Sunteți pe pagina 1din 3

CAIET DE SARCINI

INVELITORI


1. GENERALITATI: prevederile din prezentul capitol se refera la verificarea calitatii si
receptia lucrarilor de invelitori, realizate din:
- tigla si olane
- tabla plana
- de asemenea, capitolul se refera la verificarea calitatii pentru jgheaburi, burlane si
tinichigerie aferenta invelitorilor de orice fel.

2. NORMATIVE
STAS 2274/88 Lucrari de tinichigerie la constructii civile si industriale
STAS 2381/77 - Constructii civile, industriale, jgheaburi, burlane
C 37/88 - Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor in constructii aparut in
Buletinul constructiilor 2/80.

3. PREVEDERI COMUNE
Controlul executiei invelitorilor consta din:
3.1. Verificarea suportului invelitorii conform prevederilor specificate la pct. 3.1 de mai
jos
3.2. Verificarea materialelor care urmeaza a fi puse in opera; ea se efectueaza de
conducatorul tehnic al lucrarii si se refera la :
a. existenta si continutul certificatelor de calitate, la primirea materialelor pe
santier;
b. in cazul lipsei certificatelor de calitate, efectuarea incercarilor de calitate
prevazute in prescriptia tehnica a produsului (norma interna sau standard);
c. la punerea in opera, daca in urma depozitarii si a manipularii materialele nu
au fost deteriorate sau inlocuite gresit.
3.3 Verificarea pe parcurs a calitatii lucrarilor conform prevederilor proiectului, se face de
catre conducatorul tehnic al lucrarii pe tot timpul executiei.

3.4.Verificarea pe faze a calitatii lucrarilor, ce se efectueaza conform reglementarilor in
vigoare si se refera la corespondenta cu prevederile din proiect, respectarea conditiilor de
calitate si incadrarea in abaterile admisibile prevazute la pct. 3 Aceasta verificare se face la
intreaga categorie de lucrari in invelitori si se face pentru fiecare tronson in parte, incheindu-
se "procese verbale de verificare pe faze de lucrari" si care se inscriu in registrul respectiv.
3.5. Verificarea la receptia preliminara a intregului obiect se face de catre comisia de
receptionare, prin:
a. examinarea existentei si continutului certificatelor de calitate a materialelor si a
proceselor verbale de verificare pe faze de lucrari;
b. examinarea directa a lucrarilor executate, prin sondaj (cel putin unul la fiecare
tronson) cu referiri la toate elementele constructive ale invelitorii urmarindu-se in
special ca invelitorile sa indeplineasca functiile de indepartare a apelor pluviale
precum si conditiile respective de etanseitate.

4. PREVEDERI SPECIFICE.
4.1.Suportul invelitorii. Verificarea consta in examinarea proceselor verbale incheiate la
terminarea fazei de lucrari din care face parte suportul si din masurarea - prin sondaj - a
elementelor geometrice ale acestuia (pante, planeitate, rectiliniaritate, distante intre axe,
protectia anticoroziva a partilor metalice). Abaterile de planeitate masurate cu dreptarul de 3
m trebuie sa nu depaseasca 5 mm in lungul pantei si 10 mm perpendicular pe aceasta.

4.2. Invelitoarea propriu-zisa. In toate cazurile se va verifica:
a. concordanta lucrarilor executate cu prevederile si detaliile date de
proiectant (felul invelitorii, pante, racorduri, dolii, coame, strapungeri,
tinichigerie etc.)
b. existenta si corectitudinea lucrarilor de tinichigerie aferente invelitorii
conform detaliilor din proiect si cataloagelor de detalii tip, in special:
sorturile, detaliile, paziile, imbracarea cosurilor, strapungeri pentru
ventilatie;
c. existenta si modul de prindere pe suport a elementelor de tinichigerie.
4.3. Invelitorile de tigla (solzi si profilata) se va verifica:
a. asezarea randurilor pe linii orizontale, paralele cu poala cu abateri
admisibile de 1 cm/ ml dar nu mai mult de 5 cm pentru intreaga lungime a
versantului
b. prinderea de suport a tiglelor, care trebuie sa fie facuta cu sarma zincata la
fiecare al patrulea rand, iar la cele de pe coama, tamplarie si streasina, la
fiecare tigla;
c. tiglele solzi la poala si la calcane, sa fie asezate dublu;
d. coamele si mortarul de ciment (vopsit la culoarea tiglei) trebuie sa asigure
etanseitatea la intersectia planurilor de invelitoare;
e. la tiglele solzi randurile sa fie decalate, unul fata de celalalt, cu o jumatate
de tigla;
f. tiglele sa fie asezate astfel incat sa se asigure rezemarea pe toate laturile;
g. pentru cazurile exceptionale, cand este necesar - si s-a obtinut derogarea -
ca tiglele sa fie asezate pe astereala, sa se verifice existenta unui strat de
carton asfaltat, prins in cuie de astereala;
h. tiglele, olanele si coamele trebuie sa fie intregi, nefiind admise tigle sau
olane sparte, fisurate sau cu lipsuri mai mari de 2 cm din marginea lor;
i. olanele trebuie sa fie montate numai pe suport continuu (astereala sau
beton);
j.
3. Jgheaburi si burlane. Se vor verifica:
a. pantele jgheaburilor (minim 0,5 %) sa fie conform indicatiilor din proiect;
b. montarea jgheaburilor sa fie executata cu minim 1 cm si maxim 5 cm sub picatura
streasinii;
c. amplasamentul, tipul si numarul de carlige sa corespunda prevederilor din proiect;
d. marginea exterioara a jgheabului sa fie asezata cu circa 2 cm mai jos decat
marginea interioara;
e. carligele pentru jgheaburi si bratarile pentru burlane sa fie protejate contra
coroziunii;
f. abateri admisibile de la verticalitatea burlanelor 1 cm / ml fara a depasi 5 cm in
total;
g. tronsoanele de burlane sa intre etans unul in celalalt - cel superior in cel inferior -
iar imbinarea cu tuburile de fonta sa fie de asemenea etansa
toate imbinarile intre elementele de tabla la jgheaburi si burlane sa fie cositorite.

Prezentul caiet de sarcini contine prevederi minimale care pot fi extinse in
raport cu complexitatea lucrarilor efectiv necesare si cu respectarea legislatiei tehnice
in vigoare.

S-ar putea să vă placă și