Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. PROCEDURA TEHNICA Data: 20.01.

2011
ALLSTAR PROD DE Editia 1 rev.1
S.R.L. EXECUTIE Pagina 1

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

P.T.E. 02 EXECUTIA SAPATURILOR


A. Scop
Asigurarea frontului de lucru pentru executarea fundatiilor si a altor lucrari executate sub nivelul
terenului natural.

B. Domeniu
Se aplica in domeniul constructiilor civile,industriale si agricole,instalatiile etc

C. Definitii
Reprezinta lucrari executate de la cota nivelului terenului natural in jos.

D. Standarde, norme tehnice


Legea 10/1995 – privind calitatea in constructii
C 169/88 – Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale
C 56/2002 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente
C 29 – 1985 – Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice
GE 026 – 1997 – Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat a terasamentelor
C 16/84 – Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente.
STAS 5091/71 – Terasamente.Prescriptii generale
STAS 1243/83 – Teren de fundare.Clasificarea si indentificarea pamanturilor
STAS 6054/77 – Teren de fundare.Adancimi maxime de inghet
STAS 1913/3-76 – Teren de fundare.Determinarea densitatii pamantului

E. Responsabilitatii
1.Redactare,verificare,aprobare procedura
- sef santier,topometrist,CQ
2.Aplicare procedura
- sef punct de lucru,topometrist,CQ
3.Cine verifica :
- sef santier,CQ

F. Procedura
I. Operatiuni premargatoare
1. Conditii
- eliberare front de lucru,defrisare,studiu geotehnic
2. Aparatura utilizata
- aparatura forare,laborator geologic,utilaje de sapat,utilaje de epuisamente
3. Verificari obligatorii de aparaturii
- periodice
- inainte de efectuarea procedurii
4. Materiale pentru efectuarea procedurii

Intocmit Semnatura Aprobat Semnatura


S.C. PROCEDURA TEHNICA Data: 20.01.2011
ALLSTAR PROD DE Editia 1 rev.1
S.R.L. EXECUTIE Pagina 2

- se vor folosi panouri,dulapi,dulapi metalici,palplanse metalice sau din beton armat

II. Efectuare procedura

Executarea fundatiilor incepe cu cele situate la adancimea cea mai mare.


Cand executarea sapaturilor pentru fundatii implica dezvelirea unor retele de instalatii subterane
existente (apa,canal,abur,gaze,electrice) ce raman in functiune, trebuie luate masuri pentru
protejarea lor impotriva deteriorarii.
Aceste masuri trebuie sa fie prevazute in proiect iar executarea sapaturilor va incepe numai
dupa obtinerea aprobarii de la institutiile care exploateaza instalatiile respective
Executarea sapaturilor de fundatie deasupra unui cablu electric se admite numai in prezenta
reprezentantului institutiei care exploateaza reteaua electrica respectiva,care va indica si controla la
fata locului masurile ce trebuiesc luate pentru protejarea cablului,si evitarea accidentelor.

Sapaturi de fundatii cu peretii verticali – nesprijiniti


Se pot executa numai in stanca sau pamanturi coezive,cu conditia ca stanca sa nu prezinte
intercalatii de alta natura (nisip,pamant) si ca pamantul coeziv sa fie uscat sau de consistenta tare.
In cazul executarii sapaturilor cu pereti verticali nesprijiniti, se vor lua masuri pentru mentinerea
stabilitatii malurilor.

Sapaturile de fundatii cu pereti in taluz nesprijiniti


Se pot executa in orice fel de teren cu conditia ca integritatea malurilor sa nu fie afectata
de factori externi.
La adancimi de peste 2 m taluzul se executa in trepte,pamantul fiind evacuat prin relee.

Sapaturile de fundatii cu pereti sprijiniti


Se executa prin folosirea unor elemente orizontale si verticale de sprijinire.Alegerea
folosirii unui sistem corespunzator se face de comun acord (proiectant,constructor,beneficiar),pe
baza datelor rezultate din studiile geotehnice sau a celor de pe santier.
In toate cazurile posibile pentru realizarea sprijinirilor se vor folosi panouri de
inventar,dulapi metalici,palplanse metalice sau din beton armat.
Pamantul rezultat din sapatura sa nu se depoziteze la o distanta mai mica de 1,00 m de
la marginea gropii de fundatie,pentru sapaturi mai putin adanci de 1,00 m distanta se poate lua
egala cu adancimea sapaturii.
Sprijinirile orizontale se pot folosi daca terenul argilos este suficient de consistent.Ele nu
sunt indicate in terenuri necoezive,care sunt stabile numai sub unghiul de taluz natural.
Se vor folosi sprijinirile orizontale :
- in cazul sapaturilor in stanca fisurate pana la 5,00 m adancime;
- in cazul pamanturilor argiloase compacte,tari sau plastic-vartoase pana la adancime de maximum
3,00 m
La executarea sapaturilor de fundatie ,cu pereti sprijiniti cu elemente orizontale trebuie
luate urmatoarele masuri:
- fixarea spraiturilor si controlul lor in timpul lucrului
- asigurarea stabilitatii spraiturilor cu chituci,in cazul cand ele sustin platforma de evacuare a
pamantului

Sprijinirea cu dulapi verticali


Se va utiliza in terenurile care se mentin pe verticala in timpul sapaturii,fara pericol de
prabusire pe inaltimea panoului sau a elementelului de sprijinire.
Inaltimea maxima a sprijinirilor verticale va fi de 6 m.

Intocmit Semnatura Aprobat Semnatura


S.C. PROCEDURA TEHNICA Data: 20.01.2011
ALLSTAR PROD DE Editia 1 rev.1
S.R.L. EXECUTIE Pagina 3

Indepartarea apelor subterane


Indepartarea apelor subterane se va face :
- prin epuismente;
- cu ajutorul puturilor filtrante de pompare
Apa trebuie colectata intr-un spatiu restrans,prin realizarea unor santuri deschise sau
puturi colectoare.
Drenurile care sunt folosite pentru drenarea apelor care se infiltreaza trebuie sa fie situat
la o adancime care sa asigure coborarea nivelului apei subterane cu cel putin 0,5 m sub fundul
sapaturii.
In perioada lucrarilor de infrastructura trebuie asigurata evacuarea continua a apei.

Mecanizarea sapaturilor
Sapaturile ce se executa cu excavatoare nu va depasi profilul proiectant al
sapaturii.Sapatura se va opri cu 20-30 cm deasupra cotei profilului sapaturii restul sapaturii
executandu-se cu buldozer si manual.
La nisipurile argiloase si in general in toate pamanturile argiloase,sapatura de fundatie se
opreste la un nivel superior cotei din proiect si anume cu :
- 0,20 – 0,30 m in cazul nisipurilor fine
- 0,15 – 0,25 m in cazul pamanturilor argiloase
- 0,40 – 0,50 m in cazul pamanturilor sensibile la umezire
Schimbarea cotei fundului gropii fata de proiect,se poate face numai cu acordul
proiectantului si beneficiarului.
Schimbarea cotei va fi semnalata prin incheierea unui proces-verbal in care se va arata:
- din ce cauza trebuie schimbata cota de fundare;
- noua cota aleasa de fundare
- masurile care trebuiesc luate de executant pentru fixarea acestei cote
Pentru corectari de cote nu se admit umpluturi de pamant.Umpluturile se vor realiza din
beton sau balast.
In cazul executarii de sapaturi langa constructii existente,sau in curs de executie nu se vor
executa mecanizat.Vor fi respectate prescriptiile proiectului de executie.
Finisarea sapaturii (saparea ultimului strat) trebuie facuta imediat,inainte de inceperea
executiei corpului de fundatie.

Executarea umpluturilor
Se va realiza numai dupa inlaturarea pamantului vegetal.Se va asterne in straturi de 20 cm
grosime care vor fi compactate dupa ce au fost aduse la umiditatea optima de compactare,stabilit in
prealabil.
La umplutura santurilor pentru conducte,trebuie sa se observe ca sa nu ramana goluri pe
langa conducte si sub ele.Umplerea si compactarea pana la 15 cm peste conducte si tuburi se va
face manual.
La o umiditate ridicata primul strat de umplutura se va face cu pietris,balast sau pietris mare.
In cazul umpluturilor cu volum redus si in spatii inguste ,se va utiliza compactarea manuala
cu maiuri metalice,in greutate de 20 kg,stratul de pamant inainte de compactare neputand sa
depaseasca in acest caz grosimea de 15 cm.
Umpluturile in jurul fundatiilor si peretilor subsolului se vor executa imediat dupa ce
constructia a depasit nivelul terenului natural.

Intocmit Semnatura Aprobat Semnatura


S.C. PROCEDURA TEHNICA Data: 20.01.2011
ALLSTAR PROD DE Editia 1 rev.1
S.R.L. EXECUTIE Pagina 4

Lucrarile de consolidare de teren prevazute in proiectul de executie ,precum si necesarul de


utilaje si mijloace de transport pentru realizarea acestora este mentionat explicit in Fisa tehnologica
pentru executarea lucrarilor de consolidare de teren.

Executarea lucrarilor de terasamente pe timp friguros


Se vor lua masuri pentru protejarea suprafetelor de fundare prin metode practice (mentinerea
stratului de zapada depus pe pamant,acoperirea suprafetelor,pamantului cu frunze talas).
Executarea sapaturilor se va incepe imediat dupa dezghetarea naturala sau artificiala a
pamantului si nu numai daca se poate trece imediat la betonare.

Executarea si compactarea pamanturilor pe timp friguros


Se va face mecanic sau manual dupa volumul umpluturilor,prevazute in proiect pentru
perioada respectiva.
Lucrarile nu se vor executa la temperaturi sub 0 grade C,la atingerea acestei temperaturi
activitatea terasiera va fi asistata.
Activitatea de executare si compactare a umpluturilor sa fie concentrata pe portiuni mici de
teren.Se vor evita pauzele de executie.
Lucrarile de umpluturi se vor opri in timp de ploaie.

G. INREGISTRARI

Se intocmesc procese verbale de natura terenului de fundare si cota de fundare,semnate de


beneficiar,proiectant,executant-formulare tipizate

Intocmit Semnatura Aprobat Semnatura

S-ar putea să vă placă și