Sunteți pe pagina 1din 183

Investete n oameni!

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I POSDRU 2007-2013 2007-2013 CLUJNAPOCA SOCIALE PROTECIEI AMPOSDRU

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin

Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013


Axa prioritar 1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere" Domeniul major de intervenie 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaie i formare profesional"

Titlul proiectului Perfecionarea cadrelor didactice, din nvmntul liceal, care predau discipline economice"
Contract POSDRU/87/1.3/S/63908

Suportul de curs

Denumirea programului Categoria de program Tipul programului Forma de nvmnt Nr. de credite

Didactica Economiei Program de perfecionare conform art. 11, categoria 2 din metodologia CNFP Modul lung-89 de ore Zi-fa n fa (48 de ore), online( 41 de ore) 25 credite

Prof.univ.dr. Ion POHOAA (coordonator)

Conf.univ.dr. Livia Loredana BACIU Prof. Roxana CROITORU Prof. Valentin Ctlin GRAUR Prof.univ.dr. Ctlin HUIDUMAC Prof.univ.dr. Mihaela LUA Lect.univ.dr. Liviu-George MAHA Conf.univ.dr. Gabriel-Claudiu MURSA Conf.univ.dr. Nicoleta SRGHI

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR
Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: vwvw.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.1/153

UNIUN EA EUROP EANA

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSD RU 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

CUPRINS
TEMA 1 - ASPECTE MODERNE IN DIDACTICA ECONOMIEI............................................... 5 1.1. PRINCIPIILE DIDACTICII ........................................................................................... 6 1.1.1.............................................................................................. P RINCIPII DIDACTICE GENERALE........................................................................................... 6 1.1.2.............................................................................................. P RINCIPII DIDACTICE UTILIZATE N PREDAREA MICROECONOMIEI ............................................ 9 1.1.2.1........................................................................................ In troducere...................................................................................................................... 9 1.1.2.2....................................................................................... Pri ncipiile didactice aplicate n predarea disciplinelor economice .............................................. 10 1.1.2.3....................................................................................... Apli carea principiilor didactice n predarea microeconomiei...................................................... 12 1.1.3. ELEMENTE DE DIDACTICA PREDRII ELEMENTELOR DE MACROECONOMIE LA LICEU 15 1.1.3.1....................................................................................... Din amica fenomenelor i proceselor macroeconomice i noua societate a cunoaterii .................. 15 1.1.3.2....................................................................................... Rol ul nvrii macroeconomiei n formarea unei gndiri analitice orientate spre viaa economic i gsirea unui loc pe piaa muncii...................................................................................... 19 1.1.3.3....................................................................................... Apli carea ctorva dintre principiile didacticii la nivelul cunotinelor de macroeconomie ............... 21 1.2. PROIECTAREA EFICIENT A LECIILOR LA DISCIPLINA ECONOMIE .......................... 26 1.2.1............................................................................................ ST RATEGIE SI PLANIFICARE DIDACTIC................................................................................ 26 1.2.2............................................................................................ OP IUNEA PENTRU O ANUMIT STRATEGIE DIDACTIC............................................................ 29 1.2.3............................................................................................ PR OIECTAREA EFICIENT A LECIILOR DE ECONOMIE............................................................. 30 1.3. STRATEGII DE PREDARE-NVARE DE GRUP. LUCRUL N GRUP I N ECHIPE 34 1.3.1............................................................................................ FO RMELE ACTIVITII DIDACTICE......................................................................................... 34 1.3.2............................................................................................ PU NCTE FORTE I PUNCTE SLABE ALE NVRII N GRUPURI MICI ......................................... 36 1.3.3............................................................................................ ME TODE DE GRUPARE A ELEVILOR......................................................................................... 38 1.3.4............................................................................................ RE SPONSABILITILE PROFESORULUI N CADRUL GRUPULUI.................................................... 41 1.3.5............................................................................................ EX EMPLE DE METODE DE LUCRU N PERECHI I N GRUPURI MICI............................................. 42 1.3.5.1....................................................................................... G ndii - Lucrai n perechi - Comunicai.............................................................................. 42 1.3.5.2....................................................................................... G ndii - Lucrai n perechi - Lucrai n patru........................................................................ 43 1.3.5.3....................................................................................... Ma sa rotund simultan.................................................................................................... 43 1.3.5.4....................................................................................... Cer cul Interior - Exterior.................................................................................................... 44 1.3.5.5....................................................................................... Gra ffiti 45 1.3.5.6....................................................................................... Ter menii - cheie n avans .................................................................................................. 45 1.3.5.7....................................................................................... Pre dicie cu termeni dai.................................................................................................... 46 1.3.5.8....................................................................................... Int erviul n trei trepte....................................................................................................... 47 1.3.5.9....................................................................................... Int erviul n grup............................................................................................................... 48 1.3.5.10. Analiza SWOT............................................................................................... 49 1.4. METODE ACTIVIZANTE N PREDAREA-NVAREA LA DISCIPLINA ECONOMIE

OAMENI

Investete n

CON
Pag.2/153

....................................................................................................................................... 50 1.4.1. METODELE DE PREDARE: TENDINE I CLASIFICARE...................................................... 50 1.4.2. METODELE ACTIVE................................................................................................. 54 1.4.2.1. Metode active prin descoperire; modele operaionale............................................. 56 1.4.2.1.1................................................................................. Co nversaia euristic ................................................................................................... 56 1.4.2.1.2................................................................................. Pro blematizarea........................................................................................................... 58 1.4.2.1.3................................................................................. Des coperirea 60

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR
Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: vwvw.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.3/153

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

1.4.2.1.4.Documentarea cu scop precis....................................................................... 61 1.4.2.2.Metode active prin exprimarea personalitii elevului.............................................. 62 1.4.2.2.1................................................................................. Ese ul 62 1.4.2.2.2................................................................................. Dez baterea 63 1.4.2.2.3................................................................................. Bra instorming-ul .......................................................................................................... 64 1.4.2.2.4................................................................................. ti u-vreau s tiu-am nvat........................................................................................ 65 1.5. EVALUAREA LA DISCIPLINA ECONOMIE .................................................................... 66 1.5.1............................................................................................ EV ALUAREA: DEFINIIE, FUNCII, TIPOLOGIE......................................................................... 66 1.5.2............................................................................................ FO RMELE EVALURII .......................................................................................................... 68 1.5.3............................................................................................ ME TODE DE EVALUARE A CUNOTINELOR LA DISCIPLINA ECONOMIE....................................... 70 1.5.4............................................................................................ ME TODE DE APRECIERE A REZULTATELOR I PERFORMANELOR COLARE................................. 81 1.5.5............................................................................................ CO NTROVERSE LEGATE DE NOTARE/APRECIEREA REZULTATELOR COLARE................................ 82 1.5.5.1....................................................................................... Efe ctele adverse ale evalurii............................................................................................. 83 1.5.5.2....................................................................................... Stil ul de evaluare............................................................................................................. 84 1.5.5.3.Utilizarea recompensei (lauda si aprecierea pozitiva) pentru susinerea nvrii ................................................................................................................................. 86 TEMA 2 - PARTICULARITI ALE DIDACTICII MICROECONOMIEI ................................. 89 2.1. INTERDISCIPLINARITATE N STUDIUL MICROECONOMIEI........................................ 90 2.1.1. ABORDARE INTERDISCIPLINAR: MICROECONOMIE - EDUCAIE ANTREPRENORIAL - ECONOMIE APLICAT ........................................................................ 91 2.1.2. EFICIENA ECONOMIC.......................................................................................... 93 2.1.2.1....................................................................................... Co nceptul de eficien economic....................................................................................... 93 2.1.2.2....................................................................................... Pra gul de rentabilitate din perspectiv microeconomic.......................................................... 94 2.1.2.3....................................................................................... Ind icatori de eficien ai planului de afaceri ......................................................................... 96 2.1.3. PRODUCTOR SAU NTREPRIZTOR?........................................................................ 98 2.1.3.1....................................................................................... Pro ductorul n teoria microeconomic................................................................................. 98 2.1.3.2....................................................................................... ntr eprinztorul, promotor al activitii antreprenoriale........................................................... 98 2.1.4. CONSUMATORUL, MENAJELE, BUGETUL DE FAMILIE.................................................. 100 2.1.4.1...................................................................................... Con sumatorul - caracterizare general ................................................................................ 100 2.1.4.2...................................................................................... Echi librul consumatorului................................................................................................... 101 2.1.4.3...................................................................................... Prog ramul de achiziii al consumatorului raional ................................................................... 101 2.1.4.4...................................................................................... Men ajele - categorie de ageni economici ............................................................................ 102 2.1.4.5...................................................................................... Bug etul de familie - instrument de planificare financiar......................................................... 103 2.2. MODALITI DE REZOLVARE A UNOR EXERCIII I PROBLEME DE MICROECONOMIE ........................................................................................................... 105 2.3. EVALUAREA CUNOTINELOR DE MICROECONOMIE I PROBLEMATICA ACESTEIA ....................................................................................................................... 112 2.3.1............................................................................................ ITE MI SPECIFICI DE EVALUARE A NOIUNILOR DE MICROECONOMIE (CEI MAI FOLOSII N EVALUAREA FORMATIV)................................................................................................. 113 2.3.2........................................................................................... EXE MPLE DE ITEMI SPECIFICI UTILIZAI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT I ADMITERE N FACULTATE 114 2.3.2.1...................................................................................... Ite mi specifici utilizai la examenul de bacalaureat (la microeconomie)................................... 115 2.3.2.2. Itemi specifici utilizai la examenul de admitere n facultate (la microeconomie)

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 4/153

................................................................................................................................ 117 2.3.3. MODALITI DIFERENIATE DE EVALUARE A ELEVILOR DIN LICEELE ECONOMICE VERSUS ALTE PROFILURI DE SPECIALIZARE....................................................................... 117 2.3.3.1...................................................................................... Rec omandri de aplicaii, teme pentru profilurile cu o or pe sptmn..................................117 2.3.3.2. Recomandri de aplicaii, teme pentru profilurile cu dou ore pe sptmn 118 TEMA 3 - ASPECTE SPECIFICE N DIDACTICA MACROECONOMIEI........................................ 119 3.1.1. NEVOIA DE EDUCAIE (MACRO)ECONOMIC............................................................. 120

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR
Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 5/153

3.1.2. MULTIDISCIPLINARITATEA, INTERDISCIPLINARITATEA I TRANSDISCIPLINARITATEA - CERINE ALE PREDRII MACROECONOMIEI ...............................123 3.1.3........................................................................................... MET ODA BAZAT PE FEEDBACK.............................................................................................. 127 3.1.4........................................................................................... UNE LE SUGESTII PRIVIND MOTIVAREA ELEVILOR N INVAREA MACROECONOMIEI .....................128 3.2. MODALITI DE REZOLVARE A UNOR EXERCIII I PROBLEME DE MACROECONOMIE........................................................................................................... 130 3.3. EVALUAREA EFICIENTA A CUNOTINELOR DE MACROECONOMIE............................ 142 3.3.1........................................................................................... IMP ORTANA CUNOATERII CRITERIILOR DE PERFORMAN PENTRU O EVALUARE OBIECTIV I EFICIENT..................................................................................................................... 142 3.3.2........................................................................................... UTI LIZAREA UNOR METODE SPECIFICE EVALURII LA MACROECONOMIE....................................143 BIBLIOGRAFIE.......................................................................................................... 151

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 6/153

Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 ClujNapoca Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 7/153

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

TEMA 1 - ASPECTE MODERNE IN DIDACTICA ECONOMIEI

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

OAMENI

Investete n

CON
Pag.8/153

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 ClujNapoca Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 9/153

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

1.1. PRINCIPIILE DIDACTICII

A instrui pe cineva ntr-o disciplin nu nseamn a-l face s nmagazineze n minte asemenea rezultate, ci a-l nva s participe la procesul care face posibil crearea de cunotine" (J. S. Bruner) Activitatea de nvmnt se desfoar pe baza unor norme tiinifico-pedagogice, etico-juridice, metodologice, etc. n subsistemul normativ al nvmntului se includ i cerinele cu caracter de principiu ale acestuia. Normativitatea activitii didactice include legi, norme juridice (norme

constituionale, legea nvmntului, statutul cadrelor didactice, alte norme cu caracter juridic), principii docimologice, principii ale educaiei intelectuale, morale, estetice, principii ale instruirii programate, etc. n nvmnt, noiunea de principiu exprim aceleai sensuri generale ale principiului (nceput" sau origine", element constitutiv esenial", fundament", conductor") ns adaptate specificului activitii didactice (Cozma, Cosmovici, 1994).

1.1.1. PRINCIPII DIDACTICE GENERALE Principiile didacticii reprezint idei orientative de baz n organizarea i desfurarea procesului de nvmnt. Ele joac i un rol normativ n procesul didactic, avnd funcia de categorii metodologice, care se cer respectate att n planificarea obiectivelor i structurarea cunotinelor ct i n selectarea metodelor i mijloacelor didactice. Cele mai semnificative principii sunt:

principiul orientrii procesului de nvmnt spre dezvoltarea armonioas a elevului - se refer la

formarea i modelarea personalitii elevului prin procesul educativ; principiul respectrii caracterului tiinific al cunotinelor predate - se refer la necesitatea

cunoaterii temeinice a coninuturilor predate, a metodelor didactice, prin respectarea sistematizrii cunotinelor, succesiunii logice a informaiilor i cunotinelor noi, adaptarea lor la particularitile de vrst ale elevilor, prin individualizarea i diferenierea nvrii n funcie de particularitile intelectuale ale elevilor;

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.10/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE - principiul aplicabilitii cunotinelor - se refer la aplicarea i structurarea eficient a informaiilor,
asigurrii legturii dintre teorie i practic, nsuirea temeinic, contient i activ a cunotinelor;

- principiul

socializrii - se refer la relaiile sociale specifice din cadrul sistemului de nvmnt,

profesor -elev, profesor- printe, elev-elev, elev-printe-coal-profesor, care trebuie s se finalizeze prin aciune comun, n scopul atingerii obiectivelor educaionale i integrrii cu succes a tinerei generaii n societate. Maria Eliza Dulama (2001) identific o serie de principii generale ale didacticii, pe care le consider norme generale cu caracter director, care stau la baza proiectrii, organizrii i desfurrii activitilor de predare-nvare, n vederea realizrii optime a obiectivelor educaionale. 1. Principiul integrrii teoriei cu practica. Acest principiu sugereaz c tot ceea ce se nsuete n activitatea c acele se didactic cunotine nsuesc generale se cere se s fie valorificat n n activitile unei ulterioare. Se

stipuleaz imediate

faptul sau

care

nva Prin

perspectiva

aplicaii se

concrete, asigur dou

viitoare,

temeinic. sau

respectarea Aplicativitatea

acestui n

principiu poate

dobndirea

competenelor

particulare.

lecie

avea

sensuri relativ distincte, dar complementare:

utilizarea cunotinelor dobndite pentru rezolvarea unor sarcini, cum ar fi: folosirea formulelor nvate
pentru rezolvarea exerciiilor i problemelor; aplicarea unor reguli n contexte noi; acest aspect se asigur prin realizarea conexiunilor ntre cunotine (interdisciplinare, specifice etc.).

prelungirea

procesului de nsuire a unor cunotine sau a unor deprinderi prin recursul la activiti

materiale, concrete, motrice (savoir-faire / a ti s faci, savoir-etre / a ti s fii). Aceste deziderate se realizeaz prin angajarea elevilor n situaii faptice concrete, prin experimentarea unor aciuni reale sau posibile, prin rezolvarea unor situaii-problem sau probleme practice din realitate. Nu pentru coal, ci pentru via nvm, spunea Seneca; de aceea, profesorul trebuie s pun accentul pe dimensiunea pragmatic a cunotinelor economice. 2. Principiul respectrii particularitilor de vrst i individuale. Sugereaz c

este bine s pornim instruirea i educaia de la datele educatului, de la natura sa interioar i s nu depim limitele pe care le permit vrsta i caracteristicile individuale. Acest principiu i gsete fundamentarea psihologic n relaia existent ntre nvare i dezvoltare. Se

cunoate c trecerea de la structuri cognitive superioare se face sub impulsul exersrii i

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 11/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
nvrii. nvarea se produce pe baza structurilor de cunoatere existente deja la individ i n funcie de acestea oferim elevului un maximum din ceea ce el poate asimila la un moment dat.

3. Principiul

nvrii contiente i prin aciune. Acest principiu susine ideea c elevii s-i

nsueasc ceva ce au neles i s participe singuri la aflarea cunotinelor pe care profesorii le propun spre nvare ntr-un mod indirect, mai puin prelucrat. Exist mai multe nivele de memorare, astfel un individ memoreaz 10 % din ce citete, 20 % din ce aude, 30 % din ceea ce se vede, 50 % din ceea ce se aude i vede, 70 % din ceea ce spune i scrie, 90 % din ceea ce face.

4. Principiul

stimulrii i dezvoltrii motivaiei pentru nvare. Orice activitate uman se

desfoar ntr-un cmp motivaional care ar fi de dorit s fie optim. Motivaia extrinsec de a nva este o stare determinat de trebuine situate n afara coninutului procesului de cunoatere (nvare pentru note, premii, burse, team etc.). Motivaia intrinsec este starea interioar determinat de interesul pentru coninutul destinat nvrii, fiind susinut de curiozitatea i plcerea de a cunoate i nelege fenomene, procese i sisteme de informaii cu tematici variate. Pentru a accelera ritmurile de nvare ale elevilor este necesar determinarea motivaiei intrinseci a nvrii, prin interiorizarea motivaiei extrinseci, acest proces solicitnd miestrie pedagogic.

5. Principiul

nvrii temeinice implic preocuparea permanent i sistematic a profesorilor pentru

ca elevii s-i nsueasc cunotine teoretice i practice durabile care s asigure formarea personalitii, a iniiativei, a spiritului de independen, de competiie, a creativitii, a adaptabilitii, a capacitii de autoinstruire i autoevaluare. nvarea este temeinic cnd are la baz o motivaia intrinsec corelat cu aspiraii individuale profunde. Temeinicia cunotinelor depinde de modul cum au fost nsuite ele i de eforturile ulterioare de a le reine prin repetare i prin aplicare n practic. Dac elevul i nsuete cunotinele prin efort propriu, contient, sistematic i continuu, dac acestea rspund unor interese reale ale lui, dac nvarea se face pe ndelete i cu intenia de a pstra informaiile pentru mult timp, atunci ea devine temeinic. Pentru asigurarea unei nvri temeinice se cere dimensionarea cantitii i calitii informaiilor, n aa fel nct volumul prea mare s nu-i plictiseasc sau s-i dezarmeze pe elevi. Temeinicia este determinat de modalitatea de nsuire, de fixare i de interpretare a cunotinelor. Dozarea informaiilor, alternarea activitilor, asigurarea timpului necesar consolidrii sunt tot attea secrete n nvarea temeinic.

6. Principiul

nvrii sistematice i continue. La nivelul proceselor didactice propriu-zise, acest

principiu comport dou laturi: realizarea sistematizrii i asigurarea

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.12/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
continuitii n predare-nvare. Sistematizarea cunotinelor implic predarea integrat a informaiilor, asigurarea unei conexiuni ntre ceea ce se nva n momentul respectiv i ceea ce s-a nvat anterior. Chiar dac realitatea este neomogen i haotic pe alocuri, prezentarea i explicarea ei se va supune legilor gndirii umane, pentru a oferi o sistematizare i o coeren a lumii. 7. Principiul corelaiei dintre senzorial i raional, dintre concret i abstract. Psihologia contemporan acrediteaz teza conform creia cunoaterea se produce pe traiectul inductiv, de la concret spre abstract, dar i pe cel deductiv, de la abstract, la concret. Cunoaterea intuitiv se efectueaz direct, prin intermediul analizatorilor, a obiectelor i fenomenelor. Intuiia se cldete pe un suport concret, dar care nu ntotdeauna este palpabil n sens fizic. Concreteea poate fi de ordin obiectual, dar i de ordin logic (cuvintele sunt mai concrete - creion - sau mai abstracte - relaie). Pe baza materialului intuitiv, elevul ajunge la abstractizare. Gndirea abstract este independent i operant pentru clase variate de fenomene. Capacitatea de abstractizare este fundamental n nsuirea economiei.

1.1.2. PRINCIPII DIDACTICE UTILIZATE N PREDAREA MICROECONOMIEI

1.1.2.1. Introducere

nainte de a stabili care sunt principiile didactice, coninutul acestora i modalitile de respectare n practica pedagogic a cerinelor lor, trebuie s ne oprim succint asupra particularitilor aparatului noional al disciplinei Economie pentru c ele impun respectarea anumitor exigene metodologice i metodice n procesul instruirii. n primul rnd, disciplina Economie opereaz cu noiuni care au un nalt grad de abstractizare, de aceea, discursul profesorului trebuie s fac permanent trecerea de la cunoaterea fenomenului la esen i invers, de la abstract la concret, s conin date observaii, experiene din viaa economic, elemente care s-l pun pe elev n faa diversitii de manifestri ale proceselor economice. Profesorul nu trebuie s se cantoneze doar pe definiii i legi economice; el trebuie s concretizeze ideile expuse spre a facilita nelegerea fenomenelor i proceselor economice. n al doilea rnd, noiunile economice reflect o anumit realitate economico-social. n acest sens, profesorul trebuie s recurg la o analiz comparativ a diverselor fenomene i procese economice, s evidenieze intercondiionarea dintre economic i politic n

FONDUL

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 13/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
funcionarea unui mecanism economic. De fapt sunt teme care impun, n mod expres, o asemenea abordare, ca de pild: efectul creterii preului la gazele naturale pentru consumatorii casnici n condiiile meninerii constante a veniturilor consumatorilor. In al treilea rnd, din punct de vedere al dificultii receptrii noiunilor economice nu toi elevii au suportul cognitiv n asimilarea unor noiuni economice. Astfel, n liceele teoretice, elevii se ntlnesc pentru prima dat cu disciplina Economie n clasa a XI a, avantajai fiind, n schimb, elevii din liceele economice apoi tehnice. Acetia din urm parcurg un curriculum de specialitate care intra in contact i cu unele discipline economice; contabilitatea , studiul calitii produselor i serviciilor, managementul ageniei de turism, managementul industrial, marketing, etc. In al patrulea rnd, trebuie respectat succesiunea predrii unor discipline economice. Economia ca disciplin de liceu ofer baza noional pentru celelalte discipline de specialitate economic, mai ales partea de microeconomie. De exemplu elevii din liceele economice studiaz discipline de contabilitate i gestiune economic ncepnd din clasa a IX a urmnd s studieze Economia abia n clasa a XI a; deci elevul va nva despre profitul firmei n clasa de intrare n liceu pe un teren total nepregtit, iar mai trziu, n clasa a XI a el ajunge s redescopere noiunea de profit la disciplina Economie, ceea ce poate conduce la distorsiuni n nelegerea noiunilor economice la nivel teoretico-practic. Mai mult, n prezent toate liceele din Romnia studiaz disciplina Educaie antreprenorial n clasa a X a unde, elevii sunt pui n situaia de a opera cu noiuni economice de microeconomie (venituri cheltuieli, profit rentabilitate, eficien economic, consumator, productor) nainte ca acestea s fie predate anterior, ele fiind ulterior predate n clasa a XI a, Deci iat o greeal de proiectare curricular care poate bulversa receptarea corect a noiunilor economice i de ce nu, nelegerea acestora. n aceste condiii profesorul joac rolul cel mai important, n sensul c trebuie de fiecare dat s explice anticipat sau antefactum noiuni economice de baz.

1.1.2.2. Principiile didactice aplicate n predarea disciplinelor economice

a. Principiul nsuirii contiente i active a cunotinelor Potrivit acestui principiu, eficiena procesului educativ, n general, este determinat n mare msur de participarea contient i activ a elevului la propria instruire i formare, nsuirea cunotinelor fcndu-se prin efortul propriu de prelucrare a noilor informaii. Participarea contient presupune nelegerea ct mai clar i mai profund a materialului de

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.14/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
lucru, a sarcinilor de realizat (pe cale teoretic sau practic), pentru c numai n acest fel cunotinele i deprinderile devin achiziii fixate n memoria de lung durat. b. Principiul legturii teoriei cu practica Acest principiu formuleaz cerina ca activitile didactice s ofere suficiente ocazii de utilizare n practic a cunotinelor i capacitilor nsuite de elevi pentru ca acetia s demonstreze competenele pe care le au, precum i ca predarea s se fac prin abordarea aspectelor concrete ale realitii economico-sociale (noiunile economice nefiind altceva dect o reflectare a acestei realiti). Astfel, profesorul face legtura direct i evident ntre ce se nva i de ce se nva. c. Principiul accesibilitii cunotinelor propuse elevilor spre nvare

Acest principiu impune ca organizarea i desfurarea predrii-nvrii-evalurii s se desfoare n conformitate cu posibilitile reale ale elevilor, innd seama de nivelul pregtirii anterioare i de obiectivele care urmeaz a fi ndeplinite. Pedagogia actual recomand profesorilor s le propun elevilor nu doar (sau nu n primul rnd) activiti care s se nscrie pe linia concordanei ntre coninuturile predate i operaiile mintale deja constituite, ci sarcini care, o dat rezolvate, vor determina progresul. d. Principiul respectrii particularitilor de vrst i individuale ale elevilor Acest principiu impune ca instruirea s in seama de particularitile de vrst, de deosebirile individuale, exprimate ntr-un anumit potenial fizic i intelectual al fiecrui elev, lund n consideraie faptul c de multe ori vrsta cronologic nu coincide cu vrsta real de dezvoltare a unui copil. n acest sens, n funcie de nivelul diferit de inteligen sau de interes pentru anumite aspecte din viaa economic, manifestate de elevi, profesorul va da sarcini cu grade diferite de dificultate pentru rezolvarea aceleiai situaii problem. e. Principiul sistematizrii i continuitii n nvare Conform cerinelor acestui principiu, este necesar ca informaia, priceperile i deprinderile s fie nvate ntr-o anumit ordine logic, n conformitate cu o strategie care s asigure progresul colar al elevilor i nelegerea aprofundat a cunotinelor. Sistematizarea desemneaz ordonarea cunotinelor n funcie de structura i logica intern a disciplinei de studiu. Noiunile noi trebuie s se coreleze cu cele nsuite anterior n baza relaiilor logice de ordonare pentru a le forma elevilor o concepie despre funcionarea mecanismului economic. Continuitatea cere ca materia de studiu s fie structurat n uniti metodice, ordonate ntr-o succesiune logic att din punct de vedere tiinific, ct i pedagogic. Prin urmare,

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 15/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
fiecare nou element al materialului de studiat trebuie s fie legat logic de alte elemente, cele ulterioare bazndu-se pe cele anterioare i pregtind nsuirea altora noi. f. Principiul corelaiei dintre intuitiv i logic

Una dintre caracteristicile importante ale fenomenelor i proceselor studiate de disciplinele economice este aceea c ele nu pot fi percepute nemijlocit. Nu putem organiza, de pild, o experien n laborator pentru a demonstra formarea preului de echilibru i nici nu putem rezolva printr-o vizit n pia nelegerea accepiunii din perspectiva tiinei economice a noiunii pia". Aceasta nu nseamn ns c nu exist posibilitatea ca, prin folosirea unor materiale didactice intuitive, fenomenele i procesele economice s fie percepute. Locke: Nimic nu exist n intelect dac mai nti nu ar exista n simuri. n context pedagogic, afirmaia este relevant: cunoaterea sporete att inductiv (prin simuri - de la concret la abstract) ct i deductiv (prin intelect - de la abstract la concret). Deci, cele dou ci ale cunoaterii trebuie exploatate n egal msur, cu inspiraie i experien. g. Principiul nsuirii temeinice a cunotinelor Acest principiu impune ca procesul de predare - nvare s fie organizat n aa fel nct elevii s fie ajutai (prin modaliti diverse) s-i nsueasc informaiile n mod aprofundat i s le pstreze n memorie un timp ndelungat.

Sarcini colective/individuale de lucru

1. Elaborai un studiu de caz n care s identificai rolul respectrii unui principiu didactic (la alegere). 2. Analizai interferena principiilor didactice.
3. Dezbatei i argumentai efectele respectrii/ nerespectrii principiilor procesului de nvmnt.

1.1.2.3. Aplicarea principiilor didactice n predarea microeconomiei

n continuare voi aborda fiecare principiu didactic amintit anterior prin prisma aplicrii practice a acestora n leciile de microeconomie. > n cazul principiului nsuirii contiente i active a cunotinelor, profesorul i poate solicita pe elevi s rezolve urmtoarea problem: n contextul resurselor limitate i al nevoilor n continua cretere i diversificare, exemplificai situaii din viaa personal n care v-ai confruntat cu noiunea de cost de oportunitate. Elevul, pus n aceast situaie va face apel la experiena de via personal i totodat va realiza

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.16/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
conexiunea dintre teorie i experiena individual. Aceasta va determina o nsuire contient i activ, pe cale inductiv, a conceptului de cost de oportunitate;

>

n cazul principiului legturii teoriei cu practica, profesorul trebuie s fac apel la

cunotine sau experiene din activitatea economic real, facilitnd explicarea i nelegerea spre exemplu a conceptului de profit brut sau formarea profitului net. n aplicaiile teoretice consacrate de microeconomie nu sunt surprinse toate aspectele reale ale domeniilor economice, si acest lucru exist din considerente didactice. De exemplu la liceele economice, elevii pot face legtura dintre microeconomie i disciplina contabilitate. n acest caz vor observa urmtoarea diferen: la microeconomie, profitul net se determin foarte uor prin diferena dintre profitul brut i impozitul aferent (Pr. net =Pr. brut - Imp.); impozitul, ca i cot din profitul brut. n schimb la contabilitate elevii observ c aceast determinare se poate face numai dac Pr brut =Pr impozabil. Profitul impozabil difer n cele mai multe cazuri de cel contabil, profit luat n consideraie n aplicaiile microeconomice la clas. Ideea este aceea c profesorul trebuie s fac un demers interdisciplinar pentru a demonstra caracterul practic al noiunilor nvate.

>

n cazul principiului accesibilitii cunotinelor propuse elevilor spre nvare urmtoarea strategie didactic este adecvat: de exemplu n cazul formrii preului de echilibru, pornim pe cale inductiv, de la particular la general. Profesorul va explica elevilor formarea preului pe piaa unui anumit bun ca raport ntre cerere i ofert i cum poate influena cererea sau oferta preul pe acea pia folosindu-se de experiena de consumatori a elevilor. Dup care se va ajunge la conceptul de pre de echilibru, cu un nalt grad de abstractizare; n acest fel elevii vor contientiza presiunile pieei, formarea preului pe diferite piee specifice, rolul statului n fixarea preurilor minime sau maxime, etc.

>

n cazul principiului respectrii particularitilor de vrst i individuale ale elevilor

voi aborda urmtoarea strategie didactic pentru predarea-nvarea conceptului de cost de producie. Se poate mpri clasa pe grupe, o parte din grupe vor identifica dintr-o fi de lucru costurile fixe iar cealalt parte vor identifica costurile variabile n cazul unei societi productoare de produse de panificaie. Pornindu-se de la un exemplu cunoscut de activitate economic grupele se vor confrunta n privina clasificrii costurilor i al totalurilor reieite.

>

n ceea ce privete principiul sistematizrii i continuitii n nvare pentru cunotinelor de microeconomie n liceele fr profil economic,

aprofundarea

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 17/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EANA

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSD RU 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

curriculum-ul pentru trunchiul comun de discipline de cultur general ar trebui s respecte ordinea succesiv a disciplinelor: mai nti disciplina Economie, urmat apoi de disciplina Educaie antreprenorial, i nu invers, aa cum este n prezent, apoi, n cazul liceelor cu profil economic asigurarea continuitii i sistematizrii se realizeaz cu respectarea ordinii: Economie, Educaie antreprenorial, Economie aplicat, corespunztor fiecrui an de studiu. > n ceea ce privete principiul corelaiei dintre intuitiv i logic explicaia a fost dat anterior (a se vedea subcapitolul 1, unde au fost prezentate toate cele 7 principii didactice, la principiul n cauz). n cazul principiului nsuirii temeinice a cunotinelor se poate exemplifica, n cazul liceelor economice, o modalitate excepional de valorificare a cunotinelor de microeconomie prin Firma de exerciiu". Aceast firm este una virtual organizat pe clasele ciclului superior al liceului unde elevii sunt coordonai de profesorii care predau mai multe discipline de specialitate. Elevii sunt pui n situaii concrete, implicai n activitile unei firme create de ei i din punct de vedere logistic sunt pui s colaboreze cu firme de profil din viaa economic real. Sarcini individuale de lucru

1. Identificai trei dintre greelile profesorului, din punct de vedere al respectrii principiilor didactice, n textul ce urmeaz:
Este ora 1400. Suntem ntr-un amfiteatru situat la ultimul etaj al facultii. A nceput cursul de Economie. Profesorul, bine documentat vorbete studenilor despre ... . Expunerea este alert, discursul este dens: sunt foarte multe informaii noi, explicaii ample, termeni savani". Da, tie. Ofer chiar multe cifre, procente. Dup aproape o jumtate de or studenii din ultimele rnduri ncep sa scrie pe nite foi pe care ncearc s le ascund de privirile profesorului, unii citesc (s fie oare ... reviste de specialitate?); alii parc picotesc (e chiar ora 1430). n primele rnduri se zresc i figuri atente, unele chiar crispate (cu o min de uoar iritare: ce spune?", ce-i aia?", la urma urmei... la ce-mi trebuie?!"). Profesorul se aeaz mai bine n scaun, ridic uor vocea, explic mai rar (dar parc prea utilizeaz termenii ia greoi"), accentueaz unele exemple (parc nu ne sunt chiar necunoscute), silabisete aproape unele cuvinte. i totui, n anul I parc nu se potrivete materia asta arid, rupt de tot ceea ce tim". La ce ne trebuie, la urma urmei?! Apoi, profesorul se ridic ncet, arogant i scrie pe tabl un cuvnt undeva n colul din dreapta; l scrie cu majuscule; civa studeni se strduiesc s-l copieze ...

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 18/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
In sfrit, s-a sfrit... cu totul, pe ziua de azi..." 2. Identificai principiul la care se refer textul de mai jos: Mintea cu cunotine fragmentate i neordonate seamn cu o climar plin n care gseti ceva doar din ntmplare". (K. D. Uinsky)

3.

Identificai dou modaliti concrete prin care ai putea spori durabilitatea i profunzimea cunotinelor i abilitile dobndite n predarea-nvarea noiunilor de microeconomie

4.

Formulai un enun care s susin urmtoarea ecuaie:

nvarea pe tot parcursul vieii = formare profesional continu.

1.1.3. ELEMENTE DE DIDACTICA PREDRII ELEMENTELOR DE MACROECONOMIE LA LICEU

1.1.3.1. Dinamica fenomenelor i proceselor macroeconomice i noua societate a cunoaterii

Prima revoluie tiinifico-tehnic, denumit i revoluie

industrial",

a crei esen a

reprezentat-o mecanizarea, a fost caracterizat prin trecerea de la munca manual, artizanal, la activitatea mecanizat din fabric. Organizarea fluxurilor economice a avut ca pivot concentrarea produciei n marile centre urbane, ca baz a marii industrii. Concomitent, diviziunea muncii s-a transformat din cooperare ntre lucrtori n cooperare ntre maini, ncepnd o nou structurare a spaiului social-economic sub semnul raionalizrii. Raionalizarea a constituit caracteristica distinctiv a revoluiei industriale. Sinteza principiului raionalizrii a reprezentat-o concepia taylorist privind organizarea produciei. Taylorismul i propunea realizarea unui salt viznd eficiena, pe baza a dou msuri:

1) ncetarea

conflictelor de munc ntre patroni i muncitori, pentru a se crea cadrul necesar

ordonrii i sistematizrii fluxurilor de activitate din fabrici;

2) asigurarea

unui control permanent al proceselor de producie, pentru a putea introduce cele

mai performante metode de organizare, planificare i coordonare. Metodele tradiionale au fost nlocuite cu metode noi de raionalizare a produciei, ceea ce presupunea generalizarea de norme i standarde de munc i performan, care s permit msurarea exact a efortului depus de fiecare lucrtor, repartizat la un post de munc n care putea garanta un randament maxim. Principiile taylorismului, cu ajutorul crora se ncerca raionalizarea activitii, au fost: -studiul operaiunilor de munc;

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 19/153

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I POSDRU 2007-2013 2007-2013 CLUJ-NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
-selectarea riguroas i instruirea sistematic a lucrtorilor; -angajament maxim al lucrtorilor prin sisteme de retribuire adecvate; -control ierarhic strict al activitii. Industrializarea a fost contextul n care a aprut i s-a afirmat taylorismul, sistem ce a debutat ca o aplicare a metodelor tiinifice i a sfrit prin a provoca declanarea i promovarea unor schimbri economice, tehnologice i sociale majore. A doua revoluie tiinifico-tehnic a avut ca esen automatizarea produciei. Noile tehnologii, rezultate ale evoluiilor tiinifice, au asimilat soluii integrate, reglnd ntregi fluxuri tehnologice, impunnd activitatea de concepie i programare ca element esenial al muncii i al procesului de creare a valorii economice. Dihotomia productiv-neproductiv" s-a relativizat, chiar pn la tergerea diferenelor, genernd i afirmnd roluri noi n spaiul social-economic. Munca de concepie i de proiectare tehnologic i social a devenit veriga principal a lanului tot mai complex al aciunii economice eficiente. Computerul i tehnologiile informatice s-au transformat n veritabile simboluri ale celei de a doua revoluii industriale". Acestea au devenit catalizatoare ale altor noi tehnologii" microbiologia, energetica, materialele, comunicaiile etc. Asimilarea intens, ntr-o perioad istoric relativ scurt, a realizrilor tiinifice a generat suportul necesar pentru revoluionarea abordrilor manageriale. Aceasta a generat forme inedite de comportament: industrializarea" inteligenei pune bazele unui nou tip de lucrtor, proletarul cunoaterii", cum l-a numit Peter Drucker. Expertul se anun a fi principal surs a valorii economice i, n acelai timp, principal tip de lucrtor. n sfrit, identificarea cunoaterii i informaiei ca resurse ale dezvoltrii ne familiarizeaz cu fenomenele care se situeaz la originile NOII ECONOMII. Acestea relev faptul c universalizarea valorilor tiinei i tehnicii nu cunoate alternativ la scara evoluiei societii umane. Noua realitate economic i social are ca specific mai multe trsturi (Didier, 1994):

1) prevalena cunoaterii teoretice ca urmare a informatizrii cvasi generalizate a spaiului social; 2) sub
raport instituional, organizaiile specializate n cercetarea i formarea capitalului uman vor asigura legitimitatea la nivel de experi pentru toate instanele decizionale;

3) baza economic a ntregii producii o va constitui producia de cunoatere specializat; 4) resursele umane vor domina, practic, nelimitat, pentru o dezvoltare pragmatic a centrelor de
stimulare i motivare a inteligenei individuale i colective;

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 20/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERN UL ROMNI EI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSD RU 20072013

5) politicul i va pstra vocaia i prerogativele pe care le are n conceperea i proiectarea aciunii economice i sociale, dar se va focaliza, cu precdere, asupra strategiei cercetrii i formrii capitalului uman;

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

6) echilibrul

dinamic al noii societi se va asigura prin meninerea simetriei structurale ntre

sistemul privat i cel public;

7) stratificarea

social va avea ca surs natural tipurile de componente profesionale, generate

de diversificarea nivelurilor de calificare i de standardele fiecrei calificri n parte;

8) creterea exponenial a diversificrii spaiului social va aduce n prim-plan problema coeziunii


sociale a spaiului social global; 9) cultura organizaional, specific industrialismului, bazat pe coduri i

instituionalizri ale muncii i datoriei, va ceda treptat n faa atitudinilor i comportamentelor marcate de hedonism nevoia materialist. de n noul context de existenial, planificare va a predomina cunoaterii viaa i de

interrelaional",

comunicare,

necesitatea

transformare a realitii sociale ntr-o reea de contiin. Economia bazat pe cunoatere, specific societii post capitaliste, este definit prin urmtoarele trsturi (Drobot, 1997):

1. Supremaia

valorilor necorporale. Valoarea unei firme din economia industrial este dat, n primul

rnd, de elementele materiale, corporale din patrimoniu. n schimb, competitivitatea i, implicit, valoarea unei firme din economia cunoaterii este determinat de capacitatea de a dobndi, disemina i valorifica cunoaterea i informaiile.

2. Renunarea 3. Modificarea

la piee pentru producia de mas. Produsele i serviciile devin tot mai adaptate nevoilor

specifice al unor nie sau chiar particule" ale pieei. naturii muncii. Munca de rutin, repetitiv i programabil cedeaz teren n faa muncii

creative, nonrepetitive, abordnd sarcini inedite.

4. Inovaia este cheia succesului. Supravieuirea firmelor nu mai este posibil fr asigurarea unor fluxuri
constante de inovaii care s vizeze toate aspectele funcionrii lor. Or, inovaia continu, asimilarea permanent a noului, nseamn schimbri. 5. Revenirea la scara redus". Diferenierea produselor implic diferenierea

proceselor, iar aceasta exclude economiile de scar att de rvnite n producia industrial. Scara redus" furnizeaz, n schimb, o valoare economic ridicat. Mare nu nseamn

neaprat i bun, iar mic nu mai este sinonim cu slab i necompetitiv.

6. Dereglementarea" 7. Integrarea

organizrii. Orientarea spre schimbare i inovaie nu mai face posibil

meninerea unor angrenaje organizatorice fixe pe durate mari de timp. sistemelor economice. Interdependena crescnd a elementelor ce alctuiesc

sistemele economice duce la o mai pronunat integrare a acestora. Coordonarea

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

OAMENI

Investete n

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

CON
Pag. 21/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
eficace a sistemelor de afaceri integrate pretinde, n schimb, volume tot mai mari de informaii i o redutabil capacitate de procesare a informaiilor.

8. Informatizarea infrastructurii de afaceri. 9. Accelerarea

Sistemele informatice reprezint baza unor vaste i ramificate

reele parteneriale, multe dintre ele extinse la scar global. ritmului tranzaciilor i operaiunilor economice. Economia vitezelor mari nlocuiete

economia scrii mari. Timpul se transform ntr-o variabil critic, fiecare interval temporal valornd mai mult dect cel anterior. Concurena dintre firme se bazeaz pe timp, mai exact pe rapiditatea reaciilor, iar abordrile lente, secveniale, pas cu pas, sunt nlocuite de abordri simultane". Ca efect major al acestor manifestri, rile dezvoltate economic au deplasat deja accentul ctre cooperarea transfrontalier, focalizndu-i eforturile spre reducerea tensiunilor naionaliste, care nu mai vizeaz componenta etnic, ci mai curnd pe cea economic. n contextul mondializrii tot mai accelerate a societii informaionale, la care particip n egal msur actori guvernamentali i non-

guvernamentali, genernd mutaii n structurile sistemelor economico-sociale, problema pstrrii unitii n diversitate relev actualitatea reaezrii din temelie a structurilor vieii economice i sociale. Globalizarea economic, trstur i, n acelai timp, vehicul al noii societi, are multiple implicaii. De exemplu, n perioada modern, a economiilor industriale, strategia i, n general, managementul strategic fceau parte numai din arsenalul marilor corporaii. Adesea, strategiile aveau i o pronunat component internaional, n timp ce IMM-urile erau sortite unei existene locale. ntre timp, lucrurile s-au schimbat. Foarte multe IMM-uri nu mai sunt locale", ci devin actori activi ai afacerilor regionale i globale. Chiar dac pieele lor au rmas locale, natura concurenei s-a schimbat enorm. Concurena a devenit internaional. Deschiderea frontierelor a eliberat circulaia produselor,

tehnologiilor, finanelor, resurselor umane i informaionale. Deschiderea economiilor naionale a provocat un efect major, imposibil de neglijat: diluarea" a ceea ce, n mod tradiional, ne-am obinuit s numim macroeconomie". n acest fel, localul i microeconomicul sunt conectai i integrai direct n economiile regionale i n cea global. Tot mai mult, chiar i afacerile mrunte se cer a fi conduse ca i cum ar fi afaceri multinaionale. Competiia pentru segmente din pieele mondiale a nlocuit competiia pentru teritoriu, datorit noilor tehnologii. n noul joc economic, ceea ce conteaz cel mai mult este adugarea puterii de tranzacie conferit de o arie economic mai vast. Explicaia pare simpl: puterea financiar a marilor corporaii le permite acestora inovaii tehnologice importante, ca baz pentru posibilele avantaje economice, dar cel mai rvnit avantaj nu mai este scderea costurilor, ci deinerea controlului.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 22/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Consecinele acestei veritabile revoluii n comunicare, produs n ultimele decenii, nu sunt nc foarte clare. Este evident, ns, c exist att efecte pozitive, ct i efecte negative. Unii analiti anticipeaz apariia unei comuniti globale echitabile, n timp ce alii ntrevd o lume uniformizat, controlat de cteva centre de putere, culturi sau concerne transnaionale. La nivel macroeconomic, se asist deja la o extindere a organizaiilor multinaionale i, n spaiile mai puin competitive economic, inclusiv Romnia, la creterea numrului de fuziuni sau de preluri de companii autohtone, mai slabe financiar sau tehnologic, de ctre corporaii strine mai puternice. Avnd n vedere toate aceste aspecte, devine din ce n ce mai evident faptul c importana studierii de ctre elevii de liceu a unor elemente de macroeconomie cum ar: fi specificul diferitelor tipuri de pia, dezechilibrele economice, fluctuaiile activitii economice, veniturile, consumul i investiiile, indicatorii macroeconomici sau creterea i dezvoltarea economic n contextul globalizrii, crete tot mai mult .

1.1.3.2. Rolul nvrii macroeconomiei n formarea unei gndiri analitice orientate spre viaa economic i gsirea unui loc pe piaa muncii

Studiul disciplinei Economie, respectiv al noiunilor de macroeconomie, poate contribui la pregtirea elevului n vederea integrrii sale socio-profesionale. n acest sens, obiectivele predrii i nvrii acestei discipline pot fi corelate i cu orientarea colar i profesional realizat la nivel instituional. Predarea i nvarea Economiei n nvmntul preuniversitar contribuie pe de o parte la cultivarea diverselor componente i nsuiri ale personalitii (capaciti, aptitudini, atitudini, nclinaii, aspiraii. motivaii, trsturi de viaa i caracter etc.), iar pe de alt parte contribuie la dirijarea elevilor nspre viitoarele opiuni, contientizndu-i asupra responsabilitilor ce le revin atunci cnd se integreaz n diferite structuri socio-profesionale, specifice pieei muncii. Pe lng particularitile epistemologice i metodologice ale noiunilor economice, asimilarea acestora prin procesul de nvmnt cunoate un anumit specific didactic determinat de:

lipsa unor suportului cognitiv din anii anteriori n asimilarea unor noiuni economice. Astfel, n

liceele teoretice, noiunile economice se studiaz doar la nivelul a dou discipline Educaie Antreprenorial (clasa a X-a) i Economie (clasa a XI-a).

o ofert de interdisciplinaritate destul de redus din partea altor discipline de nvmnt

studiate n clasele V-XII;

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.23/153

- profesorii

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
de economie au puin timp i energie pentru a se preocupa de modul n care principiile

economiei i gsesc explicaia n viaa de zi cu zi; ei sunt preocupai de faptul c trebuie s parcurg o materie enciclopedic intr-un interval foarte scurt. n consecin, nu au timp s aplice metode active, sau s aloce intervalul necesar consolidrii principiilor fundamentale prin repetiii sau teste de progres; prea ocupai cu reprezentri grafice, calcule de maximizare i ecuaii profesorii nu au niciodat timp pentru povesti. Or, studii empirice n tiinele educaiei arat c n toate ariile curriculare rezultatele nvrii sunt mult mai mari prin naraiune, deoarece naraiunea implic toate formele inteligenei n procesul de nvare (Gahmberg, 2008).

- experiena

didactic, dar i studiile specialitilor n psihologia nvrii, arat c noi i noi circuite ale

creierului se formeaz efectiv prin repetare intens i c, prin anumite metode se rein mai uor cunotinele dect prin altele (Frank, 2009, p.95). A nva s transferi, s aplici cunotine anterioare n contexte noi, a gndi creativ, presupune reflecia i internalizarea unor principii care sunt apoi repetate de nenumrate ori (Angelo, 1993, p.7);

- cursul

de economie eueaz de cele mai multe ori deoarece profesorul este prea preocupat de

parcurgerea unui volum mare de cunotine i nu mai are timp pentru a le demonstra elevilor cum s aplice economia n viaa personal, profesional i public i ct de utile le sunt, n viaa real, cunotinele (Hansen, Salemi and Siegfried, 2002, p. 464). Costul pe care l are parcurgerea unui volum foarte mare de informaii este faptul ca cei mai muli elevi nu ajung s stpneasc esenialul (Kennedy, 2006, p.91). Acest lucru se poate explica prin faptul c profesorii, concentrai pe stpnirea volumului mare de cunotine nu reuesc s selecteze ceea ce este o scurt lista a principiilor fundamentale. Rezultatul este c elevilor le este greu s aleag care sunt informaiile cele mai relevante dintr-un capitol i se simt descurajai de volumul mare de cunotine, abandonnd nainte de a ncerca mcar s rein ceva. Cursurile de macroeconomie ar trebui s se rezume la cteva principii simple care au implicaii frecvente n viaa real, elevii fiind mult mai interesai de exemplu, de consecinele creterii cheltuielilor publice asupra venitului sau ocuprii, dect de linia la 45 de grade i cum se construiete graficul echilibrului venitului naional. Aceste lucruri ar presupune ca predarea -nvarea macroeconomiei s se bazeze pe cteva reguli simple (Kennedy, 2006, p.92): 1. introducerea naraiunii n locul demonstraiilor matematice i a detaliilor tehnice; naraiunea ofer sens cunotinelor deoarece interpreteaz omul n contextul vieii cotidiene,

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.24/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
dinspre trecut spre viitor; contextul, imaginea de ansamblu trebuie s fie clar sau pdurea nu trebuie pierdut din vedere din cauza copacilor;

2. evitarea

nvrii prin memorare, ci nvarea prin problematizare si paradoxuri; nvarea temeinic

se produce atunci cnd mintea elevului este pus n faa rezolvrii unei probleme conceput astfel pentru a face neles un fenomen real;

3. utilizarea

regulilor de bun sim mai curnd dect a formulelor matematice, chiar dac ele nu sunt

foarte exacte; de exemplu, este interesant pentru elevi s neleag c, n principiu, rata inflaiei = rata creterii ofertei de moneda - rata creterii venitului real, chiar dac aceasta nu este o formul standard ci doar un rezultat care sintetizeaz numeroase detalii cu privire la relaia dintre cererea de moneda i oferta de moneda pe piaa monetar; pentru elevi poate fi un bun ghid de analiz a fenomenului inflaionist deoarece surprinde un principiu binecunoscut, cu care toi economitii sunt de acord: Pe termen lung inflaia este totdeauna i peste tot un fenomen monetar (In the long run inflation is always and everywhere a monetary phenomenon).

4. conectarea

la lumea real prin referirea la fragmente din media pentru a demonstra cum conceptele

teoretice sunt reflectate si analizate n lumea real; elevii pot fi motivai ei nii s gseasc informaii ce constituie exemple pentru ceea ce au nvat la clas; munca de acas a elevilor trebuie exploatat deoarece acesta le dezvolt perspicacitatea i faciliteaz nvarea;

5. evitarea
6.

caracterului enciclopedic al predrii i contientizarea faptului c mai puin nseamn mai

bine; alegei o list de concepte i principii fundamentale i asigurai-v c elevii le nva temeinic; stimularea creativitii, a gndirii critice, a ncrederii n sine, angajarea n discuii

care pot fi riscante, sau mai mult umor, sunt alte elemente care trebuie s rein atenia profesorului n etapa pregtirii pentru lecie; umorul i jocul au locul lor n practica pedagogic deoarece ele permit deschiderea dialogului, depirea rezervelor i rezolvarea problemelor /

sarcinilor de nvare cu uurin i ncredere.

1.1.3.3. Aplicarea ctorva dintre principiile didacticii la nivelul cunotinelor de macroeconomie

Indiferent de accepiunea pe care o dau noiunii de principiu didactic" i de cte principii identific toi pedagogii sunt de acord atunci cnd se refer la caracteristicile lor. Astfel, ei subliniaz c principiile didactice au (Ionescu i Radu, 1995):

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 25/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE a) caracter
general-normativ, deoarece vizeaz toate componentele funcionale ale procesului de

nvmnt i se aplic n procesul de predare -nvare-evaluare la toate disciplinele, n toate activitile didactice i pe toate nivelurile de colarizare;

b) caracter
celorlalte;

sistemic, ceea ce nseamn c nclcarea unui anumit principiu poate duce la nclcarea

c) caracter

dinamic. Numrul principiilor didactice nu este fix, el putndu-se multiplica sau, dimpotriv,

reduce prin restructurarea coninutului i esenializarea mai profund; unele se integreaz n principii cu o sfer mai larg. Adaptarea predrii noiunilor macroeconomice la nivelul de nelegere a elevilor i la nevoile lor de conectare a celor nvate cu practica se poate realiza prin respectarea cerinelor acestor principii, care pot fi sistematizate astfel (Dru, 2005): Principiul legturii teoriei cu practica, urmrete, aa cum a fost deja evideniat, abordarea procesului de nvare n strns conexiune cu aspectele concrete ale realitii economico-sociale. Aceast cerin se poate realiza n primul rnd, prin tratarea concret-istoric a noiunilor i proceselor pe care le descriu. Numai n acest fel, de pild, pot fi delimitate clar caracteristicile economiei de pia n anumite ri, fa de altele. De foarte multe ori se constat c profesorul se limiteaz la a comunica elevilor definiii, trsturi ale anumitor procese economice, fr a identifica aceste procese n viaa real. n scopul remedierii acestei situaii profesorul poate propune ateniei elevilor gsirea n ziare, cri, Internet sau din alte surse a unor evoluii statistice ale indicatorilor macroeconomici, sau poate propune spre dezbatere analizarea dezechilibrelor economice cum sunt inflaia i omajul, pornind de la situaii concrete din viaa elevilor. O modalitate deosebit de eficient i atractiv n acelai timp (pentru elevi) de realizare a legturii dintre teorie i practic o reprezint rezolvarea de probleme i aplicaii practice. Exemplele de probleme specifice fiecrei lecii sunt numeroase i nu ne vom opri asupra lor, fiecare profesor gsind diferite tipuri de aplicaii n manual. Principiul corelaiei dintre intuitiv i logic pornete de la faptul c procesele i fenomenele studiate de disciplinele economice nu pot fi percepute nemijlocit. Dei, spre deosebire de alte discipline, nu putem realiza experiene n laborator, profesorul, prin scheme, plane, schie, grafice, exerciii i probleme, diapozitive, filme didactice i vizite de documentare la bnci, trguri i firme, i poate ajuta pe elevi s perceap realitatea economico-social . Deosebit de interesante i eficiente se pot dovedi jocurile de simulare a unor situaii reale. Spre exemplu jocurile de pia pentru evidenierea situaiilor posibile pe piaa monetar, la bursa de valori sau pe piaa muncii.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 26/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Principiul nvrii macroeconomiei prin descoperire de ctre elevi. Sunt i principii care pun accentul pe desfurarea predrii -nvrii-evalurii n conformitate cu posibilitile reale ale elevilor, innd seama de nivelul pregtirii anterioare i de obiectivele care urmeaz a fi ndeplinite. Profesorul pornete de la ceea ce elevul cunoate (de exemplu definiiile consumului i investiiilor) spre noiuni care se pot deduce (cnd vorbim de motivaie spre economisire i ce reprezint multiplicatorul investiiilor pentru o economie), conducnd nvarea prin metode activ participative de descoperire a realitilor macroeconomice de ctre elevi. n acest sens n afara unor metode ca problematizarea, brainstorming-ul, dezbaterea, lucrul pe echipe, nvarea prin descoperire sau altele pot fi utilizate materiale didactice demonstrative (formule, scheme), precum si mijloace moderne de nvmnt (retroproiector, aparat video). n acest fel, elevul este determinat s fac apel la propria gndire, imaginaie, memorie, pentru a avansa n descoperirea de aspecte noi ale problematicii studiate, din aproape n aproape pn se ating obiectivele propuse. De exemplu, pentru o mai bun nelegere de ctre elevi a manifestrii omajului sau a inflaiei, profesorul poate porni de la evidenierea unor situaii concrete din ar i propune spre reflecie sau rezolvare, gsirea unor soluii realiste de diminuare a efectelor negative ale acestor dezechilibre, fie prin lucrul pe echipe, fie ca tem pentru acas. Un alt exemplu la aceeai problematic l constituie realizarea unei dezbateri sau a metodei problematizrii pentru a evidenia diferenele dintre modul de calcul al ratei omajului atunci cnd se are n vedere populaia ocupat sau populaia apt de munc. Analiznd cauzele, modalitile de manifestare sau msurile de reducere a efectelor negative ale dezechilibrelor economice profesorul poate utiliza metode cum sunt a mozaicului, a cubului, a plriilor gnditoare pentru lecii de recapitulare i sistematizare a cunotinelor. Spre exemplu metoda celor 6 plrii gnditoare presupune mprirea clasei n 6 grupe fiecare interpretnd rolul dat de plria specific: - Plria alb este obiectiv, identific faptele fr prtinire. Plria galben este plria optimist, care vede doar aspectele pozitive ale problemei.

- Plria neagr este plria pesimist care evideniaz doar aspectele negative. - Plria roie este nervoas, sentimental: ei i place sau nu-i place o anumit problem, se enerveaz uor. - Plria verde gsete soluii, chiar dac uneori acestea par absurde sau imposibil de aplicat. - Plria albastr sintetizeaz, trage concluzii.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 27/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Se propun spre analiz cele dou dezechilibre, elevii au timp de gndire, de discuii n grup, dup care i desemneaz reprezentani pentru a realiza dezbaterea n clas conform rolului pe care l are fiecare plrie. Profesorul intervine doar pentru a modera discuiile, soluiile propuse fiind analizate de ntreaga clas. Principiul respectrii particularitilor de vrst i individuale ale elevilor impune ca profesorul s le propun elevilor sarcini i metode de nvare de natur s le solicite capacitile de care dispun n stadiul de dezvoltare n care se afl. n funcie de nivelul diferit de inteligen sau de interes pentru anumite aspecte din viaa economic, manifestate de elevi, profesorul va da sarcini cu grade diferite de dificultate pentru rezolvarea aceleiai situaii problem. Un exemplu l poate constitui cerina ca elevii cei mai interesai, sau cei mai deschii ctre nou, s caute pe Internet date statistice despre evoluia creterii economice n Romnia ultimilor ani i s realizeze o anchet sau un studiu monografic, pe cnd ceilali elevi vor analiza doar textele existente n manual sau pe cele furnizate de profesor. Principiul utilizrii cunotinelor anterioare ale elevilor pentru realizarea predrii diferitelor conexiuni ntre procesele macroeconomice. Alte principii didactice care i pot gsi reflectare n predarea noiunilor de macroeconomie urmresc utilizarea cunotinelor anterioare ale elevilor n vederea unei nsuiri contiente i active a noilor cunotine i continuitatea i sistematizarea n procesul de nvare. Potrivit principiului nsuirii contiente i active a cunotinelor, procesul educativ, n general, este mai eficient dac elevul particip n mod activ i contient la propria instruire i formare. Elevul este pus n situaia de a face asociaii ntre date vechi deja cunoscute i date noi, de a integra informaia veche n structuri noi, de a restructura cunotinele nsuite anterior pe baza celor noi i de a interpreta critic. De asemenea, elevul este stimulat s-i mbunteasc continuu capacitatea de argumentare, de aplicare n practic, de imaginare de alternative etc. nsuirea cunotinelor i formarea deprinderilor trebuie s se fac pe calea activitii proprii a elevilor, prin angajarea optim a gndirii, a tuturor proceselor intelectuale i afective ale acestora. Profesorul trebuie s ofere elevilor (i s le solicite acestora) explicaia cauzal a relaiei dintre anumite fenomene i procese economice, a evoluiei lor. Astfel, pentru a-i face pe elevi s neleag importana stabilirii unei mrimi optime a ajutorului de omaj, profesorul i poate solicita pe elevi s identifice legtura cauzal dintre ajutorul de omaj i fenomenul omaj, prin comentarea afirmaiei lui Jaques Rueff c: ajutorul de omaj este cauza fenomenului omaj (Roati, 1998). Un alt exemplu ar putea fi cerina ca, elevii s ncerce, pornind de la definiia dat omajului, s identifice posibilele cauze care

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.28/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
determin apariia acestui dezechilibru economic. Un alt exerciiu pe care profesorul ar putea s-l propun spre reflecie este identificarea legturii dintre eficiena activitii economice i dezvoltarea de ansamblu a unei ri. Explicaiile i demonstraiile trebuie s se fac prin utilizarea procedeului de comparare, pentru c n acest fel se pot evidenia mai uor coninutul i sfera unei noiuni caracteristicile unui fenomen sau proces economic. De pild, avnd ca punct de plecare urmtoarea problem: Comparai fluctuaiile ciclice cu alte forme cunoscute de fluctuaii ale activitii economice, elevii vor nelege mai uor ce este ciclul economic, care sunt fazele sale, dar i c viaa economic are o evoluie ciclic. Un alt exemplu ar putea fi comparaia pe care elevii s o realizeze ntre principalii indicatori macroeconomici pentru a nelege mai uor diferena dintre indicatorii ce au ca obiect activitatea firmelor naionale" care i desfoar activitatea fie n ar, fie n strintate ( PNB, PNN) i indicatorii ce au ca obiect activitatea firmelor strine sau autohtone ce-i desfoar activitatea n ara noastr interne" (PIB, PIN). Profesorul mai poate apela i la comparaia dintre principalele tipuri de inflaie astfel nct elevii s neleag mai bine mecanismul formrii acestui tip de dezechilibru economic i factorii care l influeneaz. O alt cale de facilitare a nsuirii corecte a problematicii economice o reprezint urmarea ambelor tipuri de demers: inductiv i deductiv i nu absolutizarea unuia dintre ele. Spre exemplu, elevii vor nelege mai uor coninutul noiunii integrare economic" dac se ajunge la ea pe cale inductiv, prin analiza formelor concret istorice pe care le-a nregistrat dea lungul evoluiei omenirii. Sistematizarea i continuitatea n nvare presupune ca informaia, priceperile i deprinderile s fie nvate ntr-o anumit ordine logic, n conformitate cu o strategie care s asigure progresul colar al elevilor i nelegerea aprofundat a cunotinelor. Profesorul trebuie permanent s explice, s fixeze, s controleze sistematic pregtirea elevilor si, s stabileasc legturi reciproce ntre informaia transmis anterior i cea nou, s recurg la i s faciliteze legturile inter i transdisciplinare, s evidenieze esenialul etc. Spre exemplu atunci cnd profesorul va explica problematica indicatorilor macroeconomici nu va mai ine seama de specificul activitii economice al fiecrei firme n parte, ci va explica doar ceea ce se petrece la nivelul economiei n ansamblu. n acest fel, elevii vor nelege mai uor problemele veniturilor i cheltuielilor bugetare la nivelul bugetului de stat i al raporturilor cu alte ri. Un alt exemplu l constituie sistematizarea cunotinelor

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.29/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

posibilelor cauze ce

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

despre formarea preurilor n vederea identificrii de ctre elevi a determin apariia inflaiei.

1.2. PROIECTAREA EFICIENT A LECIILOR LA DISCIPLINA ECONOMIE

Necesitatea de a avea o strategie didactica in predarea disciplinei Economie Etapele proiectrii didactice Proiectarea didactic n abordare sistemic. Asigurarea eficientei proiectrii pe axa finaliti - coninuturi ale nvrii - metode didactice resurse - evaluare

1.2.1. STRATEGIE SI PLANIFICARE DIDACTIC Orice act instructiv-educativ performant impune i tinde spre o form optimal de planificare. Orice efort n acest sens vizeaz coordonatele active, dinamice ale activitii, adic zona tehnologiei i strategiilor didactice. Strategia didactic este un termen unificator, integrator, care reunete sarcinile de nvare cu situaiile de nvare, reprezentnd un sistem complex i coerent de mijloace, metode, materiale i alte resurse educaionale care vizeaz atingerea unor obiective. Ea este necesar n orice act pedagogic, ocupnd un loc central n cadrul activitii didactice, deoarece proiectarea i organizarea leciei se realizeaz n funcie de decizia strategic a profesorului. Ea este conceput ca un scenariu didactic complex, n care sunt implicai actorii predrii - nvrii, condiiile realizrii, obiectivele i metodele vizate. Astfel, strategia prefigureaz traseul metodic cel mai potrivit, cel mai logic i mai eficient pentru abordarea unei situaii concrete de predare i nvare. n acest fel, prin proiectare strategic se pot preveni erorile, riscurile i evenimentele nedorite din activitatea didactic. n calitate de elemente factice, metodele sunt consubstaniale strategiilor. Cu alte cuvinte, strategia nu se confund cu metoda sau cu metodologia didactic, deoarece acestea din urm vizeaz o activitate de predare-nvare-evaluare, n timp ce strategia vizeaz procesul de instruire n ansamblu i nu o secven de instruire. Principalele componente ale strategiei didactice sunt:

- sistemul formelor de organizare i desfurare a activitii educaionale, - sistemul metodologic respectiv sistemul metodelor i procedeelor didactice, - sistemul mijloacelor de nvmnt, respectiv a resurselor utilizate,

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.30/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2007-2013 MUNCII, CLUJ-NAPOCA PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU
- sistemul obiectivelor operaionale. Strategia didactic are urmtoarele caracteristici:

- implic pe cel care nva n situaii specifice de nvare; - raionalizeaz - creeaz


i adecveaz coninutul instruirii la particularitile psihoindividuale (motivaie, model de pregtire, capacitate i stil de nvare); premise pentru manifestarea optim a interaciunilor dintre celelalte componente ale

procesului de instruire (dependente de stilul pedagogic al educatorului) ;

- presupune
educativ.

combinarea contextual, original, unic, uneori, a elementelor procesului instructiv-

Exist ase tipuri de criterii n baza crora se pot realiza aceste combinaii:

- criterii referitoare la organizarea agenilor (individual, microgrupal, grupal); - criterii referitoare la prezentarea informaiei (expozitiv, problematizator, euristic); - criterii referitoare la organizarea informaiei (fragmentat, integrat, global); - criterii privind intervenia educatorului n timpul actului didactic (permanent, episodic, alternant); - criterii
referitoare la exerciiile de aplicare sau consolidare a cunotinelor (imediate, scrise,amnate);

- criterii privind probele de evaluare (sumative, formative, alternante).


Doar limitndu-ne la acestea, putem imagina aproximativ 720 de combinaii posibile (Cerghit si Vlasceanu, 1988). Spre exemplu, se pot construi alternative pentru aceeai tem, cu aceleai obiective didactice i coninuturi, n funcie de particularitile grupului de instruire, prin diferite procedee didactice sau forme de activitate. Construirea unei strategii adecvate intereselor elevilor i nivelului lor de pregtire, reprezint din acest punct de vedere o provocare continu i un efort permanent de creativitate didactic din partea profesorului. Pedagogii susin c "variabila cu cea mai puternic for de influenare asupra adoptrii unei anume strategii de instruire este relaia didactic dintre scop-coninut-metode/mijloace. Aceasta triad constituie axul generativ al ntregului demers pragmatic al conduitei metodologice a majoritii profesorilor" (Neacu, 1999). Educatorul ajunge n timp la un adevrat repertoriu de strategii didactice experimentnd i aplicndu-le difereniat. Relaia dintre obiective, coninuturi i strategii confer specificitatea unui program de instruire. Strategia are un caracter normativ n sensul c sugereaz un traseu general de parcurs, dar totodat ea nu este un traseu unic i definitiv, deoarece ea nu exclude modificri i ajustri n raport de derularea procesului i de obiectivele propuse. Strategia, fiind legat de obiective operaionale i coninuturi colare, are implicaii

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

OAMENI

Investete n

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

CON
Pag.31/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I POSDRU 2007-2013 2007-2013 CLUJNAPOCA SOCIALE PROTECIEI AMPOSDRU
directe privind performana colar, deoarece rezultatele colare sunt dependente de modul de aplicare i dirijare de ctre profesor a interaciunilor dintre strategiile didactice i obiectivele didactice. O strategie didactic prescrie modul n care elevul este pus n contact cu coninutul de nvare, adic traiectoria pe care urmeaz s-i fie condus efortul de nvare. Ea confer soluii de ordin structural procedural cu privire la proiectarea i combinarea diferitelor metode, mijloace, forme i resurse de predare-nvare, pentru ca elevii s ajung la achiziiile dorite, iar obiectivele educaionale s fie atinse. Schema actului decizional al profesorului, de formulare i adoptare a unei strategii didactice, poate fi redat ca n figura urmtoare.
STRATEGII DIDACTICE

PROIECTARE DIDACTIC

CONINUT/OBIECTIVE OPERAIONALETEHNICI/PROCEDEE/ METODERESURSE/MIJLOACE/ ACTIVITI DIDACTICEMETODOLOGIE DIDACTIC i TEHNOLOGI I DIDACTICE

EVALU AREA REZULT ATELO R

Figura 1. Proiectarea didactic

n general, se admite c proiectarea - planificarea activitii didactice implic att palierul temporal - n baza cruia se elaboreaz perioade i programe de instruire, ct i palierul operaional - n baza cruia se elaboreaz diagnostice i pronostice precum i criterii de optimalitate (standarde i criterii de performan) ale programelor de instruire. Observm astfel c strategiile i tehnologiile didactice se reunesc n activitatea de proiectare, a crei componente pot fi reproduse sub forma unei scheme vectoriale de tipul: Scop Participani Coninut Norme i principii de realizare Metode i mijloace Forme de organizare Mod de desfurare Rezultate Evaluare. Desigur, schema de mai sus poate fi completat cu elementele referitoare la personalitatea i activitatea elevilor,

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.32/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
personalitatea i activitatea profesorului, modificarea sistemului dup evaluare .a.m.d. Intre toate elementele prezentate aici dar i n Figura 1. exist conexiuni directe, astfel nct modificarea uneia dintre ele va determina modificarea mai mult sau mai puin a celorlalte dar i a ntregului sistem.

1.2.2. OPIUNEA PENTRU O ANUMITA STRATEGIE DIDACTICA Sarcina colii n lumea contemporan este de a forma personaliti i indivizi capabili de aciune, decizie, gndire critic, comunicare, integrare social, creativitate, spirit de iniiativ, .a.m.d. De aceea abordarea strategic a unitilor de nvare este foarte important. Gndirea critic sau spiritul de iniiativ nu se poate dezvolta dect n condiiile cnd sunt exersate. Indeosebi atunci cnd sunt adoptate strategii care ncurajeaz independena elevilor n nvare, care ofer un grad ridicat de autonomie i stimuleaz efortul propriu de nvare prin investigare, prin aciune: numai acionnd nvei s acionezi" (Leroy, 1974). Invmntul modern promoveaz metodele de nvare active, nvarea bazat pe nsuirea experienei conceptualizate a omenirii dar i pe investigaia proprie a realitii i formarea de cunotine i experiene prin efort propriu. A instrui nu mai nseamn a-l determina pe elev s-i nmagazineze n minte un volum de cunotine, ci de a-l nva s ia parte la procesul de producere a noilor cunotine. Astfel, sunt preferate metodele moderne euristice de predare-nvare, deoarece acestea pun accentul pe urmtoarele capaciti:

- capacitatea de pune ntrebri i de a construi rspunsuri, - cultivarea unor deprinderi, priceperi i caliti intelectuale, - dezvoltarea gndirii critice i creativitii, - aplicarea unor concepte sau algoritmi de calcul n proiecte sau lucrri, n contexte diferite, - formarea de opinii, mentaliti sau comportamente dezirabile.
Cheia unei astfel de abordri a demersului didactic l reprezint plasarea elevului n postura de agent al descoperirii de soluii, al instruciei i educaiei. Schimbarea de comportament sau de mentalitate nu poate fi atins dect n mic msur dac elevul ascult, ia notie sau reproduce mecanic nite cunotine care oricum nu sunt nelese sau acceptate ca utile. Desigur nu n orice context, pentru orice unitate de nvare metodele tradiional expozitive pot fi eliminate. Dimpotriv exist obiective operaionale care nu pot fi atinse prin ncercrile elevilor de descoperire. Exist coninuturi prea vaste, care nu pot fi descoperite de

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 33/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
elevi prin activiti de investigare proprie. Cum ar fi spre exemplu elementele de baz ale contabilitii sau procedeul calculului marginal la economie. Unele noiuni, sau fapte care se mpac mai greu cu ideea redescoperirii, vor fi comunicate direct elevilor, profesorul ncredinndu-se c toi elevii au neles i leau nsuit. De aceea este necesar realizarea unei corelri optime a strategiilor, care s sporeasc efectele activitii de nvare i s reduc incertitudine legat de performanele acesteia. Dintre diversele opiuni pentru metode, mijloace, resurse i coninuturi, profesorul le va alege pe acelea care i vor asigura succesul scontat. n concluzie, o strategie didactic poate fi apreciat ca eficient dac:

- l implic pe cel care nva ntr-o situaie de real de nvare, - este centrat pe obiective i adaptat la coninuturile vehiculate, - este aplicat conform parametrilor psihoindividuali, - este elaborat n raport cu motivaia pentru instruire a agenilor.
Realitatea educaional impune nlocuirea manierelor strict deterministe de abordare a cmpului pedagogic cu viziuni flexibile centrate pe aciunea creatoare a elevilor, pe interesele i posibilitile lor concrete.

1.2.3. PROIECTAREA EFICIENTA A LECIILOR DE ECONOMIE A instrui nseamn a proiecta, a planifica, a organiza, a dirija i controla. Pentru atingerea obiectivelor urmrite pentru fiecare disciplin studiat nvarea nu poate fi ntmpltoare, ci organizat, planificat. Proiectarea strategiilor educaionale eficiente este procesul raional prin care sunt selectate, combinate i imaginate condiiile optime de realizare a sarcinilor conform obiectivelor cadru i obiectivelor operaionale, pentru fiecare etap de nvare. Ea reprezint procesul de anticipare a obiectivelor, coninuturilor, metodelor i mijloacelor de nvare, a instrumentelor de evaluare i a relaiilor ce se stabilesc ntre toate aceste elemente n contextul unei modaliti specifice de organizare a activitii didactice (lecie, excursie, concurs colar etc.). n literatura de specialitate se vorbete despre dou modele proiectare didactic: modelul tradiional sau didacticist i cel modern sau curricular, conform celor dou paradigme de gndire despre care am amintit n capitolele anterioare. Pe scurt, cele dou modele pot fi caracterizate astfel:

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.34/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE - modelul
didacticist este centrat pe profesor, pe coninuturi informative fr aplicabilitate practic, pe predarea de tip expozitiv, pe evaluare cantitativ conform logicii nvmntului informativ, dup manuale unice etc.

- modelul

curricular este centrat pe elev, pe obiective operaionale i predare interactiv,

coninuturile au finalitate practic imediat, se urmrete participarea i activizarea tuturor elevilor prin procedee i activiti dinamice, activitatea este evaluat prin feedback constructiv, dup manuale alternative, cu posibilitatea pentru elevi de a alege un traseu curricular conform intereselor i aspiraiilor proprii etc. Proiectatea activitii didactice se poate realiza la dou paliere: - global - ce are drept rezultat Curriculumului Naional, Planurile Cadru de Invmnt i Programele colare i - secvenial sau calendaristic - ce are drept rezultat planificarea anual i semestrial, proiectarea unei uniti de nvare, pregtirea leciilor. Planificarea asigur structura nvrii unei discipline, pornind de la programa colar (obiective de referin, competene, coninuturi, strategii didactice). Ea reprezint prima operaie pe care o realizeaz cadrul didactic la nceputul anului colar. Documentul orientativ n planificare o reprezint programa colar unde sunt indicate obiectivele generale, capitolele, temele i numrul de ore disponibil pentru tratarea lor. Planificarea se realizeaz urmnd urmtorii pai: 1) stabilirea competentelor specifice ce se doresc a fi atinse la clas; 2) realizarea asocierilor dintre obiectivele de referin i coninuturi; 3) mprirea pe uniti de nvare (lecii); 4) stabilirea succesiunii de parcurgere a unitilor de nvare; 5) alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de nvare, n concordan cu obiectivele de referin i coninutul de nvare. Planificarea didactic este cea mai important etap din activitatea profesorului, deoarece planificarea prin ea nsi l oblig s se pregteasc temeinic pentru lecie i s nu lase nici un aspect la voia hazardului. Prin planificare profesorul, mai ales cel debutant, poate obine rspunsul la ntrebarea Cum procedm? n diferite momente ale leciei:

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR
Investete n

OAMENI

Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

CON
Pag. 35/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

GUVERNU L ROMNIEI UNIUN MINISTER UL MUNCII, EA FAMILIEI I PROTECI EUROP aferente Dificulti EI SOCIALE AMPOSDR etapelor leciei EAN U
Cum organizm elevii? Ce coninuturi?

UNIVERSI TATEA BABEFondul Instrum BOLYAI CLUJNAPOCA Social ente Europe Structur Cunotinele necesare an ale POSDR 2007Modaliti de grupare eficiente Alegerea celei mai bune forme de organizare a activitii n raport de U 20072013 competene i coninuturi vizate 2013
OIPOSDRU

Cu ce metode?

Cu ce mijloace? Cum stimulm elevii i captm atenia?

Cum comunicm cu elevii?

Cu ce rezultate?

Alegerea i dozarea coninutului n raport de nevoile educaionale, de competenele vizate Formularea competenelor specifice Formularea obiectivului fundamental i al obiectivelor operaionale ale leciei Alegerea celor mai potrivite procedee i metode Dozarea etapelor, procedeelor i metodelor n raport de coninuturi i de timpul avut la dispoziie Alegerea resurselor materiale, mijloacelor didactice n raport de obiective i coninuturi Alegerea conceptelor, exemplelor, cazurilor relevante care pot trezi interesul i capta atenia Alegerea formelor de organizare i a metodelor n raport de stilurile de nvare ale elevilor In sectarea coninuturilor profesorul i apoi elevii trebuie s poat rspunde la ntrebarea: la ce servete aceast informaie, cum se aplic n practic? Alegerea strategiilor comunicaionale potrivite fiecrui moment al leciei: cunoaterea influenei contextului comunicaional asupra coninutului i formei comunicrii, precum i adaptarea comportamentului de comunicare la acesta; cunoaterea regulilor comunicaionale i a impactului comunicrii paraverbale i nonverbale n cadrul comunicrii didactice; cunoaterea psihologiei umane i colare, cultivarea abilitii de relaionare cu elevii Alegerea celor mai potrivite forme i metode de evaluare

Aadar, proiectarea este necesar pentru c:

1. 2. 3. 4. 5.

Ne ajut s fim siguri pe noi, att pe cunotinele de specialitate ct i pe cele didactice Ne ajut s fim mai bine pregtii, s fim eficieni, convingtori i credibili Ne ajut s putem evalua eficient Ne ajut s fim flexibili Ne ajut s ne perfecionm.

Sfaturi utile pentru proiectarea unei lecii reuite Cnd ncepei sa proiectai o lecie de economie, tineta cont de aspectele practice. Iat cteva sugestii:

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 36/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE 1. Diversitatea:
Elevii nva mai uor dac n timpul leciei se folosesc diferite tehnici de instruire. O

lecie reuit presupune, de obicei, 3-4 tipuri diferite de activiti de nvare. Acordai atenie activitilor introductive, celor de nvare propriu-zisa, precum si celor finale; acestea pot fi asigurate prin modaliti diferite de organizare, frontale, de grup sau individuale n raport de obiectivele leciei, asigurnd diversitatea necesar.

2. Ritmul:

Daca o activitate dureaz prea mult, elevii se pot plictisi iar daca nu au la dispoziie timp

suficient pentru a putea finaliza sarcina, se pot simi frustrai. Avei grija ca o activitate sa nu dureze mai mult de 15-20 de minute. n orice caz, reinei ca unele activiti, cum sunt cele grup, pot necesita mai mult timp.

3. Relevanta:

De multe ori elevii nu neleg cu adevrat de ce le este necesara o anumit informaie sau

un anumit concept economic. De aceea profesorul trebuie s argumenteze importana, relevana, practic a materialelor studiate.

4. Cunotinele

anterioare: Nu presupunei c elevii au cunotine anterioare solide. Chiar daca unii

dintre elevi au cunotine anterioare, n nici un caz nu le au toi. Se recomand s verificai nivelul iniial de cunotine al elevilor, precum i deprinderile acestora, prin evaluare iniial i s v proiectai leciile innd cont de acest nivel.

5. Suprancrcarea:

n leciile de economie, profesorii au tendina de a prezenta, cu uurin, multe

concepte ntr-un interval de timp relativ scurt. Aceeai tendin se constata, deseori, i n manualele de economie. nsa, elevii nva mai bine daca lecia este centrat pe una sau dou idei de baz, prin alternarea tipurilor de activiti, prin focalizarea pe un anumit concept sau idee si, apoi, prin exersare.

6. Procedeele:

Proiectai desfurarea leciei pas cu pas, astfel nct sa putei urma cu uurin

procedeele didactice stabilite. 7 . Concizia: Formulai ntrebri la obiect i ntr-un limbaj pe care elevii l neleg. Urmrirea feed backului i clarificrile, explicaiile suplimentare, sunt tot att de importante n succesul leciei.

Desigur, reuita leciei depinde de numeroi factori, obiectivi i subiectivi, care se pot constitui n tot atia factori perturbatori n activitatea de nvare. Importante sunt nevoile i interesele reale ale elevilor, cunotinele lor anterioare, strategiile lor cognitive i stilurile de nvare (Dulama, 2010). De aceea lecia este un proces continuu de organizare i perfecionare n cadrul creia profesorul trebuie s adapteze continuu coninuturile, materialele, procedeele, activitile astfel nct s ating obiectivele operaionale.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 37/153

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

1.3. STRATEGII DE PREDARE-INVARE DE GRUP. LUCRUL IN GRUP I IN ECHIPE

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

Clasa, n care eleviii petrec o parte semnificativ din timpul lor, trebuie s ofere un mediu atractiv, ergonomic, prietenos n care elevii s se simt n siguran, i totodat utili. Caracterul de utilitate este subliniat de unii autori (Neculau i Zlate, 1983) care consider grupul de elevi ca pe unul de munc specific, compus dintr-un numr de membri egal ntre ei, reprezentai de elevi i dintr-un animator reprezentat de profesor, ale cror raporturi sunt reglementate, oficial, de tipul sarcinii i de normele de funcionare. Studiile de psihologie social arat c dezvoltarea personalitii i randamentul nvrii este direct influenat de relaia elevului cu clasa sa, direct proporional cu interaciunea profesor-elevi, interaciunea elev-elev i climatul afectiv din grup.

1.3.1. FORMELE ACTIVITII DIDACTICE n leciile tradiionale, formele predominante de organizare a elevilor sunt cele frontale, cnd profesorul lucreaz simultan cu ntreaga clas i toi elevii rezolv aceeai sarcin de lucru. Pentru crearea unui cadru eficient de nvare este important echilibrarea instruirii frontale, individuale i grupale deoarece fiecare dintre aceste forme de organizare prezint avantaje i dezavantaje (Dulam, 2008). Practica didactic a identificat trei moduri de organizare a activitii didactice, n funcie de maniera de desfurare, fiecare configurnd coninuturi, relaii, suporturi i resurse specifice: activiti frontale, activiti de grup i activiti individuale. Activitile frontale pot cuprinde: lecia, seminarul, laboratorul, activitile n cabinetele pe specialiti, vizita, excursia, spectacolul etc. n cadrul formei de organizare frontal profesorul lucreaz simultan cu ntreaga clas, toi elevii avnd aceeai sarcin de lucru. Activitile de grup dirijate cuprind: consultaii, meditaii, exerciii independente, vizita n grupuri mici, cercul de elevi, ntlniri cu specialiti (oameni de tiin, scriitori), concursuri i dezbateri colare, sesiuni de comunicri i referate, reviste colare. Forma de organizare grupal se caracterizeaz prin mprirea elevilor n grupuri mici, n cadrul crora membrii pot colabora pentru realizarea aceleiai teme sau pot avea sarcini diferite de lucru. Activitile individuale cuprind studiul individual, efectuarea temelor pentru acas, studiul n biblioteci, lectur suplimentar i de completare, ntocmirea de proiecte, referate,

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro
Investete n

OAMENI

CON
Pag.38/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I POSDRU 2007-2013 CLUJ-NAPOCA PROTECIEI SOCIALE 2007-2013 AMPOSDRU
desene, scheme, alte lucrri scrise, comunicri tiinifice, alte proiecte practice. In cadrul formei individuale fiecare elev rezolv singur o sarcin de lucru care poate fi comun tuturor elevilor sau diferit la fiecare elev n parte. Cele trei forme de desfurare a activitii didactice sunt complementare i se pot desfura concomitent, n funcie de obiectivele i coninutul didactic. Dintre ele, lecia este considerat cea mai important, fiind cea mai eficient form de organizare a activitii de predare - nvare - evaluare. Totui profesorul va organiza activitile didactice astfel nct s sporeasc ansele de reuit a atingerii obiectivelor propuse, adoptnd o varietate de activiti la specificul i potenialul elevilor si. Cnd se pune problema organizrii activitii n grupuri, unii profesori au reineri legate de frica pierderii timpului, zgomotului, pierderii controlului clasei, sau de necunoaterea tehnicilor prin care i pot determina pe elevi s lucreze eficient mpreun. Cu siguran c primele ncercri sunt dificile sau constituie mici eecuri, ns prin perseveren i prin analiz riguroas a activitii proprii i a elevilor, orice profesor poate deveni un bun animator sau facilitator al nvrii. Dac n fiecare lecie se introduce un nou element (tehnic, strategie, form de organizare), iar dup evaluarea rezultatelor, se renun la anumite aspecte i se aplic altele, dup un timp de experimentare i nvare metodele de lucru n grup pot deveni atractive att pentru elevi ct i pentru profesor.

Tabelul 1: Formele activitii didactice DENUMIREA FORMEI DE ORGANIZAREAVANTAJELEDEZAVANTAJELEFRONTALse ctig timp - se pred un volum mai mare de informaii - ntrebrile sunt de diferite tipuri - timpul disponibil pentru formularea rspunsurilor variaz - profesorul primete i ofer imediat feed-back-ulse preteaz pentru metode expozitive i conversaie cu profesorul - activitatea este centrat predominant pe profesor - nvarea se face prin memorare - elevii sunt tratai predominant ca i cum ar avea toi aceleai caracteristici - favorizeaz competiia
FONDUL EUROPEAN SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.39/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

L A P U R G

elevii sunt grupai aleator sau dup diferite criterii: relaii interpersonale, interese, nivelul abilitilor; - permite diferenierea sarcinilor de nvare - nvarea se produce n ritm propriu - se dezvolt abilitile de comunicare i de cooperare

permite diferenierea sarcinilor de nvare; - activitatea se desfoar n linite; - nvarea se produce n ritm propriu - crete responsabilitatea elevului fa de propria nvare - faciliteaz erorile n nvare - profesorul nu evalueaz n - favorizeaz competiia ntregime rezultatele, de fiecare dat este aproape - rezolvarea sarcinilor necesit - comunicarea absent resurse mari de timp Sursa: Maria Eliza Dulam, Metodologii didactice activizante, teorie i practic, Clusium, ClujNapoca, 2008, p. 15

elevii nva unii de la alii crete responsabilitatea elevului fa de propria nvare, dar i fa de grup - cei cu abiliti cu nivel sczut progreseaz mai uor______________ - rezolvarea sarcinilor necesit resurse mai mari de timp dect predarea fcut de profesor; - profesorul nu evalueaz n ntregime rezultatele; - creeaz un zgomot oarecare; - faciliteaz erorile n nvare; - evaluarea lipsete sau se face cu dificultate;

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

1.3.2. PUNCTE FORTE I PUNCTE SLABE ALE NVRII N GRUPURI MICI Privind din afar o activitate desfurat n grupuri mici, se contureaz ntrebarea: "de ce este oare mai bun situaia n care elevii lucreaz singuri dect cea n care profesorul explic clar coninutul, elevii l neleg i la lecia urmtoare demonstreaz c au nvat tot coninutul predat?" Iat cteva puncte forte ale activitii organizate n grupuri mici (Dulam, 2008): -Dezvoltarea abilitilor de comunicare deoarece ansa unui elev de a emite un mesaj direct este foarte mare atunci cnd se lucreaz n perechi sau n grup i deoarece elevilor nu le este team s adreseze ntrebri colegilor sau s emit preri deoarece cei care-I ascult sunt mult mai puini. -Creterea gradului de implicare n activitate deoarece pentru rezolvarea unei sarcini sunt disponibili doar membrii grupului, care nu se pot sustrage de la activitate fiindc ceilali nu vor accepta pasivitatea, n acelai timp, avnd abiliti diferite, fiecare elev poate participa

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.40/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
la realizarea sarcinii prin ceva specific lui. Diminundu-se evaluarea fiecare elev are libertatea de exprimare a ideilor. -Creterea responsabilitii elevului fa de propria nvare dar i fa de grup deoarece elevii contientizeaz c de reuita proprie depinde realizarea sarcinii i reuita grupului i n cazul n care unul dintre ei face o eroare, aceasta se rsfrnge asupra ntregului grup, crend o problem. In acelai timp, succesul individual, precum cel colectiv depend adesea de cooperarea eficient i de munca n echip, elevii "buni" nvnd adesea mai mult, mai profund i mai temeinic, prin faptul c-i ajut s neleag i s nvee i pe cei mai "slabi". -Creterea eficienei nvrii deoarece fiecare elev constituie o resurs care poate fi valorificat de ceilali. Elevii mprtesc unii cu alii experiene, cunotine, sentimente, emoii, aspiraii, bucurii i dureri, se stimuleaz reciproc, i acord ncredere unii altora, se apreciaz reciproc contientiznd n acelai timp ateptrile celorlali de la ei i avnd posibilitatea s accepte sau s refuse cerinele acestora. Informaiile fiind prelucrate n grup, pentru a fi accesibile tuturor, cei cu abiliti cu nivel sczut nva mai uor primind sprijin, iar cei cu nivel ridicat, oferindu-l. Prin tehnicile diverse utilizate, elevii i dezvolt procesele gndirii, imaginaia, creativitatea. Elevii nva s asculte activ, s pun ntrebri, s discute cu ceilali, s comunice i s mprteasc cu ceilali, s ia decizii pe baza acordului comun, pe baza argumentrii logice, s-i respecte unii altora opiniile. -Dezvoltarea abilitilor de cooperare deoarece membrii grupului descoper ce abiliti are fiecare i le valorific pentru rezolvarea sarcinii elevii nva cum s stimuleze, cum s-i ajute sau s-i sancioneze pe membrii grupului pentru a-i determina s se implice. -Dezvoltarea identitii personale deoarece prin autoevaluare i comparare cu ceilali elevii contientizeaz propria identitate i o consolideaz i n acelai timp prin confruntarea cu ceilali i cu problemele ei dobndesc capacitatea de a face fa adversarului i stresului. Prin experimentarea unor situaii de nvare prin interaciune cu ceilali i printr-o mai bun cunoatere a eului, elevii devin mai flexibili i mai adaptabili ntr-o societate schimbtoare, complex, imprevizibil. -Schimbarea atitudinii fa de mediul educaional colar deoarece elevii nu-l mai percep pe profesor ca pe-o autoritate ci ca pe un prieten care le organizeaz nvarea i le ofer sprijin la nevoie. Climatul clasei devine mai plcut deoarece dispar muli factori de stres, iar prin lucrul "mpreun cu alii", se creeaz o stare de confort i o comunitate autentic de nvare. -Schimbarea atitudinii fa de sine i fa de celelalte personae deoarece n clasa n care se nva prin cooperare dispar ierarhiile tipice n care unii sunt considerai "detepi", iar alii

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.41/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
nu. Elevii i nving predispoziia de ostilitate i de alienare fa de ceilali contientiznd c sunt apreciai de colegi, transpunndu-se, n acelai timp, n locul celorlali pentru a le nelege perspective din punct de vedere cognitiv i emoional. Valorile i atitudinile sunt clarificate i nvate n raport cu ceilali dobndind stim de sine i o atitudine pozitiv fa de sine i de ceilali.

Desigur, organizarea activitii n grupuri mici are i unele puncte slabe: -Slab control asupra calitii i cantitii nvrii deoarece membrii grupului nu sunt preocupai ntotdeauna asupra nvrii svrite de fiecare membru, ci se concentreaz pe realizarea sarcinii sau a produsului solicitat. Majoritatea strategiilor de nvare n grupuri nu prevd momente i instrumente clare de evaluare. -Cantitatea mic i calitatea incert a cunotinelor dobndite de elevi deoarece strategiile de nvare n grupuri vizeaz predominant procese cognitive, nu rezultate individuale sub form de cunotine declarative, deoarece n cadrul acestor stagii nu sunt prevzute momente efective de nvare individual ci doar cadrul pentru evocare, nvare i reflecie. Profesorul nu are un control precis asupra calitii cunotinelor elevilor, unii dintre ei rmnnd "n afara" nvrii deoarece se centreaz pe realizarea sarcinii grupului fr s se implice efectiv. 1.3.3. METODE DE GRUPARE A ELEVILOR Grupul reprezint un ansamblu de persoane care interacioneaz sub conducerea unui lider, pentru atingerea unui obiectiv comun i care mprtesc sentimentul unei identiti comune (Dulam, 2008). Principalele caracteristici ale grupului sunt: scopul comun, mrimea, structura de statut, conducerea, coeziunea, comunicarea, motivaia i interesele personale ale membrilor, normele de grup, natura sarcinii i mediul n care grupul i desfoar activitatea. Echipa este un grup formal, construit pentru rezolvarea unor sarcini organizaionale concrete. Echipele de nalt performan se caracterizeaz prin: scop comun, strategii clare i roluri bine stabilite, sentimentul forei, ncrederea n propriile capaciti, relaii deschise, ascultarea activ, empatie i nelegere reciproc, comunicare multilateral, flexibilitate, adaptabilitate i creativitate, performane superioare, recunoaterea i aprecierea realizrilor individuale i de grup, moral excelent, satisfacie i sentimentul proprietii. Din punct de vedere al componenei lor, grupurile pot fi:

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 42/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
omogene, cnd sunt formate din persoane cu pregtire i experien similare, caracterizate prin nivel conflictual redus, satisfacie mai mare a membrilor, calitate mai slab a deciziilor;

eterogene, cnd sunt formate din persoane cu pregtire i experien diferite,

caracterizate prin calitate mai mare a deciziilor, nivel conflictual mai ridicat, satisfacie variabil a membrilor. Stabilirea numrului grupurilor se realizeaz n funcie de: numrul elevilor din clas, numrul meselor sau bncilor, resursele materiale disponibile, sarcinile de lucru proiectate. Stabilirea

dimensiunii grupurilor se realizeaz n funcie mai muli factori: obiectivele leciei, vrsta elevilor, natura i complexitatea sarcinii, experiena pe care o au pentru lucrul n grup, materialele disponibile, instrumentele i aparatura disponibil, resursele de timp etc. Referitor la dimensiunea grupurilor se afirm c odat cu creterea mrimii acestuia apar o serie de riscuri dar i de avantaje:

cu att descrete numrul celor care particip; crete i palierul abilitilor, experienelor, competenelor disponibile n grup; cu att crete diversitatea opiniilor; cu at crete potenialul de generare de idei sau de originalitate al acestora. cu att este mai dificil ca elevii s fie pregtii; s asigure fiecrui elev ansa de a emite un mesaj; s se ajung la consens; s se coordoneze aciunile fiecrui membru al grupului; s se asigure explicarea i elaborarea materialului care va fi nvat; s rmn toi concentrai asupra sarcinii; s menin relaii bune n timpul activitii;

cu att descrete coeziunea grupului i responsabilitile individuale n ceea ce privete contribuia la succesul grupului; cu att este mai redus nvarea; dac avem resurse mici de timp sunt preferabile activitile n perechi care sunt mai uor de organizat, opereaz mai eficient i ofer fiecrui elev posibilitatea s se exprime;

cu att este mai uor pentru elevi s nu se implice sau s nu depun nici un efort pentru realizarea sarcinii; grupurile mai mici sunt mai uor de urmrit; cu att sunt mai greu de identificat i de rezolvat dificultile pe care le au elevii cnd lucreaz mpreun.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.43/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Se consider c numrul optim al membrilor unui grup este de patru-cinci, deoarece astfel fiecare are posibilitatea s treac prin rolurile presupuse de activitatea n grup. Dac elevii stau cte doi n banc se constituie uor grupuri de cte patru, iar dac sunt cte trei la o mas se altur grupului un elev de la o alt mas. Specialitii recomand ca elevii s se obinuiasc s lucreze n perechi nainte de a lucra n grupuri mici. Stabilirea structurii grupului. Deoarece cercetrile au relevat faptul c interaciunile sunt mai frecvente i mai profunde n grupurile eterogene, elevii vor fi amestecai n funcie de nivelul abilitilor i al cunostintelor, de motivatia pentru nvare, de competenele lor de comunicare, pentru a putea beneficia de ceilali ca resurs. Pentru ca grupurile s lucreze ct mai eficient, elevii vor fi grupati n aa fel ca fiecare dintre ei s dispun de resurse pentru ceilali. Un grup poate cuprinde un elev cu nivel nalt de cunotine i deprinderi cognitive, un altul care are abiliti dezvoltate pentru comunicare, al treilea cu gndirea flexibil, dar cu dificulti n comunicare, iar al patrulea, interesat de rezolvarea sarcinii de lucru de ctre grup.

Strategii de grupare a elevilor. Gruparea aleatorie este eficient i uor de realizat. Se poate folosi extragerea de bileele pe care sunt scrise cuvinte cheie din lecie. Cei care au acelai cuvnt, simbol, culoare pe bileele formeaz un grup.Distribuirea stratificat presupune gruparea elevilor care au cel puin o caracteristic (acelai hobby, un stil de nvare, interes pentru o disciplin, etc.). Pentru, a asigura aceast compozitie, elevii sunt ordonai dup aprecierea profesorului, dup notele obinute, pe baza rezultatelor unui test, dup pasiunea pentru cltorii reale sau pe Internet, dup preferina pentru lecturi geografice sau filme documentare, etc. In acest caz se selecteaz primul grup alegnd un elev din categoria celor mai "buni", unul din categoria celor mai "slabi" i doi de nivel mediu. n structurare a grupului elevii nu sunt toi de acelai sex sau etnie. Formarea grupurilor de ctre profesor permite profesorului s decid cine cu cine lucreaz. Se anticipeaz astfel distribuirea unui singur elev cu probleme de nvare sau disciplin intr-un grup sau plasarea elevilor timizi ori izolai n grupuri n care exist colegi care ofer sprijin i suport emoional. Pentru stimularea cooperrii i creativitii elevilor se sugereaz ca fiecare grup s poarte o denumire i se ofer materiale i instrumente (hrtie colorat, foarfece, lipici) pentru a elabora un produs prin care s se reprezinte simbolic identitatea grupului. Dup ce fiecare grup a ales un nume (oimii, Dragonul, Magicienii, Informaticienii, Creativii, Umoritii etc.) i a elaborat produsul, un reprezentant prezint grupul, produsul realizat i motiveaz alegerea numelui n faa celorlalte grupuri.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.44/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Structurarea timpului este o necesitate. Elevii sunt bine formai dac se limiteaz timpul i se respect strict aceast limit. Ei nva s lucreze dou sau zece minute, iar concluziile sau produsul s le prezinte intr-un minut sau dou. Aceste prescripii ii oblig s sintetizeze (grafic, cuvinte puine, argumente forte) ce au de spus i s nu devieze de la subiect. Resursele de timp sunt dozate pentru fiecare activitate, se comunic din cnd n cnd ct timp mai au la dispoziie i activitatea este oprit cnd timpul alocat sarcinii de lucru s-a epuizat.

1.3.4. RESPONSABILITILE PROFESORULUI IN CADRUL GRUPULUI Cnd activitatea de nvare se desfoar n grupuri, profesorul nu este un observator pasiv, ci are numeroase responsabiliti, el este un mediator i un facilitator al nvrii, dar rolurile pe care le poate juca sunt numeroase:

Instructor. Profesorul ofer elevilor instruciuni clare i precise asupra modului n care vor lucra. Consultant. n acest rol, profesorul ofera elevilor informaii suplimentare necesarepentru realizarea sarcinii de lucru. Poziia profesorului este, de obicei, neutr pentru a nu influena opiniile elevilor n anumite probleme controversate i pentru a-i determina pe elevi s-i asume intreaga responsabilitate n realizarea unui produs. Profesorul ofer doar puncte de sprijin, ii orienteaza eventual spre anumite direcii sau. le sugereaz ce materiale ar fi necesare pentru soluionarea problemelor. Pentru respectarea acestui rol se propun elevilor numai sarcini anticipate ca rezolvabile fr implicarea excesiv a profesorului.

Participant. n unele situaii, profesorul se implic direct n activitatea grupurilor. Dac situaia o cere, el manifest aceeai opinie cu un anumit grup, ins doar pentru un interval oarecare de timp deoarece dup aceea, pentru a oferi un model elevilor, i schimb "aparent" opinia trecnd la alt grup.

Observator. Chiar dac elevii au impresia c nu sunt supravegheai, profesorul este permanent printre ei, observa procesul de cooperare, dinamica grupului, afinitile dintre elevi, cum negociaz pentru produsul final, supravegheaz cu atenie ritmul de lucru i nu se ocup de activiti diferite de cele desfurate de ctre elevi.

Facilitator. Profesorul nu aduce informaii i nu intervine, ci. faciliteaz activitatea prin oferirea unor materiale, prin incurajri, prin formularea unor intrebri, etc.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 45/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I POSDRU 2007-2013 CLUJ-NAPOCA PROTECIEI SOCIALE 2007-2013 AMPOSDRU
Motivator. Profesorul motiveaz elevii prin caracteristicile sarcinii de lucru, prin procedura de a monitoriza fiecare grup, prin modul de prezentare i de evaluare a rezultatelor, prin activarea unor scopuri, prin strategii interactive etc. Motivaia apare dup ce tii ce trebuie s faci, cum s faci i dup ce i-ai asumat rolul. Coordonator. Profesorul este cel care cunoate demersul ntregii activiti, motiv pentru care va asigura permanent cadrul adecvat de predare-nvare-evaluare prin resurse materiale i procedurale adecvate, prin dozarea timpului, prin intermediul prescripiilor oferite elevilor, prin feed-back-ul primit sau oferit, etc.

Pe lng acestea, profesorul mai are i funcia de monitorizare a cooperrii din cadrul grupului, de supraveghere a ndeplinirii sarcinilor, de rezolvare a conflictelor, de organitare a nvrii i de urmrire a feed backului dup fiecare etap.

1.3.5. EXEMPLE DE METODE DE LUCRU N PERECHI I N GRUPURI MICI Pentru optimizarea procesului de activare a cunotinelor anterioare, n etapa de evocare se pot utiliza diverse tehnici: termeni dai n avans, gndii - lucrai n perechi-comunicai etc. Utilizarea acestor tehnici, are mai multe avantaje: oblig pe toi elevii s i actualizeze cunotinele despre subiectul abordat; cunotinele sunt prezentate de ctre fiecare elev n form scris sau verbal unui coleg, unui grup sau clasei; necesit resurse mici de timp; cunotinele anterioare ale tuturor elevilor sunt reorganizate ntr-o schem nou.

1.3.5.1. Gndii - Lucrai n perechi - Comunicai

Tehnica Gndii - Lucrai n perechi - Comunicai (Think-Pair-Share) (Lyman, 1992) implic un moment individual n care se caut rspunsuri la o problem, un moment de confruntare a ideilor proprii cu ideile unui partener, ceea ce implic comunicare i un moment n care se lucreaz cu ntregul grup. Partenerii dintr-o pereche pot avea sarcini diferite. Tehnica are mai multe etape: - Comunicarea sarcinii de lucru: timp de dou minute scriei pe foaie toate ideile pe care le avei despre profit. (... rspundei n scris la ntrebarea: Ce tii despre profit? ) Formulai ct mai multe rspunsuri posibile. - Activitate individual: individual elevii rspund sarcinii care le-a fost dat;

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.46/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Activitate n perechi: timp de dou minute citii colegului de banc ce ai scris, comparai rspunsurile

i formulai un rspuns comun cu care suntei de acord amndoi. Activitate frontal: Luai de la fiecare pereche cte o idee, un rspuns ori cerei ca fiecare pereche s

rezume n 30 de secunde concluziile la care a ajuns. Notai rspunsurile pe tabl, pe flip-chart sau pe folie de retroproiector.

1.3.5.2. Gndii - Lucrai n perechi - Lucrai n patru

Tehnica Gndii - Lucrai n perechi - Lucrai n patru (Think-Pair-Square) (Baloche, 1998) implic momente individuale n care se caut rspunsuri la o problem, momente de confruntare a ideilor proprii cu ideile unui partener i momente de prezentare a ideilor n faa unui grup. Tehnica poate fi utilizat n etapa de evocare a cunotinelor anterioare, n etapa de realizare a sensului i n cea de reflecie. Aplicarea acestei tehnici cuprinde mai multe etape: Comunicarea sarcinii de lucru: Timp de un minut rspundei fiecare n scris la ntrebarea: Care sunt factorii determinani ai profitului? Timp de lucru pentru activitate individual: elevii rspund sarcinii care le-a fost desemnat Activitate n perechi. Timp de dou minute citii partenerului ce ai scris, comparai rspunsurile i formulai un rspuns comun cu care suntei de acord amndoi. Activitate n grupuri. Formai grupuri de cte patru. Timp de dou minute, citii fiecare pereche ideile scrise, apoi formulai un rspuns al grupului. Activitatea poate fi confruntat prin preluarea frontal a ideilor i scrierea lor pe tabl.

1.3.5.3. Masa rotund simultan

Masa rotund (Simultaneous Roundtable) (Kagan, 1992) este o tehnic de nvare prin colaborare care implic trecerea din mn n mn a unei hrtii i a unui creion, n cadrul unui grup mic. Un membru al grupului noteaz o idee pe hrtie i o d apoi vecinului din stnga. Acesta scrie i el o idee i o d urmtorului. Tehnica are o variant n care fiecare participant are un creion de alt culoare i se plimb doar hrtia. Aceast variant prezint avantajul c i oblig pe toi s participe relativ n mod egal i, n plus, i permite profesorului s identifice contribuia fiecruia. Modul n care profesorii utilizeaz tehnica n cadrul leciilor depinde de creativitatea proprie. Tehnica are mai multe etape.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 47/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
-Comunicarea sarcinii de lucru. Se vor forma grupuri de cte ase. Fiecare grup se va aeza la o mas i va lua o foaie alb i un creion. Foaia i creionul vor trece pe rnd pe la fiecare i se va nota cte o idee. Timpul de lucru: trei minute.

- Activitate n grupuri. Ideile sunt ordonate logic n cadrul grupului. - Activitate


frontal. Dup epuizarea timpului, unul dintre elevi sau profesorul citete cu voce tare ce a scris fiecare pe foaie n aa fel ca toi elevii s aud. Pentru clarificarea aspectelor, pentru completarea anumitor cunotinte, pentru corectarea greelilor, sunt adresate elevilor ntrebri. Este important ca elevii s primeasc din partea profesorului sau colegilor un feed-back la ideile pe care le-au scris deoarece, altfel pot rmne cu idei eronate despre subiectul abordat. Avantajul acestei tehnici l reprezint faptul c fiecare elev este obligat s ofere grupului, pe rnd, cte o idee. Profesorul poate propune elevilor ca fiecare mas rotund s prezinte ideile pe un poster care va fi afiat pe perete sau pe un suport de afiaj din cadrul centrului.

1.3.5.4. Cercul Interior - Exterior

Tehnica Cercului Interior-Exterior (lnside-Outside Circle) (Kagan, 1992) sau Partida de ceai a Plrierului Nebun (Mad Hatter's Tea Party) (Baloche, 1998) poate fi utilizat n evocarea cunotinelor elevilor, n aflarea prerilor despre un anumit subiect, n leciile de recapitulare, n evaluarea elevilor etc. Elevii sunt situai n dou cercuri concentrice, cei din cercul interior cu faa spre cei din cercul exterior, iar cei din cercul exterior cu faa spre cel interior. Tehnica cuprinde mai multe etape. - Comunicarea sarcinii de lucru. Exemplu: Fiecare elev va rspunde timp de un minut la ntrebarea: Care sunt consecinele creterii TVA-ului? - Activitate individual. Rspunsul este scris individual.

- Activitate n perechi: Elevii situai n cercul exterior mprtesc rspunsul partenerilor lor situai
pe cercul interior, timp de un minut. Timp de un minut elevii din cercul interior pun partenerilor din cercul exterior ntrebri pentru clarificarea unor aspecte, dar nu mprtesc propriile lor rspunsuri.

- Schimbarea
cer lmuriri.

rolurilor: Elevii din interior mprtesc rspunsul lor, iar cei din exterior asculta i

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 48/153

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

Tehnica are mai multe avantaje pentru elevi: micarea organizat n sal; discuia ntre colegi; ascultarea atent a expunerii partenerului; formularea ntrebrilor; evaluarea rspunsurilor etc.

1.3.5.5. Graffiti

Graffiti (Bennet, Rolheiser & Stevahn, 1991) este un organizator grafic care poate fi utilizat n activiti n grupuri i care se poate realiza cu success la leciile de economie. Un grup primete un subiect / o ntrebare, iar alt grup alt subiect / alt ntrebare. Dac sunt patru grupuri se dau patru subiecte diferite sau dou grupuri au aceleai subiecte. Graffiti poate cuprinde mai multe etape:

- Comunicarea

sarcinii de lucru. Exemplu: Fiecare grup primete o foaie care are scris n centrul

ei un cuvnt cheie. Toi membrii grupului scriu simultan ideile despre subiect pe aceast foaie, fr s discute ntre ei, trasnd linii de la cercul central.

- Schimbarea foilor ntre grupuri. Foaia este luat i oferit celuilalt grup pentru completarea altor
idei, fr ca membrii grupului s fi citit ce au scris colegii lor. - Completarea foii cu idei n cellalt grup.

- Returnarea foilor ctre grupurile iniiale. Dup un alt interval de timp, foaia cu ideile celor dou
grupuri este returnat primului grup.

- Analizarea - Afiarea
grupului.

i sintetizarea ideilor n grupuri. Dup ce membrii grupului analizeaz ce a scris

fiecare, se ajunge la o singur concluzie care este scris pe foaie. posterelor i prezentarea lor. Posterul este afiat i prezentat de ctre un membru al

Aceast tehnic este valoroas deoarece fiecare membru al celor dou grupuri contribuie cu idei la cele dou subiecte, fr ca n momentul produciei de idei s se fac evaluarea acestora.

1.3.5.6. Termenii - cheie n avans

Tehnica Termenii cheie n avans sau iniiali (Dumitru, 2000; Temple, 2001) are ca scop actualizarea unor concepte eseniale cunoscute sau nvate deja de ctre elevi, stabilirea unor relaii ntre aceti termeni, explicarea unui proces tiinific care va fi prezentat n textul pe care urmeaz s-l citeasc, focalizarea ateniei asupra termenilor eseniali utilizai pentru nelegerea coninutului leciei i motivarea elevilor pentru activitate. Relaia dintre termeni

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 49/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
poate fi cronologic, de succesiune logic sau de cauzalitate. Profesorul alege patru-cinci concepte-cheie din textul care va fi studiat i le scrie pe tabl. Tehnica are mai multe etape:

Comunicarea sarcinii de lucru: Scriei n caiete cei cinci termeni pe care i-am scris pe tabl; Timp de patru-cinci minute stabilii n perechi ce relaie exist ntre aceti termeni. Reprezentai grafic aceast relaie existent ntre termeni i argumentai.

Activitate n perechi. Elevii discut semnificaia termenilor i stabilesc ce relaie exist ntre acetia. Citirea textului din manual i compararea cu relaia identificat anterior. Identificai conceptele scrise pe tabl i relaia existent ntre ele. Comparai relaia descoperit n text cu relaia presupus de ctre voi anterior citirii textului. Corectai sau completai relaia pe care ai stabilito la nceput. Avei la dispoziie trei minute. Aceast tehnic este utilizat n etapa de evocare i de realizare a sensului, ns poate fi utilizat

n faza de reflecie asupra unor concepte noi cnd se cere elevilor s descrie relaia aa cum este ea prezentat n text sau s elaboreze o schem logic sau un grafic utiliznd termenii respectivi.

1.3.5.7. Predicie cu termeni dai

Pentru evocarea cunotinelor anterioare, pentru dezvoltarea capacitii de predicie i pentru stimularea creativitii, se ofer elevilor cteva cuvinte pe baza crora s-i imagineze o poveste ct mai interesant, o descriere a unui fenomen sau proces, o relatare a unui eveniment (Temple, 2001). nainte de comunicarea sarcinii de lucru, se anticipeaz c vor citi un text tiinific sau jurnalistic pe baza acestor termeni. Tehnica are mai multe etape:

Comunicarea sarcinii de lucru: Astzi vei afla lucruri interesante despre politica bugetar. Timp de trei minute imaginai-v i scriei o povestire ct mai interesant despre msurile de politic bugetar pe care le-ai lua n calitate de ministru al finanelor cu ajutorul termenilor: consum, impozite, ocupare, investiii, venit naional.

Activitate individual de scriere. Activitate n perechi: Timp de cinci minute discutai cu partenerul vostru despre povestirea la care v-ai gndit. Activitate frontal: Dou perechi vei prezenta colegilor versiunile create. Activitate individual: Timp de trei minute citii textul din manual despre multiplicatorii bugetari i politica bugetar i reflectai asupra asemnrilor i deosebirilor dintre descrierea voastr i cea pe care o citii.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.50/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Pentru prezicerea consecinelor unui proces economic, cerei elevilor s formuleze un text.

Comunicarea sarcinii de lucru: n condiiile meninerii neschimbate a cheltuielilor bugetare, i a creterii impozitelor cu 10%, dar a creterii investiiilor publice cu 15% redactai un text n care specificai consecinele acestor modificri asupra echilibrului bugetar i venitului de echilibru.

Activitate individual de scriere. Activitate frontal: Vom scrie consecinele specificate n tabelul de pe tabl. Consecine specificate n text

Consecine anticipate

- Activitate individual. Timp de trei minute citii textul i completai n caiete tabelul. Aceast tehnic este avantajoas deoarece determin elevii s reflecteze la coninutul care va fi tudiat ulterior, faciliteaz anticiparea unor fenomene, procese sau aciuni i permite compararea ideilor personale despre anumite consecine posibile cu cele care ntr-adevr se produc n realitate.

1.3.5.8. Interviul n trei trepte

Interviul n trei trepte (Three-Step interview)(Kagan, 1992) este o tehnic de nvare prin cooperare n care partenerii se intervieveaz reciproc asupra unui anumit coninut de idei. Interviul se utilizeaz n lecii cu coninuturi diferite pentru a anticipa coninutul informal al leciei: ce aspecte dorii s discutai despre creterea economic? ce tii despre creterea i dezvoltarea economic? Elevii pot s-i mprteasc unul altuia aspecte din experiena lor personal sau pentru a-i exprima opiniile referitoare la ri despre care posed informaii: Care credei c sunt diferenele de dezvoltare dintre Romnia i alte ri europene? Care sunt principalele diferene observate? Pentru a rezuma i a sintetiza cunotinele nvate ntr-o lecie: Care sunt caracteristicile eseniale ale economiei romneti? Ce aspecte vi s-au prut mai interesante referitoare diferenele de dezvoltare dintre Romnia i alte ri europene? Pentru a discuta i a nelege aspectele mai delicate a unei probleme: Din ce cauz? Ce soluii propunei pentru redresarea economic a Romniei?Pentru a verifica i evalua cunotinele i capacitile elevilor implicai n rezolvarea unor sarcini. Interviul n trei trepte cuprinde mai multe etape.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.51/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I POSDRU 2007-2013 CLUJ-NAPOCA PROTECIEI SOCIALE 2007-2013 AMPOSDRU - Comunicarea sarcinii de lucru: Vei lucra n grupuri de cte patru. In fiecare grup exist rolurile
A, B, C, D. Timp de dou minute A va intervieva pe B iar C va intervieva pe D asupra acestor caracteristici. Intervievatorul va scrie rspunsurile pe o foaie.

- Primul - Al

interviu n grup. Fiecare elev formuleaz mai multe ntrebri despre subiect, noteaz

rspunsurile proprii, apoi l intervieveaz pe partenerul su. doilea interviu n grup (schimbarea rolurilor). Timp de dou minute B va intervieva pe A, iar

D va intervieva pe C asupra acestor caracteristici. Intervievatorul va scrie rspunsurile pe o foaie.

- Activitate

individual pentru rezumarea rspunsurilor. Timp de dou minute fiecare rezumai n

scris rspunsul partenerului intervievat. Dac formai grupuri de trei, alturi de intervievator i intervievat exist o persoan care noteaz aspectele eseniale ale interviului.

1.3.5.9. Interviul n grup

Interviul n grup (Group Interview) (Kagan, 1992) poate fi utilizat pentru evocarea cunotinelor anterioare ale elevilor, pentru aflarea opiniilor unei persoane despre un anumit subiect, pentru aflarea opiniilor unei persoane despre un anumit subiect, pentru evaluarea cunotinelor i capacitilor elevilor. Interviul n grup difer puin de interviul n trei trepte. Dup ce ntrebarea a fost pus de ctre profesor i fiecare elev a intervievat i a fost intervievat de perechea sa, urmeaz un moment n care fiecare membru al grupului este intervievat de ceilali colegi timp de dou-trei minute. Sugerai ca fiecare s adreseze intervievatului o singur ntrebare i aceasta s nu mai fie adresat ulterior altcuiva. Scopul acestor ntrebri este de a se lmuri sau a cere lmuriri intervievatului cu scopul de a nelege mai bine i a nva eficient. Interviul n grup se organizeaz i urmeaz anumite etape:

- Sarcina

de lucru. Lucrai n grupuri de cte patru. Timp de un minut prezentai fiecare, pe rnd, ideile

despre ultima lecie predat, iar ceilali colegi din grup v vor adresa ntrebri timp de un minut pentru a clarifica unele aspecte.

- Activitatea n grupuri. Primul elev prezint ideile sale despre ultima lecie predat. Fiecare elev din grup
i adreseaz o ntrebare. Dup ce elevii au fost intervievai, se pot acorda note pentru prestaia fiecruia. Pentru ca elevii s nvee s evalueze correct, se utilizeaz fie de evaluare. Tehnica are mai multe avantaje: toi elevii expun i ascult idei; elevii nva s formuleze ntrebri clare, s rspund la ntrebri i s evalueze rspunsurile primate.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.52/153

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Analiza SWOT (n

Fondul Instrum Social ente Europe Structur an ale 1.3.5.10. Analiza SWOT POSDR 2007U 20072013 engl. 2013 Strenghts - Puncte tari; Weaknesses

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

- puncte slabe; Opportunities -

oportuniti, Threats - Pericole) const n faptul c se studiaz concomitent caracteristicile interne ale unui spaiu, fiin, obiect etc, punctele tari i punctele slabe, apoi se analizeaz influenele externe. Factorii sau condiiile exterioare pozitive sunt considerate ca posibiliti sau oportuniti, iar cele negative ca pericole, primejdii, ameninri.

Tabelul 2: Modelul de diagnoz SWOT Condiii/factori Pozitivi Negativi Interni Puncte tari Puncte slabe Externi Posibiliti Pericole

Sursa: Dulam, Op.cit., 2008, p.296

Analiza SWOT poate fi efectuat de ctre elevi n timpul leciilor i n afara lor n mai multe etape:

- Etapa de evocare, n care sunt fcute legturile dlogice dintre concepte. - Comunicarea
sarcinii de lucru. Completai n grupuri de cte patru tabelul de pe tabl. Vei studia concomitent caracteristicile interne i influenele externe. Condiiile interne sunt considerate puncte tari i puncte slabe, factorii sau condiiile externe pozitive - posibiliti, iar cele negative- pericole, primejdii ameninri. Avei la dispoziie trei minute pentru completarea tabelului.

1 2 3 4
FONDUL EUROPEAN SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU Puncte tari Oportuniti NEA AFACE RILOR
Puncte Puncte Puncte Puncte Puncte Puncte Puncte

slabe Pericole tari Oportuniti Str. Mihail Koglniceanu, slabe Pericole nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 -Oportuniti 740 tari 077521 Fax: (00) slabe 40 - 364 - 815679 Pericole E-mail: Oportuniti tari contact@educatieeconomica.ro Web: Pericole slabe www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.53/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
- Activitatea n grupuri. Pentru completarea rubricii Puncte tari elevii caut rspunsuri la ntrebrile: Care sunt avantajele...................? Care sunt condiiile favorabile? Pentru completarea rubricii Puncte slabe intrebrile ar putea fi ..............................................?

- Activitate

frontal voi lua cte o idee de la fiecare grup i o voi scrie pe tabl dup ce toi elevii

sunt de acord cu ea.

- Etapa de realizare a sensului - Activitatea n grupuri. Citii textul din manual i adugai elemente noi n tabelul
vostru. Un grup completeaz informaiile referitoare la .......................(1)...................., altul despre ............(2)...................., altul despre ....................(3)...................., altul despre

............(4)....................... Avei la dispoziie cinci minute.Elevii pot aduna informaiile din diverse surse bibliografice sau articole de ziar, internet etc. Notiele sunt completate n timpul discuiilor n grup. - Activitate frontal. Un reprezentant din fiecare grup prezint informaiile pe care e-au completat n tabel, iar profesorul le cere argumente pentru a susine argumentele lor. Elevii constant c unele aspecte pot fi considerate i oportuniti i pericole. Elevii completeaz tabelul dup ce s-a ajuns la consens. Observaiile i notiele sunt grupate n categorii i formulate pe scurt sub forma unor cuvinte cheie care vor fi puse n tabel n dreptul categoriei cele mai indicate din punct de vedere al realitii. Prin analiza SWOT elevii nva s analizeze un aspect din patru perspective diferite, s i susin opinia prin argumentare, s combat opiniile altor persoane prin contraargumentare, s sintetizeze informaiile ntr-o form consis, s stabileasc relaiile ntre obiecte, persoane, fenomene i procese, s stabileasc msuri, s anticipeze ce se va ntmpla n funcie de condiiile identificate.Tehnica are mai multe avantaje: toi elevii expun i ascult idei; elevii nva s formuleze ntrebri clare, s rspund la ntrebri i s evalueze rspunsurile primate.

1.4. METODE ACTIVIZANTE IN PREDAREA-INVAAREA LA DISCIPLINA ECONOMIE

1.4.1. METODELE DE PREDARE: TENDINE I CLASIFICARE ntotdeauna n activitatea de proiectare strategic profesorul i va pune o serie de ntrebri al cror scop este perfecionarea continu a activitii didactice. Care sunt cunotinele ce trebuie nsuite de ctre elevi? Care sunt obiectivele operaionale urmrite? Care sunt metodele cele mai potrivite de predare - nvare? Cum trebuie procedat pentru ca elevii s achiziioneze cunotinele relevante? Care sunt metodele care stimuleaz gndirea

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 54/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
critic i permit cea mai bun pregtire pentru integrarea n societate? Toate aceste preocupri i-au gsit expresia ntr-un progres i o diversificare continu a metodelor de nvmnt. Evoluia metodologiei didactice (considernd c metodologia reprezint tiina sau teoria metodelor) n ultimii 60 de ani a fost deosebit de dinamic. Cele mai importante tendine ale metodologiei de instruire au fost:

- inovarea - trecerea

i punerea n practic de noi metode i procedee care vizeaz noi trsturi ale

personalitii elevilor (cum ar fi brainstorming-ul care este o metod de cretere a creativitii); de la metodele pasive - axate pe rolul profesorului, la metodele activ participative -

axate pe rolul elevilor, sau transformarea metodelor predominant pasive cu ajutorul procedeelor active;

- renunarea
situaii de nvare;

la o dominant metodologic n favoarea flexibilitii i combinrii procedeelor

caracteristice mai multor metode, pentru a veni n ntmpinarea nevoilor elevilor i adecvarea la diferitele

- instrumentalizarea metodologiei - extinderea

n conformitate cu tendinele complexe ale lumii contemporane

(cum ar fi programele structurate explicit pentru nvarea asistat de calculator); unor metode i activiti care au schimbat centrul metodologiei de la magistru-

profesor-elevi relaie unidirecional, la o relaie circular profesor-elev sau elevi-elevi, care garanteaz dreptul elevilor de a se instrui prin participare;

- accentuarea
antreprenorial.

caracterului pragmatic al metodologiei didactice prin adaptarea continu la nevoile

elevilor; metodologia profesoral sau magistral fiind nlocuit cu cea participativ i chiar cu cea

ntruct metodologia didactic poate fi privit ca diversitate n unitate, metodele avnd att coeren ct i individualitate, este necesar o ct mai clar clasificare a metodelor. Metodologia didactic formeaz un sistem complex de metode care s-au stratificat istoric i cumulat sau completat reciproc. Avnd n vedere att evoluia istoric ct i caracterul multidimensional al metodelor - care ndeplinesc simultan mai multe criterii de clasificare, realizarea unei tipologii clare este o problem controversat. Cum ns criteriile de clasificare sunt multiple, ne vom opri doar la cteva dintre cele mai cunoscute i utilizate tipologii ale metodelor didactice. Una dintre cele mai operaionale clasificri este construit pe criteriul sursei principale care genereaz nvarea. Astfel, sursele nvrii sunt :

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 55/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE - experiena social-istorica omenirii (cultura elaborat la nivel conceptual i fixat simbolic - prin - experiena
sensibil; individual (rezultat prin relaionarea proprie a individului cu realitatea) experiena cuvnt);

- experiena

obinut prin aciune practic (prin intervenie transformatoare a realitii)

experiena tehnico-practic. Dac acestui criteriu i asociem i suportul informaiei (cuvnt, imagine, aciune etc.) distingem: 1. Metode de comunicare i nsuire a valorilor culturii: ) Metode de comunicare oral (bazate pe limbaj oral):-metode expozitive (observaia, descrierea, argumentaia, explicaia, demonstraia, expunerea); -metode interogative (conversaia, dialogul);

b)Metode de comunicare scris (bazate pe limbaj scris); c) Metode de comunicare oral-vizual (bazate pe limbaj oral-vizual); d)Metode de comunicare interioar (cu sine nsui) - bazate pe limbajul intern.
2. Metode de explorare organizat a realitii (obiective intuitive):

a) Metode de explorare direct a obiectelor i fenomenelor reale; b) Metode de explorare indirect prin intermediul substitutelor realitii.
3. Metode bazate pe aciune practic (operaionale): a) Metode de nvare prin aciune efectiv (real); b) Metode de simulare (de nvare prin aciune fictiv, simulat), cum ar fi instruirea programat (asistat de calculator). Cu titlu informativ menionm clasificarea convenional a metodologiei didactice care cuprinde: 1. Dup orientarea paradigmatic :

a) Metode

clasice (traditionale) - expunerea oral, conversaia, demonstraia intuitiv, lectura,

exerciiul; denumirea de tradiionale devine relativ ntruct acest tip de metode a fost reconsiderat i perfecionat; au aprut metode noi cum ar fi dialogul, demonstraia prin mijloace audio-vizuale, experimentul, conversaia euristic etc.

b) Metode moderne

- descoperirea i problematizarea, modelarea, simularea, cooperarea, studiul

de caz etc.; i n acest caz termenul de moderne este relativ cci acest tip de metode era modern acum cteva decenii; ele au devenit metode obinuite de lucru, iar sfera lor se lrgete permanent.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 56/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
2. Dup scopul urmrit de ctre profesor:

a) Metode
conversaia etc.).

de predare - care servesc mai mult activitii profesorului (prelegerea, demonstraia,

b) Metode

de nvare - care servesc mai mult celui care nva (studiul individual cu cartea sau

cu orice alt suport didactic, descoperirea, exerciiul etc.).

c) Metode de evaluare i apreciere a rezultatelor.


3. Dup gradul de angajare al elevilor :

a) Metode pasive (cele bazate pe nvarea prin condiionare-memorare-receptare). b) Metode


active/activ-participative (bazate mai ales pe experiment, pe descoperire, pe aciune cum ar fi exerciiul, conversaia, instruirea programat); ele presupun initiativa celui care nva, activism psihic, aptitudini i activitate extern. 4. Dup forma de organizare a activitii:

a) Frontale - cu ntreaga clas. b)Pe grupuri organizate - mai ales dup nivelul de pregtire al elevilor, c) Individuale - pentru fiecare elev n parte, d)Combinate - prin alternarea variantelor de mai sus.
Forma cea mai eficient de lucru la clas este considerat cea pe grupuri, deoarece profesorul va lucra adecvat nivelului de pregtire al tuturor elevilor, mai ales atunci cnd exist diferene mari ntre elevi. 5. Dup modul n care elevii efectueaz nvarea prin descoperire:

a)Metode b)

de explorare direct (observaia, experimentul, chestionarul, studiul de caz, exerciiul,

rezolvarea de probleme etc.). Metode explorare indirect sau dirijat ( instruirea programat, conversaia euristic,

problematizarea, modelarea, simularea, brainstorming-ul, asaltul de idei etc.).

c) Metode

cu caracter de cercetare (observaia, experimentul, convorbirea, chestionarul, metode

statistice, analiza inductiv sau deductiv etc.). 6. Dup natura schimbrii produse la elevi:

a) Metode heterostructurante - cnd schimbarea se produce prin alii (mai ales n cdrul metodelor
care privesc lucrul n echip sau a celor n care rolul profesorului este decisiv) .

b) Metode

autostructurante - cnd individul se transform prin sine (n cadrul metodelor

individuale, ca descoperirea, observaia, exerciiul). 7) Dup obiectivul urmrit asupra psihicului elevilor :

a) Metode care urmresc participarea elevilor, b) Metode care privesc facilitarea memoriei i nvrii,

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro
Investete n

OAMENI

CON
Pag. 57/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I POSDRU 2007-2013 CLUJ-NAPOCA PROTECIEI SOCIALE 2007-2013 AMPOSDRU c) Metode care privesc nvarea de a nva, d) Metode care privesc exprimarea personalitii elevilor.
Trebuie precizat c metodele nu se pot defini n stare pur, ceea ce va face ca o metod s poat fi pe rnd ncadrat n mai multe criterii. Astfel, metode caracterizate drept active pot fi pe rnd algoritmice, euristice sau de stimulare a personalitii. Exerciiul este o metod clasic - expozitiv dac este realizat de profesor sau activ dac se realizeaz prin aciunea elevilor .a.m.d. De asemenea, trebuie precizat c nici o metod nu poate fi catalogat bun sau rea, pentru c doar prin combinarea creativ a acestora pot fi atinse obiectivele educaionale. n continuare vom prezenta cele mai cunoscute i utilizate metode n practica didactic, cu gradul de aplicabilitate cel mai ridicat pentru economie i alte discipline economice predate n liceu, grupate pe trei categorii: expunerea i procedeele subsumate ei, metodele algoritmice (exercitiul, algoritmizarea i modelarea) i metodele active (prin descoperire i prin exprimarea personalitii elevului). 1.4.2. METODELE ACTIVE Obiectivul metodelor active este acela de a forma obinuine pentru aciune. Aceasta ar putea nsemna construcia cunotinelor de ctre subiectul cunoaterii nsui, libertatea de a experimenta, de a grei, de a aciona sunt garantate. Rolul elevilor este de a-i mbunti cunotinele, iar al formatorului de a-i ajuta s se transforme. Elevul are ntietate asupra cunotinelor, activitatea auto-educativ fiind fundamentul acestor metode. Metodele active au cunoscut i cunosc un succes deosebit n pedagogie, dnd natere la numeroase aplicaii cu un potenial deosebit. Primii pedagogi care au susinut introducerea acestora n educaie au fost: Maria Montessori, medic italian (1870-1952), ale crei lucrri asupra Auto-educaiei n coal au avut ecou intrenaional; Ovide Delcroly medic belgian (1871-1932), cruia i se datoreaz numeroase jocuri educative; Eduard Claparede, biolog i psiholog elveian (1873-1940), fondatorul Institutului J.J.Rouseau din Geneva; Roger Cousinet institutor francez (1881-1973), fondatorul colii noi franceze, directorul revistei Noua educaie. Tuturor acestora, dar i multora care le-au urmat, li se datoreaz accentul pe activitatea i interesele elevilor, libertatea lor de a participa la procesul educativ, activitatea liber pe grupuri, rolul formatorului de mediator, de a susine educarea pentru via prin via, adic prin aciune, imitaie, descoperire, experimentare. Prin metodele active nelegem orice situaie n care elevii sunt pui n situaia de subieci activi al formrii, co-participani la aciunile educative. A activiza nseamn deci a

FONDUL

SOCIAL

EUROPEAN

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 58/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
mobiliza, a angaja intens forele psihice ale cunoaterii elevilor pentru a obine n procesul didactic performane maxime nsoite constant de efecte instructiv-educative optimale n toate componentele personalitii. n cadrul metodelor active obiectivul principal l constituie valorificarea potenialului intelectual al elevilor, capacitatea lor de a vibra n faa lumii i a valorilor ei. De aceea stimularea gndirii critice este scopul primar al acestor procedee didactice. Gndirea critic are urmtoarele caracteristici: - formularea de ctre fiecare elev a unor preri proprii, personale, originale, referitor la problema n discuie;

- dezbaterea problemelor, ideilor i soluiilor de ctre fiecare elev sau grup; - alegerea raional a soluiei optime din mai multe posibile; - rezolvare a de probleme n timp optim i eficient.
Ea este asociat cu gndirea de tip superior i reprezint o modalitate de nvare eficient, cu rol esenial n dezvoltarea personalitii elevilor. Dezvoltarea sa presupune ndeplinirea unor condiii favorabile. Acestea sunt:

- crearea unor situaii de nvare pentru a se exersa procesul gndirii critice; - ncurajarea capacitii de reflectare, a independenei n gndire; - acceptarea diversitii de opinii; - nvarea prin colaborare i cooperare; - ncurajarea exprimrii ideilor proprii, fr riscul de a fi ridiculizai; - ncrederea n capacitatea fiecrui elev de a gndi critic; - aprecierea pozitiv a gndirii critice.
Stimularea gndirii critice presupune aadar instituirea unui dialog autentic ntre actorii participani la actul educaional, elev-profesor sau elev-elev. Dialogul va avea drept scop descoperirea adevrului de ctre elevii nii, fie prin strategii conversaionale euristice, fie prin studiu i experimentare individual fie prin dezbatere colectiv. n cadrul metodelor active nu exist limite ale imaginaiei i creativitii educatorului n descoperirea celor mai eficiente procedee de activizare a elevilor, cu efecte pozitive att asupra elevilor ct i asupra educatorului nsui. Activizarea elevilor reprezint o suit de procedee i aciuni de instruire i autoinstruire a elevilor cu scopul stimulrii inteligenei, dar i a celorlalte componente ale personalitii elevilor, i obinerii performanei maxime n procesul de nvmnt. Ea presupune cteva reguli sau exigene:

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 59/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE - pregtirea psihologic pentru nvare,
asigurarea motivaiei pentru instruire i autoinstruire, ca for mobilizatoare ce determin calitatea nvtii; orientarea ateniei, stimularea sensibilitii i meninerea unui climat de ncredere i atmosfere de lucru stimulatoare;

- eliminarea

surselor de distorsiune i prevenirea lor; acestea se pot referi fie la proiectarea /

organizarea neadecvat a activitii didactice, fie la mediu ambiental, fie la starea de oboseal i neatenie a elevilor, inhibiia lor sau a profesorului, starea de neadecvare afectiv sau psihologic dintre partenerii comunicrii didactice;

- organizarea

i desfurarea raional a nvrii, se refer la aspecte precum: asigurarea

efortului de concentrare i atenie din partea elevilor, asigurarea mai multor analizatori de percepere a informaiilor, prin includerea succesiv a mai multor tipuri de excitani senzoriali (auditivi, vizuali, olfactivi, gustativi etc.) i prin aceasta exersarea inhibiiei de difereniere a informaiilor cu scopul de a stimula operaiile gndirii (analiz, comparaie, abstractizare, sintez);

- utilizarea

unor metode active de instruire i autoinstruire combinate cu mijloace de nvmnt

efeiciente i adecvate nivelului de pregtire al elevilor i validate de practica didactic. Cele mai semnificative metode active cu aplicabilitate n predarea economiei sunt prezentate n cele ce urmeaz. 1.4.2.1. Metode active prin descoperire; modele operaionale 1.4.2.1.1. Conversaia euristic Scop: Profesorul ajut elevii s-i foloseasc cunotinele anterioare (experiena anterioar, preconceptele din limbajul comun, intuiia, cunotinele generale, bunul sim comun), pentru a descoperi noi cunotine pe baza unor reconstrucii mentale. Aceasta este metoda dialogului socratic, sau maieutica socratic, prin care printr-o conducere minuioas a conversaiei de ctre profesor elevii ajung la formularea ideilor care ar fi putut fi expuse direct de ctre profesor. Socrate denumea acest tip de dialog arta moirii spiritelor. Condiiile dialogului socratic:

- de a oferi elevilor mai mult libertate de expresie, iniiativ, cutare i descoperire; - de


curiozitatea; a oferi elevilor posibilitatea de a-i manifesta inteligena productiv, spontaneitatea i

- de a solicita schimbul de informaii i spiritul critic;

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.60/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE - de a asigura participarea efectiv a elevilor la toate fazele elaborrii cunotinelor; - de
a solicita manifestarea operaiilor fundamentale ale gndirii (analiza, sinteza, comparaia,

abstractizarea, generalizarea);

- de a lsa spaiu elevilor pentru reflectare i elaborare de raionamente; - de a permite elevilor de a pune la rndul lor ntrebri colegilor sau profesorului; - de
a antrena toi elevii n soluionarea problemei expuse, n ordonarea ideilor n alegerea diferitelor rspunsuri posibile. Limitele metodei:

- comportamentul

dominant al profesorului poate inhiba comportamentul activ, iniiativa i

spiritul de colaborare al elevilor;

- dac profesorul cere elevilor la modul autoritar


a elevilor nu mai are loc. Tipuri de ntrebri:

s execute anumite directive nu ne mai aflm n

cadrul dialogului socratic, ci al unui pseudodialog, iar producrea cunotinelor prin aciune liber contient

- ntrebri

limitate sau nchise - sunt acelea care nu permit dect un singur rspuns valabil, o

singur judecat, comparaie sau decizie; acestea permit profesorului s dirijeze strns iniiativa cercetrii, s constrng elevii s caute rspunsul ateptat, restrng opiunile elevilor, diversitatea cutrilor, alegerilor, scopul este trasat de profesor, iar elevii nu au nici iniiative nici responsabiliti;

- ntrebri cuprinztoare sau deschise - sunt acelea la care se poate rspunde printr-o alegere din
multiple idei, variante sau interese; acestea ncurajeaz iniiativa elevului, clarificarea i ordonarea propriilor cunotine i sentimente, profesorul ateapt rspunsuri personale, provoac gndirea critic i elaborarea personal a judecilor, ansamblului de cunotine, criticarea i evaluarea propriei activiti i a colegilor, alegerea dintr-o multitudine de variante, soluii, tehnici posibile, dezvoltarea discernmntului i a gndirii active;

- ntrebri

stimulative - sunt acelea care stimuleaz cutarea rspunsului de ctre elevi,

exprimarea ampl i clar a gndirii lor;, fr o delimitare a gndirii pe o anumit direcie. Tipurile de conversaii n funcie de tipul de ntrebri:

- conversaia prin ntrebri nchise; - conversaia prin ntrebri deschise; - conversaia prin ntrebri stimulatorii i exploratorii. Tipuri
de conversaie dup scopul didactic dominant:

- conversaie de comunicare; - conversaie de repetare i sistematizare;

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.61/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE - conversaie de verificare i apreciere; - conversaie de fixare i consolidare; - conversaie introductiv; - conversaie final.
Cum poate fi mbuntit metoda:

- printr-o mai mare libertate i iniiativ lsat elevilor; - prin preponderena ntrebrilor deschise i stimulatorii; - prin stimularea colaborrii ntre elevi; - prin favorizarea spiritului critic al elevilor; - prin favorizarea exprimrii unei diversiti de opinii; - prin acordarea timpului necesar gndirii i alegerii rspunsurilor sau soluiilor; - prin acordarea libertii elevilor de a-i completa sau reformula propriul rspuns.
1.4.2.1.2. Problematizarea Scop: Are n vedere crearea unei situaii problem (situaie conflictual, contradictorie, ce rezult din punerea fa n fa a dou realiti incompatibile ntre ele) cu scopul de a pune elevii n situaia de a alege soluii pentru rezolvarea ei. Problema didactic se caracterizeaz prin: - reprezint pentru elevi o dificultate cognitiv care necesit efort de gndire pentru a fi depit;

- trezete interesul, mobilizeaz la efort, declaneaz dorina de a cunoate; - golul din cunotinele elevilor va fi umplut prin rezolvarea ei;
- efortul elevilor va viza depirea zonei de necunoscut prin descoperirea de cunotine i procedee de aciune; - soluionarea problemei se bazeaz pe cunotine i deprinderi dobndite anterior. Etapele metodei:

- profesorul organizeaz situaia problem, prezint datele problemei, d sugestii metodologice, acord
ajutor n rezolvarea ei;

- elevii recurg la cunotinele anterioare (concepte, legi, principii, termeni de legtur, de comparaie)
pentru rezolvarea problemei;

- se pun ntrebri, se caut soluii cu privire la necunoscut; - se propun soluii; se compar rezultatele;
- profesorul asigur ajutor n evaluarea soluiei, consolideaz procesul de sistematizare i fixare a cunotinelor.

FONDUL

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag.62/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Avantajele metodei: - elevii sunt pui n faa unei provocri, au parte de noutate i surpriz, sunt confruntai cu necesitatea de a rezolva independent o problem;

- pune elevii ntr-o situaie real de cutare, de cercetare, de implicare n rezolvare; - capteaz cu uurin atenia, curiozitatea elevilor; - dezvolt schemele gndirii active, consolideaz structurile cognitive ale elevilor; - antreneaz aptitudinile creatoare ale elevilor; - contribuie la formarea unui stil activ de nvare i independent de gndire;
- stimuleaz memorarea facil, deoarece cunotinele dobndite independent sunt reinute mai uor;

- asigur creterea operativitii cunotinelor; - cultiv autonomia n exprimarea opiniilor i sentimentelor;


- educaia contemporan pune n centrul activitilor didactice rezolvarea problemelor; din acest motiv problematizarea este considerat un model optim de predare nvare. Tipuri de situaii problem la disciplina Economie: - Cnd este posibil de atins echilibrul productorului, n ce perioad de producie i de ce?

- Cnd sunt egale costurile pe perioada scurt i lung? - Ct de plauzibil este modelul concurenei perfecte? - Ct de necesare sunt monopolurile n viaa economic? - Cnd este necesar intervenia statului n materie de preuri? Dar n cazul monopolului
privat? - Cum afecteaz rata dobnzii decizia de a investi a productorului? Este ea variabila dominant n comportamentul investiional? - Cum afecteaz nclinaia mare pentru importuri venitul i consumul viitor? Dup cum se poate observa din suita de ntrebri de mai sus, exist cteva tipuri de ntrebri care pot determina apariia unor situaii problem: - Ce este aceasta? - impune clasificarea obiectelor ntr-o grup, conform unui criteriu; Cum este? - impune realizarea de comparaii, evedenierea diferenelor / asemnrilor;

- Unde? - impune ordonarea lucrurilor n spaiu; - Cnd? - impune ordonarea lor n timp; - Din ce cauz? - impune cutarea de explicaii; - Ct? - impune operaii de cuantificare;

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.63/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
- In ce scop? - realizarea de evaluri. Ca i n cazul metodei anterioare, nu toate coninuturile se preteaz la asemenea abordare, dup cum exist i situaii n care elevii nu dispun de abilitile sau cunotinele necesare rezolvrii situaiilor problem. De aceea metoda se aplic n combinaie cu celelalte modaliti didactice, cum ar fi dezbaterea, studiul de caz, analiza de text, expunerea, conversaia etc. problematizarea asigur motivaia necesar nvrii, fiind considerat o metod preioas, mai ales pentru disciplinele economice, deoarece experiena practic arat c problemele din viaa de zi cu zi a elevilor pot trezi interesul spontan i atenia susinut a acestora.

1.4.2.1.3. Descoperirea Scop: Este tot o metod de factur euristic, ca i cele anterioare, n care elevii sunt pui n situaia de a descoperi noi cunotine, prin efort propriu. Descoperirea este strns legat de problematizare ele fiind dou demersuri complementare: problematizarea pune accentul pe crearea unei situaii problem, n timp ce descoperirea pune accentul pe cutarea i aflarea rspunsului. Descoperirea poate fi:

- independent - dirijat

- atunci cnd ntreaga responsabilitate aparine elevilor, profesorul doar

controleaz i supravegheaz; - atunci cnd profesorul coordoneaz ndeaproape efortul elevilor, oferind ndrumri,

sugestii, puncte de sprijin, soluii pariale, adresnd ntrebri. Etapele metodei:

- profesorul anun subiectul unitii de nvare; - elevii au posibilitatea de a citi, individual, textul; - elevii
lectur; sunt invitai s identifice ideile principale din text i s le consemneze ntr-o fi de

- elevii

sunt rugai s schematizeze ceea ce au citit despre subiectul n discuie, s identifice

faptele, legturile logice, factorii de influen; - elevii sunt rugai s formuleze concluziile. Resurse: manual, alte materiale bibliografice, internet. Avantajele metodei: - are un rol formativ deoarece dezvolt forele psihice i calitile acestora (percepia, reprezentarea, memoria, limbajul, voina, concentrarea, interesele, aptitudinile);

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.64/153

- stimularea capacitii de selectare atent i critic a argumentelor, informaiilor i datelor; consemnarea


sintetic a noilor informaii;

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I POSDRU 2007-2013 CLUJ-NAPOCA PROTECIEI SOCIALE 2007-2013 AMPOSDRU

- stimuleaz
fenomene;

curiozitatea capacitatea de a pune ntrebri cu privire la cauzele diferitelor fapte i

- asigur

nsuirea unei modaliti de studiu individual, prin documentare i investigare proprie a unor

documente bibliografice;

- stimuleaz

elevii s nu accepte necondiionat prerile altora, ci s le aprecieze critic i s le confrunte

propria experien i cunotine; - formarea i exprimarea liber a opiniilor personale. Cel mai frecvent n disciplinele umane, nvarea prin descoperire se realizeaz prin lectur individual, ca modalitate de documentare, investigare, cercetare, cu scopul de mbogirea cunotinelor de formare i dezvoltare a capacitilor intelectuale. Lectura independent trebuie nsoit de elaborarea unor rezumate, conspecte, referate, fie de lectur, recenzii etc. Secretul reuitei lecturii independente const n reflecia personal, meditaia necesar nelegerii coninuturilor noi, a legturilor dintre concepte, gndirea critic asupra subiectului, aducerea de completri, observaii sau aprecieri, argumente personale. Exemple pentru nvarea prin descoperire:

- Legtura dintre costuri i productivitate; - Cile reducerii costului de producie; - Costuri sociale ale monopolului; - Efectele economico-sociale ale inflaiei; - Funciile (rolurile) consumului etc.
1.4.2.1.4.Documentarea cu scop precis Scop: de a-i deprinde pe elevi s citeasc cu scop precis atunci cnd folosesc materialul bibliografic. Etapele metodei: - profesorul le d elevilor un articol scurt sau un text (cu ct mai scurt cu att mai bine) privitor la un subiect despre care urmeaz s discute; - elevii au posibilitatea de a citi, individual, n grup sau cu voce tare textul;

- elevii sunt invitai s identifice factorii, ideea, sau argumentul n favoarea chestiunii discutate; - elevii sunt rugai s schematizeze ceea ce au citit despre conceptul n discuie, s identifice
faptele, legturile, factorii care l influeneaz;

FONDUL

SOCIAL

EUROPEAN

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.65/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
- elevii sunt rugai s formuleze concluzia. Avantajele metodei:

- elevii sunt pui n situaia de a cuta corelaii, argumente, factori n sprijinul problemei n
discuie;

- elevii sunt familiarizai cu documentarea pe un subiect dat, cutarea independent a


informaiilor legate de subiectul de interes;

- stimuleaz elevii s identifice noi variabile sau corelaii privind subiectul; - stimuleaz dorina de cunoatere i aprofundare a unui subiect. Exemple
de probleme asupra crora se pot documenta elevii:

- efectele concurenei;
- consecinele economice sociale i politice ale inflaiei, omajului, migraiei forei de munc;

- teoria distribuirii i redistribuirii veniturilor; - efectele politicii economice asupra comportamentului agenilor economici; - avantajele i costurile integrrii europene; - avantajele i costurile reformei monetare; - efectele reformei fiscale etc.
1.4.2.2.Metode active prin exprimarea personalitii elevului

1.4.2.2.1. Eseul Scop: de a-i deprinde pe elevi s-i exprime liber opiniile cu privire la tema aleas, fr pretenia de a epuiza subiectul; dup cum sugereaz i titlul, eseul reprezint o ncercare, prin care elevii ordoneaz idei logic, exprim, explic, anumite opinii, interpreteaz datele unei probleme, aduc argumente personale n favoarea unui punct de vedere. Etapele metodei: - profesorul le d elevilor un subiect asupra crora elevii trebuie s reflecteze;

- elevii

au posibilitatea de a integra cunotinele dobndite anterior printr-o reflecie liber, personal cu

privire la tem;

- elevii sunt invitai s organizeze datele n jurul temei i apoi s formuleze puncte de vedere originale; - elevii
sunt rugai s schematizeze argumentele i s le exprime n scris, stabilind planul, eseul fiind intermediar ntre o simpl expunere de idei i un studiu riguros n care sunt aduse pertinent toate ideile;

FONDUL

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 66/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
- elevii sunt rugai s redacteze eseul prin respectarea planului i a ordinii logice de desfurare a subiectului prin introducere, dezvoltare i concluzii. Avantajele metodei: - elevii sunt pui n situaia de a cuta corelaii, argumente, idei legate de subiect;

- elevii
subiect;

se familiarizeaz cu rigoarea i coerena abordrii unei teme, prin evitarea divagrii de la

- stimuleaz
subiectul;

elevii s identifice puncte de vedere proprii, s le ntemeieze prin argumente, s le

lege de subiect, s releve caracterul fecund al noului punct de vedere n legtur cu faptele sau cu

- stimuleaz creativitatea, originalitatea, dezvoltarea cunotinelor i capacitilor intelectuale.


1.4.2.2.2. Dezbaterea Scop: aprofundarea unei teme prin dezbaterea aspectelor implicate de aceasta. Stimularea capacitii de comunicare i argumentare pe marginea unui subiect dat. Etapele metodei:

- profesorul

anun tema pus n discuie, d elevilor materialul de documentare, care poate fi un articol

de ziar, citate dintr-un autor cunoscut, fragment din lecia din manual sau dintr-o carte din bibliografia suplimentar;

- d elevilor timpul necesar pentru a lectura textul; - invit


elevii s alctuiasc o list cu argumentele pro i contro subiectului; acest lucru se poate face frontal, sau pe perechi de elevi, care vor aduce fiecare cte un argument;

- se mparte clasa n dou grupe, n funcie de argumentele care cred c i avantajeaz, o grup contra i
una pro;

- dac sunt elevi nedecii ei pot forma un grup aparte, neutr, care va juca rol de arbitru; - ncepe dezbaterea, grupa pro aducnd un argument, grupa contra aducnd un contraargument; - elevii
sunt rugai s respecte regulile dezbaterii: fiecare are dreptul s ia cuvntul pentru a-i exprima opiniile, argumentele oponenilor sunt ascultate cu atenie, membrii fiecrui grup noteaz argumentele care li s-au prut interesante, membrii celor dou grupuri se pot schimba ntre ei dac opiniile oponenilor li se par mai corecte;

- profesorul

ajut elevii s alctuiasc o lista de argumente pro i contra i s fac sinteza problemei

pus n discuie.

FONDUL

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 67/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Avantajele metodei: - elevii identific argumentele pro i contra pe marginea unui subiect; - nva s discute liber, n limbajul disciplinei respective, s aduc argumentele potrivite pentru o anumit idee;

- particip activ i atractiv la consolidarea cunotinelor; - coopereaz cu grupul din care fac parte; - metoda stimuleaz att gndirea logic dar i spontaneitatea, originalitatea, gndirea
critic. Rolul profesorului: de moderator al discuiei, de supraveghere a respectrii regulilor dezbaterii, de formulare a concluziilor finale, de evaluare a elevilor celor mai activi. Exemple de probleme asupra crora se poate dezbate n clas:

- Monopolul, are un rol pozitiv sau negativ n viaa economic? - Concurena are efectele pozitive sau negative? - Inflaia este un fenomen pozitiv sau negativ n viaa economic? - Protecia social este un ru necesar? - Este necesar intervenia statului n economie?
1.4.2.2.3. Brainstorming-ul Scop: una din cele mai rspndite metode de educare a adulilor, de stimulare a creativitii mai ales n domeniul publicitar i al afacerilor. Etimologic, termenul provine din englez (din cuvintele brain = creier i storm = furtun), avnd semnificaia de furtun n creier, efervescen, aflux de idei, stare intens de creativitate, asalt de idei. Etapele metodei: - se alege tema, se anun sarcina de lucru, se mparte clasa pe grupuri de maxim 10 elevi;

- se

solicit exprimarea tuturor ideilor, chiar i a celor mai trsnite, fr cenzur, prin fraze scurte,

concrete, pentru rezolvarea situaiei problem anunate; producerea de idei funcioneaz dup principiul cantitatea genereaz calitatea;

- nimeni

nu are voie s critice, s rd , s ironizeze ideile celorlali; n schimb se pot prelua, completa,

reformula ideile exprimate de ceilali, se pot face analogii i asociaii de idei;

- toate ideile sunt notate pe tabl; - se las o pauz de limpezire a gndurilor, de la 15 minute pn la data viitoare pentru ordonarea ideilor
pn la emiterea ideii finale i rezolvarea problemei;

FONDUL

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 68/153

- se reiau pe
cheie;

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
rnd toate ideile emise i se gsesc criterii de grupare a lor, pe categorii, simboluri, cuvinte

- grupurile se mpart n subgrupuri cu scopul de a evalua ideile emise; - se - se


selecteaz ideile originale, sau cele mai aproape de soluionarea problemei expuse, se evideniaz argumentele i contraargumentele, riscurile legate de alegerea unei soluii sau alta; afieaz ideile rezultate de la fiecare grup ntr-o form ct mai variat i original: cuvinte,

propoziii, colaje, imagini, desene, joc de rol, versuri, pentru a le face cunoscute celorlali;

- se alege soluia final pentru problema anunat.


Rolul profesorului: de catalizator al ntregii activiti, de stimulare a producerii de idei, de supraveghere a desfurrii activitii i de eliminare a oricror situaii inhibante, de propunere a unui subiect cu adevrat incitant, de finalizare a momentului prin evaluarea soluiilor propuse. Avantajele metodei:

- elevii/studenii sunt provocai s participe activ la producerea de idei; - se dezvolt capacitatea de rezolvare a unei probleme prin cutarea de soluii ct mai originale; - se dezvolt atitudinea creativ i este favorizat exprimarea personalitii; - este
timizi; stimulat participarea tuturor elevilor la activitatea de producere a ideilor, chiar i a celor mai

- este stimulat cutarea soluiei optime prin alegerea din mai multe variante posibile.
1.4.2.2.4. tiu-vreau s tiu-am nvat Scop: de reactualizare a cunotinelor deprinse anterior, care le vor permite elevilor s accead mai uor la noile cunotine. Etapele metodei:

- mprirea clasei pe perechi i anunarea temei; - elevii sunt rugai s fac o list cu tot ceea ce tiu despre tema aleas; - n timp ce elevii alctuiesc lista, profesorul face la tabl un tabel cu urmtoarele coloane:
tim/credem c tim, ceea ce vrem s tim, ceea ce am nvat;

- elevii spun ceea ce au notat, iar profesorul completeaz prima coloan; - folosind aceeai metod elevii vor alctui o list de ntrebri pe marginea subiectului abordat, iar
profesorul completeaz coloana a doua a tabelului;

FONDUL

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 69/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
- se citete lecia din manual sau un text legat de subiect prin lectur individual sau frontal; - se revine asupra listei de ntrebri i se rspunde la fiecare din acestea;

- se

completeaz coloana a treia din tabel; unele ntrebri ar putea rmne fr rspuns sau s apar

unele noi, care trebuie consemnate;

- elevii
tabel);

compar ceea ce tiau despre subiect cu ceea ce au nvat din noua lecie (coloanele 1 i 3 din

- se

precizeaz alte surse de informare pentru rspunsul la toate ntrebrile expuse n coloana a doua;

ntrebrile din coloana a doua pot fi folosite pentru investigaii suplimentare prin munc individual i realizarea unui eseu sau studiu de caz. Avantajele metodei: - valorificarea cunotinelor deja deprinse ca baz n acumularea celor noi; - consolidarea cunotinelor i extinderea lor prin formularea de ntrebri sau exprimarea de nelmuriri cu privire la subiect,

- stimularea gndirii critice i sintetice; - stimularea sinceritii, colaborrii i comunicrii.


1.5. EVALUAREA LA DISCIPLINA ECONOMIE

1.5.1. EVALUAREA: DEFINIIE, FUNCII, TIPOLOGIE Orice proces instructiv - educativ se finalizeaz prin evaluare, ca o cunoatere i recunoatere a rezultatelor procesului de achiziionare de cunotine. Evaluarea reprezint un feedback permanent ntre agenii procesului educativ, menit s confirme acumularea de ctre elevi a cunotinelor sau abilitilor. Ea este un proces de cunoatere a elevilor sub diferite aspecte: cunotine acumulate, deprinderi cptate, comportamente i atitudini, capaciti dezvoltate, .a.m.d. Evaluarea reprezint descrierea calitativ i cantitativ a comportamentului elevilor precum i formularea unei judeci de valoare referitoare la dezirabilitatea acestor comportamente, respectiv la prile bune sau rele ale acestora (Jinga, Negre, 1994). Astfel, evaluarea evideniaz nivelul, performana i eficiena procesului de nvmnt, oferind soluii pentru perfecionarea actului didactic. n literatura de specialitate se folosesc i ali termeni similari celui de evaluare, precum: examinare, estimare, verificare, apreciere, notare etc. Etimologic termenul de evaluare n

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 70/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
francez - evaluation nseamn control, verificare, apreciere, iar n latin concursus -confruntare, ntlnire, competiie, conflict. Docimologia reprezint - dup Vasile Pavelcu - tiina evalurii examinrii didactice, a examenelor, concursurilor i notrii, a formelor, procedeelor de verificare a rezultatelor i eficienei activitii didactice (Bonta, 2001). Termenul a fost preluat din limba greac, prin unirea cuvintelor dokime care nseamn prob, cntrire, examen i logos care nseamn tiin. Pentru a putea ndeplini rolul amintit mai sus, evaluarea nu se oprete doar la performanele elevilor i la msurarea rezultatelor colare ci, are n vedere evaluarea tuturor componentelor procesului didactic, adoptarea celor mai bune mijloace i modaliti ntr-o perspectiv strategic global, ajustarea predrii, mijloacelor de nvare, stabilire i reevaluare a coninuturilor i obiectivelor educative. Din aceast perspectiv, evaluarea ne apare ca un mijloc de evitare a piedicilor din calea comunicrii profesor elev (Albulescu, 2000) i de eficientizare continu a procesului instructiv educativ. Importana evalurii, ca activitate integrat a activitii didactice, ne este relevat de funciile pe care le ndeplinete:

funcia de constatare i apreciere a rezultatelor obinute de elevi;

funcia de informare a agenilor procesului educaional (profesori, elevi, prini) privind

evoluia pregtirii; funcia de ierarhizare i clasificare a elevilor prin prisma performanelor realizate;

funcia de predicie privind nevoile i disponibilitile viitoare ale elevilor i pronostic

asupra performanelor lor viitoare; funcia de diagnosticare i reglare a activitii didactice prin perfecionarea continu a

activitilor, coninuturilor i obiectivelor; funcia de stimulare a elevilor prin folosirea rezultatelor ca factor motivaional;

funcia de orientare colar prin alegerea formelor viitoare de educaie adaptate

nclinaiilor i performanelor elevilor; funcia de certificare care exprim competenele i cunotinele elevilor la sfritul unui

ciclu de pregtire. Avnd n vedere aceste funcii, evaluarea poate fi considerat eficient: cnd arat profesorului dac obiectivele fixate au fost atinse, dac elevii au progresat pe parcursul semestrului, dac sarcinile didactice au fost adaptate la nevoile elevilor, dac activitatea profesorului poate fi mbuntit, dac permite elevilor s se afirme i ncurajeaz exprimarea

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 71/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I POSDRU 2007-2013 CLUJ-NAPOCA PROTECIEI SOCIALE 2007-2013 AMPOSDRU
personalitii acestora, dac prinii au fost informai cu privire la rezultatele colare i s-a primit un feedback corespunztor din partea lor. Aprecierea rezultatelor colare se realizeaz conform unor standarde de performan care se refer la urmtoarele aspecte: obiectivele urmrite, nivelul clasei, posibilitile fiecrui elev i progresul individual prin raportare la rezultatele anterioare. Rezultatele urmrite prin evaluare se refer la un complex de elemente cum ar fi:

cunotine acumulate (concepte, definiii, legi, principii, teorii); capaciti intelectuale dezvoltate (raionament, interpretare, argumentare, descoperire, creativitate, autonomia i originalitatea opiniilor); deprinderi practice (utilizarea cunotinelor, dexteriti, stpnirea unor tehnici de lucru, manipulare i interpretare de date priceperi practice); dezvoltarea trsturilor de personalitate (atitudini, conduite, opinii). Evaluarea presupune msurarea riguroas a rezultatelor. n ceea ce privete achiziiile de

cunotine, sau deprinderile practice msurarea nu ridic probleme deosebite. Dar n ceea ce privete capacitile intelectuale i trsturile de caracter, msurarea nu poate fi realizat cantitativ ci calitativ. Aceasta se realizeaz prin observare sistematic a elevilor, clasificarea lor, aprecierea lor dup consideraii valorice de genul mai puin/ mai mult, mai generos/ mai amabil/ mai capabil, mai puternic/ mai slab. Generaliznd afirmaiile anterioare, putem spune c evaluarea reprezint activitatea complex de colectare , organizare i interpretare a datelor obinute cu ajutorul instrumentelor de evaluare, cu scopul de a emite judeci de valoare asupra rezultatelor colare i adoptrii celor mai bune decizii privind activitile viitoare(Dru i Grunberg, 2003). Deci, evaluarea nseamn:

- msurare- cu ajutorul unor procedee i instrumente specifice; - interpretare i apreciere a rezultatelor - cu ajutorul unor criterii unitare i obiective; - adoptarea deciziilorprivind activitatea viitoare prin judeci valorice asupra rezultatelor nregistrate.

1.5.2. FORMELE EVALURII

n practica colar s-a constatat un progres continuu al strategiilor de evaluare, precum i a tehnicilor i instrumentelor de evaluare. Mai buna cunoatere a problematicii evalurii impune clasificarea acesteia, iar acest lucru se poate face dup mai multe criterii.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 72/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE 1. 2. 3.
Dup modul de integrare al operaiilor de apreciere-msurare-decizie n procesul didactic distingem evaluarea iniial, formativ (continu) i final (sumativ). Dup cantitatea de informaie i experien ncorporat de cei verificai, evaluarea poate fi parial i global. Dup sistemul de referin pentru emiterea valorizrilor evaluarea poate fi clasificatorie (cnd sistemul de referin l constituie grupul de referin sau clasa) i autocentric (cnd sistemul de referin l constituie performanele anterioare ale elevului). Dintre aceste clasificri autorii consacrai n domeniu (Radu, Cuco) consider prima este cea mai complet i semnificativ pentru activitatea didactic deoarece se obine prin coroborarea criteriilor de cantitate de informaie, de ax temporal i de sistem de referin al evalurii. Din acest motiv, n tabelul de mai jos vom schia principalele deosebiri dintre ele.

Caracteristic

Evaluarea iniial

Evaluarea final (sumativ) Verificri pariale ncheiate cu aprecieri de bilan asupra rezultatelor Prin probe de verificare ct mai complete i mai obiective la sfritul activitii

Evaluarea continu (formativ) Verificri sistematice pe parcursul programului cu secvene mici de coninut

Cnd se realizeaz Cum se

Prin verificarea tuturor elevilor asupra elementelor eseniale de realizeaz coninut, dat fiind faptul c nu toi elevii vor avea acelai ritm sau capacitate de asimilare Ce vizeaz Diagnosticarea nivelului Evaluarea rezultatelor Evaluarea rezultatelor i iniial de pregtire pentru a avnd efecte reduse procesului n sine cu scopul de a stabili strategiile didactice pentru ameliorarea putea interveni n perfecionarea de urmat situaiei activitii Cunoatere prealabil a Constatare a Stimulare a tuturor elevilor pentru Exercit funcia de elevilor i identificare a rezultatelor i performan, folosind evaluarea ca specificului colectivului de ierarhizare a elevilor pe un mijloc, evitnd valorizri elevi finale ca eec/ reuit Compararea lor cu Compararea lor Compararea lor cu obiectivele Apreciaz obiectivele cadru ale scopurile generale i concrete operaionale i urmrirea rezultatele prin disciplinei obiectivele de referin progreselor pe parcursul activitii ale disciplinei

Verificarea nivelului iniial de pregtire al elevilor n scop de diagnostic Prin ntrebri referitoare la cunotine anterior acumulate sau dobndite la alte discipline studiate

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 73/153

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013


Atitudini de nelinite ntre elevi i prini, situaii stresante, relaii de adversitate

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

Genereaz

Stimularea interesului pentru disciplin i performan, relaii de colaborare profesor elev

Relaii de colaborare profesor elev, crete capacitatea de autoevaluare a elevilor

1.5.3. METODE DE EVALUARE A CUNOTINELOR LA DISCIPLINA ECONOMIE

Evaluarea la disciplinele economice din liceu are elemente comune cu evaluarea la toate disciplinele dar are i elemente de originalitate, care in de specificitatea tiinei economice. Caracterul specific al formrii i evalurii n cadrul disciplinelor economice se refer la necesitatea formrii gndirii economice i nsuirii limbajului economic precum i la formarea unor abiliti practice de aplicare a unor algoritmi logici sau de calcul specifici economiei. De aceea, n confiormitate cu noul curriculum pentru nvmntul liceal, obiectivele evalurii la disciplinele economice se refer la urmtoarele aspecte (Dodescu, 2001) de care trebuie elevii s dea dovad:

- s defineasc noiuni i concepte economice, s identifice noiuni, concepte i termeni din definiii / texte date sau din limbajul economic utilizat n practic, s enumere trsturi, caracteristici, factori, condiii ale unor fapte, fenomene, procese

economice,

- s caracterizeze comparativ fapte, fenomene, procese economice, - s estimeze evoluia unui indicator economic ntr-un context dat, - s identifice i s analizeze consecinele unei msuri / aciuni economice ntr-un context
dat,

- s analizeze fapte, fenomene, procese economice, - s rezolve probleme economice i s interpreteze economic rezultatele obinute, s reprezinte grafic i s tie s interpreteze reprezentri grafice ale unor variabile economice,

- s poat utiliza n context practic algoritmii de calcul i decizionali specifici economiei, s construiasc - sau s gseasc din realitate - exemple pentru a ilustra caracteristici, legi, teorii, interaciuni, tendine ale unui fenomen economic,

- s utilizeze corect limbajul economic.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.74/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Metodele i instrumentele de evaluare n general, aplicate i n cadrul evalurii la disciplinele economice pot fi clasificate n dou mari categorii:

- tradiionale care se realizeaz prin probe orale, scrise i practice; complementare care se realizeaz prinobservarea sistematic a elevilor, investigaia, proiectul, portofoliul tema pentru acas, tema n clas i autoevaluarea. Indiferent de metoda aleas, n proiectarea probelor de evaluare trebuie s se in cont de proiectarea ntregului proces didactic, prin rspunsul la cteva ntrebri semnificative:

Care sunt obiectivele cadru i obiectivele de referin ale programei colare pe care trebuie s le

realizeze elevii? Care sunt performanele minime, medii i superioare pe care le pot atinge elevii pentru a

demonstra c au atins aceste obiective?

- Care este specificul colectivului de elevi pentru care propun evaluarea? - Cnd i n ce scop evaluez? - Pentru ce tip de evaluare optez? - Cu ce instrumente voi realiza evaluarea? - Cum voi proceda pentru ca fiecare elev s fie evaluat ct mai obiectiv?
A. PROBA SCRIS Se realizeaz cu ajutorul unor lucrri de verificare (teste docimilogice), iniiale, pe parcurs (de progres) i finale (teze),locale sau naionale, prin care elevii au posibilitatea s-i prezinte achiziiile de cunotine n absena profesorului, sau fr ajutorul direct al acestuia, n mod independent. Avantajele metodei:

- economia - permite

de timp n bugetul de timp al activitii, cu ajutorul probelor scrise, se realizeaz

evaluarea frontal, obiectiv a elevilor ntr-un interval relativ scurt; verificarea unui capitol sau secven de nvare, n mod obiectiv i compararea

rezultatelor obinute de ntregul grup, deoarece vizeaz aceeai secven curricular iar verificarea se face dup u barem comun;

- diminuarea
profesorului;

strilor de stres ale elevilor, care pot lucra fr a fi tracasai de interveniile

- posibilitatea pentru elevi de a formula rspunsuri, de a demonstra abiliti n ritm propriu, fr a fi


nevoii s fac fa concurenei colegilor;

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.75/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
- posibilitatea pentru evaluator de a formula aprecieri obiective, ntemeiate pe criterii dinainte cunoscute, beremuri prestabilite. Dezavantajele metodei:

- feedbackul

este mai slab dect n cazul verificrii orale, n sensul c unele erori nu pot fi corectate

imediat prin intervenia profesorului;

- relativa ntrziere n timp a momentului n care se realizeaz evaluarea i verificarea probelor, n sensul
c pn la aducerea rezultatelor elevii pot deja cunoate rspunsurile corecte i pot fi contieni de propriile erori, ns rmne la latitudinea profesorului dac revizuiete nota - atunci cnd elevul probeaz c tie ceea ce trebuia s tie. Testul docimologic este un instrument prin care profesorul adun informaii relevante pentru analiza progresului i performanei colare dar i pentru reglarea activitii de predare nvate n sine. El conine mai multe ntrebri, subiecte, exerciii care se numesc itemi. Acesta reprezint cea mai mic unitate a testului identificabil printr-o sarcin concret de lucru. Aa cum am artat mai sus testele sunt superioare probelor orale, att din punctul de vedere al eficienei, ct i din perspectiva obiectivitii aprecierii rezultatelor. Dezavantajul cel mai mare este legat de caracterul diagnostical, prin intermediul su msurndu-se doar rezultatele procesului de predare nvare nu i mecanismul formrii acestora. Pentru a fi considerat drept itemi realizai pe baze tiinifice, acetia trebuie s parcurg urmtoarele etape de elaborare:

- stabilirea obiectivelor de evaluare, - stabilirea standardelor de evaluare - stabilirea tipului de item, - selectarea tipului de item, - conceperea itemului, - pretestarea iniial, - testarea pe un eantion reprezentativ, - realizarea statisticului itemului - rescrierea / reformularea itemului, - selecia i stocarea n baza de date, - crearea bazei de itemi.
Itemii trebuie s fie formulai explicit, premizele i sarcinile de lucru trebuie s fie evidente. Evaluarea prin test docimologic presupune respectarea urmtoarelor cerine:

- stabilirea clar a sarcinii de lucru, - concordana dintre test i programa colar,

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.76/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I POSDRU 2007-2013 CLUJ-NAPOCA PROTECIEI SOCIALE 2007-2013 AMPOSDRU
- stabilirea numrului de itemi n funcie de complexitatea obiectivelor i vastitatea coninutului de evaluat,

- formularea clar i concis a itemilor, - corespondena dintre dificultatea itemilor i psibilitile subiecilor crora li se adreseaz, - acoperirea sarcinii / coninutului de instruire, - dispunerea itemilor n funcie de gradul de dificultate.
Tipurile de itemi din punctul de vedere al obiectivitii n notare 1 sunt: obiectivi, semiobiectivi, subiectivi. 1. Itemi obiectivi Reprezint de obicei componenta principal a testelor standardizate care presupun o corectare uoar i notare obiectiv n funcie de bifarea sau nu a rspunsului corect. Itemii obiectivi au mai multe variante. Itemi cu alegere dual. Solicit elevilor s identifice unul din dou rspunsuri: adevrat /fals, da/nu, acord/dezacord etc. itemii cu alegere dual pot fi folosii pentru a recunoate termeni, date, principii, difereniere de enunuri pozitive, normative, identificarea relaiilor tip cauz efect. De exemplu: Cantitatea dintr-un factor de producie la care se renun pentru a spori cu o unitate un alt factor de producie astfel nct producia s rmn neschimbat reprezint: rata marginal de substituie tehnic costul de oportunitate. Itemi cu alegere tip pereche. Solicit elevii s stabileasc corespondene sau asociaii ntre termeni, propoziii, caracteristici, sau alte simboluri dispuse pe dou coloane. Pot solicita elevii s identifice diverse tipuri de relaii, termeni, definiii, clasificri, reguli, exemple, pri componente, simboluri etc.

De exemplu: Asociai fiecare termen din coloana A unei definiii din coloana B: A B

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

1FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 77/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

a) interesele economice b) activitatea economic c) resurse informaionale d) utilitatea marginal

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

1.efortul contient al omului de a atrage i utiliza resurse economice, n vederea producerii de bunuri i servicii destinate satisfacerii nevoilor; 2.suplimentul de satisfacie obinut de un consumator prin creterea cantitii

consumate dintr-un bun X cu o unitate; 3.nevoi nelese de oameni, contientizate, care devin mobiluri ale activitii economice; 4. economice tiinifice cunotine

tehnice ncorporate n factorul

uman avnd un rol decisiv n progresul social. Itemi cu alegere multipl. Presupun existena unei premize/enun i a unei liste de

alternative/soluii, din care elevii trebuie s aleag, fie un singur rspuns corect, fie de la zero la toate. Acest tip de itemi permit msurarea cunotinelor elevilor att la nivel taxonomic (recunoatere de termeni, concepte, principii, metode i procedee) ct i la nivel superior calitativ (aplicabilitate, interpretare, relaii cauz - efect, argumentare). De exemplu: Omul este mai nti:

a) b) c)

un creator un consumator un productor

a) a) b) c) d)

toate rspunsurile de mai

sus. Costurile fixe includ: cheltuielile care rmn relativ constante pe termen scurt cheltuielile cu amortizarea capitalui fix, salariile personalului administrativ, chirii, iluminat general s.a. cheltuielile care trebuie efectuate chiar atunci cnd producia este zero cheltuieli cu salariile i materiile prime. 2. Itemi semiobiectivi Acetia reprezint genul de ntrebri care solicit elevilor un rspuns scurt, puternic structurat, dar permit totodat mai mult libertate de organizare a rspunsului. Pot fi la rndul lor de mai multe categorii:

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.78/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Itemi cu rspuns scurt - care corespund ntrebrilor directe ce solicit fraze scurte de rspuns. De exemplu: Enumerai factorii psihologici care influeneaz consumul. Enumerai categoriile de costuri medii pe care le cunoatei. Definii utilitatea total. Itemi de completare - carecorespund unor afirmaii incomplete, care solicit unul, dou cuvinte drept rspuns. De exemplu: Completai spaiile libere: Rata marginal ...dintre dou bunuri X i Y reprezint ... necesar dintr-un bun pentru a ...compensa reducerea cu ... a consumului din cellalt bun, astfel nct ... s rmn neschimbat. ntrebri structurate - care se prezint din mai multe sub-ntrebri de tip obiectiv, semiobiectiv sau eseu, legate ntre ele printr-un element comun. ntrebarea structurat include: un

material/stimul/grafic, sub-ntrebri, date suplimentare, alte sub-ntrebri, astfel alctuite, nct s poat cuprinde, de la reproducere de cunotine la interpretare, analiz, sintez, formulare de ipoteze, judeci de valoare. De exemplu: 1. tiind c PGB ntr-o ar este ntr-un an oarecare egal cu 9000 mld.u.m. i consumul intermediar este 40 % din PIB s se calculeze PIB i consumul intermediar. 2. Fiind graficul de mai jos, s se precizeze:

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

OAMENI

Investete n

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00)

CON
Pag. 79/153

contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Cost

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

- ce semnificaie au cele patru curbe? - dac


n momentul to costul marginal este mai mic dect cel mediu, cum va fi n t1 costul marginal fa de cel mediu, dar costul mediu din t1 fa de cel din to? 3. Itemi subiectivi Vizeaz originalitatea, creativitatea, caracterul personal al rspunsului. Ei pot fi:

- Rezolvarea de probleme - care uneori pot fi incluse la itemii semiobiectivi, n funcie de tipul lor.
Dac solicit antrenarea elevilor ntr-o activitate nou, diferit de cele lucrate n clas, atunci sunt itemi subiectivi. Dac solicit aplicarea sau exploatarea unei tehnici deja cunoscut atunci sunt semiobiectivi. Oricare ar fi tipul de problem ales, acestea solicit capacitatea de analiz, sintez, evaluare, transpunere, reformulare, creativitate i inteligen.

- Itemii

tip eseu - permit evaluarea global a unei sarcini de lucru. Eseul permite elevului s

construiasc, s produc, un rspuns liber n conformitate cu un set de cerine date, prin manifestarea liber a opiniilor personale, interpretrii datelor sau aplicarea lor. Eseurile pot fi structurate (atunci cnd se ofer indicii, sugestii, cerine) i libere (atunci cnd se valorific exclusiv gndirea creativ, spontan, inventivitatea). De exemplu: Elaborai un eseu pe baza afirmaiei banii sunt sngele care irig sistemul economic". - Itemii de tip sintez - care pornesc de la o idee sau un enun cu caracter economic; de tip comentariu - care presupun comentarea unui text economic prin valorificarea cunotinelor acumulate etc. De exemplu: Efectele socio-economice ale inflaiei. Elaboarea i aplicarea testului presupune parcurgerea unor etape: - stabilirea obiectivelor i coninutului testat,

OAMENI

Investete n

CON
Pag.80/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 81/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag.82/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 83/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag.84/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 85/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag.86/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 87/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag.88/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 89/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag.90/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 91/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag.92/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 93/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag.94/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 95/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag.96/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 97/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag.98/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 99/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag.100/153

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 101/153

FONDUL

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag.102/153

- selectarea aspectelor semnificative sau reprezentative de coninut, - formularea sau selecatrea itemilor,

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE

- anunarea datei testului; a scopului testului, a timpului de lucru, a modalitii de corectare, a ponderii notei obinute n evaluarea final, a altor recompense, sanciuni, restricii etc. n funcie de scopul testrii, la disciplinele economice, pot fi utilizate urmtoarele tipuri de test:

- testul - testul

iniial - aplicat la nceputul unei etape de instruire n scop de a identifica nivelul cunotinelor

abilitilor i deprinderilor elevilor (evaluarea iniial); de progres - aplicat pe tot parcursul semestrului pentru a msura progresele realizate i a

mbunti procesul de instruire;

- testul final - aplicat n cadrul evalurii finale (sumative) pentru aprecierea rezultatelor finale.

B. PROBA ORAL Se realizeaz cu ajutorul conversaiei dintre profesor i elevi, fie frontal, fie individual, fie combinat. Profesorul poate interveni n rspunsul elevilor prin ntrebri de dificultate diferit, stimulative, sau incitante, n timp ce clasa poate interveni cu soluii, completri, aprecieri, n acest fel asigurndu-se o comunicare autentic i un feedback rapid. Avantajele metodei:

- flexibilitatea i adecvarea individual a ntrebrilor la posibilitile concrete ale elevilor; - posibilitatea de a clarifica i corecta imediat nelmuririle sau erorile; - libertate
oral; de exprimare a elevilor i creterea capacitii de comunicare, dup regulile discursului

- interaciunea - posibilitatea

direct evaluator - evaluat care permite stimularea rspunsurilor prin ntrebri

clarificatoare sau ajuttoare; de a se autoverifica a celorlali elevi, de a-i sistematiza, clarifica, ntri sau corecta

propriile cunotine. Dezavantajele metodei:

- necesit mai mult timp pentru realizare; - subiectivitatea profesorului este mai mare datorita inexistenei baremelor, strii sufleteti a elevilor
sau a profesorului nsui;

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 103/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE - intimidarea sau inhibarea unor elevi care au dificulti
n exprimarea oral, ceea ce poate conduce la stri de aversiune a elevilor vizai fa de evaluator i disciplin;

- relaxarea, evadarea de la orice sarcin, pierderea concentrrii, a elevilor care nu sunt vizai; - nu
permite verificarea manierei n care toi elevii cunosc secvena respectiv, deoarece se realizeaz cu o parte a clasei.

C. PROBA PRACTIC Se realizeaz cu ajutorul verificrilor practice la discipline specifice i vizeaz identificarea capacitii de aplicare a cunotinelor dobndite, a priceperilor i experienei de utilizare a instrumentelor de lucru, interpretare i manipulare a datelor. n acelai timp metoda vizeaz dezvoltarea competenelor generale (comunicare, analiz, sintez, evaluare). Pentru realizarea cu succes a activitii de verificare practic, nc de la ncepu tul activitii elevii vor fi avizai cu privire la: modul de desfurare al probei, tematica, modul de corectare (barem), condiii oferite n acest sens (calculator, alte instrumente). Oricare ar fi procedeul de evaluare ales, proba trebuie s ndeplineasc anumite caliti: validitatea - n sensul c proba trebuie s poat exprim exact ceea ce este destinat s msoare; fidelitatea - n sensul c proba trebuie s ofere rezultate constante n cazul aplicrii succesive; obiectivitatea - n sensul c la corectarea de ctre evaluatori diferi, aprecierea bun/ru, adevrat/fals va rmne aceeai; sensibilitatea - n sensul c proba permite notarea difereniat n funcie de performanele vizate; aplicabilitatea - n sensul c proba trebuie s poat fi administrat i interpretat cu uurin (Dru i Grunberg, 2003).

D. OBSERVAREA SISTEMATIC A COMPORTAMENTULUI Reprezint una din metodele complementare care furnizeaz profesorului o gama larg de informai asupra performanelor elevilor privind competenele i abilitile acestora, relaionarea elevilor n grup, caracterul elevilor etc. Pentru a obine aceste informaii, profesorul trebuie s utilizeze un instrument adecvat. n practic sunt utilizate fia de evaluare, scara de clasificare i lista control. - Fia de evaluare este completat de ctre profesor n ea nregistrndu-se date factuale despre comportamentul, aptitudinile, reaciile, elevilor, cu scopul de a evalua

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.104/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
comportamentul i performanele elevului. Dezavantajul major al metodei const n faptul c necesit un consum mare de timp pentru realizare de unde poate rezulta uneori lipsa de obiectivitate a nregistrrilor.

- Scara

de clasificare presupune utilizarea unui instrument standardizat cum ar fi scara lui Likert

pentru a evidenia prezena unor caracteristici comportamentale. Elevii nii realizeaz evaluarea prin formularea rspunsului la o serie de afirmaii cu privire la sarcinile de lucru, responsabilitile pe care le are modul de nsui a cunotinelor etc. de exemplu particip cu plcere la activitile de lucru n echip" (acord puternic, acord, dezacord, neutru, dezacord puternic).

- Lista

de control - este mai uor de utilizat i se deosebete de instrumentul anterior prin faptul

profesorul constat prezena sau absena unei caracteristici, fr a emite judeci de valoare. De exemplu, profesorul poate urmri dac elevii au urmat sau nu sarcinile, au cerut ajutor sau lmuriri suplimentare, au cooperat cu ceilali colegi de grup, au finalizat sarcina de lucru etc.

E. INVESTIGAIA Reprezint o metod complementar care ofer posibilitatea elevului de a aplica n mod creativ cunotinele nsuite n situaii noi, variate, inedite. n cursul investigaiei, elevii vor putea realiza individual sau n grup o sarcin complet de identificare a unei probleme, a ipotezelor, interpretare a datelor, alegere a metodelor sau procedeelor, justificare a alegerii unei proceduri de rezolvare, formulare a raportului de rezolvare. Avnd n vedere complexitatea sarcinii, aceast metod urmrete dezvoltarea capacitilor de ordin procedural aplicativ, gndirii logice, capacitii de argumentare, iar evaluarea este mai mult holistic.

F. PROIECTUL Reprezint o modalitate de evaluare mai ampl dect investigaia deoarece presupune parcurgerea mai multor etape, urmarea unor indicaii metodologice, colectarea i prelucrarea datelor, realizarea raportului final ntr-o manier mult mai sistematizat. Dac proiectul este unul de grup va fi mai dificil de evaluat contribuia exact a fiecrui membru, dar evaluarea este tot de tip holistic, deoarece vizeaz proiectul n ansamblu. Criteriile de evaluare sunt fcute cunoscute elevilor dinainte/ sau negociate cu ei, ceea ce permite obiectivarea evalurii.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.105/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE G. PORTOFOLIUL
Reprezint o metod complementar de evaluare care ctig teren n practica didactic. Const n observarea sistematic a rezultatelor relevante ale activitii elevilor la toate probele, cu scopul de a-i face un portret, o carte de vizit. Rolul portofoliului este acela de a urmri sistematic progresele elevilor de la un an la altul, de la un ciclu colar la altul, dar i de a stimula elevii s nu se limiteze doar la pregtirea pentru teste ci la o pregtire i evaluare continu din toate punctele de vedere inclusiv cele morale. Portofoliul realizat la o disciplin anume poate constitui baza evalurii sumative.

H. AUTOEVALUAREA Reprezint o metod complementar de evaluare prin care se urmrete autocunoaterea privit ca o completare necesar la imaginea sau judecata pe care o ofer evaluarea profesorului. Autoevaluarea se va face fie referitor la progresele nregistrate i la msurarea performanelor referitoare la diferitele sarcini de lucru, fie referitor la evoluia comportamental sau dezvoltarea personalitii. Acest ultim aspect se va realiza cu ajutorul chestionarelor, scrilor de clasificare etc. autoevaluarea are multiple implicaii motivaionale i atitudinale, ajutnd elevul s contientizeze progresele, sarcinile de lucru, s-i creeze propriul stil de nvare, s-i asume responsabilitatea formrii i evalurii continue. n concluzie, referitor la evaluarea n disciplinele economice, putem spune c metodele de evaluare trebuie coroborate pentru evitarea aprecierii subiective. Atunci cnd se alege evaluarea prin test gril riscul ca baremul s nu fie corect este destul de ridicat, datorit caracterului uneori interpretabil al diferitelor afirmaii. De aceea, itemii trebuie s fie clar formulai, att n premize ct i n cerine, pentru a nu conduce elevii pe piste greite. testul gril cu itemi cu alegere multipl trebuie combinat cu cel clasic compus din ntrebri deschise, cu rspunsuri gen sintez, comentariu, sau eseu, pentru a avea o imagine ct mai clar asupra gradului de acoperire al materiei, nivelului de pregtire al elevilor, capacitii lor de nvare .a.m.d. pe de alt parte, evaluarea prin test trebuie combinat cu evaluarea oral sau pe calculator, iar aceste metode clasice" la rndul lor trebuie combinate cu metodele neconvenionale de evaluare. Numai astfel profesorii i pot forma o imagine complet asupra modului de atingere a obictivelor didactice, care, dup cum tim, nu se refer strict la stocare cantitativ de informaii sau formare de deprinderi de calcul sau aplicative, ci i la formarea convingerilor, motivarea

comportamentului, formarea trsturilor de voin i caracter. Acestea din urm sunt la fel de importante ca i primele n cazul disciplinelor economice,

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.106/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

deoarece

profesorul

de

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

economie trebuie s formeze att cultura economic ct i comportamentul economic motivat i eficient.

1.5.4. METODE DE APRECIERE A REZULTATELOR I PERFORMANELOR COLARE

Aprecierea rezultatelor reprezint etapa de finalizare a activitii de evaluare care const n atribuirea de judeci de valoare, aprecieri verbale sau atribuire de simboluri ca expresie a materializrii rezultatelor colare. Aprecierea se poate realiza n principal prin:

- Expresii verbale - Simboluri (numerice, literale, culori, calificative)


Aprecierea verbal cuprinde o gam variat de exprimri valorice (laud, mustrare, acord, dezacord, bine, corect, inexact, incomplet, bravo! etc) care pot aduce stri de satisfacie dar i de insatisfacie elevilor. De obicei aprecierile verbale pozitive au un rol motivaional mult mai puternic dect cele negative, dat fiind faptul c recunoaterea i afirmarea performanei este mai stimulativ dect critica. Notarea numeric serefer la utilizarea cifrelor pentru aprecierea rezultatelor. Scala de notare este diferit de la un sistem educaional la altul (10 valori n ara noastr, 5 n Rusia, 13 n Danemarca, 20 n Frana). Scalele largi ofer i posibilitatea diferenierii puternice ntre elevi dar i un risc de eroare crescut. Notarea literal se realizeaz cu ajutorul unei scale de cteva litere care corespund unor calificative: A (foarte bine), B (bine), C (mijlociu), D (slab), E (nesatisfctor), F(foarte slab). Uneori literele pot fi convertite n punctaj, sau invers, unui anumit punctaj i corespunde o liter. Notarea prin culori se realizeaz mai ales la copii precolari, culoarea impresionnd mai ales dac este asociat cu o anumit form geometric sau element figurativ (floare, fluture, pasre). Notarea prin calificative se realizeaz cu ajutorul unor expresii verbale standard crora le corespund unor descriptori de performan riguros stabilii: foarte bine, bine, satisfctor, nesatisfctor. Suficient echivaleaz cu nota de promovare. La sfritul activitii profesorul selecteaz dou calificative cu frecven mai mare i decide cu ajutorul unor teste care este cel final. La finalul anului se alege unul din cele dou calificative semestriale n

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.107/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
funcie de o serie de criterii, cum ar fi progres/regres, creterea/descreterea motivaiei sau performanei, realizarea unor sarcini suplimentare etc. n general, n nvmntul liceal sunt utilizate notarea numeric i aprecierea moral. Aceasta din urm are efecte iradiante asupra tuturor elevilor, cci nimic nu aduce o satisfacie mai mare oamenilor n general dect recunoaterea public a meritelor personale printr-o apreciere pozitiv. De aceea, un bun profesor nu va fi niciodat zgrcit" cu laudele generoase, dar va fi cu criticile i aprecierile negative, denigratoare sau ironice. Aprecierile laudative au efecte magice att asupra celui n cauz, ct i asupra ntregului colectiv care va fi astfel tentat s repete / imite performana.

1.5.5. CONTROVERSE LEGATE DE NOTARE/APRECIEREA REZULTATELOR COLARE

n teoria i practica didactic exist mai multe modele de apreciere/notare a rezultatelor: notarea prin raportare la grup (cnd diferenierea elevilor se face dup performanele grupului i se raporteaz la un anumit standard de expectane); prin raportare la standarde date (cnd diferenierea se realizeaz conform unor standarde unitare, comune ntregii populaii colare); i notarea individualizat (care se realizeaz prin raportarea la performanele i achiziiile anterioare ale aceluiai elev). Desigur ntre aceste modele de preferat este cel care se apropie cel mai mult de aprecierea obiectiv, de aceea n literatura de specialitate se ncearc stabilirea unor standarde comune pentru ntreaga populaie colar, ns n cele din urm prevaleaz stilul pe care i-l formeaz profesorul precum i modelul practicat n colectivul din care face parte. n apreciere i notare exist o serie de distorsiuni datorit unor efecte perturbatoare sau factorilor de personalitate - care in att de profesor ct i de elev. Evaluarea defectuoas poate cunoate mai multe ipostaze (Cuco, 2002):

notarea strategic - practicat la nceputul activitii pentru a ine elevii sub control, sub

ameninarea notelor slabe sau a nepromovrii; notarea sanciune - care nu are nimic de-a face cu achiziiile sau performanele elevilor ci cu

anumite atitudini considerate neacceptabile (optit, neatenie, absene); - notarea etichet - prin notarea pe termen lung dup aceleai preri favorabile/nefavorabile, sau n concordan cu celelalte note ale elevului.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.108/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EANA

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSD RU 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

1.5.5.1 Efectele adverse ale evalurii

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

Efectele adverse ale evaluarii apar atunci cnd sub influena unor factori pertubatori

profesorul devine subiectiv i notarea finala nu este cea dorit, sau conform cu baremul. Cei mai muli factori perturbatori privesc activitatea profesorului. Situaiile cel mai frecvent ntlnite sunt (Cuco, 2002): Efectul Halo". Profesorul realizeaz aprecierea elevilor prin prisma unei evaluri iniiale i prin generalizarea notrii la toate disciplinele. n virtutea judecii anticipative profesorul nu mai remarc progresele sau prile pozitive ale elevului slab, dup cum nici minusurile celui bun. O alt form a efectului halo este eroarea de generozitate care se rsfrnge asupra unui colectiv atunci cnd nu se dorete ptarea onorii clasei, sau colii i profesorii manifest o indulgen nejustificat. O alt form este efectul de blndee asupra persoanelor cunoscute i de severitate asupra noilor venii. Pentru a corecta aceste tendine coala poate recurge la anonimatul probelor scrise sau la recurgerea la corectori de la alte coli. Efectul de ancorare. Const n supraevaluarea unor rezultate deoarece pun n lumin elemente neateptate, mai puin frecvente, care vor constitui baza unor noi grile de corectare a rspunsurilor. Efectul Pygmalion. Anticipaiile sau prediciile profesorului asupra performanelor elevilor sfresc prin a se produce/adeveri, datorit influenrii contiente sau incontiente a comportamentului elevilor. ncrederea n posibilitile elevilor i ncrederea n reuita lor constituie un puternic factor motivaional, care sfrete prin creterea performanelor acestora. Stilul personal al evaluatorului. Fiecare profesor are propria sa gril de apreciere, fie bazat pe reproducere cantitative, fie pe originalitate. Alii noteaz mai generos, alii mai exigent, alii prefer notele de mijloc. Unii consider nota o modalitate de ncurajare, alii de constrngere. O consecin neplcut a efectului apare atunci cnd elevi aflai n competiie sunt evaluai cu grade de exigen diferit. Efectul tendinei centrale. Apare mai ales n cazul profesorilor nceptori care din dorina de a nu grei sau subaprecia elevii acord note n jurul valorilor medii. Efectul de similaritate. Apare atunci cnd profesorul se ia drept reper pe el nsui /proprii copii. De exemplu, profesorii care au experien de foti premiani" sau au copii cu rezultate excelente, vor avea tendina de a fi mai severi i invers. Efectul de contrast. Apare atunci cnd un elev primete o not mai bun sau mai slab datorit comparaiei cu rezultatul anterior. Dup o nota slab un rezultat bun va prea i mai bun, sau dup un candidat foarte bun, urmtorul care este mediocru va prea mult mai slab.

FONDUL

SOCIAL

EUROPEAN

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 109/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Efectul de ordine. Se refer la ineria aprecierii (notarea concomitent cu aceeai not) dei ntre rspunsuri exist diferene calitative. Se datoreaz mai ales factorilor ca oboseala, indispoziia, lipsa de interes etc. Eroarea logic. Se refer la nlocuirea parametrilor de performan urmrii cu alte consideraii, care n realitate sunt elemente secundare, cum ar fi efortul depus pentru a ajunge la rezultat, contiinciozitatea, acurateea stilul sau sistematicitatea expunerii etc. dei uneori acest efect se justific el nu trebuie s devin o regul, deoarece crete riscul de subiectivitate n notare. Simpla contientizare a acestor efecte i dorina de cretere a obiectivitii notrii sunt n msur s diminueze efectele perturbatoare asupra notrii, s creasc ncrederea elevilor n obiectivitatea i buna credin a evaluatorului, s creasc prestigiul profesorului i instituiei colare.

1.5.5.2 Stilul de evaluare

O alt controvers este legat de pedagogia curbei lui Gauss" sau de stilurile de notare/apreciere a rezultatelor pe care le promoveaz profesorii. Acestea pot fi grupate n trei categorii: stilul sever, stilul generos i stilul moderat. a) Stilul sever apare atunci cnd profesorul pune mai mult de jumtate din note sub nota de trecere sau la limita acesteia. Curba care exprim aceast situaie este prezentat n graficul de mai jos, sub forma literei J rsturnate.

n general, pedagogii consider c severitatea excesiv demotiveaz elevii fapt care este de natur s reduc performana colar n loc s o creasc. De aceea, acest stil de notare trebuie evitat.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.110/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EANA

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

b)

Stilul

generos

sau

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

pedagogia curbei n J" este situaia invers celei de mai sus. Conform acestui model majoritatea notelor (60% i peste) sunt

situate peste nota de trecere. Curba n J este prezentat n

graficul urmtor:

Acest tip de evaluare are o funcie preponderent motivaional, punnd accent pe toate posibilitile intelectuale ale colarului i bazndu-se i pe sprijinul prinilor pentru a obine cele mai bune rezultate de la toi elevii. Pedagogia curbei n J" se realizeaz prin evaluarea formativ n detrimentul celei sumative - care este considerat normativ. Pedagogii curbei n J pledeaz pentru o didactic eclectic n care sunt valorificate toate cuceririle tehnologiei pedagogice moderne: fie de lucru, exerciii de grad difereniat, instruire pe grupe de nivel, munc individual asistat pe calculator, lucru suplimentar n gruri mici ndrumate de profesor sau elevi mai buni etc (Ionescu i Radu, 2001). Desigur toate acestea presupun un efort susinut de adaptare i transformare continu a instrumentelor, metodelor i mijloacelor didactice din partea profesorului, dar i efort susinut din partea elevilor i prinilor acestora. Criticii acestui model susin c insuccesul colar nu poate fi eliminat, 15-20% din populaia colar meninndu-se n rndul elevilor slabi. Totui prin punerea sa n practic un procent din elevii situai n zona mediocr reuesc s treac n rndul elevilor buni, astfel, aspiraia ctre o curb n J a aprecierii colare rmne un obiectiv al profesorilor. c) Stilul moderat sau pedagogia curbei lui Gauss", reprezint un curent bazat pe rezultate statistice, pedagogia practic (Muster, 1973) dar i pe teoria nvrii depline" (Bloom, .a.), potrivit cruia 80% din populaia colar sunt capabili s-i nsueasc materia din programe dac dispun de timpul necesar iar distribuia notelor se nscrie aproximativ n modelul gaussian. Curba lui Gauss a rezultatelor colare apare n graficul urmtor:

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 111/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EANA

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSD RU 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

Curba exprim faptul c majoritatea notelor sunt obinute n jurul notei 7, iar extremele, respectiv notele foarte mici sau foarte mari, cumuleaz 20% din rezultate. Potrivit acestui model, factorul motivaional este asigurat prin diferenierea notrii, iar reuita colar obinut printr-un cumul de factori (30% inteligen, iar restul metoda de predare, condiii de mediu etc.). ntrebarea care rmne n discuie este dac aceast curb trebuie s devin norm docimologic? Practica didactic nu reuete totdeauna s diferenieze elevii n mod obiectiv, de aceea nvmntul frontal trebuie completat cu cel difereniat. Chiar dac distribuia iniial a aptitudinilor elevilor poate fi reflectat n curba lui Gauss, evoluia lor pn la finalul procesului de instruire rmne o necunoscut asupra creia profesorii trebuie s se aplece fr prejudeci sau modele prestabilite, n ultim instan de miestria i dedicaia lor depinznd performanele colare.

1.5.5.3.Utilizarea recompensei (lauda si aprecierea pozitiva) pentru susinerea nvrii

Tot n legtura cu stilul peronal al profesorului apare i controversa legata de laud i recunoaterea public a rezultatelor merituoase la nvtura. Dup unele preri lauda excesiv este duntoare. Dup altele doar din iubire i ncrederea pe care prinii i profesorii o arat elevilor lor i poate sprijini n devenirea a ceea ce ei pot fi. Prerile preconcepute, prejudecile, comparaiile, punctele de vedere nguste, nu fac dect s limiteze orizontul elevilor, care devin ncetul cu ncetul ntruchiparea proieciilor negative ale celor din jur. O bun educaie este aceea care ajut elevul s fie fericit n mediul din care face parte, care ajut la construirea relaiilor sociale armonioase, care permite copilului s nfloreasc ntr-un climat de buntate, echilibru i armonie cu natura, lucrurile, ideile, ntregul vieii. Aadar, lauda care arata ncrederea n rezultatele ce se vor produce dar i aprecierea celor produse deja este foarte important ns trebuie utilizat sistematic i cu pruden, tocmai pentru a-i amplifica valoarea. Ian Smith, arat c lauda are multe valene, ntre care din psihologia experimental, se remarc urmtoarele:

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.112/153

UNIUN EA EUROP EANA

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

Psihologia behaviorist arat c utilizarea recompensei (inclusiv a laudei) are rolul de a-i determina pe elevi s rspund pozitiv la realizarea sarcinilor. Mai ales n cadrul disciplinelor asertive este utilizat cu succes sistemul recompenselor. Cu toate acestea, alte studii arat c lauda poate s nu aib efectele scontate i poate fi contra productiv dac nu este utilizat cu pruden. De exemplu, n mai multe experimente recompensele au avut rezultate slabe n realizarea sarcinii ( "Rewards and Learning" de Ian Smith). Recompensa pentru o sarcin concret sau pentru o realizare major este mai eficient dect recompensa obinuit utilizat continuu. Lauda poate in anumite circumstane s scad dorina de a realiza sarcini dificile. Profesorii au tendina de a nu fi att de pozitivi pe ct pretind c sunt. Profesorii au tendina s fie mai apreciativi n legatur cu reyultatele academice i mai negativi n legatur cu comportamentul elevilor. n cultura noastr (cea occidental) ne ateptm mai mult la critici i aprecieri negative dect la laud i aprecieri pozitive. Valoarea laudei Lauda este foarte important, dar trebuie utilizat cu pruden Lauda poate stimula increderea n sine, auto-referina, autonomia, realizarea si motivaia Poate fi foarte eficient n realizarea unor sarcini simple mecanice, cum sunt exercitiile repetitive Lauda are efecte diferite in funcie de genul elevilor, background-ul familial, abilitile si personalitatea elevilor Lauda are efecte ncurajatoare daca este utilizata ntr+un proces susinut i continuu Lauda este neeficient dac... este ntmpltoare i nesistematic recompeseaz orice participare -implicare n orice activitate i nu aduce suficient informaie utilizeaz performanele altora i face judeci de valoare atribuie succesul abilitii, norocului sau uurinei sarcinii plaseaz accentul pe motivaia extrinsec - nvarea pentru note sau alte recompense

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 113/153

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I POSDRU 2007-2013 2007-2013 CLUJ-NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
concentreaz atenia asupra profesorului ca o figur autoritar, care controleaz i manipuleaz totul intrerupe munca i ndeplinirea sarcinii - efortul de concentrare Lauda este eficient dac... poate lua forma unei aprecieri pozitive care contribuie la instaurarea unor sentimente pozitive legate de contribuia individual poate lua forma unei incurajri prin care ncercm s consolidm ncrederea elevului n propria capacitate de a duce sarcina la bun sfrit recunoate c fiecare individ are nevoie de tipuri diferite de laud arat apreciere caracteristicilor diferite ale indivizilor care compun sala de clas ajut la dezvoltarea ncrederii de sine este legat de realizri arat detalii i particulariti ale realizarii, care o fac special este legatp de satisfacia de a fi atins inta dar i de efortul depus pe parcurs d informaii despre valoarea realizrii i competena special a celui implicat este oferit spontan, pe un ton natural i ntr-nu limbaj bogat este acompaniat de limbaj nonverbal adecvat, care ntrete limbajul verbal l face pe elev s reflecteze la propriile realizri, l motiveaz s continue n efortul su de atingere a sarcinii leag realizarea prezent de munc - efortul voiitor este legat de abilitatea de a realiza sarcini provocatoare arat cum pot fi atinse succesele viitoare creaaz motivaia intrinsec - dorina de a nva pentru ei nii, pentru propriul folos

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

OAMENI

Investete n

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu,

CON
Pag. 114/153

Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

UNIUN EA EUROP EANA

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

TEMA 2 - PARTICULARITI ALE DIDACTICII MICROECONOMIEI

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

OAMENI

Investete n

CON
Pag.115/153

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 ClujNapoca Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.116/153

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

2.1. INTERDISCIPLINARITATE IN STUDIUL MICROECONOMIEI

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

Multiplicarea

surselor

nvmntului

acumulrile

cognitive

din

diferitele

domenii

ale

cunoaterii, impun noi strategii de dimensionare i de structurare a coninuturilor. Eficiena lor este dat nu numai de modalitatea de selecie a informaiilor, pentru a li se asigura descongestionarea, ci i de strategii de ierarhizare i organizare, de compunere i articulare a acestora n complexe ct mai apropiat de realitatea descris i de oiectivele educaionale privind realizarea unei viziuni integrative la elevi. Una dintre exigenele contemporane privind structurarea coninuturilor o constituie promovarea interdisciplinaritii. Principiul interdisciplinaritii deriv din spaiul cercetrii tiinifice, iar ca demers epistemic, n domeniul educaiei, poate fi sesizat sub dou aspecte: conceperea coninuturilor n perspectiv interdisciplinar i proiectarea i organizarea proceselor didactice n viziune interdisciplinar. Conexiunea disciplinar cunoate patru niveluri de concretizare:

Multidisciplinaritatea - apare ca modalitatea cea mai puin dezvoltat a conexiunii,

constnd, mai degrab, n juxtapunerea unor elemente ale diverselor discipline, pentru a pune n lumin aspectele lor comune;

Pluridisciplinaritatea - constituie o integrare mai accentuat i se bazeaz pe

ocomunicare simetric ntre diferite teorii explicative;

Interdisciplinaritatea - este o form a cooperrii ntre discipline diferite, cu privire la o

problematic a crei complexitate nu poate fi surprins dect printr-o convergen i o combinare prudent a mai multor puncte de vedere;

Transdisciplinaritatea - este vizat ca o ntreptrundere a mai multor discipline, care

pot conduce n timp la constituirea de noi discipline sau noi domenii ale cunoaterii - ea presupune deja referina la un sistem axiomatic general i o unificare conceptual a disciplinelor n nvmnt, interdisciplinaritatea implic stabilirea i exploatarea unor conexiuni ntre limbaje explicative sau operaii, n scopul diminurii diferenelor care apar ntre disciplinele de nvmnt clasice.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 117/153

UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Specialitii n domeniu, identific mai multe posibiliti de insinuare a interdisciplinaritii n nvmnt. Cel puin pentru nvmntul preuniversitar, se pot identifica trei puncte de intrare a interdisciplinaritii1:

Niveluri rezervate autorilor de planuri, programe i manuale colare;

Puncte de intrare accesibile nvtorilor i profesorilor, n cadrul proceselor de predare-

nvare i evaluare;

Prin intermediul activitilor nonformale sau extracolare;

n funcie de cum intervine profesorul, interdisciplinaritatea poate fi:

Centrat pe cultura bogat i pluridisciplinar a unui profesor - cazurile sunt mai rare i

presupun unele riscuri;

Realizate pe echipe de profesori, pe specialiti diferite viznd fie numai un grup de

discipline predate la aceeai clas, fie aceleai discipline urmrite att n dimensiune orizontal ct i cea vertical.

2.1.1. ABORDARE INTERDISCIPLINAR: MICROECONOMIE - EDUCAIE ANTREPRENORIAL - ECONOMIE APLICAT

Progresul realizat de economiile rilor dezvoltate se datoreaz ntreprinztorilor, acele spirite competitive aflate mereu n cutarea i promovarea noului, indiferent de riscul care, n mod inevitabil, nsoete demararea i derularea unei afaceri. ara noastr are nevoie de ct mai muli ntreprinztori, care s contribuie la dezvoltarea economiei romneti. n acest context, disciplina Educaie

antreprenorial" se adreseaz elevilor ciclului liceal inferior care dup terminarea studiilor au posibilitatea s devin ntreprinztori, s demareze i s deruleze o afacere. Astfel, se ofer o imagine ct mai apropiat de realitatea a ceea ce reprezint ntreprinztorul, se evideniaz rolul esenial revenit acestuia ntr-o economie de pia competitiv, calitile de care trebuie s dea dovad, problemele pe care le ridic crearea unei ntreprinderi, orict de mic ar fi aceasta, precum i cerinele i condiiile care trebuie

Videanu George, Educaia la frontiera dintre milenii, Ed. Politic, Bucureti, pp. 250-252

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.118/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
ndeplinite pentru obinerea succesului. Manualele pentru educaia antreprenorial trebuie s utilizeze un limbaj accesibil i clar, conform principiului didactic, cel al accesibilitii cunotinelor i cel al respectrii particularitilor de vrst i nelegere ale elevilor. Manualul trebuie s furnizeze elevilor cunotinele minime necesare n vederea nelegerii fenomenelor reale, s-i incite ca, pe baza evalurii punctelor tari" i slabe" proprii, s demareze i s menin o afacere, s evite cauzele care pot conduce la nereuita acesteia. Elevii trebuie s neleag c succesul i eecul unei afaceri nu sunt ntmpltoare, ci reprezint rezultatul muncii depuse de ntreprinztor, fiind o consecin a msurii n care acesta i-a meles menirea, i-a planificat i organizat activitatea. n ciclul superior al liceului i anume n clasa a XI a, se studiaz disciplina Economie". Acentul iniial se pune pe noiunile de microeconomie, cunotine care de altfel sunt n corelaie direct cu cele de antreprenoriat. Ca prim pas, elevii sunt invitai n universul tiinei economice ncepnd s contientizeze tensiunea dintre nevoi i resurse, s neleag conceptul de cost de oportunitate, alegere i renunatre n decizia economic, principiul raionalitii economice, teoria consumatorului i comportamentul su raional, teoria productorului i eficiena economic, acestea fiind elemente de microeconomie, elemente indispensabile, necesare n formarea unui elev pe parcursul ciclului liceal i reflectnd necesitatea formrii unei competene generoase din cadrul curriculum-ului naional, i anume aceea a formrii la elevi a competenelor antreprenoriale. Interdisciplinaritatea face posibil consolidarea acestei competene. Studiind bazele economiei n special cunotinele de microeconomie din clasa a XI a corelate cu noiunile de la celelalte discipline conexe: Educaie antreprenorial" i Economie aplicat" se contureaz o educaie economic i antreprenorial necesar dar nu suficient pentru un debut n afaceri dup finalizarea studiilor liceale, atat n domeniile de studiu ale liceelor tehnice ct i pentru celelalte profiluri de nvmnt liceal prin Educaia antreprenorial". La disciplina Economie", cunotinele de microeconomie sunt prezentate teoretic, sunt explicate categoriile economice de baz, consacrate n literatura economic. Aplicabilitatea lor practic o regsim la celelalte discipline economice unde putem vedea diferite particularizri sau dezvoltri aplicative n funcie de realitatea microeconomic. La disciplina Economie aplicat", prin studiul acesteia se va continua utilizarea conceptelor de economie studiate anterior i cu precdere a celor de microeconomie, n situaii economice concrete, cu care ne ntlnim n viaa de zi cu zisau n situaia nfiinrii i gestionrii unei firme.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I POSDRU 2007-2013 CLUJ-NAPOCA PROTECIEI SOCIALE 2007-2013 AMPOSDRU
Printre agenii economici i sectoarele instituionale studiate la disciplina Economie" se numr menajele i firmele, ntreprinderile. Din aceast perspectiv, ca obiect de studiu al Economiei aplicate se contureaz mai nti gospodriile populaiei (lumea consumatorilor sau a menajelor); orice este n acelai timp parte a unui menaj, dar este legat i de activitatea economic, mai mti, ca for de munc. n aceast calitate a sa , ntr-o economie liber de pia, omul alege ntre a fi lucrtor salariat sau a fi ntrprinztor, antreprenor, ceea ce reprezint o a doua parte a manualului n cauz: ntreprinztorul i firma.

2.1.2. EFICIENA ECONOMIC

2.1.2.1 Conceptul de eficien economic

n general, se consider c o activitate este eficient dac producia se obine la costuri reduse, sau atunci cnd ncasrile obinute din vnzarea rezultatelor pe pia depesc cheltuielile care s-au efectuat pentru obinerea acestora. Eficiena economic este relaia dintre efectele obinute (rezultate)i eforturile (cheltuielile) depuse ntr-o activitate economic ntr-o anumit perioad de timp.

Eficiena economic se poate exprima: sub forma randamentului combinrii i utilizrii factorilor de producie care oglindesc efectele economice obinute la o unitate de efort depus Ec=Vr, unde Ec=eficiena economic i Vr = veniturile realizate. sub forma consumului specific de factori de producie pentru obinerea efectelor scontate n care arat consumul de factori ce revine pe unitate de efect economic util economic i Cfp=factorii de producie consumai . Exemplu: Pentru deplasarea unui grup de turiti de 25 persoane cu un autocar cu capacitatea de 50 locuri pe distana Oneti-Iai, Ec = Cfp, unde Ec = eficiena

efectul: deplasarea cltorilor pe distana Oneti-Iai efortul: cheltuielile efectuate de autocar (motorin, uzur, ofer etc.) Obinerea unui efect

mai mare cu acelai efort consumat: Acelai autocar de 50 locuri transport 50 de persoane pe aceeai distan

- efectul: deplasarea unui numr dublu de persoane - efortul: aproximativ acelai ca n exemplul precedent

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.120/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Scderea efortului pentru obinerea aceluiai efect :Transportarea celor 25 de persoane se realizeaz cu un autocar cu o capacitate de 25 de locuri

- efectul: acelai ca n exemplul 1 - efortul: mai mic, datorat cheltuielilor mai mici ale autocarului (motorina) n general,
eficiena economic se determin prin :

raportarea efectelor obinute la eforturile depuse pentru obinerea lor raportarea eforturilor la efectele nregistrate

2.1.2.2 Pragul de rentabilitate din perspectiv microeconomic

Rentabilitatea

reprezint capacitatea unei ntreprinderi de a obine profit exprim eficiena cu care sunt utilizai i combinai factorii de producie se msoar cu indicatori exprimai n mrime absolut i relativ

- profit ( P) :

P =Cifra de afaceri - Cheltuieli totale (n mrime absolut)

- rata rentabilitii ( n mrime relativ)


- comercial:Rc= (RE/CA)x 100 , unde Rc - rata comercial RE - rezultatul exerciiului(profit net), CA - cifra de afaceri (ncasri) - economic: Re= (RE/At) x 100, unde Re - rata economic, At - active totale - financiar: Rf = (RE/K)x100 , unde Rf - rata financiar, K - capitaluri

INDICATORII EFICIENEI A. Eficiena utilizrii potenialului uman al ntreprinderii: exprim nivelul produciei pe un salariat i se calculeaz ca: - productivitate medie a muncii W=Q/Ns, n care :W-productivitatea muncii unui salariat, ntr-o anumit perioad de timp, Q - efectele consumului de munc(valoarea produciei marf sau cifra de afaceri), Ns - eforturile depuse de resursele umane ale ntreprinderii, exprimate prin: numrul salariailor, total om-zile lucrate sau total om-ore lucrate - productivitate marginal a muncii Wm = Q/ Ns, n care: Wm- productivitate marginal, Q - modificarea produciei (cretere sau descretere)

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro
Investete n

OAMENI

CON
Pag. 121/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
B. Eficiena utilizrii mijloacelor fixe

- cifra de afaceri la 1000 lei mijloace fixe: C = CA/MF x 1000 - profitul la 1000 lei mijloace fixe: Pf = P/MF x 1000
CA - cifra de afaceri realizat de ntreprindere (ca efect), P - profitul obinut de ntreprindere( ca efect), MF - mijloacele fixe folosite (ca eforturi) pentru obinerea efectelor C. Nivelul costurilor se exprim n:

- indicatori absolui - suma total a cheltuielilor - indicatori relativi-cheltuieli la 100 de lei (1000) cifr de afaceri Cn=(Ch/CA) x
100 Cn - cheltuieli la 100 de lei cifr de afaceri Ch cheltuieli totale realizate D. Eficiena investiiilor: - investiia - dezvoltarea capitalului tehnic al ntreprinderii - rata de rentabilitate minim R=P/I , unde R- rata rentabilitii P- profitul I - volumul investiiei R= cel mai sintetic mod de ilustrare a eficienei unei investiii

TEHNICI DE OPTIMIZARE Mrimea optim a ntreprinderii-un important factor de optimizare. Peste o anumit dimensiune a ntreprinderii (a volumului de produciei) creia i corespund costuri minime,anumite costuri pot crete, ntreprinderea ncetnd de a mai fi eficient. Minimizarea costului privind mrimea ntreprinderii Costul pentru un produs este format din: - cheltuieli directe (salarii directe, materii prime etc.) cheltuieli indirecte (cota parte din cheltuielile comune, cheltuieli generale, amortizarea

utilajelor, salariile personal de conducere. etc.) De regul, cheltuielile totale indirecte rmn relativ constante fa de volumul produciei i de mrimea ntreprinderii. Dintre acestea, cheltuielile de desfacere, cu reclama sau cu transportul pot totui s creasc i de aceea costurile pe unitatea de produs cresc. Formula de calcul a costului total pe produs este: Ctp=Cd+Cc/Q unde: Ctp=costul total pe produs; Cd=cheltuieli directe; Cc=cheltuieli constante; Q=vol.producie

FONDUL

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag.122/153

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Maximizarea profitului privind mrimea ntreprinderii

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

Minimizarea costurilor i maximizarea profitului sunt obiective majore ale oricrei ntreprinderi. Mrimea ntreprinderii este condiionat de asigurarea desfacerii produciei fabricate n condiiile utilizrii unor preuri mici i realizarea unui profit maxim. Economia de pia se caracterizeaz prin libera concuren n care volumul desfacerii (D) este influenat de urmtorii factori:- volumul produciei fabricate (Q), preurile de vnzare(pi), volumul desfacerii altor produse (Qi), preturile de vnzare ale altor produse i, reclam pentru alte produse(ri). n maximizarea profitului se iau n calcul toi aceti factori, iar pe de alt parte se analizeaz aciunea contradictorie a lor pentru fiecare ntreprindere, inndu-se cont de dimensiunea ei.

2.1.2.3 Indicatori de eficien ai planului de afaceri 2

Indicatori de lichiditate

Rata lichiditii generale: RLG= (active curente/pasive curente)x100, unde: active curente: numerar + sume debitoare (clieni de ncasat) + stocuri; pasive curente: sume creditoare (furnizori de pltit) + mprumuturi pe termen scurt Lichiditatea exprim capacitatea firmei de a face fa datoriilor pe termen scurt.

Rata lichiditii imediate (testul acid): RLI= [(active curente - stocuri)/pasive curente] X 100 Stocurile se scad din activele curente deoarece acestea constituie imobilizri ce nu pot fi transformate rapid n numerar. Aceast rat este utilizat n general de bncile comerciale, o valoare prea mic fiind un semnal de nesiguran.

Indicatori de solvabilitate
2

Dan Vasile, Isaic Maniu Ruxandra, .a, Manual pentru clasa a XII a - Educaie antreprenorial, Ed. All Educational, Bucureti, 2002, p. 55-57

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

2FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag.123/153

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Rata datoriilor:

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

RD=(total datorii/total active)X 100, unde: totak datorii: pasive curente + ipoteci; total active: active curente + active fixe. Aceast rat exprim capacitatea firmei de a-i onora obligaiile fa de teri pe baza activelor sale Rata de solvabilitate RS= (mprumut pe termen lung/capital total)X 100, unde capital total: capital subscris + profit reinut

Indicatori de gestiune

Viteza vnzrilor Vv = sume debitoare/vnzri medii zilnice

Acest indicator reflect: eficiena conducerii din punct de vedere al plii datoriilor i respectiv politica de creditare a companiei fa de clieni Viteza de rotaie a stocurilor: Rs = Valoarea mrfurilor vndute/stocul la sfritul anului Acest indicator exprim viteza cu care firma i rotete stocurile pentru a susine un nivel dat al vnzrilor Viteza de rotaie a activelor totale: Ra = Vnzri/total active

Indicatori de rentabilitate

Marja de profit(rentabilitatea vnzrilor) Rp = (profit net/vnzri)X 100 Rentabilitatea capitalului social Rcs = (profit net/capital social)X 100 Acest indicator este unul din cei mai importani, folosii de proprietarii firmei (acionarii) n luarea unei decizii de investiie.

Rentabilitatea activelor totale

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Rat = (profitul brut/total active)X 100

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

2.1.3. PRODUCTOR SAU INTREPRIZATOR?

2.1.3.1. Productorul n teoria microeconomic

Producerea bunurilor n scopul satisfacerii nevoilor de consum este posibil n condiiile n care productorii dispun de resurse economice, combin i utilizeaz eficient factorii de producie. Abilitatea productorilor permite alegerea celei mai favorabile alternative de combinare a factorilor de producie, pe baza principiului raionalitii economice, al obinerii de rezultate maxim posibile cu resursele de care dispun. Productorii, pentru a produce, combin factorii de producie i aleg varianta de combinare cea mai favorabil. Modul de aciune al productorului n acest domeniu definete comportamentul su. Pe lng rspunsul la intrebrile 'ce s produc?', 'ct s produc?', productorul trebuie s rspund i la ntrebarea 'cum s produc?'. Aceasta pune n cauz nu numai resursele de care dispune, ci i capacitile tehnice ale ntreprinderii, priceperea organizatoric i potenialul de inovare al

ntreprinztorului (productorului).

2.1.3.2. ntreprinztorul, promotor al activitii antreprenoriale

ntreprinderile mici i mijlocii au devenit, odat cu sfritul anilor '70 ai secolului trecut, motorul economiei mondiale. Dei au existat n permanen n orice economie, ele au fost considerate mai puin competitive i eficiente dect ntreprinderile mari. Dinamismul economico-social a dovedit ns c ele pot reprezenta o soluie viabil pentru problemele sfritului, dar i nceputului de mileniu. n orice economie exist oameni care, datorit anumitor motive, ncearc s porneasc o afacere. De regul, acest lucru presupune nfiinarea unei ntreprinderi care, n majoritatea cazurilor este o ntreprindere mic sau mijlocie. Astfel putem spune c IMM-urile reprezint pentru majoritatea ntreprinztorilor vehiculul cu care acetia pleac la drum. Activitatea de antreprenoriat pe care o desfoar ntreprinztorul poate fi determinat de mai multe motive:

Dorina de a face ceva nou Dorina de a obine profit Valorificarea unei idei absolut noi

OAMENI

Investete n

CON
Pag.125/153

FONDUL

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 126/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE Valorificarea unor abiliti ale individului Posibilitatea mbuntirii unor idei deja existente pe pia Oportunitatea prelurii unei afaceri deja nceput (care pare c are posibiliti de dezvoltare) Contract de franciz avantajos Dorina mplinirii profesionale Trebuie avut n vedere faptul c uneori nu exist un singur motiv ce l determin pe ntreprinztor s nceap o afacere, ci din contr un numr mai mare. Totui, i n acest caz exist de regul un motiv principal care l determin pe individ s ntreprind ceva. Pentru a putea realiza cu adevrat care este motivaia ce l determin s nceap o afacere, orice ntreprinztor ar trebui s-i testeze motivaiile comportamentului su. nfiinarea de firme reprezint actualmente unul din procesele economice cele mai importante ce condiioneaz funcionabilitatea i dezvoltarea fiecrei economii naionale. Experii sunt astzi convini c sntatea" economiei unei tari depinde n mare parte de numrul ntreprinderilor nou create, un exemplu concret fiind situaia Franei n urma cu c iva ani, cnd exista un numr foarte mare de omeri, i ca msur de lupt contra omajului s-au creat peste zece mii de ntreprinderi. ntr-un recent studiu de management comparat referitor la Japonia i S.U.A., Michael Porter fcea constatarea c economia i ntreprinderile japoneze sunt conduse de ntreprinztori, spre deosebire de corespondentele lor nord-americane dirijate de manageri. Aceasta ar fi, potrivit lui M.Porter, unul dintre secretele miracolului japonez. ntreprinztorul este personajul central al economiei de pia, este persoana care creeaz o nou ntreprindere" dup cum afirma specialistul canadian Jan Marie Toulouse. ntreprinztorii sunt persoane cu reacii rapide n dublu sens. Ei se lanseaz n aciuni inovatoare de la o vrst fraged i totodat percep rapid i precoce posibilitatea unui produs sau a unei piee pe care le valorific prin iniierea, crearea i dezvoltarea de ntreprinderi economice. ntreprinztorul este persoana caracterizat printr-un grad mare de implicare n activitatea de introducere a noului sau de inovare a existentului. O alt trstur definitorie pentru ntreprinztor este finalizarea eforturilor i implicrii sale prin nfiinarea unei firme. Aceasta reprezint un tip social de organizaie, bazat pe diviziunea muncii i capital, utiliznd anumii factori de productie, n vederea maximizarii profiturilor.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 127/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU 2.1.4. CONSUMATORUL, MENAJELE, BUGETUL DE FAMILIE
2.1.4.1 Consumatorul - caracterizare general

Obiectivul consumatorului este maximizarea utilitii economice, utilitatea economic desemnnd satisfacia resimit de un consumator n urma consumrii unei cantiti determinate dintr-un bun sau mai multe bunuri. Teoria consumatorului se bazeaz pe dou modele: teoria utilitii cardinale i teoria curbelor de indiferen. Elevii de liceu au o mare problem a percepiei utilitii economice, marginale i totale. Este necesar distincia dintre utilitatea n sens general i utilitatea economic Utilitatea n sens general este dat de proprietile intrinseci ale bunurilor dorite a fi consumate i care se concretizeaz n cererea solvabil, adic pot fi cumprate. Mai nti, bunurile trebuie s fie utile, adic, s poat satisface n mod obiectiv o nevoie (utilitate n sens general). Odat ce este neles acest lucru putem explica elevilor utilitatea economic a unui bun sau serviciu dorit ce poate oferi o satisfacie individual diferit. Se va apela la experiena de via a elevilor n calitatea acestora de consumatori, folosindu-se exemplificri de bunuri dorite de acetia.

Teoria utilitii cardinale Consumatorul i exprim utilitatea printr-un numr = cantitatea de utilitate care decurge din consumul unui volum determinat dintr-un bun. Se realizeaz astfel ierarhizarea semnificativ ntre anumite niveluri de utilitate.

Legea lui Gossen: intensitatea unei nevoi descrete pn la saturare, pe msura consumului de uniti (doze) dintr-un bun. Cu fiecare unitate consumat intensitatea nevoii se reduce. La nivel de liceu se trateaz exclusive utilitatea economic din perspective utilitii cardinal nu i din punct de vedere ordinal, al curbelor de indiferen, aceast teorie urmeaz a fi tratat pe larg n primul an de facultate la Microeconomie. Prin prisma interdisciplinaritii disciplinelor economice, criteriile de alegere a bunurilor sunt:

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 128/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2007-2013 MUNCII, CLUJ-NAPOCA PROTECIEI SOCIALE
1. Venitul consumatorului (dac venitul crete atunci i cererea pentru bunuri va fi mai mare)

AMPOSDRU

2. 3. 4.

Nevoile consumatorului (cu ct nevoile sunt mai mari cu att cererea pentru bunuri va fi

mai mare) Gusturile si preferinele Tradiie si tendinele modei

5. 6.

Mrci comerciale i embleme (cu ct marca la bunuri este mai renumit cu att cererea

pentru bunuri va fi mai mare) Calitate (dac calitatea este foarte bun respectiv atunci i cererea va fi mare)

2.1.4.2 Echilibrul consumatorului

n abordarea cardinal a utilitii explicm elevilor c optimizarea consumului are loc cand sunt ndeplinite egalitile, n cazul unui consumator care dispune de un venit dat (constrngere bugetar) i trebuie s cumpere bunuri X i Y de utilitate diferit: UmgX/UmgY = Px/Py sau UmgX/Px = UmgY/Py Analiza raportat la dou bunuri este explicat elevilor c se poate realiza pentru n" bunuri dar din considerente didactice i pentru exemplificarea raionalitii alegerii consumatorului, analiza se face doar pentru dou bunuri ce sunt capabile sa satisfac o nevoie, sunt dorite i pot fi cumprate cu un venit dat. n felul acesta elevii vor contientiza raionamentul economic i vor proceda i n realitate, mai cu seam n deciziile lor de consum, n alegere i renunare n decizia lor economic.

2.1.4.3 Programul de achiziii al consumatorului raional

Nu voi trata din punct de vedere teoretic aceast problematic. Voi raporta comportamentele reale ale consumatorilor la teoria microeconomic privind programul de achiziii al consumatorului raional. Dup cum se tie n teoria microeconomic analiza alegerii raionale se raporteaz la un venit dat, cheltuit pentru achiziionarea a dou bunuri X i Y. Apare n discuie dreapta

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

OAMENI

Investete n

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

CON
Pag. 129/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
bugetar sau funcia venitului ca i constrngere V = x*Px+y*Py; alegerile raionale situndu-se pe aceast dreapt. La alte discipline economice elevii nva c pot cumpra pe credit de consum (Economie aplicat) sau pot economisi, nesacrificnd ntreg venitul pentru satisfacerea trebuinelor curent La lecia de economie, profesorul trebuie s fie vigilent n aceast abordare interdisciplinar i s explice c acest comportament raional demonstrat prin teoria microeconomic exprim comportamentul ideal, de dorit, pentru a minimiza pe ct posibil costul de oportunitate n codiile multiplicrii i diversificrii nevoilor i limitrii sau creterii lente a resurselor. Aa deci, n realitate putem s ne abatem de la dreapta bugetar, chiar i cu ajutorul bncilor, sau apelnd la renunare n decizia de consum, economisid, dar trebuie s fim contieni cu ce pre o facem. 2.1.4.4 Menajele - categorie de ageni economici 3 Economia general numete participanii la activitatea economic ageni economici.

Ageniieconomici cu comportament analog, funcii similare i provenien a resurselor de acelai tip formeaz un sector instituional. Agentul economic menaje se refer la cei ce locuiesc mpreun i obin venituri destinate pentru a achiziiona i consuma bunurile de care au nevoie i pentru a economisi. Menajele sunt constituite ca: - familii - uneori doar celibatari, pensionari; - diferite comuniti consumatoare (cmine, case de btrni); - ntreprinderile individuale, care nu se delimiteaz de gospodriile n cadrul crora s-au constituit. Relaiile menajelor cu alte sectoare instituionale. Menajele furnizeaz elementele de baz pentru activitatea firmelor (ntreprinderilor), dar i pentru stat, nscriindu-se astfel n fluxurile economice. n acest flux ntre menaje i ntreprinderi, menajele, prin faptul c asigur fora de munc, antreneaz obinerea de venituri care pentru firme devin cheltuieli. Totodat, menajele sunt principalul cumprtor de produse oferite de firme, efectund pentru acestea cheltuieli, care, pentru firme, constituie venituri. n relaia cu statul, menajele primesc de la stat pensii, ajutoare de omaj, alocaii pentru copii, alocaii de sprijin i pltesc guvernului impozite, taxe etc. Menajele joac un dublu rol n cadrul circuitului economic: sunt furnizor de factori de producie pentru

33

Balan Elena, Iatagan Mariana, .a, Economie aplicat - manual clasa a XII a, profil servicii, Ed. Humanitas Educaional, Bucureti, 2007

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

3FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 130/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
desfurarea activitii economice i, totodat, grupul majoritar de cumprtori din cadrul unei economii. Tipuri de menaje dup criteriul ocupaiei capului de familie: salariat, liber-profesionist, fermier, mic ntreprinztor, proprietar de valori mobiliare i imobiliare, pensionar etc. 2.1.4.5 Bugetul de familie - instrument de planificare financiar

Prin buget se nelege n general o estimare pe o perioad de timp a veniturilor i a cheltuielilor previzionate. Veniturile sunt legate de resursele familiei i preiau de la acestea caracterul limitat. Obiectivele de cheltuieli corespund nivelului i caracteristicilor de consum deci trsturilor nevoilor specifice menajelor: mare diversitate (mari diferene ntre familii), caracter dinamic i nelimitat . Bugetul personal, ca parte a bugetului de familie, reprezint estimarea pe o perioad de timp a veniturilor i cheltuielilor unei persoane. Bugetul unui menaj este alctuit din: bugetul de familie i bugetele personale ale membrilor (pri componente ale bugetului de familie). Orice buget personal, se poate constata c acesta este constituit din venituri i cheltuieli. n continuare voi prezenta o planificare bugetar pe o lun calendaristic:

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE

GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Exemplu:

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

Nr. crt.

Venituri (lunare) lei Categorie Venituri salariale salariile soilor (tutorilorilor legali) salariile altor membri din gospodrie alte venituri de natur salarial Pensii pensii pentru limit de vrst pensii pentru ivaliditate pensii sociale pensii special pensii private alte categorii de pensii Alocaii alocaii copii > 2 ani indemnizaii de cretere copil < 2 ani alocaii de sprijin indemnizaii de omaj subvenii i alte ajutoare bneti Alte venituri din nchirieri dobnzi de ncasat Dividend din valorificarea produciei proprii din activiti antreprenoriale din alte activiti TOTAL VENITURI Excedent/Deficit bugetar

Suma 2400 500 0 800

Cheltuieli (lunare) lei Categorie Cheltuieli curente cheltuieli ntreinere cheltuieli telefonie cheltuieli conexiune internet cheltuieli electricitate cheltuieli cablu TV cheltuieli alimntaie alte cheltuieli curente Cheltuieli de investiii achiz. bunuri fol. ndelungat renovri i dotri activiti antreprenoriale

Suma 2300 150 35 120 30 1100 100

100 100

44

alte cheltuieli de investiii Obligaii fiscale impozite i taxe 12

70 420

4234 187

TOTAL CHELTUIELI

4047

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro
Investete n

OAMENI

CON
Pag. 132/153

UNIUN EA EUROP EANA

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSD RU 20072013

Sarcini de lucru:

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

1. 2. 3. 4.

Analizai rolul abordrii interdisciplinare ale categoriilor economice: consumator,

productor, eficien economic; Analizai principalii indicatori de eficien folosii in evaluarea unui plan de afaceri; Construii un eseu structurat referitor la activitatea antreprenorial n Romnia; Construii din perspectiva elevului un buget de familie realist.

2.2. MODALITI DE REZOLVARE A UNOR EXERCIII I PROBLEME DE MICROECONOMIE Problema 1 - Productivitatea factorilor de producie

Pentru nelegerea modului n care se calculeaz productivitatea factorilor de producie, profesorul propune spre rezolvare o problem. nainte de rezolvarea acesteia, el solicit elevilor s explice conceptul de productivitate, s prezinte diferenele dintre productivitatea medie i cea marginal a unui factor de producie i s enumere factorii de producie pentru care se pot calcula aceste mrimi. Nu este neglijat nici sublinierea importanei pe care acest tip de indicatori l au n ceea ce privete eficiena utilizrii resurselor n activitatea economic. Apoi propune urmtoarea aplicaie practic: Problem: ntr-o ntreprindere, sunt utilizate 4 utilaje i lucreaz 10 muncitori pentru a obine un nivel al produciei totale de 10.000 buc. Dac se ia decizia majorrii numrului de lucrtori cu 2, n condiiile pstrrii neschimbat a numrului de utilaje, producia total ar crete pn la un nivel de 11.400 buc. S se calculeze productivitatea medie a factorilor de producie pentru ambele situaii prezentate i productivitatea marginal a factorului munc. Rezolvare: nainte de a trece la rezolvarea efectiv a problemei, profesorul va cere elevilor clarificri legate de fiecare element al problemei. Acolo unde nenelegerile persist va interveni i va elucida lucrurile. Eventual, el poate veni cu mici exemple practice ajuttoare, mai ales pentru a clarifica conceptele: mediu" i marginal". Pentru rezolvarea problemei de fa, vor fi folosite urmtoarele formule:

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro
Investete n

OAMENI

CON
Pag. 133/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EANA

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSD RU 20072013

PMeL = L PMeK = Q K
unde PmeL i PmeK sunt productivitatea medie a muncii i, respectiv, a capitalului, Q reprezint producia total, L - cantitatea utilizat din factorul munc i K - cantitatea utilizat din factorul capital. De asemenea, pentru calculul productivitii marginale a muncii i cea a capitalului, vor fi utilizate urmtoarele formule:

Instrum ente Structur ale 20072013Q

OIPOSDRU

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

PMaL PMaK

AQ AL AK

unde PmeL i PmeK sunt productivitatea marginal a muncii i, respectiv, a capitalului, AQ este variaia produciei totale, AL i AK reprezint variaia cantitii utilizate din cei doi factori de producie (munc i, respectiv, capital).

Astfel, pentru situaia iniial - t0, nlocuind n formul datele problemei, obinem urmtoarele
rezultate ale productivitii medii pentru cei doi factori de producie: = 1.000

buc./munc.

10.000

PMeL0 = Q = -

10 10.00 2.500 buc./utilaj


PMeK = Q K 4
0

In ceea ce privete valorile productivitii medii ale factorilor de producie pentru cea de-a doua situaie, acestea se obin astfel:

PMeL1 = L PMeK = Q-K

11.400 12 11.400 4

950 buc./munc.

2.850 buc./utilaj

Elevii sunt invitai s analizeze evoluia celor dou mrimi i s gseasc explicaii pentru aceasta. n acest context, va fi calculat i productivitatea marginal a muncii, dup cum urmeaz:

AQ 11.400 -10.000 1.400 AL 700 buc./munc. 12 -10 PMaL 2

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

OAMENI

Investete n

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

CON
Pag.134/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Elevii sunt ndemnai s coreleze valoarea calculat a productivitii marginale a muncii cu modul n care a evoluat productivitatea medie a muncii de la situaia iniial prezentat n problem, pn la cea final. Pentru evaluarea gradului de nelegere a aplicaiei, profesorul va pune cteva ntrebri care s acopere principalele elemente ale raionamentului enunat anterior i s verifice modul de asimilare a noiunilor i conceptelor utilizate. Totodat, va propune spre rezolvare ntregii clase o problem asemntoare, primii cinci elevi care vor rezolva aplicaia urmnd a fi recompensai.

Problema 2 - Costul de producie

Pentru nelegerea conceptului de cost de producie i a diferitelor forme pe care acesta le poate lua, profesorul propune spre rezolvare o problem. nainte de rezolvarea acesteia, el solicit elevilor s defineasc acest concept de cost de producie, s dea exemple de componente ale costului de producie, s coreleze elementele de cost cu diferite tipuri de activiti economice etc. De asemenea, este necesar clarificarea conceptelor de fix i variabil, n funcie de existena sau nu a unei legturi de dependen ntre mrimea unui element de cost i volumul produciei, i a celor de total, mediu i marginal, n funcie de baza de raportare din punctul de vedere al output-ului. Nu poate fi neglijat importana costului de producie, mai ales prin prisma faptului c profitul, finalitatea oricrei activiti economice, se calculeaz ca diferen ntre cifra de afaceri i costul de producie. Astfel, devine esenial pentru creterea eficienei unei activiti economice nelegerea conceptelor i identificarea modalitilor de reducere a costurilor. Apoi, propune urmtoarea aplicaie practic: Problem: Analiznd activitatea unei ntreprinderi, se poate observa c, la nivelul unei producii totale de 500 buc., costul mediu variabil este de 5 lei/buc. iar costurile fixe nsumeaz o valoare de 1.000 lei. n cazul n care producia total ar crete cu 20%, costul total ajunge la un nivel de 4.600 lei. S se calculeze costurile totale i medii corespunztoare celor dou situaii i costul marginal. Rezolvare: nainte de a trece la rezolvarea efectiv a problemei, profesorul va cere elevilor clarificri legate de fiecare element al problemei. Acolo unde nenelegerile persist, va interveni i va clarifica lucrurile. Eventual, el poate veni cu mici exemple practice ajuttoare,

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 135/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

mai ales pentru a clarifica

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

modul de ncadrare a unui element de cost ntr-una din cele dou categorii, fix sau variabil, dar i pentru a lmuri conceptele:

mediu i marginal. Pentru rezolvarea acestei probleme, vor

fi folosite urmtoarele formule:

CT = CF + CV CT CV CF CMT = , CMV = , CMF = Q Q Q C ACT AQ


unde CT, CV i CV reprezint costurile globale, aferente ntregii producii (costul total, costul variabil i costul fix), CMT, CMV i CMF - costurile medii sau unitare (costul mediu total, costul mediu variabil i costul mediu fix) iar Cm este costul marginal. Astfel, pentru situaia iniial - t0, nlocuind n formule datele problemei, obinem urmtoarele rezultate pentru costul variabil, costul total, costul mediu fix i costul mediu total:

CMV0 = CVVO Qo

=> lei

CV0 = CMV0 x Q0 = 5 x 500 = 2.500

CT0 = CV0 + CF0 = 2.500 +1.000 = 3.500 lei CMF0 = CF0 Q0


3500

1.000 500

2lei/buc.

CT 3 500 CMT0 = CT- = = 7 lei/buc.

n ceea ce privete valorile costurilor pentru situaia final - t 1, acestea se obin astfel:

500

CF1 = CF0 = 1.000 lei CV1 = CT1 -CF1 = 4.600 -1.000 = 3.600 lei Q1
=

Q0 + x Q0 = 500 +100 = 600 buc. CMF1 CF1 Q1 1.000 = 1,67 lei/buc. 600 6lei/buc.

CMV1 = CV 3.600 Q CM71 CT Q1 4.600 600


1

600

7,67 lei/buc. sau CMT1 = CMF1 + CMV1 = 7,67 lei/buc.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR
Investete n

OAMENI

Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

CON
Pag.136/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EANA

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

UNIVERSI TATEA BABEFondul Instrum BOLYAI Elevii sunt ndemnai s analizeze evoluia celor dou mrimi i s gseasc explicaii pentru CLUJNAPOCA Social ente aceasta. n acest context, va fi calculat i costul marginal, dup cum urmeaz: Europe Structur an ale 4.600 - 3.500 1.100 =11 POSDR 2007600 100 U 20072013 2013
OIPOSDRU

= ACT = CT1 - CT0 = = AQ " Q -Q =


0

"

Elevii sunt invitai s coreleze evoluia produciei totale cu evoluia costului mediu fix, valoarea calculat a costului marginal cu modul n care a evoluat costul mediu total etc. Pentru evaluarea gradului de nelegere a aplicaiei, profesorul va pune cteva ntrebri care s acopere principalele elemente ale raionamentului enunat anterior i s verifice modul de asimilare a noiunilor i conceptelor utilizate. Totodat, va propune spre rezolvare ntregii clase o problem asemntoare, primii cinci elevi care vor rezolva aplicaia urmnd a fi recompensai.

Problema 3 - Profitul i rata profitului

Pentru nelegerea conceptului de profit i a modului n care acesta se calculeaz, profesorul propune spre rezolvare o problem. nainte, ns, el solicit elevilor s explice conceptul de profit, pornind de la conceptele de cifr de afaceri i cost total, deja studiate, subliniaz faptul c profitul reprezint remunerarea factorului de producie capital i explic de ce, pentru a putea compara profitabilitatea a dou activiti economice de amploare diferit, este necesar a ti s calculm rata profitului. Problem: Pe parcursul unui exerciiu financiar, o firm vinde producia realizat de 10.000 buc. la un pre de vnzare mediu de 5 lei/buc., producnd bunurile respective cu un cost total de 40.000 lei. tiind c impozitul pe profit este de 16%, s se calculeze profitul total brut i net i rata profitului. Rezolvare: nainte de a trece la rezolvarea efectiv a problemei, profesorul va cere elevilor clarificri legate de fiecare element al problemei. Acolo unde nenelegerile persist va interveni i va elucida lucrurile. Eventual, el poate veni cu mici exemple practice ajuttoare sau poate corela informaiile oferite cu cele specifice altor discipline (educaie antreprenorial, contabilitate etc.). Pentru calculul profitului brut total, va fi folosit urmtoarea formul:

Pbrut = CA - CT
unde Pbrut - profitul brut total, CA - cifra de afaceri (volumul total al vnzrilor), CT - costul total.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 137/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EANA

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013


total.

OIPOSDRU

Profitul total net se poate

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

calcula scznd din valoarea profitului brut impozitul pe profit datorat de agentul economic n cauz, 16% din profitul brut

I P = 16%xPbrut P =P
* net * br

unde Pnet este profitul net total iar IP reprezint impozitul pe profit datorat statului. n cazul problemei sus-menionate, determinarea profitului total brut i net se face astfel:

CA = PV x Q = 5 x 10.000 = 50.000 lei PBRUT = CA - CT = 50.000 - 40.000 = 10.000 lei I P = 16% x PB P =P


net br

16 100

brut

10.000 1.600 lei


x

U = 10.000 -1.600 = 8.400 lei

Pentru a avea o imagine mai clar asupra nivelului de profitabilitate a activitii economice, mai precis, pentru calcularea ratei profitului este utilizat urmtoarea formul:

P
brut/ net

x100

CA
Se impune observaia conform creia rata profitului poate fi calculat fie pornind de la profitul brut, fie de la cel net. Rata profitului brut exprim profitabilitatea ntregii activiti, profitul luat n considerare nefiind influenat de impozitul pe profit. Pentru comparaia cu alte perioade i companii, rata este mult mai reprezentativ, deoarece influena fiscalitii este redus la minimum. Rata profitului net exprim profitabilitatea ntregii activiti, profitul luat n considerare fiind influenat de impozitul pe profit, i reprezint una din cele mai uzuale i importante rate calculate n analiza financiar. Aceast rat nu trebuie utilizat n analiza comparativ multiperioad sau multisocietate, deoarece conine influena fiscalitii.
brut

Pb RP =
1

100 = 10.000 x 100 = 20% CA RP


1

brut

50.000
x!00:

P
* net

8.400

ne.

x100 =

16,80%

CA

50.000
Elevii sunt invitai s analizeze valorile obinute i s coreleze valorile mrimilor utilizate n

problem. Pentru evaluarea gradului de nelegere a aplicaiei, profesorul va pune cteva ntrebri care s acopere principalele elemente ale raionamentului enunat anterior i s verifice modul de asimilare a noiunilor i conceptelor utilizate. Totodat, va propune spre

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR

OAMENI

Investete n

Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro

CON
Pag. 138/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

rezolvare

ntregii

clase

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA


urmnd a fi

problem asemntoare, primii cinci elevi care vor rezolva aplicaia

recompensai.

Problema 4 - Formarea preului de echilibru i intervenia statului n mecanismul formrii preurilor

Odat ce elevii au fost familiarizai cu conceptele de cerere i ofert, este oportun continuarea activitii de predare cu abordarea studiului pieei i a modului de formare a preului de echilibru. n acest context, profesorul va relua cteva elemente eseniale legate de relaia dintre preul de vnzare i cantitatea cerut i, respectiv, oferit, insistnd, totodat, pe conceptul de echilibru. Pentru nelegerea modului de formare a preului de echilibru i a modului n care statul poate interveni n mecanismul formrii preului, profesorul propune spre rezolvare o problem. Problem: Pe piaa unui bun, funcia cererii este de forma este

QC = 1.000-3xPV iar funcia ofertei

QO = 500 + 2xPV. n cazul n care statul intervine i stabilete un plafon

minim de pre cu 20% mai mare dect preul de echilibru, se cere s se calculeze care este excedentul de ofert generat de aceast msur de intervenie direct a statului n mecanismul formrii preurilor. Rezolvare: nainte de a trece la rezolvarea efectiv a problemei, profesorul va cere elevilor clarificri legate de fiecare element al problemei. Acolo unde nenelegerile persist, va interveni i va elucida lucrurile. Profesorul va ndemna elevii s observe cum relaia de dependen dintre preul de vnzare i cantitatea cerut, respectiv, oferit este vizibil n forma funciei cererii i, respectiv, ofertei. Clarificnd conceptul de echilibru, pentru determinarea preului de echilibru, elevii vor egala cele dou funcii, dup cu urmeaz:

QC = QO => 1.000 - 3x PV = 500 + 2 x PV => 5 x PV = 500 => PV = 100 lei

Dup aflarea preului de echilibru, este posibil calcularea cantitii de echilibru, nlocuind preul de echilibru fie n funcia cererii, fie n cea a ofertei:

QC = 1.000-3xPV = 1.000-3x100 = 1.000-300 = 700 buc. QO = 500 + 2 x PV = 500 + 2 x100 = 500 + 200 = 700 buc. Se poate observa cum,
la echilibru, cantitatea cerut este egal cu cea oferit:

QC = QO = 700 buc.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 139/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I POSDRU 2007-2013 CLUJ-NAPOCA PROTECIEI SOCIALE 2007-2013 AMPOSDRU
In cazul n care statul intervine direct n mecanismul formrii preurilor i stabilete un plafon minim de pre cu 20% mai mare dect preul de echilibru, preul practicat pe pia devine:

PV = PV + 20% x PV = 100 + x100 = 100 + 20 = 120 lei


V V V

100

n aceste noi condiii legate de preul de vnzare, se vor modifica i cantitile cerute i oferite pe pia. Astfel:

QC

= 1.000 - 3x PV = 1.000 - 3x120 = 1.000 - 360 = 640 buc. = 500 + 2 x P ' = 500 + 2 x120 = 500 + 240 = 740 buc.
V

QO

Se poate observa c o cretere de pre a determinat, fa de situaia de echilibru, o scdere a cantitii cerute i o cretere a celei oferite. Rezult c, pe pia, apare un excedent de ofert (deficit de cerere) de:

QO - QC = 740 - 640 = 80 buc. Elevii sunt ndemnai s analizeze valorile


obinute i s coreleze valorile mrimilor utilizate n problem. Ei sunt invitai s aprecieze eficiena interveniei guvernamentale i efectele pe care aceasta le genereaz pe pia. Pentru evaluarea gradului de nelegere a aplicaiei, profesorul va pune cteva ntrebri care s acopere principalele elemente ale raionamentului enunat anterior i s verifice modul de asimilare a noiunilor i conceptelor utilizate. Totodat, el va propune spre rezolvare ntregii clase o problem asemntoare, primii cinci elevi care vor rezolva aplicaia urmnd a fi recompensai.

2.3. EVALUAREA CUNOTINELOR DE MICROECONOMIE I PROBLEMATICA ACESTEIA

Evaluarea didactic este o component esenial a procesului de nvmnt, alturi de predare i nvare i furnizeaz informaii despre calitatea i funcionalitatea acestora. n cadrul TEMEI 1, de didactic, este prezentat evaluarea la economie. Aici, n cadrul TEMEI 2, la didactica aplicat n microeconomie, voi exemplifica itemii specifici de evaluare a cunotinelor de microeconomie, att n ceea ce privete evaluarea curent, formativ, la ora de economie, pe diferite profiluri ale liceelor, ct i prin prisma evalaurilor sumative, evaluri la sfrit de ciclu liceal, i admitere n facultate. Vom particulariza n acest capitol, n funcie de caz, principalii itemi folosii n evaluarea cunotinelor de microeconomie; nu din dorina unei tratri exhaustive, ci din perspectiva problematizrii formulrii unor itemi de evaluare.

FONDUL

SOCIAL

EUROPEAN

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.140/153

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

2.3.1. ITEMI SPECIFICI DE EVALUARE A NOIUNILOR DE MICROECONOMIE (CEI MAI FOLOSII N EVALUAREA FORMATIV)

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

A. Itemi cu alegere dual (adevrat-fals) Exemple: Precizai dac urmtoarele afirmaii sunt adevrate (A) sau false (F):

1. 2. 3.

Productivitatea marginal nu se determin ca raport ntre nivelul produciei i cantitatea factorului utilizat; Proprietatea particular asociativ este cea mai frecvent form de proprietate n economia de pia; La un capital de 100 de milioane u.m, 80% sunt maini i utilaje. n aceast situaie, capitalul circulant este de 80 de milioane.

B. Eseul structurat Exemple: 1. Alctuii un eseu de o pagin pe tema: Eficiena economic" n care s se utilizeze urmtoarele concepte: pia, consumator, productor, cost de producie, profit, rata profitului, capital tehnic utilizat. C. Itemi cu alegere multipl Exemple: 1. O central electric eolian face parte din: a. Factorul de producie natur; b. Capitalul fix; c. Factorii de producie primari.

2. Dac preul unui bun crete, cum se modific cererea/oferta, celelalte condiii rmnnd constante? a. b. c. d. Cantitatea oferit scade; Cantitatea oferit crete; Cantitatea cerut crete; Cantitatea cerut scade.

D. Analiz de text economic

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 141/153

UNIUN EA EUROP EAN

Exemplu:

GUVERN UL ROMNI EI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTEC IEI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSD RU 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

Comentai urmtorul texc economic: n modelul ideal al economiei de pia, mecanismul preurilor i al concurenei joac rolul unei mini invizibile", care va direciona opiunile economice ale fiecruia. Aceast mn va aduce n permanen cele mai bune rspunsuri la ntrebrile cheie pe care societatea i le pune: ce s produci? Cum s produci? Cum s remunerezi personalul?" (Michael Didier, Economia: regulile jocului, traducere din limba francez, dup ediia a doua, din 1989, Editura Humanitas, Bucureti, 1994, p.77)

E. Exerciii i probleme Exemple:

1. 2.

S se calculeze variaia relativ a salariului nominal tiind c salariul real se menine

constat iar indicele preurilor este de 115%. Cifra de afaceri este de 100000 u.m, iar costul total este de 80000 de u.m. cu ct trebuie

redus costul, pentru ca rata profitului n funcie de cifra de afaceri s creasc cu 10%, n condiiile n care cifra de afaceri se menine constant?

Observaie:

Trebuie avut n vedere, la evaluarea cunotinelor de microeconomie, secvenele de coninut sau unitile de coninut pe baza crora sunt formulai aceti itemi de evaluare. Ei trebuie s surprind elementele eseniale, conceptele cheie i nu intrarea n detalii de paragraf scrise de un autor de manual sau altul i care s nasc ambiguiti. Itemii trebuie formulai pe baza legitilor economice cunoscute, definiiilor, ori a relaiilor cauzale sau determinante ntre categoriile economice predate-nvate.

2.3.2. EXEMPLE DE ITEMI SPECIFICI UTILIZAI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT I ADMITERE N FACULTATE

Aici trebuie avut n vedere faptul c la bacalaureat sunt surprinse n evaluare elemente de microeconomie, n mod exclusiv i mai puin elemente de macroeconomie. Dezavantajul este acela c elevul va pune mai putin accent pe elementele de macroeconomie, ceea ce

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

OAMENI

Investete n

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

CON
Pag. 142/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
diminueaz formarea unor deprinderi de analiz la nivel de ansamblu, la nivel de economie naional.

2.3.2.1. Itemi specifici utilizai la examenul de bacalaureat (la microeconomie)

Am s evideniez unii dintre itemii relevani fr a repeta itemii dejaenumerai mai sus. De exemplu n cazul itemilor cu alegere dual la examenul de bacalaureat apare un element complementar care conduce la o evaluare mai amnuit. Prin exemplul de mai jos itemul nu mai ofer ocazia rspunsului la ntmplare ci chiar l pune pe elev s reconstruiasc corect un enun fals. Exemplu:

Intensitatea nevoii de a consuma un bun sporete cnd scade cantitatea consumat succesiv din acel bun. - Pentru enunul de mai sus, transcriei cuvntul/sintagma care determin caracterul eronat al enunului, realiznd totodat i nlocuirea cuvntului/sintagmei, astfel nct enunul s devin adevrat Urmtorul exerciiu se raporteaz la un tabel de corelaii respectnd legi economice ale cererii i respectiv ale ofertei: Exemplu:

Transcriei pe foaia de examen tabelul de mai jos: Pre (u.m/buc)Cantitate cerutCantitate oferit200300350500

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 143/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI SOCIALE
Se cer: -

AMPOSDRU
Completai coloanele cantitate cerut" i cantitate oferit" din tabelul dat, utuliznd

valori fictive, astfel nct acestea s respecte corelaia dintre pre i cerere, respectiv dintre pre i ofert. Calculai coeficientul de elasticitate a ofertei n funcie de pre pentru situaia n care reul crete cu 50 u.m, preciznd totodat formula pe baza creia ai realizat calculul.

Un alt item este legat de calculul unor indicatori i precizarea modificrilor absolute sau relative:

Exemplu: Precizai sensul modificrii indicatorilor dai, scriind totodat i formula pe baza creia ai realizat estimarea, in condiiile descrise de urmtoarele enunuri: Salariul real, dac preurile bunurilor de consum scad cu 2,5%, iar salariile obinute de angajai sporesc datorit mbuntirii nivelului de calificare; Viteza de rotaie a banilor, n situaia n care creterea cantitii de bani existent n economie o depete pe cea a preurilor, n condiiile n care volumul mrfurilor a rmas acelai. n exemplul de mai sus se observ un grad de dificultate mai ridicat, elevul fiind pus n situaia de a da valori fictive n corelaie cu cerinele exerciiilor i s aplice formule matematice de calcul al variaiilor absolute sau relative pentru a preciza corect sensul de modificare a mrimilor economice n cauz. Rezolvarea de probleme de microeconomie ridic unele probleme de dificultate pentru elevi. Ei trebuie s stpneasc sistemul noional al disciplinei de studiu i s stpneasc algoritmi de calcul statistico-matematici. Exemplu: O firm a realizat ntr-un an o producie de 100 de buci, cu un cost mediu variabil de 2500 u.m i cheltuieli fixe de 1,5mil u.m iar preul de vnzare a fost 25000 u.m. Pe baza datelor de mai sus, calculai, scriind formulele de calcul i explicitnd simbolurile utilizate: a. Venitul ncasat prin vnzarea bunurilor; b. Costul unitar al produciei; c. Rata profitului calculat n funcie de cifra de afaceri realizat n acel an.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.144/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I POSDRU 2007-2013 CLUJ-NAPOCA PROTECIEI SOCIALE 2007-2013 AMPOSDRU
De regul n compunerea problemelor se obinuiete verificarea i a cunostinelor teoretice folosinduse sinonime: cifra de afaceri - valoarea produciei vndute sau valoarea incasrilor din producia vndut; termenul de amortizare - durata de utilizare a capitalului fix sau durata de recuperare a valorii de achiziie a capitalului fix; cost mediu - cost unitar; rata de amortizare - cot de amortizare; etc

Sau, un alt exemplu, n care elevul pe baza teoriei asimilate va trebui s stabileasc relaii cauzale i s cuantifice efectele unor variaii ale unor mrimi economice.

Exemplu: Dai un exemplu concret de situaie economic prin care s ilustrai modificarea absolut a dividendului obinut de un acionar, dac rata rentabilitii titlului de valoare se tripleaz

2.3.2.2. Itemi specifici utilizai la examenul de admitere n facultate (la microeconomie)

Admiterea la Unversitatea Bucureti, Facultatea de Drept, se face i pe baza unui test de economie, utiliznd itemi cu alegere multipl, cu un singur rspuns corect. Exemple: 1. Satisfacia pe care o aduce fiecare doz consumat dintr-un bun economic omogen se numete: a. Utilitate marginal; b. Utilitate total; c. Utilitate individual; d. Utilitate medie. 2. Oferta unui bun depinde n mod deosebit de: a. venitul cumprtorului; b. Preul produsului; c. Dimensiunile produsului; d. Coul zilnic de consum. 3. n urma sporiri produciei cu 20% i a costului total cu 50%, costul toatal mediu ajunge de 1000 u.m. n acest caz costul marginal este:a. 500; b. 800; c. 1000; d. 2000.

2.3.3. MODALITI DIFERENIATE DE EVALUARE A ELEVILOR DIN LICEELE ECONOMICE VERSUS ALTE PROFILURI DE SPECIALIZARE

2.3.3.1. Recomandri de aplicaii, teme pentru profilurile cu o or pe sptmn

Eseuri structurate pe teme ca: piaa, economia de pia, concurena, formele proprietii, rolul proprietii private i a liberei iniiative ntr-o economie de pia; productivitatea muncii, etc.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.145/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

Exerciii

probleme

cu

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

algoritm scurt de calcul (itemi amintii mai sus -la admiterea de la Facultatea de Drept)

Itemi cu completare de spaii libere

Analiz de text economic din literatura economic consacrat sau din reviste de specialitate.

2.3.3.2. Recomandri de aplicaii, teme pentru profilurile cu dou ore pe sptmn

Tabele de corelaie cu valori fictive Probleme cu grad de dificultate gradual - de la simplu la complex Exerciii de simulare a unor situaii economice concrete, calculnd variaii absolute i relative ale: costului de producie; productivitii factorilor de producie, profitul firmei, cifrei de afaceri, etc. Eseu structurat; Itemi cu alegere dual sau multipl.

Sarcini de lucru:

1. Analizai avantajele utilizrii a doi itemi la alegere: obiectivi i semiobiectivi sau subiectivi;

2. 3. 4.

Pentru evaluarea cunotinelor de microeconomie alctuii 3 itemi cu alegere multipl; Construii pe teme de microeconomie 3 itemi cu alegere dual; Propunei dou teme de eseu structurat pe domeniu microeconomic.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

OAMENI

Investete n

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu,

CON
Pag.146/153

Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

TEMA 3 - ASPECTE SPECIFICE N DIDACTICA MACROECONOMIEI

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

OAMENI

Investete n

CON
Pag.147/153

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 ClujNapoca Tel.: (00) 40 - 740 - 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.148/153

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

3.1. ABILITATEA PROIECTRII I REALIZRII PREDRII ELEMENTELOR DE MACROECONOMIE N MOD INTER I TRANSDISCIPLINAR

3.1.1. NEVOIA DE EDUCAIE (MACRO)ECONOMIC Este neidoielnic faptul c educaia, inclusiv cea economic, constituie un instrument eficace de cretere a bunstarii indivizilor. Aici exist consens ntre cei care susin educaia, decidenii de politic public n domeniu, cei care frecventeaz i, evident, cei care beneficiaz n mod indirect, iar n ultim insta de fiecare dintre noi. n schimb dezbaterile politice, sindicale i guvernamentale, sunt generate de aspect privind alocarea resurselor bugetare, iniierea de reforme i evaluarea rezultatelor programelor educaionale. "Educaia, mpreuna cu politici macroeconomice corecte, este fundamental pentru construcia unei economii globale competitive i unor societi democratice. Educaia este cheia pentru crearea, aplicarea i rspndirea ideilor noi i tehnologiilor care, la rndul lor, sunt eseniale pentru susinerea creterii; ea sporete abilitile cognitive iar acestea sporesc productivitatea muncii. Expansiunea oportunitilor educaionale este o strategie de tipul win-win, care n cele mai multe societi este mai uor de implementat dect redistribuirea altor active, cum ar fi pmntul sau capitalul. In ultima instan, educaia construiete ceea ce Amartya Sen (1999) numete "capabiliti umane" - putere individual i esenial pentru reflecie, efectuarea de alegeri, exprimarea n societate i o via mai bun. Pe scurt, educaia este unul dintre cele mai puternice instrumente cunoscute pentru a reduce srcia i inegalitatea i pentru fundamentarea unei creteri economice susinute, buna guvernant i instituii eficiente".4 rile care au alocat de-a lungul timpului n mod sistematic proporii importante din PIB i au tiut s identifice cele mai bune oportuniti pentru folosirea acestor resurse au obinut un multiplicator al cheltuielilor pentru educaie dintre cele mai ridicate. Relaia cretere economic-venituri-standard de viat este una extrem de puternic. Iar potentarea ei este asigurat de cea mai rentabil dintre investiiile existente, i anume cea n educaie, n capital uman. Un vechi proverb spune: dac vrei s prosperi un an, atunci cultiv cereale; dac vrei s prosperi zece ani, planteaz copaci; dac vrei s prosperi timp de o via, crete oameni.

"Barbara Bruns, Alain Mingat, Ramahatra Rakotomalala, Achieving Universal Primary Education by 2015' A Chance for Every Child,2003 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro 4FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag.149/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Trebuie facut o meniune. Alocarea resurselor la un moment dat nu genereaz imediat cretere economic. Mai precis, procesul creterii economice dintr-un an nu este n relaie direct cu investiiile n educaie ale anului respectiv. Corelaia ntre cele dou procese este mai degrab negativ. Explicia rezid n faptul, n raritatea resurselor, care alocate nspre educaie nu vor susine procese imediate de creare de bunuri cu impact asupra PIB-ului anului respectiv. n schimb, creterea economic a unui an este subsecvent unor investii n capital uman ncepute ntr-o perioad anterioar i derulate consecvent i eficient ntr-un interval rezonabil de timp. Corelaia educaie-capital uman-beneficii societale si individuale sunt intens marcate de factori compleci, precum comportamentul decidenilor politici, aciunile sindicale, managementul ofertanilor de locuri de munc, trsturile pieei la nivel regional i global. Guvernanii i pun amprenta pe termen lung asupra dinamicii procesului educaional. Educaia este un domeniu n care o decizie inoportun produce efecte grave nu n mod necesar imediat nsa posibil dezastruoase pe termen mediu i lung. Politica educional nu nseamndoar simpla alocare de resurse n concordana cu obiectivele politice conjuncturale. Dei rmne una politic, decizia de alocare bugetar ine seama i de dimensiunea economic i cultural. n caz contrar se poate ajunge la ideea pguboas a crearii unui set de ateptri de la sistemul educaional dincolo de ceea ce acesta poate oferi. Un curs de introducere n (macro)economie, bine scris i bine predat, creaz o deschidere asupra problemelor fireti ale vieii. tiina economic combin fericit virtuile politicii i ale altor tiine. Ea este o tiin social cci se focalizeaz pe societate, abordnd probleme micro i macroeconomice. Ea nu este altceva dect studiul preocuprii fireti a oamenilor de a tri mai bine. Impactul studierii economiei este uria, cel puin n plan individual. Destinul unui om i chiar al tuturor poate fi schimbat n funcie de modul cum sunt inelese i tratate problemele economice i cele adiacente lor. Economia accept pluralitatea i democratizarea ideilor, ca i nevoia cunoaterii specializate pentru a ntelege i modela lumea din jurul nostru. Economia, ca i alte stiine, amelioreaz performanele intelectuale. ns micile sau marile progrese presupun un efort semnificativ. Un plus modest de cunoatere parcurge un drum lung i anevoios. Iar odat cu aceste reuite societatea evolueaz spre un alt nivel al civilizaiei. Paradigmele, inclusiv cele care presupun predarea disciplinelor, trebuie s se schimbe. Incremenirea lor ntr-un model anterior nu schimb nimic, rutineaz economia i provoac deservicii individuale i colective. n ultim instan, profesorii vor nu doar a transmite

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
cunotine, ci mai ales un mod de a raiona i judeca lucruri, fapte i situaii care implic oamenii. John Kenneth Galbraith, parafrazndu-l pe Alfred Marshall, scria c "economia nu este altceva dect studiul umanitii n conduita vieii sale cotidiene." 5 Iar B. Shaw spunea despre economie c este arta de a obine maximum de la via. Pornind de la prezumia unui auditoriu deschis i disponibil a recepta modele de judecat i transformare a lumii nconjurtoare, economia provoac nelegerea corect i proactiv a mediului, crend contiina apartenenei la o lume dinamic, a interdependenelor i o lume care s arate mai aproape de ideal. Altfel spus, economia va crea contiina unor oameni mai buni, parte a aceleiai ceti, promotori i beneficiari ai unei guvernri eficiente i, n consecin, a unei bunstri sporite. P. A. Samuelson afirma c "Nu mi pas cine scrie legile unei ri - sau cine contureaz tratatele acesteia - att timp ct eu pot s i scriu manualele de economie". Economia este chiar viaa noastr de zi cu zi. i dac vrem s extragem maximul de la ea, atunci "Ajut-te singur i cerul te va ajuta", spune o maxim. Mereu avem nevoie de economie, iar buna cunoaterea a sa netezete calea spre bunstare. Unul dintre principiile economiei este acela ca "nivelul de trai depinde de cantitatea i calitatea bunurilor produse". Iar dac pierdem bani sau, mai general, resurse din ignorana economic vom suferi cci vom avea acces la mai puine bunuri. n mod practic, educaia economic este necesar pentru c ofera:

ansa ocuprii mai rapide a unui loc de munc; oinerea unui pachet de angajare convenabil, a crui component esenial, cea salarial, este mai ridicat;

flexibilitate sporit pe piaa muncii, ceea ce nseamn protecie n condiii de omaj i variaii ale veniturilor. Viitorul Macroeconomiei este dependent, poate mai mult dect oricnd, de msur n care putem

evolua spre corecta inelegere a comportamentului macroeconomic, ca trastur emergent a unui sistem complex. n absena unei astfel de nelegeri, economiile vor continua s cunoasc episoade dramatice i costisitoare. Sistemele economice sunt inerent instabile. Perioadele de expansiune sunt evident dezirabile, fenomenele pozitive prevalnd i mplinind aspiriile de progres i bunstare pentru cei mai muli participani la viaa economic. Derularea acestor perioade se produce concomitent cu acumularea unor tensiuni care atunci cnd ating masa critic provoac
5

J.K. Galbraith, N. Salinger, Tout savoir - oupresque - sur l'economie, Seuil, Paris, 1978, p.11

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

5FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 151/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
alterarea homeostaziei. Acest sens al evoluiei face trimitere spre ceea ce J. Schumpeter numea "distrugerea creatoare". n interiorul oricrui sistem se nasc fore care, n ciuda tensiunilor provocate, devin premise al evoluiei. Sunt fenomene recurente care explic devenirea societii omeneti. Noile inovaii erodeaz poziia firmelor existente deschiznd drumul spre alternative, unele imprevizibile, de cretere economic. Lucrurile stau asemntor n natura i n economie. n perioada cambrian, de exemplu, numrul de specii a crescut spectaculos. Apariia brusc" a unei faune att de diverse ntr-o perioad scurt de timp raportat la ntinderea temporal a evoluiei Pmntului este cunoscut drept explozia cambrian". Aproape toi strmoii animalelor moderne par s aib reprezentani n Cambrian. n mod repetitiv, n interiorul unei specii se produc transformri sau mutaii care atingnd un nivel critic ndreapt sistemul spre colaps de unde dou direii devin posibile la nivel celular: fie dispariia speciei, fie naterea alteia ca un sistem mai complex. Unele specii care doar s-au meninut gsesc un mediu perfect de existent i manifestare. Astfel speciile vin, dispar i evolueaz mpreun. A considera c lucrurile se petrec altfel n sistemele economice i a nega importana unei teorii a sistemelor constituie o eroare care deschide calea spre alte experiee dureroase ale economiei i istoriei.

3.1.2. MULTIDISCIPLINARITATEA, INTERDISCIPLINARITATEA I TRANSDISCIPLINARITATEA - CERINE ALE PREDRII MACROECONOMIEI

Didactica Macroeconomiei este supus permanent, ca de altfel n cazul multor altor discipline, triadei cercetare-dezvoltare-inovare (CDI). mplinirea dezideratelor asociate fiecrei componente reclam eforturi semnificative i convergene ale profesionitilor din cele mai diferite domenii i discipline tiinifice datorit, pe de o parte, inelegerii complexitii tot mai mari a proceselor i fenomenelor economice i sociale actuale iar, pe de alt parte, nevoii de a rspunde adecvat noilor provocri adresate tiinei macroeconomiei. Abordrile de tip multi, inter i transdisciplinar dobndesc o importan aparte n cadrul CDI n sensul obinerii unor rezultate fiabile de ordin teoretico-metodologic i practic.

Multidisciplinaritatea reprezint o combinaie nonintegrativ de discipline tiinifice, n care, fiecare disciplin i pstreaz propriile metodologii i ipoteze de lucru fr a se opera schimbri dezvoltri/prelucrri de la alte discipline, n cadrul relaiilor de sau

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.152/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

multidisciplinaritate6".

De

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

exemplu, multidisciplinar n domeniul ngrijirii sntii nseamn c furnizorii de sntate de diferite profesii lucreaz mpreun pentru

a oferi diagnoze, evaluri i tratament conform cu practicile

proprii i ariile lor de competen.Iar n domeniul economiein diferite proiecte gsim economiti, sociologi, ecologiti, statisticieni etc avnd acelai interes n a oferi diagnoze, evaluri i soluii ancorate n sfera lor de competen. Pluridisciplinaritatea rezult ca o simpl agregare a diferitelor discipline, proces care nu altereaz punctele lor de vedere specifice. Ele dezvolt legturi care permit mai buna relevare a obiectului cercetrii odat ce perspectivele sunt proprii mai multor discipline. Modul cum relaioneaz disciplinele tiinifice implicate asigur distincia dintre caracterul multi i interdisciplinar al abordrii unui proces sau fenomen indiferent de domeniul analizat. Astfel, n cadrul unor relaii multidisciplinare, cooperarea dintre disciplinele tiinifice poate fi reciproc i cumulativ, dar nu interactiv"7. n schimb, interdisciplinaritatea combin i accept preluri sau mprumuturi reciproce de teorii, metode sau ipoteze. Interdisciplinaritatea combin i decanteaz noi practici i ipoteze pentru fiecare disciplin implicat. Metodologiile unor discipline diferite sunt transformate pentru a se adapta la nevoile de cercetare, construind noi instrumente care s se investigheze temeaflate dincolo de posibilitaile unei singure discipline. Un exemplu n acest sens il constituie tiina sustenabilitii care are particularizri n practic toate disciplinele tiinifice (ecologie, economie, sociologie, medicin, chimie, tiinele pmntului etc.) a cror compunere conduce la metode noi de cercetare integrativ. 8 Un exemplu relevant pentru ceea ce nseamna i presupune interdisciplinaritatea l constituie i noua disciplin econofizica. Acest domeniu nou de cercetare interdisciplinar se fundamenteaz pe tiinele fizice i pe economie. Mai precis, econofizica mprumut teorii i metode proprii fizicii n studierea i modelarea proceselor economice n vederea desprinderii de regulariti n funcionarea lor. Cele mai pretabile probleme economice la acest tip de abordare sunt cele asociate domeniului incertitudinii, proceselor stohastice i dinamicii neliniare, precum i pieelor financiare. Termenul de econofizic a fost utilizat pentru prima oar de ctre H. E. Stanley, la mijlocul anilor
N

90 pornind de la numrul mare de cercetri efectuate de fizicieni preocupai de

Gheorghe Zaman, Zizi Goschin, Multidisciplinaritate, interdisciplinaritate i transdisciplinaritate: abordri teoretice i implicaii pentru strategia dezvoltrii durabile postcriz , Economie teoretic i aplicat Volumul XVII (2010), No. 12(553), pp. 3-20 Augsburg, T., Becoming Interdisciplinary: An Introduction to Interdisciplinary Studies, 2005, http://en.wikipedia.org/wiki/Multidisciplinarity 8Gheorghe Zaman, Zizi Goschin, op. cit., pp. 3-20

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 153/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
problemele economice, ndeosebi de cele legate de piaa, piee financiare i preuri. Aplicarea instrumentelor proprii fizicii n studierea problemelor ec i-a dovedit eficiena n scurt timp fapt care a condus la nmulirea cercetrilor i popularizarea rezultatelor, inclusiv prin publicarea a mii de cri, aparia unor reviste de profil i a unor manifestri tiinifice organizate n multe universiti prestigioase. Astzi, se vorbete chiar de "inginerie econofizic". n ntreg secolul XX, trei domenii nrudite, statistica matematic, statistica economic i fizica statistic au evoluat pe traiectorii paralele conturandu-i propria identitate i evitnd depirea frontierelor. Ultimele decenii au desfiinat limitele artificiale permitnd investigarea fenomenelor prin la ntreg arsenalul de instrumente i metode ale tiinelor teoretice particulare. 6 De exemplu, influea exercitat de diferi factori asupra comportamentului pieelor financiare devine posibil prin investigarea seriilor de timp utiliznd metodele fizicii statistice. Alte subiecte complexe, precum inflaia, piaa forei de munc, creditul sau piaa schimburilor valutare necesit abordri interdisciplinare care combin economia, matematica, geografia, politica, sociologia, biologia, fizica i altele. Interdisciplinaritatea presupune aciunea convergent a cercettorilor, studenilor i profesorilor n ndeplinirea unui obiectiv comun prin asigurarea conectivitii i integrrii colilor de gndire, profesiilor i tehnologiilor. Exemple n acest sens ar putea fi stabilirea epidemiologiei SIDA, analiza problemelor de gen sau atenuarea nclzirii globale care solicit cunotine diverse din mai multe domenii ale tiinei i nu doar dintr-o singur zon. Soluionarea acestor probleme, ca i a multor altora, impune abordarea interdisciplinar datorit complexittii lor care face nesatisfactoare soluiile obinute prin exploatarea rezultatelor unui singur domeniu. Abordrile cu caracter interdisciplinar au fost impulsionate de intrirea convingerii c disciplinele tradiionale nu pot sau chiar nu vor s abordeze probleme importante cu care se confrunt tiina, n general, economia, societatea, mediul, n particular. De exemplu, disciplinele aparinnd tiinelor sociale, precum antropologia i sociologia, au acordat n cea mai mare parte a secolului XX o foarte mic ateie analizei impactului social al tehnologiei. Ca urmare, cercettorii cu preocupri specifice acestei sfere au unit cele dou domenii obinnd rezultate care astzi sunt foarte rspndite i constituie bagaj indispensabil pentru toi cei care doresc s-i extind cercetrile n analizele sociale.

M. Gligor, M. Ignat, Econofizica: socioeconomice, Ed. Economica, 2003

introducere

fizica

sistemelor

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

6FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag.154/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Interdisciplinaritatea poate fi privit i ca o soluie la rezolvarea unor consecine indezirabile ale specializrii excesive. n acelai timp, interdisciplinaritatea datoreaz totul sau aproape specialitilor fr ale caror informaii nu ar fi putut s apar sau s evolueze. Abordarea de tip transdiciplinar presupune tratarea problemelor prin traversarea granielor a doua sau mai multor discipline viznd o abordare holistic. Metode de cercetare iniiate de o disciplin particular capt aplicabilitate n multe alte domenii. Un exemplu n acest sens l constituie bioinformatica unde regsim biologia, tiina despre calculatoare i tehnologia informaiei, contopite ntr-o singur disciplin Transdisciplinaritatea pornete de la ipoteza existenei unui volum mare i neexploatat al informaiilor situate n spaiul dintre discipline. Cercetarea disciplinar privete doar un singur nivel al realitii, n timp ce cercetarea de tip transdiciplinar vizeaz mai multe niveluri ale realitii. Se ajunge astfel la obinerea unei mai bune abordri a subiectului cercetrii prin implicarea mai multor perspective n mod deschis i armonios. Cele dou abordri sunt complementare odat ce cercetarea transdisciplinar este susinut de cea disciplinar iar aceasta, la rndul su, beneficiaz de rezultatele

transdisciplinaritii. Urmare a extinderii activitilor umane i a evoluiei spre sisteme din ce n ce mai complexe, tiina macroeconomiei si extinde domeniul de analiz. De exemplu, procesele economice nu pot fi disociate de componenta lor natural. Astfel, demersul economic a trebuit s includ conexiuni cu protecia mediului, exploatarea resurselor i a oceanului planetar, folosirea energiilor neconvenionale etc. Totodat, activitile politice, medicale, educative tehnice, turistice sau culturale susin i sunt sprijinite de economie. Abordarea lor nu poate ignora aspectul presupus de alocarea resurselor i cel asociat eficienei cheltuirii acestora. Academicianul A. Iancu evidenia faptul c "relaiile sociale, inclusiv cele economice, reflectate prin rezultatele tuturor activitilor umane depuse n condiii concrete date (de proprietate, de indivizi umani i grupuri sociale etc) formeaz esturi dense, asemntoare unor pnze de paianjen suprapuse n straturi cu numeroase inserii transversale." 7 Deoarece unele prti, mai ales cele transversale, nu sunt sistematic investigate, precizeaz acelai autor, devine necesar ca tiina economic s-i extind sfera cercetrii "traversnd noi frontiere i cucerind noi teritorii n dou direcii : a) n domeniul activitilor recent aprute sau care urmeaz s apar; b) n domenii de interferen a proceselor ec cu celelalte activiti i procese umane

10

A. Iancu, Tratat de economie, vol. 1, Stiinta economica si interferenele ei, Ed.. Economica, Bucuresti, 1993

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

7FONDUL SOCIAL EUROPEAN

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERN UL ROMNI EI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTEC IEI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSD RU 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

existente

pe

harta

tiinei

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

economice, care nu sunt nca suficient de clare sau articulate sau care nu se afl nc pe harta tiinei economice."11

3.1.3. METODA BAZATA PE FEEDBACK feedback de liceu, reprezint permind o nou metod pentru mbuntirea predrii al

Metod macroeconomiei

bazat la

pe

nivel

elevilor

sneleagcomportamentul

dinamic

participanilor la viaa economic prin utilizarea diagramelor de reacie n bucl i a simulrilor pe calculator. Economia economic. este explicat n termenii structurilor pe de feedback relevante ntr-un

sistem

Simularile

calculator

consolideaz

concluziile desprinse din studierea buclelor de feedback. Folosirea acestei metode reduce importana graficelor statice i a ecuaiilor difereniale. Utilizarea ndelungat a reprezentrilor grafice a permis evidenierea a cel puin dou neajunsuri. Pe de o parte, utilizarea graficelor statice nu permite nelegerea dinamicii proceselor economice. Pe de alt parte, reprezentarea grafic a relaiei fundamentale n macroeconomie dintre cererea agregat i oferta agregat pare s denatureze condiiile de dezechilibru, ceea ce poate conduce la nelegerea greit a comportamentului relevant din economie. David Wheat, Jr a efectuat experimente privind opiunea pentru aceast metoda n rndul studenilor i performana atins pe baza utilizrii sale. Rezultatele experimentelor susin oportunitatea practicrii acestei metode. Majoritatea studenilor au preferat studierea macroeconomiei prin utilizarea buclelor de feedback i nu a graficelor datorit posibilitii sporite de vizualizare a proceselor economice. Totodat, performana nelegerii macroeconomiei a fost semnificativ mai ridicat n rndul studenilor care au folosit noua metod.12 n mod tradiional profesorii de economie folosesc pe scar larg reprezentrile grafice. Iar manualele de economie abund i ele de reprezentri grafice. 13 Trendul este evident - ct mai multe astfel de reprezentri, supralicitndu-se efectul lor n a face nelegerea economiei facil i profund n acelai timp.

11 12

A. Iancu, op. cit., p.68 I. David Wheat, Jr., The Feedback Method A System Dynamics Approach to Teaching Macroeconomics, Dissertation for the degree philosophiae doctor, 2007 13 Cohn, E. S., Cohn, S., Balch, D., & Bradley, J. (2001). Do Graphs Promote Learning in Principles of Economics? Journal of Economic Education, Fall, 299-310 ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 156/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
n ultimul timp mai muli autori susin c metoda grafic, potrivit n ilustrarea staticii comparative, este inoportun n reprezentarea dinamicii proceselor. 14 Se obinuiete frecvent a compara, de exemplu, dou situaii de echilibru pe piaa bunurilor n urma modificrii unei condiii cererii i/sau ofertei. n mod analog se procedeaz i atunci cnd vorbim de efectul modificrii unei variabile asupra echilibrului macroeconomic. Convingerea ferma a celor care predau este c astfel se obine o imagine vizual relevant prin care procesul economic devine mult mai uor de ineles. Totodat, se evit folosirea aparatului matematic considerat mai puin accesibil elevilor. n perioada extinderii utilizrii calculatorului se poate recurge la folosirea unui software pentru prezentare cu ajutorul slide-urilor, ceea ce ar fi de natur a anima i dinamiza reprezentarea grafic. La o privire mai atent, se poate observa c se omit elemente eseniale care in de logica economic a tranziiei de la situaia iniial de echilibru la cea final. Reprezentrile tradiionale tind s orienteze atenia spre identificarea noii situaii de echilibru i compararea acesteia cu cea originar. Astfel vor fi puse n eviden sensul de micare al unor variabile, precum preul, i cantitatea. Aici ns intervine oportunitatea folosirii diagramelor de reacie n bucl i a simularilor pe calculator.

3.1.4. UNELE SUGESTII PRIVIND MOTIVAREA ELEVILOR IN INVAREA MACROECONOMIEI

Performana predrii i nsuirii Macroeconomiei este determinat de realizarea motivaiei elevilor. Motivaia constituie un termen frecvent utilizat ale crui origini in de psihologie. Iniial, aici s-a vorbit de motive sau mobiluri care reprezint n fapt resortul aciunii indivizilor. n accepiunea cea mai general, motivarea apare drept un proces de selecie, orientare, meninere i chiar modificare a comportamentului uman n vederea atingerii unui scop propus. Motivarea permite explicarea direciei comportamentului (comportament determinat de anumite motive i contietizate de individ ca scopuri), precum i diferenele de comportament ale indivizilor (ntrun context identic, indivizii au anumite manifestri i realizeaz

14

I. David Wheat, Jr., The Feedback Method of Teaching Macroeconomics: Is it Effective?, System Dynamics Review, Volume 23, Issue 4, pages 391-413, Winter 2007

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I POSDRU 2007-2013 CLUJ-NAPOCA PROTECIEI SOCIALE 2007-2013 AMPOSDRU
performane diferite n funcie de experiena, aspiraii, ateptri, nivel de cultur, mod n care percep mediul etc). Motivaia se relev n consecin ca extrem de complex. Principalele componente ale motivaiei sunt motivele sau imboldurile, pe de o parte i stimulentele i factorii motivaionali, pe de alt parte. Toate aceste variabile constituie ingrediente clare ale performanei pedagogice. Un bun elev este acela motivat s nvee n mod constant. Obinerea motivrii elevilor n nelegerea economiei n general i a macroeconomiei n special poate fi realizat prin corelarea teoriei (macro)economice de aspectele practice ale vieii. Astfel se obine cunoaterea implicaiilor teoriilor nvate i o mai bun nelegere a complexitii lumii n care trim. S considerm un exemplu - inflaia. Ea reprezint un dezechilibru macroeconomic al crui studiu apare justificat prin efectele majore asupra economiei. Inflaia erodeaz puterea de cumprare, creeaz instabilitate economic, afecteaz competitivitatea firmelor pe piaa intern i extern, distorsioneaz alegerile oamenilor. A privi inflaia numai prin lentilele unui model teoretic este un demers puin mobilizator pentru elevi. n schimb, dac inflaia este pus n relaie cu costul bunurilor i serviciilor pe care chiar elevii le achizitioneaza, preocuparea si entuziasmul acestora privind teoriile care explica dinamica preurilor sporete simitor. nelegerea dinamicii preurilor poate fi sprijinit de folosirea intensiv a datelor, graficelor, tabelelor i altor date macroeconomice din economia propriei ri sau altor ri; toate acestea fiind aplicaii ale variabilelor abstracte component ale bagajului teoretic. Continund demersul nelegerii mecanismelor declanrii i ntreinerii inflaiei se poate recurge la recomandarea unui text relevant, atent selectat, dintr-o publicaie prestigioas. Acesta poate fi oferit elevilor ca tem urmnd ca discuia, moderat de profesor, s evidenieze noiunile cheie i aspectele practice aflate n acord cu teoria sau teoriile predate. Controversele, stimulate i susinute cu argumente, sunt binevenite. Acelai model al abordrilor n macroeconomie este pretabil i altor teme precum msurarea venitului economiei, ciclul afacerilor, omajul, relaiile economice externe etc. Acelor elevi, foarte motivai, dispui s lucreze suplimentar li se pot oferi i alte teme care pot fi urmate de ntocmirea unui eseu. n acest sens poate constitui un exemplu exprimarea unor puncte de vedere personale privind cauzele recesiunii sau impactul economic i social al unor decizii guvernamentale sau altor instituii, precum Banca Naional sau Comisia European.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EANA

GUVERN UL ROMNI EI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTEC IEI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

3.2. MODALITI DE REZOLVARE A UNOR EXERCIII I PROBLEME DE MACROECONOMIE

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

Problema 1 - Indicatori macroeconomici

Pentru nelegerea modului n care se calculeaz indicatorii

macroeconomici, profesorul propune spre rezolvare o problem. nainte de rezolvarea acesteia, el solicit elevilor s defineasc aceste mrimi i s prezinte principalii indicatori macroeconomici. Va cere, de asemenea, s se precizeze diferene dintre indicatorii calculai la nivelul ntregului sistem economic i cei utilizai la nivel macroeconomic. Va stimula elevii s-i reaminteasc, din partea de materie aferent macroeconomiei, principalii indicatori utilizai pentru msurarea activitii unei ntreprinderi. Se va accentua diferenierea micro- macro. Profesorul va cere elevilor s fac difereniere ntre PIB i PNB, ntre un indicator calculat la preurile de pia i acelai indicator exprimat la preurile factorilor. De asemenea, va solicita elevilor s dea exemple scurte prin care s se evidenieze modul de calcul al unui indicator macroeconomic (de exemplu, Produsul Intern Brut). Apoi, propune urmtoarea aplicaie practic: Problem:ntr-o economie naional se cunosc urmtoarele date statistice: consumul privat de bunuri i servicii Cpr = 1000 RON, formarea brut a capitalului fix FBCF = 300 RON, variaia stocurilor Vs = 150 RON, excedentul balanei comerciale H = 100 RON, consumul de capital fix = 200 RON, Produsul Global Brut PGB = 4500 RON, consum intermediar Ci = 60% din PGB. S se calculeze consumul guvernamental, Produsul Intern Net i consumul total de bunuri i servicii. Rezolvare: nainte de a trece la rezolvarea efectiv a problemei, profesorul va cere elevilor clarificri legate de fiecare element al problemei. Acolo unde neelegerile persist va interveni i va elucida lucrurile. Eventual, vine cu mici exemple practice ajuttoare. Preferabil, va veni cu date reale din economia romneasc folosind Anuarul Statistic al Romniei, date furnizate de Institutul Naional de Statistic i Banca Naional a Romniei. Se va insista pe definirea Produsului Global Brut, artndu-se c acesta nu include bunurile finale. Va cere elevilor s fac diferena ntre deficitul balanei comerciale i deficitul bugetar al statului. Profesorul va prezenta principalii indicatori macroeconomici fcnd precizri metodologice legate de calculul acesta. Va propune elevilor un referat legat de evoluia PIB-ului n Romnia. Li se va cere elevilor ca acas s calculeze, plecnd de la date disponibile pe site-uri specializate n furnizarea de date statistice, s calculeze PIB/locuitor i s recurg la comparaii ntre PIB/locuitor n Romnia i ri ale Uniunii Europene.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.159/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Pentru rezolvarea problemei de fa se vor folosi urmtoarele formule: PIB = PGB - Ci PIB = Cpr + Cguv. + FBK + H, unde FBK = formarea brut a capitalui i determinat prin nsumarea FBCF (amortizarea) i variaia stocurilor Vs. H = soldul balanei comerciale determinat ca diferen dintre importuri I i exporturi E. Se va reaminti n ce const amortizarea. Profesorul va solicita un exemplu rapid prin care s se lmureasc problema amortizrii. Se vor solicita informaii legate soldul balanei comerciale a Romniei recomandndu-se elevilor surse statistice. nlocuind datele statistice disponibile n formulele de mai sus vom avea: PIB = 4500 - 0.6*4500 = 4500 - 2700 = 1800 RON Se nlocuite valoarea obinut n cea de-a doua formul de determinare a PIB-ului i se va obine: 1800 = 1000 + Cguv + 300 + 150 + 100 Cguv = 1800 - 1550 = 250 RON. Se va sublinia valoarea obinut accentundu-se diferena dintre consumul privat i consumul guvernamental. Pentru determinarea consumului total Ct se va aplica formula Ct = Cpriv + Cguv. Cu datele disponibile, Ct = 1000 + 250 = 1250 RON. Pentru evitarea nenelegerilor, profesorul va pune ntrebri lmuritoare ncercnd s evalueze gradul de nelegere a aplicaiei. Ca recapitularea a aplicaiei, va solicita anumitor elevi s explice, pe scurt, noiuni legate de mrimi utilizate n aplicaii. La finalul aplicaiei va propune un test rapid (maxim cinci minute) cu o problem asemntoare. Propune elevilor un premiu pentru primii cinci care vor rezolva corect aplicaia n regim contra-cronometru.

Problema 2 - Indicatori macroeconomici

Profesorul va propune o aplicaie practic pentru a evidenia modul de calcul al venitului naional. Problem: ntr-o economie naional, PNB calculat pe baza preurilor de pia este egal cu 10000 RON, profiturile nedistribuite ale companiilor Prn = 1000 RON, cotizaii la asigurrile sociale CAS = 2000 RON, consumul de capital fix CCF = 1500 RON, impozitele

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 160/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
asupra profiturilor nedistribuite Iprn = 250 RON, impozitele directe Id = 1250 RON, pensii, burse, indemnizaii Ts = 2500 RON, subvenii Sv = 900 RON, transferurile nete cu restul lumii Tnr = 750 RON, impozite indirecte Iind = 1150 RON. S se calculeze venitul naional la preurile factorilor Vnpf, venitul naional la preurile pieei VNpp, venitul personal Vp i venitul personal disponibil Vpd. Rezolvare: Pentru rezolvarea acestei aplicaii i avnd n vedere materia deja predat asupra subiectului, profesorul va cere elevilor s precizeze formulele de calcul ale acestor indicatori macroeconomici. Va cere, de asemenea, lmuriri legate de calculul venitului naional dup ce ntrete, din nou, ideea c acesta reprezint o sum a tuturor veniturilor obinute de proprietarii factorilor de producie naionali ca urmare a participrii lor la producia de bunuri i servicii. Va cere elevilor s numeasc factorii de producie i s enumere veniturile aferente acestora. Va insista pe diferenierea dintre venitul naional calculat n preurile factorilor i cel calculat n preurile de pia insistnd asupra faptului c aceast diferen const n Impozitele indirecte nete. Se vor cere lmuriri legate de ideea de impozit, de diferena dintre impozite directe i impozite indirecte, de subveniile de exploatare. Profesorul va cere elevilor s dea exemple de impozite directe i impozite indirecte. Va solicita elevilor s se intereseze care este n Romnia mrimea impozitului pe salariu, a celui pe dividente i mrime TVA-ului. Pentru evidenierea diferenei dintre impozitul direct i cel indirect, va propune un exemplu din viaa real legat de modul de calcul al impozitului pe profit i al Taxei pe Valoarea Adugat. De asemenea, va ntreba elevilor s explice ce nseamn subvenie, folosindu-se de cunotinele personale i s ofere cteva exemple. Apoi, va alege un elev pentru calculul venitului naional la preurile pieei. Vnpp = PNBpp - CCF Se reamintete rapid semnificaia PNB i a CCF, subliniindu-se c primul este opera factorilor de producie naionali indiferent de locul n care acetia acioneaz iar CCF reprezint amortizarea. VNpp = 10000 - 1500 = 8500 RON. Se calculeaz, apoi, VNpf. Vnpf = VNpp - Iin, unde Iin = Iind - Sv Vnpf = 8500 - (1150 - 900) = 8250 RON. Apoi, se calculeaz venitul personal i venitul personal disponibil. Se va insista pe diferena dintre venitul personal i venitul personal disponibil. Vp = Vnpf - Prn - Ipn - CAS + Ts. nainte de calculul efectiv al acestei mrimi, se va fixa noiunea de profit. Se va solicita un exemplu rapid de determinare a profitului. Profesorul va explica faptul c ntreprinderile pot

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 161/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
opta, n anumii ani, s reinvesteasc profitul sau o parte a acestuia. De aceea, el nu se transform ntrun venit personal al acionarilor. Astfel, poate s apar profitul nedistribuit. Se lmurete noiunea de impozit pe profitul nedistribuit. Elevii vor fi chestionai n legtur cu mrimea impozitului pe profit n Romnia. Se va lmuri, de asemenea, noiunea de contribuii la asigurrile sociale explicndu-se faptul c dei sunt produse de lucrtori ca urmare a activitilor lor cotidiene, nuacestea nu fac parte din venitul personal fiind sczute din veniturile lunare ale angajailor i virndu-se la bugetul asigurrilor sociale de unde se finaneaz cheltuielile cu sistemul sanitar, etc. Profesorul va lmuri noiunea de transferuri ale statului scond n eviden diferena dintre transferurile statului Ts i cele realizate cu restul lumii Tr. n mrimea trasnferurilor statului intr sumele de bani pe care statul le percepe ca taxe, impozite, etc., de la anumite companii, persoane fizice, i le transfer sub form de burse, alocaii, ajutoare altor categorii de persoane. Vp = 8250 - 1000 - 250 - 2000 + 2500 = 7500 RON Dac din venitul personal Vp se scad impozitele directe pltite ctre bugetul statului se obine venitul personal disponibil. Vpd = Vp - Id = 7500 - 1250 = 6250 RON Pentru mai buna nelegere a problemei, profesorul solicit elevilor s caute date statistice din Anuarul Statistic al Romniei i s determine aceti indicatori macroeconomici. De asemenea, propune elevilor ca plecnd de la date veridice ale unei companii, s calculeze, mrimea profitului, mrimea impozitului pe profit, impozitul pe dividende, impozitul pe salarii, CAS-ul i salariul net fcnd precizarea c aceti indicatori sunt microeconomici ns folosesc pentru lmurirea chestiunilor legate de impozitele directe, CAS, impozitul pe profit, etc.

Problema 3 - Calculul i interpretarea ratei inflaiei

Pentru a se demonstra modul n care se calculeaz i se interpreteaz rata inflaiei se va propune urmtoarea problem. ns, nainte de propunerea problemei se definete inflaia ca fiind un fenomen macroeconomic manifestat printr-o cretere continu, susinut i generalizat a inflaiei. Se va insista asupra faptului c inflaia se manifest ca o cretere neuniform a preurilor bunurilor de consum, adic a bunurilor ce ajung la finalul lanului productiv. De aceea, rata inflaiei va dezvlui o cretere medie a acestor preuri. Profesorul va insista asupra faptului c prin modificarea neuniform a preurilor este posibil ca n timpul manifestrii procesului inflaionist, reurile anumitor bunuri de consum cresc mai mult, preurile altora mai puin; de asemenea, pot exista cazuri n care anumite preuri ar putea

FONDUL

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 162/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

chiar s i scad. ns, ceea ce surprinde rata inflaie

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA


reprezint o

modificare medie a preurilor bunurilor de consum. Se va evidenia cazul particular n

care rata inflaiei ar putea avea o valoare negativ (cazul

deflaiei). Problem: S prespunem c n anii 2007, 2008 2009 i 2010, rata medie anual de cretere preurilor a fost de 10%. S se calculeze rata inflaiei aferent celor patru ani. Rezolvare: Profesorul va explica faptul c rata inflaiei se poate determina lunar, anual sau multianual (aa cum cere prezenta problem) i explic formulele ce conduc la determinarea ratei solicitate n aplicaie.

= (I p - 1) * 100

unde,

= rata inflaiei (n cazul de fa, rata multianual a inflaiei)

Ip =

indicele preurilor bunurilor de consum Pentru determinarea ratei inflaiei, se va calcula, mai nti, indicele preurilor bunurilor de consum dup formula: unde,

I p = ( 1+ rai)n rai = rata anual a inflaiei, n cazul nostru, 10% sau 0.1
n = numrul de luni sau ani (n de fa este vorba de ani). Cu datele disponibile, se va

calcula, mai nti, mrimea indicelului preurilor de onsum aferent celor patru ani. Aadar,

I p = ( 1+ 0.1)4 = 1.14 = 1.4641. Dup determinarea indicelui

de cretere a preurilor aferent celor patru ani, se nlocuiete mrimea acestuia n formula de calcul a ratei multianuale a inflaiei:

= (1.4641- 1) * 100 = 46.41%

Dup determinarea ratei multianuale a inflaiei, se trece la interpretarea valorii obinute. Aadar, ca urmare a creterii anuale a preurilor (n medie cu 10%), creterea generalizat a preurilor aferent celor patru ani (cretere cumulat) este de 46.41%. Acest lucru nseamn c fa de nceputul anului 2007, preurile au crescut n medie cu 46.41% n cei patru ani avui n vedere. Se reamintete unul dintre efectele cele mai importante ale inflaiei i anume, scderea puterii de cumprare a banilor. O rat de inflaiei egal cu 46.41% corespunde unei diminuri n aceeai msur a puterii de cumprare a banilor. Se va sublinia faptul c inflaia nseamn diminuarea puterii de cumprare a monedei i, nu n mod obligatoriu, a veniturilor care fiind, la rndul lor preuri (ale forei de munc, ale mprumutului etc) pot crete n perioade inflaioniste. Se va meniona c prin scderea puterii de cumprare a banilor se nelege c posesorul unei uniti monetare va cumpra o cantitate mai sczut de

FONDUL

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 163/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
bunuri reale n urmare creterii generalizate a preurilor, puterea de cumprarea a banilor reprezentnd echivalentul n bunuri a unei uniti monetare. De aici, se poate trage o alt concluzie: ntre puterea de cumprare a monedei i indicele preurilor exist o relaie de invers proporionalitate. Se va accentua n mod particular faptul c rata inflaiei nu se poate determina nmulind numrul anilor (4) cu rata anual a inflaiei (10%) (ceea ce ar conduce la un rezultat eronat de 40%) deoarece conform definiiei stabilite nainte de trecerea la rezolvarea problemei, inflaia se manifest ca o crete cumulativ a preurilor bunurilor de consum. Prin urmare, creterea de 10% din anul 2008 se aplic creterii din anul 2007, iar cea din anul 2009, creterii cumulate din 2007 i 2008. La finalul aplicaiei, va mpri clasa n grupuri de trei elevi i va propune fiecrui grup o tem legat de evoluia preurilor din rile Uniunii Europene alocnd fiecrui grup o ar de avut n vedere. Va cere elevilor s precizeze particulariti ale evoluiei preurilor bunurilor de consum din ara studiat. La ntlnirea urmtoare, va realiza un clasament al valorii lucrrilor propunnd bonusuri ca recompens. Stimuleaz elevii s vin cu ntrebri legate din posibile nenelegeri. Solicit, de asemenea, fiecrui grup, ca la prezentarea lucrrii s precizeze aportul fiecrui membru. Problema 4 - Calculul i interpretarea ratei inflaiei

Pentru determinarea i interpretarea ratei inflaiei, profesorul poate propune o problem ce utilizeaz mrimea deflatorului PIB. Pentru deplina nelegere a problemei vor fi fcute urmtoarele clarificri preliminare:

a)

definirea PIB (Produsul Naional Brut): PIB = valoarea adugat brut a bunurilor i serviciilor finale, exprimate n preuri de pia, bunuri i servicii create n interiorul rii de agenii economici naionali i strini, ntr-o perioad de timp, de regul, un an.

b)

Sublinierea expresiilor bunuri finale (deoarece inflaia privete bunurile de consum ce ajung n posesia consumatorului final), preuri de pia(deoarece, spre exemplu, preurile bunurilor destinate auto-consumului nu intr n componena ratei inflaiei ele fiind foarte greu de estimat), create n interiorul rii(doar aceste bunuri intrnd n PIB).

c)

Se dau explicaii n legtur cu imposibilitatea de a calcula cu precizie mrimea ratei inflaiei datorit urmtoarelor motive: multe tranzacii se fac informal (prin urmare, nu se cunosc oficial preurile de tranzacionare), multe bunuri i servicii sunt eliminate din calculul PIB-ului deoarece nu au preuri de pia (de exemplu, serviciile medicale din

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 164/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

sectorul

public,

serviciile

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

furnizate de justiie, etc), imposibilitatea de a lua n calcul evoluia preurilor bunurilor a cror comercializare este ilegal (droguri,

arme, servicii de prostituie, pariuri ilegale etc).

Problem: n anul 2010, Produsul Intern Brut real s-a ridicat la 5.000.000 RON iar Produsul Intern Brut nominal a fost de 6.000.000 RON. S se calculeze rata inflaiei. Rezolvare: Pentru deplina nelegere a problemei, profesorul explic diferena dintre PIB nominal i PIB real. Astfel, PIB nominal constituie PIB-ul anului 2010 exprimat n preurile curente, adic, ale anului 2010, iar PIB real reprezint PIB-ul anului 2010 dar exprimat n preurile unui an luat ca baz de comparaie, de exemplu, 2009. Se va insista asupra faptului c de fapt, PIB-ul nominal se va calcula nmulind cantitile de bunuri finale produse n anul 2010 cu preurile acelor bunuri din acelai an. PIB real se va calcula nmulind cantitile de bunuri finale produse n anul 2010 cu preurile acelorai bunuri ns din anul 2009. Profesorul propune rapid o problem de calcul a celor doi indicatori macroeconomici sau cere elevilor s propun o problem. Dup evidenierea diferenelor dintre PIB nominal i PIB real, se va trece la calcularea efectiv a ratei inflaiei folosindu-se formulele:

PIBno min al
1) Deflatorul PIB

PIBreal
2)

Ri = (I p - 1) * 100, unde I p este chiar mrimea deflatorului

nlocuim n prima formul datele din problem i vom avea: Deflatorul PIB

6000000RON
1.2. Aadar, deflatorul PIB, n cazul de fa, indicele

5000000RON
preurilor de consum

Ip = 1.2. nlocuim valoarea acestui indice n formula de calcul a ratei

inflaiei i vom obine:

= (I p - 1) * 100 = (1.2 - 1) * 100 = 20%

Profesorul va cere elevilor s interpreteze aceast mrime a ratei inflaiei plecnd de la experiena problemei anterioare. Va insista asupra faptului c o rat a inflaiei de 20% corespunde unei creteri medii a preurilor bunurilor de consum (a acelor bunuri care fac parte din PIB) n aceeai msur. Tind cont de rezolvarea problemei anterioare, profesorul va cere elevilor s interpreteze aceast mrime din perspectiva creterii preurilor i a puterii de cumprare a banilor. Va evidenia, dac este cazul, c rata de cretere medie a preurilor bunurilor de consum se afl n relaie de invers proporionalitate cu puterea de cumprare a banilor. Plecnd de la rezultatele problemei anterioare, profesorul va solicita elevilor s

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro
Investete n

OAMENI

CON
Pag. 165/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
precizeze cu ct a sczut puterea de cumprare a monedei ntre 2009 i 2010. El va insista, de asemenea, asupra importanei utilizrii deflatorului PIB, preciznd c pentru a trage concluzii corecte din evoluia macroeconomic a unei ri (prin interpretarea modificrii PIB-ului), Produsul Intern Brut al unei ri din ani diferii trebuie exprimat n preurile unui an luat ca baz. n acest fel, se poate determina evoluia preurilor pe perioade mai lungi de timp. La finalul aplicaiilor legate de inflaie, profesorul va propune elevilor ntocmirea unor referate cu privire la inflaia n Romnia. Fiecare elev va avea libertatea s-i conceap singur referatul. Pentru a stimula competiia, va premia cele mai bune cinci referate.

Problema 5 - Calculul i interpretarea ratei inflaiei

Una dintre metodele utilizate pentru determinarea ratei inflaiei este luarea n considerare a evoluiei preurilor bunurilor ce fac parte dintr-un "co de consum". Pentru rezolvarea problemei propuse, profesorul va explica semnificaia aa-zisului "co de consum". Astfel, va propune un exemplu n care va lua ca model o familie obinuit din Romnia, familiei format din doi prini i doi copii. Apoi va face referire la veniturile acesteia preciznd c ceea ce conteaz n aceast explicaie legat de inflaie este partea de venit cheltuit (nu i cea economisit). Aadar, se iau n considerare cheltuielile lunare obinuite a acestei familii reprezentative. Apoi, se analizeaz destinaia cheltuielilor pe categorii mari precum: alimente, mbrcminte, servicii (furnizori de ap cald, servicii de frizerie, etc). Dup separarea acestor mari categorii, se stabilete volumul sumelor alocate fiecrui capitol bugetar iar prin raportare a sumei absolute aferente fiecrui capitol, se stabilete ponderea fiecrui tip de bun de consum n coul familial. Profesorul va oferi un exemplu: dac o familie cu un buget de 2000 RON cheltuie 1000 RON cu achiziia de alimente, 600 RON cu achiziia de haine iar diferena de 400 RON o utilizeaz pentru obinerea diverselor servicii, atunci ponderile respectivelor categorii n structura ale familiei vor fi: 50% alimente (adic, cheltuielilor bugetare

1000RON x1QQ = 50%), 30% haine i diferena de 20%, servicii. 2000RON


Dup elucidarea problemei "coului de consum" se va propune urmtoarea problem al crei scop este acela de calcu i interpretare a ratei inflaiei: Problem:n anul 2010, structura "coului de consum" a unei familii medii din Romnia a fost urmtoarea: 1) alimente, a cror pondere n bugetul de cheltuieli a fost de 40%; 2) cheltuieli cu mbrcminte, nclminte, cu pondere de 30%; 3) servicii, pentru care s-a cheltuit 30% din bugetul familiei. S se calculeze rata inflaiei n Romnia pentru anul 2010

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 166/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013


dublat.

OIPOSDRU

dac n acest interval preul

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

mediu al alimentelor a urcat cu 30%, cel a articolelor de mbrcminte-nclminte a crescut cu 10%, iar tarifele la servicii s-au

Rezolvare: Pentru rezolvarea problemei profesorul va solicita elevilor s precizeze definiia inflaiei insistnd asupra aspectului conform cruia acest fenomen const ntr-o modificare generalizat a preurilor. Se va accentua, de asemenea, c inflaia const ntr-o cretere medie a preurilor bunurilor de consum. De aceea, n calcularea ratei inflaiei se va ine cont nu doar de modificare valorii nominale a fiecrei categorii de produse ce intr n "coul zilnic" ci i de ponderea fiecrei categorii n parte. n conseci, se vor calcula, mai nti, aa-zise "rate pariale" ale inflaiei prin nmulirea ponderii deinute de fiecare articol bugetar cu nivelul creterii preurilor bunurilor aferente. Pentru simplificare, profesorul va calcula astfel: Ria = Pondere alimente * Rata de cretere a preurilor la alimente = 40% * 30%= 12% unde R ia= partea din rata inflaiei datorat modificrii preului alimentelor Acest lucru nseamn c din valoarea final pe care o vom calcula n final, dousprezece puncte procentuale se datoreaz creterii preului alimentelor. Rih = Pondere mbrcmite*Rata de cretere a preurilor la mbrcminte = 30%*10%= 3% unde Rih = partea din rata inflaiei datorat modificrii preului alimentelor n urma calculelor a rezultat c din rata general de cretere a preurilor, trei puncte procentuale se datoreaz modificrii valorii de achiziiei a articolelor de mbrcminte-nclminte. Ris = Pondere servicii * Rata de cretere a tarifelor la servicii = 30% * 100% = 30% unde R is reprezint partea din rata inflaiei datorat modificrii tarifelor pentru servicii. Pentru a calcula rata general a inflaiei, vom aduna aceste rate pariale: R . = R 30% = 45% Aadar, ca urmare a evoluiei preurilor bunurilor ce formeaz "coul de consum" al unei familii medii n Romnia, rata inflaiei a fost de 45%. Acest lucru nseamn c n decursul anului 2010, preurile bunurilor de consum au urcat cu 45%. Profesorul va atrage atenia c rata inflaiei nu se poate calcula fcnd o medie ntre ratele de cretere a preurilor celor trei categorii de produse deoarece aceast metod nu ine cont de ponderea n bugetul familiei. Dup obinerea rezultatului, profesorul va solicita elevilor interpretarea valorii obinute din perspectiva evoluiei puterii de cumprare a banilor. n acelai timp, va solicita rezolvarea
A

+R

ih

+R is = 12% + 3% +

FONDUL

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag.167/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI OIPOSDRU Fondul Social European Instrumente Structurale UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
unei probleme pe baza datelor ce urmeaz a fi descoperite de fiecare din Anuarul Statistic al Romniei. n toate explicaiile va cuta s vin cu exemple apropiate de realitate pentru a ntri valabilitatea i plauzibilitatea demonstraiilor. Ca tem pentru acas, profesorul va solicita elevilor s caute date statistice i informaii legate de calcularea ratei inflaiei n Romnia prin metoda "coului de consum". Propune notarea tuturor referatelor alocnd fiecrei note un numr de lucrri pentru a realiza o ierarhie a elevilor i pentru a stimula competiia dintre ei. Problema 6 - Calculul i interpretarea ratei omajului

Urmtoarea aplicaie are ca scop determinarea i interpretarea mrimii ratei omajului plecnd de la un exemplu numeric ce ia n considerare structura populaional a unei ri ipotetice. nainte de precizarea problemei, profesorul va insista asupra importanei temei, asupra clarificrilor n ceea ce privete noiunilor de populaie activ, populaie ocupat, populaie total. Se va clarifica, de asemenea, noiunea de omer recurgndu-se la un exemplu ipotetic n care se afl un individ i definiie omerului furnizat de Biroul Internaional al Muncii. Problem: Populaia total a unei ri se ridic la 20 milioane de locuitori, din care 12 milioane reprezint populaia activ, iar 10 milioane sunt angajai. S se calculeze rata omajului i gradul de ocupare al forei de munc din aceast ar. Rezolvare: Mai nti, profesorul solicit elevilor s defineasc noiunea de populaie total. Apoi, se va lmuri noiunea de populaie activ. Profesorul va ntreba elevii dac fac parte din populaia activ a rii i va cere motivarea rspunsului. De asemenea, va solicita nominal exemple prin care s se arate cine face parte din populaia activ a rii i cine nu. Dup discuii, se va sublinia faptul c din populaia activ a rii fac parte angajaii i cei care caut activ un loc de munc, dar momentan nu-l gsesc. Aadar, se poate trage concluzia c formula de determinare a populaiei active va fi: PA = Ns + Ang., adic Ns = numr omeri, Ang. = angajai nlocuind datele disponibile, vom determina numrul omerilor, deoarece rata omajului se calculeaz raportnd numrul acestora la populaia activ. Profesorul i va ntreba pe elevi de ce rata omajului nu se calculeaz prin raportarea numrului omerilor la populaia total a rii. n absena unor rspunsuri convingtoare, va explica faptul c nu are sens raportarea unor oameni activi din perspectiva pieei muncii la o populaiei total care are o component

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.168/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERN UL ROMNI EI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTEC IEI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSD RU 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

inactiv serioas (bebelui, persoane care nu ndeplinesc vrsta legal de munc, pensionari, persoane instituionalizate sau chiar persoane care nu doresc s munceasc). Ns = PA - Ang. = 12 milioane - 10 milioane = 2 milioane omeri

Ns
Rata omajului Rs = x 100

PA

Prin nlocuirea datelor disponibile, vom obine: Rs


12000000
Acest lucru nseamn c un procent 16.67% din numrul celor doritori i disponbili s munceasc n aceast ar nu-i gsesc un loc de munc. Se va face precizarea c fenomenul omajului poate fi exprimat n termeni relativi (prin determinarea ratei omajului) sau n termeni absolui (prin numrul efectiv al omerilor). Apoi, se va determina gradul de ocupare al forei de munc prin dou metode: 1) Prin raportarea numrului de salariai la populaia activ = x100 83.33%. Se va solicita elevilor s interpreteze Go x100

2000000
-x 100 = 16.67 %.

PA

12000000

mrimea obinut i, finalmente, se va sublinia c 83.33% din totalul celor activi din punctul de vedere al pieei muncii dein un post remunerat.

Ang.

10000000

2) Prin scderea ratei omajului din 100%, adic procentul maxim de ocupare admis n mod logic. Go = 100% - Rs = 100% - 16.67% = 83.33%. Se va sublinia, de asemenea, c cele dou metode de calcul al gradului de ocupare Go trebuie s conduc, obligatoriu, la aceeai mrime. Profesorul va solicita elevilor s precizeze dac dein informaii n legtur cu rata omajului n Romnia sau cu evoluia acesteia. Ca test rapid, profesorul va propune o problem lund date reale din Anuarul Statistic al Romniei. Problema va avea ca obiective aprofundarea modalitii de calcul a populaiei active, a numrului omerilor sau angajailor i a gradului de ocupare. Va premia primii cinci elevi care rezolv contra-cronometru testul. Apoi, va relua aplicaia pentru elevii ca au nelmuriri oferind explicaii suplimentare legate de definirea termenilor i de calculul efectiv al ratei omajului i gradului de ocupare. Va insista ca asupra faptului c angajaii i omerii reprezint singurele componente ale populaiei active i, de aceea, rata omajului i gradul de ocupare sunt mrimi complementare care adunate dau ntotdeauna 100%.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

OAMENI

Investete n

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

CON
Pag.169/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EANA

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSD RU 20072013

In final, vor fi propuse 2-3 aplicaii de rezolvat pentru acas.

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

Problema 7 - Calculul i interpretarea ratei omajului

Prin prezenta aplicaie, se va explica elevilor modul de calcul a ratei omajului plecnd de la funciile matematice ale ofertei forei de munc i cererii pentru fora de munc. Problem: Pe o pia, oferta de for de munc evolueaz dup funcia Sf = 1000W iar

100000
cererea pentru fora de munc dup relaia Df W

S se

angajailor, rata omajului i gradul de ocupare avnd n vedere c populaia activ pe aceast pia este de 14000 de persoane. Rezolvare: Pentru a calcula i interpreta corect mrimile cerute, profesorul va reaminti noiunile de funcie a cererii i funcie a ofertei reamintind,astfel, noiuni studiate la microeconomie. El va preciza c piaa muncii funcioneaz dup aceleai principii chiar dac fora de munc reprezint un bun special. Va evidenia n cele dou funcii c, pe de o parte, ntre cererea pentru fora de munc i salariul W (preul forei de munc) exist o relaie invers iar ntre oferta de for de munc i salariu exist o relaie pozitiv. Profesorul va solicita elevilor explicaii referitoare la cele dou funcii, eventual cu exemple. Apoi, se va trece la calcularea preului forei de munc, prin egalarea funciei cererii cu funcia ofertei.

Sf = Df 1000W
100000

, de unde rezult c 1000W2 = W

100000, adic, W2

100. In

consecin, salariul care echilibreaz piaa muncii va fi W = 10. Pentru a determina numrul omerilor, se va calcula numrul angajailor, mai precis, a celor dispui s-i ofere serviciile forei de munc la un salariu de pia de 10 uniti monetare. Pentru acest lucru, se nlocuite mrime salariului n funcia ofertei: Sf = 1000W = 1000 x 10 = 10000 salariai sau populaie ocupat Dac din populaia activ PA, numrul celor care lucreaz efectiv este de 10000, nseamn c diferena este constituit de omeri. Ns = PA - Ang. = 14000 - 10000 = 4000 omeri Apoi, se nlocuiete numrul omerilor n formula de calcul a ratei omajului: Rata omajului Rs x 100

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

N s P A ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON

Pag.170/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EANA

Rs

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U


4000

Fondul Social Europe an POSD RU 20072013

x 100 = 28.57 %

Instrum ente Structur ale 20072013

OIPOSDRU

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

14000
Aceast valoare arat c din totalul populaiei apte i doritoare s munceasc a Romniei, 28.57% nu gsete un loc de munc. Restul l reprezint procentajul celor ocupai. Astfel, determinm gradul de ocupare: Go
A

"g: xl00 = 10000 x 100 = 71.43% 14000

PA
sau

Go = 100% - Rs = 100% - 28.57% = 71.43%. Se va evidenia, din nou, faptul c rata omajului i gradul de ocupare sunt complementare deoarece angajaii i omerii constituie mpreun totalul populaiei active. Profesorul poate cere elevilor s imagineze situaii n care cele dou mrimi nu reflect realitatea. Li se va explica, spre exemplu, c n conformitate cu metodologia de calcul a acestor rate n Romnia, n numrul omerilor pot fi inclui cei care nu au un loc de munc oficial (dei presteaz servicii i primesc salarii) dup cum pot fi exclui cei care nu dein un loc de munc dar nu figureaz n statisticile oficiale. n acest fel, calculul ratei omajului i a gradului de ocupare poate fi denaturat.

3.3. EVALUAREA EFICIENTA A CUNOTINELOR DE MACROECONOMIE

3.3.1. IMPORTANA CUNOATERII CRITERIILOR DE PERFORMANA PENTRU O EVALUARE OBIECTIVA I EFICIENTA Evaluarea nu trebuie conceput numai ca un mijloc de control sau de msurare obiectiv, ci presupune i un proces de formare al elevului. Ea nu se suprapune procesului de nvare, ci reprezint un act integrat activitii pedagogice.Are locextinderea aciunii de evaluare, de la verificarea i aprecierea rezultatelor (obiectiv tradiional), la evaluarea procesului care a dus la anumite rezultate . n acest context, se evalueaz nu numai elevul, ci i coninuturile, metodele, obiectivele, etc. Criteriile (standardele) nvrii urmresc pe de o parte evaluarea modului de realizare a sarcinii de nvare, iar pe de alt parte evaluarea rezultatelor. Criteriile evalurii modului n care se execut sarcina de nvare, determin aciunile care trebuie efectuate atunci cnd se realizeaz sarcina. Este necesar s se verifice dac aciunile realizate sunt n concordan cu ceea ce s-a proiectat.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.171/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Considerm c este important ca elevul s cunoasc performanele standard la care se vor raporta rezultatele sale, deoarece aceasta permite o mai bun reprezentare a coninutului de evaluare i a unor dificulti pe care le poate ntmpina n procesul de nvare. Necunoaterea acestor criterii, pe baza crora vor fi evaluate produsele sale, este un indiciu c elaborarea criteriilor s-a fcut n mod defectuos. Profesorul, prin conducerea procesului de nvare, urmrete realizarea obiectivelor dinainte stabilite. Rezultatele colare raportate prin evaluare la obiective i la un sistem pedagogic i social dau msura performanelor n nvare. Cu ct un numr mai mare de elevi ajung s-i nsueasc o cantitate mai mare de informaii, s-i dezvolte un nivel ct mai nalt de capaciti intelectuale i profesionale, cu att mai mult activitatea instructiv educativ este mai eficace. n nvmnt, la ora actual, a fost introdus conceptul de standarde curriculare de performan", n curriculum-ul naional care st la baza organizrii i desfurrii procesului de nvare n ara noastr. Standardele curriculare de performan sunt criterii de evaluare a calitii procesului de nvmnt. Ele reprezint specificri de performan cu referiri la cunotine, competene i atitudini stabilite prin curriculum; au un caracter normativ, constituind repere utile celor implicai n procesul educaional (profesor i elevi). Elevii vor ti care sunt criteriile n ceea ce privete nvarea: cunotine, competene i atitudini, precum i cerinele evalurii la sfritul unei perioade (trepte) de colarizare, iar profesorii i vor potrivi demersul didactic n funcie de limitele stabilite prin standarde.

3.3.2. UTILIZAREA UNOR METODE SPECIFICE EVALURII LA MACROECONOMIE

Testul de evaluare didactic se constituie ca o prob complex format dintr-un ansamblu de itemi, care, n urma aplicrii ofer informaii pertinente referitoare la modul de realizare a obiectivelor didactice, la progresul colar etc. Denumirea de test docimologic, se atribuie testelor care ndeplinesc o funcie docimologic, adic de examinare i notare. Elementele din care se compune un instrument de evaluare, enunuri, ntrebri simple sau structurate, probleme, exerciii de orice tip, poart numele de itemi. Exist n teoria i practica evalurii mai multe criterii de clasificare a itemilor, dintre care cel mai des utilizat este acela al gradului de obiectivitate oferit de corectare. n funcie de acest criteriu, itemii pot fi clasificai n trei categorii : itemi obiectivi

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 172/153

UNIUN EA EUROP EANA

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

itemi semiobiectivi

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

itemi subiectivi sau cu rspuns deschis

Itemii obiectivi se caracterizeaz prin:

asigurarea obiectivittii n evaluare i notare; fidelitate ridicat; permit un feed-back rapid; au capacitatea de a testa un numr mare de elemente de coninut.

Principalele categorii de itemi obiectivi sunt: a) Itemii cu alegere dual -presupun alegerea rspunsului corect din dou variante posibile, de tipul : adevrat-fals, corect-incorect, da-nu, fapt-opinie, cauz-efect etc.

Precizai dac urmtoarele afirmaii sunt adevrate sau false :

a) Indiferent de tipul ei, creterea economic permite realizarea echitii sociale, oferind aceleai
posibiliti de consum generaiilor prezente i viitoare.

b) Numai creterea economic intensiv este nelimitat. c) In faza de recesiune, se recomand o politic fiscal bazat pe sporirea impozitelor i taxelor . d) Inclinaia spre investiii va spori dac profiturile zilnice la investiii au tendin puternic
descresctoare.

e) Problema ocuprii forei de munc se poate ameliora dac are loc creterea cererii de munc
concomitent cu scderea ofertei de munc.

b) Itemii cu alegere multipl - formai dintr-un enun (premis) urmat de un numr de opiuni din care elevul trebuie s aleag soluia corect.

Alegei varianta corecta : 1. Absorbia ca stare a dezechilibrului economic se caracterizeaz :

a) b) c)

concentrarea investiiilor spre obiective destinate dezvoltrii produselor noi; marea majoritate a investiiilor servesc direct lrgirii produciei pe cale extensiv; stimuleaz att risipa ct i economiile.

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 173/153

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I POSDRU 2007-2013 2007-2013 CLUJ-NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
2. Achiziiile de stat influeneaz preul de echilibru :

a) b) c)

direct; indirect; nu influeneaz nicicum.

3. Reducerile de taxe i impozite aplicate productorilor n perioadele de recesiune, duc la:

a) b) c) d)

stimularea cererii agregate; impulsionarea consumului personal; stimularea investiiilor; frnarea ofertei agregate.

4. Preurile minime duc la :

a) b) c)

stimularea cererii; stimularea ofertei; stimularea preului de echilibru.

5. Reducerea / creterea taxelor de import influeneaz preul de echilibru :

a) b) c)

direct; indirect; direct sau indirect, depinde de caz.

6. Legea psihologic fundamental a lui Keynes exprim c:

a) b) c) d)

sporirea consumului este mai mare dect sporirea venitului; sporirea consumului este egal cu sporirea venitului; sporirea venitului este mai mare dect sporirea consumului; sporirea consumului este mai mic dect sporirea venitului.

7. Care din elementele de mai jos fac parte din investiii nete?

a) b) c)

cheltuieli pentru cumprarea de materii prime; cheltuieli pentru energia electric; cheltuieli pentru sporirea volumului de capital fix.

8. Care din factorii de mai jos influeneaz direct consumul ntr-o economie:

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.174/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE a) b) c) d) e)
rata dobnzii; cursul de schimb valutar; economiile; mrimea venitului; preurile.

9. Care din factorii de mai jos influeneaz investiiile n economie:

a) b) c) d) e) f)

sporirea salariilor; inflaia; rata dobnzii; politica statului n domeniul investiiilor; impozitele; rentabilitatea investiiilor.

c) Itemii de asociere -acest item, presupune stabilirea unor corespondene, asocieri ntre elementele distribuite pe dou coloane: pe una, premisele, iar pe cealalt soluiile.

Asociai corect termenii: ABa) ciclicitate1. Politica fiscal anticriz este legat i de utilizarea sistemului de....b) expansiunea2. Creterea ofertei de munc concomitent cu scderea cererii de munc determin............................. c) impozite i taxe3, O faz descendent a ciclului economic este ncadreaz ntr-o micare ondulatorie denumit... e) omaj5. Raportul procentual dintre masa omajului i populaia activ ROMNIA f) investiii6. UNIVERSITATEA Diferena dintre indicele general al BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA preurilor i 100% DE TIINE ECONOMICE I GESTIU reprezint....................................... g) rata omajului7. Faza ascendent a ciclului NEA AFACE RILOR disponibil reprezint economic este................................ h) rataMihail inflaiei8. Metoda cea mai bun pentru ieirea Str. Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca din criza economic o Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40ramuri - 364 -de 815679 constituie realizarea de.................. n diferite E-mail: activitate. contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro
FONDUL EUROPEAN SOCIAL

.d) depresiunea4. Evoluia neuniform a creterii economice se

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 175/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Itemii semiobiectivi se caracterizeaz prin:

posibilitatea de a testa o gam larg de capaciti intelectuale; plasarea elevului ntr-o situaie cognitiv cu un grad ridicat de complexitate; permiterea utilizrii unor materiale auxiliare.

Principalele categorii de itemi semiobiectivi sunt:

a) Itemii
adevr

cu rspuns scurt/de completare - acest tip de item solicit elevul s formuleze un

rspuns scurt , s completeze o afirmaie n aa fel nct aceasta s dobndeasc sens i valoare de

b) Itemii de completare - sunt de fapt o

variant mai ,, pretenioas,, a itemilor cu rspuns scurt.

Ei solicit producerea unui rspuns al crui rol este s ntregeasc un enun lacunar sau incomplet.

Completai spaiile punctate astfel nct s obinei afirmaii adevrate: a) Intervenia prin b) relaie Modificarea cererii i modificarea preului deechilibru se afl n direct a autoritilor publice asupra preului de echilibru serealizeaz

c) Inflaia este considerat un proces de.............a banilor, un dezechilibru al pieei............... d) Creterea economic neinflaionist se caracterizeaz prin aceea c.............................este mai
mare dect............... e) Cauzele care genereaz omaj sunt..................locurilor de munc,...................noilor generaii pe piaa muncii.

c) ntrebri structurate - sunt itemi care conin mai multe sarcini de lucru i care fac trecerea de la itemii obiectivi la itemii subiectivi.

Itemii subiectivi sunt: a) Eseul structurat este o compunere ce trateaz o anumit tem, indicat n cerin. Tema la rndul ei presupune un numr variabil de cerine, ce vor fi dezvoltate n cuprinsul eseului. Ordinea integrrii cerinelor nu este obligatorie, eseul structural viznd att cunotinele punctuale ale elevului, ct i creativitatea i originalitatea. Elaborai un eseu avnd urmtorul titlu: n lumea global a mileniului III va exista un loc i pentru mine numai dac voi ti s-l gsesc".

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.176/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE
Plan de idei pentru elaborarea eseului:

caracterizarea procesului de globalizare; consecinele globalizrii asupra formrii ievoluiei profesionale; dificulti de adaptare la mediul economic global:cauze i forme de manifestare; caracterizarea economiei romneti din perspectiva procesului de globalizare; formularea unui punct de vedere personal legat de problema pus n discuie. Pentru elaborarea eseului, avei la dispoziie o sptmn, n care putei consulta orice surse de

informare pe care le considerai potrivite; sursele i informaiile pot fi invocate n eseu."

b) Eseul liber este o compunere n care se indic tema ce va fi tratat, elevul fiind cel ce decide asupra parcursului, aadar asupra aspectelor pe care este necesar s insiste, precum i asupra ordinii n care acestea vor fi integrate n cuprinsul textului. Elaborai un eseu economic pe tema Msuri neconvenionale de diminuare a omajului". Elaborai un eseu liber n care s reliefai ce msuri ai adopta n cazul unei recesiuni prelungite dac ai fi ntr-o poziie de conducere a ministerului economiei i finanelor. c) Rezolvarea de probleme acest tip de item se refer la o situaie-problem,

sarcin de lucru n care elevul se confrunt, n general, cu un caz pentru care nu exist o soluie nvat anterior, o unic soluie. Scopul este de a pune elevul s-i foloseasc

cunotinele i deprinderile nsuite la obiectul respectiv, dar nu numai, pentru a formula o posibil soluie a problemei. Identificai, calculai i analizai funcia social a impozitelor pornind de la urmtoarele informaii: Venitul lunar net utilizat pentru consum este de 75 lei pentru un pensionar i 800 lei pentru un ntreprinztor.

- Care

este impozitul indirect lunar pltit de fiecare dintre cei doi, dac ambii cumpr zilnic o

pine la preul de 2 lei n decurs de o lun?

- Precizai
suport.

tipul de impozit judecat n funcie de principiul impunerii fiscale i de agentul care l

- Asigur impozitul identificat echitatea social i economic?


Alte metode ce pot fi utilizate n evaluarea noiunilor de macroeconomie sunt:

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 177/153

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

1. Metoda proiectelor.

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

Proiectul constituie o metod complex de evaluare individual sau de grup ce poate fi utilizat pentru evaluarea sumativ. Subiectul ce va fi abordat este stabilit de ctre profesor, dar , dup ce vor realiza mai multe astfel de activiti, elevii nii vor putea propune subiectele care i intereseaz. Este obligatoriu ca elevii s dispun de anumite precondiii i anume:

s prezinte un anumit interes pentru subiect; s cunoasc sursele unde poate fi identificat subiectul; s tie unde vor gsi resurse materiale necesare; s creeze produse finale interesante pentru ei; s nu urmeze rutina orelor de clas. Proiectul se poate derula pe o perioad mai mare de timp, cu secvene structurate dinainte. 2. Metoda analizei textului economic

In acest scop, se pot folosi fie textele din manual, fie texte selectate din creaia unor reputai economiti romni: V. Madgearu, G. Tac, V. Jinga, N. Angelescu, I. Rducanu, V. Slvescu, N. N. Constantinescu etc. sau din lucrrile de referin ale unor economiti occidentali de prestigiu (i chiar beletristice). Utilizarea textului economic n procesul de predare-nvare i formeaz pe elevi s deprind arta lecturii active, inteligente i ptrunztoare a ideilor cuprinse n text, nlocuind astfel citirea docil i exclusiv receptiv, de memorizare. Elevul trebuie s dobndeasc interesul de a regndi el nsui tezele unei teorii economice, de a le confrunta ntre ele prin critica intern sau de a le raporta fie la alte teorii, fie la realitatea intern i cea economic mondial prin raionamente ale criticii externe. Elevul trebuie s analizeze logic, s caracterizeze i s coreleze ideile cuprinse n text, s-i formeze puncte de vedere i opinii pe care s le confrunte cu cele ale colegilor sau ale profesorului.

Comentai: A pretinde c n general, inflaia este n mod necesar un ru i c srcete ntotdeauna i pe toat lumea deopotriv nu are temei tiinific. La fel de greit este, bineneles, s se susin c ea reprezint un bine." Rene Mauri, La societe d'inflation Edition du SEUIL, Paris, 1973, p.21.

FONDUL

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag.178/153

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Social Europe an POSDR U 20072013

Instrum ente Structur ale 20072013

OIP OS DR U

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

Comentai : Bncile acord particularilor i ntreprinderilor credite a cror finanare este asigurat prin resursele create de ele nsele sau colectate de la diferii ageni economici. Dac ele acord mai multe credite dect pot finana, sunt nevoite s se refinaneze pe piaa monetar......pe lng instituiile financiare care dispun de un excedent de resurse." Barnier B., Simon Y., Initiation la macroeconomie, 2-eme edition DUNOD, Paris, 1987, p.22715 3. Metoda portofoliilor

Este o soluie pentru profesorii care au un numr redus de ore alocat disciplinei, fapt care obstrucioneaz o evaluare conform cerinelor metodico- tiinifice. Portofoliul cuprinde sarcini de munc independent desfurat de elev ntr-o anumit perioad de timp (de regul, un semestru). Exemple de componente ale unui portofoliu: eseuri, referate, proiecte de cercetare, studii, recenzii, baterii de teste, sinteze, probleme i exerciii etc. Toate acestea permit evaluareacunotinelor, capacitilor intelectuale, convingerilor, atitudinilor, competenelor specifice. Coninutul portofoliului, termenele de execuie, criteriile de evaluare i notare finale se comunic elevilor de la nceput. Nota final este media aritmetic a notelor acordate fiecrei componente a portofoliului. La disciplinele economice, metoda portofoliului este perfect aplicabil pentru toate categoriile de elevi. Exemplu. Un portofoliu la disciplina Economie", clasa a Xl-a, ar putea s conin: analize i comentarii de texte economice din autori consacrai, eseuri, aplicaii realizate ca activitatea independent (seturi de probleme i exerciii cu grade diferite de dificultate), lucrri prezentate la cercurile pe discipline i la manifestri tiinifice, referate, fie de observaii etc.

Teileanu, Angela, Economie Sinteze -Teste" Editura MONDAN, editura SILDAN' 94, 1996, pg. 276, 282

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

OAMENI

Investete n

CON
Pag.179/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Instrum Social ente Europe Structur BIBLIOGRAFIE an ale POSDR 2007U 20072013 2013

OIPOSDRU

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

1.

Albulescu, I., Albulescu, M., Predarea i nvarea disciplinelor socio-umane, Polirom, Iai, 2000

2.

Angelo, T.A., "A Teachers dozen Fourteen General, research-based principles for improving higher learning in our classrooms", AAHE Bulletin, Volume 45 (April), 3-7, 1993

3.

Augsburg, T., Becoming Interdisciplinary: An Introduction to Interdisciplinary Studies, 2005, http://en.wikipedia.org/wiki/Multidisciplinarity

4. 5. 6. 7.

Balan Elena, Iatagan Mariana, .a, Economie aplicat - Manual pentru clasa a XII a, profil

Servicii, Ed. Humanitas Educaional, Bucureti, 2007 Bcescu, Marius, Bcescu-Crbunaru, Angelica, Macroeconomie i politici macroeconomice,

Bucureti, Ed. ALL Educaional, 1998 Bess, J. L. , Teaching well and Liking it, Hardcover, US, 1996 Bonta, Ioan, Pedagogie. Tratat, All, Bucureti, 2001

8.

Bruns, Barbara, Mingat, Alain, Rakotomalala, Ramahatra,Achieving

Universal Primary

Education by 2015,A Chance for Every Child,2003, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank

9.

Cerghit, I., Vlsceanu, L., Curs de pedagogie, Universitatea Bucureti, Bucureti,1988. Cohn, E. S., Cohn, S., Balch, D., Bradley, J .,Do Graphs Promote Learning in Principles of

10. 11. 12. 13. 14.

Economics?, inJournal of Economic Education, Fall, 2001299-310 Colander, D. C. (1991). Why Aren't Economists as Important as Garbagemen? Essays on the

State of Economics. Armonk, NY: M.E. Sharpe, Inc. Cozma, Teodor, Cosmovici Andrei, .a, Psihopedagogie, Ed. Spiru Haret, Iai, 1994 Creu D., Psihopedagogie elemente de formare a profesorilor, Ed. Imago, Sibiu Cuco, Constantin, Pedagogie, Polirom, Iai, 2002 Dan Vasile, Isaic Maniu Ruxandra .a, Manual pentru clasa a XII-a - Educaie

15. 16. 17. 18.

antreprenorial, Ed. All Educational, Bucureti, 2002 Didier, Michel, Economia. Regulile jocului, Editura Humanitas, Bucureti, 1994 Dobrot, Ni, Economie politic, Editura Economic, Bucureti, 1997 Dodescu, A., Metodica predrii economiei, Ed. Universitii din Oradea, 2001 Dru, Maria Elena, Grunberg, Cornelia, Didactica disciplinelor economice, Editura

19.

ASE, Bucureti, 2003

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 180/153

FONDUL

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

EUROPEAN

OAMENI

Investete n

CON
Pag. 181/153

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI IPOSDRU 2007-2013 2013 CLUJ-2007NAPOCA PROTECIEI AMPOSDRU SOCIALE 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Dru, Maria, Didactica disciplinelor economice, Editura ASE, Bucureti, 2005 Dulam, M. E., Elemente din didactica geografiei, Clusium, Cluj Napoca, 2001 Dulam, M.E., Cum i nvm pe alii s nvee, Clusium, Cluj-Napoca, 2009 Dulam, M.E., Didactic axat pe competene, Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca,

2010 Dulam, M.E., Metodologii didactice activizante, teorie i practic, Clusium, Cluj-Napoca,

2008 Frank, R.H., The Return of Economic naturalist, Virgin Books, UK, 2009 Gahmberg, M., The narrative Tree of Education, paper presented at 1 International

Conference on Education, Economy&Society, Paris, France, 18-21 July, 2008, http://educationconferences.org/archives.aspx.

27. 28. 29. 30.

Galbraith, J.K., Salinger, N., Tout savoir - ou presque - sur l'economie, Seuil, Paris,

1978 Gligor,M. Ignat, M.,Econofizica: O introducere n fizica sistemelor socioeconomice, Ed.

Economica, 2003 Goleman, D., Emotional Intelligence, New York, Bantam, USA, 1995 Hansen, W.L., Salemi, M.K. and Siegfried, J.J., Use it or lose it: Teaching economic literacy

in the economics principles course", in American Economic Review Papers and Proceedings, Volume 92, Number 2, 2002

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Huidumac, C., Conducerea participativa, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1998 Iancu, A.,Tratat de economie, vol. 1, Stiinta economica si interferentele ei, Ed.. Economica,

Bucuresti, 1993 Ionescu, M., Radu, I., (coordonatori), Didactica modern, Cluj- Napoca, Editura Dacia,

1995 Ionescu, Miron, Radu, Ioan, Didactica modern, Dacia, Cluj Napoca, 2001 Jinga, Ioan, Negre, Ioan, nvarea eficient, Tehnics, Bucureti, 1994 Kennedy, P. E.,Macroeconomic Essentials: Understanding Economics in the News.

CambridgeMA: The MIT Press, 2000 Kennedy, P.,"The Macroeconomics principles Course: What should be done?" in Becker, W.,

Watts, M. and Becker, S. Editors, Teaching Economics, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2006

38. 39.

Leroy, Gilbert, Dialogul n educaie, Ed. Did. i Ped., Bucureti,1974 Lucas, C.J., Murry, J.W., New faculty: a practical guide for academic beginners, New York,

Palgrave Publishers, 2002

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro
Investete n

OAMENI

CON
Pag. 182/153

MINISTERUL

I
I

EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI SPORTULUI

UNIUN EA EUROP EAN

GUVERNU L ROMNIEI MINISTER UL MUNCII, FAMILIEI I PROTECI EI SOCIALE AMPOSDR U

Fondul Instrum Social ente Europe Structur an ale POSDR 2007U 2007- 41. 2013 2013

OIPOSDRU

40. Mankiw,N. Gregory, Principles of Economics, South-Western College Pub; 006 edition, 2011 Neacu, loan, Instruire i nvare, Ed. Did. i

UNIVERSI TATEA BABEBOLYAI CLUJNAPOCA

Ped., Bucureti, 1999

42.

Nicu, Adriana, Curs de pedagogie,

http://dppd.ulbsibiu.ro/ro/cadre didactice/adriana nicu/cursuri/Pedagogie%202 curs 2 Principiile %20didactice.pdf

43. 44. 45. 46.

Roati, Florian, Economie, Sinteze i comentarii de texte, Iai, Editura Polirom, 1998 Smith, Ian, Is Praise Always A Good Thing? - Learning and Teaching Scotland, [accesat la

data de 20.09.2009] Sperling, J.G., Tucker, R.., For profit Higher education: developing a World Class Work force,

Library of Congress, US, 1996 Stanciulescu, Elisabeta,Sociologia educatiei, 2007-2008, Suport de curs

Educaie, bunstare individual i cretere macroeconomic, TEMA 3.

47. 48. 49. 50.

Teileanu, Angela, Economie: Sinteze -Teste -Analize de text" Editura MONDAN,

editura SILDAN' 94, 1996 Videanu George, Educaia la frontiera dintre milenii, Ed. Politic, Bucureti Wheat, I. David Jr., The Feedback Method of Teaching Macroeconomics: Is it Effective?,

System Dynamics Review, Volume 23, Issue 4, pages 391-413, Winter 2007 Yarrish, K., Law, M., "An Exploration On The Differences In Emotional Intelligence Of First

Year Students Examined Across Disciplines Within The School Of Business in a Liberal Arts College", Contemporary Issues in Education Research, Fourth Quarter, 2009, Volume 2, Number 4

51.

Zaman,

Gheorghe,

Goschin,

Zizi,

Multidisciplinaritate,

interdisciplinaritate

transdisciplinaritate: abordri teoretice i implicaii pentru strategia dezvoltrii durabile postcriz, Economie teoretic i aplicat Volumul XVII (2010), No. 12(553) 52. De ce proiectm leciile de economie, Centrul Romn pentru Educaie Economic,

2007,http://www.cree.ro/ 53. ***, Learning and Teaching should be Inclusive and Enjoyable: Praise,

http://www.highlandschools-virtualib.org.uk/ltt/inclusive enjoyable/praise.htm

FONDUL EUROPEAN

SOCIAL

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJNAPOCA FACULTAT EA DE TIINE ECONOMICE I GESTIU NEA AFACE RILOR
Investete n

OAMENI

Str. Mihail Koglniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel.: (00) 40 - 740 077521 Fax: (00) 40 - 364 - 815679 E-mail: contact@educatieeconomica.ro Web: www.educatieeconomica.ro

CON
Pag. 183/153