Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. ...................

SRL Aprobat,
Administrator,

TEMATICA INSTRUIRE PERIODICA

Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului


de
munca.Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin
instructiuni proprii
si nu va fi mai mare de 6 luni.
Instruirea periodica se face pe baza:
• planurilor tematice anuale de instruire, pe meserii sau activităţi,
elaborate de către inspectorul de protecţia muncii responsabil cu
activitatea
cabinetului SSM/ Serviciul extern SSM, aprobate de către Administratorul
societatii.
• tematicilor întocmite de către conducătorul direct al locului de
muncă împreună cu inspectorul de protecţia muncii responsabil cu
activitatea
cabinetului SSM/ Serviciul extern SSM, aprobate de către administrator;
tematica se păstrează la persoana care efectuează instruirea;
- se consemnează în Fisa de Instruire şi în Fişa de instruire individuală
privind SSM .
Verificarea însuşirii cunoştinţelor acumulate în timpul instruirii
periodice în
domeniul SSM:
- se face de către:
• şeful ierarhic superior al persoanei care a efectuat instruirea
periodică;
• inspectorii de SSM (prin sondaj)
- se consemnează prin semnarea fişei individuale de instruire individuală
privind SSM, rubrica „Semnătura celui care a verificat instruirea” .

TEMATICA PENTRU PERSONAL DE EXECUTIE

Nr. Luna Tema Cine participa Timp de


Crt. instruire

1 Ianuarie Legea 319/2006 privind Personalul cu functii 1h


securitatea si sanatatea de executie
in munca,art.1- (muncitorii
Instructiuni proprii calificati,
specifice fiecarui loc de necalificati)
munca.

Page 1 of 4
2 Februarie Legea 319/2006 privind Personalul cu functii 1h
securitatea si sanatatea de executie
in munca,art.26- (muncitorii
Instructiuni proprii calificati,
specifice fiecarui loc de necalificati)
munca.

3 Martie H.G.1425/2006 pentru Personalul cu functii 1h


aprobarea normelor de executie
metodologice de aplicare (muncitorii
a legii 319/2006,art.1-26. calificati,
Instructiuni proprii necalificati)
specifice fiecarui loc de
munca.

4 Aprilie H.G.1425/2006 pentru Personalul cu functii 1h


aprobarea normelor de executie
metodologice de aplicare (muncitorii
a legii 319/2006,art.52-. calificati,
Instructiuni proprii necalificati)
specifice fiecarui loc de
munca.

5 Mai H.G.1425/2006 pentru Personalul cu functii 1h


aprobarea normelor de executie
metodologice de aplicare (muncitorii
a legii 319/2006,art.74- calificati,
Instructiuni proprii necalificati)
specifice fiecarui loc de
munca.

6 Iunie H.G.1425/2006 pentru Personalul cu functii 1h


aprobarea normelor de executie
metodologice de aplicare (muncitorii
a legii 319/2006,art.101- calificati,
Instructiuni proprii necalificati)
specifice fiecarui loc de
munca.

7 Iulie H.G.1425/2006 pentru Personalul cu functii 1h


aprobarea normelor de executie
metodologice de aplicare (muncitorii
a legii 319/2006,art.149- calificati,
Instructiuni proprii necalificati)
specifice fiecarui loc de
munca.

8 August H.G.1091/2006privind Personalul cu functii 1h


cerintele minime de de executie
securitate si sanatate in (muncitorii
munca. Instructiuni proprii calificati,
specifice fiecarui loc de necalificati)
munca.

9 Septembrie H.G.971/2006 privind Personalul cu functii 1h


cerintele minime pentru de executie
semnalizarea de (muncitorii
securitate si/sau sanatate calificati,
la locul de munca. necalificati)
Instructiuni proprii
Page 2 of 4
specifice fiecarui loc de
munca

10 Octombrie H.G.1048/2006 privind Personalul cu functii 1h


cerintele minime de de executie
securitate si sanatate in (muncitorii
munca pentru utilizarea calificati,
de catre lucratori a necalificati)
echipamentului de
protectie. Instructiuni
proprii specifice fiecarui
loc de munca.

11 Noiembrie H.G.355/2007 privind Personalul cu functii 1h


supravegherea sanatatii de executie
lucratorului.Instructiuni (muncitorii
proprii specifice fiecarui calificati,
loc de munca. necalificati)

12 Decembrie Planul de prevenire si Personalul cu functii 1h


protectie. Instructiuni de executie
proprii specifice fiecarui (muncitorii
loc de munca. calificati,
necalificati)
Testare anuala

TEMATICA PENTRU PERSONAL TESA

Nr. Luna Tema Cine participa Timp de


Crt. instruire

1 Semestrul I - Legea 319/2006 privind Personalul TESA 1h


securitatea si sanatatea
in munca,art.22,23,30-34-
IPSSM generale. Plan de
prev. Si prot. HG955/2010.
IPSSM traseu.

2 Semestrul II - Legea 319/2006 privind Personalul TESA 1h


securitatea si sanatatea
in munca,art.22,23,30-34-
IPSSM generale. Prezentare
riscuri- masuri de prevenire.
HG 1425/2006

Intocmit,

Serviciu Extern de prevenire si protectie ,

Page 3 of 4
………………………………..

Page 4 of 4

S-ar putea să vă placă și