Sunteți pe pagina 1din 10

DIRECTIA SILVICA SUCEAVA

OCOLUL SILVIC __________________________

EVALUAREA RISCURILOR IN SILVICULTURA la nivel de ocol silvic


2008
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT.POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
1 EXPLOATARE FOREST 1.Şef formaţie 1. Ferăstrău mecanic MIJLOACE DE MUNCA
- doborîrea arborilor 2. Maistru exploatare 2. Unelte manuale RISC MECANIC
- sectionarea arborilor 3. Fasonator mecanic - topoare 1.Lovirea lucratorilor de
- curatirea de craci 4. Ajutor fasonator - ţapine catre arborele in cadere.
- adunat material lemnos 5. Fasonator manual - tirfoare Nivel 5
pentru formarea sarcinii 6. Tractorist - baroase 2.Lovirea lucratorilor de
- formarea sarcinii 7. Ajutor tractorist 3. Utilajele folosite la către cracile care cad din
- legarea sarcinii 8. Legatorul de sarcinacolectarea şi manipulareacoronament . Nivel 5
- colectat sarcina 9. Muncitor depozit materialului lemnos 3.Lovirea lucratorilor prin
- dezlegat sarc. 10. Măsurătorul - tractor U 650 proiectare de craci tensionate
- manipulat sarc. - TAF la cepuire(curatire de craci)
- deplasare utilaj - IFRON Nivel 3
- sectionat lemn rotund 5.Surprinderea si lovirea
- sectionat lemn rotund în lucratorilor cand se
lemn de steri sectioneaza arbori care
- sortare lemn rotund in nu se asigura impotriva
sortimente definitive rostogolirii. Nivel 4
- incarcat manual lemn 6.Surprinderea si lovirea
marunt lucratorilor de catre mijlocul
- incarcare mecanica de colectat in parchet sau la
- lucrari de inventariere a deplasarea lui in parchet
materialului lemnos fasonat Nivel 5
7.Taierea sau inteparea
lucratorilor sau
motoristului de catre
lantul taietor prin mani -
pularea lui incorecta.
Nivel 2
RISC TERMIC
1.Arsuri provocate de cilin-
drul motoferastraului cînd
se intervine imediat dupa
oprire. Nivel 2
RISC BIOLOGIC
1.Contactul accidental cu
plante periculoase sau
cuperci otravitoare
2.Contactul accidental cu
animale periculoase sau
serpi veninosi
Nivel 3
MEDIU DE MUNCA
RISC FIZIC
1.Temperatura scazuta iarna
si ridicata vara.
Nivel 2
2.Umiditate ridicata şi lucrul
pe timp nefavorabil
Nivel 2
3.Curenti de aer Nivel 4
4.Zgomot Nivel 4
5.Vibratii Nivel 3
6.Intemperii. Nivel 3
SARCINA DE MUNCA
1.Succesiune gresita a
operatiunile de doborare.
Nivel 4
2.Suprasolicitare psihica
decizii dificile in scurt timp
Nivel 2
EXECUTANT
1.Actiuni gresite Nivel 3
2.Caderi in miscare Nivel 3
3.Omisiuni Nivel 3
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT.POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
2 Lucrari de paza si protectie 1.Responsabil cu paza 1.Armamentul şi muniţia MIJLOACE DE MUNCA
Paza si protectia padurilor şi protecţia. din dotare. RISC MECANIC
- patrulari in perimetrele de 2.Inginerii
pază şi tehnicienii2.Aparate pentru comba- 1.Alunecari pe panta in teren
- executarea de aplicatii de la O.S. terea bolilor şi dăunătorilor
accidentat. Nivel 3
- curatirea si pastrarea arma- 3.Şefii de district 3. Substanţe chimice folo-
2.Recul al armelor de vanatoare
mentului si a munitiei din dotare.
4.Pădurari site la combaterea bolilorsau de serviciu . Nivel 3
- deplasari pentru efectuarea 5.Muncitorii executanţişi a dăunătorilor. 3.Lovirea lucratorilor cu aparatele
monitoringului in vederea folosite în operaţiunile de comba-
prognozarii tere. Nivel 3
- combaterea propriu-zisa in RISC BIOLOGIC
pepiniere, solari, plantaţii si în 1.Contact cu plante periculoase
arborete. Nivel 4
- utilizarea aparaturii de 2.Muscaturi de animale pericu-
combatere. loase. Nivel 4
MEDIU DE MUNCA
RISC FIZIC
1.Supunerea organismului la
temperaturi extreme.Nivel 3
2.Hipoacuzie determinat de
zgomot.Nivel 4
3.Intemperii. Nivel 3
SARCINA DE MUNCA
1.Reguli si procedee gresite.
Nivel 5
EXECUTANT
2.Actiuni gresite.Nivel 4
3.Pozitionari, comenzi sau
folosirea gresita a mijloacelor
de lucru. Nivel 4
4.Intoxicarea cu substanţe
chimice folosite în procesul de
muncă. Nivel 3
5.Cadere de la acelasi nivel.
Nivel 3
6.Neutilizarea EIP. Nivel 5
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT.POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
3 Lucrari in pepiniera si 1.Responsabilul cu 1.Unelte manuale şi MIJLOACE DE MUNCA
impadurirea terenurilor cultura de la O.S. mecanice folosite la dislo- RISC MECANIC
Lucrari silvice 2.Şefii de district carea puieţilor 1.Lovirea lucratorilor de catre
- dislocarea puietilor 3.Pădurarii 2.Mijloacele de transport mijloacele de transport.Nivel 5
- stringerea si impachetarea4.Şefii de formaţie 3. Substanţe chimice folo-2.Ranirea lucratorilor de corpuri
puietilor 5.Muncitorii executanţisite la tratarea puieţilortaioase sau intepatoare. Nivel 3
- ingroparea puietilor la sant 4.Hârleţe, săpăligi, sape3.Alunecari pe panta in teren
- transportul puietilor seceri, coase,plantatoare.accidentat. Nivel 3
- tratarea puieţilor RISC BIOLOGIC
- combaterea daunatorilor 1.Contact cu plante periculoase.
- intretinerea culturilor Nivel 4
- transportul puietilor 2.Muscaturi de animale pericu-
- executarea gropilor loase ( reptile, insecte, animale
- plantat puieti de pradă). Nivel 4
- intretinerea utlilajelor si a MEDIU DE MUNCA
uneltelor de lucru RISC FIZIC
- intretinerea plantaţiilor 1.Supunerea organismului la
temperaturi extreme.Nivel 3
2.Umiditate scazuta vara si
ridicata in anotimp ploios.
Nivel 3
3.Intemperii. Nivel 3
SARCINA DE MUNCA
1.Reguli si procedee gresite.
Nivel 4
EXECUTANT
1.Pozitii de lucru fortate.Nivel 4
2.Actiuni gresite. Nivel 3
3.Pozitionari şi comenzi greşite
Nivel 3
4.Folosirea gresita a uneltelor şi
mijloacelor de muncă.Nivel 3
5.Cadere de la acelasi nivel
Nivel 3
6.Neutilizarea EIP. Nivel 5
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT.POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
4 Lucrari de evaluare a masei 1.Inginerii şi tehnicienii1.Ciocane de marcat MIJLOACE DE MUNCA
lemnoase din cadrul O.S. 2.Topoare RISC MECANIC
Punerea in valoare 2.Şefii de districte 3.Clupa 1.Lovirea lucratorilor de catre
- determinari prin masurare 3.Pădurarii mijloacele de transport.Nivel 5
directa a elementelor taxatorice
4. Muncitori silvicultori 2.Alunecari pe panta in teren
- transportul lucratorilor accidentat. Nivel 3
- lucrari de birou 3.Ranirea lucratorilor de corpuri
taioase sau intepatoare. Nivel 3
4.Lovirea lucratorilor de către
cracile care pot să cadă din
coronament. Nivel 4
RISC BIOLOGIC
1.Contact cu plante periculoase.
Nivel 4
2.Muscaturi de animale pericu-
loase ( reptile, insecte, animale
de pradă). Nivel 4
MEDIU DE MUNCA
RISC FIZIC
1.Supunerea organismului la
temperaturi extreme.Nivel 3
2.Umiditate scazuta vara si
ridicata in anotimp ploios.
Nivel 3
Intemperii. Nivel 3
SARCINA DE MUNCA
1.Reguli si procedee gresite.
Nivel 4
EXECUTANT
1.Efort dinamic.Nivel 3
2.Actiuni pozitionari,comenzi şi
gresite. Nivel 3
3.Folosirea gresita a uneltelor şi
mijloacelor de muncă.Nivel 3
4.Cadere de la acelasi nivel
Nivel 3
5.Neutilizarea EIP. Nivel 5
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT.POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
5 Lucrari pentru cresterea 1.Personal care răspun-1.Unelte manuale folosite MIJLOACE DE MUNCA
si ingrijirea pestelui de de creşterea peştelui
la prinderea şi prelucrarea RISC MECANIC
Salmonicultura peştelui. 1.Lovirea lucratorilor de catre
- curatirea bazinelor si umplerea mijloacele de transp. Nivel 3
cu apă. 2.Alunecarea pe pante. Nivel 3
- pregatirea hranei 3.Caderea libera in bazin.
- transportul hranei ptr. peste Nivel 3
- dezinsectia bazinelor 4.Taieturi provocate de catre
- utilizarea substantelor uneltele de lucru. Nivel 3
- inventarierea pestelui RISC ELECTRIC
- tratarea pestelui 1.Electrocutarea prin atingere
- prelucrarea pestelui directa.Nivel 3
- comercializarea pestelui RISC BIOLOGIC
1.Contact cu plante si animale
periculoase. Nivel 3
2.Contact cu bacterii si proto-
zoare in statia de incubatie şi
bazine. Nivel 3
MEDIU DE MUNCA
RISC FIZIC
1. Temperaturi scazute iarna şi
ridicate vara. Nivel 3
2.Umiditate ridicata in casa de
incubatie.Nivel 3
3.Curenti de aer in spatii libere
si semiinchise . Nivel 2
Intemperii. Nivel 3
SARCINA DE MUNCA
1.Reguli si procedee gresite.
Nivel 3
EXECUTANT
1.Pozitii de lucru fortate sau
vicioase Nivel 3
2.Transportul varului nestins cu
mijloace neadecvate. Nivel 2
3.Prepararea si manipularea
solutiilor chimice . Nivel 3
4.Caderea de la acelasi nivel
sau in bazinele cu apa .Nivel 3
5.Neutilizarea EIP. Nivel 5
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT.POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
6 Lucrări de întretinere DAF1.Şefii districte drumuri. 1.Mijloace de transport MIJLOACE DE MUNCA
- intretinere parţi icarosabile,2. Cantonieri. auto. RISC MECANIC
rigole,santuri , poduri ,podete,3. Mecanici utilaje. 2.Unelte manuale folosite
1.Lovirea lucratorilor de catre
lucrari de artă. 4.Şoferi autovehicole. - lopată mijloacele de transport.Nivel 5
- folosirea utilajelor terasiere5. Personalul silvic de - hârleţ 2.Surprinderea lucratorilor de
- folosirea uneltelor de lucruteren şi de birou. - târnăcop catre utilajele aflate in pozitii
- executia de drumuri de 6.Muncitori forestieri - sapă de lucru. Nivel 5
colectare - topor 3.Surprinderea lucratorilor de catre
- cosolid. lucrarilor executate - baros malurile instabile. Nivel 4
- executarea lucrarilor de arta. 3.Utilajele folosite. 4.Vibratii ale echipamentelor de
- pregatirea utilajelor terasiere - autogredere cilindrare. Nivel 3
- parcarea utilajelor terasiere - buldozere 5.Lovirea lucratorilor de catre
- viteza medie de deplasare - excavatoare utilajele folosite în operaţiunile
- revizia periodica RT, RC, RTS - IFRON de întreţinere a drumurilor
- T.I.D. forestiere. Nivel 5
- ATB 6.Lovirea muncitorilor cu uneltele
- concasoare folosite la lucrările manuale de
- cilindri întreţinere şi reparaţie.Nivel 5
RISC BIOLOGIC
1.Contact cu plante si animale
periculoase. Nivel 3
2.Contact cu bacterii si proto-
zoare in statia de incubatie şi
bazine. Nivel 3
MEDIU DE MUNCA
RISC FIZIC
1. Temperaturi scazute iarna şi
ridicate vara. Nivel 3
2.Umiditate ridicata in casa de
incubatie.Nivel 3
3.Curenti de aer in spatii libere
si semiinchise . Nivel 2
Intemperii. Nivel 3
4.Surprinderea lucratorilor de
catre calamitati naturale. Nivel 5
Intemperii. Nivel 3
SARCINA DE MUNCA
1.Reguli si procedee gresite.
Nivel 3
EXECUTANT
1.Metode de muncă necores-
punzatoare. Nivel 3
2.Decizii dificile in scur ttimp
pentru mecanici. Nivel 3
3.Actiuni gresite. Nivel 3
4.Reguli si procedee gresite.
Nivel 3
5.Cadere de la acelasi nivel .
Nivel 3
6.Cadere de la inaltime prin
alunecare. Nivel 3
7.Omiterea executarii de zone
de siguranta Nivel 4
8.Neutilizarea EIP.Nivel 5
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT.POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
7 Lucrari pentru transportul1. Şoferi 1.Mijloace de transport MIJLOACE DE MUNCA
lemnu lui exploatat si a 2.Ajutor şofer - autoremorci forestiere RISC MECANIC
altor materiale 3.Încărcător manual - autoplatforme forestiere
1.Lovirea lucratorilor de catre
- deplasarea auto pe DAF 4.Mecanic IFRON - autocamioane mijloacele de transport.Nivel 5
- pozitionari fata de stivele de
5.Şef depozit 2.Unelte manuale folosite
2.Surprinderea lucratorilor de
lemne 6.Maistru exploatare - ţapine catre utilajele aflate in pozitii
- incarcari si descarcari 7. Muncitori forestieri - topoare de lucru. Nivel 5
- asigurarea sarcinilor de lemne 3.Utilajele folosite. 3.Surprinderea lucratorilor de
- viteza medie de deplasare - IFRON catre lemnul in miscare. Nivel 4
- revizia periodica RT, RC, RTS RISC BIOLOGIC
- supravegherea incarcaturii 1.Contact cu plante si animale
- parcarea auto periculoase. Nivel 3
2.Contact cu bacterii si proto-
zoare in statia de incubatie şi
bazine. Nivel 3
MEDIU DE MUNCA
RISC FIZIC
1. Temperaturi scazute iarna şi
ridicate vara. Nivel 3
2.Umiditate ridicata in casa de
incubatie.Nivel 3
3.Curenti de aer in spatii libere
si semiinchise . Nivel 2
Intemperii. Nivel 3
4.Surprinderea lucratorilor de
catre calamitati naturale. Nivel 5
Intemperii. Nivel 3
SARCINA DE MUNCA
1.Reguli si procedee gresite.
Nivel 3
2.Metode de muncă necores-
punzatoare. Nivel 3
EXECUTANT
1.Decizii dificile in scur ttimp
pentru şofer. Nivel 3
2.Actiuni gresite. Nivel 3
3.Reguli si procedee gresite.
Nivel 3
4.Cadere de la acelasi nivel .
Nivel 3
5.Cadere de la inaltime prin
alunecare. Nivel 3
6.Omiterea executarii de zone
de siguranta. Nivel 4
7.Neutilizarea EIP.Nivel 5
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT.POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
8 Lucrari de birou 1.Operatori calcul 1.Calculator MIJLOACE DE MUNCA
Calculatoar si xeros 2.Programatori 2.Xerox RISC MECANIC
- utilizarea fara protectie a 3.Imprimante 1.Lovirea lucratorilor de catre
calculatoarelor electronice. mijloacele de transport.Nivel 5
- copiere de documente RISC ELECTRIC
- redactarea de documente 1.Atingere directa sau indirecta .
Nivel 3
RISC CHIMIC
1.Contact cu substanţe toxice
sau cancerigene . Nivel 3
MEDIU DE MUNCA
RISC FIZIC
1.Temperaturi ridicate in timpul
functionari ipe perioada de vara.
Nivel 2
2.Stralucirea lampilor din dotarea
copiatorului sau luminozitate
ridicata la monitor. Nivel 2
3.Radiatii de frecventa joasa la
monitor. Nivel 2
SARCINA DE MUNCA
1.Reguli si procedee gresite.
Nivel 2
2.Monotomie .Nivel 2
EXECUTANT
1.Cadere de la acelasi nivel .
Nivel 3
2.Neutilizarea EIP. Nivel 5
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT.POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
9 Magazioner, arhivar, 1.Magaziomer 1.Obiecte tăioase,ascuţite MIJLOACE DE MUNCA
îngrijitor s.a. 2.Casier periculoase RISC MECANIC
- depozitarea materiale si alte
3.Arhivar 2.EIP 1.Lovirea lucratorilor de catre
produse 4.Îngrijitoare 3.Substamţe inflamabilemijloacele de transport.Nivel 5
- stivuirea produselor - uleiuri RISC ELECTRIC
- asigurarea integritatii spatiilorl. - carburanţi 1.Atingere directa sau indirecta .
- interzicerea accesului la diferite - alcool tehnic Nivel 3
substante periculoase care se - alcool sanitar RISC CHIMIC
utilizează 4.Substanţe toxice 1.Contact cu substanţe toxice
- asigurarea curateniei in spatiile 5. Amvelope cancerigene sau inflamabile.
de lucru 6.Piese de schimb pentruNivel 3
- utilzarea surselor legale de maşini şi utilaje MEDIU DE MUNCA
climat corespunzator RISC FIZIC
- manipularea materialelor si 1.Curenti de aer in spatii libere
produselor aflate în magazii şi si semilibere. Nivel 2
depozite 2.Temperaturi ridicate vara si
- utilizarea EIP scazute iarna.Nivel 2
3.Manipularea de obiecte cu
greutate la limita maximă admisă
Nivel 3
SARCINA DE MUNCA
1.Reguli si procedee
gresite. Nivel 2
2.Monotomie .Nivel 2
EXECUTANT
1.Cadere de la acelasi nivel
Nivel 3
2.Neutilizarea EIP. Nivel 4
NR. LOC DE MUNCĂ CATEGORI DE MIJLOACE DE RISCURI EVALUATE
CRT.POST DE MUNCĂ PERSONAL MUNCĂ
SARCINA DE MUNCĂ INCLUSE
10 Vanatoare 1.Responsabilul cu 1.Armamentul şi muniţia MIJLOACE DE MUNCA
- amenajarea locurilor pentruvânătoarea din cadrul din dotare. RISC MECANIC
vânători colective. Ocolului Silvic 2.Obiecte taioase sau 1.Alunecari pe panta in teren
- amenajarea locurilor pentru2.Responsabil cu paza ascutite( cutite, topoare)
accidentat. Nivel 3
vanatori individuale şi protecţia. si periculoase. 2.Recul la armelor de vanatoare.
- utilizarea armamentului si a
3.Inginerii şi tehnicienii Nivel 3
muniţiei din dotare. de la Ocolul Silvic RISC BIOLOGIC
- recoltarea si transportul 4.Şefii de district 1.Contact cu plante periculoase
vanatului capturat 5.Pădurari Nivel 4
- amplasarea hranei pentru vânat
6.Posesori autorizaţi de 2.Muscaturi de animale pericu-
armament de vânătoare loase. Nivel 4
MEDIU DE MUNCA
RISC FIZIC
1.Supunerea organismului la
temperaturi extreme.Nivel 3
2.Hipoacuzie determinat de
zgomot.Nivel 4
3.Intemperii. Nivel 3
SARCINA DE MUNCA
1.Reguli si procedee gresite.
Nivel 5
EXECUTANT
1.Actiuni gresite.Nivel 4
2.Cadere de la acelasi nivel.
Nivel 3
3.Caderi in miscare Nivel 3
4.Neutilizarea EIP. Nivel 5