Sunteți pe pagina 1din 1

Suplimentar pentru CONDUCATORUL LOCULUI DE MUNCA

 -sa efectueze instruirea la locul de munca si instruirea periodica a lucratorilor conform


tematicilor si a instructiunilor proprii de sanatate si securitate in munca pentru fiecare
componenta in parte a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace
de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru ;
 - sa solicite serviciului extern ssm elaborarea si actualizarea planului de prevenire si
protecţie ;
 -sa solicite serviciului extern ssm elaborarea instuctiuni proprii pentru completarea si/sau
aplicarea reglementarilor de securitate si sănătate in munca, tinand cont de particularităţile
activităţilor ;
 -sa verifice cunoaşterea si aplicarea de către toti lucratorii a masurilor prevăzute in planul de
prevenire si protecţie ;
 -sa solicite serviciului extern ssm elaborarea si întocmirea de tematici pentru toate fazele de
instruire, sa stabilească periodicitatea instruirii si sa verifice daca lucratorii cunosc si aplica
informaţiile primite ;
 -sa informeze serviciul extern si angajatorul, in scris, asupra deficientelor constatate si sa
propună masuri de prevenire si protecţie ;
 -sa identifice echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din
societate si sa solicite serviciului extern sa intocmeasca necesarul de dotare a lucratorilor cu
echipament individual de protecţie, conform H.G. 1048/2006 ;
 -sa urmărească realizarea masurilor dispuse de către inspectorii de munca si serviciul exterm
de securitate si sanatate in munca;
 - sa colaboreze cu lucratorii si/sau reprezentanţii lucratorilor, cu serviciile externe de
prevenire si protecţie, medicul de medicina muncii, in vederea realizarii masurilor de
prevenire si protecţie ;
 -sa propună sancţiuni si stimulente pentru lucratori, conform fiselor de evaluare profesionala
si a atribuţiilor in domeniul securităţii si sanatatii in munca ;
 -sa indeplineasca alte atributiuni si responsabilităţi de securitate si sănătate in munca
prevăzute de legislaţia in vigoare in acest domeniu