Sunteți pe pagina 1din 8

SC HAUS ENGINEERING SRL Geodezie Topografie Arhitectura Constructii Instalatii

SRL Geodezie Topografie Arhitectura Constructii Instalatii mail: maier_pm@yahoo.com www.hausengineering.com tel:

mail: maier_pm@yahoo.com www.hausengineering.com tel: 0741-329574

CAIET DE SARCINI

PENTRU LUCRARILE DE REPARATII

SARPANTA SI INLOCUIRE INVELITOARE

LA PAVILIONUL NR 10 DIN INCINTA SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHES

I. GENERALITATI

1.1. Lucrarile de reparatii capitale se executa in scopul asigurarii mentinerii

functionarii fondului fix reparat pe toata durata de serviciu.

1.2. In cadrul reparatiilor capitale se efectueaza inlocuirea totala sau partiala a

unor elemente de constructii sau a partilor componente ale acestor elemente, deteriorate ca urmare a uzurii fizice, precum si repararea concomitenta a elementelor si partilor de elemente de constructii uzate fizic, in scopul aducerii lor cat mai aproape de starea initiala (vezi Normativ P95-77. Reparatii capitale).

1

SC HAUS ENGINEERING SRL Geodezie Topografie Arhitectura Constructii Instalatii

SRL Geodezie Topografie Arhitectura Constructii Instalatii mail: maier_pm@yahoo.com www.hausengineering.com tel:

mail: maier_pm@yahoo.com www.hausengineering.com tel: 0741-329574

2. PREGATIREA LUCRARILOR

2.1.Inlocuirea

urmatoarele conditii:

elementelor

de

rezistenta

al

sarpantei

se

va

executa

in

2.1.2. Invelitoarea deasupra zonei afectate a fost demontata in vederea

inlocuirii;

2.1.3. Incarcarea aferenta elementelor afectate a fost preluata de esafodaj

provizoriu, format din traverse provizorii si popii metalici extensibili;

2.2. Lucrarile de inlocuirea elementelor afectate vor fi pregatite in asa fel incat

inlocuirea acestora sa se realizeze pe durata unui singur schimb de lucru;

3. EXECUTAREA LUCRARILOR

3.1. Inlocuirea sau consolidarea elementelor de rezistenta se va executa conform

detaliilor indicate pentru fiecare situatie in parte;

3.2. In fiecare situatie in parte, pentru elementele care urmeaza a fi inlocuite sau

consolidate se vor face masuratori exacte la fata locului in vederea fasonarii noului

material;

2

SC HAUS ENGINEERING SRL Geodezie Topografie Arhitectura Constructii Instalatii

SRL Geodezie Topografie Arhitectura Constructii Instalatii mail: maier_pm@yahoo.com www.hausengineering.com tel:

mail: maier_pm@yahoo.com www.hausengineering.com tel: 0741-329574

3.3. Intreg materialul folosit pentru consolidarea sau inlocuirea elementelor de

sarpanta va fi tratat cu solutii ignifuge si antiseptice, conform normelor tehnice P 118-

83;

3.4. In cazul in care, cu ocazia inlocuirii elementelor de sarpanta se constata ca

si alte elemente, in afara celor indicate prin proiect, sunt deteriorate, se va proceda la inlocuirea lor conform solu]iilor corespunzatoare din proiect;

3.5. Reparatiile si inlocuirea invelitorii din azbociment in tabla se vor executa

pe tronsoane scurte si numai dupa terminarea lucrarilor de inlocuire a tuturor elementelor de rezistenta a sarpantei la tronsonul respectiv.

3.6. Lungimea tronsoanelor se va stabili in funtie de randamentul echipei de

muncitori, evitandu-se descoperirea unor suprafete mai mari.

3.7. Suprafetele acoperisului cu invelitoarea demontata se vor proteja cu prelata

pe timp de noapte, precum si in caz de precipitatii.

3.8. Dupa demontarea invelitorii de pe un tronson de lucru se va executa lucrarile de reparatii si de consolidare a sarpantei.

3.9. Placile de azbociment demontate se vor evacua din pod.

3

SC HAUS ENGINEERING SRL Geodezie Topografie Arhitectura Constructii Instalatii

SRL Geodezie Topografie Arhitectura Constructii Instalatii mail: maier_pm@yahoo.com www.hausengineering.com tel:

mail: maier_pm@yahoo.com www.hausengineering.com tel: 0741-329574

3.10. Toate sipcile orizontale pe care se fixeaza invelitoare vor fi verificate, iar

cele necorespunzatoare se vor inlocui.

3.11. Se vor inlocui toate elementele din tabla (dolii, sorturi etc.).

3.12. Reparatiile si inlocuirea invelitorii din tabla ale acoperisului cladirii se va

executa conform reglementarilor din caietul V: “invelitori din foi de tabla plane” al

Normativului C 37-88.

3.13. Inaintea inceperii executiei invelitorii se va verifica astereala, iar zarele

necorespunzatoare vor fi inlocuite si se vor monta toate accesoriile prevazute in normativul C 37-88;

3.14. Invelitoarea se va executa cu tabla zincata de 0,5 mm grosime cu falturi

duble.

3.15.Invelitoarea

se va inlocui integral cu tabla tip “Lindab”, dupa executarea

lucrarilor de reparatii la sarpanta si astereala.

3.16. Executarea invelitorii cu tabla tip Lindab se va face conform indicatiilor

firmei furnizoare.

3.17. In vederea executarii lucrarilor de reparatii la acoperisul cladirii se va

monta o schela metalica tubulara. Schela metalica va fi ancorata de elemenetele de rezistenta a sarpantei si va fi prevazuta cu plasa de protectie pe toata inaltimea ei spre exterior.

4

SC HAUS ENGINEERING SRL Geodezie Topografie Arhitectura Constructii Instalatii

SRL Geodezie Topografie Arhitectura Constructii Instalatii mail: maier_pm@yahoo.com www.hausengineering.com tel:

mail: maier_pm@yahoo.com www.hausengineering.com tel: 0741-329574

3.18. Fiecare schela metalica va fi legata obligatoriu la centura de pamantare existenta, iar montarea tablei se va incepe numai dupa fixarea suportilor pentru conductor de paratraznet.

4. MATERIALE

4.1. Materialele de baza (coame, tabla etc.) trebuie sa corespunda conditiilor

tehnice prevazute in standardele respective si anume:

4.1.1. sipci din lemn de

brad de 24x38 mm STAS 942-86

4.1.2. Tabla zincata de 0,5 mm

STAS 2028-80

4.1.3. Lemn ecarizat

STAS 8689-86

4.1.4. Tabachere

STAS 11853-83

4.1.5. Jgheaburi si burlane

STAS 2389-92

4.1.6. Diverse accesorii

STAS 2274-88

4.1.7. Tabla tip Lindab

cf.certificat de agrementare

5. NORMATIVE SI INSTRUCTIUNI DE REFERINTA

5.1.

C-37-88

“Normativul

pentru

alcatuirea

si

constructii” publicat in B.C. nr.8/88;

executarea

invelitorilor

la

5.2. PT nr.1349 - Catalog de elemente de sarpanta din lemn;

5

SC HAUS ENGINEERING SRL Geodezie Topografie Arhitectura Constructii Instalatii

SRL Geodezie Topografie Arhitectura Constructii Instalatii mail: maier_pm@yahoo.com www.hausengineering.com tel:

mail: maier_pm@yahoo.com www.hausengineering.com tel: 0741-329574

5.3. C 58-86 - “Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din

lemn si textile utilizate in constructii” publicat in B.C. nr.10/86;

5.4. P.118/83 - “Norme tehnice de proiectare si realizarea construtiilor privind

protectia si actiunea focului”;

5.5. C 56-85 “Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente”, publicat in B.C. nr.1-2/86;

5.6. “Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii”, aprobat de

MLPAT cu ordinul nr.9/15.03.1993;

6. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

6.1.

Verificarea

calita]ii

si

receptia

lucrarilor

se

prevederilor Normativului C 56-85.

va

executa

conform

6.2. Pe parcursul executiei lucrarilor de reparatii se va verifica in mod special:

6.2.1. Starea tuturor elementelor ce alcatuiesc sarpanta acoperisului in

vederea inlocuirii lor, daca sunt deteriorate;

6.2.2. Realizarea detaliilor de executie conform planurilor si indicatiilor

din normativele mentionate.

6.2.3.

Indeplinirea

conditiilor

de

calitate

a

suportului

invelitorii,

consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de lucrari ascunse.

6.2.4. Calitatea principalelor materiale ce intra in opera.

6

SC HAUS ENGINEERING SRL Geodezie Topografie Arhitectura Constructii Instalatii

SRL Geodezie Topografie Arhitectura Constructii Instalatii mail: maier_pm@yahoo.com www.hausengineering.com tel:

mail: maier_pm@yahoo.com www.hausengineering.com tel: 0741-329574

6.3. Receptia lucrarilor se va face la completa terminare a executiei lor, inclusiv tinichigeria (jgheaburi, burlane, pazii etc.) si va consta in:

6.3.1. Verificari scriptice privind calitatea materialelor puse in opera si existenta proceselor verbale de lucrari ascunse;

6.3.2. Verificari

fizice

privind

completa

terminare

a

lucrarilor,

respectarea prevederilor proiectului, normativelor si a detaliilor tip indicate.

6.3.3. Verificarea executarii remedierilor sau abaterilor constatate in

cursul executei.

7. EXPLOATAREA, INTRETINEREA SI REPARARE

INVELITORILOR

7.1. Asigurarea functionalitatii si durabilitatii invelitorilor si prevenirea degradarilor impune beneficiarului respectarea unor reguli generale de exploatare si masuri de intretinere corespunzatoare privind in special:

7.1.1. Curatirea si mentinerea in buna stare de functionare a

jgheaburilor, doliilor gurilor de scurgere, burlanelor de colectare si evacuare a apelor meteorice, inclusiv reparatii locale si mici inlocuiri.

7.1.2. Indepartarea de pe invelitoare a depunerilor de praf aderent, a

muschiului, vegetat]iei si a acumularilor de zapada.

7

SC HAUS ENGINEERING SRL Geodezie Topografie Arhitectura Constructii Instalatii

SRL Geodezie Topografie Arhitectura Constructii Instalatii mail: maier_pm@yahoo.com www.hausengineering.com tel:

mail: maier_pm@yahoo.com www.hausengineering.com tel: 0741-329574

7.1.3. Supravegherea structurii de rezistenta pentru a nu permite sau

pentru a remedia degradarile sau deformarile care ar conduce la deteriorarea invelitorii.

7.1.4. Reducerea accesului si a circulatiei pe invelitoare la strictul

necesar pentru efectuarea lucrarilor de intretinere.

7.1.5. Efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii sa se faca numai de

catre lucratori specializati.

7.2. Periodic se va executa lucrari de reparatii curente in scopul prevenirii unor deteriorari premature si mentinerii diferitelor componente in stare de functionare.

7.2.1. Lucrari de reparatii curente constau in special din remedieri de

defectiuni, inlocuiri partiale de elemente de constructii uzate, refaceri de lucrari de protectie.

7.2.2. Executarea la timp si la un nivel calitativ corespunzator a lucrarile

de reparatii curente si de intretinere reprezinta o obligatie a detinatorilor de cladiri.

Intocmit,

ing. MAIER PETRU-MARIUS.

Verificat,

ing. STANICA ROMEO

8