu, op. cit., p. 173 C.proc.pen. din 1964 prevedea, dup modelul codului de instruc ie criminal francez, dou temeiuri pentru strmutare: siguran a public i suspiciunea legitim, iar n ultima sa redactare se referea la impar ialitatea judecrii pricinii care la instan a competent nu este pe deplin asigurat. 239 Gr. Theodoru, op.cit., p. 195; V. Rmureanu, op. cit., p. 283 240 V. Dongoroz, op. cit., p. 161
238 237

217

bil n orice etap de judecat: n prima instan , n apel sau recurs241. b) Procedura strmutrii Instan a competent, n mod exclusiv, s solu ioneze cererile de strmutare este nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Pr ile, ntiin ate despre termen cu ocazia procedurii prealabile, se pot nf ia la edin , caz n care se ascult i concluziile acestora. nalta Curte de Casa ie examineaz cererea pe baza motivelor formulate n cerere, nscrisurilor alturate acesteia, informa iilor primite, memoriile pr ilor. Solu ionnd cererea, nalta Curte poate admite sau respinge cererea, printr-o decizie care nu se motiveaz. n cazul n care gsete cererea ntemeiat, dispune strmutarea judecrii cauzei de la instan a n fa a creia se afla la o alt instan a egal n grad de pe teritoriul rii. Admi nd cererea, se hotrte i n ce msur actele ndeplinite n fa a instan ei de la care s-a strmutat cauza se men in (art. 60 al.2 C.proc.pen.) nalta Curte trebuie s ntiin eze de ndat despre admiterea cererii, instan a de la care s-a strmutat cauza, aceasta din urm avnd obliga ia de a trimite dosarul instan ei la care s-a strmutat cauza. n cazul n care, dup introducerea cererii de strmutare, nu s-a dispus suspendarea judec ii la instan a la care se afl cauza a crei strmutare s-a cerut, iar aceast instan a procedat ntre timp la judecarea cauzei, hotrrea pronun at este desfiin at prin efectul admiterii cererii de strmutare. n practica judiciar242, s-a artat c, n cazul n care, dup strmutare, instan a la care s-a trimis cauza dispune restituirea cauzei la procuror, n baza art. 333 C.proc.pen., dosarul se trimite procurorului care dispusese ini ial trimiterea n judecat, i nu celui corespunztor instan ei la care s-a strmutat cauza. Respingerea cererii de strmutare are drept efect nlturarea suspendrii cauzei i reluarea judec ii de ctre instan a la care se gsete. Strmutarea cauzei nu poate fi cerut din nou, afar de cazul cnd noua cerere se ntemeiaz pe mprejurri necunoscute naltei Cur i de Casa ie la solu ionarea cererii anterioare sau ivite dup aceasta.

Sec iunea a IV-a

ALTE INSTITU II PROCESUALE LEGATE DE COMPETEN 1. Controlul competen ei penale


n vederea asigurrii respectrii normelor de competen n materie penal, legiuitorul a instituit pentru organele judiciare, obliga ia de a-i verifica competen a
241 242

Vezi sec iunea Aplica ii practice. Gr. Theodoru,op. cit., p.280; V. Pvleanu, op. cit., p. 253.

218

att n momentul sesizrii cu o cauz penal, ct i pe tot parcursul procesului penal, cnd se ivesc situa ii care ar putea determina o alt competen . Aceast verificare (sau control) se realizeaz, aadar, n dou modalit i243: a) prin autocontrolul instan ei, care se realizeaz prin verificarea, de ctre instan a sesizat, a propriei competen e; b) prin controlul instan ei superioare, care se realizeaz fie prin verificarea competen ei de ctre instan a superioar la care se exercit o cale de atac, fie prin intermediul conflictului de competen ivit ntre dou sau mai multe instan e inferioare. Autocontrolul instan ei sesizate poate avea loc: din oficiu (cnd instan a este obligat s-i verifice, la primul termen, competen a); la cererea pr ilor sau a procurorului, prin intermediul excep iei de necompeten . Excep ia de necompeten reprezint mijlocul juridic prin care procurorul i pr ile pot invoca lipsa de competen a instan ei sesizate cu judecarea cauzei penale. Codul de procedur penal stabilete, n art. 39 alin. 1 momentul pn la care pot fi ridicate excep iile de necompeten , n cursul procesului penal. Astfel, excep ia de necompeten material i dup calitatea persoanei pot fi ridicate n tot cursul procesului penal, pn la pronun area hotrrii definitive. Dup pronun area hotrrii de ctre prima instan de judecat, lipsa de competen se invoc prin intermediul cii de atac sau poate fi luat n considerare, din oficiu, de ctre instan a de control judiciar. Dispozi ia art. 39 alin. 1 C.proc.pen. este n concordan cu textul art. 197 alin. 2 i 3 C.proc.pen., care prevd sanc iunea nulit ii absolute pentru nclcarea dispozi iilor relative la competen a dup materie sau dup calitatea persoanei. Excep ia de necompeten teritorial poate fi ridicat numai pn la citirea actului de sesizare n fa a primei instan e de judecat (art. 39 alin. 2 C.proc.pen.). Aadar, excep ia de necompeten teritorial trebuie ridicat nainte de nceputul cercetrii judectoreti. Nerespectarea acestui termen atrage decderea din exerci iul dreptului, astfel c instan a trebuie s resping excep ia, ca fiind tardiv invocat. n urma verificrii competen ei, prin ambele modalit i de autocontrol, exist dou posibilit i: fie instan a constat c este competent, caz n care continu judecarea cauzei, fie instan a constat c nu este competent, se dezinvestete i trimite cauza instan ei competente (prin declinarea competen ei).

2. Declinarea de competen
n urma verificrii competen ei, din oficiu sau la cerere, instan a poate constata c nu este competent, potrivit legii, s judece cauza cu care a fost legal
243

V. Rmureanu, op. cit., p. 205

219

sesizat. n acest caz, instan a i declin competen a n favoarea instan ei de judecat pe care o apreciaz ca fiind competent. Potrivit art. 42 alin. 1 C.proc.pen., instan a de judecat care i declin competen a trimite dosarul instan ei de judecat artat ca fiind competent prin hotrrea de declinare. Declinarea de competen constituie o deznvestire a instan ei, astfel c hotrrea de declinare este o sentin , care nu este supus apelului i nici recursului (art. 42 alin. 4 C.proc.pen.). Sentin a de declinare a competen ei are un dublu efect: de deznvestire a instan ei ce dispune declinarea de competen i de nvestire a instan ei artat ca fiind competent prin hotrrea de declinare. Instan a sesizat n urma declinrii competen ei este obligat s-i verifice competen a, nvestindu-se cu judecarea cauzei, dac se consider competent, sau declinndu-i, la rndul ei, competen a, fie n favoarea instan ei care i-a trimis cauza, fie la o alt instan . n cazul n care instan a se nvestete cu judecarea cauzei, se pune problema dac actele i msurile dispuse de instan a desesizat pot fi folosite sau nu. Codul nostru de procedur penal prevede o reglementare distinct, n func ie de felul competen ei care a determinat declinarea. Potrivit art. 42 alin. 2 C.proc.pen., dac declinarea a fost determinat de competen a material sau dup calitatea persoanei, instan a creia i s-a trimis cauza poate folosi actele ndeplinite i poate men ine msurile dispuse de instan a desesizat. Aceast facultate244 pe care legiuitorul o confer instan ei competente reprezint o derogare de la dispozi iile art. 197 alin. 2 i 3 C.proc.pen., conform crora actele efectuate i msurile luate de o instan necompetent dup materie i dup calitatea persoanei, ar trebui s fie lovite de nulitate absolut. n cazul declinrii pentru necompeten a teritorial, instan a creia i s-a trimis cauza are obliga ia s men in actele ndeplinite i msurile luate de instan a care a dispus declinarea de competen .

3. Conflictele de competen A) No iune


Prin conflict de competen se n elege situa ia juridic n care dou sau mai multe instan e se recunosc competente a judeca aceeai cauz ori i declin competen a, una alteia. Din economia textului art. 43 C.proc.pen., rezult c, pentru existen a conflictului de competen se cer ndeplinite urmtoarele condi ii: a) s existe un conflict de competen ntre dou sau mai multe
244

n lipsa unei reglementri exprese pentru cazul necompeten ei materiale sau personale, n C.proc.pen. anterior, actele efectuate i msurile luate de instan a care i-a declinat competen a erau lovite de nulitate absolut.

220

instan e. Acest conflict apare, de regul, ntre dou sau mai multe instan e care simultan sau succesiv se declar competente sau i declin competen a ntr-o anumit cauz. Legiuitorul a avut n vedere dei nu a prevzut n mod expres prin reglementarea acestui text, conflictul de competen ntre instan ele penale romne din sistemul organelor judectoreti. b) asumarea sau declinarea competen ei. Instan ele penale aflate n conflict trebuie s-i asume competen a (conflict pozitiv de competen ) sau s-i decline competen a (conflict negativ de competen ) de a judeca aceeai cauz. Conflictul pozitiv de competen exist atunci cnd dou sau mai multe instan e judectoreti, sesizate cu judecarea aceleiai cauze penale, se recunosc competente a o judeca. Conflictul negativ de competen exist atunci cnd dou sau mai multe instan e i declin, succesiv, una n favoarea celeilalte competen a de judecare a aceleiai cauze. n doctrin,245 s-a ridicat problema dac hotrrile prin care instan ele se pronun asupra competen ei/incompeten ei trebuie s fie sau nu definitive. Codul de procedur penal actual reglementeaz aceste situa ii distinct, dup cum urmeaz: n ipoteza conflictului negativ, C.proc.pen. prevede c hotrrea de declinare de competen este definitiv, astfel c nu se mai pune problema definitivrii hotrrii. n cazul conflictului pozitiv, instan ele se declar competente prin respingerea excep iilor de necompeten ridicate n fa a lor printr-o ncheiere, care poate fi atacat numai odat cu fondul. c) identitatea cauzei. Instan ele aflate n conflict de competen trebuie s se considere competente sau necompetente de a judeca aceeai cauz. n literatura juridic s-a afirmat c, prin expresia aceeai cauz trebuie s n elegem att o singur fapt (infrac iune), ct i mai multe fapte (infrac iuni) conexe, care trebuie s fie aceeai sau, respectiv, aceleai la toate instan ele n conflict.

B) Procedura de rezolvare a conflictului de competen


Conflictul pozitiv sau negativ de competen se solu ioneaz de instan a ierarhic superioar comun instan elor n conflict (art. 43 alin. 1 C.proc.pen.). Instan a ierarhic superioar comun (regulator de competen ) va fi determinat n func ie de gradul, categoria i raza teritorial a instan elor aflate n conflict. n caz de conflict de competen ntre instan e de aceeai categorie i de acelai grad (ntre dou judectorii) din raza teritorial a aceluiai tribunal, instan a ierarhic superioar comun este tribunalul; conflictul de competen ivit ntre dou judectorii din raza unei cur i de apel va fi solu ionat de ctre aceasta,
245

Vezi V. Rmureanu, op. cit., p. 239-241

221

iar dac nu sunt din raza unei cur i de apel, competent va fi .C.C.J. Conflictul de competen ivit ntre o instan civil i una militar va fi solu ionat de .C.C.J. Sesizarea instan ei ierarhic superioare comune se face, n caz de conflict pozitiv, de ctre instan a care s-a declarat cea din urm competent, iar n caz de conflict negativ, de ctre instan a care i-a declinat cea din urm competen a. Sesizarea se poate face, n toate cazurile, de procuror sau pr i. Ca i oricare alt instan sesizat, instan a superioar comun este obligat s-i verifice, din oficiu, la prima nf iare, regularitatea actului de sesizare (art. 300 C.proc.pen.). Dac va constata c nu este competent s solu ioneze conflictul, i va declina competen a n favoarea instan ei pe care o consider competent. Dac se consider competent, n urma sesizrii, pn la solu ionarea conflictului pozitiv de competen , judecata la instan ele aflate n conflict se suspend (art. 43 alin. 5 C.proc.pen.). De la aceast regul, exist o singur excep ie, cu privire la msurile i actele ce reclam urgen (cum sunt msurile preventive). Acestea se vor dispune sau vor fi efectuate de ctre instan a care i-a declinat competen a ori s-a declarat competent cea din urm (art. 43 alin. 6 C.pr.pen.). Solu ionarea conflictului de competen se face n condi ii de oralitate, publicitate i contradictorialitate. n acest sens, art. 43 alin. 7 C.proc.pen. prevede c instan a ierarhic superioar comun hotrte asupra conflictului de competen cu citarea pr ilor. Cnd instan a sesizat cu solu ionarea conflictului de competen constat c acea cauz este de competen a altei instan e dect cele ntre care a intervenit conflictul i fa de care nu este instan a superioar comun, trimite dosarul instan ei superioare comune. Dac este competent s solu ioneze conflictul, prin hotrrea pe care o pronun , se va indica instan a competent, creia i se va trimite cauza spre judecat. Hotrrea prin care se rezolv conflictul de competen are caracterul unei decizii, care nu poate fi supus unei ci de atac. Hotrrea instan ei regulator de competen , prin care s-a stabilit instan a competent are dou efecte: este atributiv de competen 246, n sensul c instan a creia i s-a trimis cauza prin hotrrea de stabilire a competen ei nu se mai poate declara necompetent. Prin excep ie, dac n urma completrii cercetrii judectoreti rezult o noua situa ie de fapt, care determin o alt ncadrare juridic, de competen a altei instan e, instan a i poate declina din nou competen a. Noua situa ie de fapt este dat de mprejurrile sau circumstan ele care rezult din completarea cercetrii judectoreti i nu din lucrrile deja existente la dosar i care sunt de natur s schimbe ncadrarea
246

Gr. Theodoru, op. cit., p. 201; V. Rmureanu, op. cit., p. 248

222

juridic ini ial a faptei, astfel c fapta, n noua ei ncadrare, este de competen a material a altei instan e. n literatura juridic247, s-a afirmat opinia c excep ia se poate extinde pentru identitate de ra iune i n unele situa ii privind competen a personal; al doilea efect privete actele ndeplinite i msurile dispuse de instan a desesizat. Potrivit art. 43 alin. 10 raportat la art. 42 alin. 2 C.proc.pen., instan a creia i s-a trimis cauza poate folosi actele ndeplinite i msurile dispuse de instan a desesizat.

4. Incompatibilitatea
Desfurarea n bune condi ii a procesului penal presupune alturi de necesitatea reglementrii normelor de competen a organelor judiciare ca membrii unui organ judiciar s i exercite atribu iile temeinic i legal, n condi iile stabilite prin lege. Exercitarea temeinic i legal a acestor atribu ii implic ndeplinirea unor condi ii privitoare la obiectivitatea i impar ialitatea organului judiciar, probitatea lor social-moral (ncrederea cet enilor n organele judiciare care nfptuiesc justi ia) i calificarea profesional (suficienta pregtire teoretic i practic) a acestora248. Din momentul nceperii unui proces penal, pot aprea situa ii sau mprejurri de natur s provoace nencredere, suspiciune cu privire la obiectivitatea i impar ialitatea organelor judiciare care i exercit atribu iile n acea cauz penal. Pentru prevenirea sau nlturarea unor astfel de situa ii sau cauze de suspiciune, n care prezum ia de obiectivitate i impar ialitate ar fi pus la ndoial, legiuitorul a prevzut mai multe remedii procesuale, cum sunt: incompatibilitatea, ab inerea, recuzarea i strmutarea249.

A) No iune
Incompatibilitatea este situa ia n care se poate afla un subiect procesual, atunci cnd ntr-o anumit cauz, la care particip, este susceptibil de a fi bnuit, pentru anumite cauze expres prevzute de lege, de impar ialitate sau lips de obiectivitate. n aceste situa ii, subiectul procesual incompatibil nu i mai poate exercita atribu iile n cauza respectiv, fiind mpiedicat s mai participe la desfurarea activit ii procesuale din acel proces.
I. Tanoviceanu, V. Dongoroz, Tratat, vol. IV, p. 96 V. Dongoroz, op.cit., p. 149 Dei tratate distinct, incompatibilitatea i strmutarea sunt institu ii asemntoare. n cazul suspiciunii individuale, care privete o anumit persoan (judector de ex.) remediul procesual este incompatibilitatea, n timp ce remediul suspiciunii colective (referitoare la totalitatea judectorilor) este transformarea cauzei la un alt organ judiciar penal de aceeai categorie i acelai grad, adic strmutarea (Vezi V. Dongoroz, op.cit., p.150-151).
248 249 247

223

n reglementarea actual a Codului de procedur penal dup modificrile aduse prin O.U.G. nr. 109/2003 i Legea nr. 281/2003, dispozi iile referitoare la incomptibilitate sunt incidente n cazul urmtorilor subiec i procesuali: judectorul, procurorul, organul de cercetare penal, magistratul-asistent, grefierul, expertul i interpretul.

B) Cazuri

a) Incompatibilitatea judectorilor Potrivit art. 46-48 C.proc.pen., judectorii sunt incompatibili n urmtoarele cazuri: 1. Rudenia Judectorii care sunt so i sau rude apropiate ntre ei nu pot face parte din acelai complet de judecat. Ra iunea instituirii acestui caz de incompatibilitate const n influen a pe care ar putea s o exercite un so sau o rud apropiat, asupra celuilalt so sau, respectiv, rud apropiat, cu privire la modul de solu ionare a cauzei. n elesul expresiei rude apropiate este cel prevzut n art. 149 C. pen. Cauza de incompatibilitate este incident n orice stadiu al procesului i la orice instan , indiferent de gradul sau categoria ei. Incompatibilitatea exist chiar dac so ii sunt n proces de divor , pn la rmnerea definitiv a hotrrii de divor . 2. Judectorul care a luat parte la solu ionarea unei cauze nu mai poate participa la judecarea aceleiai cauze ntr-o instan superioar, sau la judecarea cauzei dup desfiin area hotrrii cu trimitere n apel sau dup casarea cu trimitere n recurs Pentru a fi incident250 acest caz de incompatibilitate, este necesar ca judectorul s fi luat parte la solu ionarea cauzei, ceea ce nseamn c, n calitate de membru al completului de judecat a participat la dezbaterile cauzei, la deliberare i a semnat minuta care constat rezultatul deliberrii, pronun ndu-se asupra existen ei infrac iunii, a vinov iei inculpatului, a rspunderii sale penale i a aplicrii sanc iunilor. n practica judiciar, s-a admis c nu exist incompatibilitate n cazul n care judectorul a participat doar la unele termene la care s-a dispus amnarea; s-a pronun at asupra unor chestiuni prealabile sau a dispus restituirea cauzei la procuror pentru completarea urmririi. De asemenea, s-a decis c nu este incompatibil judectorul care a judecat o cerere de liberare condi ionat, n fond ori n recurs, atunci cnd judec o nou
n practic s-a apreciat c n cazul admiterii apelului inculpatului i trimiterea cauzei la prima instan spre rejudecare, pentru motivul c inculpatul a lipsit de la judecat, nefiind legal citat, judectorul care a participat la solu ionarea cauzei n apel poate participa la judecarea apelului declarat contra sentin ei date n urma rejudecrii, deoarece nu se afl n situa ia de incompatibilitate prevzut de art. 47 alin. 1 C.proc.pen. Dei a fcut parte din completul de judecat, judectorul nu s-a pronun at asupra fondului cauzei, n apel fiind solu ionat numai aspectul privind citarea legal a inculpatului. n consecin , recursul declarat de procuror a fost respins ca nefondat (C.S.J. s. pen., d. 2690/2001)
250

224

cerere cu acelai obiect, pentru c aceast nou cerere are la baz alte mprejurri i temeiuri. Tot aa, s-a admis c nu este incompatibil s judece cauza judectorul care a solu ionat n prim instan o cerere de revizuire ori o contesta ie n anulare. 3. Judectorul care i-a exprimat anterior prerea cu privire la solu ia care ar putea fi dat n acea cauz251. Prerea exprimat anterior trebuie s priveasc solu ia care ar putea fi dat n cauz (cu privire la vinov ia inculpatului sau existen a infrac iunii), iar nu simple aspecte procesuale ale acesteia (de ex., luarea unor msuri asigurtorii; extinderea din oficiu a ac iunii penale sau a procesului penal; constatarea unei infrac iuni de audien ). De asemenea, s-a decis c exist antepronun are i, deci, incompatibilitate de a judeca cauza, dac judectorul a dispus anterior, n aceeai cauz, arestarea preventiv, iar, n motivarea ncheierii, a re inut sau a lsat s se n eleag c nvinuitul sau inculpatul arestat este autorul faptei imputate. Exprimarea prerii poate avea loc n cursul desfurrii procesului (de ex., respingnd o excep ie, judectorul i exprim prerea indirect, i cu privire la vinov ia inculpatului) sau n afara desfurrii procesului penal (cu ocazia unei convorbiri particulare). Indiferent dac este n cursul sau n afara desfurrii procesului penal, prerea trebuie s fie exprimat anterior dezbaterilor judiciare i pronun rii hotrrii252.

b) Alte cauze de incompatibilitate 1. Judectorul care a pus n micare ac iunea penal sau a dispus trimiterea n judecat ori a pus concluzii n fond n calitate de procuror la instan a de judecat sau a emis mandatul de arestare preventiv n cursul urmririi penale. Noua reglementare a textului art. 48 alin. 1 lit.a C.proc.pen., astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 109/2003, rspunde necesit ii armonizrii dispozi iilor legisla iei noastre procesual penale cu principiul european al separa iei func iilor de urmrire penal de cele de judecat n cadrul autorit ilor procesului penal, principiu care decurge din art. 6 par. 1 din Conven ia european i din art. 14 par. 1 din Pactul Interna ional cu privire la drepturile civile i politice. Pentru prima oar reglementat n sistemul nostru, acest caz de incompatibilitate referitor la judectorul care a emis mandatul de arestare preventiv n cursul urmririi penale delimiteaz func ia de urmrire de cea de judecat, dnd satisfac ie unui principiu european menit s asigure impar ialitatea membrilor organelor judiciare. Sub acest aspect, Codul nostru de procedur penal este n consens cu
Punerea n discu ie de ctre judector, conform art. 334 C.proc.pen., a noii ncadrri juridice, dac n cursul judec ii se consider c ncadrarea dat faptei prin actul de sesizare urmeaz a fi schimbat, nu are semnifica ia cazului de incompatibilitate prevzut de art. 47 alin. 2 C.proc.pen., neconstituind o exprimare de ctre judector, anterior solu ionrii cauzei, a prerii sale cu privire la hotrrea ce urma s fie adoptat (C.S.J., s.pen., dec. nr. 442/20 februarie 1992, n Pro-Lege nr. 1/1993). 252 V.Rmureanu, op.cit., p.263.
251

225

recentele reglementri din legisla ia procesual francez care n art. 137-1 C.proc.pen. introdus prin Legea din 15 ianuarie 2000 prevede expres c judectorul libert ilor i deten iei nu poate, sub sanc iunea nulit ii, s participe la judecarea cauzelor penale pe care le-a cunoscut. Ra iunea instituirii acestui caz de incompatibilitate const n faptul c procurorul, care pune n micare ac iunea penal253, dispune trimiterea n judecat sau pune concluzii n fond n fa a instan ei i exprim prin aceste activit i procesuale o prere anticipat asupra solu iei care ar putea fi dat n cauz. n literatura de specialitate254, s-a apreciat c exist incompatibilitate i atunci cnd procurorul pune n micare ac iunea penal, la instan , n cazul extinderii procesului penal pentru alte fapte sau persoane. Punerea de concluzii n fond trebuie n eleas n sensul c procurorul s-a pronun at asupra existen ei faptei, a vinov iei inculpatului i asupra aplicrii legii penale, nu i atunci cnd pune concluzii n chestiuni incidente sau n cereri privind desfurarea judec ii255. 2. Fost reprezentant sau aprtor Judectorul care a fost reprezentant sau aprtor al vreuneia dintre pr i nu poate participa n aceeai cauz ca judector. Incompatibilitatea exist chiar dac judectorul, n calitate de aprtor al vreuneia dintre pr i, nu s-a prezentat la nici un termen de judecat, fiind suficient s fi fost angajat sau desemnat ca aprtor (nu are importan durata acestei calit i). Ra iunea acestei incompatibilit i se bazeaz pe realitatea c cele dou pozi ii, de judector i aprtor, sunt de neconciliat. Aceast incompatibilitate garanteaz respectarea principiului separa iei func iilor de judecare de cele de aprare. 3. Fost expert sau martor Nu poate participa la judecarea cauzei judectorul care a fost expert sau martor n cauza respectiv. Acest caz de incompatibilitate se bazeaz pe ideea c judectorul care trebuie s efectueze opera iunea de apreciere a probelor, nu poate fi persoana care a procurat vreo prob (n calitate de expert) sau a servit ca mijloc de prob256 (declara ia n calitate de martor). Pentru existen a acestui caz de incompatibilitate nu intereseaz con inutul declara iilor fcute de martor sau al concluziilor nf iate de expert257. 4. Interesat n cauz Potrivit art. 48 lit.d C.proc.pen., judectorul este incompatibil a judeca dac
253 254

V.Rmureanu, op. cit., p.267 Gr.Theodoru, Lucia Moldovan, Ed.Did. i Ped., Buc., 1979, p.57. 255 Ibidem 256 V. Dongoroz, op. cit., p.154 257 Ibidem

226

n cauza respectiv, exist mprejurri din care rezult c este interesat sub orice form, el, so ul sau vreo rud apropiat. Formularea generic a textului, n sensul folosirii expresiilor exist mprejurri, sub orice form, las s se n eleag ca interesul poate fi de orice natur (material, dar i psihic) i c, ori de cte ori o persoan invoc i face dovada unor asemenea mprejurri, exist incompatibilitate. Interesul poate fi direct (cnd judectorul, so ul acestuia ori o rud apropiat figureaz ca parte n cauza respectiv) sau indirect (cnd so ul sau o rud apropiat figureaz ca reprezentant sau aprtor al vreuneia din pr i)258. n privin a mprejurrilor din care ar rezulta interesul, acestea pot fi diverse: are un proces similar la o alt instan ; are calitatea de tutore al uneia din pr i; este debitorul sau creditorul uneia din pr i etc.

3. Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penal, a magistratului-asistent i a grefierului Potrivit art. 49 alin. 1 raportat la art. 46 C.proc.pen., aa cum a fost modificat prin Legea nr. 281/2003, procurorul, magistratul-asistent sau grefierul de edin nu pot participa la judecarea unei cauze dac sunt so i sau rude apropiate ntre ei sau cu vreunul dintre membrii completului de judecat. Art. 49 alin. 2 C.proc.pen. stabilete, prin referire la art. 48 lit.b-d, i alte cazuri de incompatibilitate pentru procuror, persoana care efectueaz cercetarea penal, magistratul-asistent i grefierul de edin : au avut calitatea de reprezentant sau aprtor al vreuneia dintre pr i; au avut calitatea de expert sau martor; exist mprejurri din care rezult c sunt interesa i sub orice form, ei, so ul sau vreo rud apropiat. Alin. 3 i 4 al art. 49 C.proc.pen. reglementeaz nc dou cazuri de incompatibilitate, pentru procuror i persoana care efectueaz urmrirea penal: procurorul care a participat ca judector la solu ionarea cauzei n prim instan nu poate pune concluzii la judecarea ei n cile de atac; persoana care a efectuat urmrirea penal este incompatibil s procedeze la completarea sau refacerea acesteia, cnd completarea sau refacerea este dispus de ctre instan . 4. Incompatibilitatea expertului i interpretului Dispozi iile privitoare la incompatibilitate prevzute de art. 48 C.proc.pen., se aplic n mod corespunztor, expertului i interpretului. Face excep ie cauza de incompatibilitate prevzut de art. 48 lit. c C.proc.pen., n cazul exper ilor, n sensul c un expert sau interpret poate participa n aceast calitate, de mai multe ori n aceeai cauz (art. 54 alin. 3 C.proc.pen.).
258

V. Dongoroz, op. cit., p.154

227

Calitatea de expert este incompatibil cu aceea de martor n aceeai cauz, legea acordnd ntietate calit ii de martor.

C) Invocarea excep iei de incompatibilitate

Cauza de incompatibilitate poate fi adus la cunotin a preedintelui instan ei, procurorului care supravegheaz cercetarea penal sau procurorului ierarhic superior, fie prin ncunotiin area fcut de persoana incompatibil (ab inere), fie prin denun area cauzei de incompatibilitate de ctre vreuna din pr i (recuzare)259. Ambele mijloace de invocare a excep iei de incompatibilitate au n vedere ob inerea aceluiai rezultat: nlturarea persoanei incompatibile.

a) Ab inerea Ab inerea presupune cunoaterea, de ctre persoana incompatibil, a cauzei de incompatibilitate n care se afl. Potrivit art. 50 alin. 1 C.proc.pen., persoana incompatibil este obligat s declare, dup caz, preedintelui instan ei, procurorului care supravegheaz cercetarea penal sau procurorului ierarhic superior c se ab ine de a participa la procesul penal, cu artarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul ab inerii. Obliga ia de ab inere opereaz din momentul n care persoana incompatibil cunoate cauza de incompatibilitate ce ar putea fi invocat mpotriva sa. n acest sens, art. 50 alin. 2 C.proc.pen. arat c declara ia de ab inere se face de ndat ce persoana obligat la aceasta a luat cunotin de existen a cazului de incompatibilitate. Declara ia de ab inere poate fi retras atunci cnd: a fost fcut din eroare. S-a apreciat c retragerea declara iei trebuie s aib loc nainte ca instan a s hotrasc asupra ab inerii260; n cursul judec ii, dac dispare cauza de incompatibilitate. Aceast situa ie se refer la cauza penal care are ca obiect mai multe infrac iuni conexe, iar privitor la aceea care determinase incompatibilitatea, s-a dispus ncetarea procesului penal. b) Recuzarea Recuzarea reprezint un mod subsidiar de invocare a excep iei de incompatibilitate261, deoarece intervine atunci cnd persoana incompatibil nu a fcut declara ie de ab inere. Prin recuzare, oricare dintre pr i262 i manifest voin a printr-o cerere ca persoana incompatibil s fie nlturat de la judecarea cauzei.
259 260

V.Dongoroz, op. cit., p. 156 V.Rmureanu, op. cit., p. 270 261 V.DongorozI, op. cit., p. 157 262 Legea nu prevede posibilitatea de a cere recuzarea i pentru procuror

228

Cererea de recuzare poate fi fcut att n cursul urmririi penale, ct i n cursul judec ii i se poate formula oral sau scris. Cererea trebuie s cuprind manifestarea de voin a pr ii de a recuza o anumit persoan i s indice cazul de incompatibilitate ce constituie motivul recuzrii. n ce privete termenul n care se poate face cerere de recuzare, textul art. 51 alin. 1 C.proc.pen. prevede c aceasta trebuie s aib loc de ndat ce partea a aflat despre existen a cazului de incompatibilitate. n literatura juridic263, s-a artat c, n situa ia n care partea cunoate cazul de incompatibilitate ulterior primului termen de judecat, n cursul desfurrii judec ii, cererea de recuzare trebuie s fie formulat de ndat sau cel mai trziu pn la ncheierea dezbaterilor etapei respective de judecat, dup pronun area hotrrii nemaiexistnd posibilitatea recuzrii. c) Procedura de solu ionare a declara iei de ab inere i a cererii de recuzare Procedura de solu ionare difer, n func ie de faza procesual n care a intervenit ab inerea sau recuzarea. n cursul judec ii, declara ia de ab inere sau cererea de recuzare se solu ioneaz de instan a care judec cauza respectiv. Potrivit art. 52 alin. 1 C.proc.pen., ab inerea sau recuzarea judectorului, procurorului, magistratului-asistent sau grefierului se solu ioneaz de un alt complet, n edin secret, fr participarea celui ce declar c se ab ine sau care este recuzat. Prin folosirea expresiei un alt complet, legiuitorul nu a avut n vedere modificarea lui total, ci doar nlocuirea judectorului incompatibil, ceilal i membri ai completului rmnnd aceiai. Examinarea declara iei de ab inere sau a cererii de recuzare se face de ndat, ascultndu-se procurorul cnd este prezent n instan , iar, dac se gsete necesar, i pr ile, precum i persoana care se ab ine sau a crei recuzare se cere. Urgen a solu ionrii este motivat de scopul relurii judec ii ct mai curnd posibil. Cnd ab inerea sau recuzarea privete cazul prevzut n art. 46 i 49 alin. 1, instan a, admi nd recuzarea, stabilete care dintre persoanele artate, nu va lua parte la judecarea cauzei. n caz de admitere a ab inerii sau a recuzrii, se va stabili n ce msur actele ndeplinite ori msurile dispuse se men in. n ipoteza n care ab inerea sau recuzarea privete ntreaga instan , modificrile aduse textului art. 52 alin. 5 i introducerea alin. 51 C.proc.pen., prin Legea nr. 281/2003 rezolv, pe de o parte, problemele ivite n practica judiciar n cauzul n care se recuz to i judectorii unei instan e, iar inculpa ii sunt aresta i, iar, pe de alt parte, se d satisfac ie principiului european al dreptului la un al doilea judector (art. 14 part. 5 din Pactul interna ional cu privire la drepturile civile i politice i art. 2 din Protocolul nr. 7 la Conven ia pentru aprarea drepturilor
263

V. Rmureanu, op. cit., p. 272

229

omului i a libert ilor fundamentale)264. Astfel, conform art. 52 alin. 5 C.proc.pen., ab inerea sau recuzarea care privete ntreaga instan trebuie s cuprind indicarea corect a cazului de incompatibilitate n care se afl fiecare judector, condi ie care n reglementarea anterioar nu era prevzut. Ab inerea sau recuzarea care privete ntreaga instan se solu ioneaz de instan a ierarhic superioar care, n cazul n care gsete ntemeiat ab inerea sau recuzarea, desemneaz pentru judecarea cauzei o instan egal n grad cu instan a n fa a creia s-a produs ab inerea sau recuzarea. Rspunznd unor cerin e constitu ionale i europene, textul art. 51 se constituie ntr-o alt garan ie menit s asigure prioritatea cu care instan a trebuie s dispun asupra situa iilor n care exist inculpa i aresta i preventiv. Sub acest aspect, cnd se recuz ntreaga instan , instan a ierarhic superioar dispune cu privire la arestarea preventiv n condi iile prevzute de lege, nainte de a se pronun a asupra recuzrii. Dup examinarea, n edin secret, a declara iei de ab inere sau a cererii de recuzare, instan a se pronun printr-o ncheiere, fie n sensul admiterii, fie al respingerii ab inerii sau recuzrii. n cazul admiterii ab inerii sau recuzrii, persoana incompatibil va fi nlturat definitiv de la judecarea cauzei, iar, n cazul respingerii, persoana respectiv va participa, n continuare la judecarea cauzei. ncheierea prin care s-a admis sau s-a respins ab inerea, ca i aceea prin care s-a admis recuzarea, nu sunt supuse nici unei ci de atac. n cursul urmririi penale, ab inerea sau recuzarea persoanei care efectueaz cercetarea penal ori a procurorului se solu ioneaz de ctre procurorul care supravegheaz cercetarea penal sau de procurorul ierarhic superior. Cererea de recuzare privitoare la persoana care efectueaz cercetarea penal se adreseaz fie acestei persoane, fie procurorului. Atunci cnd cererea este adresat persoanei care efectueaz cercetarea penal, aceasta este obligat s o nainteze mpreun cu lmuririle necesare, n termen de 24 de ore, procurorului, fr a ntrerupe cursul cercetrii penale. Procurorul este obligat s solu ioneze cererea n cel mult 3 zile, printr-o ordonan . Cererea de recuzare care privete pe procuror se solu ioneaz n acelai termen i n aceleai condi ii de procurorul ierarhic superior. Ab inerea se solu ioneaz potrivit dispozi iilor din alin. 3 i 4, care se aplic n mod corespunztor. Cererea de recuzare sau declara ia de ab inere a expertului sau interpretului se solu ioneaz n aceleai condi ii, sus-men ionate, func ie de faza procesual n care intervine ab inerea sau recuzarea.

D) Sanc iunea incompatibilit ii


264

Gh. Mateu , n Revista de drept penal, nr. 1/2004, p.65

230

Codul actual de procedur penal nu prevede expres, nici o sanc iune a incompatibilit ii sau pentru partea care a fcut cererea de recuzare cu reacredin (n scopul tergiversrii cauzei sau n scop icanator). n ipoteza n care cauza a fost solu ionat, cu participarea unei persoane incompatibile, opiniile exprimate, n literatura juridic, n legtur cu sanc iunea care se impune au fost diferite. ntr-o prim opinie265, s-a considerat c sanc iunea trebuie s fie nulitatea absolut, ntruct au fost nclcate dispozi ii care reglementeaz compunerea instan ei (art. 197 alin. 2 C.proc.pen.). ntr-o alt opinie266, pornind de la motivarea c incompatibilitatea este o institu ie diferit de compunerea instan ei, s-a apreciat c sanc iunea care se impune este nulitatea relativ (art. 197 alin. 1 i 4 C.proc.pen.). n acord cu aceast ultim opinie, la care ne raliem, considerm c sunt i dispozi iile art. 52 alin. 4 C.pr.pen., care prevd c, atunci cnd se admite ab inerea sau recuzarea, se va stabili n ce msur actele ndeplinite ori msurile dispuse pn n acel moment se men in.Desigur, aceasta nseamn c men inerea sau desfiin area actelor ndeplinite i msurilor dispuse depinde de o verificare i apreciere a acestor acte, sub aspectul dac legalitatea i corectitudinea lor a fost sau nu afectat de prezen a n complet a persoanei incompatibile.

APLICA II PRACTICE Probleme ivite i rezolvate n jurispruden


1. Stabilirea competen ei dup calitatea persoanei. Poli istul func ionar public. Noul statut al acestuia potrivit Legii nr. 360/2002. ROMNIA CURTEA SUPREM DE JUSTI IE SEC IA PENAL Decizia nr. 714 edin a public din 12 februarie 2003 Asupra conflictului negativ de competen de fa ; n baza lucrrilor din dosar, constat urmtoarele:
N. Giurgiu, Cauzele de nulitate n procesul penal, Ed. tiin ific, Buc., 1972, p. 225 E. Forian, Diritto procesuale penale,Torino, Unione Tipografica Editrice Torinese, 1939, vol. 3, p. 186.
266 265

Dosar nr. 88/2003

231

Prin Rechizitoriul din 4 februarie 2002 al Parchetului Militar Craiova, s-a dispus trimiterea n judecat a inculpatului J.M., maistru militar n rezerv, pentru comiterea infrac iunii prevzut de art. 288 alin. (2), art. 289 i art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. i art. 279 alin. (3) C.pen., fiind sesizat Tribunalul Militar Timioara. Tribunalul Militar Timioara, prin sentin a penal nr. 120 din 4 septembrie 2002, n baza art. 42 C.proc.pen., i art. 64 pct. 2 din Legea nr. 360/2002 a declinat competen a de solu ionare a cauzei n favoarea Tribunalului Hunedoara, ntruct prin Legea nr. 360/2002 care a intrat n vigoare la 24 septembrie 2002, poli istul a devenit func ionar public i a fost scos de sub jurisdic ia parchetelor i instan elor militare stabilindu-se competen a de urmrire penal de ctre procurorii civili i de judecat de ctre tribunale i cur ile de apel, cu excep ia infrac iunilor contra siguran ei statului. Cum pentru infrac iunile svrite de agen ii de poli ie competen a revine tribunalelor, conform art. 64 pct. 2 din Legea nr. 360/2002, s-a trimis cauza tribunalului civil i anume Tribunalului Hunedoara. Examinnd dosarul, Tribunalul Hunedoara prin sentin a penal nr. 396 din 11 decembrie 2002 i-a declinat competen a de judecat n favoarea Tribunalului Militar Timioara re innd c potrivit art. 40 C.proc.pen., cnd competen a instan ei este determinat de calitatea inculpatului, instan a, rmne competent a judeca chiar dac inculpatul, dup svrirea infrac iunii nu mai are acea calitate. Din examinarea dispozi iilor legale n materie se constat c n cazul sesizat, competen a de judecat revine instan ei civile i nu instan ei militare. Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 360/2002, poli istul este func ionar public civil, iar potrivit art. 64, competen a de a efectua supravegherea urmririi penale i de a judeca n fond infrac iunile svrite de poli iti, revine parchetelor de pe lng tribunale i tribunalelor, pentru infrac iunile comise de ctre agen ii de poli ie, parchetelor de pe lng Cur ile de Apel i cur ilor de apel, pentru infrac iunile comise de ctre ofi erii de poli ie pn la gradul de comisar ef inclusiv, respectiv Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justi ie i Cur ii Supreme de Justi ie, pentru infrac iunile comise de chestorii de poli ie cu excep ia infrac iunilor contra siguran ei statului care rmn n competen a parchetelor i instan elor militare. n sfrit, potrivit art. 82 alin. (2) din aceeai lege, orice alte dispozi ii contrare se abrog. Din cele ce preced, rezult incontestabil competen a instan elor civile n judecarea infrac iunilor comise de poli iti, cu excep ia infrac iunilor contra siguran ei statului. Pe de alt parte, dispozi iile art. 64 din Legea 360/2002 privind competen a instan elor fiind de ordin procesual, acestea sunt de imediat aplicare i anume de la data intrrii n vigoare a legii, 24 august 2002, orice alte dispozi ii contrare fiind abrogate (dispozi iile contrare cuprinse n Codul de procedur penal) astfel c invocarea art. 40 C.proc.pen., devine inaplicabil n condi iile modificrii normelor juridice referitoare la competen viznd fapte penale comise de poli iti. Pentru considerentele ce preced urmeaz a se stabili competen a de judecare n favoarea instan ei civile i anume a Tribunalului Hunedoara. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DECIDE 232

Stabilete competen a n judecarea cauzei privind pe inculpatul J.M., n favoarea Tribunalului Hunedoara, instan creia i se trimite dosarul pentru solu ionare. Pronun at n edin public, azi 12 februarie 2003. 2. Competen n raport de calitatea persoanei. Norme tranzitorii ROMNIA CURTEA SUPREM DE JUSTI IE SEC IA PENAL Decizia nr. 1072/2003 edin a public de la 28 februarie 2003 Asupra conflictului de competen de fa ; n baza lucrrilor din dosar, constat urmtoarele: Tribunalul Militar Cluj, prin sentin a nr. 115 din 12 noiembrie 2002, a dispus n temeiul art. 64 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 i art. 42 C.proc.pen., declinarea competen ei de solu ionare a cauzei privind pe inculpatul T.V. n favoarea Tribunalului Cluj, motivnd c inculpatul i-a pierdut calitatea de militar la data de 24 august 2002 odat cu intrarea n vigoare a Legii nr. 360/2002, iar dispozi iile acestei reglementri speciale derog de la legea general, respectiv art. 40 C.proc.pen. Tribunalul Cluj, prin sentin a penal nr. 619 din 12 decembrie 2002, a declinat, la rndul su, competen a de solu ionare a cauzei n favoarea Tribunalului Militar Cluj, cu motivarea c, potrivit art. 40 C.proc.pen., atunci cnd competen a instan ei este determinat de calitatea inculpatului instan a rmne competent a judeca chiar dac inculpatul, dup svrirea infrac iunii, nu mai are acea calitate. Fa de acest text de lege, n lipsa unor dispozi ii tranzitorii referitoare la competen , concluzia care se desprinde este aceea c tribunalul militar trebuie s judece cauza, ntruct la data svririi infrac iunii de vtmare corporal din culp, inculpatul T.V. avea calitatea de plutonier major de poli ie. Investit n temeiul art. 43 alin. (2) C.proc.pen., cu solu ionarea acestui conflict negativ de competen , Curtea constat c potrivit art. 64 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, competen a de solu ionare a cauzei revine Tribunalului Cluj. n cauz, se pune problema dac situa ia tranzitorie privind competen a instan ei penale, creat prin intrarea n vigoare a Legii nr. 360/2002 privind statutul poli istului trebuie solu ionat exclusiv n lumina art. 40 C.proc.pen., sau dac trebuie aplicate i normele generale n materia dreptului tranzitoriu. Referitor la competen a dup calitatea persoanei, art. 40 C.proc.pen., reglementeaz competen a instan ei n caz de schimbare a calit ii inculpatului, fr a distinge care este cauza schimbrii acestei calit i. Or, schimbarea calit ii persoanei poate fi determinat de numeroase mprejurri printre care chiar schimbarea legii care modific statutul anumitor categorii de persoane, cum este Legea nr. 360/2002. Ca atare, no iunea art. 40 C.proc.pen., nu este aceea de a solu iona conflictul n timp ntre normele de competen material, datorat modificrilor legislative, ci prevede numai c, n cadrul legii aplicabile care poate fi legea nou sau legea veche, trebuie s se in seama de calitatea special a persoanei la data svririi 233 Dosar nr. 277/2003

infrac iunii, chiar dac, la data judec ii nu mai are acea calitate. Rezult aadar, c art. 40 C.proc.pen., nu exclude aplicarea normelor dreptului tranzitoriu, dup cum aplicnd normele dreptului tranzitoriu nu nseamn c se ncalc art. 40 ci, din punct de vedere logic, aplicarea lor se face succesiv. Se impune deci a se solu iona conflictul n timp ntre normele de competen , care are precdere. ntruct Codul de procedur penal nu con ine norme pentru solu ionarea conflictului de legi n timp n materia competen ei, sunt aplicabile dispozi iile Pr ii generale a Codului de procedur civil (astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 138/2000), avnd n vedere voca ia procedurii civile de a reprezenta dreptul comun pentru celelalte ramuri care nu cuprind dispozi ii speciale. Or, potrivit art. 725 C. proc. civ. procesele n curs de judecat la data schimbrii competen ei instan elor legal investite vor continua s fie judecate de acele instan e. n caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispozi iile legii noi privitoare la competen sunt pe deplin aplicabile. Se impune concluzia c normele de competen sunt de imediat aplicare, astfel nct, dac instan a nu a fost sesizat nc, dup intrarea n vigoare a legii noi va fi sesizat instan a competent potrivit acestei legi. n cauza de fa , rechizitoriul privind pe inculpatul T.V. a fost ntocmit la 11 octombrie 2002, ulterior datei de 24 august cnd a intrat n vigoare Legea nr. 360/2002, astfel c, se impunea a fi investit cu judecarea cauzei Tribunalul Cluj i nu Tribunalul Militar Cluj care nu mai avea competen a de a solu iona cauze penale, privind pe inculpa ii poli iti i care legal a declinat competen a n favoarea instan ei civile. Ca urmare, Curtea Suprem de Justi ie va stabili competen a de solu ionare a cauzei n favoarea Tribunalului Cluj, creia i se va trimite dosarul privind pe inculpatul T.V. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DECIDE Stabilete competen a n favoarea Tribunalului Cluj, cruia i se trimite pentru solu ionare, cauza privind pe T.V. Pronun at, n edin public, azi 28 februarie 2003.

3. Conflict negativ de competen . Efectele strmutrii ROMNIA CURTEA SUPREM DE JUSTI IE SEC IA PENAL Decizia nr. 740 edin a public din 13 februarie 2003 CURTEA 234 Dosar nr. 4869/2002

Asupra conflictului negativ de competen ; n baza lucrrilor din dosar, constat urmtoarele: Prin ncheierea nr. 1720 pronun at la 29 martie 2002 n dosarul nr. 347/2002, Curtea Suprem de Justi ie a admis cererea de strmutare formulat de peti ionarul S.E.C. i a dispus strmutarea judecrii cauzei ce formeaz obiectul dosarului nr. 9015/2001 al Tribunalului Dolj, avnd ca obiect recursurile formulate mpotriva sentin ei nr. 1982 din 7 mai 2001 a Judectoriei Craiova, n favoarea Tribunalului Vlcea. Tribunalul Vlcea, prin decizia penal nr. 625 din 27 mai 2002 a admis recursurile, a casat sentin a nr. 1982/2001 a Judectoriei Craiova i a trimis cauza spre rejudecare la prima instan i anume, Judectoria Rmnicu Vlcea. mpotriva deciziei nr. 625 din 27 mai 2002 a formulat contesta ie n anulare partea vtmat S.E.C., care a fost admis prin decizia nr. 771 din 24 iunie 2002 (dosar nr. 1041/2002) de Tribunalul Vlcea, s-a anulat decizia penal atacat, s-au admis recursurile declarate mpotriva sentin ei penale nr. 1982 din 7 mai 2001 a Judectoriei Craiova i s-a casat sentin a nr. 1982 din 7 mai 2001 trimi ndu-se cauza pentru rejudecare la Judectoria Craiova. Prin sentin a penal nr. 3788 din 9 septembrie 2002, Judectoria Craiova i-a declinat competen a de solu ionare a cauzei n favoarea Judectoriei Rmnicu Vlcea care prin sentin a penal nr. 1027 din 16 octombrie 2002 i-a declinat competen a n favoarea Judectoriei Craiova. n baza art. 43 alin. 1 i 3 Cod procedur penal a sesizat Curtea Suprem de Justi ie, ca instan ierarhic superioar comun n vederea solu ionrii conflictului negativ de competen . Analiznd lucrrile dosarului se constat urmtoarele: Trebuie remarcat, n primul rnd, c decizia nr. 771 din 24 iunie 2002 prin care Tribunalul Vlcea a admis contesta ia n anulare mpotriva deciziei aceluiai tribunal nr. 625 din 27 mai 2002 cu toate consecin ele cunoscute este nelegal. Tribunalul Vlcea trebuia s constate c aceast contesta ie era inadmisibil, ntruct era ndreptat mpotriva unei hotrri penale care nu era definitiv. Potrivit art. 386 alin. 1 din Codul de procedur penal, contesta ia n anulare este o cale extraordinar de atac care poate fi exercitat numai mpotriva hotrrilor judectoreti penale definitive. Or, din examinarea dispozi iilor art. 417 din Codul de procedur penal, care reglementeaz expres i limitativ cazurile n care hotrrile instan ei de recurs rmn definitive, rezult, per a contrario, c deciziile instan ei de recurs, prin care se dispune casarea cu trimitere a cauzei spre rejudecare cum era decizia nr. 625 din 27 mai 2002 a Tribunalului Vlcea atacat pe calea contesta iei n anulare nu au caracterul de hotrri judectoreti intrate n puterea lucrului judecat. Aa fiind, Tribunalul Vlcea, prin decizia penal nr. 771 din 24 iunie 2002 trebuia s resping contesta ia n anulare ca inadmisibil. Evident c, instan a suprem nu are posibilitatea s ndrepte, aceast eroare, n condi iile n care ea a fost investit n calitate de regulator de competen i are numai competen a de a solu iona un conflict negativ de competen . Revenind, la obiectul cauzei, cu care este investit Curtea, trebuie s constatm c, n spe competent s solu ioneze cauza este Judectoria Rmnicu 235

Vlcea, deoarece prin admiterea cererii de strmutare a dosarului nr. 9015/2001 al Tribunalului Dolj n favoarea Tribunalului Vlcea, Curtea Suprem de Justi ie a nvestit Tribunalul Vlcea cu solu ionarea cauzei, i astfel strmutarea dispus de instan a suprem i va produce efectele pn la pronun area unei hotrri definitive n cauz. n cazul n care, prin casare cu trimitere, se reia un nou ciclu de judecat cum este n spe efectele strmutrii rmn operante pn la solu ionarea definitiv a cauzei, pe traiectoria ierarhiei judiciare n raport cu instan a la care a ajuns cauza prin mecanismul strmutrii. Aceasta nseamn, desigur c efectele strmutrii se ntind obligatoriu att la instan ele ierarhic superioare ct i la instan ele ierarhic inferioare n cazul exercitrii cilor de atac urmare crora se dispune de exemplu casarea cu trimitere spre rejudecare la fond ca i n prezenta cauz. Aceast solu ie rezult din interpretarea ra ional a prevederilor art. 55-61 din Codul de procedur penal. O alt interpretare ar conduce la un cerc vicios i la situa ii fr ieire, tiut fiind c, potrivit dispozi iilor art. 61 din de procedur penal, nu se poate face o nou cerere de strmutare pentru aceleai temeiuri. Dac, printr-o alt interpretare, s-ar ajunge la o alt solu ie, ar nsemna s se nesocoteasc caracterul definitiv i obligatoriu al hotrrilor Cur ii Supreme de Justi ie i s-ar admite ca hotrrea instan ei supreme, respectiv efectele ei, s fie desfiin at printr-o decizie a unei instan e inferioare, ceea ce este contrar legii i de neconceput. Fa de cele men ionate, competent s solu ioneze n prim instan cauza este Judectoria Rmnicu Vlcea, ca instan inferioar n grad Tribunalului Vlcea. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII D E C I D E: n temeiul art. 43 alin. 7 Cod procedur penal stabilete competen a solu ionrii cauzei privind pe inculpa ii R.D. i I.M. n favoarea Judectoriei Rmnicu Vlcea, creia i se trimite dosarul spre competent solu ionare. Pronun at, n edin public, azi 13 februarie 2003

4. Conflict de competen . Instan a obligat s ia msurile i s efectueze actele care reclam urgen . ROMNIA CURTEA SUPREM DE JUSTI IE SEC IA PENAL ncheiere nr. 747 edin a public din 13 februarie 2003 CURTEA Asupra cererilor de fa ; Constat c a fost fixat acest termen intermediar pentru examinarea cererilor 236 Dosar nr. 291/2003

formulate de aprtorul inculpa ilor pentru ncetarea de drept a msurilor preventive luate n dosarul de fond, aflat n curs de judecat, privitor la care s-a ajuns la un conflict negativ de competen ntre Tribunalul Militar Teritorial Bucureti i Tribunalul Satu Mare. Examinnd cererile formulate, se constat c acestea au fost adresate Cur ii Supreme de Justi ie, sec ia penal, cu neobservarea dispozi iilor art. 43 alin. 6 din Codul de procedur penal, din interpretarea crora rezult c asupra unor asemenea cereri ca i asupra oricror acte ce reclam urgen este competent instan a care i-a declinat competen a cea din urm, respectiv Tribunalul Satu Mare. Pentru aceste considerente, urmeaz ca cererile de constatare a ncetrii de drept a msurii arestrii preventive a inculpa ilor adresate Cur ii Supreme de Justi ie, s fie respinse ca inadmisibile. Curtea Suprem, n calitate de instan ierarhic superioar comun celor dou instan e ntre care s-a ivit conflictul negativ de competen avnd, potrivit investirii, n conformitate cu prevederile art. 43 alin. 7 Cod procedur penal, doar competen a de a hotr asupra conflictului de competen , la termenul fixat, 27 februarie 2003. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII D I S P U N E: Respinge cererile formulate de inculpa ii C.G. i P.L.de constatare a ncetrii de drept a msurii arestrii preventive a inculpa ilor, ca inadmisibile. Oblig pe fiecare inculpat s plteasc statului cte 500.000 lei, cheltuieli judiciare. Pronun at, n edin public, azi 13 februarie 2003.

5. Competen . Indivizibilitate. Reunirea cauzelor. Conflict pozitiv de competen Cnd se constat c dou instan e diferite judec ac iuni svrite la diferite intervale de timp, dar n realizarea aceleiai rezolu ii, de ctre aceeai persoan, faptele constituind o infrac iune continuat, trebuie urmat procedura de reunire a cauzelor n caz de indivizibilitate, potrivit competen ei prevzute n art. 35 C.proc.pen. ntr-un atare caz, ar exista conflict pozitiv de competen numai dac instan ele pe al cror rol se afl judecarea ac iunilor componente ale infrac iunii continuate ar respinge excep iile de necompeten ridicate de procuror sau de ctre pr i. CSJ, Sec ia penal Decizia nr. 1218 din 11 martie 2003 Prin ncheierea din 12 decembrie 2002, Judectoria Baia Mare, n temeiul art. 43 alin. 4 C.proc.pen., avnd n vedere sesizarea fcut de aprtorul inculpatului L.G., privind inciden a prevederilor art. 43 din acelai cod, a dispus suspendarea judecrii cauzei pn la solu ionarea conflictului pozitiv de competen . Pentru a hotr astfel, instan a a re inut c inculpatul a fost trimis n judecat att n fa a Judectoriei Baia Mare, ct i a Judectoriei Satu Mare pentru acelai tip de activitate infrac ional, iar perioadele n care s-a desfurat aceast activitate, anul 1999, se suprapun, situa ie n care aprtorul inculpatului a solicitat reunirea cauzelor prin ataarea dosarului aflat pe rolul Judectoriei Satu Mare la dosarul Judectoriei Baia Mare, prima instan sesizat. 237

Judectoria a motivat c n ambele cauze este vorba de svrirea unor acte materiale ce compun o singur infrac iune, continuat, de nelciune prevzut n art. 215 alin. 1, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. Considernd c exist un conflict pozitiv de competen , judectoria a sesizat Curtea Suprem de Justi ie cu solu ionarea acesteia. n solu ionarea sesizrii se constat c, potrivit art. 32 C.proc.pen., dou sunt situa iile care genereaz conflictul de competen , i anume cnd dou sau mai multe instan e legal sesizate cu aceeai cauz penal se recunosc deopotriv competente cu solu ionarea ei, respingnd fiecare dintre ele excep ia de necompeten , i situa ia invers, cnd ele se consider necompetente, declinndu-i una alteia competen a. n spe se constat c, n cursul judec ii nu s-a ridicat excep ia de necompeten , pe motiv c ambele instan e, Judectoria Baia Mare i Judectoria Satu Mare, sunt sesizate cu aceeai cauz penal, i, deci, nu au respins, ambele, o atare excep ie, pentru a exista conflict pozitiv de competen . Aprtorul inculpatului L.G., sus inut de procuror, a solicitat reunirea cauzelor penale n care sunt cerceta i cei doi inculpa i n dosare diferite, aflate pe rolul celor dou instan e, invocnd, n mod corect, cazul de indivizibilitate prevzut n art. 33 lit.c C.proc.pen. Reunirea cauzelor n caz de indivizibilitate sau conexitate nu se confund cu institu ia conflictului de competen , avnd procedura sa special de rezolvare, potrivit art. 32-39 C.proc.pen. Reunirea poate fi solicitat de pr i sau propus de procuror naintea instan ei la care cauzele ar urma s fie reunite; cnd din dosar sau din cercetarea judectoreasc rezult c ar exista alte cauze penale care au legtur, existnd indivizibilitate sau conexitate cu cea pendinte la instan a la care ar urma s se fac reunirea, aceast instan poate dispune din oficiu reunirea cauzelor dac acestea se afl n aceeai faz i etap procesual, potrivit art. 32 i art. 37 C.proc.pen. Judectoria Baia Mare a respins cererea de reunire a cauzelor, pe motiv de celeritate a judec ii, iar nu pentru c nu ar fi fost un caz de indivizibilitate, re innd ns, n mod eronat, c a fost sesizat cu un conflict pozitiv de competen , suspendnd judecarea cauzei. n consecin , constatnd nendeplinite n cauz cerin ele legale prevzute n art. 43 C.proc.pen., s-a trimis dosarul la Judectoria Baia Mare pentru continuarea judec ii. 6. Strmutarea judecrii cauzei n cile de atac. Casare cu trimitere pentru rejudecare. Instan a competent s rejudece n cazul n care s-a dispus strmutarea judecrii cauzei n apel sau recurs, iar instan a de control judiciar a dispus rejudecarea cauzei de ctre prima instan , competent s rejudece cauza este instan a de fond din raza teritorial a instan ei de control judiciar unde a fost strmutat judecarea cauzei n apel sau recurs, iar nu instan a care a pronun at sentin a. CSJ, Sec ia penal Decizia nr. 739 din 13 februarie 2003 Prin ncheierea nr. 1718 din 29 martie 2002, Curtea Suprem de Justi ie, Sec ia penal, a admis cererea de strmutare formulat de peti ionarul .E. i a dispus strmutarea judecrii cauzei avnd ca obiect recursurile formulate mpotriva sentin ei nr. 1983 din 7 mai 2001 a Judectoriei Craiova, n favoarea Tribunalului Vlcea. 238

Tribunalul Vlcea, prin decizia penal nr. 777 din 24 iunie 2002, a admis recursurile declarate de procuror i partea vtmat .E. mpotriva sentin ei men ionate i a dispus trimiterea cauzei la Judectoria Craiova pentru rejudecare. Prin sentin a penal nr. 3785 din 9 septembrie 2002, Judectoria Craiova i-a declinat competen a de solu ionare a cauzei n favoarea Judectoriei Rmnicu Vlcea care, la rndul ei, prin sentin a penal nr. 1087 din 30 octombrie 2002, i-a declinat competen a n favoarea Judectoriei Craiova. n solu ionarea conflictului negativ de competen se constat c, n spe , competent s solu ioneze cauza este Judectoria Rmnicu Vlcea, deoarece prin admiterea cererii de strmutare a dosarului n favoarea Tribunalului Vlcea, Curtea Suprem de Justi ie a investit Tribunalul Vlcea cu solu ionarea cauzei, strmutarea dispus producndu-i efectele pn la pronun area unei hotrri definitive n cauz. n situa ia n care, prin casare cu trimitere, se reia un nou ciclu de judecat, cum este cazul n spe , efectele strmutrii rmn operante pn la solu ionarea definitiv a cauzei, pe linia ierarhiei judiciare n raport cu instan a la care a ajuns cauza prin strmutare. Aceasta nseamn c efectele strmutrii se ntind att la instan ele ierarhic superioare, ct i la cele ierarhic inferioare n cazul exercitrii cilor de atac urmare crora se dispune casarea cu trimitere spre rejudecare ca n prezenta cauz. Fa de cele artate, competent s solu ioneze n prim instan cauza este Judectoria Rmnicu Vlcea, ca instan inferioar n grad Tribunalului Vlcea.

7. Strmutare. Conflict negativ de competen . Efectele unei strmutri anterioare rmn operante pn la solu ionarea definitiv a cauzei, chiar dac printr-o casare cu trimitere se declaneaz un nou ciclu de judecat. ROMNIA CURTEA SUPREM DE JUSTI IE SEC IA PENAL Dosar nr. 3843/2002 edin a public din 31 octombrie 2002 CURTEA Asupra conflictului negativ de competen de fa ; n baza lucrrilor din dosar, constat urmtoarele: Prin sentin a penal nr. 705 din 26 iunie 2002 pronun at de Judectoria Rmnicu Vlcea n dosarul nr. 7152/2002, s-a dispus declinarea competen ei de solu ionare a cauzei privind partea vtmat S.E.C.i inculpatul P.L.pentru insult (art. 205 Cod penal), n favoarea Judectoriei Craiova, jude ul Dolj, re inndu-se, n esen , c fiind vorba de un nou ciclu de judecat, consecutiv unei solu ii de casare cu trimitere, nu mai opereaz efectele unei strmutri anterioare, Judectoria Craiova fiind instan a competent pentru rejudecare, astfel c s-a procedat potrivit dispozi iunilor art. 42 Cod procedur penal. Primind dosarul, Judectoria Craiova prin sentin a penal nr. 3798 din 9 septembrie 2002 a dispus, la rndu-i, declinarea competen ei n favoarea Judectoriei Rmnicu Vlcea, crendu-se astfel un conflict negativ de competen pentru rezolvarea cruia are ndrept ire de solu ionare instan a superioar comun i anume Curtea Suprem de Justi ie potrivit dispozi iunilor art. 43 alin. 7 Cod procedur penal. 239 Decizia nr. 4639

S-a re inut, n esen , c efectele strmutrii opereaz i n situa ia ca cea din spe , cnd se reia ciclul de judecat. Curtea Suprem de Justi ie examinnd cauza n condi iile art. 43 alin. 7 Cod procedur penal, constat c Judectoria Rmnicu Vlcea este competent s judece cauza, dosarul urmnd a fi trimis acelei instan e pentru competent solu ionare. n acest sens s-au re inut urmtoarele considerente: Cauza de fond privete un proces penal pentru insult, pornit la Judectoria Craiova de ctre partea vtmat S.E.C. contra inculpatului P.L., n cadrul cruia cnd s-a ajuns la recurs, n fa a Tribunalului Dolj , a intervenit strmutarea dispus de Curtea Suprem de Justi ie prin ncheierea nr. 1730 din 29 martie 2002, de la Tribunalul Dolj la Tribunalul Vlcea. Tribunalul Vlcea, judecnd n recurs pricina, prin decizia penal nr. 651 din 3 iunie 2002, a admis recursul pr ii vtmate, casnd hotrrea atacat i dispunnd trimiterea cauzei spre rejudecare la Judectoria Rmnicu Vlcea. Chiar dac, prin casare cu trimitere, se declaneaz un nou ciclu de judecat, efectele strmutrii rmn operante, pn la solu ionarea definitiv a cauzei, pe ntreaga ierarhie judiciar, n raport cu instan a la care dosarul a ajuns prin mecanismul strmutrii, fiind vorba att de instan ele ierarhic superioare n cazul exercitrii cilor ordinare legale de atac, ct i de instan ele ierarhic inferioare, cnd ca n spe , se dispune casarea cu trimitere pentru rejudecare. Aceast solu ie este sus inut de interpretarea ra ional a dispozi iunilor art. 5561 Cod procedur penal, orice interpretare contrar, ar duce la un cerc vicios i chiar la situa ii fr ieire, avnd n vedere dispozi iunile art. 61 Cod procedur penal care interzic repetarea cererii de strmutare pentru aceleai temeiuri. n raport cu cele de mai sus, urmeaz a se stabili competen a de solu ionare a cauzei privind pe inculpatul P.L. la Judectoria Rmnicu Vlcea, unde va fi trimis dosarul spre competent rezolvare. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII D E C I D E: Stabilete competen a de solu ionare a cauzei privind pe inculpatul P.L. la Judectoria Rmnicu Vlcea. Trimite dosarul la acea instan , pentru competent solu ionare. Pronun at n edin public, azi 31 octombrie 2002. 8. Incompatibilitate. Judector care a participat la solu ionarea cauzei n apel i la rejudecarea aceleiai cauze dup casarea deciziei Judectorul care a dispus trimiterea cauzei la procuror pentru completarea urmririi penale nu mai poate participa la judecarea aceleiai cauze dup desfiin area hotrrii cu trimitere n apel sau dup casarea cu trimitere n recurs. SCJ, Sec ia penal Decizia nr. 3557 din 5 iulie 2002 Prin sentin a penal nr. 350 din 11 noiembrie 1999, Tribunalul Bacu a condamnat pe inculpatul C.C. pentru svrirea infrac iunii de luare de mit prevzut de art. 254 alin. 1 C. pen. Curtea de Apel Bacu a admis apelul inculpatului i a dispus restituirea cauzei la procuror pentru completarea urmririi penale. Recursul declarat de procuror a fost admis prin decizia nr. 1159 din 6 martie 240

2001 a Cur ii Supreme de Justi ie, sec ia penal, dispunndu-se casarea deciziei cu trimiterea cauzei la instan a de apel pentru rejudecare. Curtea de Apel Bacu prin decizia penal nr. 320 din 6 decembrie 2001 admi nd apelul inculpatului, a dispus achitarea acestuia. Recursul declarat de procuror este fondat. Potrivit art. 47 C.p.p., judectorul care a luat parte la solu ionarea unei cauze nu mai poate participa la judecarea aceleiai cauze ntr-o instan superioar sau la judecarea cauzei dup desfiin area hotrrii cu trimitere n apel. n spe , cei doi judectori care au pronun at, n apel, decizia prin care s-a dispus restituirea cauzei la procuror, au participat, dup casarea cu trimitere, la judecarea din nou a cauzei n apel. Constatndu-se, astfel, c la judecarea apelului a existat un caz de incompatibilitate, recursul procurorului a fost admis i s-a dispus trimiterea cauzei pentru rejudecarea apelului. 9. Infrac iuni svrite de poli iti. Conflict negativ de competen . Instan a competent n raport de noul statut al poli istului, de func ionar civil (Legea nr. 360/2002 ROMNIA CURTEA SUPREM DE JUSTI IE SEC IA PENAL Decizia nr. 1018/2003 Dosar nr. 291/2003 edin a public de la 27 februarie 2003 Asupra conflictului negativ de competen ; n baza lucrrilor din dosar, constat urmtoarele: Prin sentin a penal nr. 202 din 11 decembrie 2002, Tribunalul Militar Teritorial Bucureti a dispus declinarea competen ei de solu ionare a cauzei privind pe inculpa ii C.G. i P.A., trimii n judecat prin rechizitoriul nr. 1289/P/2002 al Parchetului Militar de pe lng Tribunalul Militar Teritorial, pentru infrac iunea de luare de mit, prevzut de art. 254 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 7 din Legea nr. 78/2000 i art. 41 alin. (2) C. pen., n favoarea Tribunalului Satu Mare. S-a re inut c, potrivit prevederilor art. 64 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, competen a de a judeca n fond infrac iunile svrite de agen ii (ofi erii) de poli ie revine instan elor civile. Gradele militare ale inculpa ilor (subofi eri de poli ie) corespund, prin efectul art. 73 din Legea nr. 360/2002, gradului profesional de agen i, astfel nct, competen a de solu ionare revine tribunalului, i anume Tribunalului Satu Mare, dup criteriile prevzute de art. 30 C.proc.pen., care determin competen a teritorial. Tribunalul Satu Mare, prin sentin a penal nr. 14 din 14 ianuarie 2003, n baza art. 28 pct. 1 lit. a) raportat la art. 42 C.proc.pen., i-a declinat competen a, la rndu-i, n favoarea Tribunalului Militar Teritorial Bucureti, cu motivarea c dispozi iile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 nu abrog nici expres i nici tacit dispozi iile art. 40 C.proc.pen., care men ine competen a instan elor militare, chiar dac fptuitorul ntre timp a pierdut calitatea de militar. Din cele dou hotrri contrare, a rezultat un conflict negativ de competen a crui rezolvare intr n competen a Cur ii Supreme de Justi ie ca instan superioar comun, potrivit dispozi iilor art. 29 pct. 5 lit. a) C.proc.pen. Examinnd situa ia din spe n raport cu reglementrile juridice n vigoare, se 241

ajunge la concluzia nendoielnic c Tribunalul Satu Mare este instan a legal competent s solu ioneze cauza pentru urmtoarele considerente: Legea nr. 360/24 iunie 2002 privind Statutul poli istului, intrat n vigoare la 24 august 2002, cuprinde, ntre altele, dispozi ii de ordin procesual privind competen a instan elor n cazul svririi unor infrac iuni de ctre poli iti care, n temeiul legii au devenit func ionari publici civili. Au fost scoi astfel din sfera competent a instan elor militare poli itii, indiferent de data comiterii faptei, de data declanrii procesului penal, de calitatea de militar a fptuitorului ori de pierderea acestei calit i. Dispozi iile art. 40 C.proc.pen., nu sunt incidente n spe , ele presupunnd exclusiv situa ia pierderii calit ii avute la data svririi infrac iunii, n condi iile aceleiai reglementri juridice, ct vreme aa cum s-a artat, n cazul din spe nu a intervenit o modificare major de reglementare juridic n materia competen ei. Potrivit dispozi iilor art. 73 din Legea nr. 360/2002 i n raport de prevederile art. 30 C.proc.pen., care reglementeaz competen a teritorial, n temeiul art. 43 alin. (1) C.proc. pen., se va stabili competen a solu ionrii cauzei privind pe inculpa ii C.G. i P.L. n favoarea Tribunalului Satu Mare, cruia i se va trimite dosarul spre competent solu ionare. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DECIDE Potrivit art. 43 alin. (1) C.proc.pen., stabilete competen a solu ionrii cauzei privind pe inculpa ii C.G. i P.L. n favoarea Tribunalului Satu Mare, cruia i se va trimite dosarul spre competent solu ionare. Onorariul aprtorului desemnat din oficiu n sum de cte 150.000 lei pentru fiecare, va fi pltit din fondul Ministerului Justi iei. Pronun at, n edin public, azi 27 februarie 2003. 10. Recuzarea tuturor judectorilor i procurorilor ROMNIA NALTA CURTE DE CASA IE I JUSTI IE SEC IA PENAL Decizia nr. 2738 Dosar nr. 2761/2004 edin a din 20 mai 2004 CURTEA Asupra recursurilor de fa ; n baza lucrrilor din dosar, constat urmtoarele: Prin ncheierea pronun at n Camera de consiliu la data de 6 mai 2004 de ctre Curtea de Apel Ploieti, a fost respins ca inadmisibil, cererea de recuzare a tuturor judectorilor din cadrul Tribunalului Prahova i a procurorilor de la Parchetul de pe lng acea instan , formulat de peti ionarul D.M., domiciliat n Ploieti, str. Cameliei nr. 21 B, bl. 138, sc. B, ap. 33, jud. Prahova. Pentru a pronun a astfel, s-a re inut c dei peti ionarului i s-a solicitat s precizeze, potrivit art. 52 alin. 5 Cod procedur penal, cazurile de incompatibilitate n care se afl fiecare magistrat la care se refer cererea de recuzare, el a fcut aprecieri de ordin general, cu privire la existen a unor legturi infrac ionale ntre magistra ii Tribunalului Prahova, procurorii de la Parchetul de pe lng acea instan i lucrtorii de securitate a cror victim se consider, att nainte de anul 1989, ct 242

i n prezent. mpotriva acestei solu ii, peti ionarul a declarat recurs. Prin recursul declarat, recurentul a solicitat s se ia act c nu are calitatea de peti ionar, ci acea de parte vtmat i a invocat motivele men ionate n partea introductiv a prezentei hotrri. Recursul nu este fondat. Potrivit art. 52 alin. 5 Cod procedur penal, ab inerea sau recuzarea care privete ntreaga instan , trebuie s cuprind indicarea concret a cazului de incompatibilitate n care se afl fiecare judector. Or, din examinarea lucrrilor dosarului, rezult c recurentul nu a indicat concret cazurile de incompatibilitate aa cum prevede expres textul de lege men ionat mai sus, astfel nct solu ia de respingere ca inadmisibil a cererii de recuzare este legal i temeinic. Drept urmare, recursul urmeaz s fie respins ca nefondat. De altfel, din analiza motivelor care au determinat nemul umirile men ionate de recurent, cu privire la modul cum judectorii Tribunalului Prahova sau procurorii Parchetului de pe lng acea instan i-au rezolvat plngerile formulate sau au solu ionat cauzele aflate pe rol se desprinde concluzia c recurentul are suspiciuni i lips de ncredere general cu privire la to i judectorii i procurorii care compun instan ele i parchetele din raza teritorial a Cur ii de Apel Ploieti, ceea ce ar putea justifica formularea unei cereri de strmutare i nu de recuzare. Cheltuielile efectuate de stat cu ocazia solu ionrii cauzei vor fi restituite de ctre recurent. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DECIDE: Respinge recursul declarat de peti ionarul D.M. mpotriva ncheierii de edin pronun at n Camera de Consiliu la data de 6 mai 2004 de ctre Curtea de Apel Ploieti n dosarul nr. 3611/2004 al acelei instan e, ca nefondat. Oblig pe recurent s plteasc statului 100.000 lei cheltuieli judiciare. Definitiv. Pronun at n edin public, azi 20 mai 2004. 11. Recuzare. Incompatibilitate ROMNIA NALTA CURTE DE CASA IE I JUSTI IE SEC IA PENAL Decizia nr. 2735 Dosar nr. 2759/2004 edin a din 20 mai 2004 C U R T E A, Asupra recursului de fa ; n baza lucrrilor din dosar, constat urmtoarele: Prin ncheierea din 6 mai 2004, Curtea de Apel Ploieti a respins, ca inadmisibil, cererea de recuzare formulat de peti ionarul D.M. mpotriva tuturor magistra ilor din cadrul Tribunalului Prahova i a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lng Tribunalul Prahova. S-a re inut c, dei peti ionarului i s-a solicitat s precizeze, concret, cazurile de incompatibilitate n care se afl fiecare magistrat, la care se refer cererea de 243

recuzare aa cum prevede expres textul art. 52 alin. 5 Cod procedur penal el sa limitat s fac aprecieri de ordin general cu privire la existen a unor legturi infrac ionale ntre magistra ii Tribunalului Prahova, procurorii de la Parchetul de pe lng acelai tribunal i organele de securitate a cror victim se consider, att nainte de anul 1989, ct i n prezent. Prin recursul declarat i sus inut n fa a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, recurentul a solicitat s se ia act c nu are calitatea de peti ionar, ci de parte vtmat i a invocat motivele precizate, punctual, n partea introductiv a prezentei decizii. Recursul nu este fondat. Potrivit art. 52 alin. 5 Cod procedur penal, ab inerea sau recuzarea care privete ntreaga instan trebuie s cuprind indicarea concret a cazului de incompatibilitate n care se afl fiecare judector. Or, din examinarea lucrrilor dosarului, rezult c recurentul nu a indicat concret aceste cazuri de incompatibilitate, aa cum prevede, expres, textul de lege sus-men ionat, astfel c respingerea, ca inadmisibil, a cererii de recuzare, este legal. Drept urmare, recursul urmeaz a fi respins ca nefondat. De altfel, din analiza motivelor nemul umirilor precizate de ctre recurent, se desprinde concluzia c acestea se constituie ntr-o suspiciune i o lips de ncredere general, cu privire la to i judectorii i procurorii care compun instan ele i Parchetele din raza teritorial a Cur ii de Apel Ploieti, ceea ce ar putea justifica formularea unei cereri de strmutare, i nu de recuzare. Pentru aceste considerente, Curtea urmeaz s resping recursul peti ionarului, ca nefondat, cu obligarea acestuia la cheltuieli judiciare. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DECIDE: Respinge recursul declarat de peti ionarul D.M. mpotriva ncheierii de edin pronun at n Camera de Consiliu la data de 6 mai 2004 de ctre Curtea de Apel Ploieti n dosarul nr. 3610/2004 al acelei instan e, ca nefondat. Oblig pe recurent s plteasc statului 100.000 lei cheltuieli judiciare. Definitiv. Pronun at, n edin public, azi 20 mai 2004.

12. Incompatibilitate art. 47 C.pr.pen. Judector care a participat anterior la judecarea cauzei ROMNIA NALTA CURTE DE CASA IE I JUSTI IE SEC IA PENAL Decizia nr. 3020 Dosar nr. 218/2004 edin a public din 3 iunie 2004 CURTEA Asupra recursului de fa ; n baza lucrrilor din dosar, constat urmtoarele: Prin sentin a penal nr. 133 din 23 mai 2003 a Tribunalului Ialomi a a fost respins cererea de revizuire a sentin ei penale nr. 203 din 25 iulie 2001 a Tribunalului 244

Ialomi a prin care V.M.I., a fost condamnat la 4 ani nchisoare i 2 ani interzicerea drepturilor prevzute de art. 64 lit .a i b din Codul penal. S-a re inut c sus inerile pr ii vtmate O.V. fcute printr-o scrisoare adresat condamnatului dup rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare, n sensul c dup incidentul avut cu el n ziua de 14 aprilie 2000 a suferit o alt agresiune din partea altor persoane, nu constituie fapte i mprejurri noi n accep iunea n elesului avut n vedere de legiuitor prin art. 394 lit. a Cod procedur penal, ci reprezint o ncercare de a se ob ine o prelungire a proba iunii pentru fapte i mprejurri cunoscute i verificate de instan ele care au solu ionat cauza. Curtea de Apel Bucureti, sec ia I penal, prin decizia nr. 386 din 22 iulie 2003 a admis apelul condamnatului revizuient V.M.I., a desfiin at sentin a sus-men ionat i a trimis cauza spre rejudecare la aceeai instan , Tribunalului Ialomi a. n considerentele deciziei, instan a de apel a re inut, printre altele, condamnarea nu s-a fcut numai pe baza declara iei pr ii vtmate. Aceasta a fost coroborat cu celelalte probe administrate, rezultnd fr dubiu vinov ia inculpatului. Prin aceeai decizie, s-a mai re inut c singura prob n baza creia se nvedereaz o situa ie nou, necunoscut pn n prezent este declara ia pr ii vtmate care nu arat c nu a fost lovit de inculpat, ci faptul c a mai fost lovit ulterior i de alte persoane, rmnnd la starea de simpl afirma ie..... Tribunalul Ialomi a, prin sentin a penal nr. 336 din 5.XI.2003, n urma rejudecrii, a respins ca nentemeiat cererea de revizuire formulat mpotriva aceleiai sentin e de condamnare. Noul apel declarat de condamnatul revizuient a fost respins ca nefondat, prin decizia Cur ii de Apel Bucureti, sec ia I penal n dosarul nr. 745 din 8 decembrie 2003. Prin recursul declarat, condamnatul revizuient a invocat n esen , urmtoarele: - instan a de apel, n considerentele deciziei nr. 336 din 5 noiembrie 2003 a omis s examineze i s se pronun e privitor la sus inerile i aprrile revizuientului dezvoltate pe larg n cuprinsul motivelor de apel; - instan a de apel a respins apelul, fr s analizeze existen a, pe fond, a faptelor i mprejurrilor noi; limitndu-se doar s reia considerentele sentin ei atacate. n urma examinrii motivelor de recurs, precum i a verificrii din oficiu, a legalit ii i temeiniciei hotrrilor atacate, Curtea constat c, recursul este fondat, dar pentru un alt temei, care atrage nulitatea absolut a deciziei penale nr. 745 din 8.XII.2003. Potrivit art. 47 alin. 1 din Codul de procedur penal, judectorul care a luat parte la solu ionarea unei cauze nu mai poate participa la judecarea aceleiai cauze ntr-o instan superioar sau la judecarea cauzei dup desfiin area hotrrii cu trimitere n apel sau dup casarea cu trimitere n recurs. n alin. 2 al aceluiai text de lege, se prevede c nu mai poate participa la judecarea cauzei nici judectorul care i-a exprimat anterior prerea, cu privire la solu ia care ar putea fi dat n cauz. Or, din examinarea deciziei penale atacate nr. 745 din 8 decembrie 2003 se constat c, n compunerea completului instan ei care a judecat apelul i care s-a pronun at asupra acestuia, a fcut parte judectorul V.B., acelai care, anterior, a fcut parte din completul de judecat la nivelul aceleiai cur i de apel, care prin decizia nr. 386/22.VII.2003, admi nd apelul revizuientului, a desfiin at hotrrea anterioar i a trimis cauza spre rejudecare. Apoi, nu se poate omite modul cum au fost formulate considerentele deciziei 245

penale nr. 386/22.VII.2003, reproduse la nceput, prin motivarea noastr, din care rezult, dealtfel, c acelai judector i-a exprimat anterior, prerea referitor la solu ia care ar putea fi dat n cauz. Aa fiind, urmeaz a se constata c se impune admiterea recursului, casarea deciziei atacate i trimiterea cauzei pentru rejudecarea apelului. Cu prilejul rejudecrii, urmeaz a fi examinate temeinic, fiecare dintre motivele de apel invocate n scris, decizia atacat necon innd, ntr-adevr, o analiz a acestor motive, urmnd ca n raport de rezultatul acestei verificri s se constate dac aceste motive, reprezint sau nu temeiuri de admitere a cererii de revizuire n care struie condamnatul. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DECIDE: Admite recursul declarat de condamnatul revizuient V.M.I. mpotriva deciziei penale nr. 745/10.12.2003 a Cur ii de Apel Bucureti, sec ia I penal n dosarul penal nr. 3835/2003. Caseaz decizia penal sus-men ionat i trimite cauza la Curtea de Apel Bucureti, Sec ia I penal, pentru rejudecarea apelului. Definitiv. Pronun at, n edin public, azi 3 iunie 2004.

13. Recuzare

ROMNIA CURTEA SUPREM DE JUSTI IE SEC IA PENALDosar nr. 2282/2003 edin a din 5 iunie 2003

ncheiere nr. 2721

Constat c, peti ionarii, n dosarul penal nr. 9343/2002, aflat pe rol la Judectoria Piteti, au recuzat pe to i judectorii de la judectorie, Tribunalul Arge i de la Curtea de Apel. Judectoria, n fa a creia s-a formulat cererea de recuzare, a procedat corect, trimi nd cauza instan ei ierarhic superioare, Tribunalul Arge. Tribunalul Arge a citat peten ii pentru a-i preciza cererea iar la termenul urmtor, fa de mprejurarea c peten ii i-au men inut cererea de recuzare ini ial fa de to i judectorii, trebuia s trimit cauza pentru solu ionarea recuzrii, instan ei ierarhic superioare, adic Cur ii de Apel Piteti. Dispozi ia Tribunalului Arge de a trimite cauza, direct Cur ii Supreme de Justi ie, este greit. Din interpretarea ra ional a prevederilor art. 51 i 52 din Codul de procedur penal, rezult c cererea de recuzare se formuleaz ntr-o cauz aflat pendinte, n curs de judecat, n fa a unei instan e i se poate referi la judectorii care formeaz completul de judecat, ori chiar la ntreaga instan , n acest din urm caz, soluionarea recuzrii fiind de competen a instan ei ierarhic superioare. 246

Or, recuzarea fiind invocat n fa a Tribunalului Arge i referindu-se la ntreaga instan , cererea trebuia trimis, mpreun cu dosarul, spre solu ionare instan ei ierarhic superioare, adic Curtea de Apel Piteti i nu direct Cur ii Supreme de Justi ie. Aa fiind, urmeaz ca cererile peti ionarilor s fie respinse i cauza trimis la Curtea de Apel Piteti pentru solu ionarea cererii de recuzare. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DECIDE Respinge cererile de recuzare formulate de peti ionarii S.F. i S.E., n fa a Tribunalului Arge, n cauza ce formeaz obiectul dosarului nr. 9434/2002 al Judectoriei Piteti. Trimite cauza la Curtea de Apel Piteti pentru competenta solu ionare a cererii de recuzare. Oblig peti ionarii s plteasc statului cte 400.000 lei cheltuieli judiciare. Pronun at n edin public, azi 5 iunie 2003. 14. Competen dup calitatea persoanei. Competen a instan ei n raport de statutul poli istului dup adoptarea Legii nr. 360/2002. ROMNIA CURTEA SUPREMA DE JUSTI IE SEC IA PENAL Decizia nr. 4687 Dosar nr. 4438/2002 Sedin a public din 4 noiembrie 2002 CURTEA Asupra recursurilor de fa ; In baza lucrrilor din dosar, constat urmtoarele: Prin ncheierea din 18 octombrie 2002 pronun at de Curtea Militar de Apel n dosarul penal nr. 5/2002, s-a admis sesizarea Parchetului Na ional Anticorup ie, dispunndu-se prelungirea duratei arestrii preventive pentru inculpa ii P.C., F.I., C.V. i H.E. cu nc 30 de zile, ncepnd cu data de 22 octombrie 2002 pn la 22 noiembrie 2002. Inculpa ii sunt ancheta i pentru infrac iunile prevzute de art. 26 raportat la art. 215 alin. 2 i art. 26 raportat la art. 291 Cod penal; art. 26 raportat la art. 289 Cod penal i art. 26 raportat la art. 215 alin. 2 Cod penal ; art. 241/1 Cod penal i la art. 291 Cod penal i art. 248/1 Cod penal. Pentru a hotr astfel, Curtea Militar de Apel a re inut, n esen , c fa de fiecare dintre sus-numi ii inculpa i se desfoar a ampl i complex activitate de urmrire penal, fiind n curs lucrri de expertiz i verificri, ascultarea unor martori i confruntri, toate acestea acoperind condi iile impuse de art. 155 alin. 1 Cod procedur penal referitor la necesitatea prelungirii arestrii i existen a unei motivri convingtoare. S-a mai re inut c n legtur cu fiecare inculpat subzist temeiuri care au fost avute n vedere la luarea msurii arestrii n sensul dispozi iilor art. 146 i art. 143 Cod procedur penal, men inndu-se condi iile prevzute de art. 148 lit.h Cod procedur penal, pedeapsa prevzut de lege pentru infrac iunile respective fiind mai 247

mare de 2 ani nchisoare, iar lsarea inculpa ilor n libertate ar prezenta un pericol pentru ordinea public. Prin aceiai ncheiere, s-au respins excep iile ridicate de inculpa i cu privire la necompeten a instan ei militare i a Parchetului Na ional Anticorup ie, i a caracterului nelegal al sesizrii instan ei. In legtur cu prima excep ie ridicat potrivit creia Curtea Militar de Apel n-ar fi competent s se pronun e cu privire la prelungirea duratei arestrii dup intrarea n vigoare a Legii nr. 360 din 24 iunie 2002 privind Statutul poli istului, competen a apar innd instan ei civile Curtea Militar de Apel a re inut c potrivit dispozi iunilor art. 40 alin. 1 Cod procedur penal, cnd competen a instan ei este determinat ca n spe de calitatea inculpatului, instan a rmne competent s judece, chiar dac cel n cauz, dup svrirea infrac iunii, a pierdut acea calitate. mpotriva acestei ncheieri au declarat recurs to i inculpa ii, formulnd o serie de critici pentru nelegalitate i erori grave de fapt, sus innd n primul rnd c hotrrea atacat este lovit de nulitate absolut n sensul dispozi iunilor art. 497 alin. 2 Cod procedur penal, fiind pronun at de o instan necompetent, indicndu-se n acest sens cazul de recurs prevzut de art. 385/9 pct. 1 Cod procedur penal. Recursul este fondat sub acest aspect al ac iunii nulit ii absolute, hotrrea atacat fiind dat, ntr-adevr, cu nclcarea normelor imperative privind competen a material i dup calitatea persoanei, fiind prin urmare, nul. Astfel, cauza privete prelungirea duratei arestrii preventive potrivit dispozi iunilor art. 155-160 Cod procedur penal a celor patru inculpa i sus-men iona i, solicitat de Parchetul Na ional Anticorup ie care avea dosarul n curs de urmrire penal. Sesizarea parchetului s-a nregistrat la Curtea Militar de Apel la data de 17 octombrie 2002, instan a nesocotindu-se competent s judece cererea de prelungire n condi iile art. 155 alin. 2 Cod procedur penal considerndu-se instan a n a crei raz teritorial se afl locul de de inere al inculpa ilor, corespunztoare instan ei creia i-ar reveni competen a s judece cauza n fond. Curtea Militar de Apel s-a considerat competent s judece cauza i n raport cu dispozi iunile art. 35 Cod procedur penal care reglementeaz competen a n caz de indivizibilitate i conexitate caz prezent n spe -,printre inculpa i fiind un ofi er superior de poli ie la data infrac iunilor i un judector de la tribunal, acesta din urm atrgnd competen a Cur ii de Apel, iar ofi erul determinnd competen a instan ei militare corespunztoare i anume a Cur ii Militare de Apel. Construc ia juridic pe fundamentarea creia Curtea Militar de Apel s-a socotit competent s judece cauza privind prelungirea duratei arestrii preventive a celor patru inculpa i, s-a completat cu trimiterea la dispozi iunile art. 40 Cod procedur penal, potrivit crora instan a militar rmne competent chiar dac ulterior svririi infrac iunii, ofi erul superior ca n spe , nu mai are calitate. n realitate, ra ionamentul juridic men ionat este afectat de erori esen iale care demonstreaz c nu s-a procedat la o analiz riguroas, ceea ce a dus la pronun area unei hotrri nule. Erorile esen iale se refer la insuficienta aprofundare a dispozi iunilor Legii nr. 360 din 24 iunie 2002 privind Statutul poli istului intrat n vigoare la data de 24 august 2002 care cuprinde, ntre altele, dispozi iuni de ordin procesual privind competen a instan elor n cazul hotrrii unor infrac iuni de ctre poli iti care prin consecin ele legii au devenit func ionari publici civili. In acest fel, prin efectul adoptrii Legii nr. 360 din 24 iunie 2002, n materia reglementrilor privind competen a de judecat a infrac iunilor comise de poli iti, s-a 248

creat un concurs ntre dispozi iunile din Codul de procedur penal i cele din respectiva lege, concurs n legtur cu care trebuie remarcat urmtoarele: - att Codul de procedur penal ct i Legea nr. 360/2002 au fost adoptate de Parlamentul Romniei, fcnd parte potrivit dispozi iunilor art. 72 alin. 3 literele f i i din Constitu ia Romniei -, din categoria legilor organice, codul fiind o lege cu caracter general iar cea privitoare la Statutul poli istului, o lege cu caracter special, aceasta din urm avnd prevalen ; - cu prilejul adoptrii Legii privind Statutul poli istului i n vederea aplicrii acestei, nu s-au instituit norme tranzitorii, ceea ce face s func ioneze integral normele i regulile cu caracter general. Singura msur luat de legiuitor este cea din art. 82 alin. 2 din Legea nr. 360 din 24 iunie 2002 care prevede c la data intrrii n vigoare a acestei legi, orice dispozi ii contrare se abrog. Este n afara oricrei ndoieli, c aceast dispozi ie expres de abrogare, are n vedere i normele contrare cuprinse n Codul de procedur penal ; - cum n discu ie sunt norme de procedur i cum acestea sunt de strict interpretare i de imediat aplicabilitate (i cum nu s-au adoptat norme tranzitorii), este, de asemenea, n afara oricrei ndoieli, c Legea privind Statutul poli istului se aplic strict i integral de la data intrrii n vigoare i anume 24 august 2002, fiind indiferent data comiterii infrac iunilor, de asemenea dac fptuitorul i-a pstrat ori a pierdut calitatea pe care o avea la data faptelor. In acest sens, precum este bine cunoscut i unanim acceptat, caracterul activ al legii de procedur penal nu poate fi examinat n raport cu data cnd s-a svrit infrac iunea, ca n cazul legii penale, ci cu data cnd se desfoar ac iunea procesual fa de care legea de procedur este activ ; - fa de lipsa unor dispozi ii tranzitorii speciale ct i n lipsa unor dispozi ii generale care s reglementeze situa ii ivite la concuren a legilor succesive, a opera cu distinc ii referitoare la data comiterii faptei, la data declanrii procesului penal, la calitatea fptuitorului i la pierderea acesteia, nseamn a aduga la lege ; - legea Statutului poli istului, care l definete pe acesta ca fiind un func ionar public civil, a scos din sfera de competen a instan elor militare i le-a introdus n cea a instan elor civile, toate faptele penale comise de poli iti (art. 64-65 din Legea nr. 360/2002), rmnnd n competen a celor militare, ca o excep ie, numai infrac iunile contra siguran ei statului comise de poli iti (art. 64 alin. 3). n acest context, orice ncercare de a men ine n sfera instan elor militare, i dup intrarea n vigoare a Legii nr. 360/2002, a unor infrac iuni comise de poli iti, este, pe lng potrivnic legii, i o ndeprtare de sensul i ra iunea reglementrilor juridice respective, care urmresc compatibilizarea legisla iei na ionale cu cea din comunitatea european; - n sfrit, recurgerea la dispozi iunile art. 40 Cod procedur penal pentru a argumenta men inerea competen ei instan elor militare i dup intrarea n vigoare a Legii nr. 360/2002, constituie un procedeu lipsit de pertinen . Dispozi iunile acestui text nu are nimic comun cu termenii spe ei, el presupunnd exclusiv pierderea calit ii avute la data comiterii infrac iunii, n condi iile aceleiai reglementri juridice ct vreme n cazul n spe intervine o modificare major de reglementare juridic n materia competen ei, n raport de care dispozi iunile art. 40 Cod procedur penal, nui mai gsesc nici o ra iune. n raport de toate cele de mai sus, n spe sesizarea Cur ii Militare de Apel la data de 17 octombrie 2002, la cteva luni de la intrarea n vigoare a Legii nr. 360/2002 (24 august 2002), deci sesizarea unei instan e necompetente, a constituit premiza pronun rii unei hotrri lovite de nulitate absolut n sensul dispozi iilor art. 197 alin. 2 249

Cod procedur penal, fiind vorba de dispozi iile relative i calitatea persoanei. Aa fiind, recursurile inculpa ilor se vor admite n condi iile art. 385/15 pct. 2 lit.c Cod procedur penal, se va casa ncheierea atacat a Cur ii Militare de Apel dispunndu-se rejudecarea cauzei de ctre instan a competent Curte de Apel Bucureti. S-a determinat Curtea de Apel Bucureti ca instan competent pentru judecarea prelungirii duratei arestrii preventive a celor patru inculpa i recuren i ntruct potrivit dispozi iunilor art. 155 alin. 2 Cod procedur penal corespunztoare celei creia i-ar reveni competen a s judece cauza n fond, pe raza teritorial a creia se afl locul unde sunt de inu i cei n cauz (arestul I.G.P.), urmrirea penal care este n curs fiind efectuat de Parchetul Na ional Anticorup ie. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII D E C I D E: Admite recursurile declarate de inculpa ii P.C., F.I., C.V. i H.E. mpotriva ncheierii din 18 octombrie 2002 a Cur ii Militare de Apel n dosarul nr. 5/2002. Caseaz ncheierea atacat i trimite cauza spre competent solu ionare la Curtea de Apel Bucureti. Pronun at, n edin public, azi 4 noiembrie 2002. 15. Competen a dup calitatea persoanei. Plngere prealabil adresat instan ei. Func ie asimilat celei de magistrat. Func iile asimilate potrivit legii func iei de magistrat nu cad sub inciden a prevederilor din legea procesual penal care se refer la judectori, magistra i asisten i i procurori; ca atare, regulile de competen dup calitatea persoanei prevzute n art. 281 pct. 1 lit. b i art. 29 pct. 1 lit. f C.proc.pen. nu se aplic persoanelor avnd func ii asimilate celei de magistrat. Decizia nr. 5286 din 3 decembrie 2002 Prin sentin a penal nr. 2306 din 19 decembrie 2001, Judectoria Sectorului 3 Bucureti a dispus, n baza art. 285 C.proc.pen., trimiterea plngerii formulat de partea vtmat la Parchetul de pe lng Curtea Suprem de Justi ie n vederea efecturii urmririi penale mpotriva inculpa ilor A.I. i A.E. pentru svrirea infrac iunilor de insult i calomnie prevzute n art. 205 i art. 206 C.pen. Instan a a motivat c, dat fiind calitatea inculpatului A.I. de inspector general n Ministerul Justi iei, potrivit art. 43 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judectoreasc, acesta are calitatea de magistrat, n cauz fiind incidente prevederile art. 29 pct. l lit.f C.proc.pen. n aceast situa ie plngerea prealabil a pr ii vtmate trebuia adresat Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justi ie, organ competent s efectueze urmrirea penal, astfel cum prevede art. 279 alin. 2 lit.c teza ultim din acelai cod. Art. 29 pct. l lit.f C.proc.pen. se refer la judectorii i magistra ii asisten i la Curtea Suprem de Justi ie, la judectorii de la cur ile de apel i Curtea Militar de Apel, precum i la procurorii de la parchetele de pe lng aceste instan e. Ca atare, Judectoria Sectorului 3 Bucureti a considerat greit c prevederile acestui text de lege se aplic i magistra ilor asimila i, func ia avut de A.Lnenscriindu-se n categoriile la care se refer art. 29 pct. l lit.f C.proc.pen. 250

Aceast func ie, asimilat celei de magistrat pe durata ndeplinirii ei, este considerat ca func ie de magistrat din punct de vedere administrativ, al dreptuluj, muncii, fr a avea efecte juridice n planul dreptului procesual penal. n consecin , recursul n anulare a fost admis i s-a trimis cauza la judectorie pentru solu ionare. 16. Incompatibilitate. Judector care a participat la solu ionarea cauzei n apel i la rejudecarea aceleiai cauze dup casarea deciziei. Judectorul care a dispus trimiterea cauzei la procuror pentru completarea urmririi penale nu mai poate participa la judecarea aceleiai cauze dup desfiin area hotrrii cu trimitere n apel sau dup casarea cu trimitere n recurs. Decizia nr. 3557 din 5 iulie 2002 Prin sentin a penal nr. 350 din 11 noiembrie 1999, Tribunalul Bacu a condamnat pe inculpatul C.C. pentru svrirea infrac iunii de luare de mit prevzut n art. 254 alin. l C.pen. Curtea de Apel Bacu a admis apelul inculpatului i a dispus restituirea cauzei la procuror pentru completarea urmririi penale. Recursul declarat de procuror a fost admis prin decizia nr. 1159 din 6 martie 2001 a Cur ii Supreme de Justi ie, sec ia penal, dispunndu-se casarea deciziei cu trimiterea cauzei la instan a de apel pentru rejudecare. Curtea de Apel Bacu, prin decizia penal nr. 320 din 6 decembrie 2001 admi nd apelul inculpatului, a dispus achitarea acestuia. Recursul declarat de procuror este fondat. Potrivit art. 47 C.proc.pen., judectorul care a luat parte la solu ionarea unei cauze nu mai poate participa la judecarea aceleiai cauze ntr-o instan superioar sau la judecarea cauzei dup desfiin area hotrrii cu trimitere n apel. n spe , cei doi judectori care au pronun at, n apel, decizia prin care s-a dispus restituirea cauzei la procuror, au participat, dup casare cu trimitere, la judecarea din nou a cauzei n apel. Constatndu-se, astfel, c la judecarea apelului a existat un caz de incompatibilitate, recursul procurorului a fost admis i s-a dispus trimiterea cauzei pentru rejudecarea apelului

17. Incompatibilitate. Judector care i-a exprimat anterior prerea. Soluionarea propunerilor repetate de arestare preventiv i de prelungire a arestrii. La solu ionarea propunerii de luare a msurii arestrii preventive sau a propunerii pentru prelungirea arestrii, instan a de fond i cea de recurs trebuie s examineze dac, ntre alte condi ii prevzute de lege, sunt probe sau indicii temeinice c nvinuitul sau inculpatul a svrit o fapt prevzut n legea penal, n sensul c din datele existente n cauz rezult presupunerea c persoana fa de care se efectueaz urmrirea penal a svrit fapta prevzut de legea penal, aa cum cer dispozi iile din art. 143 alin. 3 C.proc.pen. Dac n ncheierea prin care se dispune arestarea preventiv ori prelungirea arestrii sau, dup caz, se respinge recursul declarat de inculpatul arestat preventiv 251

mpotriva acestor ncheieri, se motiveaz c sunt indicii temeinice c inculpatul a svrit infrac iunea pentru care este cercetat, nseamn c judectorul s-a pronun at asupra vinov iei inculpatului, deci i-a exprimat prerea asupra solu iei ce ar putea fi dat n cauz i devine, astfel, incompatibil potrivit art. 47 alin. (2) C.proc.pen. s judece ulterior cauza sau propunerile i cererile privind arestarea preventiv. Solu ia se impune n raport cu textele de lege men ionate, cu observa ia c motivarea conform prevederii din art. 143 alin. (3) C.proc.pen., n sensul c se justific presupunerea c inculpatul a svrit infrac iunea, nu constituie motiv de incompatibilitate privind solu ionarea propunerilor i cererilor ulterioare sau solu ionarea n fond a cauzei. Sec ia penal Decizia nr. 5069 din 7 noiembrie 2003 Prin ncheierea edin ei din Camera de consiliu de la 7 noiembrie 2003 a Cur ii de Apel Bucureti, sec ia I penal, s-a respins cererea de recuzare a judectorilor S.N. i N.A. n cauza avnd ca obiect recursul inculpatului C.V. mpotriva ncheierii de prelungire a arestrii preventive a Tribunalului Bucureti. n motivarea ncheierii se arat c nu subzist cazul de incompatibilitate invocat de inculpat, deoarece faptul c cei doi judectori au respins anterior recursul inculpatului mpotriva ncheierii prin care Tribunalul Bucureti a dispus arestarea acestuia nu are semnifica ia unei preri cu privire la solu ionarea ulterioar a cauzei. Recursul declarat de inculpat este fondat. Prin ncheierea din 13 octombrie 2003 a Cur ii de Apel Bucureti, sec ia I penal, n complet format din cei doi judectori men iona i, a fost respins recursul declarat de inculpat mpotriva ncheierii Tribunalului Bucureti, sec ia I penal, prin care s-a dispus arestarea sa preventiv, cu motivarea c sunt suficiente indicii temeinice c inculpatul a comis infrac iunile pentru care este cercetat, dei art. 143 alin. (3) i art. 148 alin. (1) C.proc.pen. prevd c din datele existente n cauz trebuie s rezulte c sunt indicii temeinice privind presupunerea c persoana fa de care se efectueaz urmrirea penal a svrit fapta, iar nu indicii c a comis acele fapte. Cei doi judectori, adoptnd motivarea potrivit creia exist indicii c inculpatul recurent a comis infrac iunile pentru care este cercetat, au devenit incompatibili prin nclcarea dispozi iilor art. 47 alin. (2) C.proc.pen. Aa fiind, ei nu mai puteau participa la judecarea la 7 noiembrie 2003 a recursului declarat de inculpat mpotriva ncheierii de prelungire a arestrii sale preventive, deoarece i-au exprimat anterior, la 13 octombrie 2003, prerea cu privire la solu ia care ar putea fi dat. n consecin ncheierea atacat a fost casat i s-a admis cererea de recuzare formulat de inculpat.

18. Incompatibilitate. Antepronun are. ROMNIA NALTA CURTE DE CASA IE I JUSTI IE SEC IA PENAL 252

Dosar nr. 5029/2003 edin a public din 7 noiembrie 2003 S-a luat n examinare recursul declarat de recurentul inculpat C.V. mpotriva ncheierii din 7 noiembrie 2003 a Cur ii de Apel Bucureti, Sec ia I penal n dosarul nr. 3535/2003. C U R T E A, Asupra recursului de fa ; Prin ncheierea edin ei din Camera de Consiliu de la 7 noiembrie 2003 a Cur ii de Apel Bucureti Sec ia I penal n dosarul nr. 3535/2003, s-a respins cererea de recuzare a judectorilor S.N. i N.A. precum i a procurorului B.D., ca nefondat, formulat de inculpatul C.V. n motivarea ncheierii se re ine c, n cauz nu se regsete nici un caz de incompatibilitate invocat de inculpat i prevzut de art. 47-49 Cod procedur penal att cu privire la cei doi judectori precum i la procurorul de edin , B.D.. n aceeai motivare se mai subliniaz c opera ia juridic a verificrii strii de arest preventiv (ce include fie, prelungirea, men inerea sau revocarea acesteia), n diferitele momente ale procesului penal, e o procedur cu caracter de repetabilitate i aceasta nu poate fi echivalent cu o antepronun are, pentru cei ce o dispun. Ca atare, judectorii nu devin incompatibili socotindu-se c deja s-au pronun at asupra fondului cauzei. Cu privire la recuzarea procurorului s-a apreciat c, simpla mprejurare c acelai procuror a participat n aceeai calitate i la fond i la recurs, nu poate constitui caz de incompatibilitate, dintre cele limitativ i expres prevzute de Codul de procedur penal. Nemul umit de aceast hotrre, n termenul legal, inculpatul C.V. a declarat recurs, criticnd-o pentru netemeinicie i nelegalitate, socotind c evaluarea probelor s-a fcut eronat i c deci cererea sa de recuzare, trebuia admis i nu respins, potrivit art. 47 alin. 2 Cod procedur penal. Recursul este fondat. Verificndu-se actele dosarului n ordinea lor cronologic, Curtea, re ine c ntradevr cei doi judectori S.N. i N.A., nu mai puteau participa la judecarea privindu-l pe inculpatul C.V., acetia exprimndu-i anterior datei de 7 noiembrie 2003, prerea cu privire la solu ia, care ar putea fi dat n cauz, pe fond. Astfel, cei doi judectori au fcut parte din completul de judecat, ce pronun a ncheierea nr. 74 din 13 octombrie 2003 i prin care se resping recursurile inculpa ilor C.V.i J.D., mpotriva ncheierii din 10 octombrie 2003 formulat de Tribunalul Bucureti, Sec ia I penal, ca nefondate. Prin ncheierea din 10 octombrie 2003, Tribunalul Bucureti, Sec ia I penal, a admis propunerea de arestare preventiv formulat de Parchetul Na ional Anticorup ie Serviciul Anticorup ie Bucureti, privind pe inculpa ii J.D. i C.V. i a dispus arestarea acestora pe o perioad de 27 zile, de la 12 octombrie 2003 7 noiembrie 2003 inclusiv. n motivarea ambelor ncheieri, respectiv din 10 octombrie 2003 i din 13 253

Decizia nr. 5069

octombrie 2003 instan ele re in, dup ce enumer probele administrate pn n acel moment c....sunt suficiente indicii temeinice, c inculpa ii au comis infrac iunile pentru care sunt cerceta i, dei art. 143 alin. 3 i art. 148 alin. 1 Cod procedur penal prevd c, din datele existente n cauz trebuie s rezulte indicii temeinice privind presupunerea c persoana fa de care se efectueaz urmrirea penal a svrit fapta (a se vedea alin. 7 de la fila 5 a ncheierii nr. 74/13 octombrie 2003). Aa fiind, cei doi judectori adoptnd motivarea potrivit creia nainte de a fi judecat, despre inculpatul recurent, au re inut c...a comis infrac iunile pentru care este cercetat, au devenit incompatibili prin nclcarea dispozi iilor art. 47 alin. 2 Cod procedur penal. Aa fiind ei nu mai puteau participa la judecarea cauzei la data de 7 noiembrie 2003, exprimndu-i anterior (nc de la 13 octombrie 2003) prerea cu privire la solu ia care ar putea fi dat. Deci, nu caracterul de repetabilitate al opera iei juridice n cadrul verificrii legalit ii strii de arest preventiv, al inculpa ilor, atrage incompatibilitatea judectorilor, ci n cadrul acestei opera ii juridice care ntr-adevr i legal la diferite intervale de timp, se repet, trebuie avut n vedere ca judectorii s nu se pronun e asupra solu iei ce ar putea fi dat n cauz, pentru c numai astfel devin incompatibili. Fa de procurorul de edin nu se constat nici un motiv de incompatibilitate legal prevzut de art. 49 Cod procedur penal. n limita acestor considerente, ncheierea recurat urmeaz a fi casat dup 15 admiterea recursului inculpatului C.V., n baza art. 385 pct. 2 lit. d Cod procedur penal i rejudecnd, urmeaz a se admite doar cererea de recuzare a judectorilor S.N. i N.A.. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII DECIDE: Admite recursul declarat de inculpatul C.V. mpotriva ncheierii din 7 noiembrie 2003 a Cur ii de Apel Bucureti sec ia I penal pronun at n dosarul nr. 3535/2003 prin care s-a respins cererea de recuzare formulat de inculpat. Caseaz ncheierea men ionat i rejudecnd, admite doar cererea de recuzare a judectorilor S.N. i N.A., formulat de inculpatul C.V.. Definitiv. Pronun at, n edin public, azi 7 noiembrie 2003.

254

Capitolul 6

PROBELE I MIJLOACELE DE PROB


Sec iunea I PROBELE 1. Proba iunea n procesul penal A) No iunea de probe i mijloace de prob
Odat cu svrirea unei infrac iuni, se nate obliga ia pentru stat, ca titular al ordinii de drept, ca prin organele de urmrire penal sa constate dac infrac iunea exist, s-l identifice pe fptuitor i s verifice dac exist sau nu temeiuri de trimitere n judecat. Ulterior, dac se dispune trimiterea n judecat, instan ei i revine obliga ia de a verifica n edin public, n mod nemijlocit, oral i contradictoriu dac nvinuirea adus inculpatului prin actul de sesizare este sau nu ntemeiat i dac exist temeiuri de condamnare. Constatarea267 tuturor acestor mprejurri se realizeaz prin activitatea de proba iune, n care organele judiciare se servesc de probe268, ob inute prin mijloacele de prob. Probele au fost definite ca fiind acele elemente de fapt (realit i, ntmplri, mprejurri) care, datorit relevan ei lor informative, servesc la aflarea adevrului269 i la justa rezolvare a unei cauze penale270. Ele au menirea de a pune n lumin adevrul real cu privire la o nvinuire concret, eviden iind fie vinov ia, fie inocen a celui pus sub acea nvinuire.271 Etimologic, no iunea de prob provine din cuvntul latin proba (avi, atum,
Gr. Theodoru, Drept procesual penal, Partea general, Ed. Cugetarea, Iai, 1996, p. 203 n limbajul practicii juridice, cuvntul prob este folosit adeseori att n n elesul no iunii de prob, ct i n cel al no iunii de mijloc de prob. Cele douu institu ii sunt, ns, categorii juridice distincte. 269 A afla adevrul ntr-o cauz penal nseamn, n general, a stabili dac fapta exist, de cine a fost svrit, dac ntrunete toate elementele constitutive ale unei infrac iuni i dac fptuitorul rspunde penal pentru fapta sa (V. Dongoroz, op.cit., p. 169) 270 S. Kahane, Probele i mijloacele de prob ca institu ii procesuale, Partea general, vol. I, de V. Dongoroz .a. Ed. Academiei Bucureti, 1975, p.168 271 I. Tanoviceanu, Tratat de drept i procedur penal, Tipografia Curierul Judiciar, Bucureti, p. 609.
268 267

255

are) care nseamn a dovedi i de la probatio care nseamn dovad.272 n reglementarea actual a Codului de procedur penal romn, art. 62 stabilete c, n vederea aflrii adevrului, organul de urmrire penal i instan a de judecat sunt obligate s lmureasc cauza sub toate aspectele, pe baz de probe. Potrivit art. 63 alin. 1 din acelai cod, constituie prob orice element de fapt care servete la constatarea existen ei sau inexisten ei unei infrac iuni, la identificarea persoanei care a svrit-o i la cunoaterea mprejurrilor necesare pentru justa solu ionare a cauzei. Elementele de fapt sunt fapte i mprejurri care stabilesc existen a sau inexisten a faptelor care trebuie constatate. Probele ajung la cunotin a organelor judiciare prin mijloacele prevzute de lege, denumite mijloace de prob (prevzute n art. 64 C.proc.pen.). Mijloacele de prob sunt, aadar, mijloacele prevzute de lege prin care se constat elementele de fapt ce pot servi ca probe.

B) Importan a probelor n procesul penal


Normele privitoare la institu ia procesual a probelor i a mijloacelor de prob prezint o deosebit importan , deoarece ntregul proces penal se bazeaz pe sistemul probelor i a mijloacelor de prob. Aceasta este explica ia pentru care, n decursul timpului, a existat o intens preocupare pentru perfec ionarea sistemelor de proba iune273 retrospectiv, istoric, distingndu-se urmtoarele faze: a) faza religioas (care a durat pn la jumtatea sec. XVIII), n care administrarea probelor era bazat pe ideea c numai divinitatea poate oferi justi iei proba sigur a culpabilit ii sau neculpabilit ii. n acest sistem, probele erau ordaliile (pr ile erau supuse unor ncercri precum inerea minii n foc, n ap clocotit, pe fier nroit; cel care rezista acestor ncercri era cel de partea cruia se afla adevrul), duelul judiciar (ctigtorul acestei confruntri fizice era cel n favoarea cruia urma s se pronun e judectorii) i jurmntul religios al celui nvinuit, precum i al celor care l sus ineau. b) faza sistemului de probe legale, n care legea determina, anticipat, mijloacele de prob, fixnd gradul de for probant a fiecruia i stabilind ce prob se cere pentru fiecare fapt. Dac exista proba considerat de lege ca suficient, judectorul era obligat s condamne, independent de convingerea lui. n acest sistem, mrturisirea acuzatului era regina probelor; urmau probe cu martori i exper i, proba prin acte scrise i constatarea personal a judectorului la fa a locului, probele indirecte (indiciile sau prezum iile). Existau, de asemenea, mai multe categorii de probe: proba complet (mrturisirea coroborat cu dou depozi ii de martori concordante); proba semiplin (depozi ia
272 273

Tr. Pop, Drept procesual penal, vol. III, Cluj, 1947, p. 157. I. Neagu, op.cit., p. 332

256

unui singur martor, pe baza creia nu se putea da o condamnare, conform principiului testis unus testis nulus, dar era suficient pentru a autoriza ntrebuin area torturii, ca s ob in mrturisirea); proba uoar (care lsa s planeze oarecare banuieli, insuficient pentru condamnare); proba imperfect; indiciile (care erau uoare, grave i violente; dou indicii violente fceau o prob semiplin etc.). c) faza sistemului probei morale sau intimei convingeri, introdus n sec. XVIII n Fran a, men inut de procedura penal francez n 1808, a fost adoptat n Romnia la 1864 i consacrat prin Codul de procedur Carol al II-lea. Judectorul are facultatea de a aprecia, n mod liber, admisibilitatea unui mijloc de prob i for a probant a fiecrei dovezi, dup intima sa convingere. Libertatea suveran a judectorului, n aprecierea probelor, nu nseamn c poate hotr, n mod arbitrar, ci numai c poate avea o apreciere liber i c nu poate pronun a o condamnare, dect dac a dobndit n contiin a sa certitudinea vinov iei, iar n caz de achitare, certitudinea inocen ei sau a nentrunirii condi iilor prevzute de lege pentru existen a infrac iunii. Cnd judectorul nu poate avea aceast certitudine, ndoiala profit inculpatului (in dubio pro reo) i trebuie s pronun e achitarea274. n dreptul nostru procesual penal a fost adoptat principiul liberei aprecieri a probelor. n acest sistem, probele nu au valoare mai dinainte stabilit (art. 63 alin. 2), iar aprecierea fiecreia se face de organele de urmrire penal sau de instan a de judecat, n urma examinrii tuturor probelor administrate, n scopul aflrii adevrului275. S-a renun at, astfel, la vechea reglementare, potrivit creia aprecierea probelor se fcea conform convingerii organelor judiciare, format n urma examinrii tuturor probelor administrate i conducndu-se dup contiin a lor. Prin noua reglementare, prevederile art. 63 alin. 2 au fost puse n acord cu reglementrile constitu ionale276 care prevd c Judectorii sunt independen i i se supun numai legii (art. 123 alin. 2), nlturndu-se sintagma intimei lor convingeri care contravenea dispozi iilor legii fundamentale.

C) Activitatea de proba iune i rolul ei n procesul penal


Proba iunea este acea activitate fundamental i complex care revine organelor judiciare,de a stabili adevrul n cauza penal, prin mijloacele prevzute de lege i cu respectarea strict a dispozi iilor legale referitoare la ob inerea acestor mijloace. Activitatea de proba iune din faza de urmrire penal se deosebete de activitatea de proba iune din faza cercetrii judectoreti, prin anumite
I. Ionescu Dolj, op.cit., p. 210 Actualul articol este reprodus aa cum a fost modificat prin art. 1, pct. 38 din Legea nr. 281/2003, publ. n M. Of. nr. 468 din 1.07.2003 276 Prin decizia nr. 171/23.05.2001 a Cur ii Constitu ionale, publ. n M. Of. nr. 387/16.07.2001, prevederile art. 63 alin. 2 C.proc.pen. au fost declarate neconstitu ionale.
275 274

257

particularit i, referitoare la: - obiectul acesteia; - modalit ile de ob inere a probelor; - rolul i func iile probelor, precum i scopul acestora. n faza de urmrire penal, ea const n obliga ia de a descoperi i strnge, prin mijloacele prevzute de lege, a tuturor dovezilor pentru stabilirea adevrului privitor la existen a sau inexisten a faptei penale, pentru identificarea autorului acesteia i pentru stabilirea rspunderii acestora, cu scopul de a se constata dac este sau nu cazul s se dispun trimiterea n judecat (temei de text, art. 200 C.pr.pen.). n faza de judecat, activitatea de proba iune const n obliga ia instan ei de a verifica n edin public, n mod nemijlocit, oral i contradictoriu legalitatea i temeinicia probelor pe care se bazeaz actul de trimitere n judecat (rechizitoriul) i n obliga ia de a administra, din oficiu, ori la cererea procurorului i pr ilor orice alte probe necesare pentru stabilirea adevrului cu privire la faptele i mprejurrile cauzei, la stabilirea vinov iei i a rspunderii fiecrei persoane inculpate, n scopul de a se constata dac exist sau nu temeiuri de condamnare i de a se pronun a o solu ie temeinic i legal. Faptele i mprejurrile care trebuie dovedite ntr-o cauz penal formeaz obiectul proba iunii, iar dovedirea acestora se face prin intermediul mijloacelor de prob i cu ajutorul procedeelor probatorii.

2. Specificul activit ii de proba iune i rolul ei n faza de urmrire penal


Potrivit art. 200 C.proc.pen., urmrirea penal are ca obiect strngerea probelor necesare cu privire la existen a infrac iunilor, la identificarea fptuitorilor i la stabilirea rspunderii acestora, pentru a se constata dac este sau nu cazul s se dispun trimiterea n judecat.

Particularit ile activit ii de proba iune n raport de fazele procesului penal


Din economia acestui text de lege, rezult particularit ile activit ii de proba iune n faza de urmrire penal, precum i rolul probelor descoperite i strnse n cursul acestei faze nepublice a procesului penal. Aceste particularit i pot fi grupate n dou categorii: a) particularit i privind activitatea de proba iune n faza de urmrire penal; b) particularit i privitoare la rolul, func iile i scopul probelor descoperite i strnse n cursul urmririi penale.

A) Particularit ile activit ii de proba iune n faza de urmrire penal


Din economia textelor art. 200 i 202 C.proc.pen., rezult aceste particularit i, care constau n urmtoarele: 1. obiectul urmririi penale const ntr-o activitate de strngere a
258

probelor necesare cu privire la trei aspecte fundamentale: pentru a se stabili dac a fost svrit sau nu o infrac iune ; pentru a se identifica fptuitorii; pentru a se stabili dac exist condi iile i temeiurile necesare tragerii la rspundere penal. 2. rolul i scopul probelor descoperite i strnse n cursul urmririi penale este acela de a se constata dac exist sau nu temeiuri de trimitere n judecat. Acest specific rezult, n mod cert, din ultima tez a pr ii finale a textului art. 200 C.proc.pen., care prevede expres pentru a se constata dac este sau nu cazul s se dispun trimiterea n judecat. Sublinierea acestei particularit i prezint o mare importan , nu numai teoretic, dar i practic. Sub acest aspect, trebuie artat c probele descoperite i strnse n cursul urmririi penale, nu pot servi drept temei de pronun are a unei hotrri judectoreti, dect dac ele sunt verificate n mod nemijlocit, oral i contradictoriu, n edin a public, de ctre instan a de judecat, prin administrarea lor n cursul cercetrii judectoreti. Numai n urma verificrii lor prin opera iunea de administrare specific fazei de cercetare judectoreasc, n condi iile celor patru principii fundamentale, caracteristice fazei de judecat, instan a va putea decide, in urma operatiunii de evaluare si apreciere, care dintre probe exprim adevrul i le va putea re ine, n consecin , motivat, ca suport al unei hotrri judectoreti, de condamnare, achitare etc. 3. opera iunea prin care organul de urmrire penal constat i stabilete existen a sau inexisten a infrac iunii, identificarea autorului i stabilirea rspunderii acestuia este o activitate de descoperire i strngere a probelor, i nu una de administrare a probelor. C este aa, rezult din textele art. 200 i 202 C.proc.pen., care prevd, n mod expres, no iunile de strngere a probelor (art. 200 C.proc.pen.) i s strng probele (art. 202 C.proc.pen.). n acelai sens i cu acelai n eles, este i alin. 2 al art. 202 C.proc.pen. care prevede c organul de urmrire penal adun probele att n favoarea, ct i n defavoarea nvinuitului sau inculpatului. Folosirea acestor termeni care desemneaz specificul activit ii de proba iune n faza de urmrire penal, nu este ntmpltoare, ci ea exprim, cu rigoare tiin ific, diferen a dintre activitatea de proba iune n faza nepublic a procesului penal i activitatea de proba iune n faza public a procesului penal (faza de judecat). Faptul c n faza de urmrire penal, avem de-a face cu o opera iune de descoperire i strngere a probelor rezult nsi din particularit ile i caracterele cunoscute ale acestei faze de urmrire penal, denumit i faz de cabinet, particularit i i caractere determinate de obiectul specific al urmririi penale, de scopul i func iile acestei faze procesuale.

B) Specificul activit ii de proba iune, particularit ile i rolul ei n faza de judecat


259

Potrivit art. 287 alin. 2 C.pr.pen., instan a de fond i formeaz convingerea pe baza probelor administrate n edin public, oral, nemijlocit i contradictoriu, iar, dup epuizarea tuturor probelor necesare stabilirii adevrului, pronun , motivat, condamnarea, achitarea sau ncetarea procesului penal (art. 345 alin. 1 C.pr.pen.). Instan a de apel i recurs, judecnd apelul i recursul, verific hotrrea atacat pe baza lucrrilor i materialului din dosarul cauzei i a oricror nscrisuri noi, iar cea de apel, n vederea solu ionrii poate da o nou apreciere probelor din dosar i poate administra orice noi probe necesare. Din economia acestor texte i din analiza comparativ a acestora cu cele ale art. 200 i 202 C.pr.pen., rezult particularit ile proba iunii n faza cercetrii judectoreti, specificul rolului i scopului probelor administrate i apreciate n cursul fazei de judecat care se refer la urmtoarele: obliga ia instan ei de a verifica temeinicia i legalitatea probelor strnse n cursul urmririi penale, invocate n rechizitor ca suport al trimiterii n judecat, prin administrarea acestora n edin public, nemijlocit, oral i contradictoriu, pentru a constata dac ele pot constitui temei de condamnare. Concret, verificarea const n urmtoarele: obliga ia instan ei de a asculta to i martorii audia i n cursul urmririi penale, pe ale cror declara ii se bazeaz trimiterea n judecat. Cnd ascultarea unor martori dintre cei pe ale cror declara ii se bazeaz trimiterea n judecat nu este posibil, se aplic prevederile art. 327 alin. 3 C.pr.pen., n sensul c instan a este obligat s dea citire depozi iilor acestor martori din cursul urmririi penale, n edin public i s pun n discu ia contradictorie a pr ilor, con inutul acestor declara ii, iar, apoi, s-i formeze convingerea privitor la aceste declara ii. verificarea legalit ii asupra modului cum au fost ob inute celelalte mijloace de prob care au constituit temei al trimiterii n judecat (declara iile pr ilor, interceptrile i nregistrrile audio sau video, a obiectelor i nscrisurilor ridicate, a constatrilor tehnico-tiin ifice i medico-legale, a expertizelor, a cercetrilor la fa a locului i reconstituirii, etc.). Sub acest aspect, trebuie remarcat noua dispozi ie prev. de art. 64 alin. 2 C.pr.pen., potrivit creia mijloacele de prob ob inute n mod ilegal nu pot fi folosite n procesul penal. verificarea con inutului probelor strnse n cursul urmririi penale, sub aspectul faptului dac exprim sau nu adevrul. Omisiunea instan ei de a se conforma obliga iei de a verifica legalitatea i temeinicia probelor strnse n faza nepublic a procesului penal i practica greit de a se pronun a numai pe baza probelor descoperite i strnse la urmrirea penal, reprezint motive de desfiin are a hotrrii n apel i de casare a hotrrii n recurs, cu consecin a trimiterii cauzei spre rejudecare, pentru c aceste probe
260

nu au servit dect drept temei de trimitere n judecat i nicidecum pentru pronun area unei hotrri judectoreti (a se vedea cazurile exemplificate la urm, n sec iunea aplica ii practice). obliga ia instan ei de a administra din oficiu i la cererea pr ilor orice alte probe necesare aflrii adevrului; obliga ia instan ei de a ncuviin a probele pertinente i concludente necesare verificrii aprrilor invocate de inculpat; obliga ia instan ei de a re ine, motivat, care dintre probe exprim adevrul.

3. Obiectul proba iunii A) No iunea de obiect al proba iunii


Prin obiect al proba iunii se n elege ansamblul faptelor i mprejurrilor de fapt ce trebuie dovedite n vederea solu ionrii cauzei penale. n obiectul proba iunii277 se includ numai faptele i mprejurrile de fapt: normele juridice nu trebuie dovedite, ntruct se prezum c ele sunt cunoscute de ctre organele judiciare i participan ii la procesul penal. La aceast regul, exist ns i unele excep ii (n cazul art. 6 C. pen., art. 520 C.proc.pen.). De exemplu, n aceste situa ii, existen a i con inutul unei norme de drept strin trebuie dovedite, deoarece nu se poate pretinde cunoaterea legilor strine278. Cunoaterea obiectului proba iunii are deosebit importan pentru solu ionarea legal i temeinic a cauzelor penale, deoarece ne indic tot ce trebuie dovedit279, fixnd limitele cercetrii, pentru organele judiciare. Obiectul proba iunii poate fi generic sau abstract, atunci cnd exist categorii de fapte sau mprejurri de fapt ce trebuie dovedite n orice cauz penal i concret, atunci cnd faptele sau mprejurrile de fapt ce trebuie dovedite sunt specifice unor anumite cauze penale. Obiectul generic al proba iunii presupune cunoaterea i stabilirea, de ctre organele judiciare, a urmtoarelor aspecte: n primul rnd, a existen ei tuturor elementelor care alctuiesc con inutul juridic i constitutiv al infrac iunii (situa ia premis, elementele laturii obiective i subiective, eventualul mobil sau scop); mprejurrile care confirm sau nltur caracterul penal al faptei ori eventualele cauze justificative ; eventualele cauze care nltur rspundere penal; circumstan ele care agraveaz sau atenueaz rspunderea penal a fptuitorului; urmrile infrac iunii (cunoaterea acestora poate fi necesar pentru ncadrarea juridic a faptei280 i pentru stabilirea cuantumului desp277 Adic ce anume trebuie dovedit (factum probandum) pentru a putea fi solu ionat o cauz penal (V. Dongoroz, I, op. cit., p. 173) 278 Gr. Theodoru, op. cit., p. 205. 279 Ibidem 280 Func ie de numrul zilelor de ngrijiri medicale, n cazul infrac iunii de lovire i vtmare a integrit ii corporale sau a snt ii.

261

gubirilor); date referitoare la pr i (cunoaterea datelor ce caracterizeaz persoana inculpatului atitudinea sa dup svrirea faptei, antecedentele penale etc. fiind un criteriu pentru individualizarea pedepsei); factorii care au determinat, nlesnit sau favorizat comiterea infraciunii. Obiectul concret variaz n func ie de specificul fiecrei infrac iuni (de exemplu, n cazul infrac iunii de bancrut frauduloas, va trebui s se fac dovada strii de incapacitate de plat; n cazul infrac iunii de delapidare, va fi necesar s se dovedeasc calitatea de gestionar sau administrator al subiectului activ). Dat fiind dinamica desfurrii procesului penal, obiectul proba iunii poate fi modificat, prin restrngerea sau prin extinderea nvinuirii281, legea permi nd dovedirea unor fapte i mprejurri i dup pronun area unei hotrri definitive282.

B) Faptele i mprejurrile care formeaz obiectul proba iunii


Faptele i mprejurrile ce trebuie dovedite, n cursul procesului penal, se pot referi attla fondul cauzei nvinuirea formulat mpotriva unei persoane , ct i la normala desfurare a procesului283. ntre faptele care se refer la fondul cauzei se disting dou categorii: faptele principale i faptele probatorii: faptele principale (res probandae) reprezint chiar obiectul procesului penal: existen a sau inexisten a infrac iunii; identificarea fptuitorului; dovedirea vinov iei sau nevinov iei fptuitorului; stabilirea rspunderii penale a acestuia. Faptele principale, prin cantitatea i calitatea informa iilor pe care le furnizeaz pot conduce, singure, la rezolvarea cauzei penale284. faptele probatorii (res probantes) sunt acelea prin intermediul crora se pot stabili, pe cale indirect, faptele principale. Prin informa iile pe care le con in, faptele probatorii, numite i probe indirecte sau indicii, pot conduce, prin coroborare cu alte dovezi, directe sau indirecte, la constatarea existen ei sau inexisten ei infrac iunii (spre ex., existen a unor rela ii conflictuale ntre autor i victim, existen a la locul faptei a unor obiecte apar innd inculpatului). Faptele i mprejurrile referitoare la normala desfurare a procesului penal pot conduce la luarea unor msuri de care depinde nfptuirea justi iei, n condi ii de operativitate (spre exemplu, dispunerea msurii preventive a re inerii sau arestrii preventive, n condi iile art. 143 alin. 1; n cazul inculpatului re inut, care din cauza strii sant ii ori din cauz de for major sau stare de necesitate, nu poate fi adus n fa a judectorului, propunerea de arestare va fi examinat n lipsa inculpatului, n prezen a aprtorului, cruia i se d cuvntul
281 282

Vezi art. 334-337 C.proc.pen. Gr. Theodoru, op. cit., p. 206 283 Ibidem 284 I.Neagu, op. cit., p. 336

262

pentru a formula concluzii art. 1491 pct. 6; etc.).

a) Faptele similare, auxiliare i negative Cu privire la aceste fapte, n literatura de specialitate, s-au exprimat opinii diferite referitor la includerea lor n obiectul proba iunii. Unii autori285 au apreciat c faptele auxiliare, similare i negative pot forma obiect al proba iunii, n msura n care ele pot aduce informa ii de natur s clarifice unele aspecte ale cauzei penale. Alte opinii286 au fost n sensul c faptele similare pot constitui obiect principal al proba iunii dac fac parte din infrac iunea continuat sau de obicei, care face obiectul urmririi sau al judec ii, ori dac au format obiectul unei condamnri definitive pentru a se aplica recidiva. Nu se poate ns trage o concluzie privitor la vinov ia inculpatului n svrirea infrac iunii urmrite, din mprejurarea c, anterior, n trecut, a comis o alt fapt similar (face excep ie acelai mod de comitere a faptei modus operandi care poate constitui ns, numai un indiciu n cauz). Faptele similare sunt acelea svrite anterior de nvinuit sau inculpat, care se aseamn cu faptele care formeaz obiectul proba iunii ntr-o anumit cauz, fr a se afla ns ntr-un raport de conexitate cu acestea 287 (de ex., condamnarea anterioar a inculpatului pentru o fapt de aceeai natur nu poate constitui obiect al proba iunii, dar este o circumstan de care se va ine seama n momentul individualizrii pedepsei). Faptele auxiliare constau din mprejurri care atest exactitatea sau inexactitatea unor probe288. Ele pot forma obiect al proba iunii, atunci cnd servesc, implicit, la constatarea exact a faptului principal (de exemplu, declara ia unei persoane cu privire la sinceritatea depozi iei unui martor). Faptele negative, cu con inut nedeterminat, nu pot face obiectul proba iunii289 (de exemplu, nu se poate proba c inculpatul nu a fost niciodat ntro anumit localitate). Cnd fapta negativ este determinat, proba poate fi fcut printr-un fapt pozitiv (de exemplu, se poate dovedi c inculpatul, ntr-o anumit zi, nu se afla n localitatea unde s-a svrit infrac iunea, dac face dovada faptului c n acea zi se afla n alt localitate alibiul). b) Faptele i mprejurrile care nu pot forma obiectul proba iunii n principiu, ntr-un proces penal, este admisibil orice prob concludent i

V. Dongoroz, op. cit., p. 175; I.Neagu,Tratat de procedur penal, Ed.Pro, Buc., 1997, p. 337; N. Volonciu, Tratat de procedur penal, Partea general, vol. I, Ed.Paideia, Buc., 1993, p. 345 286 Gr. Theodoru, op. cit., p. 207 287 V. Dongoroz, op. cit., p. 175 288 Gr. Theodoru, op. cit., p. 207 289 V. Dongoroz, op. cit., p. 175

285

263

util290. Aceast regul cunoate dou limitri: una legal i alta impus de concep iile noastre despre lume i societate291. Astfel: n anumite situa ii, dovedirea unor fapte sau mprejurri de fapt este interzis expres prin lege. Potrivit art. 207 C. pen., n cazul infrac iunilor de insult i calomnie, proba verit ii celor afirmate sau imputate este admisibil, dar numai dac afirma ia sau imputarea a fost svrit pentru aprarea unui interes legitim292 (art. 304 alin. 4 C. pen.); nu pot fi dovedite faptele sau mprejurrile contrare concep iei stiintifice despre lume i societate sau normelor morale. Astfel, nu poate fi admis dovada c moartea unei persoane a fost provocat de stafii, fantome sau vrji293.

c) Faptele i mprejurrile care nu trebuie dovedite Exist unele fapte i mprejurri pe care legea ori cunotin ele noastre despre lume i societate, le consider existente sau inexistente, nemaifiind necesar dovedirea lor294; prezum iile legale absolute nu admit proba contrar. Astfel, conform art. 99 alin. 1 C. pen., minorul care nu a mplinit vrsta de 14 ani nu rspunde penal, legea prezumnd lipsa de discernmnt a acestuia, astfel c o expertiz medico-legal care s ateste contrariul este inutil. Prezum iile legale relative, pot fi ns rsturnate prin proba contrarie. Astfel, prezen a lipsei de discernmnt a minorilor ntre 14 i 16 ani poate fi nlturat, pe baza unei expertize (art. 99 alin. 2 C. pen.). faptele evidente sunt cunotin ele despre lumea nconjurtoare dobndite din experien a vie ii i nu trebuie dovedite295. De exemplu, nu va trebui dovedit c la ora 24 este noapte, pentru a se re ine circumstan a agravant. faptele notorii sunt cele cunoscute de toat lumea sau de un cerc larg de persoane. Notorietatea poate fi general sau local. Astfel, este de notorietate general faptul c, atunci cnd din probe rezult c n momentul svririi furtului afar era lumin, nseamn c infrac iunea de furt a fost comis n timpul zilei. Un fapt cunoscut de locuitorii unui ora este ns de notorietate local (de exemplu, faptul c o strad este aglomerat n timpul zilei). Caracterul notoriu al unui fapt este stabilit de organul judiciar, n func ie de mprejurarea creia i se confer relevan informativ i de gradul de instruc ie al

Vezi art. 67 C.proc.pen. Gr. Theodoru, op. cit., P. Gen., p. 291 Constituie interes legitim, un interes recunoscut i ocrotit de lege (G.Antoniu, Dic ionar de procedur penal, op. cit., p. 136) 293 Gr. Theodoru,op.cit.,p.208 294 Gr.Theodoru, T.Pleu, Drept procesual penal, Partea general, op.cit., p.78 295 I. Neagu, op. cit., p. 340
291 292

290

264

subiectului fa de care se apreciaz notorietatea296; faptele necontestate sunt mprejurrile cu privire la existen a crora pr ile sunt de acord. Cu toate acestea, dac aceste fapte sunt esen iale n solu ionarea cauzei, ele trebuie dovedite de organele judiciare.

C) Cerin ele probelor


Pentru a servi la aflarea adevrului ntr-o cauz penal, probele297 trebuie s ntruneasc anumite cerin e: s fie admise de lege (admisibilitatea), s aib legtur cu solu ionarea procesului (pertinenta), s aib un rol hotrtor n solu ionarea cauzei (concluden a) i s fie necesar administrarea lor (utilitatea). 1. Admisibilitatea probei este nsuirea probei de a putea fi admis spre a contribui la aflarea adevrului298. Codul de procedur penal nu prevede aceast condi ie a probei, ns con ine reglementri exprese n care numai anumite probe sunt admise de lege pentru dovedirea unor infrac iuni. De exemplu, art. 304 alin. 4 C. pen. prevede c proba adulterului se poate face numai prin procesul-verbal de constatare a infrac iunii flagrante sau prin scrisori care eman de la so ul vinovat; potrivit art. 207 C. pen., proba verit ii, n cazul infrac iunilor de insult i calomnie, este condi ionat de aprarea unui interes legitim. 2. Pertinen a probelor sunt pertinente probele care conduc la constatarea unor fapte i mprejurri care au legtur cu obiectul proba iunii. Nu orice prob pertinent contribuie la solu ionarea unei cauze penale, ci numai acelea concludente. 3. Concluden a probelor probele sunt concludente atunci cnd servesc la dovedirea unor fapte i mprejurri de care depinde justa solu ionare a cauzei299. Cu alte cuvinte, o prob este concludent atunci cnd servete la constatarea unor fapte sau mprejurri care fac parte din obiectul proba iunii. Probele concludente sunt i pertinente, dar nu toate probele pertinente sunt i concludente. Concluden a unei probe se apreciaz de ctre organele judiciare n momentul admiterii sau respingerii probei nainte de a dispune administrarea ei i nu n raport de rezultatul ob inut dup administrarea ei300. Potrivit art. 67 C.proc.pen., n cursul procesului penal, pr ile pot propune probe i cere administrarea lor, iar cererea pentru administrarea unei probe nu

296 297

Ibidem Cele strnse n cursul urmririi penale sau cele care se administreaz n faza de judecat. 298 G. Antoniu, op. cit., p.15 299 Ibidem 300 Ibidem.

265

poate fi respins dac proba este concludent i util301. 4. Utilitatea probelor probele sunt utile atunci cnd au calitatea de a lmuri anumite fapte i mprejurri care nu au fost stabilite prin alte probe302. Sunt utile i trebuie deci administrate numai probele concludente, ceea ce nseamn c o prob util este i o prob concludent303. Nu orice prob concludent este ns i util (o prob concludent, dar care a fost deja administrat, este inutil).

D) Clasificarea probelor

n procesul penal, criteriile n func ie de care sunt clasificate probele sunt: func ia procesual pentru care intervin304; izvorul din care provin; legtura lor cu obiectul proba iunii. 1. Dup func ia procesual, probele pot fi n sprijinul nvinuirii sau n sprijinul aprrii: probele n acuzare sunt cele care servesc la dovedirea vinov iei fptuitorului i la existen a circumstan elor agravante; probele n aprare tind s dovedeasc nevinov ia fptuitorului sau existen a unor circumstan e atenuante. n legtur cu aceast diviziune a probelor s-au exprimat mai multe critici n literatura de specialitate, artndu-se c nu poate fi acceptat, deoarece ntre cele dou grupe de probe nu exist substan ial o demarca ie net305. Astfel, o prob propus i administrat n aprare, poate fi folosit, n cele din urm, prin coroborare cu alte probe, n sprijinul nvinuirii. Clasificarea prezint ns un interes practic, sub aspectul sarcinii probei i a ordinii administrrii. Distinc ia ntre probele n acuzare (propuse de procuror i de partea vtmat) i probele n aprare (propuse de inculpat i aprtorul su, n practic) rezult expres i din dispozi iile C.proc.pen.306. 2. Dup izvoarele (sursa) lor, probele pot fi imediate i mediate: probele imediate sunt acele elemente de fapt ob inute de organele judiciare dintr-o surs direct, mijlocit (prima surs), cum ar fi relatrile unui martor ocular; con inutul unui nscris original; rezultatul
S-a re inut c nu este concludent i nici util proba cerut de inculpat spre a dovedi c pr ii vtmate, printr-o opera ie la ochi, i s-ar putea nltura incapacitatea de munc (T.M.Buc., s.aII-a p., dec.1216/1973, RRD nr. 2, 1975, p.70). Dei inculpatul ar fi fost interesat ca, prin nlturarea incapacit ii de munc a pr ii vtmate, s nu mai fie obligat la despgubiri (sub acest aspect proba este concludent i util), totui proba cerut n mod just a fost respins (vezi Practica jud.penal vol.IV, p.137). 302 G. Antoniu, n colab., op.cit., p. 220 303 Gr. Theodoru, op. cit., p. 212 304 Ibidem, p. 213 305 S. Kahane, n Explica ii..., vol. I, op.cit., p.171 306 Necesitatea probelor n aprare intervine numai dup administrarea probelor n acuzare, ca o consecin a exercitrii dreptului de aprare (a se vedea art. 72 C.proc.pen.)
301

266

examinrii directe a mijloacelor materiale de prob etc.; probele mediate (secundare, mijlocite) sunt probele care provin dintro surs mai ndeprtat, cum ar fi: relatrile unui martor despre mprejurri pe care le-a auzit de la o alt persoan. n practic, evident c este de preferat s se ob in probe imediate, deoarece cu ct intervin mai multe verigi fa de prima surs, cu att este mai pu in siguran cu privire la exactitatea probei307. Unii autori308 au formulat chiar regula, potrivit creia gradul de veracitate i de concluden a probelor mediate este invers propor ional cu deprtarea lor de obiectul proba iunii; cu ct aceast deprtare este mai mare, cu att mai mic este concluden a probei. n acest scop309, organele judiciare trebuie s verifice sursele probelor mediate, cu deosebit minu iozitate, pentru ca faptele i mprejurrile dovedite i stabilite prin intermediul acestora s contribuie la aflarea adevrului. 3. Dup legtura lor cu obiectul proba iunii, probele se mpart n probe directe i probe indirecte: probele indirecte sunt cele care dovedesc, n mod nemijlocit, vinov ia sau nevinov ia nvinuitului sau inculpatului. Astfel de probe sunt: relatrile martorilor oculari, prinderea n flagrant delict; probele indirecte sunt cele care nu dovedesc nemijlocit existen a sau inexisten a faptei, vinov ia ori nevinov ia fptuitorului, dar care, prin coroborare cu alte probe, pot conduce la concluzii privitor la existen a sau inexisten a faptului principal310. Constituie probe indirecte: rela iile conflictuale dintre inculpat i victim; gsirea la locul svririi infrac iunii a unui obiect apar innd inculpatului etc. n practica noastr judiciar, probatoriul este format att din probe directe, ct i indirecte. n principiu, s-a exprimat opinia c o singur prob direct, este suficient pentru dovedirea existen ei sau inexisten ei faptei ori a vinov iei sau nevinov iei311. n ceea ce ne privete, considerm c nu poate fi corect un asemenea rspuns. Dovedirea existen ei sau inexisten ei faptei, a vinov iei sau nevinov iei trebuie s fie cert i nu suficient. Or, pentru a se ajunge la o dovedire cert, organele judiciare trebuie s manifeste rol activ i s administreze toate probele necesare pn la aflarea cert a adevrului. Problema se complic n cazul proba iunii prin probe indirecte. O singur prob indirect nu va fi niciodat suficient pentru stabilirea faptului principal. Este necesar un ansamblu de probe indirecte, care s conduc n mod cert, prin coroborarea lor, la aceeai unic concluzie (cu excluderea

Gr. Theodoru, op. cit., p. 214 S. Kahane, op. cit., p. 171 309 Aceast cerin nu trebuie s duc la concluzia c exist o ierarhizare a probelor 310 Adic, existen a sau inexisten a vinov iei nvinuitului sau inculpatului, existen a sau inexisten a faptei 311 S. Kahane, op. cit., p. 172
308

307

267

oricrei alte posibilit i)312. Dup administrarea, verificarea i evaluarea mai multor probe indirecte, judectorul trebuie s ajung la o singur concluzie (unica care se poate desprinde) care s reias din nlan uirea logic a acestora313. n opinia noastr, solu ia unei cauze penale trebuie s fie, ntotdeauna, unicul rezultat impus de probele ob inute legal, administrate cu stricta respectare a legii, interpretate i apreciate temeinic i corect de ctre instan , i care confer certitudinea adevrului privitor la toate aspectele obiectului proba iunii.

E) Procedura proba iunii


1. Sarcina proba iunii (onus probandi) este obliga ia procesual ce revine unui participant n procesul penal de a dovedi mprejurrile care formeaz obiectul proba iunii. Aceast obliga ie revine, n principal, celui care afirm (actori incunbit probatio), adic, n procesul penal, subiec ilor procesuali care exercit ac iunea penal314. Astfel, art. 65 alin. 1 C.proc.pen. prevede c sarcina administrrii probelor revine organului de urmrire penal i instan ei de judecat. n cazul n care s-au strns probe despre existen a faptei i a vinov iei, nvinuitul sau inculpatul are dreptul s probeze netemeinicia315 lor (cel ce invoc o alt mprejurare, este obligat la rndul lui, s o dovedeasc reus in excipiendo fit actor). n lipsa probelor de vinov ie, nvinuitul sau inculpatul nu este obligat s probeze nevinov ia sa (art. 66 alin. 1 C.proc.pen.). nvinuitului sau inculpatului, precum i celorlalte pr i le revine dreptul (nu sarcina) de a dovedi mprejurrile pe care le invoc. n acest sens, art.67 alin. 1 C.proc.pen. prevede c, n cursul procesului penal, pr ile pot propune probe si cere administrarea lor. n realizarea obliga iei privind administrarea tuturor probelor necesare ntr-o cauz, organele judiciare trebuie sprijinite de ctre persoanele care cunosc probe sau de in mijloace de prob. n acest sens, art. 65 alin. 2 C.proc.pen. instituie obliga ia ca, la cererea organului de urmrire penal ori a instan ei de judecat, orice persoan care cunoate vreo prob sau de ine vreun mijloc de prob, s le aduc la cunotin sau s le nf ieze. 2. Procedura administrrii probelor const din descoperirea probelor (investiga ii proprii ale organelor de urmrire penal, propuneri de prob din partea pr ilor) dispunerea efecturii lor, care creeaz obliga ia administrrii lor prin procedeele probatorii316.
Ibidem n motivarea hotrrii, judectorul trebuie s demonstreze n ce fel a ajuns, pe cale logic, ca din atare probe s nchege o convingere care s reprezinte certitudinea (V. Dongoroz, Curs de procedur penal, Buc., 1942, p. 217) 314 V. Dongoroz .a., op. cit., p. 176 315 Vezi art. 66 alin. 2 C.proc.pen. 316 Gr. Theodoru, op. cit., p. 220, 221
313 312

268

Codul nostru de procedur penal a prevzut, n mod expres i limitativ, mijloacele de prob (n art. 64) i a reglementat procedura de administrare a fiecrui mijloc de proba, stabilind procedeele i condi iile n care poate fi folosit. n faza de urmrire penal, organele de urmrire penal (procurorul i organele de cercetare penal) au sarcina de a descoperi i strnge probele care trebuie administrate. n acest scop, organele de urmrire penal se pot folosi de informa iile pe care le con in mijloacele prin care au fost sesizate (plngerea, denun ul), pot efectua cercetri la fa a locului, pot chema i asculta martori, pot dispune efectuarea de expertize etc. Obliga ia de descoperire i strngere a probelor se realizeaz, ns, i prin posibilitatea acordat nvinuitului sau inculpatului i celorlalte pr i, de a propune probe i a cere administrarea lor. n acest sens, cu ocazia ascultrii nvinuitului sau inculpatului i a celorlalte pr i, organul de urmrire penal ntreab pe cel ascultat cu privire la probele pe care n elege s le propun (art. 72 C.pr.pen.). Dac probele propuse sunt concludente i utile, organul de urmrire va dispune admiterea i administrarea lor317. n cursul judec ii, administrarea probelor se face de ctre instan a de judecat, n prezen a procurorului, a pr ilor i aprtorilor, n condi ii de oralitate, publicitate, nemijlocire i contradictorialitate. Cu respectarea principiilor mai susmen ionate, instan a are obliga ia s verifice toate probele strnse n cursul urmririi penale, care au constituit temei pentru trimiterea n judecat i, n virtutea rolului ei activ, s dispun, din oficiu, sau la cerere, administrarea oricror alte probe noi, necesare aflrii adevrului. Legea prevede posibilitatea, pentru procuror i pr i, de a propune probe noi, att nainte de nceperea cercetrii judectoreti, ct i n cursul desfurrii acesteia (art. 320, 331, 339 C.pr.pen.), pn n momentul epuizrii proba iunii. Trebuie fcut precizarea c momentul epuizrii proba iunii este numai acel moment n care au fost administrate toate probele necesare aflrii adevrului, i s-a ajuns la o concluzie cert cu privire la toate aspectele care intereseaz obiectul proba iunii. Instan a va dispune, prin ncheiere, administrarea tuturor probelor, dac sunt concludente, utile i necesare lmuririi cauzei sub toate aspectele. Spre deosebire de faza de urmrire penal, n care descoperirea i strngerea probelor sunt guvernate de regulile specifice acestei faze, care este secret318, administrarea probelor n faza de judecat se face public, oral, nemijlocit i contradictoriu.

4. Inciden a principiilor fundamentale ale procesului penal n activitatea de administrare a probelor A) Prezum ia de nevinov ie
317 318

Cererea de admitere sau respingere a unei probe propuse trebuie s se fac motivat Cu unele excep ii, n care prezen a nvinuitului sau inculpatului este obligatorie

269

Potrivit art. 52 C.proc.pen., orice persoan este considerat nevinovat pn la stabilirea vinov iei sale printr-o hotrre penal definitiv. Aceast dispozi ie legal consacr legislativ prezum ia de nevinov ie319, ca o garan ie pentru cet enii nevinova i mpotriva erorilor judiciare320. Prezum ia de nevinov ie a fost proclamat de Declara ia Drepturilor Omului i Cet eanului din 1789 (revolu ia francez) i preluat de legisla ia SUA, prin Declara ia Universal a Drepturilor Omului adoptat de ONU la 10 decembrie 1948 i Pactul Interna ional cu privire la drepturile civile i politice din 1964, ratificat321 i de ara noastr n 1974. Potrivit formulrii din aceste acte, orice persoan acuzat de un delict este prezumat nevinovat pn cnd vinov ia sa va fi dovedit n mod legal, n cursul unui proces public, n cadrul cruia i s-au asigurat toate garan iile necesare aprrii sale. Constitu ia Romniei stabilete n art. 23 pct. 8 c, pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti de condamnare, persoana este considerat nevinovat. Prezum ia de nevinov ie era consacrat pn la introducerea modificrilor dispozi iilor C.proc.pen. din iulie 2003 indirect, prin art. 66 alin. 1 C.proc.pen., potrivit cruia, nvinuitul sau inculpatul nu este obligat s probeze nevinov ia sa. Acest articol a fost modificat322, ns regula pe care o instituie a rmas aceeai: nvinuitul sau inculpatul beneficiaz de prezum ia de nevinov ie i nu este obligat s-i dovedeasc nevinov ia. n cazul n care organele judiciare aduc probe de vinov ie, nvinuitul sau inculpatul are dreptul s probeze lipsa lor de temeinicie. Probele de vinov ie trebuie ns s fie certe323, pentru a rsturna prezum ia de nevinov ie. n caz contrar, dac exist o ndoial asupra vinov iei, aceasta va profita inculpatului, conform principiului in dubio pro reo. Aceast regul324 va opera doar atunci cnd organele judiciare au ncercat toate mijloacele de a se ajunge la o certitudine fie cu privire la vinov ie, fie la nevinov ie, prin nlturarea ndoielii. n acest sens, trebuie s se dispun n toate cauzele, completarea cercetrilor325, pn cnd instan a va putea constata, cu certitudine, din probele administrate, vinov ia sau nevinov ia inculpatului. La pronun area unei condamnri, instan a nu se poate bizui pe probabilitate, ci pe convingerea c probele re inute reflect adevrul326.

B) Principiul respectrii demnit ii umane


Pentru asigurarea unui cadru legal n activitatea de administrare a probelor,
Articol introdus prin art. 1 pct. 1 din Legea nr. 281/2003 publ. n M.Of. nr. 468 din 1 iulie 2003. 320 Gr. Theodoru, op. cit., p. 218 321 Ulterior, prezum ia de nevinov ie, nscris n Conven ia European a Drepturilor Omului din 4 noiembrie 1950, a fost ratificat de Romnia prin legea nr, 30 din 18 mai 1994, M.Of. nr. 135 din 31.05.1994 322 Prin art. 1 pct. 40 din Legea nr. 281/2003 323 S confirme nvinuirea 324 Gr.Theodoru, op. cit., p. 220 325 Vezi art. 265, 333 C.proc.pen. 326 V.Dongoroz, op. cit., p. 178
319

270

legiuitorul a prevzut n art. 68 C.proc.pen., c este oprit a se ntrebuin a violen e, amenin ri ori alte mijloace de constrngere, precum i promisiuni sau ndemnuri, n scopul de a ob ine probe. Totodat, este oprit a determina o persoan s svreasc sau s continue svrirea unei fapte penale, n scopul ob inerii unei probe. Aceste practici vor fi supuse unei noi sanc iuni procesuale, intervenit prin recenta completare a textului art. 64 C.pr.pen., intrat n vigoare la 1 ianuarie 2004, potrivit creia, mijloacele de prob ob inute n mod ilegal nu pot fi folosite n procesul penal. Din economia textului rezult, n mod clar, c asemenea mijloace de prob vor fi invalidate i excluse din categoria probelor care pot forma obiectul convingerii instan ei de judecat. Evident c asemenea practici pot face i obiectul tragerii la rspundere penal (pentru infrac iunea de cercetare abuziv sau tortur). n literatura de specialitate327, s-a discutat i despre alte modalit i care ar putea aduce atingere unor drepturi ale persoanei de a face declara ii dup voin a sa; dreptul la discre ie cu privire la secretul vie ii intime, al coresponden ei, al convorbirilor telefonice cum sunt mijloacele tehnice i tiin ifice de informare. Ultimele modificri328 al C.proc.pen. con in reglementri exprese n privin a interceptrilor i nregistrrilor audio sau video, care trebuie s se efectueze cu autorizarea motivat a instan ei, la cererea procurorului n cazurile i n condi iile prevzute de lege. De asemenea, i celelalte reguli de baz ale procesului penal (legalitatea, aflarea adevrului, rolul activ al organelor judiciare, dreptul de aprare) se regsesc n reglementarea activit ii de proba iune. Astfel, n conformitate cu aceste principii, n activitatea de administrare a probelor vor putea fi folosite doar mijloace de prob limitativ prevzute de art. 64 C.proc.pen., n scopul ob inerii unor probe conforme cu realitatea; organele judiciare au obliga ia de a dispune, din oficiu, administrarea probelor necesare pentru aflarea adevrului cu privire la toate mprejurrile cauzei, chiar dac nvinuitul sau inculpatul i pr ile nu i-au exercitat dreptul de a prezenta mijloace de prob, de a propune probe i de a cere administrarea lor. Unii autori329 au men ionat i un alt principiu, cu respectarea cruia trebuie s se desfoare activitatea de proba iune: loialitatea (corectitudinea) n ob inerea probelor i n interpretarea (aprecierea) lor. n deplin acord cu acest principiu al loialit ii, n activitatea de ob inere i administrare a probelor, vom reveni i l vom trata ntr-o sec iune ulterioar din acest capitol.

5. Aprecierea probelor
Aprecierea probelor reprezint opera ia final a activit ii de proba iune, prin care organele judiciare determin msura n care probele le formeaz ncrederea
327 328

Gr. Theodoru, op. cit., p. 223 Vezi sec iunea V1, reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 1, pct. 47 din Legea nr. 281/2003, publ..n M.Of. nr. 468 din 1.07.2003 329 V.Dongoroz, op. cit., p.180; Gr. Theodoru, op. cit., p.223

271

c sunt n concordan cu adevrul, n sensul c faptele i mprejurrile la care se refer au avut sau nu loc n realitatea obiectiv330. n urma acestui proces de evaluare i estimare a tuturor probelor administrate, trebuie s se desprind o concluzie univoc care s reflecte adevrul. n art. 63 alin. 2 C.pr.pen., se prevede c probele nu au valoare mai dinainte stabilit, iar aprecierea fiecrei probe se face de organul de urmrire penal sau de instan a de judecat, n urma examinrii tuturor probelor administrate, n scopul aflrii adevrului331. Art. 63 alin. 2 C.pr.pen. consacr principiul liberei aprecieri a probelor, potrivit cruia organele judiciare sunt obligate s aprecieze probele, nu n raport de elementele abstracte prestabilite332, ci de ncrederea c acestea reflect adevrul cu privire la existen a sau inexisten a infrac iunii, existen a sau inexisten a vinov iei fptuitorului. Aprecierea complet i just a probelor trebuie s se ntemeieze pe o analiz minu ioas a materialului probator i apoi pe o sintez a evalurilor fcute, pe examinarea probelor n ansamblul lor333. Convingerea format n urma opera iunii de apreciere a probelor trebuie s fie ntotdeauna motivat, n mod clar, n aa fel nct solu ia adoptat de procuror n cursul urmririi penale sau pronun at de instan , la sfritul procesului, s reprezinte pentru oricine unicul rezultat impus de probele ob inute legal, administrate cu respectarea riguroas a legii, interpretate temeinic i corect.

MIJLOACELE DE PROB 1. No iunea i importan a mijloacelor de prob n procesul penal


Mijloacele de prob reprezint mijloacele prevzute de lege prin care se constat elementele de fapt ce pot servi ca probe n procesul penal. Practic, informa iile pe care le con ine o prob referitoare la existen a sau inexisten a infrac iunii, la identificarea persoanei care a svrit-o, vinov ia sau nevinov ia acesteia i la cunoaterea tuturor mprejurrilor necesare pentru aflarea adevrului pot fi folosite n procesul penal doar prin anumite activit i prevzute de legiuitor pentru descoperirea lor. Aceste activit i legale sunt mijloacele de prob, prin care se descoper, sau se administreaz probele n procesul penal334. Din defini iile enun ate mai sus, se observ c mijloacele de prob nu se confund cu probele, acestea din urm putnd fi ob inute i administrate doar prin mijloace de prob. Actuala legisla ie procesual penal romn con ine, n art. 64 C. pr. pen., o

330 331

Gr. Theodoru, op. cit., p. 224 S-a renun at, astfel, la vechea reglementare, potrivit creia aprecierea probei se fcea de organul de urmrire penal i instan a de judecat, potrivit convingerii lor, format n urma examinrii tuturor probelor administrate i conducndu-se dup contin a lor 332 Gr. Theodoru, op. cit., p. 225 333 Ibidem 334 V.Dongoroz, Curs de procedur penal, Buc. 1942, p. 207

272

enumerare limitativ335 a mijloacelor de prob336: declara iile nvinuitului sau ale inculpatului; declara iile pr ii vtmate; ale pr ii civile i ale pr ii responsabile civilmente; declara iile martorilor, nscrisurile, nregistrrile audio sau video, fotografiile, mijloacele materiale de prob, constatrile tehnico-tiin ifice, constatrile medico-legale i expertizele. Privitor la caracterul limitativ 337 sau complet338 al enumerrii mijloacelor de prob n art. 64 C.pr.pen., au existat, n doctrin, i alte opinii.n acest sens, s-a exprimat opinia c enumerarea realizat de legiuitor n art. 64 C.pr.pen., este numai exemplificativ, neputnd fi excluse probele indirecte, care sunt prezum iile i indiciile339. Argumentndu-se teza caracterului exemplificativ al enumerrii prevzute de art. 64 C.pr.pen., se sus ine c respingerea caracterului exemplificativ ar nsemna acceptarea unui punct de vedere formalist, care limiteaz mijloacele de prob la care pot recurge organele judiciare pentru decoperirea adevrului, ceea ce ar constitui o nclcare a principiilor aflrii adevrului i a libert ii probelor340. n ceea ce ne privete, considerm c, din contr, legiuitorul modern a recurs la modalitatea unei enumerri complete a mijloacelor prin care pot fi ob inute probele n procesul penal, tocmai pentru a asigura respectarea riguroas a principiului aflrii adevrului i pentru eliminarea erorilor i abuzurilor judiciare. Recent, n literatura de specialitate341, s-a exprimat opinia c, prin modificarea intervenit prin Legea nr 281/2003, referitor la art. 911C.pr.pen., s-a urmrit i realizat o completare a mijloacelor de prob cu interceptrile audio sau video, ns s-a omis s se pun de acord aceast completare cu textul art. 64 C.pr.pen., care enumer mijloacele de prob. Exprimndu-se convingerea c suntem n prezen a unei simple omisiuni, s-a argumentat c, n raport de titlul sec iunii a V a, care poart denumirea Interceptrile i nregistrrile audio sau video i de con inutul redactrii art. 911C.pr.pen., trebuie admis c, n realitate, a fost amendat art. 64 C.pr.pen., n sensul adugrii acestui nou mijloc de prob. Aa cum este tiut, prezum iile legale constituie o dispens de prob, iar cele judiciare pot servi ca argumente ra ionale pentru a demonstra valabilitatea celor rezultate dintr-o prob. Indiciile nu pot constitui mijloace de prob, pentru c ele sunt simple surse de bnuial, care pot fi folosite pentru a se ncepe o activitate de cutare i
n literatura de specialitate s-a artat c enumerarea din art. 64 C.proc.pen. nu este limitativ (care exclude alte mijloace de prob), nici exemplificativ (care admite i alte mijloace), ci complet, adic cuprinde toate mijloacele de prob posibile (vezi S. Kahane, n colab., op. cit., p. 170) 336 Codul de procedur penal, intrat n vigoare la 1 ianuarie 1937, prevedea tot o enumerare limitativ a mijloacelor de prob, printre care constatarea la fa a locului, indiciile sau prezum iile, care au fost nlturate n actuala reglementare 337 I.Neagu, Tratat, Drept procesual penal, p. gen., Ed. Global Lex, Buc., 2004, p. 330 338 S. Kahane, op.cit., p. 170 339 Ioan Doltu, n Dreptul, nr. 11/2003, p. 150 340 Ibidem 341 Al. uculeanu, Cteva considera ii asupra interceptrilor i nregistrrilor audio sau video, n Dreptul, nr. 5/2004, p. 21.
335

273

strngere a probelor.

Loialitatea n ob inerea mijloacelor de prob O noutate istoric n reglementarea noastr procesual penal a intervenit prin Legea nr. 281/2003, care, n textul art. 64 C.pr.pen., privitor la mijloacele de prob, a introdus un nou alineat, care prevede c mijloacele de prob ob inute n mod ilegal nu pot fi folosite n procesul penal Justificarea i ra iunea acestui nou text trebuie cutat i i gsete sursa n necesitatea de a se asigura garan ii reale pentru descurajarea i evitarea oricror metode i practici abuzive sau de incompeten ori de superficialitate n ob inerea mijloacelor de prob. Acest nou text exprim, n opinia noastr, prin locul n care a fost aezat i prin con inutul su, un nou principiu, care st la baza activit ii de proba iune i care va trebui s guverneze aceast activitate: principiul loialit ii n ob inerea mijloacelor de prob. Acest principiu decurge, n mod evident, prin modul de formulare, prin con inutul su i prin efectele nerespectrii sale, din principiul fundamental al legalit ii procesului penal. Pentru interpretul teoretician i practician, acest text, intrat n vigoare la 1 ianuarie 2004, trebuie s reprezinte momentul unei evolu ii calitative, obligatorii n dificila activitate de descoperire, strngere i administrare a probelor, evolu ie impus de necesitatea armonizrii legisla iei noastre procesual penale cu cea european. Textul art. 64 alin. 2 C.pr.pen. oblig organele judiciare la cunoaterea riguroas a dispozi iilor legale privind modul de ob inere a fiecrui mijloc de prob i la respectarea strict a procedurii prevzut de lege n activitatea practic de cutare, descoperire, strngere i administrare a probelor. Nesocotirea, nerespectarea sau nclcarea dispozi iilor prevzute de lege pentru ob inerea oricrui mijloc de prob dintre cele artate n alin. 1 al art. 64 C.pr.pen. atrage invalidarea mijlocului de prob. Din con inutul textului art. 64 alin. 2 C.pr.pen., considerm c rezult, n mod clar i categoric, urmtoarele: orice mijloc de prob, dintre cele enumerate de art. 64 alin 1 C.pr.pen., ob inut prin nesocotirea, nerespectarea sau nclcarea dispozi iilor prevzute de lege atrage lipsa de valoare probatorie a acestuia i imposibilitatea folosirii lui n procesul penal. n opinia noastr, prin acest text al art. 64 C.pr.pen., legiuitorul a introdus o nou sanc iune procesual specific, care ac ioneaz i are efectele nulit ii absolute. Este suficient s se dovedeasc c mijlocul de prob (declara ia nvinuitului sau inculpatului, a martorului, nregistrarea audio-video, expertiza, etc.) a fost ob inut prin nclcarea dispozi iilor care reglementeaz modul de ob inere a acesteia pentru ca acestea s fie lipsit de valoare probatorie, cu consecin a de a nu putea fi folosit n procesul penal, fr a fi necesar dovada producerii vreunei vtmri. n cazul n care ob inerea mijlocului de prob este fcut prin
274

exercitarea de violen e, presiuni, amenin ri ori alte constrngeri, prin promisiuni sau ndemnuri sunt nclcate i dispozi iile art. 68 C.pr.pen., care interzic violen ele, amenin rile, orice alte mijloace de constrngere, promisiunile i ndemnurile n scopul ob inerii de probe, situa ie n care, pe lng sanc iunea procesual a invalidrii mijlocului de prob, va putea fi atras i rspunderea penal pentru infrac iunile prevzute de art. 266, 267, 2671, 268 C.pen. Exprimarea legiuitorului nu pot fi folosite n procesul penal impune concluzia c atunci cnd, ntr-o cauz penal, se constat c un mijloc de prob a fost ob inut cu nclcarea legii, consecin a este excluderea acelui mijloc de prob din rndul probelor ce pot constitui suportul probator al unei solu ii.

2. Clasificarea mijloacelor de prob


n literatura juridic342 mijloacele de prob au fost clasificate n: mijloace orale (declara iile pr ilor); scrise (procesele verbale etc.); materiale (corpurile delicte) i tehnice (constatrile tehnico-tiin ifice, constatrile medico-legale i expertizele). Alturi de aceste categorii de mijloace de prob, exist i cele preconstituite, create tocmai pentru eventualitatea svririi unor fapte prevzute de legea penal (de exemplu, fiele de amprente digitale pentru identificarea fptuitorilor care au lsat astfel de urme)343. Pentru examinarea mijloacelor de prob, le vom grupa, func ie de procedeele de administrare folosite, n trei categorii:344 declara ii ale pr ilor i martorilor (procedeul de ob inere fiind n principiu, ascultarea acestora); nscrisuri i mijloace materiale de prob (procedeele de ob inere fiind cercetarea la fa a locului, ridicarea de obiecte i nscrisuri i perchezi ia); constatarea tehnico-tiin ific, constatarea medico-legal i expertizele.

3. Declara iile pr ilor i ale martorilor


A) Declara iile nvinuitului sau ale inculpatului a) No iune. Importan a procesual a declara iilor nvinuitului sau ale inculpatului Declara iile nvinuitului sau ale inculpatului fcute n cursul procesului penal, cu privire la fapta care formeaz obiectul cauzei, mprejurrile n care a fost svrit, i nvinuirea ce i se aduce constituie un important mijloc de prob care poate servi la aflarea adevrului i solu ionarea unei cauze penale. Dat fiind pozi ia procesual a nvinuitului sau inculpatului n procesul penal

342 343

S. Kahane, n colab., op. cit., p.169; Gr.Theodoru, op. cit., p.233 S. Kahane, n colab., op. cit., p.170 344 Gr. Theodoru, op. cit., p. 234

275

figura central, subiectul primar al procesului penal345 - declara iile acestuia, n ipoteza c a comis fapta pentru care este nvinuit, con in i ofer organelor judiciare elemente de fapt, esen iale cu privire la faptele i mprejurrile a cror cunoatere poate servi la rezolvarea cauzei. Aceste declara ii346 sunt folositoare organelor judiciare, chiar dac nvinuitul sau inculpatul nu este autorul infrac iunii, deoarece sunt de natur a conduce la constatarea realit ii, adic a nevinov iei, chiar dac exist probe care sus in nvinuirea. Relatrile nvinuitului sau inculpatului fie c sunt sincere sau nu sunt utile organelor judiciare, n ambele situa ii, deoarece pot oferi indicii importante care s contribuie la aflarea adevrului. n timp ce pentru organele judiciare, ascultarea nvinuitului sau inculpatului constituie o obliga ie, declara iile nvinuitului sau inculpatului constituie un drept al acestuia. Acest mijloc de prob are o dubl func ionalitate n procesul penal: pe de o parte, furnizeaz informa iile necesare aflrii adevrului, iar pe de alt parte, constituie prima modalitate prin intermediul cruia cel ce urmeaz s fie tras la rspundere penal i exercit dreptul de aprare347. Ascultarea nvinuitului sau a inculpatului n procesul penal are loc, potrivit actualelor dispozi ii ale Codului de procedur penal, n mai multe momente, ntr-o coeren strns legat de desfurarea i evolu ia procesual, dup cum urmeaz: n prima faz, nepublic, nvinuitul sau inculpatul este ascultat la nceputul urmririi penale, n condi iile prev. de art. 70 alin. 2 i 3 C.pr.pen.Privitor la con inutul acestor noi dispozi ii, la semnifica ia i efectele lor, facem trimitere la sec iunea n care am tratat principiul dreptului la tcere. nainte de a se propune arestarea preventiv, nvinuitul este mai nti ascultat n prezen a aprtorului, potrivit art. 146 alin. 1 C.pr.pen., iar judectorul, nainte de a se pronun a asupra acestei msuri are obliga ia de a-l asculta pe nvinuit, conform art. 146 alin. 8 C.pr.pen. nainte de a se propune arestarea preventiv a inculpatului, acesta este ascultat, conform art. 1491C.pr.pen., iar judectorul, n fa a creia este adus, potrivit art. 1491alin. 5 C.pr.pen., l va asculta pe inculpat nainte de a se pronun a referitor la propunerea de arestare preventiv (aceast obliga ie de ascultare este prevzut i de art. 150 C.pr.pen.); inculpatul arestat preventiv este ascultat de fiecare dat, nainte de prelungirea arestrii preventive; dup punerea n micare a ac iunii penale, este chemat i ascultat, potrivit art. 237 alin. 2 C.pr.pen.; la prezentarea materialului de urmrire penal, potrivit art. 250 C.pr.pen. i art. 255-257 C.pr.pen. n faza de judecat, inculpatul este ascultat n edin public, potrivit art.
345 346

V. Dongoroz, op. cit., p. 185 Gr. Theodoru, op. cit., p. 234 347 I. Neagu, op. cit., p.348

276

323-325 C.pr.pen. Prin excep ie, urmrirea penal i judecata se pot desfura fr ascultarea nvinuitului i inculpatului n situa iile n care se dovedete c acesta este disprut, se sustrage de la cercetare, ori nu locuiete n ar (art. 327 alin. 4 C.pr.pen. nclcarea acestei dispozi ii legale privind obliga ia de ascultare a nvinuitului n momente esen iale din desfurarea procesului penal atrage sanc iunea nulit ii348, iar hotrrea pronun at ntr-o asemenea cauz nu poate fi legal i temeinic. Declara iile nvinuitului sau inculpatului dei au un rol important n aflarea adevrului nu mai au pozi ia de regina probelor, mrturisirea sau recunoaterea nemaifiind suficiente pentru o condamnare349. Chiar dac nvinuitul sau inculpatul recunoate fapta350, organele judiciare sunt obligate s strng probe att n favoarea ct i n defavoarea lui, pentru aflarea adevrului i pentru lmurirea cauzei sub toate aspectele (art. 202 alin. 1 C.proc.pen). b) Procedura ob inerii declara iei nvinuitului sau inculpatului Declara iile nvinuitului sau inculpatului sunt ob inute de organele judiciare n cadrul unei activit i procesuale complexe, marcat de momente strict reglementate de lege351. Ob inerea declara iilor nvinuitului sau inculpatului se realizeaz prin trei procedee probatorii: prezentarea unei declara ii cu privire la nvinuirea ce i se aduce; ascultarea sa i confruntarea352. Dintre acestea, cel mai des utilizat este ascultarea nvinuitului sau inculpatului, care constituie o obliga ie pentru organele judiciare, att n faza de urmrire penal ct i n faza de judecat. Indiferent de faza procesului penal, ascultarea nvinuitului sau inculpatului se face de regul la sediul organului judiciar. Dac nvinuitul sau inculpatul se gsete n imposibilitate de a se prezenta pentru a fi ascultat, organul judiciar l va asculta la locul unde se afl,cu excep ia cazurilor n care legea prevede altfel. Ascultarea nvinuitului sau inculpatului cuprinde dou etape353, marcate de reguli specifice fiecrui organ judiciar i procedee tactice criminalistice. Prima etap cea prealabil este consacrat cunoaterii datelor personale ale nvinuitului sau inculpatului. Potrivit art. 70 alin. 1 C.proc.pen., nainte de a fi ascultat, nvinuitul sau inculpatul este ntrebat cu privire la nume, prenume,
Pentru a opera nulitatea, este necesar ca declara iile inculpatului s fi fost necesare pentru solu ionarea cauzei, astfel nct, prin nendeplinirea obliga iei de a-l asculta, organele judiciare lau mpiedicat s-i exercite dreptul de aprare. 349 n procesul penal inchizitorial, recunoaterea era considerat regina probelor. 350 n sistemul acuzatorial al procedurii engleze i americane, nu se putea lua interogatoriu inculpatului, deoarece func iona principiul conform cruia nimeni nu poate face mrturisiri sau aduce proba contra lui nsui. 351 V. Dongoroz, n colab., op. cit., p. 189 352 Gr.Theodoru, op. cit., p. 236 353 Unii autori consider c ob inerea declara iilor nvinuitului sau inculpatului este marcat de trei momente: mom.procedurii prealabile, mom.facerii declara iilor i mom.complimentar al punerii de ntrebri
348

277

porecl, data i locul naterii, numele i prenumele prin ilor, cet enie, studii, situa ia militar, ocupa ie, adres, antecedente penale i alte date pentru stabilirea situa iei sale personale. n alin. 2 al art. 70 C.pr.pen. sunt reglementate primele obliga ii pe care le au organele judiciare n aceast etap: 1. de a aduce la cunotin nvinuitului sau inculpatului fapta care formeaz obiectul cauzei; 2. de a-i aduce la cunotin dreptul de a avea un aprtor. Aceste texte, introduse n urma ultimelor modificri ale C.proc.pen. reitereaz obliga ia organelor judiciare, prevzute n art. 6 alin. 3 C.proc.pen.354, de a ncunotin a, de ndat i mai nainte de a-l audia, pe nvinuit sau pe inculpat despre fapta pentru care este cercetat, ncadrarea juridic a acesteia i s-i asigure posibilitatea pregtirii i exercitrii aprrii; 3. de a-i aduce la cunotin dreptul de a nu face nici o declara ie355, atrgndu-i-se totodat aten ia c ceea ce declar poate fi folosit mpotriva sa. Prin reglementarea acestei obliga ii, s-a instituit dreptul la tcere, prevzut i n legisla ia unor ri occidentale. Folosirea acestui drept, de ctre nvinuit sau inculpat,de a refuza s fac declara ii, nu mai poate fi considerat o mprejurare interpretabil n defavoarea sa356, cum era n vechea reglementare. n legtur cu con inutul, semnifica ia i efectele dreptului la tcere, facem trimitere la sec iunea n cadrul creia am tratat principiul dreptului la tcere. Dac nvinuitul sau inculpatul d o declara ie, i se pune n vedere s declare tot ce tie cu privire la fapt i la nvinuirea ce i se aduce n legtur cu aceasta (art. 70 alin. 2 C.proc.pen). n ultimul moment al acestei etape prealabile, nainte de a-l asculta, organul de urmrire penal i cere nvinuitului sau inculpatului, dac acesta a consim it s dea o declara ie, s scrie personal declara ia, cu privire la nvinuirea ce i se aduce. Aceast dispozi ie privete numai faza urmririi penale i nu este obligatorie pentru nvinuit sau inculpat. n cazul n care refuz s dea declara ia scris sau nu poate s scrie, se va face men iune n procesul-verbal de ascultare. A doua etap este consacrat ascultrii propriu-zise. n art. 71 alin. 1 i 2 C.proc.pen, sunt stabilite reguli tactice de luare a declara iilor357, n sensul c fiecare nvinuit sau inculpat este ascultat separat. Pentru faza de urmrire penal, textul nscrie o regul tactic specific, potrivit creia nvinuitul sau inculpatul este ascultat fr s fie de fa ceilal i nvinui i sau inculpa i n cauz. Spre deosebire de urmrirea penal, n faza de judecat, instan a ascult pe inculpa i n prezen a tuturor, cu excep ia situa iilor
354 355

Aa cum a fost modificat prin art. 1 pct. 3 din Legea nr. 281/2003 Art. reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 1, pct. 41 din Legea nr. 281/2003 356 Gr. Theodoru, op. cit., p. 236 357 I. Neagu, op. cit., p. 349

278

cnd n interesul cauzei este necesar ascultarea lor separat. Pentru garantarea dreptului la aprare, legea prevede obligativitatea citirii declara iilor luate separat i celorlal i inculpa i (art. 324 alin. 3 C.proc.pen.). nvinuitul sau inculpatul este lsat, mai nti, s declare tot ce tie n cauz. Declara ia lui este o expunere liber asupra a ceea ce tie cu privire la fapta care face obiectul cauzei i la ceea ce poate obiecta cu privire la nvinuirea ce i se aduce n legtur cu acea fapta358. Libera expunere presupune pe de o parte, interdic ia pentru organul judiciar de nu-l ntrerupe pe nvinuit sau pe inculpat, dect atunci cnd se ndeprteaz de la subiect, iar, pe de alt parte, interdic ia de a se citi sau a i se reaminti declara iile pe care le-a dat anterior n cauz, iar pentru nvinuit sau inculpat, interdic ia de a prezenta sau citi o declara ie scris de mai nainte (art. 71 alin. 4 i 5 C.proc.pen.). Ra iunea acestei expuneri libere const n aceea c aceasta implic spontaneitate, caracter care ar disprea dac s-ar permite apelarea la declara ii anterioare. Aceast regul de ordin tactic nltur posibilitatea pentru nvinuit sau inculpat de a evita contradic iile i nepotrivirile dintre declara iile date succesiv359. Legea prevede ns c nvinuitul sau inculpatul se poate servi de nsemnri asupra amnuntelor greu de re inut (cifre, date tehnice etc.). Dup terminarea expunerii libere, nvinuitului sau inculpatului i se pot pune ntrebri cu privire la fapta care formeaz obiectul cauzei, la nvinuirea ce i se aduce i cu privire la probele pe care n elege s le propun (art. 72 C.proc.pen.). ntrebrile organului judiciar pot servi fie la completarea i precizarea celor relatate, fie la verificarea sau clarificarea celor declarate. Specificul fazei de urmrire penal const n aceea c ntrebrile pot fi puse numai de organele de urmrire penal, spre deosebire de faza de judecat, n care inculpatului i se pot pune ntrebri, prin intermediul preedintelui completului de judecat, de ctre ceilal i membri ai completului, de procuror, pr i, coinculpa i i aprtorul inculpatului ascultat. Pentru a putea fi folosite n cadrul procesului penal i pentru a se re ine cu fidelitate360 declara iile nvinuitului sau inculpatului, legea prevede c acestea s fie consemnate n scris. Actuala reglementare a Codului de procedur penal instituie nc o garan ie a respectrii legalit ii n administrarea acestui mijloc de prob, prin dispozi ia nscris n art. 73 alin. 1 teza a doua: n fiecare declara ie se vor consemna ora nceperii i ora ncheierii ascultrii nvinuitului sau inculpatului361. Declara ia scris se citete nvinuitului sau inculpatului, iar dac cere, i se d s o citeasc. Cnd este de acord cu con inutul ei, o semneaz pe fiecare pagin i la sfrit. Dac nu poate sau refuz s semneze se face men iune n declara ia scris. Atunci cnd revine asupra unei declara ii sau are de fcut completri, rectificri sau precizri, acestea se consemneaz i se semneaz n

358 359

V. Dongoroz, op. cit., p. 190 Ibidem, p. 191 360 I. Neagu, op. cit., p. 350 361 Text introdus prin art. 1 pct. 42 din Legea nr. 281/2003

279

aceleai condi ii (art. 73 C.proc.pen.). Aceast dispozi ie362 constituie o important garan ie procesual, nvinuitul sau inculpatul avnd astfel posibilitatea de a verifica exactitatea celor consemnate. Pentru a se conferi caracter oficial declara iei nvinuitului sau inculpatului363, aceasta este semnat de organul de urmrire penal, care a procedat la ascultarea sa, respectiv de preedintele completului de judecat i de grefier, precum i de interpret, cnd declara ia a fost luat prin interpret. Dac declara iile nvinuitului sau inculpatului au fost nregistrate audio sau video cu condi ia ca cel ascultat s cunoasc aceasta i s fie asigurate exactitatea i corectitudinea nregistrrii relatrile nregistrate se transcriu ntr-un proces-verbal, semnat de cel ascultat364. c) Valoarea probatorie a declara iilor nvinuitului sau inculpatului Sub aspectul for ei probante a declara iilor nvinuitului sau inculpatului, n literatura de specialitate i n legisla ie s-au exprimat diferite opinii, majoritatea fiind n sensul prevederilor legisla iei noastre procesual penale. Codul nostru de procedur penal recunoate o valoare probatorie relativ declara iilor nvinuitului sau inculpatului, condi ionat de existen a altor probe care s confirme veracitatea lor365. n art. 69 C.proc.pen. se prevede c declara iile nvinuitului sau ale inculpatului pot servi la aflarea adevrului numai n msura n care sunt coroborate cu fapte i mprejurri ce rezult din ansamblul probelor existente n cauz. Drept urmare, simpla recunoatere a svririi faptei, fr a fi sus inut de alte probe, nu are for probant i deci, nu va putea sta la baza unei hotrri de condamnare366. De aceea, chiar n ipoteza n care nvinuitul sau inculpatul recunoate fapta, organul de urmrire penal are obliga ia s descopere i s strng probele necesare pentru aflarea adevrului. Declara ia nvinuitului sau inculpatului este divizibil i retractabil. Divizibilitatea declara iei nvinuitului sau inculpatului nseamn posibilitatea organelor judiciare de a considera ca adevrat numai acea parte din declara ie care se coroboreaz cu toate celelalte probe i de a nltura ca neadevrat partea din declara ie care nu este confirmat de ansamblul probelor367. Retractibilitatea nseamn posibilitatea nvinuitului sau inculpatului de a reveni asupra unor declara ii date anterior i de a face relatri contrare. ntruct legea nu prevede o ordine de prioritate, dac exist dou declara ii contradictorii organul judiciar va aprecia ca adevrat i va re ine, motivat, numai acea declara ie care se coroboreaz cu alte probe existente n cauz. Declara iile nvinuitului sau inculpatului pstreaz caracterul relativ i atunci cnd se refer la un convinuit sau coinculpat368, fiind necesar s fie confirmate de
362 363 364

V. Dongoroz, op. cit., p. 193 I. Neagu, op. cit., p.350 Gr. Theodoru, op. cit., p. 238 365 Gr. Theodoru, op. cit., p.239 366 Ibidem 367 Ibidem 368 V. Dongoroz, op. cit., p. 186

280

ansamblul probelor administrate n cauz. Valoarea probatorie relativ a declara iilor nvinuitului i inculpatului a fost explicat n doctrin, n principal, prin interesul acestuia de a nu spune adevrul, n scop de aprare sau din diverse alte motive. Psihologia judiciar a eviden iat, sub acest aspect, i alte explica ii concludente. Astfel, s-a artat, printre altele, c i n situa ia n care infractorul dorete sincer a reda exact toate mprejurrile n care a svrit infrac iunea, poate totui comite unele erori datorate imperfec iunii sim urilor i mai ales surescitrii nervoase din timpul svririi infrac iunii, care, n general, scad evaluarea perceperii369

B) Declara iile pr ii vtmate, pr ii civile i ale pr ii responsabile civilmente


a) No iune La stabilirea adevrului ntr-o cauz penal, declara iile pr ii vtmate, pr ii civile i ale pr ii responsabile civilmente370 pot constitui importante surse de informa ii cu privire la fapt, la persoana fptuitorului, la mprejurrile n care s-a svrit fapta, la prejudiciu etc. Ca orice mijloc de prob, declara iile pr ilor pot oferi organelor judiciare elemente de fapt care pot servi ca prob n procesul penal i pot contribui la justa solu ionare a cauzei. Drept urmare, legiuitorul a prevzut pentru organele judiciare (organul de urmrire penal sau instan a de judecat) obliga ia de a chema, pentru a fi ascultate, persoana care a suferit o vtmare prin infrac iune, precum i persoana civilmente responsabil (art. 76 alin. 1C.proc.pen.). nainte de a trece la ascultarea pr ii vtmate i pr ii civile, organele judiciare au, n virtutea rolului lor activ, mai multe obliga ii: de a pune n vedere persoanei vtmate dreptul pe care aceasta l are de a participa n proces ca parte vtmat, iar dac a suferit o pagub material sau o daun moral371 prin infrac iune, dreptul de a se constitui parte civil; de a ncunotiin a persoana vtmat c declara ia de participare n proces ca parte vtmat sau de constituire ca parte civil se poate face n tot cursul urmririi penale, iar n fa a primei instan e de judecat, pn la citirea actului de sesizare. n situa ia n care partea vtmat declar c nu dorete s participe n proces ca parte vtmat sau ca parte civil, va putea fi ascultat ca martor, n baza art. 82 C.proc.pen.
Tudorel Butoi, Victimologie, Curs universitar, Ed. Pinguin Book, Bucureti, 2004, p. 78. Codul din 1968 a introdus printre mijloacele de prob i declara iile pr ii civile, ale pr ii vtmate i cele ale pr ii responsabile civilmente. Codul anterior prevedea ca mijloc de prob numai declara iile nvinuitului sau inculpatului 371 n vechea reglementare, anterioar Legii nr. 281/2003, textul fcea referire doar la paguba material
370 369

281

Dac a declarat c particip n proces ca parte vtmat sau dac s-a constituit parte civil, va fi ascultat n calitatea n care particip n proces. Persoana responsabil civilmente, dac a devenit parte n proces, va fi ascultat n aceast calitate. b) Procedura ob inerii declara iilor pr ii vtmate, pr ii civile i ale pr ii responsabile civilmente Codul de procedur penal prevede, n art. 77 c, ascultarea pr ii vtmate, a pr ii civile i a pr ii responsabile civilmente se face potrivit dispozi iilor privitoare la ascultarea nvinuitului sau inculpatului. Declara iile pr ilor, date n faza de urmrire penal, ct i n faza de judecat, se consemneaz n scris, dispozi iile art. 73 C.pr.pen. aplicndu-se n mod corespunztor. c) Valoarea probatorie a declara iilor pr ii vtmate, pr ii civile i ale pr ii responsabile civilmente Avnd n vedere interesul pe care aceste pr i l au n proces (partea vtmat s fie dovedit vinov ia nvinuitului sau inculpatului i s fie ct mai aspru pedepsit; partea civil s ob in o despgubire ct mai substan ial; partea responsabil civilmente de a nu fi obligat la despgubiri)372, legiuitorul a conferit acestor mijloace de prob aceeai valoare probatorie ca i n cazul declara iilor nvinuitului i inculpatului. n doctrin, au fost date i alte explica ii privitor la valoarea probatorie relativ a acestui mijloc de prob. Astfel, printre altele s-a artat c victima este martorul care poate oferi cele mai pu ine garan ii de veridicitate n relatrile ei, chiar i n cazul celei mai bune credin e. Faptul c n momentul svririi actului infrac ional victima este supus unor stri deosebit de puternice, face ca perceperea actului i ntiprirea lui s se fac n condi iile unei reduse posibilit i de activitate cortical contient i controlat. Deci, n cazul optim vom avea numai serioase lacunozit i perceptive i n consecin i memoriale... La toate acestea se mai adaug coeficientul de denaturare determinat de afectivitatea, sugestibilitatea, imagina ia i de personalitatea victimei.373 n consecin , declara iile pr ii vtmate, ale pr ii civile i ale pr ii responsabile civilmente fcute n cursul procesului penal pot servi la aflarea adevrului numai n msura n care sunt coroborate cu fapte sau mprejurri ce rezult din ansamblul probelor existente n cauz (art. 75 C.proc.pen.).

C) Declara iile martorilor


a) Calitatea de martor n procesul penal Declara iile martorilor reprezint unul din mijloacele de prob cel mai frecvent folosite pentru dovedirea faptelor i mprejurrilor care formeaz obiectul
372 373

V.Dongoroz, op. cit., p.196 T.Butoi, op.cit., p.119.

282

proba iunii i utile n solu ionarea cauzei penale374. Aa cum s-a artat n literatura de specialitate375, dei deosebit de important, acest mijloc de prob este, adesea, foarte ubred, din cauza multiplilor factori care ac ioneaz i altereaz uneori declara ia unui martor376 (condi iile, mediul de percepere a faptelor i mprejurrilor relatate, gradul de cultur, reauacredin etc.). De aceea, organele judiciare trebuie s adopte mijloace tactice adecvate n ob inerea acestor mijloace de prob i s evalueze cu aten ie i pruden gradul lor de veracitate. Declara iile martorilor sunt relatrile fcute n fa a organelor judiciare de ctre persoanele care au cunotin e de natur s serveasc la aflarea adevrului ntr-un proces penal377. n accep iunea Codului nostru de procedur penal, martor este persoana care are cunotin despre vreo fapt sau despre vreo mprejurare de natur s serveasc la aflarea adevrului n procesul penal i este ascultat de organele judiciare n aceast calitate (art. 78 C.proc.pen.). Pentru dobndirea calit ii procesuale de martor este necesar ntrunirea urmtoarelor condi ii378: existen a unui proces penal n curs de desfurare; existen a unei persoane fizice care cunoate fapte i mprejurri de natur s contribuie la aflarea adevrului n procesul penal respectiv; ascultarea acelei persoane de ctre organele judiciare cu privire la faptele i mprejurrile pe care le cunoate. Lipsa uneia din condi iile sus-men ionate va avea drept consecin nulitatea declara iei de martor. Legisla ia noastr permite ca orice persoan fizic s poat fi ascultat ca martor, indiferent de starea sa fizic (surd, orb, mut) sau psihic (debili mintali), de vrst (minorul, pn la 14 ani, este ascultat n prezen a unui printe, a tutorelui sau a persoanei creia i este ncredin at spre cretere i educare) sau antecedente personale (cei condamna i pentru mrturie mincinoas pot fi asculta i ca martori). n toate aceste situa ii, organele judiciare au sarcina de a aprecia n ce msur declara iile date servesc la aflarea adevrului n cauz. De la aceast regul ndatorirea de a fi martor379 exist unele excep ii, pe care le vom analiza n continuare. b) Excep ii de la ndatorirea de a fi martor
n materia civil, proba cu martori este admis doar n anumite cazuri, spre deosebire de frecven a utilizrii ei n procesul penal. V.Dongoroz, op. cit., p.201; Gr.Theodoru, op. cit., p.242; G.Levasseur, n colab., op. cit., p. 166 376 n acest sens s-a afirmat, n literatura juridic, c o mrturie exact este o excep ie (Vezi I.Ionescu Dolj, op. cit., p. 215) 377 V. Dongoroz, op. cit., p.199 378 Ibidem 379 Neindeplinirea acestei obliga ii legale poate fi sanc ionat.
375 374

283

Nu pot fi ascultate ca martor, ntr-un proces penal, urmtoarele dou categorii de persoane380: 1) persoanele pentru care este interzis ascultarea ca martori; 2) persoanele care nu sunt obligate s depun ca martor. 1) Potrivit art. 79 alin. 1 C.proc.pen., persoana obligat a pstra secretul profesional nu poate fi ascultat ca martor cu privire la faptele i mprejurrile de care a luat cunotin n exercitiul profesiei, fr ncuviin area persoanei sau a unit ii fa de care este obligat a pstra secretul. Interdic ia privete medicii, avoca ii, notarii, preo ii, precum i alte persoane care, prin divulgarea secretelor pe care le-au cunoscut n exercitarea profesiei, ar putea aduce atingere unor valori sociale importante. De aceea, legea a incriminat fapta de divulgare a secretului profesional (art. 196 C. pen.). Interdic ia de ascultare a acestor persoane privete numai faptele i mprejurrile de care au luat cunotin n exercitiul profesiei, dobndirea acestor cunotin e din alte surse nu mpiedic ascultarea381. Aceast interdic ie nu este ns absolut. Exist dou situa ii n care obliga ia legal privind pstrarea secretului profesional nu opereaz: atunci cnd persoana fizic sau organiza ia fa de care exist obliga ia pstrrii secretului, ncuviin eaz divulgarea acestuia (art. 79 alin. 1 C.pr.pen.); dac este vorba de unele cauze care privesc svrirea unei infrac iuni contra statului sau contra pcii i omenirii. n acest caz, fiind vorba de interese superioare, ce depesc pe cel al pstrrii secretului profesional, legea nu numai c nltur obliga ia de pstrare a secretului, dar prevede ndatorirea de a aduce secretul la cunotin a organelor competente382. Legea acord ntietate calit ii de martor celei de aprtor, cu privire la faptele i mprejurrile pe care acesta le-a cunoscut nainte de a fi aprtor sau reprezentant al vreuneia dintre pr i (art. 79 alin. 2 C.pr.pen.)383. Persoana vtmat care se constituie parte civil sau particip n proces ca parte vtmat nu poate fi ascultat ca martor (art. 82 C.proc.pen.). Aceast interdic ie este determinat de pozi ia procesual pe care o au aceste persoane interesate n solu ionarea procesului n favoarea lor, ntruct nimeni nu poate depune ca martor n propria sa cauz (nemo testis ideoneus in re sua). 2) A doua excep ie de la ndatorirea de a fi martor se refer la persoanele care nu sunt obligate s depun ca martor. Astfel, potrivit art. 80 alin. 1 C.proc.pen., so ul i rudele apropiate ale nvinuitului sau inculpatului nu sunt obligate s depun ca martori n procesul penal. Rude apropiate sunt, conform art. 149 Cod penal, ascenden ii i
Gr. Theodoru, op. cit., p. 243 Gh. Theodoru, op. cit., p. 244 382 V. Dongoroz, op. cit., p.204 383 S-a sus inut c aceast ntietate ar trebui extins i la judectori i procurori (Gr.Theodoru, op. cit., p. 244)
381 380

284

descenden ii, fra ii i surorile, copiii acestora, precum i persoanele devenite astfel de rude prin nfiere. Legiuitorul a instituit, din ra iuni de profund umanism o excep ie relativ de la ndatorirea general de a fi martor, lsnd la latitudinea so ului i rudei apropiate de a decide dac vrea s depun ca martor sau dac se ab ine384. n acest sens, organele judiciare sunt obligate s le aduc la cunotin dreptul de a se ab ine (art. 80 alin. 2 C.proc.pen.). n situa ia n care so ul sau rudele apropiate consimt s fie audiate ca martor i fac declara ii mincinoase, vor rspunde pentru svrirea infrac iunii de mrturie mincinoas. c) Obliga iile i drepturile procesuale ale martorilor Persoana chemat n calitate de martor n fa a unui organ judiciar are anumite obliga ii procesuale: s se nf ieze la locul, ziua i ora artate n cita ie (art. 83 C.proc.pen.). Lipsa nejustificat a martorului de la chemarea n fa a organelor judiciare se sanc ioneaz cu amend judiciar ntre 1.000.000 lei i 10.000.000 lei (art. 198 pct. 3 lit. a C.proc.pen.), iar n caz de repetare, se va recurge la aducerea sa silit (art. 183 alin. 1 i 327 alin. 5 C.proc.pen.). Dac neprezentarea este justificat de imposibilitatea de deplasare (infirmitate, stare de arest etc.), organele judiciare l vor audia pe martor la locul unde se afl; s declare tot ce tie cu privire la faptele i mprejurrile asupra crora este ntrebat. Dac martorul refuz s fac declara ii pe motiv c nu tie nimic n cauz, dei cunoate mprejurri esen iale, svrete infrac iunea de mrturie mincinoas (art. 260 C. pen.). s declare adevrul cu privire la faptele i mprejurrile esen iale ale cauzei. Aceast obliga ie decurge i din incriminarea n Codul penal a faptei martorului de a face afirma ii mincinoase (art. 260 C. pen.). nainte de a declara att n faza de urmrire penal, ct i n cea de judecat , martorul trebuie s depun un jurmnt, conform art. 85 C.proc.pen., iar dac depozi iile sale nu corespund adevrului, svrete infrac iunea de mrturie mincinoas. Dac martorul are cunotin e despre faptele i mprejurrile cauzei, dar refuz s fie ascultat ca martor, svrete infrac iunea de omisiune a ncunotiin rii organelor judiciare (art. 265 C. pen.) sau cea de favorizare a infractorului (art. 264 C. pen.), dup cum mprejurrile pe care le cunoate, dar refuz s le declare, sunt n favoarea sau n defavoarea inculpatului385. Drepturile procesuale ale martorilor constau n urmtoarele: dreptul de a fi protejat mpotriva violen elor sau amenin rilor care sar putea exercita asupra sa n vederea ob inerii de declara ii (art. 68 C.proc.pen.);
384 385

V. Dongoroz, op. cit., p. 204-205 Gr. Theodoru, op. cit., p.245

285

dreptul de a refuza s rspund la ntrebrile care nu au legtur cu cauza; dreptul de a solicita consemnarea exact i complet a declara iei fcute, aa cum crede c este real (art. 86 raportat la art. 73 C.proc.pen.); drepturi patrimoniale, viznd restituirea cheltuielilor efectuate cu deplasarea, ntre inerea i cazarea sa, precum i plata unei sume corespunztoare venitului pe timpul ct a lipsit de la serviciu pentru a-i ndeplini obliga ia de martor (art. 190 C.proc.pen.); un alt drept al martorului, introdus n urma modificrilor C.proc.pen. prin Legea nr. 281/2003, se refer la protec ia datelor sale de identificare, atunci cnd exist probe sau indicii temeinice c prin declararea identit ii sale reale sau a localit ii de domiciliu ori reedin , i-ar fi periclitat via a, integritatea corporal sau libertatea lui ori a altei persoane (art. 861 alin. 1 C.proc.pen.). n aceste situa ii, martorului i se atribuie o alt identitate sub care s apar n fa a organului judiciar. Aceast msur poate fi dispus de ctre procuror, n cursul urmririi penale, iar, n cursul judec ii, de instan , la cererea motivat a procurorului, martorului sau a oricrei alte persoane ndrept ite. Datele despre identitatea real a martorului se consemneaz ntr-un proces-verbal, care va fi pstrat, la sediul parchetului sau la sediul instan ei, ntr-un loc special, n plic sigilat, n condi ii de maxim siguran . d) Procedura de ascultare a martorilor Activitatea procesual de ascultare a martorilor este reglementat, diferit, pentru faza de urmrire penal i pentru faza de judecat. n cursul urmririi penale organele de urmrire penal sunt obligate s asculte ca martor persoanele artate prin plngere sau denun ori determinate prin investiga iile fcute de aceste organe. Martorii asculta i n cursul urmririi penale i indica i n rechizitoriul procurorului sunt reaudia i n faza de judecat. La propunerea procurorului sau a pr ilor, instan a poate dispune ascultarea i a altor martori. Procedura de ascultare a martorilor cuprinde trei etape386: 1. n prima etap, se desfoar procedura prealabil de stabilire a identit ii martorului, acesta fiind ntrebat despre nume, prenume, vrst, adres i ocupa ie. n caz de ndoial cu privire la identitatea martorului, aceasta se stabilete prin orice mijloc de prob (acte de identitate, martori etc.) Se verific apoi dac martorul are vreun interes n cauz, organul judiciar avnd obliga ia de a ntreba pe martor dac este so sau rud a vreunei pr i i n ce raporturi se afl cu aceste, precum i dac a suferit vreo pagub prin infrac iune (art. 84 C.proc.pen.).
386

n literatura de specialitate, se arat c procedura de ascultare a martorilor se desfoar n dou etape (Gr. Theodoru, op. cit., p. 246; I. Neagu, op. cit., p. 357; V.Pvleanu, op. cit., p. 309). n ce ne privete, ne raliem opiniei dongoroziene, care sus ine existen a a trei momente n activitatea de ascultare a martorului (V. Dongoroz, op. cit., p. 208)

286

n ipoteza n care martorul este so sau rud apropiat a nvinuitului sau inculpatului, organul judiciar trebuie s-i aduc la cunotin faptul c nu este obligat s depun mrturie. 2. A doua etap, anterioar ascultrii propriu-zise privete formalitatea depunerii jurmntului387 prevzut n art. 85 C.proc.pen. Jur c voi spune adevrul i nu voi ascunde nimic din ceea ce tiu. Aa s-mi ajute Dumnezeu! , innd mna pe cruce sau pe Biblie. Referirea la divinitate din formula jurmntului se schimb potrivit credin ei religioase a martorului. Martorul fr confesiune va jura pe onoare i pe contiin c va spune adevrul i nu va ascunde nimic din ceea ce tie. Martorii care nu depun jurmntul din motive de contiin sau confesiune, vor rosti urmtoarea formul: M oblig c voi spune adevrul i c nu voi ascunde nimic din ceea ce tiu. Situa iile men ionate se re in de organul judiciar pe baza afirma iilor fcute de martor. Dup depunerea jurmntului sau a rostirii formulei prevzute de lege, martorului i se atrage aten ia c, dac nu va spune adevrul, svrete infrac iunea de mrturie mincinoas. Declara ia n care se consemneaz depozi ia martorului trebuie s cuprind i men iunea referitoare la depunerea jurmntului. Minorul care nu a mplinit 14 ani nu depune jurmnt, ns i se atrage aten ia asupra obliga iei de a spune adevrul. 3) A treia etap const n ascultarea martorului asupra faptelor i mprejurrilor pe care le cunoate n cauz. Potrivit art. 86 alin. 1 C.proc.pen., martorului i se aduce la cunotin obiectul cauzei i i se arat care sunt faptele i mprejurrile pentru dovedirea crora a fost propus ca martor, dup care i se cere s declare tot ce tie cu privire la acestea. Dispozi iile privind tactica ascultrii nvinuitului sau inculpatului sunt aplicabile i martorului388. Martorul este lsat mai nti s declare tot ce tie cu privire la fapt i fptuitor. Ascultarea martorului nu poate ncepe cu citarea sau amintirea declara iilor date anterior n cauz. Dup ce a terminat relatarea liber, martorului i se pot pune ntrebri cu privire la faptele i mprejurrile ce trebuie dovedite n cauz, la persoana pr ilor, precum i n ce mod a luat cunotin despre cele declarate. ntrebrile pot fi de precizare a unor date, de completare a relatrilor sau de verificare a sincerit ii sau exactit ii relatrilor fcute389. Relatrile martorului sunt consemnate ntr-o declara ie scris, care i se citete martorului sau, la cererea acestuia, i se permite s o citeasc personal. Dac este de acord cu con inutul declara iei, martorul o semneaz pe

387

Jurmntul este de natur a crea solemnitatea necesar actului procedural al ascultrii martorului i a determina pe acesta s spun adevrul (V. Dongoroz, op.cit., p. 207) 388 I. Neagu, op. cit., p. 358 389 Gr. Theodoru, op. cit., p. 247

287

fiecare pagin i la sfrit390, iar cnd nu poate sau refuz s semneze, se face men iune despre aceasta n declara ia scris. Declara ia se semneaz i de organul judiciar care a procedat la ascultarea martorului, precum i de interpret, atunci cnd a fost folosit. Ascultarea martorilor se face separat, fr s fie de fa ceilal i. Dac martorul se gsete n imposibilitate de a se prezenta spre a fi audiat, organul judiciar va dispune ascultarea la locul unde se afl (art. 74 raportat la art. 86 alin. 3 C.proc.pen.). Cnd organul judiciar nu are posibilitatea s-l asculte pe martor (acesta aflndu-se n alt localitate i neputndu-se deplasa sau n strintate), ascultarea se va efectua prin comisie rogatorie. Modalit i speciale de ascultare a martorului391 n vederea garantrii protec iei martorilor crora li s-a atribuit o alt identitate392, legiuitorul a prevzut posibilitatea ascultrii acestora fr a fi prezen i fizic la locul unde se afl organul de urmrire penal sau in sala in care se desfasoara sedinta de judecata prin intermediul mijloacelor tehnice video i audio. n acest sens, alin. 3 al art. 862 C.proc.pen. prevede c martorul poate fi ascultat prin intermediul unei re ele de televiziune cu imaginea i vocea distorsionate, astfel nct s nu poat fi recunoscut. Luarea declara iei martorului se face n prezen a procurorului i se red integral n form scris. n cursul urmririi penale, se ntocmete un proces verbal n care se red cu exactitate declara ia martorului i care se semneaz de ctre procurorul prezent la ascultarea martorului i de organul de urmrire penal, dup care se depune la dosarul cauzei. n cursul judec ii, declara ia martorului va fi semnat de procurorul prezent la ascultarea martorului i de preedintele completului de judecat. n ambele faze ale procesului, dup ce declara iile martorului sunt transcrise i semnate de ctre acesta, sunt pstrate ntr-un dosar, depus ntr-un loc special, n plic sigilat, n condi ii de maxim siguran La cererea procurorului, a pr ilor sau din oficiu, instan a de judecat poate dispune efectuarea unei expertize tehnice privitoare la mijloacele prin care au fost audia i martorii (art. 863 C.proc.pen.). n cauzele privind infrac iunile de violen ntre membrii aceleiai familii, instan a poate dispune ca martorul sub 16 ani s nu fie audiat n edin a de judecat, admi ndu-se prezentarea unei audieri efectuate n prealabil, prin nregistrri audio-video, n condi iile mai sus men ionate. n unele cazuri, procurorul sau, dup caz, instan a poate dispune ca
390

O declara ie nesemnat va fi lovit de nulitate, dac martorul chemat s confirme declara ia nu recunoate con inutul ei i, drept urmare, nu va putea constitui mijloc de prob n cauza respectiv 391 Art. 862 a fost introdus prin art. 1, pct. 45 din Legea nr. 281/2003 392 Vezi art. 861 C.proc.pen. n aceast categorie pot fi inclui i investigatorii sub acoperire i exper ii

288

organele de poli ie s supravegheze domiciliul sau reedin a martorului ori s-i asigure o reedin temporar supravegheat, precum i s-l nso easc la sediul parchetului sau al instan ei. Aceste msuri vor fi ridicate cnd se constat c pericolul393 care a impus luarea lor a ncetat. e) Valoarea probatorie a declara iilor martorilor Valoarea probatorie a declara iilor martorilor este egal cu a celorlalte mijloace de prob. ns, spre deosebire de declara iile nvinuitului sau inculpatului i ale pr ilor, pentru care legea prevede, expres, c au o valoare probant condi ionat, de coroborarea lor cu alte probe, privitor la declara iile martorilor nu exist nici o dispozi ie special, astfel nct se aplic regula general a liberei aprecieri a probelor394. n aprecierea declara iei martorului trebuie s se aib n vedere i s se verifice numeroase aspecte, pentru a se determina sinceritatea i exactitatea celor declarate. n acest sens395, se ine seama de posibilit ile de percep ie, de fixare, de memorizare i de redare, n func ie de dezvoltarea sa psihic, de gradul de cultur, de profesie, de mediul i condi iile n care a perceput acele fapte i mprejurri. Organele judiciare au obliga ia de a analiza, n mod critic, declara iile martorilor, de a verifica fiecare relatare n parte i apoi de a o examina n ansamblul probelor, explicnd orice nepotrivire prin factorii care pot influen a declara ia396. Declara iile martorilor contribuie la aflarea adevrului i la solu ionarea procesului penal, fie numai prin ele nsele cnd nu mai exist alte mijloace de prob, fie prin coroborare cu alte mijloace de prob atunci cnd acestea exist397.

D) Procedee speciale de ascultare a pr ilor i martorilor


a) Confruntarea Pentru nlturarea contradic iilor ce se pot ivi ntre declara iile persoanelor ascultate ntr-o cauz penal, organele judiciare pot recurge la procedura confruntrii. Confruntarea este un procedeu probatoriu complementar, care const n reaudierea n mod simultan a persoanelor ale cror declara ii, date anterior n aceeai cauz penal, con in contradic ii care se cer a fi lmurite398. Potrivit art. 87 C.proc.pen., atunci cnd exist contraziceri ntre declara iile persoanelor ascultate n aceeai cauz, se procedeaz la confruntarea acelor persoane, dac aceasta este necesar pentru lmurirea cauzei. Deci399, existen a contradic iilor ntre declara iile unor persoane nu presupune, de plano, efectuarea confruntrii, tiut fiind c organele judiciare pot recurge la lmurirea contradic iilor pe baza celor rezultate din alte probe administrate n dosar.
Starea de pericol privete via a, integritatea corporal sau libertatea martorilor ori a altei persoane 394 Gr. Theodoru, op. cit., p. 247 395 V. Dongoroz, op. cit., p. 201 396 Gr. Theodoru, op. cit., p. 249 397 V.Dongoroz, op. cit., p. 201 398 Ibidem, p.211 399 I.Neagu, op. cit., p. 359
393

289

Procedura confruntrii nu este un mijloc de prob, ns ajut la elucidarea unor fapte i mprejurri asupra crora exist neclaritate. Confruntarea poate fi dispus de ctre organul de urmrire penal i instan din oficiu, la propunerea procurorului ori la cererea pr ilor. Persoanele confruntate sunt ascultate cu privire la acele pr i din declara iile date anterior care se contrazic. Totodat, ele trebuie s rspund la ntrebrile organelor judiciare i cu ncuviin area acestora, i pot pune, reciproc, ntrebri. Declara iile fcute i rspunsurile date cu ocazia confruntrii se consemneaz ntr-un proces-verbal, semnat de persoanele confruntate i, dup caz, de organul de urmrire penal sau de preedintele completului de judecat i de grefier. b) Folosirea interpre ilor Folosirea interpre ilor este o activitate procedural auxiliar prin care se asigur, atunci cnd este cazul, respectarea n desfurarea procesului penal a regulii de baz privitoare la folosirea limbii oficiale i totodat, a dreptului de aprare a persoanelor care nu cunosc limba romn400. Cnd una dintre pr i sau o alt persoan care urmeaz s fie ascultat nu cunoate limba romn ori nu se poate exprima401, organul de urmrire penal sau instan a de judecat i asigur, n mod gratuit, folosirea unui interpret. Interpretul poate fi desemnat sau ales de pr i, n acest din urm caz, el trebuie s fie un interpret autorizat, potrivit legii402 (art. 128 alin. 1 C.proc.pen.). De asemenea, interpre ii pot fi folosi i i n cazul n care unele dintre nscrisurile aflate n dosarul cauzei sau prezentate n instan sunt redactate ntr-o alt limb dect cea romn (art. 128 alin. 2 C.proc.pen.). Interpretului i se aplic dispozi iile referitoare la ascultarea martorilor. Astfel are obliga ia s se nf ieze la locul, ziua i ora artat n cita ie i are datoria s arate cu exactitate tot ceea ce declar persoana ascultat. Dispozi iile art. 84 i 85 C.proc.pen. i sunt aplicabile i interpretului. Declara iile fcute se consemneaz n scris, n limba romn, prin semntura sa, interpretul garantnd exactitatea traducerii403. nclcarea dispozi iilor legale referitoare la folosirea interpre ilor sunt sanc ionate cu nulitatea (absolut sau relativ).

4. nscrisurile, nregistrrile audio sau video i mijloacele materiale de prob


A) nscrisurile a) No iune n procesul penal, nscrisurile ca mijloc de prob, sunt acte scrise care
400 401

V. Dongoroz, op. cit., p. 287 Spre exemplu, un surdo-mut 402 Text reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct. 56 din Legea nr. 281/2003. n vechea reglementare, pr ile puteau alege un interpret doar n cursul judec ii 403 Gr. Theodoru, op. cit., p.249

290

cuprind fapte i mprejurri care pot servi la aflarea adevrului ntr-o cauz penal (art. 89 C.proc.pen.). n acest sens, constituie mijloace de prob nscrisurile care, prin con inutul lor confirm sau infirm existen a infrac iunii, persoana care a svrit-o, mprejurrile svririi ei (existen a circumstan elor agravante sau atenuante, datele ce caracterizeaz persoana pr ilor). Spre deosebire de materia civil, n procesul penal, nscrisul, ca mijloc de prob, are un rol mult mai redus404. Prin excep ie, adulterul nu se poate dovedi dect prin proces-verbal de constatare a infrac iunii flagrante sau prin scrisori care eman de la so ul vinovat (art. 304 alin. 4 C. pen.) n sfera nscrisurilor ca mijloace de prob n procesul penal intr numai acele obiecte pe care sunt marcate semnele scrierii fonetice (reprezentarea prin semne grafice a sunetelor i cuvintelor dintr-o limb). n literatura de specialitate, nscrisurile au fost clasificate dup mai multe criterii: dup sursa din care provin, pot fi nscrisuri care provin de la pr i sau alte persoane (scrisori, chitan e, jurnale personale etc.) i nscrisuri care provin de la institu ii (acte de stare civil, de studii, adeverin e etc.); dup modul cum pot fi folosite (n original sau n copii certificate); dup scopul urmrit prin ntocmirea lor, nscrisurile pot fi necaracterizate i caracterizate405. Sunt nscrisuri necaracterizate orice obiecte care con in diferite men iuni scriptice din care pot fi ob inute elemente de fapt susceptibile de a servi la aflarea adevrului n procesul penal, fr s fi fost ntocmite anume pentru a servi ca mijloc de prob (spre exemplu, ntocmirea unui contract de vnzare-cumprare are loc ntotdeauna numai cu scopul de a se dovedi nstrinarea i, respectiv, achizi ionarea unor bunuri n circuitul civil). nscrisurile caracterizate sunt cele ntocmite anume pentru a servi ca mijloc de prob (spre exemplu, procesele-verbale de cercetare a locului svririi infrac iunii ncheiate de organele judiciare). O alt distinc ie406 s-a fcut ntre urmtoarele categorii de nscrisuri: care dovedesc existen a unor stri, situa ii, raporturi juridice care constituie situa ii-premis ale unor infrac iuni (de exemplu, contractul de depozit sau mandat care dovedete raportul juridic patrimonial existent n cazul infrac iunii de abuz de ncredere); nscrisurile care con in o informa ie, o recunoatere, o relatare cu privire la fptuitor, la fapt sau la mprejurrile comiterii acesteia (de exemplu, scrisori prin care inculpatul d instruc iuni unor complici cu privire la comiterea faptei); nscrisuri care au servit la svrirea unei infrac iuni n cazul cnd se are n vedere con inutul lor scriptic, i nu materialitatea lor (de
404 405

V. Dongoroz, op. cit., p. 213 V.Dongoroz, op. cit., p. 214 406 V. Dongoroz, op. cit., p. 214

291

exemplu, un denun mincinos)407. nscrisurile care poart o urm a faptei svrite sau care au fost folosite la svrirea infrac iunii ori care constituie produsul acesteia nu fac parte din categoria mijloacelor de prob scrise, ele constituind mijloace de prob materiale, n sensul art. 94 i 95 C.proc.pen. nscrisurile pot fi prezentate organului judiciar de ctre pr i, pot fi descoperite cu ocazia perchezi iilor, a cercetrii la fa a locului sau pot fi predate, la cererea organului judiciar, de ctre persoana fizic sau persoana juridic care are n posesie asemenea nscrisuri. b) Procesele-verbale Un loc deosebit n cadrul nscrisurilor ca mijloace de prob l ocup procesele-verbale. n cadrul activit ii de cercetare penal, organele judiciare fac unele constatri fie cu privire la existen a infrac iunii i la mprejurrile n care a fost svrit, fie cu privire la ndeplinirea unor acte procedurale efectuate n cursul procesului penal (perchezi ii, reconstituiri etc.)408. nscrisurile409 n care sunt consemnate toate aceste date i elemente de fapt constatate de organul judiciar se numesc procese-verbale. Potrivit art. 90 C.proc.pen., procesele-verbale, ca mijloace de prob n procesul penal, sunt ncheiate de ctre organele de urmrire penal sau de ctre instan a de judecat. De asemenea, poate constitui mijloc de prob procesul-verbal prin care se constat efectuarea unor acte premergtoare de ctre poli ia judiciar, precum i de alte organe de stat cu atribu ii n domeniul siguran ei na ionale, anume desemnate. Pot ncheia procese-verbale i organele de constatare prevzute n art. 214 i 215 C.proc.pen. Potrivit art. 91 C.proc.pen., procesul-verbal trebuie s ndeplineasc anumite condi ii de fond i de form. Procesul-verbal cuprinde trei pr i: partea introductiv, care cuprinde data i locul unde a fost ncheiat; numele, prenumele si calitatea celui care il incheie; numele, prenumele, ocupa ia i adresa martorilor asisten i, cnd exist; partea descriptiv, care cuprinde descrierea amanun it a celor constatate, a msurilor luate, datele de identificare a persoanelor la care se refer procesul-verbal, obiec iile i explica iile acestora, precum i alte men iuni pe care legea le cere pentru anumite cazuri410; partea final, referitoare la semnarea procesului-verbal pe fiecare
Ibidem, p. 215 V. Dongoroz, op. cit., p.216 409 Unii autori consider c dac procesul-verbal are consemnat o declara ie de nvinuit, martor sau rezultatul unei constatri tehnico-tiin ifice sau medico-legale, datele consemnate fac dovad ca declara ii de nvinuit, de martor sau ca rapoarte de constatare i nu ca nscrisuri, pentru c nu provin din constatrile personale ale organului judiciar (vezi Gr. Theodoru, op. cit., p. 251) 410 Spre exemplu, men ionarea numrului de exemplare n care s-a ncheiat procesul-verbal
408 407

292

pagin i la sfrit de ctre cel care l ncheie, precum i de martorii asisten i i de ctre persoanele la care se refer. Dac vreuna din aceste persoane nu poate sau refuz s semneze, se face men iune despre aceasta. nclcarea dispozi iilor legale privind condi iile de fond i de form ale procesului-verbal atrag sanc iunea nulit ii absolute sau relative. S-a stabilit n practica judiciar411 c nulitatea relativ a unui proces-verbal poate fi nlturat dac con inutul acestuia este confirmat i prin alte mijloace de prob. c) Valoarea probant a nscrisurilor n reglementarea Codului nostru de procedur penal, nscrisurilor ca i proceselor-verbale nu li se acord o valoare probant preferen ial n raport cu celelalte mijloace de prob412. Cu toate acestea, avnd n vedere c aceste nscrisuri eman de la autorit i, organele judiciare le acord ncredere c exprim adevrul, n msura n care nu sunt contestate. Organul judiciar are deplin libertate s acorde sau nu ncredere unui nscris sau proces-verbal, ns este obligat s motiveze de ce a ajuns la acea convingere413. Dac consider c faptele i mprejurrile consemnate n scris nu corespund adevrului, organele judiciare au posibilitatea s le nlture din ansamblul probator. B) Interceptrile i nregistrrile audio sau video414 a) No iune i importan n vederea armonizrii legisla iei noastre procesual-penale cu prevederile legisla iei europene, dar i pentru o mai eficace combatere a infrac iunilor privind siguran a na ional a Romniei415, s-a reglementat n Codul nostru de procedur penal procedura interceptrilor i nregistrrilor audio i video. Noua reglementare a instituit, totodat, un riguros sistem de garan ii, menite s asigure i s dea eficien prevederilor Conven iei europene a Drepturilor Omului i ale Constitu iei Romniei referitoare la inviolabilitatea secretului coresponden ei i a mijloacelor de comunicare ale unei persoane416. n acest
Vezi decizia nr. 708/1976 a T.S., s.pen., n RRD nr. 1/1977, p. 67 Dispozi ia Codului nostru de procedur penal anterior, pn la modificarea prin Dec. nr. 213/1960, care stabilea regula for ei probante pn la nscrierea n fals a unora din proceseleverbale de constatare a infrac iunii, constituie o nclcare a principiului liberei aprecieri a probelor. 413 Gr.Theodoru, op. cit., p. 252 414 1 Sec iunea V denumit Interceptrile i nregistrrile audio sau video a fost modificat prin art. 1, cpt.47 din Legea nr. 281/2003, fiind introdus anterior n Codul de procedur penal sub denumirea nregistrrile audio sau video prin Legea nr. 141/14.11.1996 415 Legea nr. 51/1991 privind siguran a na ional a Romniei a fost publicat n M.Of. nr. 163/7.08.1991 416 Art. 8 din Conven ie prevede corice persoan are dreptul la respectarea vie ii sale private i a coresponden ei sale, amestecul unei autorit i publice fiind admis dac este prevzut de lege i dac acesta constituie o msur care, ntr-o societate democratic, este necesar
412 411

293

sens, s-austabilit condi ii stricte de efectuare i utilizare, n cadrul procesului penal, a interceptrilor i nregistrrilor audio sau video: cazurile i condi iile n care se poate utiliza acest procedeu probator sunt strict i limitativ prevzute de lege (art. 911 alin. 1 i 2 C.proc.pen.); durata pentru care se d autoriza ia interceptrii i nregistrrii, prelungirea acesteia, precum i durata maxim a nregistrrilor sunt fixate prin lege ; consemnarea i certificarea nregistrrilor; posibilitatea verificrii prin expertiz tehnic a nregistrrilor efectuate. n literatura de specialitate417, interceptrile i nregistrrile pe band magnetic a convorbirilor, precum i nregistrrile de imagini sunt definite ca mijloace de investiga ie utilizate de organele de urmrire penal n vederea descoperirii infrac iunilor, a identificrii infractorilor i a stabilirii adevrului n procesul penal. Realizarea nregistrrilor operative, audio sau video, asigur ob inerea unor probe indispensabile, uneori unice, pentru elucidarea cauzei penale n curs de cercetare sau chiar pentru descoperirea de noi infrac iuni. Practica de urmrire penal a relevat, i n Romnia, utilitatea nregistrrilor audio i video n clarificarea unor activit i infrac ionale complexe, svrite n domeniul afacerilor i a infrac iunilor de corup ie conexe criminalit ii economico-financiare418. b) Condi iile de efectuare ale interceptrilor i nregistrrilor audio sau video Art. 911, 913 i 914 C.proc.pen. instituie cadrul legal de efectuare a interceptrilor i nregistrrilor, audio sau video, stabilind strict condi iile i cazurile pentru dispunerea i utilizarea acestora: s existe date sau indicii temeinice privind pregtirea sau svrirea unei infrac iuni. Prin date419 se n eleg orice informa ii ob inute prin orice mijloace legale, privind pregtirea sau svrirea infrac iunii. Sunt indicii temeinice atunci cnd, din datele existente n cauz
securit ii na ionale, siguran ei publice, bunstrii economice a rii, aprrii na ionale i prevenirii faptelor penale, protec iei snt ii sau a moralei ori protec iei drepturilor i libert ilor altuia. Potrivit art. 28 din Constitu ia Romniei, secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri potale, al convorbirilor telefonice i al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil, exerci iul acestor dreptuzri putnd fi restrns numai prin lege i numai dac se impune, dup caz, pentru aprarea siguran ei na ionale, a ordinii, a snt ii ori a moralei publice, a drepturilor i libert ilor cet enilor; desfurarea instruc iei penale; prevenirea consecin elor unei calamit i naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav 417 Gh.Mateu , n legtur cu noua reglementare privind nregistrrile audio sau viodeo n proba iunea penal, Dreptul nr. 8/1997, p.70; G.Stefani, G.Levasseur, B.Bonloc, Procdure pnale, Dalloz, Paris, 1996, p.538 418 Augustin Lazr, n Revista de drept penal nr. 4/2003, p.36, 38 419 V.Pvleanu, op. cit., p. 323

294

rezult presupunerea c persoana fa de care se efectueaz urmrirea penal a svrit fapta (art. 143 alin. 3 C.proc.pen.); nregistrarea s priveasc o infrac iune dintre cele pentru care urmrirea penal se efectueaz din oficiu420, adic cele prevzute expres n alin. 2 al art. 911 C.proc.pen.: infrac iunile contra siguran ei na ionale prevzute de Codul penal i de alte legi speciale; infrac iunile de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, splare de bani, falsificare de monede sau alte valori; infrac iuni prevzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie; infrac iuni grave care nu pot fi descoperite sau ai cror fptuitori nu pot fi identifica i prin alte mijloace ori infrac iuni care se svresc prin mijloace de comunicare telefonic sau prin alte mijloace de telecomunica ii421; s se impun pentru aflarea adevrului, stabilirea situa iei de fapt sau identificarea fptuitorului neputnd fi realizate n baza altor probe. Aceast condi ie se apreciaz de ctre preedintele instan ei competente s autorizeze nregistrarea; s existe o autoriza ie motivat emis de preedintele instan ei creia i-ar reveni competen a s judece cauza n prim instan 422. Autoriza ia se d, la cererea procurorului sau la cererea motivat a persoanei vtmate privind comunicrile ce-i sunt adresate n camera de consiliu, pentru durata necesar nregistrrii, pn la cel mult 30 de zile i poate fi prelungit, n aceleai condi ii, pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputnd depi 30 de zile. Durata maxim a nregistrrilor autorizate este de 4 luni423 (art. 911 alin. 4 C.proc.pen.). De la regula autorizrii activit ii de nregistrare exist dou excep ii424: nregistrrile prezentate de pr i, care pot servi ca mijloace de prob, dac nu sunt interzise de lege (art. 916 alin. 2 C.proc.pen.); cea impus de nlturarea unor pericole iminente pentru siguran a na ional (art. 15 din Legea nr. 51/1991). Msurile dispuse de instan trebuie ridicate nainte de expirarea duratei pentru care au fost autorizate, ndat ce au ncetat motivele care le-au justificat. Instan a va dispune autorizarea interceptrii i nregistrrii convorbirilor sau comunicrilor prin ncheiere motivat, care va cuprinde: indiciile concrete i
n cazul infrac iunilor pentru care ac iunea penal se pune n micare la plngerea prealabil, nu se pot efectua interceptri nici la cererea persoanei vtmate 421 Cu privire la diversitatea mijloacelor tehnice de nregistrare a se vedea Augustin Lazr, n Dreptul nr. 4/2003, p.44-47 422 n vechea reglementare competen a revenea procurorului desemnat de procurorul general al Parchetului Cur ii de Apel 423 n legisla ia francez, msura este dispus de judectorul de instruc ie pentru o durat ini ial de cel mult 4 luni, dup care poate fi prelungit. nregistrrile clandestine ob inute fr autoriza ie legal nu pot fi folosite ca mijloace de prob. 424 V.Pvleanu., op. civ., p. 324
420

295

faptele care justific msura; motivele pentru care msura este indispensabil aflrii adevrului; persoana, mijlocul de comunicare sau locul supus supravegherii; perioada pentru care sunt autorizate interceptarea i nregistrarea. c) Procedura de efectuare a interceptrilor i nregistrrilor audio-video Dup evaluarea materialului probator, n cazul n care constat existen a cazurilor i condi iilor prevzute de lege, precum i necesitatea utilizrii acestor mijloace de investiga ie n vederea aflrii adevrului, procurorul fie procedeaz personal la interceptrile i nregistrrile autorizate, fie poate dispune ca acestea s fie efectuate de organul de cercetare penal425. Persoanele chemate s dea concurs tehnic la interceptri i nregistrri sunt obligate s pstreze secretul opera iunii efectuate, nclcarea acestei obliga ii fiind pedepsit potrivit Codului penal. n caz de urgen , cnd ntrzierea ob inerii autorizrii ar aduce grave prejudicii activit ii de urmrire, procurorul poate dispune, cu titlu provizoriu, prin ordonan motivat, interceptarea i nregistrarea pe band magnetic sau pe orice alt tip de suport a convorbirilor sau comunicrilor, dispozi ie pe care o comunic imediat instan ei, dar nu mai trziu de 24 de ore. Instan a trebuie s se pronun e asupra ordonan ei procurorului n cel mult 24 de ore. n cazul n care confirm msura i este necesar, va dispune autorizarea pe mai departe a interceptrii i nregistrrii. Dac instan a nu confirm ordonan a procurorului, ea trebuie s dispun ncetarea, de ndat, a interceptrilor i nregistrrilor i distrugerea celor efectuate. Pn la terminarea urmririi penale, instan a dispune aducerea la cunotin , n scris, persoanelor ale cror convorbiri sau comunicri au fost interceptate i nregistrate, datele la care s-au efectuat acestea. d) Valorificarea nregistrrilor audio-video nregistrrile au semnifica ia unor procedee probatorii similare constatrilor tehnico-tiin ifice sau expertizelor i pot fi valorificate n planul proba iunii prin intermediul procesului-verbal n care sunt consemnate426. Astfel, art. 913 alin. 1 C.proc.pen., arat c despre efectuarea interceptrilor i nregistrrilor, procurorul sau organul de cercetare penal ntocmete un proces-verbal, n care se men ioneaz urmtoarele: autoriza ia dat de instan pentru efectuarea acestora; numrul sau numerele posturilor telefonice ntre care s-au purtat convorbirile; numele persoanelor care au purtat convorbirile, dac sunt cunoscute; data i ora fiecrei convorbiri n parte; numrul de ordine al benzii magnetice sau al oricrui alt tip de suport pe care se face imprimarea. Convorbirile nregistrate sunt redate integral n form scris i se ataeaz
425 n procedura italian, interceptarea convorbirilor se efectueaz de ofi eri de poli ie judiciar n sediile Ministerului Public, sub supravegherea magistratului 426 D.Ciuncan, nregistrrile audio i video, mijloace de prob, n RRD nr. 1/1997, p. 57; Gh.Mateu , op. cit., p.70.

296

la procesul-verbal, cu certificarea pentru autenticitate de ctre organul de cercetare penl, verificat i contrasemnat de procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal. Cnd procurorul procedeaz la interceptri i nregistrri, certificarea pentru autenticitate se face de ctre acesta, iar verificarea i contrasemnarea de ctre procurorul ierarhic superior. n situa ia n care convorbirile s-au desfurat ntr-o limb strin, acestea se transcriu n limba romn, prin intermediul unui interpret. La procesul verbal se ataeaz banda magnetic sau orice alt tip de suport care con ine nregistrarea convorbirii, sigilat cu sigiliul organului de urmrire penal. n cazul nregistrrii de imagini se aplic aceleai reguli, cu excep ia redrii n forma scris. Despre con inutul nregistrrii video se va face men iune n cuprinsul procesului-verbal. Caseta sau rola cu nregistrarea convorbirii, redarea nscris a acesteia i procesul-verbal se nainteaz instan ei care, dup ce ascult procurorul i pr ile, hotrte care dintre informa iile culese prezint interes n cercetarea i solu ionarea cauzei, activitate despre care ncheie un proces-verbal427. Dac svrirea unor infrac iuni are loc prin convorbiri i comunicri care con in secrete de stat, consemnarea se efectueaz n procese-verbale separate, prezentarea sau predarea acestora realizndu-se n condi ii care s asigure pstrarea secretului de stat sau a confiden ialit ii. Casetele sau rolele, nso ite de transcrierea integral i copii de pe procesele-verbale se pstreaz la grefa instan ei, n locuri speciale, n plic sigilat. Actuala reglementare a instituit nc o garan ie, n sensul c instan a poate aproba, la cererea motivat a inculpatului, a pr ii civile sau a avocatului acestora, consultarea pr ilor din nregistrare i din transcrierea integral, depuse la gref, care nu sunt consemnate n procesul-verbal. nregistrrile care nu au fost folosite ca mijloc de prob n cauz sunt distruse, n baza dispozi iei date de instan prin ncheiere. Celelalte nregistrri sunt pstrare pn la arhivarea dosarului. nregistrarea convorbirilor dintre avocat i justi iabil nu poate fi folosit ca mijloc de prob. e) Verificarea nregistrrilor audio sau video O puternic garan ie a probit ii i veridicit ii interceptrilor i nregistrrilor efectuate o constituie posibilitatea supunerii acestora unei expertize tehnice, la cererea procurorului, a pr ilor sau din oficiu (art. 916 alin. 1 C.proc.pen.). n cazul n care persoana interesat contest legalitatea nregistrrii judiciare (respectarea dispozi iilor legale privind realizarea nregistrrilor i certificarea acestora), sunt aplicabile dispozi iile art. 278 C.proc.pen., privind
n legisla ia italian, nregistrrile i actele conexe sunt depozitate la secretariatul procurorului, unde sunt puse la dispozi ia aprtorului inculpatului i a celorlalte pr i pe perioada decis de procuror. n acest termen (care poate fi prelungit) pr ile ascult nregistrrile, dup care fragmentele irelevante sunt excluse i distruse n prezen a procurorului i a celorlalte pr i. Fragmentele care pot fi folosite ca mijloc de prob sunt transcrise integral i sunt incluse n dosarul cauzei
427

297

plngerea contra actelor i msurilor procurorului428. n cazul n care se contest autenticitatea nregistrrii sau con inutul acesteia, verificarea se poate efectua prin dispunerea unei expertize criminalistice a vocii i vorbirii care s se pronun e asupra autenticit ii nregistrrii, asupra identit ii persoanei i a stabilirii eventualei deghizri a vocii i vorbirii, precum i s depisteze eventualele ncercri de falsificare a benzii429.

C) Mijloacele materiale de prob


a) No iune Odat cu svrirea unei infrac iuni, se produc, n mod firesc, unele schimbri asupra locului svririi faptei, asupra obiectelor aflate n acel loc n momentul svririi faptei ori sunt uitate obiecte sau lucruri apar innd fptuitorului. Toate aceste urme lsate la locul svririi unei infrac iuni constituie mijloace materiale de prob, care pot furniza informa ii indispensabile pentru cunoaterea adevrului ntr-o cauz. Potrivit art. 94 i 95 C.proc.pen., mijloacele materiale de prob sunt acele obiecte care con in sau poart o urm a faptei svrite sau care pot servi la aflarea adevrului, precum i obiectele care au fost folosite sau au fost destinate s serveasc la svrirea unei infrac iuni sau obiectele care sunt produsul infrac iunii. n literatura de specialitate, mijloacele materiale de prob au fost mpr ite n patru grupe430: obiectele care con in o urm a faptei svrite (de exemplu, n cazul falsului intelectual, contractul de vnzare-cumprare falsificat prin includerea unor clauze care ini ial nu au existat; nscrisul contrafcut, n cazul falsului material; corpul persoanei creia i s-au aplicat lovituri) sau poart o urm a infrac iunii (ncuietoarea seifului bncii care a fost spart; hainele infractorului con innd pete de snge; obiectele pe care au rmas imprimate urme de mini, din i, de instrumente de spargere etc.); obiectele care pot servi la aflarea adevrului sunt acelea care, fr a con ine sau purta urme ale faptei, au legtur cu acea fapt ori cu ntmplri i mprejurri care au precedat-o sau i-au urmat (de exemplu, haina pe care unul dintre participan i a uitat-o n casa victimei infrac iunii de viol; fotografii care atest cunoaterea victimei de ctre inculpat; o legitima ie uitat la locul infrac iunii); obiectele care au fost folosite sau au fost destinate s foloseasc la svrirea unei infrac iuni reprezint mijloacele de svrire a
Gh. Mateu , op. cit., p. 76 A se vedea, n acest sens, Emilian Stancu, Criminalistica, Ed. Didactic i Pedagogic, R.A., Bucureti, 1994, p. 283 430 N. Volonciu, op.cit., vol.1, p. 374
429 428

298

infrac iunii. Acestea sunt fie confec ionate anume pentru a servi la svrirea infrac iunii (un autoturism cruia i-au fost aduse modificri pentru a fi ascunse n el drogurile la trecerea prin vam, armele de foc, instrumentele de spargere, cheile false), fie, indiferent de provenien a sau destina ia lor, sunt obiecte care au fost sau urmau s fie folosite la svrirea unei infrac iuni431 (un cu it, o rang, o bt, un topor etc.); obiecte care sunt produsul infrac iunii, ca rezultat material al faptei (produsele contrafcute, bancnotele falsificate, alimentele sau buturile falsificate) i ca beneficiu ob inut din infrac iune432 (autoturismul sustras, sumele de bani sustrase sau ob inute prin nelciune, banii ob inu i din valorificarea bunurilor furate etc.). Ultimele dou categorii de mijloace de prob poart denumirea de corpuri delicte i au o mare importan n activitatea de proba iune, oferind informa ii esen iale despre fapta svrit, n compara ie cu celelalte mijloace de prob care servesc, n general, la stabilirea vinov iei sau nevinov iei fptuitorului ori a mprejurrilor n care fapta a fost svrit433. b) Procedura folosirii mijloacelor materiale de prob Dup svrirea unei infrac iuni, organele de urmrire penal procedeaz la descoperirea i strngerea obiectelor ce pot constitui mijloace materiale de prob, efectund, n acest scop, cercetri la fa a locului, perchezi ii, ridicri de obiecte i nscrisuri. Dup ce au fost gsite de ctre organele de urmrire penal sau prezentate de pr ile din proces, mijloacele materiale de prob sunt fixate, prin ntocmirea unui proces-verbal, n care se face descrierea lor, cu indicarea locului, a pozi iei, a datei, a mprejurrilor n care au fost gsite, la care se pot anexa fotografii, mulaje, pelicule, schi e etc. Dup fixarea lor procesual, obiectele sunt pstrate la organul judiciar care instrumenteaz cauza, care le poate prezenta pr ilor i martorilor, spre recunoatere, sau pot fi examinate i supuse unei constatri tehnico-tiin ifice ori unei expertize criminalistice. Organul judiciar poate dispune anexarea acestor obiecte la dosarul cauzei, servind ca mijloace materiale de prob. Unele corpuri delicte, dup fixarea lor procesual, sunt restituite persoanei vtmate (bunurile sustrase) sau depuse la institu iile corespunztoare (valuta), proba existen ei acestora fcndu-se cu procesul-verbal de descriere i fixare434. c) Valoarea probatorie a mijloacelor materiale de prob Probele ob inute prin mijloacele materiale de prob, dei ofer organelor
431 432

V.Dongoroz, op.cit., p.231 Gr.Theodoru, op. cit., p. 253 433 V.Dongoroz, op. cit., p. 232 434 Gr. Theodoru, op. cit., p. 254

299

judiciare elemente de extrem importan n aflarea adevrului, sunt apreciate dup aceleai reguli ca i celelalte mijloace de probe, fiind necesar coroborarea lor cu celelalte probe administrate n cauz, pentru ca organele judiciare s-i formeze convingerea c ele exprim adevrul. Exist situa ii n care, datorit valorii lor informative, obiectele dovedesc chiar faptul principal, fiind izvorul unor probe directe (de exemplu, gsirea unor produse sau obiecte a cror de inere este interzis prin lege, la o persoan, fac dovada svririi infrac iunii a crei latur obiectiv const n de inerea acestora; concret, este cazul, de pild, al substan elor stupefiante gsite asupra unei persoane sau n locuin a acesteia ori a unei arme de foc). Alte obiecte sunt izvorul unor probe indirecte, care dovedesc fapte probatorii, cum ar fi arma persoanei care a mpucat victima, gsit la locul faptei. n aprecierea probelor materiale trebuie s se manifeste o deosebit aten ie, ntruct acestea pot fi alterate de ctre persoane interesate sau pot fi create artificial, pentru ca organele judiciare s fie induse n eroare, prin ob inerea unor informa ii greite sau insuficiente435.

5. Procedeele de descoperire i de ridicare a nscrisurilor i a mijloacelor materiale de prob


A) Ridicarea de obiecte i nscrisuri
Pentru a putea fi folosite ca mijloace de prob n procesul penal, unele obiecte sau nscrisuri trebuie descoperite i strnse de ctre organele de urmrire penal, prin intermediul unor procedee reglementate de Codul de procedur penal (art. 96-111). Potrivit art. 96 C.proc.pen., organul de urmrire penal sau instan a de judecat are obliga ia s ridice obiectul i nscrisurile ce pot servi ca mijloc de prob n procesul penal. Ridicarea de obiecte i nscrisuri este un act procedural, care presupune cunoaterea, de ctre organele judiciare a locului unde se gsesc acestea. Msura ridicrii de obiecte i nscrisuri se dispune de ctre organul de urmarire penala prin rezolutie, iar de instan a de judecat prin ncheiere. Legiuitorul a instituit dou modalit i de efectuare a acestei activit i: ridicarea la cerere (art. 96, 97, 98 C.proc.pen.); ridicarea silit (art. 99 C.proc.pen.) Ridicarea la cerere const n luarea obiectelor sau nscrisurilor ce pot servi ca mijloc de prob, de la persoana fizic sau juridic care le are n posesie i care este obligat s le prezinte i s le predea, sub luare de dovad, organelor judiciare. Dac organul de urmrire penal sau instan a de judecat apreciaz c i o copie de pe un nscris poate servi ca mijloc de prob, re ine numai copia. Dac obiectul sau nscrisul are caracter secret ori confiden ial, prezentarea
435

V. Dongoroz, op. cit., p. 235

300

sau predarea se face n condi ii care s asigure pstrarea secretului ori a confiden ialit ii. Nerespectarea acestei dispozi ii legale constituie infrac iune (art. 252 C. pen.). Ridicarea silit const n luarea obiectelor sau nscrisurilor, atunci cnd nu au fost predate de bunvoie, la cererea organelor judiciare. n cursul judec ii, dispozi ia de ridicare silit a obiectelor sau nscrisurilor se comunic procurorului, care ia msuri de aducere la ndeplinire prin organul de cercetare penal (art. 99 alin. 2 C.proc.pen.). O ridicare special de nscrisuri i obiecte se refer la coresponden a i obiectele trimise de nvinuit sau inculpat ori adresate acestuia i aflate n posesia unit ilor potale sau de transport. Astfel, dac sunt ntrunite condi iile privitoare la existen a datelor sau indiciilor temeinice privind pregtirea sau svrirea unei infrac iuni pentru care urmrirea penal se efectueaz din oficiu i dac se impune pentru aflarea adevrului, iar stabilirea situa iei de fapt sau identificarea fptuitorului nu pot fi realizate n baza altor probe (art. 911 alin. 1 C.proc.pen.), instan a de judecat436, la propunerea procurorului, n cursul urmririi penale sau, din oficiu, n cursul judec ii, poate dispune prin ncheiere motivat ca orice unitate potal sau de transport s re in i s predea scrisorile, telegramele i oricare alt coresponden , ori obiectele trimise de nvinuit sau inculpat, ori adresate acestuia, fie direct, fie indirect. Procedura de re inere i predare a coresponden ei i obiectelor se desfoar n condi iile prevzute de art. 911 C.proc.pen. n cazuri urgente i temeinic justificate, msura poate fi dispus, n scris, i de ctre procuror, cu obliga ia de a informa de ndat instan a. Organul judiciar cerceteaz con inutul coresponden ei i obiectelor ce i se predau, re innd ceea ce este necesar pentru lmurirea cauzei437. Coresponden a i obiectele ridicate care nu au legtur cu cauza se restituie destinatarului.

B) Perchezi ia
a) No iune. Clasificare Perchezi ia reprezint actul procedural care const n cercetarea efectuat asupra mbrcmintei unei persoane sau la locuin a acesteia, cu scopul de a gsi i ridica obiecte sau nscrisuri, cunoscute organului judiciar, dar nepredate de bunvoie, precum i n vederea eventualei descoperiri a unor alte mijloace de
n vechea reglementare, anterioar modificrilor aduse prin Legea nr. 281/2003, textul prevedea posibilitatea dispunerii acestui act i pentru organul de cercetare penal cu ncuviin area procurorului, dac interesul umririi penale o cere. n noua reglementare, respectarea principiului constitu ional referitor la secretul coresponden ei (art. 28) are puternice garan ii, legiuitorul prevznd aceleai cazuri i condi ii stricte stabilite pentru interceptarea i nregistrarea audio sau video. 437 Gr.Theodoru, op. cit., p. 255
436

301

prob necesare solu ionrii cauzei penale438. Fiind o derogare important de la principiul constitu ional al inviolabilit ii domiciliului, consacrat n art. 27 al Constitu iei romne, legiuitorul a instituit numeroase garan ii n vederea respectrii drepturilor i libert ilor persoanei, care ar putea fi nclcate prin dispunerea perchezi iei. n acest sens Codul de procedur penal stabilete n art. 100-106 cazurile i condi iile limitativ prevzute de lege n care se poate dispune efectuarea perchezi iilor. Textul constitutional stabilete, n mod expres, situa iile n care se poate deroga de la dispozi iile care consacr inviolabilitatea domiciliului i reedin a unei persoane, n alin. 2 al art. 27, printre care i situa ia executrii unui mandat de arestare sau a unei hotrri judectoreti. Totodat, ca o garan ie suplimentar, prevederile constitu ionale au suferit modificri n alin. 2, 3 i 4 ale art. 27 n sensul c singura autoritate competent s dispun perchezi ia domiciliar este judectorul. Perchezi ia poate fi efectuat n condi iile i n formele prevzute de lege, perchezi iile n timpul nop ii fiind interzise, n afar de cazul infrac iunilor flagrante439. Ra iunea care a stat la baza restrngerii acestor drepturi i libert i fundamentale ale cet enilor, prevzute de Constitu ie, cum sunt inamovibilitatea persoanei, inamovibilitatea domiciliului, inamovibilitatea secretului coresponden ei etc., rezid n rolul deosebit de important pe care l au aceste procedee de investiga ie ridicarea de obiecte sau nscrisuri i perchezi ia n solu ionarea unei cauze penale. Efectuarea la timp i n bune condi ii a perchezi iilor i a ridicrii de obiecte i nscrisuri asigur procurarea unor probe indispendabile, iar uneori unice, pentru rezolvarea cauzei440. Perchezi ia poate fi efectuat ca urmare a refuzului de a se preda obiectele i nscrisurile solicitate dar se poate dispune i distinct de ridicarea de obiecte i nscrisuri441. Potrivit art. 100 alin. 1 C.proc.pen., cnd persoana creia i s-a cerut s predea vreun obiect sau vreun nscris dintre cele artate n art. 98 tgduiete existen a sau de inerea acestora, precum i ori de cte ori exist indicii temeinice c efectuarea unei perchezi ii este necesar pentru descoperirea i strngerea probelor, se poate dispune efectuarea acesteia442. Perchezi ia poate fi domiciliar sau corporal. Perchezi ia corporal const n cutarea de obiecte si nscrisuri presupuse a se afla sau a fi ascunse n mbrcminte ori asupra corpului unei persoane
V.Dongoroz, op. cit., p.237 n noul text, nlocuirea cuvntului magistrat cu cel de judector exclude posibilitatea procurorului de a dispune o perchezi ie. De asemenea, textul anterior prevedea n alin. 4 posibilitatea efecturii perchezi iilor n timpul nop ii, n cazul delictelor flagrante, dispozi ie care era aplicabil i n cazul contraven iilor. 440 V. Dongoroz, op. cit., p. 238 441 Gr.Theodoru, op. cit., p. 256 442 Textul este reprodus astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 109/2003, publicat n M.Of. nr. 748/26.10.2003.
439 438

302

(inclusiv in bagajele i mijloacele de transport cu care cltorete)443. Cercetarea poate fi extins i asupra corpului persoanei perchezi ionate pentru a se descoperi eventuale urme de violen sau alte semne revelatoare ale faptei svrite444. Perchezi ia domiciliar const ntr-o cercetare efectuat n ncperile unde locuiete persoana perchezi ionat i n dependin ele acesteia. b) Procedura de efectuare a perchezi iei i a ridicrii de obiecte i nscrisuri Aa cum rezult din economia textului art. 100 C.proc.pen., pentru a se dispune efectuarea unei perchezi ii, este necesar ndeplinirea, cumulativ, a unor condi ii de fond i de form. Astfel, efectuarea perchezi iei se poate dispune dac este incident una din urmtoarele cerin e esen iale: s existe sau s se presupun, n mod ntemeiat, c exist un obiect sau nscris ce poate servi ca mijloc de prob445, n posesia unei persoane fizice sau juridice care refuz predarea acestora, la cererea organelor judiciare, tgduind existen a sau de inerea lor; s existe indicii temeinice446 c efectuarea perchezi iei este necesar pentru descoperirea i strngerea probelor. Legea las la latitudinea organelor judiciare s aprecieze dac se impune sau nu efectuarea perchezi iei. n literatura de specialitate447, s-a apreciat c este posibil efectuarea unei perchezi ii, pentru prinderea fptuitorului, atunci cnd sunt indicii c el se afl ascuns ntr-o locuin . Pentru efectuarea perchezi iei domiciliare, se cer a fi ndeplinite i unele condi ii formale: msura s fie dispus de ctre judector, prin ncheiere motivat, n cursul urmririi penale, la cererea procurorului sau n cursul judec ii. Msura nu poate fi dispus nainte de nceperea urmririi penale; obliga ia pentru organul judiciar care efectueaz perchezi ia s se legitimeze i s prezinte autoriza ia dat de judector448; s se fac n prezen a unor martori asisten i i a persoanei perchezi ionate, iar n lipsa acesteia, n prezen a unui reprezentant, a unui membru al familiei, sau a unui vecin, avnd capacitatea de exerci iu. Dac persoana la care se face perchezi ia este re inut ori arestat, va fi adus la perchezi ie. Organele judiciare care efectueaz perchezi ia sunt:
443 444

Gr.Theodoru, op. cit., p. 256 V. Dongoroz, op. cit., p. 237 445 V. Dongoroz, op. cit., p. 243 446 n sensul art. 143 alin. 3 C.proc.pen. 447 Ibidem, p. 244 448 n reglementarea anterioar, perchezi ia domiciliar era permis, fr autoriza ia procurorului n dou cazuri: cnd persoana ce urma s fie perchezi ionat consim ea n scris aceasta i n cazul infrac iunii flagrante.

303

n cazul perchezi iei domiciliare: procurorul sau organul de cercetare penal, nso it de lucrtori operativi, n cursul urmririi penale; n cursul judec ii, msura se comunic procurorului, n vederea efecturii acesteia. Cu ocazia unei cercetri locale, perchezi ia poate fi efectuat i de ctre instan (art. 102 alin. 1 C.proc.pen.); n cazul perchezi iei corporale, se efectueaz dup caz, de organul de cercetare penal, procuror sau judector (art. 106 C.pr.pen.). Timpul de efectuare a perchezi iei este reglementat n art. 103 C.proc.pen., care prevede c perchezi ia domiciliat i ridicarea de obiecte i nscrisuri se poate face ntre orele 6,00 i 20,00, iar n celelalte ore numai n caz de infrac iune flagrant sau cnd perchezi ia urmeaz s se efectueze ntr-un local public. Perchezi ia nceput ntre orele 6,00 i 20,00 poate continua i n timpul nop ii. Organul judiciar care efectueaz perchezi ia, dup prealabila legitimare i n cazurile prevzute de lege dup prezentarea autoriza iei dat de judector, are dreptul s deschid ncperile sau alte mijloace de pstrare n care s-ar putea gsi obiectele sau nscrisurile cutate, dac cel n msur s le deschid refuz aceasta. Organul judiciar este obligat s se limiteze la ridicarea numai a obiectelor sau nscrisurilor care au legtur cu fapta svrit. Obiectele sau nscrisurile a cror circula ie sau de inere este interzis se ridic ntotdeauna (art. 105 alin. 2 C.proc.pen.). O alt obliga ie prevzut de lege pentru organul judiciar, menit s fixeze un cadru procesual legal de efectuare a perchezi iei, n condi iile respectrii drepturilor i libert ilor fundamentale ale persoanei perchezi ionate, este cea nscris n alin. 3 al art. 105 C.proc.pen., conform creia organul judiciar ar trebui s ia msuri ca faptele i mprejurrile din via a personal a celui perchezi ionat, i care nu are legtur cu cauza, s nu devin publice. Perchezi ia corporal se efectueaz de ctre organul judiciar care a dispuso sau de persoana desemnat de acest organ, dup ce, n prealabil, s-a legitimat. Perchezi ia corporal se face numai de ctre o persoan de acelai sex cu cea perchezi ionat. Referitor la actuala reglementare a perchezi iei corporale, observm unele diferen ieri ale condi iilor i procedurii de efectuare fa de perchezi ia domiciliar, pe care le considerm nejustificate. Astfel, textul art. 100 C.pr.pen., care con ine dispozi iile generale, privitoare la condi iile de efectuare a perchezi iei, la felurile perchezi iei, la organele care o pot dispune i efectua i fixeaz momentul procesual n care se poate dispune perchezi ia, prevede, printre altele, n alineatul 6, c perchezi ia domiciliar nu poate fi dispus nainte de nceperea urmririi penale. Per a contrario, aceasta nseamn c perchezi ia corporal poate fi efectuat i naintea nceperii urmririi penale. Or, n raport de de principiul inviolabilit ii persoanei, proclamat prin art. 23 din Constitu ie, este inadmisibil a se accepta efectuarea unei perchezi ii corporale asupra unei persoane, nainte de
304

a se ncepe urmrirea penal. Totodat, potrivit art. 100 alin. 3 C.pr.pen., numai perchezi ia domiciliar este condi ionat de autorizarea judectorului dat prin ncheiere motivat, ceea ce nseamn c pentru perchezi ia corporal nu este necesar autoriza ia judectorului. Considerm, de asemenea, c i aceast diferen de reglementare este inadmisibil, n raport de acelai text constitu ional, care consacr principiul inviolabilit ii persoanei. Aceste diferen ieri, precum i altele care se refer la dispunerea perchezi iei, la timpul de efectuare, la obligativitatea prezen ei martorilor asisten i, care garanteaz mai mult inviolabilitatea domiciliului dect inviolabilitatea persoanei, sunt, n opinia noastr, neconstitu ionale i ar trebui remediate n viitorul cod de procedur penal. n opinia noastr, considerm c n viitoarea reglementare ar trebui s se prevad posibilitatea perchezi iei corporale nainte de nceperea urmririi penale, numai ntr-o singur situa ie, de excep ie, i anume n cazul infrac iunilor flagrante. Pentru ra iuni de operativitate i promptitudine, n cazul acelorai infrac iuni flagrante, tot pe cale de excep ie, s-ar justifica efectuarea unei perchezi ii corporale i fr autorizarea judectorului. O dispozi ie special este cuprins n art. 215 alin. 2 C.proc.pen., potrivit cruia, pot efectua perchezi ii corporale asupra fptuitorului i pot verifica lucrurile pe care acesta le are cu sine, comandan ii de nave i aeronave i agen ii de poli ie de frontier. Trebuie s se fac distinc ie, ns, ntre perchezi iile cu caracter judiciar, folosite ca procedee probatorii n cauzele penale i perchezi ia vamal, extrajudiciar449, care se face la punctele de trecere a frontierei de stat. n cursul efecturii perchezi iei i a ridicrii de obiecte i nscrisuri, organul judiciar trebuie s le prezinte persoanei de la care sunt ridicate i celor care asist, pentru a fi recunoscute i a fi nsemnate de ctre acestea spre neschimbare, dup care se eticheteaz i se sigileaz. Prezentarea acestor obiecte i nscrisuri persoanelor prezente i martorilor asisten i constituie o garan ie a legalit ii de efectuare a msurii, dar are i menirea de a face practic imposibil o contesta ie ulterioar cu privire la provenien a i identitatea acestora450. Obiectele care nu pot fi nsemnate ori pe care nu se pot aplica etichete i sigilii se mpacheteaz sau se nchid, pe ct posibil, laolalt, dup care se aplic sigilii. Obiectele care nu pot fi ridicate451 se sechestreaz i se las n pstrare fie celui la care se afl, fie unui custode. Probele pentru analiz se iau cel pu in n dublu i se sigileaz. Una din probe se las celui de la care se ridic, iar n lipsa acestuia, reprezentantului, unui
449

Al. uculeanu, Ocrotirea drepturilor i libert ilor constitu ionale n cazul perchezi iei corporale, n Dreptul, nr. 1/1999, p. 39-48; N. Volonciu, op.cit., vol. I, p. 380 450 V. Dongoroz, op. cit., p. 252 451 Unele obiecte nu pot fi ridicate fie din cauza numrului lor, a volumului sau naturii lor

305

membru al familiei, celui cu care locuiete sau unui vecin i dac este cazul, custodelui. Proba lsat persoanei n cauz d posibilitatea acesteia de a cere o nou analiz n cazul n care are ndoieli cu privire la autenticitatea probei analizate sau cu privire la obiectivitatea analizei de la laborator. Aceast dispozi ie legal creeaz o garan ie n plus a dreptului de aprare452. Cu privire la efectuarea perchezi iei i a ridicrii de obiecte sau nscrisuri, legea prevede obligativitatea consemnrii acestora ntr-un proces-verbal, care trebuie s cuprind, n afara men iunilor generale prevzute de art. 91 C.proc.pen., urmtoarele: locul, timpul i condi iile n care nscrisurile i obiectele au fost descoperite i ridicate, enumerarea i descrierea lor amnun it, pentru a putea fi recunoscute. Totodat, se va face men iune i despre obiectele care nu au fost ridicate, precum i de acelea care au fost lsate n pstrare. Copia procesului-verbal se las persoanei la care s-a fcut perchezi ia sau de la care s-au ridicat obiectele i nscrisurile, ori reprezentantului acesteia sau unui membru al familiei, iar n lips, celor cu care locuiete, unui vecin i, dac este cazul, custodelui. Pentru ca obiectele i nscrisurile ridicate s poat servi la solu ionarea cauzei penale, legiuitorul a prevzut reguli speciale de conservare, restituire sau valorificare a acestora. Astfel, obiectele i nscrisurile ridicate, care constituie mijloace de prob, se ataeaz la dosar sau sunt pstrate n alt mod. Obiectele i nscrisurile ridicate, care nu sunt ataate la dosar, pot fi fotografiate, atandu-se la dosar fotografiile, care se vizeaz. Art. 109 alin. 3 C.proc.pen. prevede c pn la solu ionarea definitiv a cauzei, mijloacele materiale de prob se pstreaz de organul de urmrire penal sau de instan a de judecat la care se gsete dosarul. Obiectele supuse confiscrii nu se restituie. Sunt supuse restituirii persoanei creia i apar in: obiectele i nscrisurile predate sau ridicate n urma perchezi iei i care nu au legtur cu cauza; obiectele ce servesc ca mijloc de prob, dac nu sunt supuse confiscrii, pot fi restituite persoanei creia i apar in, chiar nainte de solu ionarea definitiv a procesului, afar de cazul cnd prin aceast restituire s-ar putea stnjeni aflarea adevrului. Organul de urmrire penal sau instan a de judecat pune n vedere persoanei creia i-au fost restituite obiectele, c este obligat s le pstreze pn la solu ionarea definitiv a cauzei (art. 109 C.proc.pen.). Dac obiectele ridicate sunt dintre cele artate n art. 165 alin. 2453 C.proc.pen. i, dac nu este cazul a fi restituite, se conserv sau se valorific prin
452 453

Ibidem, p. 253 Bunurile perisabile, obiectele din metale sau pietre pre ioase, mijloace de plat strine, titlurile de valoare intern, obiecte de art i muzeu, colec iile de valoare, precum i sumele de bani

306

intermediul unit ilor de profil. n cazurile n care ridicarea de obiecte sau nscrisuri se efectueaz la o unitate dintre cele prevzute n art. 145 C. pen., se vor aplica i prevederilor art. 111 C.proc.pen.

C) Cercetarea la fa a locului
a) No iune i importan Cercetarea la fa a locului este un procedeu probatoriu care const n deplasarea organului judiciar la locul unde s-a svrit infrac iunea sau unde s-a produs rezultatul ori unde au rmas urme, n vederea constatrii situa iei locului svririi infrac iunii, a descoperirii i fixrii urmelor infrac iunii, al stabilirii pozi iei i strii mijloacelor materiale de prob i a mprejurrilor n care a fost svrit infrac iunea454. Aceast activitate procedural se efectueaz numai atunci cnd este necesar (art. 129 alin. 1 C.proc.pen.) i de urgen , deoarece orice ntrziere poate avea drept consecin modificarea aspectelor locului svririi infrac iunii455 prin dispari ia sau denaturarea urmelor infrac iunii. Importan a acestui procedeu probatoriu const n rolul pe care l poate avea n aflarea adevrului cu privire la existen a sau inexisten a infrac iunii, la persoanele care au svrit-o, precum i la alte mprejurri necesare pentru justa solu ionare a cauzei. b) Procedura cercetrii la fa a locului Cercetarea la fa a locului se poate dispune att n faza de urmrire penal, ct i n faza de judecat, procedura fiind distinct reglementat. Astfel, potrivit art. 129 alin. 2 C.pr.pen., n faza de urmrire penal, organele de urmrire penal efectueaz cercetarea la fa a locului n prezen a matorilor asisten i, cu excep ia cazurilor cnd nu este posibil. Atunci cnd este necesar, cercetarea se face n prezen a pr ilor, ns neprezentarea pr ilor ncunotiin ate nu mpiedic efectuarea cercetrii. Din economia textului, rezult, aadar, c ntre procedura de efectuare a cercetrii la fa a locului din faza de urmrire penal i cea din faza de judecat, exist deosebiri. Principala distinc ie const n aceea c n faza nepublic a procesului penal (n cursul urmririi penale), cercetarea la fa a locului trebuie efectuat n prezen a martorilor asisten i. Aceast men iune de obligativitate a prezen ei martorilor asisten i nu este ntmpltoare. Ea exprim i reflect grija i nevoia legiuitorului
454 455

Gh. Theodoru, op.cit., p. 258 Prin locul svririi infrac iunii se n elege locul unde s-a desfurat activitatea infrac ional, n tot sau n parte, ori locul unde s-a produs rezultatul acesteia. Prin locul faptei trebuie n eles att locul svririi infrac iunii, ct i locul unde s-au descoperit urmele infrac iunii, ori n care sau extins urmrile ei.

307

pentru a crea garan ia c cercetarea la fa a locului se va efectua corect i temeinic. Numai prin excep ie, cnd prezen a martorilor asisten i nu este posibil, cercetarea la fa a locului va putea fi realizat doar de organul de urmrire penal. n asemenea situa ii, expresia afar de cazul cnd aceasta nu este posibil, impune concluzia logic c ori de cte ori cercetarea la fa a locului va fi efectuat numai de organul de urmrire penal, vor trebui s existe n dosar dovezi certe care s probeze imposibilitatea prezen ei unor martori asisten i. n faza de judecat, care este caracterizat prin publicitate, instan a efectueaz cercetarea la fa a locului fr participarea martorilor asisten i.n acest sens, art. 129 alin. 4 C.pr.pen. prevede c cercetarea se efectueaz de ctre instan , cu citarea pr ilor i n prezen a procurorului cnd participarea acestuia la judecat este obligatorie. Pentru garantarea dreptului de aprare, nvinuitul sau inculpatul re inut sau arestat trebuie s fie adus la cercetare.Numai prin exep ie, dac nu poate fi adus, organul de urmrire penal are obliga ia s-i pun n vedere c are dreptul s fie reprezentat i i asigur, la cerere, reprezentarea. Aprtorul nvinuitului sau inculpatului are dreptul s participe la cercetarea la fa a locului, sens n care ca fi ncunotiin at cu privire la ziua i ora desfurrii acestei activit i, ns lipsa sa nu mpiedic efectuarea cercetrii. Pentru asigurarea desfurrii n bune condi ii a cercetrii la fa a locului, organul de urmrire penal sau instan a de judecat pot interzice persoanelor care se afl ori vin la locul unde se efectueaz cercetarea, s comunice ntre ele sau cu alte persoane, ori s plece nainte de terminarea cercetrii. Despre efectuarea cercetrii la fa a locului, constatrile fcute, urmele i obiectele gsite i ridicate, se ncheie un proces-verbal, care trebuie s cuprind, n afara men iunilor prevzute n art. 91 C.proc.pen. i urmtoarele: descrierea amnun it a situa iei locului faptei; descrierea urmelor gsite, a obiectelor examinate i a celor ridicate; a pozi iei i strii celorlalte mijloace materiale de prob, astfel nct acestea s fie redate cu precizie i, pe ct posibil, cu dimensiunile respective. La procesul-verbal se pot anexa i schi ele, desenele, fotografiile sau alte lucrri asemntoare care vor fi vizate de organul care a efectuat cercetarea.

D. Reconstituirea
a) No iune i importan Atunci cnd este necesar verificarea i precizarea unor date de la locul faptei, organul de urmrire penal sau instan a de judecat poate s procedeze la reconstituire, care const n reproducerea, n ntregime sau n parte, a modului i condi iilor n care s-a svrit fapta. Cu ajutorul reconstituirii, organele judiciare pot desprinde concluzii mai aproape de realitate cu privire la veracitatea declara iilor martorilor i la rolul fiecruia din obiectele materiale n comiterea faptei, ct i asupra aptitudinii

308

acestora de a servi ca mijloace materiale de prob456. Reconstituirea se face n prezen a nvinuitului sau inculpatului i n aceleai condi ii de loc i timp n care s-a svrit infrac iunea. Dat fiind faptul c prin reconstituire se imit modul de svrire a unei infrac iuni, n literatura de specialitate s-a apreciat c nu se poate efectua reconstituirea dac s-ar aduce atingere moralit ii publice, sau dac s-ar crea o anumit stare de pericol pentru ordinea public457. Reconstituirea nu trebuie confundat cu experimentul judiciar, prin care uneori organele de urmrire penal verific, la locul faptei sau n alt parte, posibilitatea ca o anumit ac iune s fi avut loc, n anumite condi ii de loc i de timp458.Trebuie ns men ionat c experimentul judiciar nu este un mijloc de prob legal i nici un procedeu de proba iune admis de lege. b) Procedura reconstituirii Reconstituirea poate fi fcut att n faza de urmrire penal, ct i n faza de judecat, numai la fa a locului. Spre deosebire de cercetarea la fa a locului, prezen a nvinuitului sau inculpatului este obligatorie. De asemenea, trebuie s fie prezen i martorii asisten i, afar de cazul cnd nu este posibil. Referitor la obligativitatea prezen ei martorilor asisten i la reconstituirea efectuat n faza de urmrire penal, facem trimitere la comentariul de la sec iunea anterioar. Atunci cnd este necesar, pot participa i pr ile, sens n care vor fi ncunotiin ate cu privire la data i ora reconstituirii. Neprezentarea pr ilor ncunotiin ate nu mpiedic efectuarea reconstituirii. Despre efectuarea reconstituirii se ncheie un proces-verbal care trebuie s cuprind, n principiu, aceleai men iuni ca i procesul-verbal de cercetare la fa a locului. De asemenea, se pot face schi e, fotografii, desene, care se vizeaz i se anexeaz la procesul-verbal.

6. Constatrile tehnico-tiin ifice, medico-legale i expertizele


A) Constatrile tehnico-tiin ifice

a) No iune i importan n unele cauze penale, pentru clarificarea semnifica iei urmelor sau obiectelor materiale gsite la locul svririi infrac iunii, organele judiciare pot apela la cunotin ele unor specialiti (tehnicieni) pentru constatri tehnicotiin ifice sau ale unor exper i, pentru expertize. Situa iile n care se recurge la o constatare tehnico-tiin ific, i nu la o expertiz sunt determinate de urgen a cu care trebuie s se ac ioneze459, ntruct exist pericol de dispari ie a unor mijloace de prob sau de schimbare a unor
456 457

V. Dongoroz, op. cit., p. 293 Traian Pop, op. cit., vol. III, p. 431 458 Gr. Theodoru, op. cit., p. 259 459 Gh. Theodoru, op.cit., p. 261

309

situa ii de fapt i este necesar lmurirea urgent a unor fapte sau mprejurri ale cauzei. De altfel, din economia textelor art. 112 i 113 C.proc.pen., rezult c efectuarea constatrii tehnico-tiin ifice se poate dispune n cursul urmririi penale, n cursul judec ii fiind admisibil numai completarea sau refacerea constatrii460. Constatrile tehnico-tiin ifice se efectueaz, de regul, de ctre specialiti sau tehnicieni care func ioneaz n cadrul ori pe lng institu ia de care apar ine organul de urmrire penal. Legea prevede i posibilitatea folosirii unor specialiti sau tehnicieni care func ioneaz n cadrul altor organe (laboratoare de expertiz criminalistic). Cu ajutorul cunotin elor tehnice sau de specialitate se poate identifica n ce msur obiectele materiale i urmele de la locul svririi infrac iunii pot oferi date, situa ii de fapt care s constituie probe n cadrul procesului penal i s conduc la aflarea adevrului. Constatrile pot avea ca obiect ridicarea amprentelor digitale i identificarea persoanei creia i apar in (constatri dactiloscopice) stabilirea compozi iei chimice a unor substan e (constatri chimice) identificarea i ridicarea urmelor (constatri traseologice)461. n mod frecvent, constatrile tehnico-tiin ifice se impun n cazul accidentelor de circula ie, pentru a se stabili atunci, pe loc, defec iunile invocate de autorii accidentelor, drept cauze ale acestora, pozi ia autovehiculelor, defec iunile sau avariile intervenite la utilajele i instala iile folosite n procesul muncii (n exploatri miniere, pe antierele de construc ii,etc.) n mometul producerii accidentelor de munc, ca urmare a unor infrac iuni contra protec iei muncii etc. b) Procedura de efectuare a constatrii tehnico-tiin ifice Constatarea tehnico-tiin ific se dispune de ctre organul de urmrire penal, din oficiu sau la cerere, printr-o rezolu ie motivat, care trebuie s cuprind obiectul constatrii, ntrebrile la care trebuie s rspund specialistul sau tehnicianul i termenul n care urmeaz s se efectueze lucrarea. Constatarea tehnico-tiin ific se efectueaz asupra datelor i materialelor prezentate de ctre organul de urmrire penal. Specialistul sau tehnicianul nsrcinat cu efectuarea lucrrii poate cere explica ii suplimentare sau, dac este necesar, completarea datelor i materialelor ce i-au fost puse la dispozi ie. Opera iile efectuate i concluziile specialistului sau tehnicianului se consemneaz ntr-un raport, care se depune la organul de urmrire penal care a dispus efectuarea lucrrii. n cazul n care raportul tehnico-tiin ific nu este complet sau concluziile acestuia nu sunt precise, organul de urmrire penal sau instan a de judecat pot dispune completarea sau refacerea constatrii tehnico-tiin ifice sau efectuarea unei expertize. Atunci cnd refacerea sau completarea constatarii tehnico-tiin ifice este dispus de ctre instan a de judecat, raportul se trimite procurorului, pentru ca
460 461

Ibidem, p.261 V. Dongoroz, op.cit., p. 259

310

acesta s ia msuri n vederea completrii sau refacerii lui. Raportul de constatare tehnico-tiin ific constituie mijlocul de prob, care con ine concluziile specialistului sau tehnicianului, care pot fi folosite ca probe n procesul penal.

B) Constatrile medico-legale
a) No iune i importan Constatarea medico-legal este procedeul probatoriu prin care se lmuresc n cazuri urgente, chestiuni care implic cunotin e medicale462. Particularitatea acestui procedeu probator const n dispunerea lui ntr-un moment ct mai apropiat de svrirea infrac iunii i, avnd n vedere obiectul constatrii medico-legale, efectuarea acesteia se impune n cazul infrac iunilor ndreptate contra persoanei. Potrivit art. 114 C.proc.pen., efectuarea unei constatri medico-legale este obligatorie n urmtoarele situa ii: pentru n caz de moarte violent a crei cauz nu se cunoate ori este suspect; cnd este necesar o examinare corporal asupra nvinuitului ori persoanei vtmate pentru a constata pe corpul acestora existen a urmelor infrac iunii. n celelalte cazuri, efectuarea constatrii medico-legale se dispune numai dac organul de urmrire penal apreciaz necesitatea ei. Uneori, constatarea medico-legal este indispensabil, deoarece cu ajutorul ei se poate face ncadrarea juridic a faptei, n cazul infrac iunilor prevzute de art. 180, 181, 182 i 184 C. pen., ncadrarea fcndu-se numai n raport de durata ngrijirilor medicale. Dat fiind urgen a cu care trebuie efectuat constatarea medico-legal, ea se dispune, de regul, n faza de urmrire penal. Prin excep ie, exhumarea se poate face i n cursul judec ii, i chiar dup rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti. De asemenea, constatrile medico-legale pot fi refcute sau completate, atunci cnd instan a apreciaz c raportul medico-legal nu este complet sau concluziile acestuia nu sunt precise. n cazul n care instan a constat c ar fi trebuit s se efectueze o constatare medico-legal poate s dispun motivat, restituirea dosarului la procuror (art. 333 C.proc.pen.). Spre deosebire de constatarea tehnico-tiin ific, care este efectuat de specialiti sau tehnicieni din cadrul organului de urmrire penal, constatarea medico-legal se efectueaz de ctre medici care func ioneaz n cadrul institu iilor de medicin legal organizate prin Ordonan a Guvernului nr. 1/20 ianuarie 2000, privind organizarea activit ii i func ionarea institu iilor de medicin legal463.
Gh. Theodoru, op. cit., p.263 n literatura de specialitate, s-a apreciat c constatarea medico-legal efectuat de un alt organ medico-legal dect cel competent este lovit de nulitate. n cazul unei constatri medico463 462

311

b) Procedura de efectuare a constatrilor medico-legale Constatarea medico-legal se dispune prin rezolu ie de ctre procuror sau organul de cercetare penal, la cererea pr ilor sau din oficiu. Exhumarea n vederea constatrii cauzelor mor ii se face numai cu ncuviin area procurorului (art. 114 alin. 2 C.proc.pen.). Prin rezolu ie, organele de urmrire penal stabilesc ce anume trebuie s lmureasc medicul legist i formuleaz ntrebrile la care trebuie s se rspund, precum i termenul de efectuare a constatri medico-legale. n vederea efecturii constatrii medico-legale organele de urmrire penal trebuie s asigure prezen a nvinuitului sau a pr ii vtmate n fa a organelor medico-legale pentru a fi supuse examenului corporal i, respectiv, s creeze condi iile necesare pentru examinarea cadavrelor464. Opera iile i concluziile medico-legale se consemneaz ntr-un raport scris, pe care-l prezint organului de urmrire penal. c) Valoarea probatorie a raporturilor de constatare tehnico-tiin ific sau medico-legal n concordan cu principiul liberei aprecieri a probelor, legea nu acord o for probant deosebit de a celorlalte mijloace de prob, aprecierea lor fiind fcut prin coroborare cu ansamblul probelor administrate n cauz. De regul, concluziile specialitilor sau tehnicienilor i a organului medico-legal prezint ncredere n ce privete conformitatea lor cu adevrul. n practic, ns, exist situa ii, n care, fie din cauza complexit ii mprejurrilor de lmurit ce depesc cunotin ele unor specialiti, fie din cauza superficialit ii sau lipsei de corectitudine, aceste mijloace de prob nu reflect realitatea465. Drept urmare, n procesul de apreciere a probelor, concluziile acestor mijloace de prob sunt re inute numai dac, prin coroborare cu celelalte probe, produc ncrederea c exprim adevrul. C) Expertiza a) No iune i importan Solu ionarea legal i temeinic a unui proces penal presupune clarificarea tuturor faptelor sau mprejurrilor privind cauza, opera ie care necesit apelarea la cunotin ele unor specialiti (exper i) din alte domenii dect cele juridice. n acest sens, n baza art. 116 C.proc.pen., organul de urmrire penal ori instan a de judecat pot dispune, la cerere sau din oficiu, efectuarea unei expertize, atunci cnd pentru lmurirea unor fapte sau mprejurri ale cauzei, n vederea aflrii adevrului, sunt necesare cunotin ele unui expert. Expertul este persoana fizic avnd cunotin e de specialitate ntr-un anumit domeniu al tiin ei, tehnicii sau artei, abilitat oficial n calitate de expert, chemat n procesul penal pentru lmurirea chestiunilor care necesit astfel de
legale precedat de o exhumare fr ncuviin area procurorului, dac nu s-a produs vreo vtmare unei pr i, nu va interveni nulitatea 464 V. Dongoroz, op. cit., p. 263 465 Gr. Theodoru, op. cit., p. 264

312

cunotin e466. Cercetarea pe care o ntreprinde expertul se numete expertiz. Concluziile expertului reprezint probe, iar raportul de expertiz n care sunt cuprinse constituie mijlocul de prob. Importan a deosebit a expertizei n procesul penal se eviden iaz prin solicitarea, tot mai frecvent, a concursului unor specialiti, impus att de nevoia lrgirii posibilit ilor de perfec ionare a activit ii de nfptuire a justi iei, ct i de progresul rapid al tiin ei i tehnicii467. Rolul deosebit al expertizei n aflarea adevrului ntr-o cauz penal a determinat pe unii autori s afirme c ne aflm ntr-o perioad de desfurare tiin ific a probelor468. Elemente de prob ndoielnice sau simple indicii pot, n urma expertizei, s fie re inute ca probe temeinice sau nlturate ca fr valoare469. Importan a expertizei sporete odat cu evolu ia tiin ei i tehnicii aplicate n activitatea judiciar, proba iunea ntemeindu-se astfel pe date tiin ifice, cu caracter obiectiv, fa de relatrile unor persoane, care prezint anumit subiectivitate470. Expertiza, ca mijloc de prob are numeroase puncte comune cu constatrile tehnico-tiin ifice i medico-legale471, dar, procesual, se deosebete de acestea. n ce privete aspectele comune, att expertizele, ct i constatrile tehnico-tiin ifice i medico-legale: presupun o activitate efectuat de specialiti din diverse ramuri de activitate; obiectul lor este fixat de organele judiciare; scopul acestor activit i const n ob inerea unor probe necesare aflrii adevrului ntr-o cauz penal; concluziile specialitilor sunt cuprinse ntr-un raport. Deosebirile dintre expertize i constatri constau n urmtoarele: constatrile tehnico-tiin ifice i medico-legale sunt caracterizate prin urgen a dispunerii lor ntr-un moment foarte apropiat svririi infraciunii, n timp ce n cazul expertizelor nu exist o asemenea cerin ; constatrile tehnico-tiin ifice sunt dispuse, de regul, numai n faza de urmrire penal (cu unele excep ii472), pe cnd expertizele pot fi efectuate n faza de judecat; expertiza presupune o investigare amnun it, n cazul constatrilor tehnico-tiin ifice i medico-legale fcndu-se o cercetare mai pu in aprofundat; spre deosebire de constatrile tehnico-tiin ifice, la efectuarea exper466 467

Ibidem. E. Stancu, Criminalistica, Ed. Didactic i Pedagogic, R.A., Buc. 1994, p. 59 468 S. Screvens, Reflexions sur lexpertize en matire pnale, n Revue de droit pnal et criminologie, nr. 2/1964, p. 110 469 V. Dongoroz, op.cit., p. 271 470 I. Neagu, op.cit., p. 383 471 Gr. Theodoru, op.cit., p. 266 472 Vezi art. 115 alin. 2 C.proc.pen.

313

tizei poate participa, alturi de expertul numit de organele judiciare, i un expert recomandat de pr i. b) Felurile expertizei Clasificarea expertizelor poate fi fcut dup mai multe criterii: 1. Dup chestiunea care trebuie lmurit prin expertiz, se poate dispune efectuarea urmtoarelor categorii de expertize: expertiz criminalistic, care const n cercetarea tiin ific a probelor materiale, destinat identificrii persoanelor, obiectelor, substan elor i fenomenelor aflate n legtur cauzal ca fapta, stabilirii anumitor propriet i ale acestora, precum i a unor eventuale modificri de form, con inut sau structur473. Expertiza criminalistic poate fi mpr it n expertiz dactiloscopic, traseologic, balistic, tehnic a actelor, grafic, biocriminalistic etc.: expertiza medico-legal prin care se pot lmuri: cauzele mor ii, existen a i gravitatea vtmrii n cazul infrac iunilor contra vie ii, integrit ii corporale sau a snt ii; probleme specifice n cazul infrac iunilor privitoare la via a sexual etc.; expertiza psihiatric, prin care se constat existen a sau inexisten a discernmntului n momentul svririi faptei, starea psihic a unei persoane sau gradul de afectare al discernmntului (tulburrile psihice, precum schizofrenia, oligofrenia etc.); expertiza contabil, cnd este necesar verificarea documentelor contabile (pentru a se constata lipsurile din gestiune, legalitatea actelor justificative de cheltuieli etc.); expertiza tehnic, pentru lmurirea unor probleme n legtur cu producerea unor accidente de circula ie, de munc; pentru examinarea unor instrumente n caz de efrac ie, distrugere etc. n cadrul expertizei tehnice se numr i expertiza nregistrrilor audio474, pentru stabilirea autenticit ii nregistrrilor audio pe suport magnetic, fr o asemenea certitudine, format n urma expertizrii, o nregistrare audio nu poate fi acceptat ca mijloc material de prob; expertiza chimic, pentru stabilirea compozi iei i calit ii unor substan e; expertiza grafic, n cazul falsurilor n nscrisuri. 2. Dup modul n care legea reglementeaz necesitatea efecturii experEmil Mihuleac, Expertiza judiciar, Ed. tiin ific, Bucureti, 1971, p. 67; Alexandru Buus, Unele probleme privind expertiza criminalistic n activitatea procesual, n J.N., nr. 5/1964, p. 39 474 Opera iunile de stabilire a autenticit ii nregistrrilor audio pe suport magnetic se realizeaz n conformitate cu prevederile standardului AES43-2000 i constau n: analiza integrit ii fizice a benzii magnetice, analiza formei de und i a spectogramelor semnalelor audio nregistrate, precum i a caracteristicilor tehnice ale echipamentului utilizat la nregistrarea acestora (a se vedea dr.ing.Ctlin Grigora, Expertiza nregistrrilor audio, n Dreptul nr. 1/2003, p.163)
473

314

tizei, aceasta poate fi facultativ sau obligatorie. expertiza facultativ este cea mai frecvent, putnd fi dispus atunci cnd organul judiciar apreciaz c se impune pentru lmurirea unor aspecte ale cauzei penale; expertiza obligatorie se efectueaz n cazurile expres prevzute de lege, cnd se prezum c o cauz penal nu poate fi solu ionat fr apelarea la cunotin ele unui specialist. Potrivit art. 117 C.proc.pen., este obligatorie efectuarea unei expertize psihiatrice n urmtoarele situa ii: n cazul omorului deosebit de grav (indiferent dac este fapt consumat sau rmas n stare de tentativ475); cnd organul de urmrire penal sau instan a de judecat are ndoieli asupra strii psihice a nvinuitului sau inculpatului, rezultat fie din antecedentele medicale, din modul de operare, comportamentul anterior sau din timpul procesului etc.476 Expertiza medico-legal este obligatorie: n situa ia n care trebuie stabilite cauzele mor ii, dac nu s-a ntocmit un raport medico-legal; n cazul infrac iunii de pruncucidere, pentru a se stabili dac sunt ntrunite condi iile necesare pentru existen a infrac iunii. Acest aspect prezint o importan deosebit n ncadrarea juridic a faptei (n cazul lipsei strii de tulburare pricinuit de natere, fapta ntrunete elementele constitutive ale infrac iunii de omor calificat); n cazul suspendrii urmririi penale sau a procesului penal, expertiza este obligatorie pentru a se constata boala grav de care sufer inculpatul, care face imposibil participarea lui la procesul penal; n cazul cererilor de amnare sau ntrerupere a executrii pedepsei (art. 453 lit.a, art. 455 C.proc. pen.). n cazurile n care expertiza psihiatric este obligatorie, aceasta se efectueaz n institu ii sanitare de specialitate. n vederea efecturii expertizei, organul de cercetare penal, cu aprobarea procuroruluui sau instan a de judecat dispune internarea nvinuitului ori inculpatului pe timpul necesar. Aceast msur este executorie i se aduce la ndeplinire, n caz de opunere, de organele de poli ie. n cazul n care expertiza nu s-a efectuat n condi iile cerute de lege (art. 15
T.S., s.p., dec. nr. 117/1981, p. 347; Dac din biletul de ieire din spitalul de pshiatrie rezult c inculpatul a fost internat la sec ia psihiatrie cu diagnosticul de psihoz discordant i c acesta are antecedente psihiatrice, n perioada internrii aplicndu-i-se tratament cu neuroleptice majore, tranchilizante i antiparchinsoniene, necesitnd dispensarizare psihiatric i supraveghere din partea familiei, existau motive temeinice de ndoial asupra strii psihice a inculpatului i, ca atare, instan ele trebuiau s dispun efectuarea unei expertize psihiatrice. Nefcnd acest lucru, hotrrile pronun ate n cauz au fost casate i s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instan (C.S.J., s.pen., dec. nr. 2781/1999).
476 475

315

lit. b din Ordonan a Guvernului privind organizarea activit ii i func ionrii institutelor de medicin legal nr. 1/2000, M.Of. nr. 22/2000), urmeaz ca instan a s dispun o nou expertiz. 3. Dup criteriul modului de desemnare a expertului, expertizele au fost clasificate n: expertiza oficial, n care expertul este numit de organul judiciar, care are dreptul s-i controleze activitatea; expertiza contradictorie, n care exper ii sunt numi i i alei de ctre organele judiciare ori de ctre pr i (art. 118 alin. 3 C.proc.pen.); expertiza supravegheat, n care pr ile pot desemna un specialist (consilier tehnic) cu atribu ii de control asupra modului de efectuare a expertizei. 4. Dup modul de organizare a expertizei, aceasta poate fi: expertiza simpl, efectuat de un specialist ntr-un anumit domeniu de cercetare; expertiza complex, care necesit participarea exper ilor din domenii diferite, elementele de fapt i mprejurrile cauzei reclamnd o cercetare multidisciplinar. Aceste situa ii, ntlnite frecvent n practic, au determinat n literatura de specialitate, propuneri de lege ferenda referitoare la o reglementare proprie, autonom a acestei categorii de expertize477. c) Procedura de efectuare a expertizei 1. Numirea expertului Codul nostru de procedur penal stabilete pentru desemnarea exper ilor un sistem mixt, al expertizei oficiale, necontradictorii, cu sistemul expertizei contradictorii (cnd este efectuat de exper i desemna i i de organul judiciar i de pr ile care au interese contrare478. n principiu, exper ii sunt numi i de ctre organele de urmrire penal sau de instan a de judecat (art. 118 alin. 2 C.proc.pen.). Totodat, legea prevede dreptul pentru fiecare dintre pr i de a cere un expert recomandat de acestea, care s participe la efectuarea expertizei. Cnd pr ile au cerut numirea i a unui expert din partea lor, expertiza se efectueaz de ctre o comisie de exper i, fiecare din acetia participnd cu drepturi egale la efectuarea expertizei.479
Lucian Ionescu Propuneri pentru o reglementare proprie a expertizelor complexe, n R.R.D., nr. 3/1978, p.14-17 Gr.Theodoru, op. cit., p.270 479 ntr-o hotrre a C.E.D.O. (din 6 mai 1985, privind Cazul Bonisch contra Austriei), s-a apreciat c desemnarea ca expert, de ctre un tribunal, a autorului unui raport care a declanat urmrirea penal mpotriva d-lui Bonisch, ncalc art. 6.1 din Conven ie, privitor la dreptul de a beneficia de un proces echitabil. Curtea a apreciat c nu a existat un echilibru al egalit ii armelor n cauz: declara iile expertului numit de ctre tribunal l apropiau mai degrab de un martor al acuzrii, independen a i impar ialitatea sa putnd fi puse la ndoial. n afar de aceasta, unele circum478 477

316

Aadar, reglementrile actuale ale Codului nostru se raliaz cerin elor Conven iei Europene a Drepturilor Omului, privitoare la dreptul la un tribunal independent i impar ial care s nu fac apel doar la proprii exper i480. De la regula general potrivit creia exper ii sunt numi i de organele judiciare, (art. 118 alin. 2 C.proc.pen.) exist o excep ie prevzut de art. 119 alin. 2 C.proc.pen., conform creia atunci cnd expertiza urmeaz s fie efectuat de un servciu medico-legal, de un laborator de expertiz criminalistic sau de orice institut de specialitate, organul de urmrire penal ori instan a de judecat se va adresa acestora pentru a desemna specialistul competent n efectuarea expertizei. Cnd serviciul medico-legal ori laboratorul de expertiz criminalistic sau institutul de specialitate consider necesar ca, la efectuarea expertizei, s participe sau s-i dea prerea i specialiti de la alte institu ii, poate folosi asisten a sau avizul acestora. n cazul expertizelor judiciare tehnice i contabile, exist reguli speciale de procedur, n art. 17 raportat la art. 14 din Ordonan a Guvernului nr. 2/2000, care prevd c organul ndrept it s dispun efectuarea expertizei tehnice judiciare numete expertul sau, dup caz, specialistul, prin ncheiere sau prin ordonan . 2. Efectuarea expertizei Actul prin care se dispune efectuarea expertizei este rezolu ia sau ordonan a481, n cursul urmririi penale i ncheierea, n cursul judec ii. Odat cu dispunerea efecturii expertizei482, organul de urmrire penal sau instan a de judecat fixeaz un termen la care sunt chemate pr ile, precum i expertul, dac acesta a fost desemnat de organul judiciar. La termenul fixat se aduce la cunotin a pr ilor i expertului obiectul expertizei i ntrebrile la care expertul trebuie s rspund i li se pune n vedere c au dreptul s fac observa ii cu privire la aceste ntrebri i c pot cere modificarea sau completarea lor (art. 120 alin. 2 C.proc.pen.). Pr ile sunt ncunotiin ate c au dreptul s cear numirea i a cte unui expert recomandat de ctre fiecare dintre ele, care s participe la efectuarea expertizei (art. 120 alin. 3 C.proc.pen.).483
stan e ilustreaz rolul su preponderent: el putea asista la oricare audiere, s pun ntrebri acuzatului i martorilor i s comenteze declara iile lor. n sfr it, aprarea avea pu ine anse s ob in numirea unui contraexpert. 480 Hot. din 23.10.1995 n cazul Gradinger contra Austriei. 481 n literatura juridic, s-a exprimat opinia c, ntr-o viitoare modificare a C.proc.pen. s se prevad ca organul de urmrire penal s dispun efectuarea oricrei expertize numai prin ordonan (V.Pv., op.cit. p.359) 482 Cnd expertiza se dispune de ctre instan , discutarea ei trebuie fcut n edin public, cu respectarea tuturor dispozi iilor privitoare la prezen a procurorului i a pr ilor i a asisten ei juridice obligatorii (dec. nr. 398/1974 a T.S., S.pen., n C.D., 1974, p.514) 483 Art. 120 al.5 C.pr.pen. care prevedea ca Dispozi iile alin. 3 si 4 nu se aplic n cazul expertizei prevzute n art. 119 alin. 2 a fost declarat neconstitu ional prin dec. nr. 143 din 5.10.1999, def., publ. n M.Of. nr. 585/30.11.1999, iar ulterior a fost abrogat prin art. 1, pct. 55 din Legea nr. 281/2003.

317

Dup examinarea obiec iilor i cererilor fcute de pr i i expert, organul de urmrire penal sau instan a de judecat pune n vedere expertului termenul n care urmeaz s fie efectuat expertiza, ncunotin ndu-l totodat dac la efectuarea acesteia urmeaz s participe pr ile. La efectuarea expertizei, expertul are o serie de drepturi: s ia cunotin de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei ; poate cere lmuriri organului de urmrire penal sau instan ei de judecat cu privire la anumite fapte ori mprejurri ale cauzei; cu ncuviin area i n condi iile stabilite de organul de urmrire penal sau de instan a de judecat, pr ile pot da expertului explica iile necesare. Corelativ acestor drepturi, expertul are urmtoarele obliga ii: s nu ncredin eze altei persoane efectuarea lucrrilor; s nu divulge datele de care a luat cunotin cu ocazia expertizei; s respecte termenul de depunere a raportului de expertiz; s efectueze expertiza cu bun-credin i de o calitate corespunztoare. Nendeplinirea acestor obliga ii atrage sanc iuni disciplinare484, penale (art. 260 C.pen.) sau cu amend judiciar (art. 198 pct. 3, lit.a, d i e C.proc.pen.). Dup ce s-a informat cu privire la toate elementele ce formeaz obiectul expertizei, i dup ce a primit lmuririle i explica iile necesare din partea organelor judiciare i a pr ilor, expertul trece la efectuarea expertizei. Dac materialele i datele necesare puse la dispozi ia expertului se dovedesc a fi incomplete, la cererea acestuia, organul de urmrire penal sau instan a de judecat vor lua msuri pentru a fi completate. Totodat, vor lua msuri pentru a asigura efectuarea n bune condi ii a expertizei medico-legale sau psihiatrice (de exemplu, vor asigura prezen a persoanelor care urmeaz s fie examinate) i pentru a procura scriptele de compara ie necesare n cazul expertizei scrisului485. Organele de urmrire sau instan a de judecat nu pot delega exper ilor atribu iile care le revin (spre exemplu, s emit opinii privitor la existen a sau inexisten a vinov iei, s le permit s fac cercetri, s procure singuri alte materiale sau informa ii dect cele puse la dispozi ia lor de ctre organele judiciare)486. Dou situa ii speciale sunt prevzute n art. 126 i 127 C.proc.pen.:
Expertul este sanc ionat de ctre conducerea institu iei specializate, comisia superioar de disciplin de pe lng Consiliul Superior al Corpului Exper ilor Contabili, potrivit art. 16 i 32 din O.G. nr. 65/19.08.1994 sau de ctre Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, n baza art. 35 din O.G. nr. 2/2000 485 V. Dongoroz, op. cit., p. 274, 275 486 Ibidem
484

318

n cazurile privitoare la infrac iunea de falsificare de moned sau alte valori, organul de urmrire penal sau instan a de judecat poate cere lmuriri institutului de emisiune; n cauzele privind infrac iuni de fals n nscrisuri, organele judiciare pot ordona s fie prezentate scripte de compara ie. Dac scriptele se gsesc n depozite publice, autorit ile n drept sunt obligate a le elibera. n cazul n care scriptele se gsesc la un particular, care nu este so sau rud apropiat cu nvinuitul sau inculpatul, organul de urmrire penal sau instan a de judecat i pune n vedere s le prezinte. Scriptele de compara ie trebuie vizate de organul de urmrire penal sau de preedintele completului de judecat i semnate de acela care le prezint. Organele de urmrire penal ori instan a de judecat poate dispune ca nvinuitul sau inculpatul s prezinte o pies scris de mna sa, ori s scrie dup dictarea ce i s-ar face. Dac nvinuitul sau inculpatul refuz, se va face men iune ntr-un proces-verbal. 3. Raportul de expertiz Dup efectuarea expertizei, concluziile expertului sunt expuse ntr-un raport scris. Cnd sunt mai mul i exper i se ntocmete un singur raport de expertiz. Dac exist opinii diferite, acestea sunt consemnate fie n cuprinsul raportului, fie ntr-o anex. Raportul de expertiz cuprinde trei pr i i anume: partea introductiv, n care se arat organul de urmrire penal sau instan a de judecat care a dispus efectuarea expertizei, data cand sa dispus efectuarea acesteia, numele i prenumele expertului, data i locul unde a fost efectuat, data ntocmirii raportului de expertiz, obiectul acesteia i ntrebrile la care expertul urma s rspund, materialul pe baza cruia expertiza a fost efectuat i dac pr ile care au participat la aceasta au dat explica ii n cursul expertizei; partea descriptiv, care con ine descrierea n amnunt a opera iilor de efectuare a expertizei, obiec iile sau explica iile pr ilor, precum i analiza acestor obiec ii ori explica ii n lumina celor constatate de expert; concluziile expertului, care cuprind rspunsurile la ntrebrile puse i prerea expertului asupra obiectului expertizei. Concluzia raportului poate s reprezinte un rspuns pozitiv la ntrebrile formulate sau un rspuns negativ, dar poate s se nf ieze i ca un rspuns incert, dac din materialele examinate nu s-ar putea desprinde o concluzie sigur nici ntr-un sens, nici n altul487. Concluziile incerte pot fi coroborate cu celelalte probe administrate. Raportul de expertiz se depune la organul care a dispus efectuarea expertizei. 4. Suplimentul de expertiz i efectuarea unei noi expertize
487

V. Dongoroz, op. cit., p. 282

319

Atunci cnd organul de urmrire penal sau instan a de judecat constat, la cerere sau din oficiu, c raportul de expertiz nu rspunde la toate ntrebrile formulate, dispune efectuarea unui supliment de expertiz, de ctre acelai expert sau de ctre altul. Suplimentul de expertiz poate fi efectuat n dou modalit i: n scris, prin depunerea unui raport suplimentar de expertiz sau prin lmuriri verbale date de expert. n acest caz, ascultarea expertului se face potrivit dispozi iilor referitoare la ascultarea martorilor. Lmuriri suplimentare n scris pot fi cerute i serviciului medico-legal, laboratorului de expertiz criminalistic ori institutului de specialitate care a efectuat expertiza. Dac organul de urmrire penal sau instan a de judecat are ndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiz, dispune efectuarea unei noi expertize. Aceasta poate fi cerut i de pr ile nemul umite de concluziile primei expertize. Noua expertiz are acelai obiect ca i prima expertiz i se efectueaz, de regul, de al i exper i dect cei care au efectuat prima expertiz, n aceleai condi ii, finalizndu-se printr-un raport.488 n cazul expertizei medico-legale, noua expertiz poate fi efectuat numai de ctre institutele de medicin legal, inclusiv Institutul de Medicin Legal Prof. dr. Mina Minovici din Bucureti i serviciile de medicin legal jude ene, dar nu i cabinetele de medicin legal (art. 15 lit. b, art. 17 lit. d i art. 18 din Ordonan a Guvernului nr. 1/2000489. n situa ia n care raportul de nou expertiz medico-legal are concluzii contradictorii fa de primul raport, este necesar avizul comisiei superioare medico-legale. n cazul n care nu pot fi avizate, comisia superioar medico-legal recomand refacerea total sau par ial a lucrrilor la care se refer actele primite pentru verificare i avizare, formulnd propuneri n acest sens sau concluzii proprii. 5. Valoarea probatorie a raportului de expertiz Raportul de expertiz nu are o for probant deosebit fa de a celorlalte mijloace de prob. Drept urmare, concluziile acesteia vor putea servi la aflarea adevrului numai n msura n care se coroboreaz cu ansamblul probelor administrate n cauz. Dac organul judiciar are ndoieli asupra corectitudinii expertului sau a caracterului tiin ific al concluziilor acestuia, poate dispune efectuarea unei noi expertize. Noua expertiz poate ajunge ns fie la aceleai concluzii, situa ie n care organul judiciar i poate forma convingerea c exprim adevrul, fie la concluzii opuse primei expertize. n acest din urm caz, legea nu acord valoare
488 Prin dec. nr. 318/22.01.2002, C.S.J. a admis recursul inculpatului care, fiind iresponsabil, solicita achitarea. Concluziile expertizei psihiatrice care men ionau c, raportat la fapt, discernmntul inculpatului a fost mult diminuat, n sensul c nu a putut aprecia consecin ele ce decurg din aceasta, au fost apreciate ca fiind contradictorii. Or, raportul de expertiz psihiatric trebuie s conchid fr echivoc, dac faptuitorul a svarit infrac iunea cu discernmnt. 489 Publicat n M.Of. nr. 22/21.01.2000, P. I

320

probant prioritar nici uneia din cele dou expertize, astfel nct organul judiciar poate s acorde ncredere, motivat, concluziilor oricreia dintre ele, dac sunt confirmate de ansamblul probelor administrate n cauz490. n raport de convingerea pe care i-a format-o, organul judiciar poate acorda ncredere noii expertize, nlturnd-o pe prima sau invers491, cu obliga ia de a-i motiva alegerea492. n cazul expertizelor medico-legale care ajung la concluzii contrare, este obligatorie ob inerea avizului comisiei superioare de control i avizare493.

D. Administrarea probelor prin comisie rogatorie i delegare


a) Considera ii preliminare Exist situa ii n care organele judiciare nu au posibilitatea de a efectua anumite acte procedurale, pentru care sunt competente, astfel c se pot adresa pentru efectuarea acestora unui alt organ judiciar, care nu este competent, dar are aceast posibilitate. Institu iile procesual penale prin care se pot efectua acte procedurale de alte organe dect cele competente sunt comisia rogatorie sau delegarea. b) Comisia rogatorie Comisia rogatorie reprezint un procedeu de proba iune auxiliar, cu ajutorul cruia organele judiciare efectueaz acte procedurale prin intermediul altor organe judiciare, privind anumite mijloace de prob pe care nu au posibilitatea s le ndeplineasc n mod nemijlocit494. Practic, prin comisia rogatorie se face o transmitere a dreptului de a efectua un act procedural unui alt organ judiciar cu aceeai competen func ional, dar cu alt raz teritorial495 (de exemplu, organele de urmrire penal solicit organelor de urmrire penal din alt localitate ndeprtat ridicarea unor obiecte sau nscrisuri ce pot constitui probe n cauza pe care o cerceteaz). Subliniem faptul c prin comisie rogatorie se pot efectua numai acte procedurale (cum sunt ascultarea unui martor, cercetarea la fa a locului, ridicarea de obiecte sau nscrisuri, perchezi ii etc.), cu unele excep ii: ascultarea nvinuitului sau inculpatului i prezentarea materialului de urmrire penal deoarece acestea
Gr.Theodoru, op. cit., p.275 Ibidem 492 n dec. nr. 659/2002, s.pen. a C.S.J., a fost admis recursul pr ii civile i s-a dispus casarea cu trimiterea cauzei la prima instan pentru rejudecarea laturii civile. S-a re inut c n cauz, dei au fost efectuate dou expertize contabile, nici prima instan i nici cea de apel nu au fcut referire la aceste probe i au re inut c prejudiciul cauzat de inculpat este de 54 milioane lei (i nu 285.124.834 lei, respectiv 269.248.625 lei). Prejudiciul re inut de cele dou instan e fiind diferit de cele stabilite prin expertize, fr ca n hotrrile atacate s se arate temeiurile pentru care s-a re inut aceast sum ca fiind prejudiciu cert, sentin a i decizia sunt contrare legii, fiind date cu nclcarea dispozi iilor art. 356 C.proc.pen. 493 C.S.J., s.pen., dec. nr. 1575/1992, Dreptul nr. 2/1993, p.78 494 V.Dongoroz, op. cit., p.300 495 Gr.Theodoru, op. cit., p.276
491 490

321

constituie acte care presupun contactul nemijlocit al organului judiciar competent cu nvinuitul sau inculpatul i, respectiv, mijloace de exercitare a dreptului de aprare496. Per a contrario, nu pot forma obiectul comisiei rogatorii actele procesuale ale organelor judiciare, prin care se dispune punerea n micare a ac iunii penale, luarea msurilor preventive, ncuviin area de probatorii, precum i alte acte sau msuri procesuale. Comisia rogatorie se dispune prin rezolu ie, de ctre organul de urmrire penal sau prin ncheiere, de ctre instan a de judecat i se poate adresa numai unui organ de urmrire penal sau unei instan e egale n grad. Potrivit art. 133 C.proc.pen., rezolu ia sau ncheierea prin care se dispune comisia rogatorie trebuie s con in toate lmuririle referitoare la ndeplinirea actului ce face obiectul acesteia, iar n cazul cnd urmeaz s fie ascultat o persoan n calitate de martor, trebuie s fie artate i ntrebrile ce trebuie s i se pun. Organul de urmrire penal sau instan a de judecat care efectueaz comisia rogatorie poate pune i alte ntrebri, dac necesitatea acestora rezult n cursul ascultrii. Atunci cnd instan a de judecat a dispus comisia rogatorie, pr ile pot formula n fa a acesteia ntrebri, care vor fi transmise instan ei ce urmeaz a efectua comisia rogatorie. Oricare dintre pr i poate cere s fie citat la efectuarea comisiei rogatorii. n cazul inculpatului arestat, instan a care urmeaz s efectueze comisia rogatorie dispune desemnarea unui aprtor din oficiu, care l va reprezenta (art. 134 alin. 3). n practica judiciar nerespectarea acestor dispozi ii a fost sanc iont cu nulitatea absolut497. c) Delegarea Ca i comisia rogatorie, delegarea reprezint un procedeu de proba iune folosit pentru administrarea unor probe sau efectuarea unor acte procedurale, cu deosebirea c transmiterea dreptului de a efectua actul procedural se face ctre un organ ierarhic inferior, chiar dac nu este corespunztor ca func ie procesual498 (de exemplu, delegarea de ctre Parchetul de pe lng Curtea de apel a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lng tribunal, s efectueze ascultarea unor martori n localitatea n care i desfoar activitatea Parchetul acestui tribunal).
n literatura juridic, s-a apreciat c ascultarea nvinuitului sau inculpatului i prezentarea materialului de urmrire penal trebuie efectuate nemijlocit de organul de urmrire penal care a instrumentat cauza. Totodat, s-a propus, de lege ferenda ca defini ia actului procesual s fie completat i cu men iunea c n aceast sfer se includ i actele prin care se asigur garan ia c activitatea de urmrire penal i de judecat se desfoar n condi ii de corectitudine i deplin respectare a prevederilor legale (spre exemplu, ascultarea nvinuitului sau inculpatului i prezentarea materialului de urmrire penal) (Vasile Ptulea, n Dreptul nr. 1/2003, p. 160, 161). 497 T.S., s.pen., d. nr. 817/1972, n Repertoriu alfabetic... 1969 1975, p.380 498 Gr. Theodoru, op.cit., p. 276
496

322

Potrivit art. 217 alin. 4 C.proc.pen., n cauzele n care urmrirea penal se efectueaz de ctre procuror, acesta poate dispune ca anumite acte de cercetare penal s fie efectuate de ctre organele polu iei. Instan a de judecat poate delega procurorul s efectueze o perchezi ie (art. 102 alin. 2 C.proc.pen.) sau poate delega pe procuror s ia msuri n vederea refacerii sau completrii raportului de constatare tehnico-tiin ific sau medico-legal (art. 115 alin. 3 C.proc.pen.). Aadar, n cazul delegrii, se transmite dreptul de a efectua un act procedural unui organ competent ca raz teritorial, dar necompetent func ional s efectueze n cauz urmrirea sau judecata499. d) Martorii asisten i La efectuarea unor procedee probatorii (cum sunt perchezi ia, ridicarea de obiecte sau nscrisuri, cercetarea la fa a locului, reconstituirea), legiuitorul a prevzut prezen a martorilor asisten i. n literatura de specialitate500, s-a apreciat c prezen a martorilor asisten i la desfurarea unor activit i procesuale reprezint o garan ie a legalit ii acesteia i a exactit ii celor constatate sau consemnate n procesul-verbal ntocmit. Martorii asisten i sunt, de regul, persoane care nu au cunotin despre faptele sau mprejurrile care fac obiectul proba iunii n cauza penal501. Atunci cnd legea prevede prezen a martorilor asisten i, organul judiciar este obligat s asigure prezen a a cel pu in dou persoane. Nu pot fi martori asisten i: minorii sub 14 ani persoanele interesate n cauz persoanele care fac parte din aceeai unitate cu organul care efectueaz actul procedural. Organul care procedeaz la efectuarea unui act procedural n prezen a martorilor asisten i este obligat s constate i s consemneze n procesul-verbal pe care l ncheie, date privind identitatea martorilor asisten i, men ionnd i observa iile pe care acetia au fost invita i s le fac cu privire la cele constatate i la desfurarea opera iilor la care asist. Procesul-verbal este semnat de martorii asisten i, confirmnd astfel exactitatea acestuia.

APLICA II PRACTICE Probleme ivite i rezolvate n jurispruden


1. Probe. Neadministrarea probelor care s stabileasc cu certitudine autorul infrac iunii. Consecin e. ROMNIA CURTEA SUPREM DE JUSTI IE
499 500

Ibidem, p. 277 Gr. Theodoru, op.cit., p.260; N. Volonciu, op.cit., vol. I, p. 369 501 I. Neagu, op. cit., p.394

323

SEC IA PENAL Decizia nr. 195 Sedin a public din 16 ianuarie 2003 La 8 ianuarie 2003 s-au luat n examinare recursurile declarate de Parchetul de pe lng Curtea de Apel Alba Iulia i pr ile civile O.O.V. i O.C.E. mpotriva deciziei penale nr. 336/A din 1 noiembrie 2001 a Cur ii de Apel Alba Iulia, privind pe inculpatul H.M.C. Dezbaterile au fost consemnate n ncheierea din data de 8 ianuarie 2003, iar pronun area deciziei s-a amnat la 16 ianuarie 2003. CURTEA Asupra recursurilor de fa ; In baza lucrrilor din dosar, constat urmtoarele: Prin sentin a penal nr. 137 din 2 mai 2001, Tribunalul Hunedoara a condamnat pe inculpatul H.M.C. la 2 ani i 6 luni nchisoare, pentru svrirea infrac iunii de lovituri cauzatoare de moarte, prevzut de art. 183, cu aplicarea art. 73 lit.b i art. 76 din Codul penal. S-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevzute de art. 64 din Codul penal n condi iile art. 71 din Codul penal. A fost respins cererea de despgubiri civile formulat de pr ile civile. In baza art. 118 lit. b din Codul penal, au fost confisca i un maieu i o pereche de pantaloni scur i. In baza art. 191 din Codul de procedur penal a fost obligat inculpatul la plata sumei de 18.500.000 lei cheltuieli judiciare. S-a re inut c, n seara zilei de 14 august 1999, n jurul orelor 21,30, grupul de copii compus din partea vtmat O.O. i martori rulau cu patinele pe ro ile, pe aleea parcului situat n zona cet ii Deva. ntruct n localul Perla Cet ii, situat lng parc, era organizat discotec, tinerii au pornit spre local, pe un drum n pant. In acelai moment, dinspre local cobora inculpatul, pe o biciclet M.K., care pentru a evita coliziunea cu grupul de tineri, i-a aten ionat s se dea la o parte, iar apoi a frnat brusc i a czut pe partea stng. Cei cinci copii s-au amuzat de situa ie i au nceput s rd, continundu-i cursa cu patinele pe rotile. Inculpatul, enervat de cztur i de comportamentul tinerilor, s-a ridicat i a pornit n urmrirea copiilor, prinzndu-l pe O.O. i aplicndu-i dou palme i un pumn. Apoi inculpatul a urmrit i pe martorul G.S., pe care a reuit s-l ajung i s-l bruscheze, fr a-l lovi. La scurt timp, tinerii s-au reunit i au pornit mpreun spre restaurantul Perla Cet ii, la discotec. Aici, dup cteva minute victima O.O. a acuzat dureri de cap, astfel c, to i au pornit spre casa de cultur. Victima a fost condus acas de martorul D.I. care apoi s-a ntors la casa de cultur, unde l ateptau ceilal i copii. In timp ce martorii D.I. i D.A. stteau pe bordur, n fa a case de Cultur, primul l-a vzut pe inculpat circulnd cu bicicleta, astfel c imediat a pornit, pe patinele cu rotile dup inculpat, dnd dou ture pe lng el i observndu-l cu aten ie. 324 Dosar nr. 815/2002

Victima O.O., ajuns acas, le-a spus prin ilor c a fost lovit la cap, n parc, de un tnr, care circula cu o biciclet, apoi a acuzat puternice dureri de cap i a fost imediat internat n spitalul jude ean. A fost apoi transportat la Spitalul Timioara, dar la data de 21 august 1999, a decedat. Din raportul medico-legal nr. 515/A din 21 august 1999, rezult c moartea numitului victimei a fost violent, ea datorndu-se traumatismului cranio-cerebral complicat n evolu ie cu edem cerebral i edem pulmonar acut. mpotriva acestei sentin e au declarat apel Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara, pr ile civile i inculpatul. Parchetul a criticat sentin a pentru greita re inere a strii de provocare, solicitnd nlturarea dispozi iilor art. 73 lit.b din Codul penal i pentru c s-a omis obligarea inculpatului la plata cheltuielilor de spitalizare. Pr ile civile au criticat sentin a pentru c n mod greit nu le-au fost acordate daunele morale de 200.000 lei i pentru a se nltura circumstan ele atenuante re inute inculpatului. Inculpatul a solicitat admiterea apelului i achitarea sa pentru c nu a comis aceast fapt. Curtea de Apel Alba Iulia, prin decizia penal nr. 366/A din 18 octombrie 2001 a admis apelul inculpatului H.M.C., a desfiin at sentin a apelat i rejudecnd, n baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. c din Codul de procedur penal l-a achitat pentru infrac iunea de loviri sau vtmri cauzatoare de moarte prevzut de art. 183 din Codul penal. Cheltuielile judiciare au rmas n sarcina statului. S-au respins ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara i pr ile civile O.O.V. i O.C.E. Pr ile civile apelante au fost obligate s plteasc statului sumele de cte 100.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare n apel. Instan a de apel a motivat solu ia prin aceea c, din nici o prob nu dovedete c inculpatul ar fi autorul agresiunii, iar dovezile administrate n cauz creeaz un puternic dubiu asupra persoanei care a agresat victima (aceasta putnd fi o alt persoan, care ar trebui descoperit) i pentru c adevratul vinovat trebuie adus n fa a justi iei, iar inculpatul este un prezumtiv vinovat, pe care probele nu l confirm ca autor al acestei fapte. mpotriva acestei decizii au declarat recursuri Parchetul de pe lng Curtea de Apel Alba Iulia i pr ile civile O.O.V. i O.C.E. Parchetul a solicitat admiterea recursului i condamnarea inculpatului pentru svrirea infrac iunii prevzut de art. 183 din Codul penal, ntruct instan a de apel, fr a administra alte probe i interpretnd unilateral aceste probe a ajuns la concluzia c acesta nu este autorul faptei. Pr ile civile nu i-au motivat recursurile i nici nu s-au prezentat n instan la termenul stabilit pentru solu ionarea acestora. Recursul parchetului este fondat, dar numai n ce privete neadministrarea altor probe care s stabileasc cu certitudine autorul infrac iunii. Verificnd actele dosarului n raport cu motivul de recurs ct i din oficiu se constat urmtoarele: Inculpatul ini ial n declara ia din data de 16 august 1999 a recunoscut fapta, ns ulterior, a negat-o, sus innd c n data de 14 august 1999, de la orele 20,00, a fost acas cu mama sa, cu bunica sa i cu martorele G.E. i E.M. 325

De asemenea, inculpatul a negat c ar fi avut vreodat, o biciclet Mountain Bike i c leziunile pe care le prezenta la cap i la picioare, n partea stng, i-au fost produse, n data de 13 august, la locul de munc. Certificatele medico-legale de la dosar prezint contradic ii, n sensul c, cel nregistrat sub nr. 581568/R din 17 august 1999 al L.M.L. Deva, se refer la accidentarea inculpatului, n data de 14 august 1999, cel nregistrat sub nr. 1002/C al L.M.L. Deva, din aceeai dat, 17 august 1999, se refer la accidentarea inculpatului din 13 august 1999, ambele concluzionnd c leziunile s-au putut produce prin proiectare pe plan dur cu suprafa neregulat, iar cel nregistrat sub nr. 1017 C al L.M.L. Deva, din data de 19 august 1999 se refer la o agresiune din 16 august 1999, inculpatul prezentnd leziuni produse prin lovire cu corp dur. Rezult necesitatea efecturii unei noi expertize medico-legale, care s clarifice contradic iile de mai sus, mecanismul de producere a leziunilor pe care le prezenta inculpatul i dac a existat un contact, rezultat din cderea sa pe o suprafa dur. Din analizarea actelor dosarului mai rezult c, declara iile martorilor sunt contradictorii n ceea ce privete existen a bicicletei, marca i folosirea ei de ctre inculpat, astfel c, aceste aspecte se impun a fi clarificate. In declara ia, dat la urmrirea penal, martorul D.I. arat c, fapta s-a petrecut n jurul orelor 22,00, iar n final, men ioneaz c nu tie dac prietenii si l-au vzut aa bine pe agresor, ntruct, n parc, era ntuneric, iar acesta era n timpul mersului pe biciclet. Acelai martor, n fa a instan ei de fond, a declarat c l-a recunoscut pe inculpat, care i-a fost prezentat, singur, la organul de poli ie, n special dup frizur, dei atunci nu era aa nalt, probabil a mai crescut ntre timp. In aceeai declara ie arat c, panta, unde s-a petrecut fapta, era neluminat, c inculpatul se afla la 10 metri de statuia lui Eminescu, i c, n parc, se reflecta lumina de la acea statuie. Din aceste declara ii nu rezult cu claritate c martorul l-ar fi putut recunoate pe inculpat. Rezult c este necesar s se efectueze un experiment judiciar care s stabileasc dac martorii puteau, la lumina din parc, de la ora producerii evenimentului, s identifice pe inculpat. ntruct, administrarea probelor necesare lmuririi cauzei nu s-ar putea efectua dect cu mare ntrziere n fa a instan ei, se va dispune restituirea dosarului la organul de urmrire penal care va adnci investigarea i n raport de aceste elemente de fapt, inclusiv cu privire la identitatea autorului. 15 Ca urmare n baza dispozi iilor art. 385 pct. 2 lit.c din Codul de procedur penal se va admite recursul declarat de Parchetul de pe lng Curtea de Apel Alba Iulia i se va trimite cauza la Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara, n vederea completrii urmririi penale. In ce privete recursurile pr ilor civile O.O.V. i O.C.E. acestea se vor 15 respinge, ca nefondate, n baza art. 385 pct. 1 lit.b din Codul de procedur penal, cu obligarea la plata cheltuielilor judiciare ctre stat. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII D E C I D E: Admite recursul declarat de Parchetul de pe lng Curtea de Apel Alba Iulia 326

mpotriva deciziei penale nr. 336/A din 1 noiembrie 2001 a Cur ii de Apel Alba Iulia, privind pe inculpatul H.M.C. Caseaz decizia atacat i sentin a penal nr. 137 din 2 mai 2001 a Tribunalului Hunedoara. In baza art. 333 din Codul de procedur penal dispune restituirea cauzei la Parchetul de pe lng Tribunalul Hunedoara, n vederea completrii urmririi penale. Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de pr ile civile O.O.V. i O.C.E. mpotriva aceleiai decizii. Oblig pe recurentele pr i civile s plteasc statului sumele de cte 400.000 lei cheltuieli judiciare. Pronun at n edin public, azi 16 ianuarie 2003.

2. Aprecierea eronat a probelor. Consecin e privitoare la ncadrarea juridic. Efecte ROMNIA CURTEA SUPREM DE JUSTI IE SEC IA PENAL Decizia nr. 167 Sedin a public din 15 ianuarie 2003 CURTEA Asupra recursului n anulare de fa ; In baza lucrrilor din dosar, constat urmtoarele: Parchetul de pe lng Judectoria Sectorului 1 Bucureti, prin Ordonan a nr. 1550/P/2001 din 10 aprilie 2001, a dispus scoaterea de sub urmrire penal a inculpatului C.A. apreciind c nu sunt ntrunite elementele constitutive ale infrac iunii de delapidare, prevzut de art. 2151 din Codul penal, imputat acestuia. In baza art. 285 din Codul de procedur penal, parchetul a trimis cauza Judectoriei Sectorului 1 Bucureti, n vederea tragerii la rspundere a inculpatului pentru infrac iunea de abuz de ncredere, prevzut de art. 213 din Codul penal. S-a re inut c, n perioada iunie 1999 iulie 2000, n calitate de agent comercial la SC AT SRL, inculpatul a ncasat, de la beneficiarii societ ii, suma de 51.883.825 lei, pe care i-a nsuit-o i folosit-o n interes personal. Judectoria Sectorului 1 Bucureti, prin sentin a penal nr. 2092 din 19 octombrie 2002, a condamnat pe inculpat la 5.000.000 lei amend penal pentru infrac iunea de abuz de ncredere, prevzut de art. 213 din Codul penal i l-a obligat la 51.883.825 lei despgubiri civile ctre sus-men ionata societate comercial. Procurorul general al parchetului de pe lng aceast instan suprem, n baza art. 409 i art. 410 din Codul de procedur penal, declar recurs n anularea sentin ei penale nr. 2092/2001 a Judectoriei Sectorului 1, motivnd c faptei svrite de inculpat i s-a dat o greit ncadrare juridic n art. 213 din Codul penal, 327 Dosar nr. 4263/2002

n loc de art. 2151 alin. 1, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Cod. Recursul n anulare este fondat. In adevr, n baza unei conven ii civile pentru prestri de servicii, inculpatul i-a desfurat activitatea la SC AT SRL, avnd ca atribu ii ncasarea sumelor rezultate din vnzarea mrfurilor ctre diferi i beneficiari i depunerea lor la casieria societ ii, n calitate de gestionar al acestor bani (filele 15-16 din dosarul de urmrire penal). Prin nsuirea, din gestiune, a sumei de 51.883.825 lei, reprezentnd contravaloarea mrfurilor n numele societ ii angajatoare, mprejurare recunoscut de inculpat, acesta a comis infrac iunea de delapidare n form simpl (filele 5, 10-14 din dosarul de urmrire penal). In consecin , aa cum, corect, se motiveaz n recursul de anulare, dac judectoria ar fi interpretat corespunztor probatoriile administrate, ar fi constatat c nu a fost corect investit, ci cu nclcarea dispozi iilor referitoare la sesizarea instan ei i, n temeiul art. 334 din Codul de procedur penal, ar fi trebuit s pun n discu ia pr ilor schimbarea ncadrrii juridice din infrac iunea de abuz de ncredere, prevzut de art. 213 din Codul penal, n infrac iunea de delapidare, prevzut de art. 2151 alin. 1, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din cod, iar n baza art. 285 din Codul de procedur penal s trimit cauza la parchet, pentru efectuarea urmririi penale. Numai procurorul era competent s sesizeze instan a, prin rechizitor. Potrivit art. 197 alin. 2 din Codul de procedur penal, dispozi iile relative la sesizarea instan ei sunt prevzute sub sanc iunea nulit ii absolute. Aa fiind, n baza art. 4141din Codul de procedur penal, recursul n anulare va fi admis, cu consecin a casrii hotrrii atacate i a trimiterii cauzei la parchet, conform dispozitivului deciziei. PENTRU ACESTE MOTIVE N NUMELE LEGII D E C I D E: Admite recursul n anulare declarat de procurorul general al Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justi ie mpotriva sentin ei penale nr. 2092 din 19 octombrie 2001 a Judectoriei Sector 1 Bucureti, privind pe inculpatulul C.A.. Caseaz hotrrea pronun at i trimite cauza pentru efectuarea urmririi penale la Parchetul de pe lng Judectoria Sector 1 Bucureti. Onorariul de avocat pentru aprarea din oficiu a inculpatului, n sum de 300.000 lei, se va plti din fondul Ministerului Justi iei. Pronun at, n edin public, azi 15 ianuarie 2003. 3. Probe care nu sunt certe. Necesitatea efecturii unei noi expertize pentru nlturarea dubiilor ROMNIA CURTEA SUPREM DE JUSTI IE SEC IA PENAL Decizia nr. 735 edin a public din 13 februarie 2003 328 Dosar nr. 4853/2002

S-a luat n examinare recursul declarat de condamnatul .A. mpotriva deciziei nr. 665 din 25 noiembrie 2002 a Cur ii de Apel Bucureti, Sec ia a I penal. Recurentul a fost prezent, n stare de arest, asistat de aprtor ales, avocat C.B. Procedura de citare a fost ndeplinit. Aprtorul avnd cuvntul, dezvoltnd concluziile scrise depuse la dosar, a solicitat admiterea recursului i ntreruperea executrii pedepsei. Procurorul a pus concluzii de respingere a recursului declarat. n ultimul cuvnt, recurentul a declarat c este de acord cu cele relatate de aprtor. CURTEA Asupra recursului de fa ; n baza lucrrilor din dosar, constat urmtoarele: Prin sentin a penal nr. 753 din 6 august 2002, Tribunalul Bucureti a respins, ca nentemeiat, cererea condamnatului .A. de ntrerupere a executrii pedepsei de 12 ani nchisoare, n a crui executare se afl, invocnd bolile grave de care sufer i pentru a cror vindecare este necesar o interven ie chirurgical care nu se poate realiza n re eaua sanitar a D.G.P. n motivarea solu iei, instan a de fond a re inut, c, din ansamblul actelor medicale depuse la dosar se constat c afec iunile de care sufer condamnatul pot fi tratate n re eaua sanitar a Direc iei Generale a Penitenciarel