Sunteți pe pagina 1din 10

DIRECTIA SILVICA SUCEAVA

OCOLUL SILVIC __________________________

EVALUAREA RISCURILOR IN SILVICULTURA la nivel de ocol silvic


2008
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT. POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
1 EXPLOATARE FOREST 1.Şef formaţie 1. Ferăstrău mecanic MIJLOACE DE MUNCA
- doborîrea arborilor 2. Maistru exploatare 2. Unelte manuale RISC MECANIC
- sectionarea arborilor 3. Fasonator mecanic - topoare 1.Lovirea lucratorilor de
- curatirea de craci 4. Ajutor fasonator - ţapine catre arborele in cadere.
- adunat material lemnos 5. Fasonator manual - tirfoare Nivel 5
pentru formarea sarcinii 6. Tractorist - baroase 2.Lovirea lucratorilor de
- formarea sarcinii 7. Ajutor tractorist 3. Utilajele folosite la către cracile care cad din
- legarea sarcinii 8. Legatorul de sarcina colectarea şi manipularea coronament . Nivel 5
- colectat sarcina 9. Muncitor depozit materialului lemnos 3.Lovirea lucratorilor prin
- dezlegat sarc. 10. Măsurătorul - tractor U 650 proiectare de craci tensionate
- manipulat sarc. - TAF la cepuire(curatire de craci)
- deplasare utilaj - IFRON Nivel 3
- sectionat lemn rotund 5.Surprinderea si lovirea
- sectionat lemn rotund în lucratorilor cand se
lemn de steri sectioneaza arbori care
- sortare lemn rotund in nu se asigura impotriva
sortimente definitive rostogolirii. Nivel 4
- incarcat manual lemn 6.Surprinderea si lovirea
marunt lucratorilor de catre mijlocul
- incarcare mecanica de colectat in parchet sau la
- lucrari de inventariere a deplasarea lui in parchet
materialului lemnos fasonat Nivel 5
7.Taierea sau inteparea
lucratorilor sau
motoristului de catre
lantul taietor prin mani -
pularea lui incorecta.
Nivel 2
RISC TERMIC
1.Arsuri provocate de cilin-
drul motoferastraului cînd
se intervine imediat dupa
oprire. Nivel 2
RISC BIOLOGIC
1.Contactul accidental cu
plante periculoase sau
cuperci otravitoare
2.Contactul accidental cu
animale periculoase sau
serpi veninosi
Nivel 3
MEDIU DE MUNCA
RISC FIZIC
1.Temperatura scazuta iarna
si ridicata vara.
Nivel 2
2.Umiditate ridicata şi lucrul
pe timp nefavorabil
Nivel 2
3.Curenti de aer Nivel 4
4.Zgomot Nivel 4
5.Vibratii Nivel 3
6.Intemperii. Nivel 3
SARCINA DE MUNCA
1.Succesiune gresita a
operatiunile de doborare.
Nivel 4
2.Suprasolicitare psihica
decizii dificile in scurt timp
Nivel 2
EXECUTANT
1.Actiuni gresite Nivel 3
2.Caderi in miscare Nivel 3
3.Omisiuni Nivel 3
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT. POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
2 Lucrari de paza si protectie 1.Responsabil cu paza 1.Armamentul şi muniţia MIJLOACE DE MUNCA
Paza si protectia padurilor şi protecţia. din dotare. RISC MECANIC
- patrulari in perimetrele de pază 2.Inginerii şi tehnicienii 2.Aparate pentru comba- 1.Alunecari pe panta in teren
- executarea de aplicatii de la O.S. terea bolilor şi dăunătorilor accidentat. Nivel 3
- curatirea si pastrarea arma- 3.Şefii de district 3. Substanţe chimice folo- 2.Recul al armelor de vanatoare
mentului si a munitiei din dotare. 4.Pădurari site la combaterea bolilor sau de serviciu . Nivel 3
- deplasari pentru efectuarea 5.Muncitorii executanţi şi a dăunătorilor. 3.Lovirea lucratorilor cu aparatele
monitoringului in vederea folosite în operaţiunile de comba-
prognozarii tere. Nivel 3
- combaterea propriu-zisa in RISC BIOLOGIC
pepiniere, solari, plantaţii si în 1.Contact cu plante periculoase
arborete. Nivel 4
- utilizarea aparaturii de 2.Muscaturi de animale pericu-
combatere. loase. Nivel 4
MEDIU DE MUNCA
RISC FIZIC
1.Supunerea organismului la
temperaturi extreme.Nivel 3
2.Hipoacuzie determinat de
zgomot.Nivel 4
3.Intemperii. Nivel 3
SARCINA DE MUNCA
1.Reguli si procedee gresite.
Nivel 5
EXECUTANT
2.Actiuni gresite.Nivel 4
3.Pozitionari, comenzi sau
folosirea gresita a mijloacelor
de lucru. Nivel 4
4.Intoxicarea cu substanţe
chimice folosite în procesul de
muncă. Nivel 3
5.Cadere de la acelasi nivel.
Nivel 3
6.Neutilizarea EIP. Nivel 5
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT. POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
3 Lucrari in pepiniera si 1.Responsabilul cu 1.Unelte manuale şi MIJLOACE DE MUNCA
impadurirea terenurilor cultura de la O.S. mecanice folosite la dislo- RISC MECANIC
Lucrari silvice 2.Şefii de district carea puieţilor 1.Lovirea lucratorilor de catre
- dislocarea puietilor 3.Pădurarii 2.Mijloacele de transport mijloacele de transport.Nivel 5
- stringerea si impachetarea 4.Şefii de formaţie 3. Substanţe chimice folo- 2.Ranirea lucratorilor de corpuri
puietilor 5.Muncitorii executanţi site la tratarea puieţilor taioase sau intepatoare. Nivel 3
- ingroparea puietilor la sant 4.Hârleţe, săpăligi, sape 3.Alunecari pe panta in teren
- transportul puietilor seceri, coase,plantatoare. accidentat. Nivel 3
- tratarea puieţilor RISC BIOLOGIC
- combaterea daunatorilor 1.Contact cu plante periculoase.
- intretinerea culturilor Nivel 4
- transportul puietilor 2.Muscaturi de animale pericu-
- executarea gropilor loase ( reptile, insecte, animale
- plantat puieti de pradă). Nivel 4
- intretinerea utlilajelor si a MEDIU DE MUNCA
uneltelor de lucru RISC FIZIC
- intretinerea plantaţiilor 1.Supunerea organismului la
temperaturi extreme.Nivel 3
2.Umiditate scazuta vara si
ridicata in anotimp ploios.
Nivel 3
3.Intemperii. Nivel 3
SARCINA DE MUNCA
1.Reguli si procedee gresite.
Nivel 4
EXECUTANT
1.Pozitii de lucru fortate.Nivel 4
2.Actiuni gresite. Nivel 3
3.Pozitionari şi comenzi greşite
Nivel 3
4.Folosirea gresita a uneltelor şi
mijloacelor de muncă.Nivel 3
5.Cadere de la acelasi nivel
Nivel 3
6.Neutilizarea EIP. Nivel 5
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT. POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
4 Lucrari de evaluare a masei 1.Inginerii şi tehnicienii 1.Ciocane de marcat MIJLOACE DE MUNCA
lemnoase din cadrul O.S. 2.Topoare RISC MECANIC
Punerea in valoare 2.Şefii de districte 3.Clupa 1.Lovirea lucratorilor de catre
- determinari prin masurare 3.Pădurarii mijloacele de transport.Nivel 5
directa a elementelor taxatorice 4. Muncitori silvicultori 2.Alunecari pe panta in teren
- transportul lucratorilor accidentat. Nivel 3
- lucrari de birou 3.Ranirea lucratorilor de corpuri
taioase sau intepatoare. Nivel 3
4.Lovirea lucratorilor de către
cracile care pot să cadă din
coronament. Nivel 4
RISC BIOLOGIC
1.Contact cu plante periculoase.
Nivel 4
2.Muscaturi de animale pericu-
loase ( reptile, insecte, animale
de pradă). Nivel 4
MEDIU DE MUNCA
RISC FIZIC
1.Supunerea organismului la
temperaturi extreme.Nivel 3
2.Umiditate scazuta vara si
ridicata in anotimp ploios.
Nivel 3
Intemperii. Nivel 3
SARCINA DE MUNCA
1.Reguli si procedee gresite.
Nivel 4
EXECUTANT
1.Efort dinamic.Nivel 3
2.Actiuni pozitionari,comenzi şi
gresite. Nivel 3
3.Folosirea gresita a uneltelor şi
mijloacelor de muncă.Nivel 3
4.Cadere de la acelasi nivel
Nivel 3
5.Neutilizarea EIP. Nivel 5
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT. POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
5 Lucrari pentru cresterea 1.Personal care răspun- 1.Unelte manuale folosite MIJLOACE DE MUNCA
si ingrijirea pestelui de de creşterea peştelui la prinderea şi prelucrarea RISC MECANIC
Salmonicultura peştelui. 1.Lovirea lucratorilor de catre
- curatirea bazinelor si umplerea mijloacele de transp. Nivel 3
cu apă. 2.Alunecarea pe pante. Nivel 3
- pregatirea hranei 3.Caderea libera in bazin.
- transportul hranei ptr. peste Nivel 3
- dezinsectia bazinelor 4.Taieturi provocate de catre
- utilizarea substantelor uneltele de lucru. Nivel 3
- inventarierea pestelui RISC ELECTRIC
- tratarea pestelui 1.Electrocutarea prin atingere
- prelucrarea pestelui directa.Nivel 3
- comercializarea pestelui RISC BIOLOGIC
1.Contact cu plante si animale
periculoase. Nivel 3
2.Contact cu bacterii si proto-
zoare in statia de incubatie şi
bazine. Nivel 3
MEDIU DE MUNCA
RISC FIZIC
1. Temperaturi scazute iarna şi
ridicate vara. Nivel 3
2.Umiditate ridicata in casa de
incubatie.Nivel 3
3.Curenti de aer in spatii libere
si semiinchise . Nivel 2
Intemperii. Nivel 3
SARCINA DE MUNCA
1.Reguli si procedee gresite.
Nivel 3
EXECUTANT
1.Pozitii de lucru fortate sau
vicioase Nivel 3
2.Transportul varului nestins cu
mijloace neadecvate. Nivel 2
3.Prepararea si manipularea
solutiilor chimice . Nivel 3
4.Caderea de la acelasi nivel
sau in bazinele cu apa .Nivel 3
5.Neutilizarea EIP. Nivel 5
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT. POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
6 Lucrări de întretinere DAF 1.Şefii districte drumuri. 1.Mijloace de transport MIJLOACE DE MUNCA
- intretinere parţi icarosabile, 2. Cantonieri. auto. RISC MECANIC
rigole,santuri , poduri ,podete, 3. Mecanici utilaje. 2.Unelte manuale folosite 1.Lovirea lucratorilor de catre
lucrari de artă. 4.Şoferi autovehicole. - lopată mijloacele de transport.Nivel 5
- folosirea utilajelor terasiere 5. Personalul silvic de - hârleţ 2.Surprinderea lucratorilor de
- folosirea uneltelor de lucru teren şi de birou. - târnăcop catre utilajele aflate in pozitii
- executia de drumuri de 6.Muncitori forestieri - sapă de lucru. Nivel 5
colectare - topor 3.Surprinderea lucratorilor de catre
- cosolid. lucrarilor executate - baros malurile instabile. Nivel 4
- executarea lucrarilor de arta. 3.Utilajele folosite. 4.Vibratii ale echipamentelor de
- pregatirea utilajelor terasiere - autogredere cilindrare. Nivel 3
- parcarea utilajelor terasiere - buldozere 5.Lovirea lucratorilor de catre
- viteza medie de deplasare - excavatoare utilajele folosite în operaţiunile
- revizia periodica RT, RC, RTS - IFRON de întreţinere a drumurilor
- T.I.D. forestiere. Nivel 5
- ATB 6.Lovirea muncitorilor cu uneltele
- concasoare folosite la lucrările manuale de
- cilindri întreţinere şi reparaţie.Nivel 5
RISC BIOLOGIC
1.Contact cu plante si animale
periculoase. Nivel 3
2.Contact cu bacterii si proto-
zoare in statia de incubatie şi
bazine. Nivel 3
MEDIU DE MUNCA
RISC FIZIC
1. Temperaturi scazute iarna şi
ridicate vara. Nivel 3
2.Umiditate ridicata in casa de
incubatie.Nivel 3
3.Curenti de aer in spatii libere
si semiinchise . Nivel 2
Intemperii. Nivel 3
4.Surprinderea lucratorilor de
catre calamitati naturale. Nivel 5
Intemperii. Nivel 3
SARCINA DE MUNCA
1.Reguli si procedee gresite.
Nivel 3
EXECUTANT
1.Metode de muncă necores-
punzatoare. Nivel 3
2.Decizii dificile in scur ttimp
pentru mecanici. Nivel 3
3.Actiuni gresite. Nivel 3
4.Reguli si procedee gresite.
Nivel 3
5.Cadere de la acelasi nivel .
Nivel 3
6.Cadere de la inaltime prin
alunecare. Nivel 3
7.Omiterea executarii de zone
de siguranta Nivel 4
8.Neutilizarea EIP.Nivel 5
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT. POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
7 Lucrari pentru transportul 1. Şoferi 1.Mijloace de transport MIJLOACE DE MUNCA
lemnu lui exploatat si a 2.Ajutor şofer - autoremorci forestiere RISC MECANIC
altor materiale 3.Încărcător manual - autoplatforme forestiere 1.Lovirea lucratorilor de catre
- deplasarea auto pe DAF 4.Mecanic IFRON - autocamioane mijloacele de transport.Nivel 5
- pozitionari fata de stivele de 5.Şef depozit 2.Unelte manuale folosite 2.Surprinderea lucratorilor de
lemne 6.Maistru exploatare - ţapine catre utilajele aflate in pozitii
- incarcari si descarcari 7. Muncitori forestieri - topoare de lucru. Nivel 5
- asigurarea sarcinilor de lemne 3.Utilajele folosite. 3.Surprinderea lucratorilor de
- viteza medie de deplasare - IFRON catre lemnul in miscare. Nivel 4
- revizia periodica RT, RC, RTS RISC BIOLOGIC
- supravegherea incarcaturii 1.Contact cu plante si animale
- parcarea auto periculoase. Nivel 3
2.Contact cu bacterii si proto-
zoare in statia de incubatie şi
bazine. Nivel 3
MEDIU DE MUNCA
RISC FIZIC
1. Temperaturi scazute iarna şi
ridicate vara. Nivel 3
2.Umiditate ridicata in casa de
incubatie.Nivel 3
3.Curenti de aer in spatii libere
si semiinchise . Nivel 2
Intemperii. Nivel 3
4.Surprinderea lucratorilor de
catre calamitati naturale. Nivel 5
Intemperii. Nivel 3
SARCINA DE MUNCA
1.Reguli si procedee gresite.
Nivel 3
2.Metode de muncă necores-
punzatoare. Nivel 3
EXECUTANT
1.Decizii dificile in scur ttimp
pentru şofer. Nivel 3
2.Actiuni gresite. Nivel 3
3.Reguli si procedee gresite.
Nivel 3
4.Cadere de la acelasi nivel .
Nivel 3
5.Cadere de la inaltime prin
alunecare. Nivel 3
6.Omiterea executarii de zone
de siguranta. Nivel 4
7.Neutilizarea EIP.Nivel 5
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT. POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
8 Lucrari de birou 1.Operatori calcul 1.Calculator MIJLOACE DE MUNCA
Calculatoar si xeros 2.Programatori 2.Xerox RISC MECANIC
- utilizarea fara protectie a 3.Imprimante 1.Lovirea lucratorilor de catre
calculatoarelor electronice. mijloacele de transport.Nivel 5
- copiere de documente RISC ELECTRIC
- redactarea de documente 1.Atingere directa sau indirecta .
Nivel 3
RISC CHIMIC
1.Contact cu substanţe toxice
sau cancerigene . Nivel 3
MEDIU DE MUNCA
RISC FIZIC
1.Temperaturi ridicate in timpul
functionari ipe perioada de vara.
Nivel 2
2.Stralucirea lampilor din dotarea
copiatorului sau luminozitate
ridicata la monitor. Nivel 2
3.Radiatii de frecventa joasa la
monitor. Nivel 2
SARCINA DE MUNCA
1.Reguli si procedee gresite.
Nivel 2
2.Monotomie .Nivel 2
EXECUTANT
1.Cadere de la acelasi nivel .
Nivel 3
2.Neutilizarea EIP. Nivel 5
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT. POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
9 Magazioner, arhivar, 1.Magaziomer 1.Obiecte tăioase,ascuţite MIJLOACE DE MUNCA
îngrijitor s.a. 2.Casier periculoase RISC MECANIC
- depozitarea materiale si alte 3.Arhivar 2.EIP 1.Lovirea lucratorilor de catre
produse 4.Îngrijitoare 3.Substamţe inflamabile mijloacele de transport.Nivel 5
- stivuirea produselor - uleiuri RISC ELECTRIC
- asigurarea integritatii spatiilorl. - carburanţi 1.Atingere directa sau indirecta .
- interzicerea accesului la diferite - alcool tehnic Nivel 3
substante periculoase care se - alcool sanitar RISC CHIMIC
utilizează 4.Substanţe toxice 1.Contact cu substanţe toxice
- asigurarea curateniei in spatiile 5. Amvelope cancerigene sau inflamabile.
de lucru 6.Piese de schimb pentru Nivel 3
- utilzarea surselor legale de maşini şi utilaje MEDIU DE MUNCA
climat corespunzator RISC FIZIC
- manipularea materialelor si 1.Curenti de aer in spatii libere
produselor aflate în magazii şi si semilibere. Nivel 2
depozite 2.Temperaturi ridicate vara si
- utilizarea EIP scazute iarna.Nivel 2
3.Manipularea de obiecte cu
greutate la limita maximă admisă
Nivel 3
SARCINA DE MUNCA
1.Reguli si procedee
gresite. Nivel 2
2.Monotomie .Nivel 2
EXECUTANT
1.Cadere de la acelasi nivel
Nivel 3
2.Neutilizarea EIP. Nivel 4
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT. POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
10 Vanatoare 1.Responsabilul cu 1.Armamentul şi muniţia MIJLOACE DE MUNCA
- amenajarea locurilor pentru vânătoarea din cadrul din dotare. RISC MECANIC
vânători colective. Ocolului Silvic 2.Obiecte taioase sau 1.Alunecari pe panta in teren
- amenajarea locurilor pentru 2.Responsabil cu paza ascutite( cutite, topoare) accidentat. Nivel 3
vanatori individuale şi protecţia. si periculoase. 2.Recul la armelor de vanatoare.
- utilizarea armamentului si a 3.Inginerii şi tehnicienii Nivel 3
muniţiei din dotare. de la Ocolul Silvic RISC BIOLOGIC
- recoltarea si transportul 4.Şefii de district 1.Contact cu plante periculoase
vanatului capturat 5.Pădurari Nivel 4
- amplasarea hranei pentru vânat 6.Posesori autorizaţi de 2.Muscaturi de animale pericu-
armament de vânătoare loase. Nivel 4
MEDIU DE MUNCA
RISC FIZIC
1.Supunerea organismului la
temperaturi extreme.Nivel 3
2.Hipoacuzie determinat de
zgomot.Nivel 4
3.Intemperii. Nivel 3
SARCINA DE MUNCA
1.Reguli si procedee gresite.
Nivel 5
EXECUTANT
1.Actiuni gresite.Nivel 4
2.Cadere de la acelasi nivel.
Nivel 3
3.Caderi in miscare Nivel 3
4.Neutilizarea EIP. Nivel 5