Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea: PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE POSTUL DE LUCRU: MUNCITOR NECALIFICAT LA

CONSTRUCTIA DRUMURILOR SI AUTOSTRAZILOR


Nr. Nivel
Factori de risc Masuri propuse Responsabil Termen
Crt. risc
Pozitionarea gresita a executantului atunci Conducatorul locului de munca va instrui periodic salariatii din subordine cu privire Conducatorul locului Cu ocazia instruirii
cand manipuleaza mase care prezinta riscuri la riscurile la care sunt supusi daca nu respecta principiile manipularii manuale. Cu de munca periodice
pentru sanatate (afectiuni dorsolombare). aceasta ocazie, vor fi prezentate salariatilor prevederile instructiunilor proprii
1 Ridicare incorecta a maselor, indoirea spatelui, 3 privind manipularea manuala elaborate de societate.
suprasolicitarea anumitor muschi si articulatii. Medicul specialist de Periodic
Efectuarea examenului medical periodic (in conformitate cu prevederile H.G. nr. medicina a muncii
355 din 11 aprilie 2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor).
Utilizarea gresita a mijloacelor de protectie in Conducatorul locului de munca va prezenta salariatilor prevederile H.G. nr. 1.048 Conducatorul locului Cu ocazia instruirii
timpul manipularii manuale a sarcinilor. din 9 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru de munca periodice
2 1 utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca.

Alimentarea sau oprirea alimentarii cu energie Prevederile Regulamentului Intern vor fi aduse la cunostinta salariatilor. Angajatorul Permanent
(curent electric, fluide energetice etc.), Angajatorul va sanctiona disciplinar salariatii care nu respecta obligatiile cuprinse
interventii neautorizate la tabloul electric, in fisa postului.
3 3
prize. Conducatorul locului
Conducatorul locului de munca va aduce la cunostinta salariatilor riscurile la care se de munca
expun.
4 Deplasari, stationari in zone periculoase. 1 Atentie marita din partea executantului. Executantul Permanent
Deplasari cu pericol de cadere de la acelasi
5 1 Mentinerea cailor de circulatie libere de obstacole. Angajatorul Ori de cate ori este
nivel – prin dezechilibrare.
Sanctionarea disciplinara a salariatilor care nu mentin curatenia la locul de munca. cazul
Deplasari cu pericol de cadere de la acelasi
6 1
nivel – prin alunecare. Conducatorul locului de munca va aduce la cunostinta salariatilor riscurile la care se Conducatorul locului
expun. de munca
Deplasari cu pericol de cadere de la acelasi
7 nivel – prin impiedicare. 1
Executantul nu cere ajutor de la un coleg daca Conducatorul locului de munca va instrui salariatii cu privire la riscurile manipularii Conducatorul locului Cu ocazia instruirii
un obiect este prea greu sau dificil de manuit. manuale. de munca periodice
De aici, rezulta luxatii ale muschilor,
8 3
sindromul de suprasolicitare, luxatii ale Medicul specialist de Periodic
ligamentelor, supraefort – ridicarea unei Efectuarea examenului medical periodic in conformitate cu prevederile H.G. nr. 355 medicina a muncii
greutati prea mari. din 11 aprilie 2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor.
Conducatorul locului de munca va instrui salariatii cu privire la riscurile la care sunt Conducatorul locului Cu ocazia instruirii
Executarea defectuoasa si omiterea unor
9 3 expusi. de munca periodice
operatiuni in procesul muncii
Neutilizarea echipamentelor de protectie Conducatorul locului de munca va prezenta salariatilor prevederile H.G. nr. 1.048 Conducatorul locului Cu ocazia instruirii
(manusi, sort etc.) adecvate. din 9 august 2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru de munca periodice
10 1
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca.
Nerespectarea regulilor sau executarea unor Instruirea periodica efectuata de catre conducatorul locului de munca.
procedee gresite si neverificarea Cu aceasta ocazie, vor fi prezentate prevederile instructiunilor proprii elaborate de Conducatorul locului Cu ocazia instruirii
11 1
echipamentelor de munca, anterior inceperii societate, precum si cele cuprinse in actele normative in vigoare in domeniul de munca periodice
activitatii. sanatatii si securitatii in munca.
Conducatorul locului de munca va instrui periodic salariatii din subordine cu privire Conducatorul locului Cu ocazia instruirii
la riscurile la care sunt supusi daca nu respecta principiile manipularii manuale. Cu de munca periodice
aceasta ocazie, vor fi prezentate salariatilor prevederile instructiunilor proprii
Pozitii de lucru fortate sau vicioase (ridicare privind manipularea manuala elaborate de societate.
12 3
incorecta, indoirea spatelui).
Efectuarea examenului medical periodic in conformitate cu prevederile H.G. nr. 355 Medicul specialist de Periodic
din 11 aprilie 2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor. medicina a muncii

Angajatorul va respecta prevederile cuprinse in Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, Angajatorul Permanent
Accidentare datorita efortului dinamic modificata si completata, referitoare la durata normala a timpului de munca.
(activitate sau efort fizic prelungite, perioade
3
13 de odihna insuficiente, distante prea mari Executantul va efectua pauze ori de cate ori este necesar. Executantul
pentru deplasarea maselor, ritm de lucru
impus). Conducatorul locului de munca va instrui salariatii cu privire la riscurile la care sunt Conducatorul locului Cu ocazia instruirii
supusi. de munca periodice
Accidentare datorita monotoniei si ritmului de Atentie marita din partea executantului. Executantul Permanent
3
14 munca mare (monotonia muncii duce la
neatentie). Instruirea periodica efectuata de catre conducatorul locului de munca. Conducatorul locului Cu ocazia instruirii
de munca periodice
Accidentare datorita operatiilor repetitive de 1
15 Efectuarea examenului medical periodic in conformitate cu prevederile H.G. nr. 355 Medicul specialist de Periodic
ciclu scurt.
din 11 aprilie 2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor. medicina a muncii

Suprafete sau contururi periculoase Supravegherea executantului de catre conducatorul locului de munca. Conducatorul locului Cu ocazia instruirii
1
16 (intepatoare, taioase, alunecoase, abrazive, sau Instruirea periodica efectuata de catre conducatorul locului de munca. de munca periodice
adezive).

Prevederile Regulamentului Intern vor fi aduse la cunostinta salariatilor. Angajatorul Permanent


Angajatorul va sanctiona disciplinar salariatii care nu respecta obligatiile cuprinse
in fisa postului.
17 Interventii neautorizate la tabloul electric. 3
Conducatorul locului
Conducatorul locului de munca va aduce la cunostinta salariatilor riscurile la care se de munca
expun.

3 Efectuarea examenului medical periodic in conformitate cu prevederile H.G. nr. 355 Medicul specialist de Periodic
18 Curenti de aer puternici
din 11 aprilie 2007, privind supravegherea sanatatii lucratorilor. medicina a muncii

S-ar putea să vă placă și