Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI (ITP)

S.C. SRL

PCCVInr. ...

Lucrari de amenajare Acoperis si copertina baraci

Rev : 0 1 2 3 4

VIZAT RTE,
.......
Denumire proiect: Lucrari de amenajare Acoperis si copertina baraci
Nr. proiect: ....
Client: .

Zona de lucru: ..
Contract nr.: ...

Project Manager constructor : ....

Reprezentant client: Project Manager :

Data incepere executie: .

Data finalizare: ...

Termen de executie: .. zile


rev.0
...

Data
elaborarii:

rev.1

rev.2

(Activitati: ORGANIZARE DE SANTIER, CONTROLUL ECHIPAMENTELOR, DESENE, REALIZARE CONSTRUCTII METALICE in atelier si santier, PROTECTIA ANTICOROSIVA SUPRAFETE METALICE,
ACTIVITATI DE INCHEIERE, RECEPETIE SI PUNERE IN FUNCTIUNE)

Nr.
crt.

Element sau
Activitati specifice si relevante la
Caracteristica verificata/
executie
frecventa

0
1
0. ORGANIZARE DE SANTIER
Predare-primire amplasament/
front de lucru pentru lucrari:
- de constructii (amenajare
acoperis, copertina si paravane
protectie)
0.1

Organizarea lucrarilor (durata si


metode de lucru);
Gestionarea traficului;
Facilitati de comunicatie si
echipamente de analiza pentru
inginer (impuse prin contract)

2
Verificare existenta
autorizatii/avize
inclusiv pentru lucrari
temporare;
Conformarea cu cerintele
avizatorilor
/ intreaga lucrare

Documentatia in
EMM
baza careia se
utilizate
realizeaza
(tip, domeniu de
inspectia/
masura)
incercarea
3
4
Proiect tehnic cu
detalii de
executie
Caiete sarcini

Vizual
Masuratori
topografice

Inspectie/
Participanti*

Inregistrari

Criterii de acceptare

5
Existenta
autoriz./avize;
Indeplinire cerinte
speciale avizatori

Sc

Other
s*

Document

10

11

H
(MP,
ME,
T)

(MP,
SI,
QC)

Pv predareprimire a
amplasamentului
si a bornelor de
reper

H
(T)

No./
12

Obs.

13

PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI (ITP)


S.C. SRL

PCCVInr. ....

Lucrari de amenajare Acoperis si copertina baraci

Rev : 0 1 2 3 4
Formular cod , rev. 0

0.2

1
Identificare si marcare lucrare,
Monitorizare trafic si ingradirea
temporara pe intreg santierul;

GESTIONAREA (aprovizionare,
transport, depozitare, manipulare,
utilizare, post-utilizare)
tuturor materialelor,
echipamentelor
Verificarea tipodimensiunilor
materialelor, echipamentelor
Verificarea materialelor
consumabile pentru suduri

2
Pozitie lucrare;Marcarea
si materializarea la teren
a lucrarilor;
Marcare si materializare
cota 0 00
/ obiecte
Tip/ marca, dimensiuni,
cantitate, modalitati de
depozitare
/fiecare echipament,
fiecare lot de materiale
aprovizionat

0.3

0.4

0.5

Trasabilitatea materialelor
Asigurarea trasabilitatii :
- materialelor aprovizionate
- elementelor montate in atelier
pentru structura metalica acoperis
si copertina,
prin inscriptionare / marcare etc

Marcarea/ Identificarea
tipului de material
Marcarea/ Identificarea
pozitiei
/ fiecare element/
subansamblu

Asigurarea si marcarea zonelor


de lucru (inclusiv semnalizare
rutiera pe timpul executiei
lucrarilor)

Asig. continuit circulatiei


si evitarea accident. de
circulatie si de munca pe
timpul exec. lucrarilor
/ intreaga lucrare

3
Proiect tehnic cu
detalii de
executie
.
Acte de nsotire a
mrfii; Documente
privind calitatea
materialelor
Buletin de
analiza/verificare
Fise cu date de
securitate/ de
produs;Agrement
tehnic ; WPS,
Specificatii tehn.
Aprobare de
model;
Etichete/elemente
de identificare;
Proiect tehnic cu
detalii de
executie
.PO- (Aproviz)
Proiect tehnic cu
detalii de
executie

Proiect tehnic
PO- (Deschidere
santiere)

4
Vizual
Ruleta

Vizual
Masuratori

5
Asigurarea
continuitatii circulatiei
si evitarea accidente
de circulatie si de
munca pe timpul
executiei lucrarilor
Conformitatea calitatii
materialelor/
echipamentelor cu
cerintele
documentaiei
analizate

Vizual

Identificarea
marcajelor privind:
- calitatea tuturor
materialelor pentru
punere in opera
- pozitia fiecarui
subansamblu montat
in atelier pentru
asigurarea
trasabilitatii
Existenta semnalizare
locuri periculoase din
santier;

pag. 2/ 6

10

11

12

H
(MP,
ME)

Pv de recepie
materiale/
echipamente/
utilaje in santier
Nota de receptie si
constatari.
H
(ME,
CQ)

Vizual
Scriptic
Inscriptionare

H
(ME,
CQ)

H
(MP,
ME)

R
(SI)

R
(SI)

Documente privind
calitatea
materialelor
Fise identificare/
trasabilitate

Conventie HSSE
beneficiar, Plan
propriu de SSMSU-mediu

Formular cod , rev. 0

13

PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI (ITP)


S.C. SRL

1
Instructaj privind procedurile
tehnice de lucru aplicabile (PTL)

0.6

1.
1.1

Lucrari de amenajare Acoperis si copertina baraci

2
Cunoasterea de catre
intreg personalul alocat
lucrarii a PTL aplicabile /
pt. fiecare tip de
activitate desfasurata

3
Proiect tehnic
Lista documente
aplicabile in
vigoare

4
Prezentare

Verificarea autorizatiilor pt.


echipamente si deserventi

Verificarea autorizatiilor
ISCIR.

Normative ISCIR
in vigoare
aplicabile

Analiza
documente

Conformitatea
autorizatiilor

Verificarea metrologica
a EMM
/ fiecare echipament

Specificatii
producatori
Standarde de
calibrare/
etalonare/
verificare
WPS,
Proiect tehnic
PO- (Regimul
EMM)

Masuratori
specifice
Analiza
documente

Efect. verif. metrolog.


cu lab. autorizat
Conformitatea
parametrilor de
sudare a
echipamentului de
sudare cu cerintele
WPS/ Specificatii
tehnice ale proiectului

Proiect tehnic si
planuri
PS- (Control
documente)

Analiza
documente

Verificarea EMM

2.1

5
Efectuare instruiri;

H
(MP,
ME)

H
(MP,
ME,
CQ)

Rev : 0 1 2 3 4

8
-

10

11
Pv de instruire
privind PTL

12

CONTROLUL ECHIPAMENTELOR

1.2

2.

PCCVInr. ....

H
(MP,
ME,
CQ)

H
(MP,
ME)

M
(SI,
QC)

Autorizatii ISCIR
in termenul de
valabilitate
Certificate de
calibrare/
etalonare/
verificare
Lista EMM
utilizate

DESENE
Verificarea ultimei revizii a
desenelor

Existenta ultimei revizii


a desenelor in santier/
fiecare desen/ plan

REALIZARE CONSTRUCTII METALICE in atelier


Prelucrare profile metalice in
Tip, dimensiuni dupa
vederea montarii:
debitare, pregatirea
- Taiere la dimensiuni
marginilor
3.1
- Curatire si polizare margini piese
pentru sudare
Verificarea lucrarilor executate
3.2 Realizare constructii metalice prin
Tip, dimensiuni,
sudura.
pozitionare repere ;
- Sudare repere pentru
Curatire zona rosturi
confectionare structura metalica
Verificarea sanfrenului
orizontala si verticala pentru
Aliniere repere
acoperis si copertina
Calitate cordoane de
sudura
Verificarea lucrarilor executate
Marcare suduri
Izometrie
Cote de montaj
/ procent imbinari
prevazut in proiect

Conformitatea reviziei
desenelor cu
borderoul centralizat.

R
(SI)

Lista documente/
inregistrari
aplicabile

3.

Proiect tehnic cu
Vizual
detalii de executie Ruleta
Standarde de
Subler
interpretare

Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele
din documentaia de
executie

H
(ME)

Proiect tehnic cu
detalii de executie
C 150-1999
WPS
PTL-sudare
PO - (control
vizual si
dimensional
suduri)
Standarde de
interpretare

Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele
din documentaia de
referinta

H
(MP,
ME,
RTS)

Vizual
Ruleta
Subler pt.
suduri,
raportor
Nivela

pag. 3/ 6

PVRC
-

M
(SI)

R
(SI,
CQ)

Buletin de
examinare vizuala
suduri
Tabel sudori
Tabel privind
executia
sudurilor
Fisa identificare
si marcare
suduri
Tabel proceduri
sudare

Formular cod , rev. 0

13

PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI (ITP)


S.C. SRL

3.3

4.
4.1

Transport subansamble montate


in atelier pentru montaj pe
amplasament
Receptie subansamble in santier

Lucrari de amenajare Acoperis si copertina baraci

Manipulare, transport,
depozitare pe
amplasament
/ fiecare categorie

REALIZARE CONSTRUCTII METALICE in situ


Pozitionare si montare piloti batuti
Tip, dimensiuni,
amplasament, distanta
fata de perete
Definitivare realizare constructii
metalice prin sudura.
- Sudare repere si subansamble
pentru confectionare structura
metalica orizontala si verticala
pentru acoperis si copertina

4.2
Verificarea lucrarilor executate

Montare constructii metalice prin


imbinari demontabile
- Montare elemente/ subansamble
diverse
- Montare elemente de tinichigerie

PCCVInr. ....

Tip, dimensiuni,
pozitionare repere ;
Curatire zona rosturi
Verificarea sanfrenului
Aliniere repere
Calitate cordoane de
sudura
Marcare suduri
Izometrie
Cote de montaj
/ procent imbinari
prevazut in proiect

Tip, dimensiuni, cote de


gabarit, pozitionare
elemente/
4.3
subansamble ,
corespondenta gauri
pentru fixare cu suruburi
Verificarea lucrarilor executate
cote de montaj,
- Montarea si verificarea montarii
Tip, dimensiuni,
invelitorii la acoperis si copertina
pozitionare elemente ;
4.4
cote de montaj,
pante, sageata
5. PROTECTIA ANTICOROSIVA SUPRAFETE METALICE
5.1
Realizarea si verificarea protectiei
Pregatire suprafata,
anticorosive a suprafetelor
culoare, tehnologie de
(grunduire/ Vopsire) suprafete
aplicare, grosime strat,
diverse
uscare strat;
- pregatire suprafete
aspect, continuitate,
- aplicare protectie anticorosiva in
aderenta, nr. straturi
straturi
/fiecare sectiune

Proiect tehnic cu
detalii de
executie
STAS 767/0-88

Vizual
Scriptic

Vizual
Proiect tehnic cu
Ruleta
detalii de executie
Vizual
Ruleta
Proiect tehnic cu
Subler pt.
detalii de executie
suduri,
C 150-1999
raportor
WPS
Nivela
PTL-sudare
PO - (control
vizual si dimens.
suduri)
Standarde de
interpretare

Pastrarea integritatii
fizice si a
caracteristicilor
functionale a
subansamblelor
transportate
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele
din documentaia de
referinta
Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele
din documentaia de
referinta

Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele
din documentaia de
referinta

Proiect tehnic cu
Vizual
detalii de executie Ruleta
STAS 767/0-88
Nivela

Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele
din documentaia de
referinta

Proiect tehnic
SR EN ISO
2808:2007
Instructiuni
producator de
materiale
PTL-(Protectia

Conformitatea lucrarii
executate cu cerintele
din documentaia de
referinta

Vizual
Aparat pt
determin.
grosimii
stratului de
vopsea

pag. 4/ 6

H
(ME)

M
(SI)

H
(ME,
CQ)

M
(SI)

H
(MP,
ME,
RTS)

Proiect tehnic cu
detalii de executie
Vizual
STAS 767/0-88
Ruleta,
Nivela

Rev : 0 1 2 3 4

R
(SI,
CQ)

omologate
PVRC
PV receptie
materiale/echipam
/utilaje in santier

PVLA
PVRC
Buletin de
examinare vizuala
suduri
Tabel sudori
Tabel privind
executia
sudurilor
Fisa identificare
si marcare
suduri
PVRC
PVRC

H
(ME,
CQ)

H
(ME,
CQ)
H
(ME,
CQ)

M
(SI)

M
(SI)

PVRC

PVRC

M
(SI)

Formular cod , rev. 0

PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI (ITP)


S.C. SRL

PCCVInr. ....

Lucrari de amenajare Acoperis si copertina baraci

Rev : 0 1 2 3 4

anticoros. prin
vopsire)
6. ACTIVITATI DE INCHEIERE
Aducere zone adiacente lucrarilor la Aspect teren
starea initiala
/fiecare tronson
6.1
7.

RECEPTIE SI PUNERE IN FUNCTIUNE


Predare documente la finalizarea
Verificarea documentelor
lucrarilor.
Cartii Tehnice

7.1
Receptia lucrarilor si punere in
functiune.
Receptia finala.

7.2

Proiect tehnic
PTL- (Exec.
umpluturi)

Program control
PTL - (Cartea
Tehnica)
Proiect tehnic
Planuri
Respectarea prevederilor Proiect tehnic
din autorizatia de
Program control
construire, avizele si
Autorizatia de
conditiile de executie
construire
impuse de autoritatile
Contract si
competente;
documentatia
Executia lucrarilor cf.
anexa
prevederi contract, doc.
Reglementari
de exec., a reglem.
specifice, cerintele
specifice, cu respectarea esentiale, conform
cerintelor esentiale, cf.
legii;
legii; referatul de
Regulament de
prezentare intocmit de
receptie a
proiectant privind modul
lucrarilor de
in care a fost executata
constructii si
lucrarea;
instalatii aferente
Terminarea tuturor
acestora
lucrarilor prevazute in
Legislatie
contractul dintre investitor aplicabila
si antreprenor si in
documentatia anexa la
contract
Finalizarea lucrarilor
cerute la receptia de la
terminarea lucrarilor
Referatul investitorului
privind comportarea
constructiilor si
instalatiilor aferente in
exploatare pe perioada
de garantie, inclusiv viciile
aferente si remedierea lor

Vizual;

Conformitatea lucrarii
exec. cu cerintele din
documentaia de
referinta

Analiza
documente

Vizual
Analiza
documente

Conformitatea cu
cerintele din
documentaia de
executie si legislatia
in vigoare aplicabila
Conformitatea cu
cerintele din
documentaia de
executie si legislatia
in vigoare aplicabila

H
(ME,
CQ)

H
(MP,
ME)

H
( MP,
ME)

pag. 5/ 6

PVRC
-

M
(SI)

H
(MP,
SI,
QC)

H
(QC,
Comi
sia
de
rece
ptie)

H
(Comi
sia de
recep
tie)

Cartea tehnica a
constructiei
Declaratie de
conformitate
pt.lucrare
PV de receptie la
terminarea
lucrarilor, inclusiv
ANEXE 13
(formular
beneficiar)
PV de receptie la
punerea in
functiune (formular
beneficiar)
Proces verbal de
receptie finala
(formular
beneficiar)
Cartea tehnica a
constructiei

Formular cod , rev. 0

PLAN CONTROL CALITATE, VERIFICARI SI INCERCARI (ITP)


S.C. SRL

Lucrari de amenajare Acoperis si copertina baraci

PCCVInr. ....
Rev : 0 1 2 3 4

H Punct de stationare Inspectie obligatorie facuta de Constructor in prezenta Beneficiarului sau in baza unei confirmari scrise ca se poate face in lipsa Beneficiarului
W Punct martor Inspectie facuta in prezenta Beneficiarului. Daca la termenul stabilit de inspectie Beneficiarul nu se prezinta, Constructorul poate realiza inspectia
R Punct de supraveghere Constructorul realizeaza inspectia in prezenta / in absenta Beneficiarului, in cazul in care Beneficiarul nu este prezent la termenul stabilit pentru inspectie
M - Punct revizie Constructorul emite documentele care certific calitatea lucrarilor in vederea verificrii de ctre beneficiar
E- Executant (dupa caz : MP Manager proiect, ME Manager executie, CQ- Responsabil control calitate, RTE- Responsabil tehnic cu executia atestat, numit prin decizie, A- Personal autorizat
(pentru instalatii aferente constructiilor),
Sc- Subcontractor ; B- Beneficiar (dupa caz : MP Manager proiect, SI Site inspector), P- Proiectant, T- Topograf, ;
Pv proces verbal; PVLA proces verbal de lucrari ascunse ; PVRC proces verbal de receptie calitativa ; CC certificat de calitate ;
PVFD proces verbal de faza determinanta al Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC);
PTL-proceduri tehnice de lucru ; EMM- Echipamente de masurare si monitorizare ; CND- control nedistructiv ; CD- control distructiv ;
RFI Request for inspection (formular al beneficiarului) completat de E pt anuntare pct. de H ;
ITP - Inspection&Test Plan (echivalent PCCVI)- Plan de inspectii si incercari
* Altii - I-Inspectia de Stat in Constructii, L- laborator autorizat
ANCPI Agentia nationala de cadastru si publicitate imobiliara
**: Pentru toate documentele de referinta mentionate mai sus, se vor aplica editiile/ reviziile in vigoare la data utilizarii prezentului plan
Toate lucrarile ce se vor executa in santier vor respecta cerintele legale conform HG 300/ 2006 ;
-

Pentru lucrarile executate in perioada de timp friguros, se vor respecta prevederile C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii si ale
procedurii - PTL- Executia lucrarilor pe timp friguros , respectiv PTL- Executia sudurilor pe timp nefavorabil .

Aprobat Executant,

Elaborat Executant,

..

Aprobat Beneficiar,
.

pag. 6/ 6

Verificat Beneficiar,
.

Formular cod , rev. 0