Sunteți pe pagina 1din 8

S.C. VMB TRADING S.R.L. ALEXANDRU CEL BUN NR 5, BL5, SC C, AP 3 J...............; RO......................... TEL: ...............; FAX: .................................

DECIZ IA
(actul de autoritate)

Nr.__________ din ________2013

Privind numirea lucratorului desemnat cu activitile de protecie i de prevenire a riscurilor profesionale n cadrul S.C. VMB TRADING SR.L. BACAU
-

Avnd n vedere: Prevederile cuprinse n Legea 319/2006, art.8 alin.1; Prevederile H.G. 955 din 27.09.2010 pentru modificarea i completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin H.G.1425/2006, art.14 lit.b i art.20 alin.1;

n temeiul REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOAR AL S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L. SLOBOZIA DECID Art.1 Incepnd cu data prezentei decizii, domnul BIRZU ADRIAN se numete lucrtor desemnat cu activitile de protecie i de prevenire a riscurilor profesionale la S.C. VMB TRADING S.R.L. . Art 2. Atribuiile i obligaiile lucrtorului desemnat cu activitile de protecie i de prevenire a riscurilor profesionale, nominalizat la art. 1 sunt expuse n anexa care face parte integrant din prezenta decizie. Art 3. Prezenta decizie se comunica si va fi dusa la indeplinire de lucratorul desemnat si nominalizat n prezentul act de autoritate.

DIRECTOR BIRZU VALENTIN VASILE

ANEX
la decizia de numire a lucrtorului desemnat cu activitile de protecie i de prevenire a riscurilor profesionale Persoana desemnat de societate ca responsabil cu activitile de protecie i de prevenire a riscurilor profesionale la SC VMB TRADING S.R.L. este domnul BIRZU ADRIAN, funcia inginer, care va respecta prevederile Normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006. Atribuii i obligaii: Colaboreaz cu angajatorul pentru mbuntirea condiiilor de securitate i sntate n munc; Ajut lucrtorii s contientizeze necesitatea aplicrii msurilor de securitate i sntate n munc; Aduce la cunotin angajatorului propunerile lucrtorilor referitoare la mbuntirea condiiilor de munc; nsoete echipa/persoana care efectueaz evaluarea riscurilor; Urmrete realizarea msurilor din planul de prevenire i protecie; Informeaz autoritile competente asupra nerespectrii prevederilor legale n domeniul securitii i sntii n munc; Planific activitatea de securitate i sntate n munc; Instruiete personalul pentru probleme de securitate i sntate n munc.

Am luat la cunotin, BIRZU ADRIAN

S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L. SLOBOZIA

DECIZIA
(actul de autoritate)

Nr.__________ din ________2010

Privind responsabilitile conductorilor locurilor de munc pe linie de securitate i sntate a muncii n cadrul S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L. SLOBOZIA
Avnd n vedere: Prevederile cuprinse n Legea 319/2006, art.20-21; Prevederile H.G. 955 din 27.09.2010 pentru modificarea i completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin H.G.1425/2006, art.90100;

n temeiul REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOAR AL S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L. SLOBOZIA DECID Art.1 Incepnd cu data prezentei decizii, urmtorii efi de formaiuni, n calitate de conductori ai locurilor de munc, indeplineste atributii privind instruirea lucratorilor din subordine in domeniul securitatii si sanatatii in munca la S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L. SLOBOZIA, astfel: -TICOVSCHI VIOREL Punctul de lucru Tulcea; -POPESCU MARIAN Punctul de lucru Clrai; -GHIOCEL GHEORGHE - Punctul de lucru Urziceni; -BORARU VALENTIN - Punctul de lucru Feteti; -SLNICEANU DRAGO - Punctul de lucru Slobozia. Art 2. Potrivit reglementarilor in vigoare, cu lucratorii din subordine se vor efectua instructaje la locul de munca sau periodice, functie de situatia concreta. Art 3. Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate n munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.

Art 4. Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor din subordine si are drept scop remprospatarea si actualizarea cunostintelor n domeniul securitatii si sanatatii n munca. Art 5. Durata instruirii la locul de munca se stabileste prin instructiuni proprii de catre conducatorul locului de munca in cooperare cu lucrtorul desemnat cu activitile de prevenire i protecie din cadrul S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L. SLOBOZIA i/sau reprezentantul serviciului extern de prevenire i protecie n domeniul securitii i sntii n munc. Art 6. Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor ntocmite de serviciul extern de prevenire si protectie, aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea. Art 7. Conducatorul locului de munca are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei instruiri adecvate, cooperand cu reprezentantul serviciului extern de prevenire i protecie n domeniul securitii i sntii n munc. Art 8. Rezultatul instruirii lucratorilor n domeniul securitatii si sanatatii n munca se consemneaza n mod obligatoriu n fisa de instruire individuala, conform modelului prezentat n anexa nr.11 la HG.1425/2006, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii. Art 9. Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi nsotita de o copie a fisei de aptitudini, completata de catre medicul de medicina muncii n urma examenului medical la angajare. Art 10. Principalele atributii ale conducatorului locului de munca privind Instruirea lucratorilor n domeniul securitatii si sanatatii n munca si sarcinile ce-i revin pe aceasta linie, precum si ,,Responsabilitati si sarcini in domeniul securitatii si sanatatii in munca conform Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, sunt cele precizate si anexate la prezenta decizie. Art 11. Prezenta decizie se comunica si va fi dusa la indeplinire de lucratorii desemnai si nominalizai n prezentul act de autoritate.

DIRECTOR DUMITRACU DNU

CONDUCATOR LOC DE MUNCA Am luat la cunotin: -TICOVSCHI VIOREL -POPESCU MARIAN -GHIOCEL GHEORGHE -BORARU VALENTIN -SLNICEANU DRAGO

S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L. SLOBOZIA

DECIZ IA
(actul de autoritate)

Nr.__________ din ________2010

Privind numirea lucratorului desemnat care acorda primul ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea personalului din cadrul S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L. SLOBOZIA
-

Avnd n vedere: Prevederile cuprise n Legea 319/2006, art.10 alin.2; Prevederile H.G. 955 din 27.09.2010 pentru modificarea i completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin H.G.1425/2006, art.20 alin.1;

n temeiul REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOAR AL S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L. SLOBOZIA DECID Art.1 Incepnd cu data prezentei decizii se numete lucrtor desemnat cu acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea personalului: domnul NICODIM MIHI. Art 2. Sarcinile lucratorului desemnat cu acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea personalului sunt : - va participa la instruirile si exercitiile practice fcute de medicul de medicina muncii ; - va acorda primul ajutor, n caz de nevoie, lucrtorilor din unitate; - va stabili legaturile necesare cu serviciile specializate, ndeosebi n ce priveste acordarea primului ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare, pompieri; Art.3. Prezenta decizie se comunica si va fi dusa la indeplinire de lucratorul desemnat si nominalizat n prezentul act de autoritate.

DIRECTOR DUMITRACU DNU

S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L. SLOBOZIA PUNCT DE LUCRU: TULCEA

DECIZ IA
(actul de autoritate)

Nr.__________ din ________2011

Privind numirea lucratorului desemnat care acorda primul ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea personalului din cadrul S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L. SLOBOZIA
-

Avnd n vedere: Prevederile cuprise n Legea 319/2006, art.10 alin.2; Prevederile H.G. 955 din 27.09.2010 pentru modificarea i completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin H.G.1425/2006, art.20 alin.1;

n temeiul REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOAR AL S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L. SLOBOZIA DECID Art.1 Incepnd cu data prezentei decizii se numete lucrtor desemnat cu acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea personalului: d-l ............................. Art 2. Sarcinile lucratorului desemnat cu acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea personalului sunt : - va participa la instruirile si exercitiile practice fcute de medicul de medicina muncii ; - va acorda primul ajutor, n caz de nevoie, lucrtorilor din unitate; - va stabili legaturile necesare cu serviciile specializate, ndeosebi n ce priveste acordarea primului ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare, pompieri; Art.3. Prezenta decizie se comunica si va fi dusa la indeplinire de lucratorul desemnat si nominalizat n prezentul act de autoritate.

DIRECTOR DUMITRACU DNU

S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L. SLOBOZIA

DECIZ IA
(actul de autoritate)

Nr.__________ din ________2011

Privind controlul salariailor care lucreaz n condiii de izolare i pe timp de noapte, de ctre conductorii locurilor de munc din cadrul S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L. SLOBOZIA
-

Avnd n vedere: Prevederile H.G. 1091 din 16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munca, Anexa nr.1, pct.22.1;

n temeiul REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOAR AL S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L. SLOBOZIA DECID Art.1 Incepnd cu data prezentei decizii, urmtorii efi de formaiuni, n calitate de conductori ai locurilor de munc, indeplinesc atributii de control i supraveghere a lucratorilor din subordine, angajai la S.C. PROGROUP TRAINING S.R.L. SLOBOZIA, care desfoar activiti de paz pe timp de noapte i n condiii de izolare, astfel: -TICOVSCHI VIOREL Punctul de lucru Tulcea; -POPESCU MARIAN Punctul de lucru Clrai; -GHIOCEL GHEORGHE - Punctul de lucru Urziceni; -BORARU VALENTIN - Punctul de lucru Feteti; -SLNICEANU DRAGO - Punctul de lucru Slobozia. Art. 2 Prezenta decizie se comunica si va fi dusa la indeplinire de lucratorii desemnai si nominalizai n prezentul act de autoritate.

DIRECTOR DUMITRACU DNU

AM LUAT LA CUNOTIN: -TICOVSCHI VIOREL -POPESCU MARIAN -GHIOCEL GHEORGHE -BORARU VALENTIN

-SLNICEANU DRAGO