Sunteți pe pagina 1din 4

Reprezentarea sistemului de management la SC Grup Romet SA Buzau I. II. III. IV. V. VI. I.

Analiza diagnostic Strategia organizatiei Susbsistemul organizational Subsistemul informational Subsistemul decizional Subsistemul metodologic Analiza diagnostic (A.D.)

A. regatirea anaalizei diagnostic !. Scurt istoric al organizatiei" obiecti#ele" scopul" adresa" actul de infiintare si numarul de iinscrieire la Camera de Comert (monografia firmei). $. %urnizorii principali &. Clientii principali '. Concurentii (. )rganigrama *onografia firmei rezentarea generala a intreprinderii SC Grup Romet SA a. Scurt istoric Vec+ime , la - august !..! a fost infiintata prima firma din Grup Romet SA Buzau b. )biect de acti#itate/ roduce si comercializeaza/ - 0nelte for1ate2 - Articole din lemn2 - Sisteme pentru tratarea apei2 - Contoare pentru fluide2 - Vane si armaturi2 - Stingatoare de incendiu. c. Conducerea unitatii In prezent acti#itatea Grup Romet SA Buzau este condusa de AGA formata din ' membrii Administratia societatii se face de catre o ec+ipa de ' manageri" iar controlul acti#itatii se realizeaza prin comisie de cenzori numita de AGA.

d. Structurasi personalul In functie de profilul productiei" societatea tip +olding este structurata in mai multe societati cu profil producti# diferit/ Sisteme de pirificare a apei si a altor fluide2 ise si subansamble pentru retele de apa si termoficare2 Stingatoare de incendiu2 iese si unelte for1ate2

Structura organizatorica a societatii este de tip ierar+ic functional" fiind caracterizata de faptul ca este compusa atit de compartimente operationale cit si functionale. Conducatorii sunt specializati in anumite domenii beneficiind de asistenta compartimentelor functionale iar e3ecutantii primesc ordine de la sefii ierar+ici. In aceasta societate isi desfasoara acti#itate un numar de circa -44 salariati. e. Scopopul si obiecti#ele firmei Grup Romet SA Buzau este o societate cu profil de comert" care urmareste permanent comercializarea produselor societatilor componente ale +oldingului. Din realizarea unei productii competiti#e pe piata interna si e3terna" bineinteles in conditiile de eficacienta" precum si obtinerea unui profit cit mai mare. 5e+nologiile aplicate in sectiile de productie sunt te+nologiile clasice pentru utila1e specifice produselor" procurate din import in poportie de -(6" restul fiind realizate si ac+izitionate din tara. f. Adresa firmei %irma isi are sediul in *unicipiul Buzau" Cartier Dorobanti II" nr. &7 g. 8umarul de inscriere la Camera de Comert este '9(4!9+. Actul de infiintare nr. $(&97(. $. %urnizorii principali ai Grup Romet SA Buzau entru Grup Romet SA Buzau principalii furnizori sunt/ Combinatul de )teluri Speciale 5argo#iste (C)S5) , care furnizeaza ino3 ca materie prima2 ) serie de SR: ,uri ce furnizeaza en;gros materie prima pentru realizarea productiei fizice. Dintre acestea enumeram cite#a/

SC B5A SR: Braso# , materie prima pentru unelte2 SC Beront SR: , lemn SC C+emopon SR: , materii prime pentru filtrarea apei2 SC <idroget SR: , materiale pentru stingatoarele de apa2

&. Clientii principali ai Grup Romet SA Buzau 0n principal client al firmei este SC Ductil SA Buzau care ac+izitioneaza #ane si armaturi2 unelte for1ate. Alti clienti ai intreprinderii sunt o serie de firme in principal SR: ,uri care ac+izitioneaza produsele firmei en;gros" precum si persoanel2e fizice care ac+izitioneaza produsele firmei de la magazinul aflat la poarta fabricii" in regim en;detail. entru clientii firmei mentionam/ - SC :u=oil SA , stingatoare de incendii2 - SC Romcarbon SR: Buzau , contoare pentru fluide2 - SC Rofed SR: 0rziceni ; articole din lemn2 - SC >uro 5urbi %ietar , sisteme pentru tratarea apei. '. Concurentii intreprinderii In conditiile cresterii sistemului de dez#oltare a economiei nationale este posibil sa apara noi firme concurentee determinate de/ - Dimensionarile productiei fizice si a consumului2 - Capitalul financiar de care se dispune2 - Veniturile populatiei2 - Costurile de realizare a productiei fizice2 - 8ecesitatile de consum. Acestea fac sa apara noi concurenti pentru Grup Romet SA Buzau.

Serviciul plan prognoza Serviciul personal, invatamint, salarizare Serviciul adm-tiv

7. )rganigrama

Sectia ! Serviciul CTC Serviciul oranizare Atelier proiectare Atelier mecanoenergetic Serviciul aprovizionare Serviciul desfacere, marketing, transport Serviciul financiar Serviciul contabilitate Sectia !! ficiul de calcul Manager Tehnic si de Productie Manager Comercial Manager economic Manager General

Adunarea Generala a Actionarilor Consiliul de Administratie Comisie Cenzori