Sunteți pe pagina 1din 4

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

REBRA

PROCEDURA TEHNICA
EXECUTIE LUCRARI DE CAMASUIRE LA PERETI DE %IDARIE
Co PTE&0''

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa(. "

i) *

EXECUTIE LUCRARI DE CAMASUIRE LA PERETI DE %IDARIE


COD! PT & 0''

LISTA DE SEMNATURI
Nume si prenume Data Semnatura Elaborat Ing.Scurtu Ioan Nicolae 01 - 12.0 .2010 Verificat Ing.Birsan Cornel 1!-1".0 .2010 Aprobat Scurtu Ioan 20.0 .2010

+ISA DE E,IDENTA A EDITIILOR-RE,I%IILOR Nr. Crt.


1
E#itia$ %e&i'ia

Data
01.0 .2010

(arti mo#ificate
+o#ificari #e structura si informatie

Aprobat )Nume ) *unctia)Semnat. Scurtu Ioan

LISTA DE DI+U%ARE- RETRA.ERE


Nr. Crt DES,INA,A% E-. Nr. E#itia) %e&i'ia DA,A SI N.+E)SE+NA,.%A DE $ (%I+I%E %E,%A/E%E A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODI+ICARI E+ECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. ,e-t e-istent Continutul mo#ificarii

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
EXECUTIE LUCRARI DE CAMASUIRE LA PERETI DE %IDARIE
Co PTE&0''

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa(. 2

i) *

1. SCOP Procedura are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza lucrarile de camasuire la peretii de zidarie 2. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedur se aplic pentru procesele si tehnologiile executate de S.C. Dimex 2000 Company S.R.L. Rebra. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA !ormati" CP 0#2$# 200% C&' (& !ormati" pentru "eri)icarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si instalatii a)erente. 4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI Camasuir a ! r "i#$r % executie lucrari de consolidare a peretilor &. DESCRIEREA PROCEDURII &.1. C$'(i"ii !r a#a)i# Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele* asigurarea documentelor de executie* "eri)icarea calitatii materialelor* instruirea personalului in executarea lucrarilor dotarea cu scule si dispoziti"e necesare realizarii lucrarii* racorduri de energie + apa si alte utilitati* trasarea lucrarilor* &.2. D s*ri r a !r$* (urii C,-,S./R0, P0R01/L2R D0 3/D,R/0 S0 4,C0 D.P, /!50C1,R0, 4/S.R/L2R C. P,S1, D0 C/-0!1. Camasuirea se executa cu mortar - 200 cu compozitia stabilita con)orm 6/nstructiunilor tehnice pri"ind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala7 Pregatirea peretilor pentru aplicarea straturilor de camasuiala consta in urmatoarele operatii 8 Des)acerea tencuielilor pe toata supra)ata camasuielii 9se executa+ de regula+ cu unelte de mana pentru a nu produce a"arii in zonele unde se inter"ine:. Curatirea rosturilor dintre caramizi+ pe #0 #& mm adancime+ cu a;utorul unui spit si al

unui ciocan+ si a supra)etei de zidarie prin )recare cu perii de sarma+ pentru a asigura o buna aderenta intre zidarie si straturile noi de mortar. Daca exista caramizi degradate+ acestea se scot si se inlocuiesc cu altele noi de aceleasi dimensiuni+ rosturile dintre ele )iind bine matate cu mortar - #00 3. 0xecutarea de gauri &<#0$mp pentru ancorarea plaselor. Curatarea cu ;et de aer sub presiune si spalarea cu ;et de apa. -entinerea umeda a supra)etei timp de 2 ore. /ntroducerea in gauri a agra)elor <' si matarea lor cu mortar - #00 = 3 9matarea gaurilor se )ace dupa z"antarea supra)etei zidariei:.

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
EXECUTIE LUCRARI DE CAMASUIRE LA PERETI DE %IDARIE
Co PTE&0''

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa(. * Dupa 2> de ore se monteaza plasele de armatura prinzandu se de agra)e 9zidaria se mentine umeda pe toata supra)ata min. 2 ore:. Dupa z"antarea zidariei se aplica stratul de tencuiala prin procedeul mecanic de torcretare. ?rosimea minima a stratului de tencuiala "a )i de >0 mm.

i) *

Daca aplicarea mortarului se "a )ace manual+ adica cu mistria+ in stratul succesi"e+ atunci se da mai intai un sprit cu mortarul ce urmeaza a )i )olosit la camasuiala+ dar cu consistenta mai )luida. Dupa z"antarea spritului mortarul se aplica in doua etape+ lasand intre ele un inter"al de timp necesar casa inceapa intarirea primului strat. Lucrarile se "or executa la temperaturi mai mari de @#00C. -ortarul se "a prepara in statii centralizate sau la )ata locului+ dar+ in acest ultim caz+ se "a asigura controlul unui laborator acreditat. Plasa sudata se "a con)ectiona din PC&2 sau din S1!A. Pentru a asigura intarirea camasuielii si reducerea e)ectelor din contractie+ supra)etele camasuite "or )i mentinute in stare umeda prin stropire cu apa timp de minim % zile si se "or prote;a impotri"a soarelui si a "antului. Retete de mortare 8 -2R1,R - #00 = 3 9c). /nd. !orme de"iz art. C3 02 0> , 0#: Ciment // , = S B2.& !isip 0D% mm 9umiditate 2E si Fa G #B&0 Cg$mc: ,pa 9orientati": B2> Cg$mc #.2 mc 0.B# mc HD#2 cm

Consistenta 9stabilita cu conul etalon: -2R1,R - #00 = 1 9c). /nd. !orme de"iz art. C3 02 0H , 0#: Ciment // , = S B2.& !isip 0DB mm ,pa 9orientati":

B(% Cg$mc #.2%& mc 0.B# mc (D#B cm

Consistenta 9stabilita cu conul etalon: -2R1,R - 200 Ciment // , = S B2.& !isip 0DB mm ,pa 9orientati":

>&0 Cg$mc #.>&0 Cg$mc B#0 l$ mc % cm

Consistenta 9stabilita cu conul etalon: si IB.&E pentru agregate.

Dozarea componentilor se )ace gra"imetric 9prin cantarire: cu tolerante de I2E pentru ciment

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. REBRA

PROCEDURA TEHNICA
EXECUTIE LUCRARI DE CAMASUIRE LA PERETI DE %IDARIE
Co PTE&0''

E itia ! " Re#i$ia! "

Pa(. ' Prepararea mortarelor este indicat sa se )aca prin procedee mecanice. Punerea in opera a mortarelor se )ace in maximum o ora de la prepararea lor. &.3. C$'"r$#u# *a#i"a"ii si r * !"ia #u*rari#$r

i) *

Receptia se e)ecteaza pe intreaga constructie sau parti de constructie9 tronson scara: . La receptie se "a "eri)ica urmatoarele8 existenta si continutul certi)icatelor de calitate a materialelor+ dimensiunile de ansamblu si cotele de ni"el* - dimensiunile di)eritelelor elemente con)orme cu proiectul tehnic respectarea conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect pri"ind materialele utilizate+ corectitudinea executiei* La executarea lucrarilor se "or respecta pre"ederile 7!ormele republicane de protectia muncii7+ 6!ormele de protectia muncii in acti"itatea de constructii monta;7 si 6!ormele generale de protectie impotri"a incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor7. +. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Ma'a, r , ' ra# ,proba si dispune di)uzarea spre santiere a prezentei proceduri. Ma'a, r !r$(u*"i -R.M.I .rmareste aplicarea si respectarea prezentei proceduri+ numeste )actorii responsabili la ni"el de santiere. S . sa'"i r ,sigura si coordoneaza apro"izionarea cu materii prime+ utila;e+ )orta de munca+ supra"egherea din punct de "edere tehnic a productiei si calitatii lucrarilor+ ia masuri ce se impun pentru respectarea prezentei proceduri. S . !u'*" ( #u*ru .rmareste executia propriu zisa+ respectarea speci)icatiilor tehnice+ respectarea proceselor tehnologice si ia masuri pentru a obtine o lucrare de calitate. R s!$'sa)i# C./. .rmareste respectarea prescriptiilor tehnice de executie in con)ormitate cu cerintele si reglementarile in "igoare+ pre"enirea producerii de)icientelor de ordin calitati"+ aprecierea competenta a ni"elului calitati" a lucrarilor executate+ a importantei de)icientelor i"ite+ a cauzelor care le au generat+ "eri)icarea modului in care maistri+ se)i de lot+ se)i de santier executa obligatiunile ce le re"in pe linia asigurarii calitatii lucrarilor+ a controlului pe linie ierarhica+ semnaleaza conducerii intreprinderii anomaliile pe linie de calitate a lucrarilor. 0. INREGISTRARI 1 FORMULARE Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor: procese "erbale de receptie calitati"a