Sunteți pe pagina 1din 8

S.C.

FEROX SRL

PROCEDURILE DE EXECUTIE
FUNDATI IZOLATE STRUCTURA
Cod :PE 001

EDITIA 1
REVIZIA 0
Pag. 1
A. SCOP
Stabilirea etapelor si a modului de executie a fundatiilor directe precum si a
responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea
satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile
tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare.

B. DOMENIU
Se aplica la executia fundatiilor izolate structurii Halei de productie,
considerind ca sapaturile si pregatirea terenului de fundare au fost efectuate
conform Procedurii Terasamente.

C. TERMINOLOGIE
- Fundatie: elementul constructiei care se afla in contact direct cu terenul
bun de fundare, servind la preluarea incarcarilor care actioneaza asupra
constructiei, repartizindu-le astfel incit sa nu fie depasita capacitatea portanta a
terenului iar tasarile care rezulta sa fie cit mai uniforme si sa poata fi suportate de
constructie fara repercursiuni daunatoare;
- Fundatie directa: fundatii care transmit incarcarile numai prin suprafata
bazei lor si se utilizeaza atunci cind terenul bun de fundare se gaseste la adincimea
de maxim 4 5 m fata de nivelul terenului natural.

A. DOCUMENTE DE REFERINTA
- Documentatie tehnica de executie;
- Caiet de sarcini;
- Cod de practica NE 012/1999

A. RESPONSABILITATI
Sef de santier :
- desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de
proces);
- asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul
necesare executarii procedurii.
Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.):
S.C. FEROX SRL

PROCEDURILE DE EXECUTIE
FUNDATI IZOLATE STRUCTURA
Cod :PE 001

EDITIA 1
REVIZIA 0
Pag. 2

- verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si
modul de intocmire a inregistrarilor;
- opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util,
atunci cind, din cauze tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale
cu prevederile documentatiei tehnice, nu pot fi satisfacute specificatiile
solicitate;
- dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot
determina aparitia acestora, actiuni corective si preventive si termene de
implementare;
- raspunde de calitatea lucrarilor executate.
Responsabil proces :
- instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al SSM si admite la
lucru numai persoane odihnite, apte de a efectua aceste procese, dotate
cu echipament de avertizare, atunci cind este cazul;
- instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si
asigura realizarea performantelor de mediu stabilite;
- coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia
tehnica si standardele in vigoare;
- asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste
calitatea produselor puse in opera si a produsului final in conformitate cu
prescriptiile din caietele de sarcini si standardele specifice in vigoare;
- coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de
dirijarea traficului si de securitatea personalului pe durata executiei
lucrarii;
- intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice
referitoare la executia si calitatea executiei lucrarii si le preda catre
reprezentantul clientului, in vederea completarii cartii constructiei;
- implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive
stabilite precum si dispozitiile de santier elaborate de proiectant;
- raspunde de calitatea lucrarilor executate.
Sef compartiment MT:
- asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare
efectuarii procedurii;
- coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de
schimb cu graficul de aprovizionare a acestora.
Sef de laborator :
S.C. FEROX SRL

PROCEDURILE DE EXECUTIE
FUNDATI IZOLATE STRUCTURA
Cod :PE 001

EDITIA 1
REVIZIA 0
Pag. 3

- asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de
sarcini;
- instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre
eventualele neconformitati sesizate la produselor componente sau la
produsul final;
- intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate.
Personal CTC :
- efectueaza controalele specificate in PCCV - uri, intocmeste, atunci cind
este cazul, rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de
implementare a actiunilor corective si preventive stabilite.

B. PROCEDURA
Fluxul tehnologic corespunzator executiei fundatiilor directe, este alcatuit
din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel :


I. Conditii de mediu si tehnice
Deoarece fundatiile directe se realizeaza din beton de ciment, conditiile de
mediu se refera la temperatura mediului ambiant si la precipitatii, astfel:
- pe timp friguros, se pot executa fundatii doar atunci cind mijloacele de
protectie existente asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului
turnat, unei temperaturi de minim 10C, timp de cel putin 72 ore dupa
turnare;
- pe timp calduros, se pot executa fundatii doar atunci cind mijloacele de
protectie existente asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului
turnat, unei temperaturi de maxim 35C, in primele ore de dupa betonare
si apoi, dupa intarirea betonuluoi, tratarea lui prin udare la intervale de 2
6 ore, timp de 7 zile, astfel ca suprafata sa se mentina mereu umeda;
- pe timp de ploaie, betonul proaspat turnat, este protejat cu prelate sau
folii de polietilena.
Utilajele si dispozitivele utilizate la executia fundatiilor directe, sunt:
- autotransportoare de beton;
- autopompe de beton (atunci cind este cazul);
- vibratoare de beton;
- scule si unelte de mina: lopata, mistrie, dreptar, vergele metalice, roaba, etc..
S.C. FEROX SRL

PROCEDURILE DE EXECUTIE
FUNDATI IZOLATE STRUCTURA
Cod :PE 001

EDITIA 1
REVIZIA 0
Pag. 4

Pentru a se putea executa aceste procese, este necesara buna functionare a
tuturor utilajelor si dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se
realizeaza prin verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a
utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii numarului lor in functie de frontul de lucru
si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile specifice de lucru.
In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere
permanenta a modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate
precum si o curatare, la incheierea programului, a tuturor pieselor si
subansamblelor care, pe parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu
betonul turnat. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia utilajelor care cuprinde
inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in
vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia
defectiunilor sau disfunctionalitatilor.
Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt reprezentate de
diferitele tipuri de beton care sunt inglobate in lucrarile de fundatii.
Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii,
lubrifiantii, apa si piesele de schimb.
II. Procese premergatoare
- Armarea fundatiilor izolate F1siF2 fasonarea barelor, confectionarea si
montarea carcaselor de armatura se face in conformitate cu prevederile
documentatiei de executie;
- otelul beton livrat in colaci se indreapta inainte de taiere si fasonare,
astfel incit, la intinderea cu troliul, alungirea sa fie de maxim 1mm/m;
- daca otelul-beton este ruginit, inainte de taiere si fasonare, este curatat
cu perii de sirma;
- barele cu profil periodic continuu (PC) cu diametrul mai mare de 25
mm, se fasoneaza la cald;
- ciocurile de ancorare ale barelor de armatura se fasoneaza sub un unghi
de 180 la OB si 90 la PC;
- la etrieri sau agrafe, ciocurile se fasoneaza sub un unghi de 180 sau
135 la OB si 135 la PC;
- barele taiate si fasonate, se leaga in pachete etichetate pentru fiecare tip
si depozitate astfel incit sa nu se murdareasca cu pamint sau materii
grase care afecteaza negativ aderenta dintre beton si armatura si sa nu se
deformeze;
S.C. FEROX SRL

PROCEDURILE DE EXECUTIE
FUNDATI IZOLATE STRUCTURA
Cod :PE 001

EDITIA 1
REVIZIA 0
Pag. 5

- confectionarea armaturilor se recomanda a fi facuta, atunci cind este
posibil, sub forma de carcase preasamblate care se monteaza ulterior cu
ajutorul macaralei;
- armaturile se completeaza inaintea ultimei etape de betonare;
- distantierii sunt din material plastic sau se confectioneaza din mortar de
ciment, turnat in forma de prisme, prevazuti cu sirma pentru a putea fi
legati de armaturi;
- distantierii au grosimea egala cu grosimea stratului de acoperire cu beton
a armaturii, prevazuta in documentatia tehnica de executie;
- pentru mentinerea pozitiei armaturilor de la partea superioara, se folosesc
capre din otel-beton, sprijinite pe armatura inferioara sau pe distantieri,
pozitionate din metru in metru pentru armaturile cu diametru mai mic de
14 mm;
- carcasele de buloane se pozitioneaza cu mare precizie Topo prin
haftuirea lor de armaturile care permit procesul de sudura sau, se
prind de cofraj seful formatiei convoaca, in prealabil, reprezentantul
clientului in vederea verificarii si receptionarii, pe baza de proces verbal,
a fazelor anterioare betonarii, respectiv, sapatura, cofrare, armare.
III. Procese curente
_ nu se admite executarea fundatiilor fara existenta studiilor geotehnice
adecvate sistemului de fundare adoptat;
- betonarea elementelor de fundatii din beton armat se face pe un strat de
beton de egalizare C4/5 realizat anterior, in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice de executie;
- suprafetele de beton turnate anterior si intarit care vin in contact cu
betonul proaspat, se curata de pojghita de lapte de ciment, de betonul
necompact sau segregat in vederea asigurarii rugozitatii necesare
obtinerii unei bune legaturi intre cele doua betoane;
- se iau masuri de dirijare a apelor din precipitatii sau infiltratii, astfel incit
acestea sa nu se acumuleze in zona in care se va betona;
- betonarea se incepe numai daca nu se intrevede posibilitatea interventiei
unor conditii climatice nefavorabile (ger, ploi abundente, furtuna, etc.);
- daca betonul adus la locul de punere in opera nu se incadreaza in limitele
de lucrabilitate admise sau prezinta segregari, este refuzat sau utilizat in
alte scopuri (strat de egalizare, organizare de santier, etc.), fiind interzisa
punerea lui in lucrarea propriuzisa;
S.C. FEROX SRL

PROCEDURILE DE EXECUTIE
FUNDATI IZOLATE STRUCTURA
Cod :PE 001

EDITIA 1
REVIZIA 0
Pag. 6

- betonul se va pune in lucrare in maxim 15 minute de la aducerea lui;
- la betonarea fundatiilor inaltimea de cadere libera a betonului nu este
mai mare de 1,5 m, in caz contrar utilizindu-se pompa de beton,
jgheaburi, benzi transportoare, etc.;
- betonul se toarna uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea
de straturi orizontale de maxim 50 cm grosime si turnarea noului strat
inainte de inceperea prizei betonului din stratul turnat anterior;
- se urmareste cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, in
special a celor din zonele cu armatura deasa, prin indesarea laterala a
betonului cu vergele metalice, concomitent cu vibrarea lui;
- nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si
nici asezarea pe armaturi a vibratorului;
- se urmareste comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si
sustinerilor acestora, luindu-se masuri imediate de remediere in cazul
constatarii unor deplasari sau caderi;
- circulatia muncitorilor, in timpul betonarii, se face pe podine, astfel
rezemate incit sa nu modifice pozitia armaturii;
- nu este permisa circulatia direct pe armaturi sau pe zonele cu beton
proaspat turnat;
- betonarea se face continuu pina la rosturile de lucru prevazute in
documentatia tehnica de executie;
- durata maxima admisa a intreruperilor de betonare nu depaseste timpul
de incepere a prizei betonului care este de 2 ore la cimenturile cu adaos
si 1,5 ore in cazul cimenturilor fara adaos;
- in cazul in care, din motive obiective, s-a produs o intrerupere de
betonare mai mare, reluarea turnarii se face numai dupa pregatirea
suprafetelor prin cioplire, curatare si spalare abundenta;
- betonarea elementelor masive, respectiv a elementelor la care cea mai
mica dimensiune este cel putin egala cu 1,5 m, se face in straturi
continui fie in trepte care nu depasesc grosimea de 50 cm;
- compactarea mecanica a betonului se face prin vibrare, vibratoarele fiind
dimensionate astfel incit sa poata penetra cu usurinta si, tinind cont de
raza de actiune, sa poata actiona asupra intregii cantitati de beton
turnate;
S.C. FEROX SRL

PROCEDURILE DE EXECUTIE
FUNDATI IZOLATE STRUCTURA
Cod :PE 001

EDITIA 1
REVIZIA 0
Pag. 7

- alegerea tipului de vibrare se face in functie de tipul si dimensiunile
elementului de betonat si posibilitatea de introducere printre barele de
armatura;
- procedeele de vibrare care se pot utiliza sunt: vibrarea interna, folosind
vibratoare de interior, vibrare externa cu ajutorul vibratoarelor de cofraj
si vibrare de suprafata, cu vibratoare placa sau rigle vibrante;
- compactarea manuala cu maiuri, vergele metalice sau prin ciocanirea
cofragului, se admite numai in cazuri accidentale de intrerupere a
functionarii vibratorului, betonarea continuand pina la pozitia
corespunzatoare unui rost;
- grosimea stratului de beton supus vibrarii se recomanda sa nu
depaseasca 3/4 din lungimea capului vibrator;
- durata de vibrare optima se situeaza intre minim 5 si 30 de secunde, in
functie de lucrabilitatea betonului si tipul de vibrator utilizat;
- distanta dintre doua locuri succesive de introducere a vibratorului este de
maxim 1 m, reducindu-se in functie de caracteristicile sectiunii
elementului si desimea armaturilor;
- caietul de sarcini fixeaza, tinind cont de situatia lucrarilor, de grosimea
lor sau de natura cimentului folosit, temperaturile sub care turnarea
betoanelor nu este autorizata sau este intrerupta in cazul in care nu se
dispune de mijloace sau procedee de prevenire a efectelor frigului;
- atunci cind se poate relua o betonare intrerupta din cauza frigului,
betonul compromis se demoleaza si apoi se procedeaza ca in cazul unei
intreruperi accidentale;
- proportia de bolovani inglobati este de maxim 50% din volumul
elementului de betonat;
- abaterile maxime admisibile la executia lucrarilor din beton monolit sunt:
1 cm fata de axul in plan si 1 cm fata de cota de nivel.

G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI
1. Sol
- inchiderea etansa si acoperirea cu prelate a benelor mijloacelor de
transport;
- respectarea capacitatii maxime a autotransportoarelor de beton;
S.C. FEROX SRL

PROCEDURILE DE EXECUTIE
FUNDATI IZOLATE STRUCTURA
Cod :PE 001

EDITIA 1
REVIZIA 0
Pag. 8

- depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este
posibil) sau transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de
productie;
- efectuarea intretinerii utilajelor si echipamentelor pe platforme amenajate;
- colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate;
2. Aer
- aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare.
3. Apa
- efectuarea intretinerii utilajelor, echipamentelor si mijloacelor de transport
auto pe platforme amenajate.

H. INREGISTRARI
- procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCV);
- jurnal de activitate.
- Condica de betoane


INTOCMIT VERIFICAT

S-ar putea să vă placă și