Sunteți pe pagina 1din 7

STRUNGAR Strungar- muncitor calificat in prelucrarea pieselor la strung. 1.

Sarcina de munca: Scopul activitatii strungarului este de a confectiona piese din material metalice si nemetalice, necesare reconditionarii de piese si subansambluri necesare intretinerii si reparatii mijloacelor auto din dotarea societatii. Operatiile executate de strungar constau in prelucrarea prin aschiere a pieselor la cotele tolerantelor si calitatea suprafetelor indicate in documentatia tehnica, precum si operatii de gaurire, filetare, alezare, rectificare. In activitatea de prelucrare prin aschiere posibile generatoare de riscuri de accidentare si imbolnaviri profesionale sunt: Echipamentele tehnice utilizate; Uneltele, sculele si dispozitivele utilizate; Utilitati; instalatia de forta si iluminat, aer comprimat, emulsii de racier, uleiuri; Profile de prelucrat; Modul in care se realizeaza sarcina de munca; Aceste operatii se executa numai de catre lucratori calificati si instruiti special in acest scop asupra pericolelor ce le prezinta desfasurarea activitatii si verificati asupra insusirii cunostintelor. Principalele component ale sarcinii de munca sunt urmatoarele: o Inainte de inceperea lucrului strungarul controleaza: Starea masinii si a dispozitivelor de comanda (pornire- oprire, sensul miscarii), existent si starea dispozitivelor de protectie si a gratarelor de lucru; Integrarea sistemului de inchidere a carcaselor de protectie; Starea sistemului de alimentare cu energie electrica, precum si integritatea legaturii la centura de impamantare. o Fixeaza sculele de prelucrare adecvata materialului ce se prelucreaza, conform instructiunilor din cartea tehnica a masinii; o Fixeaza piesele ce se prelucreaza, perfect centrate, asigurand stabilitatea lor; o Prelucreaza piesa conform documentatiei primite, stand in pozitia de lucru prevazuta in instructiunile de lucru pentru masina respectiva o Daca in timpul functionarii se produc vibratii sau alte dereglari, opreste masina si anunta conducatorul locului de munca;

Dispune piesele lucrate in locurile stabilite pentru a nu impiedica functionarea masinii si circulatia pe caile de acces; Dupa terminarea lucrului curata si unge masina, lasand ordine si curatenie la locul de munca; Evacueaza spanul si deseurile in locurile stabilite ori de cate ori este nevoie (sa nu impiedice miscarile lucratorilor, functionarea masinii, circulatia pe caile de acces); o Comunica ierarhic toate defectiunile care au avut loc in timpul lucrului. 2. Mediul de munca: Lucru in incinte acoperite, hale sau in exterior, holuri, toalete, scari, iluminatul natural sau artificial, verificarea naturala si aer conditionat, lucrul in aer liber- vant, ploaie, ninsoare, in cazul efectuarii curateniei exterioare; zgomot generat in cursul prelucrarii metalelor, prezenta pulberilor metalici precum si aerosoli de ulei. 3. Executantul: Are calificarea necesara indeplinirii sarcinii de munca; este dotat cu EIP este instruit din punct de vedere al protectiei muncii; lucreaza singur sau in echipa timp de lucreaza singur 8 ore/zi in conditii normale de munca. Identificarea riscurilor si intocmirea fisei de evaluare Factorii de risc identificati (F1, F2, F3, F29) pe cele patru component ale sistemului de munca, nivelurilor partiale de risc si nivelul global de risc/securitate calculate pe locul de muncaSTRUNGARcalculate, sunt in FISA DE EVALUAREiar reprezentarea grafica a nivelurilor partiale de risc identificati este in figura.

o o o

Propuneri si masuri

In scopul micsorarii efectelor asupra integritatii si sanatatii strungarului si aducerea lor in domeniul de acceptabilitate, precum si pentru imbunatatirea situatiei date de alti factori, se impune introducerea de bariere de securitate sub forma de prevenire protectie, tehnice si organizatorice care sunt date de Fisa de masuri propuse.

LEGENDA
F1. Prinderea membrelor superioare la organele de masini in miscare ale masinilor uneltelor(dispozitive de prindere a pieselor, a sculelor aschietoare) F2. Prinderea membrelor superioare la manipularea si fixarea materialelor ce se vor prelucra F3.Prindere imbracaminte , par, mana in timpul finctionarii masinilor unelte F4. Caderea pieselor in timpul manipularii manuale, fixari in dispozitivul strungului; F5. Caderi de la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare, dezechilibrarea, pardoseala alunecoasa,gratare rupte, incaltamante necorespunzatoare, cai acces blocate; F6. Suprafete intepatoare, taioaseale pieselor, spanului, aschiilor F7. Proiectarea in ochi de span, aschii in procesul de aschiere; F8. Proiectarea pieselor de prelucrat din sistemul de prindere in masina sau scule de aschiere datorita necentrarii corespunzatoare sau utilizarii de scule necorespunzatoare F9. Electrocutare prin atingere directa sau indirecta datorita punerii accidentale sub tensiune a echipamentelor tehnice F10. Sisteme de actionare electrica defecte descompletate F11.Zgomot de la organele in miscare in procesul de aschiere F12. Pulberi metalice, aerosoli in zona de lucru F13. Efort fizic la manipularea reperelor pozitiilor de lucru ortostatice F14. Interventii la organe de masini in miscare in timpul functionarii acestora(prinde masini, echipament de lucru) F15. Fixare sau centrare necorespunzatoare a pieselor sau sculelor in dispozitivelor de prindere;improvizatii in fixarea pieselor. F16. Efectuarea aschierii fara coborarea ecranului de protectie

F17. Utilizarea unui regim de functionare incorect a unor scule necorespunzatoare materialului de prelucrat. F18. Neantreruperea procesului de aschiere la aparitia semnalelor de disfunctionalitate (zgomot vibratii,etc.) F19. Indepartarea aschiilor, pulberilor de pe masinile unelte cu mana, prin suflare cu jet de aer sau in timpul functionarii masinii. F20. Depozitarea pieselor de prelucrat, prelucrare, sau deseuri in alte locuri decat cele stabilite; blocare zona de lucru sau cai de acces. F21. Pastrarea de scule sau alte materiale in zona de lucru a masinii F22. Neutilizarea echipamentului de lucru si protectie din dotare F23.Comunicari accidentogene. F24. Minimizare pericol prin nerespectarea instructiunilor de lucru si protectia muncii F25. Lipsa ordinii si curateniei in zonele de lucru F26. Stationari in zone periculoase F27. Executarea unor operatii periculoase din proprie initiativa, neprevazute in sarcina de munca F28. Intreventii necorespunzatoare in caz de incendiu F29.Prezentarea la lucru in conditii psihico-fiziologice necorespunzatoare (oboseala, boala, lucru sub influenta alcoolului)

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCA ESTE:

7x(4x4)+21x(3X3)+19x(3x3)+1x(2x2) Nrg =
------------------------------------------------------------------------------ =

3.28

7x4+21x3+1x2

NIVELUL DE SECURITATE AL LOCULUI DE MUNCA ESTE:

Nsg=8-3=4,6

S.C. NOVA APA SERVS.A BOTOSANI

FISA DE MASURI PROPUSE Locul de munca STRUNGAR

NR. CRT 0

FACTOR DE RISC 1

NIVEL DE RISC 2

NOMINALIZARI MASURI 3 Inainte de inceperea lucrului, lucratorul va controla starea masinii, dispozitivelor de comanda (pornire-oprire)existente si starea dispozitivelor de protectie si agratarelor de lemn; de asemenea va verifica zilnic integritatea sistemului de inchidere a carcaselor de protectie, starea butoanelor de actionare, continuitatea legaturii la centura de impamantare. Fixarea sculelor in masina (cutie,burghie, corpuri abrazive)se va face numai de persoane bine instruite si numite de conducerea societatii sa execute astfel de operatii; inainte de inceperea lucrului, la fiecare montare in masina, vor fi incercate prin mersul in gol Inlocuirea pulberilor, aschiilor de pe masinile unelte se va face cu ajutorul periilor special sau maturilor fiind interzisa inlaturarea cu mana sau suflarea cu jet de aer; Se interzice spalarea mainilor cu emulsie de racire sau produse inflamabile; In mod obligatoriu masina-unealta va fi oprita si deconectata in urmatoarele situatii:

1.

EXECUTANT

2.

3. 4. 5.

Parasirea locului de munca chiar si pentru scurt timp; Orice intrerupere al curentului electric La curatarea si ungerea masinii si indepartarea aschiilor sau pulberilor; La constatarea oricaror defectiuni in functionare; 6. Sculele utilizate la masinile unelte vor fi alese functie de materialul care trebuie prelucrat, de forma si dimensiunile piesei de prelucrat, de calitatea suprafetei ce trebuie obtinuta, etc; Este interzis orice interventie la echipamentele de la retea si instalarea de indicatoare de securitate cu inscriptia NU CONECTATI! SE LUCREAZA Dupa terminarea lucrului lucratorul este obligat sa unga masina, sa lase ordine la locul de munca si sa comunice toate defectiunile aparute pentru a nu expune la accidentarea lucratorului care preia masina; sa curete zona de munca inlaturand petele de ulei de pe gratare sau pavimente ( se va acoperi cu rumegus);

7.

8.