Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN INCEPERE LUCRARI

Nr._________din___________

1.Valoare contract
2.Investitor
3.Executant
4.Proiect nr.__ ___din____intocmit de __
5.Contract nr.__________din ___________finantat de banca:____________________
6.Data inceperii executiei_________________________________________________
7.Termen de executie
8.Inceperea executiei se va comunica I.S.C. ,titulari de avize, autorizatii
9.Responsabil tehnic cu executia atestat MLPTL___________________nr._________

Angajat cu contract de munca __________________________

Participanti

Numele

Prenumele

Constructor ...
Beneficiar ___ ...

Functia

Semnatura