Sunteți pe pagina 1din 112

SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL

SEDIU SOCIAL- TARGOVISTE


BD. I.C. BRATIANU, NR.48
BL.23A, ET. 4, AP.17
JUDETUL DAMBOVITA
CUI 37330210, J15/371/2017

PUNCT LUCRU TARGOVISTE


CALEA BUCURESTI, NR.12A
BL.O2,SC.E,PARTER, AP.3

DOCUMENTATIA PENTRU ACTIVITATEA DE


SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

IF MOCANESCU GHEORGHE
SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL

DECIZIE
Nr. 2 din 10.07.2017

de numire conducator loc de munca pentru instruirea angajatilor


in domeniul securitatii si sanatatii in munca si acordarea primului ajutor

In conformitate cu prevederile Titlului V, Cap. II din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, in
conformitate cu Legea nr.359 / 2004 privind functionarea societatilor comerciale, avand in
vedere prevederile art.9, art.10 din Legea securitii i sntii n munc nr. 319 / 2006, si ale
art.15, art.20, si art. 28 din HG nr.1425/2006 modificata cu HG nr.955/2010 - privind aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Legii 319 / 2006,

Administratorul SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL emite urmatoarea :

DECIZIE

Art.1.
Incepand cu data de 10.07.2017 d-na MLISA MIRELA se numeste conducator al locului
de munca , in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
In aceasta calitate, executa Instruirea la locul de munca si Instruirea periodica in
domeniul securitatii si sanatatii in munca .

Art.2.
Instruirea la locul de munca si instruirea periodica in domeniul securitatii si sanatatii in
munca, se va face in baza temelor intocmite de Serviciul extern de prevenire si protectie,
aprobate de conducerea societatii.

Art.3.
Incepand cu data de 10.07.2017, acordarea primului ajutor in caz de accident la locul de
munca se va executa de d-na MLISA MIRELA.
Art.4.
Instruirea corespunzatoare acordarii primului ajutor va fi efectuata de catre medicul de
Medicina Muncii cu care societatea se afla sub contract si in baza temelor intocmite de Serviciul
extern de prevenire si protectie, aprobate de conducerea societatii.

Art.5.
Persoanele nominalizate se vor conforma si vor duce la indeplinire prezenta decizie.

ADMINISTRATOR

___________________
SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL
ANEXA
la Decizia nr.2 din 10.07.2017

ATRIBUTIILE CONDUCATORULUI LOCURILOR DE MUNCA


in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Conducatorul locurilor de munca are urmatoarele atributii si raspunderi privind activitatile de


prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca (SSM):

1. Raspunde de asigurarea desfasurarii lucrarilor, activitatilor in deplina securitate si sanatate


prin luarea si realizarea tuturor masurilor ce se impun, totodata si luarea masurilor pentru
prevenirea si stingerea incendiilor, respectarii disciplinei in munca de catre personalul din
subordine. Atributiile si obligatiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca, vizeaza
respectarea de catre lucratori a prevederilor art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2006.

2. Coopereaza cu Serviciul extern de prevenire si protectie (SEPP) si Serviciul medical de


medicina muncii pentru:
o aducerea la indeplinire a masurilor adoptate de Angajator in Planul de prevenire si
protectie;
o asigurarea unui mediu de munca si a conditiilor de lucru sigure si fara riscuri pentru
securitate si sanatate, la posturile de lucru, in domeniul sau de activitate;
o monitorizarea starii de sanatate a lucratorilor din subordine;
o verificarea medicala periodica, de adaptare, la reluarea muncii, supraveghere speciala,
la cerere si/sau la schimbarea locului de munca pentru lucratorii din subordine.

3. Isi insuseste si respecta prevederile legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in muca,


participand la instruirea introductiv generala si la instruirile periodice planificate.

4. Are obligatia de a efectua instruirea la locul de munca si instruirea periodica a


lucratorilor (conf. art.90, 91, 96 din HG nr.1425/2006, modificata cu HG 955/2010), de a nu
primi la munca lucratorii care nu au efectuat instruirea in domeniul SSM, in toate cele trei
faze si fara a fi consemnata in fisele individuale de instruire semnate de catre lucratori si de
catre persoanele care au efectuat si verificat instruirea (conf. art. 82-89, alin.3 din HG nr.
1425/2006, modificata cu HG 955/2010).
5. Asigurarea consemnarii instruirii in fisele individuale de instruire-testare ale lucratorilor din
subordine si semnarea acestora de catre lucratori.

6. Instruirea la locul de munca va cuprinde:


o informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca si/sau postului de lucru;
o prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru;
o masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului
ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;
o prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta,
privind activitati specifice locului de munca si/sau postului de lucru.
Verificarea instruirii la locul de munca se face de catre Angajator/SEPP, confirmand prin
semnatura in fisa individuala ca instruirea la locul de munca s-a efectuat in mod
corespunzator.
Instruirea la locul de munca va include in mod obligatoriu demonstratii practice privind
activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea
echipamentului individual de protectie (EIP), a mijloacelor de alarmare, interventie,
evacuare si de prim ajutor.
Durata instruirii la locul de munca va fi de 8 ore.
7. Instruirea periodica are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in
domeniul SSM.
Verificarea instruirii periodice se face prin sondaj de catre SEPP, confirmand prin
semnatura in fisa individuala ca instruirea periodica s-a efectuat in mod corespunzator.
Instruirea periodica va fi completata in mod obligatoriu si de demonstratii practice.
Durata instruirii periodice va fi de 2 ore, corespunzator cu durata stabilita in Programul
anual de instruire-testare.
8. Intervalul dintre doua instruiri periodice se stabileste in conformitate cu termenele stabilite in
Programul anual de instruire-testare, pe baza de tematici de instruire, aprobate de
angajator.
9. Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri (durata
instruirii va fi de 8 ore):
o cand un lucrator a lipsit 30 de zile lucratoare;
o cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind
activitati specifice instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei
de noi riscuri in unitate;
o la reluarea muncii dupa accident de munca;
o la executarea unor lucrari speciale;
o la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului
existent;
o la modificarea tehnologiilor existente sau a procedurilor de lucru;
o la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
10. In cazul producerii unui eveniment, accident de munca, accident usor sau incident periculos,
are obligatia informarii directe, corecte, complete si imediate a conducerii societatii, prin
orice mijloace (art. 26 din Legea nr. 319/2006).
11. Participa, dupa caz, la analizarea propunerilor lucratorilor privind prevenirea accidentelor de
munca si a imbolnavirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca
si propune introducerea acestora in Planul de prevenire si protectie.
12. In caz de pericol grav si iminent de accidentare, asa cum este definit la art. 5 lit. l din
Legea nr. 319 / 2006, Conducatorul locului de munca are obligatia de a respecta
prevederile art. 102 din HG nr.1425/2006, modificata cu HG 955/2010:
a) oprirea echipamentului de munca si/sau activitatii;
b) evacuarea personalului din zona periculoasa;
c) anuntarea SEPP si/sau a Cadrului tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva
incendiilor;
d) eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol grav si iminent.
13. Pastreaza, in conditii corespunzatoare, fisele individuale de instruire impreuna cu o copie a
fisei de aptitudini, conform art. 81 alin. 4 din HG nr.1425/2006, modificata cu HG 955/2010,
de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 a securitatii si
sanatatii in munca.
14. Raspunde de aplicarea la locurile de munca din subordine a tuturor reglementarilor interne
de SSM si de securitate a lucratorilor la locurile de munca din subordine in situatii de
urgenta.
Intocmit,
-SEPP-
IF MOCANESCU GHEORGHE
SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL

DECIZIE

nr. 3 din 10.07.2017


PRIVIND INSTRUIREA PERIODICA A SALARIATILOR
IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Administratorul SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL

In conformitate cu prevederile Titlului V, cap. II din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu
prevederile art. 9 din Legea nr. 319/2006 securitate si sntate in munca si ale art. 95 100
din HG nr.1425/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 319/2006;

DECID:

Art. 1 Intervalul intre doua instruiri periodice, pentru locurile de munca din cadrul
SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL se stabilete astfel:

1. Personal didactic - profesori 3 luni

Art. 2 Instruirea periodica se va face suplimentar celui programat si in urmtoarele situaii :


a) cnd un lucrtor a lipsit peste 30 de zile lucrtoare;
b) cnd au aprut modificri ale prevederilor de securitate si sntate in munca privind
activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instruciunilor
proprii, inclusiv datorita evoluiei riscurilor sau apariiei de noi riscuri in unitate;
c) la reluarea activitii dup accident de munca;
d) la executarea unor lucrri speciale;
e) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificri ale echipamentului
existent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g) la introducerea oricrei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

Art. 3 Serviciul extern de prevenire si protecie asigura realizarea serviciilor contractate potrivit
art. 15 din HG nr.1425/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Legii nr. 319/2006.

Art. 4 Conductorul locurilor de munca nominalizat si Serviciul extern de prevenire si protecie


vor duce la ndeplinire prezenta decizie.

ADMINISTRATOR
SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL

INSTRUCTIUNI PROPRII
DE
SECURITATE I SNTATE N MUNC

IF MOCANESCU GHEORGHE
I. PREVEDERI GENERALE

1.1 SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL

CUI 37330210

Loc. TARGOVISTE,Jud. DAMBOVITA


B-DUL I. C. BRATIANU, NR. 48, BL.23A, ET.4, AP.17

Activitatea principala a societatii este incadrata in clasa:

- Cod CAEN 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.


1.2. Instructiunile proprii privind reglementarile interne de securitate i sntate n
munc se aplica tuturor salariatilor proprii, personalului temporar angajat, personalului extern,
clientilor, subcontractantilor si vizitatorilor pe intreg teritoriul Angajatorului.
Instructiunile proprii sunt elaborate cu respectarea prevederilor Legii nr.319/2006
securitate si sanatate in munca, ale prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.319/2006 (aprobate prin HG nr.1425/2006), ale actelor normative de transpunere ale
Directivelor Europene, in Romania, ale Standardelor si ale altor Reglementari in domeniul
securitii i sntii n munc.
In acceptiunea Legii, securitatea i sntatea n munc constituie ansamblul de
activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea
procesului de munc, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sntii lucratorilor si a altor
persoane participante la procesul de munc.

1.3. Codul Muncii

Potrivit prevederilor Codului Muncii, in cadrul propriilor responsabilitati, Angajatorul va


lua masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru
activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare si pregatire, precum si pentru
asigurarea resurselor materiale si umane alocate pentru efectuarea activitatilor de prevenire si
protectie in intreprindere si/sau unitate.
Angajatorul va tine seama de urmatoarele principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursa;
d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca si
alegerea echipamentelor si metodelor de munca si de productie, in vederea atenuarii, cu
precadere, a muncii monotone si a muncii repetitive, precum si a reducerii efectelor
acestora asupra sanatatii;
e) luarea in considerare a evolutiei tehnicii;
f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este
mai putin periculos;
g) planificarea prevenirii;
h) adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie
individuala;
i) aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare.
II. OBLIGAIILE ANGAJATORULUI SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL

In cadrul responsabilitatilor stabilite de Legea nr.319/2006 Legea securitii i


sntii n munc, ale prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006
(aprobate prin HG nr.1425/2006), ale actelor normative de transpunere in Romania ale
Directivelor Europene, ale Standardelor si ale altor Reglementari in domeniul securitii i
sntii n munc, Angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru:
a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea si instruirea lucratorilor;
d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in
munca.
Tinand seama de natura activitatilor si de particularitatile sistemului de munc din
societate, Angajatorul are obligatia:
a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea
echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la
amenajarea locurilor de munca;
b) ulterior evaluarii prevazute la lit. a) si daca este necesar, masurile de prevenire, precum
si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure imbunatatirea
nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul
activitatilor intreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice;
c) sa ia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea
in munca, atunci cand ii incredinteaza sarcini;
d) sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor
cu lucratorii in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor,
determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;
e) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa
fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.

n conformitate cu prevederile art.171-178 din Codul Muncii, art.6-9 din Legea securitii i
sntii n munc nr.319 i art.15 din Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii,
n vederea asigurrii condiiilor de securitate i sntate n munc i pentru prevenirea
accidentelor de munc i a bolilor profesionale, SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL in
calitatea de angajator, are urmtoarele obligatii generale:

s adopte echipamente de munc si soluii conforme prevederilor legale n vigoare privind


securitatea i sntatea n munc, prin a cror aplicare s fie eliminate sau diminuate
riscurile de accidentare i de mbolnvire profesional a lucrtorilor;
s ntocmeasc un plan de prevenire i protecie compus din msuri tehnice, sanitare,
organizatorice i de alt natur, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care s l aplice
corespunztor condiiilor de munc specifice unitii;
s stabileasc pentru lucrtori, prin fia postului, atribuiile i rspunderile ce le revin n
domeniul securitii i sntii n munc, corespunztor funciilor exercitate;
s elaboreze instruciuni proprii, pentru completarea i/sau aplicarea reglementrilor de
securitate i sntate n munc, innd seama de particularitile activitilor i ale locurilor
de munc aflate n responsabilitatea lor;
s asigure i s controleze cunoaterea i aplicarea de ctre toi lucrtorii a msurilor
prevzute n planul de prevenire i de protecie stabilit, precum i a prevederilor legale n
domeniul securitii i sntii n munc, prin lucrtorii desemnai, prin propria competen
sau prin servicii externe;
s ia msuri pentru asigurarea de materiale necesare informrii i instruirii lucrtorilor, cum
ar fi afie, pliante, filme i diafilme cu privire la securitatea i sntatea n munc;
s asigure informarea fiecrei persoane, anterior angajrii n munc, asupra riscurilor la
care aceasta este expus la locul de munc, precum i asupra msurilor de prevenire i de
protecie necesare;
s ia msuri pentru autorizarea exercitrii meseriilor i a profesiilor prevzute de legislaia
specific;
s angajeze numai persoane care, n urma examenului medical i, dup caz, a testrii
psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munc pe care urmeaz s o execute i
s asigure controlul medical periodic i, dup caz, controlul psihologic periodic, ulterior
angajrii;
s in evidena zonelor cu risc ridicat i specific;
s asigure funcionarea permanent i corect a sistemelor i dispozitivelor de protecie;
s prezinte documentele i s dea relaiile solicitate de inspectorii de munc n timpul
controlului sau al efecturii cercetrii evenimentelor;
s asigure realizarea msurilor dispuse de inspectorii de munc cu prilejul vizitelor de
control i al cercetrii evenimentelor;
s desemneze, la solicitarea inspectorului de munc, persoana care s participe la
efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;
s nu modifice starea de fapt rezultat din producerea unui accident mortal sau colectiv, n
afar de cazurile n care meninerea acestei stri ar genera alte accidente ori ar periclita
viaa accidentailor i a altor persoane;
s asigure echipamente de munc fr pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor;
s acorde obligatoriu echipament individual de protecie nou, n cazul degradrii sau al
pierderii calitilor de protecie.

Alte obligatii ale Angajatorului


sa asigure prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea,
intretinerea si repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice, precum si pentru
prevenirea efectelor electricitatii statice si ale descarcarilor atmosferice, prin efectuarea
vericarii anuale PRAM ;
sa asigure delimitarea, ingradirea si semnalizarea zonelor periculoase (ex. tablouri
electrice) ;
sa asigure semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca ;
sa asigure intretinerea, revizia si repararea periodica a echipamentelor de munca ;
sa asigure marcarea si intretinerea cailor de acces si de circulatie ;
sa asigure iluminatul de siguranta ;
sa asigure semnalizarea iesirilor de urgenta.

III. OBLIGAIILE LUCRATORILOR

Fiecare lucrator din SC MEDART BUSINESS IDEAL SRLtrebuie sa isi desfasoare activitatea,
in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea
Angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau
omisiunile sale in timpul procesului de munca.
In scopul realizarii obiectivelor de mai sus, lucratorii au urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele
de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il
inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii,
uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar,
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii
de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru
sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii
in munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

Obligatiile stabilite mai sus se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la procesul de
munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara.

IV. ORGANIZAREA ACTIVITII DE SECURITATE I SNTATE N MUNC

LA SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL-n conformitate cu prevederile art.179 -187


din Legea nr.53 din 2003 (Codul Muncii), art. 8 - 9 din Legea securitii i sntii n munc
nr.319 / 2006 si art.14-19 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii
i sntii n munc nr. 319, Angajatorul incheie contract de prestari servicii cu Serviciul
extern de prevenire si protectie n domeniul securitii i sntii n munc, reprezentat de IF
MOCANESCU GHEORGHE.

IV.1. SERVICIUL EXTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

In conformitate cu art. 8, al. 4 din Legea nr. 319/2006 si art. 28 - 34 din HG 1425 din 2006,
Serviciul extern de prevenire si protectie asigura activitile de prevenire i protecie n
domeniul securitii i sntii n munc la SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL, care
constau in:

identificarea pericolelor i evaluarea riscurilor (face obiectul altui contract) pentru fiecare
component a sistemului de munc, respectiv executant, sarcin de munc, mijloace de
munc i mediul de munc pe locuri de munc/posturi de lucru;
elaborarea i actualizarea planului de prevenire i protecie;
elaborarea de instruciuni proprii pentru completarea i/sau aplicarea reglementrilor de
securitate i sntate n munc, innd seama de particularitile activitilor din societate,
precum i ale locurilor de munc;
propunerea atribuiilor i rspunderilor n domeniul securitii i sntii n munc, ce revin
lucrtorilor, corespunztor funciilor exercitate, care se consemneaz n anexa la fia
postului, cu aprobarea conducerii societatii;
verificarea cunoaterii i aplicrii de ctre toi lucrtorii a msurilor prevzute n planul de
prevenire i protecie, precum i a atribuiilor i responsabilitilor ce le revin n domeniul
securitii i sntii n munc, stabilite prin fia postului;
ntocmirea unui necesar de documentaii cu caracter tehnic de informare i instruire a
lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc;
elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitii adecvate pentru
fiecare loc de munc, asigurarea informrii i instruirii lucrtorilor n domeniul securitii i
sntii n munc i verificarea cunoaterii i aplicrii de ctre lucrtori a informaiilor
primite;
elaborarea programului de instruire-testare la nivelul societatii;
asigurarea ntocmirii planului de aciune n caz de pericol grav i iminent, conform
prevederilor art.101-107 i asigurarea ca toi lucrtorii s fie instruii pentru aplicarea lui;
evidena zonelor cu risc ridicat i specific prevzute la art. 101 - 107;
stabilirea posturilor de lucru care necesit semnalizare de securitate i sntate n
munc, amplasarea acestora conform prevederilor HG nr.971/2006 privind cerinele minime
pentru semnalizarea de securitate i/sau sntate la locul de munc;
evidena meseriilor i a profesiilor prevzute de legislaia specific, pentru care este
necesar autorizarea exercitrii lor;
evidena posturilor de lucru care necesit examene medicale suplimentare;
evidena posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesit
testarea aptitudinilor i/sau control psihologic periodic;
informarea angajatorului, n scris, asupra deficienelor constatate n timpul controalelor
efectuate la locul de munc i propunerea de msuri de prevenire i protecie;
identificarea echipamentelor individuale de protecie necesare pentru posturile de lucru
din societate i ntocmirea necesarului de dotare a lucrtorilor cu echipament individual de
protecie, conform prevederilor HG nr.1048/2006 privind cerinele minime de securitate i
sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul
de munc;
urmrirea ntreinerii, manipulrii i depozitrii adecvate a echipamentelor individuale de
protecie i a nlocuirii lor la termenele stabilite, precum i n celelalte situaii prevzute de
HG nr.1048/2006;
participarea la cercetarea evenimentelor conform competenelor;
ntocmirea evidenelor conform competenelor prevzute la art. 108 - 177;
elaborarea rapoartelor privind accidentele de munc suferite de lucrtorii din societate, n
conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
urmrirea realizrii msurilor dispuse de ctre inspectorii de munc, cu prilejul vizitelor de
control i al cercetrii evenimentelor;
colaborarea cu lucrtorii i/sau reprezentanii lucrtorilor, medicul de medicina muncii, n
vederea coordonrii msurilor de prevenire i protecie;
colaborarea cu lucrtorii desemnai/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori,
n situaia n care mai muli angajatori i desfoar activitatea n acelai loc de munc;
urmrirea actualizrii planului de avertizare, a planului de protecie i prevenire i a planului
de evacuare;
propunerea de sanciuni i stimulente pentru lucrtori, pe criteriul ndeplinirii atribuiilor n
domeniul securitii i sntii n munc;
propunerea de clauze privind securitatea i sntatea n munc la ncheierea contractelor
de prestri de servicii cu ali angajatori, inclusiv la cele ncheiate cu angajatori strini;
ntocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfurarea acestor activiti.

IV.2. SERVICIUL MEDICAL DE MEDICINA MUNCII

La SC MEDART BUSINESS IDEAL SRLserviciile medicale de Medicina muncii se realizeaz


in baza contractului cu cabinetul de medicina muncii _________________________________,
prin care se asigur urmtoarele:

angajarea personalului se face numai dup efectuarea unui examen medical prealabil, cu
confirmarea scris a medicului de medicina muncii c locul de munc sau meseria propus
nu este contraindicat din punct de vedere al viitorului salariat;
societatea are obligaia de a completa fia de solicitare a examenului medical la angajare i
fia de expunere la riscuri profesionale, datele privind profesia i locul de munc n care
urmeaz s lucreze candidatul, un extras (copie) a carnetului su de munc i, dup caz, o
copie a dosarului su medical de la locul anterior de munc al acestuia;
medicul de medicina muncii completeaz fia de aptitudine, cu concluzia examenului
medical la angajare (apt, apt condiionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munc
respectiv);
programarea, cu acordul personalului medical, a controlului medical periodic al salariailor o
dat pe an i urmrirea efecturii integrale a acestuia; salariaii sunt obligai s se supun
controlului medical periodic, refuzul de a se supune examenului medical fiind considerat
abatere disciplinar;
respectarea recomandrilor medicale rezultate n urma examenelor medicale la angajare, a
controalelor medicale de adaptare i periodice i a examenului medical la reluarea activitii.
Activitatea de prim ajutor se asigura prin Centrul de medicina muncii. La locurile de
munca este organizat punct de prim ajutor cu trusa medicala si cu personal pregatit. Societatea
dispune de trusa sanitara de prim ajutor, usor accesibila.
Medicul de medicina muncii este obligat s prezinte conducerii societatii rapoarte
scrise cu privire la starea de sntate a salariailor n relaie cu condiiile de munc i riscurile
profesionale, aciunile ntreprinse i eficiena acestora. Rapoartele se prezinta anual.

IV.3. INSTRUIREA N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNC

Instruirea angajatilor n domeniul securitii i sntii n munc are ca scop nsuirea


cunotinelor i formarea deprinderilor de securitate i sntate n munc. Aceasta activitate se
efectueaz n timpul programului de lucru si se considerat timp de munc.
Instruirea lucrtorilor din SC MEDART BUSINESS IDEAL SRLn domeniul securitii i
sntii n munc cuprinde 3 faze :

a) instruirea introductiv-general ;
b) instruirea la locul de munc ;
c) instruirea periodic.
La instruirea personalului n domeniul securitii i sntii n munc se folosesc mijloace,
metode i tehnici de instruire, cum ar fi : expunerea, demonstraia, studiul de caz, conform bazei
materiale la dispozitie. SC MEDART BUSINESS IDEAL SRLdispune de un program de
instruire-testare, pentru angajati.

Rezultatul instruirii lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc se


consemneaz n mod obligatoriu n Fia de instruire individual, cu indicarea materialului
predat, a duratei i datei instruirii. Completarea fiei de instruire individual se face cu pix cu
past sau cu stilou, imediat dup verificarea instruirii.
Dup efectuarea instruirii, fia de instruire individual se semneaz de ctre lucrtorul
instruit i de ctre persoanele care au efectuat i au verificat instruirea.
Fia de instruire individual va fi pstrat de ctre angajator (conductorul locului de
munc) i va fi nsoit de o copie a fiei de aptitudini, completat de ctre medicul de medicina
muncii n urma examenului medical la angajare.

Pentru lucrtorii din alte societati, care desfoar activiti pe baz de contract de
prestri de servicii n societate, se va asigura instruirea lucrtorilor privind activitile specifice,
riscurile pentru securitate i sntate n munc, precum i msurile i activitile de prevenire i
protecie la nivelul societatii, n general (art.82). Aceasta instruire se consemneaz n fia de
instruire colectiv, conform modelului din anexa nr.12 din HG 1425/2006.
Fia de instruire colectiv se ntocmete n dou exemplare, din care un exemplar se
va pstra de ctre angajatorul care a efectuat instruirea i un exemplar se pstreaz de ctre
angajatorul lucrtorilor instruii.
Reprezentanii autoritilor competente n ceea ce privete controlul aplicrii legislaiei
referitoare la securitate i sntate n munc vor fi nsoii de ctre un reprezentant desemnat
de ctre angajator, fr a se ntocmi fi de instructaj.

IV.3.1. INSTRUIREA INTRODUCTIV GENERAL

Instruirea introductiv-general se face la angajarea oricarui lucrtor, definit conform


art. 5 lit.a) din Legea Nr.319/2006.
Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitile specifice
locului de munca respectiv, riscurile pentru securitate i sntate n munc, precum i msurile
i activitile de prevenire i protecie la nivelul societatii, n general.
La SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL, instruirea introductiv-general se face individual sau
in grupuri de candidati, de ctre Serviciul extern de prevenire si protectie.

Durata instruirii introductiv-generale este de minim 8 ore, stabilita in functie de


riscurile pentru securitate i sntate n munc, precum i de msurile i activitile de prevenire
i protecie la nivelul fiecrui post si funcie exercitata.
n cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune urmtoarele probleme:
Legislaia de securitate i sntate n munc;
Consecinele posibile ale necunoaterii i nerespectrii legislaiei de securitate i
sntate n munc;
Riscurile de accidentare i mbolnvire profesional specifice activitatilor din societate ;
Msuri la nivelul societatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor i
evacuarea lucrtorilor.
Coninutul instruirii introductiv-generale este n conformitate cu tematica aprobat.
Instruirea introductiv-general se va finaliza cu verificarea nsuirii cunotinelor pe baz
de teste. Rezultatul verificrii se consemneaza n fia de instruire. Lucrtorii instruiti nu vor
putea fi angajai dac nu i-au nsuit cunotinele prezentate n instruirea introductiv-general.

IV.3.2. INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA

Instruirea la locul de munc se face dup instruirea introductiv-general i are ca scop


prezentarea riscurilor pentru securitate i sntate n munc, precum i msurile i activitile
de prevenire i protecie la nivelul fiecrui post de lucru sau fiecrei funcii exercitate.
Fia de instruire se pstreaz de ctre conducerea societatii.
Durata instruirii lucratorilor la locul de munc este de minim 8 ore, stabilita in functie
de riscurile de securitate i sntate n munc, precum i de msurile i activitile de prevenire
i protecie la nivelul posturilor de lucru.
Instruirea la locul de munc se va efectua individual sau in grupuri de persoane de catre
conducatorul locului de munca pe baza tematicilor ntocmite de Serviciul extern de prevenire
si protectie, aprobate de ctre conducerea societatii si va cuprinde:
informaii privind riscurile de accidentare i mbolnvire profesional specifice locului de
munc ;
prevederile instruciunilor proprii elaborate pentru postul de lucru respectiv;
msuri la nivelul postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor
i evacuarea lucrtorilor;
prevederi ale reglementrilor de securitate i sntate n munc privind activiti
specifice ale postului de lucru;
cunoasterea i utilizarea corecta a echipamentelor si instrumentelor folosite conform
instructiunilor producatorului;
demonstraii practice privind activitatea pe care lucratorii o desfoara ;
exerciii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecie, a mijloacelor
de intervenie, evacuare i de prim ajutor.
Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai
dupa verificarea cunostintelor de cate seful ierarhic superior celui care a facut instruirea si
consemnarea in fia de instruire individuala. Aceasta se pastreaza de catre conducatorul locului
de munca.

IV.3.3. INSTRUIREA PERIODICA

Instruirea periodic se face de catre conducatorul locului de munca, tuturor


lucrtorilor i are drept scop remprosptarea i actualizarea cunotinelor n domeniul securitii
i sntii n munc.
Instruirea periodic se va efectua pe baza tematicilor ntocmite de ctre Serviciul extern
de prevenire si protectie i aprobate de conducerea societatii, care vor fi pstrate la persoana
care efectueaz instruirea.
Intervalul ntre dou instruiri va fi de:

o 3 luni pentru personalul didactic profesori.

Verificarea instruirii periodice se face prin sondaj de ctre SEPP, care va semna si fiele
de instruire ale lucrtorilor, confirmnd astfel c instruirea a fost fcut corespunztor.
Instruirea periodic se va completa n mod obligatoriu i cu demonstraii practice.
Durata instruirii periodice a lucratorilor este de 2 ore in conformitate cu riscurile de
securitate i sntate n munc, precum i de msurile i activitile de prevenire i protecie la
nivelul postului de lucru.
Instruirea periodic se face suplimentar celei programate n urmtoarele cazuri:
- cnd un lucrtor a lipsit peste 30 de zile lucrtoare;
- cnd au aprut modificri ale prevederilor de securitate i sntate n munc privind
activiti specifice ale locului de munc sau apariiei de noi riscuri n unitate;
- la reluarea activitii dup accident de munc;
- la introducerea unor echipamente si instrumente de lucru sau a unor modificri ale
echipamentului existent;
- la introducerea oricrei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
In aceasta situatie durata instruirii periodice a lucratorilor este de 8 ore.

SC MEDART BUSINESS IDEAL SRLare obligaia, conform legii, s asigure organizarea unei
activiti permanente de propagand n domeniul securitii i sntii n munc, utiliznd
formele i mijloacele cu coninut specific: afie, pliante, cataloage, brouri, informri, etc.

Lucrtorii sunt obligai ca nainte de nceperea lucrului s verifice dac aparatura si


echipamentele electrice sunt n stare bun i corespund din punctul de vedere al securitii
muncii.
Zilnic, nainte de nceperea lucrului, conducatorul locului de munca va verifica starea de
sntate i oboseal a angajatilor.

IV.4. MATERIALE IGIENICO-SANITARE

La SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL, materialele igienico-sanitare se acorda obligatoriu si


gratuit salariatilor organizatiei in scopul asigurarii igienei si protectiei personale, in completarea
masurilor generale luate pentru prevenirea unor imbolnaviri profesionale.

Trusele sanitare de prim ajutor medical constituie materiale igienico-sanitare.


La stabilirea cantitatilor si periodicitatea acordarii acestora se tine cont de recomandarile
medicului de medicina muncii, avandu-se in vedere prevederile contractuale si serviciile
medicale contractate cu Centrul Medical de medicina muncii.

IV.5. TIMPUL DE MUNCA

Timpul de munca si regimul pauzelor se stabilesc, potrivit reglementarilor in vigoare,


prin Regulamentul de Ordine Interioara al Angajatorului.
Incadrarea si repartizarea lucratorilor
Lucratorii care urmeaza sa desfasoare activitate de manipulare, depozitare si transport,
spalare, sortare si ambalare, vor fi incadrati si repartizati la posturile de lucru numai dupa
efectuarea examenelor medicale obligatorii prevazute de reglementarile in vigoare ale
Ministerului Sanatatii.
Examenul medical se va realiza periodic, in conformitate cu prevederile prezentelor
Instructiuni proprii si ori de cate ori lucratorii acuza simptome generale posibil a fi determinate
de exercitarea profesiunii.
Nu vor fi admisi la lucru salariatii care nu obtin calificativul apt pentru lucru .
V. ACCIDENTELE DE MUNCA

V.1. n sensul prevederilor Legii este accident de munc:


accidentul suferit de persoane aflate n societate, cu permisiunea angajatorului;
accidentul survenit n cadrul activitilor cultural-sportive organizate, n timpul i din cauza
ndeplinirii acestor activiti;
accidentul suferit de orice persoan, ca urmare a unei aciuni ntreprinse din proprie
iniiativ pentru salvarea de viei omeneti;
accidentul suferit de orice persoan, ca urmare a unei aciuni ntreprinse din proprie
iniiativ pentru prevenirea ori nlturarea unui pericol care amenin avutul public i privat;
accidentul cauzat de activiti care nu au legtur cu procesul muncii, dac se produce la
sediul societatii sau la adresa persoanei fizice, n calitate de angajator, ori n alt loc de
munc organizat de acetia, n timpul programului de munc i nu se datoreaz culpei
exclusive a accidentatului;
accidentul de traseu, dac deplasarea s-a fcut n timpul i pe traseul normal de la
domiciliul lucrtorului la locul de munc organizat de angajator i invers;
accidentul suferit n timpul deplasrii de la sediul societatii sau de la adresa persoanei fizice
la locul de munc sau de la un loc de munc la altul, pentru ndeplinirea unei sarcini de
munc;
accidentul suferit n timpul deplasrii de la sediul societatii sau de la adresa persoanei fizice
la care este ncadrat victima, ori de la orice alt loc de munc organizat de acestea, la o alt
persoan juridic sau fizic, pentru ndeplinirea sarcinilor de munc, pe durata normal de
deplasare;
accidentul suferit nainte sau dup ncetarea lucrului, dac victima prelua sau preda uneltele
de lucru, locul de munc, materialele, dac schimba mbrcmintea personal,
echipamentul individual de protecie sau orice alt echipament pus la dispoziie de angajator,
dac se afla n baie ori n spltor sau dac se deplasa de la locul de munc la ieirea din
societate i invers;
accidentul suferit n timpul pauzelor regulamentare, dac acesta a avut loc n locuri
organizate de angajator, precum i n timpul i pe traseul normal spre i de la aceste locuri;
accidentul suferit de lucrtori ai angajatorilor romni sau de persoane fizice romne,
delegai pentru ndeplinirea ndatoririlor de serviciu n afara granielor rii, pe durata i
traseul prevzute n documentul de deplasare;
accidentul suferit de personalul romn care efectueaz lucrri i servicii pe teritoriul altor
ri, n baza unor contracte, convenii sau n alte condiii prevzute de lege, ncheiate de
societate cu parteneri strini, n timpul i din cauza ndeplinirii ndatoririlor de serviciu;
accidentul suferit de cei care urmeaz cursuri de calificare, recalificare sau perfecionare a
pregtirii profesionale, n timpul i din cauza efecturii activitilor aferente stagiului de
practic;
accidentul determinat de fenomene sau calamiti naturale, cum ar fi furtun, viscol,
cutremur, inundaie, alunecri de teren, trsnet (electrocutare), dac victima se afla n timpul
procesului de munc sau n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu;
dispariia unei persoane, n condiiile unui accident de munc i n mprejurri care
ndreptesc presupunerea decesului acesteia;
accidentul suferit de o persoan aflat n ndeplinirea atribuiilor de serviciu, ca urmare a
unei agresiuni.
n situaiile menionate mai sus, deplasarea trebuie s se fac fr abateri nejustificate
de la traseul normal i, de asemenea, transportul s se fac n condiiile prevzute de
reglementrile de securitate i sntate n munc sau de circulaie n vigoare.
V.2. COMUNICAREA EVENIMENTELOR
Orice eveniment, aa cum este definit la art. 5 lit. f), va fi comunicat de ndat conducerii
societatii, de ctre conductorul locului de munc sau de orice alt persoan care are
cunotin despre producerea acestuia.
Angajatorul are obligaia s comunice evenimentele, de ndat, dup cum urmeaz:
la Inspectoratul Teritorial de Munc, toate evenimentele aa cum sunt definite la art.5 lit.
f);
asigurtorului, potrivit Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i
boli profesionale, cu modificrile i completrile ulterioare, evenimentele urmate de
incapacitate temporar de munc, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;
organelor de urmrire penal, dup caz.

Conform prevederilor legale, medicul de medicin a muncii aflat n relaie contractual cu SC


MEDART BUSINESS IDEAL SRL, va semnala obligatoriu ctre autoritatea de sntate public
a jud. Dambovita, suspiciunea de boal profesional sau legat de profesiune, depistat cu
prilejul prestaiilor medicale.

n cazul accidentelor de circulaie produse pe drumurile publice, n care printre victime


sunt i persoane aflate n ndeplinirea unor sarcini de serviciu, organele de poliie rutier
competente vor trimite persoanelor juridice prevzute la art.29 al.(1) lit.a) i b), n termen de 5
zile de la data solicitrii, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la faa locului.

V.3. CERCETAREA EVENIMENTELOR


Cercetarea evenimentelor, conform art.29 din lege este obligatorie i se efectueaz
dup cum urmeaz:
de ctre angajator, n cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar de
munc;
de ctre Inspectoratul Teritorial de Munc jud. Dambovita, n cazul evenimentelor care
au produs invaliditate evident sau confirmat, deces, accidente colective, incidente
periculoase, n cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar de munc
lucrtorilor la angajatorii persoane fizice, precum i n situaiile cu persoane date
disprute;
de ctre Inspecia Muncii, n cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente
deosebite, precum avariile sau exploziile;
de ctre autoritile de sntate public a jud. Dambovita, n cazul suspiciunilor de boal
profesional i a bolilor legate de profesiune.
Rezultatul cercetrii evenimentului se va consemna ntr-un proces-verbal.
n caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment, instituia medico-
legal competent este obligat s nainteze Inspectoratului Teritorial de Munc a jud.
Dambovita, n termen de 7 zile de la data decesului, o copie a raportului de constatare medico-
legal.
VI. PERICOL GRAV SI IMINENT, ZONE CU RISC RIDICAT SI SPECIFIC

VI.1. PERICOL GRAV SI IMINENT DE ACCIDENTARE


Starea de pericol grav i iminent de accidentare, astfel cum este el definit la art. 5 lit.l) din lege,
poate fi constatat de ctre orice lucrtor din SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL , precum i
de ctre inspectorii de munc.
La constatarea strii de pericol grav i iminent de accidentare se vor lua imediat
urmtoarele msuri de securitate:
- oprirea echipamentului de munc i/sau activitii;
- evacuarea personalului din zona periculoas;
- anunarea serviciilor specializate;
- anunarea conducerii societatii;
- eliminarea cauzelor care au condus la apariia strii de pericol grav i iminent.
n vederea realizrii msurilor de evacuare, n prealabil angajatorul trebuie:
- s ntocmeasc planul de evacuare a lucrtorilor;
- s afieze planul de evacuare la loc vizibil;
- s instruiasc lucrtorii n vederea aplicrii planului de evacuare i s verifice modul n
care i-au nsuit cunotinele.
Angajatorul trebuie s stabileasc msurile de securitate, innd seama de natura
activitilor, numrul de lucrtori i de prezena clientilor n locatie.

VI.2. ZONE CU RISC RIDICAT I SPECIFIC


Evidena zonelor cu risc ridicat i specific prevzute in lege trebuie s conin
nominalizarea i localizarea acestor zone n cadrul societatii i msurile stabilite n urma
evalurii riscurilor pentru aceste zone.
Angajatorul va aduce la cunotin lucrtorilor care i desfoar activitatea n zonele
cu risc ridicat i specific msurile stabilite n urma evalurii riscurilor.
Aciunile pentru realizarea msurilor stabilite n urma evalurii riscurilor pentru posturile
cu risc ridicat i specific constituie o prioritate n cadrul planului de protecie i prevenire.
In timpul serviciului, angajatii din SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL sunt obligati sa
cunoasca si sa respecte prevederile de securitate si sanatate in munca, trecute in urmatoarele
acte normative :

- Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii i sanatatii in munca.


- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii.
- HG.1425/2006 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i
sntii n munc nr. 319 / 2006.
- HG.1091/2006 - Cerintele minime de securitate i sntate pentru locul de munca.
- HG.1048/2006 - Cerintele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
- HG.1051/2006 - Cerintele minime de securitate i sntate pentru manipularea manuala
a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori.
- HG 971/2006 - Cerintele minime de securitate i sntate pentru semnalizare de
securitate si sanatate la locul de munca.

VII. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

PENTRU SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL

7.1 Instructiune specifica nr. 1 Instructiuni proprii pentru activitatea de birou


7.2 Instructiune specifica nr. 2 Instructiuni proprii pentru operator calculator
7.3 Instructiune specifica nr. 3 Instructiuni proprii pentru profesori
7.4 Instructiune specifica nr. 4 Instructiuni proprii pentru personal curatenie
7.5 Instructiune specifica nr. 5 Electrosecuritate
7.6 Instructiune specifica nr 6 Masuri de acordare a primului ajutor
7.7 Instructiune specifica nr. 7 Comunicarea si cercetarea accidentelor de munca
7.8 Instructiune specifica nr 8 Utilizarea echipament individual de protectie (EIP)
7.9 Instructiune specifica nr. 9 Deplasarea de traseu

ANEXE
Anexa nr. 1 Instruirea introductiv-generala
Anexa nr. 2 Instruirea la locul de munca
Anexa nr. 3 Instruirea periodica
Anexa nr. 4 Terminologie

VIII - DISPOZITII FINALE

Instructiunile proprii de securitate i sanatate in munca s-au semnat astazi 24.07.2017,


la sediul societatii.
Dupa intrarea in vigoare, dosarul cu Instructiunile proprii de securitate i sanatate
in munca va fi afisat in loc vizibil la SC MEDART BUSINESS IDEAL SRLi va fi adus la
cunostinta tuturor salariatilor, sub semnatura.

ADMINISTRATOR

Intocmit

IF MOCANESCU GHEORGHE
Anexa 1

APROB

INSTRUIREA INTRODUCTIV GENERALA

Instruirea introductiv-generala in SC MEDART BUSINESS IDEAL SRLse va efectua de ctre


Serviciul extern de prevenire si protectie, astfel:
Durata - 4 ore : - 3 ore legislatie, cerinte minime de securitate si sanatate in munca;
- 1 ora testare si semnare fia de instruire individual ;
Componenta grup - individual sau in grupuri de candidati ;
Locul instruirii - Sala destinata pentru securitate i sntate n munc;
Executa - Serviciul extern de prevenire si protectie
Tematica :
- Legea securitii i sntii n munc nr. 319 din 14 iulie 2006
cap. II Domeniul de aplicare
cap. III IV Obligatiile angajatorului si ale lucratorilor
cap. V Supravegherea sanatatii
cap. VI Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor
cap. VII - IX Infractiuni si contraventii
- HG. 1425 /11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319 din 2006
art.1 2 Dispozitii generale;
art.14 19 Organizarea activitatilor de prevenire si protectie;
art.28 34 Serviciul extern de prevenire si protectie;
art.46 Planul de prevenire si protectie;
art.47 51 Cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in
munca;
art.74 100 Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
art.101 107 Pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si specific ;
art.108 142 Comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta
accidentelor de munca si a incidentelor periculoase;
art.149 174 Semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor
profesionale.
- Consecinte posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de SSM ;
- Masuri tehnico organizatorice de interventie si prim ajutor ;
- Cerinte minime:
HG.1091/2006 - Cerintele minime de ssm pentru locul de munca;
HG.1048/2006 - Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
HG.971/2006 - Cerintele minime de securitate i sntate pentru semnalizarea de
securitate .
- Instructiuni proprii de securitate i sntate n munc.

Intocmit,

IF MOCANESCU GHEORGHE
Anexa 2

APROB
INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA

Instruirea la locul de munc se va efectua de catre conducatorul locului de munca, pe baza


tematicilor ntocmite de ctre Serviciul extern de prevenire si protectie, aprobate de ctre
conducerea SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL
Durata - 4 ore
Program - 3 ore prezentare privind riscurile de accidentare specifice locului de
munc, cerintele minime de securitate si sanatate in munca, msurile de
prim ajutor n caz de accidentare;
- 1 ora testare si semnare fia de instruire individual
Componenta grup - lucratorii locului respectiv de munca ;
Locul instruirii - locul de munca al angajatilor
Executa - conducatorul direct al locului de munca
Tematica :
- Legea securitii i sntii n munc nr. 319 din 14 iulie 2006
- HG. 1425 /11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319 din 2006
- Consecinte posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de SSM ;
- Masuri tehnico organizatorice de interventie si prim ajutor, stingerea
incendiilor i evacuarea lucrtorilor;
- Informaii privind riscurile de accidentare i mbolnvire profesional specifice
locului de munc;
- Cerinte minime:
HG 971 - Cerintele minime de securitate si sanatate privind semnalizarea de
securitate si sanatate la locul de munca;
HG 1146 - Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentului de munca;
HG.1091/2006 - Cerintele minime de ssm pentru locul de munca;
HG.1048/2006 - Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
- Prevederi ale reglementrilor de securitate i sntate n munc privind activiti
specifice ale postului de lucru;
- Cunoasterea i utilizarea corecta a echipamentelor si instrumentelor folosite conform
instructiunilor producatorului;
- Demonstraii practice privind activitatea pe care lucratorii o desfoara ;
- Exerciii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecie, a
mijloacelor de intervenie, evacuare i de prim ajutor.
- Instructiuni proprii de securitate i sntate n munc.

Intocmit,

IF MOCANESCU GHEORGHE
Anexa 3

APROB

INSTRUIREA PERIODICA

Instruirea periodica se va efectua de catre conducatorul locului de munca, pe baza


tematicilor ntocmite de ctre Serviciul extern de prevenire si protectie, aprobate de conducerea
SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL. Acestea vor fi pstrate la sediul societatii.
o Durata : - 2 ore la un interval de :
o 3 luni pentru personal didactic ( profesori)

Program: - 1 ore prezentare privind riscurile de accidentare specifice locului de munc,


cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, msurile de
prim ajutor n caz de accidentare; instructiuni proprii de securitatea si sanatate in
munca ale societatii ;
- ora demonstratii practice si semnarea fielor de instruire.
Verificarea: - Verificarea instruirii periodice se face de ctre Serviciul extern de prevenire si
protectie, prin sondaj, care va semna fiele de instruire individuala ale
lucrtorilor, confirmnd astfel c instruirea a fost fcut corespunztor.
Componenta grup - lucratorii locului respectiv de munca ;
Locul instruirii - locul respectiv de munca ;
Executa - conducatorul direct al locului de munca respectiv.
Tematica :

- Legea securitii i sntii n munc nr. 319 din 14 iulie 2006


- Consecinte posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de SSM ;
- Masuri tehnico organizatorice de interventie si prim ajutor, stingerea incendiilor
i evacuarea lucrtorilor;
- Informaii privind riscurile de accidentare i mbolnvire profesional;
- Cerinte minime:
HG 971 - Cerintele minime de securitate si sanatate privind semnalizarea de
securitate si sanatate la locul de munca;
HG 1146 - Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentului de munca;
HG.1091/2006 - Cerintele minime de ssm pentru locul de munca;
HG.1048/2006 - Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- Prevederi ale reglementrilor de securitate i sntate n munc privind activiti


specifice ale postului de lucru;
- Cunoasterea i utilizarea corecta a echipamentelor si instrumentelor folosite;
- Exerciii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecie, a mijloacelor
de intervenie, evacuare i de prim ajutor.
- Instructiuni proprii de securitate i sntate n munc.
Instruirea periodic se face suplimentar celei programate n urmtoarele cazuri:
cnd un lucrtor a lipsit peste 30 de zile lucrtoare;
cnd au aprut modificri ale prevederilor de securitate i sntate n munc privind
activiti specifice ale locului de munc sau apariiei de noi riscuri n unitate;
la reluarea activitii dup accident de munc;
In aceasata situatie, durata instruirii este de 8 ore.

Intocmit,

IF MOCANESCU GHEORGHE
Anexa 4

TERMINOLOGIE

Conform Legii Nr.319 / 2006

Legea securitii i sntii n munc nr. 319 din 14 iulie 2006, se aplic n toate
sectoarele de activitate, att publice, ct i private, angajatorilor, lucrtorilor i reprezentanilor
lucrtorilor.
n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtorul neles:
a) lucrtor - persoan angajat de ctre un angajator, potrivit legii, inclusiv studenii, elevii
n perioada efecturii stagiului de practic, precum i ucenicii i ali participani la
procesul de munc, cu excepia persoanelor care presteaz activiti casnice;
b) angajator - persoan fizic sau juridic ce se afl n raporturi de munc ori de serviciu
cu lucrtorul respectiv i care are responsabilitatea ntreprinderii i/sau unitii;
c) ali participani la procesul de munc - persoane aflate n ntreprindere i/sau unitate,
cu permisiunea angajatorului, n perioada de verificare prealabil a aptitudinilor
profesionale n vederea angajrii, persoane care presteaz activiti n folosul
comunitii sau activiti n regim de voluntariat, precum i omeri pe durata participrii
la o form de pregtire profesional i persoane care nu au contract individual de munc
ncheiat n form scris i pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale i
a prestaiilor efectuate prin orice alt mijloc de prob;
d) reprezentant al lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii
lucrtorilor - persoan aleas, selectat sau desemnat de lucrtori, n conformitate cu
prevederile legale, s i reprezinte pe acetia n ceea ce privete problemele referitoare
la protecia securitii i sntii lucrtorilor n munc;
e) prevenire - ansamblul de dispoziii sau msuri luate ori prevzute n toate etapele
procesului de munc, n scopul evitrii sau diminurii riscurilor profesionale;
f) eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vtmri ale organismului, produs
n timpul procesului de munc ori n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu, situaia de
persoan dat disprut sau accidentul de traseu ori de circulaie, n condiiile n care au
fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum i cazul susceptibil de
boal profesional sau legat de profesiune;
g) accident de munc - vtmarea violent a organismului, precum i intoxicaia acut
profesional, care au loc n timpul procesului de munc sau n ndeplinirea ndatoririlor
de serviciu i care provoac incapacitate temporar de munc de cel puin 3 zile
calendaristice, invaliditate ori deces;
h) boal profesional - afeciunea care se produce ca urmare a exercitrii unei meserii
sau profesii, cauzat de ageni nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de
munc, precum i de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, n
procesul de munc;
i) echipament de munc - orice main, aparat, unealt sau instalaie folosit n munc;
j) echipament individual de protecie - orice echipament destinat a fi purtat sau mnuit
de un lucrtor pentru a-l proteja mpotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea s i
pun n pericol securitatea i sntatea la locul de munc, precum i orice supliment sau
accesoriu proiectat pentru a ndeplini acest obiectiv;
k) loc de munc - locul destinat s cuprind posturi de lucru, situat n cldirile ntreprinderii
i/sau unitii, inclusiv orice alt loc din aria ntreprinderii i/sau unitii la care lucrtorul
are acces n cadrul desfurrii activitii;
l) pericol grav i iminent de accidentare - situaia concret, real i actual creia i
lipsete doar prilejul declanator pentru a produce un accident n orice moment;
m) stagiu de practic - instruirea cu caracter aplicativ, specific meseriei sau specialitii
n care se pregtesc elevii, studenii, ucenicii, precum i omerii n perioada de
reconversie profesional;
n) securitate i sntate n munc - ansamblul de activiti instituionalizate avnd ca
scop asigurarea celor mai bune condiii n desfurarea procesului de munc, aprarea
vieii, integritii fizice i psihice, sntii lucrtorilor i a altor persoane participante la
procesul de munc;
o) incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria,
accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncionalitatea unei activiti
sau a unui echipament de munc sau/i din comportamentul neadecvat al factorului
uman care nu a afectat lucrtorii, dar ar fi fost posibil s aib asemenea urmri i/sau a
cauzat ori ar fi fost posibil s produc pagube materiale;
p) servicii externe de prevenire si protectie - persoane juridice sau fizice din afara
ntreprinderii / unitii, abilitate s presteze servicii de protecie i prevenire n domeniul
securitii i sntii n munc, conform legii;
q) accident uor - eveniment care are drept consecin leziuni superficiale care necesit
numai acordarea primelor ngrijiri medicale i a antrenat incapacitate de munc cu o
durat mai mic de 3 zile;
r) boal legat de profesiune - boala cu determinare multifactorial, la care unii factori
determinani sunt de natur profesional.

Intocmit,

IF MOCANESCU GHEORGHE
SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL
ADMINISTRATOR

INSTRUIREA INTRODUCTIV - GENERALA


= SECURITATE I SNTATE N MUNC =

TEMATICA DE INSTRUIRE

Legislatia de securitate si sanatate in munca.


Riscurile de accidentare sau de imbolnavire profesionala rezultate din prezentarea
generala a profilului de activitate si a lucrarilor ce se realizeaza in cadrul societatii.
Consecintele posibile ale necunoasterii si a nerespectarii legislatiei.
Masuri tehnico-organizatorice specifice societatii.

1. PREVEDERI GENERALE
Instruirea introductiv generala se face cu respectarea prevederilor Legii securitii i
sntii n munc nr. 319 din 14 iulie 2006 si ale HG nr.1425 din 11.10.2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii
n munc nr. 319 din 2006.

1.1. Scopul si conditiile de efectuare a instruirii introductiv-generale

Instruirea introductiv-generala este parte componenta a pregatirii si instruirii in


domeniul protectiei muncii si are ca scop informarea si formarea unor deprinderi asupra
principalelor masuri ce trebuie respectate in timpul programului de lucru si pe specificul
activitatilor desfasurate in cadrul societatii.
Instruirea introductiv-generala se face urmatoarelor categorii de personal :
a) noilor incadrati in munca, angajati cu contracte de munca, indiferent de forma
acestora;
b) noilor veniti in unitate ca detasati sau delegati de la alte unitati ;
c) elevilor si studentilor repartizati in unitate pentru practica profesionala ;
d) persoanelor aflate in unitate in perioada de proba in vederea angajarii;
e) vizitatorilor de sectoare productive.
Locul de desfasurare al instruirii introductiv-generale se face in spatiile repartizate de
angajator.
Continutul instruirii introductiv-generale si programul de desfasurare se intocmeste de
Serviciul extern de prevenire si protectie, pe baza unei tematici aprobate de angajator.
Durata instruirii introductiv-generale nu va fi mai mica de 8 ore.
Instruirea introductiv-generala se face individual sau in grupuri de persoane, dupa caz.
La terminarea perioadei de instruire, persoana instruita se supune verificarii
cunostintelor de protectia muncii pe baza de test.
- persoanele care nu si-au insusit cunostintele prezentate in Instruirea
Introductive - generala, nu vor fi angajate.
Rezultatul verificarii se consemneaza in Fisa de instruire individuala privind
securitatea si sanatatea in munca.
2. LEGISLATIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
LA DISPOZITIA AGENTILOR ECONOMICI DIN ROMANIA

2.1. Legea securitii i sntii n munc nr. 319/14 iulie 2006 (extras)

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE


Art. 1.
(1) Prezenta lege are ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii
securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor.
(2) Prezenta lege stabileste principii generale referitoare la prevenirea riscurilor
profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si
accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor
si a reprezentantilor lor, precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii.

Capitolul II. Domeniu de aplicare


Art. 3
(1) Prezenta lege se aplica in toate sectoarele de activitate, atat publice, cat si private.
(2) Prevederile prezentei legi se aplica angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor.
Art. 5.
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
a) lucrator - persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii
in perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la
procesul de munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice;
b) angajator - persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu
cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii;
c) alti participanti la procesul de munca - persoane aflate in intreprindere si/sau unitate,
cu permisiunea angajatorului, in perioada de verificare prealabila a aptitudinilor
profesionale in vederea angajarii, persoane care presteaza activitati in folosul comunitatii
sau activitati in regim de voluntariat, precum si someri pe durata participarii la o forma de
pregatire profesionala si persoane care nu au contract individual de munca incheiat in
forma scrisa si pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale si a
prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba;
d) reprezentant al lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor - persoana aleasa, selectata sau desemnata de lucratori, in conformitate cu
prevederile legale, sa ii reprezinte pe acestia in ceea ce priveste problemele referitoare
la protectia securitatii si sanatatii lucratorilor in munca;
e) prevenire - ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele
procesului de munca, in scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale;
f) eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs
in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de
persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au
fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de
boala profesionala sau legata de profesiune;
g) accident de munca - vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta
profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor
de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile
calendaristice, invaliditate ori deces;
h) boala profesionala - afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii
sau profesii, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de
munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in
procesul de munca;
i) echipament de munca - orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca;
j) echipament individual de protectie - orice echipament destinat a fi purtat sau manuit
de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii
puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau
accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv;
k) loc de munca - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile intreprinderii
si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul
are acces in cadrul desfasurarii activitatii;
l) pericol grav si iminent de accidentare - situatia concreta, reala si actuala careia ii
lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment;
m) stagiu de practica - instruirea cu caracter aplicativ, specifica meseriei sau specialitatii in
care se pregatesc elevii, studentii, ucenicii, precum si somerii in perioada de reconversie
profesionala;
n) securitate si sanatate in munca - ansamblul de activitati institutionalizate avand ca
scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea
vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la
procesul de munca;
o) incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria,
accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati
sau a unui echipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al factorului
uman care nu a afectat lucratorii, dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a
cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale;
p) servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara intreprinderii/unitatii, abilitate sa
presteze servicii de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
conform legii;
q) accident usor - eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita
numai acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o
durata mai mica de 3 zile;
r) boala legata de profesiune - boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori
determinanti sunt de natura profesionala.

CAPITOLUL III. OBLIGATIILE ANGAJATORILOR


Art. 6.
(1) Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate
aspectele legate de munca.
Art. 7.
(1) In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare
pentru:
a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea si instruirea lucratorilor;
e) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in
munca.
Consultarea si participarea lucratorilor
Art. 18.
(1) Angajatorii consulta lucratorii si/sau reprezentantii lor si permit participarea acestora
la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) implica:
a) consultarea lucratorilor;
b) dreptul lucratorilor si/sau reprezentantilor lor sa faca propuneri;
c) participarea echilibrata.

Instruirea lucratorilor
Art. 20.
(1) Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o
instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma
de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau :
a) la angajare;
b) la schimbarea locului de munca sau la transfer;
c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale
echipamentului existent;
d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
e) la executarea unor lucrari speciale.
(2) Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie:
a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri;
b) periodica si ori de cate ori este necesar.
(3) Angajatorul se va asigura ca lucratorii din unitati din exterior, care desfasoara activitati in
societatea proprie, au primit instructiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate si
sanatate in munca, pe durata desfasurarii activitatilor.
(4) Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in
munca au dreptul la instruire corespunzatoare.
Art. 21.
Instruirea prevazuta la art.20 alin. (1), (2) si (4) nu poate fi realizata pe cheltuiala lucratorilor
si/sau a reprezentantilor acestora.
Instruirea prevazuta la art.20 alin. (1) si (2) trebuie sa se realizeze in timpul programului de
lucru.
Instruirea prevazuta la art.20 alin. (4) trebuie sa se efectueze in timpul programului de lucru,
fie in interiorul, fie in afara societatii.

CAPITOLUL IV. OBLIGATIILE LUCRATORILOR


Art. 22.
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte
persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
Art. 23.
(1) In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art. 22, lucratorii au
urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il
inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de
munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru
securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de
protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este
necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de
catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si
securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii
desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si
conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul
sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la
procesul de munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara.

CAPITOLUL V. SUPRAVEGHEREA SANATATII


Art. 24.
Masurile prin care se asigura supravegherea corespunzatoare a sanatatii lucratorilor in
functie de riscurile privind securitatea si sanatatea in munca se stabilesc potrivit reglementarilor
legale.
Art. 25.
-(1) Masurile prevazute la art. 24 vor fi stabilite astfel incat fiecare lucrator sa poata beneficia de
supravegherea sanatatii la intervale regulate.
-(2) Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medicii de medicina a muncii.

CAPITOLUL VI. COMUNICAREA, CERCETAREA, INREGISTRAREA SI


RAPORTAREA EVENIMENTELOR
Art. 26. Evenimente
Orice eveniment, asa cum este definit la art. 5 lit. f), va fi comunicat de indata
angajatorului, de catre conducatorul locului de munca sau de orice alta persoana care are
cunostinta despre producerea acestuia.
Art. 30. Accidente de munca
(1) In sensul prevederilor art. 5 lit. g), este, de asemenea, accident de munca :
a) accidentul suferit de persoane aflate in vizita in intreprindere si/sau unitate, cu
permisiunea angajatorului;
b) accidentul suferit de persoanele care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public,
inclusiv in cadrul unor activitati culturale, sportive, in tara sau in afara granitelor tarii, in
timpul si din cauza indeplinirii acestor sarcini;
c) accidentul survenit in cadrul activitatilor culturalsportive organizate, in timpul si din cauza
indeplinirii acestor activitati;
d) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie
initiativa pentru salvarea de vieti omenesti;
e) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie
initiativa pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si
privat;
f) accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii, daca se produce
la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, in calitate de angajator, ori in
alt loc de munca organizat de acestia, in timpul programului de munca, si nu se
datoreaza culpei exclusive a accidentatului;
g) accidentul de traseu, daca deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la
domiciliul lucratorului la locul de munca organizat de angajator si invers;
h) accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa
persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munca la altul, pentru indeplinirea
unei sarcini de munca;
i) accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa
persoanei fizice la care este incadrata victima, ori de la orice alt loc de munca organizat
de acestea, la o alta persoana juridica sau fizica, pentru indeplinirea sarcinilor de
munca, pe durata normala de deplasare;
j) accidentul suferit inainte sau dupa incetarea lucrului, daca victima prelua sau preda
uneltele de lucru, locul de munca, utilajul ori materialele, daca schimba imbracamintea
personala, echipamentul individual de protectie sau orice alt echipament pus la
dispozitie de angajator, daca se afla in baie ori in spalator sau daca se deplasa de la
locul de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si invers;
k) accidentul suferit in timpul pauzelor regulamentare, daca acesta a avut loc in locuri
organizate de angajator, precum si in timpul si pe traseul normal spre si de la aceste
locuri;
l) accidentul suferit de lucratori ai angajatorilor romani sau de persoane fizice romane,
delegati pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu in afara granitelor tarii, pe durata si
traseul prevazute in documentul de deplasare;
m) accidentul suferit de personalul roman care efectueaza lucrari si servicii pe teritoriul altor
tari, in baza unor contracte, conventii sau in alte conditii prevazute de lege, incheiate de
persoane juridice romane cu parteneri straini, in timpul si din cauza indeplinirii
indatoririlor de serviciu;
n) accidentul suferit de cei care urmeaza cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare
a pregatirii profesionale, in timpul si din cauza efectuarii activitatilor aferente stagiului de
practica;
o) accidentul determinat de fenomene sau calamitati naturale, cum ar fi furtuna, viscol,
cutremur, inundatie, alunecari de teren, trasnet (electrocutare), daca victima se afla in
timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu;
p) disparitia unei persoane, in conditiile unui accident de munca si in imprejurari care
indreptatesc presupunerea decesului acesteia;
q) accidentul suferit de o persoana aflata in indeplinirea atributiilor de serviciu, ca urmare a
unei agresiuni.
(2) In situatiile mentionate la alin. (1) lit. g), h), i) si l), deplasarea trebuie sa se faca fara abateri
nejustificate de la traseul normal si, de asemenea, transportul sa se faca in conditiile prevazute
de reglementarile de securitate si sanatate in munca sau de circulatie in vigoare.
2.2. HG Nr.1425 privind Normele Metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

Art. 75.
Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop insusirea cunostintelor
si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca.

Art. 76.
(1) Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul intreprinderii
si/sau al unitatii se efectueaza in timpul programului de lucru.
(2) Perioada in care se desfasoara instruirea prevazuta la alin. (1) este considerata timp de
munca.
Art. 77.
Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde 3 faze:
a) instruirea introductiv-generala;
b) instruirea la locul de munca;
c) instruirea periodica.

Art. 83.
Instruirea introductiv-generala se face de catre Serviciul extern de prevenire si
protectie :
a) la angajarea lucratorilor definiti conform art. 5 lit. a) din lege;
b) lucratorilor detasati de la o intreprindere si/sau unitate la alta;
c) lucratorilor delegati de la o intreprindere si/sau unitate la alta;
d) lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar.
Art. 87.
(1) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activitati si de riscurile
pentru securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si
protectie la nivelul intreprinderii si/sau al unitatii, in general.
(2) Angajatorul stabileste prin instructiuni proprii durata instruirii introductiv-generale;
aceasta va fi de 8 ore.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) persoanele prevazute la art. 82, carora li se
vor prezenta succint activitatile, riscurile si masurile de prevenire si protectie din intreprindere
si/sau unitate.

Art. 89.
(1) Instruirea introductiv-generala se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de
teste.
(2) Rezultatul verificarii va fi consemnat in Fisa de instruire individuala privind securitatea si
sanatatea in munca.
(3) Lucratorii prevazuti la art. 83 lit. a) si d) nu vor putea fi angajati daca nu si-au insusit
cunostintele prezentate in instruirea introductiv-generala.

Art. 90.
(1) Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca
scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si
activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei
functii exercitate.
(2) Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor prevazuti la art. 83, inclusiv la
schimbarea locului de munca in cadrul unitatii.
Art. 91.
(1) Instruirea la locul de munca se face de catre angajator (conducatorul direct al
locului de munca), individual sau in grupe de maximum 20 de persoane.
(2) Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.

Art. 92.
1) Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si sanatate in munca,
precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca,
post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.
(2) Durata instruirii la locul de munca va fi de 4 ore si se stabileste prin instructiuni
proprii de catre serviciul extern de prevenire si protectie, cu acordul angajatorului.
Art. 94.
Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa
verificarea cunostintelor si se consemneaza in fisa de instruire individuala.

Art. 95.
Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor prevazuti la art. 83 si are drept scop
reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Art. 96.
(1) Instruirea periodica are durata de 2 ore si se efectueaza de catre conducatorul
direct al locului de munca, tuturor angajatilor de la postul respectiv, in grupe de maximum 20
de persoane.
(2) Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin instructiuni proprii, in functie
de conditiile locului de munca si nu va fi mai mare de 6 luni.
(3) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre doua instruiri periodice va fi
de cel mult 12 luni.
(4) Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic superior, care va semna
fisele de instruire ale lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.
(5) Instruirea periodica se va completa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice.
Art. 98.
Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri:
a) cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;
b) cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind
activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor
proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate;
c) la reluarea activitatii dupa accident de munca;
d) la executarea unor lucrari speciale;
e) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului
existent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g) la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
Durata instruirii periodice in aceasta situatie nu va fi mai mica de 8 ore si se stabileste in
instructiuni proprii de catre Serviciul extern de protectie si prevenire, cu acordul angajatorului,

Art. 101.
Starea de pericol grav si iminent de accidentare, astfel cum este el definit la art. 5 lit. l)
din lege, poate fi constatata de catre orice lucrator din societate, lucrator al serviciului extern de
prevenire si protectie cu care societatea a incheiat contract, precum si de catre inspectorii de
munca.

Art. 102.
La constatarea starii de pericol grav si iminent de accidentare se vor lua imediat
urmatoarele masuri de securitate:
a) oprirea echipamentului de munca si/sau activitatii;
b) evacuarea personalului din zona periculoasa;
c) anuntarea serviciilor specializate;
d) anuntarea conducatorilor ierarhici;
e) eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol grav si iminent.

3. MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE INTERVENTIE SI PRIM AJUTOR

3.1. Electrocutare
Se scoate accidentatul de sub actiunea curentului electric prin deconectarea portiunii din
instalatie in contact cu accidentatul (se intrerupe curentul electric, se vor smulge firele
conductoare de curent).
ATENTIE! Se actioneaza cu ajutorul manusilor electroizolante,halatului sau
salopetei (bine uscat) care se infasoara pe mana cu care se intervine.
Se intinde accidentatul pe un loc uscat, se trage capul victimei si se introduce sub ceafa
un suport de haine (salopeta, halat).
Se desface camasa, se elibereaza caile respiratorii.
Se deschide gura, se elibereaza limba.
Se pune pe gura victimei o batista si se incepe respiratia gura la gura; in cazul in care
gura nu poate fi deschisa operatiunea de reanimare se face pe narile nasului victimei.
Dupa executarea catorva suflari (gura sau nas) operatiunea de reanimare se executa
prin miscarea bratelor care se duc in cosul pieptului.
Operatiunea de reanimare se executa pana la venirea personalului medical.

3.2. Raniri hemoragii


Se opreste sangele in zona afectata prin aplicarea unui garou deasupra ranii (tub din
cauciuc elastic, in lipsa acestuia cu cravata, curea, sfoara).
Se dezinfecteaza rana (cu apa oxigenata si cu tifon steril).
Se aplica pe rana cateva comprese sterile incat toata suprafata sa fie acoperita.
Se va efectua in asa fel incat sa impiedice circulatia sangelui.
Se va transporta la prima unitate spitaliceasca.

3.3. Fracturi - luxatii entorse arsuri


a) Fracturile pot fi inchise sau deschise. Primul ajutor va consta din:
imobilizarea fracturii cu ajutorul atelelor confectionate din lemn sau carton;
transportul bolnavului la cabinetul medical sau spital. In cazul cand accidentatul are o
hemoragie puternica se procedeaza de urgenta la oprirea acesteia prin mijloace
cunoscute;
se panseaza rana;
se imobilizeaza fractura;
se transporta la spital.
In cazul fracturarii coloanei vertebrale, accidentatul se va imobiliza pe un plan dur (usa,
scandura lata).
Se va aseza cu fata in sus, incat sa se asigure permeabilitatea cailor de respiratie
superioara.
Se va transporta de urgenta la spital.
b) Luxatii entorse se imobilizeaza provizoriu articulatia cu atele.
Se panseaza plaga (atunci cand exista);
Se transporta accidentatul la spital.

c) Arsuri
Se scoate accidentatul din zona periculoasa.
Se aplica comprese (fese) cu apa curata pentru a intrerupe activarea caldurii asupra
tesuturilor.
Daca hainele ard, se arunca peste victima o patura sau haina. Daca victima cere de
baut i se va da apa indulcita, ceai, limonada.
In cazul arsurilor de natura chimica, daca substanta este lichida, se impune spalarea
simpla, de preferinta cu apa calduta.

4. PREVEDERI FINALE
4.1. Dupa incheierea instructajului introductiv general, angajatul este indrumat catre
conducatorul locului de munca.
4.2. In activitatea ce se desfasoara la locul de munca, angajatul are obligatia sa
respecte:
- dispozitiile conducatorului direct si ierarhic;
- programul de lucru stabilit;
- disciplina interna de munca (cearta, amenintare, insulta, stare de ebrietate, nesupunere
sau neexecutare de ordine, parasirea locului de munca neanuntat, furt, act de sabotaj,
incercare de defaimare, etc.).
4.3. In aceasta perioada de lucru trebuie sa fiti atenti la asimilarea cunostintelor
profesionale specifice, a cunostintelor de protectia muncii, prevenire si stingere a incendiilor,
comportarea in relatiile cu colegii de munca, cu sefii ierarhici.
4.4. In cazul in care veti da dovada de incorectitudine, indisciplina sau nerespectarea
regulilor de protectia muncii si de prevenire si stingere a incendiilor, se renunta la serviciile
dumneavoastra.

Intocmit,

IF MOCANESCU GHEORGHE
SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL

ADMINISTRATOR

INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA


= SECURITATE I SNTATE N MUNC =

TEMATICA DE INSTRUIRE

Legislatia de securitate si sanatate in munca.


Obligatiile angajatilor
Masuri tehnico-organizatorice de interventie si prim ajutor

Instruirea la locul de munca se face cu respectarea prevederilor Legii securitii i


sntii n munc nr. 319 din 14 iulie 2006 si ale HG nr.1425 din 11.10.2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii
n munc nr. 319 din 2006.
In acceptiunea Legii, securitatea si sanatatea in munca are ca scop instituirea de masuri
privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor, eliminarea
factorilor de risc si accidentare, consultarea, instruirea lucratorilor si directiile generale pentru
implementarea acestor principii.
Scopul si conditiile de efectuare a instruirii la locul de munca
Instruirea la locul de munc se face dup instruirea introductiv-general i are ca scop
prezentarea riscurilor pentru securitate i sntate n munc, precum i msurile i activitile
de prevenire i protecie la nivelul fiecrui post de lucru sau fiecrei funcii exercitate.
Durata instruirii lucratorilor la locul de munc este de 4 ore si este stabilita in functie
de riscurile pentru securitate i sntate n munc, precum i de msurile i activitile de
prevenire i protecie la nivelul fiecrui post de lucru sau fiecrei funcii exercitate.
Instruirea la locul de munc se va efectua individual sau in grupuri de persoane de
conducatorul locului de munca si va cuprinde:
informaii privind riscurile de accidentare i mbolnvire profesional specifice locului de
munc ;
prevederile instruciunilor proprii elaborate pentru postul de lucru respectiv;
msuri la nivelul postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor
i evacuarea lucrtorilor;
prevederi ale reglementrilor de securitate i sntate n munc privind activiti
specifice ale postului de lucru;
demonstraii practice privind activitatea pe care lucratorii o desfoara i exerciii
practice privind utilizarea echipamentului individual de protecie, a mijloacelor de
alarmare, intervenie, evacuare i de prim ajutor.
Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai
dupa verificarea cunostintelor de cate seful ierarhic superior si se consemneaza in fia
individuala de instruire. Fia de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.

OBLIGATIILE CONDUCERII SOCIETATII

Conform art.7 din Legea nr.319 SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL, ca angajator, are
obligaia s ia msurile necesare pentru:
asigurarea securitii i protecia sntii lucrtorilor;
prevenirea riscurilor profesionale;
informarea i instruirea lucrtorilor;
asigurarea cadrului organizatoric i a mijloacelor necesare securitii i sntii n
munc.
(2) Angajatorul are obligaia s urmreasc adaptarea msurilor prevzute la alin. (1),
innd seama de modificarea condiiilor, i pentru mbuntirea situaiilor existente.
(3) Angajatorul are obligaia s implementeze msurile prevzute la alin. (1) i (2) pe
baza urmtoarelor principii generale de prevenire:
evitarea riscurilor;
evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
combaterea riscurilor la surs;
adaptarea muncii la om, n special n ceea ce privete proiectarea posturilor de munc,
alegerea echipamentelor de munc, a metodelor de munc i de producie, n vederea
reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat i a diminurii efectelor
acestora asupra sntii;
adaptarea la progresul tehnic;
nlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este
mai puin periculos;
dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care s cuprind tehnologiile, organizarea
muncii, condiiile de munc, relaiile sociale i influena factorilor din mediul de munc;
adoptarea, n mod prioritar, a msurilor de protecie colectiv fa de msurile de
protecie individual;
furnizarea de instruciuni corespunztoare lucrtorilor.
(4) Fr a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, innd seama de natura
activitilor din unitate, angajatorul are obligaia:
s evalueze riscurile pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, inclusiv la alegerea
echipamentelor de munc i la amenajarea locurilor de munc;
s asigure mbuntirea nivelului securitii i al proteciei sntii lucrtorilor i s fie
integrate n ansamblul activitilor unitii la toate nivelurile ierarhice;
s ia n considerare capacitile lucrtorului n ceea ce privete securitatea i sntatea
n munc, atunci cnd i ncredineaz sarcini;
s asigure ca planificarea i introducerea de noi tehnologii s fac obiectul consultrilor
cu lucrtorii i/sau reprezentanii acestora n ceea ce privete consecinele asupra
securitii i sntii lucrtorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiiile
i mediul de munc;
Msurile privind securitatea, sntatea i igiena n munc nu trebuie s comporte n
nicio situaie obligaii financiare pentru lucrtori.

OBLIGATIILE LUCRATORILOR

Fiecare lucrator trebuie sa-si desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea


sa SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL, precum si cu instructiunile primite din partea
angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala
atat propria persoana, cat si clientii, care pot fi afectati de actiunile sau omisiunile sale in timpul
procesului de munca.
In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor, lucratorii au urmatoarele obligatii:
sa utilizeze corect echipamentele de calcul, multiplicare, indosariere, etc, aparatura,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa-l
inapoieze sau sa-l puna la locul destinat pentru pastrare;
sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale echipamentele de calcul,
multiplicare, indosariere , instalatiilor tehnice din imobil si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
sa comunice imediat angajatorului orice situatie de munca despre care au motive
intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum
si orice deficienta a sistemelor de protectie;
sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca accidentele suferite de propria
persoana;
sa coopereze cu angajatorul pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte
dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si
securitatii lucratorilor;
sa coopereze cu angajatorul pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de
munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in
domeniul sau de activitate;
sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii
in munca si masurile de aplicare a acestora;
sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE INTERVENTIE SI PRIM AJUTOR

Electrocutare - Consecintele electrocutarii


Fenomenele care apar in organism ca urmare a trecerii curentului electric definesc
conceptul de electrocutare sau soc electric. Electrocutarea se manifesta prin vatamari de
diferite grade, pana la deces. Este foarte important pentru viata omului ca timpul in care acesta
este in circuitul electric sa fie cat mai scurt, intrucat rezistenta electrica a corpului continua sa
scada sub actiunea curentului si, ca urmare, intensitatea curentului care trece prin corp creste
continuu, moartea devenind practic inevitabila.
Traseul strabatut de curent prin corp este de asemenea important, considerandu-se ca
foarte periculoase caile: mana stanga - piciorul drept (axa inimii) si mana dreapta - marginea
superioara a bazinului.

Accidente prin electrocutare


Accidentul prin electrocutare apare atunci cand corpul omului se intercaleaza accidental
intre doua puncte cu potentiale electrice diferite, situatie in care prin el circula un curent capabil
sa afecteze functiile vitale ale corpului (respiratia, circulatia sangelui si activitatea nervoasa).
Efectele curentului electric asupra functiilor vitale pot avea urmari imediate sau
intarziate.
Urmarile imediate se manifesta prin paralizarea functiilor respiratorii si/sau circulatorii,
respectiv aparitia stopului respirator si/sau a stopului cardiac, ori deces instantaneu prin fibrilatie
ventriculara.
Urmarile intarziate (ore, zile) se manifesta printr-o slabire a fortei musculare, amorteli,
chiar in cazul in care accidentatul se afla in stare de repaus; la reluarea activitatii pot aparea
tulburari care influenteaza centrul generator de excitatii a inimii.
Primul ajutor
In cazul accidentelor prin electrocutare este evident ca numai inamplator se poate
beneficia de ajutor calificat. Din acest motiv, succesul primului ajutor depinde de competenta
celor prezenti in momentul accidentului.
In practica, se intalnesc doua situatii:
- accidentatul nu se poate desprinde de instalatia electrica
- accidentatul s-a desprins de instalatia electrica, nemaifiind in contact cu aceasta si
nici in imediata ei apropiere.
In ambele situatii, persoana, care actioneaza pentru acordarea primului ajutor, salvatorul
(salvatorii) trebuie sa constate cu operativitate situatia concreta a victimei si sa hotarasca modul
de actionare, astfel incat sa nu-si pericliteze integritatea corporala sau chiar viata, expunandu-
se aceluiasi risc.

Scoaterea accidentatului de sub influenta curentului electric


Prima operatie in succesiunea actiunii de acordare a primului ajutor in caz de
accidentare prin electrocutare, este scoaterea accidentatului de sub actiunea sau influenta
curentului electric.
Pentru a scoate accidentatul de sub actiunea curentului electric din instalatiile cu
tensiunea de lucru sub 1000 V procedati astfel:
- Daca accidentatul este in contact cu instalatia electrica si se afla undeva la inaltime:
o Analizati situatia si cunoscand faptul ca dupa intreruperea tensiunii, muschii
se relaxeaza, existand posibilitatea caderii accidentatului, luati preventiv
masuri de evitare a acestei consecinte.
o Sprijiniti accidentatul cu proptele izolante sau organizati atenuarea caderii
prin prinderea victimei ori prin plasarea pe sol a unor suporturi groase la locul
eventualei caderi paie, materiale textile, crengi etc.
- Actionati pentru intreruperea tensiunii prin deschiderrea intrerupatorului de
alimentare, in lipsa acestuia prin deschiderea separatorului, scoaterea sigurantelor, scoaterea
din priza, de la caz la caz.
- Daca scoaterea de sub tensiune a instalatiei necesita timp, defavorizand operativitatea
interventiei, scoateti accidentatul de sub tensiune prin utilizarea oricaror materiale sau
echipamente electroizolante care sunt la indemana, astfel incat sa se reuseasca indepartarea
accidentatului de zona de pericol.
- Daca din cauza arcului electric provocat de accidentat ca urmare a atingerii instalatiei
electrice, acestuia i s-au aprins hainele fara ca el sa fie in contact sau in imediata apropiere a
instalatiei electrice sub tensiune, se va actiona pentru stingerea hainelor aprinse, prin
inabusire. Este de preferat ca accidentatul sa fie culcat la pamant in timpul acestor interventii,
stiut fiind ca miscarea acestuia ca o torta vie ingreuneaza si agraveaza in acelasi timp
actiunile de salvare.

Determinarea starii accidentatului


Dupa scoaterea accidentatului de sub tensiune si in afara pericolului generat de
aceasta, se va determina starea clinica a victimei printr-o examinare rapida, deoarece tot ceea
ce urmeaza sa se faca in continuare depinde de aceasta stare.

Actiunile de prim ajutor sunt diferentiate, in functie de starea accidentatului:


- daca accidentatul este constient;
- daca accidentatul este inconstient;
- daca accidentatul prezinta vatamari sau raniri.

Daca accidentatul este constient


In aceasta situatie examinarea este usurata de faptul ca se poate stabili contact verbal
cu accidentatul. Acest contact trebuie realizat sub forma intrebarilor, concomitent cu actiunea de
calmare, de linistire a accidentatului:
- aseaza-te, respectiv culca-te si stai linistit, respira adanc si regulat;
- cum s-a intamplat accidentul?
- te supara ceva? ai ameteli? ai greata? ai dificultati in respiratie? te supara inima?
In timpul intrebarilor se cauta vizual eventualele semne exterioare ale starii de rau:
- culoarea pielii, in mod special culoarea fetei (paloare sau roseata excesiva);
- transpiratia fetei si a palmelor;
- prezenta si caracteristicile respiratiei si ale pulsului.
In cazul unei stari de rau se solicita salvarea.

Daca accidentatul este inconstient


Se considera in stare de inconstienta acel accidentat caruia ii lipsesc reflexele de
autoaparare si capacitatea de miscare autonoma. Functiile vitale de baza respiratia si
circulatia pot fi satisfacatoare.

Deosebirea starii de inconstienta fata de moarte clinica, numai prin observatie vizuala,
este dificila. Procedati dupa cum urmeaza:
- Daca din circumstantele producerii accidentului nu rezulta vatamari si leziuni care ar
contraindica intr-un mod evident miscarea si deplasarea accidentatului (de exemplu: cadere cu
grave leziuni si vatamari, fracturi, hemoragii), asezati accidentatul intr-o pozitie care sa permita
examinarea sa, adica in pozitie culcat pe spate pe o suprafata plana si suficient de rigida, cu
recomandarea de a nu fi miscat inutil, deoarece pot exista eventuale vatamari ascunse, pentru
care miscarea ar fi contraindicata.
- Desfaceti hainele la gat, piept si zona abdominala.
- Verificati starea respiratiei si existenta pulsului.
- In cazul lipsei functiilor vitale, fara a mai tine seama de eventualele interdictii de
miscare a accidentatului, acestuia i se va face respiratie artificiala sau reanimare cardio-
respiratorie.
Atentie! Modalitatea de acordare a primului ajutor si in general orice interventie se
stabilesc in functie de starea concreta a accidentatului.
Alte vatamari
La accidentele prin electrocutare se pot produce arsuri, fracturi, tulburari de vedere etc.
Simptomele dureroase ale acestor vatamari sunt semnalate de accidentatii aflati in stare
de constienta. In cazul celor care si-au pierdut cunostinta, cercetarea vatamarilor trebuie facuta
abia dupa ce s-a constatat starea satisfacatoare a respiratiei si circulatiei sanguine iar
examinarea trebuie realizata numai vizual, fara a misca si dezbraca inutil accidentatul.
Dupa constatarea starii accidentatului, trebuie decis modul de acordare a primului ajutor
in functie de tipul vatamarii: arsuri, fracturi, plagi etc. (a se vedea capitolele respective).
Atentie! Chiar daca in urma electrocutarii, accidentatul nu acuza stari de rau (nici
macar trecatoare), el trebuie tinut in repaus timp de 0,51 ora, dupa care
trebuie supus unei consultatii medicale.
Daca starea de rau persista sau se agraveaza:
- accidentatul va fi asezat in pozitie culcat, cu picioarele ridicate;
- imbracamintea trebuie descheiata si slabita in zona gatului, pieptului si abdomenului;
- se va asigura transportul calificat (prin salvare) la un serviciu medical de
urgenta.
Orice electrocutat va fi transportat la spital pentru supraveghere
medicala, deoarece ulterior pot surveni tulburari de ritm cardiac.

Raniri hemoragii
Se opreste sangele in zona afectata prin aplicarea unui garou deasupra ranii (tub din
cauciuc elastic, in lipsa acestuia cu cravata, curea, sfoara).
Se dezinfecteaza rana (cu apa oxigenata si cu tifon steril).
Se aplica pe rana cateva comprese sterile incat toata suprafata sa fie acoperita.
Se va efectua in asa fel incat sa impiedice circulatia sangelui.
Se va transporta la prima unitate spitaliceasca.

Fracturi - luxatii entorse arsuri

Fracturile pot fi inchise sau deschise. Primul ajutor va consta din:


imobilizarea fracturii cu ajutorul atelelor confectionate din lemn sau carton;
transportul bolnavului la cabinetul medical sau spital. In cazul cand accidentatul are o
hemoragie puternica se procedeaza de urgenta la oprirea acesteia prin mijloace
cunoscute;
se panseaza rana;
se imobilizeaza fractura;
se transporta la spital.
In cazul fracturarii coloanei vertebrale, accidentatul se va imobiliza pe un plan dur (usa,
scandura lata).
Se va aseza cu fata in sus, incat sa se asigure permeabilitatea cailor de respiratie
superioara.
Se va transporta de urgenta la spital.

Luxatii entorse
Se imobilizeaza provizoriu articulatia cu atele;
Se panseaza plaga (atunci cand exista);
Se transporta accidentatul la spital.

Arsuri
Se scoate accidentatul din zona periculoasa.
Se aplica comprese (fese) cu apa curata pentru a intrerupe activarea caldurii asupra
tesuturilor.
Daca hainele ard, se arunca peste victima o patura sau haina. Daca victima cere de
baut i se va da apa indulcita, ceai, limonada.
In cazul aursurilor de natura chimica, daca substanta este lichida, se impune spalarea
simpla, de preferinta cu apa calduta.

Intocmit,

IF MOCANESCU GHEORGHE
SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL
Aprob
ADMINISTRATOR

........................................
(semnatura)

INSTRUCTIUNI PROPRII
PRIVIND REGLEMENTARILE INTERNE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
INSTRUCTIUNE SPECIFICA NR. 7.1

PENTRU ACTIVITATE DE BIROU


INSTRUCTIUNE SPECIFICA Nr. 7.1. ACTIVITATE DE BIROU

SCOPUL Instructiunilor specifice de securitate si sntate in munca este eliminarea sau


diminuarea riscurilor de accidentare n munc pe timpul utilizarii echipamentelor de birou sau
mbolnvire profesional, pe timpul lucrrilor de birou, proprii celor patru componente ale
sistemului de munc (executant - sarcin de munc mijloace de producie mediu de munc).

DOMENIUL DE APLICARE Prevederile Instructiunilor specifice de securitate si sntate in


munca se aplic tuturor angajatilor SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL, care executa
activitati pedagogice.

OBLIGATIILE LUCRATORULUI
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea Angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si
alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de
munca;
Fiecare lucrator este obligat sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele
periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
Fiecare lucrator este obligat sa comunice imediat sefului sau direct, iar in lipsa acestuia,
administratorului, orice abateri de la normele de securitate si santate in munca, precum si
orice defectiune tehnica care ar putea provoca accidente tehnice sau de munca.
Fiecare lucrator este obligat sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea,
schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale
masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
Plecarea de la serviciu fara anuntarea sefului direct este interzisa si atrage dupa sine
sanctiunile corespunzatoare conform Contractului individual de munca si a legislatiei in
vigoare.

REGLEMENTARI INTERNE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA :


Fiecare salariat trebuie sa cunoasca si sa aplice reglementarile interne de securitate a
muncii si pentru situatii de urgenta in biroul sau spatiul in care isi desfasoara activitatea;
Orice deplasare dintr-o incapere in alta se va efectua atent cu fata inainte;
Deschiderea usii, in cazul usilor pline, se va executa lent pentru a nu accidenta vreo
persoana aflata in iincaperea alaturata in imediata ei apropiere;
Circulatia pe scari se va efectua respectandu-se urmatoarele norme :
o se va circula numai pe partea dreapta;
o se va merge incet, unul dupa altul in sir simplu;
o se va sprijini de mana curenta, nu se va citi in timp ce se urca sau coboara pe scari, nu
se vor numara bani, nu se va merge sarind cate doua sau trei trepte deodata;
o se vor indeparta de pe trepte toate obstacolele care ar putea provoca alunecarea;
Cand trebuie luat un obiect aflat la inaltime, obligatoriu se va folosi o scara sigura;
Usile cu geamuri trebuie manevrate cu atentie; este interzis a se sprijini sau impinge de
partea din sticla a usilor;
La iesirea din sediu, orice persoana se va asigura in toate directiile pentru a nu fi surprinsa
de vreun mijloc de transport;
Totdeauna trebuie sa se priveasca in directia de mers, iar atunci cand se transporta pachete
in brate, acestea nu trebuie sa impiedice vizibilitatea;
Pardoselile din incaperi trebuie sa fie bine intretinute, urmele de apa trebuie inlaturate
pentru a evita alunecarile;
Pentru protectia personalului care face curatenie, cioburile de sticla trebuie invelite si
depuse astfel incat sa poata fi usor identificate de acest personal, de preferat fiind lasate la
vedere;
Se va pastra curatenia la locul de munca, fiind interzis a se lasa pe mese sau a se arunca
pe jos hartii, capete de creion, pioneze, s.a.
Atunci cand se foloseste un cutit, cuter sau o lama pentru taierea hartiei, trebuie tinute
degetele cat mai departe de taisul lame.

Mobilierul din birouri :

1. Inainte de folosirea unui scaun de birou, trebuie controlata starea lui, dupa care se
potriveste intr-o pozitie stabila, evitandu-se asezarea pe marginea lui;
2. Inainte de indepartarea unui scaun de birou, trebuie sa se asigure ca nu exista pericolul de
a se rasturna sau a lovi alta persoana;
3. Este interzisa miscarea de leganare pe doua din picioarele scaunului sau de rasturnare pe
spate;
4. Este interzisa urcarea pe scaunele care se rotesc pentru a lua un obiect care se afla la
inaltime, pentru aceasta operatie se recomanda o scara corespunzatoare;
5. Pentru evitarea impiedicarii, sertarele birourilor, fisetelor sau ale dulapurilor trebuie tinute
inchise;
6. Pentru a se evita prinderea degetelor, trebuie apucate bine manerele atunci cand se inchid
sertatele birourilor sau usile caselor de bani;
7. Este interzis sa se deschida in acelasi timp mai multe sertare, deoarece ele pot aluneca si
prin cadere, pot provoca accidente;
8. Trebuie adus la cunostita sefului orice piesa de mobilier ale carei margini nu sunt netede
sau sunt crapate, se misca sau prezinta defectiuni;

Mediu de lucru :

1. Amplasarea mobilierului se va face astfel incat sa nu se formeze curenti de aer;


2. Incaperile de lucru vor fi aerisite regulat prin deschiderea ferestrelor;
3. Umiditatea relativa a aerului trebuie sa fie peste 50%;
4. Reglarea intensitatii luminoase se va face in functie de lucrarile efectuate;
5. Se vor evita reflexiile luminoase pe ecranul calculatoarelor;
6. Directia de privire a ecranului sa fie paralela cu fereastra;
7. Redactarea pe ecrane si tastatura pozitiva (negru pe fond alb);
8. Nu este permis sa se foloseasca aparate sau instalatii improvizate;
9. Daca in sertare trebuie aranjate obiecte taioase sau ascutite (creioane, cutite, lame, s.a.) in
compartimente separate cu varfurile sau taisurile orientate spre interiorul sertarului;

ECHIPAMENTE DE BIROU:

NU se va pune niciodata in functiune un echipament de birou caruia i s-a scos carcasa;


NU se permite transportul echipamentelor de birou apucate necorespunzator, deoarece
exista riscul de a aluneca si provoca accidente la picioare;
Este interzis a se lucra fara manusi de protectie la transportul si folosirea tonerului la
aparatele de multiplicat;
Pentru indepartarea eventualelor pulberi de toner se folosesc lavete umede. Nu se
indeparteaza prin suflare;
La noile achizitii de copiatoare, se va urmari ca tonerul sa fie utilizat in sistem inchis;
Imprimantele si copiatoarele se amplaseaza in spatii separate unde se va asigura o
ventilatie corespunzatoare;
Curatirea suprafetelor exterioare se va face cu mijloace antistatice;
Dupa terminarea programului de lucru, toate echipamentele de birou se debranseaza de la
reteaua electrica cu exceptia faxului;
Este interzisa deshiderea capacelor imprimantelor aflate sub tensiune precum si utilizarea
necorespunzatoare a acestora (exemplu : introducerea hartiei manual, atingerea partilor
incalzite ale imprimantei, etc). In acest sens se vor insusi instructiunile de utilizare care se
afla colate pe imprimantele respective.

INSTRUCTIUNI SPECIFICE ACTIVITATILOR DE BIROU

Deplasarea pe coridoare sau dintr-o incapere in alta se va face cu atentie, fara a alerga si
numai cu fata inainte. Deschiderea usii la intrarea intr-o incapere se face lent, pentru a evita
accidentarea persoanei care se poate afla incidental in imediata apropiere a usii
Circulatia pe scari se face cu respectare urmatoarelor reguli:
o se circula numai pe partea dreapta;
o se va folosi mana curenta;
o in timp ce se urca sau se coboara, atentia nu se distrage cu alte activitati (nu se citeste,
nu se aprinde tigara, nu se numara banii etc);
o nu se urca / coboara decat cate o singura treapta;
o daca cel care se deplaseaza pe scara poarta in brate pachete, materiale, obiecte,
acesta trebuie sa aiba vizibilitate;
o daca scara este ingusta este interzis accesul deplasarii simultane a persoanelor care
circula in sensuri diferite. Se va merge incet, in sir simplu, unul dupa altul.
Daca trebuie ridicate obiecte la inaltime, obligatoriu se foloseste o scara sigura
Este interzisa urcarea la inaltime prin punerea mai multor scaune unul peste altul sau prin
punerea scaunului peste lazi
Este interzis sa se ridice greutati mai mari decat cele maxime admise prin regulamentele in
vigoare (50 kg barbati, 25 kg femei)
Inainte de folosirea unui scaun, se controleaza starea lui, dupa care acesta se aseaza in
pozitia stabilita. Nu se folosesc scaune defecte sau care nu prezinta stabilitate. Nu se sta pe
margine ascaunuli
Este interzisa urcarea pe marginea pervazelor indiferent de scop
In birouri si in anexele sociale nu se depoziteaza substante inflamabile, toxice sau explozive
(periculoase)
Nu se arunca bete de chibrituri sau resturi de tigari aprinse pe jos sau in cosuri de gunoaie;
Este interzis sa se blocheze culoarele si scarile de acces cu materiale ce pot impiedica
folosirea mijloacelor necesare in caz de incendiu sau de interventie pentru stingere
Iesirile de evacuare in caz de urgenta ( inceput de incendiu sau alt eveniment nedorit) nu
trebuie sa fie blocate sau incuiate
Instalatiile electrice nu trebuie sa prezinte improvizatii, iar echipamentele electrice trebuie
legate la pamant
Este interzis sa se foloseasca instalatii electrice improvizate, conductori pentru alimentarea
instalatiilor de iluminat cu tuburi de protectie strivite, legaturi desfacute, intrerupatoare
defecte sau sparte
Este interzis sa se introduca conductori de alimentare direct in priza electrica fara sa se
foloseasca stecherul
Nu este permis sa se atinga sau sa se tina cu mana un obiect metalic (teava, radiatorul
caloriferului etc), in timp ce cu cealalta se introduce stecherul in priza
Este interzis sa se umble la instalatii, aparate sau tablouri electrice de catre personal
necalificat sau neautorizat in acest domeniu. Orice defectiune se comunica administratorului
cladirii pentru remediere
Schimbarea sigurantelor fuzibile ale instalatiei electrice se face numai de electricianul de
intretinere
Orice operatie de reglare, reparare, intretinere sau curatire la echipamente actionate electric
se va efectua numai dupa ce s-a intrerupt alimentarea cu energie electrica si numai dupa ce
acestea au fost deconectate
Orice uzura sau defect care apare la cordonul electric trebuie sa fie adusa la cunostinta
administratorului. Cordonul va putea fi utilizat numai dupa ce a fost reparat sau inlocuit,
dupa caz
Este interzis sa se scoata stecherul din priza tragand de cordon
Nu este admisa utilizarea de aparate electrice pentru incalzirea incaperilor sau in alte
scopuri menajere (preparare sau incalzire hrana) altele decat cele standardizate
La terminarea programului, inainte de plecare , se va verifica sa nu fie lasate tigari aprinse si
se va stinge lumina in incaperi.

In cazul activitatii desfasurate in afara incintei unitatii


La deplasarea cu mijloace de transport in comun urcarea sau coborarea se va face numai in
statii si dupa oprirea autovehicului (troleibuz, tramvai, autoturism)
Pe timp de furtuna si descarcari electrice personalul aflat pe teren nu se va adaposti sub
arbori, nu va stationa pe creste de deal. Adapostirea se va face in depresiuni (gropi, santuri)
sau in autovehicul (daca este posibil)
Nu se vor traversa cursurile da apa, baltile sau lacurile pe pod de gheata in timpul iernii
Nu se vor atinge stalpii electrici si nici firele cazute la pamant
Traversarea santurilor deschise se va face numai prin locuri special amenajate
Pe teritoriul proprietarilor de animale se respecta regulamentul acestora, celelalte reguli de
comportament precum si toate restrictiile ce rezulta din indicatiile de avertizare si interdictie
La iesirea din incinta proprietarului, persoana se va asigura, in toate directiile, pentru a nu fi
surprinsa de vreun mijloc de transport .

ATENTIE
Lucratorii trebuie sa se prezinte la locul de munca in stare corespunzatoare de sanatate, odihniti
si fara sa fi consumat bauturi alcoolice, produse sau substante stupefiante ori medicamente cu
efecte similare acestora

Intocmit,

IF MOCANESCU GHEORGHE
SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL
Aprob

ADMINISTRATOR
.............................

INSTRUCTIUNI PROPRII
de securitate si sanatate in munca Nr. 7.2
OPERATOR LA CALCULATOR
INSTRUCTIUNI PROPRII Nr. 7.2 OPERATOR LA CALCULATOR

SCOPUL Instructiunilor specifice de securitate si sntate in munca este eliminarea sau


diminuarea riscurilor de accidentare n munc sau mbolnvire profesional in activitatea
personalului administrativ si de birou care utilizeaza calculatorul.

DOMENIUL DE APLICARE Prevederile Instructiunilor specifice de securitate si sntate in


munca se aplic tuturor angajatilor societati care utilizeaza calculatorul.

OBLIGATIILE LUCRATORULUI
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea Angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si
alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de
munca;
Fiecare lucrator este obligat sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele
periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
Fiecare lucrator este obligat sa comunice imediat sefului sau direct, iar in lipsa acestuia,
administratorului, orice abateri de la normele de securitate si santate in munca, precum si
orice defectiune tehnica care ar putea provoca accidente tehnice sau de munca.
Fiecare lucrator este obligat sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea,
schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale
masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
Plecarea de la serviciu fara anuntarea sefului direct este interzisa si atrage dupa sine
sanctiunile corespunzatoare conform Contractului individual de munca si a legislatiei in
vigoare.

REGLEMENTARI INTERNE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA :

Operatorii la calculator sunt obligati sa cunoasca si sa respecte urmatoarele reguli de


securitate si sanatate in munca :
se interzice utilizarea echipamentelor de calcul pe care nu le cunosc suficient ;
se interzice indepartarea dispozitivelor de protectie ale echipamentelor de calcul ;
se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci cand se constata o
defectiune a acestuia;
se interzice consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului, deasupra tastaturii ;
suprafetele ecranelor videoterminalelor se vor curata periodic de depuneri de praf sau
amprente digitale pentru a nu reduce vizibilitatea; curatarea se va face numai cu produse
prescrise de producatorul echipamentului;
pozitia de amplasare a monitorului va fi optim, prin reglarea distanei corpului fata de
monitor, cu ajutorul scaunului deplasabil pe roi, precum i a suportului pentru sprijinul
picioarelor, dup caz;
scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor se va realiza in succesiunea prevazuta in
instructiuni;
se interzice interventia la tablouri electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare,
instalatii de climatizare sau la orice alte instalatii auxiliare specifice;
inlocuirea sigurantelor la instalatiile electrice se va face numai de catre personalul autorizat;
punerea in functiune a unui echipament dupa revizii sau reparatii se va face numai dupa ce
personalul autorizat va efectua revizia sau reparatia si va confirma in scris ca echipamentul
respectiv este in buna stare de functionare;
orice operaie de reglare, reparare, curire i ntreinere a aparatelor electrice, se va realiza
numai dup ce s-a ntrerupt alimentarea cu energie electric i aceastea au fost
deconectate;
se interzice s se in sau s se ating un obiect metalic (eava sau radiatorul de la
calorifer), n timp ce cu cealalt mna se introduce techerul n priz;
la aparate de multiplicat trebuie s se dea o mare importan la folosirea cernelurilor de
imprimare, care conin substane nocive; lucrtorul trebuie s se spele pe mini nainte de
servirea mesei i dup terminarea programului;
la utilizarea imprimantelor se vor evita supraincalzirile care pot conduce la incendii;
utilizatorii echipamentelor de calcul prevazute cu ecran de vizualizare trebuie sa cunoasca
necesitatea si posibilitatile de reglare a echipamentului si mobilierului de lucru;
orice reparatie a echipamentelor de calcul se va efectua in conformitate cu prevederile din
documentatia tehnica a calculatorului;
fiecare angajat trebuie s cunoasc modul de actiune n cazul accidentrii lui sau a colegilor
de munc (anunare, prim ajutor);
personalul de intretinere si reparatii va verifica existenta dispozitivelor de protectie a
aparatelor si nu va autoriza punerea in functiune a decat dupa montarea dispozitivelor si
carcaselor de protectie;
se vor lua msuri de remediere sau nlocuire a oricrei piese de mobilier ale crei margini
nu sunt netede sau sunt crpate, se mic sau prezint defeciuni.
pentru evitarea accidentelor, sertarele birourilor, fietelor sau ale dulapurilor trebuie inute
nchise;
la curarea i splarea pardoselilor se va proceda la atenionarea lucrtorilor i clienilor c
pardoseala este umed i eventual alunecoas;
adaptai poziia corpului astfel nct s evitai apariia durerilor statice (poziie static,
vicioas), prin gsirea poziiei care v avantajeaz cnd lucrai;
variai sarcinile pe care le executai astfel nct s v putei mica; evitai s stai n aceeai
poziie toat ziua; facei lucruri care presupun micarea (mersul);
respectai indicaiile, prescripiile medicale sau orice alt factor de sntate recomandat;
dup caz, se pot face i exerciii adecvate pentru a depi rigorile muncii sedentare ;
asigurai-v c avei suficient spaiu pentru genunchi i picioare sub birou, partea inferioar
a spatelui este bine sprijinit de sptarul scaunului i exist senzaia de confort;
ordinea i curenie la locul de munc sunt obligatorii, fiind interzis aglomerarea cilor de
acces i de lucru; se interzice depozitarea de materiale i obiecte n apropierea instalaiilor
de nclzire sau a instalaiilor electrice.
Punerea in aplicare a acestor instructiuni va conduce la reducerea riscurilor de imbolnavire i
creterea confortului dumneavoastr n timpul lucrului.
Reguli si principii care trebuiesc respectate in timpul programului de lucru.

1. Asigurarea mediului de lucru


1.1. Amenajarea zonei de confort

La folosirea calculatorul avei n


vedere:

Pozitia de amplasare a monitorului va fi


ct mai optim, prin reglarea distanei
corpului fa de monitor, cu ajutorul
scaunului deplasabil pe roi, precum i
a suportului pentru sprijinul picioarelor,
dup caz.

1.2. Principii de baz


Pentru meninerea mediului de lucru confortabil n timpul utilizrii calculatorului, respecta
urmtoarele principii:

Adaptai poziia corpului astfel nct s evitai apariia


durerilor statice (poziie static, vicioas), prin gsirea
poziiei care v avantajeaz cnd lucrai.
Nu exist o anumita poziie corect.

Variai sarcinile pe care le executai astfel nct s v


putei mica; evitai s stai n aceeai poziie toat ziua.
Facei lucruri care presupun micarea (mersul).

La orice stare de disconfort sau durere pe care le simtii,


luai msuri imediate de diminuare sau eliminare.
Respectai indicaiile, prescripiile medicale sau orice alt
factor de sntate recomandat.
Dup caz, se pot face i exerciii adecvate pentru a depi
rigorile muncii sedentare.

2. Asigurarea zonei de confort

2.1. Modificarea poziiei

n funcie de sarcini, putei gsi mai multe poziii


de stat pe scaun sau n picioare care s fie
confortabile.
Schimbai-v des poziia n timpul zilei.

1. Aplecat 2. Drept 3. In picioare


2.2. Tlpile, genunchii i picioarele

Pe durata lucrului la calculator tlpile picioarelor


trebuie s fie sprijinite cu toat suprafaa pe podea
sau suport.

2.3. Asigurai spaiu suficient pentru picioare


Asigurai-v c avei suficient spaiu pentru genunchi i picioare sub birou. Pe durata
lucrului, dup necesiti, variai poziia picioarelor.

2.4. Asigurarea confortului


Asigurai-v c partea inferioar a spatelui este bine sprijinit de sptarul scaunului i c
exist senzaia de confort n poziia n care lucrai.

Distribuii uniform greutatea i folosii ntreaga suprafa a


scaunului i sptarului pentru susinerea corpului.
n timpul lucrului nu v aplecai n fa.

2.5. Umeri i coate


Pentru a reduce tensiunea muscular, umerii trebuie s fie relaxai, nu ridicai sau
czui, iar coatele trebuie s fie aezate confortabil fa de nlimea tastaturii.

Coatele trebuie s fie la nlimea tastaturii.

2.6. Antebrate, ncheieturi i palme


Nu inei ncheieturile fixe.
n timpul tastrii, nu inei fixate ncheieturile pe suprafaa de lucru, n vederea evitrii
durerilor la ncheieturi i degete.

Mentinei o poziie confortabil, neutr, a ncheieturii


degetelor.

Nu ndoii palmele sau ncheieturile.


Meninei o poziie confortabil, neutr, a ncheieturii
minii.

Nu sucii ncheieturile spre interior.

3. Organizarea spaiului de lucru


Spaiul de lucru trebuie organizat astfel nct s ofere utilizatorilor confort i libertate de micare
.

3.1. Monitorul

a) Poziionarea monitorului.
- Poziionarea corect a monitorului i a nclinaiei sale se fac astfel nct s se
reduc tensiunea ocular i oboseala muscular a gtului, umerilor i a spatelui.
b) Poziia monitorului
- Poziia monitorului trebuie s permit capului s se mite confortabil pe deasupra
umerilor.
c) nclinarea monitorului
- Monitorul trebuie nclinat n faa ochilor, astfel nct ecranul s fie paralel cu faa.
d) Adaptarea nlimii monitorului
- Pentru utilizatorii cu ochelari bifocali, trifocali sau progresivi, monitorul se
poziioneaz la o nlime care s nu v oblige s nclinai capul spre spate.

Pentru utilizatorii cu ochelari bifocali, trifocali sau progresivi,


monitorul se poziioneaz la o nlime care s nu v oblige
s nclinai capul spre spate.
3.2. Tastatura si mouse-ul

Poziionai mouse-ul n imediata apropiere a tastaturii i


aproape, pe marginea de sus.
Nu poziionai tastatura i mouse-ul la distane i nlimi
diferite.

nlimea tastaturii trebuie s asigure n timpul utilizrii un


unghi ntre bra i antebra de minumum 900.

3.3. Suporturi de brae i palme

Suporturile pentru antebrae sunt poziionate corect cnd


umerii sunt relaxai i antebraele sunt sprijinite (dar libere s
se mite n timpul tastrii).

3.4. Telefonul

Pentru a evita poziiile neconfortabile i pentru eliberarea


minilor, utilizai casca.
Poziionai telefonul astfel nct s-l putei folosi cu mna
non-dominat.

Nu se recomand inerea telefonului ntre umr i


ureche.
3.5. Utilizarea mouse-ului
Pentru micarea mouse-lui, utilizai ntregul bra i umr, nu numai ncheietura.

3.6. Ajustarea tastelor de control

Meninei ncheietura ntr-o poziie neutr, confortabil, i


mouse-ul aliniat cu antebraul.

Nu ndeprtai mouse-ul de tastatur pentru c v poate


obliga s nclinai ncheietura spre lateral.

ATENTIE !
Lucratorii trebuie sa se prezinte la locul de munca in stare corespunzatoare de sanatate, odihniti
si fara sa fi consumat bauturi alcoolice, produse sau substante stupefiante ori medicamente cu
efecte similare acestora.

Intocmit,
- SEPP -

IF MOCANESCU GHEORGHE
SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL

Aprob,
ADMINISTRATOR

.............................

INSTRUCTIUNI PROPRII
de securitate si sanatate in munca
Nr. 7.3 PROFESORI
INSTRUCTIUNI PROPRII Nr. 7.3 PROFESORI

SCOPUL Instructiunilor specifice de securitate si sntate in munca este eliminarea sau


diminuarea riscurilor de accidentare n munc sau mbolnvire profesional in activitatea de
profesor.

DOMENIUL DE APLICARE Prevederile Instructiunilor specifice de securitate si sntate in


munca se aplic tuturor angajatilor care desfasoara activitati didactice.

OBLIGATIILE LUCRATORULUI
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea Angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si
alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de
munca;
Fiecare lucrator este obligat sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele
periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
Fiecare lucrator este obligat sa comunice imediat sefului sau direct, iar in lipsa acestuia,
administratorului, orice abateri de la normele de securitate si santate in munca, precum si
orice defectiune tehnica care ar putea provoca accidente tehnice sau de munca.
Fiecare lucrator este obligat sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea,
schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale
masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
Plecarea de la serviciu fara anuntarea sefului direct este interzisa si atrage dupa sine
sanctiunile corespunzatoare conform Contractului individual de munca si a legislatiei in
vigoare.

- IPSSM ACTIVITATI IN SALI DE CLASA

- MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE, INTERVENTIE

CAP.I - PREVEDERI GENERALE

1. CONINUTUL INSTRUCIUNILOR

Art. 1. Prezentele instruciuni sunt elaborate n conformitate cu prevederile Legii securitii i


sntii in munc nr. 319/2006 i Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, ca
msur legislativ de realizare a securitii muncii la nivelul SC MEDART BUSINESS IDEAL
SRL

Art.2. Coninutul instruciunilor proprii particularizeaz i concretizeaz msurile de


prevenire a accidentelor i mbolnvirilor profesionale, n raport cu condiiile reale ale
proceselor de munc desfurate n cadrul SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL

2. SCOPUL INSTRUCIUNILOR

Art. 3. Scopul instruciunilor proprii este detalierea i particularizarea prevederilor Legii


securitii i sntii in munc nr. 319/2006 i Normele metodologice de aplicare a Legii
319/2006, standardelor i altor reglementri n domeniu, la condiiile concrete de
executare a activitilor pedagogice , astfel nct s fie stabilite modalitile de aciune
pentru prevenirea tuturor riscurilor posibile de accidentare i mbolnvire profesional.

Art. 4. Rolul instruciunilor proprii este de a particulariza si concretiza masurile de prevenire


a accidentelor i mbolnvirilor profesionale, in raport cu condiiile reale ale executrii
sarcinilor de munc.

Art. 5. n raport cu scopul i rolul menionate, instruciunile proprii sunt acte de natura normelor
tehnice de securitate i sntate n munc.

3. SPAIUL DE APLICARE

Art. 6. Instruciunile proprii ca msuri legislative de realizare a securitii muncii, cu arie


de aplicabilitate restrns la emitentul lor, sunt obligatorii pentru tot personalul i elevii
ASOCIATIA GRADINITA ROZA VENERINI, pe timpul desfurrii activitilor specifice.

4. MODUL DE REVIZUIRE I COMPLETARE

Art. 7. Instruciunile proprii se revizuiesc periodic i se modific ori de cte ori este necesar, ca
urmare a modificrilor de natur legislativ sau tehnologic. n cazul introducerii de noi
operaii, echipamente, etc. se completeaz cu msurile adecvate la capitolul
corespunztor locului de munca la care s-au operat modificrile.

Art. 8. Modificrile organizatorice, administrative, nu impun nici o revizuire.

CAPITOLUL II
INSTRUCIUNI SSM SPECIFICE SLILOR DE CURS I BIROURILOR

Art. 1. Fiecare angajat i cursant trebuie s cunoasc i s aplice instruciunile de securitate i


sntate n munc la locul de munc n care i desfoar activitatea.
Art. 2. Se urmrete asigurarea condiiilor de iluminat i microclimat n spaiile i locurile de
organizare a activitilor instructiv-educative i n birouri.

Art. 3. Starea mobilierului din dotare se controleaz periodic i se iau msuri pentru repararea
sau ndeprtarea obiectelor deteriorate care pot produce accidente.

Art. 4. Tablourile i vitrinele din slile de clas i birouri precum i tablele din slile de clas
trebuie ancorate i fixate bine, pentru prevenirea accidentelor provocate prin cderea
acestora.

Art. 5. Pardoselile din ncperi trebuie s fie ntreinute, iar urmele de ulei i ap trebuie
nlturate pentru a se evita alunecrile. Orice defeciune n pardoseli va fi semnalat (sprturi
sau rupturi de linoleum, covoare, etc.) pentru a se evita mpiedicrile.

Art. 6. nainte de folosirea unui scaun, trebuie controlat starea lui, dup care se potrivete
ntr-o poziie stabil, evitndu-se aezarea pe marginea lui.

Art. 7. nainte de ndeprtarea unui scaun de birou, trebuie s se asigure c nu exist pericol de
a se rsturna sau a lovi alt persoan.

Art. 8. Este interzis micarea de legnare pe dou din picioarele scaunului sau de
rsturnare pe spate.

Art. 9. Este interzis urcarea pe scaunul cu melc (rotativ) pentru a lua un obiect aflat la
nlime. Pentru aceast activitate se recomand un taburet solid, un podium sau o
scar corespunztoare.

Art. 10. Pentru evitarea accidentrilor, sertarele birourilor, fietelor sau ale dulapurilor
trebuie inute nchise.

Art. 11. n sertare trebuie aranjate obiectele tioase sau ascuite (creioane, cuite, lame etc.)
n compartimente separate.

Art. 12. Atunci cnd se folosete un cuit de mn, lam sau cuter pentru tierea hrtiei,
degetele trebuie inute ct mai departe de tiul lamei.

Art. 13. La producerea unei tieturi sau rniri accidentale se va folosi trusa de prim-ajutor
sau se va cere intervenie de specialitate.

Art. 14. Cnd trebuie luat un obiect aflat la nlime, obligatoriu se va folosi o scar sigur.
Este interzis s se improvizeze podee din scaune, cutii, sertare, aezate unele peste
altele, deoarece, nefiind stabile, se pot rsturna.

Art. 15. Pentru ridicarea obiectelor mai grele, efortul trebuie fcut cu muchii picioarelor i nu
cu muchii spatelui. Trebuie evitate ntinderile rapide ale braelor i ntoarcerile brute.

Art. 16. Orice deplasare dintr-o ncpere n alta se va efectua atent, cu faa
nainte. Deschiderea uii se va efectua lent pentru a nu accidenta persoana aflat n imediata
apropiere a ei.

Art. 17. n timpul deplasrilor se privete in direcia de mers, iar atunci cnd se transport
pachete n brae, acestea nu trebuie s mpiedice vizibilitatea.

Art. 18. Angajaii i cursantii trebuie s cunoasc schema de evacuare din incinta salii de curs
i s contientizeze necesitatea deplasrii n ordine n localul i n incinta salii de curs pentru
evitarea accidentelor pe scri, n slile de curs, etc.

Art. 19. Circulaia pe scri se va efectua respectndu-se urmtoarele reguli:


- se va circula numai pe partea dreapta;
- se va merge ncet, unul dup altul n ir simplu;
- nu se vor verifica documente;
- nu se va merge distrat, srind cate doua, trei trepte deodat;
- vor fi ndeprtate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea;
- se va sprijini de mna curent;
- nu se va citi n timp ce se urc sau coboar pe scri;

Art. 20. La ieirea din cldire, orice persoan se va asigura in toate direciile pentru a nu fi
surprins de vreun mijloc de transport.

Art. 21. Pentru protecia personalului care face curenie, cioburile de sticl vor fi nvelite i
depuse astfel nct s poat fi uor identificate de acest personal, de preferat s fie
lsate la vedere.

Art. 22. Personalul tehnico-administrativ este obligat s semnaleze:


- orice accident cunoscut n incinta firmei;
- toate situaiile periculoase de munc;
- toate pagubele materiale produse n urma unui accident.

CAPITOLUL III
UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL N BIROURI SI SALI DE CURS
Art. 1. Activitile de prelucrare automat a datelor vor fi planificate si organizate astfel nct
activitatea zilnic in faa ecranului s alterneze cu alte activiti.

Art. 2. n cazul n care alternarea activitilor nu este posibil, iar sarcina de munc impune
utilizarea ecranelor n cea mai mare parte a timpului de lucru, se vor acorda pauze
suplimentare fa de cele obinuite (7,5 - 10 minute la fiecare or, sau o pauz de 15- 20 minute
la fiecare dou ore, iar timpul total de lucru la video-terminale s nu depeasc 6 ore/zi).

Art. 3. Amenajarea posturilor de munc intr-o ncpere trebuie realizat astfel nct s se
asigure:
- accesul uor i rapid al utilizatorilor la locul de munc;
- accesul rapid al personalului de ntreinere la toate prile echipamentului, !a
poziiile cablurilor i la prizele electrice, fr ntreruperea activitii in desfurare sau cu o
ntrerupere minim;
- un spaiu de lucru care s rspund nevoilor de spaiu personal, de comunicare
intre indivizi i de intimitate.

Art. 4. Se interzice lucrtorilor s utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc i


pentru care nu au instruirea necesar.

Art. 5. Se interzice ndeprtarea dispozitivelor de protecie ale echipamentelor de calcul.

Art. 6. Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fr legtur la


pmnt.

Art. 7. Funcionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheat pentru a se


putea interveni imediat ce se produce o defeciune.

Art. 8. Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci cnd se constat o


defeciune a acestuia.

Art. 9. Remedierea defeciunilor se va realiza numai de ctre personalul de ntreinere


autorizat.

Art. 10. Punerea in funciune a unui echipament dup revizii sau reparaii se va face numai
dup ce personalul autorizat s efectueze revizia sau reparaia confirm in scris c
echipamentul respectiv este in bun stare de funcionare.

Art. 11. La utilizarea imprimantelor de mare vitez se vor evita supranclzirile care pot
conduce la incendii.

Art. 12. n timpul lucrului cu video-terminale, se va evita purtarea ochelarilor colorai.

Art. 13. Conductorii electrici si cablurile trebuie sa respecte urmtoarele condiii :


- s nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol;
- s aib o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale i previzibile ale
utilizatorilor, inclusiv n cazul unei reamenajri a ncperii;
- s asigure accesul uor, iar ntreinerea s se efectueze fr ntreruperea activitii;
- conductorii electrici nu vor traversa cile de acces fr a fi protejai mpotriva
deteriorrilor mecanice.

Art. 14. Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul s intervin la


tablouri electrice, prize, fie, cordoane de alimentare, grupuri stabilizatoare, instalaii de
climatizare sau la orice alte instalaii auxiliare specifice.

Art. 15. nlocuirea siguranelor la instalaiile electrice se va face numai de ctre personalul
autorizat in acest scop.

Art. 16. La ncheierea programului de lucru, se vor lua msuri de deconectare a tuturor instalaiilor
electrice: iluminat, scoatere din priza a aparaturii utilizate (maini de calcul sau marcat, reouri,
fierbtoare, veioze etc.). Se vor face verificri asupra lichidrii oricror surse de foc. Aceast
operaiune revine ultimului lucrtor care prsete ncperea.

Activitatea la video-terminale se caracterizeaz prin existena unor FACTORI DE RISC care


pot determina efecte negative asupra organismului uman. Factorii de risc se mpart n :

Factori fizici ai mediului de munc


- microclimatul nefavorabil
- ambiana sonor
- ambiana luminoas
- radiaii electromangnetice ionizante si neionizante

Factori care in de proiectarea, construcia i amenajarea locului de


munc la video-terminale

Factori care in de proiectarea activiti

Riscul de electrocutare

MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE, INTERVENTIE

GENERALITATI

OBLIGATIILE CONDUCERII
-stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor si
responsabilitatile salariatilor
-identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu
-intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase, a riscurilor pentru sanatate si
mediu, a mijloacelor de protectie recomandate, a metodelor de prim ajutor, a substantelor
pentru stingere, neutralizare sau decontaminare
-elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor salariatilor
-stabilirea unui numar de persoane cu atributii in aplicarea, controlul si supravegherea masurilor
de aparare impotriva incendiilor
-asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei in caz de
incendiu
-intocmirea planului de interventiei
-asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari
-alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor

OBLIGATIILE SALARIATILOR
-respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor
-utilizarea substantelor periculoase, instalatiilor, utilajelor, masinilor, aparaturii si EIP
-neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise MTPSI
-comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu, defectiune
la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor
-cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor
-acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol

NORME DE PSI LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI ALTOR


AMENAJARI
-stabilirea regulilor si masurilor generale privind
- controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu
- mentionarea in stare operative a MTPSI
- pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta
-interzicerea exploatarii instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si
utilajelor cu defectiuni, improvizatii ori fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau
substantele combustibile
-respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de prevenire si stingere a
incendiilor
-interzicerea utilizarii focului deschis in locuri cu pericol de incendiu
-amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile,
stabilirea masurilor impotriva propagarii focului si supravegherea permanenta a arderii precum
sistingerii jarului
-interzicerea efectuarii lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de incendiu pe
durata programului cu publicul, in instalatii tehnologice cu nise de incendiu si/sau explozie, in
depozite ori spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor
combustibile(acestea pot fi efectuate dupa evacuarea persoanelor, indepartarea sau protejarea
materialelor combustibile, dotarea cu mijloace de iluminare si stingere a incendiilor, pe baza
permisului de lucru cu foc sau a autorizatiei de lucru)
-obligativitatea efectuarii instructajului pentru stare de urgenta(si implicit a instructajului PSI)
-obligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii
-reactualizarea, utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor, schemelor
de prevenire, stingere a incendiilor, planurilor de evacuare si a planurilor de depozitare a
materialelor periculoase
-actualizarea planurilor de interventie la schimbarea profilului de activitate sau in oricare alta
situatie

REGLEMENTARI DE ORDINE INTERIOARA

LUCRARI CU FOC DESCHIS


-reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de executare a lucrarilor
cu foc deschis
-interzicerea folosirii focului deschis in locurile unde se utilizeaza, vehiculeaza, manipuleaza
materiale si substante combustibile sau care in prezenta focului deschis prezinta pericol de
incendiu sau de explozie
-interzicerea utilizarii focului deschis la distanta mai mica de 40 metri fata de materiale sau
substante combustibile fara supraveghere si asigurarea masurilor corespunzatoare
-intocmirea in doua exemplare a permisului de lucru cu foc(unul pentru emitent si celalalt
pentru executant)
-obligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri :
- pregatirea locului(conform NGPSI)
- instruirea personalului
- contractul dupa incheierea lucrarii
- altele(la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie)
-functionarea corespunzatoare a ET
-obligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane abilitate a ET

FUMATUL
-reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie
-interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis
-instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul
-dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere, vase cu apa, nisip si placute de semnalizare cu
inscriptia LOC PENTRU FUMAT
-amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor combustibile din apropiere
-interzicerea introducerii(depunerii) materialelor combustibile in scrumiere
-interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale combustibile
-interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse
-evitarea fumatului in locuri de odihna(paturi, canapele, fotolii)

ASIGURAREA CAILOR DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE


-asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile, instalatiile, depozitele,
MTPSI, tablouri de distributie a energiei electrice, intrerupatoarele instalatiilor electrice de forta
si iluminat si a surselor de rezerva, dispozitive de actionare a mijloacelor protectoare(ventilator,
usi si ferestre pentru inchiderea golurilor elementelor de compartimentare), etc.
-asigurarea practicabilitatii si curateniei
-semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare
-interzicerea blocarii cailor de acces, de evacuare si de interventie
-amenajarea trecerilor(podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor ocolitoare
-interzicerea blocarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor, holurilor, a celor cu
dispozitive de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului, gazelor fierbinti
precum si propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului
-functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz de incendiu
a elementelor de protejare a golurilor, de actionare a trapelor si clapetelor precum si a celor
care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon
-asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare
-marcarea cailor de acces
-montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol, subsol sau la usile de acces in
incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata
-interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele scarilor, holuri
etc, care ar impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor precum si accesul personalului de
interventie
-pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane desemnate in
vedereaidentificarii si utilizarii
-asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta
-acoperirea cu capace sau grilaje rezistente, ingradirea cu balustrade si marcarea cu
indicatoare de securitate
-acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv iluminarea pe durata
noptii
-asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor
-asigurarea rezistentei la uzura, soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru caile
de circulatie a vehiculelor
-protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin montarea
balustradei cu inaltime de 1 m si bordura cu inaltime de cel putin 10 cm

EFECTUAREA LUCRARILOR IN PERIOADELE CU TEMPERATURI EXTREME


efectuarea lucrarilor premergatoare, si pe durata sezonului rece
-asigurarea bunei functionari a instalatiilor de incalzire
-protejarea impotriva inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa(expuse
temperaturii scazute)
-asigurarea uneltelor si accesoriilor folosite la deszapezirea cailor de acces, evacuare si de
interventie
-efectuarea lucrarilor in perioadele caniculare si secetoase
-elaborarea programului de masuri speciale de combatere a efectelor negative, de prevenire si
stingere a incendiilor
-identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate cu risc marit de incendiu
-interzicerea utilizarii focului deschis
-restrictionarea efectuarii in anumite intervale din durata zilei a lucrarilor care favorizeaza
producerea incendiului(prin degajare de substante volatile sau supraincalzire)
-protejarea recipientelor care contin gaze comprimate prin depozitare la umbra sau prin racire
cu perdea de apa rece
-indepartarea obiectelor optice care actioneaza drept concentrator de raze solare
-asigurarea rezervei de apa necesara interventiei
-comunicarea masurilor speciale stabilite salariatilor
-stabilirea de conducerea societatii a masurilor organizatorice necesare

PREVENIREA SITUATIILOR CARE POT PROVOCA INCENDII


-organizarea controlului de prevenire(conducerea societatii si conducatorul loculi de munca)
- starea constructiilor si instalatiilor
- constatarile semnalate in teren
- propuneri de masuri si actiuni de inlaqturare a deficientelor si de imbunatatire a
activitatii
-efectuarea lucrarilor de intretinere si verificare a instalatiilor utilitare si a mijloacelor de
productie
-organizarea apararii impotriva incendiului la locul de munca
- prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care
prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere si a mijloacelor care
le pot genera si a masurilor generale specifice PSI
- salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor prin intocmirea planurilor specifice si
mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite
- instruirea salariatilor
- montarea indicatoarelor de securitate si de orientare
- organizarea stingerii incendiilor precizarea mijloacelor tehnice de alarmare si
alertare a personalului, instiintarea conducatorului locului de munca si a
conducerii societatii
- prezentarea substantelor, instalatiilor si dispozitivelor de limitare a propagarii si
de stingere a incendiilor, stingatoarelor si a altor aparate (echipamente) de stins
incendiu, mijloacelor de salvare si de protectie a personalului
- stabilirea competentei echipelor pentru salvarea si evacuarea persoanelor si a
bunurilor
- nominalizarea persoanelor care utilizeaza MTPSI sau care manevreaza ET
- executarea la termenele stabilite a incercarilor si testelor
NOTA :
-planurile de evacuare au marcate usile, holurile, scarile exterioare, MTPSI si se intocmesc pe
nivel (nr. persoane > 30) si pe incaperi
-planurile de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca periculoase au marcate zonele
ocupate, clasele materialelor, cantitatile, codurile de identificare sau pericol si se intocmesc pe
incaperi

ORGANIZAREA EFECTIVA A INTERVENTIEI


-alarmarea personalului prin mijloace specifice si anuntarea incendiului fortelor de interventie
-urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului
-intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze, combustibili si efectuarea altor interventii
specifice la instalatii si utilaje
-actionarea asupra focarului cu MTPSI din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor
si sistemelor automate(actionarea manuala a acestora)
-evacuarea bunurilor si protejarea ET
-protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului(temperatura,
fum, gaze toxice)
-verificarea amanuntita a locurilor in care se propaga incendiul si in care pot sa apara focare

CAI DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE


-caile de acces si de circulatie ale costructiilor si instalatiilor de orice categorie, trebuie astfel
stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcatuite si marcate, incat sa asigure evacuarea
persoanelor si circulatia rapida a fortelor de interventie
-traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de interventie
si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator
- constructiile, compartimentele de incendiu, sau incintele amenajate, trebuie
prevazute cu cai de evacuare a persoanelor, in numar suficient, corespunzator
dimensionate si realizate, astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai
scurt si in deplina siguranta in exterior, la nivelul terenului ori a cailor de acces
carosabile, in refugii sau in alte locuri special amenajate
- caile special destinate evacuarii persoanelor sau bunurilor se prevad atunci cand
cele functionale sunt insuficiente sau cand, in mod justificat, nu pot satisface
conditiile normate
- caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare
de securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, conform reglementarilor
tehnice, astfel incat sa se asigure vizibilitate sporita si sa fie usor recunoscute
-la proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care se pot bloca in
pozitie inchisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice, prevederea de finisaje
combustibile sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati de
evacuare(impiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada,
panica, etc.)
-caile de acces, de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se separa de celelalte
spatii, prin elemente de costructie cu rezistenta si comportare la foc corespunzatoare utilizarii in
conditii de siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor si se prevad cu instalatii sau
sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de presurizare
-cerinte fundamentale pe care trebuie sa le indeplineasca :
- asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta
agentilor economici este obligatoriu conform reglementarilor tehnice
- trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din
drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, intretinut si utilizabil in orice
anotimp
- caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice
pentru autovehicule de tip greu, asigurand accesul autospecialelor de interventie
- realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie
langa constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari tehnice
- asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de
alimentare cu apa incaz de incendiu(posibilitatea folosirii acestor surse in orice
anotimp constituie o conditie de siguranta la foc)
- mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces, de evacuare si de interventie
pe toata durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si
realizate, precum si cunoasterea operativa a oricaror situatii ce pot impiedica din
motive obiective folosirea acestora in conditii de siguranta
-accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative in caz de
urgenta (incendiu), in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol, singerii
incendiilor si limitarii efectelor acestora, trebuie sa fie asigurat permanent la toate :
- constructiile de orice fel(industriale, social-administrative, speciale, etc.) si
incaperile acestora
- instalatiile tehnologice si anexe
- depozitele inchise si deschise (de materii prime, semifabricate, produse, produse
finite si auxiliare)
- instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precum
si la punctele de comanda ale acestora(centrale si butoane de semnalizare a
incendiilor, aparate de control si semnalizare ale instalatiilor speciale, hidranti de
incendiu, stingatoare, pichete de incendiu, posturi telefonice, etc.)
- dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de
incendiu(cortine metalice de siguranta, trape de evacuare a fumului si gazelor
fierbinti, obloane ferestre si usi de inchidere a golurilor din elementele de
compartimentare impotriva incendiilor)
- tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de
forta si iluminat de siguranta
- claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie
manevrate in caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora(gaze si
lichide combustibile)
- celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu

CAILE DE CIRCULATIE
-Caile de circulatie trebuie sa fie
- marcate vizibil, pentru a fi usor de recunoscut
- sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare
- sa fie mentinute permanent libere si curate, incat sa permita evacuarea rapida a
persoanelor
-Suprafetele cailor de circulatie pentru personae trebuie sa fie netede si nealunecoase, iar cele
destinate circulatiei vehiculelor trebuie san u prezinte denivelari, sa fie rezistente la
compresiune, socuri si uzura
-Caile de circulatie pentru personae si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu
balustrade inalte de cel putin 1 m, prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare, iar
la partea inferioara cu o bordure inalta de cel putin 10 cm
-Golurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente, care sa
permita preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se desfasoara la locul respective, sau
vor fi ingradite cu balustrade si marcate cu indicatoare de securitate; in cazul utilizarii de capace
sau grilaje, acestea vor fi asigurate contra deplasarii
-Golurile, santurile, rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu
indicatoare, iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase(avertizoare sau inscriptii
luminoase)

SEMNALIZAREA DE SECURITATE
-Angajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si/sau de
sanatate adecvate la locul de munca, in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare, ori
de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient prin mijloace tehnice de protectie
colectiva sau prin masuri metode sau procedee de organizare a muncii
-Respectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea obligatiilor legale,
prevazute de alte documente normative, privind semnalizarea referitoare la evacuare, salvare si
ajutor, material si echipament de lupta contra incendiilor, substante sau preparate periculoase,
ca si alte materiale specifice
-Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere, de avertizare, de obligare,
de salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau ocazional
-Semnalizarea permanenta se realizeaza
- prin panouri(indicatoare, placi) si/sau culori de securitate cand se refera la o
interdictie, un avertisment, o obligatie, la localizarea mijloacelor de salvare sau
de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor
- prin eticheta(pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce preiau
aceasta pictograma, in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin
substante periculoase; aceste mijloace trebuie amplasate pe partile vizibile, sub
forma rigida, autocolanta sau pictata si intr-un numar suficient de mare perntru a
asigura securitatea zonei
- prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor, salilor sau incintelor
utilizate pentru incarcarea, descarcarea si depozitarea substantelor periculoase
in cantitati mari, mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafata de
depozitare sau pe usa de acces
- prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie
-Semnalizarea ocazionala se realizeaza
- prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare verbala in caz de
atentionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al
persoanelor pentru o actiune specifica sau evacuare de urgenta
- prin gest-semnal sau comunicare verbala, in caz de ghidare a persoanelor care
efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol
-Instruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de securitate si/sau
sanatate utilizata) se va axa in special pe semnificatia semnalizarii, precum sip e
comportamentul general si specific care trebuie adoptat. Ea se va repeat periodic sau ori de
cate ori se considera necesara reimprospatarea cunostintelor
salariatilor, ca urmare a unor verificari.

Intocmit,
- SEPP -

IF MOCANESCU GHEORGHE
SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL

Aprob,
ADMINISTRATOR
.............................

INSTRUCTIUNI PROPRII
de securitate si sanatate in munca
Nr. 7.4 PERSONAL DE CURATENIE
INSTRUCTIUNE SPECIFICA Nr. 7.4 PERSONAL DE CURATENIE

SCOPUL Instructiunilor specifice de securitate si sntate in munca este eliminarea sau


diminuarea riscurilor de accidentare n munc sau mbolnvire profesional in activitatea de
curatenie.

DOMENIUL DE APLICARE Prevederile Instructiunilor specifice de securitate si sntate in


munca se aplic tuturor angajatilor care executa activitate de curatenie.

OBLIGATIILE LUCRATORULUI
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea Angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si
alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de
munca;
Fiecare lucrator este obligat sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele
periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
Fiecare lucrator este obligat sa comunice imediat sefului sau direct, iar in lipsa acestuia,
administratorului, orice abateri de la normele de securitate si santate in munca, precum si
orice defectiune tehnica care ar putea provoca accidente tehnice sau de munca.
Fiecare lucrator este obligat sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea,
schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale
masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
Plecarea de la serviciu fara anuntarea sefului direct este interzisa si atrage dupa sine
sanctiunile corespunzatoare conform Contractului individual de munca si a legislatiei in
vigoare.

REGLEMENTARI INTERNE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA :

Pe timpul activitatilor, personalul de curatenie are urmatoarele obligatii:


identifica si delimiteaza zonele de lucru;
verifica circuitele electrice si inlaturara cablurile neprotejate in zona de lucru;
identifica caracteristicile spatiului de curatat prin evaluarea tuturor elementelor relevante
pentru efectuarea curateniei;
protejeaza obiectele ce nu pot fi indepartate pe parcursul curateniei, pentru evitarea
deteriorarii acestora;
identifica ustensilele, sculele, echipamentele, utilajele si produsele de curatat in corelatie cu
natura murdariei ce trebuie inlaturata si tipul suprafetei de curata;
verifica utilajele sa nu aiba deteriorata izolatia sau invelisul cablului electric de alimentare;
starea cablurilor de conectare la sursele de alimentare cu energie electrica este verificata
periodic, pentru asigurarea sigurantei in functionare;
tensiunea de la prize trebuie sa corespunda celei specificate de producator;
verifica utilajele si echipamentele sa nu aiba elemente componente, carcase, capace sparte,
deteriorate, distruse ce ar putea produce acidente;
verifica sculele si utilajele electro-mecanice sa fie curatate, nedeteriorate si in stare de
utilizare;
verifica elementele componente si accesoriile sculelor si utilajelor sa fie asamblate corect, in
conformitate cu instructiunile specifice mentionate de producatori;
operatiile de punere in functiune sunt realizate in totalitate cu respectarea succesiunii
prevazute in documentatiile tehnice specifice;
montarea si demontarea elementelor componente, pieselor si accesoriilor se realizeaza
dupa deconectarea utilajelor de la sursa de alimentare electrica ;
utilizarea sculelor si utilajelor trebuie facuta corect si cu atentie, evitandu-se degradarea
acestora si distrugerea suprafetelor de curata ;
aparatele electro-mecanica sunt utilizate cu folosirea unor substante si accesorii specifice,
in functie de tipul spatiului de curatat, accesibilitatea acestuia si natura murdariei de
indepartat ;
aparatele electro-mecanica sunt utilizate cu protejarea / evacuarea temporara a obiectelor
de mobilier aflate in spatial de curatat ;
decuplarea manuala a accesoriilor se realizeaza cu atentie si responsabilitate pentru
evitarea deteriorarii/distrugerii echipamentelor si asigurarea duratei de functionare
proiectata a acestora.
accesoriile si componentele ustensilelor se curate cu grija, cu respectarea regulilor privind
folosirea substantelor de curatat;
recipientele colectoare ale murdariei se golesc si se curata cu respectarea procedurilor
specifice;
oprirea utilajelor se realizeaza cu respectarea succesiunii operatiilor specifice prevazute in
documentele tehnice;
utilizeaza echipamentul individual de protectie corespuzator;
respecta instructiunile proprii de SSM si Normel Metodologige de aplicare a Legii 319/2006.

Sarcina de munca
Activitatile de curatenie includ urmatoarele operati
-pregatirea echipamentelor utilizate, a dispozitivelor si sculelor necesare (aspirator.
materiale de curatat, etc.)
-dotarea cu echipamentul individual de protectie si de lucru
-pregatirea diverselor solutii de curatat(dupa caz) si deplasarea la locul de desfasurare a
activitatii propriu-zise(inclusiv manipularea prin purtare a diferitelor materiale)
-procesul de curatenie propriu-zisa(care include aspirarea, stergerea prafului ,stergerea
geamurilor, spalarea pardoselilor, etc.)

Mijloace de munca utilizate(utilaje si materiale folosite). Echipamente individuale de


protectie si de lucru utilizate

Materialele folosite sunt :


detergenti
solutii de spalat geamuri
solutii dezinfectante
apa; etc.

Dispozitivele folosite sunt:


aspirator de praf
galeata cu mop, teu(dupa caz)
scara (dupa caz)
materiale diverse: lavete, bureti. etc.

Echipamentele individuale de protectie si de lucru utilizate:


manusi de protectie
masca de protectie, de unica folosinta(dupa caz)
echipamentul individual de protectie impotriva murdaririi excesive (ex. halat)
echipamentul individual de protectie pentru lucrul la inaltime(dupa caz)
Mediu de munca
Activitatea se desfasoara in mediu interior, spatiu inchis, la sol, exterior, deschis, la sol, iar
in unele cazuri activitatea se poate desfasura la inaltime(ex: ferestre, pe scara pentru
stergerea prafului pe dulapuri, lampi(dupa caz)

Reguli pentru realizarea activitatii in deplina securitate


In scopul desfasurarii activitatii in deplina securitate a muncii, lucratorii care desfasoara
activitatea de curatenie, sunt obligati sa respecte urmatoarele prevederi:
sa respecte procesul tehnologic impus de operatiile efectuate
vor purta, obligatoriu, echipamentul individual de protectie si de lucru din dotare
conducatorii locului de munca sunt obligati sa completeze instructiunile de utilizare a EIP cu
prevederile care se impun datorita caracteristicilor concrete ale fiecarui loc de munca;
or folosi manusi de protectie in cazul contactului direct cu detergenti, sapunuri, detartranti
pentru intretinerea curateniei, etc.
vor folosi creme de protectie ori de cate ori este necesar, atunci cand folosirea detergentilor
creeaza neplaceri la contactul cu pielea mainilor ;
aspiratoarele din dotare vor fi folosite numai in stare perfecta de functionare din punct de
vedere electric si mecanic. In caz de zgomote suspecte, fum, incalziri nejustificate ale
cordonului de alimentare, a stecherului sau a carcasei de protectie, se va opri imediat
aspiratorul si va fi anuntat serviciul tehnic pentru a lua masuri de remediere
la utilizarea scarilor pentru curatarea ferestrelor, peretilor si a casei scarilor, este necesar ca
lucratorul sa aiba o sanatate buna: cele care au sau au mai avut simptome de ameteala, rau
de inaltime, pierderi de echilibru, nu le este permisa desfasurarea unor astfel de activitati
pentru a elimina pericolul de cadere si accidentare. Scara trebuie sa fie in stare perfecta de
lucru(fara rupturi, legaturi provizorii, picioare inegale, etc.). In caz de defectiune a scarii, se
va anunta imediat serviciul tehnic pentru remediere
lucrul pe scara la inaltime se va face numai cu asigurarea echilibrului scarii de catre o alta
persoana. Persoanele care vor desfasura activitatea la inaltime, vor avea obligatoriu avizul
medical cu mentiunea pentru lucrul la inaltime , mentiune inscrisa in fisa individuala de
instructaj
este interzisa cu desavarsire iesirea in afara, pe pervazurile ferestrelor, in timpul spalarii
acestora. Spalarea geamurilor pe scara se va face numai dupa ce persoana respectiva a
fost asigurata impotriva caderilor cu braie si cordite de protectie ;
ferestrele de dimensiuni mari, prevazute cu mecanisme speciale de inchidere-deschidere,
se spala numai in prezenta unui lacatus sau tamplar care sa asigure functionarea corecta a
acestor mecanisme de blocare si inchidere-deschidere ;
la terminarea lucrului igiena mainilor este obligatorie .
Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare existente
in cadrul acestor activitati, proprii celor patru componente ale sistemului de munca (
executant, sarcina de munca, mijloace de productie, mediu de munca ).
Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform Normelor
metodologice de aplicare a Legii 319/2006.
Pe usile de intrare in incaperile in care sunt montate instalatii prin a caror utilaje pentru care
nu exista norme sau instructiuni proprii de securitate a muncii. manevrare sau atingere se
pot produce accidente, se vor fixa tablite cu inscriptia INTRAREA INTERZISA
PERSOANELOR STRAINE .
La locurile unde exista pericolul de incendiu, explozii, intoxicatii si surse de zgomot sau
vibratii se vor efectua masuratori pentru determinarea nivelului noxelor in comparatie cu
CMA si in scopul anihilarii surselor acestora.
Lucratorii cu atributii de intretinere a utilajelor si instalatiilor din dotare sunt obligati ca inainte
de inceperea lucrului sa verifice daca uneltele pe care le folosesc sunt in stare buna si
corespund din punctul de vedere al securitatii muncii. Se interzice folosirea de unelte si
utilaje care nu corespund acestor verificari.
Personalul de administratie si lucratorii cu atributii de control vor efectua zilnic :
verificarea prizelor electrice la care sunt conectate aparatele electrice
verificarea sistemului de conditionare a aerului
verificarea functionarii ascensoarelor
verificarea starii ferestrelor si a geamurilor
verificarea starii mobilierului
verificarea instalatiilor sanitare
verificarea instalatiei de incalzire ce utilizeaza gaze naturale.
Remedierea eventualelor defectiuni depistate in urma verificarilor vor fi executate de
persoane corespunzator calificate ( electricieni, mecanici ).
Curatenia si aranjamentul spatiilor de birou, a salilor de curs, culoare si anexe,
aprovizionarea zilnica cu materiale consumabile ( sapun, hartie igienica, becuri, pahare etc )
se va asigura de personalul administrativ.
Substantele folosite la curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare se vor utiliza conform
reglementarilor organelor sanitare si instructiunilor emise de furnizori.
Este interzisa curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare fara utilizarea echipamentului
de protectie si lucru din dotare.
Este interzisa spalarea cu lichide inflamabile a covoarelor, carpetelor, parchetului
etc.,precum si uscarea lor in interiorul spatiilor ce nu sunt destinate acestui scop.
Materialele inflamabile de intretinere si curatenie vor fi pastrate in boxe separate cu
respectarea normelor PSI.
Utilizarea substantelor insecticide se va face de catre personal de la firme specializate sau
de personal propriu specializat in acest scop.
Este interzisa amplasarea ghivecelor de flori pe pervazul ferestrelor, langa balustradele
scarilor sau pe caile de evacuare.
Este interzis fumatul in incinta birourilor, salilor de curs.
Covoarele care acopera scarile vor fi fixate pe trepte pentru a evita alunecarea accidentala
a personalului.

ASPIRATORUL DE PRAF
Aspiratorul de praf, indiferent de tip si capacitate, trebuie sa fie dotat cu cordon electric care
sa aiba conductor nul.
Este interzisa folosirea aspiratorului cu defectiuni de functionare a motorului sau cordonului
de alimentare cu izolatia deteriorata.

Personalul de curatenie poate executa urmatoarele lucrari :


curatarea si intretinerea mobilierului;
aspirarea suprafetelor din birouri, holuri, scari de acces;
curatarea pardoselilor cu gresie, parchet sau mocheta, scarile de acces in imobil;
curatarea peretilor (la colturi) de praf, insecte, mucegai, etc;
spalarea suprafetelor vitrate (usi cu/din sticla, geamuri, oglinzi, rafturi, etc);
intretinerea aparatelor electrocasnice din bucatarie;
curatarea suprafetelor exterioare (parcari, spatii verzi, curti interioare);
curatarea si intretinerea suprafetelor din inox (balustrade);
intretinerea grupului sanitar;
completarea/inlocuirea rezervelor de sapun lichid/solid, de hartie igienica, prosoape, etc;

Conditiile in care lucrarile se pot executa pe baza acestei instructiuni:


conditii de mediu: mediu normal fara actiune coroziva sau pericol de explozie;
materialele corespund prevederilor din standarde sau alte acte normative ale furnizorilor;
lucrul la nivelul solului sau pe scari de acces cu echipament individual de protectie care
respecta legislatia in vigoare;
lucrul la lumina zilei sau la o iluminare artificiala corespunzatoare si la temperatura
ambientala de peste 16 C;
mijloace de lucru obisnuite si utilaje corespunzatoare unei mecanizari medii;
existenta avizului sanitar pentru substantele folosite la curatarea spatiilor din organizatie si a
declaratiei de conformitate;
personalul de curatenie este la zi cu instruirea in domeniul SSM si controlul medical
periodic.

Mijloace de productie si EIP necesare la executarea lucrarilor:


scule cu actionare manuala: galeti, mopuri, lavete, maturi, farase, tomberoane, carucioare
cu tambur pentru furtune de apa, lopeti, greble, tirnacoape, carlige, foarfece, fierastrau;
accesorii si materiale: perii, rezerve pentru mopuri, lavete, bureti, hartie igenica, sapun
lichid, detergenti, dezinfectanti, deodorizante, solutii de curatat, furtune de apa, furtune de
golire, filtre de apa, raclete, cuve etc.;
utilaje cu actionare electro-mecanica: aspiratoare pentru spatii interioare, uscator de maini;
echipamente pentru spatii sanitare si toalete: distribuitoare pentru sapun lichid, pentru hartie
igienica, hartie de sters pe maini, uscatoare de maini;
se va utiliza echipament individual de protectie;
o personalul de curatenie trebuie sa utilizeze: salopeta (halat), manusi de protectie din
cauciuc, masca de praf (daca este cazul), incaltaminte de protectie antiderapanta;
la terminarea lucrarilor de curatenie, angajatul se va spala bine cu apa rece pentru protectia
fetei, mainilor si ochilor .

Intocmit,
- SEPP -

IF MOCANESCU GHEORGHE
SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL

Aprob
ADMINISTRATOR

........................................
(semnatura)

INSTRUCTIUNI PROPRII
privind reglementarile interne de securitate si sanatate in munca

INSTRUCTIUNE SPECIFICA Nr. 7.5


ELECTROSECURITATE
INSTRUCTIUNE SPECIFICA Nr. 7.5 ELECTROSECURITATE

SCOPUL Instructiunilor specifice de securitate si sntate in munca este eliminarea sau


diminuarea riscurilor de accidentare n munc prin electrocutare directa / indirecta sau
mbolnvire profesional, existente pe timpul lucrrilor executate de Companie, proprii celor
patru componente ale sistemului de munc (executant - sarcin de munc mijloace de
producie mediu de munc).

DOMENIUL DE APLICARE Prevederile Instructiunilor specifice de securitate si


sntate in munca se aplic tuturor angajatilor societatii SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL,
care executa activitati pedagogice.
OBLIGATIILE LUCRATORULUI
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea Angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si
alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de
munca;
Fiecare lucrator este obligat sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele
periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
Fiecare lucrator este obligat sa comunice imediat sefului sau direct, iar in lipsa acestuia,
administratorului, orice abateri de la normele de securitate si sanatate in munca, precum si
orice defectiune tehnica care ar putea provoca accidente tehnice sau de munca.
Fiecare lucrator este obligat sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea,
schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale
masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
In cazul efectuarii lucrarilor de lichidare a avariilor, preluarea si predarea serviciului se fac
fara afectarea acestor lucrari.
Plecarea de la serviciu fara anuntarea sefului direct este interzisa si atrage dupa sine
sanctiunile corespunzatoare conform Contractului individual de munca si a legislatiei in
vigoare.
Toti lucratorii care beneficiaza de EIP sunt obligati sa-l poarte numai in timpul programului de
lucru. Dupa terminarea lucrului EIP va fi lasat in pastrare in dulapurile personale de la sediile
sectiilor, atelierelor sau locurilor de munca

REGLEMENTARI INTERNE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA :

Instalatiile electrice trebuie sa fie bine izolate iar echipamentele de birou si echipamentele
actionate electric trebuie bransate in prize cu impamantare;
Cordoanele electrice, prelungitoarele vor fi pozate fara posibilitatea de forfecare si strivire;
Trebuie sa se evite bararea trecerilor cu cordoane electrice sau telefonice;
Trebuie semnalata orice uzura sau defect care apare la cordonul electric; acesta va putea fi
reutilizat numai dupa ce a fost reparat sau inlocuit dupa caz;
Calculatoarele, imprimantele, fax-urile trebuie asezate cat mai aproape de prizele electrice;
Inainte de a conecta un echipament actionat electric la o priza, trebuie verificat ca acesta sa
fie in pozitia deconectat ;
Orice operatie de reglare, reparare, intretinere si curatire a echipamentelor de birou,
echipamentelor actionate electric se va efectua numai atunci cand s-a intrerupt alimentarea
cu energie electrica si dupa ce acestea au fost deconectate;
Se va asigura efectuarea de verificari vizuale pentru detectarea defectiunilor, inainte de
inceperea lucrului si de verificari periodice de catre electricieni autorizati;
In cazul defectarii sau deteriorarii echipamentului actionat electric se va opri alimentarea cu
tensiune, se vor scoate fisele din priza imediat si se va raporta defectiunea;
Schimbarea sigurantelor electrice sau orice interventie in instalatia electrica se va efectua
numai de personal calificat si autorizat pentru exercitarea meseriei de electrician;
Anual se vor efectua urmatoarele verificari si incercari ale instalatiei electrice la posturile de
lucru din Companiei:
o control periodic al legaturilor la priza de pamant a echipamentelor tehnice;
o masurarea rezistentei la dispersie;
o centura de impamantare;
o instalatia de paratrasnet;

SE INTERZICE
sa se atinga sau sa se tina cu mana un obiect metalic (teava sau calorifer de incalzire
centrala) in timp ce cu cealalta mana se introduce stecherul in priza;
sa se puna in functiune orice masina electrica de mana (bormasina, flex, polizor, etc),
orice echipament de birou (imprimanta, calculator, fax, etc) inainte de a fi cunoscut
sistemul de functionare al acestuia;
sa se introduca conductoarele electrice direct in priza electrica fara sa se foloseasca
stecherul; asemenea improvizatii sunt interzise cu desavarsire;

ATENTIE !
Lucratorii trebuie sa se prezinte la locul de munca in stare corespunzatoare de sanatate, odihniti
si fara sa fi consumat bauturi alcoolice, produse sau substante stupefiante ori medicamente cu
efecte similare acestora.

Intocmit,

IF MOCANESCU GHEORGHE
SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL

Aprob
ADMINISTRATOR

........................................
(semnatura)

INSTRUCTIUNI PROPRII
privind reglementarile interne de securitate si sanatate in munca

INSTRUCTIUNE SPECIFICA Nr. 7.6.


MASURI DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR
INSTRUCTIUNE SPECIFICA Nr.7.6. - MASURI DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR

SCOPUL Instructiunilor specifice de securitate si sntate in munca este instruirea lucratorilor


Companiei pentru acordarea primului ajutor in caz de nevoie oricarei persoane si eliminarea sau
diminuarea riscurilor de accidentare n munc sau mbolnvire profesional.

DOMENIUL DE APLICARE Prevederile Instructiunilor specifice de securitate si


sntate in munca se aplic tuturor angajatilor societatii SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL,
care executa activitati pedagogice.
OBLIGAIILE LUCRATORULUI
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea Angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si
alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de
munca;
Fiecare lucrator este obligat sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele
periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
Fiecare lucrator este obligat sa comunice imediat sefului sau direct, iar in lipsa acestuia,
administratorului, orice abateri de la normele de securitate si sanatate in munca, precum si
orice defectiune tehnica care ar putea provoca accidente tehnice sau de munca.
Fiecare lucrator este obligat sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea,
schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale
masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
Plecarea de la serviciu fara anuntarea sefului direct este interzisa si atrage dupa sine
sanctiunile corespunzatoare conform Contractului individual de munca si a legislatiei in
vigoare.
Toti lucratorii care beneficiaza de EIP sunt obligati sa-l poarte numai in timpul programului de
lucru. Dupa terminarea lucrului EIP va fi lasat in pastrare in dulapurile personale de la sediile
sectiilor, atelierelor sau locurilor de munca

REGULI GENERALE DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR

Acordarea primului ajutor eficient si corect, tratarea calificata a plagilor se face in primele 6
ore. Pentru aceasta se impune sa respectam urmatoarele reguli:
Sa ne spalam pe maini cu apa si sapun inainte de a acorda primul ajutor.
Sa nu atingem rana sau partea bandajului care va veni in contact cu rana.
Sa acoperim rana cu pansament steril sau macar cu unul care este curat.
Sa ne spalam pe pe maini sau pe orice alta portiune a corpului care a intrat in contact cu
sangele ranitului si dupa acordarea primului ajutor, pentru a evita propria infectare.
Se curata zona cu ajutorul unei comprese sterile pornind de la marginile plagii spre pielea
sanatoasa in jur.
Se spala pielea din jur utilizand substante detergente (sapun lichid, benzina, bromocet);
Se dezinfecteaza pielea din jurul plagii cu ajutorul unor substante antiseptice (alcool,
rivanol), folosind de asemena comprese sterile- se evita patrunderea acestora in plaga
pentru ca sunt iritante.
Pentru a indeparta corpii straini din plaga- cea mai buna metoda este a se turna apa
oxigenata pe plaga;
Corpii straini care nu pot fi inlaturati cu apa oxigenata- se lasa pe loc din cauza pericolului
de sangerare.
Corpii straini superficiali care nu sunt indepartati cu lichidul turnat, se va incerca extragerea
lor cu ajutorul unei pensete (sterilizata la flacara) sau cu degetele (unghiile), dupa o buna
dezinfectare (alcool etc).
Dupa aceasta operatie, rana se dezinfecteaza cu o solutie de cloramina, rivanol.
Se acopra cu un strat de comprese sterile, se adauga eventual un strat de vata, apoi se
bandajeaza in vederea mentinerii pansamentului.
CUM ANUNTAM AMBULANTA?
Apelul telefonic pentru urgenta este 112. In momentul in care solicitam interventia
ambulantei trebuie sa furnizam urmatoarele informatii absolut necesare:
o unde s-a petrecut accidentul (adresa exacta si puncte de reper);
o ce s-a intamplat;
o cati raniti sunt;
o de unde se da alarma (numele persoanei care solicita interventia ambulantei, adresa si
numarul de telefon).
PRIMUL AJUTOR
Numim urgenta starea de alterare grava a sanatatii organismului aparuta in urma unui
factor brutal sau orice afectiune care ameninta viata persoanei respective.
Primul ajutor reprezinta un complex de masuri de urgenta, care se aplica in cazuri de
accidente inaintea interventiei cadrelor medicale.
Acesta este un element preventiv, folosit pentru a trata, dezinfecta si proteja ranile mici
aparute in munca zilnica.
Asigurati-va ca trusa medicala de prim ajutor a societatii este pregatita permanent si dotata
corespunzator cu
- apa oxigenata folosita la dezinfectia plagilor;
- alcool sanitar folosit la dezinfectia tegumentelor (a pielii) ;
- rivanol (solutie) antiseptic usor . Folosit la plagile usoare (intepare, taiere);
MASURI DE PRIM AJUTOR :
Primele lucruri care trebuie sa va vina in minte atunci cand se intampla un accident sunt:

NU DA
Ganditi inainte de a face ceva !
Ganditi-va mai intai la siguranta dumneavoastra - daca este bine sa va apropiati de locul
unde s-a petrecut accidentul !
Pastrati-va calmul si actionati rapid !
Nu faceti mai mult decat este nevoie - tineti pacientul incalzit si intins, cat mai nemiscat
posibil !
Calmati pacientul nu ii dati nimic sa manance sau sa bea !
Sunati la nr unic de apel tel. 112 si explicati situatia reala;
In cazul plagilor: combaterea hemoragiei, prevenirea infectiei
Materiale: comprese sterile, fese, leucoplast;
o Alcool sanitar, tinctura de iod;
o Apa oxigenata;
o Medicamente care combat durerea: algocalmin, antinevralgice.

Sangerarile puternice
Simptome:
o Hemoragie arteriala sange culare rosu deschis, sangerare pulsatorie;
o Hemoragie venoasa sange culoare rosu inchis, sangerare continua;
o Hemoragie interna sangerarea ca urmare a tusei sau vomitarii.
Masuri ce trebuiesc luate:
a) presiune directa:
o apasati direct pe rana cu un tifon steril sau o compresa curate;
o ridicati membrul ranit deasupra nivelului inimii, in cazul in care fractura nu este evidenta;
o atunci cand sangerarea devine controlabila, bandajati rana strans, dar fara a impiedica
circulatia sangelui; nu scoateti primele bandaje;
o controlati pulsul imediat sub nivelul ranii; daca pulsul nu se simte, largiti bandajul pana
cand simtiti pulsul
o daca nu este vreun semn de fractura, ridicati partea ranita deasupra nivelului inimii
victimei.
o daca presiunea si ridicarea nu au efect, aplicati presiune asupra partii superioare a
bratului sau asupra pelvisului victimei.
o transportati victima la un doctor sau la un spital cat mai repede posibil.
o ajutor aditional: Nu induceti stimulenti; pastrati victima odihnita.
b) presiune in anumite puncte:
o daca presiunea directa nu opreste sangerarea, incercati sa controlati sangerarea, atat
prin presiune directa, cat si prin presiune aplicata in anumite puncte;
o scalp apasati cu degetul mare pe opusul din partea anterioara a urechii;
o fata apasati cu degetul mare pe maxilarul de jos, intre barbie si ureche;
o gat puneti degetul mare pe partea posterioara a gatului si apasati cu degetele pe
partea laterala a gatului, de-o parte si de alta a laringelui (dar nu pe laringe);
o torace sau sub brat apasati cu degetul mare canalul din santul clavicular;
o brat puneti degetele pe partea interna a bratului si apasati canalul dintre muschi cu
degetul mare plasat pe partea externa a bratului, aplicati presiune asupra osului;
o mana plasati degetul mare pe partea interna a incheieturii si apasati;
o piciorul plasati podul palmei pe partea interna a coapse catre cuta vintrelor;
o folositi garoul pentru a mentine sangerarea sub control, NUMAI in cazul in care un
membru a fost amputat.
NOTA :
- garoul opreste complet irigarea cu sange a oricarui punct situat dincolo de garou.
- dupa un timp, acest procedeu duce la gangrena si acea parte a membrului va fi amputata.
- plasati garoul deasupra arterei ce urmeaza a fi obstructionata, putin deasupra ranii.
Daca rana este la nivelul sau in apropierea unei articulatii, aplicati garoul putin deasupra
articulatiei;
- infasurati bandajul de doua ori, strans, in jurul membrului respectiv; faceti un nod simplu;
- plasati un bat scurt pe bandaj: mai faceti un nod deasupra batului;
- rasuciti batul pana cand sangerarea se opreste complet; dupa care fixati-l in acea
pozitie;
- nu largiti garoul decat la sfatul medicului;
- notati ORA EXACTA cand ati aplicat garoul si atasati aceasta nota de imbracamintea
persoanei accidentate;
- cand sangerarea este sub control, aplicati tratamentul pentru soc;
- infasurati partea indepartata prin amputare si puneti-o la gheata. AMINTITI-VA CA ESTE
POSIBIL CA MEDICUL SA O POATA REATASA LA MEMBRUL AMPUTAT.
In cazul contuziilor, al vanatailor:
O compresa rece se poate realiza in inmuierea unui prosop in apa rece, stoarcerea lui de
excesul in apa si infasurarea acestuia in jurul partii afectate;
Punga cu gheata: se umple o punga de plastic sau de cauciuc cu gheata sparta apoi se
scoate aerul din ea si se inchide bine sa nu se scurga apa.Punga se inveleste cu un prosop
si se aplica cu atentie pe rana, in reprize de 15 minute.NU APLICATI PUNGA DIRECT PE
PIELE!

Plagi prin strivire:


Protejati victima fata de alte circumstante de accidentare;
Opriti sangerarea;
Aplicati pungi de gheata pe zona ranita.
Taieturi si rani
Curatati rana si bandajati-o !
In caz de sangerare grava, incercati sa opriti sangerarea cu un bandaj puternic si cu
presiune directa asupra ranii.
Electrocutari
Acestea pot duce la simple socuri electrice, arsuri si/sau moarte.
Primul lucru pe care trebuie sa-l faceti este sa intrerupeti curentul electric imediat sau sa
separati victima de sursa de curent cu un obiect care sa nu fie conductor (precum lemnul).
In caz de arsuri, acoperiti zona cu bandaj si transportati ranitul la doctor. Nu spargeti
basicile !
In caz de moarte aparenta o persoana competenta trebuie sa aplice masurile de
resuscitare.
Fracturi :
Primul ajutor se acorda la locul accidentului - victima trebuie asezata in cel mai apropiat loc
sigur unde ranile sale sa poata fi temporar asistate si stabilizate;
In caz de fractura deschisa trebuie procedat mai intai la oprirea hemoragiei si la pansarea
ranii.Orice os exteriorizat trebuie protejat cu fese de jur imprejur, dar nu trebuie fortat sa
intre inapoi in rana;
Este necesara administrarea unui calmant (antinevralgic,algocalmin), pentru a diminua
durerea.
Orice imobilizare trebuie sa cuprinda doua articulatii: cea de deasupra si cea dedesubtul
focarului de fractura;
La membre, atelele se pun de o parte si de alta a fracturii;
Atelele se invelesc cu vata (sau alte materiale moi) pentru a nu le leza pielea, a nu stanjeni
articulatia sau a nu mari durerea;
Se evita aplicarea atelelor pe locul unde osul vine in contact direct cu pielea;
Acolo unde atela nu se poate mula exact pe regiunea mobilizata, golurile se umplu cu vata;
Se trage apoi o fasa, la inceput circulara, apoi serpuitoare, in jurul atelelor si membrului
fracturat, obtinand astfel o imobilizare provizorie;
Cel putin 2 persoane trebuie sa conlucreze la efectuarea imobilizarii: una ridica membrul
fracturat cu mana, in timp ce cu palma cealalta sprijina locul fracturii iar cealalta persoana
aplica atelele si trage fasa.
Intoxicatii
In caz de intoxicatii, pana la venirea medicului, trebuie luate imediat urmatoarele masuri:
o intoxicatul va fi imediat scos din incapere si va fi culcat intr-o incapere bine aerisita;
o se va pastra linistea si se va evita orice fel de aglomerare;
o va fi dezbracat de haine;
o se va recurge la nevoie, la respiratia artificiala, cu exceptia intoxicatiilor cu gaze
sufocante, cand se administreaza oxigen ;
o spalarea pielii ;
o intoxicatul trebuie invelit, incalzindu-i-se mainile si picioarele cu sticle cu apa calda ;
o se stabileste agentul toxic care a actionat, pentru a se comunica doctorului, care va
proceda in consecinta
Dupa terminarea spalarii cu apa, se va proceda la neutralizare, astfel:
o la arsuri cu acizi, locul se spala cu o solutie de bicarbonat de sodiu 2 %;
o la arsurile mai adanci, se aplica pe rana o pasta formata din bicarbonat de sodiu si
putina apa, care se mentine pe ranav cca. 10 minute, dupa care se spala;
o la arsurile cu alcani, se foloseste ca neutralizant o solutie de acid boric 2 % sau de acid
acetic 2 %, fie pentru spalare, fie sub forma de tampoane.
Art - In cazul in care o substanta coroziva intra in ochi , trebuie spalat imediat cu apa
abundenta si dupa aceea cu o solutie neutralizanta, din bicarbonat de sodiu 2 % , in cazul
acizilor, sau cu o solutie de acid boric 2 %, in cazul bazelor.

Respiratie, sufocare
Simptome:
o persoana accidentata este in stare de inconstienta, nu poate vorbi;
o lipsa oricarei miscari a pieptului
o lipsa oricaror miscari respiratorii;
o buzele si degetele sunt vinetii
Masuri ce trebuiesc luate:
o culcati persoana accidentata pe spate si aranjati capul cu grija, pe spate , pentru a
degaja caile respiratorii;
o curatati gura cu degetele sau cu o batista;
o daca nu incepe sa respire, trebuie sa-i deschideti maxilarele, sa-i obstructionati caile
nazale, pensadu-i nasul cu degetele, sa va puneti gura pe gura lui, in mod etans si sa
respirati de patru ori scurt;
o din 5 in 5 secunde trebuie sa-i faceti din nou respiratie gura la gura;
o indepartati-va gura de cea a persoanei accidentate, pentru a vedea si a asculta daca a
inceput sa respire;
o daca resporatia accidentatului para sa fie blocata, atunci va trebui sa-i dati primul ajutor
pentru sufocare, dupa care continuati cu respiratia artificiala;
o continuati respiratia artificiala, pana cand victima incepe sa respire normal sau pana la
sosirea ambulantei;
o aplicati tratamentul pentru soc
o daca persoana este in picioare, trebuie sa-i sustineti toracele cu o mana, iar cu podul
palmei celeilalte maini sa-i dati batai scurte intre omoplati;
o daca persoana nu s-a miscat, asezati-va in spatele acesteia si puneti-va bratele in jurul
ei, du degetul mare catre ombilic si cu pumnul pe stomac;
o daca persoana este intinsa, ingenunchiati deasupra ei; cu o mana deasupra celeilalte,
puneti podul palmei pe abdomen la nivelul stomacului;
o aplicati o lovitura de apasare; daca persoana vomita, intoarceti-o imediat cu fata in jos si
stergeti-i gura;
o aveti grija ca forta loviturii aplicate sa fie in concordanta cu marimea toracelui persoanei
sufocate, pentru a evita accidentarea toracelui;
o repetati procedeul, daca este necesar; urmariti ideaproape respiratia;
o aplicati respiratia artificiala daca este cazul;
o daca ati aplicat metoda lovirii abdominale, sfatuiti persoana ca dupa aceea sa consulte
un medic, deoarece acest procedeu poate produce leziuni interne.
Victima nu respira
Simptome: Lipsa miscarilor de respiratie, sau coloarea albastra a buzelor, a limbii si a
unghiilor. Daca sunteti nesigur, incepeti imediat resuscitarea. Secundele inseamna viata sau
moarte.
o Respiratie gura la gura.
o Capul lasat cat mai pe spate pentru ca aerul sa poata intra.
o Tineti victima de nas.
o Puneti-va gura peste gura victimei. Suflati inauntru pana se ridica pieptul.
o Ascultati daca expira; repetati cate 12 pe minut (cel putin o data la 5 secunde) pentru
adulti, sau 20 pentru copii.
Daca nu sunt semne de respiratie, verificati daca sunt obstructii; rezolvati problemele cu
simt practic atunci cand apar.

Fracturi, dislocari fisuri si luxatii


Imobilizati victima, in special partea afectata si transportati-o la spital cat de repede posibil !
Simptome :
o fractura os iesit in afara, membru deformat, durere si umflatura;
o dislocare membru deformat, durere si umflatura.
Masuri ce trebuiesc luate:
o urmariti sangerarea;
o mentineti membrul sau zona afectata nemiscata;
o NU INCERCATI sa repozitionati osul;
o Imobilizati fractura legand atele deasupra si dedesubtul fracturii, dar nu pe fractura;
o Aplicati tratamentul pentru soc.
Lovituri ale spatelui si gatului:
o Nu miscati persoana accidentata dact daca este absolut necesar;
o Mentineti capul si corpul nemiscat;

Arsuri :
Stingeti focul, folosind stingatorul, aruncand peste victima o patura sau rostogolind-o la
pamant;
Calmati durerile administrand medicamente analgezice (algocalmin, antinevralgice);
Dati victimei (constiente) sa bea apa minerala, ceai, sirop pentru compensarea pierderilor
de lichide si saruri.

Arsuri de gradul I : roseata, pielea usor umflata, dureri


Masuri ce trebuisec luate:
o tineti suprafata care a fost arsa sub apa rece, curgatoare sau aplicati un bandaj umed
imbibat in apa rece ca gheata, pentru a micsora durerea
o nu aplicati gheata direct pe zona arsa
Aplicati bangaje sterile si uscate.
Arsuri de gradul II : roseata, pielea usor umflata, dureri: mai adanci, cu basici
Masuri ce trebuiesc luate:
o tineti suprafata arsa sub apa rece, curgatoare sau aplicati bandaje umede imbibate in
apa rece ca gheata pentru a micsora durerea;
o NU APLICATI gheata direct pe zona arsa
o nu spargeti basicile
o nu cojiti pielea
o nu aplicati nici un fel de lotiune, creme sau uleiuri medicinale
o uscati cu o carpa sterila, nu cu vata si aplicati bangaje sterile infasurate lejer
o aplicati tratamentul pentru soc.

Arsuri de gradul III : roseata, pielea usor umflata, dureri: foarte adanca, cu pierderea
tuturor straturilor de piele; este posibil ca victima sa nu simta decat foarte putina durere.
Masuri ce trebuiesc luate:
o NU INDEPARTATI imbracamintea arsa care este lipita de arsura
o NU TINETI suprafata arsa sub apa rece, curgatoare si NU USCATI cu carpa rece;
o NU APLICATI nici un fel de medicamentie;
o acoperiti arsura cu bandaje sterile sau cu o carpa curata, dupa care imbibati bandajul cu
apa proaspata
o aplicati tratamentul pentru soc

Arsuri chimice
Masuri ce trebuiesc luate:
o pentru a indeparta substanta chimica de pe piele sau din ochi, aplicati spalaturi cu o
cantitate mare de apa;
o continuati spalaturile la intervale de timp de 5 min;
o dupa ce ochiul a fost bine spalat, acoperiti-l cu un tifon protector, curat si uscat;
o aplicati tratamentul pentru soc.

Arsuri electrice
Prima manevra care trebuie sa se efectueze este scoaterea accidentatului de sub actiunea
curentului electric
Controlati respiratia si aplicati respiratia artificiala, daca este necesar;
Controlati circulatia sangelui si aplicati resuscitarea cardio-respiratorie, daca pulsul nu este
sesizabil;
Daca respiratia si circulatia sunt reluate, atunci: acordati primul ajutor pentru arsuri,
acoperindu-le cu un pansament uscat si curat, imobolizati fracturile si luxatiile;

Stare de soc
Simptome:
o slabiciune fizica temporara;
o paloare sau piele vinetie;
o pielea rece, umeda;
o puls rapid (peste 100 pulsatii pe min), respiratie artificiala;
o senzatie de greata.
(dupa orice accident traumatic, aplicati tratamentul soc, chiar daca simptomele de soc nu
sunt prezente).
Masuri ce trebuiesc luate:
o mentineti persoana accidentata in pozitia culcata pe spate, cu picioarele ridicate la
aproximativ 15 20 cm, in cazul in care nu pare sa existe lovituri ale capului si ale
toracelui;
o daca respiratia este ingreunata, culcati persoana accidenta pe o parte, cu genunchii
stransi si capul rezemat pe brat, asigurati-va ca respiratia continua;
o mentienti o temperatura normala a corpului, asezand persoana accidentata la umbra,
sau acoperind-o cu paturi, in functie de temperatura ambianta;
o daca asistenta medicala nu poate veni in mai putin de o ora, atunci va trebui ca, din 5 in
5 min, sa-i dati persoanei accidentate sa bea jumatate de ceasca de apa.
o NU dati persoanei accidentate sa bea nici-un lichid daca se afla in stare de inconstienta,
daca vomita, sau are senzatie de greata, cu ameteli sau daca este foarte posibila o
interventie chirurgicala. IN NICI UN CAZ, sa nu-i dati alcool, ceai sau cafea.

Insolatie si epuizare ca urmare a caldurii


Simptome:
o insolatie temperatura corpului ridicata ; peilea rosie si uscata; nici-un fele de
transoiratie;
o NOTA : aceasta este o stare care ameninta viata
o epuizare ca urmare a caldurii pilea umeda, crampe sau crampe musculare;
temperatura corpului normala.
Masuri se trebuiesc luate:
a) INSOLATIE
o asezati victima intr-o cada ( daca este disponibila) , umpluta partial cu apa rece. Cu
un burete umed frecati cu miscari scurte intregul corp;
o daca o cada nu este disponibila asezati victima intr-un loc rece si bine ventilat si
infasurati-o in cearceafuri umede si reci, pana cand ii scade temperatura
b) EPUIZARE CA URMARE A CALDURII
o asezati victima intr-un loc rece, cu umbra si bine ventilat. Dezvracati vistima si
culcati-o. Folositi ventilatoare , aer conditionat sau imbracaminte umeda.
o daca victima este constienta , dati-i sa bea cate o ligurita cu apa sarata, timp de o
ora, la intervale de cateva minute. Dupa ce victima s-a odihnit, dati-i ceai cu gheata
sau cafea.

Otravire
Simptome:
o acizi si alcalini arsuri in jurul gurii, buzelor si limbii; senzatie de arsura in gura, stomac:
crampe, dezorientare, diaree cu sange;
o gaze iritatie cu arsuri, tuse, coma;
o altele senzatie de greata cu ameteli, stare de somnulenta, vorbire incoerenta, lipsa de
coordonare, piele rece si umeda, convulsii, coma.
Masuri ce trebuiesc luate:
o luati legatura de urgenta cu salvarea;
o pastrati bidonul in care se afla substanta toxica;
o urmariti indeaproape respiratia victimei si daca este cazul aplicati respiratia artificiala.
a) ACIZI, ALCALINI SAU GAZE
o NU FORTATI victima sa vomite. Daca victima este constienta, dati-i sa bea unul sau
doua pahare cu lapte sau apa pentru a adilua otrava.
b) ALTE SUBSTANTE OTRAVITOARE
o diluati otrava dand victimei unul sau doua pahare cu lapte sau apa, fortati victima sa
vomite punandu-va degetul sau o lingurita la baza limbii (catre laringe) ;
o cand victima s-a oprit din vomitat, dati-i sa bea un pahar cu apa, continand carbune
activ.
c) VAPORI SI GAZE
o puneti victima in aer curat; fiti atenti ca salvatorul sa nu devina si el o victima;
o controlati respiratia si administrati respiratia artificiala daca este necesar;
o indepartati imbracamintea contaminata, spalati pielea contaminata;
o aplicati tratamentul pentru soc.

Intocmit,

IF MOCANESCU GHEORGHE
SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL
Aprob
ADMINISTRATOR

........................................
(semnatura)

INSTRUCTIUNI PROPRII
privind reglementarile interne de securitate si sanatate in munca

INSTRUCTIUNE SPECIFICA Nr. 7.7.


COMUNICARE SI CERCETARE ACCIDENTE DE MUNCA
INSTRUCTIUNE SPECIFICA Nr 7.7. COMUNICARE SI CERCETARE ACCIDENTE DE
MUNCA

SCOPUL Instructiunilor specifice de securitate si sntate in munca este instituirea unei reguli
pentru anuntarea, de indata, a evenimentelor care ar avea loc pe timpul executarii lucrrilor de
specialitate de catre angajatii societatii.

DOMENIUL DE APLICARE Prevederile Instructiunilor specifice de securitate si


sntate in munca se aplic tuturor angajatilor SC MEDART BUSINESS IDEAL SRLcare
executa activitati pedagogice.
1. ACCIDENTE DE MUNCA
1.1. Definitie Conform art.30 din Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca -
actualizata la 25.09.2010, Accidentul de munca este definit ca fiind vatamarea violenta a
organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului
de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate
temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.
Este considerat de asemenea accident de munca :
a) accidentul suferit de persoane aflate in vizita in intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea
angajatorului;
b) accidentul suferit de persoanele care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public,
inclusiv in cadrul unor activitati culturale, sportive, in tara sau in afara granitelor tarii, in timpul si
din cauza indeplinirii acestor sarcini;
c) accidentul survenit in cadrul activitatilor cultural-sportive organizate, in timpul si din cauza
indeplinirii acestor activitati;
d) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa
pentru salvarea de vieti omenesti;
e) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa
pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si privat;
f) accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii, daca se produce la
sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, in calitate de angajator, ori in alt loc de
munca organizat de acestia, in timpul programului de munca, si nu se datoreaza culpei
exclusive a accidentatului;
g) accidentul de traseu, daca deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul
lucratorului la locul de munca organizat de angajator si invers;
h) accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa
persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munca la altul, pentru indeplinirea unei
sarcini de munca;
i) accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa
persoanei fizice la care este incadrata victima, ori de la orice alt loc de munca organizat de
acestea, la o alta persoana juridica sau fizica, pentru indeplinirea sarcinilor de munca, pe durata
normala de deplasare;
j) accidentul suferit inainte sau dupa incetarea lucrului, daca victima prelua sau preda uneltele
de lucru, locul de munca, utilajul ori materialele, daca schimba imbracamintea personala,
echipamentul individual de protectie sau orice alt echipament pus la dispozitie de angajator,
daca se afla in baie ori in spalator sau daca se deplasa de la locul de munca la iesirea din
intreprindere sau unitate si invers;
k) accidentul suferit in timpul pauzelor regulamentare, daca acesta a avut loc in locuri
organizate de angajator, precum si in timpul si pe traseul normal spre si de la aceste locuri;
l) accidentul suferit de lucratori ai angajatorilor romani sau de persoane fizice romane, delegati
pt. indeplinirea indatoririlor de serviciu in afara granitelor tarii, pe durata si traseul prevazute in
documentul de deplasare;
m) accidentul suferit de personalul roman care efectueaza lucrari si servicii pe teritoriul altor tari,
in baza unor contracte, conventii sau in alte conditii prevazute de lege, incheiate de persoane
juridice romane cu parteneri straini, in timpul si din cauza indeplinirii indatoririlor de serviciu;
n) accidentul suferit de cei care urmeaza cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare a
pregatirii profesionale, in timpul si din cauza efectuarii activitatilor aferente stagiului de practica;
o) accidentul determinat de fenomene sau calamitati naturale, cum ar fi furtuna, viscol,
cutremur, inundatie, alunecari de teren, trasnet (electrocutare), daca victima se afla in timpul
procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu;
p) disparitia unei persoane, in conditiile unui accident de munca si in imprejurari care
indreptatesc presupunerea decesului acesteia;
q) accidentul suferit de o persoana aflata in indeplinirea atributiilor de serviciu, ca urmare a unei
agresiuni.
In situatiile mentionate la alin. (1) lit. g), h), i) si l), deplasarea trebuie sa se faca fara
abateri nejustificate de la traseul normal si, de asemenea, transportul sa se faca in conditiile
prevazute de reglementarile de securitate si sanatate in munca sau de circulatie in vigoare.
Accidentele de munca se clasifica, in raport cu urmarile produse si cu numarul
persoanelor accidentate, in:
a) accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile
calendaristice;
b) accidente care produc invaliditate;
c) accidente mortale;
d) accidente colective, cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp si din
aceeasi cauza.
Inregistrarea accidentului de munca se face pe baza procesului-verbal de cercetare.
Accidentul de munca inregistrat de angajator se raporteaza de catre acesta la
inspectoratul teritorial de munca, precum si la asigurator, potrivit legii.

(*) deplasarea trebuie sa se faca fara abateri nejustificate de la traseul normal si, de
asemenea, transportul sa se faca in conditiile prevazute de reglementarile de securitate si
sanatate in munca sau de circulatie in vigoare.

1.2 Comunicarea evenimentului


Art. 108.
(1) Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 si art. 27 alin. (1) din lege.
(2) Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor angajatori, evenimentul va fi
comunicat si angajatorilor acestora de catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.
(3) Evenimentul produs in conditiile prevazute la art. 30 alin. (1) lit. d) si e) din lege, daca a avut
loc in afara intreprinderii si/sau unitatii si nu a avut nicio legatura cu aceasta, va fi comunicat
inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia s-a produs, de catre orice persoana care are
cunostinta despre producerea evenimentului.
Art. 109.
Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel putin urmatoarele inform, conf.modelului prevazut
in anexa nr.13:
a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul si, daca este cazul,
denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;
b) sediul/adresa si numarul de telefon ale angajatorului;
c) locul unde s-a produs evenimentul;
d) data si ora la care s-a produs evenimentul/data si ora la care a decedat accidentatul;
e) numele si prenumele victimei;
f) datele personale ale victimei: varsta, starea civila, copii in intretinere, alte persoane in
intretinere, ocupatia, vechimea in ocupatie si la locul de munca;
g) imprejurarile care se cunosc si cauzele prezumtive;
h) consecintele accidentului;
i) numele si functia persoanei care comunica evenimentul;
j) data comunicarii;
k) unitatea sanitara cu paturi la care a fost internat accidentatul.
Art. 110.
In cazul accidentelor de circulatie produse pe drumurile publice, soldate cu decesul victimelor,
in care printre victime sunt si persoane aflate in indeplinirea unor indatoriri de serviciu, serviciile
politiei rutiere vor comunica evenimentul la inspectoratul teritorial de munca din judetul pe raza
caruia s-a produs.
Art. 111.
(1) Angajatorul va lua masurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din
producerea evenimentului, pana la primirea acordului din partea organelor care efectueaza
cercetarea, cu exceptia cazurilor in care mentinerea acestei stari ar genera producerea altor
evenimente, ar agrava starea accidentatilor sau ar pune in pericol viata lucratorilor si a celorlalti
participanti la procesul muncii.
(2) In situatia in care este necesar sa se modifice starea de fapt rezultata din producerea
evenimentului, se vor face, dupa posibilitati, schite sau fotografii ale locului unde s-a produs, se
vor identifica si se vor ridica orice obiecte care contin sau poarta o urma a evenimentului;
obiectele vor fi predate organelor care efectueaza cercetarea si vor constitui probe in cercetarea
evenimentului.
(3) Pentru orice modificare a starii de fapt rezultata din producerea evenimentului, angajatorul
sau reprezentantul sau legal va consemna pe propria raspundere, intr-un proces-verbal, toate
modificarile efectuate dupa producerea evenimentului.
Art. 112.
(1) Inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia a avut loc evenimentul va comunica
Inspectiei Muncii:
a) incidentul periculos;
b) evenimentul care a avut ca urmare un deces;
c) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;
d) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evidenta;
e) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate.
f) evenimentul care a avut ca urmare disparitia unei/unor persoane."
(2) Evenimentele prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se vor comunica Inspectiei Muncii dupa
primirea deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate." (conf. HG nr. 955/2010)
(3) Comunicarea catre Inspectia Muncii va cuprinde informatiile prevazute la art. 109.
Art. 113.
(1) La solicitarea organelor care efectueaza cercetarea evenimentului, unitatea sanitara care
acorda asistenta medicala de urgenta se va pronunta in scris cu privire la diagnosticul
provizoriu, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii.
(2) Unitatea sanitara prevazuta la alin. (1) va lua masuri pentru recoltarea imediata a probelor
de laborator, in vederea determinarii alcoolemiei sau a starii de influenta a produselor ori
substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, precum si pentru
recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de munca, urmand sa
comunice rezultatul determinarilor specifice in termen de 5 zile lucratoare de la obtinerea
acestora.
(3) In caz de deces al persoanei accidentate, inspectoratul teritorial de munca va solicita in scris
unitatii medico-legale competente un raport preliminar din care sa reiasa faptul ca decesul a fost
sau nu urmarea unei vatamari violente, in conformitate cu prevederile OG 1/2000 privind
organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala, aprobata cu modificari prin
Legea 459/2001, republicata, si legislatiei subsecvente.
(4) Unitatea medico-legala va transmite raportul preliminar inspectoratului teritorial de munca in
conformitate cu prevederile OG 1/2000, aprobata cu modificari prin Legea 459/2001,
republicata, si ale legislatiei subsecvente.
(5) Unitatea medico-legala va transmite raportul de constatare medico-legala in termenul
prevazut la art. 29 al.3 din lege.
(6) In cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiza medicala si recuperare a
capacitatii de munca ce a emis decizia de incadrare intr-un grad de invaliditate va trimite o copie
de pe decizie, in termen de 5 zile lucratoare de la data eliberarii acesteia, la inspectoratul
teritorial de munca pe raza caruia s-a produs accidentul. (conf. HG nr. 955/2010)

1.3 Cercetarea evenimentelor


Art. 114.
Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea imprejurarilor si a cauzelor care au condus la
producerea acestora, a reglementarilor legale incalcate, a raspunderilor si a masurilor ce se
impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare si, respectiv, pentru
determinarea caracterului accidentului.
Art. 115.
Cercetarea se face imediat dupa comunicare, in conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din
lege.
Art. 116.
(1) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca se efectueaza de
catre angajatorul la care s-a produs evenimentul.
"(1^1) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cazurile in care lucratorii au suferit o invaliditate
evidenta, cazurile in care victimele sunt cetateni straini sau cazurile in care printre victime se
afla cetateni straini. (conf. HG nr. 955/2010)
(1^2) In cazurile prevazute la alin. (1^1) cercetarea se efectueaza de catre inspectoratul
teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul." (conf. HG nr. 955/2010)
(2) Angajatorul are obligatia sa numeasca de indata, prin decizie scrisa, comisia de cercetare a
evenimentului.
"(3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusa din cel putin 3 persoane, dintre care o
persoana trebuie sa fie, dupa caz:
a) lucrator desemnat;
b) reprezentant al serviciului intern de prevenire si protectie;
c) reprezentant al serviciului extern de prevenire si protectie cu pregatire corespunzatoare
conform art. 47 lit. c) sau care indeplineste cerintele prevazute la art. 51^1 lit. b)." (conf. HG nr.
955/2010)
(4) Persoanele numite de catre angajator in comisia de cercetare a evenimentului trebuie sa
aiba pregatire tehnica corespunzatoare si sa nu fie implicate in organizarea si conducerea
locului de munca unde a avut loc evenimentul si sa nu fi avut o responsabilitate in producerea
evenimentului.
(5) Angajatorul care si-a asumat atributiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu poate
face parte din comisia de cercetare a evenimentului, in acest caz urmand sa apeleze la servicii
externe.
(6) Daca in eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiti, in comisia de cercetare
numita de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate si persoane numite
prin decizie scrisa de catre ceilalti angajatori.
(7) Angajatorul care a organizat transportul raspunde pentru cercetarea accidentului de
circulatie produs pe drumurile publice, urmat de incapacitate temporara de munca, cu
respectarea, atunci cand este cazul, a prevederilor alin. (6).
(8) Cercetarea evenimentului prevazut la art. 30 alin. (1) lit. d) si e) din lege, daca acesta a avut
loc in afara intreprinderii si/sau unitatii angajatorului si nu a avut nicio legatura cu aceasta, se
efectueaza in conditiile legii.
(9) Angajatorul care nu dispune de personal competent in conformitate cu alin. (4) sau nu are
personal suficient trebuie sa asigure cercetarea apeland la servicii externe de prevenire si
protectie.
Art. 116^1.
Cercetarea evenimentelor care au ca urmare decesul si/sau invaliditatea lucratorilor, precum si
a incidentelor periculoase care se produc pe teritoriul altor judete decat judetul unde are sediul
social angajatorul se va face de catre inspectoratul teritorial de munca pe teritoriul caruia a avut
loc evenimentul." (conf. HG nr. 955/2010)
"Art. 117.
(1) In cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice in care sunt implicate persoane aflate
in indeplinirea indatoririlor de serviciu, serviciile politiei rutiere vor transmite comisiei numite de
angajator, inspectoratului teritorial de munca pe teritoriul caruia a avut loc evenimentul sau
Inspectiei Muncii, la cererea acestora, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitare, un
exemplar al procesului-verbal de cercetare la fata locului si orice alte documente existente
necesare cercetarii, cum ar fi: copii de pe declaratii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schite.
(2) In cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice, in baza documentelor prevazute la
alin. (1) transmise de organele de politie si a altor documente din care sa rezulte ca victima se
afla in indeplinirea unor indatoriri de serviciu, organele imputernicite potrivit prevederilor legale
vor efectua cercetarea evenimentului. (conf. HG nr. 955/2010)
Art. 118.
(1) Persoanele imputernicite, potrivit legii, sa efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul sa
ia declaratii scrise, sa preleveze sau sa solicite prelevarea de probe necesare cercetarii, sa
solicite sau sa consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este obligat sa le
puna la dispozitie in conditiile legii.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevarii si analizarii probelor in
vederea cercetarii vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul.
Art. 119.
(1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experti sau specialisti, cum ar fi cei din
cadrul unor operatori economici cu competente potrivit prevederilor legale sa efectueze
expertize tehnice, iar acestia trebuie sa raspunda solicitarii.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), expertizele tehnice intocmite vor face parte integranta din
dosarul de cercetare a evenimentului.
(3) Cheltuielile aferente efectuarii expertizelor, precum si cele necesare analizarii probelor
prelevate cu ocazia cercetarii se suporta de catre angajatorul la care a avut loc evenimentul sau
care se face raspunzator de organiz. activitatii in urma careia s-a produs evenimentul." (conf.
HG nr.955/2010)

Art. 120.
(1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporara de munca se va incheia in cel
mult 10 zile lucratoare calculate de la data producerii.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatii cum ar fi cele in care este necesara
prelevarea de probe, efectuarea de expertize, determinari de noxe, pentru care se poate solicita
in scris, argumentat si in perioada prevazuta la alin. (1), la inspectoratul teritorial de munca pe
raza caruia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.
(3) Cercetarea evenimentelor care au avut ca urmare deces, invaliditate evidenta, invaliditate
confirmata ulterior, a accidentelor colective sau a situatiilor de persoane date disparute, precum
si cercetarea incidentelor periculoase se vor incheia in cel mult 15 zile lucratoare de la data
producerii acestora.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) situatii cum ar fi cele in care este necesara eliberarea
certificatului medico-legal sau, dupa caz, a raportului de expertiza ori de constatare medico-
legala, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care ITM care cerceteaza
evenimentele poate solicita in scris, argumentat si in termen, la Insp M-cii, prelungirea
termenului de cercetare.(conf. HG nr. 955/2010)
Art. 121.
(1) In cazul accidentului cu incapacitate temporara de munca, in urma caruia a intervenit
invaliditatea confirmata prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de munca pe
raza caruia s-a produs evenimentul va completa dosarul de cercetare intocmit la data producerii
evenimentului si va intocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul completat.
(2) Intocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevazut la alin. (1), se face in
cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii de catre inspectoratul teritorial de munca a deciziei
de incadrare intr-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal ori, dupa
caz, a raportului de expertiza sau de constatare medico-legala.
(3) Invaliditatea evidenta va fi cercetata de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia
s-a produs, ca eveniment care a produs incapacitate temporara de munca, si, in functie de
consecintele ulterioare ale evenimentului, se va proceda conform prevederilor alin. (1) si (2).
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) si (3) situatiile in care este necesara administrarea de
probe suplimentare, cum ar fi primirea de documente, prelevarea de probe, efectuarea de
expertize, audierea de martori, pentru care ITM insarcinat cu cercetarea evenimentului poate
solicita in scris, argumentat si in termen, la Inspectia Muncii, prelungirea termenului de
cercetare." (HG nr. 955/2010)
Art. 122.
(1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu intocmirea unui dosar, care va cuprinde:
a) opisul actelor aflate in dosar;
b) procesul-verbal de cercetare;
"c) nota de constatare la fata locului, incheiata imediat dupa producerea evenimentului de catre
inspectorul de munca, in cazul evenimentelor care se cerceteaza de catre ITM / Inspectia
Muncii, conform competentelor, sau de catre lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si
protectie, iar in absenta acestora, de serviciul extern de prevenire si protectie, in cazul
evenimentelor a caror cercetare intra in competenta angajatorului, si semnata de catre
angajator, care va cuprinde precizari referitoare la pozitia victimei, existenta sau inexistenta
echipamentului individual de protectie, starea echipamentelor de munca, modul in care
functionau dispozitivele de protectie, inchiderea fisei de instruire individuala prin barare si
semnatura, ridicarea de documente sau prelevarea de probe si orice alte indicii care pot clarifica
toate cauzele si imprejurarile producerii evenimentului;
"c^1) nota de constatare la fata locului, intocmita de alte organe de cercetare abilitate si
incheiata in prezenta si cu participarea reprezentantilor ITM, care reprezinta piesa la dosar si
inlocuieste nota prevazuta la lit. c). Nota de constatare nu se va intocmi in situatiile in care se
mentine o stare de pericol grav si iminent de accidentare, care nu permite accesul inspectorilor
de munca la locul evenimentului, argumentandu-se acest fapt;" (conf. HG nr. 955/2010)
d) schite si fotografii referitoare la eveniment;
e) declaratiile accidentatilor, in cazul evenimentului urmat de incapacitate temporara de munca
sau de invaliditate;
f) declaratiile martorilor si ale oricaror persoane care pot contribui la elucidarea imprejurarilor si
a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
g) copii ale actelor, documentelor necesare pentru elucidarea imprejurarilor si a cauzelor reale
ale evenimentului
h) copii ale certificatului constatator sau oricaror alte autorizatii in baza carora angajatorul isi
desfasoara activitatea;
i) copii ale fisei de identificare a factorilor de risc profesional si ale fisei de aptitudine, intocmite
potrivit prevederilor legale; (conf. HG nr. 955/2010)
j) copii ale contractelor individuale de munca ale victimelor;
k) copii ale fiselor de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca ale
victimelor; in caz de deces aceste fise se vor anexa in original;
l) concluziile raportului de constatare medico-legala, in cazul accidentului mortal;
m) copie a hotararii judecatoresti prin care se declara decesul, in cazul persoanelor date
disparute;
n) copie a certificatelor de concediu medical, in cazul accidentului urmat de incapacitate
temporara de munca;
o) copie a deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate, in cazul accidentului urmat de
invaliditate;
p) copii ale actelor/documentelor emise/completate de unitatile sanitare care au acordat
asistenta medicala victimelor, inclusiv asistenta medicala de urgenta, din care sa rezulte data si
ora cand accidentatul s-a prezentat pentru consultatie, precum si diagnosticul." (conf. HG nr.
955/2010)
q) copie a procesului-verbal de cercetare la fata locului, incheiat de serviciile politiei rutiere, in
cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice.
(2) Dosarul va mai cuprinde, dupa caz, orice alte acte si documente necesare pentru a
determina caracterul accidentului, cum ar fi:
a) copie a autorizatiei, in cazul in care victima desfasura o activitate care necesita autorizare;
b) copie a diplomei, adeverintei sau certificatului de calificare a victimei;
c) acte de expertiza tehnica, intocmite cu ocazia cercetarii evenimentului;
d) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care sa se poata stabili locul, data si ora
producerii evenimentului sau sa se poata justifica prezenta victimei la locul, ora si data
producerii evenimentului;
e) documente din care sa rezulte ca accidentatul indeplinea indatoriri de serviciu;
f) corespondenta cu alte institutii/unitati in vederea obtinerii actelor solicitate;
g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare, in conformitate cu art. 120 alin. (2) si (4);
h) actul medical emis de unitatea sanitara care a acordat asistenta medicala de urgenta, din
care sa rezulte diagnosticul la internare si/sau externare;
i) procesul-verbal incheiat dupa producerea evenimentului, in conditiile prevazute la art. 111;
j) formularul pentru inregistrarea accidentului de munca, denumit in continuare FIAM, aprobat
prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
Art. 123.
Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) filele dosarului sa fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea sau de
membrii comisiei de cercetare, numita de angajator, si stampilate cu stampila inspectoratului
sau a angajatorului;
b) numarul total de file continut de dosarul de cercetare si numarul de file pentru fiecare
document anexat la dosar sa fie mentionate in opis;
c) fiecare document, cu exceptia procesului-verbal de cercetare, sa fie identificat in dosarul de
cercetare ca anexa;
d) paginile si spatiile albe sa fie barate;
e) schitele referitoare la eveniment, anexate la dosar, sa fie insotite de explicatii;
f) fotografiile referitoare la eveniment sa fie clare si insotite de explicatii;
g) formularul pentru declaratie sa fie conform modelului prevazut in anexa nr. 14;
h) declaratiile aflate la dosar sa fie insotite de forma tehnoredactata, pentru a se evita
eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul si
semnate de catre inspectorul care a efectuat cercetarea sau de catre unul dintre membrii
comisiei de cercetare. (conf. HG nr. 955/2010)
Art. 124.
(1) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va intocmi astfel:
a) intr-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporara de munca;
dosarul se pastreaza in arhiva angajatorului care inregistreaza accidentul;
b) intr-un exemplar, pentru incidentele periculoase; dosarul se pastreaza la ITM care a efectuat
cercetarea;
c) in doua exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmata prin decizie,
deces, accidente colective; originalul se inainteaza organelor de urmarire penala si un exemplar
se pastreaza la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea;
d) in doua exemplare, pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evidenta; originalul se
pastreaza la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea si un exemplar se
transmite angajatorului care inregistreaza accidentul;
e) in trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspectia Muncii; originalul se inainteaza
organelor de urmarire penala, un exemplar se pastreaza la Inspectia Muncii si un exemplar la
inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs evenimentul;
f) in mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitatea temporara de
munca pentru victime cu angajatori diferiti; originalul se pastreaza in arhiva angajatorului care
inregistreaza accidentul si celelalte exemplare se pastreaza de catre ceilalti angajatori.
(2) In cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate temporara de
munca sau al incidentelor periculoase in care faptele comise pot fi considerate infractiuni,
potrivit legii, dosarul de cercetare se incheie in doua exemplare, originalul fiind inaintat organului
de urmarire penala.
Art. 125.
(1) Dosarul de cercetare, intocmit de comisia numita de catre angajator, se inainteaza pentru
verificare si avizare la ITM pe raza caruia s-a produs evenimentul, in termen de 5 zile lucratoare
de la finalizarea cercetarii.
(2) ITM va analiza dosarul, va aviza si va restitui dosarul in cel mult 7 zile lucratoare de la data
primirii.
(3) Dosarul va fi insotit de avizul inspectoratului teritorial de munca.
"(4) In cazul in care ITM constata ca cercetarea nu a fost efectuata corespunzator, dispune in
scris masuri pentru refacerea procesului-verbal de cercetare si/sau completarea dosarului, dupa
caz.
(5) Comisia de cercetare va completa dosarul si va reface procesul-verbal de cercetare in
termen de 5 zile lucratoare de la data primirii dosarului." (conf. HG nr. 955/2010)
(6) Daca evenimentul urmat de incapacitate temporara de munca s-a produs in conditiile
prevazute la art. 124 alin. (2), ITM va inainta originalul dosarului de cercetare la organul de
urmarire penala, imediat dupa avizare.
"Art. 126.
(1) Dosarul de cercetare original, intocmit de inspectoratul teritorial de munca, cu exceptia
cazului prevazut la art. 121 alin. (3), va fi inaintat in vederea avizarii la Inspectia Muncii, in cel
mult 5 zile lucratoare de la finalizarea cercetarii.
"(1^1) Dosarul de cercetare intocmit de comisia de cercetare numita de Inspectia Muncii se
avizeaza de catre inspectorul general de stat." (conf. HG nr. 955/2010)
(2) Dosarul de cercetare pentru cazul disparitiei de persoane, ca urmare a unui eveniment si in
imprejurari care indreptatesc presupunerea decesului acestora, va fi pastrat la ITM care a
efectuat cercetarea, pana la emiterea hotararii judecatoresti prin care se declara decesul
persoanelor disparute, conform prevederilor legale in vigoare; dupa completarea dosarului,
acesta va fi inaintat in vederea avizarii la Inspectia Muncii.
(3) Inspectia Muncii avizeaza si restituie dosarele prevazute la alin. (1) in cel mult 10 zile
lucratoare de la data primirii.
(4) In cazul in care Inspectia Muncii constata ca cercetarea nu a fost efectuata corespunzator,
poate dispune completarea dosarului si intocmirea unui nou proces-verbal de cercetare.
(5) ITM va intocmi noul proces-verbal de cercetare si/sau va completa dosarul, in termen de 5
zile lucratoare de la data primirii dosarului, pe baza observatiilor transmise de Inspectia Muncii."
(6) ITM transmite dosarele de cercetare prevazute la alin. (1) organelor de urmarire penala,
numai dupa ce au fost avizate de catre Inspectia Muncii.
"(7) Dosarul de cercetare completat si noul proces-verbal de cercetare intocmit in conditiile alin.
(4) si (5) vor fi transmise organelor de urmarire penala." (conf. HG nr. 955/2010)
Art. 127.
(1) Dosarul de cercetare al accidentului de munca cu invaliditate, inaintat organelor de
urmarire penala, se restituie la ITM care a efectuat cercetarea, pentru completare si intocmirea
unui nou proces-verbal de cercetare, in cazul in care se produce decesul accidentatului ca
urmare a accidentului suferit, confirmat in baza unui act medico-legal.
(2) Dosarul prevazut la alin. (1) se restituie la inspectoratul teritorial de munca in termen de 10
zile lucratoare de la data solicitarii acestuia.
(3) Completarea dosarului prevazut la alin. (1) si intocmirea noului proces-verbal de cercetare a
evenimentului se fac in cel mult 5 zile lucratoare de la primirea dosarului la inspectoratul
teritorial de munca.
(4) Dosarul completat si noul proces-verbal de cercetare vor fi inaintate in vederea avizarii la
Inspectia Muncii, care le va restitui ITM-ului in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii.
(5) Dupa avizarea de catre Inspectia Muncii in conditiile prevazute la art. 126, dosarul va fi
inaintat organelor de urmarire penala de catre inspectoratul teritorial de munca.
Art. 128.
Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie sa contina urmatoarele capitole:
a) data incheierii procesului-verbal;
b) numele persoanelor si in ce calitate efectueaza cercetarea evenimentului;
c) perioada de timp si locul in care s-a efectuat cercetarea;
d) obiectul cercetarii;
e) data si ora producerii evenimentului;
f) locul producerii evenimentului;
g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele reprezentantului
sau legal;
h) datele de identificare a accidentatului/accidentatilor;
i) descrierea detaliata a locului, echipamentului de munca, a imprejurarilor si modului in care s-
a produs evenimentul;
j) urmarile evenimentului si/sau urmarile suferite de persoanele accidentate;
k) cauza producerii evenimentului;
l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;
m) alte constatari facute cu ocazia cercetarii evenimentului;
n) persoanele raspunzatoare de incalcarea reglementarilor legale, din capitolele de la lit. k), l) si
m);
o) sanctiunile contraventionale aplicate;
p) propuneri pentru cercetare penala;
q) caracterul accidentului;
r) angajatorul care inregistreaza accidentul de munca sau incidentul periculos;
s) masuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare si persoanele responsabile
pentru realizarea acestora;
t) termenul de raportare la ITM privind realizarea masurilor prevazute la lit. s);
u) numarul de exemplare in care s-a incheiat procesul- verbal de cercetare si repartizarea
acestora;
v) numele si semnatura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea;
w) avizul inspectorului-sef adjunct securitate si sanatate in munca/avizul inspectorului general
de stat adjunct securitate si sanatate in munca;" (conf. HG nr. 955/2010)
x) viza inspectorului-sef/inspectorului general de stat.
Art. 129.
(1) In capitolul prevazut la art. 128 lit. b) se vor indica, de asemenea, prevederile legale potrivit
carora persoanele sunt indreptatite sa efectueze cercetarea, precum si numele angajatorului si
ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele cercetari.
(2) In capitolul prevazut la art. 128 lit. c) se vor indica, de asemenea, motivele pentru care s-a
solicitat prelungirea termenului de cercetare.
(3) In capitolul prevazut la art. 128 lit. e) se va indica, de asemenea, data decesului, pentru
cazul in care s-a produs un eveniment si ulterior a survenit decesul victimelor implicate in acest
eveniment.
(4) In capitolul prevazut la art. 128 lit. g) se vor indica, de asemenea, datele de identificare ale
angajatorilor la care sunt/au fost angajate victimele, numele reprezentantilor legali ai
angajatorilor, numarul documentului prin care s-a certificat autorizarea de functionare din punct
de vedere al securitatii si sanatatii in munca, adresa punctului de lucru.
(5) In capitolul prevazut la art. 128 lit. h) se vor indica, de asemenea, urmatoarele: numele,
prenumele, cetatenia, varsta, starea civila, numarul de copii minori, domiciliul, locul de munca la
care este incadrat, profesia de baza, ocupatia in momentul accidentarii, vechimea in munca, in
functie sau in meserie si la locul de munca, data efectuarii ultimului instructaj in domeniul
securitatii si sanatatii in munca, iar pentru persoanele care, in momentul accidentarii,
desfasurau o activitate pentru care este necesara autorizare, se va face referire si la aceasta.
(6) Capitolul prevazut la art. 128 lit. i) va contine urmatoarele subcapitole:
a) descrierea detaliata a locului producerii evenimentului;
b) descrierea detaliata a echipamentului de munca;
c) descrierea detaliata a imprejurarilor;
d) descrierea detaliata a modului in care s-a produs evenimentul.
(7) In capitolele prevazute la art. 128 lit. k)-m) se va face trimitere la reglementarile legale in
vigoare incalcate, cu redarea integrala a textului acestora.
(8) Denumirea capitolului prevazut la art. 128 lit. o) se va schimba in "Propuneri pentru sanctiuni
administrative si disciplinare", in cazul accidentelor cercetate de catre comisia numita de
angajator.
(8^1) In capitolul prevazut la art. 128 lit. s) se vor stabili termene de aducere la indeplinire a
masurilor dispuse, precum si persoanele respons.de indeplinirea acestora. (conf. HG nr.
955/2010)
(9) Capitolele prevazute la art. 128 lit. w) si x) se vor regasi in procesul-verbal de cercetare
numai pentru evenimentele cercetate de catre inspectoratul teritorial de munca sau Inspectia
Muncii, conform competentelor.
(10) In cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de cercetare se va incheia cu capitolul
prevazut la art. 128 lit. w), care va fi numit "Viza angajatorului".
Art. 130.
In situatiile in care din cercetare rezulta ca accidentul nu intruneste conditiile pentru a fi incadrat
ca accident de munca, se va face aceasta mentiune la capitolele procesului-verbal de cercetare
prevazute la art.128 lit.q) si r) si se vor dispune masurile care trebuie luate de angajator pentru
prevenirea unor cazuri asemanatoare.
Art. 131.
Comisia de cercetare a unui eveniment numita de angajator poate face propuneri de sanctiuni
disciplinare si/sau administrative, pe care le va mentiona in procesul-verbal de cercetare.
Art. 132.
(1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se intocmeste in mai multe exemplare, dupa
cum urmeaza:
a) in cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporara de munca, pentru
angajatorul care inregistreaza accidentul, inspectoratul teritorial de munca care a avizat dosarul,
asigurator si victime;
b) in cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporara de munca, pentru lucratori
cu angajatori diferiti, pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de munca care a avizat
dosarul, asigurator si victime;
c) in cazul accidentului de munca urmat de invaliditate, pentru angajatorul care inregistreaza
accidentul, organul de urmarire penala, ITM care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii,
asigurator si victime;
d) in cazul accidentului de munca mortal, precum si in cazul accidentului mortal in afara muncii,
pentru angajatorul care inregistreaza accidentul, organul de urmarire penala, inspectoratul
teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii, asigurator si familiile victimelor;
e) in cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care inregistreaza incidentul, organele de
urmarire penala, ITM care a efectuat cercetarea, Inspectia Muncii si asigurator." (HG nr.
955/2010)
(2) Procesul-verbal de cercetare poate fi intocmit intr-un numar mai mare de exemplare, dupa
caz.
Art. 133.
(1) In cazul in care accidentul de munca s-a produs la un angajator, altul decat cel care il
inregistreaza, un exemplar din procesul-verbal de cercetare va fi trimis si acestuia.
(2) In cazul in care angajatorul la care se inregistreaza accidentul de munca isi are sediul,
domiciliul sau resedinta pe teritoriul altui judet decat cel pe raza caruia s-a produs accidentul, se
va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de munca pe
raza caruia are sediul, domiciliul sau resedinta angajatorul.
Art. 134.
(1) In cazul in care un lucrator prezinta un certificat medical cu cod ?accident de munca?,
angajatorul care si-a asumat atributiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul
desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie va
solicita acestuia o declaratie scrisa privind data, locul, modul si imprejurarile in care s-a produs
evenimentul in urma caruia s-a accidentat.
(2) In baza declaratiei prevazute la alin. (1) si in functie de data, locul, modul si imprejurarile
producerii evenimentului, angajatorul care si-a asumat atributiile in domeniul securitatii si
sanatatii in munca / lucratorul desemnat / SIPP / SEPP va comunica si cerceta evenimentul
sau, in situatia in care evenimentul prevazut la alin. (1) nu a avut loc in timpul procesului de
munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu ori in timpul si pe traseul normal al deplasarii
de la locul de munca la domiciliu si invers, va arhiva declaratia originala impreuna cu o copie a
certificatului medical." (HG 955/2010)
1.4 Inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase
Art. 135.
(1) Inregistrarea accidentelor de munca si a incidentelor periculoase se face in registrele de
evidenta prevazute la art. 141 si 142, in baza procesului-verbal de cercetare.
(2) Accidentul de munca se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima, cu
exceptia situatiilor prevazute la art. 136.
(3) Accidentele de munca produse la sediile secundare aflate pe raza altui judet decat cel unde
este declarat sediul social se vor inregistra la sediul social, cu exceptia cazului in care sediul
secundar are personalitate juridica." (conf. HG nr. 955/2010)
Art. 136.
(1) Accidentul de munca produs in timpul prestarii unor servicii pe baza de contract, comanda
sau alte forme legale incheiate in intreprinderea si/sau unitatea unui angajator, alta decat cea la
care este incadrata victima, se inregistreaza potrivit clauzelor prevazute in acest sens in
documentele incheiate.
"(2) In situatia in care documentul incheiat nu prevede clauze in acest sens, clauzele nu sunt
suficient de acoperitoare pentru toate situatiile sau clauzele sunt contrare prevederilor
prezentelor norme metodologice, accidentul de munca se inregistreaza de catre angajatorul
care, in urma cercetarii, a fost gasit raspunzator de producerea accidentului. (conf. HG nr.
955/2010)
(3) Accidentul de munca produs in timpul prestarii unor servicii pe baza de comanda, la
domiciliul clientului, se inregistreaza de catre angajatorul la care este/a fost angajata victima.
(4) Accidentul de munca suferit de o persoana aflata in indeplinirea indatoririlor de serviciu in
intreprinderea si/sau unitatea altui angajator se inregistreaza de catre angajatorul care, in urma
cercetarii, a fost gasit raspunzator de producerea accidentului. (conf. HG nr. 955/2010)
(5) Accidentul de munca suferit in timpul stagiului de practica profesionala de catre elevi,
studenti, ucenici si someri in perioada de reconversie profesionala se inregistreaza de catre
angajatorul la care se efectueaza practica/reconversia profesionala. (conf. HG nr. 955/2010)
(6) Accidentul de munca suferit de o persoana in cadrul activitatilor cultural-sportive, in timpul si
din cauza indeplinirii acestor activitati, se inregistreaza de catre institutia sau angajatorul care a
organizat actiunea respectiva.
(7) Accidentul de munca produs ca urmare a unei actiuni intreprinse de o persoana, din proprie
initiativa, pentru salvarea de vieti omenesti sau pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol
grav si iminent ce ameninta avutul public sau privat din intreprinderea si/sau unitatea unui
angajator, se inregistreaza de catre angajatorul la care s-a produs accidentul.
(8) In cazul accidentului de munca produs ca urmare a unei actiuni intreprinse de o persoana,
din proprie initiativa, pentru salvarea de vieti omenesti sau pentru prevenirea ori inlaturarea unui
pericol grav si iminent ce ameninta avutul public sau privat in afara intreprinderii si/sau unitatii
unui angajator si care nu are nicio legatura cu acesta, inregistrarea se face in conditiile
prevazute de lege. 955/2010)
(9) Accidentul de munca de traseu se inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata
victima sau, dupa caz, de angajatorul care, in urma cercetarii, a fost gasit raspunzator de
producerea accidentului. (HG 955/2010)
(10) Accidentul de munca de circulatie se inregistreaza de catre angajatorul la care este
angajata victima sau, dupa caz, de angajatorul care, in urma cercetarii, a fost gasit raspunzator
de producerea accidentului. (conf. HG nr. 955/2010)
(11) Accidentul de munca produs in afara intreprinderii si/sau unitatii ca urmare a neluarii unor
masuri de securitate de catre un alt angajator se inregistreaza de catre angajatorul care, in
urma cercetarii, a fost gasit raspunzator de producerea accidentului." (conf. HG nr. 955/2010)
(12) Accidentul de munca suferit de insotitorii de incarcaturi, personalul de posta de la
vagoanele C.F.R., angajati ai unor angajatori care, potrivit legii, sunt obligati sa delege insotitori
pentru astfel de incarcaturi, pe mijloace de transport ce nu le apartin, se va inregistra de catre
angajatorul raspunzator de organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea accidentului
sau, dupa caz, in conditiile clauzelor prevazute in documentele incheiate.
Art. 137.
Pentru unele situatii neprevazute in prezentele reglementari, cu privire la inregistrarea
accidentelor de munca, inspectoratul teritorial de munca sau Inspectia Muncii va stabili modul
de inregistrare a accidentului in cauza.
Art. 138.
(1) Disparitia unei persoane in conditiile unui accident de munca si in imprejurari care
indreptatesc presupunerea decesului acesteia se inregistreaza ca accident mortal, dupa
ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti, conform prevederilor legale, prin
care este declarat decesul.
(2) Data producerii accidentului de munca mortal, prevazut la alin. (1), este data inscrisa in
hotararea judecatoreasca ca fiind data decesului.
(3) Angajatorul la care a fost angajata persoana disparuta va comunica, imediat, numarul si
data hotararii judecatoresti la inspectoratul teritorial de munca.
Art. 139.
Accidentul de munca cu invaliditate se va inregistra pe baza procesului-verbal de cercetare
intocmit de inspectoratul teritorial de munca.
Art. 140.
(1) In baza procesului-verbal de cercetare intocmit de persoanele imputernicite prin lege,
angajatorul la care se inregistreaza accidentul va completa FIAM.
(2) FIAM se completeaza pentru fiecare persoana accidentata in cate 4 exemplare care se
inainteaza spre avizare dupa cum urmeaza:
a) ITM care a avizat dosarul de cercetare intocmit de comisia angajatorului, in termen de 3 zile
lucratoare de la primirea avizului;
b) ITM care a efectuat cercetarea, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea procesului-verbal
de cercetare.
(3) Verificarea si avizarea FIAM de catre ITM se fac in termen de 5 zile lucratoare de la primirea
formularului.
(4) Angajatorul la care se inregistreaza accidentul anexeaza FIAM la dosarul sau la procesul-
verbal de cercetare si distribuie celelalte exemplare la persoana accidentata, inspectoratul
teritorial de munca si asiguratorul pe raza caruia isi are sediul social, domiciliul sau resedinta.
(5) In cazul in care victima unui accident de munca a fost propusa pentru pensionare odata cu
emiterea deciziei de incadrare intr-o grupa de invaliditate, se va completa un exemplar FIAM
care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi inaintat unitatii de expertiza medicala si
recuperare a capacitatii de munca.
(6) Angajatorul are obligatia de a anunta incheierea perioadei de incapacitate temporara de
munca la inspectoratul teritorial de munca la care a inaintat FIAM, in termen de 5 zile lucratoare
de la incheierea perioadei de incapacitate temporara de munca.
(7) In cazul in care angajatorul si-a incetat activitatea, accidentele suferite de lucratorii acestuia
vor fi inregistrate in contul lui, iar completarea FIAM va fi efectuata de inspectoratul teritorial de
munca pe raza caruia angajatorul isi desfasura activitatea. (conf. HG nr. 955/2010)
Art. 141.
(1) Angajatorul va tine evidenta evenimentelor in:
a) Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca, conform modelului prevazut in anexa
nr.15;
b) Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase, conform modelului prevazut in anexa
nr.16;
c) Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare, conform modelului prevazut in anexa nr.17;
d) Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca
mai mare de 3 zile de lucru, conform modelului prevazut in anexa nr.18.
(2) In registrul prevazut la alin. (1) lit. d) se va tine evidenta accidentatilor in munca pentru care
perioada de incapacitate temporara de munca este de min. 4 zile de lucru, fara a lua in calcul
ziua producerii accidentului.
(3) Registrele de evidenta trebuie sa fie actualizate.
Art. 142.
(1) In baza FIAM si a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, inspectoratul
teritorial de munca va tine evidenta tuturor accidentelor de munca si a incidentelor periculoase
inregistrate de angajatorii care au sediul, domiciliul sau resedinta pe teritoriul judetului respectiv.
(2) Inspectoratul teritorial de munca va tine evidenta in:
a) Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca;
b) Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase;
c) Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca
mai mare de 3 zile de lucru.
Intocmit,
- SEPP - IF MOCANESCU GHEORGHE
SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL
Aprob
ADMINISTRATOR

........................................
(semnatura)

INSTRUCTIUNI PROPRII
privind reglementarile interne de securitate si sanatate in munca

INSTRUCTIUNE SPECIFICA Nr. 7.8.


ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECTIE
INSTRUCTIUNE SPECIFICA Nr. 7.8
ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECTIE (EIP)

SCOPUL Instructiunilor specifice de securitate si sntate in munca este instruirea lucratorilor


pentru purtarea EIP, eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare n munc sau
mbolnvire profesional, pe timpul executarii lucrrilor de specialitate de catre angajatii
societatii.

DOMENIUL DE APLICARE Prevederile Instructiunilor specifice de securitate si


sntate in munca se aplic tuturor angajatilor SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL, care
executa activitati pedagocice.
OBLIGATIILE LUCRATORULUI
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea Angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si
alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de
munca;
Fiecare lucrator este obligat sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele
periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
Fiecare lucrator este obligat sa comunice imediat sefului sau direct, iar in lipsa acestuia,
administratorului, orice abateri de la normele de securitate si sanatate in munca, precum si
orice defectiune tehnica care ar putea provoca accidente tehnice sau de munca.
Fiecare lucrator este obligat sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea,
schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale
masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
Toti lucratorii care beneficiaza de EIP sunt obligati sa-l poarte numai in timpul programului de
lucru. Dupa terminarea lucrului EIP va fi lasat in pastrare in dulapurile personale de la sediile
sectiilor, atelierelor sau locurilor de munca

REGLEMENTARI INTERNE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA :

Echipamentul individual de protectie (EIP) trebuie utilizat atunci cand riscurile nu pot fi evitate
sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protectie colectiva ori prin masurile, metodele
sau procedurile de organizare a muncii

Reguli generale
EIP se acorda, obligatoriu si gratuit, salariatilor, precum si altor categorii de persoane care
desfasoara activitati la persoanele juridice sau fizice;
Dotarea cu EIP se face in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor
profesionale;
EIP trebuie sa fie utilizat atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau limitate prin mijloacele
tehnice de protectie colectiva sau prin masuri, metode sau procedee de organizare a
muncii;
EIP trebuie sa corespunda prevederilor legislatiei in vigoare, precum si, cel putin, nivelului
de securitate prevazut de standardele aplicabile, astfel inct sa asigure protectia impotriva
unuia ori mai multor riscuri pentru sanatatea sau securitatea utilizatorilor;
EIP trebuie sa fie utilizat numai in scopul prevazut, conform instructiunilor insotitoare care
trebuie elaborate pe intelesul lucratorului;
In cazul degradarii echipamentului individual de protectie, respectiv al pierderii calitatilor de
protectie, se acorda obligatoriu un nou echipament;
Degradarea, instrainarea sau pierderea EIP inainte de termenul de utilizare prevazut, din
vina purtatorului, atrage raspunderea acestuia pentru prejudiciul cauzat.

EIP trebuie
sa fie corespunzator pentru riscurile implicate, fara sa conduca el insusi la un risc marit;
sa corespunda conditiilor existente la locul de munca;
sa ia in considerare cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului;
sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta, dupa toate ajustarile necesare.

OBLIGATIILE ANGAJATORULUI PENTRU UTILIZAREA EIP


sa instruiasca personalul privind modul de utilizare si caracteristicile EIP;
sa asigure verificarea periodica a calitatilor de protectie ale mijloacelor individuale de
protectie, in conformitate cu prevederile din instructiunile de utilizare a acestora, convenite
prin contractele incheiate intre beneficiari si furnizori;
sa asigure conditii pentru curatarea sau denocivizarea mijloacelor individuale de protectie in
functie de tipul acestora, conditiile de utilizare si prevederile standard de produs sau ale
instructiunilor de utilizare;
sa creeze conditii pentru depozitarea, intretinerea si repararea mijloacelor individuale de
protectie, astfel incat sa se asigure conservarea calitatilor de protectie ale acestora;
sa inlocuiasca mijloacele individuale de protectie care nu mai poseda calitatile de protectie
pentru conditiile pentru care au fost acordate, de fiecare data cand se constata acest lucru,
indiferent de motiv.

OBLIGATIILE LUCRATORULUI
Sa cunoasca caracteristicile si modul corect de utilizare a EIP din dotare;
Sa poarte intregul EIP pe toata durata indeplinirii sarcinii de munca sau activitatii pe care o
desfasoara in unitate;
Sa utilizeze EIP numai in scopul pentru care acesta a fost atribuit si sa se preocupe de
conservarea calitatilor de protectie ale acestuia;
Sa prezinte EIP la verificarile periodice prevazute in instructiunile de utilizare si pentru
curatare sau denocivizare;
Sa solicite un nou EIP, atunci cand din diverse motive cel avut in dotare nu mai prezinta
calitatile de protectie necesare.

DE RETINUT
Nepurtarea echipamentului individual de protectie se sanctioneaza potrivit prevederilor
legislatiei de securitate si sanatate in munca in vigoare si reglementarilor interne ale
angajatorului.
Lucratorul participant la procesul de munca are dreptul de a refuza executarea sarcinii de
munca daca nu i se asigura EIP prevazut in reglementarile in vigoare, fara ca refuzul sa
atraga asupra sa masuri disciplinare.

Intocmit,

IF MOCANESCU GHEORGHE
SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL

Aprob
ADMINISTRATOR

........................................
(semnatura)

INSTRUCTIUNI PROPRII
privind reglementarile interne de securitate si sanatate in munca

INSTRUCTIUNE SPECIFICA Nr. 7.9.


DEPLASARE DE TRASEU LA / DE LA DOMICILIU
INSTRUCTIUNE SPECIFICA Nr. 7.9
DEPLASARE DE TRASEU LA / DE LA DOMICILIU

SCOPUL Instructiunilor specifice de securitate si sntate in munca este eliminarea sau


diminuarea riscurilor de accidentare n munc sau mbolnvire profesional, pe timpul deplasarii
lucratorilor societatii la / de la locul de munca / domiciliu sau in interes de serviciu, pentru
executarea lucrrilor de specialitate la punctele de lucru.

DOMENIUL DE APLICARE Prevederile Instructiunilor specifice de securitate si


sntate in munca se aplic tuturor angajatilor societatii SC MEDART BUSINESS IDEAL
SRLcare executa activitati pedagogice.

OBLIGATIILE LUCRATORULUI
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea Angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si
alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de
munca;
Fiecare lucrator este obligat sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele
periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
Fiecare lucrator este obligat sa comunice imediat sefului sau direct, iar in lipsa acestuia,
administratorului, orice abateri de la normele de securitate si sanatate in munca, precum si
orice defectiune tehnica care ar putea provoca accidente tehnice sau de munca.
Fiecare lucrator este obligat sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea,
schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale
masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
Plecarea de la serviciu fara anuntarea sefului direct este interzisa si atrage dupa sine
sanctiunile corespunzatoare conform Contractului individual de munca si a legislatiei in
vigoare.
Toti lucratorii care beneficiaza de EIP sunt obligati sa-l poarte numai in timpul programului de
lucru. Dupa terminarea lucrului EIP va fi lasat in pastrare in dulapurile personale de la sediile
sectiilor, atelierelor sau locurilor de munca

REGLEMENTARI INTERNE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA :

In timpul deplasarii pe traseul normal de acasa la serviciu si de la serviciu acasa, in perioada de


timp normala de deplasare, salariatii sunt obligati sa respecte urmatoarele reguli :
Sa circule numai pe trotuare, iar in lipsa acestora, pe potecile laterale ale drumurilor publice.
Sa nu circule pe autostrazi si pe partea carosabila a drumurilor nationale de tip E
(deschise traficului international).
Sa circule numai pe partea stanga a drumurilor publice, daca acestea nu au trotuare sau
poteci.
Sa traverseze drumurile publice prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje pentru
trecerea pietonilor, iar in orase unde asemenea indicatoare sau marcaje lipsesc, pe la coltul
strazilor, dupa ce s-au asigurat ca nu exista vreun pericol ; traversarea drumurilor publice se
face perpendicular pe axa acestora.
Sa nu urce, sa nu coboare si sa nu deschida usile autovehiculului de transport in comun in
timpul mersului.
Sa nu calatoreasca pe scarile sau partile laterale ale caroseriei tramvaielor, troleibuzelor,
autobuzelor sau altor mijloace de transport ori stand in picioare in caroseria
autocamioanelor sau remorcilor.
Sa nu distraga, prin discutii, atentia conducatorilor autovehiculelor de transport in comun.
Sa foloseasca numai acele culoare si scari rulante de acces la peroanele amenajate pentru
urcare / coborare in mijloacele de transport subteran (metrou) sau de suprafata (metrou
usor) ; salariatii organizatiei nu vor urca sau cobori din ramele acestor mijloace de transport
dupa ce a fost comunicata comanda de inchidere a usilor de acces ale garniturii respective.
Sa respecte toate indicatiile de utilizare ale ascensoarelor cladirilor in care salariatii
Companiei se afla pe timpul indeplinirii indatoririlor de serviciu, in locuintele de domiciliu
(multietajate).
Sa circule cu atentie pe langa usile principale de acces in cladirile de domiciliu, prevazute cu
panouri de sticla normala.
Sa circule cu atentie in zonele de deplasare in care se afla caini comunitari, eventual sa
evite deplasarea daca nu sunt si alte persoane in apropiere.
Sa respecte prevederile Regulamentului circulatiei publice pe timpul deplasarii in cazul in
care utilizeaza mijloace personale de transport (autoturism, motocicleta, motoscuter, ATV,
s.a.).

REGULUI PRIVIND TRANSPORTIRULE RUTIERE SI PUBLICE

Transportul cu mijloace publice


Lucratorii care se deplaseaza la si de la serviciu la domiciliu si invers cu mijloace de
transport(publice) ,trebuie sa respecte urmatoarele reguli :
- sa declare traseele uzuale si mijloacele de transport folosite pentru deplasarea dus-
intors de la domociliu la firma(autobuz ,tramvaie , troleibuze ,maxi-taxi ,metrou ,etc.) ;
- pe timpul deplasarii de la domiciliu la locul de munca sau la sediul firmei si invers cu
mijloacele de transport in comun sau pe jos ,va respecta intocmai traseul de deplasare
si va acorda atentie respectarii normelor de circulatie ,fiind interzisa traversarea strazii
prin locuri nesemnalizate ,urcarea din mers in mijloacele de transport si circulatia pe
scarile mijloacelor de transport care circula cu usile deschise ;
- se vor respecta prevederile Codului rutier privind circulatia pietonala.

Transporturi cu mijloace auto proprii


In cazul deplasarilor pe drumurile publice cu mijloace auto proprii se vor respecta intocmai
prevederile Codului rutier si se va respecta traseul si timpul normal de deplasare dintre domiciliu
si locul de munca declarat .

DEPLASARE PE TIMP DE FURTUNA:

NU INTRATI IN PANICA la primele semne ale furtunii cu aspect de vijelie.


Incercati sa va adapostiti cat de rapid posibil, cea mai potrivita fiind o cladire dotata cu
sistem de protectie impotriva trasnetului.
Puteti sa va adapostiti in interiorul unui autovehicul, atat timp cat geamurile acestuia sunt
bine inchise. De asemenea, este bine ca autovehiculul sa fie stationat pe toata durata
furtunii cu aspect de vijelie.
In spatiu deschis, nu tineti in mana obiecte metalice, intrucat prin intermediul lor puteti
deveni tinte pentru trasnete.
Evitati locurile inalte, locurile joase sunt mai sigure in cazul in care lovesc trasnetele.
Intr-un loc in care nu exista copaci, sunteti puncte mai inalte decat lucrurile din jur. Ajuns in
pamant, curentul produce diferente mari de tensiune intre puncte apropiate, precum
picioarele unei persoane. Prin urmare, asezati-va pe vine si reduceti contactul cu solul,
apropiindu-va picioarele.
Evitati sa va ascundeti sub copaci, feriti-va mai ales de cei inalti! Daca nu aveti alternativa,
alegeti unul cu o coroana bogata.

Intocmit,

IF MOCANESCU GHEORGHE

SC MEDART BUSINESS IDEAL SRL


APROB
ADMINISTRATOR

PROGRAM ANUAL
DE INSTRUIRE PERIODICA SI TESTARE IN DOMENIUL
SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA PENTRU ANUL 2017-2018
PENTRU PERSONAL DIDACTIC - PROFESORI
instruire la 3 luni

Nr. Denumirea temei Metoda de Nr. Perioada de


crt Bibliografie instruire si ore instruire
de evaluare
- Legea nr. 319 / 2006 a Securitatii si sanatatii in
munca (extras);
- Cap.III Obligatiile angajatorilor
- Sectiunea 1 Obligatii generale ale
angajatorilor, art.6-8;
- Sectiunea 3 Primul ajutor, stingerea
incendiilor, evacuarea lucratorilor, pericol Instruire Luna
1 grav si iminent, art.10-11; periodic 2 __________
- Cap.IV Obligatiile lucratorilor;art 22-23; Evaluare
- Cap.VI Comunicarea, cercetarea, inregistr. direct
si raportarea evenimentelor
- Sectiunea 1 Evenimente art.26-29;
- Sectiunea 2 Accidente de munca, art.30-32;

- HG nr. 1048/2006 Cerinte minime de SSM


pentru utilizarea de lucratori a EIP;

- Masuri de prim ajutor .

- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in


munca specifice pentru i activitateade birou.
- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in
munca specifice pentru deplasare traseu.

- HG nr.1425 / 2006, modificata cu HG nr.955 /


2010 - privind aprobarea Normelor Metodologice
de aplicare a Legii 319 / 2006
- Cap.I Dispozitii generale; termeni si
expresii utilizate;
- Cap.III Sectiunea 2 Organizarea activitatilor Instruire Luna
2 de prevenire si protectie la societate, art.14-19; periodic 2 __________
- Cap.V Instruirea lucratorilor in domeniul Evaluare
SSM (art.74-100); direct
- Cap.VII Comunicarea si cercetarea
evenimentelor, inregistrarea si evidenta accid. de
munca si a incidentelor periculoase;
- HG 971/2006 Cerinte minime de SSM pentru
semnalizarea de securitate si/sau sntate
pentru locul de munca;

- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in


munca specifice pentru operator calculator.
- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in
munca specifice pentru profesori.

- Legea nr. 319 / 2006 a Securitatii si sanatatii in


munca (extras);
- Cap.III Obligatiile angajatorilor
- Sectiunea 2 Servicii de prevenire si
protectie (art.8-9);
- Sectiunea 4 Alte obligatii ale angajatorilor Instruire Luna
3 periodic 2 __________
- HG nr.1091/2006 - Cerinte minime de SSM Evaluare
pentru locul de munca aflat in folosinta; direct

- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in


munca de electrosecuritate.
- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in
munca specifice pentru personal curatenie.

- Masuri de prim ajutor

- Evaluare de riscuri - Testare


- Fise masuri - Analiza Luna
4 - Plan de prevenire si protectie rezultate 2 __________
- Concluzii
-Testare anuala test grila
- Legislatie in domeniul securittii i snttii in
munc.
- Instructiuni proprii de SSM;
- Masuri de acordare a primului ajutor

Intocmit,
- SEPP -
IF MOCANESCU GHEORGHE
ADMINISTRATOR

ANEXA LA FISA POSTULUI


cu responsabiliti n domeniul
securitii i sntii n munc i situaii de urgen

Nume si prenume:
Functia:

1. In domeniul securitii i sntii n munc

Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si


instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte
persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor, lucratorii au urmatoarele obligaii:
sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de
munca si transport si alte mijloace de productie;
sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il
inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale aparaturii, uneltelor, instalatiilor
tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
sa comunice imediat angajatorului / Serviciului extern de prevenire si protectie orice situatie
de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si
sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoana;
sa coopereze cu angajatorul, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea
oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre Serviciul extern de prevenire si protectie si
medicul de Medicina muncii, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul, pentru a permite angajatorului sa
se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru
securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in
munca si masurile de aplicare a acestora;
sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari;
in situatia cand este conducator de loc de munca, acesta are obligatia de a face instructajul
de securitate si sanatate in munca si cel periodic, sprijinit de lucratorul desemnat;
nici un lucrator nu-si poate desfasura activitatea fara sa i se elibereze Fisa de aptitudine de
catre medicul de medicina muncii;
nici un angajat nu poate fi admis la locul de munca, pana cand nu i se face instruirea
introductiv-generala, instruirea la locul de munca (ambele de minim 8 ore) si nu isi poate
desfasura activitatea fara efectuarea instruirii periodice si a semnarii Fisei individuale de
instruire privind securitatea si sanatata in munca;
toti lucratorii au obligatia si responsabilitatea de a respecta si aplica Regulamentul de ordine
interioara al Companiei;
angajatorul nu poate impune lucratorilor reluarea lucrului in situatia in care inca exista un
pericol grav si iminent, in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justificate;
in cazul unui pericol grav si iminent, angajatorul trebuie sa permita parasirea de catre
lucratori a locului de munca si/sau o zona periculoasa fara sa fie prejudiciati; acestia trebuie
sa fie protejati impotriva oricaror consecinte negative si nejustificate, cu exceptia situatiilor in
care acestia actioneaza imprudent sau dau dovada de neglijenta grava.

Obligatiile prevazute la alin.2 se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la procesul de


munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara.

2. In domeniul situatiilor de urgenta

Fiecare salariat, la locul de munca, are urmatoarele obligaii principale:


sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub
orice forma, de angajator;
sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si
echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de angajator;
sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor
de aparare impotriva incendiilor;
sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare
impotriva incendiilor;
sa coopereze cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva
incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta,
referitoare la producerea incendiilor.

Semnatura lucratorului ________________ Data: ____________

S-ar putea să vă placă și