Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

FRATRES SOLIS SRL

DECIZIE
nr. 1 din data de 12.08.2014

S.C. FRATRES SOLIS SRL, în baza prerogativelor acordate de Legea nr. 319/1990 privind
societăţile comerciale, republicată şi de Statutul Companiei;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 şi cu prevederile cap.3, art. 14 din Normele
Metodologice de aplicare a legii de securitate şi sănătate în muncă,

DISPUNE:

Art. 1 Începând cu data de 12.08.2014, Balhui Bogdan si Serviciul Extern „P.F.A.


LAUTARU I. GABRIELA” se numesc Responsabili în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în
Muncă la punctul de lucru din STR. LILIACULUI nr. 23, MANDRESTI, JUD. VRANCEA, din cadrul
S.C. FRATRES SOLIS SRL

Art. 2 Atribuţiile şi obligaţiile Responsabilului în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă,


nominalizat la art. 1 sunt expuse în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Administrator,

Soare Aneta
Anexa:

S.C. FRATRES SOLIS SRL

ANEXĂ,
la decizia de numire a responsabilului cu securitatea şi sănătatea în muncă.

Persoana numită de societate ca responsabil pentru securitatea şi sănătatea în muncă, la


S.C. FRATRES SOLIS SRL este Serviciu extern de prevenire si protectie, care va respecta
prevederile Normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006.

Atribuţii şi obligaţii:
• Colaborează cu angajatorul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate în
muncă;
• Ajută lucrătorii să conştientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate şi sănătate în
muncă;
• Aduce la cunoştinţă angajatorului propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă;
• Efectuează evaluarea riscurilor;
• Urmăreşte realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie;
• Informează autorităţile competente asupra nerespectării prevederilor legale în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă;
• Planifică activitatea de securitate şi sănătae în muncă;
• Instruieşte personalul pentru probleme de securitate şi sănătate.

Am luat la cunostinta,

Serviciul extern de prevenire si protectie,


P.F.A. LAUTARU I. GABRIELA