Sunteți pe pagina 1din 29

UNITATEA: DIRECŢIA SILVICĂ…………….

FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ

NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE

 

1

SECŢIA Ocolul Silvic…………………

DURATA EXPUNERII: ore / schimb

 

8

FIŞA nr.

1

 

ECHIPA DE EVALUARE:

   

SECŢIA :

 

Ing.

 

evaluator

   

reprezentant lucrători

   

Şef centru

LOCUL DE MUNCĂ : Canton…………….

   

Resp. SSM

"PAZNIC DE VANATOARE"

   

medic medicina muncii

COMPONENTA

   

FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

CONSECINŢA

CLASA DE

CLASA DE

NIVEL

 

SISTEMULUI DE

MUNCĂ

FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

FACT

ORI

MAXIMĂ

PREVIZIBILĂ

GRAVI

TATE

PROBABI

LITATE

PARŢIAL

DE RISC

Ri

NIVEL

DE RIS

   

F1

Lovire în şi de către mijloace de transport la locul de muncă, la sosirea şi la plecarea de la locul de muncă;

DECES

7

1

3

MIC

F2

Surprinderea de alunecari, surpare, prabusire, scufundare, a terenului, cadere liberă de materiale, obiecte de la cote superioare, răsturnare, rostogolire, busteni, stanci, materiale neasigurate in mijloacele de transport, torente, avalanşe ;

DECES

7

2

4

MEDIU

FACTORI DE RISC MECANIC

F3

Prindere, strivire la manipularea utilajelor, a uneltelor, a materialelor specifice activităţilor din mediul forestier;

DECES

7

1

3

MIC

 

Răniri datorate agresiunii directe a braconierilor sau contactul cu dispozitivele (capcane) amplaste de braconieri;

INVALIDITATE

       

F4

grad II

5

4

5

MARE

F5

Explozie ţeavă armă sau muniţie;

DECES

7

1

3

MIC

MIJLOACE DE

F6

Autodeclanşarea armei de vânătoare (serviciu);

DECES

7

1

3

MIC

MUNCĂ

F7

Strivire, lovire de către masele manipulate — indicatoare, panouri etc. ;

ITM 3-45 ZILE

2

1

1

MINIM

 

Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe tăioase, vârfuri ascuţite;

INVALIDITATE

       

F8

grad III

4

2

3

MIC

     

Temperaturi coborâte ale obiectelor sau suprafeţelor (suprafeţe metalice), în contact cu epiderma, iarna, temperaturi extreme vara si iarna;

       

FOART

FACTORI DE RISC TERMIC

F9

ITM 45-180 ZILE

3

2

2

MIC

F10

Flăcări, flame, contact cu materiale aprinse la incendii de pădure;

DECES

7

1

3

MIC

FACTORI DE RISC ELECTRIC

F11

Electrocutare prin atingerea elementelor retelelor electrice care traverseaza zona de responsabilitate, directă sau indirectă, contacte şi conductori electrici neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită, legături la instalaţia de împământare corodate sau fără papuci de priză, izolaţii străpunse accidental, "tensiune de pas" ;

DECES

7

1

3

MIC

FACTORI DE RISC CHIMIC

 

Contact accidental cu substanţe de combatere a daunatorilor;

INVALIDITATE

       

F12

grad III

4

2

3

MIC

   

F13

Expunerea la temperaturi scazute iarna iar, pe timpul verii expunerea la temperaturi- umiditate (indice de confort termic depasind pragul critic de 80), indice ridicat al

ITM 3-45 ZILE

2

5

3

MIC

F14

Curenţi de aer ;

ITM 3-45 ZILE

2

5

3

MIC

FACTORI DE RISC FIZIC

F15

Nivel scăzut de iluminare;

ITM 3-45 ZILE

2

5

3

MIC

F16

Calamităţi naturale - vânt, ploi totenţiale, inundaţii, grindină, trăsnet, alunecări sau surpări de teren, torente, viscol, avalanşe, seisme, prăbuşiri de arbori etc. ;

DECES

7

1

3

MIC

FACTORI DE RISC CHIMIC

 

Contact accidental cu substanţe de combatere a daunatorilor;

       

FOART

F17

ITM 3-45 ZILE

2

2

2

MIC

MEDIUL DE

   

Reacţii alergice la contactul cu microorganisme in suspensie in aer (bacterii, virusuri, spori, ciuperci etc.). Contactul, ingerarea de plante periculoase (exemplu: ciuperci otrăvitoare)

         

MUNCĂ

F18

ITM 45-180 ZILE

3

4

3

MIC

FACTORI DE RISC BIOLOGIC

 

Contactarea de boli infectioase care se transmit la om de la animale (zoonoze - boli comune si animalelor). Se cunosc peste 150 de zoonoze. Din acestea citam câteva:

         

F19

antraxul (carbunele), bruceloza, listerioza, toxoplasmoza, leptospiroza, robia (turbarea), trichinoza (si numeroase alte verminoze) rickettsioze (febra butonoasa), ornitoza (transmisa de la pasari), encefalite etc.

DECES

7

2

4

MEDIU

CARACTERUL

 

Posibila accidentare la deplasarea in teren accidentat, mediu umed, teren mlaştinos, subteran, etc;

         

SPECIAL AL

F20

DECES

7

1

3

MIC

MEDIULUI

 
 

CONŢINUT

 

Absenţa mijloacelor de transport;

           

NECORES

PUNZĂTOR

F21

ITM 3-45 ZILE

2

4

2

FOART

MIC

SARCINA DE

SUPRASOLI

 

Efort dinamic - deplasări pe distanţe mari, în teren neamenajat, în pantă, accidentat etc;

         

MUNCĂ

CITARE FIZICĂ

F22

ITM 45-180 ZILE

3

4

3

MIC

SUPRASOLICITAR

 

Stres cauzat de posibila agresiune a infractorilor (braconieri, taietori ilegali de arbori, culegatori etc);

INVALIDITATE

       

E PSIHICĂ

F23

grad I

6

2

4

MEDIU

   

F24

Utilizarea incorectă a armei şi a muniţiei;

DECES

7

1

3

MIC

ACŢIUNI GREŞITE

F25

Abaterea de la traseul stabilit, deplasări sau staţionarea in zone unde există pericol de dezechilibrare, alunecare, împiedicare, cădere de la acelasi nivel sau paşire în gol, etc;

DECES

7

1

3

MIC

F26

Comunicări accidentogene;

 

DECES

7

1

3

MIC

F27

Fumatul sau foc deschis în zone nepermise;

DECES

7

1

3

MIC

   

Neutilizarea echipamentului de protecţie din dotare;

       

FOART

F28

ITM 3-45 ZILE

2

3

2

MIC

EXECUTANT

F29

Neefectuarea la termenele legale a operaţiunilor de verificare-întreţine, a armamentului din dotare;

DECES

7

1

3

MIC

OMISIUINI

F30

Neefectuarea la termenele legale a controalelor medicale, neraportarea apariţiei unei afecţiuni medicale care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, purta şi folosi arme şi muniţii letale;

DECES

7

1

3

MIC

F31

Neînsuşirea (neefectuarea) instructajului de securitate şi sănătate în muncă şi a instrucţiunilor de acordare a primului ajutor.

DECES

7

1

3

MIC

F32

Neefectuarea verificării modului în care se respectă normele de igienă şi sănătate;

ITM 45-180 ZILE

3

4

3

MIC

 

TOTAL

32

FACTORI DE RISC

 

FACTORI DE RISC INACCEPTABILI

4

 
 

FACTORI DE RISC CU CONSECINŢE IREVERSIBILE

21

ADICĂ

66%

Nivelul global de risc : Nrg =

 

3.13

INTRE MIC SI MEDIU

 

Nivelul de securitate este: Nsg =

 

4.87

 

Locul de muncă nr. 1 PAZNIC DE VÂNĂTOARE Nivel global de risc : 3,13

6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
0
Niveluri partiale de risc

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10F11F12F13F14F15F16F17F18F19F20F21F22F23F24F25F26F27F28F29F30F31F32

Factori de risc Fig. 1: Nivelurile de risc parţiale pe factori de risc – locul de muncă :

PAZNIC DE VÂNĂTOARE (cu armă)

Nivel de RISC

Nr.factori

Pondere %

1

MINIM

1

3.13%

 

FOARTE

   

2

MIC

4

12.50%

3

MIC

23

71.88%

4

MEDIU

3

9.38%

5

MARE

1

3.13%

 

FOARTE

   

6

MARE

0

0.00%

7

MAXIM

0

0.00%

 

32

100.00%

Executant

0

Nr.

COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCĂ

Nr. FACTORI

 

crt.

DE RISC

Procent

1

mijloace de muncă

12

38%

2

mediul de muncă

8

25%

3

sarcina de muncă

3

9%

4

executant

9

28%

 

32

100.00%

Factori de risc proprii Factori de risc proprii executantului Locul de muncă nr. 1 PAZNIC
Factori de risc proprii
Factori de risc proprii
executantului
Locul de muncă nr. 1
PAZNIC DE VÂNĂTOARE
mijloacelor de muncă
9, 28%
12, 38%
3, 9%
8, 25%
Factori de risc proprii
sarcinii de muncă
Factori de risc proprii
mediului de muncă
Fig. 2: Ponderea factorilor de risc identificaţi după elementele sistemului de muncă – locul de muncă :
"PAZNIC DE VÂNĂTOARE"
 

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE

 
 

"PAZNIC DE VANATOARE"

 
 

Locul de muncă nr.

1

 
 

FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

   

COMPONE

NIVEL PARŢIAL

NTA

FACTORI

DE RISC

MĂSURI PROPUSE

SISTEMUL

Ri

UI DE

 

MUNCĂ

 

Surprinderea de alunecari, surpare, prabusire, scufundare, a terenului, cadere liberă de materiale, obiecte de la cote superioare, răsturnare, rostogolire, busteni, stanci, materiale neasigurate in mijloacele de transport, torente, avalanşe ;

 

Consultarea hărţilor, studierea terenului de la distanţă de siguranţă, evitarea patrulărilor pe timp de ploaie abundentă, furtuni, în condiţiile posibilităţilor de producere a avalanşelor, mersul cu prudenţă în zonele

MIJLOACE

F2

4

unde se execută lucrări şi transport de materiale.

DE

MUNCĂ

     

Dotarea cu mijloace de autoapărare, patrulări în grup, colaborare cu

MIJLOACE

F4

Răniri datorate agresiunii directe a braconierilor sau contactul cu dispozitivele (capcane) amplaste de braconieri;

5

organele de poliţie.

DE

MUNCĂ

 

Contactarea de boli infectioase care se transmit la om de la animale (zoonoze - boli comune si animalelor). Se cunosc peste 150 de zoonoze. Din acestea citam câteva: antraxul (carbunele), bruceloza, listerioza, toxoplasmoza, leptospiroza, robia (turbarea), trichinoza (si numeroase alte verminoze) rickettsioze (febra butonoasa), ornitoza (transmisa de la pasari), encefalite etc.

 

In cazul muscaturilor, zgarieturilor sau a oricarei plagi produse de un animal domestic sau salbatic sau necunoscut, trebuie mers urgent la un medic specialist din cadrul centrelor antirabice de la spitalele de boli infectioase. Primele masuri care trebuie luate, pana se ajunge la medic, includ prinderea, daca se poate, a animalului care a muscat,

 

MEDIUL

F19

4

care va fi tinut sub supraveghere de catre medicul veterinar si, daca traieste peste 8 zile, poate fi considerat sanatos.

Rana va fi curatata imediat si minutios cu apa si sapun pentru a se indeparta saliva de la locul muscaturii, apoi se va dezinfecta cu alcool iodat 0,5%, alcool simplu sau un alt dezinfectant. Se va acorda mare atentie toaletarii ranii, ea este cea mai buna metoda de a preveni contractarea bolii. Medicul va fi cel care decide daca este nevoie de ser si vaccin antirabic sau a unui alt tratament cu antibiotice.

DE

MUNCĂ

     

Observarea prezentei neautorizată a persoanelor în terenul supravegheat, de la distanţă de siguranţă, patrulări în grup

SARCINA

F23

Stres cauzat de posibila agresiune a infractorilor (braconieri, taietori ilegali de arbori, culegatori etc);

4

sau în colaborare cu organele de poliţie în zonele unde semnalat braconieri, sau taieri neautorizate de arbori.

DE

MUNCĂ

Interpretarea rezultatelor evaluării Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă :

"PAZNIC DE VANATOARE"

este egal cu

3.13

Acesta este situat sub nivelul de risc admis în România de 3,5 şi care încadrează riscul global :

INTRE MIC SI MEDIU

Din „Fişa de evaluare nr. 1" rezultă că din cei

depăşesc nivelul de 3,5; fiind consideraţi ca factori de risc inacceptabili, aceştia având consecinţe ireversibile asupra organismului uman (deces sau invaliditate), astfel că locul de muncă analizat poate fi încadrat ca prezentând pericol potenţial :

32 de factori de risc identificaţi şi

evaluaţi,

4

INTRE MIC SI MEDIU

Propuneri de măsuri In scopul diminuării sau eliminării surselor de pericole potenţiale reprezentate de cei

se impune luarea de măsuri de prevenire şi protecţie tehnice şi/sau organizatorice (bariere de securitate), prezentate în „Fişa de măsuri propuse".

4 factori de risc inacceptabil la locul de muncă

FACTORI DE RISC

Componenta

 

sistemului de

Factori de risc

muncă

 

ACŢIUNI

EXECUTANT

GREŞITE

OMISIUNI

 

1. Conţinut necorespunzător al sarcinii de munca in raport cu cerinţele de securitate

SARCINA DE

 

MUNCĂ

2. Sarcina subdimensionata sau supradimensionata

 

in raport cu capacitatea executantului

MIJLOACE

FACTORI DE RISC MECANIC

DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC TERMIC

FACTORI DE RISC ELECTRIC

FACTOR DE RISC CHIMIC

FACTORI DE RISC BIOLOGIC

FACTORI DE

RISC FIZIC

MEDIUL DE

 

MUNCA

FACTORI DE

RISC CHIMIC

FACTORI DE RISC BIOLOGIC

CARACTERUL SPECIAL AL MEDIULUI

ANEXA 1

Conţinutul factorilor de risc

Executarea defectuoasă de operaţii:

Comenzi

Manevre

Poziţionări

Fixări

Asamblări

Reglaje

Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie

Nesincronizări de operaţii

Întârzieri

Devansări

Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de munca

pornirea echipamentelor tehnice

întreruperea funcţionarii echipamentelor tehnice

alimentarea sau oprirea alimentarii cu energie (curent electric, fluide energetice)

deplasări, staţionari in zone periculoase

deplasări cu pericol de cădere:

a)

de la acelaşi nivel, prin:

 

■ dezechilibrare

 

■ alunecare

 

■ împiedicare

b) de la înălţime, prin:

 

■ păşire in gol

 

■ dezechilibrare

 

■ alunecare

Omiterea unor operaţii

Neutilizarea mijloacelor de protecţie

1.1. Operaţii, reguli, procedee greşite

1.2. Absenta unor operaţii

1.3. Metode de munca necorespunzătoare (succesiune greşita a

operaţiilor)

2.1. Solicitare fizica:

 

■ efort static

 

■ poziţii de lucru forţate sau vicioase

 

■ efort dinamic

2.2. Solicitare psihica:

 

■ ritm de munca sporit

 

■ decizii dificile in scurt timp

 

■ operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complexe

1.1.

Mişcări periculoase

1.1.1. mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice :

 

■ organe de maşini in mişcare

 

curgeri de fluide

 

■ deplasări ale mijloacelor de transport

1.1.2.

■ autodeclanşări sau

■ autoblocări

contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale echipamentelor tehnice

sau ale fluidelor

1.1.3.

deplasări sub efectul gravitaţiei:

■ alunecare,

■ rostogolire,

■ rulare pe roti,

■ răsturnare,

■ cădere libera,

■ scurgere libera,

■ deversare,

■ surpare,

■ prăbuşire,

■ scufundare

1.1.4.

deplasări sub efectul propulsiei :

■ proiectare de corpuri sau particule,

■ deviere de la traiectoria normală,

■ balans,

■ recul,

■ şocuri excesive,

■ jet,

■ erupţie

1.2.

Suprafeţe sau contururi periculoase:

 

■ intepatoare

 

■ tăioase

 

■ alunecoase

 

■ abrasive

 

■ adezive

1.3 Recipiente sub presiune

1.4 Vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice

2.1. Temperatura ridicata a obiectelor

2.2. Temperatura coborâta a obiectelor sau suprafeţelor

2.3. Flăcări, flame

3.1.

Curentul electric:

 
 

■ atingere directa

 
 

■ atingere indirecta

 
 

■ tensiune de pas

 

4.1.

Substanţe toxice

 

4.2.

Substanţe caustice

 

4.3.

Substanţe inflamabile

 

4.4.

Substanţe explozive

 

4.5.

Substanţe cancerigene

 

4.6.

Substanţe radioactive

 

4.7.

Substanţe mutagene

 

5.1.

Culturi sau preparate cu microorganisme :

 

■ bacterii

 
 

■ virusuri

 
 

■ richeti

 
 

■ spirochete

 
 

■ ciuperci

 
 

■ protozoare

 

5.2.

Plante periculoase (exemplu: ciuperci otrăvitoare)

5.3.

Animale periculoase (exemplu: şerpi veninoşi)

1.1.

Temperatura aerului

 
 

-

ridicata

 

-

scăzuta

1.2.

Umiditatea aerului

 
 

-

ridicata

 

-

scăzuta

1.3.

Curenţi de aer

 

1.4.

Presiunea aerului

 
 

- ridicata

 

- scăzuta

1.5.

Ionizarea aerului

 

1.6.

Suprapresiunea in adâncimea apelor

1.7.

Zgomot

1.8.

Ultrasunete

 

1.8.

Vibraţii

1.9.

Lumina

 

-

nivel de iluminare scăzut

 

-

strălucire

 

- pâlpâire

1.10. Radiaţii

 
 

1.10.1 electromagnetice:

■ infraroşii,

 

■ ultraviolete,

■ microunde,

■ de frecventa înalta,

 

■ de frecventa medie,

■ de frecventa joasa,

■ laser

 
 

1.10.2 ionizante

 

■ alfa,

 

■ beta,

■ gamma

1.11. Potenţial electrostatic

 

1.12. Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie, vânt, grindina,

viscol, alunecări, surpări, prăbuşiri de teren sau copaci, avalanşe, seism)

1.13. Pulberi pneuconiogene

 

2.1. Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici

2.2. Pulberi in suspensie in aer, gaze sau vapori inflamabili sau

explozivi

 

3.1.

Microorganisme in suspensie in aer (bacterii, virusuri, richeţi,

spirochete, protozoare, ciuperci)

4.1.

Subteran

4.2.

Acvatic

4.3.

Subacvatic

4.4.

Mlăştinos

4.5.

Aerian

4.6.

Cosmic

GRILA DE EVALUARE A RISCURILOR

ANEXA A4

(COMBINAŢIE ÎNTRE GRAVITATEA CONSECINŢELOR ŞI PROBABILITATEA PRODUCERII LOR)

   

CLASE DE PROBABILITATE

 
 

5ani<P<10an

   

1 lună<P<

 

CLASE DE GRAVITATE

P>10 ani

 

i

2ani<P<5 ani

1 an<P<2 ani

1an

P< 1

EXTREM DE

FOARTE

RAR

PUTIN

FRECVENT

FOAR

RAR

RAR

FRECVENT

FRECV

     

1

 

2

 

3

 

4

 

5

6

CONSECINTE

         

x

 
       

(7,1)

(7,2)

(7,3)

(7,4)

(7,5)

(7,

Deces

MAXIME

7

3
3

5

4
4

4

5
5

3

6
6

2

7
7

1

7
7

Invaliditate

FOARTE

   

(6,1)

(6,2)

(6,3)

(6,4)

(6,5)

(6,

grad I

GRAVE

6

3
3

5

4
4

4

5
5

3

6
6

2

6
6

2

7
7

Invaliditate

     

(5,1)

(5,2)

(5,3)

(5,4)

(5,5)

(5,

grad II

GRAVE

5

x

3
3

5

4
4

4

4
4

4

5
5

3

5
5

3

6
6

Invaliditate

     

(4,1)

(4,2)

(4,3)

(4,4)

(4,4)

(4,

grad III

MARI

4

2
2

6

3
3

5

4
4

4

4
4

4

5
5

3

5
5

ITM

     

(3,1)

(3,2)

(3,3)

(3,4)

(3,5)

(3,

45-180 zile

MEDII

3

2
2

6

2
2

6

3
3

5

3
3

5

4
4

4

4
4

ITM

     

(2,1)

(2,2)

(2,3)

(2,4)

(2,5)

(2,

3-45 zile

MICI

2

1
1

7

2
2

6

2
2

6

2
2

6

3
3

5

3
3
 

NEGLIJA

   

(1,1)

(1,2)

(1,3)

(1,4)

(1,5)

(1,

BILE

1

1
1

7

1
1

7

1
1

7

1
1

7

1
1

7

1
1

CLASA DE GRAVITATE

5

CLASA DE PROBABILITATE

5

Drpt =Nivel de risc

5

Stg= Nivel de securitate

3

SCALA DE ÎNCADRARE A N

lună TE ENT 6) 1 6) 1 5) 2 5) 3 6) 4 6) 5

lună

TE

ENT

lună TE ENT 6) 1 6) 1 5) 2 5) 3 6) 4 6) 5 6)
lună TE ENT 6) 1 6) 1 5) 2 5) 3 6) 4 6) 5 6)

6)

1

6)

1

5)

2

5)

3

6)

4

6)

5

6)

7

 

NIVEL DE RISC

1

MINIM

2

FOARTE MIC

3

MIC

4

MEDIU

5

MARE

6

FOARTE MARE

7

MAXIM

Clase de gravitate

Clasa

Consecinţe

1

NEGLIJABILE

2

MICI

3

MEDII

4

MARI

5

GRAVE

6

FOARTE GRAVE

7

MAXIME

D
D

D

eces

Invaliditate grad I

Invaliditate grad II

Invaliditate grad III

ITM 45-180 zile

ITM 3-45 zile

-

Stg= Nivel de securit Drpt =Nivel de risc

IVELURILOR DE RISC/SECURITATE

ANEXA A5

CUPLU GRAVITATE - PROBABILITATE

NIVEL DE SECURITATE

(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (2,1)

7

MAXIM

(2,2) (2,3) (2,4) (3,1) (3,2) (4,1)

6

FOARTE MARE

(2,5) (2,6) (3,3) (3,4) (4,2) (5,1) (6,1) (7,1)

5

MARE

(3,5) (3,6) (4,3) (4,4) (5,2) (5,3) (6,2) (7,2)

4

MEDIU

(4,5) (4,6) (5,4) (5,5) (6,3) (7,3)

3

MIC

(5,6) (6,4) (6,5) (7,4)

2

FOARTE MIC

(6,6) (7,5) (7,6)

1

MINIM

GRAVITATEA CONSECI

- consecinţe minore reversibile cu incapacitate de munca previzibila pana la 3 zile

- consecinţe reversibile cu o incapacitate de munca previzibila de 3 - 45 zile care

- consecinţe reversibile cu o incapacitate de munca intre 45 -180 zile care necesit

- consecinţe ireversibile cu o diminuare a capacităţii de munca de maximum 50 %

- consecinţe ireversibile cu pierdere intre 50-100% a capacităţii de munca, dar cu

- consecinţe ireversibile cu pierderea totala a capacităţii de munca si a capacităţii

- deces

SCALA DE COTARE A GRAVITĂŢII Ş ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC

P>10 ani

Extrem de rar

CLASE DE GRAVITATE

CONSECINTE

1

M

i

7

(7,1)

ax me

 

3

5

Foarte grave

6

(6,1)

3

5

Grave

5

(5,1)

3

5

Mari

4

(4,1)

2

6

Medii

3

(3,1)

2

6

Mici

2

(2,1)

1

7

Neglijabile

1

(1,1)

1

7

ate

NŢELOR

calendaristice (vindecare fără tratament)

necesita tratament medical

a tratament medical si prin spitalizare

(invaliditate de gradul III)

posibilitate de autoservire (invaliditate de gradul II)

de autoservire (invaliditate de gradul I)

de gradul III) posibilitate de autoservire (invaliditate de gradul II) de autoservire (invaliditate de gradul I)

I PROBABILITĂŢII CONSECINŢELOR ASUPRA ORGANISMULUI UMAN

 

CLASE DE PROBABILITATE

 

5ani<P<10ani

2ani<P<5 ani

1 an<P<2 ani

1 lună<P< 1an

Foarte rar

Rar

Putin frecvent

Frecvent

2

3

4

5

(7,2)

(7,3)

(7,4)

(7,5)

4

4

5

3

6

2

7

1

(6,2)

(6,3)

(6,4)

(6,5)

4

4

5

3

6

2

6

2

(5,2)

(5,3)

(5,4)

(5,5)

4

4

4

4

5

3

5

3

(4,2)

(4,3)

(4,4)

(4,4)

3

5

4

4

4

4

5

3

(3,2)

(3,3)

(3,4)

(3,5)

2

6

3

5

3

5

4

4

(2,2)

(2,3)

(2,4)

(2,5)

2

6

2

6

2

6

3

5

(1,2)

(1,3)

(1,4)

(1,5)

1

7

1

7

1

7

1

7

P< 1lună

Foarte frecvent

6

(7,6)

7

1

(6,6)

7

1

(5,5)

6

2

(4,5)

5

3

(3,6)

4

4

(2,6)

3

5

(1,6)

1

7

ANEXA 3

LISTA DE CONSECINŢE POSIBILE ALE ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC ASUPRA ORG (leziuni şi vătămări ale integrităţii şi sănătăţii organismului uman)

       

M

Nr

Consecinţe posibile

Cutie craniana

Cutie toracică

Abdomen

Tegument

Aparat respirator

Aparat cardiovas cular

Aparat digestiv

Aparat renal

Coloana vertebrală

Braţ antebraţ dr.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Plagă: tăietură / înţepătură

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

2

Contuzie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Entorsă

                 

X

4

Strivire

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Fractură

X

X

             

X

6

Arsură: Termică / Chimică

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

7

Amputare

                 

X

8

Leziuni ale organelor interne

   

X

 

X

X

X

X

   

9

Electrocutare

     

X

X

X

       

10

Asfixie

       

X

X

       

11

Intoxicaţie: acută / cronică

     

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

   

12

Dermatoză

     

X

           

13

Pneumoconioză

       

X

X

       
 

Îmbolnăviri respiratorii cronice provocate de pulberi organice şi subst toxice iritante

                   

14

(emfizem pulmonar, bronşită)

X

X

15

Astmă bronşic, rinita vasomotorie

       

X

X

       

16

Boli prin expunere la temperaturi înalte sau scăzute (şoc, colap caloric, degerături)

       

X

X

X

     

17

Hipoacuzie, surditate de percepţie

                   

18

Cecitate

                   

19

Tumori maligne, cancer profesional

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

Artroze cronice, periartrite, stiloidite, osteocondilite, bursite, epicondilite, discopatii

                 

X

21

Boala de vibraţii

           

X

     

22

Tromboflebita

                   

23

Laringite cronice

         

X

       

24

Astenopatie acomodativă, agravarea miopiei existente

                   

25

Cataractă

                   

26

Conjunctivite şi keratoconjunctivite

                   

27

Electrooftalmie

                   

28

Boala de iradiere

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Îmbolnăviri datorate compresiunilor şi decompresiunilor

                   

30

Boli infecţioase şi parazite

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

31

Nevroze de coordonare

                   
 

Sindrom cerebroastenic şi tulburări de termoreglare (datorită undelor electromagnetice de

                   

32

înaltă frecvenţă)

33

Afecţiuni psihice

                   

ANISMULUI UMAN

ANEXA A2

Sistem osteoarticular

   

embru superior

Membru inf.

 

Organe de simţ

   

Braţ antebraţ st.

Palmă degete dr.

Palmă degete st.

Coapsă gambă

Picior

Sistem muscular

Ochi

Nas

Ureche internă

Ureche externă

Sistem nervos

Multiplă

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

             

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

   

X

       

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X

X

X

X

X

           

X

               

X

 

X

X

                     

X

                   

X/X

X/X

                     

X

               

X

     
           

X

         

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

         

X

               

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

         

X

             

X

       
             

X

       
             

X

       
             

X

       

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

               

X

     

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

                   

X

 
                   

X

 
                   

X

 

ORDINEA IERARHICĂ A MĂSURILOR DE PREVENIRE

MĂSURI PRIMARE (măsuri de ordinul întâi)

DE PREVENIRE MĂSURI PRIMARE (măsuri de ordinul întâi) OM ELIMINAREA RISCURILOR RISC MĂSURILE TREBUIE SĂ

OM

ELIMINAREA RISCURILOR

RISC
RISC

MĂSURILE TREBUIE SĂ ACŢIONEZE DIRECT ASUPRA SURSEI DE FACTORI DE RISC (PREVENIRE INTRINSECĂ)

MĂSURI SECUNDARE (măsuri de ordinul doi)

RISC

OM

IZOLAREA RISCURILOR

FACTORII DE RISC PERSISTĂ, DAR PRIN MĂSURI DE

PROTECŢIE COLECTIVĂ SE EVITĂ SAU DIMINUEAZĂ ACŢIUNEA LOR ASUPRA OMULUI

MĂSURI TERŢIARE (măsuri de ordinul trei)

RISC

OMULUI MĂSURI TERŢIARE (măsuri de ordinul trei) RISC OM EVITAREA RISCURILOR INTERACŢIUNEA DINTRE FACTORII DE

OM

EVITAREA RISCURILOR

INTERACŢIUNEA DINTRE FACTORII DE RISC ŞI OM SE EVITĂ PRIN MĂSURI ORGANIZATORICE ŞI REGLEMENTĂRI PRIVIND COMPORTAMENTUL

MĂSURI CUATERNARE (măsuri de ordinul patru)

RISC

MĂSURI CUATERNARE (măsuri de ordinul patru) RISC OM IZOLAREA OMULUI LIMITAREA ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC SE
OM
OM

IZOLAREA OMULUI

LIMITAREA ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC SE FACE PRIN PROTECŢIE INDIVIDUALĂ