Sunteți pe pagina 1din 1

INFORMARE

Catre d-l / d-na _________________________________

Prin prezenta va facem cunoscut faptul ca ati fost selectat/selectata in vederea angajarii , la
S.C._________________________________S.R.L.
Oferta privind continutul contractului individual de munca pe care urmeaza sa-l incheie
S.C. _______________________________ S.R.L .cu dvs. cuprinde urmatoarele elemente:

locul de munca : activitatea se desfasoara la sediu/ punctul de lucru:


____________________________________________________________________________

functia / meseria ______________________________conform codului COR ___________

data la care urmeaza sa incepeti activitatea __________________

durata concediului anual de odihna este de 21 zile lucratoare

durata muncii: durata timpului de lucru fiind de 4 ore/zi, 20 ore / saptamana

salariul: salariul de baza lunar brut este de ____________________lei

data /datele la care se plateste salariul este /sunt _____(5 si 22) pentru luna precedenta

alte clauze: perioada de proba este cea mentionata in Contractul Individual de Munca

perioada de preaviz , in cazul concedierii, este cea mentionata in Contractul Individual de


Munca.

perioada de preaviz in cazul demisiei este cea mentionata in Contractul Individual de


Munca.

Am luat la cunostinta.

Data

Semntura,