Sunteți pe pagina 1din 23

2.

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE


PROFESIONALĂ-TIPOGRAF

Echipa de evaluare este compusă din:

2.Descrierea locului de muncă analizat


2.1.Procesul de muncă
Procesul de muncă constă în lucrări de tipografie.În cadrul atelierului lucrează 3
tipografi.
2.2.Elementele componente ale sistemului de muncă
2.2.1.MIJLOACE DE PRODUCŢIE
Activitatea tipografului se desfăşoară în interiorul atelierelor tipografiei.
Mijloace de producţie:
-maşini de tipărit cu role;
-mese de lucru;
-maşină de îndoit hârtie;
-ghilotină tăiere hârtie, carton cu fotocelulă;
-maşină de lipit cutii cu role şi curele;
-maşină de ştanţat cartoane;
-maşină de capsat cu sârmă;
-rafturi cu vopsele(cutii a 1-2 kg);
-rafturi depozitare hîrtie de tipărit;
-conducte , calorifere încălzire centrală;
-banc de lucru;
-menghină;
-polizor fix;
-chei fixe, inelare;
-maşină de găurit manuală;
-burghie diferite dimensiuni;
-şurubelniţe, cleşti de diferite tipuri;
-pistol de lipit cu rezistenţă electrică;
-batoane material de lipit;
-prelungitoare electrice;
-sursă de curent:220-380 V;
-cuţite de ghilotină în suport de lemn;
-transpalet;
-dispozitiv lipit cu scotch;
-ramă de copiat plăci de aluminiu;
-paleţi de lemn;
-vopsele de tipografie pe bază de plante;
-soluţie developare plăci de aluminiu:SPECTRUM 4010(soluţie iritantă);
-soluţie degresare: PRINT WASH-soluţie iritantă;
-soluţie VERISSIMO 10-adăugare în apa de umezire a rolelor de conducere hârtie la
maşina de tipărit-soluţie iritantă;
-trusă prim ajutor;
-echipament de protecţie: halat;
-stingătoare de incendiu;
-materiale şi ustensile pentru curăţenie;

2.2.2. SARCINA DE MUNCĂ


Activitatea este reglementată de:
-Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006;
-Normele metodologice de aplicare a legii nr.319/2006;
-H.G. nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
locul de muncă;
-H.G. nr.1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de
afecţiuni dorsolombare;
- H.G.nr.1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de
muncă;
-H.G.nr.971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau
sănătate la locul de muncă,
-HG nr.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea
în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
-Fişa postului;
-Instrucţiunile specifice de lucru şi de SM;
-Instruirea introductiv generală şi periodică, de SM şi PSI;
-Regulamentul de ordine interioară;
Tipograful execută următoarele operaţii:
-descărcare materii prime:hârtie, vopsea;
-depozitare materii prime pe rafturi;
-tăiere la dimensiunea de tipărit a hârtiilor, cartoanelor;
-tipărirea propriu-zisă;
-tăiere la dimensiunea finală,
-ocazional operaţii de ştanţare, îndoire hârtie, confecţionare cutii cu utilajele din
dotare;
-ambalarea hîrtiilor;
-ocazional execută operaţii de revizie, reparaţii, găurire, polizare;
-asigură condiţiile pentru prevenirea incendiilor;
-întreprinde măsuri operative şi participă în caz de calamităţi, incendii la lichidarea
urmărilor acestora;
-execută curăţenia la locul de muncă;

2.2.3. MEDIUL DE MUNCĂ


Executantul îşi desfăşoară activitatea în atelier.
-temperatura în limitele admise;
-zgomot sub limita maximă admisă;
-iluminatul este natural şi artificial;
-calamităţi naturale- trăznet, cutremur, etc.;

2.3. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI


A. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie
a) Factori de risc mecanic
-organe de maşini în mişcare-prinderea, tăierea mâinilor la::
- de găurit şi de polizat;
-maşina de tipărit;
-maşina de lipit cartoane;
-maşina de ştanţat;
-maşina de îndoit hârtie;
-la curelele de antrenare maşină de lipit cartoane şi de ştanţat;
-lovire de către mijloace de transport auto:
-la deplasarea la şi de la locul de muncă;
-cădere liberă sub efectul gravitaţiei, răsturnare de:
-ambalaje hârtie şi cutii de pe rafturi;
-cuţite de ghilotină la manipularea lor;
-proiectare de corpuri sau particule:
-părţi ale pietrelor de polizor ca urmare a spargerii datorată acţionării
bruşte sau datorate defectelor de fabricaţie;
-piese proiectate la operaţiile polizare;
-jet, erupţie de fluide-apă termoficată, datorită spargerii sau perforării
accidentale a conductelor, caloriferelor instalaţiei de încălzire;
-suprafeţe sau contururi periculoase-contact direct al epidermei cu suprafeţe
tăietoare, înţepătoare:la operaţii la polizor, ghilotină, burghie, şurubelniţe,
etc.;
b)Factori de risc termic
-temperatura ridicată a:
-a pieselor prelucrate la maşina de polizat;
-a pistolului de lipit şi a materialului de lipit;
-flăcări, flame la scurtcircuit maşini din dotarea atelierelor şi instalaţie
electrică din ateliere-pericol incendiu;
c)Factori de risc electric
Curent electric-220-380 V:
-electrocutare prin atingere directă, indirectă - conductori neizolaţi sau cu
izolaţia îmbătrânită, legături la instalaţia de împământare deteriorată ale
maşinilor din dotarea atelierelor şi ale instalaţiilor electrice din ateliere(prize,
întrerupătoare);
d)Factori de risc chimic
-substanţe iritante:
-soluţie developare plăci de aluminiu:SPECTRUM 4010;
-soluţie degresare: PRINT WASH;
-soluţie VERISSIMO 10;

B. Factori de risc proprii mediului de muncă


a) Factori de risc fizic
-calamităţi naturale-seism, trăznet;
b) Factori de risc chimic
-vapori substanţe iritante:
-soluţie developare plăci de aluminiu:SPECTRUM 4010;
-soluţie degresare: PRINT WASH;
-soluţie VERISSIMO 10;

C. Factori de risc proprii sarcinii de muncă


a) Conţinut necorespunzător
-lipsa controlului în anumite situaţii asupra respectării măsurilor tehnice şi
organizatorice de securitate a muncii, privind executarea lucrărilor- permiterea
lucrului cu polizor fix neprins de bancul de lucru;
-dispunerea executării unor lucrări cu scule, echipamente şi dispozitive
necorespunzătoare din punct de vedere al prevederilor legale(maşini din
dotarea atelierelor cu scurt circuit, ghilotină cu fotocelule defecte, pistol de
lipit defect, prelungitoare cu stratul de izolaţie rupt, etc.);
-lipsă instrucţiuni de lucru şi SM ;
-societatea nu are contract cu un medic de medicina muncii;
-lipsă fişe de aptitudine, lipsă aviz al medicului de medicină a muncii în fişele
de instruire pentru apt pentru lucru;
b) Suprasolicitare fizică
-efort static-lucrul în poziţii preponderent ortostatice- afecţiuni lombare,
musculare, articulare;
-efort dinamic la manipularea ambalajelor de hârtie şi a cutiilor de vopsea;

D. Factori de risc proprii executantului


a) Acţiuni greşite
- tăierea accidentală a degetelor, a mâinilor, a corpului cu cuţitul de ghilotină-
pericol accidentare;
-prinderea accidentală a mâinilor la rolele şi curelele maşinilor din dotarea
atelierelor;
-utilizarea necorespunzătoare a pistolului de lipit-atingerea accidentală a
părţilor fierbinţi şi a materialului de lipit-pericol arsuri termice;
-executarea de lucrări la un polizor fix care nu este prins de bancul de lucru-
pericol de accidentare;
-lipsă apărătoare de protecţie la polizorul fix;
-neutilizarea ochelarilor de protecţie la operaţiile de polizare -pericol
accidentare;
-lăsarea transpaletului sau tragerea accidentală a roţilor transpaletului peste
picioare-pericol accidentare ;
-intervenţii neautorizate la partea electrică a maşinilor şi aparaturii din atelier
-pericol de electrocutare;
-neverificarea periodică a cablurilor de conectare la sursa de alimentare cu
curent electric ale maşinilor din ateliere-pericol de electrocutare;
-nerespectarea instrucţiunilor de utilizare a maşinilor din dotarea atelierului,
conform cărţii tehnice a echipamentelor de muncă-pericol accidentare;
-efectuarea operaţiilor de întreţinere şi curăţire a maşinilor, fără deconectarea
de la sursa de alimentare cu curent electric-pericol electrocutare;
-montarea necorespunzătoare a rafturilor metalice, aranjarea
necorespunzătoare a ambalajelor, a cutiilor cu vopsea pe rafturi-pericol
cădere, accidentare;
-desfăşurarea activităţii sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor
medicamente sau într-un stadiu avansat de oboseală-pericol accidentare;
-neasigurarea condiţiilor de prevenire a incendiilor în atelier;
-nerespectarea instrucţiunilor proprii de SSM şi de lucru la operaţiile pe care le
execută-pericol accidentare;
-executarea de operaţii în afara sarcinii de muncă-părăsirea locului de muncă
pentru rezolvarea unor probleme personale fără aprobarea conducătorului
locului de muncă;
-cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare sau dezechilibrare-
suprafeţe alunecoase sau căi de de circulaţie blocate cu diverse obiecte;
b) Omisiuni
-neutilizarea echipamentului individual de protecţie specific;
UNITATEA: S.C S.R.L. NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 3
DURATA EXPUNERII: 8 h
SECTIA: ATELIERE TIPOGRAFIE FIŞA DE EVALUARE ECHIPA DE EVALUARE :
A LOCULUI DE MUNCĂ
LOC MUNCĂ: TIPOGRAF
COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CONSECINŢA CLASA CLASA NIVEL
SISTEM RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ DE DE DE
MUNCĂ IDENTIFICAŢI PREVIZIBILĂ GRAVI- PROBA- RISC
TATE BILITATE
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1.Organe de maşini în mişcare-prinderea, tăierea INV gr.III 4 1 2
PRODUCŢIE RISC MECANIC mâinilor la:
- de găurit şi de polizat;
-maşina de tipărit;
-maşina de lipit cartoane;
-maşina de ştanţat;
-maşina de îndoit hârtie;
-la curelele de antrenare maşină de lipit cartoane şi de
ştanţat;
2.Lovire de către mijloace de transport auto: DECES 7 1 3
-la deplasarea la şi de la locul de muncă;
3.Cădere liberă sub efectul gravitaţiei, răsturnare de: ITM 2 1 1
-ambalaje hârtie şi cutii de pe rafturi; 3-45 zile
-cuţite de ghilotină la manipularea lor;
4.Proiectare de corpuri sau particule: DECES 7 1 3
-părţi ale pietrelor de polizor ca urmare a spargerii
datorată acţionării bruşte sau datorate defectelor de
fabricaţie;
-piese proiectate la operaţiile polizare;
5.Jet, erupţie de fluide-apă termoficată, datorită ITM 2 1 1
spargerii sau perforării accidentale a conductelor, 3-45 zile
caloriferelor instalaţiei de încălzire;
6.Suprafeţe sau contururi periculoase-contact direct ITM 2 5 3
al epidermei cu suprafeţe tăietoare, înţepătoare:la 3-45 zile
operaţii la polizor, ghilotină, burghie, şurubelniţe,
etc.;
FACTORI DE 7. Temperatura ridicată a: ITM 2 1 1
RISC TERMIC -a pieselor prelucrate la maşina de polizat; 3-45 zile
-a pistolului de lipit şi a materialului de lipit;
8.Flăcări, flame la scurtcircuit maşini din dotarea DECES 7 1 3
atelierelor şi instalaţie electrică din ateliere-pericol
incendiu;
FACTORI DE 9. Curent electric-220-380 V: DECES 7 1 3
RISC ELECTRIC -electrocutare prin atingere directă, indirectă -
conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită,
legături la instalaţia de împământare deteriorată ale
maşinilor din dotarea atelierelor şi ale instalaţiilor
electrice din ateliere(prize, întrerupătoare);
FACTORI DE 10.Substanţe iritante: ITM 3 1 2
RISC CHIMIC -soluţie developare plăci de aluminiu:SPECTRUM 45-180 zile
4010;
-soluţie degresare: PRINT WASH;
-soluţie VERISSIMO 10;
MEDIUL DE FACTORI DE 11.Calamităţi naturale-seism, trăznet; DECES 7 1 3
RISC FIZIC
MUNCĂ
FACTORI DE 12.Vapori substanţe iritante: ITM 3 1 2
RISC CHIMIC -soluţie developare plăci de aluminiu:SPECTRUM 45-180 zile
4010;
-soluţie degresare: PRINT WASH;
-soluţie VERISSIMO 10;
SARCINA DE CONŢINUT 13.Lipsa controlului în anumite situaţii asupra DECES 7 1 3
MUNCĂ NECORESPUN- respectării măsurilor tehnice şi organizatorice de
ZĂTOR securitate a muncii, privind executarea lucrărilor-
permiterea lucrului cu polizor fix neprins de bancul
de lucru;
14.Dispunerea executării unor lucrări cu scule, DECES 7 1 3
echipamente şi dispozitive necorespunzătoare din
punct de vedere al prevederilor legale(maşini din
dotarea atelierelor cu scurt circuit, ghilotină cu
fotocelule defecte, pistol de lipit defect, prelungitoare
cu stratul de izolaţie rupt, etc.);
15.Lipsă instrucţiuni de lucru şi SM ; DECES 7 1 3

16.Societatea nu are contract cu un medic de DECES 7 1 3


medicina muncii;
17.Lipsă fişe de aptitudine, lipsă aviz al medicului de DECES 7 1 3
medicină a muncii în fişele de instruire pentru apt
pentru lucru;
SUPRASOLICI- 18.Efort static-lucrul în poziţii preponderent ITM 2 1 1
TARE FIZICĂ ortostatice- afecţiuni lombare, musculare, articulare; 3-45 zile

19.Efort dinamic la manipularea ambalajelor de ITM 2 1 1


hârtie şi a cutiilor de vopsea; 3-45 zile
EXECUTANT ACŢIUNI 20.Tăierea accidentală a degetelor, a mâinilor, a INV. gr. III 4 1 2
GREŞITE corpului cu cuţitul de ghilotină-pericol accidentare;
21.Prinderea accidentală a mâinilor la rolele şi INV. gr. III 4 1 2
curelele maşinilor din dotarea atelierelor;
22.Utilizarea necorespunzătoare a pistolului de lipit- ITM 2 1 1
atingerea accidentală a părţilor fierbinţi şi a 3-45 zile
materialului de lipit-pericol arsuri termice;
23.Executarea de lucrări la un polizor fix care nu este INV. gr. III 4 1 2
prins de bancul de lucru-pericol de accidentare;
24.Lipsă apărătoare de protecţie la polizorul fix; DECES 7 1 3

25.Neutilizarea ochelarilor de protecţie la operaţiile INV. gr. III 4 1 2


de polizare -pericol accidentare;
26.Lăsarea transpaletului sau tragerea accidentală a ITM 2 1 1
roţilor transpaletului peste picioare-pericol 3-45 zile
accidentare ;
27.Intervenţii neautorizate la partea electrică a DECES 7 1 3
maşinilor şi aparaturii din atelier-pericol de
electrocutare;
28.Neverificarea periodică a cablurilor de conectare DECES 7 1 3
la sursa de alimentare cu curent electric ale maşinilor
din ateliere-pericol de electrocutare;
29.Nerespectarea instrucţiunilor de utilizare a DECES 7 1 3
maşinilor din dotarea atelierului, conform cărţii
tehnice a echipamentelor de muncă-pericol
accidentare;
30.Efectuarea operaţiilor de întreţinere şi curăţire a DECES 7 1 3
maşinilor, fără deconectarea de la sursa de alimentare
cu curent electric-pericol electrocutare;
31.Montarea necorespunzătoare a rafturilor metalice, ITM 2 1 1
aranjarea necorespunzătoare a ambalajelor, a cutiilor 3-45 zile
cu vopsea pe rafturi-pericol cădere, accidentare;
32.Desfăşurarea activităţii sub influenţa băuturilor DECES 7 1 3
alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu
avansat de oboseală-pericol accidentare;
33.Neasigurarea condiţiilor de prevenire a incendiilor DECES 7 1 3
în atelier;
34.Nerespectarea instrucţiunilor proprii de SSM şi de DECES 7 1 3
lucru la operaţiile pe care le execută-pericol
accidentare;
35.Executarea de operaţii în afara sarcinii de muncă- DECES 7 1 3
părăsirea locului de muncă pentru rezolvarea unor
probleme personale fără aprobarea conducătorului
locului de muncă;
36.Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare ITM 2 1 1
sau dezechilibrare- suprafeţe alunecoase sau căi de de 3-45 zile
circulaţie blocate cu diverse obiecte;
OMISIUNI 37.Neutilizarea echipamentului individual de INV. gr. III 4 1 2
protecţie specific;
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

37

 riRi 20(3x3)  8(2 x2)  9(1x1) 221


Ngr  i 1
   2,60
37
20 x3  8x2  9 x1 85
 ri
i 1

Notă:-Conform statisticii oferite de administratorul societăţii, de la pornirea atelierului, până în prezent, nu au fot accidente de muncă
sau îmbolnăviri profesionale la acest loc de muncă.

Echipa de evaluare:
2.5. NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă: Tipograf-NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,60
LEGENDĂ

F-1 Organe de maşini în mişcare-prinderea, tăierea mâinilor la:


- de găurit şi de polizat;
-maşina de tipărit;
-maşina de lipit cartoane;
-maşina de ştanţat;
-maşina de îndoit hârtie;
-la curelele de antrenare maşină de lipit cartoane şi de ştanţat;
F-2 Lovire de către mijloace de transport auto:
-la deplasarea la şi de la locul de muncă;
F-3 Cădere liberă sub efectul gravitaţiei, răsturnare de:
-ambalaje hârtie şi cutii de pe rafturi;
-cuţite de ghilotină la manipularea lor;
F-4 Proiectare de corpuri sau particule:
-părţi ale pietrelor de polizor ca urmare a spargerii datorată acţionării bruşte sau
datorate defectelor de fabricaţie;
-piese proiectate la operaţiile polizare;
F-5 Jet, erupţie de fluide-apă termoficată, datorită spargerii sau perforării accidentale a
conductelor, caloriferelor instalaţiei de încălzire;
F-6 Suprafeţe sau contururi periculoase-contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare,
înţepătoare:la operaţii la polizor, ghilotină, burghie, şurubelniţe, etc.;
F-7 Temperatura ridicată a:
-a pieselor prelucrate la maşina de polizat;
-a pistolului de lipit şi a materialului de lipit;
F-8 Flăcări, flame la scurtcircuit maşini din dotarea atelierelor şi instalaţie electrică din
ateliere-pericol incendiu;
F-9 Curent electric-220-380 V:
-electrocutare prin atingere directă, indirectă - conductori neizolaţi sau cu izolaţia
îmbătrânită, legături la instalaţia de împământare deteriorată ale
maşinilor din dotarea atelierelor şi ale instalaţiilor electrice din ateliere(prize,
întrerupătoare);
F-10 Substanţe iritante:
-soluţie developare plăci de aluminiu:SPECTRUM 4010;
-soluţie degresare: PRINT WASH;
-soluţie VERISSIMO 10;
F-11 Calamităţi naturale-seism, trăznet;
F-12 Vapori substanţe iritante:
-soluţie developare plăci de aluminiu:SPECTRUM 4010;
-soluţie degresare: PRINT WASH;
-soluţie VERISSIMO 10;
F-13 Lipsa controlului în anumite situaţii asupra respectării măsurilor tehnice şi
organizatorice de securitate a muncii, privind executarea lucrărilor- permiterea lucrului
cu polizor fix neprins de bancul de lucru;
F-14 Dispunerea executării unor lucrări cu scule, echipamente şi dispozitive
necorespunzătoare din punct de vedere al prevederilor legale(maşini din
dotarea atelierelor cu scurt circuit, ghilotină cu fotocelule defecte, pistol de lipit defect,
prelungitoare cu stratul de izolaţie rupt, etc.);
F-15 Lipsă instrucţiuni de lucru şi SM ;
F-16 Societatea nu are contract cu un medic de medicina muncii;
F-17 Lipsă fişe de aptitudine, lipsă aviz al medicului de medicină a muncii în fişele de
instruire pentru apt pentru lucru;
F-18 Efort static-lucrul în poziţii preponderent ortostatice- afecţiuni lombare, musculare,
articulare;
F-19 Efort dinamic la manipularea ambalajelor de hârtie şi a cutiilor de vopsea;
F-20 Tăierea accidentală a degetelor, a mâinilor, a corpului cu cuţitul de ghilotină-pericol
accidentare;
F-21 Prinderea accidentală a mâinilor la rolele şi curelele maşinilor din dotarea atelierelor;
F-22 Utilizarea necorespunzătoare a pistolului de lipit-atingerea accidentală a părţilor
fierbinţi şi a materialului de lipit-pericol arsuri termice;
F-23 Executarea de lucrări la un polizor fix care nu este prins de bancul de lucru-pericol de
accidentare;
F-24 Lipsă apărătoare de protecţie la polizorul fix;
F-25 Neutilizarea ochelarilor de protecţie la operaţiile de polizare -pericol accidentare;
F-26 Lăsarea transpaletului sau tragerea accidentală a roţilor transpaletului peste picioare-
pericol accidentare ;
F-27 Intervenţii neautorizate la partea electrică a maşinilor şi aparaturii din atelier-pericol de
electrocutare;
F-28 Neverificarea periodică a cablurilor de conectare la sursa de alimentare cu curent
electric ale maşinilor din ateliere-pericol de electrocutare;
F-29 Nerespectarea instrucţiunilor de utilizare a maşinilor din dotarea atelierului, conform
cărţii tehnice a echipamentelor de muncă-pericol accidentare;
F-30 Efectuarea operaţiilor de întreţinere şi curăţire a maşinilor, fără deconectarea de la sursa
de alimentare cu curent electric-pericol electrocutare;
F-31 Montarea necorespunzătoare a rafturilor metalice, aranjarea necorespunzătoare a
ambalajelor, a cutiilor cu vopsea pe rafturi-pericol cădere, accidentare;
F-32 Desfăşurarea activităţii sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-
un stadiu avansat de oboseală-pericol accidentare;
F-33 Neasigurarea condiţiilor de prevenire a incendiilor în atelier;
F-34 Nerespectarea instrucţiunilor proprii de SSM şi de lucru la operaţiile pe care le execută-
pericol accidentare;
F-35 Executarea de operaţii în afara sarcinii de muncă-părăsirea locului de muncă pentru
rezolvarea unor probleme personale fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
F-36 Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare sau dezechilibrare- suprafeţe
alunecoase sau căi de de circulaţie blocate cu diverse obiecte;
F-37 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie specific;
UNITATEA: SC SRL
SECŢIA: ATELIER TIPOGRAFIE
LOC MUNCĂ: TIPOGRAF

2.6. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE


Locul de muncă ”TIPOGRAF”

Nr. NIVEL NOMINALIZAREA MĂSURILOR PROPUSE COMPETENŢE


Crt FACTORI DE RISC DE (TEHNICE, ORGANIZATORICE, SANITARE) RASPUNDERI TERMENE
RISC
1 F.2. Lovire de către mijloace de transport 3 Măsuri organizatorice
auto: -instruirea personalului privind transportul rutier – -conducător loc -la instruire
-la deplasarea la şi de la locul de muncă; Legea nr.49/2006(Noul cod rutier) şi regulamentul muncă periodică
de aplicare a legii;
2 F.4. Proiectare de corpuri sau particule: 3 Măsuri tehnice
-părţi ale pietrelor de polizor ca urmare a -dotarea personalului cu ochelari de protecţie; -conducător loc -permanent
spargerii datorată acţionării bruşte sau muncă
datorate defectelor de fabricaţie; -utilizarea polizoarelor numai cu apărătorile de -lucrător -permanent
-piese proiectate la operaţiile polizare; protecţie;
F.24. Lipsă apărătoare de protecţie la Măsuri organizatorice
polizorul fix; -instruirea personalului privind utilizarea în condiţii -conducător loc -la instruire
de siguranţă a polizoarelor şi verificarea modului de muncă periodică
utilizare ; -periodic
3 F.6. Suprafeţe sau contururi periculoase- 3 Măsuri tehnice
contact direct al epidermei cu suprafeţe -dotarea personalului cu mănuşi de protecţie; -cond. loc muncă -permanent
tăietoare, înţepătoare:la operaţii la polizor, -desfăşurarea activităţii în aşa fel încât să nu expună -lucrător
ghilotină, burghie, şurubelniţe, etc.; la pericole de accidentare persoana proprie- art.22- -permanent
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
4 F.8. Flăcări, flame la scurtcircuit maşini 3 Măsuri tehnice
din dotarea atelierelor şi instalaţie -dotarea locului de muncă cu stingător de incendiu; -conducător loc -permanent
electrică din ateliere-pericol incendiu; -verificarea periodică a instalaţiilor electrice de muncă -periodic
personal autorizat;
Măsuri organizatorice
-instruirea personalului privind măsurile PSI la -conducător loc -la instruire
operaţiile pe care le execută; muncă periodică
5 F. 9. Curent electric-220-380 V: 3 Măsuri tehnice
-electrocutare prin atingere directă, -intervenţia la echipamentele electrice va fi efectuată -conducător loc -pemanent
indirectă - conductori neizolaţi sau cu doar de personal instruit şi autorizat; muncă
izolaţia îmbătrânită, legături la instalaţia -verificarea zilnică şi revizia periodică a -lucrător -permanent
de împământare deteriorată ale echipamentelor electrice; -conducător loc -periodic
maşinilor din dotarea atelierelor şi ale muncă
instalaţiilor electrice din ateliere(prize,
întrerupătoare);
6 F. 11.Calamităţi naturale-seism, trăznet; 3 Măsuri organizatorice
-respectarea Planului de intervenţie în caz de -lucrător -permanent
calamitate;
7 F.13. Lipsa controlului în anumite situaţii 3 Măsuri organizatorice
asupra respectării măsurilor tehnice şi -permiterea începerii lucrului numai după fixarea -conducător loc -imediat
organizatorice de securitate a muncii, polizorului de bancul de lucru muncă
privind executarea lucrărilor- permiterea
lucrului cu polizor fix neprins de bancul
de lucru;
8 F.14. Dispunerea executării unor lucrări 3 Măsuri tehnice
cu scule, echipamente şi dispozitive -dotarea personalului numai cu scule, dispozitive şi -administrator -permanent
necorespunzătoare din punct de vedere al maşini corespunzătoare din punct de vedere al
prevederilor legale(maşini din prevederilor legale în vigoare- HG nr.1146/2006;
dotarea atelierelor cu scurt circuit,
ghilotină cu fotocelule defecte, pistol de
lipit defect, prelungitoare cu stratul de
izolaţie rupt, etc.);
9 F. 15. Lipsă instrucţiuni de lucru şi SM ; 3 Măsuri tehnice
-redactarea tuturor instrucţiunilor de lucru şi SM la -conducător loc -31.07.2008
locurile de muncă şi afişarea lor; muncă
10 F.16. Societatea nu are contract cu un 3 Măsuri tehnice
medic de medicina muncii; -încheierea unui contract cu un medic de medicina -administrator -imediat
F.17. Lipsă fişe de aptitudine, lipsă aviz al muncii;
medicului de medicină a muncii în fişele -completarea fişelor de aptitudine şi aplicarea -imediat
de instruire pentru apt pentru lucru; avizului medicului de medicina muncii în fişa de
instruire SSM
11 F.27. Intervenţii neautorizate la partea 3 Măsuri tehnice
electrică a maşinilor şi aparaturii din -intervenţia la instalaţiile electrice a va fi efectuată -conducător loc -în caz de
atelier-pericol de electrocutare; doar de personal instruit şi autorizat; muncă reparaţii
-verificarea periodică a instalaţiilor electrice; atelier; -periodic
12 F.28. Neverificarea periodică a cablurilor 3 Măsuri tehnice
de conectare la sursa de alimentare cu -verificarea periodică vizuală (înainte de utilizare) a -lucrător -înainte de
curent electric ale maşinilor din ateliere- cablurilor de conectare la sursa de alimentare cu utilizare
pericol de electrocutare; curent electric;
13 F.29. Nerespectarea instrucţiunilor de 3 Măsuri tehnice
utilizare a maşinilor din dotarea -respectarea prevederilor cărţilor tehnice ale -lucrător -permanent
atelierului, conform cărţii tehnice a echipamentelor de muncă şi a instrucţiunilor SM şi
echipamentelor de muncă-pericol de lucru;
accidentare; Măsuri organizatorice
F.34. Nerespectarea instrucţiunilor proprii -instruirea lucrătorului privind pericolele -conducător loc -la instruirea
de SSM şi de lucru la operaţiile pe care le nerespectării instrucţiunilor de utilizare, SM şi lucru; muncă periodică
execută-pericol accidentare;
14 F.30. Efectuarea operaţiilor de întreţinere 3 Măsuri tehnice
şi curăţire a maşinilor, fără deconectarea -orice operaţii de întreţinere şi curăţire a maşinilor -lucrător -permanent
de la sursa de alimentare cu curent electrice , vor fi efectuate numai după deconectarea
electric-pericol electrocutare; de la sursa de alimentare cu curent electric;
15 F.32. Desfăşurarea activităţii sub influenţa 3 Măsuri tehnice
băuturilor alcoolice, a unor medicamente -verificarea stării lucrătorului înainte de începerea -conducător loc -permanent
sau într-un stadiu avansat de oboseală- activităţii; muncă
pericol accidentare; -desfăşurarea activităţii în aşa fel încât să nu expună -lucrător -permanent
la pericole de accidentare persoana proprie- art.22-
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
16 F.33. Neasigurarea condiţiilor de 3 Măsuri tehnice
prevenire a incendiilor în atelier; -respectarea instrucţiunilor şi normelor PSI din -lucrător -permanent
atelier
Măsuri organizatorice
-instruirea lucrătorului privind instrucţiunile şi -conducător loc -la instructaj
normele PSI; muncă periodic
17 F. 35. Executarea de operaţii în afara 3 Măsuri tehnice
sarcinii de muncă-părăsirea locului de -orice activitate în afara sarcinii de muncă se va face -lucrător -permanent
muncă pentru rezolvarea unor probleme numai cu aprobarea conducătorului locului de
personale fără aprobarea conducătorului muncă;
locului de muncă;
18 F.1. Organe de maşini în mişcare- 2 Măsuri organizatorice
prinderea, tăierea mâinilor la: -instruirea personalului privind pericolele pe care le -conducător loc -la instruire
- de găurit şi de polizat; prezintă organele de maşini în mişcare; muncă periodică
-maşina de tipărit; -respectarea procedurilor şi prevederilor legale -lucrător -permanent
-maşina de lipit cartoane; privind utilizarea maşinilor din dotare;
-maşina de ştanţat;
-maşina de îndoit hârtie;
-la curelele de antrenare ale maşinilor;
19 F.10. Substanţe iritante: 2 Măsuri tehnice
-soluţie developare plăci de -asigurarea unei ventilaţii corespunzătoare în -conducător loc -permanent
aluminiu:SPECTRUM 4010; atelierele de lucru; muncă
-soluţie degresare: PRINT WASH;
-soluţie VERISSIMO 10;
F.12. Vapori substanţe iritante:
-soluţie developare plăci de
aluminiu:SPECTRUM 4010;
-soluţie degresare: PRINT WASH;
-soluţie VERISSIMO 10;
20 F.20. Tăierea accidentală a degetelor, a 2 Măsuri tehnice
mâinilor, a corpului cu cuţitul de -dotarea personalului cu mănuşi de protecţie -administrator -permanent
ghilotină-pericol accidentare; -desfăşurarea activităţii în aşa fel încât să nu expună -lucrător -permanent
F.21. Prinderea accidentală a mâinilor la la pericole de accidentare persoana proprie- art.22-
rolele şi curelele maşinilor din dotarea Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
atelierelor;

21 F.23. Executarea de lucrări la un polizor 2 Măsuri tehnice


fix care nu este prins de bancul de lucru- -fixarea imediată a polizorului de bancul de lucru; -administrator -permanent
pericol de accidentare; -dotarea personalului cu ochelari de protecţie; -conducător loc -permanent
F.25. Neutilizarea ochelarilor de protecţie muncă
la operaţiile de polizare -pericol -utilizarea polizoarelor numai cu apărătorile de -lucrător -permanent
accidentare; protecţie;
Măsuri organizatorice
-instruirea personalului privind utilizarea în condiţii -conducător loc -la instruire
de siguranţă a polizoarelor şi verificarea modului de muncă periodică
utilizare ; -periodic
22 F.37. Neutilizarea echipamentului 2 Măsuri organizatorice
individual de protecţie specific; -instruirea personalului privind consecinţele -conducător loc -la instruire
neutilizării a mijloacelor de protecţie; muncă periodică
-verificarea utilizării lor prin control permanent; -periodic
23. F.3. Cădere liberă sub efectul gravitaţiei, 1 Măsuri tehnice
răsturnare de: -desfăşurarea activităţii în aşa fel încât să nu expună -lucrător -permanent
-ambalaje hârtie şi cutii de pe rafturi; la pericole de accidentare persoana proprie- art.22-
-cuţite de ghilotină la manipularea lor; Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
F.22. Utilizarea necorespunzătoare a
pistolului de lipit-atingerea accidentală a
părţilor fierbinţi şi a materialului de lipit-
pericol arsuri termice;
F.31. Montarea necorespunzătoare a
rafturilor metalice, aranjarea
necorespunzătoare a cutiilor pe rafturi,
etc.-pericol cădere, accidentare;
24 F.5. Jet, erupţie de fluide-apă termoficată, 1 Măsuri tehnice
datorită spargerii sau perforării -verificarea zilnică şi periodică a conductelor şi -lucrător -periodic
accidentale a conductelor, caloriferelor caloriferelor -conducător loc
instalaţiei de încălzire; muncă;
25 F.7. Temperatura ridicată a: 1 Măsuri tehnice
-a pieselor prelucrate la maşina de -dotarea personalului cu mănuşi de protecţie şi -conducător loc -permanent
polizat; verificarea utilizării lor; muncă -periodic
-a pistolului de lipit şi a materialului de
lipit;
26 F.18. Efort static-lucrul în poziţii 1 Măsuri organizatorice
preponderent ortostatice- afecţiuni -control medical periodic; -medic medicina -periodic
lombare, musculare, articulare; muncii conf. HG-
F.19. Efort dinamic la manipularea 355 /2007
ambalajelor de hârtie şi a cutiilor de
vopsea;
27 F. 36.Cădere la acelaşi nivel prin 1 Măsuri tehnice
împiedicare, alunecare sau dezechilibrare- -menţinerea curăţeniei pe pardoseala fiecărui loc de -lucrător -permanent
suprafeţe alunecoase sau căi de circulaţie muncă;
blocate cu diverse obiecte; -căile de circulaţie să fie menţinute libere; -lucrător -permanent
2.7. INTERPRETAREA REZULTATELOR

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate,


nivelul de risc global(Nrg) calculat conform metodei avizate are
valoarea de 2,60- situându-se sub limita de acceptabilitate (3,5), în
categoria riscurilor mici.
S-au identificat un număr de 37 factori de risc, toţi factorii de risc
având niveluri parţiale de risc sub limita admisă.
Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt
necesare măsurile prezentate în Fişa de măsuri propuse.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se
remarcă ponderea majoritară , a factorilor de risc proprii executantului
-48,65%, urmat de factorii de risc proprii mijloacelor de producţie–
27,03%, sarcina de muncă-18,92% şi mediul de muncă-5,40% .
Erorile executantului au, în cea mai mare parte, consecinţe
ireversibile-deces.
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 67,57%. dintre factorii
de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului
(DECES sau INVALIDITATE).

S-ar putea să vă placă și