Sunteți pe pagina 1din 1

Aut. Nr.

Obiectul: Adresa: Proiectant rezistenta: Geotehnician: Constructor:

eliberata de

Investitor:

OPIS - Cartea tehnica a constructiei


Nr. crt. DENUMIRE DOCUMENT Nr. Cine semneaza Data Pag. semnarii P.V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Fisa de date sintetice Ordin incepere lucrari *PV predare-primire amplsament si borne de repere PV de trasare a lucrarilor de fundatii *PVRC natura si cota terenului de fundare PVRC sapatura talpi fundatii PVRC strat beton de egalizare PVRC armare talpa fundatii PVRC armare si cofrare soclu fundatii PVRC - elemente din beton - talpa fundatii; existenta si pozitionarea golurilor tehnologice si de instalatie; aspectul betoanelor dupa decofrare PVRC - elemente din beton - soclu fundatii; existenta si pozitionarea golurilor tehnologice si de instalatie; aspectul betoanelor dupa decofrare PVRC strat suport pardoseala PVRC trasare pereti parter, mustati stalpisori PVRC hidroizolatii sub pereti PVRC zidarie pereti parter PVRC armare si cofrare stalpi si buiandrugi parter PVRC - elemente de beton- stalpi parter; aspectul betoanelor dupa decofrare PVRC armare si cofrar centuri, grinzi si planseu peste parter PVRC armare si cofrare scara PVRC - elemente de beton- centuri, grinzi, planseu peste parter si scara; existenta si pozitionare goluri tehnologice si de instalatii; aspectul betoanelor dupa decofrare PVRC zidarie mansarda PVRC armare si cofrare stalpisori si buiandrugi manasarda PVRC elemente din beton - stalpi mansarda; aspectul betoanelor dupa decofrare PVRC armare si cofrare centuri mansarda PVRC -elemente din beton- centuri mansarda; existenta si pozitionare goluri tehnologice si de instalatii; aspectul betonaleor dupa decofrare PVRC sarpanta lemn PVRC invelitoare tabla ( inclusiv straturi adiacente: astereala, folie anticondens etc) PVRC structura de rezistenta PVRC la terminarea lucrarilor Condica de betoane Chitanta nr. 821100789/30.03.2010 - achitare 0.1% la ISC conform L50/1991

3 1 1 1 1 1 1 1 1

*C,B / B,PC / C,B / P,C,B,/ B,P,C / B,P,C / B,P,C / B,P,C /

1 B,P,C / 1 B,P,C / 1 1 1 1 1 1 1 1 B,P,C / B,P,C / B,P,C / B,C / B,P,C / B,C / B,P,C / B,P,C /

1 B,P,C / 1 1 1 1 B,P,C / B,P,C / B,P,C / B,P,C /

1 B,P,C / 1 1 1 5 1 1 2 B,P,C / B,P,C / **B, P,C,I / B, P,C,I /

32 Program de control a calitaii lucrarilor de constructii proiectate si in curs de executie


* PV-proces verbal ; PVRC- proces verbal de receptie calitativa(lucrarea controlata,verificata, receptionata); B-beneficiar(diriginte de santier V.Nitu); P-proiectant; G-geotehnician; C-constructor; ** I- inspector ITC Vest Timis

Vizat la ITC Vest Timis

Data:

Am primit dosarul original (Cartea Tehnica a constructiei - vol B), Nume si prenume: Semnatura: