Sunteți pe pagina 1din 5

Cai de acces si de evacuare

Caile de acces si de evacuare interioare si exterioare (drumuri, scari, culuare etc.) din cadrul unitatilor, trebuie sa permita in caz de incendiu: a) evacuarea nestingherita si in conditii de siguranra a tuturor

persoanelor si bunurilor materiale; b) accesul usor al masinilor, utilajelor si personalului care actioneaza la stingerea incendiului sau la evacuarea persoanelor si bunurilor. Accesul mijloacelor sau al persoanelor trebuie sa fie asigurat in permanenta, dupa caz, la toate: a) constructiile de orice fel (industriale, social administrative, speciale etc.) si incaperile acestora; b) instalatiile tehnologice si anexe; c) depozitele inchise si deschise de materii prime, semifabricate, finite si auxiliare; d) instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precum si la punctele de comanda ale acestora (centrale si butoane de semnalizare a incendiilor; aparate de control si semnalizare ale instalatiilor sprinkler; statii de pompe de apa; claviaturile si vanele retelelor de apa, abur, drencere, gaze inerte si spuma; hidranti de incendiu; tunuri de apa; stingatoare; posturi de incendiu; bazine; rezervoare si caste de apa; rampele surselor de apa etc.) e) dispozitivele de actionare ale mijloacelor de protectie impotriva incendiilor (cortine metalice si de; trape de evacuare a fumului si gazelor fierbinti; obturatoarele de pe tubulatura si canalele instalatiilor de ventilatie, exhaustoare si transport pneumatic; obloanele, ferestrele si usile de protejare a golurilor din elementele de compartimentare impotriva incendiilor); f) tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, forta si de siguranta;

g) claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare, ce necesita a fi manevrate in caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora (gaze si lichide combustibile, benzi transportoare); h) alte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu (vehicule pentru tractare sau transport cisterne ori autocisterne de apa si cheile de pornire ale acestora etc.). Gabaritul cailor de acces si sarcina pe care trebuie sa o suporte, trebuie sa fie mai mari decat gabaritul si greutatea maxima a masinilor si utilajelor de stingere. Se interzice blocarea in pozitia deschisa a usilor caselor de scari, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoinchidere sau a altor usi care, in caz de incendiu, au rol de a opri patrunderea fumului si a gazelor fierbinti si propagarea incendiilor, pe verticala sau orizontala. Dispozitivele care asigura inchiderea automata, in caz de incendiu, a usilor sau obloanelor antifoc, precum si cele care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon, vor fi in permanenta in functiune. Usile de pe caile de evacuare care deservesc mai mult de 30 de persoane, se vor deschide in sensul fluxului de evacuare. Sistemul de inzavorare al acestor usi trebuie sa permita deschiderea usoara in caz de incendiu. La usile exterioare se permite folosirea unor dispozitive (sisteme, mecanisme) de zavorare, actionabile cu usurinta, in conditiile aglomerarii persoanelor in fata lor. Nu se admite placarea usilor cu oglinzi, intrucat acestea pot crea confuzii in parcurgerea cailor de evacuare de catre persoane, ducandule in eroare si creand panica. In casele de scari, pe coridoare sau alte cai de evacuare ale cladirilor, nu este admisa amenajarea incaperilor sau locurilor de lucru, a depozitelor etc. de asemenea, nu se admite asezarea pe caile de evacuare, a dulapurilor, fisetelor, rafturilor pentru flori etc., atunci cand prin acestea, fie ca se reduce latimea necesara evacuarii nestingherite a persoanelor si bunurilor materiale, fie ca, prin cantitatea de materiale combustibile pe care o contin, pot determina, in caz de incendiu, imposibilitatea folosirii lor datorita fumului, gazelor si temperaturilor. In casele de scari, asezarea mobilierului de orice fel, este interzisa.

Usile spre caile de evacuare, trecerile, iesirile, casele scarilor din cladiri, caile special prevazute pentru evacuarea in caz de incendiu, a persoanelor, nu vor fi blocate, incuiate, suprimate, chiar daca in cladire exista si alte cai de evacuare practicabile si accesibile.

Dispozitivele care asigura inchiderea automata, in caz de incendiu, a usilor si obloanelor antifoc, precum si cele care mentin in permanenta, in pozitia inchisa, usile incaperilor tampon, vor fi verificate periodic si corespunzator intretinute. In cazul defectari lor, inlocuirea se va face imediat, iar dispozitivele noi sau partile din acestea, care se inlocuiesc, vor fi alese astfel incat sa poata indeplini integral rolul celor pe care le inlocuiesc.

Usile de evacuare catre exterior, in caz de pericol, trebuie prevazute cu inscriptii corespunzatoare, pastrate descuiate tot timpul cat se lucreaza si astfel intretinute, incat deschiderea lor sa fie sigura si usoara.

Este interzisa blocarea cailor de acces si evacuare, cu materiale care sa reduca latimea libera de circulatie, stabilita, ori care prezinta pericol de incendiu sau explozie.

Peste santurile sau sapaturile executate pe caile de acces si evacuare, se vor amenaja treceri (podete) bine consolidate sau se vor asigura cai de acces ocolitoare.

Trecerile cailor de acces rutiere peste calea ferata, se vor amenaja si consolida cu contrasine si podini intre ele, la acelasi nivel cu fata sinei.

Se interzice gararea locomotivelor si vagoanelor de cale ferata in intersectiile cu caile de acces rutier. In cazul in care aceasta cerinta nu se poate realiza, din motive tehnologice, se va asigura tractarea in timp scurt a materialului rulant sau se vor stabili rute de ocolire a intersectiei.

Intrarile in incinta si drumurile din incinta, inclusiv accesele la cladiri, prizele de apa din bazine, rauri etc., culuarele de circulatie dintre stivele depozitelor exterioare, traversarile de cale ferata, vor fi pastrate, indiferent de sezon, in perfecta stare de curatenie si libere de orice obstacol care ar putea impiedica accesul la stingerea incendiilor (indepartarea zapezii; presararea cu nisip, daca este gheata; scoaterea vehiculelor defecte etc.)

Caile de acces in caz de incendiu, caile de evacuare din cladiri, limitele zonelor periculoase, de orice natura (incendiu, explozie, electrocutare, radiatii folosite pentru stingerea anumitor agenti), locul in care sunt amplasate utilajele si instalatiile pentru stingerea incendiilor si orice alte instalatii care, in caz de incendiu, presupun manevre obligatorii (in vederea micsorarii pericolului de incendiu, a limitarii intinderii acestuia, a semnalizarii incendiului sau a unor operatii periculoase ce urmeaza a se executa etc.), vor fi clar si vizibil marcate, astfel incat, persoanele care se evacueaza, sa recunoasca cu usurinta traseul spre exterior.

In cazurile cand, din procesul functional nu rezulta necesitatea unor drumuri pentru circulatie curenta la anumite obiecte, pentru circulatia masinilor pompierilor se vor asigura fasii libere de teren, astfel amenajate incat sa se asigure scurgerea apelor de pe ele. Aceste fasii vor fi consolidate in mod corespunzator.

Se recomanda ca drumurile si fasiile de acces la obiectivele din incinta, pe care, in caz de incendiu, trebuie sa circule masinile pompierilor, sa formeza un circuit inchis.

De asemenea, se recomanda ca, la interprinderile industriale mari, importante sau cu pericol de incendii si la care interventia masinilor pompierilor trebuie sa se faca cu mare operativitate, sa se asigure accesul in incinta prin cel putin doua intrari, din drumul public.

Cheile incaperilor care stau incuiate in timpul lucrului, se vor gasi asupra responsabilului din aceste incaperi, iar dupa incetarea lucrului, toate cheile cu marca vor fi predate la poarta, unde se depun in ordine, pe un panou anume amenajat in acest scop.

Iesirile catre exterior vor fi marcate prin semne indicatoare corespunzatoare. La nivelul iesirilor spre exterior din casele de scari, atunci cand rampa scarii se continua spre demisol sau subsol, se vor afisa, de asemenea, semne indicatoare.

Caile de evacuare ale cladirilor (usi, coridoare, scari etc.) nu trebuie sa conduca spre spatii din care evacuarea nu poate fi continuata. Ramificatiile din caile de evacuare, care conduc catre asemenea spatii, vor fi marcate astfel incat evacuarea persoanelor sa poata fi orientata catre cai de evacuare corespunzatoare (care conduc prin usi, coridoare sau incaperi, fie direct in exterior, la nivelul terenului, fie intr-o casa de

scari de evacuare, pe trasee de evacuare ori in curti interioare, prin care se asigura accesul la nivelul terenului). In vederea asigurarii folosirii in orice moment si in orice anotimp a scarilor exterioare de evacuare din cladiri, precum si a scarilor exterioare de incendiu, se va asigura curatirea lor pe timp friguros, de zapada sau gheata.

Aprobat

Intocmit