Sunteți pe pagina 1din 13

EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SECURITATE ŞI

SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ LA LOCUL DE MUNCĂ „MUNCITOR


NECALIFCAT“ DIN CADRUL
S.C. POLISOL S.R.L.

4.1.Procesul de muncă

Procesul de muncă consta executarea lucrarilor de constructii – montaj care nu necesita


calificare (ex. Incarcare-descarcare si transport materiale de constructii, cabluri, instalatii si utilaje,
preparare beton si mortar, executare de sapaturi manuale, nivelari, compactari, pozari de cabluri
electrice, etc.).

4.2.Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat


mijloace de producţie

a.Mijloace de producţie/echipamente de muncă:


 Scule de mana – ciocane, chei fixe si inelare, spit, ruleta;
 Suruburi, piulite, saibe, dibluri;
 Polizor unghiular, rotopercutor;
 Masina de gaurit electrica
 Schele mobile, centuri de siguranta
 Malaxor pentru produs beton sau mortar;
 Roaba, targa;
 Lopata, cazma, tarnacop, sapa, matura, etc.;
 Foarfeca pentru taiat o.b.;
 Autocamioane pentru transportul materialelor vrac si al materialelor lungi
 Prelungitoare pentru alimentarea sculelor de mana cu energie electrica
b.Sarcina de muncă
 Lucrarile sunt executate de lucratori instruiti si cu aviz medical de lucru la inaltime;
 Primirea dispozitiei pentru lucrarile ce trebuie executate;
 întreţinerea utilajelor folosite;
 respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi de PSI;

27
 aprovizioneaza locurilor de munca cu materialele necesare activitatii de productie
(scandura, caramida, beton, mortar, armaturi metalice, conducte, vata minerala etc.);
 toarna beton si il vibreaza;
 ajuta dulgherul la operatiile de cofrare si decofrare;
 participa la operatiile de demolare a constructiilor si instalatiilor;
 controleaza periodic si utilizeaza corect echipamentele de munca: betoniera, scripeti,
scari, schele, scule, etc.;
 are obligatia de a mentine sculele in stare buna de functionare si anunta seful direct in
legatura cu eventualele deteriorari ale acestora;
 se prezinta la serviciu odihnit si fara sa fi consumat bauturi alcoolice;
 are obligatia de a purta echipamentul individual de protectie;
c.Mediul de muncă
Executantul îşi desfăşoară activitatea într-o incintă deschisa;
 curenti de aer atat iarna cat si vara;
 temperaturi extreme iarna si vara;
 spatii neincalzite;
 zgomot la folosirea sculelor electrice de mana;
 pulberi rezultate in urma prepararii materialelor, efectuarea curateniei sau demolari;

4.3.Factorii de risc identificaţi

A.Factori de risc proprii mijloacelor de producţie/echipamentelor de muncă

a.Factori de risc mecanic:


 Organe active in miscare ale echipamentelor de taiat si de gaurit;
 Stationari in zone periculoase (in raza de actiune a utilajelor si autovehiculelor)
 Alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere libera de piese, scule, materiale de la
cotele superioare ;
 Proiectare de corpuri sau particule ;
 Pericol de prabusire: ex. Prabusire pereti in cazul demolarii sau cofraje, etc.;
 Surparea peretilor transeei sau gropii (lipsa sprijiniri) indeosebi in timpul executarii
lucrarilor de sapatura ;
 Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare, înţepătoare);
b.Factori de risc termic:

28
 Temperatura ridicata a obiectelor sau suprafetelor;
 Temperatura coborata a obiectelor sau suprafetelor;
c.Factori de risc electric:
 Electrocutare prin atingere directă sau indirectă (conductori neizolati sau cu
izolatia imbatranita si/sau umeda, legaturi la instalatia de impamantare cu grad
ridicat de coroziune, izolatii strapunse accidental);
 Folosirea de instalatii pentru alimentarea cu energie electrica (prelungitoare) care
prezinta defecte – izolatii distruse, stechere sparte, etc.;

B.Factori de risc proprii mediului de muncă

a.Factori de risc fizic:


 Temperatura exterioara scazuta iarna (sub 0 ℃) si ridicate vara (peste 30 ℃);
 Curenţi de aer, vant – santier de constructii;
 Zgomot, la folosirea sculelor de gaurit si taiat;
 Calamităţi naturale - seism;
 Pulberi in suspensie in aer – praf, praf de ciment etc. ;
b.Factori de risc chimic:
 Gaze sau vapori toxici si inflamabili la vopsirea in spatii inchise .

C.Factori de risc proprii sarcinii de muncă

a. Suprasolicitare psihică:
 Solicitare fizica la manipularea materialelor si executarea operatiilor de lucru,
pozitii de lucru fortate sau vicioase, efort dinamic.

D.Factori de risc proprii executantului

a.Acţiuni greşite:
 Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă;
 Pozitionari, fixari, asamblari executate in mod gresit;
 Nesincronizari de operatii – intarzieri sau devansari la lucrul in echipa, ex.
Manipularea materialelor lungi si grele;

29
 Organizarea necorespunzatoare a locului de munca – lipsa imprejmuirii zonei de
lucru, indicatoare, etc.;
 Pornirea/oprirea echipamentelor tehnice, alimentarea/intreruperea alimentarii cu
energie electrica de catre personal neautorizat in acest sens;
 Dezordine si lipsa curatenie la locul de munca;
 Prezentarea la lucru in conditii psiho-fiziologice necorespunzatoare (oboseala, boala,
lucru sub influenta alcoolului);
 Deplasari, stationari in zone periculoase (in zona de actiune a utilajelor, pe caile de
acces auto);
 Depozitarea de materiale pe caile de acces;
 Cadere de la inaltime prin dezechilibrare sau alunecare (suprafete alunecoase,
denivelate, etc.);
 Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare

b.Omisiuni:
 Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă;
 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare.

30
A: NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
OL S.R.L.

ONSTRUCTII DURATA EXPUNERII: 8 h/zi


4.4.FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE
MUNCĂ
E MUNCĂ: MUNCITOR ECHIPA DE EVALUARE: ing. C
CAT IN CONSTRUCTII
CONSE-
CLASA
ENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA
DE
LUI RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA
GRAVI-
CĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITA
TATE
ZIBILĂ
1 2 3 4 5
E DE FACTORI DE RISC 1. Organe active in miscare ale echipamentelor de INV gr. II 5 2
ŢIE/ MECANIC taiat si de gaurit
ENTE 2. Stationari in zone periculoase (in raza de DECES 7 1
CǍ actiune a utilajelor si autovehiculelor)
3. Alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere libera ITM 45- 3 4
de piese, scule, materiale de la cotele superioare 180 zile
4. Proiectare de corpuri sau particule INV gr. III 4 3
5. Pericol de prabusire: ex. Prabusire pereti in DECES 7 1
cazul demolarii sau cofraje, etc.
6. Surparea peretilor transeei sau gropii (lipsa DECES 7 1
sprijiniri) indeosebi in timpul executarii lucrarilor de
sapatura
7. Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare, ITM 3-45 2 6
înţepătoare) zile
FACTORI DE RISC 8. Temperatura ridicata a obiectelor sau suprafetelor ITM 3-45 2 5
TERMIC zile
ITM 3-45
9. Temperatura coborata a obiectelor sau suprafetelor 2 3
zile
1 2 3 4 5
FACTORI DE RISC 10. Electrocutare prin atingere directă sau indirectă DECES 7 1
ELECTRIC (conductori neizolati sau cu izolatia imbatranita
si/sau umeda, legaturi la instalatia de impamantare
cu grad ridicat de coroziune, izolatii strapunse
accidental)
11. Folosirea de instalatii pentru alimentarea cu DECES 7 3
energie electrica (prelungitoare) care prezinta
defecte – izolatii distruse, stechere sparte, etc.
UL FACTORI DE RISC 12. Temperatura exterioara scazuta iarna (sub 0 ℃) ITM 3-45 2 6
CĂ FIZIC si ridicate vara (peste 30 ℃) zile
13. Curenţi de aer, vant – santier de constructii ITM 3-45 2 6
zile
14. Zgomot, la folosirea sculelor de gaurit si taiat ITM 3-45 2 5
zile
15. Calamităţi naturale - seism DECES 7 1
16. Pulberi in suspensie in aer – praf, praf de ITM 3-45 2 6
ciment etc. zile

32
FACTORI DE RISC 17. Gaze sau vapori toxici si inflamabili la DECES 7 1
CHIMIC vopsirea in spatii inchise
NA SOLICITARE 18. Solicitare fizica la manipularea materialelor si ITM 45- 3 5
CĂ FIZICA executarea operatiilor de lucru, pozitii de lucru 180 zile
fortate sau vicioase, efort dinamic
ANT ACŢIUNI GREŞITE 19. Executarea de operaţii neprevăzute în DECES 7 1
sarcina de muncă
20. Pozitionari, fixari, asamblari executate in mod DECES 7 1
gresit
21. Nesincronizari de operatii – intarzieri sau INV gr. II 5 3
devansari la lucrul in echipa, ex. Manipularea
materialelor lungi si grele
22. Organizarea necorespunzatoare a locului de DECES 7 1
munca – lipsa imprejmuirii zonei de lucru,
indicatoare, etc.
23. Pornirea/oprirea echipamentelor tehnice, DECES 7 1
alimentarea/intreruperea alimentarii cu energie
electrica de catre personal neautorizat in acest sens
24. Dezordine si lipsa curatenie la locul de munca ITM 45-180 3 3
zile
25. Prezentarea la lucru in conditii psiho-fiziologice INV gr. III 7 1
necorespunzatoare (oboseala, boala, lucru sub
influenta alcoolului)
26. Deplasari, stationari in zone periculoase (in zona DECES 7 1
de actiune a utilajelor, pe caile de acces auto)
27. Depozitarea de materiale pe caile de acces ITM 3-45 2 2
zile
28. Cadere de la inaltime prin dezechilibrare sau DECES 7 1
alunecare (suprafete alunecoase, denivelate, etc.)
29. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, ITM 3-45 2 5
împiedicare, dezechilibrare zile
OMISIUNI 30. Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la DECES 7 1
locul de muncă
31. Neutilizarea echipamentului individual de DECES 7 3
protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din
dotare

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

31

r  R i i
2  (5  5)  4  (4  4)  23  (3  3)  2  (2  2) 329
N rg  i 1
   3,32
31
2  5  4  4  23  3  2  2 99
r i 1
i

33
Fig. 1 Nivelurile parţiale de risc pe factori de risc
Locul de muncă: „muncitor necalificat in constructii” Nivelul global de risc: 3,32

34
Legendǎ fig. 1
F1- Organe active in miscare ale echipamentelor de taiat si de gaurit
F2- Stationari in zone periculoase (in raza de actiune a utilajelor si autovehiculelor)
F3- Alunecare, rostogolire, rasturnare, cadere libera de piese, scule, materiale de la
cotele superioare
F4- Proiectare de corpuri sau particule
F5- Pericol de prabusire: ex. Prabusire pereti in cazul demolarii sau cofraje, etc.
F6- Surparea peretilor transeei sau gropii (lipsa sprijiniri) indeosebi in timpul executarii
lucrarilor de sapatura
F7- Contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare, înţepătoare)
F8- Temperatura ridicata a obiectelor sau suprafetelor
F9- Temperatura coborata a obiectelor sau suprafetelor
F10- Electrocutare prin atingere directă sau indirectă (conductori neizolati sau cu izolatia
imbatranita si/sau umeda, legaturi la instalatia de impamantare cu grad ridicat de
coroziune, izolatii strapunse accidental)
F11- Folosirea de instalatii pentru alimentarea cu energie electrica (prelungitoare) care
prezinta defecte – izolatii distruse, stechere sparte, etc.
F12- Temperatura exterioara scazuta iarna (sub 0 ℃) si ridicate vara (peste 30 ℃)
F13- Curenţi de aer, vant – santier de constructii
F14- Zgomot, la folosirea sculelor de gaurit si taiat
F15- Calamităţi naturale - seism
F16- Pulberi in suspensie in aer – praf, praf de ciment etc.
F17- Gaze sau vapori toxici si inflamabili la vopsirea in spatii inchise
F18- Solicitare fizica la manipularea materialelor si executarea operatiilor de lucru, pozitii
de lucru fortate sau vicioase, efort dinamic
F19- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă
F20- Pozitionari, fixari, asamblari executate in mod gresit
F21- Nesincronizari de operatii – intarzieri sau devansari la lucrul in echipa, ex. Manipularea
materialelor lungi si grele
F22- Organizarea necorespunzatoare a locului de munca – lipsa imprejmuirii zonei de lucru,
indicatoare, etc.
F23- Pornirea/oprirea echipamentelor tehnice, alimentarea/intreruperea alimentarii cu
energie electrica de catre personal neautorizat in acest sens
F24- Dezordine si lipsa curatenie la locul de munca
F25- Prezentarea la lucru in conditii psiho-fiziologice necorespunzatoare (oboseala, boala,
lucru sub influenta alcoolului)
F26- Deplasari, stationari in zone periculoase (in zona de actiune a utilajelor, pe caile de
acces auto)
F27- Depozitarea de materiale pe caile de acces
F28- Cadere de la inaltime prin dezechilibrare sau alunecare (suprafete alunecoase,
denivelate, etc.)
F29- Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare
F30- Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă

36
F31- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie
din dotare

37
4.5.Fişa de măsuri propuse
Locul de muncǎ: „debitator”
NIVEL
Nr. LOC DE MUNCǍ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
0 1 2 3
1. F1: Organe active in miscare ale echipamentelor de 4 Măsuri tehnice:
taiat si de gaurit - repararea şi montarea tuturor dispozitivelor de protecţie.
Măsuri organizatorice:
- verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor înainte de
începerea lucrului;
- interzicerea începerii sau continuării lucrului dacă se constată lipsa,
deteriorarea sau amplasarea incorectă a dispozitivelor de protecţie;
- instruirea lucrătorilor şi verificarea modului în care se respectă
regulile de securitate.
2. F4: Proiectare de corpuri sau particule 4 Măsuri tehnice:
- verificarea stării fizice a elementelor active ale echipamentelor înainte de
începerea lucrului.
Măsuri organizatorice:
- instruirea cu privire la necesitatea utilizării ochelarilor de protecţie, a
mănuşilor de protecţie, cât şi a celorlalte mijloace de protecţie;
- semnalizarea corespunzătoare a riscurilor la locurile de muncă
3. F11: Folosirea de instalatii pentru alimentarea cu 5 Măsuri tehnice:
energie electrica (prelungitoare) care prezinta defecte – - izolarea bornelor de legatura si a celorlalte cai de curent din componenta
izolatii distruse, stechere sparte, etc. echipamentelor electrice de lucru;
- verificarea si repararea conductorilor de alimentare;
- folosirea cablurilor de alimentare si prelungitoarelor numai daca au
izolatie corespunzatoare lucrarilor;
- verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor echipamentelor
electrice si a suportilor metalici din zona de lucru
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucratorilor privind masurile de protectie impotriva
electrocutarii;
- verificarea mai riguroasa a modului in care se respecta restrictiile de

38
securitate si disciplina tehnologica
- urmarirea graficului de verificare a mijloacelor de protectie din dotare
(atat echipamente de munca cat si echipament individual de protectie)
4. F18: Solicitare fizica la manipularea materialelor si 4 Măsuri organizatorice:
executarea operatiilor de lucru, pozitii de lucru fortate - instruirea lucratorilor pentru respectarea instructiunilor proprii de
sau vicioase, efort dinamic securitatea muncii;
- monitorizarea starii de sanatate a lucratorilor;
- dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie

5. F21: Nesincronizari de operatii – intarzieri sau 4 Măsuri organizatorice:


devansari la lucrul in echipa, ex. Manipularea - instruirea lucratorilor pentru respectarea instructiunilor proprii de
materialelor lungi si grele securitatea muncii;
- monitorizarea starii de sanatate a lucratorilor;
- dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie

6. F31: Neutilizarea echipamentului individual de protecţie 5 Măsuri tehnice:


şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare - dotarea lucrătorilor cu EIP corespunzător activităţii ce urmează a fi
desfăşurată;
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor
de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de
protecţie etc.;
- verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei,
şi/sau prin sondaj, din parte şefilor ierarhic superiori.

39
4.6.Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „muncitor necalificat in


constructii” este egal cu 3,32, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu
nivel de risc mic spre mediu, el nedepǎşind limita maximǎ acceptabilǎ (3,5).
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 31
factori de risc identificaţi numai 6 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3: 2 încadrându-se
în categoria factorilor de risc mare, iar ceilalţi 4 încadrându-se în categoria factorilor de risc
mediu.
Cei 6 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
 F1: Organe active in miscare ale echipamentelor de taiat si de gaurit. - nivel de risc
parţial 4;
 F4: Proiectare de corpuri sau particule. - nivel de risc parţial 4;
 F11: Folosirea de instalatii pentru alimentarea cu energie electrica (prelungitoare)
care prezinta defecte – izolatii distruse, stechere sparte, etc. - nivel de risc parţial 5;
 F18: Solicitare fizica la manipularea materialelor si executarea operatiilor de lucru,
pozitii de lucru fortate sau vicioase, efort dinamic - nivel de risc parţial 4;
 F21: Nesincronizari de operatii – intarzieri sau devansari la lucrul in echipa, ex.
Manipularea materialelor lungi si grele. - nivel de risc parţial 4;
 F31: Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare - nivel de risc parţial 5.
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 6 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în „Fişa de măsuri propuse”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă
după cum urmează:
 35,48 %, factori proprii mijloacelor de producţie/echipamentelor de muncă;
 19,35 %, factori proprii mediului de muncă;
 3,23 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 41,94 %, factori proprii executantului.
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 22 (68,75 %) dintre factorii de risc
identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

40
Fig. 2 Ponderea factorilor de risc identificaţi după elementele sistemului de muncă
Locul de muncă: „debitator”
Nivelul global de risc: 3,32

41