Sunteți pe pagina 1din 1

Sigla firmei

Sediu__________________________________________________
Tel/Fax: ________________________________________________
E-mail:__________
Domeniul de activitate al firmei____________________________________

NR. _______ /DATA

PROCES VERBAL de
PREDARE-PRIMIRE
PUNERE IN FUNCTIUNE

Da

Nu

Da

Nu

Incheiat astazi ., intre S.C.______________________.reprezentata


de ..........................................in calitate de:
- furnizor
Da
Nu
-

prestator

Da

Nu

si
........... reprezentata de ......
in calitate de beneficiar cu urmatoarele date de identificare:
Adresa: Localitatea .............................................., Strada..................................................., Nr.........,
Telefon/Fax: ..................................../........................................., CUI ......................................
Prezentul proces verbal s-a incheiat cu privire la:
- predarea-primirea

Da

Nu

punerea in functiune la sediul beneficiarului

Da

Nu

instruirea personalului

Da

Nu

de catre reprezentantul furnizorului, a urmatoarelor aparate sau sisteme:


Nr.

Denumire

Tip

Serie

1
2
3
4

Beneficiarul certifica efectuarea operatiunilor de mai sus.


Persoanele participante la receptie, probe functionale , instruire au fost:
1.................................................2....................................................... 3................................................
S.C. _____________________.

Beneficiar

(semnaturasi stampila)

Cod fiscal: _____________


Numar de Inregistrare la Reg istrul Comertului
________________________________
Cont:
____________________________
deschis la Banca
______________________________________________
Cont:
____________________________
deschis la Trezorerie _________________________________________________