Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. ...............................

SRL Aprobat,
Administrator,

TEMATICA INSTRUIRE PERIODICA


DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 2015
In conformitate cu prevederile art. 93 din Normele Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006

Personal executie sofer si coordonator transporturi


1. IANUARIE – TEMATICA NR. 1
1.1. Legea 319/2006, Cap. III, sectiunea I, art. 6-8; Cap III, sectiunea 2 art. 8-9, Cap. Ill, sectiunea III art.
10-11, Cap III, sectiunea 4 art. 12-15.
1.2. IPSSM pentru manipularea, transportul si depozitarea materialelor ;
1.3. IPSSM privind acordarea primului ajutor in caz de electrocutare;

2. FEBRUARIE – TEMATICA NR. 2


2.1. Legea 319/2006, art. 22, 23;
2.2. HG 1425/2006 Pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii
sanatatii in munca nr. 319/2006, Cap. III, sectiunea 1, art. 12-13, Cap. III, sectiunea II, art. 14-19.
2.3. HG. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate/sanatate la locul de munca,
cap. II, sectiunea I, art. 6-8, anexa nr. 1.
2.4. HG. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea
de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, Cap. II, Sectiunea 1, art. 5-13, Sectiunea
2, art. 14-15, Sectiunea 4, art. 19-20.

3. MARTIE – TEMATICA NR. 3


3.1. Legea 319/2006, Cap. II, art. 3-5, sectiunea 2 - servicii de prevenire si protectie, Cap. VI
Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor, Sectiunea 1, art. 26 -34;
3.2. HG nr. 1051 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala
a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare, Cap. III, art. 8-10, anexa nr. 2.
3.3. HG nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
Cap. I, art. 1-7, Cap. III, art. 10-12.
3.4. IPSSM privind acordarea primului ajutor la locul accidentului;

Pagina 1 din 4
Trimestrul II

4. APRILIE – TEMATICA NR. 4


4.1. Legea 319/2006, Cap. IV, Obligatiile lucratorilor, art. 22, 23; Cap. V Supravegherea sanatatii, art. 24-
25
4.2. HG. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate/sanatate la locul de munca,
cap. I, art.l -5, Anexa nr. 1 cerinte minime privind semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca
4.3. IPSSM pentru manipularea, transportul si depozitarea materialelor
4.4. HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
4.5. Evaluarea de risc specifica locului de munca (descrierea sistemului de munca, clasificarea factorilor de
risc proprii sistemului de munca)

5. MAI – TEMATICA NR. 5


5.1. Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii/Sanatatii in munca nr. 319/2006, Cap.
I Dispozitii Generale, art. 1-20, Sectiunea 3- Lucratori desemnati, art,. 20-22.
5.2. Legea 319/2006, Cap. VIII Infractiuni, art. 37-38;
5.3. Legea 319/2006, Cap. IX Contraventii art. 39-44;
5.4. Plan de prevenire si protectie
5.5. IPSSM pentru manipularea, transportul si depozitarea materialelor

6. IUNIE – TEMATICA NR. 6


6.1. HG nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a
maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare, Cap. III art. 8-10, anexa
nr. 2.

6.2. CODUL MUNCII Legea 53/2003 Titlul V Sănătatea şi securitatea în muncă Cap. I Reguli generale
art.171-178; Cap. III Protecţia salariaţilor prin servicii medicale art.182

6.3. PRIMUL AJUTOR LA LOCUL ACCIDENTULUI – Arsuri

Pagina 2 din 4
Trimestrul III

7. IULIE – TEMATICA NR. 7


7.1. Legea 319/2006, Cap. X, Autoritati competente si institutii cu atributii in domeniu, art. 45-50;
7.2. Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006 securitatii si sanatatii in munca, Sectiunea 8 -
Cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, art. 47 - 51;
7.3. Plan de prevenire si protectie
7.4. IPSSM pentru lucrul pe timp friguros

8. AUGUST – TEMATICA NR. 8


8.1. Legea 319/2006 Sectiunea 2 - Accidente de munca art. 30-32;
8.2. Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006 securitatii si sanatatii in munca , Cap. VII.
Sectiunea 1;
8.3. IPSSM pentru transportul, manipularea si depozitarea materialelor si produselor
8.4. IPSSM privind acordarea primului ajutor.

9. SEPTEMBRIE – TEMATICA NR. 9


9.1. Legea 319/2006 Sectiunea 3- Bolile profesionale, art. 33-34; Cap. VII, grupuri sensibile la riscuri, art.
35-36.
9.2. Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006 securitatii si sanatatii in munca , Cap. VII.
Sectiunea 1;
9.3. IPSSM impotriva pericolului de electrocutare
9.4. IPSSM privind acordarea primului ajutor in caz de accident

Trimestrul IV

10. OCTOMBRIE – TEMATICA NR. 10


10.1. Legea 319/2006 art. Sectiunea 3 - Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor,
pericol grav si iminent art 10- 11;
10.2. IPSSM Traseu;

Pagina 3 din 4
11. NOIEMBRIE – TEMATICA NR. 11
11.1. Legea 319/2006, Cap. Ill, sectiunea I, art. 6-7; Cap IV, art 22-23,
11.2. IPSSM pentru manipularea, transportul si depozitarea materialelor;
11.3. IPSSM privind acordarea primului ajutor in caz de accident;
11.4. IPSSM pentru prelucrarea automata a datelor

12. DECEMBRIE – TEMATICA NR. 12


12.1. Testarea cunostintelor conform Legii 319/2006 si HG 1425/2006

Tematica de instruire va fi completata cu urmatoarele norme si instructiuni de securitate şi sănătate în muncă:


1. IPSSM privind deplasarea lucratorilor de acasa la locul de munca si invers.
2. Codul rutier -2006 si regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002
privind circulatia pe drumurile publice.

Intocmit,
Serviciu Extern SSM

Pagina 4 din 4