Sunteți pe pagina 1din 2
1.1. GENERALITATI DEMOLARI Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile si modul de executare al lucrarilor
1.1. GENERALITATI DEMOLARI Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile si modul de executare al lucrarilor

1.1. GENERALITATI

DEMOLARI

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile si modul de executare al lucrarilor de demolare.

1.2. STANDARDE DE REFERINT A

STAS 3451 -73 Statica, dinamica si stabilitatea structurilor. Terminologie. STAS 10101/21-92- Actiuni in constructii. Incarcari date de zapada. STAS 10101/20-90- Actiuni in constructii. Incarcari date de vant.

1.3. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A DEMOLARILOR

Inainte de inceperea lucrarilor. elementele constructiei propuse pentru daramare vor fi verificate amanuntit, dupa care se intocmeste un proces verbal, in care se descrie situatia de fapt a cladirii si partile care vor fi demolate, sau masurile de consolidare provizorie sau definitiva. Pe baza procesului verbal se intocmeste proiectul de organizare a lucrarilor de demolare a elementelor de constructie, care va fi aprobat de conducerea tehnica a santierului. Conducerea lucrarilor de demolare va fi incredintata unui tehnician cu experienta in astfel de lucrari, care va raspunde de executia corecta a lor. Conducatorul responsabil va aduce la cunostinta muncitorilor planul de demolare, metode de de executare a lucrarilor, locurile cele mal periculoase si masurile de prevenire a accidentelor. Inainte de inceperea lucrarilor de demolare, conducatorul lucrarii va lua urmatoarele masuri:

- va imprejmui segmente ale constructiei ce urmeaza a fi demolate, iar la punctele de acces spre locul de demolare va pune piacarde de avertizare;

- va afisa placarde de interzicere a accesului persoanelor straine pe teritoriul santierului;

- va intrerupe legaturile conductelor retelelor de apa, electricitate, termicitate si canalizare, luand masurl pentru a nu fi deteriorate; - va lua masurile indicate contra prabusirii posibile a diferitelor parti ale constructiei. Demolarea elementelor de constructie se va face in 2 etape:

a) dezechiparea: demontarea instalatiilor functionale, foile de geam, cercevele, ferestre, foi

de usi. feroneria, tocurile de usi si ferestre, prin desfacerea legaturilor cu peretii. placajele.

pardoselile, inclusiv stratul suport.

b) desfacerea elementelor de constructie de sus in jos invelitoare, compartimentari,inchideri

exterioate autoportante, plansee. Demolarea partilor componente ale cladirilor trebuie astfel executata, incat demolarea unei parti din cladire sau a unul element de constructie sa nu atraga prabusirea neprevazuta a altei parti sau altui element. Aparitia de fisuri, deformari, aplaneitati in elementele de constructie ce se mentin, va duce la oprirea lucrarilor si chemarea proiectantului.

Se interzice:

. demolarea concomitenta a elementelor de constructie pe mai multe etaje:

. utilizarea retelei electrice a cladirii. Pentru iluminarea locului de lucru, inainte de demolare se
. utilizarea retelei electrice a cladirii. Pentru iluminarea locului de lucru, inainte de demolare se

. utilizarea retelei electrice a cladirii. Pentru iluminarea locului de lucru, inainte de demolare se va amenaja o retea electrica separata. care sa nu aiba nici un fel de legatura cu elementele de constructie care se demoleaza. In cursul lucrarilor de demolare se vor lua masuri pentru a se evita praful (de ex. stropirea cu apa a portlunilor de cladire care se demoleaza). Materialele ramase dupa demolare vor fi depozitate, pentru a nu constitui un pericol pentru trecatori. In cazul unui front mic de lucru sau al unei rezistente si stabilitati insuficiente a elementelor ce se demoleaza, muncitorii vor fi legati cu centuri de siguranta de elementele fixe si rezistente ale constructiei, elemente care nu se demoleaza. Este interzisa supraincarcarea planseelor, precum si retezarea si prabusirea peretilor ce se demoleaza pe plansee. Este interzisa daramarea cosurilor de sobe pe cladiri a stalpilor de zidarie sau a zidurilor despartitoare prin daramare (taiere la baza) si lasarea lor sa cada pe plansee. Sobele care se reazema pe grinzi vor fi in prealabil demolate si apoi indepartate grinzile. Peretii sapaturilor care raman liberi dupa dezvelirea fundatiilor vor fi sprijiniti. Pe umpluturile dintre grinzile tavanului si are boltilor de caramida sau pe placaje care constituie umplutura dintre grinzi, este interzisa stationarea oamenilor. Daramarea se va face de pe podine asezate pe grinzile metalice sau de pe alte grinzi de reazem. Se interzice deplasarea laterala a grinzilor in scopul de a produce prabusirea umpluturii respective. Pentru prevenirea caderii neasteptate a zidului care se darama, mai ales in timpul operatiilor de taiere, zidul trebuie sprijinit provizoriu cu cabluri sau cu proptele corespunzatoare.

1.4. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR:

Verificarea calitatii lucrarilor se va face de seful de echipa si maistru. Materialele rezultate, caramizile, tamplaria de lemn, precum si tiglele care pot fi recuperate, vor fi curatate si stivuite. La executarea lucrarilor pe timp frIguros se vor lua masurile prevazute in "Normatlvul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente"

1.5. MASURATOARE SI DECONTARE :

Antemasuratorile aferente cladirilor demolate s-au facut conform normelor in vigoare.

1.6. CONDITIlLE TEHNICE DE PROTECTIE A MUNCII SI PAZA CONTRA INCENDlILOR:

Se vor respecta prevederile din:

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii. Aprobat cu ordin MLPA T 91N

15.lII.1993

- STAS 7248-81 Masuri de siguranta contra incendIilor. Metoda de determinare a propagarii

flacarii pe suprafata materlalelor combustibile folosite in constructii;

- Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de zldarieJ montaj prefabricate si finisaje in constructli 1M 006-96.

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu Ordin 775 al MI din 12 iulie '98.

- Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicatlv P118-99