Sunteți pe pagina 1din 12

CONSTRUCTOR

OBIECTUL
ADRESA

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI

Intocmita:

Diriginte Santier
CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA

FISA DE DATE SINTETICE

1.Obiectul de constructie:
Denumire
Adresa
2.Investitorul:
Denumire
Adresa
3.Delegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei:
Numele, prenumele
Functii………Diriginte Santier…Aut. Atributia……
Verificarea calitatii cf. legislatie si normative…………..
4.Proiectantul lucrarii:
a)Unitate proiectant general
Denumire
Adresa
Unitate proiectanta de specialitate
Specialitatea
Denumire
Adresa
b) Sef proiect
Numele, prenumele
c)Proiectanti de specialitate
Specialitatea
Numele, prenumele
Unitatea de care apartine
Denumire
Adresa
Specialitatea………
Numele, prenumele
Unitatea de care apartine
Denumire
Adresa….
5.Verificatori de proiecte atestati, pe specialitati
Numele, prenumele
Nr. Certificate de
Numele, prenumele……… ……….
Nr.Certificate de atestare…………

6.Executantul constructiei………………………………………………
a)Antreprenor
CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA
Antreprenor general
Denumire
Adresa……………………………………………………….
Subantreprenor de specialitate
Specialitate
Denumire………………………………………………
Adresa………………………………………………….
Subantreprenor de specialitate
Specialitate…………
Denumire………………………………………………
Adresa………………………………………………….

b)Sef santier
Numele, prenumele……………………………………………….
c)Sef punct lucru
Numele, prenumele…………………..………………………….

7).Modificari intervenite in datele de la punctele 1-6


…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(Se va scrie modificarea si data la care se efectueaza.)

8).Experti tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea


constructiei
Numele, prenumele……………………………………………………..
Nr. Certificate de atestare………………………………………………..

Numele, prenumele……………………………………………………..
Nr.Certificate de atestare………………………………………………..

9).Comisia de receptie la terminarea lucrarilor


Numele, prenumele……………………………
Calitatea ………………………..Unitatea de care apartine…………………….
Numele, prenumele……………………………
Calitatea ………………………..Unitatea de care apartine…………………….
Numele, prenumele……………………………
Calitatea ………………………..Unitatea de care apartine…………………….
Numele, prenumele……………………………
Calitatea ………………………..Unitatea de care apartine…………………….
Numele, prenumele……………………………
Calitatea ………………………..Unitatea de care apartine…………………….

10) Comisia de receptie la expirarea perioadei de garantie


Numele, prenumele……………………………
CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA
Calitatea ………………………..Unitatea de care apartine…………………….
Numele, prenumele……………………………
Calitatea ………………………..Unitatea de care apartine…………………….
Numele, prenumele……………………………
Calitatea ………………………..Unitatea de care apartine…………………….
Numele, prenumele……………………………
Calitatea ………………………..Unitatea de care apartine…………………….
Numele, prenumele……………………………
Calitatea ………………………..Unitatea de care apartine…………………….

11) Data inceperii executiei………………………………………………………

12) Data aprobarii receptiei la terminarea


lucrarilor…………………………………………………………………………

13) Data aprobarii receptiei la expirarea perioadei de


garantie……………………………………………………………………………

14Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei


Ks;Tc………………………………………………………………………………

15)Alte date
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA
ORDIN INCEPERE LUCRARI

Nr._________din___________

1.Valoare contract
2.Investitor

3.Executant
4.Proiect nr.__ ___din____intocmit de __
5.Contract nr.__________din ___________finantat de banca:____________________

6.Data inceperii executiei_________________________________________________

7.Termen de executie

8.Inceperea executiei se va comunica I.S.C. ,titulari de avize, autorizatii

9.Responsabil tehnic cu executia atestat MLPTL___________________nr._________

Angajat cu contract de munca __________________________

Participanti

Numele Prenumele Functia Semnatura

Constructor ... ………………… ………………


Beneficiar ___ ……………..….
CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE REPERE

Nr.__________Data________________

1.Delimitarea terenului conf.plan nr_________ pr.________ si Plan de incadrare in


zona______ avand Coordonatele (axele):
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Plansa nr.____________-
Cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile etc.):
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Indicativul bornei de referinta____________________Cota________________________
Cota absoluta___________________________
borna 1 borna 2 borna3 borna 4
x___________ _______ ______ ___________
Coordonata y___________ _______ ______ ___________
( Axa ) z___________ _______ ______ ___________
2.Constructii-instalatii existente pe amplasament sau in subsol:
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3.Alte mentiuni:
CONSTRUCTORUL se obliga: BENEFICIARUL se obliga:
a)sa transporte cantitatea de ______mc a)sa plateasca constructorului
moloz existent pe amplasament costul incarcarii si
transporturilor comandate
b)sa demoleze volumul de fundatii b)sa plateasca constructorului
existent pe amplasament pentru valoarea lucrarilor comandate
a fi transportate _______mc.
4.PREDAT:
Numele Prenumele Functia Semnatura

BENEFICIAR
PROIECTANT

PRIMIT:
Numele Prenumele Functia Semnatura
CONSTRUCTOR
CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA

PROCES-VERBAL
de trasare a lucrarilor de

Nr.________Data_____________

Trasarea a fost executata pe baza planselor nr____________ din


proiectul nr._______________________ .
Elementul de reper si verificare este (borna, constructia invecinata etc.)
_________________si limitele de proprietate,au fost verificate si se respecta prevederile
proiectului privind amplasarea cladirii si distantele fata de vecini
Avand coordonatele X __________________
Y __________________
Z __________________
Cota: ______________________________

Executat trasarea, Verificat,

Numele
Prenumele
Semnatura
CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA

PROCES-VERBAL
de receptie a terenului de fundare

Nr.___________Data___________

SUBSEMNATII:
___________________________-in calitate de delegat colectiv geotehnic
__________________________ -in calitate de constructor
__________________________ -in calitate de beneficiar

am constatat urmatoarele:
1.Este intocmit PV trasare
2.Este intocmit PV verificare a cotei de fundare
3.Sapaturile de fundatii s-au executat_________________________________________
_______________________________________________________________________
fata de cota +/- 0.00 a constructiei de _________
4.La cota de fundare se gaseste un strat de ______________________________________
________________________________________________________________________
5.Sub cota de fundare s-au / NU s-au intalnit accidente locale constand din ____________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6.Sunt/ NU mai sunt necesare verificari din partea colectivului geotehnic______________
________________________________________________________________________
7.Din punct de vedere geotehnic , la cotele din proiect de _________________________
dirigintele poate dispune continuarea aplicarii proiectului.
8.Observatii speciale_______________________________________________________
________________________________________________________________________

DELEGAT GEOTEHNIC CONSTRUCTOR BENEFICIAR

Numele
Prenumele
Semnatura
CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA

PROCES - VERBAL DE RECEPTIE


CALITATIVA
Nr.________Data__________

Cu ocazia verificarii efectuate la :


_______________________________________________________________________
____elementele de identificare (sector,portiune, ax, cota etc): ______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

- Au stat la baza verificarilor urmatoarele elemente :


__proiectul nr___________, plansele nr_______________, dispozitia de santier
nr. _____din data de _______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

- Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat


urmatoarele:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

- Au fost stabilite urmatoarele masuri:


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

- Mentiuni speciale:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Numele Prenumele Semnatura

BENEFICIAR
PROIECTANT
CONSTRUCTOR
CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA

PROCES VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr………Data…………………

Investitor 

Privind lucrarea 

Autorizata cu nr

1.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul …………..-…………..fiind


formata din :
1.Numele…………………..Prenumele…………………..
Calitatea………………………………………………….
Unitatea de care apartine …………………………………
Denumirea………………………………………………..
2.Numele…………………..Prenumele…………………..
Calitatea………………………………………………….
Unitatea de care apartine …………………………………
Denumirea………………………………………………..
3.Numele…………………..Prenumele…………………..
Calitatea………………………………………………….
Unitatea de care apartine …………………………………
Denumirea………………………………………………..
4.Numele…………………..Prenumele…………………..
Calitatea………………………………………………….
Unitatea de care apartine …………………………………
Denumirea………………………………………………..

3.In urma examinarii lucrarii si a documetelor, comisia a costatat urmatoarele :


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA
4. Valoarea lucrarilor este de …………………………..euro, conform listei anexate.
5.In baza costatarilor facute comisia propune :

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

6.Prezentul proces-verbal, continand …….... file si ……… anexe numerotate, cu un total


de …….… file, a fost incheiat astazi la (locul) : …………………………………………...,
in ………exemplare.

COMISIA

Investitor (proprietar) : Nume Prenume Semnatura


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Delegat al administratiei : Nume Prenume Semnatura


locale
………………………………………………………………………………………………
CONSTRUCTOR
OBIECTUL_
ADRESA

CONDICA PENTRU EVIDENTA BETOANELOR TURNATE

Supravegheat
Temperatura Prelevat betoane
Data Obiectul Elemente Cant. Marca (°C) Statia cuburi de Semnatura Rezistente Rezultatele Data
Nr. de de furnizoare proba cu obtinute pe incerc. Nume si
Crt. -- Tipul identificare beton beton a borderou nr. laborant cub nedestr. decofrarii prenume Semnatura
elem. ( nivel,ax, betonului ……,
schimb betonat travee ) (mc) Ext. Beton marfa pozitia….. (cub nr. (cub nr. ….) (evenimente
proaspat …; intervenite in
daN/cm3) timpul
betonarii)

S-ar putea să vă placă și