Sunteți pe pagina 1din 17

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI

ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ

POST DE MUNCA :
CONDUCATOR AUTO SI MECANIC UTILAJE

Avizare Semnatura si stampila Data

INTOCMIT, MAI 2021


S.E.P.P.
Secure Work Solutions

AVIZAT,
PRESEDINTE C.A. MAI 2021
NITU Mihai

1 / 17
POST DE MUNCA: CONDUCATOR AUTO SI MECANIC UTILAJE

Descrierea componentelor locului de munca

Procesul de munca

Scopul acestei activitati este conducerea si intretinerea mijloacelor de transport utilizate in


desfasurarea activitatii : autocuratatoare canal, buldoescavatoare, macarale, vidanje, precum si
camioane amenajate pentru transportul deseurilor.
Conducerea autovehiculelor pe teritoriul societatii si pe drumurile publice este permisa numai
in conditiile respectarii instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca, precum si
Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice si a instructiunilor si dispozitiilor in vigoare.

Elementele componente ale sistemului de munca


Mijloace de productie :
-
- Buldo-escavator;
-Wola;
- Camioane;
- Autocar transport salariati ;
-Autogunoiera;
-Camion MAN
-Iveco 12-18 tone
- Scule si unelte specifice;

Mediul de munca

In conditii normale mediul de munca nu reprezinta un factor de risc deosebit. Se mentioneaza


pentru conducatorii auto ai mijloacelor de transport deseuri prezenta agentilor biologici.

Sarcina de munca
In cadrul sarcinii de munca sunt cuprinse urmatoarele:
 sa cunoasca si sa aplice intocmai in procesul muncii si in comportare dispozitiile legale care
reglementeaza circulatia rutiera;

2 / 17
 sa conduca autovehicule pe drumurile publice, pentru deplasarea la punctele de lucru
respectand regulile de circulatie precum si instructiunile proprii de securitate si sanatate in
munca pentru transportul rutier si activitatea prestata;
 sa execute toate operatiile implicate in procesul de munca cu mare atentie si responsabilitate;
 raspunde de starea tehnica si estetica a autovehiculului pe care se lucreaza;
 efectueaza intretinerea zilnica a autovehiculului (spalare, gresare, schimbare filtru motorina,
etc.);
 executa lucrarile de reparatii ce rezulta din controlul si ingrijirea zilnica utilizand sculele din
dotarea autovehiculului;
 inainte de plecarea in cursa, soferul verifica impreuna cu conducatorul autovehiculului care
tracteaza daca utilajul este bine fixat, precum si starea sigurantelor de la sistemul de agatare,
starea carligelor de la protap si de la spatele utilajului;
 verifica starea utilajului inainte de plecare in cursa;
 la terminarea lucrului sau ori de cate ori conducatorul paraseste utilajul, il va asigura contra
deplasarii accidentale sau utilizarii de personae neautorizate;
 anunta orice generatoare de pericole sau accidente (tehnice, rutiere).

Mediul de munca

Mediul de munca in care isi desfasoara activitatea nu constituie riscuri deosebite de accidentare
si imbolnaviri profesionale.

Factori de risc identificati

A. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

a. Factori de risc mecanic :

 Prindere, strivire corp sub autovehicul in timpul verificarii (sistem de ridicare necorespunzator,
interventii la sistemul de actionare cupa buldozer, escavator.
 Prindere, strivire membre superioare la interventii la motorul autovehiculului, in elementele in
miscare ale vehiculelor (ventilator de racire).
 Lovire, strivire de mijlocul de transport, asigurat necorespunzator impotriva deplasarii
necomandate.
 Lovire, strivire membre cauzate de unelte si scule necorespunzatoare (pentru interventii,
cuplari, etansari).
 Alunecari, caderi pe acelasi nivel - incaltaminte necorespunzatoare.
 Caderi de la inaltime (de pe scara mijlocului de transport, in tunele).
 Rasturnarea mijloace de transport - (buldozere, escavatoare, ) cauzata de exploatarea in conditii
periculoase (teren alunecos, denivelat, viteza neadaptata, manevre bruste)
 Jet de apa sub presiune: neasigurare etansare, depasire presiune de lucru, realizare presiune de
lucru inainte de introducerea duzei de curatare in canal.
 Proiectarea corpuri straine in ochi in timpul intervenliilor la sistemul hidraulic, din mediul de
lucru.

B. Factori de risc proprii mediului de muncă

 Temperatura ridicata vara, scazuta iarna, intemperii.


 Mediu viciat, prezenta agentilor biologici periculosi.

C.Factori de risc proprii sarcinii de muncă


3 / 17
a. Solicitare psihica :

 Solicitare psihica in timpul conducerii mijlocului de transport.

D. Factori de risc proprii executantului :

a. Actiuni gresite:

 Conducerea autovehiculelor cu viteza neadecvata tipului de utilaj si starii drumului.


 Neasigurarea impotriva deplasarii necontrolate in timpul exploatarii utilajului, pe strazi in
panta.
 Utilizarea de scule, unelte necorespunzatoare la ridicarea capacelor de canal, imbinare
tronsoane furtun si piese speciale.
 Inceperea activitatii cu utilaje speciale (autocuratitoare) fara asigurarea echipei de lucru (minim
doi muncitori din care unul trebuie sa fie conducatorul utilajului).
 Utilizarea vehiculelor in stare necorespunzatoare.
 Neutilizarea mijloacelor de avertizare in timpul deplasarii si stationarii pe drumurile publice.
 Executarea de lucrari pe timp de noapte sau vizibilitate redusa fara asigurarea iluminatului
corespunzator si imprejmuirea zonei de interventie.
 Parasirea si neasigurarea mijlocului de transport in timpul incarcarii/descarcarii.
 Interventii la mecanismele de actionare hidraulica in timpul functionarii acestora, interventii
manuale pentru deblocari, fara uneltele din dotare, din pozitie necorespunzatoare.
 Utilizarea utilajelor speciale fara respectarea instructiunilor proprii de securitate a muncii,
intocmite in baza prescriptiilor din Cartea tehnica.
 Deplasarea utilajelor speciale cu persoane pe scari sau pe bara din fata.
 Actionarea comenzilor hidraulice pentru incarcare-descarcare fara verificarea absentei
persoanelor din zona de actiune.
 Utilizarea vehiculelor in alte scopuri, (transport sub stante periculoase, nocive, inflamabile),
nerespectare traseu de deplasare.
 Manevre necorespunzatoare:
 deplasarea cu viteza mare, neadaptata la conditiile de circulatie;
 suprasolicitarea echipamentului: incarcare peste nivelul admis, depasirea presiunii
de lucru;
 neasigurarea in timpul exploatarii;
 exploatarea necorespunzatoare - manevre bruste, fortate.
 Umflarea pneurilor fara dispozitiv de siguranta si manometru.
 Utilizarea mijloacelor auto fara revizie tehnica, la termen, cu deficiente cum ar fi:
 pneuri uzate, cu presiunea aerului sub limita admisa;
 fara instalatia de semnalizare acustica si optica;
 sistemul de iluminat defect sau necorespunzator;
 sistemul de franare defect;
 jocul la volan peste valoarea admisa.
 Efectuarea de remedieri la mijlocul.de transport in timpul incarcarii/descarcarii.
 Transport persoane in cabina, cupa buldo- escavator, pe scari, pe partile latetale ale utilajului,
cu mijloace neamenajate in acest scop.
 Conducerea mijloacelor de transport in conditii de vizibilitate redusa (conditii atmosferice,
sistem de iluminare necorespunzatoare), descarcarea fara asigurarea conditiilor de siguranta.
 Remorearea autovehieulelor in conditii periculoase - utilizare cabluri de remorcare (in locul
barelor de otel).

4 / 17
 Manevre accidentogene: actionare sisteme de comanda pentru ridicare - descarcare cu socuri.
 Minimizarea pericolului prin nerespectarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in
munca.
 Nerespectarea normelor de igiena a muncii.
 Dotarea necorespunzatoare a autovehiculului cu mijloace de interventie PSI, interventii
necorespunzatoare in caz de inceput de incendiu, a trusei prim ajutor.
 Prezentarea la lucru in conditii psihico-fiziologice necorespunzatoare (oboseala, boala, lucru
sub influenta bauturilor alcoolice).

a. Omisiuni :
 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare.

5 / 17
SD3-SALUBRITATE SI FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE Numar de persoane expuse:
DESZAPEZIRE S3 MUNCA
Sectia MECANIZARE Durata expunerii: 8ore/schimb
LOC/POST DE MUNCA:
CONDUCATOR AUTO SI
MECANIC UTILAJE
Componenta Factori de risc Forma concreta de manifestare a factorilor Consecinta Clasa Clasa Nivel
sistemului de identificati de risc maxima de de de
munca (descriere, parametri) previzibila gravitate probabilitate risc

0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE MECANIC 1. Prindere, strivire corp sub autovehicul in timpul DECES 7 1 3
PRODUCTIE verificarii (sistem de ridicare necorespunzator,
Miscari interventii la sistemul de actionare cupa buldozer,
functionale escavator.
2. Prindere, strivire membre superioare la interventii ITM 45-180 3 3 3
la motorul autovehiculului, in elementele in miscare
ale vehiculelor (ventilator de racire)
3. Lovire, strivire de mijlocul de transport, asigurat DECES 7 1 3
necorespunzator impotriva deplasarii necomandate
4. Lovire, strivire membre cauzate de unelte si scule ITM 45-180 3 3 3
necorespunzatoare (pentru interventii, cuplari, etansari)
Deplasari sub 5. Alunecari, caderi pe acelasi nivel - incaltaminte ITM 45-180 3 3 3
efectul necorespunzatoare.
gravitatiei 6. Caderi de la inaltime (de pe scara mijlocului de Invaliditate 6 2 4
transport, gr. I
7. Rasturnarea mijloace de transport - (buldozere, DECES 7 1 3
escavatoare,) cauzata de exploatarea in conditii
periculoase (teren alunecos, denivelat, viteza
neadaptata, manevre bruste)

6 / 17
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE Presiune 8. Jet de apa sub presiune: neasigurare etansare, Invaliditate 4 2 3
PRODUCTIE depasire presiune de lucru, realizare presiune de lucru gr. III
inainte de introducerea duzei de curatare in canal.
Propulsii 9. Proiectarea corpuri straine in ochi in timpul Invaliditate 5 2 4
intervenliilor la sistemul hidraulic, din mediul de lucru. gr. II
MEDIUL DE 10. Temperatura ridicata vara, scazuta iarna, ITM 45-180 3 5 4
MUNCA intemperii.
11. Mediu viciat, prezenta agentilor biologici ITM 45-180 3 5 4
periculosi.
SARCINA DE Solicitare 12. Solicitare psihica in timpul conducerii mijlocului ITM 3-45 2 5 3
MUNCA psihica de transport.
EXECUTANT Actiuni gresite 13. Conducerea autovehiculelor cu viteza neadecvata DECES 7 1 3
tipului de utilaj si starii drumului.
14. Neasigurarea impotriva deplasarii necontrolate in Invaliditate 5 2 4
timpul exploatarii utilajului, pe strazi in panta. gr. I
15. Utilizarea de scule, unelte necorespunzatoare la Invaliditate 4 3 4
ridicarea capacelor de canal, imbinare tronsoane furtun gr. III
si piese speciale.
16. Inceperea activitatii cu utilaje speciale (vidanje, Invaliditate 4 2 3
autocuratitoare) fara asigurarea echipei de lucru gr. III
(minim doi muncitori din care unul trebuie sa fie
conducatorul utilajului).
17. Utilizarea vehiculelor in stare necorespunzatoare. Invaliditate 6 2 4
gr. I
18. Neutilizarea mijloacelor de avertizare in timpul DECES 7 2 4
deplasarii si stationarii pe drumurile publice.

0 1 2 3 4 5 6

7 / 17
EXECUTANT Actiuni gresite 19. Executarea de lucrari pe timp de noapte sau ITM 45 - 180 3 3 3
vizibilitate redusa fara asigurarea iluminatului
corespunzator si imprejmuirea zonei de interventie.
20. Parasirea si neasigurarea mijlocului de transport in Invaliditate 4 2 3
timpul incarcarii/descarcarii. gr. III
21. Interventii la mecanismele de actionare hidraulica Invaliditate 5 1 3
in timpul functionarii acestora, interventii manuale gr. II
pentru deblocari, fara uneltele din dotare, din pozitie
necorespunzatoare.
22. Utilizarea utilajelor speciale fara respectarea Invaliditate 5 1 3
instructiunilor proprii de securitate a muncii, intocmite gr. II
in baza prescriptiilor din Cartea tehnica.
23. Deplasarea utilajelor speciale cu persoane pe scari DECES 7 2 4
sau pe bara din fata.
24. Actionarea comenzilor hidraulice pentru incarcare- Invaliditate 6 2 4
descarcare fara verificarea absentei persoanelor din gr. II
zona de actiune.
25. Utilizarea vehiculelor in alte scopuri, (transport Invaliditate 5 2 4
sub stante periculoase, nocive, inflamabile), gr. II
nerespectare traseu de deplasare.
26. Verificarea interiorului bazinului vidanjelor, Invaliditate 5 1 3
autocuratatoarelor prin iluminare cu flacara deschisa. gr. II
27. Manevre necorespunzatoare: DECES 7 2 4
 deplasarea cu viteza mare,
neadaptata la conditiile de circulatie;
 suprasolicitarea echipamentului: incarcare
peste nivelul admis, depasirea presiunii de
lucru;
 neasigurarea in timpul exploatarii;
 exploatarea necorespunzatoare - manevre
bruste, fortate.

0 1 2 3 4 5 6
EXECUTANT Actiuni gresite 28. Umflarea pneurilor fara dispozitiv de siguranta si DECES 7 1 3
8 / 17
manometru.
29. Utilizarea mijloacelor auto fara revizie tehnica, la DECES 7 2 4
termen, cu deficiente cum ar fi:
 pneuri uzate, cu presiunea aerului sub limita
admisa;
 fara instalatia de semnalizare acustica si
optica;
 sistemul de iluminat defect sau
necorespunzator;
 sistemul de franare defect;
 jocul la volan peste valoarea admisa.
30. Efectuarea de remedieri la mijlocul.de transport in Invaliditate 5 1 3
timpul incarcarii/descarcarii. gr. II
31. Transport persoane in cabina, cupa buldo- Invaliditate 6 2 4
escavator, pe scari, pe partile latetale ale utilajului, cu gr. I
mijloace neamenajate in acest scop.
32. Conducerea mijloacelor de transport in conditii de DECES 7 1 3
vizibilitate redusa (conditii atmosferice, sistem de
iluminare necorespunzatoare), descarcarea fara
asigurarea conditiilor de siguranta.
33. Remorearea autovehieulelor in conditii periculoase DECES 7 2 4
- utilizare cabluri de remorcare (in locul barelor de
otel).
34. Manevre accidentogene: actionare sisteme de Invaliditate 4 1 2
comanda pentru ridicare - descarcare cu socuri. gr.III
35. Minimizarea pericolului prin nerespectarea Invaliditate 6 1 3
instructiunilor proprii de securitate si sanatate in gr. I
munca.
36. Nerespectarea normelor de igiena a muncii. ITM 45 - 180 3 4 3

0 1 2 3 4 5 6
EXECUTANT Actiuni gresite 37. Dotarea necorespunzatoare a autovehiculului cu Invaliditate 4 2 3
mijloace de interventie PSI, interventii gr. III
9 / 17
necorespunzatoare in caz de inceput de incendiu, a
trusei prim ajutor.
38. Prezentarea la lucru in conditii psihico-fiziologice Invaliditate 5 2 4
necorespunzatoare (oboseala, boala, lucru sub influenta gr. II
bauturilor alcoolice).
Omisiuni 39. Neutilizarea echipamentului individual de ITM 3 - 45 3 4 3
protecţie din dotare.

Nivel de risc

Din centralizarea datelor din Fisa de evaluare rezulta nivelul de risc:

Nr =

UNDE:
N = nivelul de risc global pe loc de munca;
r = rangul factorului de risc „i”
R = nivelul de risc pentru factorul de risc”i”;
n= numarul factorului de risc identificati la locul de munca.

NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC


Postul de muncă: CONDUCATOR AUTO SI MECANIC UTILAJE

10 / 17
Nivel global de risc: 3,47

NIVEL PARTIAL DE
5
4
3
RISC

2
1
0

F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39
FACTORI DE RISC

11 / 17
LEGENDA

Factor
de risc Forma concreta de manifestare a factorilor de risc (descriere, parametri)
(F)
1. Prindere, strivire corp sub autovehicul in timpul verificarii (sistem de ridicare
necorespunzator, interventii la sistemul de actionare cupa buldozer, escavator.
2. Prindere, strivire membre superioare la interventii la motorul autovehiculului, in
elementele in miscare ale vehiculelor (ventilator de racire)
3. Lovire, strivire de mijlocul de transport, asigurat necorespunzator impotriva deplasarii
necomandate
4. Lovire, strivire membre cauzate de unelte si scule necorespunzatoare (pentru
interventii, cuplari, etansari)
5. Alunecari, caderi pe acelasi nivel - incaltaminte necorespunzatoare.
6. Caderi de la inaltime (de pe scara mijlocului de transport, in tunele).
7. Rasturnarea mijloace de transport - (buldozere, escavatoare, vidanje) cauzata de
exploatarea in conditii periculoase (teren alunecos, denivelat, viteza neadaptata,
manevre bruste)
8. Jet de apa sub presiune: neasigurare etansare, depasire presiune de lucru, realizare
presiune de lucru inainte de introducerea duzei de curatare in canal.
9. Proiectarea corpuri straine in ochi in timpul intervenliilor la sistemul hidraulic, din
mediul de lucru.
10. Temperatura ridicata vara, scazuta iarna, intemperii.
11. Mediu viciat, prezenta agentilor biologici periculosi.
12. Solicitare psihica in timpul conducerii mijlocului de transport.
13. Conducerea autovehiculelor cu viteza neadecvata tipului de utilaj si starii drumului.
14. Neasigurarea impotriva deplasarii necontrolate in timpul exploatarii utilajului, pe strazi
in panta.
15. Utilizarea de scule, unelte necorespunzatoare la ridicarea capacelor de canal, imbinare
tronsoane furtun si piese speciale.
16. Inceperea activitatii cu utilaje speciale (vidanje, autocuratitoare) fara asigurarea echipei
de lucru (minim doi muncitori din care unul trebuie sa fie conducatorul utilajului).
17. Utilizarea vehiculelor in stare necorespunzatoare.
18. Neutilizarea mijloacelor de avertizare in timpul deplasarii si stationarii pe drumurile
publice.
19. Executarea de lucrari pe timp de noapte sau vizibilitate redusa fara asigurarea
iluminatului corespunzator si imprejmuirea zonei de interventie.
20. Parasirea si neasigurarea mijlocului de transport in timpul incarcarii/descarcarii.
21. Interventii la mecanismele de actionare hidraulica in timpul functionarii acestora,
interventii manuale pentru deblocari, fara uneltele din dotare, din pozitie
necorespunzatoare.
22. Utilizarea utilajelor speciale fara respectarea instructiunilor proprii de securitate a
muncii, intocmite in baza prescriptiilor din Cartea tehnica.
23. Deplasarea utilajelor speciale cu persoane pe scari sau pe bara din fata.

24. Actionarea comenzilor hidraulice pentru incarcare-descarcare fara verificarea absentei

12 / 17
persoanelor din zona de actiune.
25. Utilizarea vehiculelor in alte scopuri, (transport sub stante periculoase, nocive,
inflamabile), nerespectare traseu de deplasare.
26. Verificarea interiorului bazinului vidanjelor, autocuratatoarelor prin iluminare cu
flacara deschisa.
27. Manevre necorespunzatoare:
 deplasarea cu viteza mare, neadaptata la conditiile de circulatie;
 suprasolicitarea echipamentului: incarcare peste nivelul admis,
depasirea presiunii de lucru;
 neasigurarea in timpul exploatarii;
 exploatarea necorespunzatoare - manevre bruste, fortate.
28. Umflarea pneurilor fara dispozitiv de siguranta si manometru.
29. Utilizarea mijloacelor auto fara revizie tehnica, la termen, cu deficiente cum ar fi:
 pneuri uzate, cu presiunea aerului sub limita admisa;
 fara instalatia de semnalizare acustica si optica;
 sistemul de iluminat defect sau necorespunzator;
 sistemul de franare defect;
 jocul la volan peste valoarea admisa.
30. Efectuarea de remedieri la mijlocul.de transport in timpul incarcarii/descarcarii.
31. Transport persoane in cabina, cupa buldo- escavator, pe scari, pe partile latetale ale
utilajului, cu mijloace neamenajate in acest scop.
32. Conducerea mijloacelor de transport in conditii de vizibilitate redusa (conditii
atmosferice, sistem de iluminare necorespunzatoare), descarcarea fara asigurarea
conditiilor de siguranta.
33. Remorearea autovehieulelor in conditii periculoase - utilizare cabluri de remorcare (in
locul barelor de otel).
34. Manevre accidentogene: actionare sisteme de comanda pentru ridicare - descarcare cu
socuri.
35. Minimizarea pericolului prin nerespectarea instructiunilor proprii de securitate si
sanatate in munca.
36. Nerespectarea normelor de igiena a muncii.
37. Dotarea necorespunzatoare a autovehiculului cu mijloace de interventie PSI, interventii
necorespunzatoare in caz de inceput de incendiu, a trusei prim ajutor.
38. Prezentarea la lucru in conditii psihico-fiziologice necorespunzatoare (oboseala, boala,
lucru sub influenta bauturilor alcoolice).
39. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie

13 / 17
FISA DE MASURI PROPUSE
Masura propusa
Nr. Loc/Post de munca / Nivel de
crt. Factori de risc risc Competente
Nominalizare masuri propuse Termene
raspunderi
0 1 2 3 4 5
 avand in vedere uzura fizica si morala a mijloacelor auto din
dotarea societatii. se va analiza posibilitatea inlocuirii lor cu
echipamente performante;
Conducator auto si  mijloacele de transport din dotarea societatii vor avea revizia Pe timpul
Conducator loc
1. mecanic utilaje / 4 tehnica realizata la termen; acestea vor fi in stare de curatenie si desfasurarii
de munca
Mijloace de productie dotate cu tot echipamentul de interventie PSI si antiderapant; activitatii
 toate dispozitivele anexa: sistemele de ridicat, basculat,
evacuare vor fi in stare corespunzatoare, verificate inainte de
utilizare;
 respectarea cu strictete a normelor de igiena a muncii;
Conducator auto si  utilizarea echipamentului individual de protectie si igiena Pe timpul
Conducator loc
2. mecanic utilaje / 4 muncii; desfasurarii
de munca
Mediul de munca  control medical periodic in vederea depistarii in faza incipienta activitatii
a afectiunilor legate de mediul de munca;
 la inceperea activitatii condudatorul auto va verifica starea
tehnica a autovehiculului;
 se interzice supraincarcarea mijloacelor de transport;
 conducatorul auto va respecta normele de circulatie rutiera si
Conducator auto si Pe timpul
interna; Conducator loc
3. mecanic utilaje / 4 desfasurarii
 in timpul incarcarii/descarcarii, mijlocul de transport se va de munca
Executant activitatii
imobiliza cu frana de serviciu si frana de mana, asigurandu-se
supravegherea permanenta a acestuia;
 se interzice stationarea in zona periculoasa: ridicare - basculare
si dirijarea mijloacelor de transport fara asigurarea vizibilitatii;
F-PS-SSM-02-02, Ed. 2, rev. 0

14 / 17
Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „Conducator auto si mechanic
utilaje” este egal cu 3,47, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc
mic spre mediu.
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 39 factori de
risc identificaţi, 1 are ca nivel parţial de risc valoarea 2 – risc mic , 22 au ca nivel partial de risc
valoarea 3 – risc mediu ,16 au ca nivel partial de risc valoarea 4 – risc mare.

Cei 16 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

 F6. Caderi de la inaltime (de pe scara mijlocului de transport, in tunele).


 F9. Proiectarea corpuri straine in ochi in timpul intervenliilor la sistemul hidraulic, din mediul
de lucru.
 F10. Temperatura ridicata vara, scazuta iarna, intemperii.
 F11. Mediu viciat, prezenta agentilor biologici periculosi.
 F14. Neasigurarea impotriva deplasarii necontrolate in timpul exploatarii utilajului, pe strazi in
panta
 F15. Utilizarea de scule, unelte necorespunzatoare la ridicarea capacelor de canal, imbinare
tronsoane furtun si piese speciale.
 F17. Utilizarea vehiculelor in stare necorespunzatoare.
 F18. Neutilizarea mijloacelor de avertizare in timpul deplasarii si stationarii pe drumurile
publice
 F23. Deplasarea utilajelor speciale cu persoane pe scari sau pe bara din fata
 F24. Actionarea comenzilor hidraulice pentru incarcare-descarcare fara verificarea absentei
persoanelor din zona de actiune
 F25. Utilizarea vehiculelor in alte scopuri, (transport sub stante periculoase, nocive,
inflamabile), nerespectare traseu de deplasare.
 F27. Manevre necorespunzatoare:
 deplasarea cu viteza mare, neadaptata la conditiile de circulatie;
 suprasolicitarea echipamentului: incarcare peste nivelul admis, depasirea presiunii
de lucru;
 neasigurarea in timpul exploatarii;
 exploatarea necorespunzatoare - manevre bruste, fortate.
 F29. Utilizarea mijloacelor auto fara revizie tehnica, la termen, cu deficiente cum ar fi:
 pneuri uzate, cu presiunea aerului sub limita admisa;
 fara instalatia de semnalizare acustica si optica;
 sistemul de iluminat defect sau necorespunzator;
 sistemul de franare defect;
 jocul la volan peste valoarea admisa.
 F31. Transport persoane in cabina, cupa buldo- escavator, pe scari, pe partile latetale ale
utilajului, cu mijloace neamenajate in acest scop.
 F33. Remorearea autovehieulelor in conditii periculoase - utilizare cabluri de remorcare (in
locul barelor de otel).
 F38. Prezentarea la lucru in conditii psihico-fiziologice necorespunzatoare (oboseala, boala,
lucru sub influenta bauturilor alcoolice).

15 / 17
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 16 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după
cum urmează:

 23,07 %, factori de risc proprii mijloacelor de producţie;


 5,12 %, factori de risc proprii mediului de muncă;
 2,56 %, factori de risc proprii sarcinii de muncă;
 69,23 %, factori de risc proprii executantului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 76,92 % dintre factorii de risc identificaţi pot
avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

16 / 17
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE
SISTEMULUI DE MUNCĂ
POSTUL DE MUNCĂ: Conducator auto si mecanic utilaje
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,47

Factori de
risc proprii
executant
69.23%

Factori de
risc proprii
Factori de
Factori de mijloacelor
risc proprii
risc proprii de
sarcinii de
mediului de productie
munca
munca 23.07%
2.56%
5.12%

17 / 17