Sunteți pe pagina 1din 645

LISTA TABELARĂ A BOLILOR

ICD-10-AM

MINISTERUL S Ă NĂ T ĂŢII PUBLICE

CENTRUL NAŢ IONAL PENTRU ORGANIZAREA ŞI ASIGURAREA SISTEMULUI INFORMAŢ IONAL ŞI INFORMATIC ÎN DOMENIUL S Ă N Ă T ĂŢ II

LISTA TABELARĂ A BOLILOR

ICD-10-AM

VOLUMUL 1

AL

CLASIFIC Ă RII INTERNAŢIONALE ŞI STATISTICE A BOLILOR Ş I PROBLEMELOR DE S Ă N Ă TATE ÎNRUDITE, REVIZIA 10, MODIFICAREA AUSTRALIAN Ă

(ICD-10-AM)

EDI ŢIA A TREIA - 1 IULIE 2002

10, MODIFICAREA AUSTRALIAN Ă (ICD-10-AM) EDI Ţ IA A TREIA - 1 IULIE 2002 CENTRUL NATIONAL

CENTRUL NATIONAL DE CLASIFICARE IN SANATATE

© Copyright Commonwealth - Australia 2002, a treia edi ţie.

Clasificarea Internaţional ă Statistică a Bolilor şi Problemelor de S ăn ătate Înrudite, Revizia 10, Modificarea australiană (ICD-10-AM). Volumele 1–5.

Volumul 1 şi 2 se bazează pe Clasificarea Interna ţională Statistic ă a Bolilor şi Problemelor de Sănătate Înrudite, Revizia 10 (ICD-10) © Copyright Organiza ţia Mondial ă a S ănăt ăţii 1992 incluzând actualiz ările OMS 2000. toate drepturile rezervate. Modificat ă prin permisiune pentru scopurile guvernului australian, acolo unde apare ƒ .

Publicată de Centrul Na ţional pentru Classificare în Să nătate (Sydney), Facultatea de Ş tiinţe în S ăn ătate, Universitatea din Sydney, NSW 1825 Australia.

Dactilografiat ă în Australia de către Departamentul pentru Publica ţii NCCH (Centrul Naţional pentru Clasificare în Sănătate) Publicată în Australia de c ătre Shannon Books

Cu toate că s-a acordat cea mai mare aten ţie pentru asigurarea unor informaţ ii precise în cadrul acestei publica ţii, NCCH şi personalul să u nu garantează c ă nu exist ă nici o eroare în informa ţiile prezentate aici şi nu vor avea nici o responsabilitate pentru rezultatele sau consecinţele folosirii acestei c ăr ţi.

Aceast ă lucrare este copyright. Ea poate fi reprodusă în întregime sau par ţial în vederea studiului sau instruirii cu condiţia includerii unei note privind sursa ş i f ăr ă posibilitatea folosirii comerciale sau vinderii. Reproducerea în alte scopuri decât cele declarate mai sus necesit ă permisiunea scrisă NCCH (Sydney), PO Box 170, Lidcombe NSW 1825 Australia.

Adresaţi toat ă corespondenţ a editorial ă la:

Manager Publica ţii National Centre for Classification in Health (Sydney) PO Box 170 Lidcombe NSW 1825 AUSTRALIA

Beneficiarii acestui document pot contribui la revizuirea sa contactând:

Manager Dezvoltare şi Sprijin pentru Clasificare National Centre for Classification in Health (Sydney) PO Box 170 Lidcombe NSW 1825 AUSTRALIA

Pentru vânzare de către Centrul Naţional de Clasificare în S ănătate (Sydney), Facultatea de Ştiin ţe Medicale, Universitatea din Sydney.

Date privind publicatii şi catalogarea

Clasificarea Statistică Interna ţională a Bolilor şi Problemelor de S ăn ătate Înrudite, A 10 Revizie, Modificare Australiana (ICD-10-AM). Conţinut: v. 1. Lista Tabelar ă a Bolilor – v. 2.Indexul alfabetic al bolilor – v. 3. Lista tabelar ă a procedurilor (ACHI) – v. 4. Indexul alfabetic al procedurilor (ACHI) – v. 5. Standardele codificarii australiene.

Edi ţia a 3- a . Bibliografie. Include, indexurile ISBN 1 86487 413 9

Volum 1:

ISBN 1 86487 414 7

Volum 2:

Lista tabelar ă a bolilor Indexul alfabetic al bolilor

ISBN 1 86487 415 5

Volum 3:

Lista tabelar ă a procedurilor (ACHI)

ISBN 1 86487 416 3

Volum 4:

Indexul alfabetic al procedurilor (ACHI)

ISBN 1 86487 417 1

Volum 5:

Standardele codificarii australiene

ISBN 1 86487 412 0 1. Nosologie.

Set cuprizând toate volumele 2. Chirurgie-Clasificare.

616.0012

ii

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

CUPRINS

PREFAŢĂ

v

ADUCERE LA CUNO Ş TINŢĂ

 

vi

INTRODUCERE

vii

Dezvoltare ICD-10

 

vii

Dezvoltare ICD-10-AM

ix

CONVEN ŢII FOLOSITE ÎN LISTA TABELAR Ă A BOLILOR

xi

GHID PENTRU FOLOSIREA ICD-10-AM

xvi

CENTRELE DE COLABORARE OMS PENTRU CLASIFICAREA BOLILOR

xvii

RAPORT AL CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE PRIVIND REVIZIA A ZECEA A CLASIFIC Ă RII INTERNAŢ IONALE A BOLILOR

xix

LISTA CATEGORIILOR CU TREI CARACTERE

1a

LISTA TABELAR Ă A CATEGORIILOR ŞI SUBCATEGORIILOR

I Anumite boli infec ţioase şi parazitare

1

II Tumori

 

31

III Boli ale sângelui ş i organelor hematopoietice şi unele tulbur ări ale sistemului imunitar

61

IV Boli endocrine, de nutri ţie şi metabolism

71

V Tulbur ări mentale şi de comportament

99

VI Bolile sistemului nervos

 

151

VII Bolile ochiului şi anexelor sale

169

VIII Bolile urechii şi apofizei mastoide

183

IX Bolile sistemului circulator

198

X Bolile sistemului respirator

209

XI Bolile sistemului digestiv

225

XII Bolile pielii şi ţesutului subcutanat

249

XIII Bolile sistemului osteo-articular şi ţesutului conjunctiv

263

XIV Bolile

sistemului

genito-urinar

287

XV Sarcina, na şterea şi l ă uzia

305

XVI Unele afec ţiuni ale c ăror origine se situeaz ă în perioada perinatală

327

XVII Malforma ţ ii congenitale, deformaţii şi anomalii cromozomiale

343

XVIII Simptome, semne ş i rezultate anormale ale investiga ţiilor clinice şi de laborator, neclasificate altundeva

373

XIX Leziuni, otr ăviri şi alte consecin ţe ale cauzelor externe

391

XX Cauze externe de morbiditate şi mortalitate

461

XXI Factori influenţând starea de s ănătate şi motivele recurgerii la serviciile de să nătate

533

APPENDIX A: MORFOLOGIA TUMORILOR

561

APPENDIX B: LISTE TABELARE SPECIALE PENTRU MORTALITATE ŞI MORBIDITATE

599

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

iii

iv

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Lista categoriilor cu trei caractere

Capitolul I

Anumite boli infectioase si parazitare (A00-B99)

Boli infectioase intestinale (A00-A09)

A00

Holera

A01

Febre tifoide si paratifoide

A02

Alte salmonelloze

A03

Shigelloza

A04

Alte infectii intestinale bacteriene

A05

Alte intoxicatii bacteriene de origine alimentara

A06

Amibiaza

A07

Alte boli intestinale protozoare

A08

Infectii virale si alte infectii intestinale specificate

A09

Diareea si gastro-enterita probabil infectioase

Tuberculoza (A15-A19)

A15

Tuberculoza respiratorie confirmata bacteriologic si histologic

A16

Tuberculoza respiratorie neconfirmata

A17

bacteriologic si histologic Tuberculoza sistemului nervos

A18

Tuberculoza altor organe

A19

Tuberculoza miliara

Unele antropozoonoze bacteriene

(A20-A28)

A20

Pesta

A21

Tularemia

A22

Antrax

A23

Brucelloza

A24

Morva si melioidoza

A25

Febre datorite muscaturii de sobolan

A26

Erizipeloid

A27

Leptospiroza

A28

Alte boli bacteriene antropozoonoze, neclasificate altundeva

Alte boli bacteriene (A30-A49)

A30

Lepra [Boala Hansen]

A31

Infectie datorita altor micobacterii

A32

Listerioza

A33

Tetanosul nou-nascutului

A34

Tetanosul obstetrical

A35

Alte forme de tetanos

A36

Difteria

A37

Tusea convulsiva

A38

Scarlatina

A39

Infectia meningococica

A40

Sepsis streptococic

A41

Alte tipuri de sepsis

A42

Actinomicoza

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

A43

Nocardioza

A44

Bartonelloza

A46

Erizipelul

A48

Alte boli bacteriene, neclasificate altundeva

A49

Infectia bacteriana cu localizare nespecificata

Infectii al caror mod de transmitere este, in special sexual (A50-A64)

A50

Sifilis congenital

A51

Sifilis precoce

A52

Sifilis tardiv

A53

Alte forme de sifilis si nespecificate

A54

Infectia gonococica

A55

Limfogranulomatoza veneriana cu Chlamydia

A56

Alte boli cu Chlamydia transmise sexual

A57

Sancrul moale

A58

Granulom inghinal

A59

Trichomoniaza

A60

Infectia ano-genitala prin virusul herpetic [herpes simplex]

A63

Alte boli al caror mod de transmitere este in

A64

special sexual, neclasificate altundeva Bolile transmise sexual, nespecificate

Alte boli prin spirochete (A65-A69)

A65

Sifilisul nevenerian

A66

Pianul

A67

Pinta [carate]

A68

Febre recurente

A69

Alte infectii prin spirochete

Alte boli prin Chlamydia (A70-A74)

A70

Infectia cu Chlamydia psittaci

A71

Trahomul

A74

Alte boli provocate de Chlamydia

Rickettsioze (A75-A79)

A75

Tifosul exantematic

A77

Febra purpurie (Rickettsia de capuse)

A78

Febra Q

A79

Alte Rickettsioze

Infectii virale ale sistemului nervos central (A80-A89)

A80

Poliomielita acuta

A81

Infectii cu virusi atipici ai sistemului nervos

A82

central Rabia

A83

Encefalita cu virus transmis de tantari

A84

Encefalita cu virus transmis de capuse

A85

Alte encefalite virale, neclasificate altundeva

A86

Encefalita virala, nespecificata

A87

Meningita virala

3a

Lista categoriilor cu trei caractere

A88

Alte infectii virale ale sistemului nervos central, neclasificate altundeva

Alte boli virale (B25-B34)

B25

Boala cu cytomegalovirus

A89

Infectiile virale ale sistemului nervos central, nespecificate

B26

Oreion Mononucleoza infectioasa Conjunctivita virala Alte boli virale neclasificate altundeva

B27

 

B30

Febre virale transmise de artropode si febre virale hemoragice (A90-A99)

A90

B33

B34

Infectii virale cu localizare nespecificata

A91

Denga (denga clasica) Febra hemoragica datorita virusului de denga

 

A92

Alte febre cu virus transmis de tantari Alte febre virale transmise de artropode, neclasificate altundeva Febra virala transmisa de artropode, nespecificata Febra galbena Febra hemoragica cu Arenavirus Alte febre virale hemoragice, neclasificate altundeva Febra virala hemoragica, nespecificata

Micoze (B35-B49)

B35

A93

 

Dermatofitoze Alte micoze superficiale Candidiaza Coccidioidomicoza Histoplasmoza Blastomicoza Paracoccidioidomicoza

B36

A94

B37

B38

A95

B39

A96

B40

A98

B41

B42

Sporotrichoza Chromomicoza si abcesul phaeomicotic Aspergilloza

A99

B43

 

B44

Infectii virale caracterizate prin leziuni cutanate si ale membranei mucoase

B45

Criptococcoza Zygomicoza Micetomul Alte micoze neclasificate altundeva

B46

(B00-B09)

B47

B00

Infectii cu virusul herpetic [herpes simplex]

B48

B01

Varicela Zona zoster [herpes zoster] Variola

B49

Micoze nespecificate

B02

B03

B04

Boli prin protozoare (B50-B64)

Infectii cu variola de maimute Rujeola Rubeola [rujeola germana]

B50

Paludismul cu Plasmodium falciparum

B05

B51

Paludismul cu Plasmodium vivax Paludismul cu Plasmodium malariae Alte forme de paludism confirmate parazitologic

B06

B52

B07

Veruca de origine virala

B53

B08

Alte infectii virale caracterizate prin leziuni cutaneo-mucoase, neclasificate altundeva Infectii virale caracterizate prin leziuni cutaneo- mucoase, nespecificate

B54

Paludism, nespecificat Leishmaniaza Trypanosomiaza africana

B09

B55

B56

B57

Boala Chagas Toxoplasmoza Pneumocystoza (J17.3*) Alte boli prin protozoare neclasificate altundeva

Hepatita virala (B15-B19)

B58

B15

Hepatita acuta A

B59†

B16

Hepatita acuta B Alte hepatite virale acute Hepatita virala cronica

B60

B17

B64

Boli prin protozoare nespecificate

B18

 

B19

Hepatita virala nespecificata

Helmintiaze (B65-B83)

 

B65

Schistosomiaza [bilharziaza]

Bolile prin virusul imunodeficientei umane (HIV) (B20-B24)

B66

Alte infectii cu paraziti Echinococcoza Teniaza

B67

B20

Bolile prin virusul imunodeficientei umane [HIV] asociate cu alte boli infectioase si parazitare Bolile prin virusul imunodeficientei umane [HIV] asociate cu tumori maligne Bolile prin virusul imunodeficientei umane [HIV] asociate cu alte boli specificate Bolile prin virusul imunodeficientei umane [HIV] asociate cu alte afectiuni Bolile prin virusul imunodeficientei umane [HIV] nespecificate

B68

B69

Cysticercoza Diphyllobothriaza si sparganoza Alte infectii cu cestode

B21

B70

B71

B22

B72

Dracunculoza

B23

B73

Onchocercoza

B74

Filarioza

B24

B75

Trichinelloza

B76

Boli cu nematode Ascariaza

 

B77

4a

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Lista categoriilor cu trei caractere

B78

Strongyloidiaza

B79

Trichuriaza

B80

Enterobioza

B81

Alte helmintiaze intestinale, neclasificate altundeva

B82

Parazitoze intestinale nespecificate

B83

Alte helmintiaze

Pediculoza, acariaza si alte infestatii

(B85-B89)

B85

Pediculoza si ftiriaza

B86

Scabia

B87

Miaza

B88

Alte infestatii

B89

Boli parazitare nespecificate

Sechelele unor boli infectioase si parazitare (B90-B94)

B90

Sechelele tuberculozei

B91

Sechelele poliomielitei

B92

Sechelele leprei

B94

Sechelele altor boli infectioase si parazitare si nespecificate

Agenti de infectii bacteriene, virale si altele (B95-B97)

B95

Streptococ si stafilococ drept cauza a altor boli

B96

clasificate la alte capitole Alti agenti bacterieni cauza unor boli clasificate

B97

la alte capitole Virusi drept cauza unor boli clasificate la alte capitole

Alte boli infectioase (B99)

B99

Boli infectioase, alte si nespecificate

Capitolul II Tumori (C00-D48)

Tumori maligne (C00-C96)

Tumori maligne,declarate sau presupus a fi primare, cu localizari specificate exceptand cele ale tesuturilor limfoid, hematopoietic si inrudite (C00-C75)

Tumori maligne ale buzei, cavitatii bucale si faringelui (C00-C14)

C00

Tumora maligna a buzei

C01

Tumora maligna a bazei limbii

C02

Tumora maligna a limbii, alte parti si

C03

nespecificate Tumora maligna a gingiei

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

C04

Tumora maligna a planseului gurii

C05

Tumora maligna a palatului

C06

Tumora maligna a gurii, alte parti si

C07

nespecificate Tumora maligna a glandei parotide

C08

Tumora maligna a glandelor salivare principale,

C09

altele si nespecificate Tumora maligna a amigdalei

C10

Tumora maligna a orofaringelui

C11

Tumora maligna a nazo-faringelui

C12

Tumora maligna a sinusului piriform

C13

Tumora maligna a hipofaringelui

C14

Tumora maligna a buzei, cavitatii bucale si faringelui cu alte localizari si rau-definite

Tumori maligne primare localizate la organele digestive (C15-C26)

C15

Tumora maligna a esofagului

C16

Tumora maligna a stomacului

C17

Tumora maligna a intestinului subtire

C18

Tumora maligna a colonului

C19

Tumora maligna a jonctiunii recto-sigmoidiene

C20

Tumora maligna a rectului

C21

Tumora maligna a anusului si canalului anal

C22

Tumora maligna a ficatului si cailor biliare

C23

intrahepatice Tumoara maligna a veziculei biliare

C24

Tumora maligna a altor parti si nespecificate ale cailor biliare

C25

Tumora maligna a pancreasului

C26

Tumora maligna a organelor digestive, altele si rau-definite

Tumori maligne ale organelor respiratorii si intratoracice (C30-C39)

C30

Tumora maligna a cavitatii nazale si urechii

C31

mijlocii Tumora maligna a sinusurilor accesorii

C32

Tumora maligna a laringelui

C33

Tumora maligna a traheei

C34

Tumora maligna a bronhiilor si plamanului

C37

Tumora maligna a timusului

C38

Tumora maligna a inimii, mediastinului si pleurei

C39

Tumora maligna a sistemului respirator si organelor intratoracice, cu alte localizari si rau definite

Tumori maligne ale oaselor si cartilagiilor articulare (C40-C41)

C40

Tumora maligna a oaselor si cartilagiilor

C41

articulare ale membrelor Tumora maligna a oaselor si cartilagiilor articulare, cu alte localizari si nespecificate

5a

Lista categoriilor cu trei caractere

Melanomul si alte tumori maligne ale pielii (C43-C44)

Tumori maligne ale tiroidei si altor glande endocrine (C73-C75)

C43

Melanomul malign al pielii Alte tumori maligne ale pielii

C73

Tumora maligna a glandei tiroide Tumora maligna a glandei suprarenale

C44

C74

Tumori maligne ale tesuturilor mesoteliale si moi (C45-C49)

C75

Tumora maligna a altor glande endocrine si structuri inruditee

C45

Mesoteliom

Tumori maligne cu localizari rau definite, secundare si nespecificate

C46

Sarcomul Kaposi

C47

Tumora maligna a nervilor periferici si sistemului nervos autonom Tumora maligna a retroperitoneului si peritoneului

(C76-C80)

C48

C76

Tumora maligna cu alte localizari si nespecificate

C77

Tumora maligna secundara si nespecificata a ganglionilor limfatici Tumora maligna secundara a organelor respiratorii si digestive

C49

Tumora maligna a altor tesuturi conjunctive si moi

C78

Tumori maligne ale sanului (C50)

C79

Tumora maligna secundara cu alte localizari Tumori maligne cu sediu nespecificat

C50

Tumora maligna a sanului

C80

Tumori maligne ale organelor genitale feminine (C51-C58)

Tumori maligne ale tesuturilor limfoid, hematopoietic si inrudite (C81-C96)

C51

Tumora maligna a vulvei Tumora maligna a vaginului Tumora maligna a colului uterin

C52

C81

Boala Hodgkin Limfom folicular (nodular) non Hodgkin

C53

C82

C54

Tumora maligna a corpului uterin Tumora maligna a uterului, parte nespecificata Tumora maligna a ovarului

C83

Limfom difuz non Hodgkin Limfoame periferice si cutanate cu celule T Alte tipuri ale limfomului non Hodgkin si nespecificate Bolile imunoproliferative maligne Mielom multiplu si tumori maligne cu plasmocite Leucemia limfoida

C55

C84

C56

C85

C57

Tumora maligna a organelor genitale feminine, altele si nespecificate Tumora maligna a placentei

C88

C58

C90

C91

Tumori maligne ale organelor genitale masculine (C60-C63)

C92

Leucemia mieloida Leucemia monocitara Alte leucemii cu celule de tip specificat Leucemia cu celule de tip nespecificat

C93

C60

Tumora maligna a penisului Tumora maligna a prostatei Tumora maligna a testiculului Tumora maligna a organelor genitale masculine, altele si nespecificate

C94

C61

C95

C62

C96

Alte tumori maligne si nespecificate ale tesuturilor limfoid, hematopoietic si inrudite

C63

Tumori in situ (D00-D09)

Tumori maligne ale cailor urinare

D00

Carcinom in situ al cavitatii bucale, esofagului si stomacului

(C64-C68)

C64

Tumora maligna a rinichiului, cu exceptia bazinetului renal Tumora maligna a bazinetului renal

D01

Carcinom in situ al altor organe digestive si nespecificate Carcinom in situ al urechii mijlocii si sistemului respirator Melanom in situ Carcinom in situ al pielii Carcinom in situ al sanului Carcinom in situ al colului uterin

C65

D02

C66

Tumora maligna a ureterului Tumora maligna a vezicii Tumora maligna a organelor urinare, altele si nespecificate

C67

D03

C68

D04

D05

 

D06

Tumori maligne ale ochiului, creierului si altor parti ale sistemului nervos central (C69-C72)

C69

D07

Carcinom in situ al altor organe genitale si nespecificate Carcinom in situ cu alte localizari si nespecificate

D09

C70

Tumora maligna a ochiului si anexelor sale Tumora maligna a meningelui Tumora maligna a creierului

C71

Tumori benigne (D10-D36)

C72

Tumora maligna a maduvii spinarii, nervilor cranieni si altor parti ale sistemului nervos central

D10

Tumora benigna a gurii si faringelui

6a

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Lista categoriilor cu trei caractere

D11

Tumora benigna a glandelor salivare principale

D12

Tumora benigna a colonului, rectului, anusului si

D13

canalului anal Tumora benigna a altor parti ale sistemului

D14

digestiv si rau-definite Tumora benigna a urechii mijlocii si a sistemului

D15

respirator Tumora benigna a altor organe intratoracice si

D16

nespecificate Tumora benigna a osului si cartilagiului articular

D17

Tumora lipomatoasa benigna

Alte tumori benigne ale tesutului conjunctiv si

D18

Hemangiom si limfangiom

D19

Tumora benigna a tesutului mesotelial

D20

Tumora benigna a tesuturilor moi ale

D21

retroperitoneului si peritoneului

D22

ale altor tesuturi moi Nev melanocit

D23

Alte tumori benigne ale pielii

D24

Tumora benigna a sanului

D25

Leiomiomul sanului

D26

Alte tumori benigne ale uterului

D27

Tumora benigna a ovarului

D28

Tumora benigna a altor organe genitale

D29

feminine si nespecificate Tumora maligna a organelor genitale la barbat

D30

Tumora benigna a organelor urinare

D31

Tumora benigna a ochiului si anexelor sale

D32

Tumora benigna a meningelui

D33

Tumora benigna a creierului si altor parti ale sistemului nervos central

D34

Tumora benigna a glandei tiroide

D35

Tumora benigna a altor glande endocrine si

D36

nespecificate Tumora benigna cu alte localizari si nespecificate

Tumori cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut (D37-D48)

D37

Tumora cu evolutie imprevizibila sau

D38

comportament necunoscut a cavitatii bucale si organelor digestive Tumora cu evolutie imprevizibila sau

D39

comportament necunoscut a urechii medii si organelor respiratorii si intratoracice Tumora cu evolutie imprevizibila sau

D40

comportament necunoscut a organelor genitale la femeie Tumora cu evolutie imprevizibila sau

D41

comportament necunoscut a organelor genitale la barbat Tumora cu evolutie imprevizibila sau

D42

comportament necunoscut a organelor urinare Tumora cu evolutie imprevizibila sau

D43

comportament necunoscut a meningelui Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a creierului si sistemului nervos central

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

D44

Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut a glandelor endocrine

D45

Policitemia esentiala

D46

Sindroamele mielodisplazice

D47

Alte tumori cu evolutie imprevizibila sau

D48

comportament necunoscut ale tesuturilor limfoid, hematopoietic si inrudite Tumora cu evolutie imprevizibila sau comportament necunoscut cu alte localizari si nespecificate

Capitolul III

Boli ale sangelui si organelor hematopoietice si unele tulburari ale sistemului imunitar (D50-D89)

Anemii de nutritie (D50-D53)

D50

Anemia prin carenta de fier

D51

Anemia prin carenta in vitamina B12

D52

Anemia prin carenta de acid folic

D53

Alte anemii de nutritie

Anemii hemolitice (D55-D59)

D55

Anemia datorita tulburarilor enzimatice

D56

Thalasemia

D57

Afectiuni cu hematii falciforme [drepanocitoze]

D58

Alte anemii hemolitice ereditare

D59

Anemia hemolitica dobandita

Anemii aplazice si altele (D60-D64)

D60

Aplazia pura de celule rosii dobandita

D61

[eritroblastopenia] Alte anemii aplazice

D62

Anemia post-hemoragica acuta

D63*

Anemia in bolile cronice clasificate altundeva

D64

Alte anemii

Anomalii de coagulare, purpura si alte afectiuni hemoragice (D65-D69)

D65

Coagularea intravasculara diseminata (sindromul de defibrinare)

D66

Carenta ereditara prin lipsa factorului VIII

D67

Carenta ereditara prin lipsa factorului IX

D68

Alte anomalii de coagulare

D69

Purpura si alte afectiuni hemoragice

Alte boli de sange si ale organelor hematopoietice (D70-D77)

D70

Agranulocitoza

D71

Tulburari functionale ale polinuclearelor

D72

neutrofile Alte anomalii ale celulelor albe

7a

Lista categoriilor cu trei caractere

D73

Bolile splinei Methemoglobinemia Alte boli ale sangelui si ale orgnelor formatoare

Bolile altor glande endocrine

D74

(E20-E35)

D75

E20

Hipoparatiroidism Hiperparatiroidism si alte tulburari ale glandei paratiroide Hipersecretia glandei pituitare

D76

Unele boli ale tesutului limforeticular si ale sistemului reticulo-histocitar

E21

D77*

Alte boli ale sangelui si ale organelor hematopoietice in unele boli clasificate altundeva

E22

E23

Hiposecretia si alte tulburari ale glandei pituitare Sindromul Cushing Tulburari adrenogenitale Hiperaldosteronism Alte tulburari adenocorticale Disfunctia ovariana Disfunctia testiculara Tulburarile pubertatii, neclasificate altundeva

E24

 

E25

Unele tulburari ale sistemului imunitar

E26

E27

(D80-D89)

D80

Imunodeficienta cu anomalii de anticorp predominante

E28

D81

Imunodeficiente combinate Imunodeficienta asociata cu alte anomalii majore Imunodeficienta comuna variabila

E29

D82

E30

E31

Disfunctiuni pluriglandulare Bolile timusului Alte tulburari endocrine

D83

E32

D84

Alte imunodeficiente Sarcoidoza Alte tulburari implicand sistemul imunitar, neclasificate altundeva

E34

D86

E35*

Tulburari ale glandelor endocrine in boli clasificate altundeva

D89

Malnutritia (E40-E46)

Capitolul IV

E40

Kwashiorkor Marasm nutritional Kwashiorkor de marasm

E41

 

E42

Boli endocrine, de nutritie si metabolism (E00-E89)

E43

Malnutritia proteino-energetica grava, nespecificata Malnutritia proteino-energetica usoara sau moderata Intarzierea de dezvoltare datorita malnutritiei proteino-energetice Malnutritia proteino-energetica nespecificata

E44

Afectiunile glandei tiroide (E00-E07)

E00

Sindromul deficientei congenitale de iod

E45

E01

Tulburari tiroidiene si afectiuni inrudite legate de deficienta de iod

E46

E02

Hipotiroidia prin carenta subclinica de iod Alte hipotiroidii Alte guse netoxice

 

E03

Alte carente nutritionale (E50-E64)

E04

E50

Avitaminoza A

E05

Tireotoxicoza [hipertiroidia] Tiroidita

E51

Carenta in tiamina Carenta in acid nicotinic (pelagra)

E06

E52

E07

Alte afectiuni ale tiroidei

E53

Alte avitaminoze din grupa B Carenta de acid ascorbic

 

E54

Reglementarea intolerantei la glucoza si diabetul mellitus (E09-E14)

E55

Carenta de vitamina D Alte avitaminoze Carenta alimentara de calciu Carenta alimentara de seleniu Carenta de zinc

E56

E09

Reglementarea intolerantei la glucoza Diabet mellitus tip 1

E58

E10

E59

E11

Diabet mellitus tip 2 Alte forme specificate de diabet mellitus Diabet mellitus nespecificat

E60

E13

E61

Carenta de alte elemente nutritionale Alte carente nutritionale

E14

E63

Alte tulburari ale metabolismului glucozei si ale secretiei pancreatice interne (E15-E16)

E15

E64

Sechele ale malnutritiei si alte carente nutritionale

Obezitatea si alte tulburari prin exces de aport (E65-E68)

E16

Coma hipoglicemica nondiabetica Alte tulburari ale secretiei interne pancreatice

E65

Adipozitate localizata Obezitate Alte excese de aport Sechele ale excesului de aport

 

E66

E67

E68

8a

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Lista categoriilor cu trei caractere

Tulburari de metabolism (E70-E89)

E70

Tulburari de metabolism ale aminoacizilor aromatici

E71

Tulburari de metabolism ale aminoacizilor cu lant ramificat si ale metabolismului acizilor grasi

E72

Alte tulburari de metabolism al aminoacizilor

Tulburari de metabolism al glicosaminoglicani

E73

Intoleranta la lactoza

E74

Alte tulburari de metabolism al carbohidratilor

E75

Tulburari de metabolism al sfingolipidelor si al

E76

altor lipide de rezerva

E77

Tulburari de metabolism al glicoproteinelor

E78

Tulburari de metabolism al lipoproteinelor si alte

E79

lipidemii Tulburari de metabolism ale purinelor si

E80

pirimidinei Tulburari de metabolism al porfirinei si bilirubinei

E83

Tulburari de metabolism al mineralelor

E84

Fibroza chistica

E85

Amiloidoza

E86

Hipovolemia, deshidratarea

E87

Alte tulburari de echilibru acido-bazic, hidric si electrolitic

E88

Alte tulburari de metabolism

E89

Tulburari postprocedurale endocrine si metabolice, neclasificate altundeva

Capitolul V

Tulburari mentale si de comportament (F00-F99)

Tulburari mentale organice, inclusiv tulburarile simptomatice (F00-F09)

F00*

Dementa in boala Alzheimer (G30.-†)

F01

Dementa vasculara

F02*

Dementa in alte boli clasificate altundeva

F03

Dementa nespecificata

F04

Sindromul amnezic organic, neindus de alcool si

F05

alte substante psiho-active Delir, neindus de alcool si alte substante psiho-

F06

active Alte tulburari mentale datorita vatamarii si

F07

disfunctiei creierului si bolii fizice Tulburari de personalitate si comportamentale datorita bolii, vatamarii si disfunctiei cerebrale

F09

Tulburare mentala organica sau simptomatica, nespecificata

Tulburari mentale si de comportament datorite utilizarii substantelor psihoactive (F10-F19)

F10

Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii alcoolului

F11

Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii substantelor opioide

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

F12

Tulburari mentale si de comportament datorite

F13

folosirii substantelor derivate din cannabis Tulburari mentale si de comportament datorite

F14

folosirii sedativelor sau hipnoticelor Tulburari mentale si de comportament datorite

F15

folosirii cocainei Tulburari mentale si de comportament datorite

F16

folosirii altor stimulanti, incluzand cofeina Tulburari mentale si de comportament datorite

F17

folosirii halucinogenelor Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii tutunului

F18

Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii solventilor volatili

F19

Tulburari mentale si de comportament datorite folosirii drogurilor multiple si altor substante psihoactive

Schizofrenie, tulburari schizotipale si delirante (F20-F29)

F20

Schizofrenie

F21

Tulburare schizotipala

F22

Tulburari delirante persistente

F23

Tulburari psihotice acute si tranzitorii

F24

Tulburare deliranta indusa

F25

Tulburari schizo-afective

F28

Alte tulburari psihotice neorganice

F29

Psihoza neorganica nespecificata

Tulburari ale dispozitiei [afective]

(F30-F39)

F30

Episod maniacal

F31

Tulburare afectiva bipolara

F32

Episod depresiv

F33

Tulburare depresiva recurenta

F34

Tulburari persistente de dispozitie [afectiva]

F38

Alte tulburari ale dispozitiei [afective]

F39

Tulburari nespecificate ale dispozitiei (afective)

Tulburari nevrotice, de stress si somatoforme (F40-F48)

F40

Tulburari fobice de anxietate

F41

Alte tulburari anxioase

F42

Tulburare obsesiv-compulsiva

F43

Reactie la stress sever si tulburari de adaptare

F44

Tulburari disociative [de conversie]

F45

Tulburari somatoforme

F48

Alte tulburari nevrotice

Sindroame comportamentale asociate perturbarilor fiziologice si factorilor fizici (F50-F59)

F50

Tulburari privind modul de a manca

F51

Tulburari de somn neorganice

F52

Disfunctie sexuala, neprovocata de o tulburare sau boala organica

9a

Lista categoriilor cu trei caractere

F53

Tulburari comportamentale si mentale asociate cu puerperium, neclasificate altundeva

F98

Alte tulburari emotionale si comportamentale cu debut survenind de obicei in copilarie si adolescenta

F54

Factori psihologici si comportamentali asociati bolilor sau tulburarilor clasificate altundeva Folosire daunatoare de substante nedeterminand dependenta Sindroame comportamentale nespecificate asociate perturbarilor fiziologice si factorilor fizici

F55

Tulburare mentala nespecificata (F99)

F99

Tulburare mentala, nespecificata altminteri

F59

 

Capitolul VI

Tulburari de personalitate si de comportament la adulti (F60-F69)

Bolile sistemului nervos

F60

Tulburari de personalitate specifice Tulburari mixte de personalitate si altele

(G00-G99)

F61

F62

Schimbari durabile de personalitate, care nu pot fi atribuite unei leziuni si boli cerebrale Tulburari de impulsuri si obiceiuri Tulburari de identitate sexuala

Boli inflamatorii ale sistemului nervos central (G00-G09)

F63

G00

Meningita bacteriana, neclasificata altundeva Meningita in bolile bacteriene clasificate altundeva Meningita in alte boli infectioase si parazitare clasificate altundeva Meningita datorita altor cauze si nespecificate

F64

G01*

F65

Tulburari de preferinta sexuala Tulburari de comportament si psihologice asociate cu dezvoltarea si orientarea sexuala Alte tulburari de personalitate si comportament la adult Tulburare nespecificata de personalitate si de comportament la adult

F66

G02*

F68

G03

G04

Encefalita, mielita si encefalomielita Encefalita, mielita si encefalomielita in boli clasificate altundeva Abces si granulom intracranian si intrarahidian

F69

G05*

G06

Retardare mentala (F70-F79)

G07*

Abces si granulom intracranian si intrarahidian in boli clasificate altundeva

F70

Retardare mentala usoara

F71

Retardare mentala moderata Retardare mentala severa Retardare mentala profunda Alta retardare mentala

G08

Flebita si tromboflebita intracraniana si intrarahidiana

F72

F73

G09

Sechelele bolilor inflamatorii ale sistemului nervos central

F78

 

F79

Retardare mentala nespecificata

Tulburari de dezvoltare psihologica

(F80-F89)

Atrofii sistemice afectand in special sistemul nervos central (G10-G13)

G10

Boala Huntington

G11

Ataxia ereditara

F80

Tulburari de dezvoltare specifice privind vorbirea si limbajul

G12

Atrofia musculara spinala si sindroame inrudite Atrofii sistemice afectand in principal sistemul nervos central in boli clasificate altundeva

F81

Tulburari specifice de dezvoltare privind abilitatile scolare Tulburare de dezvoltare specifica a functiei motorii Tulburari de dezvoltare specifice mixte Tulburari de dezvoltare profunde

G13*

F82

F83

Tulburari extrapiramidale si ale motricitatii (G20-G26)

F84

G20

Boala Parkinson Parkinsonism secundar

F88

Alte tulburari de dezvoltare psihologica Tulburare de dezvoltare, nespecificata

G21

F89

G22*

Parkinsonism in boli clasificate altundeva Alte boli degenerative ale ganglionilor bazali Distonia

 

G23

Tulburari comportamentale si emotionale cu debut de obicei in copilarie si adolescenta (F90-F98)

G24

G25

Alte tulburari extrapiramidale si de motricitate Tulburari extrapiramidale si de motricitate in boli clasificate altundeva

G26*

F90

Tulburari hiperkinetice Tulburari de conduita Tulburari mixte de conduita si emotii Tulburari emotionale cu debut specific in copilarie Tulburari de functionare sociala cu debut specific in copilarie si adolescenta Tulburari de ticuri

F91

 

F92

Alte boli degenerative ale sistemului nervos (G30-G32)

F93

G30

Boala Alzheimer Alte boli degenerative ale sistemului nervos, neclasificate altundeva

F94

G31

F95

10a

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Lista categoriilor cu trei caractere

G32*

Alte tulburari degenerative ale sistemului nervos in boli clasificate altundeva

Boli demielinizante ale sistemului nervos central (G35-G37)

G35

Scleroza multipla

G36

Alte afectiuni demielinizante acute diseminate

G37

Alte boli demielinizante ale sistemului nervos central

Tulburari episodice si paroxistice

(G40-G47)

G40

Epilepsia

G41

Stare de rau epileptic

G43

Migrena

G44

Alte sindroame de algii cefalice

G45

Atacuri cerebrale ischemice tranzitorii si

G46*

sindroame inrudite Sindroame vasculare cerebrale in bolile

G47

cerebrovasculare (I60-I67†) Tulburari de somn

Afectiunile nervilor, radacinilor si plexurilor nervoase (G50-G59)

G50

Afectiunile nervului trigemen

G51

Afectiuni ale nervului facial

G52

Afectiuni ale altor nervi cranieni

G53*

Afectiunile nervilor cranieni in boli clasificate altundeva

G54

Afectiuni ale radacinilor si plexurilor nervoase

G55*

Compresiunea radacinilor si plexurilor nervoase

G56

in boli clasificate altundeva Mononeuropatii ale membrului superior

G57

Mononeuropatii ale membrului inferior

G58

Alte mononeuropatii

G59*

Mononeuropatia in boli clasificate altundeva

Polineuropatii si alte afectiuni ale sistemului nervos periferic (G60-G64)

G60

Neuropatia ereditara si idiopatica

G61

Polineuropatii inflamatorii

G62

Alte polineuropatii

G63*

Polineuropatia in boli clasificate altundeva

G64

Alte tulburari ale sistemului nervos periferic

Afectiuni ale jonctiunilor mioneurale si musculare (G70-G73)

G70

Miastenia gravis si alte afectiuni

G71

neuromusculare Afectiuni musculare primare

G72

Alte miopatii

G73*

Afectiuni ale jonctiunilor mioneurale si musculare in boli clasificate altundeva

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Paralizia cerebrala si alte sindroame paralitice (G80-G83)

G80

Paralizia cerebrala

G81

Hemiplegia

G82

Paraplegia si tetraplegia

G83

Alte sindroame paralitice

Alte afectiuni ale sistemului nervos

(G90-G99)

G90

Afectiuni ale sistemului nervos autonom

G91

Hidrocefalia

G92

Encefalopatia toxica

G93

Alte afectiuni ale creierului

G94*

Alte afectiuni ale creierului in boli clasificate

G95

altundeva Alte afectiuni ale maduvei spinarii

G96

Alte afectiuni ale sistemului nervos central

Alte afectiuni ale sistemului nervos, neclasificate

G97

Afectiunile postprocedurale ale sistemului

G98

nervos, neclasificate altundeva

G99*

altundeva Alte afectiuni ale sistemului nervos in boli clasificate altundeva

Capitolul VII

Bolile ochiului si anexelor sale

(H00-H59)

Afectiunile pleoapei, aparatului lacrimal si orbitei (H00-H06)

H00

Orgelet si chalazion

H01

Alte inflamatii ale pleoapei

H02

Alte afectiuni ale pleoapei

H03*

Afectiuni ale pleoapei in boli clasificate

H04

altundeva Afectiuni ale aparatului lacrimal

H05

Afectiuni ale orbitei

H06*

Afectiuni ale aparatului lacrimal si ale orbitei in boli clasificate altundeva

Afectiuni ale conjunctivei (H10-H13)

H10

Conjunctivita

H11

Alte afectiuni ale conjunctivei

H13*

Afectiuni ale conjunctivei in boli clasificate altundeva

Afectiuni ale sclerei, corneei, irisului si corpilor ciliari (H15-H22)

H15

Afectiuni ale sclerei

H16

Keratita

H17

Cicatrice si opacitati corneene

H18

Alte afectiuni ale corneei

H19*

Afectiuni ale sclerei si corneei in boli clasificate altundeva

11a

Lista categoriilor cu trei caractere

H20

Iridociclita Alte afectiuni ale irisului si corpilor ciliari Afectiuni ale irisului si corpilor ciliari in boli clasificate altundeva

Alte afectiuni ale ochiului si anexelor sale (H55-H59)

H21

H22*

H55

Nistagmus si alte miscari anormale ale ochiului Alte afectiuni ale ochiului si anexelor

H57

Afectiuni ale cristalinului (H25-H28)

H58*

Alte afectiuni ale ochiului si anexelor in boli clasificate altundeva

H25

Cataracta senila Alte cataracte Alte afectiuni ale cristalinului

H59

Afectiuni postprocedurale ale ochiului si anexelor, neclasificate altundeva

H26

H27

 

H28*

Cataracta si alte afectiuni ale cristalinului in boli clasificate altundeva

Capitolul VIII

Afectiuni ale choroidei si retinei

Bolile urechii si apofizei mastoide (H60-H95)

(H30-H36)

H30

Inflamatii chorioretinale Alte afectiuni ale choroidei Inflamatii chorioretinale in boli clasificate altundeva

 

H31

Boli ale urechii externe (H60-H62)

H60

H32*

H61

Otita externa Alte afectiuni ale urechii externe

H33

Dezlipiri si rupturi ale retinei

H62*

Afectiuni ale urechii externe in boli clasificate altundeva

H34

Ocluzia vasculara retiniana Alte afectiuni retiniene Afectiuni retiniene in boli clasificate altundeva

 

H35

H36*

Boli ale urechii medii si apofizei mastoide (H65-H75)

 

H65

Otita medie nesupurata

Glaucom (H40-H42)

H66

Otita medie supurativa si nespecificata Otita medie in boli clasificate altundeva

H40

Glaucom

H67*

H42*

Glaucom in boli clasificate altundeva

H68

Salpingita si obstructia trompei Eustache Alte afectiuni ale trompei Eustache

 

H69

Afectiunile corpului vitros si ale globului ocular (H43-H45)

H43

H70

Mastoidita si afectiuni asociate Colesteatomul urechii medii Perforatia membranei timpanului Alte afectiuni ale membranei timpanului

H71

H44

Afectiuni ale corpului vitros Afectiuni ale globului ocular Afectiuni ale corpului vitros si globului ocular in boli clasificate altundeva

H72

H45*

H73

H74

Alte afectiuni ale urechii medii si apofizei mastoide

Afectiuni ale nervului si cailor optice

H75*

Alte afectiuni ale urechii medii si apofizei mastoide in boli clasificate altundeva

(H46-H48)

 

H46

H47

Nevrita optica

Alte afectiuni ale nervului optic [al 2-lea] si cailor optice Afectiuni ale nervului optic [al 2-lea] si cailor optice in boli clasificate altundeva

Boli ale urechii interne (H80-H83)

H80

Otoscleroza

H48*

H81

Afectiuni ale functiei vestibulare Alte boli ale urechii interne

H83

Afectiunile muschilor oculari, ale miscarilor binoculare, de acomodare si de refractie (H49-H52)

Alte afectiuni ale urechii (H90-H95)

H90

Surditate de transmisie si neurosenzoriala Alte pierderi ale auzului Otalgia si otoreea Alte afectiuni ale urechii, neclasificate altundeva Alte afectiuni ale urechii in boli clasificate altundeva

H91

H49

Strabism paralitic

H92

H50

Alte strabisme Alte anomalii de miscare binoculara Vicii de refractie si tulburari de acomodare

H93

H51

H94*

H52

Tulburari de vedere si cecitate

H95

Afectiuni postprocedurale ale urechii si apofizei mastoide, neclasificate altundeva

(H53-H54)

 

H53

Tulburari de vedere

H54

Cecitatea si scaderea vazului

12a

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Lista categoriilor cu trei caractere

Capitolul IX

Bolile aparatului circulator

(I00-I99)

Reumatismul articular acut (I00-I02)

I00

Reumatismul articular acut fara mentionarea complicatiilor cardiace

I01

Reumatismul articular acut cu complicatii

I02

cardiace Coreea reumatica

Cardiopatia reumatismala cronica

(I05-I09)

I05

Bolile reumatismale ale valvei mitrale

I06

Bolile reumatismale ale valvei aortice

I07

Bolile reumatismale ale valvei tricuspide

I08

Boli multiple valvulare

I09

Alte boli reumatismala ale inimii

Bolile hipertensive (I10-I15)

I10

Hipertensiunea esentiala (primara)

I11

Cardiopatia hipertensiva

I12

Nefropatia hipertensiva

I13

Cardio-nefropatia hipertensiva

I15

Hipertensiune secundara

Bolile ischemice ale inimii (I20-I25)

I20

Angina pectorala

I21

Infarct miocardic acut

I22

Infarct miocardic ulterior

Alte boli ischemice cardiace acute

I23

Anumite complicatii curente urmand infarctului

I24

miocardic acut

I25

Cardiopatia ischemica cronica

Cardiopatia pulmonara si bolile vaselor pulmonare (I26-I28)

I26

Embolia vaselor pulmonare

I27

Alte cardiopatii pulmonare

I28

Alte boli ale vaselor pulmonare

Alte forme de cardiopatii (I30-I52)

I30

Pericardita acuta

I31

Alte boli ale pericardului

I32*

Pericardita in boli clasificate altundeva

I33

Endocardita acuta sau subacuta

I34

Afectiunile nereumatice ale valvei mitrale

I35

Afectiunile nereumatismale ale valvei aortice

I36

Afectiuni nereumatismale ale valvei tricuspide

I37

Afectiunile valvei pulmonare

I38

Endocardita, valva nespecificata

I39*

Endocardita si afectiunile valvelor cardiace in boli clasificate altundeva

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

I40

Miocardita acuta

I41*

Miocardita in boli clasificate altundeva

I42

Cardiomiopatia

I43*

Cardiomiopatia in boli clasificate altundeva

I44

Bloc atrio-ventricular si bloc de ramura stanga

I45

Alte tulburari de conducere

I46

Stop cardiac

I47

Tahicardia paroxistica

I48

Fibrilatia atriala si flutter

I49

Alte aritmii cardiace

I50

Insuficienta cardiaca

I51

Complicatii si cardiopatii incorect descrise

I52*

Alte cardiopatii in boli clasificate altundeva

Bolile cerebro-vasculare (I60-I69)

I60

Hemoragia subarahnoida

I61

Hemoragia intracerebrala

I62

Alte hemoragii intracraniene netraumatice

Ocluzia si stenoza arterelor cerebrale,

I63

Infarctul cerebral

I64

Ictus, nespecificat ca hemoragic sau ca infarct

I65

Ocluzia si stenoza arterelor precerebrale,

I66

nerezultand in infarct cerebral

I67

nerezultand in infarct cerebral Alte boli cerebrovasculare

I68*

Tulburari cerebrovasculare in boli clasificate

I69

altundeva Sechele ale bolilor cerebrovasculare

Bolile arterelor, arteriolelor si capilarelor (I70-I79)

I70

Ateroscleroza

I71

Anevrismul si disectia aortica

I72

Alte anevrisme

I73

Alte boli vasculare periferice

I74

Embolia si tromboza arteriala

I77

Alte afectiuni ale arterelor si arteriolelor

I78

Bolile capilarelor

I79*

Bolile arterelor, arteriolelor si capilarelor in boli clasificate altundeva

Bolile venelor, vaselor limfatice si ganglionilor limfatici, neclasificate altundeva (I80-I89)

I80

Flebita si tromboflebita

I81

Tromboza venei porte

I82

Embolia si tromboza altor vene

I83

Vene varicoase ale extremitatilor inferioare

I84

Hemoroizi

I85

Varice esofagiene

I86

Vene varicoase cu alte localizari

I87

Alte afectiuni ale venelor

I88

Limfadenita nespecificata

I89

Alte afectiuni neinfectioase ale vaselor limfatice si ganglionilor limfatici

13a

Lista categoriilor cu trei caractere

Alte afectiuni ale aparatului circulator si nespecificate (I95-I99)

J38

Afectiuni ale corzilor vocale si laringelui, neclasificate altundeva Alte boli ale cailor respiratorii superioare

I95

Hipotensiune Afectiuni postprocedurale ale sistemului circulator, neclasificate altundeva Alte afectiuni ale aparatului circulator in boli clasificate altundeva Alte afectiuni ale aparatului circulator si nespecificate

J39

I97

 

I98*

Boli cronice ale cailor respiratorii inferioare (J40-J47)

J40

Bronsita, nespecificata ca acuta sau cronica Bronsita cronica simpla si mucopurulenta Bronsita cronica nespecificata

I99

J41

J42

 

J43

Emfizem Alte boli pulmonare obstructive cronice

Capitolul X

J44

J45

Astm Stare de "mal" astmatic Bronsiectazia

Bolile aparatului respirator

J46

(J00-J99)

J47

Afectiuni acute ale cailor respiratorii superioare (J00-J06)

Boli pulmonare datorite agentilor externi (J60-J70)

J00

Rino-faringita acuta [guturaiul comun]

J60

Pneumoconioza minerilor (mina de carbune) Pneumoconioza datorita azbestului si altor fibre minerale Pneumoconioza datorita pulberilor de siliciu Pneumoconioza datorita altor pulberi neorganice

J01

Sinuzita acuta

J61

J02

Faringita acuta

J03

Amigdalita acuta Laringita si traheita acuta Laringita acuta obstructiva [crup] si epiglotita

J62

J04

J63

J05

J06

Infectii acute ale cailor respiratorii superioare, cu localizari multiple si nespecificate

J64

Pneumoconioze nespecificate Pneumoconioza asociata cu tuberculoza Afectiuni ale cailor aeriene datorita pulberilor organice specificate

Pneumopatia prin hipersensibilitate la pulberi organice Afectiuni respiratorii datorita inhalarii de substante chimice, emanatii de gaze, fumuri si vapori

J65

J66

Gripa si pneumonia (J10-J18)

J10

J67

J11

Gripa datorita unui virus gripal identificat Gripa, virus neidentificat Pneumonia virala, neclasificata altundeva

J68

J12

J13

Pneumonia datorita Streptococcus pneumoniae

J14

Pneumonia datorita Haemophilus influenzae Pneumonia bacteriana, neclasificata altundeva Pneumonia datorita altor microorganisme infectioase, neclasificate altundeva Pneumonia in boli clasificate altundeva Pneumonia cu microorganism nespecificat

J69

Pneumopatia datorita substantelor solide si lichide

J15

J16

J70

Afectiuni respiratorii datorita altor agenti externi

J17*

Alte boli respiratorii atingand in special tesutul interstitial (J80-J84)

J18

 

J80

Sindrom de suferinta respiratorie la adult Edem pulmonar

Alte afectiuni acute ale cailor respiratorii inferioare (J20-J22)

J81

J82

Eozinofilia pulmonara, neclasificata altundeva Alte boli pulmonare interstitiale

J20

Bronsita acuta

J84

J21

Bronsiolita acuta Infectii acute ale cailor respiratorii inferioare nespecificate

 

J22

Boli supurative si necrotice ale cailor respiratorii inferioare (J85-J86)

 

J85

Abcesul pulmonar si al mediastinului Piotorax

Alte boli ale cailor respiratorii superioare (J30-J39)

J86

J30

Rinita alergica si vasomotorie

Alte afectiuni ale pleurei (J90-J94)

J31

Rinita, rino-faringita si faringita cronica Sinuzita cronica Polip nazal

J90

Revarsare pleurala, neclasificata altundeva

J32

J91*

Efuziune pleurala in cursul unor boli clasificate altundeva Placa pleurala Pneumotorax Alte afectiuni pleurale

J33

J34

Alte afectiuni ale nasului si sinusului nazal Bolile cronice ale amigdalelor si adenoizilor Angina flegmonoasa Laringita si laringo-traheita cronica

J92

J35

J93

J36

J94

J37

 

14a

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Lista categoriilor cu trei caractere

Alte afectiuni ale sistemului respirator

(J95-J99)

J95

Tulburari respiratorii postprocedurale,

J96

neclasificate altundeva Insuficienta respiratorie, neclasificata altundeva

J98

Alte tulburari respiratorii

J99*

Tulburari respiratorii in boli clasificate altundeva

Capitolul XI

Bolile aparatului digestiv

(K00-K93)

Bolile cavitatii bucale, glandelor salivare si maxilarelor (K00-K14)

K00

Tulburari de odontogeneza si de eruptie

K01

Dinti inclusi si inclavati

K02

Carii dentare

K03

Alte boli ale tesutului dentar dur

K04

Boala pulpei si tesuturilor periapicale

K05

Gingivita si bolile periodontale

K06

Alte afectiuni ale gingiei si crestei alveolare

K07

edentate Anomalii dento-faciale [inclusiv malocluzia]

K08

Alte afectiuni ale dintilor si paradontiului

K09

Chisturile regiunii bucale, neclasificate

K10

altundeva Alte boli ale maxilarelor

K11

Bolile glandelor salivare

K12

Stomatite si afectiuni inrudite

K13

Alte boli ale buzelor si mucoasei bucale

K14

Bolile limbii

Bolile esofagului, stomacului si duodenului (K20-K31)

K20

Esofagita

K21

Boala refluxului gastro-esofagian

K22

Alte boli ale esofagului

K23*

Afectiuni ale esofagului in boli clasificate

K25

altundeva Ulcer gastric

K26

Ulcer duodenal

K27

Ulcer peptic, localizare nespecificata

K28

Ulcer gastro-jejunal

K29

Gastrita si duodenita

K30

Dispepsia

K31

Alte boli ale stomacului si duodenului

Bolile apendicelui (K35-K38)

K35

Apendicita acuta

K36

Alte forme de apendicita

K37

Apendicita, nespecificata

K38

Alte boli ale apendicelui

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002

Hernia (K40-K46)

K40

Hernia inghinala

K41

Hernia femurala

K42

Hernia ombilicala

K43

Hernia ventrala

K44

Hernia diafragmatica

K45

Alte hernii abdominale

K46

Hernia abdominala nespecificata

Enterita si colita neinfectioase

(K50-K52)

K50

Boala Crohn [enterita regionala]

K51

Colita ulceroasa

K52

Alte gastroenterite si colite neinfectioase

Alte boli ale intestinelor (K55-K63)

K55

Tulburari vasculare ale intestinului

K56

Ileus paralitic si obstructia intestinala fara hernie

K57

Boli diverticulare ale intestinului

K58

Sindromul intestinului iritabil

K59

Alte tulburari functionale ale intestinului

K60

Fisura si fistula regiunilor anale si rectale

K61

Abces al regiunilor anale si rectale

K62

Alte boli ale anusului si rectului

K63

Alte boli ale intestinelor

Bolile peritoneului (K65-K67)

K65

Peritonita

K66

Alte tulburari ale peritoneului

K67*

Tulburari ale peritoneului in boli infectioase clasificate altundeva

Bolile ficatului (K70-K77)

K70

Boala alcoolica a ficatului

K71

Boala toxica a ficatului

K72

Insuficienta hepatica, neclasificata altundeva

K73

Hepatita cronica, neclasificata altundeva

K74

Fibroza si ciroza ficatului

K75

Alte boli inflamatorii ale ficatului

K76

Alte boli ale ficatului

K77*

Tulburari hepatice in boli clasificate altundeva

Bolile vezicii biliare, ale cailor biliare si pancreasului (K80-K87)

K80

Colelitiaza

K81

Colecistita

K82

Alte boli ale vezicii biliare

K83

Alte boli ale tractului biliar

K85

Pancreatita acuta

K86

Alte boli ale pancreasului

K87*

Tulburari are vezicii biliare, cailor biliare si pancreasului in boli clasificate altundeva

15a

Lista categoriilor cu trei caractere

Alte boli ale sistemului digestiv

Urticaria si eritemul (L50-L54)

(K90-K93)

L50

Urticaria

K90

Malabsorbtia intestinala Tulburari postprocedurale ale sistemului digestiv, neclasificate altundeva Alte boli ale sistemului digestiv

L51

Eritem multiform Eritem nodos Alte afectiuni eritematoase Eritem in boli clasificate altundeva

K91

L52

L53

K92

L54*

K93*

Tulburari ale altor organe digestive in boli clasificate altundeva

 

Capitolul XII

Bolile pielii si ale tesutului celular subcutanat legate de o iradiere

(L55-L59)

L55

Arsura de soare Alte modificari acute ale pielii datorita radiatiil