Sunteți pe pagina 1din 21

EVALUAREA RISCURILOR PENTRU SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ LA

LOCUL DE MUNCĂ „BRUTARIE“ DIN CADRUL S.C. PROD CART INVEST S.R.L.

1. DESCRIEREA SISTEMULUI ANALIZAT

1.1 PROCESUL DE MUNCA


Depozitare făină
Cernere
Frământare
Modelare
Coacere
Sortare-ambalare
Depozitare produse finite

1.2. SARCINA DE MUNCĂ


Materia primă (saci de 50 kg) este transportată si introdusă în cernător, apoi este preluată si
transportata in cuva malaxorului pentru frământare.
Aluatul este transportat pe masa de modelare , unde este prelucrat , taiat si apoi este tranportat in
dospitor .Dupa finalizarea procedeului de dospire , painea este introdusa la cuptor pentru coacere
. Dupa coacere , painea se aseaza pe rastele pentru racire apoi este ambalata si feliata in functie
de comenzi .

1.3.MIJLOACE DE PRODUCŢIE
Saci materie primă (făină) 50 kg
Cernător
Malaxor
Maşină de divizat
Predospitor – dospitor
Maşină de modelat
Benzi transportoare
Cuptor cu coacere
Maşină de ambalat
Maşină de feliat
Rastele pâine

1.4. MEDIUL DE MUNCĂ


Zgomot
Praf de făină
Lucru în hala industrială
Microclimat cald

1.4.1.ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECŢE


Costum brutar (bluză + pantalon) ajustat pe corp
Bonetă sau basma
Sandale pentru brutar
Şorţ
Centură abdominală (pentru manipulare saci)
Vizieră de protecţie pentru brutarii de la cuptorul de coacere

2. FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A.Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

Factori de risc mecanic:

F1. Acţiunea mecanică a organelor de maşini aflate în mişcare: malaxor, cernător , etc. – lovire,
strivire degete, mână.
F2. Suprafeţe ascuţite, tăietoare ale uneltelor de lucru: cuţit, gripcă, feliator , etc. – tăiere,
înţepare membre superioare

Factori de risc electric

F3.;Electrocutare prin atingere directă sau indirectă: EM electrice, tablouri electrice, instalaţii
electrice, etc. aflate sub tensiune. .

Factori de risc chimic

F4. Explozie, incendiu datorat lucrului cu foc deschis, etc. – arsuri, intoxicaţie cu CO2, asfixiere.
F5. Emisii de gaze toxice rezultate în urma funcţionării continue a cuptorului alimentat cu gaz –
intoxicaţie, etc.
F6. Lucrul cu substanţe chimice pentru curăţat şi dezinfectat – dermatite, alergii de contact cu
substanţe chimice.

Factori de risc termic

F7.Atingerea suprafeţelor supraîncălzite ale cuptorului, sau ale produselor de panificaţie scoase
din cuptor – ardere mâini

B. Factori de risc specifici mediului de munca

Factori de risc fizic

F8.Temperaturi ridicate în interiorul brutăriei în sezonul canicular – afecţiuni ale organismului


(insuficienţe cardio respiratorii).
F9. Producerea de calamităţi naturale (cutremure, alunecări de teren, etc.).

C. Factori de risc specifici sarcinii de munca

Conţinut necorespunzător al sarcinii de muncă


F10. Dispunerea executării de operaţii care nu intră în sarcinile de serviciu: executarea de
reparaţii, intervenţii, reglaje la echipamente de muncă, instalaţie electrică, etc.
F11. Afecţiuni dorso - lombare datorită lucrului în poziţie ortostatică timp îndelungat

D. Factori de risc specifici executantului

Actiuni gresite

F12.Executarea de intervenţii la echipamente de muncă (operaţie neprevăzută prin sarcina de


muncă) în vederea reparării sau deservirii acestora sau deplasări în alte locuri, fără atribuţii de
serviciu.
F13.Cădere de la acelaşi nivel (prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare) pe suprafeţe umede,
alunecoase), etc. – entorse, fracturi.
F14.Aşezarea necorespunzătoare a navetelor de pâine – căderea acestora şi lovire corp

Omisiuni

F15.Omiterea respectării măsurilor de prevenire a incendiilor la locul de muncă.


F16. Desfăşurarea activităţii într-o stare psiho-fiziologică necorespunzătoare.
F17. Nerespectarea normelor de igienă personală şi de igienă în muncă – infectare organism.
F18. Nerespectarea Regulamentului de Circulaţie pe Drumurile Publice în timpul deplasării la/de
la serviciu – accident de circulaţie
UNITATEA S.C. PROD CART 2.1.FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE 10
INVEST S.R.L. MUNCĂ DURATA EXPUNERII 8 ORE
Loc de munca -BRUTARIE FIŞA nr. 3 ECHIPA DE EVALUATORI ...............................................
Functia - Brutar/Patiser

FORMA
CONCRETĂ DE NIVELUL
COMPONENTA FACTORII DE CONSECINŢA
MANIFESTARE CLASA DE CLASA DE PARŢIAL DE
SISTEMULUI DE RISC MAXIMĂ
A GRAVITATE PROBABILITATE RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI PREVIZIBILĂ
FACTORILOR Ri
DE RISC
1 2 3 4 5 6 7
A. MIJLOACE DE 1. Factori de risc 1. Acţiunea ITM 3-45 zile 4 2 3
PRODUCŢIE mecanic mecanică a
organelor de maşini
1.1.Mişcări aflate în mişcare:
periculoase
malaxor, cernător ,
etc. – lovire, strivire
degete, mână.
1.2. Suprafeţe, 2. Suprafeţe Inv. gr.III 4 2 3
contururi periculoase ascuţite, tăietoare
ale uneltelor de
lucru: cuţit, gripcă,
feliator , etc. –
tăiere, înţepare
membre superioare
2. Factori de risc 3. Electrocutare Deces 7 1 3
electric prin atingere directă
sau indirectă: EM
electrice, tablouri
electrice, instalaţii
electrice, etc. aflate
sub tensiune.
3. Factori de risc 4. Explozie, Deces 7 1 3
chimic incendiu datorat
scăpărilor de gaze
sau lucrului cu foc
deschis, etc. –
arsuri, intoxicaţie
cu CO2, asfixiere.
5. Emisii de gaze ITM 3-45 zile 4 2 3
toxice rezultate în
urma funcţionării
continue a
cuptorului
intoxicaţie, etc.
6. Lucrul cu ITM 3-45 zile 3 3 3
substanţe chimice
pentru curăţat şi
dezinfectat –
dermatite, alergii de
contact cu substanţe
chimice.
4. Factori de risc 7. Atingerea ITM 3-45 zile 3 2 2
termic suprafeţelor
supraîncălzite ale
cuptorului, sau ale
produselor de
panificaţie scoase
din cuptor – ardere
mâini
B. MEDIUL DE MUNCA 1. Factori de risc 8. Temperaturi ITM 3-45 zile 2 3 2
fizic ridicate în interiorul
brutăriei în sezonul
canicular –
afecţiuni ale
organismului
(insuficienţe cardio
respiratorii).
9. Producerea de Deces 7 1 3
calamităţi naturale
(cutremure,
alunecări de teren,
etc.).
C. SARCINA DE MUNCĂ 1. Conţinut 10. Dispunerea Deces 7 1 3
necorespunzător al executării de
sarcinii de muncă operaţii care nu
intră în sarcinile de
serviciu: executarea
de reparaţii,
intervenţii, reglaje
la echipamente de
muncă, instalaţie
electrică, etc.
11. Afecţiuni dorso ITM 3-45 zile 3 2 2
- lombare datorită
lucrului în poziţie
ortostatică timp
îndelungat
D. EXECUTANT 1. Acţiuni greşite 12. Executarea de Deces 7 1 3
intervenţii la
echipamente de
muncă (operaţie
neprevăzută prin
sarcina de muncă)
în vederea reparării
sau deservirii
acestora sau
deplasări în alte
locuri, fără atribuţii
de serviciu.
13. Cădere de la ITM 3-45 zile 3 3 3
acelaşi nivel (prin
împiedicare,
alunecare,
dezechilibrare) pe
suprafeţe umede,
alunecoase), etc. –
entorse, fracturi.
14. Aşezarea Neglijabile 1 2 1
necorespunzătoare a
navetelor de pâine –
căderea acestora şi
lovire corp
2. Omisiuni 15. Omiterea Deces 7 1 3
respectării
măsurilor de
prevenire a
incendiilor la locul
de muncă.
16. Desfăşurarea Deces 7 1 3
activităţii într-o
stare psiho-
fiziologică
necorespunzătoare.
17. Nerespectarea ITM 3-45 zile 2 1 2
normelor de igienă
personală şi de
igienă în muncă –
infectare organism.
18. Nerespectarea Deces 7 2 4
Regulamentului de
Circulaţie pe
Drumurile Publice
în timpul deplasării
la/de la serviciu –
accident de
circulaţie
Nivelul de risc global pentru functia brutar, patiser este :

18
Riri

i=1 1 (1x1) + 4 (2x2)+ 12(3x3) + 1(4x4) 141


Nrg1 = = = = 2.87
18 1x1 + 4x2 + 12x3 + 1x4 49

rI

i=1
2.3.NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă: BRUTARIE – funcția brutar/patiser
Nivel global de risc: 2,87

4.5

3.5

2.5

1.5

0.5

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18
LEGENDA -FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

F1. Acţiunea mecanică a organelor de maşini aflate în mişcare: malaxor, cernător , etc. – lovire,
strivire degete, mână.
F2. Suprafeţe ascuţite, tăietoare ale uneltelor de lucru: cuţit, gripcă, feliator , etc. – tăiere,
înţepare membre superioare
F3. Electrocutare prin atingere directă sau indirectă: EM electrice, tablouri electrice, instalaţii
electrice, etc. aflate sub tensiune.
F4. Explozie, incendiu datorat scăpărilor de gaze sau lucrului cu foc deschis, etc. – arsuri,
intoxicaţie cu CO2, asfixiere.
F5. Emisii de gaze toxice rezultate în urma funcţionării continue a cuptorului intoxicaţie, etc.
F6. Lucrul cu substanţe chimice pentru curăţat şi dezinfectat – dermatite, alergii de contact cu
substanţe chimice.
F7. Atingerea suprafeţelor supraîncălzite ale cuptorului, sau ale produselor de panificaţie scoase
din cuptor – ardere mâini
F8. Temperaturi ridicate în interiorul brutăriei în sezonul canicular – afecţiuni ale organismului
(insuficienţe cardio respiratorii).
F9. Producerea de calamităţi naturale (cutremure, alunecări de teren, etc.).
F10. Dispunerea executării de operaţii care nu intră în sarcinile de serviciu: executarea de
reparaţii, intervenţii, reglaje la echipamente de muncă, instalaţie electrică, etc.
F11. Afecţiuni dorso - lombare datorită lucrului în poziţie ortostatică timp îndelungat
F12. Executarea de intervenţii la echipamente de muncă (operaţie neprevăzută prin sarcina de
muncă) în vederea reparării sau deservirii acestora sau deplasări în alte locuri, fără atribuţii de
serviciu.
F13. Cădere de la acelaşi nivel (prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare) pe suprafeţe umede,
alunecoase), etc. – entorse, fracturi.
F14. Aşezarea necorespunzătoare a navetelor de pâine – căderea acestora şi lovire corp
F15. Omiterea respectării măsurilor de prevenire a incendiilor la locul de muncă.
F16. Desfăşurarea activităţii într-o stare psiho-fiziologică necorespunzătoare.
F17. Nerespectarea normelor de igienă personală şi de igienă în muncă – infectare organism.
F18. Nerespectarea Regulamentului de Circulaţie pe Drumurile Publice în timpul deplasării la/de
la serviciu – accident de circulaţie

2.4. STABILIREA MĂSURILOR DE PREVENȚIE


In scopul diminuării eliminării surselor de pericole potenţiale reprezentate de cei 13 factori de risc
inacceptabili însemnând 72,22%, ce au consecinţe ireversibile asupra operatorului (deces sau
invaliditate) de la locul de muncă “BRUTARIE din cadrul - S.C. PROD CART INVEST S.R.L.
.”, funcția ”brutar” se impune luarea de măsuri de prevenire şi protecţie, tehnice şi/sau organizatorice
prezentate generic în „Fişa de măsuri propuse”.
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ NR. 3

UNITATEA S.C. PROD CART INVEST S.R.L.


LOCUL DE MUNCĂ BRUTARIE

MĂSURI PROPUSE RASPUNDE TERMEN


Nr. NIVEL DE
FACTORI DE RISC (măsuri tehnice, măsuri
Crt. RISC
organizatorice)
1 F18. Nerespectarea 4 MO. Lucrătorii vor respecta Executant Permanent
Regulamentului de Regulamentul de Circulaţie pe
Circulaţie pe Drumurile Drumurile Publice în timpul deplasării
Publice – accident de la/de la serviciu, atât ca şoferi, cât şi ca
circulaţie pietoni.
2 F1. Acţiunea mecanica a 3 MO. Se interzice orice reparaţie, Executant Permanent
organelor de maşini aflate curăţire a EM în timpul când acesta Cond. societăţii
în mişcare: malaxor, etc. – este în funcţiune. MT. Părţile mobile
lovire, strivire degete, ale EM care pot conduce la accidentări
mana. trebuie prevăzute cu dispozitive de
protecţie.
MT. Dispozitivele de protecţie ale EM
trebuie să fie astfel fixate încât să nu
poată fi îndepărtate. Îndepărtarea lor
este permisă numai în vederea
Executant
efectuării unor reparaţii şi numai după
oprirea autoutilajului, iar la terminarea
reparaţiei, acestea vor fi montate la
loc.
MT. Se interzice înlăturarea sau
anihilarea protectorilor şi a
dispozitivelor de protecţie din Executant
dotarea EM.
MT. Este interzisă deconectarea,
schimbarea sau mutarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate ale EM.
Executant

3 F2. Suprafeţe ascuţite, 3 MO. Instruirea periodică a Responsabil SSM Permanent


tăietoare ale uneltelor de personalului cu privire la modul de Conducator loc de munca
lucru: cuţit, gripcă, feliator, lucru cu echipamentele de muncă din
etc. – tăiere, înţepare dotare.
membre superioare
4 F3. Electrocutare prin 3 MO. Este interzisă efectuarea oricăror Executant Permanent
atingere directă sau improvizaţii la dispozitivele de
indirectă: EM electrice, alimentare cu energie electrică, precum
tablouri electrice, instalaţii şi folosirea acelora care sunt
electrice, etc. aflate sub necorespunzătoare.
tensiune. MO.Exploatarea, întreţinerea, reglarea,
depanarea, repararea şi prima punere Administrator Cand este cazul
în funcţiune a echipamentelor electrice
trebuie făcută numai de personal
calificat, instruit şi autorizat pentru
aceste operaţii la echipamentele
respective.
MO.Periodic se vor executa măsurători
PRAM privind verificarea rezistenţei
prizelor de împământare şi a
continuităţii conductorilor de protecţie.
Administrator Anual
5 F4. Explozie, incendiu 3 MT. Remedierea defecţiunilor, Administrator Periodic
datorat lucrului cu foc neetanşeităţilor se va realiza de către o
deschis, etc. – arsuri, persoană special calificată.
intoxicaţie cu CO2, MO. Ventilarea încăperii 10 min.
asfixiere. înainte de începerea lucrului. Executant Permanent
MT.Deşeurile, reziduurile şi Administrator
ambalajele combustibile sau
inflamabile se vor depozita la distanţe
de siguranţă faţă de sursele de foc.
MT. Este interzisă păstrarea
substanţelor chimice inflamabile în Executant
interiorul brutăriei, cu excepţia
locurilor anume prevăzute, ferite de
surse de foc sau de încălzire.
6 F5. Emisii de gaze toxice 3 MO. Ventilarea spaţiului de producţie Executant Permanent
rezultate în urma cu 10 min. înainte de începerea
funcţionării continue a lucrului.
cuptorului– intoxicaţie. MT. Realizarea verificărilor la
instalaţia ccosul de fum al cuptorului Administrator Periodic
pe lemne
7 F6. Lucrul cu substanţe 3 MO. Lucrătorii trebuie instruiţi asupra Responsabil SSM Periodic
chimice pentru curaţat şi pericolelor pe care le prezintă
dezinfectat – dermatite, activitatea cu substanţele cu care
alergii de contact cu lucrează asupra propriei sănătăţi şi
substanţe chimice. securităţi, precum şi asupra măsurilor
de prevenire stabilite şi măsurile de
prim ajutor în cazul intoxicării cu
substanţe nocive.
MO. Lucrătorii care lucrează cu
substanţe de curăţat sau dezinfectante, Executant Permanent
vor purta obligatoriu echipamentul
individual de protecţie pe toată durata
îndeplinirii sarcinii de muncă, în
scopul pentru care a fost acordat –
mănuşi de protecţie rezistente la agenţi
chimici.
8 F9. Producerea de 3 MO. Angajaţii au obligaţia să oprească Executant Permanent în perioa-
calamităţi naturale lucrul la apariţia unui pericol iminent dele în care există riscul
(inundaţii, cutremure, de producere a unui accident.
alunecări de teren, etc.). MO. Lucrătorii vor fi instruiţi asupra
producerii acestor
modului de acţiune în timpul Responsabil SSM calamităţi
producerii unei calamităţi naturale.
9 F10. Dispunerea executării 3 MO. Lucrătorul este obligat să refuze Executant Permanent
de operaţii care nu intră în întemeiat executarea unei sarcini de
sarcinile de serviciu: serviciu dacă aceasta l-ar pune în
executarea de reparaţii, pericol de accidentare sau îmbolnăvire
intervenţii, reglaje la profesională.
echipamente de muncă, etc. MO. Se interzice să se impună
lucrătorului să execute operaţii care nu Administrator Permanent
intră în sarcinile de serviciu, sau care
contravin normelor de securitate a
muncii.
10 F12. Executarea de 3 MO. Exploatarea, întreţinerea, Administrator Permanent
intervenţii la echipamente reglarea, depanarea, repararea şi
de muncă (operaţie punerea în funcţiune a echipamentelor
neprevăzută prin sarcina de electrice trebuie făcută numai de
muncă) în vederea reparării personal calificat, instruit şi autorizat
sau deservirii acestora sau pentru executarea acestor operaţii la
deplasări în alte locuri, fără echipamentele respective.
atribuţii de serviciu. MO. Se interzice orice intervenţie la Conducator loc munca
EM, în vederea exploatării, reglării,
reparării, dacă aceste operaţii nu
reprezintă sarcină de serviciu,
salariatul trebuind să desfăşoare numai
activităţi pentru care este calificat,
autorizat şi instruit.
MO. Accesul persoanelor în zona
locurilor de muncă cu pericol temporar Responsabil SSM
sau permanent, în afara sarcinilor de
muncă, este interzis.
11 F13. Cădere de la acelaşi 3 MT. Suprafeţele şi căile de circulaţie Executant Permanent
nivel (prin împiedicare de pentru persoane vor fi nealunecoase,
materiale depozitate pe căi curate, eliberate de orice obstacol.
de acces, alunecare pe MO. Orice urmă de apă, grăsime, etc,
suprafeţe umede, va fi ştearsă imediat.
alunecoase, etc.)
12 F15. Omiterea respectării 3 MT. Se interzice folosirea EM Responsabil SSM Permanent
măsurilor de prevenire a neomologate sau cu defecţiuni sau Conducator loc munca
incendiilor la locul de improvizaţii.
muncă. MT. Remedierea defecţiunilor,
neetanşeităţilor, se va realiza de către o
persoana special calificată
MO. Instruirea lucrătorilor asupra
modului de prevenire şi stingere a
incendiilor
13 F16. Desfăşurarea 3 MO. Se interzice desfăşurarea Administrator Permanent
activităţii într-o stare activităţii de către salariaţi aflaţi într-o
psiho-fiziologică stare psiho-fiziologică
necorespunzătoare. necorespunzătoare, bolnavi, sub
influenţa băuturilor alcoolice, a
stresului sau a căror stare fizică şi
mentală este necorespunzătoare.
MO. Este interzis lucrătorilor să Executant
introducă sau să consume băuturi
alcoolice sau substanţe interzise, în
Responsabil SSM
incinta unităţii.
14 F7. Atingerea suprafeţelor 2 MO. Este interzis a se atinge părţile Executant Permanent
supraîncălzite ale supraîncălzite ale cuptorului, sau ale
cuptorului, sau ale produselor de panificaţie atunci când
produselor de panificaţie sunt scoase din cuptor, etc.
scoase din cuptor – ardere MO. Folosirea obligatorie, pe toată
mâini durata îndeplinirii sarcinii de muncă,
în scopul pentru care a fost acordat, a
echipamentului individual de protecţie
– mănuşi de protecţie antitermică.
15 F8. Temperaturi ridicate în 2 MO. Ventilarea permanentă a spaţiului Executant Permanent
interiorul brutăriei – de producţie.
afecţiuni ale organismului MO. Administrare de alimentaţie de
(insuficienţe cardio protecţie conform prevederilor OUG
Administrator
respiratorii). 99/2000.
16 F11. Afecţiuni dorso- 2 MO. Se vor acorda pauze de 10 min. la Administrator Permanent
lombare datorită lucrului în fiecare oră de lucru, pentru odihna
poziţie ortostatică timp lucrătorilor.
îndelungat. MO. Lucrătorii nu vor ridica singuri
greutăţi mari. Sacii cu făină vor fi Executant
manipulaţi de două persoane.
17 F17. Nerespectarea 2 MO. Lucrătorul este obligat să Administrator Permanent
normelor de igienă utilizeze îmbrăcămintea de lucru din
personală şi de igienă în dotare curată, să utilizeze materialele
muncă – infectare igienico-sanitare puse la dispoziţie de
organism. angajator şi să desfăşoare activitatea
astfel încât să evite expunerea propriei
persoane la pericole de îmbolnăvire.
MO. Angajatorul trebuie să ia măsurile
necesare pentru a asigura
supravegherea medicală adecvată.
MO. Lucrătorul trebuie să respecte Executant
regulile de igienă corporală şi de
igienă în muncă.
18 14. Aşezarea 1 MO. Manipularea cu atenţie a Executant Permanent
necorespunzătoare a navetelor pline.
navetelor de pâine – MO. Nu se va aşeza în stivă un număr
căderea acestora şi lovire prea mare de navete pline, pentru
corp evitarea răsturnării acestora.
2.5.RAPORTUL ANALIZEI

Locul de muncă Nr. 3, “Brutar”

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă “Brutarie din cadrul S.C. PROD
CART INVEST S.R.L.”, funcția ”brutar , patiser” este egal cu 2,87 fiind situat sub nivelul de risc
admis în România de 3,5 şi care încadrează riscul global la nivel de risc foarte mic spre mic, fără
să depășească limita maximǎ acceptabilǎ (3,5).
Din „Fişa de evaluare nr. 3” rezultă că din cei 18 de factori de risc identificaţi şi evaluaţi, un
singur factor de risc depășește limita maximǎ acceptabilǎ (3,5) fiind considerat ca nivel
inacceptabil , fiind nivel mediu de risc .

Factorul de risc cu nivel inacceptabil este :

F18. Nerespectarea Regulamentului de Circulaţie pe Drumurile Publice – accident de


circulaţie

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după
cum urmează:
38,88 %, factori proprii mijloacelor de producţie/echipamentelor de muncă;
11,11 %, factori proprii mediului de muncă;
11,11 %, factori proprii sarcinii de muncă;
38,88 %, factori proprii executantului.
.
Fig. 2 Ponderea factorilor de risc identificaţi după elementele sistemului de muncă
Locul de muncă: „Brutar, Patiser”
Nivelul global de risc: 2,87

38.88 38.88

1
2
11.11 11.11
3
4

1. 38,88 %, factori proprii mijloacelor de producţie/echipamentelor de muncă;


2. 11,11 %, factori proprii mediului de muncă;
3. 11,11 %, factori proprii sarcinii de muncă;
4. 38,88 %, factori proprii executantului.

S-ar putea să vă placă și