Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIA EXECUTANTULUI

SC…………………………………………………………………………………………
cu sediul in localitatea………………………….., str…………………...……………….
sector……………., avand ca obiect de activitate proiectarea, executia si electrice de
utilizare, reprezentata prin……………………………………………..declar ca in
conformitate cu datele si schitele alaturate am executant electricianul
autorizat…………………………………., posesor al aut. Nr………………, instalatia de
utilizare a energiei electrice din localitatea……………str……………………………..
nr……………………sector………., avand ca…………………………………………
…………………………………………………….

BRANSAMENT – existent
-nou, executat de…………………………….
COLOANA: - existenta
- noua, executata de………………………….
Proprietarul imobilului este……………………………………………………domiciliat
in……………………………., str………………………………………..nr………..
Instalatia electrica de utilizare este finalizata. S-au efectuat toate verificarile necesare.
Atestam ca acesta corespunde din punct de vedere tehnic in conformitate cu protectia
muncii si PSI normelor , prescriptiilor, normativelor in vederea punerii sub tensiune .
Consumatorul are obligatia sa exploateze sis a intretina instalatiile proprii in conformitate
cu prescriptiile si normativelor in vigoare.

Anexez:
1. Adresa de inaintare
2. Avizul de racordare si cererea de racordare
3. Declaratia executantului
4. Memoriu de prezentare
5. Tabel cu clasificarea incaperilor
6. Buletin de verificare priza de pamant
7. Buletin de verificare a rezistentei de izolatie a circuitelor
8. Buletin de reglaj al intrerupatorului general
9. Buletin de verificare transformatoare de current si tensiune
10. Desenul de executie a instalatiei de protectie prin legare la p.p.
11. Desenul de releveu cu destinatia spatiilor
12. Planul de situatie scara 1:500 privind amplasarea in zona
13. Date si documente privind subconsumatorii alimentati din instalatiile
consumatorului
14. Schema monofilara a instalatiei de utilizare

Ma angajez ca la punerea in functiune sa fiu prezent la locul de consum si la lucrare.

Semnatura reprezentantului legal Semnatura reprezentantului


al SC de executie a instalatiei si stampila autorizat al SC de executie