Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL DE INSTRUIRE

din data ……………..


Subsemnatul ............................................., conducator punct de lucru, am efectuat instruirea privind
masuri igienico-sanitare la locul de munca Prevenire infectare COVID 19
cu personalul//lucratorii ……………….

La instruire au participat:

Nr. Nume Prenume Semnatura


Crt.

Efectuat instruirea
Functia ..................................................,
Numele si prenumele .............................................................,

Semnatura _________________