Sunteți pe pagina 1din 2

NR

CRT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
15.

16.

INDICATOR

UM

1998

1999

2000

Profit brut
Profit net
Cifra de
afaceri
Ch de expl
aferente C.A.
Ch financiare
dobanzi
V din
exploatare
V
exceptionale
V financiare
Creante

mil. lei
mil.lei
mil.lei

34452
21360,24
64945

100
100
100

43757
27129,34
150652

127
127
231,97

46705
28957,1
170502

106,74
106,74
113,18

mil. lei

6541

100

6589

100,73

7014

106,45

mil. lei
mil. lei

34200
31500
35487

100
100
100

29600
28300
41235

86,55
89,84
116,20

25800
20546
42540

87,16
72,6
103,16

mil.lei

25421

100

28451

111,92

28985

101,88

mil.lei
mil. lei

45785
7585

100
100

38560
25012

118,74
329,76

31258
23521

81,06
94,04

Obligatii de
plata (datorii
totale)
furnizori
datorii
catre
banci
Numar de
salariati
Capital social
Capital
propiu
Imprumuturi
pe termen
scurt
Imprumuturi
pe termen
lung
Active totale
active
circulant
e
Productie
fizica
Stocuri
materii
prime,ma
teriale,co
mbustibil
i.
marfuri.
Semifabr
icate.

mil.lei

6520

100

11200

171,78

11345

101,29

4200
2320

100
100

7200
4000

171,42
172,41

7312
4033

101,56
100,83

nr.

580

100

650

112,07

700

107,69

mil. lei
mil. lei

50600
45646

100
100

50600
165900

100
363,45

50600
158252

100
95,39

mil. lei

24100

100

25120

104,23

26540

105,65

mil. lei

54124

100

61254

113,17

68741

112,22

mil. lei

85244
16589

100
100

220650
55231

258,85
332,94

220850
56254

100,9
101,85

tone

20000

100

26000

130

38000

146,15

mil. lei

9000
3500

100
100

21000
5500

233,34
157,14

24000
6500

114,29

1500
4000

100
100

4500
11000

300
275

5500
12000

122,23
109,09

Fondul de
salarii

mil. lei

25485

100

39650

155,58

47852

120,69

17.

NR.
CRT
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23

mil. lei

7645,5

INDICATOR

U.M

1998

mil. lei

1783,95
254,85
2548,5

100
100
100

2775,5
396,50
3965

155,58
155,58
155,58

3349,64
478,52
4785,2

120,69
120,69
120,69

10194

100

15860

155,58

19140,8

120,69

mil. Lei

58454

100

77222

132,11

215494

279,05

mil. lei
mil.lei

14560
22091

100
100

37154
81791

255,18
370,25

52461
110971

141,20
135,68

ore.

1920

100

1920

100

1920

100

ore.

3,31

100

2,95

89,12

2,74

92,88

lei/an

43.94

100

61

138,83

68,36

112,07

CAS,

sanatate
risc,
solidarita
te,
protectie
sociala
Total Ch cu
personalul
Amortizari
Ch cu
materiale
Total timp de
munca
Numar mediu
ore pe salariat
Salariu mediu

100
%

11895

155,58

1999

14355,6
2000

120,69
%