Sunteți pe pagina 1din 2

BULETIN DE INCERCARE

INSTALATIE DE LEGARE LA PAMANT


Nr.............................din...........................
Beneficiar.............................................................COMANDAnr. ..................................................................................................
DATE DE IDENTIFICARE ALE INSTALATIEI..........................................................................................................................
Data incercarii.................Prilejul incercarii.................................Temperatura mediu:...............grade C.umiditate:..............[%]
STANDARDE DE REFERINTA : STAS 12604/5-90
1.

MASURAREA REZISTENTEI DE DISPERSIE A PRIZELOR DE PAMANT


METODA DE INCERCARE: metoda curentilor slabi/tari STAS 12604/5-90 art.3, Anexa E; 3. RE-I23/88,Cap.5

Elemente protejate
Un(kV)
1. DETERMINAREA CONTINUITATII SI IDENTIFICAREA FAZELOR
METODA DE INCERCARE :masurarea directa cu ohmetru/punte/megohmetru STAS 4481-1/85 art. 1.4;
Schema de masurare
Realizat
R+S
Da
S+T
Da
T+R
Da
N+R
Da
R+ecran
Da
Valoarea estimativa a incertitudinii de masurare:

3.2.FT-4/93 Cap. 3.2.


Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

2. MASURAREA REZISTENTEI DE IZOLATIE. CALCULUL ASIMETRIEI REZISTENTEI DE IZOLATIE PE FAZE.


2.1. Masurarea rezistentei de izolatie
METODA DE INCERCARE: masurarea directa cu ohmetru
SR 11388/200 art 3.2.
3.2. FT-4/93 Cap 3-4
Numar de
Schema de incercare
Valoare masurata
Valoarea mas. Corectata
Valoarea minima
conductoare din
R60[M]
cu lungimea si temp. 20C normata in [M]
cablu
Riz(1km, 20C)= R 60
4
R-(S+T+N+P)
4
S-(T+R+N+P)
4
T-(R+S+N+P)
4
N-(R+S+T+P)
Valoarea masurata a incertitudinii de masurare:
2.2. Calculul asimetriei rezistentei de izolatie pe faze:
Riz(max)
Riz(min)
[M]
[M]
Valoare calculata
3. APARATE DE MASURA FOLOSITE:
Denumire, tip

4.

Serie

Val. Max. normata


2
CE/data emiterii

OPINII SI INTERPRETARI: Valorile masurate se incadreaza/ nu se incadreaza in limitele prevazute in PE 116/94, Cap. 12
INTOCMIT,

VIZAT

EXECUTANT INCERCARE
(nume, prenume, semnatura)

SEF L.I.V. - PL
(nume, prenume, semnatura)

S-ar putea să vă placă și