Sunteți pe pagina 1din 8

Studiu de caz – exemplu

Tamplar,dulgher,muncitor forestier,drujbist,sortator

1. PROCESUL DE MUNCA
Activitatea dulgherului consta in:
- pregatirea si fasonarea lemnului
- incarcarea si descarcarea lemnului fasonat
- transportul, montarea si demontarea lemnului fasonat la hala de fasonare si la locul
de montare.

2. MIJLOACE DE PRODUCTIE
- circulare
- masini de rindeluit
- masini de grosime
- freze actionate electric ( U = 380 V )
- fierastraie de mana
- topoare tip dulgher
- circulare portabile
- cuie si scoabe de diverse dimensiuni
- lacuri, grunduri, diluanti

3. SARCINA DE MUNCA
- preluarea sarcinii de munca de la seful punctului de lucru
- alegerea din depozit a lemnului pe dimensiunile necesare
- transportul manual in hala de fasonare a lemnului
- fasonarea lemnului la dimensiunile si formele stabilite prin intermediul echipamentelor
tehnice din dotarea halei
- incarcarea si descarcarea din mijloacele de transport
- depozitarea lemnului fasonat in vecinatatea locului de montare
- montarea lemnului fasonat la nivelul solului sau la inaltime in functie de lucrarea
executata
- demontarea lemnului montat prevazuta in tehnologia de executie
- evacuarea periodica a rumegusului, talasului, capetelor de materiale, etc.

4. MEDIUL DE MUNCA
Lucrarile de dulgherie se executa in hale amenajate si in aer liber.
- praf de lemn
- ploi, curenti de aer
- iluminat natural si artificial
- zgomot puternic provenit de la utilajele proprii cat si de la locurile de munca invecinate
FACTORI DE RISC IDENTIFICATI

1. Organe de masini in miscare – prindere si antrenare corp de catre organele in miscare ale
utilajelor de fasonat lemn
2. Deplasari ale mijloacelor de transport – lovire de catre mijloacele de transport in timpul
deplasarii in incinta unitatii
3. Autodeclansarea utilajelor – la pozitionarea lemnului pe masa in vederea fasonarii
4. Proiectarea de corpuri, particule – proiectare bucati de lemn la fasonare din cauza uzurii
cutitelor taietoare ale utilajelor
Deplasari sub efectul gravitatiei – caderea lemnului de pe caprele de sustinere din cauza
vibratiilor imprimate de utilaje in timpul fasonarii
5. Suprafete sau contururi periculoase – taiere, intepare din cauza aschiilor sau muchiilor
ascutite rezultate in timpul fasonarii lemnului
6. Temperatura coborata a lemnului (inghetare datorita depozitarii pe timp de iarna in aer liber)
7. Electrocutare prin atingere directa, indirecta sau tensiune de pas
8. Substante toxice (diluanti, grunduri, lacuri)
9. Contaminare cu microorganisme la contactul cu materia lemnoasa
10. Temperatura scazuta a aerului in anotimpul rece si ridicata in anotimpul calduros
11. Curenti de aer la lucrul la cote
12. Zgomot intermitent de la utilajele cu care lucreaza
13. Nivelul de iluminare scazut in unele puncte de lucru (lipsa lampii de iluminat)
14. Calamitati naturale – vanturi puternice, averse de ploaie la lucrul in aer liber, la montarea
cofrajelor la inaltime
15. Pozitii de lucru fortate la montarea esafodajelor la inaltime
16. Stres cauzat de lucrul la inaltime (la montare cofraje, schele, etc.)
17. Asezarea necorespunzatoare a lemnului pe masa de fasonat
18. Neutilizarea dispozitivelor de fixare si de protectie ale utilajului de fasonare
19. Utilizarea unui echipament de protectie necorespunzator
20. Utilizarea unor panze necorespunzatoare operatiei executate
21. Neatentie in timpul executarii operatiilor care necesita concentrarea atentiei
22. Deplasari, stationari in zone periculoase (pe caile de acces ale mijloacelor de transport)
23. Caderea la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare – cai de acces, de pe
esafodaj, de pe stivele de materiale
24. Caderea de la inaltime – de pe scara de acces, de pe esafodaj, de pe stivele de materiale
25. Omiterea utilizarii echipamentului individual de protectie
UNITATEA: NUMAR DE PERSOA
SC MOBALEX TOUR SRL 15
FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE
MUNCA DURATA EXPUNERI
SECTIA:
FISA NR. 1
DEBITARE PAL - ASAMBLARE CORPURI -
MONTAJ
ECHIPA DE EVALUA
LOCUL DE MUNCA:
tamplar
COMPONENTA FACTORI DE RISC CONSE- CLASA
SISTEMULUI DE IDENTIFICATI FORMA DE MANIFESTARE A FACTORILOR CINTA DE
MUNCA DE RISC MAXIMA GRAVI-
(descriere, parametri) PREVI- TATE
ZIBILA
0 1 2 3 4
MIJLOACE FACTORI DE 1. Organe de masini in miscare
DE RISC MECANIC – prindere si antrenare corp de DECES 7
PRODUCTIE catre organele in miscare ale utilajelor
de fasonat lemn
2. Deplasari ale mijloacelor de
transport DECES 7
– lovire de catre mijloacele de
transport in timpul deplasarii in incinta
unitatii
3. Autodeclansarea utilajelor
– la pozitionarea lemnului pe Inv.gr.III 4
masa in vederea fasonarii
4. Proiectarea de corpuri, particule
– proiectare bucati de lemn la Inv.gr.III 4
fasonare din cauza uzurii cutitelor
taietoare ale utilajelor
5. Deplasari sub efectul gravitatiei ITM 45-
– caderea lemnului de pe caprele 180 3
de sustinere din cauza vibratiilor zile
imprimate de utilaje in timpul fasonarii
6. Suprafete sau contururi ITM 3-45
periculoase zile 2
– taiere, intepare din cauza
aschiilor sau muchiilor ascutite
rezultate in timpul fasonarii lemnului
FACTORI DE 7. Temperatura coborata a lemnului ITM 3-45
RISC TERMIC (inghetare datorita depozitarii pe timp zile 2
de iarna in aer liber)
FACTORI DE 8. Electrocutare prin atingere directa,
RISC indirecta sau tensiune de pas DECES 7
ELECTRIC
FACTORI DE 9. Substante toxice (diluanti, ITM 45-
RISC CHIMIC grunduri, lacuri) 180 3
zile
FACTORI DE 10. Contaminare cu microorganisme ITM 3-45
RISC la contactul cu materia lemnoasa zile 2
BIOLOGIC
FACTORI DE 11. Temperatura scazuta a aerului in ITM 3-45
MEDIUL DE RISC FIZIC anotimpul rece si ridicata in zile 2
MUNCA anotimpul calduros
12. Curenti de aer la lucrul la cote ITM 3-45
zile 2
13. Zgomot intermitent (peste 87 Inv.gr.III
dB(A)) de la utilajele cu care 4
lucreaza
14. Nivelul de iluminare scazut in ITM 3-45
unele puncte de lucru (lipsa lampi zile 2
de iluminat)
15. Calamitati naturale – vanturi ITM 3-45
puternice, averse de ploaie la zile 2
lucrul in aer liber, la montarea
esafodajelor si a cofrajelor la
inaltime
FACTORI DE 16. Vapori toxici (diluanti, lacuri, ITM 45-
RISC CHIMIC grunduri) 180 3
zile
FACTORI DE 17. Microorganisme in suspensie in ITM 3-45
RISC aer – din cauza lucrului cu materie zile 2
BIOLOGIC lemnoasa

SARCINA DE SOLICITARE 18. Pozitii de lucru fortate la montarea ITM 3-45


MUNCA FIZICA esafodajelor la inaltime zile 2

SOLICITARE 19. Stres cauzat de lucrul la inaltime (la ITM 3-45


PSIHICA montare cofraje, esafodaje, schele, etc.) zile 2
EXECUTANT ACTIUNI 20. Asezarea necorespunzatoare a
GRESITE lemnului pe masa de fasonat Inv.gr.III 4
21.Neutilizarea dispozitivelor de fixare si
de protectie ale utilajului de fasonare DECES 7

22.Utilizarea unui echipament de


protectie necorespunzator DECES 7
23.Utilizarea unor panze
necorespunzatoare operatiei executate Inv.gr.II 5
24.Neatentie in timpul executarii
operatiilor care necesita concentrarea Inv.gr.II 5
atentiei
25.Deplasari, stationari in zone
periculoase (pe caile de acces ale DECES 7
mijloacelor de transport)
26.Caderea la acelasi nivel prin
impiedicare, dezechilibrare, alunecare – ITM 3-45 2
cai de acces, de pe esafodaj, de pe zile
stivele de materiale
27. Caderea de la inaltime – de pe
scara de acces, de pe esafodaj, de pe DECES 7
stivele de materiale
OMISIUNI 28. Omiterea utilizarii echipamentului DECES 7
individual de protectie

Nivelul de risc global al locului de munca este:


28
∑riRi
i=1
1(6x6) + 3(5x5) + 7(4x4) + 15(3x3) + 2(2x2) 360
NRG1 = --------------- = ---------------------------------------------------------- = -------- =
3,75
1x6 + 3x5 + 7x4 +15x3 + 1x2 96
28
∑ ri
i=1

NIVELURI DE RISC PARTIALE PE FACTORI DE RIS


LOCUL DE MUNCA: DULGHER
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,75
70

60

N
I 50
V
E
L40

D
E30

R
I 20
S
C
10

0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

F10

F12

F14

F22

F24

F26
F9

F11

F13

F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21

F23

F25

FACTORI DE RISC IDENTIFICATI


PONDEREA FACTORILOR CU NIVEL DE RISC PARTIAL MAI MARE DE 3 D
FACTORI DE RISC IDENTIFICATI
LOCUL DE MUNCA DULGHER

FACTORI
FACTORI
CU NIVEL 2
CU NIVEL 6 FACTORI
7% 4% CU NIVEL 5
11%

FACTORI FACTORI
CU NIVEL 3 CU NIVEL 4
54% 25%

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ NR.1 – Dulgher


Nivel MĂSURI PROPUSE
FACTOR DE RISC
de risc Nominalizarea măsurii
1 2 3
Verificarea trimestriala a utilajelor, inlocuirea cablu
Electrocutare prin atingere directa, indirecta sau
3 distrusa
tensiune de pas
Utilizarea echipamentului individual de protecţie spec
Contaminare cu microorganisme la contactul cu Utilizarea echipamentului individual de protecţie spec
2
materia lemnoasa
Zgomot intermitent (peste 87 dB(A)) de la utilajele Utilizarea echipamentului individual de protecţie spec
4
cu care lucreaza
Nivelul de iluminare scazut in unele puncte de Asigurarea de lampi pentru iluminat intr-un număr su
3
lucru (lipsa lampi de iluminat)
Asezarea necorespunzatoare a lemnului pe masa Respectarea tehnologiei de lucru şi a NSSM-
4
de fasonat activităţii
Respectarea prevederilor NSSM privind lucrul la inal
Caderea de la inaltime – de pe scara de acces,
4 Asigurarea şi utilizarea echipamentului individua
de pe esafodaj, de pe stivele de materiale
specific activităţii.
1 2 3
Caderea la acelasi nivel prin impiedicare, Căile de acces vor fi permanent menţinute libere
dezechilibrare, alunecare – cai de acces, de pe 3 materiale
esafodaj, de pe stivele de materiale
Organe de masini in miscare - prindere si Respectarea tehnologiilor de lucru
antrenare corp de catre organele in miscare ale 3
utilajelor de fasonat lemn
Deplasari ale mijloacelor de transport - lovire de Respectarea NSSM pentru transport intern şi Regula
catre mijloacele de transport in timpul deplasarii in 3
incinta unitatii
Suprafete sau contururi periculoase- taiere, Utilizarea echipamentului individual de lucru şi de pro
intepare din cauza aschiilor sau muchiilor ascutite 3
rezultate in timpul fasonarii lemnului
Calamitati naturale – vanturi puternice, averse Respectarea prevederilor NSSM-urilor specifice
de ploaie la lucrul in aer liber, la montarea 3 utilizarea echipamentului de protecţie şi de lucru ade
esafodajelor si a cofrajelor la inaltime
http://www.scribd.com/doc/16350208/Evaluare-Loc-de-Munca-Operator-ExtractieInCDPM