Sunteți pe pagina 1din 21

S.

C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL


Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

INSTRUCTIUNI PROPRII PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA


BULDOEXCAVATORIST

Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătura


responsabilii prenumele
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Gornăţeanu SEPP, Secure
Simona Work
Solutions
1.2 Implementat Joghiu Adrian Sef Santier

1.3 Aprobat Cosocariu Administrator


Alexandru-
Dan

1
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

- INFORMATII PRIVIND RISCURILE DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE


PROFESIONALA SPECIFICE

- IPSSM- MANEVRAREA AUTOUTILAJELOR IN ZONA DE LUCRU

- IPSSM-TRANSPORTUL INTERN-ACTIVITATEA DE TRANSPORT CU AUTOUTILAJELE

- IPSSM-MANIPULAREA, TRANSPORTUL PRIN PURTARE SI DEPOZITAREA


MATERIALELOR
- IPSSM-INTRETINERE SI REPARATII AUTOVEHICULE SI UTILAJE

- MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PROTECTIE IMPOTRIVA PERICOLULUI


DE ELECTROCUTARE

- MASURI PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, STINGEREA INCENDIILOR SI


EVACUAREA LUCRATORILOR

RISCURILE DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE


2
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

PROFESIONALA SPECIFICE

F01 - Organe de maşini în mişcare:-prindere, antrenare mânǎ sau vestimentaţie (mâneci, etc.) de cǎtre transmisiile
prin curele ventilator/pompǎ de apǎ, curea distribuţie;
F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto sau de transport intern) în caz de incident rutier;
F03 - Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers;
F04 - Rostogoliri de piese-materiale de formǎ cilindricǎ precum si rǎsturnare piese, materiale, neasigurate împotriva
deplasǎrilor necontrolate
F05 - Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale, la lucrul sub utilaj
F06 - Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub utilaj
F07 - Proiectare de corpuri sau particule:
 la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor electric manual-mentenanta+reparatii;
 particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia;
F08 - Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de mentenanţǎ şi la micile reparaţii
F09 - Vibratii-transmiterea vibratiilor produse de utilaje in timpul functionarii lor sau a utilizarii unor echipamente
tehnice portabile(polizoare portabile, flex, etc) folosite la operatia de intretinere si reparatie
F10 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental (sistem de evacuare, bloc motor etc.);
F11 - Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece (caroserie, scule,
dispozitive etc.);
F12 - Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.)
F13 - Electrocutare prin atingere directǎ:-deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul cu unelte
cu acţionare electricǎ, portabile (la reparaţii);
F14 - Lucrul cu substanţe toxice si caustice – antigel, electrolitul bateriilor de acumulatori-arsurǎ chimicǎ;
F15 - Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.
F16 - Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în habitaclul utilajelor care nu sunt dotate cu instalaţie de
condiţionare a aerului;
F17 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului utilajelor
F18 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme
lucrul în aer liber în condiţii de vijelie etc
F19 - Solicitare fizicǎ :
- efort static, poziţie fixǎ pe perioade lungi de timp.
- pozitii de lucru fortate sau vicioase
F20 - Solicitare psihică: ritm de munca mare, operatii repetitive de ciclu scurt - solicitare permanentǎ a atenţiei în
realizarea sarcinilor de serviciu (solicitarea sistemului nervos)
F21 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt
-efort mental accentuat în cazul luarii unor decizii cu implicatii profunde, responsabile privind realizarea atributiilor
de serviciu
-intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul lucrului în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ,
ploaie, ninsoare).
F22 - Efectuarea serviciului sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de
obosealǎ;
F23 - Executarea de manevre nepermise in conducerea utilajului;
F24 - Manevrarea cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare;
F25 - Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ.
F26 - Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in gol sau dezechilibrare la urcarea-coborarea din utilaj
F27 - Efectuarea defectuoasa de operatii:
-parasirea utilajului in timpul functionarii acestuia si urcarea pe el in aceleasi conditii
-lasarea sculelor sau a altor obiecte metalice pe bateria de acumulatoare
-pornirea sau franarea brusca cu sarcina ridicata-pentru a preveni caderea sarcinii sau rasturnarea utilajului
-angajarea de discutii in timp ce manevreaza utilajul
-manevrarea utilajului -cu riscul de a lovi parti din constructiile apropiate, copaci, stanci sau liniile electrice aeriene
-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a incarcaturii, respectarea tonajului si gabaritului acesteia
F28 - Omiterea verificarii starii tehnice a utilajului inainte de inceperea lucrului(sistemul hidraulic, sistemul de
ridicare, de franare, de directie, de semnalizare si stabilitatea) sau inceperea lucrului cu starea de intretinere
necorespunzatoare(scurgeri de carburanti si lubrifianti, lipsa busoanelor de la rezervoare, etc)
F29 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare.
3
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

IPSSM
MANEVRAREA AUTOUTILAJELOR IN ZONA DE LUCRU

1.CONDITIILE TEHNICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA


AUTOUTILAJELE
 Pentru a asigura buna functionare si pentru a evita defectiunile si accidentele, autoutilajele trebuie
sa indeplineasca urmatoarele conditii :
-dispozitivul de pornire automata sa fie in stare de functionare ;
-volanul sa nu aiba joc mai mare de 15º ;
- piesele mecanismului de directie sa nu prezinte defectiuni si uzuri(jocuri la articulatie) ;
-puntea fata precum si puntea(puntile) spate sa nu prezinte deformari sau alte defectiuni la elementele de
fixare de cadrul autoutilajului ;
-elementele suspensiei(arcuri lamelare si spirale, amortizoare) sa nu prezinte defectiuni ;
-rulmentii rotilor sa nu aiba jocuri care depasesc limitele stabilite in prescriptiile tehnice de functionare ale
acestora ;
-sistemul de alimentare sa nu aiba scurgeri de carburant sau fisuri, fiind interzise orice fel de improvizatii ;
-carburatorul(pompa de injectie) sa fie bine fixat si reglat pentru a se evita orice scurgere de combustibil ;
-rezervorul de carburant sa fie prevazut cu capac bine fixat si asigurat pentru a nu se deschide in timpul
mersului, iar suporturile de sustinere si colierele de fixare ale rezervorului sa nu prezinte fisuri ;
-instalatia electrica sa fie in perfecta stare ; sunt interzise legaturile improvizate, cablurile neizolate ;
-sigurantele necalibrate, lipsa capacelor de protectie, etc care pot provoca scurt-circuite ;
-bateria de acumulatoare sa fie in buna stare, bine fixata, acoperita si amplasata in asa fel incat bacurile sa
nu se sparga in timpul mersului ;
-releele regulatoarelor de tensiune si de curent sa fie bine reglate si izolate fata de exterior pentru a se evita
scurtcircuitele ;
-sistemele de franare sa fie reglate corect si sa fie in perfecta stare de functionare ;
-compresorul de aer sa fie in buna stare de functionare, astfel incat sa asigure presiunea si debitul
corespunzator de aer, potrivit tipului anvelopei si autoutilajului ;
-anvelopele sa fie de acelasi tip si de aceleasi dimensiuni si sa nu prezinte deformatii ce indica dezlipiri sau
ruperi ale straturilor componente, iar presiunea sa fie cea prescrisa de fabricant ;
-jantele si cercurile elastice nu trebuie sa prezinte deformatii ca urmare a uzurii si a loviturilor. Jantele vor fi
bine fixate cu piulitele respective ;
-teava de evacuiare a gazelor arse va fi in buna stare fara fisuri sau garnituri defecte si va fi prevazuta cu
amortizor de zgomot(toba de esapament) ;
-parbrizul si celelalte geamuri sa fie in buna stare si curate.
 Se interzice lucrul cu autoutilajele care prezinta stare tehnica si estetica necorespunzatoare sau care
depasesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau concentratiile maxime admise ale noxelor in gazele
de evacuare
 Conducatorii de autoutilaje au obligatia ca, pentru asigurarea conditiilor tehnice ale autoutilajelor, sa
verifice inainte de inceperea lucrului urmatoarele :
-instalatia de alimentare cu carburanti, instalatia electrica, instalatia de evacuare a gazelor arse, instalatia
de incalzire, sistemul de directie, semnalizare, rulare si franare care trebuie sa fie in stare corespunzatoare
si fara improvizatii ;
-sa nu aiba atasate rezervoare suplimentare de combustibil, in afara celor montate de catre uzina
constructoare ;
-existenta si integritatea fizica si functionala a oglinzilor retrovizoare ;
-usile sa fie in buna stare de functionare.
- In inventarul autoutilajului trebuie sa se gaseasca :
-lampa electrica portabila ;
-dispozitivul de protectie impotriva saririi inelului de siguranta al jantei(pe timpul umflarii anvelopelor
nedemontate) ;
-pene pentru asigurarea impotriva deplasarii necomandate in timpul remedierii defectiunilor tehnice;

4
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

-manometru pentru verificarea presiunii pneurilor ;


-trusa medicala de prim ajutor ;
-trusa de scule si unelte, in buna stare, corespunzatoare tipului de autoutilaj ;
-cric corespunzator tonajului autoutilajului incarcat si suport de lemn pentru stabilitatea acestuia ;
-triunghiuri reflectorizante sau dispozitiv de semnalizare a avariilor ;
-stingator.
La parcarea autoutilajelor pe locurile destinate acestui scop, conducatorii acestora vor lua urmatoarele
masuri :
-vor asigura distanta de manevrare in sigurata dintre autoutilaje si vehicule si intre acestea si constructii ;
-vor opri motorul;
-vor frana autoutilajul;
-vor scoate cheile din contact;
-vor inchide si vor asigura prin incuiere usile cabinei;
-vor scoate de sub tensiune instalatia electrica .
 Se interzice folosirea flacarii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motorului.
 Se interzice parasirea autoutilajului cu motorul in functiune.
 La locul de parcare sunt interzise :
-efectuarea probelor de franare in mers. Acestea se vor efectua la standurile de incercare a eficientei
sistemului de franare sau in zone special amenajate ;
-alimentarea cu combustibil sau lubrifiant ;
-aruncarea carpelor imbibate cu produse petroliere.

2.CIRCULAŢIA AUTOUTILAJELOR
 La inceperea lucrului, conducătorul autoutilajului are următoarele obligaţii:
a)să verifice starea tehnică a autovehiculului;
b)să nu folosească focul deschis la pornirea motoarelor diesel;
 Se interzice manevrarea autoutilajelor în spaţii lipsite de vizibilitate. In aceste cazuri, precum şi în.spaţii
înguste sau aglomerate, manevrarea va fi dirijată de o persoană de la sol.
 în timpul manevrării autoutilajului se interzice urcarea sau coborârea conducătorului autoutilajului sau a
altor persoane în sau din acesta.
 în cazul când la una din roţile duble ale autoutilajului se produce o pană de cauciuc, aceasta va fi remediată
Este interzisă continuarea lucrului cu anvelopa dezumflată sau explodată.
 Este interzisă circulaţia autoutilajelor cu pietre prinse între roţile duble.
 Dacă autoutilajul patinează, pentru a se mări aderenţa cauciucurilor faţă de sol, se admite să se pună sub
roţi:
-nisip, pietriş etc. (în cazul unei zăpezi bătătorite);
-scanduri (în ca/ul unui teren mocirlos sau cu zăpadă afânată);
-piatră spartă, vreascuri (în cazul unui teren alunecos, dar tare).

3.CIRCULAŢIA PE TIMP NEFAVORABIL


 Pe timp de ceaţă, autoutilajele vor circula cu viteză redusă până la limita evitării oricărui pericol. De
asemenea, pe timp de ceaţă, în mers şi în staţionare, autoutilajele vor fi iluminate si în timpul zilei, iar
conducătorii acestora sunt obligaţi să dea semnale sonore şi să răspundă prin aceleaşi semnale la
avertizările altor autovehicule sau autoutilajece se apropie.
 Regulile de circulaţie stabilite pentru timp de ceaţă sunt obligatorii şi în caz, de ploaie torenţială, de
ninsoare abundentă, de viscol sau în alte condiţii atmosferice care determină reducerea vizibilităţii.

4.TRANSPORTUL-MANIPULAREA MATERIALELOR
 Conducatorii autoutilajelor vor supraveghea ca incarcatura sa fie repartizata uniform pe platforma sau pe
cupa autoutilajelor, precum si respectarea tonajului si gabaritului
 Se interzice accesul la locul de incarcare-descarcare al autoutilajelor, persoanelor care nu au nici o atributie
la aceste operatii
 Incarcarea cu materiale a autoutilajului va fi astfel facuta incat conducatorul autoutilajului sa aiba
vizibilitatea necesara in mers si posibilitatea supravegherii parcursului.
-conducatorul autoutilajului nu va permite stationarea de persoane pe autoutilaj, in cabina si pe scari

5
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

 Conducatorul autoutilajului nu va efectua controlul tehnic sau repararea acestuia in timpul incarcarii sau
descarcarii acestuia
 In functie de natura si dimensiunile materialelor manipulate, precum si de lungimea autoutilajului cu care se
manipuleaza-transporta, pentru a se efectua toate manevrele cu usurinta si fara pericol de accidentare, la
locurile de incarcare-descarcare, trebuiesc asigurate spatii corespunzatoare pentru manevrare.
 Operatiile de incarcare-descarcare a pieselor grele si voluminoase in si din autoutilaje se vor face cu
ajutorul instalatiilor de ridicat.

IPSSM
TRANSPORT INTERN
ACTIVITATEA DE TRANSPORT CU AUTOUTILAJELE

Generalitati/Cai de circulate si acces


 Circulatia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care apartine persoanei juridice sau persoanei fizice se
va face numai pe cai de circulatie si acces special amenajate in acest scop.
Latimea cailor de circulatie in incinta unitatii se va stabili in functie de gabaritul mijloacelor de transport
utilizate, felul circulatiei (intr-un sens sau in ambele sensuri), natura si dimensiunile materialelor
transportate.
 Amenajarea cailor de circulatie din incinta unitatii se va face potrivit tipurilor de mijloace de transport
utilizate.
 Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile "Regulamentului de
circulatie pe drumurile publice". Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate,
corespunzatoare standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi semnalizafe prin lumini de culoare rosie.
 Cand este necesar, in zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de transport sau se vor
stabili posturi de supraveghere si dirijare a circulatiei.
 Imbracamintea cailor de circulatie si acces trebuie intretinuta in permanenta astfel incat sa nu prezinte
denivelari care sa afecteze securitatea circulatiei.
 Pe timp de noapte caile de circulatie trebuie iluminate corespunzator standardelor in vigoare.
 Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere, curate, asigurate impotriva pericolului de
alunecare si derapare.
 Distanta libera minima intre doua mijloace de transport alaturate care se incarca sau se descarca simultan
va fi:
- pentru autocamioane -1m;
- pentru tractoare cu remorci -1,5 m;
- pentru autostivuitoare -2m.
Daca din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distantele prescrise, se interzice incarcarea sau
descarcarea simultana. Stationarea mijloacelor de transport auto se va face astfel incat sa se asigure o
distanta libera de cel putin 2,5 m pana la linia de cale ferata

Viteze de circulatie
-Vitezele maxime de circulatie a mijloacelor de transport auto in incinta trebuie stabilite de conducerea
persoanei juridice sau persoana fizicasi astfel limitate, incat sa fie asigurata securitatea circulatiei.
-La autovehiculele cu instalatie de franare pneumatica sau hidraulica coborarea pantelor se va face fara
oprirea motorului si in mod obligatoriu cu frana de motor.
-Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-a urcat.

Efectuarea operatiei de manevrare-incarcare-descarcare a autoutilajului


 Locurile destinate pentru operatiile de incarcare si descarcare a autoutilajelor trebuie prevazute cu cai de
acces amenajate corespunzator si spatii de intoarcere cu o raza de curbura care sa permita o manevrare
6
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

nepericuloasa. Pe timp de iarna, caile de acces trebuie curatate de zapada si gheata si presarate cu nisip,
zgura etc. Pe timp de noapte aceste locuri trebuie sa fie bine luminate.
 Operatiile de incarcare-descarcare trebuie executate numai sub supravegherea permanenta a
conducatorului formatiei de lucru, instruit special in acest scop, care va stabili procedeul de lucru
nepericulos. In lipsa conducatorului, operatia trebuie condusa de ajutorul acestuia.
 Inainte de inceperea operatiilor de incarcare - descarcare a unui mijloc de transport, acesta trebuie asigurat
contra deplasarii necomandate prin cuplarea sistemului de franare de ajutor pe teren orizontal si a
sistemului de franare de ajutor si saboti de oprire pe teren in panta. Se interzice deplasarea mijlocului de
transport in timpul efectuarii operatiilor de incarcare - descarcare.
 Materialele manevrate-incarcate-descarcate cu autoutilajul trebuie sa fie uniform repartizate in cupa
acestuia si asigurate impotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii in timpul transportului. Asezarea
materialelor va fi facuta in asa fel incat conducatorul mijlocului de transport sa aiba asigurata o buna
vizibilitate.

Efectuarea transporturilor si a manipularilor de materiale


 Este interzis transportul prin tarare a materialelor sau a utilajelor.
 Se interzice transportul obiectelor sau materialelor sprijinite pe role.
 Inainte de inceperea lucrului, toate autoutilajele trebuie verificate si din punctul de vedere al prevenirii si
stingerii incendiilor (starea tehnica a masinii, instalatia de alimentare cu combustibil, aprinderea, carburatia
si esaparea, instalatia electrica, sa nu prezinte scurgeri de ulei, existenta stingatoarelor si starea lor etc.)
luandu-se masuri imediate pentru remedierea deficientelor constatate.
 Este interzisa stationarea autoutilajelor in apropierea focurilor deschise, a materialelor, a lichidelor si
gazelor inflamabile.
 Se interzice transportul de persoane cu autoutilajele.
 Trecerea şi staţionarea autoutilajelor în apropierea pieselor incandescente sau a locurilor cu temperaturi
ridicate se va face la o distanţă de minimum 15 m.
 Se interzice trecerea autoutilajelor peste liniile de cale ferată prin alte locuri decât pasajele special
construite si semnalizate conform regulilor în vigoare.
 In timpul mersului este interzisă urcarea sau coborârea de pe autoutilaj, precum şi trecerea de pe acesta pe
remorci şi invers.
 Gabaritul autoutilajului( cu încărcătură ) va fi ales în funcţie de caracteristicile căilor de circulaţie existente./
Transportul încărcăturilor agabaritice în incintă trebuie reglementat prin instrucţiuni elaborate de
conducerea persoanei juridice sau persoana fizică.
 Este interzisă punerea în mişcare şi conducerea de la sol a mijloacelor de transport prevăzute cu loc pentru
conducător.

Autoutilajul
 Este interzisa achizitionarea autoutilaje daca acestea nu sunt insotite de cartea tehnica
 Conducerea persoanei juridice sau persoana fizica trebuie sa ia masuri pentru efectuarea intretinerilor,
reviziilor si reparatiilor autoutilajelor din dotare, conform prevederilor din cartea tehnica, de catre persoane
autorizate.
 Se interzice utilizarea autoutilajelor cu starea tehnica necorespunzatoare.
 La inceputul fiecarui schimb, conducatorul autoutilajului trebuie sa verifice starea franelor de la mecanismul
de deplasare si cel de ridicare, si starea de uzura a lanturilor si cablurilor.
 Se interzice orice fel de reparatie, curatire sau ungere in timpul functionarii autoutilajelor.
 Prezenta autoutilajului, aflat in mod accidental in reparatie, pe calea intema de circulatie, trebuie
semnalizata cu mijloace de avertizare.
 Dispozitivele de protectie ale utilajelor vor fi astfel fixate incat sa nu poata fi indepartate. In vederea
efectuarii unor reparatii, indepartarea lor este permisa numai dupa oprirea acestuia. La terminarea
reparatiei, acestea vor fi montate la loc.
 Stationarea autoutilajelor trebuie sa se faca numai pe partea dreapta a sensului de mers. In acest caz
autoutilajele trebuie obligatoriu asigurate prin franare impotriva unei deplasari necomandate. La stationare
in panta se pun suplimentar si saboti la roti.
 Este interzisa daramarea cu autoutilajele a stivelor de baloturi, lazilor sau a altor materiale.
 La umflarea roţilor cu jantă şi inel demontabil trebuie folosite dispozitive de protecţie care să elimine
accidentele la această operaţie.

7
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

Conducătorul autoutilajului
 Conducerea autoutilajelor în incintă este permisă numai persoanelor care posedă permis de conducere
valabil pentru aceasta categorie.
 Conducerea persoanei juridice sau persoana fizică trebuie să asigure instruirea corespunzătoare a
persoanelor care vor conduce autoutilajele care nu se deplasează pe drumurile publice.
 Este interzisă încredinţarea autoutilajului persoanelor străine, chiar dacă sunt autorizate pentru conducerea
acestuia, fără avizul conducătorului formaţiei de lucru.
 Conducătorul autoutilajului este obligat să cunoască şi să respecte indicatoarele de circulaţie şi mijloacele
de avertizare întâlnite în incintă.
 Conducătorul mijlocului de transport intern cu acţionare mecanică sau electrică este obligat să respecte
instrucţiunile de utilizare prevăzute în cartea tehnică a utilajului.
 Se interzice conducerea autoutilajelor de mecanici auto bolnavi sau sub influenţa băuturilor alcoolice.
Conducerea persoanei juridice sau persoana fizică trebuie să verifice permanent şi să ia măsuri pentru
respectarea regimului normal de lucru, interzicând conducerea autoutilajelor, de către cei bolnavi, sau sub
influenţa băuturilor alcoolice.
 în caz de îmbolnăvire sau accidentare, conducătorul autoutilajului este obligat să anunţe şeful ierarhic
pentru a trimite înlocuitor.
 Conducătorul autoutilajului este obligat sa participe la supravegherea desfasurarii operatiilor de incarcare -
descarcare in conditii de securitate.
 In timpul functionarii autoutilajului se interzice conducatorului acestuia sa lase utilajul fara supraveghere, sa
stea de vorba sau sa permita altor per-soane manipularea comenzilor. Daca este necesar sa paraseasca
autoutilajul, el o va opri din functionare si o va bloca, luand cheile de contact si inchizand usile cabinei cu
cheia.
 Pentru a preveni producerea accidentelor cauzate de aparitia unor defectiuni, conducatorul va opri utilajul la
sesizarea unor zgomote anormale si ori de cate ori considera ca este necesar sa efectueze un control
tehnic.
 Pornirea motorului cu manivela trebuie si fie executata numai de catre conducatorul autoutilajului; fiind
interzisa efectuarea acestei operatii de catre alte persoane.
 Conducatorul autoutilajului va proceda pornirea motorului si la manevrarea acestuia numai dupa ce s-a
asigurat ca nu se gasesc persoane sub utilaj sau in apropierea lui pentru evitarea accidentarii acestora
 Inainte de intrarea in hala sau in depozit conducatorul trebuie sa opreasca autoutilajul la o distanta de
minimum 5 m de intrare, sa mearga pe jos in hala si sa anunte maistrul sau seful de atelier asupra
manevrelor pe care le are de facut, luand acceptul pentru executarea acestora.
 Conducatorii de autoutilaje trebuie sa opreasca si sa dea concurs ori de cate ori trec pe langa locul unui
accident, pentru salvarea vietii persoanelor accidentate si transportarea acestora la primul post de asistenta
medicala, sesizand imediat seful ierarhic.
 La mersul inapoi si la executarea unor manevre cu autoutilajul in hale de lucru si treceri inguste, se va
merge incet si numai pilotat de o persoana care trebuie sa se gaseasca in permanenta in campul vizual al
conducatorului.
 Conducatorul autoutilajului trebuie sa semnalizeze acustic manevra de mers inapoi.
 Se interzice pornirea autoutilajului prin impingere sau remorcare cu ajutorul cablurilor de catre alte masini,
prin coborarea libera pe panta sau prin alte metode improvizate.
 Se interzice dormitul in cabina autoutilajului cu motorul in functiune.

Remorcarea
 Remorcarea autovehiculelor ramase in pana se va face conform regulamentului de circulatie pe drumurile
publice.
 Remorcile, semiremorcile si trailerele trebuie prevazute cu instalatii de iluminat si de semnalizare ca si
vehiculele care tracteaza.
 Se interzice remorcarea autovehiculelor sau a remorcilor cu cabluri sau lanturi, folosindu-se numai bara de
otel rigida.
 Remorca tractata va fi asigurata fata de vehiculul tragator cu lanturi sau cabluri.

8
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

 Pentru remorcare, autovehiculul care tracteaza, se va apropia cu o viteza redusa de vehiculul care urmeaza
a fi tractat.
 Se interzice remorcarea simultana a mai mull de doua remorci auto.
 Pe timpul remorcarii se interzice patrunderea persoanelor intre mijlocul de transport si remorci.
 Se interzice mersul inapoi al mijlocului de transport pentru cuplare fara a fi pilotat.

Parcarea - gararea
 Parcarea se face in locuri destinate acestui scop. Se interzice parcarea pe caile de acces din garaj si de
circulatie din incinta, precum si sub liniile electrice aeriene.
 Locurile destinate parcarii trebuie alese astfel incat sa permita evacuarea rapida a acestora in caz de
incendiu.
 Este interzisa parcarea pe platforme a autoutilajelor care prezinta scurgeri de combustibil. Se interzice
utilizarea focului deschis pentru incalzirea motoarelor autoutilajelor sau in vederea mentinerii in stare calda
a motoarelor aflate pe platforma de parcare.
 Dupa terminarea programului conducatorul autoutilajului este obligat:
- sa parcheze utilajul la locul stabilit;
- sa asigure utilajul
- sa sesizeze eventualele defectiuni ivite.
 Cheile utilajelor garate sau parcate se vor pastra, in afara programului de lucru, la poarta, pentru a se putea
interveni in caz de necesitate.
 In interiorul garajelor este interzisa depozitarea, chiar si temporara a materialelor, lichidelor si gazelor
combustibile.
 Este interzisa folosirea focului deschis (lampi cu benzina etc.) pentru incalzirea motorului sau la executarea
unor lucrari de sudura, lipire etc. in interiorul garajelor .
 Este interzisa folosirea benzinei si petrolului pentru curatirea pardoselilor, mainilor, imbracamintei sau a
pieselor in garaje.
 Acumulatoarele autoutilajelor se vor incarca numai la instalatii special amenajate, incarcarea
acumulatoarelor in garaj fiind interzisa.

Alimentarea
 Alimentarea cu combustibil a mijloacelor auto se va face numai in locurile special amenajate, ziua si numai
in cazuri exceptional noaptea, la lumina lampilor electrice protejate. Nu este admisa alimentarea cu com-
bustibil in interiorul garajelor.
 La statiile de alimentare cu combustibil, conducatorii autovehiculelor sunt obligati:
- sa respecte distanta de cel putin 3 m fata de autovehiculele care se alimenteaza si cel putin 1 m intre
autovehiculele care urmeaza la rand:
- sa opreasca functionarea motorului in timpul alimentarii;
- sa respecte regulile de ordine interioara ale statiei de alimentare;
- sa opreasa imediat si sa indeparteze autovehiculul la o distanta de cel putin 50 m de statie, daca se
produc rateuri; conducatorii celorlalte autovehicule care se gasesc in statia de alimentare, trebuie sa dea
ajutor la indepartarea autovehiculului;
- sa nu plece de langa autovehicul;
- sa nu fumeze sau sa foloseasca focul deschis pe teritoriul statiei;
- sa regleze motorul sau sa remedieze orice defectiune pe o raza de 50 m
 Este interzis ca insotitorii si persoanele aflate in cabina sau in caroseria autovehiculului sa fumeze pe
teritoriul statiei sau depozitului de carburanti pe timpul alimentarii.
 Pentru prevenirea incendiilor, rezervoarele si conductele de combustibil nu trebuie sa prezinte scurgeri.
Dupa alimentare, se va sterge de pe rezervor combustibilul scurs si se va inchide bine busonul rezervorului.
 Alimentarea autovehiculelor cu combustibil se va face numai mentinandu-se, in timpul alimentarii, pistonul
pompei de alimentare sprijinit de gura de alimentare a rezervoarelor. Cand nu exista pompe speciale de ali-
mentare, se vor folosi palnii cu cot, prevazute cu sita, iar transportul combustibilului la autovehicule se va
face numai in vase inchise.
 Este interzisa alimentarea carburatorului cu benzina prin turnare libera (cu sticla, cu furtun racordat la
bidoane sau alte sisteme improvizate).

9
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

Buldozere şi screpere
 Lucrul cu buldozerul la săpat sau cu screperul la excavat nu este permis decât cu viteza I.
 Se interzice schimbarea vitezei în pantă.
 Se interzice intrarea salariaţilor sub lama buldozerului pentru reparaţii dacă nu s-a efectuat suspendarea
acesteia pe capre rezistente sau pe calaje de lemn. Ridicarea lamei se face numai cu ajutorul cricurilor sau
dispozitivelor de ridicat.
 înainte de începerea lucrului cu buldozerul sau screperul conducătorul utilajului trebuie să avertizeze sonor
pe ceilalţi salariaţi.
 Este interzis conducătorului buldozerului sau screperului să părăsească utilajul în mers sau staţionat cu
motorul în funcţiune.
 In timpul mersului este interzisă urcarea sau coborârea salariaţilor pe sau de pe buldozer sau screper.
 Orice verificare sau reglare se va efectua numai cu motorul oprit şi cu lama sprijinită pe sol.
 Se interzice lucrul cu buldozerul sau screperul care prezintă defecţiuni la sistemul hidraulic.
 în apropierea rambleelor, rigolelor sau gropilor unde există pericol de surpare şi de răsturnare a utilajului se
va lucra numai sub comanda conducătorului locului de muncă.
 Se interzice dormitul în cabină sau în zona de lucru a buldozerului sau a screperului.
Rulouri compactoare şi compactoare mecanice cu placă vibratoare
 Punerea în funcţiune a motorului şi pornirea ruloului compactor se va efectua numai după ce conducătorul
utilajului s-a asigurat de absenţa salariaţilor din zonele periculoase.
 Se interzice pornirea ruloului compactor prin tractare sau prin coborâre pe pantă.
 Se interzice ungerea manuală de către salariaţi a tamburilor ruloului compactor în timpul mersului.
 Reglarea şi repararea ruloului compactor se vor efectua numai când acesta este oprit, asigurat, iar motorul
scos din funcţiune.
 Se interzice conducătorului ruloului compactor să părăsească utilajul în mers sau staţionat, cu motorul în
funcţiune.
 Se interzice staţionarea ruloului compactor în pante sau curbe.
 La rulourile compactoare cu dublă direcţie, înainte de pornirea motorului, se va verifica poziţia şi starea
tehnică a scaunului rabatabil.
 La compactarea mecanică cu placă vibratoare se vor aplica prevederile de la rulouri compactoare precum
şi următoarele măsuri:
a) se interzice prezenţa salariaţilor în zonele periculoase din jurul utilajului în timpul funcţionării acestuia;
b) pe timpul când nu lucrează, utilajul va fi scos de pe partea carosabilă sau va fi oprit cât mai aproape de
acostament.
Incărcător frontal cu şnec, cupe şi bandă transportoare
 Se interzice lucrul cu încărcătorul frontal dacă acesta nu are montaţi toţi protectorii în poziţia de protecţie.
 Remedierea defecţiunilor se va face numai după oprirea motorului şi frânarea încărcătorului frontal.
 Se interzice orice intervenţie la banda transportoare sau pentru deblocarea şnecului în timpul funcţionării
încărcătorului frontal.
 Starea furtunurilor de acţionarea hidraulică se va verifica zilnic, neadmiţându-se improvizaţii la capetele de
îmbinare şi racordare.
 încărcarea autovehiculului se va efectua numai după ce mecanicul încărcător a fixat poziţia şi unghiul de
înclinare a benzii transportoare.
 Este obligatorie stabilirea unui cod de semnalizare între mecanicul încărcător şi conducătorul
autovehiculului.
Utilajul UNIMOG
 Se interzice utilizarea de improvizaţii la pornirea motorului utilajului.
 Nu este permis transportul salariaţilor în cabină decât dacă sunt amenajate scaune corespunzătoare.
 Montarea şi demontarea echipamentelor auxiliare se vor efectua numai cu motorul oprit şi priza de putere
decuplată.
 Se interzice lucrul cu utilajul UNIMOG dacă acesta nu are toţi protectorii montaţi în poziţie de protecţie.
 Se interzice staţionarea salariaţilor în zona dintre mecanismul de ridicare în trei puncte şi echipamentul care
va fi ataşat.
 Se interzice accesul salariaţilor în zonele periculoase generate de funcţionarea utilajului .

10
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

IPSSM
MANIPULAREA, TRANSPORTUL PRIN PURTARE
SI DEPOZITAREA MATERIALELOR

SCOPUL - prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici manipularii,
transportului prin purtare si cu mijloace nemecanizate si a depozitarii tuturor materialelor existente
Dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor adecvate se realizeaza
in conformitate cu prevederile din ,,LISTA INTERNA DE ACORDARE SI UTILIZARE A ECHIPAMENTULUI
DE PROTECTIE".
In cazul in care manipularea si transportul prin purtare nu pot fi evitate conducerea societatii :
A. - va evalua conditiile de securitate si sanatate pentru activitatile specifice acestei operatii cu privire la
- caracteristicile masei
- efortul fizic depus
- caracteristicile mediului de munca
- caracteristicile activitatii
B. - va dispune si va urmari realizarea masurilor corespunzatoare in scopul evitarii sau reducerii riscurilor de
accidentare sau afectare a sanatatii luand in considerare :
CARACTERISTICILE MASEI
- greutatea si dimensiunile
- dificultatea de apucare
- instabilitatea sau riscul deplasarii continutului
- plasarea in asa fel incat ea trebuie manipulata la o anumita distanta de trunchi sau cu flexie a
trunchiului
- susceptibilitatea de producere a unor leziuni datorata marginilor, muchiilor in special in
eventualitatea unei ciocniri
EFORTUL FIZIC
- prea mare
- care nu poate fi realizat decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului
- care antreneaza o miscare brusca a masei
- care este realizat atunci cand corpul se afla intr-o pozitie instabila
CARACTERISTICILE MEDIULUI DE MUNCA
- inexistenta unui spatiu sufficient in special pe verticala, pentru realizarea activitatii
- pardoselile alunecoase si/sau care prezinta neregularitati
- imposibilitatea ridicarii manuale la inaltime, in siguranta
- manipularea maselor la mai multe niveluri
- instabilitatea pardoselii pe care sunt manipulate materialele
- conditii climatice necorespunzatoare
CERINTELE ACTIVITATII
- efort fizic frecvent si prelungit
- insuficienta repaosului fiziologic sau de recuperare
- distante mari pentru transportat sarcini ritm impus de procesul de munca care nu poate fi
schimbat de salariat
MANIPULAREA SI TRANSPORTUL PRIN PURTARE A MASELOR
 La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor, se vor repartiza numai salariati
care corespund din punct de vedere fizic
 Se interzice manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor, fara efectuarea controalelor medicale periodice
 Masele manipulate si transportate manual, distantele de transport manual pe orizontala, masele
transportate manual pe plan inclinat, inaltimea maxima la care sunt ridicate masele, distanta dintre doua
niveluri intre care sunt efectuate transporturi manuale sau a masele maxime care pot fi transportate pe plan
inclinat cu mijloace de transport nemecanizate nu trebuie sa depaseasca valorile maxime
 Se interzice transportul prin purtare a maselor care impiedica vizibilitatea
 Se interzice manipularea de catre un singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice, care pot
genera dezechilibrari

11
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

 Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzatoare


 Manipularea in acelasi timp a doua sau mai multor obiecte se face numai daca sunt fixate intre ele
corespunzator. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare in acelasi timp a maselor care sunt
instabile intre ele
 Obiectele ambalate in cutii, lazi etc. trebuie fixate in interioprul ambalajelor. Se interzice transportul prin
purtare a maselor nefixate corespunzator in ambalaje
 Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu obstacole,
instabil sau alunecos
 Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete taietoare sau care datorita
naturii lor pot produce leziuni ale mainilor se va face cu echipament de protectie adecvat(palmare, manusi
de protectie rezistente la penetratie etc.)
 Se interzice manipularea maselor in/din locuri in care nu exista spatiu pe orizontala sau verticala
corespunzator pentru realizarea acestei activitati, fara a se lua masuri suplimentare pentru micsorarea
riscului de accidentare
 Se interzice cresterea numarului de ridicari sau coborari pe unitatea de timp peste prevederile legale
 Se interzice utilizarea salariatilor la manipularea si transportul manual al maselor daca nu au echipament
individual de protectie corespunzator si in buna stare

DEPOZITAREA, STIVUIREA, INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR IN


BUCATI
 Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare, incendii si explozii
 Depozitarea materialelor pe rafturi se face asa in fel incat sa nu fie posibila caderea lor
 La stivuirea materialelor in incaperi, greutatea stivelor nu va depasi sarcina maxima admisa a planseului
si/sau pardoselii
 Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajului. Stivele vor fi constituite din materiale cu aceleasi forme si
dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni
 Este interzisa stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite
 In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii, lazi, butoaie sau alte ambalaje cu forme geometrice
regulate, cand suprapunerea se face direct pe ambalaje, peretii ambalajelor trebuie sa reziste presiunii
exercitate de materialele situate deasupra, sa nu prezinte deformari sau deteriorari, iar inaltimea de stivuire
va fi determinata de rezistenta mecanica a ambalajelor, stabilita prin standarde sau norme interne de
fabricatie. Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei
 Cand incarcarea-descarcarea sau transportul materialelor se efectueaza de doi sau mai multi salariati
efortul repartizat pe o persoana nu trebuie sa depaseasca limitele admise, prevazute in normative. Se va
asigura ca obiectele(materialele) respective sa se poata prinde bine cu unelte de apucare sau cu mainile
 In cazul in care o sarcina este incarcata-descarcata sau transportata prin purtare, concomitent de catre mai
multe persoane, acestea vor ridica si cobori sarcina in acelasi timp(la comanda conducatorului operatiei)
 La incarcarea-descarcarea vehiculelor, salariatii trebuie sa fie astfel asezati incat sa nu se loveasca intre ei
cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza
 Distanta dintre doi incarcatori manuali care lucreaza in acelasi timp la incarcare-descarcare, trebuie sa fie
de cel putin 3 m
 Se interzice accesul la locul de descarcare-incarcare manuala a persoanelor care nu au nici o atributie la
aceste operatii
MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE
LA
MANIPULAREA MANUALA A MASELOR
Se iau pentru evitarea sau reducerea riscurilor de accidentare si/sau de afectare a sanatatii, determinate
de manipularea manuala a maselor luand in considerare urmatoarele elemente de referinta :
 caracteristicile masei ; manipularea manuala a unei mase poate prezenta riscuri, in special de afectiuni
dorsolombare, daca masa este :
- prea grea sau prea mare
- incomoda sau greu de apucat
- instabila sau are un continut ce risca sa se deplaseze

12
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

- plasata astfel incat trebuie manipulata la o anumita distanta de trunchi sau cu flexia ori ritatia
trunchiului
- susceptibila sa produca leziuni asupra angajatilor din cauza marginilor si/sau a consistentei sale,
in special in eventualitatea unei ciocniri
 efortul fizic necesar ; efortul fizic poate prezenta riscuri, in special de afectiuni dorsolombare daca:
- este prea mare
- nu poate fi realizat decat printr-o miscare de rasucire a trunchiului
- antreneaza o miscare brusca a masei de transportat
- este realizat atunci cand corpul se afla intr-o pozitie instabila
 caracteristicile mediului de munca ; caracteristicile mediului de munca pot determina o crestere a
riscurilor, in special in afectiuni dorsolombare, daca :
- nu exista suficient spatiu, in special pe verticala, pentru realizarea activitatii
- pardoseala este alunecoasa sau prezinta neregularitati care determina dezechilibrare
- locul unde se desfasoara activitatea de munca sau mediul de munca nu permit angajatului sa
manipuleze manual masele la o inaltime sigura sau intr-o pozitie de lucru confortabila
- pardoseala sau planul de lucru prezinta denivelari care impun manipularea masei la diferite
niveluri
- pardoseala sau punctul de sprijin al piciorului sunt instabile
- temperatura, umiditatea sau circulatia aerului sunt necorespunzatoare
 cerintele activitatii : activitatea poate prezenta riscuri, in special de afectiuni dorsolombare, daca implica
una sau mai multe dintre cerintele urmatoare :
- efort fizic frecvent si prelungit care solicita in special coloana vertebrala
- perioada insuficienta de repaus fiziologic sau de recuperare
- distante prea mari pentru ridicare, coborare sau transport
- ritm al activitatii impus printr-un proces care nu poate fi schimbat de catre angajat
 factori individuali de risc ; angajatul poate fi expus riscului daca :
- este necorespunzator din punct de vedere fizic sa realizeze sarcina respectiva
- poarta haine, incaltaminte sau alte lucruri personale necorespunzatoare
- nu are cunostintele sau instructajul adecvat ori necesar
PENTRU PREVENIREA RISCURILOR DETERMINATE DE EFORTUL FIZIC, TREBUIE EVITATE:
- pozitiile de munca vicioase si/sau fixe
- miscarile extreme
- miscarile bruste
- miscarile repetitive

IPSSM
INTRETINERE SI REPARATII AUTOVEHICULE SI UTILAJE
13
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA


 Caile de acces din hale, ateliere si de pe platformele tehnologice vor fi intretinute in stare buna si vor fi
prevazute cu marcaje si indicatoare de circulatie standardizate
 Incalzirea halelor si a incaperilor de lucru va fi asigurata in perioada anotimpului rece in functie de
temperatura exterioara
 In halele de intretinere si reparare a autovehiculelor, canalele de revizie, vor fi mentinute in stare curata,
asigurandu-se scurgerea apei, a uleiurulor si a combustibililor
 Nu se admite pornirea motoarelor autovehiculelor in interiorul halelor, decat daca exista instalatii de
exhaustare, in stare de functionare.
 Persoanele juridice vor asigura afisarea instructiunilor tehnice si de exploatare privind instalatiile de
ventilatie, precizand programul de functionare al acestora, precum si obligatiile referitoare la reviziile
tehnice si periodice. De asemenea, se va preciza numele persoanei care raspunde de exploatarea
instalatiei
 Utilajele din hala si ateliere (polizoare, masini de gaurit etc.) vor fi bine fixate, legate la pamant, dotate cu
dispozilive de protectie in buna stare. Deasemenea, utilajele vor avea afisate instructiunile tehnice de
exploatare si de protectie a muncii.

 Cricurile din dotarea halelor de reparatii sau a canalelor de revizie vor fi mentinute in permanenta in stare
buna de functionare si vor avea inscriptionata sarcina maxima.

 La demontarea, montarea si transportul subansamblelor grele sau vohiminoase se vor folosi mijloace
mecanice de ridicare si manipulare. Prinderea subansamblelor la mijloacele de ridicat se va face cu
dispozitive speciale, omologate, care sa asigure prinderea corecta si echilibrata a subansamblelor.

 Se interzice ca la prinderea subansamblelor sa se folosească lanturi sau cabluri care nu au poansonate


sarcina maxima de ridicat.

 Dispozitivele de suspendare a autovehiculelor si stelajele pentru aşezarea pieselor trebuie sa aiba stabilitate
si rezistenta corespunzatoare. Acestea vor fi mentinute, in permanenta, in stare buna de folosire.

 Exploatarea, intretinerea si repararea instalapilor de ridicat se va efectua in conformitate cu prevederile


prescriptiilor tehnice ISCIR in vigoare si ale cartilor tehnice respective. Personalul muncitor de diferite meserii si
care ocazional utilizeaza instalatiile de ridicat, trebuie sa fie autorizat ca legatori de sarcini, in conformitate
cu prescriptive Rl-87 colectia ISCIR.

 In halele de reparatii in care se executa si lucrari de sudura la autovehicule se va stabili locul de amplasare a
tuburilor de oxigen, a generatoarelor de sudura oxiacetilenica, a transformatoarelor de sudura electrica,
precum si a paravanelor de protectie folosite in timpul sudurii electrice. Transformatoarele de sudura
electrica vor fi conectate la instalatia de legare la pamant, iar cablurile vor fi amplasate si protejate astfel incat sa
nu fie deteriorate de rotile autovehiculelor care circula in timpul reparatiilor (efectuate pe platforme).

 Petele de ulei si de combustibil de pe pardoselile halelor sau incaperilor vor fi acoperite cu nisip, dupa care
vor fi luate masuri de curatare si evacuare a materialului rezultat in locuri care nu prezinta pericol de incendiu.

 Carpele, caltj si alte materiale textile folosite la curatirea si stergerea pieselor sau a mainilor vor fi depuse in cutii
metalice cu capac de inchidere si evacuate in locuri stabilite in acest scop pentru a fi arse sau ingropate.
 In halele de reparare a autovehiculelor se vor monta placi avertizoare si afise sugestive pe teme de
protectie a muncii, referitoare la activitatea efectiv prestata.
 In cazul incaperilor in care se gasesc instalatii prin a caror manevrare sau atingere se pot produce
accidente, pe usile acestora se vor fixa tablite cu inscriptia "INTRAREA INTERZISA PERSOANELOR
STRAINE". Aceste tablite se vor fixa si pe usile incaperilor in care sunt instalate cazane cu abur,
transformatoare, redresoare.
14
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

 Lucratorii trebuie sa poarte echipament de lucru si echipamentul de protecple corespunzator lucrarilorpe


care , le executa cu instalatiile si utilajele din dotare
 In locurile unde exista pericole de incendiu, explozii, intoxicatii si surse de zgomot sau vibrajii se vor efectua
masuratori in vederea depistarii depasirii CMA si a anihilarii surselor acestora.
 Sculele vor fi asezate pe suporturi speciale, amplasate in locuri corespunzatoare si la locuri accesibile.
Dupa terminarea lucrului sculele vor fi curajate, dupa care vor fi inchise in dulapuri. Ascutirea sculelor de
taiat, cioplit se va face de un lucrator instruit special in acest scop.
 Lucratorii sunt obligati ca inainte de inceperea lucrului sa verifice daca uneltele si utilajele pe care le
folosesc sunt in stare buna si corespund din punctul de vedere al securitatii muncii. Se interzice folosirea
uneltelor si utilajelor care nu corespund acestor verificari.
 Inainte de inceperea lucrului, locul de munca trebuie sa fie in perfecta ordine. Nu se admite aglomerarea
locului de munca cu materiale, scule etc.
 Este interzisa modificarea sculelor prin sudarea prelungitoarelor improvizate pentru chei.in vederea maririi
cuplului.
 Zilnic, inainte de inceperea lucrului, maistrul si sefii de echipa vor verifica starea de sanatate si oboseala a
muncitorilor. Daca acestia se afla sub influenta bauturilor alcoolice vor fi indepartati de la lucru.
 Este interzisa pastrarea imbracamintii personale a lucratorilor si a alimentelor in incinta halei sau atelierelor.
Imbracamintea se va pastra numai in vestiar. Alimentele se vor consuma numai in incaperile special
amenajate si destinate de imitate in acest scop si numai dupa ce lucratorii respectivi isi vor spala bine
mainile.
 Persoanele cu atributii de serviciu vor urmari si vor interzice introducerea si consumul bauturilor alcoolice in
unitate si la locurile de munca, cunoscand ca raspund personal de starea si capacitatea de munca a
personalului din subordine pe tot timpul lucrului.
 Inainte de inceperea lucrului, persoanele cu atributii de serviciu vor verifica functionarea tuturor instalatiilor,
utilajelor si dispozitivelor din dotare. De asemenea vor verifica legatura la pamant a tuturor utilajelor
actionate electric, si cazul in care se constata defectiuni sau ca legatura la pamant sau la conductorul de
nul al re|elei este intrerupta, se va scoate utilajul de sub tensiune, vor anunta muncitorii special desemnati
din unitate, vor supraveghea remediarea defectiunii constatate si se va incuviinta folosirea utilajului
respectiv.
 La repartizarea lucrarilor pe muncitori, maistrul sau seful de echipa va indica procedeul corect de lucru
(nepericulos) si masurile corespunzatoare privind utilizarea instalatiilor, utilajelor si sculelor din dotare. Va
verifica starea echipamentului de protectie care va fi folosit de muncitor la lucrarea respectiva.
 Autovehiculele aflate pe pozitiile de lucru din hale, ateliere sau platforme tehnologice vor fi asigurate
(calate) impotriva deplasarilor necomandate, in care scop vor fi folosite pene sau cale special confectionate.
In cazul in care nu se executa lucrari la motor sau la transmisie, autovehiculele vor fi asigurate si cu
mijloace proprii (frana de ajutor si cuplarea intr-o treapta de viteza).
 Iluminatul natural si artificial se va realiza astfel incat sa se asigure o buna vizibilitate la locul de munca.
 Corpurile de iluminat trebuie sa fie curatate periodic. De asemenea, se vor face masuratori periodice
asupra iluminarii, precum si verificarea instalatiilor de iluminat.

Protectia impotriva incendiilor si exploziilor


 In incaperi cu pericol de incendii si exploziisunt interzise: fumatul, intrarea cu foe deschis, cu piese sau
materiale incandescente, producerea de scantei, lovirea a doua scule feroase si folosirea echipamentului
de lucru din materiale sintetice. In acest scop pe usa de intrare se vor monta placute avertizoare.
 Este interzis accesul in atelierele cu pericol de explozie a tuturor persoanelor straine. Pe usile acestor
incaperi se vor monta tablite cu inscripfia "INTRAREA OPRITA".
 Este interzis fumatul in halele de intretinere si repara|ii. In acest scop se vor amenaja locuri pentru fumat.
 Este interzisa pastrarea rezervoarelor, a bidoanelor cu combustibili lichizi, carbid, cu uleiuri, a vaselor cu
acizi, vopsele, diluant etc., in interiorul halelor sau atelierelor cu exceptia locurilor anume prevazute prin
proiectul de constructie.

REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI UTILAJELOR

Spalarea / Rampa de spalare manuala

15
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

 Daca in apropierea rampei se afla un drum de circulatie pentru pietoni sau vehicule, intre rampa si drum se
vor monta paravane asigurate contra rasturnarii astfel incat jetul de apa de spalare sa nu loveasca oamenii
sau vehiculele care tree pe drum.
 Autovehiculele ce urmeaza a fi spalate se manevreaza cu atentie pe rampa metalica sau de beton si se
asigura contra pornirii necomandate, cuplandu-se intr-una din viteze, actionandu-se frana de ajutor si
asezandu-se cale de blocare la rotile din spate in ambele sensuri (fata si spatele rotilor).
 Furtunul prin care vine apa sub presiune va fi in buna stare, iar legatura cu piesele metalice se va asigura
cu coliere de strangere.
 Urcarea sau coborarea autovehiculelor pe/si de pe rampa se va face numai dupa ce lucratorii din jur au fost
avertizati referitor la operatia ce se executa.
 Se interzice indreptarea jetului de apa sub presiune spre instalatiile electrice aflate in zona rampei.
 Decantoarele si separatoarele de reziduuri petroliere aferente instalatiilor de spalare vor fi acoperite
si ingradite. Aerisirea se va efectua permanent.
 Malul din decantoare va fi evacuat cu ajutorul pompelor de noroi sau alte mijloace mecanizate.
 In timpul curatirii decantorului, lucratorul nu va sta pe suprafafa decantorului.
 Inainte de pornirea pompei de apa se va verifica existenta gratarului (sau a platformei electroizolante) de
protectie de sub tabloul de comanda, precum si legatura la pamant.
 Cuplajul pompei va fi acoperit cu aparatori.
 Inainte de pornirea pompei de apa, capatul furtunului cu stutul va fi tinut in mana sau fixat intr-un colier
pentru a se evita lovirea ca urmare a presiunii jetului de apa.
 La terminarea programului de lucru rampa va fi curatata si spalata.
 Dupa terminarea lucrului, incaperea pompelor si tabloul electric se vor incuia cu cheia.

Statia de spalare mecanizata


 Lucratorul statiei nu va introduce un autovehicul la spalat, decat dupa ce va verifica functionarea instalatiei.
 Este interzisa stationarea persoanelor pe carucior in timpul functionarii statiei.
 Se interzice pornirea pompelor si mecanismelor din interiorul tuneluhii, daca lucratorul statiei nu s-a
asigurat ca in interiorul tunelului nu se afla nici o persoana.
 Inainte de inceperea oricarei lucrari in interiorul tunelului, trebuie montate pe podea gratare de lemn pentru
a evita alunecarea personalului.
 Manipularea organelor de comanda a functionarii statiei trebuie sa se faca numai de catre persoanele
autorizate in acest sens.
 Scoaterea autovehiculelor trebuie sa se faca numai cand caruciorul se afla la unul din capetele tunelului, la
pozitia oprit si numai dupa asigurarea ca in jurul caruciorului sau chiar pe carucior nu se afla nici o
persoana.
 Este interzisa manipularea organelor de comanda in timpul efectuarii lucrarilor de revizie sau reparatie a
statiei.

Revizia tehnică şi diagnosticarea


 Autovehiculele trebuie să fie introduse în hală cu motorul în funcţiune, având în rezervor o cantitate de
carburant de cel mult 10% din capacitatea acestuia, necesară deplasării autonome de la un punct de lucru
la altul. Fac excepţie autovehiculele care sunt introduse în hală numai pentru reviziile tehnice periodice.
 Autovehiculele trebuie să fie introduse pe linia de revizie şi diagnosticare tehnică numai după ce sunt
spălate.
 Canalul de revizie trebuie menţinut în stare curată, asigurându-se scurgerea apei, a uleiurilor şi a
combustibililor. Introducerea autovehiculelor pe canal se va face cu viteza de maximum 5 km/h, dirijate din
faţă, de la sol, de către conducătorul locului de muncă.
 Verificarea presiunii în pneuri şi ridicarea acesteia la valorile stabilite (faţă sau spate) pentru fiecare tip de
autovehicul trebuie să se facă potrivit prevederilor din tabelul cuprinzând presiunea admisă, care trebuie să
fie afişat la locul de muncă. La umflarea pneurilor se va folosi în mod obligatoriu dispozitivul de protecţie
împotriva săririi cercului de la jantă. In cazul jantelor monobloc sau din mai multe bucăţi nu se utilizează
dispozitiv de protecţie.
 Compresorul folosit la umflarea pneurilor va fi în stare bună de funcţionare, dotat şi inscripţionat
corespunzător.
 Lucrătorul de la rampă, care efectuează verificarea, trebuie să fie instruit şi autorizat asupra cunoaşterii
caracteristicilor tehnice, funcţionale ale compresoarelor.

16
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

 Mişcarea autovehiculelor pe rampă trebuie să se facă numai dirijată de persoane cu atribuţii de serviciu,
numai după ce acestea s-au convins că echipa a ieşit din canalul de revizie şi s-a îndepărtat de
autovehicule, iar sculele şi piesele de lucru au fost înlăturate.
 Standul unde se face verificarea bunei funcţionări a sistemului de rulare şi a motorului, trebuie să aibă
montat grilajul de protecţie.
 La verificarea sistemului de semnalizare, lucrătorul trebuie să stea pe podeţul mobil al canalului.
 La operaţia de verificare a mecanismului de direcţie, lucrătorul va cala roţile din spate şi va acţiona frâna de
mână, după care va proceda la suspendarea părţii din faţă a autovehiculului.
 In timpul verificării parametrilor dinamici ai autovehiculului pentru a se evita producerea de accidente prin
ieşirea accidentală a autovehiculului de pe postul de încercare, se va asigura blocarea mijlocului de
transport pe post cu cale de blocare.
 La diagnosticarea motorului în timpul funcţionării se vor avea în vedere ca:
- în timpul funcţionarii motorului să se evite aşezarea lucrătorului în dreptul paletelor ventilatorului;
- să se asigure evacuarea gazelor arse ale motorului folosindu-se în acest scop tubulatura de evacuare şi
sistemul de ventilaţie.
 La utilizarea standurilor de testare a frânei nu se va depăşi valoarea de încercare maximă prescrisă de
uzina constructoare.
 După terminarea operaţiilor de testare a sistemului de frânare, lucrătorul va scoate standul de sub tensiune,
va păstra distanţa prescrisă faţă de cilindrii hidraulici şi va părăsi canalul de comandă al cilindrilor hidraulici.

Demontarea
 Demontarea autovehiculelor în vederea reparării se va executa în sectoare şi pe posturi de lucru
specializate pentru aceste operaţii.
 Subansamblurile rezultate de la demontarea autovehiculelor trebuie depozitate în spaţii special destinate în
acest scop.
 Se interzice depozitarea subansamblurilor rezultate de la demontarea autovehiculelor pe căile de acces.
 Indepărtarea subansamblelor de pe autovehicul se va face numai după ce lucrătorul a verificat că toate
îmbinările acestora cu reperele învecinate au fost demontate.
 Uneltele de lucru utilizate de către muncitori, precum şi instalaţiile de ridicat (cricuri, macarale etc.) vor fi
controlate înainte de începerea lucrului.
 Se interzice folosirea sculelor decalibrate sau defecte.
 Se interzice executarea operaţiilor de demontare a părţilor din autovehicul, când acestea sunt prinse sau/şi
susţinute de mijlocul de ridicat.
 La demontarea arcurilor se vor folosi cleşti sau scule speciale.
 Depresarea bucşelor, inelelor de rulmenţi, cămăşilor etc. se va face numai cu prese şi dispozitive speciale.
 Transportul subansamblelor demontate, grele sau voluminoase se va face cu mijloace de transport pe care
se va asigura stabilitatea acestora în timpul transportului.
 La demontarea îmbinărilor nituite trebuie folosite paravane metalice de protecţie împotriva proiectării de
metal sau a aşchiilor de metal rezultate în timpul lucrului.
 Demontarea părţilor componente ale instalaţiei electrice de pe autovehicul se va face numai dupâ
decuplarea bateriei de acumulatoare.
 Demontarea subansamblurilor de sub cadrul sau caroseria autovehiculului, pe locuri staţionare, se va
executa numai cu autovehiculul aşezat pe capre metalice prevăzute la partea superioară cu pene de lemn,
în bună stare şi dispuse în aşa fel, încât să asigure stabilitatea autovehiculului.
 In lucrul cu flux continuu se interzice trecerea peste transportorul pentru autovehicule în timpul funcţionării
acestuia, dacă nu sunt omologate locurile de trecere corespunzătoare.
 In cazul defectării transportorului pentru autovehicule, acesta va fi oprit imediat, iar intervenţia de depistare
şi remediere a defecţiunii se va face de către echipa de întreţinere specializată.
 Se interzice desfundarea conductelor de benzină, motorină, încercarea conductelor pentru aer etc prin
suflare cu gura.
 Lucrătorii care fac probe sub presiune vor verifica buna funcţionare a manometrelor de control, precum şi
integritatea garniturilor de etanşare.
 Spălarea şi degresarea pieselor mici se vor face numai cu detergenţi, în cuve speciale, amplasate în locuri
corespunzătoare (cu avizul organelor PSI din unitate).

Introducerea sau scoaterea utilajelor în/din halele şi atelierele de reparaţii

17
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

 Autovehiculele vor fi introduse la operaţiile de întreţinere sau de reparare numai după spălarea lor.
 Introducerea autovehiculelor în halele şi atelierele pentru reparaţii se va face cu motorul în funcţiune, numai
cu respectarea următoarelor condiţii:
- cantitatea de carburanţi din rezervor să fie redusă la strictul necesar deplasării autonome a
autovehicululuipe fluxul tehnologic, fără a depăşi 10% din capacitatea rezevoralui, iar buşonul să fie
montat;
- după aşezarea autovehicului pe postul de lucru, se va scoate de sub tensiune instalaţia electrică a
acestuia.
 Introducerea autovehiculelor în hală se va face numai cu mersul înainte cu o viteză de maximum 5 km/h.
Când spaţiul halei este mic şi nu se poate executa întoarcerea autovehiculului, intrarea se va face şi cu
mersul înapoi. In acest caz conducătorul autovehicului va fi ajutat la manevrare de către o alta persoană
care va dirija de la sol intrarea în hală. Această persoană va sta în raza de vizibilitate a şoferului, în afara
autovehiculului.
 Este interzisă introducerea în hale sau ateliere a autovehiculelor încărcate cu materiale combustibile sau
uşor inflamabile sau dacă prezintă scurgeri de combustibil.
 Manevrarea autovehiculelor în incinta halelor se va face sub directa supraveghere a persoanelor cu atribuţii
de serviciu, după ce în prealabil s-a efectuat instructajul celor ce execută operaţia şi s-au luat toate
măsurile de siguranţă în vederea evitării riscului de accidentare a persoanelor de la locurile de muncă
alăturate.
 Când cabina este rabatată în faţă, trebuie verificată poziţia cârligului de siguranţă (clichetului), urmărindu-se
ca acesta să fie în poziţia "zăvorât".
 Ori de câte ori este necesară rabatarea cabinei, se va monta şi utiliza dispozitivul suplimentar de siguranţă.
Fac excepţie cabinele care se rabat prin utilizarea sistemelor hidraulice.
 Suspendarea autovehiculelor se va face numai pe capre rezistente, corespunzătoare ca înălţime tipurilor de
autovehicule din dotare. Se interzice suspendarea pe materiale improvizate (bolţari, cărămizi, pietre etc.).
 Ridicarea şi suspendarea autovehiculului sau rabatarea cabinei se va face numai cu uşile închise.
 Pentru ridicarea autovehiculul cu cricul se va alege punctul indicat al cadrului. Cricul se va aşeza pe teren
neted. Pentru stabilitate, sub cric se vor aşeza bucăţi de scâdură rezistente şi perfect netede. Dacă cricul
nu ajunge în punctul de ridicare, între acesta şi cadru se va aşeza un butuc de lemn din esenţă tare, cu
laturi regulate. In cazul efectuării unor lucrări de suspendare în afara halei pe teren acoperit cu gheaţă, se
va îndepărta mai întâi gheaţa de pe locul unde se pune cricul.
 Transportul în hală sau în ateliere a pieselor mari şi de formă complexă se va face cu cărucioare sau alte
mijloace de transport prevăzute cu suporturi adecvate astfel încât stabilitatea pieselor în timpul transportului
să fie asigurată.
 Pentru executarea lucrărilor de reparaţie la motoare şi cutii de viteză, fără pericolul răsturnării, acestea
trebuie aşezate stabil pe bancurile de lucru şi calate sau prinse în dispozitive care să permită rotirea lor în
poziţii care să asigure uşurarea efortului fizic.
 Pentru lucrările absolut necesare sub autovehicul, când înălţimea de suspendare nu permite o poziţie de
lucru in picioare sau când lucrările nu se execută pe canalul de revizie, lucrătorii vor folosi paturi rulante
adecvate. In această situaţie lângă bara de protecţie din faţă şi lângă cea din spate a autovehicului se va
aşeza câte o placă avertizoare cu inscripţia "ATENTIE SE LUCREAZĂ SUB MAŞINA".
 Se interzice desfacerea cu dalta şi cu ciocanul a piuliţelor şi prezoanelor.
 Unsoarea consistentă folosită în procesul tehnologic se va păstra în cutii din tablă sau lemn, prevăzute cu
capac.
 Trecerea peste canalele de revizii se va face numai pe podeţele aflate pe acestea.
 Pornirea motorului după ieşirea de pe banda de montaj se va face de personal calificat, în prezenţa
persoanei autorizate de conducerea unităţii, numai după ce se va constata că nu se găsesc persoane sub
autovehicul sau în apropierea lui şi după ce se va racorda ţeava de eşapament la conducta de evacuare a
gazelor arse.
 Pornirea motoarelor în hală este interzisă fără aprobarea personalului cu atribuţii de serviciu.
 Pornirea motorului şi manevrarea autovehiculului se va face numai după ce se constată că nu se găsesc
persoane sub maşină sau în apropierea ei. Manevrarea va fi dirijată de către o persoană aflată în afara
autovehiculului în raza de vizibilitate a şoferului.
 Incercarea funcţionării motoarelor reparate şi montate pe autovehicule se va face numai de personal
calificat care posedă permis de conducere de categorie corespunzătoare.

18
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

 Se interzice încercarea frânelor cu autovehiculul în mers, în hale, ateliere şi pe platformele tehnologice.


Proba frânelor se va face numai la standul de încercare al frânelor sau în locurile special amenajate în
acest scop.
 Scoaterea autovehiculelor din hale, ateliere şi de pe platformele tehnologice se va face numai după ce
sculele şi dispozitivele folosite au fost îndepărtate cu aprobarea şi sub supravegherea maistrului sau a
şefului de echipă.
 Se interzice scoaterea din hală a autovehiculelor la care nu s-a efectuat un control al sistemelor de
siguranţă rutieră (direcţie, frână, semnalizare luminoasă).
INTRETINEREA AUTOVEHICULELOR SI UTILAJELOR

Umflarea pneurilor
 In locurile pentru umflarea pneurilor trebuie să se afişeze Ia loc vizibil tabelul cu presiunile admise în
anvelope pe tipuri de autovehicule.
 Este interzisă aglomerarea locului pentru umflarea pneurilor, cu piese, materiale sau scule care nu au
legătură cu operaţiile ce se efectuează la acest loc de muncă.
 Pentru evitarea accidentelor care s-ar putea produce datorită desprinderii cercului în timpul umflării
cauciucului, se va utiliza obligatoriu dispozitivul de protecţie fix sau mobil special confecţionat în acest scop.
 Verificarea presiunii în pneuri în timpul umflării, în cazul când se foloseşte dispozitivul de protecţie fix, se va
face cu manometrul care trebuie să existe la fiecare dispozitiv în parte şi care va fi amplasat între robinetul
de deschidere al sursei de aer şi furtunul de umplere cu aer al pneului.
 Pentru umflarea pneurilor fără a fi demontate roţile (aceasta în cazul în care presiunea în pneu nu a scăzut
mai mult de 50%), se vor folosi dispozitivele de protecţie mobilă, special construite. In acest caz verificarea
presiunii în pneuri se va face cu ajutorul manometrului din dotarea autovehiculului.
 Umflarea cu.aer a pneurilor se va face până la presiunea admisă.
 In cazul in care la jantele cu cercuri presiunea în pneu a scăzut cu mai mult de 50% este obligatorie
demontarea roţii de pe autovehicul.
 Demontarea anvelopelor de pe jantă se va efectua numai după evacuarea completă a aerului din camerele
pneurilor. Pentru a evita accidentele şi a reduce efortul fizic, la demontare se vor folosi dispozitive speciale
confecţionate în acest scop.
 După montarea cauciucului pe jantă, la roţile cu cerc, odată cu introducerea aerului în cameră,
conducătorul auto va urmări ca cercul de siguranţă să fie bine fixat în locaşul său pe toată circumferinţa.
 In cazul jantei din două sau trei bucăţi, montarea şi umflarea pneurilor se va efectua fără dispozitiv de
protecţie.

Staţia de gresare şi schimb de ulei


 Uşa staţiei va fi prevăzută la exterior cu plăci avertizoare pe care se va menţiona "FUMATUL OPRIT"
 In încăperea în care lucrează personalul staţiei se va afişa schema amplasării rezervoarelor, poziţia
conductelor şi a ventilelor de închidere ale staţiei de gresare şi schimb ulei.
 Butoaiele folosite pentru depozitarea uleiurilor şi unsorilor vor fi păstrate pe suporţi care vor fi menţinuţi în
perfectă stare de curăţenie.
 Gurile pentru transvazarea combustibilului din autocisterne în rezervoare vor fi prevăzute cu sisteme
eficiente de legătură (etanşe şi bine fixate) ; personalul statici este obligat să conecteze autocisterna la
dispozitivul de legare la pământ a staţiei.
 Capacele de vizitare şi de luare a probelor din rezervoare vor fi prevăzute cu garnituri sau manşoane din
cauciuc, în vederea asigurărir etanşeităţii şi înlăturării producerii scânteilor. Capacele exterioare vor fi
protejate contra radiaţiilor solare prjn acoperirea cu vopsea albă.
 La staţiile de alimentare cu lubrifianti vor fi amplasate posturi PSI, dotate cu utilaje şi materiale de stingere a
incendiilor, conform normativelor PSI în vigoare.
 Personalul statiei este obligat să păstreze curăţenia în încăperi şi în perimetrul statiei, să respecte normele
de protecţie a muncii şi normele PSI privind locul de muncă respectiv şi să poarte în permanenţă
echipamentul de protecţie.
 Pe teritoriul statiei se interzice:
- colectarea oricăror reziduuri de lichide combustibile în bazine sau gropi deschise, improvizate;
- folosirea nisipului în scopul absortiei lichidelor combustibile;
- folosirea de lichide combustibile pentru mentinerea curăţeniei în încăperile aferente staţiei;
- fumatul şi folosirea oricărei surse de foc deschise.
19
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

 Verificările la instalaţiile şi rezervoarele staţiei se vor efectua numai după scoaterea din funcţiune a
instalaţiei ce se repară.
 Demontările, înlocuirile, reparaţiile la rezervoarele staţiei care necesită folosirea focului deschis se pot
efectua luându-se următoarele măsuri:
- se va goli complet rezervorul;
- se vor închide şi bloca robinetele de pe toate conductele de legătură ale rezervorului;
- se va decupla rezervorul de toate conductele de legătură;
- se vor deschide gurile de vizitare de pe mantaua rezervorului şi gurile de lumina de pe capacul
rezervorului,
- se va efectua golirea (purjarea) şi aerisirea rezervorului în aşa fel încât aburii care se vor degaja să nu
mai conţină concentraţie periculoasă de gaze;
- se vor lua probe de gaze pentru analiză;
- după efectuarea analizelor, se va confirma lipsa gazelor.
 Demontările, înlocuirile, reparaţiile, curăţirea rezervoarelor de reziduuri şi alte operaţii similare se vor face
numai sub supravegherea personalului competent din întreprindere. In aceste activităţi se va solicita
eliberarea permisului de lucru cu foc deschis.
 In ulteriorul staţiei de degresat sunt interzise depozitarea sau folosirea tuburilor cu oxigen.
 Introducerea sau scoaterea autovehiculului în/şi din staţia de gresare şi schimb de ulei se va face cu o
viteză de maximum 5 km/h.
 înainte de scoaterea autovehiculului din staţie se va verifica dacă sculele şi dispozitivele folosite în timpul
lucrului au fost îndepărtate.
 Gresarea articulaţiilor şi agregatelor, precum şi completarea nivelului de ulei în carterul motorului,
compresorului, pompei de injecţie şi completarea nivelului de ulei de transmisie în baia cutiei de viteze, a
diferenţialului şi a casetei de direcţie se va face numai după oprirea motorului şi asigurarea roţilor cu pene
(cale) în ambele sensuri de deplasare.
 Se interzice încercarea cu mâna a presiunii la capul terminal sau îndreptarea jetului în direcţia persoanelor
aflate în apropiere. Declanşarea aparatului se va face numai după cuplarea corectă a capacului aparatului
cu punctul de gresat.
 La locul de gresare nu se vor depozita uleiuri şi unsori decât în cantităţi necesare pentru o zi de lucru.

MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE
DE PROTECTIE
IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE

20
S.C ALGORITHM CONSTRUCTII S 3 SRL
Sediul Social: Sediul Social: Str. Jean Steriadi, nr. 17, sector 3, Bucuresti

 Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri tehnice si
organizatorice. Masurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in realizarea protectiei necesare.
 Masurile tehnice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt
urmatoarele:
- acoperirea cu materiale electroizolante ale partilor active(izolarea de protectie) ale instalatiilor si
echipamentelor electrice
- inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare izolatoare
- ingradiri
- protectia prin amplasare inlocuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate
- scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se efectua
lucrari si verificarea lipsei de tensiune
- utilizarea de dispozitive speciale pentru legaturi la pamant si in scurtcircuit
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante
- alimentarea la tensiune foarte joasa(redusa) de protectie
- egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru
 Masuri organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele:
- executarea interventiilor la instalatiile electrice(depanari, reparari, racordari) trebuie sa se faca
numai de personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit pentru lucrul respective
- delimitarea materiala a locului de munca(ingradire)
- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice
- elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice
- organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerii
directe
 Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze si sa se aplice numai
masuri si mijloace de protectie tehnice, Este interzisa inlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice de protectie
cu masuri de protectie organizatorice.
 Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se aplice doua masuri de protectie : o
masura de protectie principala, care sa asigure protectia in orice conditii, si o masura de protectie
suplimentara, care sa asigureprotectia in cazul deteriorarii protectiei principale. Cele doua masuri de
protectie trebuie sa fie astfel alese incat sa nu se anuleze una pe cealalta. In locurile putin periculoase din
punctul de vedere al pericolului de electrocutare este suficienta aplicarea numai a unei masuri, considerate
ca fiind principala.
 Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare, prin atingere indirecta, masurile de protectie care se pot
aplica sunt urmatoarele :
- folosirea tensiunilor foarte joase de securitate(TFJS)
- legarea la pamant
- legarea la nul de protectie
- izolarea suplimentara de protectie, aplicata echipamentului tehnic
- izolarea amplasamentului
- separarea de protectie
- egalizarea si/sau dirijarea potentialelor
- deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante

21