Sunteți pe pagina 1din 2

5.

STANDARDE ŞI NORMATIVE

I 9-94 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare


I 9/1-96 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare
STAS 1478-90 – Instalaţii Sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. Prescripţii
fundamentale de proiectare
STAS 1795 – Canalizări interioare. Prescripţii fundamentale de proiectare
STAS 1846 - Canalizări interioare. Determinarea cantităţilor de apă ce se evacuează din sistemul de canalizare
STAS 1504 – Instalaţii sanitare. Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare, armăturilor şi accesoriilor
STAS 2250 – Presiuni nominale, presiuni de încercare şi presiuni de lucru maxim admise
STAS 6686 – Obiecte sanitare ceramice. Obiecte din porţelan. Condiţii tehnice generale de calitate
C125 - Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi tratamentelor acustice la clădiri
STAS 6156-86 Acustica în construcţii. Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social culturale.
Limitele admisibile de zgomot şi parametrii de izolare acustică
STAS 6054/77 – Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului Romaniei.
STAS 10702/1 - Protecţia contra coroziunii. Acoperiri protectoare. Condiţii tehnice generale
STAS 10702/2 - Protecţia contra coroziunii. Acoperiri protectoare pentru construcţii aflate în mediul urban şi
rural
C56-2001 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente.
STAS 1061 – Ţevi din polietilenă de înaltă densitate
STAS 403 – Ţevi din oţel zincat pentru instalaţii
STAS 404 – Ţevi din oţel negru pentru instalaţii
STAS 185/1-89 Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Conducte pentru fluide. Semne şi
culori convenţionale
STAS 185/2-89 Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Fitinguri şi piese auxiliare pentru
conducte. Semne convenţionale
STAS 185/3-89 Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Armături. Semne convenţionale
STAS 185/4-89 Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Obiecte de uz gospodăresc, corpuri
de încălzire , guri de aer. Semne convenţionale
STAS 185/5-89 Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Agregate, aparate, rezervoare.
Semne convenţionale
STAS 185/6-89 Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Aparate de măsură şi control.
Semne şi culori convenţionale
STAS 2099-89 Elemente pentru conducte. Diametre nominale.
STAS 2250-73 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de încercare ;i presiuni de lucru maxime
STAS 1481 Canalizare. Reţele exterioare de canalizare.
STAS 3051 Sisteme de canalizare. Prescripţii fundamentale de proiectare.
STAS 1846 Canalizare. Determinarea cantităţii de apă ce se evacuează prin sistemul de canalizare.
STAS 2250 Presiuni nominale, presiuni de încercare şi presiuni de lucru maxim admise
STAS 2448 Cămine de racord
STAS 2308 Capac metalic cu ramă
SR 8591 – Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare
SR 4163-1 – Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii fundamentale de proiectare
SR 4163-2 – Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de calcul
SR 6819 – Alimentări cu apă. Aducţiuni. Studii, prescripţii de proiectare şi de execuţie
STAS 1343/0-89 - Alimentari cu apa - Determinarea cantitatilor de alimentare. Prescriptii generale.
SR 4163-1/95 - Alimentari cu apa - Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de proiectare.

NP 086-05 – Normativ penrtu proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor


SR 11357 – Măsuri de siguranţă contra incendiilor
P 118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor
MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului P 118-99,
Siguranţa la foc a construcţiei
C 300-94 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora
STAS 6168-90 - Masuri de siguranta contra incendiilor - Scari de salvare in caz de incendiu. Prescriptii generale.

S\PT\IS\05a pag 1/2


STAS 6647-88 - Masuri de siguranta contra incendiilor. Elemente rezistente la foc pentru protectia golurilor din
pereti si plansee. Conditii tehnice generale.
STAS 8844-86 - Masuri de siguranta contra incendiilor - Usi pe cai de evacuare. Masuri impotriva trecerii
fumului.
STAS 10903/2-79 - Masuri de protectie contra incendiilor - Determinarea sarcinii termice in constructii.
STAS 11357-90 - Masuri de siguranta contra incendiilor. Clasificarea materialelor si elementelor de constructii
din punct de vedere al combustibilitatii.
STAS 12260-90 - Instalatii de stingere a incendiilor. Instalatii de stingere cu apa pulverizata. Prescriptii de
proiectare.
SR EN 2/1995 - Clase de incendiu.
SR EN 54/1 - Sisteme de detectare si de alarma la incendiu.
SR EN 3-1 - Stingatoare de incendiu portative - descriere, durata de functionare, focare tip de clasele A si B.
SR EN 3-2 - Stingatoare de incendiu portative - etanseitate, incercare dielectrica, incercare de tasare, dispozitii
speciale.
SR EN 3-3 - Stingatoare de incendiu portative - constructive, rezistenta la presiune, incercari mecanice.
SR EN 3-4 - Stingatoare de incendiu portative - incarcaturi, focare minime impuse.
SR EN 3-5 - Stingatoare de incendiu portative - specificatii si incercari suplimentare.
SR EN 3-6 - Stingatoare de incendiu portative - mod de evaluare a conformitatii stingatoarelor portative.
SR EN 671-1 - Sisteme echipate cu furtun. Hidranti interiori cu furtun semirigid.
SR EN 671-2 - Hidranti de perete echipati cu furtunuri plate.
SR 9576-99 - Capete de dispersie ale instalatiilor de stingere a incendiilor cu apa. Drencere si pulverizatoare de
apa. Reguli si metode de verificare a caracteristicilor hidraulice de functionare.
SR ISO 6182-1/2001 - Sisteme automate de tip sprinkler. Prescriptii si metode de incercare a sprinklerelor.

Legea 10/1995 Legea calităţii în construcţii


GT 020-98 Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii din clădiri.
HG 766/1997 Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii
CE 1-95 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă in exlploatare
ME 005-2000 Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente construcţiilor
NGPM-96 Norme generale de protecţia muncii
C. 56-Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente .
DECRET 290-Norme generale de protecţie împotriva incendiilor în proiectarea şi executarea construcţiilor şi a
instalaţiilor.
PE 119-Norme de protecţia muncii
Norme republicane de protecţia muncii NRPM

Agremente tehnice pentru materialele de instalaţii folosite, nestandardizate

S\PT\IS\05a pag 2/2

S-ar putea să vă placă și