Sunteți pe pagina 1din 21

LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI

ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ: PATISER

TABLOUL FACTORILOR DE RISC ORIENTAT PE ELEMENTELE SISTEMULUI DE


MUNCĂ

A. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI


1. Efectuarea greşită de către executant a unor operaţii sau faze de lucru.
2. Deplasarea sau staţionarea în zone periculoase (zona de manevra a mijloacelor de transport,
CT).
3. Căderea personalului de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare.
4. Prezentarea la lucru a executantului în stare psiho-fizică necorespunzătoare (sub influenţa
alcoolului, al medicamentelor, oboseală etc.)
5. Reacţii neadecvate în situaţii periculoase
6. Neutilizarea de către personal a echipamentelor de protecţie şi lucru.
B. FACTORI DE RISC SPECIFICI MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE
1. Prinderea, lovirea sau strivirea personalului aflat în deplasare pe jos, în mijloacele auto sau în
staţionare de mijloacele auto sau de transport aflate în mişcare în incinta sau în afara unităţii.
2. Prinderea, lovirea personalului de elementele constructive (uşi, ferestre, mobilier etc.) din
dotarea spaţiului de lucru
3. Tăierea, înţeparea executantului în timpul utilizării uneltelor, sculelor, a maşinii de facut
aluat, a maşinii de tăiat
4. Cădere liberă sub efect gravitaţional de unelte, materiale grele în timpul manipulării lor (vase
încărcate cu produse, cu apă etc.)
5. Împroşcare cu jet lichid (agent termic) în urma defecţiunilor de la instalaţia de apă sau de
încălzire sub presiune.
6. Expunerea personalului la suprafeţe alunecoase, acoperite cu grăsimi, ulei, rezultate din
procesul tehnologic.
7. Rostogolirea, răsturnarea materialelor stivuite în echilibru instabil cu lovirea executantului.
8. Contactul executantului cu obiecte sau suprafeţe cu temperatura ridicată.
9. Expunerea personalului la flacără deschisă (la utilizarea cuptorului, consumator de gaze
naturale)
10. Expunerea executantului la împroşcare cu abur.
11. Expunerea personalului prin atingere directă a unor instalaţii electrice defecte sau conductori
de alimentare cu izolaţie defectă.
12. Expunerea personalului prin atingere indirectă la curentul electric din instalaţiile electrice
datorită defecţiunilor la instalaţia de împământare şi legare la nulul de protecţie.
13. Expunerea personalului la scurgeri de gaze naturale (posibilitatea formării de atmosferă
inflamabilă sau explozivă).
14. Expunerea la substanţe iritante care intră în contact cutanat cu executantul la utilizarea lor
pentru întreţinerea curăţeniei la locul de muncă şi a vaselor (uneltelor de lucru).
15. Expunerea la microorganisme care se depozitează în spaţiile socio-sanitare, care intră în
contact cutanat sau ingestia lor de către executant.
16. Agresarea executantului în incintă sau în afara unităţii de către animale periculoase.
C. FACTORI DE RISC SPECIFICI MEDIULUI DE MUNCĂ
1. Expunerea personalului la temperaturi ale aerului ridicate.
2. Expunerea personalului la curenţi de aer.
3. Expunerea personalului la un iluminat necorespunzător datorită multiplelor spaţii de lucru
(spaţii de depozitare a materiilor prime, spaţii de producţie)
4. Expunerea personalului la zgomot sub limita maximă admisă datorită funcţionării aparatelor
şi echipamentelor de muncă utilizate în brutărie.
5. Expunerea personalului la radiaţii electromagnetice.
6. Calamităţi naturale.
7. Inhalare de gaze are şi a aburilor în timpul preparării produselor datorită nefuncţionării
sistemului de aerisire.
D. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ
1. Repartizarea sarcinii de muncă executantului aflat în stare psiho-fizică necorespunzătoare.
2. Repartizarea sarcinii de muncă executantului fără a fi instruit sau cu o instruire sumară.
3. Menţinerea în funcţiune a unor echipamente de muncă şi dotări necorespunzătoare tehnic.
4. Tolerarea pe cale ierarhică a nerespectării de către executant a prevederilor de securitate şi
sănătate în muncă.
5. Repartizarea executantului a unei alte sarcini de muncă.
6. Stres datorat organizării neadecvate a muncii şi repartizarea neadecvată a sarcinilor de muncă.
7. Supradimensionarea sarcinii de muncă prin prelungirea programului de lucru.
8. Expunerea personalului la suprasolicitări fizice (efort fizic şi dinamic).
L I S TA D E C O N S E C I N Ţ E P O S I B I L E ALE ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC
ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
LOCALIZAREA CONSECINŢELOR
Organe de
Sistem osteoarticular
simţ

Aparat cardiovascular
Membru Membru

Aparat respirator

muscular Sistem
Aparat digestiv
Ureche

Cutie craniană

Sistem nervos
Cutie toracică

Coloana vertebrală
Aparat renal
superior inferior

Tegument
Abdomen
Nr. CONSECINŢE

Multiplă
Degete Palmă
Antebraţ Braţ

Gambă Coapsă
crt. POSIBILE

Ochi
Nas

Externă
Internă
Picior
D S D S
1.Plagă: - tăietură x x x x - - - - x x x x x x x x x x - x x x
- înţepătură x x x x - - - - x x x x x x x x x x - x x x
2.Contuzie x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3.Entorsă - - - - - - - - - x x x x x x - - - - - - -
4.Strivire x x x - - - - - x x x x x x x x - x - x - x
5.Fractură x x - - - - - - x x x x x x x - - x - - - x
6.Arsură: - termică x x x x - - - - - x x x x x x x x x - x - x
- chimică - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7.Amputaţie - - - - - - - - - x x x x x x x - - - - - x
8.Leziuni ale organelor interne - - x - x x x x - - - - - - - - - - x - x x
9.Electrocutare - - - x x x - - - - - - - - - - - - - - - x
10.Asfixie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11.Intoxicaţie - acută - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- cronică - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12.Dermatoză - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.Pneumoconioză - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.Îmbolnăviri respiratorii cronice provocate de pulberi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
organice şi substanţe toxice iritante
LOCALIZAREA CONSECINŢELOR
Organe de
Sistem osteoarticular
simţ

Aparat cardiovascular
Membru Membru

Aparat respirator

muscular Sistem
Aparat digestiv
Ureche

Cutie craniană

Sistem nervos
Cutie toracică

Coloana vertebrală
Aparat renal
superior inferior

Tegument
Abdomen
Nr. CONSECINŢE

Multiplă
Degete Palmă
Antebraţ Braţ

Gambă Coapsă
crt. POSIBILE

Ochi
Nas

Externă
Internă
Picior
D S D S
15.Astm bronşic, rinită vasomotorie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16.Boli prin expunere la temperaturi înalte / scăzute - - - - - - - - - - - x x - x - - - - - - -
17.Hipoacuzie, surditate de percepţie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18.Cecitate - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19.Tumori maligne, cancer profesional - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20.Artroze cronice, periartrite, stiloidite, osteocondilite,
- - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - -
bursite, epicondilite, discopatii
21.Boala de vibraţii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22.Tromboflebită - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23.Laringite cronice, nodulii cântăreţilor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24.Astenopatie acomodativă, agravarea miopiei existente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25.Cataracta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26.Conjuctivite şi keratoconjunctivite - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - -
27.Electrooftalmie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28.Boala de iradiere - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29.Îmbolnăviri datorate compresiunilor şi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
decompresiunilor
30.Boli infecţioase şi parazitare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31.Nevroze de coordonare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32.Sindrom cerebroastenic şi tulburări de termoreglare - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nr.
crt.

34.Alte consecinţe
33.Afecţiuni psihice
POSIBILE
CONSECINŢE

Cutie craniană
-

Cutie toracică
-

Abdomen
-

Tegument
-

Aparat respirator
-

Aparat cardiovascular
-

Aparat digestiv
-

Aparat renal
-

Coloana vertebrală
-
D

Antebraţ Braţ
-
S D
-
superior
Membru

Degete Palmă
-
S
-

Gambă Coapsă
Sistem osteoarticular

inferior
Membru

Picior
LOCALIZAREA CONSECINŢELOR

muscular Sistem
-

Ochi
-

Nas
simţ

Internă
Organe de

Externă
Ureche

Sistem nervos
-

Multiplă
UNITATEA:
NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
__________________________________
____ FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: ___ h/schimb
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:
PATISER
CONSE- CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE NIVEL
DE
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA- DE
(descriere, parametri) PREVI- GRAVI-
MUNCĂ IDENTIFICAŢI BILITATE RISC
ZIBILĂ TATE
A. EXECUTANT 1. ACŢIUNI 1. Efectuarea greşită de către executant a unor operaţii
DECES 7 1 3
GREŞITE sau faze de lucru.
2. Deplasarea sau staţionarea în zone periculoase ITM
3 3 3
(zona de manevra a mijloacelor de transport, CT). 45-180 zile
3. Căderea personalului de la acelaşi nivel prin ITM
2 4 2
dezechilibrare, împiedicare, alunecare. 3-45 zile
4. Prezentarea la lucru a executantului în stare psiho-
INV.
fizică necorespunzătoare (sub influenţa alcoolului, al 4 2 3
GR.III
medicamentelor, oboseală etc.)
5. Reacţii neadecvate în situaţii periculoase ITM
3 3 3
45-180 zile
2. OMISIUNI 6. Neutilizarea de către personal a echipamentelor de ITM
3 4 3
protecţie şi lucru. 45-180 zile
B. MIJLOACE 1. FACTORI DE 7. Prinderea, lovirea sau strivirea personalului aflat în
DE PRODUCŢIE RISC MECANIC deplasare pe jos, în mijloacele auto sau în staţionare de
DECES 7 2 4
mijloacele auto sau de transport aflate în mişcare în
incinta sau în afara unităţii.
8. Prinderea, lovirea personalului de elementele ITM 2 2 2
constructive (uşi, ferestre, mobilier etc.) din dotarea 3-45 zile
spaţiului de lucru
UNITATEA:
NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
__________________________________
____ FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: ___ h/schimb
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:
PATISER
CONSE- CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE NIVEL
DE
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA- DE
(descriere, parametri) PREVI- GRAVI-
MUNCĂ IDENTIFICAŢI BILITATE RISC
ZIBILĂ TATE
9. Tăierea, înţeparea executantului în timpul utilizării
ITM
uneltelor, sculelor, a maşinii de facut aluat, a maşinii 2 5 3
3-45 zile
de tăiat
10. Cădere liberă sub efect gravitaţional de unelte,
ITM
materiale grele în timpul manipulării lor (vase 2 4 2
3-45 zile
încărcate cu produse, cu apă etc.)
11. Împroşcare cu jet lichid (agent termic) în urma
ITM
defecţiunilor de la instalaţia de apă sau de încălzire sub 2 2 2
3-45 zile
presiune.
12. Expunerea personalului la suprafeţe alunecoase,
ITM
acoperite cu grăsimi, ulei, rezultate din procesul 3 4 3
45-180 zile
tehnologic.
13. Rostogolirea, răsturnarea materialelor stivuite în ITM
2 4 2
echilibru instabil cu lovirea executantului. 3-45 zile
2. FACTORI DE 14. Contactul executantului cu obiecte sau suprafeţe cu ITM
2 4 2
RISC TERMIC temperatura ridicată. 3-45 zile
15. Expunerea personalului la flacără deschisă (la ITM
2 4 2
utilizarea cuptorului, consumator de gaze naturale) 3-45 zile
16. Expunerea executantului la împroşcare cu abur. ITM 2 2 2
3-45 zile
UNITATEA:
NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
__________________________________
____ FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: ___ h/schimb
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:
PATISER
CONSE- CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE NIVEL
DE
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA- DE
(descriere, parametri) PREVI- GRAVI-
MUNCĂ IDENTIFICAŢI BILITATE RISC
ZIBILĂ TATE
3. FACTORI DE 17. Expunerea personalului prin atingere directă a
RISC ELECTRIC unor instalaţii electrice defecte sau conductori de DECES 7 2 4
alimentare cu izolaţie defectă.
18. Expunerea personalului prin atingere indirectă la
curentul electric din instalaţiile electrice datorită
DECES 7 2 4
defecţiunilor la instalaţia de împământare şi legare la
nulul de protecţie.
4. FACTORI DE 19. Expunerea personalului la scurgeri de gaze
ITM
RISC CHIMIC naturale (posibilitatea formării de atmosferă 3 4 3
45-180 zile
inflamabilă sau explozivă).
20. Expunerea la substanţe iritante care intră în contact
cutanat cu executantul la utilizarea lor pentru ITM
2 2 2
întreţinerea curăţeniei la locul de muncă şi a vaselor 3-45 zile
(uneltelor de lucru).
5. FACTORI DE 21. Expunerea la microorganisme care se depozitează
ITM
RISC BIOLOGIC în spaţiile socio-sanitare, care intră în contact cutanat 2 2 2
3-45 zile
sau ingestia lor de către executant.
22. Agresarea executantului în incintă sau în afara ITM
2 2 2
unităţii de către animale periculoase. 3-45 zile
C. MEDIUL DE 1. FACTORI DE 23. Expunerea personalului la temperaturi ale aerului ITM 2 5 3
MUNCĂ RISC FIZIC ridicate. 3-45 zile
UNITATEA:
NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
__________________________________
____ FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: ___ h/schimb
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:
PATISER
CONSE- CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE NIVEL
DE
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA- DE
(descriere, parametri) PREVI- GRAVI-
MUNCĂ IDENTIFICAŢI BILITATE RISC
ZIBILĂ TATE
ITM
24. Expunerea personalului la curenţi de aer. 2 5 3
3-45 zile
25. Expunerea personalului la un iluminat
necorespunzător datorită multiplelor spaţii de lucru ITM
2 3 2
(spaţii de depozitare a materiilor prime, spaţii de 3-45 zile
producţie)
26. Expunerea personalului la zgomot sub limita
ITM
maximă admisă datorită funcţionării aparatelor şi 2 5 3
3-45 zile
echipamentelor de muncă utilizate în brutărie.
27. Expunerea personalului la radiaţii ITM
2 5 3
electromagnetice. 3-45 zile
28. Calamităţi naturale. DECES 7 1 3
2. FACTORI DE 29. Inhalare de gaze are şi a aburilor în timpul
ITM
RISC CHIMIC preparării produselor datorită nefuncţionării sistemului 3 5 4
45-180 zile
de aerisire.
D. SARCINA DE 1. CONŢINUTUL 30. Repartizarea sarcinii de muncă executantului aflat INV.
4 2 3
MUNCĂ SARCINII DE în stare psiho-fizică necorespunzătoare. GR.III
MUNCĂ 31. Repartizarea sarcinii de muncă executantului fără a ITM
3 2 2
fi instruit sau cu o instruire sumară. 45-180 zile
32. Menţinerea în funcţiune a unor echipamente de DECES 7 2 4
muncă şi dotări necorespunzătoare tehnic.
UNITATEA:
NUMĂR PERSOANE EXPUSE:
__________________________________
____ FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: ___ h/schimb
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:
PATISER
CONSE- CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE NIVEL
DE
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBA- DE
(descriere, parametri) PREVI- GRAVI-
MUNCĂ IDENTIFICAŢI BILITATE RISC
ZIBILĂ TATE
33. Tolerarea pe cale ierarhică a nerespectării de către
ITM
executant a prevederilor de securitate şi sănătate în 2 3 2
3-45 zile
muncă.
34. Repartizarea executantului a unei alte sarcini de ITM
2 4 2
muncă. 3-45 zile
35. Stres datorat organizării neadecvate a muncii şi ITM
3 4 3
repartizarea neadecvată a sarcinilor de muncă. 45-180 zile
2. SOLICITĂRI 36. Supradimensionarea sarcinii de muncă prin ITM
2 6 3
PSIHO-FIZICE prelungirea programului de lucru. 3-45 zile
37. Expunerea personalului la suprasolicitări fizice ITM
2 5 3
(efort fizic şi dinamic). 3-45 zile
Nivelul de risc global al locului de muncă este:
37

r  R i i
4(4  4)  18(3  3)  15(2  2) 286
N rg  i 1
   2,86
37
4  4  18  3  15  2 100
r i 1
i

Nivelul de securitate

N S  8 – 2,86  5,14
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

LOCUL DE MUNCĂ: PATISER


NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,79

7
NIVELURI PARTIALE DE RISC

FACTORI DE RISC
5

4 44 4 4
4

33 333 3 3 3 33 333 3 333


3

2 2 22 2222 222 2 2 22
2

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37
7
NIVELURI PARTIALE DE RISC

2
4 44 4 4
33 3 3 3 3 3 3 3 3 333 3 333
1
2 2 22 22 22 222 2 2 22
FACTORI DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37
F1
F37 7 F2
F36 F3
F35 F4
6
F34 F5
5
F33 F6

3
3 33 3
4
F32 F7

3
33
F31
4 2 3 4 F8

22 2
F30 F9

3 2 1 2 3
F29
4 0 2 F10

3 2
3 3
F28 F11
2
F27 3 2 22 F12

3 3 2 22 2
F26 F13

3
4 4
F25 F14

F24 F15

F23 F16
F22 F17
F21 F18
F20 F19
LEGENDǍ

F1. Efectuarea greşită de către executant a unor operaţii sau faze de lucru.
F2. Deplasarea sau staţionarea în zone periculoase (zona de manevra a mijloacelor de transport,
CT).
F3. Căderea personalului de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare.
F4. Prezentarea la lucru a executantului în stare psiho-fizică necorespunzătoare (sub influenţa
alcoolului, al medicamentelor, oboseală etc.)
F5. Reacţii neadecvate în situaţii periculoase
F6. Neutilizarea de către personal a echipamentelor de protecţie şi lucru.
F7. Prinderea, lovirea sau strivirea personalului aflat în deplasare pe jos, în mijloacele auto sau
în staţionare de mijloacele auto sau de transport aflate în mişcare în incinta sau în afara unităţii.
F8. Prinderea, lovirea personalului de elementele constructive (uşi, ferestre, mobilier etc.) din
dotarea spaţiului de lucru
F9. Tăierea, înţeparea executantului în timpul utilizării uneltelor, sculelor, a maşinii de facut
aluat, a maşinii de tăiat
F10. Cădere liberă sub efect gravitaţional de unelte, materiale grele în timpul manipulării lor
(vase încărcate cu produse, cu apă etc.)
F11. Împroşcare cu jet lichid (agent termic) în urma defecţiunilor de la instalaţia de apă sau de
încălzire sub presiune.
F12. Expunerea personalului la suprafeţe alunecoase, acoperite cu grăsimi, ulei, rezultate din
procesul tehnologic.
F13. Rostogolirea, răsturnarea materialelor stivuite în echilibru instabil cu lovirea executantului.
F14. Contactul executantului cu obiecte sau suprafeţe cu temperatura ridicată.
F15. Expunerea personalului la flacără deschisă (la utilizarea cuptorului, consumator de gaze
naturale)
F16. Expunerea executantului la împroşcare cu abur.
F17. Expunerea personalului prin atingere directă a unor instalaţii electrice defecte sau conductori
de alimentare cu izolaţie defectă.
F18. Expunerea personalului prin atingere indirectă la curentul electric din instalaţiile electrice
datorită defecţiunilor la instalaţia de împământare şi legare la nulul de protecţie.
F19. Expunerea personalului la scurgeri de gaze naturale (posibilitatea formării de atmosferă
inflamabilă sau explozivă).
F20. Expunerea la substanţe iritante care intră în contact cutanat cu executantul la utilizarea lor
pentru întreţinerea curăţeniei la locul de muncă şi a vaselor (uneltelor de lucru).
F21. Expunerea la microorganisme care se depozitează în spaţiile socio-sanitare, care intră în
contact cutanat sau ingestia lor de către executant.
F22. Agresarea executantului în incintă sau în afara unităţii de către animale periculoase.
F23. Expunerea personalului la temperaturi ale aerului ridicate.
F24. Expunerea personalului la curenţi de aer.
F25. Expunerea personalului la un iluminat necorespunzător datorită multiplelor spaţii de lucru
(spaţii de depozitare a materiilor prime, spaţii de producţie)
F26. Expunerea personalului la zgomot sub limita maximă admisă datorită funcţionării aparatelor
şi echipamentelor de muncă utilizate în brutărie.
F27. Expunerea personalului la radiaţii electromagnetice.
F28. Calamităţi naturale.
F29. Inhalare de gaze are şi a aburilor în timpul preparării produselor datorită nefuncţionării
sistemului de aerisire.
F30. Repartizarea sarcinii de muncă executantului aflat în stare psiho-fizică necorespunzătoare.
F31. Repartizarea sarcinii de muncă executantului fără a fi instruit sau cu o instruire sumară.
F32. Menţinerea în funcţiune a unor echipamente de muncă şi dotări necorespunzătoare tehnic.
F33. Tolerarea pe cale ierarhică a nerespectării de către executant a prevederilor de securitate şi
sănătate în muncă.
F34. Repartizarea executantului a unei alte sarcini de muncă.
F35. Stres datorat organizării neadecvate a muncii şi repartizarea neadecvată a sarcinilor de
muncă.
F36. Supradimensionarea sarcinii de muncă prin prelungirea programului de lucru.
F37. Expunerea personalului la suprasolicitări fizice (efort fizic şi dinamic).
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII
LOCULUI DE MUNCĂ PATISER

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng) calculat conform
metodei avizate are valoarea 2,86 situându-se sub limita de acceptabilitate (3,5), în categoria
riscurilor mici.
S-au identificat un număr de 37 factori de risc dintre care: 5 factori au nivel parţial de risc peste
limita de acceptabilitate de 3,5 şi 32 factori au niveluri parţiale de risc sub limita de acceptabilitate.
Factorii pentru care trebuie luate măsuri de eliminare sau diminuare a efectelor lor sunt:
F1. Prinderea, lovirea sau strivirea personalului aflat în deplasare pe joc, în mijloacele auto sau în
staţionare de mijloacele auto sau de transport aflate în mişcare în incinta sau în afara unităţii
F11. Expunerea personalului prin atingere directă a unor instalaţii electrice defecte sau conductori
de alimentare cu izolaţie defectă
F12. Expunerea personalului prin atingere indirectă la curentul electric din instalaţiile electrice
datorită defecţiunilor la instalaţia de împământare şi legare la nulul de protecţie
F23. Inhalare de gaze are şi a aburilor în timpul preparării produselor datorită nefuncţionării
sistemului de aerisire
F26. Menţinerea în funcţiune a unor echipamente de muncă şi dotări necorespunzătoare tehnic
Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare măsurile prezentate
în "Fişa de măsuri propuse".În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare,
situaţia se prezintă după cum urmează:

Tabelul de ponderi a FR pe componente în sistemul de muncă


EXECUTANT 16,22 %
SARCINA DE MUNCĂ 21,62 %
MIJLOACE DE PRODUCŢIE 43,24 %
MEDIUL DE MUNCĂ 18,92 %
Total FR Evaluaţi 37
Ponderea Factorilor de risc aparţinând executantului în total factori de risc 16,22 %
Număr de Factori de risc cu consecinţe ireversibile 6
Ponderea factorilor de risc cu consecinţa maximă în totalul Factorilor de Risc 16,22 %
Număr factori de risc cu consecinţa maximă previzibilă în subtotal factori de risc
1
proprii executantului
Ponderea factorilor de risc cu consecinţa maximă în factorii de risc proprii
16,67 %
executantului

FACTORII DE RISC CE POT AVEA CONSECINŢELE MAXIME PREVIZIBILE -


DECES, REPREZINTĂ 16,22 % DIN TOTALUL FACTORILOR DE RISC ŞI 16,67 % DIN
TOTALUL FACTORILOR DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI.
ACEŞTI FACTORI DE RISC VOR FI ANALIZAŢI PERSEVERENT DE CĂTRE
ANGAJATOR, SCOPUL MĂSURILOR PE CARE LE VA DISPUNE FIIND ACELA DE
ELIMINARE A LOR

Evenimentele de muncă datorate materializării acestor riscuri au în cea mai mare parte consecinţe
ireversibile asupra executantului, ceea ce impune o atenţie sporită implementării măsurilor care
conduc la eliminarea sau diminuarea lor.
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ

LOCUL DE MUNCĂ: PATISER


NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,86
FISA DE MASURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ PATISER

MĂSURILE PROPUSE
NIVEL pentru eliminarea sau diminuarea nivelului global de risc al locului de
Simbol FACTORII DE RISC
PARŢIAL muncă
factor identificaţi şi evaluaţi la locul de muncă
DE RISC TEHNICE ORGANIZATORICE
F1. Prinderea, lovirea sau strivirea personalului 4 - Respectarea codului rutier - Se va efectua instruirea în
aflat în deplasare pe jos, în mijloacele auto sau - În incinta unităţii se va păstra domeniul securităţii şi sănătăţii în
în staţionare de mijloacele auto sau de transport viteza maximă de 5 km/oră muncă (din L.319/2006, Codul
aflate în mişcare în incinta sau în afara unităţii. rutier) şi se va consemna în fişa de
instruire individuală;
- Control medical periodic.

F11. Expunerea personalului prin atingere directă a 4 - Interzicerea utilizării instalaţiilor - Instruirea personalului privind
unor instalaţii electrice defecte sau conductori electrice cu defecţiuni (fire riscul expunerii la utilizarea energiei
de alimentare cu izolaţie defectă dezizolate, întrerupătoare, prize, electrice (L.319/2006 şi
H.G.1146/2006) şi se va consemna
stechere, cabluri electrice defecte).
în fişa de instruire individuală;
MĂSURILE PROPUSE
NIVEL pentru eliminarea sau diminuarea nivelului global de risc al locului de
Simbol FACTORII DE RISC
PARŢIAL muncă
factor identificaţi şi evaluaţi la locul de muncă
DE RISC TEHNICE ORGANIZATORICE
F12. Expunerea personalului prin atingere indirectă 4 - Conectarea prizelor de la - Instruirea angajaţilor în ceea ce
la curentul electric din instalaţiile electrice instalaţiile electrice la nulul de priveşte utilizarea energiei electrice
datorită defecţiunilor la instalaţia de protecţie. (tensiuni nepericuloase, periculoase,
curenţi periculoşi etc.)
împământare şi legare la nulul de protecţie. - Verificarea rezistenţei de
dispersie a prizelor de pământ.

F23. Inhalare de gaze are şi a aburilor în timpul 4 - Dotarea sistemului de aerisire cu - Se interzice prepararea produselor
preparării produselor datorită nefuncţionării ventilator dimensionat fără pornirea instalaţiei de
sistemului de aerisire. corespunzător evacuării noxelor. ventilaţie.
MĂSURILE PROPUSE
NIVEL pentru eliminarea sau diminuarea nivelului global de risc al locului de
Simbol FACTORII DE RISC
PARŢIAL muncă
factor identificaţi şi evaluaţi la locul de muncă
DE RISC TEHNICE ORGANIZATORICE
F26. Menţinerea în funcţiune a unor echipamente de 4 - Efectuarea verificărilor tehnice - Instruirea angajaţilor în ceea ce
muncă şi dotări necorespunzătoare tehnic. impuse (ISCIR PRAM, priveşte utilizarea corectă a
metrologice, gaz etc). echipamentelor tehnice.
- Repunerea lor în funcţiune după
obţinerea avizelor favorabile.