Sunteți pe pagina 1din 20

Cap.

METODE DE EVALUARE A
RISCURILOR DE
ACCIDENTE SI
IMBOLNAVIRE
PROFESIONALA

4.1 Principii de baza


Doua principii
Postaccident / boala profesionala
Preaccident / boala profesionala

Criteri de evaluare
Numarul de evenimente efectiv produse si
gravitatea lor
Probabilitatea si gravitatea potentiala a
evenimentelor care s-ar putea produce in
sistem

Evaluarea postaccident -a posteriori Aprecierea gradului de securitate a muncii al


unui sistem de productie exclusiv pe baza
accidentelor de munca si a bolilor profesionale
produse

Evaluarea preaccident -a priori Metodele a priori se bazeaza pe identificarea


riscurilor dintr-un sistem de munca

4.2 Metode apriorice de evaluare a


riscurilor
Metode de inspectie
Metode bazate pe modelul Heinrich
Metode bazate pe teoria fiabilitatii
sistemelor
Metode bazate pe ergonomia sistemelor

4.2.1 Metode de inspectie

Controale si verificari
La nivelul intreprinderii
La nivelul sectiei sau atelierului
La nivelul locului de munca
La nivelul unei masini sau instalatii
La nivelul unui risc

4.2.2 Metode analitice

Metode baza te pe modelul Heinrich


Actualizarea metodelor si limitelor
Metode bazate pe teoria fiabilitatii
Analiza modurilor de defectare si a efectelor lor (AMDE)

Identificarea modurilor de defectare


Analiza cauzelor defectarii
Analiza efectelor defectarii
Analiza posibilitatilor de compensare a efectelor defectarii
Evaluarea riscului asociat fiecarui mod de defectare
Propunerea remedierilor si a masurilor de prevenire
Prezentarea rezultatelor

Metoda arborelui de defecte (ADD)


Definirea scopului analizei
Aprofundarea cunoasterii sistemului
Identificarea evenimentelor de varf (TOP)
Constructia arborelui de defecte
Prezentarea arborelui de defecte
Tehnica de constructie a arborelui
Evaluarea arborelui de defecte
Analiza logica
Analiza numerica

Analiza preliminara a riscurilor (APR


Preliminary hazard analysis)
Metoda What - If
Metoda MOSAR
Tehnica DELPHI

Document pentru prezentarea rezultatelor finale

Taxonomia comportamentelor periculoase


Dupa Ramsey - 1986

PROBABILITATE

Grila de evaluare a riscurilor

GRAVITATE

Simboluri utilizate la constructia arborelui de defecte

Arbore de defecte in plan orizontal (ex. 1)

<=EVENIMENT DE VARF
<=INTRAREA LOGICA
<=EVENIMENTE INTERMEDIARE
<=INTRARI LOGICE
<=EVENIMENTE ELEMENTARE

Arbore de defecte in plan verical

Arbore de defecte in plan orizontal (ex. 2)

Grila de evaluare a consecintelor accidentelor potentiale

4.2.3. Metode bazate pe ergonomia


sistemelor
Metoda Hazop(Hazard-Operability)

Metode DSF (Diagnosis Safety Form)


Alegerea tipului de activitate
Identificarea persoanelor chestionate
Distribuirea chestionarului la persoanele stabilie
si completarea lui
Prelucrarea rezultatelor si stabilirea concluziilor

Exemple de intrebari

Structura bateriei de evaluare primara


a conditiilor de munca

Metoda DCT (Diagnostique des conditions


du travail)
Conturarea unei viziuni globale asupra
diferitelor sectoare, sectii si ateliere care
formeaza intreprinderea, din punctul de vedere
al modului de munca
Depistarea sectoarelor cu probleme deosebite,
ce necesita analize aprofundate
Stabilizarea termenilor diagnosticului conditiilor
de munca la nivel de sector
Elaborarea unui program de actiune

Metoda SDQ (Safety Diagnosis Questionaire)

Schema de principiu a configuratiilor critice


Dupa Bernhardt si col. 1984

Metoda MORT (Management oversight and risk tree,


Johanson, 1975)
Metoda I.E.R.C.M.
Metoda LEST Franta
Metoda RENAULT Franta

Determinarea nivelurilor ergonomice


Conceptia locului de munca
Securitatea muncii
Ambianta fizica de munca
Solicitarea fizica
Solicitarea nervoasa
Autonomia in munca
Relatiile de munca
Continutul muncii
Repetivitatea ciclului de munca
Trasarea si interpretarea profilului locului de munca

Factori si criterii de evaluare


analitica a unui loc de munca

Scala de evaluare a conditiilor


de munca

4.3 Metode I.N.C.D.P.M. de evaluare


a riscurilor de accidentare si
imbolnavire profesionala pe loc de
munca
Prezentarea metodei
Scop si fidelitate
Principiul metodei
Utilizatori potentiali
Determinarea coordonatelor riscului de
accidentare si imbolnavire profesionala