Sunteți pe pagina 1din 13

Anexa 9

__________________________
Str. ___________ nr. ______, sector 5
Tel: 021.________
Cod fi scal: _____

Contract executie lucrari

Contract de lucrri
nr.______________data_______________
Preambul
n temeiul Legii 98/2016, privind achiziiile publice i a HG 395/2016 s-a
ncheiat prezentul contract de execuie lucrri,
ntre
______________, adresa Str. ____________ nr. _____, Sector 5, telefon/fax _______,
cod fiscal _______, cont trezorerie _______________________________, reprezentat
prin _______, Director i _______, Contabil ef, n calitate de achizitor, pe de o parte
i
SC __________________________________
SRL,
adresa
sediu
________________________________________________________________,
telefon/fax______________, numr de nmatriculare
__________, cod fiscal
___________ cont Trezorerie ___________________, deschis la __________________,
reprezentat prin Dl. _____________,
n calitate de executant, pe de alt parte.
2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract reprezint prezentul contract i toate Anexele sale;
b. achizitor i executant - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul
contract;
c. preul contractului - preul pltibil executantului de ctre achizitor, n baza
contractului pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor sale,
asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrrii - locul unde executantul execut lucrarea;
e. for major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz
greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul ncheierii contractului i
care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe
naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiv ci enunciativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaiilor uneia din pri.
f. zi - zi calendaristic; an - 365 zile.
3. Interpretare
3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular
vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu
se specific n mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obliga s execute, s finalizeze i s ntrein Lucrrile
de ..........................., n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul de ___________ lei, exclusiv
TVA, pentru execuia, finalizarea i ntreinerea lucrrilor ce fac obiectul contractului.
5. Preul contractului
5.1 - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil executantului de ctre
achizitor, conform graficului de pli, este de _______ lei, la care se adaug TVA _____
lei.
6. Durata contractului
6.1 Prezentul contract intr n vigoare la data semnrii lui de ctre pri.
6.2. Prezentul contract nceteaz s produc efecte dup ncheierea procesului verbal de
recepie final.
7. Executarea contractului
7.1 Constituirea ganiei de bun execuie se face n maxim 3 zile de la data semnrii
contractului. Execuia lucrrilor de construcie va fi demarat la data predrii
amplasdamnetului i emiterea ordinului de ncepere a lucrrilor.
7.2 Termenul de execuie este ______ de la data emiterii ordinului de ncepere a
lucrrilor.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
propunerea tehnic
propunerea financiar
raportul procedurii
graficul de execuie
scrisoarea de garanie de bun execuie.
9. Protecia patrimoniului cultural naional
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrrii sunt considerate, n relaiile
dintre pri, ca fiind proprietatea absolut a achizitorului.
9.2 - Executantul are obligaia de a lua toate precauiile necesare pentru ca muncitorii si
sau oricare alte persoane sa nu ndeprteze sau s deterioreze obiectele prevzute la
clauza 9.1, iar imediat dup descoperirea i nainte de ndeprtarea lor, de a ntiina
achizitorul despre aceast descoperire i de a ndeplini dispoziiile primite de la achizitor
privind ndeprtarea acestora. Dac din cauza unor astfel de dispoziii, executantul sufer
ntrzieri i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, prile vor stabili:

orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul;


totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preul contractului.
9.3 - Achizitorul are obligaia, de ndat ce a luat la cunotin despre descoperirea
obiectelor prevzute la clauza 9.1, de a ntiina n acest sens organele de poliie i
comisia monumentelor istorice.
a)
b)

10. Obligaiile principale ale executantului


10.1 - (1) Executantul are obligaia de a executa i finaliza lucrrile precum i de a
remedia viciile ascunse, cu atenia i promptitudinea cuvenit, n concordan cu
obligaiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, n limitele prevzute de prezentul
contract.
(2) Executantul este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de
prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului.
(3) Executantul are obligaia de a supraveghea lucrrile, de a asigura fora de munc,
materialele, instalaiile, echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natur provizorie,
fie definitive, cerute de i pentru contract, n masura n care necesitatea asigurrii
acestora este prevzut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.
10.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i
sigurana tuturor operaiunilor executate pe antier precum i pentru procedeele de
execuie utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementrilor legii privind calitatea n
construcii. (2) Un exemplar din documentaia predat, de ctre achizitor, executantului
va fi inut de acesta n vederea consultrii de ctre Inspecia de Stat n Construcii,
Lucrri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului, precum i de ctre persoane
autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(2) Executantul are obligaia de a pune la dispoziia achizitorului, la termenele precizate
n anexele contractului, caietele de msurtori (ataamentele) i, dup caz, n situaiile
convenite, desenele, calculele, verificrile calculelor i orice alte documente pe care
executantul trebuie s le ntocmeasc sau care sunt cerute de achizitor.
10.3 - (1) Executantul are obligaia de a respecta i executa dispoziiile achizitorului n
orice problem, menionat sau nu n contract, referitoare la lucrare. n cazul n care
executantul consider c dispoziiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta
are dreptul de a ridica obiecii, n scris, fr ca obieciile respective s l absolve de
obligaia de a executa dispoziiile primite, cu excepia cazului n care acestea contravin
prevederilor legale.
(2) n cazul n care respectarea i executarea dispoziiilor prevzute la alin.(1) determin
dificulti n execuie care genereaz costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corect a lucrrilor fa de reperele
date de achizitor precum i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor i resurselor umane necesare ndeplinirii responsabilitii respective.
(2) n cazul n care, pe parcursul execuiei lucrrilor, survine o eroare n poziia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricrei pri a lucrrilor, executantul are obligaia de a
rectifica eroarea constatat, pe cheltuiala sa, cu excepia situaiei n care eroarea
respectiv este rezultatul datelor incorecte furnizate, n scris, de ctre proiectant. Pentru

verificarea trasrii de ctre proiectant, executantul are obligaia de a proteja i pstra cu


grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrrilor.
10.5 - Pe parcursul execuiei lucrrilor i a remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligaia:
i) de a lua toate msurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cror
prezen pe antier este autorizat i de a menine antierul (att timp ct
acesta este sub controlul su) i lucrrile (att timp ct acestea nu sunt
finalizate i ocupate de ctre achizitor) n starea de ordine necesar evitrii
oricrui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura i de a ntreine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de
iluminare, protecie, ngrdire, alarm i paz, inclusiv asigurarea cu toalete
ecologice pentru personalul care i desfoar activitatea pe antier, cnd i
unde sunt necesare sau au fost solicitate de ctre achizitor sau de ctre alte
autoriti competente, n scopul protejrii lucrrilor sau al asigurrii
confortului riveranilor;
iii) de a lua toate msurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe i n
afara antierului i pentru a evita orice pagub sau neajuns provocate
persoanelor, proprietilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot
sau ali factori generai de metodele sale de lucru.
10.6 - Executantul este responsabil pentru meninerea n bun stare a lucrrilor,
materialelor, echipamentelor i instalaiilor care urmeaz a fi puse n oper de la data
primirii ordinului de ncepere a lucrrii pn la data semnrii procesului verbal de
recepie a lucrrii.
10.7 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrilor i a remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligaia, n msura permis de respectarea prevederilor contractului, de a nu stnjeni
inutil sau n mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) cile de acces, prin folosirea i ocuparea drumurilor i cilor publice sau
private care deservesc proprietile aflate n posesia achizitorului sau a oricarei alte
persoane.
(2) Executantul va despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor, aciunilor n
justiie, daunelor-interese, costurilor, taxelor i cheltuielilor indiferent de natura lor,
rezultnd din sau n legtur cu obligaia prevzut la alin.(1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.
10.8 - (1) Executantul are obligaia de a utiliza n mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunic cu sau sunt pe traseul antierului i de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de ctre traficul propriu sau al oricruia dintre subcontractanii si; executantul
va selecta traseele, va alege i va folosi vehiculele i va limita i repartiza ncrcturile, n
aa fel nct traficul suplimentar ce va rezulta n mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, de pe i pe antier, s fie
limitat, n msura n care este posibil, astfel nct s nu produc deteriorri sau distrugeri
ale drumurilor i podurilor respective. Este obligatorie curarea i splarea roilor
autovehiculelor la ieirea din antier, pe drumurile publice.
(2) n cazul n care, natura lucrrilor impune utilizarea de ctre executant a transportului
pe ap, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate n maniera n care prin drum
se nelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alt structur aferent cii navigabile i prin

vehicul se nelege orice ambarcaiune, iar prevederile respective se vor aplica n


consecina.
(3) n cazul n care se produc deteriorri sau distrugeri ale oricrui pod sau drum care
comunic cu/sau care se afl pe traseul antierului, datorit transportului materialelor,
echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, executantul are obligaia de a despgubi
achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor privind avarierea respectivelor poduri sau
drumuri.
(4) Cu excepia unor clauze contrare prevzute n contract, executantul este responsabil i
va plti consolidarea, modificarea sau mbuntirea, n scopul facilitrii transportului
materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, a oricror drumuri sau
poduri care comunic cu sau care se afla pe traseul antierului.
10.9 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrii, executantul are obligaia:
i) de a evita, pe ct posibil, acumularea de obstacole inutile pe antier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus
de materiale;
iii) de a aduna i ndeprta de pe antier drmturile, molozul sau
lucrrile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reine pe antier, pn la sfritul perioadei de garanie,
numai acele materiale, echipamente, instalaii sau lucrri provizorii, care i sunt necesare
n scopul ndeplinirii obligaiilor sale n perioada de garanie.
10.10 - Executantul rspunde, potrivit obligaiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale
construciei, ivite ntr-un interval de 10 ani de la recepia lucrrii i, dup mplinirea
acestui termen, pe toat durata de existen a construciei, pentru viciile structurii de
rezisten, urmare a nerespectrii proiectelor i detaliilor de execuie aferente execuiei
lucrrii.
10.11 - Executantul se oblig de a despgubi achizitorul mpotriva oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de
proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n
legtura cu execuia lucrrilor sau ncorporate n acestea; i
ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente;
cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea proiectului sau
caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.
11. Obligaiile achizitorului
11.1 - La nceperea lucrrilor achizitorul are obligaia de a obine autorizaia de
construire, n baza PAC i a avizelor obinute de executant, dac este cazul.
11.2 - (1) Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului, fr plat, dac
nu s-a convenit altfel, urmtoarele:
a) amplasamentul lucrrii, liber de orice sarcin;
b) suprafeele de teren necesare pentru depozitare i pentru organizarea de antier;
c) cile de acces rutier i racordurile de cale ferat;
d) racordurile pentru utiliti (ap, gaz, energie, canalizare etc.), pn la limita
amplasamentului antierului.

(2) Costurile pentru consumul de utiliti precum i cel al contoarelor sau al altor aparate
de msurat se suport de ctre executant.
11.3 Achizitorul, prin poiectant i consultant, este responsabil pentru trasarea axelor
principale, bornelor de referin, cilor de circulaie i a limitelor terenului pus la
dispoziia executantului precum i pentru materializarea cotelor de nivel n imediata
apropiere a terenului.
11.4 - Achizitorul are obligaia de a examina i msura lucrrile care devin ascunse n cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.
11.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor i a oricror alte
informaii furnizate executantului precum i pentru dispoziiile i livrrile sale.
12. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
12.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, executantul nu reuete s-i ndeplineasc
obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul este ndreptit de a deduce din preul
contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul
contractului, 0,04 % pentru fiecare zi de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a
obligaiilor.
12.2 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de executant, n mod
culpabil i repetat, d dreptul achizitorului de a considera contractul de drept reziliat i de
a pretinde plata de daune-interese.
12.3 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare
scris adresat executantului fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment,
cu condiia c aceast renunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau
despgubire pentru executant. n acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunztoare pentru partea din contract executat pn la data denunrii
unilaterale a contractului.

Clauze specifice
13. Garania de bun execuie a contractului
13.1 - (1) Executantul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n
cuantum de 10% din preul contractului, fr TVA i se va constitui prin reineri succesive
din facturile emise. Suma iniial care se va depune de ctre contractant n contul deschis
la dispoziia autoritii contractante la o banc agreat de ambele pri este de 0,5% din
preul contractului. Pe parcursul ndeplinirii contractului, autoritatea contractant va
alimenta acest cont prin reineri succesive din sumele datorate i cuvenite contractantului
pn la concurena sumei reprezentnd 10% din preul contractului fr TVA. Termenul
de valabilitate al scrisorii de bun execuie va fi .......... luni.
13.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n
limita prejudiciului creat, dac executantul nu i execut, execut cu ntrziere sau
execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica
acest lucru executantului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.
13.3 - Garania tehnic este distinct de garania de bun execuie a contractului

14. nceperea i execuia lucrrilor


14.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncepe lucrrile n timpul cel mai scurt posibil de
la primirea ordinului n acest sens din partea achizitorului.
(2) Executantul trebuie s notifice achizitorului i Inspeciei de Stat n Construcii,
Lucrri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului data nceperii efective a lucrrilor.
14.2 - (1) Lucrrile trebuie s se deruleze conform graficului general de execuie i s fie
terminate la data stabilit, respectiv _____ luni de la data primirii ordinului de ncepere a
lucrrilor, dar nu mai tarziu de .....luni de la ncheierea contractului. Datele intermediare,
prevzute n graficele de execuie, se consider date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dup semnarea contractului,
graficul de execuie de detaliu, alctuit n ordinea tehnologic de execuie. n cazul n
care, dup opinia achizitorului, pe parcurs, desfurarea lucrrilor nu concord cu graficul
general de execuie a lucrrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic
revizuit, n vederea terminrii lucrrilor la data prevzut n contract. Graficul revizuit nu
l vor scuti pe executant de nici una dintre ndatoririle asumate prin contract.
(3) n cazul n care executantul ntrzie nceperea lucrrilor, terminarea pregtirilor sau
dac nu i ndeplinete ndatoririle prevzute la 12.1, alin.(2), achizitorul este ndreptit
s-i fixeze executantului un termen pn la care activitatea s intre n normal i s l
avertizeze c, n cazul neconformrii, la expirarea termenului stabilit i va rezilia
contractul.
14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfurarea execuiei lucrrilor i de
a stabili conformitatea lor cu specificaiile din anexele la contract. Prile contractante au
obligaia de a notifica, n scris, una celeilalte, identitatea reprezentanilor lor atestai
profesional pentru acest scop, i anume responsabilul tehnic cu execuia din partea
executantului i dirigintele de antier sau, dac este cazul, alt persoan fizic sau juridic
atestat potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de munc, n ateliere, depozite i oriunde i desfoar activitile legate de ndeplinirea
obligaiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrrilor ascunse.
14.4 - (1) Materialele trebuie s fie de calitatea prevzut n documentaia de execuie;
verificrile i testrile materialelor folosite la execuia lucrrilor precum i condiiile de
trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n
anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligaia de a asigura instrumentele, utilajele i materialele necesare
pentru verificarea, msurarea i testarea lucrrilor. Costul probelor i ncercrilor, inclusiv
manopera aferent acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevzute i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrri sau
materiale puse n oper vor fi suportate de executant dac se dovedete c materialele nu
sunt corespunztoare calitativ sau c manopera nu este n conformitate cu prevederile
contractului.
n caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5 - (1) Executantul are obligaia de a nu acoperi lucrrile care devin ascunse, fr
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaia de a notifica achizitorului, ori de cte ori astfel de lucrri,
inclusiv fundaiile, sunt finalizate pentru a fi examinate i msurate.

(3) Executantul are obligaia de a dezveli orice parte sau pri de lucrare, la dispoziia
achizitorului, i de a reface aceast parte sau pri de lucrare, dac este cazul.
(4) n cazul n care se constat c lucrrile sunt de calitate corespunztoare i au fost
executate conform documentaiei de execuie, atunci cheltuielile privind dezvelirea i
refacerea vor fi suportate de ctre achizitor, iar n caz contrar, de ctre executant.
15. ntrzierea i sistarea lucrrilor
15.1 - n cazul n care:
i) volumul sau natura lucrrilor neprevzute; sau
ii) condiiile climaterice excepional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de ntrziere care nu se datoreaz executantului i nu a
survenit prin nclcarea contractului de ctre acesta;
ndreptesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuie a lucrrilor sau a
oricrei pri a acestora, atunci, prin consultare, prile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va aduga la preul contractului.
16. Finalizarea lucrrilor
16.1 - Ansamblul lucrrilor sau, dac este cazul, oricare parte a lor, prevzut a fi finalizat
ntr-un termen stabilit prin graficul de execuie, trebuie finalizat n termenul convenit,
termen care se calculeaz de la data nceperii lucrrilor, respectiv ________.
16.2 - (1) La finalizarea lucrrilor, executantul are obligaia de a notifica, n scris,
achizitorului c sunt ndeplinite condiiile de recepie solicitnd acestuia convocarea
comisiei de recepie.
(2) Pe baza situaiilor de lucrri executate confirmate i a constatrilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dac sunt ntrunite condiiile pentru a convoca comisia de recepie.
n cazul n care se constat ca sunt lipsuri sau deficiene, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se i termenele pentru remediere i finalizare. Dup constatarea
remedierii tuturor lipsurilor i deficienelor, la o nou solicitare a executantului,
achizitorul va convoca comisia de recepie.
16.3 - Comisia de recepie are obligaia de a constata stadiul ndeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentaia de execuie i cu reglementrile n
vigoare. n funcie de constatrile fcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a
respinge recepia.
16.4 - Recepia se poate face i pentru pri ale lucrrii, distincte din punct de vedere fizic
i funcional.
17. Perioada de garanie acordat lucrrilor
17.1 - Perioada de garanie decurge de la data recepiei la terminarea lucrrilor i pna la
recepia final, respectiv 3 ani.
17.2 - (1) n perioada de garanie, executantul are obligaia, n urma dispoziiei date de
achizitor, de a executa toate lucrrile de modificare, reconstrucie i remediere a viciilor,
contraciilor i altor defecte a cror cauz este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaia de a executa toate activitile prevzute la alin.(1), pe


cheltuiala proprie, n cazul n care ele sunt necesare datorit:
i) utilizrii de materiale, de instalaii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de concepie, acolo unde executantul este responsabil de
proiectarea unei pari a lucrrilor; sau
iii) neglijenei sau nendeplinirii de catre executant a oricreia dintre obligaiile
explicite sau implicite care i revin n baza contractului.
(3) n cazul n care defeciunile nu se datoreaz executantului, lucrrile fiind executate de
ctre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat i pltit
ca lucrri suplimentare.
17.3 - n cazul n care executantul nu execut lucrrile prevazute la clauza 17.2, alin.(1),
achizitorul este ndreptit s angajeze i s plteasc alte persoane care s le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrri vor fi recuperate de ctre achizitor de la executant sau
reinute din sumele cuvenite acestuia.
18. Modaliti de plat
18.1 - Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre executant n baza facurii emise de
ctre acesta.
18.2 Plile se vor efectua dup ncheierea procesului verbal de recepie la terminarea
lucrrilor, funcie de nivelul de realizare al taxelor i impozitelor locale i alocaiile de la
bugetul de stat.
18.3 - (1) Plile pariale pot fi fcute, la cererea executantului (antreprenorului), la
valoarea lucrrilor executate conform contractului n baza aprobrii autoritii
contractante. Lucrrile executate trebuie s fie dovedite ca atare printr-o situaie de lucrri
provizorii, ntocmit astfel nct s asigure o rapid i sigur verificare a lor. Din situaiile
de lucrri provizorii achizitorul va putea face sczminte pentru servicii fcute
executantului i convenite cu acesta. Alte sczminte nu se pot face dect n cazurile n
care ele sunt prevzute n contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaiile de plat provizorii se confirm n termenul stabilit.
18.5 - Plata facturii se va face dup verificarea i acceptarea situaiei de plat aferente de
ctre achizitor.
18.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pna cnd procesul-verbal de recepie final
nu va fi semnat de comisia de recepie, care confirm c lucrrile au fost executate
conform contractului. Recepia final va fi efectuat conform prevederilor legale, dup
expirarea perioadei de garanie.
18.7 n cazul n care plile nu pot fi efectuate din cauza unei situaii neprevzute n
legtur cu contul bancar sau alocarea bugetar, achizitorul nu datoreaz majorri,
penaliti sau daune interese prestatorului.
19. Ajustarea preului contractului
19.1 - Pentru lucrrile executate, pltile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate n propunerea financiar, anex la contract.

19.2 - Preul contractului nu se actualizeaz.


20. Asigurri
20.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncheia, nainte de nceperea lucrrilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrrile executate,
utilajele, instalaiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu i
reprezentanii mputernicii s verifice, s testeze sau s recepioneze lucrrile precum i
daunele sau prejudiciile aduse ctre tere persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va ncheia cu o agenie de asigurare. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportat de ctre executant din capitolul Cheltuieli indirecte.
(3) Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului, ori de cte ori i se va cere, polia
sau poliele de asigurare i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligaia de a se asigura ca subantreprenorii au ncheiat asigurari
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor s prezinte
achizitorului, la cerere, poliele de asigurare i recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).
20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaii
pltibile prin lege, n privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepia unui accident sau
prejudiciu rezultnd din vina persoanei achizitorului, a agenilor sau a angajailor
acestora.
21. Amendamente
21.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor
circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi
prevzute la data ncheierii contractului.
(3) Executantul are obligaia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el n proiect sau n caietul de
sarcini pe durata ndeplinirii contractului.
22. Subcontractani
22.1 - Executantul are obligaia de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n
aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 - (1) Executantul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului, toate
contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai.
(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele
ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract.
22.3 - (1) Executantul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care
ndeplinete contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de executant de modul n care i
ndeplinete partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia


nu i ndeplinesc partea lor din contract.
22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a
ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preul
contractului i va fi notificat achizitorului.
23. Cesiunea
23.1 - Executantul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate
prin contract. Se accept exclusiv cesiunea creanelor.
23.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garania sau
orice alte obligaii asumate prin contract.
24. Fora major
24.1 - Fora majora este constatat de o autoritate competent.
24.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate
prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
24.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore,
dar far a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
24.4 - Partea contractant care invoca fora major are obligaia de a notifica celeilalte
prti, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la
dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
24.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioada mai mare
de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a
prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese.
25. Soluionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n
cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului.
25.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul i
executantul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate
solicita ca disputa s se soluioneze de ctre Judectoria sectorului 5.

26. Limba care guverneaz contractul


26.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.
27. Comunicari
27.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract,
trebuie s fie transmis n scris.

(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n


momentul primirii.
27.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail
cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
28. Legea aplicabil contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au neles s ncheie azi .............. prezentul contract n dou exemplare,
cte unul pentru fiecare parte.
Achizitor
Unitatea de nvmnt
Director,
Administrator financiar,

Contractant
____________________