Sunteți pe pagina 1din 12

CAPITOLUL I

RESURSELE MATERIALE NECESARE DESF URRII ACTIVIT II


Condi ia de baz a func ionrii oricrei ntreprinderi, indiferent de
profil, dimensiune, form de proprietate, o constituie asigurarea cu resurse
economice.
Resursele ntreprinderii sunt structurate n:
- resurse materiale;
- resurse financiare;
- resurse umane.
Resursele materiale reprezint, prin natura lor, componentele fizice
ale capitalului fix i circulant i cuprind:
- cldirile;
- utilajele de produc ie;
- materii prime i materiale;
- resurse energetice,etc.
1.1 Cldirile.
Reprezint componenta pasiv a capitalului fix i servesc pentru
efectuarea proceselor de munc.
Cldirile particip la mai multe cicluri de produc ie, se consum i i
transmit valoarea asupra produselor sau a serviciilor create n timp, n mod
treptat.
Recuperarea valorii trasmise se realizeaz prin amortizare.
1.2 Utilajul de r!du" ie.
Utilajul de produc ie este componenta activ a capitalului fix i
reprezint ansamblul ma inilor, instala iilor, mijloacelor de transport,
uneltelor, aparatelor, ecipamantelor i accesoriilor destinate realizrii
procesului de produc ie.
Ca i cldirile, principala caracteristic a utilajului de produc ie este
aceea c particip la mai multe cicluri de produc ie, se consum i i
transmite valoarea asupra produselor sau a serviciilor create n mod treptat.
Recuperarea valorii utilajelor de produc ie se realizeaz prin
amortizare.
1
!n ntreprinderi se int"lnesc utilaje de produc ie specializate i utilaje
de produc ie universale.
Utilajele specializate sunt destinate executrii n mod repetat a unor
opera ii sau procese, pentru o gam foarte redus de produse.
Utilajele universale se folosesc la executarea de opera ii sau procese
pentru o mare varietate de produse.
#stfel de utilaje necesit ntreruperi frecvente n func ionare i deci au
un randament inferior fa de utilajele specializate.
Utilajele universale prezint ns avantajul c pot fi folosite la
fabricarea mai multor tipuri de produse.
Utilajul de produc ie cuprinde:
- ma ini simple de prelucrare;
- ma ini agregate;
- ma ini semiautomate;
- ma ini automate.
Ca forme superioare de agregare a utilajelor de produc ie, se disting
liniile automate.
#gregarea mai multor linii automate conduce la apari ia unor
subunit i de produc ie automatizate i ciar la ntreprinderi automatizate.
1.# Materii ri$e i $ateriale.
$ateriile prime i materialele sunt acele bunuri asupra crora se
ac ioneaza n cadrul proceselor de produc ie din ntreprinderi, cu ajutorul
tenicii i tenologiei.
$ateriile prime i materialele sunt componente ale capitalului
circulant.
!n raport de rolul i func iile materiilor prime n procesul de produc ie,
acestea se pot grupa n:
- materii prime de baz;
- materii prime auxiliare.
$ateriile prime de baz sunt acelea care, dup procesul prelucrrii, se
regsesc n produsul finit.
$ateriile prime auxiliare ajut sau condi ioneaz desf urarea
procesului de produc ie, dar n timpul prelucrrii i pierd substan a i nu se
mai regsesc n corpul material al produselor finite.
2
%entru ntreprinderi, preocuprile principale constau n aprovizionarea
ritmic cu materii prime i materiale i n asigurarea unui consum ra ional al
acestora n produc ie.
1.% Re&ur&ele e'er(eti"e.
Resursele energetice fac parte din categoria resurselor materiale i
reprezint cantitatea de energie care poate fi exploatat sau utilizat ntr&o
anumit perioad de timp, prin folosirea surselor energetice.
'ursa energetic define te un purttor de energie sub form
concentrat.
!ntreprinderile, mai ales cele mari consumatoare de energie,
mainifest preocupri constante at"t n direc ia asigurrii necesarului de
resurse energetice c"t i a gospodririi lor ra ionale.
%entru aceasta apeleaz la urmatoarele ci:
- modernizarea tenologiilor de fabrica ie;
- reducerea ponderii resurselor energo&intensive;
- reducerea pierderilor de energie din re elele de transformare,
transport, distribu ie, consum;
- folosirea ra ional n timp a utilajului de produc ie;
- stabilirea stiin ific a consumurilor de energie i urmrirea
respectrii lor.
(olosirea ra ional a resurselor energetice contribuie, pe de o parte, la
reducerea costurilor de produc ie i, pe de alt parte, la slbirea presiunii
asupra economiei na ionale n ceea ce prive te cererea de resurse
energetice.
1.) M!*ilierul i utilajele "!$er"iale.
$obilierul dintr&un magazin este ales pentru a realiza mai bine
v"nzarea vizual, scop pentru care el trebuie s asigure:
- cea mai mare expozi ie posibil de mrfuri;
- o acesabilitate din toate punctele de vedere, a suprafe ei de
v"nzare;
- punerea n valoare a articolelor expuse;
- facilitatea serviciului.
)endin a actual este de a suprima sertarele i stelajele care ascund
3
mrfurile, vecile tejgele care pun bariera ntre v"nztor i cumprtor.
!n proiectarea i folosirea mobilierului comercial este necesar s se
aib n vedere urmtoarele obiective principale:
& proiectarea unei linii de mobilier modern, cu un grad ridicat de
specializare, tipizate pe anumite tipuri de mrfuri: confec ii, ncl minte,
esturi, galanterie, lenjerie, marocinarie, menaj, articole sport, etc.
'istemul constructiv al mobilierului trebuie s pun n valoare, n cele
mai bune condi ii, calit ile, caracteristicile i destina ia mrfurilor pe care le
prezint.
& dispunerea mobilierului astfel nc"t s permit folosirea intensiv a
spa iilor comerciale, pe orizontal i vertical, n vederea ob inerii unui grad
optim de ocupare cu mobilier i respectiv ncrcare a slii de v"nzare cu
mrfuri.
*radul de ocupare cu mobiler este influen at direct i de mrimea i
forma slii de v"nzare, formele de v"nzare practicate, mrimea spa iilor
rezervate circula iei v"nzrilor, cumprtorilor i mrfurilor.
+!n acest sens, se prevede c magazinele s realizeze un grad de
ocupare a suprafe ei cu mobilier cuprins ntre ,-&./0, n func ie de profilul
unit ii, de forma de v"nzare, cu recomandarea de a se urmri cre terea
acestui procent.
& stabilirea nl imii pieselor de mobilier n func ie de necesitatea
asigurrii unui ecilibru ntre nevoia de a expune un volum c"t mai mare de
mrfuri, pe de o parte i cerin a de a prezenta c"t mai atrgtor fronturile de
v"nzare, pe de alt parte.
1xcept"nd rafturile de perete, pentru asigurarea vizibilit ii mrfurilor
din interiorul slii de v"nzare se va urmri ca nl imea pieselor de mobilier
s nu depseasc cota de 2,3- metrii.
& mobilerul slii de v"nzare n str"ns dependent de cile principale
de circula ie.
'e apreciaz ca fiind optim aranjarea dreptungiular a frontului de
expuneere a mrfurilor spre calea principal de circula ie.
4in motive de securitate, n zonele limitrofe cilor principale de
circula ie, se recomand a fi expuse articole care, prin natura lor 5sistemele
i dispozitivele de siguran 6, s elimine posibilitatile de sustragere a unor
produse de ctre cumprtori.
4
- asigurarea unei orientri vizibile a clien ilor, prin aranjarea pieselor
de mobilier n linie dreapt, circular sau semicircular, av"ndu&se
n vedere eliminarea posibilit ilor de formare a unor zone
ascunse, necontrolabile;
- dimensionarea optim a r"ndurilor purttorilor de mrfuri: lungimea
acestora este indicat s se situeze ntre minimum - metri i
maximum 2/ metrii;
- folosirea la maximum a suprafe ei pere ilor pentru prezentarea
mrfurilor; n acest scop, nl imea rafturilor laterale poate ajunge
p"n la ,,/&,7/ centrimente;
- realizarea unui mobilier comercial u or, ieftin, multifunc ional, cu
mare capacitate de preluare a mrfurilor at"t pe orizontal c"t i pe
vertical.
'e urmre te punerea n valoare a prezentrii mrfii i nu a piesei
respective de mobilier.
!n ara nostr au fost proiectate i introduse n fabrica ie piese de
mobilier comercial, modern, inter anjabil&modulat&8tip catalog9&care raspunde
urmtoarelor cerin e func ionale:
- modulare;
- tipizare;
- inter anjabilitate;
- autoportan .
Utilajele comerciale destinate prezentrii si desfacerii mrfurilor n
magazine se pot mpr i n trei mari grupe:
a. utilaje de baza ale slii de vnzare: utilaje pentru calcul, aparate
pentru ncercat i verificat bunuri electrocasnice, baterii, becuri,
aparate de msur, generatoare de mir pentru televizoare,
standuri de ncercri, pupitre pentru audi ii muzicale, case de
marcat.
b. utilaje suplimentare ale slii de vnzare: dipozitive, aparate i
ma ini pentru calcat, fasonat, festonat, cusut i brodat articole de
confec ii, esturi, perdele, covoare, mocete, lenjerie de pat, etc;
c. utilajele sectorului alimentar: vitrine i tejgele frigorifice, ma ini
pentru tiat, c"ntrit, ambalat, marcat.
5
%rincipalele materiale de prezentare i desfacere a mrfurilor sunt:
metrul din lemn, metrul din p"nz, forfecele mare pentru croitorie i
foarfecele de cas, inele pentru dimensionat plrii, calapoade fixe i
reglabile pentru plrii, cle te lrgit pentru m"nu i, umera e, fier de clcat,
pern de clcat, perii de aine, mas de croitorie, oglinzi 8inclinate la picior9
5pentru raioanele de ncl minte6, oglind cu picior 5pentru raionul de
plrii6, crucioare, co ule e, tvi e 5pentru raioanele cu autoservire6 etc.
1.+ Ca&ele de $ar"at.
,n r"ndul utilajelor de baz ale slii de v"nzare se cuprind i casele de
marcat.
4at fiind rolul lor important n toate punctele de v"nzare, cu deosebire
ns n cele mai mari suprafe e, le relum i le tratm n mod distinct.
!ntradevr, ntre secven ele tenologiei comerciale, procesul de
ncasare a contravalorii mrfurilor ocup un rol important.
1l trebuie s se deruleze c"t mai operativ.
Cumprtorii apreciaz buna func ionare a magazinului i dup felul
n care se desf oar ncasarea contravalorii mrfurilor.
!n procesul de organizare a ncasrii pre ului mrfurilor intervin trei
elemente:
- numrul necesar de case de marcat;
- tenologia ncasrii;
- fixarea locului pentru case.
:umrul caselor de marcat n diferitele tipuri de magazine trebuie n
a a fel fundamentat nc"t s asigure un proces nest"njenit de ncasare i s
prent"mpine aglomerrile.
4up acest principiu se stabile te numrul clien ilor care trebuie
servi i ntr&un anumit interval de timp.
:umrul necesar al caselor de marcat 5n6 se stabile te, n general, n
func ie de:
- numrul maxim al clien ilor care se afl ntr&un anumit interval de
timp n magazin 5c6;
- timpul mediu de servire la casa a unui client 5t6;
- durata total de func ionare a casei n intervalul de timp considerat
5d6 pe baza formulei:
6
n ; c x t<d
!ntruc"t n diferitele magazine fluxul clien ilor este oscilant i condi iile
locale sunt diferite, nu este ntotdeauna posibil s se determine numrul
caselor i orelor de func ionare cu ajutorul unui indice mediu, valabil pentru
toate unit ile.
4e aceea se recomand s se urmreasc suplimentar fluxul clien ilor
i s se stabileasc numrul de case de marcat pe baza unor studii efectuate
n timp.
7
CAPITOLUL II
STOCURILE
2.1 Cara"teri-area (e'eral a &t!"uril!r
'tocurile sunt active circulante acizi ionate sau produse pentru
consum propriu sau n scopul comercializrii.
!n categoria stocurilor se cuprind bunurile i serviciile care, de regul,
se a teapt s fie realizate n termen de 2, luni de la data bilan ului.
'tocurile se pot clasifica dup mai multe criterii astfel:
a. du .!r$a .i-i" i de&ti'a ie/
- mrfurile = sunt stocurile cumprate n vederea rev"nzrii acestora
n aceea i stare sau produsele predate spre v"nzare magazinelor
proprii;
- materii prime = care particip direct la fabricarea produselor i se
regsesc n produsul finit integral sau par ial, fie n starea lor
ini ial, fie transformat 5reprezint substan a principal a
produselor finite6;
- materialele consumabile = sunt bunurile care particip sau ajut la
procesul de fabrica ie sau de exploatare fr a se regsi, de
regul, n produsul finit;
- materialele de natura obiectelor de inventar = sunt bunurile care nu
ndeplinesc condi iile de valoare i<sau de durat pentru a se
include n categoria imobilizrilor corporale;
- produsele = reprezentate de semifabricate, produse finite i
produse reziduale;
- animalele i psrile = sunt reprezentate de: animale nscute i
cele tinere de orice fel 5vi ei, miei, purcei, m"nji, etc6 crescute i
folosite pentru reproduc ie; animale i psri la ngr at pentru a fi
valorificate; animale pentru produc ie 5l"n, lapte, blan, ou6;
coloniile de albine;
- ambalajele = sunt stocuri utilizate pentru pstrarea i transportul
bunurilor, care includ ambalajele refolosibile, acizi ionate sau
fabricate, destinate produselor v"ndute i care n mod temporar
pot fi pstrate de ter i, cu obliga ia restituirii n condi iile prevzute
n contracte;
8
- produc ia n curs de execu ie = este reprezentat de produc ia
care nu a trecut prin toate fazele de prelucrare ale procesului
tenologic; produsele nesupuse probelor i recep iei tenice sau
necompletate n ntregime; lucrrile i serviciile, precum i studiile
n curs de execu ie sau nedeterminate.
*. du &ur&a de r!0e'ie' a/
- stocuri cumprate: materii prime, materiale consumabile, obiecte
de inventar, baracamente i amenajri provizorii, animale,
ambalaje;
- stocuri fabricate: produc ie n curs de execu ie, semifabricate,
produse reziduale, produse finite.
". du aarte'e' a la atri$!'iu/
- stocuri care fac parte din parimoniu, care se pot afla n spa iile
proprii, fie se afl la ter i n custodie, n consigna ie, pentru
prelucrare sau reparare;
- stocuri care nu fac parte din partimoniu, dar se afl n gestiunea
entit ii, fiind primite de la ter i pentru v"nzare n consigna ie,
pentru prelucrare, reparare, etc.
d. du (radul de i'di0iduali-are i $!dul de (e&ti!'are/
- stocuri identificabile, care sunt individualizate pentru fiecare articol
sau categorie de bunuri, n care se includ, de regul, bunurile de
folosin ndelungat: autoturisme, televizoare, calculatoare, etc;
- stocuri fungibile sau interscimbabile, care n cadrul fiecrei
categorii, nu pot fi n mod unitar identificabile: pungile cu zar
ambalat care apar in aceluia i sortiment, ciar dac sunt
cumprate la pre uri diferite.
'tructura stocurilor se modific n func ie de etapele n care se
regsesc n cadrul ciclului de exploatare, care, n cadrul entit ilor de
produc ie se poate reprezenta astfel: materii prime i materiale &>produc ie
nedeterminat&>semifabricate&>produse finite i reziduale.
!n cazul entit ilor din domeniul comer ului, ciclul de exploatare const
n cumprarea de mrfuri, care se v"nd ulterior n aceea i stare.

9
2.2 E0aluarea &t!"uril!r.
%otrivit reglementrilor contabile rom"ne ti, evaluarea stocurilor se
face la urmatoarele momente: la intrare, la inventariere, la nciderea
exerci iului financiar i la ie ire.
1. E0aluarea &t!"uril!r la i'trarea 1' atri$!'iu.
'tocurile intrate n patrimoniu sunt evaluate i nregistrate n
contabilitate n func ie de modul lor de dob"ndire astfel:
a. stocurile "u$rate 5materii prime, materiale, mrfuri, ambalaje6
se evalueaz la costul de achizi ie .
b. stocurile .a*ri"ate 5produse finite, semifabricate6 se evalueaz la
costul de produc ie
c. stocurile ob inute "u titlul (ratuit se evalueaz la valoarea just
(de utilitate) care reprezint pre ul presupus c l accepta un client
n cadrul unei tranzac ii comerciale cu pre ul determinat obiectiv.
d. stocurile aduse "a a!rt 1' 'atur se evalueaz la valoarea de
aport stabilit n urma evalurii.
2. E0aluarea &t!"uril!r la i'0e'tariere i la 1'"2iderea e3er"i iului
.i'a'"iar.
?a inventarierea patrimoniului de la sf"r itul exerci iului financiar,
stocurile se evalueaz la valoarea actual, denumit i valoare de inventar.
@aloarea actual se stabile te n func ie de utilitatea bunului, starea
acestuia i pre ul pie ei.
!n situa iile financiare, stocurile trebuie s fie nregistrate la valoarea
cea mai mic dintre valoarea contabil i valoarea de inventar. #stfel dac
se constat c:
2. valoarea de inventar mai mare dec"t valoarea contabil, n
listele de inventariere se va nscrie valoarea contabil;
,. valoarea de inventar mai mic dec"t valoarea contabil, n
listele de inventariere se va scrie valoarea de inventar.
10
#. E0aluarea &t!"uril!r la ie irea di' atri$!'iu.
2. $etoda identificrii specifice 5+'6 const n evaluarea bunurilor la
costul istoric 5de intrare6. 'e poate folosi n cazul produselor de folosin
ndelungat, care se pot identifica prin serie, data de intrare, cost de
acizi ie.
,. $etoda costului mediu ponderat 5C$%6 presupune calcularea
mediei ponderate a costurilor unui anumit element, fie periodic 5de exemplu
la sf"r itul lunii6, fie dup fiecare recep ie.
) ( : ) (
I SI I SI
Q Q V V CMP + + =

.. $etoda prima intrare = prima ie ire 5(+(A6 se bazeaz pe ipoteza
ca primele articole ie ite din patrimoniu sunt evaluate la costul primelor
articole intrate.
7. $etoda ultima intrare = prima ie ire 5?+(A6 se bazeaz pe ipoteza
ca primele articole ie ite din patrimoniu sunt evaluate la costul ultimelor
articole intrate.
11
STUDIU DE CA4/
1. A cldire are valoarea contabil de ,/./// lei i o durat normal
de func ionare de ,/ de ani. 4up cinci ani de utilizare, cldire se
reevalueaz la valoarea just de ,7./// lei.
'e presupune c valoarea contabil este egal cu cea fiscal.
#mortizarea contabil anual dup reevaluarea: valoare just, durata
de utilizare rmas ; ,7./// : 2- ani ;2.3// lei.
#mortizarea fiscal anual ; valoarea fiscal : durata de utilizare.
Apera ii privind imobilizri corporale.
+mobilizri corporale acizi ionate cu titlul oneros.
,. 'e acizi ioneaz o ma ina de lefuit cu pre ul de cumprare 5de
facturare6 de 2/// lei B )@#.
Celtuielile de transport facturate de carau i sunt de -// de lei B )@#.
#mbele facturi se acit ulterior cu ordin de plat.
4urata de utilizare a ma inii este de 2/ ani.
Regimul de amortizare este liniar.
4up opt ani de utilizare, ma ina se vinde cu pre ul de 7/// lei B
)@#, factura ncas"ndu&se ulterior prin banc.
!nregistrarea facturii de cumprare a ma inii de lefuit.
!nregistrarea facturii privind celtuielile de transport.
#citarea datoriei ctre furnizorul de imobilizri.


12