Sunteți pe pagina 1din 36

NORMATIV PRIVIND CALITATEA

iMBINARILOR SUDATE DIN OTEL AE


CONSTRUCTIILOR CIVILE,
INDUSTRIALE I AGRICOLE
INDICATIV C 150-99

115
NORMATIV PRIVIND CALITATEA iMBINARILOR 1.5. Calitatea imbinarilor sudate din otel se clasifica in trei
lndicativ: C 150-99
SUDATE DIN OTEL ALE CONSTRUCTIILOR CIVILE,
inlocuie,te C 150-1$4
nivele de acceptare conform SR En 25817-1993 "lmbinari sudate cu
INDUSTRIALE !?I AGRICOLE arcul electric. Ghid pentru nivelurile de acceptare a defectelor" (tabelul 6
din prezentul normativ).
1. GENERALITATI fn toate cazurile, unitatile producatoare specializate sau
antierele trebuie sa fie dotate cu mijlae de excti, con!rI
J'
1.1. Prezentul normativ stabilete conditiile de calitate pe care - _
personal calificat in vederea coordonam, mspect1e1, merarn
trebuie sa le indeplineasca imbinarile din otel, sudate prin topire, ale realizarii condi1iilor impuse de nivelul de acceptare md1cat in
constructiilor civile, industriale i agricole, exploatate in domeniul documentatia de executie.
superior temperaturii de -40C. 1.6. fn vederea realizarii calitatii prescrise a imbinarilor sudate,
1.2. Conditiile tehnice generale de calitate pentru constructiile procedurile de sudare elaborate de producator se vor califica conform
din otel ce se incadreaza in limitele prezentului normativ sunt cele SR EN 288-1, 2, 3-1995, SR EN 288-5, 6-1996 i SR EN 288-7, 8-1997
stabilite in STAS 767/0-88 "Constructii civile, industriale i agricole. "Specificatia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale
Constructii din otel. Conditii tehnice generale de calitate". metalice".
1.3. Prevederile prezentului normativ nu se aplica: 1.7. Conditiile de calitate din prezentul normativ sunt stabilite pe
- constructiilor din otel laminat la cald, cu grosime mai mica de principiul realizarii in imbinarea sudata a unor rezistente minime egale
4 mm; cu cele prescrise pentru metalul de baza.
- constructiilor din profile cu pereti subtiri, formate la rece; 1.8. fn cuprinsul normativului se face referire la urmatoarele
- recipientilor i rezervoarelor in care se depoziteaza materiale standarde:
cu grad de periculozitate mai mare ca 1 (definit conform "lnstructiunilor 1. SR EN 287-1-1993 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire.
tehnice privind stabilirea i verificarea clasei de calitate a imbinarilor Partea: 1: Otel.
sudate la conducte tehnologice" I 27-82), precum i conductelor 2. SR EN 288-1-1995 Specificatia i calificarea procedurilor de sudare
tehnologice pentru transportul acestora; pentru materiale metalice. Partea 1: Reguli generale pentru sudarea
- constructiilor sudate care intra in competenta ISCIR, RNR sau prin topire. .
in alcatuirea utilajelor, instalatiilor industriale, a celor din domeniul 3. SR EN 288-2-1995 Specificatia i calificarea procedunlor de sudare
nuclear i hidrotehnic, a podurilor rutiere sau de cale ferata, precum i a pentru materiale metalice. Partea 2: Specificatia procedurilor de sudare
oricaror constructii care nu sunt alcatuite i dimensionate conform pentru sudarea cu arc electric.
STAS 10108/0-78 "Constructii civile, industriale i agricole. Calculul 4. SR EN 288-3-1995 Specificatia i calificarea procedurilor de sudare
elementelor din otel"; pentru materiale metalice. Partea 3: Verificarea procedurii de sudare cu
Pentru o mai buna cunoatere a domeniului de folosire a arc electric a otelurilor.
normativului, in anexa 1 este data o lista exemplificativa de constructii 5. SR EN 288-5-1996 Specificatia i calificarea procedurilor de sudare
civile, industriale i agricole, care nu este limitativa. pentru materiale metalice. Partea 5: Calificarea prin utilizarea de
1.4. Prevederile din prezentul normativ trebuie aplicate materiale pentru sudare certificate la sudarea cu arc electric.
obligatoriu de catre toti factorii care participa la proiectarea i executia 6. SR EN 288-6-1996 Specificatia i calificarea procedurilor de sudare
constructiilor sudate din otel, indiferent daca imbinarea lor se face in pentru materiale metalice. Partea 6: Calificarea prin referire la
unitati industriale, in atelierele unitatilor de constructii-montaj sau pe experienta anterioara.
antier, la montaj. 7. SR EN 288-7-1997 Specificatia i calificarea procedurilor de sudare
pentru materiale metalice. Partea 7: Calificarea prin rferire la o
procedura de sudare standard pentru sudarea cu arc electric.
8. SR EN 288-8-1997 Specificatia i calificarea procedurilor de sudare
118 119
I '
...
IJ} IJ}
Ill_

"":
Q)
IJ} ui ui
.c II II
0 a: a:1:: -
:::, :::,
en 2 .c 0 0
C: IJ}
Q) 0
E ...
i5
<ll 5 ,a,
:;j IJ} CX) CX)
.5 .c

i
"iii
0 Q) Q)
V1 V1

c5 E -u

ca;
E c:
0 :c
u. .

a, 5

-
E "S
01ii
u. e
.
0
.c
E
ci5
co
r-
E ......
Q) ::
,a, :::i SI _g .!:!

ir--
E - ,co :;o:t
E c: -u1-<11C>
,!:
1::
E E:c-
Q)
c:E

...Iii
:::, Cl
i;;
C'II
C:
Q) ti Iii
E 0..
C\i N
i5

182